Informace pro uchazeče o práci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace pro uchazeče o práci"

Transkript

1 Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo: zákon o zaměstnanosti Úřad práce pomáhá uchazeči s hledáním práce Když úřad práce pomáhá uchazeči o práci hledat práci, uchazeč nic neplatí. Když člověk chce a může pracovat a zajímá se o práci, má právo pracovat na smlouvu. Má právo na pomoc při hledání práce a na další služby. Zákon usiluje o stejnou příležitost pro všechny. Těžké slovo: úřad práce Těžké slovo: stejná příležitost 1

2 Uchazeč o práci Má právo na hledání vhodné práce, na poradenství a na informace o různých pracích a o volných pracovních místech. Má právo na větší pomoc při hledání práce, když ji potřebuje. Má právo na pracovní rehabilitaci, když je osobou se zdravotním postižením. Má právo na podporu v nezaměstnanosti. Těžké slovo: pracovní rehabilitace Těžké slovo: osoba se zdravotním postižením Těžké slovo: podpora v nezaměstnanosti Za vhodnou práci považujeme, když zaměstnavatel platí za pracovníka důchodové pojištění, když má pracovník smlouvu na dobu neurčitou nebo na dobu určitou. Když dělá pracovník práci podle svých schopností a zdravotních možností. Když dělá práci, kterou umí. 2

3 Když nedojíždí daleko do práce. Těžké slovo: důchodové pojištění Těžké slovo: smlouva na dobu neurčitou Těžké slovo: smlouva na dobu určitou Individuální plán Když je uchazeč na úřadu práce déle než 5 měsíců nebo když sám požádá o individuální plán, pracovnice/pracovník úřadu práce ho napíše. Pracovnice/pracovník úřadu práce hledá víc možností, jak pro uchazeče najít práci. Myslí přitom na jeho zdravotní stav, schopnosti a dovednosti. Těžké slovo: individuální plán Podání žádosti na úřadu práce v místě bydliště. Kdo se chce přihlásit na úřad práce a požádat o hledání práce, musí vyplnit žádost o zařazení mezi uchazeče o práci. Žádost dá pracovnici/pracovníkovi v místě bydliště. A to nejpozději do 3 pracovních dnů po ukončení práce. Těžké slovo: žádost Těžké slovo: místo bydliště Těžké slovo: pracovní dny 3

4 Uchazeč o práci nemůže podnikat, být společníkem v podnikání, pracovat v cizině. Když si vydělá nejvíce polovinu minimální mzdy, může dělat a mít pracovní smlouvu. Těžké slovo: minimální mzda Člověk se nemůže stát uchazečem o práci: Když je nemocný a má potvrzení od lékaře o nemoci. Když je ve vazbě nebo ve vězení. Když je na rodičovské dovolené v době před narozením dítěte a 6 týdnů po jeho narození. Když má plný invalidní důchod a nemůže pracovat, ani po upravení pracovních podmínek. Když mu je méně než 15 let. A když nesouhlasí se zpracováním osobních údajů. Těžké slovo: pracovní podmínky Těžké slovo: osobní údaje 4

5 Pracovnice úřadu práce zkontroluje a potvrdí, že může být uchazečem o práci. Uchazeč o práci oznámí pracovnici úřadu práce každou důležitou změnu v životě nejpozději do 8 kalendářních dnů. Může se o tom poradit s pracovnicí/pracovníkem úřadu práce. Těžké slovo: kalendářní dny Uchazeč o práci má povinnosti Dodržuje pravidla spolupráce s úřadem práce. Například se jde podívat na doporučenou práci včas. Přijde na úřad práce v domluvené době. Řekne na úřadu práce, že je osobou s postižením a jakou práci mu lékař doporučuje. Když ho pracovnice/pracovník úřadu práce požádá, jde k lékaři na vyšetření. Spolupracuje s pracovnicí/pracovníkem při napsání a hodnocení Individuálního plánu. 5

6 Úřad práce vyřadí uchazeče ze seznamu Když začne uchazeč pracovat. Když dostane od uchazeče žádost o vyřazení. Nebo když nastoupí uchazeč do vězení. Úřad práce vyřadí uchazeče ze seznamu Když uchazeč neplní povinnosti a nespolupracuje s úřadem práce při hledání práce. Když neoznámí důležitou změnu v životě nejpozději 8 kalendářních dnů od jejího vzniku. Když zruší souhlas se zpracováním osobních údajů. Nebo když dělá nepovolenou práci. Těžké slovo: nepovolená práce 6

