Provozní pokyny Bezpeènostní prùvodce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní pokyny Bezpeènostní prùvodce"

Transkript

1 Provozní pokyny Bezpeènostní prùvodce Pro bezpeèné a správné pouôívání si pøed pouôitím tohoto zaøízení pøeètìte Bezpeènostní informace v pøíruèce "Dùleôité informace".

2

3 OBSAH 1. Getting Started (Začínáme) Před konfigurací nastavení funkcí zabezpečení... 7 Než použijete toto zařízení... 8 Správci a uživatelé... 9 Správce...10 Nastavení ověření správce Zadání práv správce Registrace a změna správců...14 Použití aplikace Web Image Monitor pro konfiguraci ověření správce...16 Způsob přihlašování správců...17 Přihlášení pomocí ovládacího panelu...17 Přihlášení pomocí aplikace Web Image Monitor...18 Způsob odhlašování správců...19 Odhlášení pomocí ovládacího panelu Odhlášení pomocí aplikace Web Image Monitor...19 Kontrolor (Supervizor) Resetování hesla správce Změna kontrolora Nastavení ověření uživatele Uživatelé O ověření uživatele Nastavení Ověření uživatele Ověření uživatelského kódu...27 Základní ověření Zadání základního ověření...29 Údaje o ověření uložené v adresáři Zadávání přihlašovacích uživatelských jmen a hesel...30 Ověření Windows...32 Zadání ověření Windows Instalace Internetových informačních služeb (IIS) a certifikační služby...36 Vytvoření certifikátu serveru...38 Ověření LDAP...39 Ověření tiskové úlohy

4 Automatická registrace do adresáře...44 Automaticky registrované položky adresáře Funkce blokování hesla Zadávání Funkce blokování uživatele Zrušení blokování hesla...46 Automatické odhlášení Omezení použití zařízení Zamezení změny nastavení správce Omezení položek nastavení přístupných jednotlivým správcům...49 Zakázání uživatelům provádět změny nastavení...49 Omezení dostupných funkcí Prevence úniku informací ze zařízení Ochrana adresáře Zadání povolení přístupu k adresáři...51 Šifrování dat v adresáři...53 Šifrování dat v zařízení...55 Povolení nastavení šifrování...56 Zálohování šifrovacího klíče Aktualizace šifrovacího klíče Zrušení šifrování dat...61 Odstranění dat v zařízení...62 Automatické vymazání paměti...62 Smazat celou paměť Zvýšené zabezpečení sítě Kontrola přístupů...69 Aktivace a deaktivace protokolů Aktivace a deaktivace protokolů pomocí ovládacího panelu Aktivace a deaktivace protokolů pomocí aplikace Web Image Monitor Zadávání úrovně zabezpečení sítě Zadání úrovně zabezpečení sítě pomocí ovládacího panelu Zadání úrovně zabezpečení sítě pomocí aplikace Web Image Monitor...76 Stav funkcí na každé úrovni zabezpečení sítě Ochrana komunikačních cest pomocí certifikátu zařízení

5 Vytvoření a instalace certifikátu zařízení z ovládacího panelu (samopodepsaný certifikát)...79 Vytvoření a instalace certifikátu zařízení pomocí aplikace Web Image Monitor (Samopodepsaný certifikát) Vytvoření certifikátu zařízení (vystaveného certifikační autoritou) Instalace certifikátu zařízení (vystaveného certifikační autoritou) Instalace pomocného certifikátu (vystaveného certifikační autoritou)...82 Konfigurace nastavení SSL/TLS...84 Aktivace SSL/TLS...85 Uživatelské nastavení SSL/TLS...86 Nastavení šifrovacího režimu SSL/TLS Aktivace SSL pro připojení SMTP...88 Konfigurace nastavení IPsec Šifrování a ověřování pomocí IPsec...89 Nastavení automatické změny šifrovacího klíče Nastavení IPsec...91 Postup konfigurace Nastavení automatické výměny šifrovacího klíče...97 Příkazy pro nastavení telnet Konfigurace ověření IEEE 802.1X Instalace certifikátu webových stránek Výběr certifikátu zařízení Nastavení položek standardu IEEE 802.1X pro Ethernet Šifrování SNMPv Nastavení šifrování ověření Kerberos Správa zařízení Správa souborů protokolů Použití aplikace Web Image Monitor pro správu protokolových souborů Protokoly, které je možné spravovat pomocí aplikace Web Image Monitor Atributy protokolů si můžete stáhnout Zadání nastavení záznamu protokolů Stahování protokolů Počet protokolů, které mohou být uchovávány v zařízení Poznámky pro případ, že počet protokolových záznamů dosáhne maxima Mazání všech protokolů

6 Deaktivace přenosu protokolů na server sběru protokolů Správa protokolů ze zařízení Zadání nastavení záznamu protokolů Deaktivace přenosu protokolů na server sběru protokolů Zadání funkce Smazat všechny protokoly Správa protokolů ze serveru sběru protokolů Konfigurace výchozí obrazovky pro jednotlivé uživatele Upozornění ohledně Používání vlastní výchozí obrazovky uživatele Konfigurace funkcí prohlížeče Opatření pro užití funkce prohlížeče Odstraňování problémů Správa údajů zařízení Export údajů zařízení Import údajů zařízení Pravidelný import údajů zařízení Manuální import souboru serveru s údaji nastavení zařízení Odstraňování problémů Správa ekologického počitadla Konfigurace ekologických počitadel Reset ekologického počitadla zařízení Reset uživatelských ekologických počitadel Správa adresáře Automatické vymazání dat z adresáře Vymazání všech dat adresáře Zadání rozšířených funkcí zabezpečení Další zabezpečovací funkce Stav systému Kontrola platnosti firmwaru Zamezení servisních operací zákazníkovi Další informace o zvýšeném zabezpečení Nastavení, která můžete konfigurovat pomocí ovládacího panelu Nastavení, která lze konfigurovat pomocí aplikace Web Image Monitor Nastavení, která můžete konfigurovat, když IPsec je/není k aktivován

