ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2010"

Transkript

1 ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2010 PŘEHLED TÉMAT ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ ABSOLVENTŮ STUDIA PRO VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY (Řazeno podle data závěrečné zkoušky.) Závěrečné práce jsou uloženy v Knihovně výzkumných a vzdělávacích pracovišť PedF UK v Hloubětínské ul. 26, 2. patro, místnost č Práce je možno studovat pouze prezenčně na místě. K návštěvě studovny není třeba průkaz do knihovny ani index. Vzhledem k omezenému počtu míst ve studovně je třeba se o návštěvě domluvit předem na tel nebo na ové adrese Studium je možné v pondělí (mimo 1. pondělí v měsíci), ve středu a ve čtvrtek, další dny je knihovnice na jiném pracovišti. Na základě opatření děkana č. 17/2010 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací je nyní nově dovoleno ze závěrečných prací pořizovat při dodržení zásad o autorských právech kopie. Ve studovně si můžete nechat potřebné okopírovat. Vzhledem k technickému stavu kopírky není ale možno pořizovat větší množství kopií. Proto je ideální vzít si s sebou fotoaparát. Měs./rok Leden /10 LUKÁŠ, PETR 1/10 POŘÍZKOVÁ, DANIELA Hodnocení a sebehodnocení učitele v práci ředitele školy Problematika zřizování mateřských škol : Příručka pro zřizovatele soukromých mateřských škol učitel - profil * hodnocení * sebehodnocení * profesní rozvoj učitele předškolní vzdělávání * mateřská škola * soukromá mateřská škola * zřizovatel * legislativa ve školství

2 1/10 RAJBROVÁ, ANDREA 1/10 SÝKOROVÁ, DITA Práce ředitelky mateřské školy při formování strategie chodu předškolního zařízení Klima školy řídící pracovníci ve školství - ředitelka MŠ * strategie řízení MŠ * legislativa ve školství * MŠ klima školy * sociologický průzkum 1/10 TOMSOVÁ, DANIELA Změny v koncepci zdravotnického školství střední odborné školství * zdravotnické školství * obor Zdravotnický asistent - kompetence - praxe 1/10 VÁVRA, MIROSLAV Postavení a úloha komunikace s rodičovskou veřejností vztah škola - rodiče * komunikace * participace * školská rada * školská samospráva Březen /10 ANDRLE, DAVID Výchovný poradce ve vedení školy výchovné poradenství * výchovný poradce - kompetence * výchovný poradce a vedení školy 3/10 DUFKOVÁ, JARMILA 3/10 FIEDLEROVÁ, JITKA 3/10 KROB, EVŽEN 3/10 KROPÁČ, VLASTIMIL 3/10 NEŠETŘILOVÁ, ZDEŇKA Školní matrika jako nedílná součást manažerské práce ředitele školy Daňová problematika ve vztahu k finančnímu hospodaření příspěvkové organizace Strategie primární prevence v práci ředitele základní školy Koncepce rozvoje střední školy Úloha managementu škol v zabezpečení výuky cizích jazyků v základních a středních školách školní matrika * ICT * evidence žáků * ochrana osobních údajů * zabezpečení dat ekonomika a financování školy * příspěvková organizace * daň z příjmu primární prevence ve školství *ředitel školy * metodik prevence * ZŠ koncepce a strategie rozvoje školy * plánování ve škole *SŠ výuka cizích jazyků * personální zajištění * učitelé cizích jazyků * odborná kvalifikace * aprobovanost * ZŠ * SŠ

