ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009"

Transkript

1 ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 PŘEHLED TÉMAT ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ ABSOLVENTŮ STUDIA PRO VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY (Řazeno podle data závěrečné zkoušky.) Závěrečné práce jsou přístupné k prezenčnímu studiu v Knihovně výzkumných a vzdělávacích pracovišť PedF UK, Hloubětínská 26, Praha 9. Měs./rok Únor /09 CAISOVÁ, M. Řízení lidských zdrojů v období slučování škol personální management * řízení lidských zdrojů * slučování škol 2/09 HABROVÁ, M. 2/09 HLADÍK, P. 2/09 JAHNOVÁ, E. 2/09 JANDÍKOVÁ, H. 2/09 KADEŘÁBKOVÁ, I. Efektivní využití času v práci ředitele školy Základní škola jako centrum pro celoživotní učení Globalizace a její současné vlivy na české školství Optimalizace sítě středních škol v Karlovarském kraji z pohledu jejich ředitelů Hospitační činnost ředitele školy v době procesu transformace škol time management * efektivnost *ředitel školy celoživotní vzdělávání * komunitní vzdělávání * vzdělávání dospělých * centrum pro celoživotní učení * ZŠ globalizace a škola * globální výchova *management v podmínkách globalizace optimalizace sítě škol * řízení změny * ředitel školy * slučování škol * střední školství * regionální školství transformace školy * kurikulární reforma * kontrolní činnost * hospitace *evaluace * ředitel školy

2 2/09 KUBÁTOVÁ, K. 2/09 MARTÍNKOVÁ, M. Pracovní spokojenost a fluktuační tendence nepedagogických zaměstnanců škol okresu Havlíčkův Brod Prvky komunitní školy v běžné praxi školy personální management * nepedagogičtí pracovníci školy * pracovní spokojenost * fluktuace * odměňování * stabilizace zaměstnanců komunitní vzdělávání * komunitní škola * vztah škola - veřejnost * ZŠ 2/09 NEUDERTOVÁ, J. 2/09 NOVÁK, J. 2/09 PAVELKA, J. Osobní rozvoj učitelů na základní škole personální management * učitel - profesní rozvoj * další vzdělávání pedagogických pracovníků * plán osobního rozvoje * kurikulární reforma Analýza zkušeností ze vzájemného sloučení základních a mateřských škol v ústeckém regionu slučování škol * integrovaná základní a mateřská škola * vztah škola - zřizovatel * řízení změny * MŠ * ZŠ Průvodce k získání certifikátu jakosti ISO 9001 řízení kvality * systém jakosti * certifikace * autoevaluace * ČSN EN ISO 9001:2001 2/09 PELIKÁNOVÁ, B. 2/09 PEŠKA, J. 2/09 SÁLUSOVÁ, J. 2/09 VALIŠ, P. Zavedení slovního hodnocení do základní umělecké školy jako řízení změny Zřizovatel a řízení školy. Ředitel školy a zřizovatel, vzájemné vztahy a způsob odměňování Systém hodnocení pracovníků a vnitřní kariérní řád jako motivační faktor Propagace školy řízení změny * slovní hodnocení * ZUŠ vztah škola- zřizovatel * ředitel školy - odměňování personální management *pedagogický pracovník * hodnocení * motivace marketing školy *public relations * reklama * vztah škola - veřejnost * ZUŠ