7 7. Odstraňování problémů Pokud je zobrazena zpráva Pokud se zobrazí chybový kód Základní ověření Ověření Windows Ověření LDAP Pokud zařízení nelze používat Seznam oprávnění operací pro nastavení Jak správně číst Systémová nastavení Nastavení zásobníku papíru Úprava domovské obr Nastavení úpravy pro obsluhu Nastavení úprav pro zkušené operátory Funkce prohlížeče Nastavení rozšířených funkcí Údržba Web Image Monitor: Zobrazit ekologické počitadlo Web Image Monitor: Úloha Web Image Monitor: Nastavení zařízení Web Image Monitor: Rozhraní Web Image Monitor: Síť Web Image Monitor: Zabezpečení Web Image Web Image Monitor: Webová stránka Web Image Monitor: Nastavení rozšířených funkcí Web Image Monitor: Adresář Web Image Monitor: Správa centrálního adresáře Web Image Monitor: Vypnuté napájení Web Image Monitor: Reset zařízení Web Image Monitor: Správa výchozí obrazovky Web Image Monitor: Sledování obrazovky Web Image Monitor: Upravit obrazovku dle uživatele

8 Seznam oprávnění k používání adresáře REJSTŘÍK

9 1. Getting Started (Začínáme) Tato kapitola popisuje, jaká opatření je třeba provést při používání funkcí zabezpečení zařízení a jak lze nakonfigurovat nastavení správce. Před konfigurací nastavení funkcí zabezpečení Pokud nebude nakonfigurováno nastavení zabezpečení, data v tomto zařízení nebudou chráněna vůči útoku. Chcete-li zabránit zcizení nebo záměrnému poškození tohoto zařízení, nainstalujte je na bezpečné místo. Kupující tohoto zařízení musí zajistit, aby osoby, které jej používají, tak činily řádně, v souladu s operacemi, stanovenými správcem a kontrolorem zařízení. Pokud správce nebo supervizor neprovedou správná bezpečnostní nastavení, existuje riziko porušení zabezpečení samotnými uživateli. Před nastavením funkcí zabezpečení tohoto zařízení a pro zajištění správného používání ze strany uživatelů si musí správci důkladně přečíst Bezpečnostního průvodce a věnovat zvláštní pozornost části označené Před konfigurací nastavení funkcí zabezpečení. Správce je povinen uživatele informovat ohledně správného použití bezpečnostních funkcí. Pokud je zařízení připojeno k síti, musí být jeho prostředí zabezpečeno pomocí firewall nebo podobným systémem. Pro ochranu dat během fáze komunikace použijte funkce zabezpečení komunikace zařízení a připojte jej k zařízením, která podporují funkce zabezpečení, jako je například šifrovaná komunikace. Správci by měli pravidelně kontrolovat protokoly zařízení a prověřovat zejména nepravidelné a neobyčejné události. 7

10 1. Getting Started (Začínáme) Než použijete toto zařízení Tato kapitola vysvětluje, jak šifrovat přenášená data a nakonfigurovat účet správce. Přejete-li si vysokou úroveň zabezpečení, před použitím zařízení proveďte následující nastavení. 1. Zapněte zařízení. Podrobnosti o zapínání napájení viz příručka Getting Started (Začínáme). 2. Stiskněte tlačítko [User Tools] (Nástroje uživatele). 3. Stiskněte tlačítko [Systémová nast.]. DER Stiskněte záložku [Nastavení rozhraní]. 5. Zadejte adresu IPv4. Podrobnosti o zadávání adresy IPv4 najdete v příručce Connecting the Machine/System Settings (Připojení zařízení/systémová nastavení). 6. Stiskněte [Přenos souboru] v nabídce [Systémová nastavení]. 7. Stiskněte položku [ ová adresa správce] a zadejte ovou adresu správce tohoto zařízení. 8. Vytvořte a nainstalujte certifikát zařízení pomocí ovládacího panelu. Pro informace o instalaci certifikátu zařízení viz Str. 79 "Ochrana komunikačních cest pomocí certifikátu zařízení". Jako ovou adresu certifikátu zařízení použijte adresu zadanou v kroku Změňte přihlašovací uživatelské jméno a heslo správce. Pro podrobnosti ohledně zadávání přihlašovacích uživatelských jmen a hesel správců viz Str. 14 "Registrace a změna správců". 10. Připojte zařízení do běžného síťového prostředí. Pro povolení vyššího zabezpečení viz Str. 168 "Další informace o zvýšeném zabezpečení". 8

11 Správci a uživatelé Správci a uživatelé Tento oddíl vysvětluje význam termínů "správce" (administrátor), "kontrolor" (supervizor) a "uživatel" tak, jsou použity v rámci tohoto manuálu. Správce (Administrátor) Existují 4 druhy správců zařízení: správce uživatelů, správce zařízení, správce sítě a správce souborů. Jejich hlavním úkolem je určit nastavení pro provoz zařízení. Jejich přístupová práva jsou závislá na druhu správcovství. Správci nemohou provádět běžné operace, např. tisk dokumentů. Kontrolor (Supervizor) Uživatel Existuje pouze jeden kontrolor. Kontrolor zadává přístupová hesla všem správcům. Při běžném používání není kontrolor potřeba, protože správci nastavují svá hesla sami. Uživatelé jsou lidé využívající tiskárnu k běžným úkonům, zejména k tisku dokumentů. 9

12 1. Getting Started (Začínáme) Správce Správci řídí přístup uživatelů k zařízení a různé další důležité funkce a nastavení. Pro omezení přístupu a nastavení vyberte nejprve správce zařízení a aktivujte funkci ověření ještě před použitím zařízení. Je-li funkce ověření aktivována, je pro použití zařízení vyžadováno přihlašovací uživatelské jméno a heslo. Úloha srávců pro toto zařízení se dělí do 4 kategorií podle jejich funkce: správce uživatelů, správce zařízení, správce sítě a správce souborů. Rozdělení rolí správců jim usnadňuje práci a současně zabraňuje jejich neoprávněným operacím se zařízením. Jednomu správci lze přidělit více rolí (typů) správce a jednu roli může naopak provádět více správců. Je také možné nastavit kontrolora (supervizora), který může měnit hesla správců. Správci nemohou využívat funkce dostupné uživatelům, např. tisk. Pro použití těchto funkcí musí být správce ověřen (přihlášen) jako běžný uživatel. Instrukce ohledně registrace správce viz Str. 14 "Registrace a změna správců", podrobnosti o změně hesla správce viz Str. 20 "Kontrolor (Supervizor)". Podrobnosti ohledně uživatelů viz Str. 23 "Uživatelé". 10

