Plán ICT na rok 2007 a 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán ICT na rok 2007 a 2008"

Transkript

1 1 Plán ICT na rok 2007 a 2008 Škola: SOŠ stavební, Sabinovo nám. 16, Karlovy Vary, PSČ IČO: DIČ: CZ Počet žáků: předpokládaný stav žáků v letech 2007a Počet žáků: 372 Vyhodnocení plánu ICT za rok 2006 Oblast rozvoje infrastruktury: Pracovní PC stanice Celkem : norma 15,5 prac stanice na 100 žáků koeficient = 3,72 Standard ICT Skutečný stav Výpočet: 3,72 x 15,5= ks 69 ks Dislokace: z toho počet ks 1. Počítačové učebny: norma 7,5 stanic na 100 žáků Výpočet: 3,72 x 7,5 = 27 ks / 27 ks 2. Ostatní učebny: norma 2 stanice na 100 žáků Výpočet: 3,72 x 2 = 7,44 = 7 ks/ 7 ks 3. Kabinety učitelů: norma: 6 stanic na 100 žáků Výpočet: 3,72 x 6 = 22,32 = 23 ks/ 35 ks Dataprojektory: na 100 žáků 1 ks dataprojektoru tj. 4 ks 5 ks

2 2 Oblast ICT je jedna z hlavních podmínek k vytvoření prostředí na škole k aplikaci a využití moderních metod výuky a plnění úloh vyplívajících ze zkušebního zavádění Do kabinetů učitelů byly zakoupeny dva kusy pracovních stanic, a to do kab. č. 22 a 27, do učebny č.18 5 ks notebooků, jedno multifunkční zařízení do kab. č. 17, na počítačovou učebnu na DM byl dodán dataprojektor. Dále byly zakoupeny notebooky pro výuku stavebních předmětů a pro potřeby učitele tělesné výchovy. Do sborovny dodána jedna PC stanice pro potřeby externích učitelů. Z karlovarského kraje jsme obdrželi 4 ks notebooků pro zabezpečení zápisů do Katedry z detašovaných pracovišť žáků školy pomocí bezdrátového připojení na internet. Důraz byl položen na vybudování nové multifunkční učebny, která by umožňovala výuku dalších všeobecných a odborných předmětů. Tato učebna z hlediska dosažitelnosti je vybudována v budově školy, tím odpadá i poměrně zdlouhavý přesun do budovy DM. Vybavení učebny : 15 ks žákovských stanic 1 ks kantorské stanice 1 ks dataprojektoru 1 ks laserová tiskárny pro formáty A3 1 ks barevné tiskárny ( inkoustová) 1 ks videa 1 ks DVD přehávače Počítače jsou propojeny do sítě LAN. Síť je realizována strukturovanou kabeláží UTP kategorie 5. Data a další potřebné údaje jsou uloženy na síťovém disku, z kterého lze čerpat ze všech stanic. Z hlediska perspektivy je připraveno dalších 5 pozic na rozšíření stávající sítě. Tato síť je připojena k internetu. Připojení k internetu: Provider: Telefonica O2, připojení ADSL: - budova teoretické výuky 4096 kbps ( splňuje stupeň agregace ) - budova domova mládeže 2048 kbps - budovy ÚPV: - centrální budova 2048 kbps - truhlárna 512 kbps Zabezpečení proti virům, škodlivým kódům ( spam, spyware..) je realizováno antivirovým programem AVG INTERNET SECURITY NETWORK, který v sobě zahrnuje ochranu jak proti virů, tak proti spamu a spyware. Dále je to pravidelné záplatování OS WINDOWS a aktualizace AVG. Každý počítač má svoji přípojku k zapojení do sítě. Prezentace školy na internetu: - zavedená vlastní placená doménová adresa stavebniskolakv.cz a pevná IP adresa, která umožňuje vzdálenou správu počítačů ve škole pomocí programu RAC SERVER v současnosti je vzdálená správa ve zkušebním provozu.

