OBCHOD S LIDMI. Česká republika není výjimkou! Magdala - pomoc obětem obchodování s lidmi a nucené prostituce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHOD S LIDMI. Česká republika není výjimkou! Magdala - pomoc obětem obchodování s lidmi a nucené prostituce"

Transkript

1 OBCHOD S LIDMI Magdala - pomoc obětem obchodování s lidmi a nucené prostituce Dolní Česká 1, Znojmo, Tel.: , Oblastní charita Znojmo Obchod s bílým masem se netýká pouze cizích států, ale i nás. Česká republika není výjimkou! Magdala pomoc obětem obchodování s lidmi a nucené prostituce se tímto problémem zabývá. Jedná se o sociální službu terénní programy. 18. ří Non-stop LINKA POMOCI , na které se může kdokoliv dovědět informace k otázkám domácího násilí, obchodování s lidmi a nucené prostituce. jna EVRO PSKÝ DEN P R OBCH OTI ODOV ÁNÍ S Obchod s lidmi, neboli novodobé otroctví je nejhorší forma porušování lidských práv. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. INTERNETOVÉ PORADENSTVÍ a

2 Milé čtenářky, čtenáři Do rukou se Vám dostává brožura, která je jedním z výstupů projektu Magdala. Prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) mohla vzniknout a tím informovat veřejnost o závažné problematice jako je obchodování s lidmi. Program Fond pro nestátní neziskové organizace, jež je financován z EHP fondů , se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny. Brožura bude sloužit především jako prostředník prevence a bude tak informovat potencionální oběti obchodu s lidmi, o riziku obchodu s lidmi, jelikož obětí se může stát každý z nás! V brožuře najdete informace týkající se této problematiky, rizika z něj plynoucí a jeho prevence. Mnoho mladých lidí dnes cestuje do zahraničí, aniž by si uvědomili, jaká rizika jsou s cestou a samotných pobytem v cizině spojena. Proto je také jedna část brožury věnována bezpečnostním pravidlům pro cestu do zahraničí rizikům, prevenci apod. Pokud se nás toto téma netýká, myslíme si, že neexistuje, ale to je velký omyl. Týká se nejen zahraničních států, ale také České republiky. Jedná se o 3. nejvýnosnější druh zločinu na světě po obchodu s drogami a se zbraněmi. Doufáme, že brožura bude pro Vás přínosem a rádi v ní zalistujete. Brožuru pro Vás připravili pracovníci sociální služby Oblastní charity Znojmo, terénní programy Magdala pomoc obětem obchodování s lidmi a nucené prostituce. Kamila Dušková, DiS., Radka Jahodová

3 Obchod s lidmi rizika z něj plynoucí prevence Obchodováním s lidmi se rozumí: - najímání - doprava - transfery - ukrývání nebo přijímání osob pod hrozbou nebo za použití síly nebo jiných forem nátlaku, únosem, lstí, podvodem, zneužitím pravomoci nebo situace bezbrannosti nebo za použití poskytnutí nebo získání peněz nebo prospěchu k získání souhlasu pro ovládání osoby jinou osobou, za účelem vykořisťování. Vykořisťování zahrnuje minimálně: KDO SE MŮŽE STÁT OBĚTÍ? Obětí se může stát kdokoliv!!!!! Obětí obchodu s lidmi se může stát každý. V cizí zemi, doma, kdekoliv. Důležité v boji proti obchodu s lidmi je INFORMOVANOST, ZNALOST RIZIK A PŘEDEVŠÍM SVÝCH PRÁV. VYKO ŘISŤ i idm ísl n á ov í z hod z Obc vychá ího tn Tres níku o zák / č sb. OVÁ - pro NÍ - nuc stitucí enou pra - slu žbam cí i - otr o - nev ctvím olnic - ods tvím traň ován ím o rgán ů Mezi rizikové kategorie osob patří: ženy, muži i děti, lidé, kteří pocházejí z neuspokojivého či nefungujícího prostředí, osoby žijící v chudobě, pracovní migranti, sociálně vyloučené osoby, osoby se zkušenostní s ústavní péčí, osoby nedisponující dostatkem informací, uživatelé/uživatelky drog, osoby dobrovolně se živící prostitucí.