7 Úřad práce vyřadí uchazeče o práci ze seznamu také, když bez vážného důvodu: odmítne nastoupit do práce nebo na rekvalifikaci, neplní povinnosti v rekvalifikačním kurzu, nespolupracuje na vytváření individuálního plánu, odmítne jít k lékaři na vyšetření nebo nespolupracuje s úřadem práce. Uchazeč se může poradit s pracovnicí/pracovníkem úřadu práce. Těžké slovo: rekvalifikace Těžké slovo: rekvalifikační kurz Když uchazeče o práci vyřadí ze seznamu, může se znovu přihlásit nejdříve za 3 měsíce, v některých případech až za půl roku, A musí znovu napsat žádost o zařazení do seznamu uchazečů o práci. Může se o tom poradit 7

8 s pracovnicí/pracovníkem úřadu práce. Podpora v nezaměstnanosti Jsou to peníze. Uchazeč o práci dostává peníze od úřadu práce. Říkáme jim podpora v nezaměstnanosti. Uchazeč o podporu žádá. Vyplní písemnou žádost. Žádost předá pracovnici úřadu práce. Předá jí tam, kde je přihlášený jako uchazeč o práci. Podporu v nezaměstnanosti může dostat ten uchazeč o práci: který za poslední 3 roky pracoval nejmíň 1 rok, má zaplacené důchodové pojištění. Požádal o podporu a není mu ještě 60 let a více. 8

9 Náhradní doba zaměstnání Podporu v nezaměstnanosti může dostat i uchazeč, který nepracoval, ale připravoval se na práci, dostával invalidní důchod, pečoval o dítě do 4 let, nebo pečoval o člověka, který jeho pomoc potřeboval. Nebo, když pracoval jako dobrovolník. Pracovnice/pracovník úřadu práce poradí uchazeči o práci a řekne mu, jaká potvrzení musí přinést. Například: evidenční list důchodového pojištění potvrzení o zaměstnání potvrzení o mzdě Pak pracovnice/pracovník spočítá, jestli a kolik peněz uchazeč dostane. 9

10 Od kdy dostává uchazeč o práci podporu? Podporu dostává od té doby, kdy dal pracovnici úřadu práce vyplněnou žádost o podporu. Nebo od té doby, kdy ho zapsala pracovnice na úřad práce jako uchazeče a když se přihlásil do 3 pracovních dnů po skončení práce. Pracovnice/pracovník úřadu práce řekne uchazeči o práci jestli podporu dostane, od kdy, na jak dlouhou dobu a kolik peněz bude od úřadu práce dostávat. Podporu bude dostávat zpětně každý měsíc k určitému dni. Například, když má podporu od měsíce dubna, dostane peníze v květnu, za květen v červnu. Peníze pošle úřad poštou, nebo na bankovní účet. 10

11 Uchazeč nemůže dostat podporu Když půl roku před přihlášením na úřad práce porušil pracovní povinnosti hodně hrubým způsobem a dostal v práci výpověď. Například přišel do práce opilý, ublížil kolegovi. ukradl zaměstnavateli peníze. Uchazeč nemůže dostat podporu také, když půl roku před přihlášením na úřad práce sám několikrát bez vážného důvodu ukončil práci, kterou mu pomohl najít úřad práce. Uchazeč se může poradit s pracovnicí úřadu práce o tom, jak dlouho může dostávat podporu i o tom, kdy přestane dostávat podporu. Podporu může úřad práce zvýšit, nebo taky snížit. Pracovnice/pracovník úřadu práce řekne uchazeči proč se mu podpora zvýšila, nebo snížila. Tento text upravili dobrovolní poradci Rytmusu. 11

12 Slovníček Uchazeč o práci Když člověk ztratí práci a úřad práce mu pomáhá hledat novou, říkáme mu uchazeč o práci. Právo Každý člověk chodí do školy. Každý člověk může chodit do práce. Každý člověk může mít přítelkyni/přítele. Každý člověk rozhoduje o tom, co chce a co nechce. Těžké slovo pro to je právo. Každý člověk má právo chodit do školy. Povinnost znamená to, co člověk má nebo musí udělat. Nebo co musí vydržet, protože se k tomu sám zavázal. Například: Uchazeč o práci spolupracuje s úřadem práce při vyhledávání práce a dodržuje pravidla. Uchazeč o práci může pracovat na smlouvu, když si vydělá nejvíce polovinu minimální mzdy. 12

13 Zákon Zákon pojmenovává a popisuje práva a povinnosti. Člověk je má dodržovat. Když je nedodržuje, může dostat pokutu, nebo může být i jinak potrestaný. Úřad práce je státní úřad. Stát je Česká Republika. Je to úřad České Republiky. Úřad práce pomáhá člověku bez práce. Když přijde o práci, úřednice mu poradí a pomůže najít novou práci. Stejná příležitost Někdy také říkáme rovná příležitost. Nebo stejná šance. Znamená to, že člověk s postižením má mít stejná práva jako člověk bez postižení. Například má mít stejnou příležitost najít si práci. 13

