ORIENTAČNÍ CENÍK GEODETICKÝCH PRACÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORIENTAČNÍ CENÍK GEODETICKÝCH PRACÍ"

Transkript

1 ORIENTAČNÍ CENÍK GEODETICKÝCH PRACÍ Strana 1 z 6

2 Základní údaje: Jsme geodetická kancelář působící od roku 2003 nejprve jako fyzická osoba Pavel Zdražil, od roku 2006 jako GEO75 s.r.o. Vlastníkem a jednatelem je Pavel Zdražil. Zajišťujeme veškeré geodetické práce v oblasti inženýrské geodézie a katastru nemovitostí s ověřením dle platných zákonů ČR. Firma má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené v oboru u České pojišťovny a.s. na Kč. V současné době firma zajišťuje práce ve 3 měřických skupinách, v počtu 8 pracovníků. GEO75 s.r.o. IČ DIČ CZ Zapsán: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka Bankovní spojení: Raiffeisenbank /5500 Sídlo firmy: Sokolova 32, Brno M: E: T/F: Reference: Katastr nemovitostí: stovky geometrických plánů pro vyznačení novostavby, rozestavěné stavby, vyznačení věcného břemene, rozdělení pozemku, vytyčení vlastnických hranic... Inženýrská geodézie: stovky vytyčených a zaměřených rodinných domů, bytových domů, průmyslových hal, komunikací, chodníků, desítky podkladů pro projekt - polohopis, výškopis zájmového území, zaměření stávajících stavů stavebních objektů, desítky staveb se zaměřením hlavních řadů a přípojek inž. sítí s předáním příslušným správcům sítí (E.ON, RWE, O2, Brněnské vodárny a kanalizac, Brněnské komunikace, Vodárenská akciová společnost a.s.)... Spolupracujeme s předními stavebními a projekčními firmami, městkými a obecními úřady, ale Vážíme si každého jednotlivce, který nás osloví s poptávkou. Přístrojové vybavení: Používáme vybavení od firmy Timble, totální stanice, GPS rovery, přístroje pro velmi přesnou nivelaci Softwarové vybavení: GROMA V.9, BENTLEY POWERMAP, BENTLEY MICROSTATION V8I, BENTLEY MICROSTATION J Strana 2 z 6

3 Ceník Geodetických prací v oblasti inženýrské geodézie 1. Zřízení geodetického bodu vytyčovací sítě - stabilizace bodu polohového bodového pole (PBPP), výškového pole: technická zpráva, značka v terénu nebo na objektu, místopis - určení bodu: technická zpráva, geodetické údaje bodu, seznam souřadnic nebo výšek bodů /bod 1 Polohové určení bodu vytyčovací sítě Výškové určení bodu vytyčovací sítě Zaměření skutečného provedení - účelové mapování - polohopisné a výškopisné zaměření situace stavby - předávané dokumenty: technická zpráva, kresba polohopisu a výškopisu v M 1: Zaměření intravilán M 1: Kč/1ha 02 Zaměření extravilán M 1: Kč/ 1ha 03 Zakreslení inženýrských sítí od správců s vyjádřením 500 Kč/kus 3. Vytyčení stavebních objektů - závazné podklady: geodetická část platné projektové dokumentace ( vytyčovací výkres, seznam souřadnic a výšek, ) - předávané výsledky: protokol o vytyčení, tabulka se zajištěním, vytyčený bod v terénu ( kolík,roxor, ) MJ : bod Vytyčení podrobné 01 Stavby železobeton, ocelové konstrukce, zdivo 5-10 bodů bodů bodů bodů Minimální cena za výjezd 1 skupiny Vytyčení hlavního výškového bodu 300 Strana 3 z 6

4 4. Zaměření a vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby - závazné podklady: geodetická dokumentace vytyčovací sítě, dříve vyhotovená geodetická část dokumentace skutečného provedení objektů a platná projektová dokumentace stavby - předávané výsledky: předávací protokol, technická zpráva, situace stavebního objektu, seznam souřadnic a výšek, data v digitální formě Zaměření podrobné 01 Stavby železobeton, ocelové konstrukce, zdivo 5-10 bodů bodů bodů bodů Minimální cena za výjezd 1 skupiny Vyhodnocení, schéma a tabulka odchylek 1 st. objekt Zaměření a vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení inženýrských sítí - závazné podklady: geodetická dokumentace vytyčovací sítě, dříve vyhotovená geodetická část dokumentace skutečného provedení objektů a platná projektová dokumentace stavby - předávané výsledky: předávací protokol, technická zpráva, situace stavebního objektu, seznam souřadnic a výšek, data v digitální formě 01 Zaměření a vyhotovení dokumentace hlavního řadu 1500 Kč/100 m 02 Podélný profil 500 Kč/100 m 03 Zpracování dle směrnice správce 2500/1 dokumentace 04 Přípojky na hlavní řad 500/1ks 05 Výjezd měřičské skupiny nad počet uvedený v nabídce 2500 Kč 6. Zaměření a výpočet geometrických parametrů jeřábové dráhy - závazné podklady: projektová dokumentace, dokumentace skutečného provedení dráhy a dokumentace předchozích geodetických měření - předávané výsledky: technická zpráva, číselná a grafická dokumentace směrového a výškového průběhu kolejnic dráhy /10m 01 Dráha v úrovni terénu Dráha ve zvýšené úrovni s lávkami Dráha ve zvýšené úrovni bez lávek Strana 4 z 6