13 Nastavení ověření správce Nastavení ověření správce Pro ověření správců, kteří mají zadat nastavení zařízení nebo získat přístup k těmto nastavením ze sítě, je potřeba zadat přihlašovací uživatelské jméno a heslo. Při registraci správce nelze použít přihlašovací uživatelské jméno, které už v adresáři existuje. Správa správců probíhá odlišně od uživatelů uložených v adresáři. Ověření systému Windows a ověření LDAP se u správce nepoužívá, takže se správce může přihlásit i v případě, že server není kvůli problémům v síti dostupný. Každý správce je identifikován přihlašovacím uživatelským jménem. Jedna osoba může zastávat funkci několika správců, pokud jednomu uživatelskému jménu byla přidělena privilegia několika správců. Instrukce ohledně registrace správce viz Str. 14 "Registrace a změna správců". Pro jednotlivé správce lze zadat přihlašovací uživatelské jméno, heslo a heslo pro šifrování. Šifrovací heslo se používá k šifrování dat přenášených prostřednictvím SNMPv3. Rovněž jej používají aplikace, např. Device Manager NX, které používají SNMPv3. Správci mohou pouze spravovat nastavení zařízení a řídit přístup uživatelů, Správci mohou pouze spravovat nastavení zařízení a řídit přístup uživatelů; nemohou používat běžné funkce, např. tisk dokumentů. Pokud chce správce tuto funkci používat, musí se zaregistrovat do Adresáře jako běžný uživatel a poté musí být ověřen. Zadejte ověřování správců a potom zadejte ověřování uživatelů. Podrobnosti ohledně zadávání ověření viz Str. 25 "Nastavení Ověření uživatele". Úlohy (role) jednotlivých správců CZB Správce uživatelů Spravuje osobní informace v adresáři. Správce uživatelů může zaregistrovat nebo odstranit uživatele z adresáře, případně změnit jejich osobní informace. Uživatelé zaregistrovaní v adresáři mohou také změnit a odstranit své vlastní informace. 11

14 1. Getting Started (Začínáme) Pokud uživatel zapomene své heslo, může jej správce uživatelů odstranit a vytvořit nové, čím znovu umožní uživateli přístup k tiskárně. 2. Správce zařízení Řídí hlavně výchozí nastavení zařízení. Zařízení můžete nastavit tak, aby výchozí nastavení každé funkce mohl zadávat jen správce zařízení. Tímto nastavením můžete předejít neoprávněnému použití a změnám nastavení ze strany neoprávněných osob a umožníte bezpečné používání zařízení. 3. Správce sítě Spravuje nastavení sítě. Tiskárnu můžete nastavit tak, aby síťová nastavení, např. IP adresu a odesílání a příjem zpráv el. pošty, mohl zadávat pouze správce sítě. Tímto nastavením můžete zabránit neoprávněným uživatelům ve změně nastavení či vypnutí tiskárny a umožnit tím její bezpečné používání a správný provoz v síti. 4. Správce souborů Spravuje oprávnění pro přístup k souborům. Ověření správce lze také zadat pomocí aplikace Web Image Monitor. Podrobnosti viz nápověda k aplikaci Web Image Monitor. Ověřování uživatelského kódu můžete zadat bez zadání ověřování správce. Zadání práv správce Chcete-li specifikovat ověření správce, nastavte "Správa ověření správce na [Zapnuto]. Pokud je toto nastavení aktivní, správci mohou konfigurovat pouze nastavení, která jsou jim přiřazena. Chcete-li se přihlásit jako správce, použijte výchozí přihlašovací uživatelské jméno a heslo. Podrobnosti o přihlášení a odhlášení s ověřením správce viz Str. 17 "Způsob přihlašování správců" a Str. 19 "Způsob odhlašování správců". Pokud jste aktivovali funkci "Správa ověření správce", dbejte na to, abyste nezapomněli přihlašovací uživatelské jméno a heslo správce. Pokud zapomenete uživatelské jméno nebo heslo správce, musíte zadat nové heslo pomocí práv kontrolora (supervizora). Podrobnosti ohledně oprávnění supervizora viz Str. 20 "Kontrolor (Supervizor)". 1. Stiskněte tlačítko [User Tools] (Nástroje uživatele). 2. Stiskněte tlačítko [Systémová nast.]. 3. Stiskněte záložku [Nástroje správce]. 4. Stiskněte [ Další]. 12

15 Nastavení ověření správce 5. Stiskněte [Správa ověření správce]. 6. Stiskněte tlačítka [Správa uživatelů], [Správa zařízení], [Správa sítě] nebo [Správa souborů] podle toho, jaké nastavení chcete spravovat. 7. Nastavte Ověření správce na [Zapnuto]. Zobrazí se "Dostupná nastavení". 8. Vyberte nastavení, která budou spravována přes "Dostupná nastavení". Vybraná nastavení nebudou pro uživatele přístupná. Dostupná nastavení závisí na typu správce. Chcete-li zadat ověření správce pro více kategorií, zopakujte kroky 6 až Stiskněte [OK]. 10. Stiskněte tlačítko [User Tools] (Nástroje uživatele). 13