3 Červen /09 CIKÁNOVÁ, H. 6/09 ČTVERÁKOVÁ, J. 6/09 HAUŠILD, J. 6/09 HUDCOVSKÝ, J. 6/09 JALŮVKOVÁ, M. 6/09 KUBELKA, P. 6/09 NAJBERT, J. 6/09 PAPRČKOVÁ, Z. 6/09 PROKOPOVÁ, I. 6/09 SKALSKÝ, P. Právní, psychologické a sociální aspekty výběru pedagogických pracovníků Spolupráce škol jako prvek posilující kulturu školy Vlastnosti a návyky řídícího pracovníka Úloha managementu při řešení nekázně a šikany na ZŠ : Stav nekázně a šikany na základních školách, řešení a předcházení problémů nekázně a šikany z pozice ředitele školy dle velikosti a polohy školy v Moravskoslezském kraji Školní psycholog : postavení a význam v současné škole Řízení produktivní činnosti žáků střední školy se zaměřením na SOU Využití indikátorů kvality v procesu autoevaluace školy Komunikace jako nástroj záchrany školy Spolupráce školy s rodiči a veřejností jako nedílná součást autoevaluace školy Průzkum stavu žáků základních škol v Praze 14 prostřednictvím evropského dotazníku o kouření, užívání alkoholu a jiných drog personální management * výběr zaměstnanců * řízení lidských zdrojů kultura školy * otevřená škola * spolupráce škol * výběr školy * motivace ke studiu řídící pracovníci ve školství - osobnost, etika, hodnocení a sebehodnocení primární prevence ve školství * školní kázeň * šikana * ředitel školy * školní metodik prevence * výchovný poradce poradenské služby * školní psycholog * speciální pedagog * primární prevence ve školství * školní kázeň * ZŠ * ZŠ praktická produktivní činnost * odborná praxe * odborné školství - učňovské školství * SOU evaluace * autoevaluace * indikátory kvality * evaluační nástroje komunikace ve škole *pedagogická komunikace vztah škola - rodiče * vztah škola - veřejnost * autoevaluace * otevřená škola primární prevence ve školství * žáci ZŠ

4 Září /09 BEKOVÁ, D. 9/09 BRAUN, T. Hodnocení žáků základních škol se zaměřením na slovní hodnocení na vysvědčení Webové stránky škol jako nástroj komunikace uvnitř organizace hodnocení žáků * slovní hodnocení * klasifikace * ZŠ ICT * počítačová podpora řízení ve školství * webové stránky školy * komunikace 9/09 ČÍŽEK, J. Škola a zřizovatel vztah škola - zřizovatel * 9/09 DOLEŽAL, J. 9/09 FIDLEROVÁ, M. 9/09 FOŘTOVÁ, Z. Problematika řízení domovů mládeže se zaměřením na rizika související s jejich provozem Ředitel školy proti syndromu vyhoření učitele Systém stimulace pedagogických pracovníků domov mládeže - řízení * rizika učitel * stres * syndrom vyhoření personální management * motivace * pedagogický pracovník 9/09 HAVLENOVÁ, L. Přijímání nových zaměstnanců v oblasti školství personální management * výběr zaměstnanců * řízení lidských zdrojů* týmová práce 9/09 HODBOĎOVÁ, M. 9/09 HÖLZL, M. 9/09 HOUŠKOVÁ, M. Sociální klima málotřídních a plně organizovaných škol Systém DVPP ve škole a jeho efektivita : učící se organizace Projekt vzdělávání žáka s lehkým mentálním postižením v málotřídní škole : Aplikace projektového managementu na podmínky málotřídní školy klima školy *vztah učitel - žák * málotřídní venkovská škola * plně organizovaná městská škola další vzdělávání pedagogických pracovníků * učící se organizace * integrace zdravotně postižených žáků * vzdělávání žáků se zvláštními potřebami * projektový management *málotřídní škola

5 9/09 HOUŠKOVÁ, R. 9/09 HUBÁLEK, J. 9/09 KLUC, T. 9/09 KOHOUTOVÁ, I. 9/09 KRŠKO, A. 9/09 KUCHAŘ, J. 9/09 MAŠEK, V. 9/09 NACHLINGEROVÁ, A. 9/09 NOVÁKOVÁ, M. 9/09 NOSKOVÁ, I. Pedagogická evaluace Organizace a řízení rekvalifikačního a kvalifikačního studia na střední škole Praktické využití fondů Evropské unie v základních školách Evaluace školy z pozice ředitele školy Transformace dětských domovů v České republice v dětské domovy rodinného typu Klient ZUŠ Některé aspekty motivace pedagogických pracovníků vybraných základních škol teplického regionu Marketingový audit Školní řád (Povinná vnitřní směrnice nebo také zrcadlo výchovně vzdělávací strategie školy a nástroj řízení?) Průběh přijímacího řízení na střední školy pro školní rok 2009/2010 evaluace *RVP * ŠVP organizace a řízení pedagogického procesu * celoživotní vzdělávání * rekvalifikační vzdělávání * kvalifikace * SŠ programy EU pro školství * operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost * příprava projektu evaluace * autoevaluace * ředitel školy náhradní výchovná péče * ústavní výchova * dětský domov marketing školy * ZUŠ pedagogický pracovník * motivace * trh práce * ZŠ marketing školy * marketingový audit školní řád *organizace a řízení pedagogického procesu * organizační kultura školy přijímací řízení * SŠ 9/09