3 3 Softwarové vybavení: V roce 2006 škola zakoupila programy evaluované na www. e-gram.cz Office 2003, Vission 6, Pro potřeby výuky má škola v současnosti dostatek výukových programů, ze strany učitelů nejsou požadavky na doplnění softwarem. Jsme v jednání o poskytnutí bezplatného používání programu ArchiCAD 10 s manažerem firmy CEGRA pro výuku projektování. Momentálně k výuce projektování slouží program Allplan od firmy Nemetschek a program TURBOCAD. Školení pedagogického sboru: V roce 2006 absolvovali školení kurzu: a.) E Learning - Ing. Lupíšková a pan Vinter b.) Tabulkový kalkulátor - Ing. Jozef Kováč Osvědčení P vlastní : p. Miroslav Majcher p. Bohuslav Vinter Ing. Jozef Kováč Závěr: Celkový počet počítačových stanic ve škole je 81ks. Z toho na výuku: 69 ks ( starších 5 ti let je 16 ) Z toho ostatní: 12 ks ( starších 5 - ti let 3) Pro výuku na počítačové učebně na DM se nachází 11 počítačů ve stáří 6-ti let. Doposud jsou v dobrém technickém stavu a budou zhodnoceny rozšířením operační paměti ze současných 256 MB na 512 MB. Dále je potřeba zakoupit 11 ks optických myší. Přehled početního stavu pracovních stanic pro výuku Celke m předepsáno skutečnost Počítačové učebny Ostatní učebny kabinety, DM a ÚPV

4 4 Plán na rok 2007a 2008 Předpokládaný počet žáků: 400 Celkem : norma 15,5 prac stanice na 100 žáků koeficient = 4 Standard ICT Skutečný stav Výpočet: 4x 15,5= 62 ks 69 ks Dislokace: z toho počet ks 1. Počítačové učebny: norma 7,5 stanic na 100 žáků Výpočet: 4x 7,5 = 30 ks 27 ks 2. Ostatní učebny: norma 2 stanice na 100 žáků Výpočet: 4x 2 = 8 ks 7 ks 3. Kabinety učitelů: norma: 6 stanic na 100 žáků Výpočet: 4x 6 = 24 ks 35 ks Cíl: Integrace plánu ICT do dlouhodobého plánu rozvoje školy. ICT prosadit do všech oblastí činnosti školy. Vzdělávací oblast: prosazovat ICT technologii do výuky tak zvýšit úroveň, názornost, kvalitu výuky a motivaci žáků u maturitních oborů využívat metody a formy výuky pomocí e-learningu, výhledově metod LMS, komunikovat se žáky i mimo vyučování navázat v dalších předmětech na tvorbu elektronické knihovny ( truhlářské předměty jsou už zpracovány) zpracovat komunikační webovou stránkou pro žáky školy pomocí publikačního systému phprs

5 5 Personální oblast: zpracovat plán k dosažení požadovaného stavu proškolení pedagogických pracovníků ke kompetencím ICT, formou DVPP se zaměřením na nové kantory v souladu se směrnicí MŠMT met. pokyny č.j.: 27419/ a 30799/ pro ÚPV zabezpečit kurz zaměřený na tvorbu www stránek pro dva pracovníky, kurz Z pro 4 pracovníky vlastními prostředky organizovat školení pro pedagogy, učitele odborného výcvikuk problematice ovládání výpočetní techniky, práce s internetem, zabezpečení proti škodlivým kódům, licenčních práv a autorského zákona. správu a údržbu PC, tiskáren, dataprojektorů a dalšího hardwaru řešit cestou externího pracovníka, vypracování jeho povinností, způsobu objednávání oprav a dalších požadavků na údržbu, včetně lhůty odstranění závady koordinátor ICT zpracuje operativní evidenci technického a softwarového vybavení Ekonomická a materiální oblast: - v příštím období vybudovat jazykovou učebnu - instalovat interaktivní tabuli - nakoupit software dle požadavků kantorů, zhodnotit počítače - Finanční prostředky potřebné k realizaci: - a. budova teoretické výuky: a.) jazyková učebna ,-Kč b.) interaktivní tabule ,.Kč c.) software dle požadavků ,.Kč d.) nákup 5 kusů notebooků ,-Kč e.) nákup 3 ks PC na poč. uč ,-Kč f.) zhodnocení počítačů ,- Kč celkem: ,-Kč - b. Ú P V: a.) 2 ks notebooků ( zabezpečení Katedry) b.) tiskárna A3 /laser/ c.) kopírka A 3 d.) 3 ks stolních PC e.) interaktivní tabule f.) software CORELL celkem: ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč 5 000,-Kč ,-Kč - c. domov mládeže - 3 ks PC pro domácí přípravu žáků ,-Kč