16 1. Getting Started (Začínáme) Registrace a změna správců Pokud je aktivováno ověření správce, doporučujeme, aby se role každého správce ujal pouze jeden člověk. Rozdělení rolí (úloh) správců jim usnadňuje práci a současně zabraňuje jejich neoprávněným operacím se zařízením. Můžete zaregistrovat až 4 přihlašovací jména a hesla (Správce 1-4), kterým přidělíte práva správců. Práva správců může měnit pouze správce s příslušnými právy. Zajistěte přiřazení všech oprávnění správců, aby každé oprávnění správce bylo přiděleno alespoň jednomu správci. Podrobnosti o přihlášení a odhlášení s ověřením správce viz Str. 17 "Způsob přihlašování správců" a Str. 19 "Způsob odhlašování správců". 1. Přihlaste se jako správce pomocí ovládacího panelu. 2. Stiskněte tlačítko [Systémová nast.]. 3. Stiskněte záložku [Nástroje správce]. 4. Stiskněte [ Další]. 5. Stiskněte tlačítko [Programovat / Změnit správce]. 6. V řádku správce, jehož oprávnění chcete zadat, stiskněte [Správce 1], [Správce 2], [Správce 3] nebo [Správce 4] a pak stiskněte [Změnit]. 14

17 Nastavení ověření správce Při přidělování jednotlivých oprávnění správce jednotlivým osobám vyberte jednoho správce pro každou kategorii, jak je znázorněno níže. Pokud chcete sloučit přístupová práva několika správců, přiraďte daná práva jedinému správci. Chcete-li například přiřadit správce zařízení a správce uživatelů ke [Správci 1], stiskněte tlačítko [Správce 1] v řádcích správce zařízení a správce uživatelů. 7. Stiskněte tlačítko [Změnit] pro "Přihlašovací uživ. jméno". 8. Zadejte přihlašovací uživatelské jméno a stiskněte tlačítko [OK]. 9. Stiskněte [Změnit] pro "Přihlašovací heslo". 10. Zadejte přihlašovací heslo a stiskněte [OK]. Aby bylo heslo bezpečnější, postupujte podle zásad pro vytváření hesla. Podrobnosti o zásadách hesel a jejich zadávání viz Str. 160 "Zadání rozšířených funkcí zabezpečení". 11. Zadejte znovu přihlašovací heslo pro ověření a poté stiskněte tlačítko [OK]. 12. Stiskněte [Změnit] pro "Heslo šifrování". 13. Zadejte heslo šifrování a pak stiskněte tlačítko [OK]. 14. Znovu zadejte šifrovací heslo pro ověření a poté stiskněte tlačítko [OK]. 15. Stiskněte dvakrát [OK]. Budete automaticky odhlášeni. Ohledně znaků, které lze použít v přihlašovacích uživatelských jménech a heslech, viz Str. 15 "Použitelné znaky pro uživatelská jména a hesla". Použitelné znaky pro uživatelská jména a hesla Následující znaky lze použít pro přihlašovací uživatelská jména a hesla. U jmen a hesel se rozlišují velká a malá písmena. Velká písmena: A - Z (26 znaků) 15

18 1. Getting Started (Začínáme) Malá písmena: a - z (26 znaků) Číslice: 0-9 (10 znaků) Symboly: (mezera)! " # $ % & ' ( ) * +, -. / : ; < = [ \ ] ^ _` { } ~ (33 znaků) Přihlašovací uživatelské jméno Nesmí obsahovat mezery, dvojtečky a uvozovky. Nesmí zůstat prázdné. Může obsahovat až 32 znaků. Přihlašovací uživatelské jméno správce musí obsahovat i jiné než číselné znaky (číslice), pokud má méně než 8 znaků. Pokud obsahuje pouze číslice, musí mít více než 9 znaků. Přihlašovací heslo Maximální délka hesla pro správce a kontrolory (supervizory) je 32 znaků a pro uživatele 128 znaků. Co se týká hesla, nejsou žádná omezení ohledně použití typu znaků. Z bezpečnostních důvodů se doporučuje vytvořit hesla, která obsahují velká i malá písmena, číslice a symboly. Heslo, které obsahuje větší počet znaků, je méně snadné uhodnout. V části [Zásady tvorby hesel] v položce [Rozšířené zabezpečení] můžete stanovit, zda hesla musí obsahovat malá i velká písmena, číslice a symboly, a rovněž i minimální povolený počet znaků. Podrobnosti ohledně zadávání pravidel pro hesla viz Str. 160 "Zadání rozšířených funkcí zabezpečení". Použití aplikace Web Image Monitor pro konfiguraci ověření správce Pomocí aplikace Web Image Monitor se můžete připojit k zařízení a změnit nastavení správce. Podrobnosti o přihlášení a odhlášení s ověřením správce viz Str. 17 "Způsob přihlašování správců" a Str. 19 "Způsob odhlašování správců". 1. Přihlaste se jako správce z aplikace Web Image Monitor. 2. Najeďte na [Správa zařízení] a pak klikněte na [Konfigurace]. 3. Stiskněte tlačítko [Správa ověření správce] nebo [Naprogramovat/změnit správce] v "Nastavení zařízení". 4. Dle potřeby změňte nastavení. 5. Odhlaste se. Podrobné informace o aplikaci Web Image Monitor získáte v nápovědě k aplikaci Web Image Monitor. 16

19 Způsob přihlašování správců Způsob přihlašování správců Pokud bylo zadáno ověření správce, přihlaste se pomocí přihlašovacího uživatelského jména a hesla správce. Supervizoři se přihlašují stejným způsobem. Informace o uživatelských jménech a heslech pro správce a kontrolora (supervizora) vám poskytne správce. Přihlášení pomocí ovládacího panelu 1. Stiskněte tlačítko [User Tools] (Nástroje uživatele). 2. Stiskněte tlačítko [Přihlášení/Odhlášení]. DER049 Zobrazí se přihlašovací displej. Přihlašovací displej se může také zobrazit volbou [Přihlášení] v nabídce Nástrojů uživatele. 3. Stiskněte tlačítko [Přihlášení]. 4. Zadejte přihlašovací uživatelské jméno a stiskněte tlačítko [OK]. 5. Zadejte přihlašovací heslo a stiskněte [OK]. Zobrazí se zpráva Probíhá ověření... Čekej prosím. a úvodní obrazovka nastavení. Pokud bylo ověření již nastaveno, objeví se displej ověření. Chcete-li se přihlásit jako správce, zadejte přihlašovací jméno a heslo správce. 17