14 Pracovní rehabilitace Znamená, že úřad práce například spolu s Rytmusem pomůže člověku s postižením, po nemoci nebo po nehodě tak, že může zase žít hodně podobně, jako žil předtím. Člověk se zdravotním postižením může o pracovní rehabilitaci požádat. Rytmus mu pomůže najít vhodnou práci a udržet si jí. Může zase pracovat a vydělávat si na živobytí. A úřad práce za to Rytmusu zaplatí. Osoba se zdravotním postižením Když má člověk potíže v učení, když má potíže se zrakem, když má potíže se sluchem, nebo se pohybuje pomocí vozíku a má invalidní důchod Je osobou se zdravotním postižením. Podpora v nezaměstnanosti Když člověk ztratí práci, je přihlášený na úřadu práce jako uchazeč o práci a splňuje podmínky, může dostávat od úřadu práce peníze. Těmto penězům říkáme podpora v nezaměstnanosti. 14

15 Důchodové pojištění O důchodovém pojištění si může člověk přečíst v zákoně. Jmenuje se zákon o důchodovém pojištění. Když člověk pracuje, dostává mzdu. Zaměstnavatel posílá část mzdy do státní pokladny. Stát tyto peníze vyplácí lidem v různých dávkách. Například: starobní důchod, invalidní důchod, sirotčí důchod, vdovský důchod. Invalidní důchod Jsou to peníze pro člověka, který delší dobu pracoval a trvale už nemůže pracovat. Například: Měl nehodu nebo onemocněl. Smlouva Člověk začne chodit do práce. Když si domluví s vedoucím, jakou práci bude dělat, kdy začne pracovat, kolik dostane peněz, 15

16 vedoucí to napíše na papír. A oba dva se podepíší. Těžké slovo pro to je smlouva. Smlouva na dobu neurčitou Když vedoucí do smlouvy napíše, od kdy člověk pracuje a nenapíše, do kdy bude pracovat, je to pracovní smlouva na dobu neurčitou. Například: Člověk má ve smlouvě, že pracuje od Smlouva na dobu určitou Když vedoucí do smlouvy napíše, odkdy a dokdy bude člověk pracovat, je to pracovní smlouva na dobu neurčitou. Například od do Individuální akční plán Pracovnice úřadu práce si promyslí, co uchazeč o práci chce a co potřebuje. A jak toho může dosáhnout. Někdy to promýšlí s uchazečem o práci. Napíše to na papír nebo do počítače. Říká se tomu individuální akční plán. 16

17 Žádost je 1 nebo víc papírů. Člověk vyplní, o co žádá. Člověk s postižením podá například žádost o důchod. Nebo člověk podá žádost u banky. Banka mu zařídí účet. Na účet mu zaměstnavatel posílá výplatu peněz. Místo bydliště To je místo, kde člověk bydlí. Adresu bydliště má zapsanou v občanském průkazu. Pracovní dny To je pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek. Pokud je pracovník naposledy v práci v pátek, žádost o zařazení mezi uchazeče o práci může dát na úřad práce do 3 pracovních dnů, to je do středy příštího týdne. Minimální mzda Když člověk pracuje, má právo dostat za vykonanou práci peníze. Těmto penězům říkáme mzda. Člověk má právo dostat alespoň minimální mzdu. Minimální mzdu určuje zákon. Minimální mzda se může měnit. V současné době je minimální mzda Kč, když pracujeme 8 hodin denně. Když pracujeme 4 hodiny denně, 17

18 je minimální mzda 4000 Kč. Když zaměstnavatel dodržuje zákon, nemůže člověk dostat méně peněz za svou práci. Pracovní podmínky Každá pracovnice/pracovník využije pro svou práci něco jiného. Sekretářka píše na počítači a potřebuje ho mít v pořádku. Zedník pracuje na stavbě a potřebuje pracovní rukavice a helmu. Kamelot deníku Metro potřebuje každé ráno balík novin a rozdává je lidem. Těžké slovo pro to je pracovní podmínky. Osobní údaje To jsou důležité věci o člověku. Jsou to například: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště, Když chce například úřad práce používat mé osobní údaje, má se mě nejdříve zeptat. Pokud s tím souhlasím, podepíšu to. Úřad práce dodržuje pravidla o používání osobních údajů. Tato pravidla jsou napsaná v zákoně. Kalendářní dny To je pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota i neděle. 18