6 6 Oblast organizační: zpracovat povinnosti pro správce sítě ( odpovědnost, termíny řešení tech. problémů..) vytvořit realizační tým pro využívání a zavádění ICT technologie v širší míře do ICT zapojit nepedagogické zaměstnance školy aktuálnost web. stránek školy řešit průběžně podle požadavků pracovníků školy vytvořit sdílené místo na disku serveru pro zápis veškerých závad na stanicích s požadavky na odstranění závad cestou vzdálené správy důraz věnovat k dodržování autorských práv požívání legálního softwaru správci počítačových učeben budou neodkladně informovat vedení školy o každém hrubém porušení řádu počítačových učeben jak ze strany žáků tak ze strany kantorů Postup k dosažení cílového stav Rok 2007: 1.) Využitím stávajícího vybavení ICT technologie, průběžně zvyšovat podíl e-learningu na výuce. 2.) Rozšíření elektronické knihovny o odborné elektrotechnické předměty a německého jazyka termín září ( zodpovídá p. Majcher a Mgr. Babinská) Vytvoření publikačního webu školy - termín červen 2007(zodpovídá Ing. Kováč) 3.) Zpracovat plán školení k doplnění znalostí z tématiky ICT pro pedagogické zaměstnance úroveň Z 75% a úroveň P 25% formou DVPP termín 5/2007 (zodpovídá Mgr. Kabourek) 4.) Provést školení zaměstnanců školy k licenčním modelům softwaru a k autorským právům termín červen/2007 ( zodpovídá Mgr. Kabourek, Ing. Kümmel, Ing. Kováč) 5.) Upřesnit povinnosti pro správce sítě termín 5/2007 ( zodpovídá Mgr. Kabourek, ing. Kováč) 6.) Za účelem zkvalitnění výuky matematiky fyziky provést rekonstrukci učebny č dodání lavic, natažení elektroinstalace, nákup interaktivní tabule a 5 ti kusů notebooků. Finanční náklady: - interaktivní tabule (Aktivboard, software, dataprojektor notebook) cena kolem ,- Kč včetně instalace) - 5 kusů notebooků cena ,- Kč Celkem ,- Kč Zdroje: - vlastní, dotace kraje

7 7 Termín: 30. června 2007 (odpovídá Mgr. Brunnová, Mgr. Kabourek, Ing. Kümmel, Ing. Kováč) 8.) Technické zhodnocení počítačů na učebnách a v kabinetech starších 5-ti let. Rozšířením operační paměti 256 MB na 512MB a nákup 11 ks optických myší.. Náklady: ,-Kč, zdroje: - vlastní Termín: červen 2007 (zodpovídá pan Kiprov, Ing. Kováč) 9.) 3 ks pracovních stanic k doplnění počítačové učebny řešit pomocí notebooků. Rok 2008: 1.)Plánujeme vybudování jazykové učebny pro výuku německého a anglického jazyka. Případně do vybavení stávající počítačové učebny o potřebný hardware a software potřebný k výuce jazyků. Náklady: ,- Kč zdroje: zpracování projektu ( zodpovídá Mgr. Babinská, Mgr.Kabourek Ing. Kováč) 2.) Doplnění počítačové učebny v budově školy o 3 ks pracovních stanic. 3.)Příprava na výuku metodou LMS ( Learning Management system) využití komunikačního webu, portálu Moodle. technologie. knihovny. 4.)Nadále provádět školení pedagogických pracovníků v oblasti ICT 5.)Nákup software dle požadavků učebních osnov. Rozšiřování elektronické 6.) Udržovat hardware v provozním stavu a pokračovat v jeho zhodnocování. 7.) Další náležitosti budou upřesněny v průběhu roku Nákup ICT technologie pro ÚPV. Zpracoval: koordinátor: Ing. Jozef Kováč ředitel: Mgr. Michal Vachovec

STŘEDNÍ ŠKOLA Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, přísp. org. tel.: 596 884 825-6, fax: 596 884 827 www.outech-havirov.cz, sout@outech-havirov.