20 1. Getting Started (Začínáme) Jestliže se přihlásíte s použitím oprávnění správce, zobrazí se jméno přihlašeného správce. Když se přihlásíte pomocí uživatelského jména, ke kterému je přiřazeno více rolí správce, zobrazí se jedno z oprávnění odpovídajících danému správci. Pokusíte-li se přihlásit z provozní obrazovky, objeví se upozornění "Nemáš oprávnění použít tuto funkci. Nastavení může změnit pouze správce.". Stisknutím tlačítka [Nástroje uživatele] zobrazíte úvodní obrazovku nastavení. Přihlášení pomocí aplikace Web Image Monitor 1. Otevřete webový prohlížeč. 2. Zadejte "http://(ip adresa zařízení a jméno hostitele)/" do adresového řádku webového prohlížeče. Při zadávání adresy IPv4 nezačínejte segmenty nulami. Například: Pokud je adresa " ", musí být pro připojení k zařízení zadávána jako " ". Adresu IPv6 zadejte se závorkami před i za textem, např. takto [2001:db8::9abc]. Pokud nastavíte položku "Povolit komunikaci SSL/TLS" na [Pouze šifrovaný text], zadejte pro přístup k zařízením adresu "https://(ip adresa zařízení nebo název hostitele)/". 3. Klikněte na [Přihlášení] v pravém horním rohu okna. 4. Zadejte přihlašovací uživatelské jméno a heslo správce a klikněte na tlačítko [Přihlášení]. Internetový prohlížeč může být nastaven tak, aby si uchoval přihlašovací uživatelská jména a hesla a automaticky vyplňoval přihlašovací údaje. Tato funkce snižuje míru zabezpečení. Pokud chcete zabránit tomu, aby prohlížeč přihlašovací uživatelská jména a hesla uchovával, zakažte funkci automatického vyplňování údajů v prohlížeči. 18

21 Způsob odhlašování správců Způsob odhlašování správců Pokud je zadáno ověření administrátora, pak se nezapomeňte odhlásit po skončení změn nastavení. Supervizoři se odhlašují stejným způsobem. Odhlášení pomocí ovládacího panelu 1. Stiskněte tlačítko [Přihlášení/Odhlášení] a pak [Ano]. Můžete se také odhlásit pomocí následujícího postupu: Stiskněte tlačítko [Úspora energie]. Odhlášení pomocí aplikace Web Image Monitor 1. Klikněte na [Odhlášení] v pravém horním rohu okna. Po odhlášení smažte vyrovnávací paměť v aplikaci Web Image Monitor. 19

22 1. Getting Started (Začínáme) Kontrolor (Supervizor) Kontrolor (supervizor) může odstranit heslo správce a zadat nové. V případě, že správce zapomene nebo změní své heslo, jeho kontrolor (supervizor) může správci přiradit nové heslo. Pokud se přihlásíte pod uživatelským jménem a heslem kontrolora (supervizora), není možné používat obyčejné funkce ani zadávat systémová nastavení. Způsoby přihlášení a odhlášení jsou stejné jako pro správce. Viz Str. 17 "Způsob přihlašování správců" a Str. 19 "Způsob odhlašování správců". Dbejte na to, abyste nezapomněli přihlašovací uživatelské jméno a heslo kontrolora. Pokud je zapomenete, bude zapotřebí servisního technika, který uvede zařízení do výchozího stavu. To by způsobilo ztrátu nastavení, počitadel, protokolů a dalších dat zařízení. Požadovaný servisní zásah může být zpoplatněn. Ohledně znaků, které lze použít v přihlašovacích uživatelských jménech a heslech, viz Str. 15 "Použitelné znaky pro uživatelská jména a hesla". Pro kontrolora a správce nelze zadat stejné přihlašovací uživatelské jméno a heslo. Pomocí aplikace Web Image Monitor se lze přihlásit jako kontrolor a smazat nebo přidat nové heslo správce. Resetování hesla správce 1. Přihlaste se jako kontrolor (supervisor) pomocí ovládacího panelu. Podrobnosti ohledně přihlašování viz Str. 17 "Způsob přihlašování správců". 2. Stiskněte tlačítko [Systémová nast.]. 3. Stiskněte záložku [Nástroje správce]. 4. Stiskněte [ Další]. 5. Stiskněte tlačítko [Programovat / Změnit správce]. 20

23 Kontrolor (Supervizor) 6. U správce, jehož přihlašovací údaje chcete změnit, stiskněte [Změnit]. 7. Stiskněte [Změnit] pro "Přihlašovací heslo". 8. Zadejte přihlašovací heslo a stiskněte [OK]. 9. Zadejte znovu přihlašovací heslo pro ověření a poté stiskněte tlačítko [OK]. 10. Stiskněte dvakrát [OK]. Budete automaticky odhlášeni. Kontrolor (supervizor) může měnit hesla správců (administrátorů), ale nemůže měnit jejich přihlašovací jména. Změna kontrolora Tato část popisuje, jak změnit přihlašovací uživatelské jméno a heslo kontrolora (supervizora). Aby to bylo možné, musíte povolit oprávnění správce uživatelů v nastaveních v části Správa ověření správce. Podrobnosti viz Str. 12 "Zadání práv správce". 1. Přihlaste se jako kontrolor (supervisor) pomocí ovládacího panelu. Podrobnosti ohledně přihlašování viz Str. 17 "Způsob přihlašování správců". 2. Stiskněte tlačítko [Systémová nast.]. 3. Stiskněte záložku [Nástroje správce]. 4. Stiskněte [ Další]. 5. Stiskněte tlačítko [Programovat / Změnit správce]. 6. V položce "Kontrolor" stiskněte tlačítko [Změnit]. 7. Stiskněte tlačítko [Změnit] pro "Přihlašovací uživ. jméno". 8. Zadejte přihlašovací uživatelské jméno a stiskněte tlačítko [OK]. 9. Stiskněte [Změnit] pro "Přihlašovací heslo". 10. Zadejte přihlašovací heslo a stiskněte [OK]. 21

