Příloha Chaloupky: Vzdělávací kurzy a kurzy sociální rehabilitace ve školním roce 2009 / 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha Chaloupky: Vzdělávací kurzy a kurzy sociální rehabilitace ve školním roce 2009 / 2010"

Transkript

1 Příloha Chaloupky: Vzdělávací kurzy a kurzy sociální rehabilitace ve školním roce 2009 / Nové nadstavbové kurzy PC - Kurz první pomoci pro nevidomé a slabozraké - Jazykové kurzy - Skupinový kurz vaření pro zrakově postižené - Muzikoterapie a kurz seberozvoje - Kurzy sociálních a komunikačních dovedností Nové nadstavbové kurzy PC Pracovníci Centra pomůcek a informatiky pro vás od září 2009 připravili nabídku nových nadstavbových kurzů. Připraveny máme následující nadstavbové kurzy: 1. Pokročilá tvorba dokumentů 2. Zálohování dat 3. Údržba počítače 4. Nastavení a úprava počítače 5. pokročilá práce 6. Základy práce s Webem 7. Skype a ICQ komunikace přes internet 8. MSO Excel 9. Mobily 10. Pokročilé vyhledávání 11. Pokročilé způsoby orientace 12. Alternativní správa souborů 13. Internetová rádia, vysílání přes web, YouTube, RSS 14. Editace zvuku (20 hodin) 15. Tvorba webových stránek (30 hodin)

2 Není-li uvedena délka kurzu, jedná se o 10 hodin. Délku kurzu lze upravit dle zájmu klienta. Bližší informace jsou k dispozici webu na adrese pdf, případně je zájemcům na vyžádání zašleme. Jedním z předpokladů pro přijetí do kurzu jsou znalosti na úrovni základního nebo zkráceného základního kurzu, který pořádáme v našem TyfloCentru. Pokud žadatel neabsolvoval kurz u nás, zašleme mu seznam požadavků, které musí splňovat. V případě vašeho zájmu nebo potřeby více informací či pokud se budete chtít do kurzu přihlásit, kontaktujte Radka Pavlíčka na tel. číslech , nebo u Ceník kurzů: 60 hodin Kč 50 hodin Kč 40 hodin Kč 30 hodin Kč 20 hodin 800 Kč 10 hodin 600 Kč K ceně kurzovného je třeba přičíst 500 Kč zápisné. V případě, že si vyberete současně více témat, ušetříte za zápisné i kurzovné. Využijte možnosti financování prostřednictvím výtěžku z Koncertů ve tmě, o kterém píšeme v časopise Chaloupka. Radek Pavlíček Kurz první pomoci pro nevidomé a slabozraké První pomoc je soubor jednoduchých a účelných opatření, pomocí kterých lze v případě náhle vzniklého akutního stavu nebo úrazu zabránit závažným

3 zdravotním důsledkům a případně i smrti postiženého člověka. Vidící člověk se s problematikou poskytování první pomoci může opakovaně setkat během školní docházky, v rámci školení u zaměstnavatele nebo v přípravném kurzu pro řízení motorových vozidel. K dispozici jsou rovněž příručky první pomoci, jejichž stěžejní část tvoří instruktážní kresby nebo fotografie, pomocí kterých si vidící člověk dokáže vytvořit jasnou představu, jak při první pomoci postupovat. Žádný ze zmíněných kanálů ovšem nemůže člověk s těžkým zrakovým postižením (zejména nevidomý) uspokojivě využít. Povědomí o poskytování první pomoci je tak mezi těžce zrakově postiženými relativně nízké. Z toho důvodu nabízíme lidem s těžkým zrakovým postižením (zejména nevidomým) speciální kurz, ve kterém se mohou základům první pomoci za pomoci specifických metod (verbální popis, polohování, ošetřování simulovaných zranění a simulovaných situací, zvukové ukázky z reálných a simulovaných situací apod.) naučit. Absolvování kurzu přispívá ke snížení závislosti nevidomých a těžce zrakově postižených občanů na pomoci jiných osob tím, že se naučí samostatně ošetřovat drobná poranění u sebe i u jiných (např. při péči o vlastní děti), rozlišovat, která poranění budou vyžadovat lékařský zásah a efektivně komunikovat se složkami integrovaného záchranného systému. Sama existence kurzu rovněž nabourává vžité představy veřejnosti o tom, že nevidomí jsou závislí na pomoci jiných lidí a sami ostatním pomáhat nemohou. Termín konání kurzu: od října do března 2010, pátek, 1x za 14 dní, 8:00 13:00 hod Místo konání kurzu: prostory TyfloCentra Brno, o.p.s., Chaloupkova 7, Brno Královo Pole.