STŘEDNÍ ŠKOLA Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, přísp. org. tel.: 596 884 825-6, fax: 596 884 827 www.outech-havirov.cz, sout@outech-havirov. STŘEDNÍ ŠKOLA Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, přísp. org. tel.: 596 884 825-6, fax: 596 884 827 www.outech-havirov.cz, sout@outech-havirov.cz ICT PLÁN ŠKOLY 2014 / 2015 VYPRACOVALI: MGR. ALEŠ ŘIHOŠEK

Více

PLÁN PRÁCE ICT KOORDINÁTORA školní rok 2007-2008

PLÁN PRÁCE ICT KOORDINÁTORA školní rok 2007-2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN PRÁCE ICT KOORDINÁTORA školní rok 2007-2008 Mgr. Jana Horáčková ICT koordinátor ICT KOORDINÁTOR VE ŠKOLE ICT koordinátor je označení užívané v terminologii

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná ICT plán školy na období 2013-2015 Blatná, září 2013 SOU Blatná ICT plán na období 2013/2015 strana 1 /12 Obsah: 1. Základní údaje školy...

Více

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán)

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13 (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice uplatňuje ve vyučování Školní

Více

ICT plán školy. pro SOŠ a SOU Trutnov od 1.1.2009 do 31.12.2010

ICT plán školy. pro SOŠ a SOU Trutnov od 1.1.2009 do 31.12.2010 ICT plán školy pro SOŠ a SOU Trutnov od 1.1.2009 do 31.12.2010 Stávající stav 1. celkový počet žáků ve škole je 598 2. počet počítačových učeben, odborných pracoven a běžných tříd počet počítačových učeben

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŢENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od. 9. 20 do 30. 6. 202 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-55) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ICT PLÁN ŠKOLY XII/2008

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ICT PLÁN ŠKOLY XII/2008 ICT PLÁN ŠKOLY XII/2008 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2. Pedagogičtí pracovníci...4 a) Celkový počet pedagogických pracovníků...4 b) Úroveň ICT vzdělání...4 c)

Více

ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ LET 2006-2007

ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ LET 2006-2007 ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ LET 2006-2007 (Zpracováno dle pokynu MŠMT č. j. 30 799/2005-551 Metodický pokyn - ICT standard a ICT plán školy) 1 I) celkový počet žáků ve škole VÝCHOZÍ STAV Celkem žáků denního

Více

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015)

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015) Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk ICT plán školy (2014 2015) V Zábřeze dne 8. 9. 2014 Vypracovala: Mgr. Miluše Kleiblová Úvod Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, vydává

Více

ICT plán školy. Základní údaje školy:

ICT plán školy. Základní údaje školy: ICT plán školy ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na

Více

ICT plán ZŠ Rudná, okres Praha-západ

ICT plán ZŠ Rudná, okres Praha-západ Základní škola Rudná, okres Praha -západ Masarykova 878, Rudná, PSČ 252 19 tel. 311 670 464, fax 311 678 851 e-mail : reditel@zsrudna.cz ICT plán ZŠ Rudná, okres Praha-západ Plán je zpracován podle metodického

Více

I C T P L Á N Š K O L Y

I C T P L Á N Š K O L Y Z á k l a d n í š k o l a při Dětské psychiatrické léčebně, Louny I C T P L Á N Š K O L Y na období 1.1.2006-30.6.2007 Louny, leden 2006 Zpracovala : RNDr.Jana Gottfriedová, metodik ICT Schválil : Václav

Více

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace ICT plán školy Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace Úvod Městská střední odborná škola, vydává tento ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní směry

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

ICT plán školy 2010-11

ICT plán školy 2010-11 ICT plán školy - Název školy: Základní škola, L.Kuby 8, České Budějovice Ulice: L.Kuby 8 PSČ, Místo: 7 7 České Budějovice IČO: 6 77 Tel: 86 ; mob. 6 89 Fax: 86 6 Email: reditelstvi@zsroznov.terms.cz Www