24 1. Getting Started (Začínáme) 11. Zadejte znovu přihlašovací heslo pro ověření a poté stiskněte tlačítko [OK]. 12. Stiskněte dvakrát [OK]. Budete automaticky odhlášeni. 22

25 2. Nastavení ověření uživatele Tato kapitola popisuje nastavení ověření uživatele a vysvětluje funkce, které se aktivují ověřením uživatele. Uživatelé Uživatel provádí na zařízení běžné operace, např. tisk. Uživatelé jsou spravováni pomocí informací v Adresáři zařízení a mohou používat pouze funkce, k nimž jim správci povolí přístup. Aktivací ověření uživatele povolíte použití zařízení pouze uživatelům zaregistrovaným v adresáři. Uživatele může v adresáři spravovat správce uživatelů. Podrobnosti ohledně správců viz Str. 10 "Správce". Podrobnosti ohledně registrace uživatelů v adresáři viz příručka Connecting the Machine/System Settings (Připojení zařízení/systémová nastavení) nebo nápověda aplikace Web Image Monitor. 23

26 2. Nastavení ověření uživatele O ověření uživatele Ověření uživatelů je systém, který vyžaduje přihlašovací uživatelská jména a hesla k ověření uživatelů, kteří chtějí použít zařízení nebo získat přístup k zařízení ze sítě CZB Uživatel Uživatel provádí na zařízení běžné operace, např. tisk. 2. Skupina Skupina provádí na zařízení běžné operace, např. tisk. 3. Neoprávněný uživatel 4. Neoprávněný přístup 24

27 Nastavení Ověření uživatele Nastavení Ověření uživatele Existují 4 typy ověření uživatele: ověření uživatelského kódu, základní ověření, ověření Windows a ověření LDAP. Chcete-li používat ověření uživatele, vyberte metodu ověření na ovládacím panelu a pak nastavte požadované možnosti pro ověření. Nastavení závisí na metodě ověření. Zadejte ověřování správců a potom zadejte ověřování uživatelů. Jestliže ověření uživatelů není možné kvůli problému s pevným diskem nebo sítí aktivovat, můžete tiskárnu používat tak, že k přístupu použijete ověření správce a zakážete ověření uživatelů. Tento postup zvolte například v případě naléhavé potřeby použít tiskárnu. Najednou není možné používat více než jednu metodu ověření. Postup nastavení ověření uživatele Proces nastavení Nastavení ověření správce Nastavení ověření uživatele Podrobnosti Str. 12 "Zadání práv správce" Str. 14 "Registrace a změna správců" Zadejte ověřování uživatele. K dispozici je 4 typů ověřování uživatele: Str. 27 "Ověření uživatelského kódu" Str. 29 "Základní ověření" Str. 32 "Ověření Windows" Str. 39 "Ověření LDAP" Metody ověřování uživatele Typ Podrobnosti Ověření uživatelského kódu Základní ověření Ověřování probíhá za pomoci 8místných uživatelských kódů. Ověřují se uživatelské kódy, nikoliv uživatelé. Uživatelské kódy je potřeba v adresáři zařízení zaregistrovat předem. Ověření probíhá na základě údajů v adresáři zařízení. Uživatele je potřeba do adresáře zařízení zaregistrovat předem. Ověřuje se dle uživatele. 25

28 2. Nastavení ověření uživatele Typ Ověření Windows Ověření LDAP Podrobnosti Ověřování probíhá pomocí řadiče domény serveru Windows té sítě, ve které se nachází dané zařízení. Ověřuje se dle uživatele. Ověřování probíhá za pomoci serveru LDAP umístěného v síti, ve které se nachází dané zařízení. Ověřuje se dle uživatele. Pokud je metoda ověřování změněna za provozu Účet uživatelského kódu, jehož označení nemá více než 8 číslic a který je užíván k ověřování uživatelského kódu, lze přenést a použít jako přihlašovací jméno i po přepnutí metody přihlašování z ověření uživatelského kódu na základní ověření, ověření Windows nebo ověření LDAP. Vzhledem k tomu, že pro ověření uživatelského kódu se nepoužívá heslo, je v tomto případě přihlašovací heslo prázdné. V případě přepnutí ověření na některou z externích metod ověřování (ověření Windows nebo ověření LDAP) není ověřování povolené, pokud ovšem zařízení provádějící externí ověření neobsahuje přenesený dříve zaregistrovaný účet uživatelského kódu. Účet pro kód uživatele bude nicméně uložen do adresáře zařízení i v případě, že se ověření uživatele nezdaří. Kvůli bezpečnosti vám doporučujeme při přepnutí z ověření uživatelského kódu na jinou metodu ověřování smazat účty, které nepoužíváte, nebo nastavit přihlašovací heslo. Podrobnosti o odstraňování účtů viz příručka Connecting the Machine/System Settings (Připojení zařízení/systémová nastavení). Podrobnosti o změnách hesel viz Str. 30 "Zadávání přihlašovacích uživatelských jmen a hesel". Po zapnutí hlavního spínače se rozšířené funkce nemusí zobrazit v seznamu položek podléhajících ověření uživatele v nabídce Správa ověření uživatele. Pokud tato situace nastane, chvíli počkejte a pak znovu otevřete nabídku Správa ověření uživatele. Ověření uživatele může být také nastaveno přes aplikaci Web Image Monitor. Podrobnosti viz nápověda k aplikaci Web Image Monitor. 26

Provozní pokyny Bezpečnostní průvodce

Provozní pokyny Bezpečnostní průvodce Provozní pokyny Bezpečnostní průvodce Pro bezpečné a správné používání si před použitím tohoto zařízení přečtěte Bezpečnostní informace v příručce "Důležité informace". OBSAH 1. Getting Started (Začínáme)