5 7. Zaměření a zhotovení podélného nebo příčného profilu - závazné podklady: grafické a číselné podklady objednavatele o poloze lomových bodů profilu a o druhu projektované liniové stavby - předávané dokumenty: technická zpráva, kresba podélného nebo příčného profilu s číselnými údaji nebo počítačový soubor grafických případně i textových dat a kontrolní kresba profilu na papíře - cena výkonu je za 100 m podélného nebo 30 m příčného profilu (řezu) /profil 01 Podélný profil terénu Podélný profil komunikací a vodních toků Podélný profil železnice, vlečky Příčný profil (řez) terénu Příčný profil (řez) komunikací a vodních toků Příčný profil (řez) železnice, vlečky Zaměření a výpočet objemu (kubatury) hmoty - závazné podklady: grafické a číselné podklady objednavatele o poloze, rozměru, tvaru a výškových parametrech lokality k niž se kubatura vztahuje - předávané dokumenty: technická zpráva, doklad o výpočtu objemu hmoty, kontrolní kresba polohopisu a výškopisu - podrobné měření lze provádět i v místních souřadnicích, při rozsahu výkonu menším než 500m3 se oceňuje výkon jako 500 m 3 Položka Výkon CenaKč/bod Výpočet kubatur 01 Zaměření terénu před výkopem/násypem 5000 Kč/1 ha 02 Zaměření terénu po výkopu/násypu 5000 Kč/1 ha 03 Výpočet kubatur 5000 kč/1 ha Minimální objem prací 1 ha 9. Výkon oceněný hodinovou sazbou /hod 01 1 pracovník skupina - 2 pracovníci 700 Strana 5 z 6

6 Ceník Geodetických prací v oblasti KATASTRU NEMOVITOSTÍ 1.Geometrické plány a) Zaměření garáže, drobné stavby... od 4.000,-Kč b) Zaměření rodinného domu, chaty od 5.000,-Kč c) Rozdělení pozemku Cena geodetických prací je odvozena od celkového počtu nově vzniklých a zároveň identifikovaných parcel, tzn. že do ceny se započítávají pouze pozemky obsahující porovnání se stavem evidence právních vztahů. Cena za nově vzniklou parcelu je závislá na její velikosti a současně na celkovém počtu těchto parcel v jednom geometrickém plánu. Minimální cena za geometrický plán pro rozdělení pozemku ,-Kč Pozemek, budova nebo její část o velikosti Počet nově vzniklých parcel v lokalitě ( v jednom geometrickém plánu ) nad 30 do 200 m Kč Kč Kč Kč nad 200 m Kč Kč Kč Kč nad 1000 m Kč Kč Kč Kč U parcel složených z více dílů je cena za 1 díl nad počet 1 ks ,-kč. d) Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene Cena za 1-5 MJ 2.000,-Kč Cena za 6-15 MJ 1.500,-Kč Cena za 16 a více MJ 1.200,-Kč Měrnou jednotkou pro výpočet ceny díla je 100m délky břemene v ose, tedy 1MJ=100. Minimální cena za geometrický plán pro vyznačení věcného břemene = 4.500,-Kč. 2. Vytyčení vlastnických hranic Měrnou jednotkou je 100m délky vytyčené hranice, tedy 1MJ=100m Cena za 2-5 MJ Cena za 6-10 MJ Cena za 10 a více MJ 3.000,-Kč 2.500,-Kč 1.500,-Kč Minimální cena za vytyčení vlastnické hranice = 5.000,-Kč. 3. Stabilizace lomových bodů Znak z plastu Ocelová trubka 250,-Kč 50,-Kč Pavel Zdražil E: T: Strana 6 z 6

TECHNICKÁ SMĚRNICE. č. 1/2009. PRO TVORBU DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY MĚSTA VRCHLABÍ Datová struktura GK DTMM v2008-05-05

TECHNICKÁ SMĚRNICE. č. 1/2009. PRO TVORBU DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY MĚSTA VRCHLABÍ Datová struktura GK DTMM v2008-05-05 TECHNICKÁ SMĚRNICE č. 1/2009 PRO TVORBU DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY MĚSTA VRCHLABÍ Datová struktura GK DTMM v2008-05-05 Obsah: 1. Úvod 2. Použité pojmy a zkratky 3. Rozsah platnosti 4. Forma zpracování geodetické

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O č. objednatele: 9-2014-525101 č. zhotovitele: GB20142S001/014873.001 S M L O U V A O D Í L O (podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů) O b j e d n a t e l:

Více

SMLOUVA O DÍLO. (dle 536 a nasi, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

SMLOUVA O DÍLO. (dle 536 a nasi, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) 103705/201 2-MZE 000127932185 PČ: P775/2012-PUZN Zaevid.: 18.06.2012 11:02 PoCel listú: 11 Prílohy 1/1 SMLOUVA O DÍLO (dle 536 a nasi, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH - upravený)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH - upravený) Číslo smlouvy objednatele: (generovat z DMS) Číslo smlouvy zhotovitele: mezi smluvními stranami SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH - upravený) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

Otázky ÚOZI obecná část

Otázky ÚOZI obecná část Otázky ÚOZI obecná část 1. Katastrální zákon, základní ustanovení, vymezení pojmu katastr nemovitostí. Předměty evidování, obsah katastru, základní znalosti prováděcí vyhlášky... 2 2. Povinnosti vlastníků

Více

Stavební provoz. Ing. Zdeňka Tesaříková. Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky.