4 LOVE LIFE Monika vyrůstala na vesnici s maminkou a mladší sestrou. Celou dobu toužila jet do zahraničí na dovolenou, ale z finančních důvodů si nemohli takovou dovolenou dovolit. Hned za první pracovní brigádu si zakoupila zájezd k moři do Itálie. Hned od začátku si dovolenou náramně užívala, seznámila se spoustou nových lidí a také s partou místních mladíků. Na první pohled jsem se zamilovala do jednoho z nich, říká Monika. Začali jsme spolu chodit a nakonec jsme se spolu milovali. Byl to můj prví! Pobyt u moře se neúprosně chýlil ke konci a já musela odjet. Loučení bylo bolestivé. Doma jsme si stále telefonovali, když mi jednou řekl, abych za ním přijela, rozhodla jsem se jet a být s ním napořád. Doma mi to matka i sestra samozřejmě vymlouvaly, ale i tak jsem skutečně odjela. Hned na začátku mě čekal šok. Odvedl mě kamsi do zchátralého domku za městem a představil početné rodině. O pokoj se dělil s pěti bratry, koupelna byla zamčená. Bylo to jako ve středověku! Ihned po příjezdu mě hnali do práce, musela jsem pomáhat v kuchyni a také okolo domácích zvířat. Hrůza! Moje láska se hrozně změnila, nebyl už milý, spíše arogantní až zlý. Domů chodíval opilý a někdy nepřišel vůbec. Čím dál víc jsem pomýšlela na odjezd. Po čase dostal výborný nápad jak vydělat peníze. Chtěl ze mě udělat prostitutku a ze sebe pasáka. Samozřejmě jsem odmítla a dostala svůj první, ale bohužel ne poslední výprask. Bití se opakovalo každý den, dokud nezměním názor. Když mě jednou večer začal zase mlátit, rozhodla jsem se utéci. Neměla jsem sebou vůbec nic, tak jsem se rozhodla, že budu stopovat. I ze stopování jsem měla strach, ale v té chvíli mi to přišlo, pořád menší riziko, než tady setrvávat, co kdyby jiná moje šance na útěk nepřišla. Hlavou mi prolétalo nespočet myšlenek. Po delší době jsem stopla kamion jedoucí do ČR, po cestě jsem řekla muži svůj příběh a ten mě zavezl až do města, kde bydlím. Uvědomila jsem si, jaké jsem měla vlastně štěstí, že vše takhle dopadlo. Jsem ráda, že i v zoufalých situacích, se najdou lidé, kteří vám podají pomocnou ruku a příště si velice dobře rozmyslím, zda bezhlavě odjedu za mým vysněným princem.

5 FORMY OBCHODU S LIDMI obchodování s lidmi za účelem práce v sexuálním průmyslu 18. ř EVRO íjna: PSKÝ D PROT EN I OBCH ODOV Á LIDMI NÍ S ( dobrovolná nedobrovolná prostituce) obchodování s lidmi za účelem nucené práce obchodování s lidmi za účelem sňatku obchodování s lidmi za účelem žebroty obchodování s lidmi za účelem odebírání orgánů Dobrovolná prostituce Nedobrovolná V povědomí společnosti přetrvává názor, že ten, kdo provozuje prostituci a nabízí své tělo za úplatu, to má rád, baví ho to a ještě za to má majlant. Zeptáme-li se na názor, co si právě o těchto lidech (většinou ženách) myslí veřejnost a jak na jednotlivce působí prostituce, odpovědi respondentů se často shodují. Uvádí, že je to musí bavit, když to dělají, jsou to špíny a podobné reakce. Když poukážeme na prostituci z jiné strany a začneme hovořit o problémech a důvodech, proč se k prostituci dostaly, mnohdy na tyto ženy okolí změní názor, s tím, že je to vlastně ani nenapadlo, že o tom proč to dělají, nikdy neuvažovali. Každá žena má za sebou nějaký životní příběh a důvod proč se rozhodla takto živit. Většinou je k tomu přivedly okolnosti, kdy padly např. vlivem partnera do exekucí, drog, alkoholu, mají odebrané děti, nemají již střechu nad hlavou, motivaci, peníze, vztah, mnohdy přišly o vše. Některé ženy byly v dětství sexuálně zneužívané, ponižované. Vyrůstaly ve špatném rodinném zázemí, kdy se rodiče rovněž živili prostitucí, byli jimi zmítáni a cloumáni, žili životem a okolnostmi ze dne na den, bez jistoty, úcty, lásky. Je tedy pojem dobrovolná prostituce opravdu dobrovolná? To jak běžně žijeme a máme na denním pořádku, se pak vlastně stává normou a běžnou součástí v našem životě. Ale nemusí to znamenat, že to je správné, proto je potřeba poukázat i na možnost žít jinak a přijít s jinou nabídkou do života jedince. To jestli ji přijme, uvidí a bude chtít začít žít jinak, už záleží jen na něm samotným. Lidé, především ženy, mladé dívky i děti se do sexuálního průmyslu dostanou zcela proti své vůli, prostřednictvím podvodu, únosu a třeba i nedostatku informací. Jsou po té zajati a drženi často v nelidských, nedůstojných podmínkách, kde musí pod vlivem vyhrožování a nátlaku vykonávat to, co po nich vykořisťovatel žádá. Jsou často znásilňovaní, trpí hladem, nemocemi, psychickými problémy. Obchodování s lidmi za účelem nucené práce Každý člověk na světě má svobodnou vůli a záleží na něm, pro jakou práci se rozhodne. Když je pod nátlakem či vyhrožování nucen k něčemu co se mu nelíbí a nechce dělat a pramení z toho pouze j e d n o s t ra n n á s p o ko j e n o s t a p ro f i t vykořisťující osoby, jedná se o nucenou práci, kdy často lidé pracují za nelidských, n e d ů s to j n ýc h p o d m í n e k v d í l n á c h, továrnách, plantážích, pracují jako služky, chůvy v rodinách. Pracuje se spoustu hodin, bez nároku na přestávky, jídlo, plat.