4 Cena kurzu: 600 Kč, lze využít možnosti financování prostřednictvím výtěžku z Koncertů ve tmě, o kterém píšeme v Chaloupce. Struktura kurzu: celkem 40 výukových hodin,z toho 20 hodin teoretického výkladu, 10 hodin praktického nácviku a 10 hodin individuálních konzultací. Maximální počet klientů v kurzu 6, minimální 4. Program kurzu: nepřímá srdeční masáž, umělé dýchání, ošetření krvácení, první pomoc při infarktu, práce s defibrilátorem, polohování zraněného, ošetření zlomenin, ošetření úrazů spojených s amputací končetiny, ošetření popálenin, ošetření poranění očí, ošetření pneumothoraxu, Crash syndrom, protišoková opatření, obvazová technika, druhy a obsah lékárniček. Jana Puchegger Chadalíková Jazykové kurzy Od října plánujeme opět zorganizovat jazykové kurzy, nabízí se němčina a angličtina. Výhodnou našich kurzů je přizpůsobení se požadavkům klientů (zaměření na konverzaci, přizpůsobení pokročilosti vašich znalostí). Kurzy otevřeme pouze v případě dostatečného zájmu klientů, tj. min. 4 účastníci v kurzu (max. 6 účastníků na jeden kurz), realizace kurzů je plánována od října 2009 do června Kurz je organizován po 2 vyučovacích hodinách 1x za 14 dní. Cena kurzu je Kč. Je možné využít možnosti financování prostřednictvím výtěžku z Koncertů ve tmě, o kterém jsme psali v úvodu. V případě zájmu o jazykové kurzy piště na a popište v něm, o který z nabízených jazyků byste měli zájem a jaké jsou vaše znalosti, raději použijte slovní popis, např.:

5 - jsem úplný začátečník nikdy jsem se daný jazyk neučil/a - jsem věčný začátečník několikrát jsem s výukou jazyka začínal/a, ale mé vědomosti jsou malé a neutříděné - jsem mírně pokročilý/á ve výuce jazyků již něco umím a znám a chci se zdokonalit (konverzace, mluvnice, porozumění psaného textu pro ovou komunikaci atd.) Skupinový kurz vaření pro zrakově postižené Člověk s těžkým zrakovým postižením bývá v oblasti přípravy stravy často odkázán na pomoc rodiny, přátel či sociálních služeb, které mu přípravu a dovoz stravy zabezpečují (např. pečovatelské služby). Tento stav ale není v mnoha případech neměnný. Jak ukazují příklady z praxe, řada nevidomých a slabozrakých občanů dokáže zvládat přípravu stravy pro vlastní potřebu téměř bez pomoci jiných osob. Samostatná příprava stravy je tedy dovednost, která člověku pomáhá snížit závislost na pomoci jiných osob. Vlastní přípravě stravy ovšem předchází také nákup potřebných surovin. Tomuto nákupu zase předchází vědění, co všechno je potřeba nakoupit, aby člověk mohl konkrétní jídlo uvařit. Je také dobré znát, kde potřebné suroviny sežene a kolik přibližně stojí. Nezbytnou dovedností pro úspěšné zvládnutí kuchyňských prací je rovněž obsluha a údržba kuchyňského vybavení či speciálních kompenzačních pomůcek pro nevidomé a slabozraké. O samostatnosti v kuchyni lze proto hovořit teprve tehdy, jestliže člověk zvládne v uspokojivé míře všechny tyto navzájem provázané dovednosti. Z toho důvodu kurz klade důraz zejména na propojení jednotlivých dovedností. Kurz probíhá částečně v terénu (nakupování) a částečně