3 3/10 OLŠANSKÁ, JAROSLAVA 3/10 PITELA, ZDENĚK 3/10 TRUHLÁŘOVÁ, LENKA 3/10 VLČKOVÁ, MARIE Červen /10 BLAHA, DAN 6/10 BRUNCLÍKOVÁ, HELENA 6/10 BUDÍNOVÁ, ALENA 6/10 DOLEŽEL, IVAN 6/10 DRANČÁKOVÁ, ZUZANA 6/10 HEBOUSSOVÁ, IVANA Metodika tvorby školního vzdělávacího programu se zaměřením na environmentální výchovu Public relations a jeho význam v oblasti řízení ředitele základní školy Konkurenční boj vesnických a městských škol v získávání žáků do 1. ročníku Informační a komunikační technologie jako nástroj změn v základních školách Evaluace v práci ředitele školy Využití doplňkové činnosti jako zdroje financování na základních školách Plzeňského kraje Stimulační faktory motivace a výkonnosti zaměstnanců : Motivační program Osobní pohovor k hodnocení práce učitele, jeho význam a využití pro vlastní hodnocení školy Jak motivovat pedagogické pracovníky k tvůrčí pedagogické práci Porada jako efektivní nástroj řízení environmentální výchova * školní vzdělávací program * ZŠ public relations * vztah škola - veřejnost * komunikační strategie * marketing školy získávání dětí do 1. tříd * malotřídní škola * úplná škola * konkurence * spolupráce * komunikace ICT ve škole * informační a počítačová gramotnost * ZŠ evaluace * autoevaluace ekonomika a financování školy * doplňková činnost školy * ZŠ pracovní výkon * motivace * motivační program * stimulace učitel * hodnocení pracovníků * hodnotící pohovor * autoevaluace učitel * motivace * komunikace pracovní porada

4 6/10 HOLMANOVÁ, HANA 6/10 HREBÍKOVÁ, NADĚŽDA 6/10 CHLÁPEK, SVATOPLUK 6/10 JEŘÁBEK, PŘEMYSL Autoevaluace jako východisko a součást školního vzdělávacího programu Řízení slučování škol jako procesu změny Možnosti využití supervize v manažerské praxi ředitele školy syndrom vyhoření u vedoucích pracovníků autoevaluace * rámcový vzdělávací program * školní vzdělávací program slučování škol * řízení změny supervize *ředitel školy syndrom vyhoření 6/10 JEŽKOVÁ, LEONA 6/10 KNÉZOVÁ, ZDEŇKA Hodnocení nekvalifikovaných pedagogických pracovníků z pohledu ředitele školy a možnosti jejich další kvalifikace učitel * kvalifikace * další vzdělávání pedagogických pracovníků Marketingová strategie malých škol marketing školy * benchmarking * fundraising * public relations 6/10 KONOPÁSKOVÁ, ŠÁRKA 6/10 KOŠŤÁLOVÁ, PETRA 6/10 KOVÁŘOVÁ, IVETA 6/10 KUKLOVÁ, EVA 6/10 LASÁKOVÁ, LENKA Úloha managementu školy při tvorbě korporátní identity školy Funkce školního speciálního pedagoga na základní škole Vztah pedagog - rodič ve škole při nemocnici : Spolupráce pedagoga s rodiči ve škole při nemocnici a její hodnocení ředitelem školy Problematika předčasného ukončení studia žáků v základní umělecké škole Kroky vedoucí k bezbariérové škole image školy * kultura školy * firemní image * firemní identita * jednotný vizuální styl * public relations * prezentace školy integrace zdravotně postižených žáků do vzdělávání *specifické poruchy učení a chování * speciální pedagog * učitel - hodnocení * škola při nemocnici * vztah škola - rodiče umělecké školství * marketing školy * image školy * strategie rozvoje školy * motivace ke studiu * předčasné ukončení studia * ZUŠ integrace zdravotně postižených žáků * asistent pedagoga * osobní asistent * bezbariérová škola