6 Obchodování s lidmi za účelem sňatku V naší zemi se běžně tato forma obchodu s lidmi nevyskytuje. Ženy a muži mají stejná práva a žen si muži dokáže vážit a cenit jako partnerky, matky, manželky, dcery, jako ženy samotné. Existují však komunity a to i v ČR, kdy je dívka již od raného dětství zasnoubená často s mužem, kterého nikdy neviděla, nezná ho, ale chce být hodná a dobrá dcera a také na sebe nechce přivolat neštěstí v podobě neposlušnosti rodičům, proto souhlasí a podstupuje zásnuby. Rodiny pak vyinkasují za nevěstu peníze. V zemích třetího světa je obchod za účelem sňatku zcela běžná věc, kdy se prodávají dívky v dětském věku za starší muže, kteří by mohli být jejich rodiči či prarodiči. Dívky se brzy stávají matkami a místo hraní si s panenkami, vozí své vlastní děti. Ženy nemají žádné práva a často je dobytek cennější než ony. Jsou znásilňovány a páchá se na nich všemožné násilí. Obchod za účelem sňatku můžou vyhledávat i ženy samotné, chtějí žít lépe, chtějí se dostat do lepších podmínek a chtějí být zajištěny. Píší a odepisují na inzeráty, a když nakonec vyjedou do země a za vysněným mužem, uzavřou sňatek, situace se může rychle změnit. Ženy jsou drženy jako sexuální otrokyně a levná pracovní síla. Obchodování s lidmi za účelem žebroty Jde o problematiku především v Asii, Africe, Latinské Americe, ale týká se to i Evropy a v globálu celého světa. Spočívá v získávání osob, především těch, kteří jsou nějakou formou zranitelní a bezbranní - žen, dětí, tělesně hendikepovaných. Cílem je získávat pro vykořisťovatele peníze žebráním. Žebrat mohou různou formou s nabídkou nějakých služeb (čtení z ruky, ukázka malého dítěte, pro které potřebují obživu, hudební nástroj, zpěv, nebo si o peníze přímo řeknou). Na útěk jsou slabí a jsou na vykořisťovatelích závislí. Obchodování s lidmi za účelem odebírání orgánů Obchod s orgány je rozšířen celosvětově. Především chudí lidé z třetích zemí, často nabízejí své párové orgány za vidinou financí a uživení svých rodin. Od překupníků pak dostanou jen velmi malý finanční obnos, sami však po té prodávají mnohonásobně výše. Odebraný často netuší, jaké může mít zdravotní problémy a místo toho, aby rodině polepšil, se musí starat rodina o něj, jelikož mnohdy ze zdravotních důvodů již nedokáže pracovat a rodiny se nachází v další bezvýchodné situaci a beznaději.