6 9/09 PEHROVÁ, L. 9/09 PYTLÁKOVÁ, A. 9/09 RÁČKOVÁ, E. 9/09 STAŇKOVÁ, J. Spolupráce partnerských škol při realizaci mezinárodních projektů Hodnocení učitelů v základních školách : (návrh kritérií hodnocení) Rozvoj školy, kvalita vzdělávání a základní finanční zdroje Motivační rozhovory a jejich význam v práci ředitele školy mezinárodní spolupráce škol * projektový management *pedagogický pracovník * motivace * týmová práce personální management * učitel * hodnocení pracovníků * kritéria hodnocení * ZŠ ekonomika a financování ve školství * SŠ personální management * hodnocení pracovníků * motivace * motivační rozhovor 9/09 UHROVÁ, H. Analýza manažerských činností strategický management * strategická analýza * benchmarking * SOT analýza * ZŠ * MŠ 9/09 VANČATOVÁ SPÁČILOVÁ, M. 9/09 VRÁNOVÁ, Z. 9/09 ZAJÍC, A. Styly vedení školy v teorii a praxi Hodnocení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Přijímací řízení na gymnázia zřizovaná hlavním městem Praha v kontextu změn školského zákona vedení lidí * styl a pojetí řízení další vzdělávání pedagogických pracovníků * hodnocení přijímací řízení * GY

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Zuzana Freibergová Národní informační středisko pro poradenství V České republice vedle sebe působí v oblasti vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti: Název školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj.: ČŠI-158/08-05 Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Adresa: Husova 992, 362 51 Jáchymov Identifikátor:

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Strategický plán rozvoje. Základní školy Mšeno, okres Mělník na roky 2008 2013

Strategický plán rozvoje. Základní školy Mšeno, okres Mělník na roky 2008 2013 Boleslavská 360, 277 35 Mšeno, e-mail: zs.mseno@seznam.cz(info@zsmseno.cz), www.zsmseno.cz, tel,fax:315693140 Strategický plán rozvoje Základní školy Mšeno, okres Mělník na roky 2008 2013 Zpracovala: Mgr.

Více

Školní vzdělávací program Jazykové gymnázium šestileté. Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Jazykové gymnázium šestileté. Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Jazykové gymnázium šestileté Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní vzdělávací program je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Vize a strategie NÚOV 2008

Vize a strategie NÚOV 2008 Vize a strategie NÚOV 2008 Časový horizont Vize: 2013 Strategie: 2011 Verze 23/6/2008 Vize popisuje role, postavení, oblasti zájmu NÚOV a také globální cíle v těchto oblastech v delším časovém horizontu

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Školní vzdělávací program Gymnázia Česká Třebová zpracovaný podle RVP ZV Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 1 Obsah

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-154/10-M Název školy: Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace Adresa: 790 51 Supíkovice 129

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Koncepční záměr rozvoje školy pro období 2013 2019 1 Obsah

Více

Blok I Psychologie zdraví a Výživa ve wellness programech Psychologie zdraví

Blok I Psychologie zdraví a Výživa ve wellness programech Psychologie zdraví Blok I Psychologie zdraví a Výživa ve wellness programech Psychologie zdraví 1) Předmět psychologie zdraví, historie předmětu, aplikační oblasti, hlavní literatura. 2) Způsoby chápání zdraví a nemoci (laické,

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA Svazek 1 Škola orientace

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT a OP VK Role MŠMT v rámci OP VK EU peníze školám EU peníze středním školám 2 MŠMT a strategické projekty v rámci OP VK IPn

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 1. Název vzdělávací akce: PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Pilotní ověření přípravy inovace základního obsahu vzdělávacího programu pro vedoucí pedagogické

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 53/09-01 Název školy Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Adresa: Ječná 33/527, 120 00 Praha 2 Identifikátor: 600004902 IČ: 45768561

Více

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Autorský tým: PhDr. Maria Bezchlebová, Mgr. Jaroslav Dadok, Ing. Mgr. Jiřina Gabrielová, RNDr. Robert Gamba, Mgr.

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1 zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R O Č N Í K LXIII V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 10 Vydáno: ŘÍJEN 2007 Cena: 264 Kč OBSAH Část normativní Sdělení MŠMT o pokračování ověřování prvků ŠVP (č.j.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více