6 v prostorách TyfloCentra, které je vybaveno cvičnou kuchyňkou se vším potřebným vybavením, včetně nejrůznějších kompenzačních pomůcek pro domácnost. Cílem kurzu je vybavit frekventanty kurzu z řad těžce zrakově postižených potřebnými dovednostmi pro to, aby mohli samostatně zvládat práce související s přípravou stravy. Absolventi kurzu se postupně naučí: pracovat s kuchyňskými recepty, znát, kolik stojí základní potraviny a kde je možné je koupit, připravovat si samostatně seznam nákupu, nakupovat podle seznamu, připravovat vybraná jídla, připravit stůl ke stolování a stolovat, obsluhovat běžné kuchyňské vybavení, obsluhovat relevantní kompenzační pomůcky, umývat a utírat nádobí, uklízet kuchyňku. Nedílnou součástí kurzu vaření je také seznámení s bezpečností práce v kuchyni a s používáním ochranných pomůcek. Se zájemcem o absolvování skupinového kurzu vaření bude uzavřena písemná smlouva. Termín konáni kurzu: od září 2009 do června 2010, jednou za 14 dní ve středu od 9 do 13 hodin. Místo konání kurzu: částečně mimo TC (nákup), cvičná kuchyňka v brněnském TyfloCentru. Cena kurzu: 50 Kč na jednu lekci kurzu (příspěvek se hradí 1x za měsíc). Maximální počet účastníků kurzu: 4 účastníci (dvě skupiny po dvou účastnících). Přihlášky a bližší informace: Eliška Škrancová

7 Muzikoterapie a kurz seberozvoje V září zahajujeme novou pravidelnou aktivitu zaměřenou na muzikoterapii a relaxaci. Muzikoterapeutická a relaxační setkání se uskuteční vždy jednou za šest týdnů a budou se periodicky střídat s kurzem seberozvoje, který běží již druhým rokem. Zmiňovaná setkávání budou probíhat pod vedením psychologa PhDr. Galvase a mají přispět k posílení duševní rovnováhy a celkovému uvolnění. Využití hudebních prvků a podpora mluveným slovem jsou prakticky odzkoušeny a přinášejí dobré výsledky. Z hlediska muzikoterapie budeme volit spíš poslechovou formu a následně budeme pracovat se zvědomělými pocity, které hudební ukázky v posluchači vyvolají. Každé setkání s muzikoterapeutickým zaměřením pak bude zakončeno relaxací směrovanou k prohloubení celkového uvolnění. Tato inovace v našich setkáváních je výsledkem zohledněných potřeb našich klientů, kteří se dostávají ve svém každodenním životě častěji do stresových situací, jež je vhodné pravidelně dlouhodobě korigovat. Zájemci se mohou hlásit u Marie Švejdové, která tato setkávání organizačně zajišťuje. Kurzy seberozvoje a setkávání při muzikoterapii probíhají vždy v pátek od 10 do 12 hodin. Kurz seberozvoje je plánován na 11. září na téma trénink pozornosti, 30. října nabízíme téma volní trénink. Setkání při muzikoterapii je naplánováno na 9. října a 20. listopadu. Při prvním, úvodním setkání bude vysvětlen význam hudby a zvuku pro duševní zdraví, u druhého setkání se budeme zabývat kombinací hudebních a přírodních zvuků. Marie Švejdová, Zbyněk Galvas