Více

ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán

ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán Mgr. Leona Ježková, Mgr. Miloslav Vítů 10.9.2013 1. Základní údaje o škole 2013/14 1.1. adresa:

Více

. 712 Sekretariát ( : pro období 1. 1. 2005 (současný stav) 31. 12. 2006 (cílový stav) ICT plán školy je zpracováván podle metodického pokynu MŠMT č. j. 27 419/2004 55, který stanovuje Standard ICT služeb

Více

ICT plán pro rok 2008

ICT plán pro rok 2008 Sportovní gymnáziu Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Volgogradská 2631/6, Ostrava-Zábřeh http://www.sportgym-ostrava.cz sg@sportgym-ostrava.cz ICT plán je zpracován dle metodického

Více

ICT plán školy na roky 2005-2007 ZŠ Hrádek u Sušice

ICT plán školy na roky 2005-2007 ZŠ Hrádek u Sušice ICT plán školy na roky 2005-2007 ZŠ Hrádek u Sušice Stávající stav Stávající stav ICT je dán především vybavením získaným v projektu Indoš. Škola je tvořena pouze prvním stupněm a celkový počet žáků ve

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY na období do 31. 8. 2014 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková

Více

PLÁN INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (ICT) na roky 2015 2016

PLÁN INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (ICT) na roky 2015 2016 PLÁN INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (ICT) na roky 2015 2016 Mgr. Hana Koudelová, ředitelka Datum schválení: 5. 1. 2015 2015 Plán ICT ZŠMŠ Křižanov v1 Strana 1 z 9 Obsah: Základní škola a mateřská

Více

ICT plán školy na rok 2011-12

ICT plán školy na rok 2011-12 ICT plán školy na rok 2011-12 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, Komenského 169, 688 31 Uherský Brod 1. žáků ve škole (k 30. 9. 2011): 634 (pouze

Více

Celkový počet žáků je 388 z toho 6 dívek, 244 na oboru Elektrotechnika a 144 na oboru Strojírenství.

Celkový počet žáků je 388 z toho 6 dívek, 244 na oboru Elektrotechnika a 144 na oboru Strojírenství. ICT Plán školy ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v souladu se Standardem ICT služeb ve škole v oblasti ICT vybavení dosáhnout a postup jejich dosažení. Plán se zpracovává

Více

ICT plán 2011-2013. ZŠ Mšeno. ICT plán 2005-2007: z 15.12.2004 dle metodického pokynu č.j. 27 419/2004-55

ICT plán 2011-2013. ZŠ Mšeno. ICT plán 2005-2007: z 15.12.2004 dle metodického pokynu č.j. 27 419/2004-55 ICT plán 2011-2013 ZŠ Mšeno vydán 29. 12. 2010 ICT plán 2008-2010: vydán 28. 12. 2007 ICT plán 2005-2007: z 15.12.2004 dle metodického pokynu č.j. 27 419/2004-55 S aktualizacemi: 1. 28.12.2005 dle metodického

Více

ICT plán leden 2014 prosinec 2015

ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní údaje o škole název školy ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní škola T. G. Masaryka Brodek u Konice Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace

Více

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY 10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY Období: 2014 2017 Zpracovatel: Mgr. Jakub Hačka, hardwarové vybavení školy Mgr. Pavla Sýkorová, softwarové vybavení

Více

ICT plán na období 2013/15

ICT plán na období 2013/15 Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace ICT plán na období 2013/15 září 2013 Zpracovala: Yvetta Kunzová, Mgr. 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 38 skola@zs-staravesno.cz

Více

Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310, 571 01 Moravská Třebová. ICT plán školy

Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310, 571 01 Moravská Třebová. ICT plán školy Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310, 571 01 Moravská Třebová ICT plán školy 2014/2015 1 Úvod ICT plán školy popisuje cíle a postupy k zajištění požadavků daných Standardem ICT služeb ve škole (vydaný

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy 25. základní škola v Plzni, Chválenická 17, příspěvková organizace Zpracovali: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy Mgr. Zdeněk Novák Mgr. Petr Pavel, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více