7 Jak se vyvarovat obchodu s lidmi? Základní bezpečností pravidla před odjezdem do zahraničí: Chceš zažít nové věci, poznávat nové lidi, cestovat, učit se jazyky? Rozhodl ses! Všechno to můžeš uskutečnit, nic není nemožné. Jen pamatuj na to, že vše něco stojí, vše má svá úskalí a svou cenu a co je nejcennější jsi Ty!! Tvůj život, Tvoje svobodná vůle, Tvá práva. PRÁCE V ZAHRANIČÍ?! - prověřit nabídku práce zajistit informace o tom kde budeme pracovat, co budeme dělat, za kolik, jak dlouho - cestovní doklady okopírujte si cestovní doklady a mějte je vždy při sobě, nikdy nikomu nesvěřujte svůj pas, doma zanechejte kopii pasu a vaši aktuální fotografii - pracovní povolení informuj se o svém pracovním povolení - ubytování INFORMUJ SE NEŽ ODJEDEŠ! předejte blízkým informace, kde jste ubytovaní a kontakty, kde bydlíte - informace o práci - cestovní pojištění informujte své blízké o tom, kde budete pracovat zajisti si komplexní cestovní pojištění, které zahrnuje pojištění proti úrazu a o jakou práci se jedná, předejte jim kontakt na nebo onemocnění. zaměstnavatele, a na osoby s kterými cestujete, na webové stránky firmy pracovní smlouva - české velvyslanectví před odjezdem si zjisti, kde je nejbližší velvyslanectví a zajisti si kontakt - finanční prostředky nikdy nepodepisuj smlouvu v cizím jazyce, pokud zajistěte si zpáteční jízdenku/letenku, mějte při sobě vždy finanční obnos na pokrytí jí nerozumíš, zjistěte si obecné podmínky práce základních nákladů spojených s pobytem v zahraničí pro zaměstnance v dané zemi - informuj se o rizicích s odborníky informujte se o rizicích spojených s cestou, kam se můžete v případě problému obrátit

8 Následující kontakty je dobré zjistit před cestou a mít s sebou: e ís c í Y j KT ýva i A b m NT e za lid O K ac m s z ni ode a g or bch a o n >> kontakt na českou ambasádu v dané zemi >> čísla tísňového volání v dané zemi >> kontakt na pomáhající nevládní organizaci v dané zemi MÁŠ STRACH? BOJÍŠ SE? STAL SES OBĚTÍ?! MÁŠ-LI PROBLÉM NEBOJ SE NÁS KONTAKTOVAT! IOM Česká republika Adresa: Čechova 23, Praha 7, Tel.: mobil: La Strada Adresa: P.O.Box 305, Praha 1, Tel: , mobil: (nonstop 24 hodin denně) Odbor prevence kriminality MV gestor Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi MV ČR Adresa: Nad Štolou 3, Praha 7 -Letná Tel.: , , mobil: Máte-li ve svém okolí, či dokonce ve své péči obchodovanou osobu českého původu KONTAKTUJTE IHNED zastupitelský úřad České republiky ve Vašem okolí či přímo národní pobočku Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) v České republice v Praze, která Program dobrovolných návratů do ČR realizuje. Kontaktovat lze případně odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky. Odbor bezpečnostní politiky MV koordinace boje proti obchodování s lidmi na národní úrovni Adresa: Nad Štolou 3, Praha 7 Tel.: ,