8 Kurzy sociálních a komunikačních dovedností Cítíte se nejistí v kontaktu s druhými lidmi? Míváte pocit, že vám druzí nerozumí, ať vysvětlujete sebevíc? Štve vás někdo a nevíte, jak to dát kulantně najevo? Je vám někdo sympatický a nevíte, jak navázat rozhovor? Pokud jste na kteroukoliv z předchozích otázek odpověděli kladně, pak právě vám jsou určeny kurzy sociálních a komunikačních dovedností. NÁPLŇ KURZŮ Nácvik sociální komunikace v modelových situacích Diskuze na témata týkající se sociální komunikace Prostor pro sdílení zkušeností z běžného života účastníků kurzu Náplň kurzů je možné přizpůsobit zájmům a potřebám účastníků. ČASOVÉ ROZLOŽENÍ: Pravidelná setkání 1x za 14 dní vždy na 90 minut Od září 2009 do června 2010 Den a hodina bude ještě upřesněna MÍSTO KONÁNÍ TyfloCentrum Brno V případě zájmu i v regionálních pracovištích TyfloCentra Brno Místnost bude ještě upřesněna Pro přihlášení do kurzu nebo bližší informace kontaktujte lektora kurzu Mgr. Vratislav Bareš T: E:

2. Sociální rehabilitace zrakově postižených

2. Sociální rehabilitace zrakově postižených číslo registrace 22 083 96 2. Sociální rehabilitace zrakově postižených www.centrumpronevidome.cz/rehabilitace Přínosem této služby je především zvýšení soběstačnosti osob se zrakovým postižením v důležitých

Více

NADSTAVBOVÉ KURZY CENTRA POMŮCEK A INFORMATIKY TYFLOCENTRUM BRNO, O. P. S. Komu jsou kurzy určeny. Podmínky pro zahájení kurzu

NADSTAVBOVÉ KURZY CENTRA POMŮCEK A INFORMATIKY TYFLOCENTRUM BRNO, O. P. S. Komu jsou kurzy určeny. Podmínky pro zahájení kurzu NADSTAVBOVÉ KURZY CENTRA POMŮCEK A INFORMATIKY TYFLOCENTRUM BRNO, O. P. S. Komu jsou kurzy určeny Nadstavbové kurzy jsou určeny uživatelům informačních technologií (počítače, mobilní telefony, digitální

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. 23-51-E/01 Strojírenské práce

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. 23-51-E/01 Strojírenské práce Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 23-51-E/01 Strojírenské práce název: Zámečnické práce a údržba motto: Odbornost spojená se vzdělaností je základem pro důstojný a spokojený život. Střední odborná

Více

Katalog vzdělávacích kurzů Sociální služby. leden červen 2013

Katalog vzdělávacích kurzů Sociální služby. leden červen 2013 Katalog vzdělávacích kurzů Sociální služby leden červen 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vás touto cestou oslovili s nabídkou vzdělávacích kurzů pro pracovníky ze sociální oblasti, resp.

Více

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary Školní vzdělávací program 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Název RVP: Název

Více

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013 KVIC - odloučené pracoviště Frýdek-Místek Politických 738 02 Frýdek-Místek e-mail: dvpp@fm.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 048 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro zdravotně postižené Na kus řeči o sociálních službách v Plzni Zeptejte se Vyjádřete svůj názor Podělte

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, Praktická škola jednoletá, 78-62-C/01. MŠ, ZŠ a Praktická škola

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, Praktická škola jednoletá, 78-62-C/01. MŠ, ZŠ a Praktická škola ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, Praktická škola jednoletá, 78-62-C/01 1. Identifikační údaje MŠ, ZŠ a Praktická škola Název ŠVP: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, Praktická škola jednoletá, 78-62-C/01 Datum: 1. 9.

Více

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary Identifikační údaje: Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Název školy: Zřizovatel: Název RVP: Název ŠVP: ŠVP pro uchazeče:

Více

Jazykový kurz. jenom pro vás

Jazykový kurz. jenom pro vás ZÁŘÍ PROSINEC 2007» ROČNÍK 6 JAZYKOVÉ ŠKOLY Falešný začátečník není věčný E-learning zažívá boom VŠ A VOŠ Připravte se na přijímačky na vysokou školu Do Anglie na studia PRÁCE Jak si najít práci či brigádu»

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 KVIC, odloučené pracoviště Štefánikova 7/826, 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny regiony

Více

ROZVOJ A REALIZACE PROJEKTU PODPORY VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ADAMOV

ROZVOJ A REALIZACE PROJEKTU PODPORY VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ADAMOV Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ROZVOJ A REALIZACE PROJEKTU PODPORY VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ADAMOV Chyba! Chybný vložený objekt. Obsah: 1. Výchozí