5 6/10 MATOUŠKOVÁ, MILUŠE Význam efektivní komunikace v řídící práci managementu školy komunikace * komunikace ve škole 6/10 NEJEDLÁ, MARIE 6/10 PELANTOVÁ, ALENA Motivační systém školy jako konkurenční výhoda pedagogický pracovník * motivace * stimulace * SOŠ Uvádějící učitel na základní škole začínající učitel * uvádějící učitel * 6/10 PEČENKOVÁ, IVANA 6/10 PEŠOVÁ, ILONA 6/10 PÍSAŘÍKOVÁ, JITKA 6/10 POSPÍŠILOVÁ, JANA 6/10 PUŠKINOVÁ, MONIKA 6/10 SANTNER, JAROSLAV 6/10 SLÁDKOVÁ, MARCELA 6/10 STEJSKALOVÁ, MARTA Úloha ředitele školy v procesu řízení změn Moderní techniky a metody managementu a možnosti jejich uplatnění ve školství Motivace žáků při studiu na střední škole Cesta k efektivnímu vzdělávání učitelů Typická pochybení ředitelů základních a středních škol před zahájením a v průběhu správního řízení Spolupráce ředitele školy se školskou radou v okresech Chomutov a Louny Řízení obchodních akademií ve spolupráci se sociálními partnery Spolupráce mateřských škol a školských poradenských zařízení v oblasti odkladu povinné školní docházky řízení změny * ředitel školy management * manažerské metody * management změny * strategický m. * krizový m. * procesní m. * benchmarking * outsourcing motivace žáků ke studiu * volba povolání * volba školy * SŠ celoživotní vzdělávání * další vzdělávání pedagogických pracovníků * efektivita vzdělávání legislativa ve školství * správní řízení ve škole * ZŠ * SŠ školská rada - pravomoci, činnost * ředitel školy * samospráva ve školství sociální partneři školy * profil absolventa * odborná praxe * uplatnění absolventů na trhu práce * OA školní zralost - diagnostika * odklad povinné školní docházky * školská poradenská zařízení * MŠ

6 6/10 SVOBODOVÁ, KATEŘINA 6/10 SYŔÍNKOVÁ, ELIŠKA 6/10 TERRICHOVÁ, LENKA 6/10 VASTL, ZBYNĚK 6/10 VRŠKOVÁ, KATEŘINA 6/10 ZELENÁ, DAGMAR 6/10 ŽÁK, PETR Alkohol v pedagogickém sboru ICT kompetence vedoucích pracovníků škol Stanovení principů pro budování image v řízení základních škol ve venkovském prostředí Využití ICT v řízení a organizaci vzdělávání Marketing ve školách v přírodě Význam ředitele při utváření pozitivního vztahu učitel - problémový žák - rodiče problémového žáka Předseda předmětové komise jako manažer svého týmu učitel * alkoholismus * MŠ * ZŠ * SŠ ICT * počítačová podpora řízení školy * informační systém školy * další vzdělávání pedagogických pracovníků image školy * marketing školy * vztah škola - veřejnost * ZŠ ICT ve škole * počítačová podpora řízení ve škole marketing školy * škola v přírodě problémový žák * ředitel školy * vztah škola - rodiče * vztah učitel - žák * konflikt * klima školy předseda předmětové komise * vedení lidí * liniový manažer * delegování 6/10 ZAVŘELOVÁ, ŠTĚPÁNKA Komunikace s veřejností v práci školy vztah škola - veřejnost * public relations * komunikace školy s veřejností * image školy 6/10 ŽERT, RICHARD Září /10 ČERVENÁ, JITKA Informační a komunikační technologie na obchodních akademiích Individuální integrace žáka v základní škole ICT ve škole * školní informační systém * další vzdělávání pedagogických pracovníků * elektronická komunikace * počítačová podpora řízení školy * OA integrace zdravotně postižených žáků *asistent pedagoga * učitel - kvalifikace * ZŠ