9 Ř Kandidáti života a smrti: Německo/1979, režie: Reiner Erler. Ř Bez dcerky neodejdu: USA/1991, režie: Brian Gilbert Ř Svědek: Cesko/2001, režie: Petr Slavík Ř Padlé ženy: Irsko/ Velká Británie /2002, režie: Peter Mullan Ř Lilja 4ever: Švédsko/ Dánsko /2002, režie: Lukas Moodysson Ř Obchod s bílým masem: USA/Kanada /2005 režie: Christian Dyguay ma Na té lidmi, s odu ía obch vedlnost na a ch r nesp páchaný ětě nem elém sv a c zloči filmy h po lidec ávají tyto ůžete m n pojed nty, které e t. m doku shlédnou Ř Milionář z chatrče: Velká Británie/2008, režie: Danny Boyle Ř 96hodin: Francie/ USA/ 2008, režie: Piere Morel Ř 96hodin,Odplata: Francie/ 2012, režie: Oliver Megaton Ř Květ pouště: podle autobiografické knihy autorky Waris Dirie. Velká Británie/Německo/Rakousko/2009, režie: Sherry Horman Ř Dokumentární film o obchodu s orgány: publikováno Ř The Whistelblower: USA/2010, režie: Larysa Kondracki Ř 3096 dní: Příběh Nataschi Kampuschové, Německo/2013, Sherry Horman režie: Ř Philomena: Velká Británie/USA/Francie/2013, režie: Stephen Frears Ř Dokumentární film o trhu s orgány (TV film) (festivalový název) Kanada / Srbsko / Moldavsko / Filipíny / Turecko / USA / Izrael, 2013, režie: Ric Esther Bienstock.

Obchod se ženami v romských komunitách Závěrečná zpráva z projektu Lidská práva v praxi prevence obchodování se ženami v romských komunitách

Obchod se ženami v romských komunitách Závěrečná zpráva z projektu Lidská práva v praxi prevence obchodování se ženami v romských komunitách Obchod se ženami v romských komunitách Závěrečná zpráva z projektu Lidská práva v praxi prevence obchodování se ženami v romských komunitách La trada ČR, o.p.s. P.O. Box 305 Praha 1 Tel./fax 00420 222

Více

Sociální práce s bezdomovci v Mladé Boleslavi

Sociální práce s bezdomovci v Mladé Boleslavi Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola M I L L S, s. r. o. Sociální práce s bezdomovci v Mladé Boleslavi Vedoucí práce: Jarmila Viplaková Vypracovala: Kamila Kloučková Čelákovice 2011 Čestné

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Práce v zahraničí Vážené absolventky, vážení absolventi, v brzké době se stanete nebo jste se již možná stali úspěšnými absolventy střední školy. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Bezplatné poskytování informací

Více

Za tým Národního informačního centra pro mládež a Eurodesku Mgr. Šárka Kušková a Ing. Lucie Jarolímková

Za tým Národního informačního centra pro mládež a Eurodesku Mgr. Šárka Kušková a Ing. Lucie Jarolímková Práce v zahraničí Tato publikace je součástí třídílné řady brožur o práci, studiu a dobrovolnictví v zahraničí. Jedná se o aktualizované druhé vydání zaměřené na možnosti práce v zahraničí. Při tvorbě

Více

Za kolektiv Národního informačního centra pro mládež a Eurodesku Mgr. Šárka Kušková a Mgr. Michal Urban

Za kolektiv Národního informačního centra pro mládež a Eurodesku Mgr. Šárka Kušková a Mgr. Michal Urban Dobrovolnictví Publikace, kterou právě držíte v rukou, je již třetí v řadě informačních brožur, které jsme pro vás připravili. Měla by vám pomoci orientovat se v oblasti dobrovolnictví. Přijměte text jako

Více

Děti a mládež v náhradní péči

Děti a mládež v náhradní péči Děti a mládež v náhradní péči Poznej svá práva! BUDUJEME EVROPU PRO DĚTI A S DĚTMI Děti a mládež v náhradní péči Poznej svá práva! Budujeme Evropu pro děti a s dětmi www.coe.int/children Rada Evropy Překlad

Více

Přinášíme změnu do lidských životů

Přinášíme změnu do lidských životů Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 červenec září 2013 Nehemia Info Přinášíme změnu do lidských životů Misie na Ukrajině a v Rusku Na země

Více

Dovedu to pochopit. Migrace

Dovedu to pochopit. Migrace Dovedu to pochopit Migrace Příručka pro učitele 1 Obsah Migrace... 1 Migranti v České republice... 9 Druhy migrace... 16 Integrace migrantů... 24 Slovníček pojmů... 27 Zdroje informací o migraci... 29

Více

Zadluženost bezdomovců a možnosti jejího řešení

Zadluženost bezdomovců a možnosti jejího řešení UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Zadluženost bezdomovců a možnosti jejího řešení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. Aleš

Více

MANUÁL PRO UČITELE NEJEN ČÍSLA VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL TÝKAJÍCÍ SE MIGRACE A AZYLU V EVROPĚ