Více

Provozní pokyny Bezpečnostní průvodce

Provozní pokyny Bezpečnostní průvodce Provozní pokyny Bezpečnostní průvodce Pro bezpečné a správné používání si před použitím tohoto zařízení přečtěte Bezpečnostní informace v příručce "Důležité informace". OBSAH 1. Getting Started (Začínáme)

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Tato příručka

Více

Nastavení MS Windows XP (SP2) pro připojení k eduroam na UTIA AVCR

Nastavení MS Windows XP (SP2) pro připojení k eduroam na UTIA AVCR Nastavení MS Windows XP (SP2) pro připojení k eduroam na UTIA AVCR Nežli začnete číst tento návod, měli byste znát své přihlašovací jméno a heslo pro síť Eduroam. Tyto informace Vám poskytne Výpočetní

Více

Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci)

Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci) Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci) ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Středisko správy HW a SW 1 Nastavení hesla v Intranetu Po přihlášení do intranetu klikněte na Personália

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II. Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II

Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II. Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení si ukážeme, jak pracovat s místními uživatelskými účty a skupinami pomocí nástroje Správa počítače. Vyzkoušíte

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Návod pro Windows 7. http://tarantula.ruk.cuni.cz/uvt-416.html

Návod pro Windows 7. http://tarantula.ruk.cuni.cz/uvt-416.html Návod pro Windows 7 http://tarantula.ruk.cuni.cz/uvt-416.html Návod pro Windows 7 a Vista Tento návod popisuje nastavení operačního systému Windows 7 a Vista pro připojení do bezdrátové sítě eduroam. Předpokládá

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze A CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze B CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Русский Suomi Norsk Dansk Polski Magyar Svenska Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky

Více

Nastavení MS Windows XP pro připojení k WIFI síti JAMU. Příprava

Nastavení MS Windows XP pro připojení k WIFI síti JAMU. Příprava Nastavení MS Windows XP pro připojení k WIFI síti JAMU Následující návod stručně popisuje, jak nastavit přístup do bezdrátové sítě pomocí protokolu 802.1X ve Windows XP (české verzi). Prvním krokem je

Více

REGISTRACE UŽIVATELE

REGISTRACE UŽIVATELE OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI REJSTŘÍK UNIE REGISTRACE UŽIVATELE Stručná uživatelská příručka Obsah Spuštění aplikace... 2 Přihlášení a odhlášení... 3 Vytvoření uživatelského účtu ECAS a přidání čísla mobilního

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Nedaří se mi přihlásit

Nedaří se mi přihlásit Tato příručka vám pomůže ve vytvoření vašeho osobního certifikátu v souboru/prohlížeči nebo na čipové kartě. Pokud již vlastníte osobní certifikát v souboru, který je uložen v počítači, dozvíte se, jak

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam

Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam Univerzita Pardubice Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam Obsah 1. Nastavení MS Windows XP pro připojení k bezdrátové síti eduroam... 2 2. Instalace certifikátu CESNET CA v prostředí

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Verze: 2.13 (19. 8. 2015) Vlastník: CEN7350_03 Jméno souboru: P24_manual_certifikat_hw Obsah Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24...

Více

Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I. Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I

Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I. Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení si vysvětlíme, co to uživatelské a skupinové účty a jak jsou ve Windows 7 spravovány. Vyzkoušíte optimalizaci

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU Následující návod stručně popisuje, jak nastavit přístup do bezdrátové sítě pomocí protokolu 802.1X ve Windows Vista (české verzi). Prvním krokem

Více

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Instalace a aktualizace systému Windows 8.1 Aktualizujte prostředí BIOS, aplikace, ovladače a spusťte službu Windows Update Vyberte typ instalace

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Návod na nastavení sítě Eduroam v prostorách 3.LF

Návod na nastavení sítě Eduroam v prostorách 3.LF Návod na nastavení sítě Eduroam v prostorách 3.LF Kvalita připojení je závislá i na kvalitě vysílačů. Nejspolehlivěji fungují vysílače v 6. patře budovy. 1. Nastavení hesla pro Eduroam Nejprve musíte mít

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Nastavení MS Windows XP pro připojení k eduroam

Nastavení MS Windows XP pro připojení k eduroam Nastavení MS Windows XP pro připojení k eduroam Následující návod stručně popisuje, jak nastavit přístup do bezdrátové sítě pomocí protokolu 802.1X ve Windows XP (české verzi). Prvním krokem je instalace

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Nastavení L2TP VPN ve Windows

Nastavení L2TP VPN ve Windows Nastavení L2TP VPN ve Windows Pro nastavení L2TP VPN je potřeba provést dva kroky import certifikátů a vlastní konfiguraci VPN připojení. Jedním z certifikátů, které budeme potřebovat, je certifikát certifikační

Více

Manuál pro ověření digitálního podpisu v pdf dokumentech společnosti EKO-KOM, a.s.

Manuál pro ověření digitálního podpisu v pdf dokumentech společnosti EKO-KOM, a.s. Manuál pro ověření digitálního podpisu v pdf dokumentech společnosti EKO-KOM, a.s. 2011 EKO-KOM, a.s. 1. ÚVOD Vzhledem k častým dotazům týkajících se elektronického (digitálního) podpisu obsaženého v dokumentech

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener)

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) MODEL AR-M56 AR-M6 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) ÚVOD PŘED POUŽITÍM FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU POUŽITÍ FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ DODÁNÍ METADAT SPECIFIKACE

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Číslo modelu Řada SP 212/SP 213 Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.0 Únor 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah A. Windows XP... 2 B. Windows Vista... 10 Stránka 1 z 19

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Návod pro Windows 7. Automatická konfigurace Windows 7 a Vista umožňují použít konfiguraci WiFi připojení pomocí programu eduroamcuni.exe.