7 9/10 CHRAMOSTOVÁ, IVANA 9/10 KADRMASOVÁ, EVA 9/10 KAŠÁKOVÁ, HANA 9/10 KMENTOVÁ, JITKA 9/10 LINHART, JAN 9/10 LOMBERSKÁ, VĚRA 9/10 MLÁZOVSKÝ, RICHARD 9/10 MRÁZKOVÁ, HANA 9/10 NOVOTNÁ, RADOMÍRA 9/10 PIHEROVÁ, EVA 9/10 ŠLEMENDOVÁ, ALICE Metodický postup zakládání komunitní školy ve městě Implementace programu podpory zdraví na základní školy a jeho význam pro základní vzdělávání Strategie náboru středních škol v oboru Gastronomie a Hotelnictví Systémy řízení kvality v současném českém středním školství Analýza aplikace moderních pedagogických metod ve speciálních školách s vazbou na jejich management Klima a kultura ve školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Plzeňského kraje Problematika otevírání nového uměleckého oboru v základní umělecké škole v návaznosti na nové rámcové a školní vzdělávací programy Principy tvorby školního vzdělávacího programu a návrh řešení možných problémů spojených s přestupem žáků na stejný obor v jiné škole Motivační program ve vlastní řídící praxi Komunikace školy s veřejností : Srovnání způsobů komunikace gymnázií a středních odborných škol v České republice Způsoby komunikace managementu škol a jiných organizací se zaměstnanci a veřejností komunitní škola- zakládání * komunitní vzdělávání * řízení změny * řízení kvality * vzdělávání dospělých program Škola podporující zdraví * výchova ke zdravému životnímu stylu * rámcový vzdělávací program * školní vzdělávací program * ZŠ marketing školy * získávání studentů * volba školy * prezentace školy * den otevřených dveří řízení kvality * sekundární vzdělávání * management jakosti * ČR speciální školství * základní škola praktická * inovace ve školství * vyučovací metody sociální klima školy * kultura školy *vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami umělecké školství * umělecký obor * marketing školy * rámcový vzdělávací program * školní vzdělávací program * ZUŠ kurikulární reforma * rámcový vzdělávací program * školní vzdělávací program * střední odborné školství * portfolium žáka personální management * motivace marketing školy * public relations *komunikace * vztah škola-veřejnost * GY * SOŠ Informace * informační systém školy * komunikace * vztah škola - veřejnost

8 9/10 TOMKOVÁ, EVA 9/10 VAŇKOVÁ, IVANA Řízení změny jako integrální funkce manažera Porovnání různých stylů řízení ve školní praxi z hlediska jejich efektivity řízení změny *marketing školy * projektový management * SOŠ vedení lidí * styl a pojetí řízení *

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 PŘEHLED TÉMAT ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ ABSOLVENTŮ STUDIA PRO VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY (Řazeno podle data závěrečné zkoušky.) Závěrečné práce jsou přístupné

Více

DATUM AUTOR NÁZEV KLÍČOVÁ SLOVA. 05/1 TORMOVÁ, I. Ergoterapeutické metody jako součást výchovně vzdělávacího procesu ve speciálních školách

DATUM AUTOR NÁZEV KLÍČOVÁ SLOVA. 05/1 TORMOVÁ, I. Ergoterapeutické metody jako součást výchovně vzdělávacího procesu ve speciálních školách SEZNAM ZÁVĚREČNÝCH BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ CŠM leden 2005 květen 2007 Závěrečné práce jsou přístupné k prezenčnímu studiu v Knihovně výzkumných a vzdělávacích pracovišť PedF UK, Hloubětínská 26, Praha 9. DATUM

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

Úspěšné vyjednávání Datum konání: bude upřesněno podle zájmu

Úspěšné vyjednávání Datum konání: bude upřesněno podle zájmu , 460 01 LIBEREC 1 tel.: 482 360 511, fax: 482 710 352, e-mail: liberec@nidv.cz, www.nidv.cz MANAGEMENT 08-01-17-54 Inspekční činnost v mateřských školách Datum konání: 9. prosince 2008, od 9:00-15:00

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2010, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE, STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU

OBCHODNÍ AKADEMIE, STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU OBCHODNÍ AKADEMIE, STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, S.R.O. SNP 170, Hradec Králové 3 OBSAH Základní údaje o škole... 3

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

2. Školní vzdělávací programy

2. Školní vzdělávací programy Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015, Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 (Jednotlivá kritéria se využijí v návaznosti na charakter posuzované školy nebo školského zařízení.