MANUÁL PRO UČITELE NEJEN ČÍSLA VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL TÝKAJÍCÍ SE MIGRACE A AZYLU V EVROPĚ MANUÁL PRO UČITELE NEJEN ČÍSLA VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL TÝKAJÍCÍ SE MIGRACE A AZYLU V EVROPĚ IOM (Mezinárodní organizace pro migraci) se řídí principem, že humánní a řízená migrace je prospěšná jak migrantům

Více

Úvodní slovo. Obsah: Úvodní slovo 03. Den v Centru podpory cizinců Prostějov 05

Úvodní slovo. Obsah: Úvodní slovo 03. Den v Centru podpory cizinců Prostějov 05 03 Úvodní slovo Milí čtenáři, oproti zavedenému zvyku tentokrát nebudu komentovat obsah aktuálního čísla, chci se věnovat období mezi tímto a minulým vydáním bulletinu. Krize sice ještě trvá, práce není,

Více

MIGRACE Z VIETNAMU DO ČESKÉ REPUBLIKY V KONTEXTU PROBLEMATIKY OBCHODU S LIDMI A VYKOŘISŤOVÁNÍ. Eva Pechová

MIGRACE Z VIETNAMU DO ČESKÉ REPUBLIKY V KONTEXTU PROBLEMATIKY OBCHODU S LIDMI A VYKOŘISŤOVÁNÍ. Eva Pechová MIGRACE Z VIETNAMU DO ČESKÉ REPUBLIKY V KONTEXTU PROBLEMATIKY OBCHODU S LIDMI A VYKOŘISŤOVÁNÍ Eva Pechová La Strada Česká republika, o. p. s., 2007 Projekt byl financován z dotačního programu Ministerstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo 3 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 4 Základní údaje a kontakty 5 Organizační struktura společnosti 6 Poskytované služby 7 Co se podařilo v roce 2013 30 Finanční

Více

Sexualni prace. - mýty legalizace. jako přiklad krajni nerovnosti mezi pohlavimi

Sexualni prace. - mýty legalizace. jako přiklad krajni nerovnosti mezi pohlavimi Sexualni prace jako přiklad krajni nerovnosti mezi pohlavimi - mýty legalizace Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. na adresu: Vopršálkova 4,

Více

PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A DĚTSKÉ PRÁCE V JIŽNÍ INDII

PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A DĚTSKÉ PRÁCE V JIŽNÍ INDII PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A DĚTSKÉ PRÁCE V JIŽNÍ INDII The issue of education and child labor in South India, o.s. Bc. Petra Paličková, DiS. 2011 Anotace Problematika vzdělávání dětí a dětské práce

Více

ČESKÁ SKUPINA FEANTSA: SAD, ARMÁDA SPÁSY, NADĚJE S B O R N Í K ZE SEMINÁŘE NA TÉMA BEZDOMOVSTVÍ V EVROPĚ OLOMOUC, 4. 3. 1998

ČESKÁ SKUPINA FEANTSA: SAD, ARMÁDA SPÁSY, NADĚJE S B O R N Í K ZE SEMINÁŘE NA TÉMA BEZDOMOVSTVÍ V EVROPĚ OLOMOUC, 4. 3. 1998 ČESKÁ SKUPINA FEANTSA: SAD, ARMÁDA SPÁSY, NADĚJE S B O R N Í K ZE SEMINÁŘE NA TÉMA BEZDOMOVSTVÍ V EVROPĚ OLOMOUC, 4. 3. 1998 NADĚJE, občanské sdružení, Praha 1997 Sborník je vydán pro účastníky semináře

Více

SOUČASNÁ SITUACE A BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY MIGRACE NEZLETILÝCH BEZ DOPROVODU: VÝMĚNA INFORMACÍ, ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ. Mezinárodní odborný seminář

SOUČASNÁ SITUACE A BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY MIGRACE NEZLETILÝCH BEZ DOPROVODU: VÝMĚNA INFORMACÍ, ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ. Mezinárodní odborný seminář SOUČASNÁ SITUACE A BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY MIGRACE NEZLETILÝCH BEZ DOPROVODU: VÝMĚNA INFORMACÍ, ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ Mezinárodní odborný seminář PRAHA - SPIRITKA, 2. a 3. 12. 2002 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Tento