Stavební provoz. Ing. Zdeňka Tesaříková. Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. Stavební provoz Ing. Zdeňka Tesaříková Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. 1 OBSAH Hlavní účastníci výstavby...3 Jednotná klasifikace stavebních

Více

26/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. února 2007,

26/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. února 2007, 26/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. února 2007, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb.,

Více

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ (výtah z diplomové práce zpracované na ČVUT Praha, 2010) Bc. Adéla Hrubešová Seznam použitých zkratek ČSN BPEJ BS CB DKM GP GNU GPL GPS GPU ISKN KM KMD KM-D

Více

Modul: Reality a KN. Vybrané kapitoly: Převody a oceňování nemovitostí. Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí

Modul: Reality a KN. Vybrané kapitoly: Převody a oceňování nemovitostí. Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí Modul: Reality a KN Vybrané kapitoly: Převody a oceňování nemovitostí Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí Vytyčování hranic pozemků Praha 2014 Ing. Jan Říha Obsah 1. PŘEVODY NEMOVITOSTÍ...

Více

Modul: Reality a KN. Vybrané kapitoly:převody a oceňování nemovitostí. Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí

Modul: Reality a KN. Vybrané kapitoly:převody a oceňování nemovitostí. Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí Zdroj obrázku: http://www.infoabsolvent.cz Modul: Reality a KN Vybrané kapitoly:převody a oceňování nemovitostí Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí Vytyčování hranic pozemků Praha 2014

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení METODIKA Magistrátu města Brna MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení aktualizace 22. 12. 2010 Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace 2010 - str. 1 Obsah Vysvětlivky a zkratky...

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

12. Katastr nemovitostí ČR. Organizace zeměměřické služby ČR. Oceňování zeměměřických výkonů.

12. Katastr nemovitostí ČR. Organizace zeměměřické služby ČR. Oceňování zeměměřických výkonů. 12. Katastr nemovitostí ČR. Organizace zeměměřické služby ČR. Oceňování zeměměřických výkonů. 12.1 Katastr nemovitostí. 12.1.1 Historie KN na území ČR. 12.1.2 Současně platné právní předpisy pro KN. 12.1.3

Více

Vodovody a kanalizace Chrudim a.s. Novoměstská 626 537 28 CHRUDIM. Směrnice č. 02/2002

Vodovody a kanalizace Chrudim a.s. Novoměstská 626 537 28 CHRUDIM. Směrnice č. 02/2002 Vodovody a kanalizace Chrudim a.s. Novoměstská 626 537 28 CHRUDIM Směrnice č. 02/2002 pro zaměřování sítí ve správě VAK Chrudim a.s. a mapy povrchové situace Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 1 Obsah:

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O Smlouva o dílo - Realizace SÚ Táborská č. j. objednatele 13/2013/R č. j. zhotovitele P013059 uzavřená ve smyslu 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3608-1488/2011

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3608-1488/2011 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. S m l u v n í s t r a n y Objednatel : Název : Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o. se

Více

Katastr nemovitostí PŘEDMĚT KN. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí Katastrální území

Katastr nemovitostí PŘEDMĚT KN. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí Katastrální území Katastr nemovitostí Předmět a obsah katastru nemovitostí Ing. Pavel Černota, Ph.D. Ing. Hana Staňková, Ph.D. PŘEDMĚT KN V KN se evidují: katastrální území pozemky v podobě parcel budovy, byty a nebytové

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy o dílo objednatele: (ORG 5181) Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: Investiční akce: Regenerace

Více

Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2

Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2 Příloha č. 3 k usnesení ZMČ č. 156 ze dne 10.9.2012 Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2 Obsah: 1. Použití a závaznost metodických

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více

Nápověda k používání mapových služeb Nahlížení

Nápověda k používání mapových služeb Nahlížení Nápověda k používání mapových služeb Nahlížení Obsah Práce s mapou... 2 Zobrazení mapy... 2 Mapové okno... 3 Přehledka... 4 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 6 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Definiční

Více

SMLOUVA o spolupráci. při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje

SMLOUVA o spolupráci. při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje SMLOUVA o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje I. Smluvní strany Plzeňský kraj Se sídlem: Škroupova 18, Plzeň 3, PSČ 306 13

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby VÁŠ DOPIS Č.j.: ZE DNE: NAŠE Č.j.: OIV/61984/Krj/2012 POČET LISTŮ DOPISU: 4 POČET PŘÍLOH DOPISU: 5

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více