Návod pro Windows 7. Automatická konfigurace Windows 7 a Vista umožňují použít konfiguraci WiFi připojení pomocí programu eduroamcuni.exe. Návod pro Windows 7 Tento návod popisuje nastavení operačního systému Windows 7 a Vista pro připojení do bezdrátové sítě eduroam. Předpokládá se, že uživatel má již nainstalovány (většinou od výrobce)

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (server)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (server) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...5 Automatická aktivace

Více

Instalace certifikátu

Instalace certifikátu Instalace certifikátu 1 Úvod... 2 2 Instalace certifikátu pomocí Internet Exploreru... 3 2.1 Windows Vista... 6 3 Instalace certifikátu do FireFoxu 3.x... 8 1 1 Úvod Nainstalování certifikátu je zapotřebí

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Elektronický výpis v Internet Bance

Elektronický výpis v Internet Bance Elektronický výpis v Internet Bance Obsah Elektronický výpis...3 Jak si nastavíte elektronický výpis...3 Jak si prohlédnete elektronický výpis...5 Jak si nastavíte upozornění na nový elektronický výpis...7

Více

Nastavení poštovních klientů pro přístup k e-mailové schránce na VŠPJ

Nastavení poštovních klientů pro přístup k e-mailové schránce na VŠPJ Nastavení poštovních klientů pro přístup k e-mailové schránce na VŠPJ Obsah: Nastavení poštovního klienta Mozilla Thunderbird... 2 Nastavení poštovního klienta Microsoft Outlook... 6 Použití poštovního

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8)

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista (SP2

Více

Návod k obsluze aplikace Compete! PANEL ADMINISTRÁTORA

Návod k obsluze aplikace Compete! PANEL ADMINISTRÁTORA Návod k obsluze aplikace Compete! PANEL ADMINISTRÁTORA Strana1 Obsah Přihlášení...3 Panel administrátora seznamte se s funkcemi správy systému...4 Panel administrátora - klienti...5 Zadávání nových klientů...6

Více

1. Obecná konfigurace autentizace osob. 2. Konfigurace klienta Windows Vista

1. Obecná konfigurace autentizace osob. 2. Konfigurace klienta Windows Vista 1. Obecná konfigurace autentizace osob K autentizaci jakéhokoliv bezdrátového klienta k bezdrátové síti ISS-COP v Brně je nutné nastavit následující parametry. SSID pro učitele: ISSCOP_V1 SSID pro studenty:

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

Téma 2 - DNS a DHCP-řešení

Téma 2 - DNS a DHCP-řešení Téma 2 - DNS a DHCP-řešení Všechny virtuální servery jsou částečně předkonfigurovány. V provozu je služba Active Directory Domain Controller, díky které jsou vytvořena doména ITAcademy a subdomény SW.ITAcademy

Více

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS:

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: 1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: Ověřte prosím následující nastavení (tento postup se může nepatrně lišit podle operačního systému Vašeho pc). Pro lepší viditelnost

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY Q1: Jak podat Návrh prostřednictvím on-line platformy? Q1: Jak podat Návrh prostřednictvím on-line platformy? Pro správné pochopení postupu

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy zjištění MAC (Fyzické) adresy Stiskněte současně + R (nebo myší zvolte Start Spustit...) Do okna Spustit zadejte cmd /K ipconfig /all. V seznamu, který uvidíte, vyhledejte sekci Adaptér sítě Ethernet Připojení

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Jak na to? Základní nastavení www.2n.cz 1. Základní nastavení V tomto dokumentu si popíšeme jak jednoduše nastavit základní funkci 2N SpeedRoute nebo

Více

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD Obsah Obsah 1 PTV Map&Guide internet V2 Co je nového?... 3 1.1 Změna licenčních modelů... 3 1.1.1 Kmenoví zákazníci 3 1.1.2 Noví zákazníci 4 1.2 Nástroj pro

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. PŘIPOJENÍ TELEFONU NOKIA 6600

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam).

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam). IMPORT CERTIFIKÁTŮ Prvním krokem je vygenerování a import kořenového a uživatelského certifikátu obdobně jako u sítě Eduroam. Pokud již máte certifikáty importované z Eduroam, tuto část návodu vynechte.

Více

Doporučené nastavení prohlížeče Mozilla Firefox 3.6 pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče Mozilla Firefox 3.6 pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče Mozilla Firefox 3.6 pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Firefoxu... 3 3. První přihlášení... 4 4. Odstraňování

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...6 Automatická aktivace

Více

Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE. Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému PlayStation Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly.

Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE. Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému PlayStation Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly. Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly. 4-419-422-01(1) Systém Vita nabízí funkce, které umožňují rodičům a zákonným

Více

SYSTEM EDUBASE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

SYSTEM EDUBASE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA SYSTEM EDUBASE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Tento dokument byl kompletně napsán, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu dosystem - EduBase naleznete na www.dosli.cz. VARIACE

Více

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam).

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam). Import certifikátů Prvním krokem je vygenerování a import kořenového a uživatelského certifikátu obdobně jako u sítě Eduroam. Pokud již máte certifikáty importované z Eduroam, tuto část návodu vynechte.

Více

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či.

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či. 1 Úvod Aplikace XPERA Projects, která je určena pro sběr a řešení požadavků, přináší nový rozměr a efektivity mobilního klienta. Aplikace Xpera Projects pro ios znamená mít řešené případy stále s sebou.

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více

Nastavení MDA Compact V

Nastavení MDA Compact V Nastavení MDA Compact V Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Compact V, zakoupený v prodejní síti společnosti T- Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

Téma 1 - řešení s obrázky

Téma 1 - řešení s obrázky Téma 1 - řešení s obrázky 1. Instalace Windows Server 2008 R2 1.1. Spusťte Správce serveru ( Start -> Nástroje pro správu -> Správce serveru) 1.2. Rozbalte možnost Role a dále pak Hyper-V -> Správce technologie

Více

Nastavení Microsoft Outlook 2007

Nastavení Microsoft Outlook 2007 Nastavení Microsoft Outlook 2007 Pro nastavení programu Microsoft Outlook 2007 k výběru pošty, je nutné provést manuální nastavení dle níže uvedeného návodu. spusťte Microsoft Outlook 2007 klikněte na

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu

Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu Xerox WorkCentre M118i Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu 701P42710 Tato příručka představuje pohotovou referenci k nastavení funkce snímání do e-mailu na přístroji. Naleznete v ní tyto postupy:

Více