Více

rodičovská linka Generální partneři

rodičovská linka Generální partneři 840 111 234 rodičovská linka První ztrátou kontaktu s dítětem může vše začít. Příznaky rodinné krize lze rozpoznat včas. Volejte Rodičovskou linku, projekt Linky bezpečí zaměřený na dospělé, kteří potřebují

Více

Šetření skupin akutně ohrožených sociálním vyloučením v Praze, Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji Závěrečná zpráva z aktivity A1001

Šetření skupin akutně ohrožených sociálním vyloučením v Praze, Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji Závěrečná zpráva z aktivity A1001 Šetření skupin akutně ohrožených sociálním vyloučením v Praze, Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji Závěrečná zpráva z aktivity A1001 Autor: Mgr. Martina Mikeszová Na přípravě a realizaci

Více

Práva dětí viděná jejich vlastníma očima

Práva dětí viděná jejich vlastníma očima Práva dětí viděná jejich vlastníma očima Tento průzkum si vyžádalo generální ředitelství pro spravedlnost a byl koordinován generálním ředitelstvím pro komunikaci. Tento dokument nevyjadřuje stanovisko

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Domácí násilí jako jeden ze sociálně patologických jevů dnešní rodiny Marie Netolická Bakalářská práce 2011 Prohlašuji Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Žadatelky o azyl a obchod s lidmi

Žadatelky o azyl a obchod s lidmi Žadatelky o azyl a obchod s lidmi Výzkumná zpráva pro úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, oddělení pro Českou republiku Autoři textu: Spolupracovníci při výzkumu: Zdeněk Uherek Klára Skřivánková

Více

ŠANCE NEVRÁTIT SE. úvodní slovo. Vážení čtenáři,

ŠANCE NEVRÁTIT SE. úvodní slovo. Vážení čtenáři, Vážení čtenáři, ŠANCE NEVRÁTIT SE Václav Havel kdysi řekl. Vyjít z vězení je možná ještě těžší než do něj nastoupit Projekt ŠANCE vymyslela skupina lidí, která si vzala za cíl pomoci vám s návratem do

Více

O DIAKONII OBSAH O TERÉNNÍM PROGRAMU O BROŽUŘE

O DIAKONII OBSAH O TERÉNNÍM PROGRAMU O BROŽUŘE ÚVODNÍ SLOVO Brožura, kterou držíte ve svých rukách, je výsledkem práce založené na několikaletých zkušenostech neziskové organizace Diakonie ČCE Střediska Západní Čechy, služby Terén pro osoby ohrožené.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvodní slovo 4 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 5 Základní údaje a kontakty 6 Struktura společnosti 7 Poskytované služby 9 Další aktivity SKP-CENTRUM, o.p.s. v roce 2012 35

Více

Analýza potřeb zaměřená na problém bezdomovectví

Analýza potřeb zaměřená na problém bezdomovectví Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

ROZHOVOR. Šárka Zelenková: Paní Magdalo, co Vás přivedlo do Portugalska a co Vás přimělo založit ComuniDária?

ROZHOVOR. Šárka Zelenková: Paní Magdalo, co Vás přivedlo do Portugalska a co Vás přimělo založit ComuniDária? Neviditelná práce aneb ženy migrantky na své vlastní cestě. Rozhovor s Magdalou de Gusmão, zakladatelkou občanského sdružení ComuniDária v Portugalsku 1 Magdala de Gusmão pochází z Brazílie a do Evropy

Více

Koho opomíjíme? Práce s násilnými osobami bez domova

Koho opomíjíme? Práce s násilnými osobami bez domova Koho opomíjíme? Práce s násilnými osobami bez domova Jako doma Homelike, o.p.s. Praha 2015 Koho opomíjíme? Práce s násilnými osobami bez domova Text: Jitka Kolářová Grafika: Klára Zápotocká Vydává Jako

Více

Víte, kdo Vám doma uklízí? Migrantky a placená práce v domácnosti. Tisková konference, 13.6.2014, CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1

Víte, kdo Vám doma uklízí? Migrantky a placená práce v domácnosti. Tisková konference, 13.6.2014, CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1 Víte, kdo Vám doma uklízí? Migrantky a placená práce v domácnosti Tisková konference, 13.6.2014, CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1 Obsah: 1) Práce v domácnosti u nás i ve světě přehlížená a podceňovaná

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO Kolektiv autorů Euforall o.s. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více