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. praktická škola dvouletá 78 62 C/02

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. praktická škola dvouletá 78 62 C/02 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 Platnost ŠVP: od 1. 9. 2012 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá je zpracován na základě

Více

VZDĚLÁNÍM PRO ZMĚNU. Nabídka kurzů a seminářů o vzdělávání dětí se specifickými potřebami v učení. Podzim 2013. Rytmus, o.s. Londýnská 81 Praha

VZDĚLÁNÍM PRO ZMĚNU. Nabídka kurzů a seminářů o vzdělávání dětí se specifickými potřebami v učení. Podzim 2013. Rytmus, o.s. Londýnská 81 Praha VZDĚLÁNÍM PRO ZMĚNU Nabídka kurzů a seminářů o vzdělávání dětí se specifickými potřebami v učení Podzim 2013 Rytmus, o.s. Londýnská 81 Praha www.rytmus.org POZVÁNKA NA KURZ PRO ASISTENTY PEDAGOGA RYTMUS,

Více

RYTMUS o.s. Londýnská 309/81, 120 00 Praha 2 tel./fax : +420 224 251 610, +420 224 255 819, e-mail : rytmus@rytmus.org, http://www.rytmus.

RYTMUS o.s. Londýnská 309/81, 120 00 Praha 2 tel./fax : +420 224 251 610, +420 224 255 819, e-mail : rytmus@rytmus.org, http://www.rytmus. VZDĚLÁNÍM PRO ZMĚNU Nabídka kurzů a seminářů o vzdělávání dětí se specifickými potřebami v učení Podzim 2013 Rytmus, o.s. Londýnská 81 Praha www.rytmus.org POZVÁNKA NA KURZ PRO ASISTENTY PEDAGOGA RYTMUS,

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Profesním vzděláváním ke kvalitě...

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Profesním vzděláváním ke kvalitě... Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Profesním vzděláváním ke kvalitě... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě - termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt Profesním

Více

Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování

Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování Michaela Širůčková Michal Miovský Lenka Skácelová Roman Gabrhelík a kol. m o n o g r a f i e Příklady dobré praxe programů školní prevence

Více

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA PPŘÍ CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informační brožura, nabídka kurzů a programů Leden 2015 3 0. DUBNA 22, 70103 O STRAVA 2 Vážení zájemci o vzdělávací akce a studia v rámci celoživotního

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187

Kompletní ŠVP. Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 školní vzdělávací program 23-55-H/01 Klempíř Klempíř pro stavební výrobu Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název 23-55-H/01 Klempíř Klempíř pro stavební výrobu Datum 27.11.2009 Název

Více

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 PROFIL ABSOLVENTA...4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU...6 ORGANIZAČNÍ, PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY...11 PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK

Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK Odborný výcvik 1 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU... 6 SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY... 11

Více

Školní vzdělávací program PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Školní vzdělávací program PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Školní vzdělávací program PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Kód a název oboru: Název ŠVP: Stupeň vzdělání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Datum platnosti: Střední škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PRAKTICKOU ŠKOLU DVOULETOU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PRAKTICKOU ŠKOLU DVOULETOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PRAKTICKOU ŠKOLU DVOULETOU Mateřská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Rolnička Mrázkova 700/III Soběslav 392 01 1. Identifikační údaje 1.1 Název

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 Informátor KVIC duben 2014 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny

Více

Školní vzdělávací program Prodavač pro smíšené zboží

Školní vzdělávací program Prodavač pro smíšené zboží Školní vzdělávací program Prodavač pro smíšené zboží OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU... 6 ORGANIZAČNÍ, PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY...11

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01 Krejčí Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní studium Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 1 ŠVP zpracován

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187

Kompletní ŠVP. Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 školní vzdělávací program 66-53-H/01 Operátor skladování Operátor skladování Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název 66-53-H/01 Operátor skladování Operátor skladování Datum 27.11.2009

Více

65-51-E/02 Práce ve stravování

65-51-E/02 Práce ve stravování Čj.: 2447/2011/var Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51 IČO: 63110261, IZO: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více