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2014/2015

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2014/2015 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2014/2015 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2014/2015 působí organizační

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Autor: Ing. Dana Balochová ředitelka 1 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. V Mostě dne

Více

ICT. Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01105/08-06. Předmět inspekční činnosti

ICT. Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01105/08-06. Předmět inspekční činnosti ICT Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01105/08-06 Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o. Adresa: E. Basse 1142/9, 434 01 Most Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, S.R.O. SNP 170, Hradec Králové 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Koncepční záměr rozvoje školy pro období 2013 2019 1 Obsah

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 KVIC, odloučené pracoviště Štefánikova 7/826, 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny regiony

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENA NA VÝSLEDCÍCH VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENA NA VÝSLEDCÍCH VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE JEREMENKOVA 2, 703 00 OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENA NA VÝSLEDCÍCH VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

I. Základní údaje o škole... 2. XI. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů... 109

I. Základní údaje o škole... 2. XI. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů... 109 Obsah I. Základní údaje o škole... 2 II. Přehled vyučovaných oborů... 6 III. Personální zabezpečení... 11 IV. Autoevaluační činnost školy... 19 V. Přijímací řízení pro školní rok 2012/13... 22 VI. Výsledky

Více

PROGRAMOVÁ NABÍDKA II

PROGRAMOVÁ NABÍDKA II OBSAH Úvodní slovo ředitelky NIDV... 3 Přihlašování a podmínky účasti... 4 Tabulky krajských pracovišť... 6 Brno... 6 České Budějovice... 14 Hradec Králové... 21 Jihlava... 32 Karlovy Vary... 42 Liberec...

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01038/08-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01038/08-06 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01038/08-06 Název školy: Sportovní soukromá základní škola, s.r.o. Adresa: Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Identifikátor: 600 001

Více

METODIKA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ

METODIKA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ Obce sobě Projekt Svazu měst a obcí ČR NA PODPORU MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE METODIKA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ verze 1.1, říjen 2013 s rozšířenou působností (číslo

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL IV Organizace školy a pedagogického procesu Mgr. Miroslav Hanzelka, 2012, 28 stran Materiál je publikován

Více

STRATEGIE ROZVOJE ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ORP TURNOV

STRATEGIE ROZVOJE ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ORP TURNOV Mgr. Karel Bárta STRATEGIE ROZVOJE ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ORP TURNOV 2015 TENTO MATERIÁL VZNIKL JAKO SOUČÁST PROJEKTU VYTVÁŘÍME PODMÍNKY PRO ŠKOLNÍ ÚSPĚŠNOST, KTERÝ BYL SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Ţerotínova č. 376, okres Vsetín, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Ţerotínova č. 376, okres Vsetín, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Ţerotínova č. 376, okres Vsetín, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Obsah: Úvod Hlavní úkoly školy na školní rok 2013/ 2014 a jejich realizace Organizace

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Vypracovala: Mgr. Ivana Málková OBSAH 1. Úvod 2. Oblast materiálně technická

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

čj. ČŠI-987/08-02 Inspekční zjištění

čj. ČŠI-987/08-02 Inspekční zjištění Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Toto je pouze zkrácený text inspekční zprávy pro www stránky školy. Plné znění je k dispozici v sekretariátu školy. INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-987/08-02 Název

Více

PLÁN PRÁCE 2014/2015

PLÁN PRÁCE 2014/2015 Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce 2014/2015 Stránka 1 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Projednáno v pedagogické radě dne: 18.09.2012 Schválení ve Školské radě dne: 18.09.2012 Mgr. Zdeňka Blišťanová ředitelka školy 1 1. Základní údaje

Více