19 Nepovolená práce Někdy také říkáme cizím slovem nelegální. Je to práce, která není zákonem povolená. Když takovou práci člověk dělá může ho čekat trest. Může se dostat do vazby nebo do vězení. Například: když člověk obchoduje se zbraněmi, nebo s drogami. Rekvalifikace Je to služba úřadu práce pro lidi, kteří hledají práci a nemůžou dlouhou dobu žádnou najít. Člověk se učí novou práci a může pak hledat a dělat jinou práci. Rekvalifikaci platí úřad práce. Rekvalifikační kurz Například: Člověk chce umět pracovat na počítači. Úřad práce mu nabídne kurz práce na počítači. Když bude chodit na kurz každý den, a udělá závěrečné zkoušky, dostane osvědčení o rekvalifikaci. Budu mít více možností najít práci. 19

20 Důchodový věk Je to věk, který stanoví zákon. V České republice vypočítá důchodový věk úřad. Je to správa sociálního zabezpečení. U žen ho vypočítá podle počtu dětí. U žen je minimální důchodový věk 60 let. U mužů je důchodový věk 65 let. Počet dětí u mužů není důležitý. Tento text upravili dobrovolní poradci Rytmusu. 20

21 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. 21

PŘÍRUČKA NEJEN PRO OZP

PŘÍRUČKA NEJEN PRO OZP PŘÍRUČKA NEJEN PRO OZP a jejich zaměstnavatele Příručka pro OZP a jejich zaměstnavatele Mgr. Marta Říhová Jan Hanzálek Martin Švec Mgr. Lenka Cole Grafické zpracování: Mgr. Marta Říhová V roce 2013 vydalo

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém pracovním trhu

Prava a povinnosti cizinců na českém pracovním trhu Prava a povinnosti cizinců na českém pracovním trhu WORKSHOP pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Práva a povinnosti cizinců na českém

Více

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT NÁVRAT ANEB JAK SI ZÍSKAT DO PRÁCE ZAMĚSTNÁNÍ MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI TIRÁŽ VYDALA MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 V ROCE 2011 JAKO SOUČÁST PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE FINANCOVANÉHO

Více

1. kapitola Úvod JSEM ZAMĚSTNANEC. Listopad 2010. Evropský sociální fond, PRAHA & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti

1. kapitola Úvod JSEM ZAMĚSTNANEC. Listopad 2010. Evropský sociální fond, PRAHA & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti 1. kapitola Úvod JSEM ZAMĚSTNANEC Listopad 2010 Evropský sociální fond, PRAHA & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti 1 1. kapitola Úvod OBSAH aneb o čem se tu dočtete : 1. kapitola Úvod aneb proč jsme tuto

Více

Příručka nezaměstnaného v roce 2010. Informace, které byste měli vědět při hledání práce

Příručka nezaměstnaného v roce 2010. Informace, které byste měli vědět při hledání práce Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce Obsah Úvodní slovo ministra práce a sociálních věcí...4 1. HLEDÁNÍ PRÁCE...6 1.1. Kdy mám začít hledat novou práci?...6

Více

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. 1. Kdo je nemocensky pojištěný? 2. Jsou nějaké skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny?

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. 1. Kdo je nemocensky pojištěný? 2. Jsou nějaké skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny? Průvodce dávkami nemocenského pojištění v roce 2012 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Účelem nemocenského pojištění je finančně zabezpečit občany v období, kdy kvůli nemoci (dočasné pracovní neschopnosti) či mateřství

Více

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012 Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

PRŮVODCE DÁVKAMI. nemocenského pojištění

PRŮVODCE DÁVKAMI. nemocenského pojištění PRŮVODCE DÁVKAMI nemocenského pojištění v roce 2014 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Účelem nemocenského pojištění je finančně zabezpečit občany v období, kdy kvůli nemoci (dočasné pracovní neschopnosti) či mateřství

Více

Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním onemocněním

Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním onemocněním Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním onemocněním Mgr. Alena Fialová (1. 6. 2007) Každého člověka provázejí jeho životem různé sociální události, které jsou více či

Více

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký.

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký. PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.

JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. Asistence o.s., 2007 Illustrations Veronika Nesměráková, 2007 Jdu

Více

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

jak se bránit v pozici zaměstnance pracovní právo v otázkách a odpovědích michaela tetřevová david zahumenský blíže spravedlnosti!

jak se bránit v pozici zaměstnance pracovní právo v otázkách a odpovědích michaela tetřevová david zahumenský blíže spravedlnosti! jak se bránit v pozici zaměstnance pracovní právo v otázkách a odpovědích michaela tetřevová david zahumenský blíže spravedlnosti! jak se bránit v pozici zaměstnance pracovní právo v otázkách a odpovědích

Více

Jeden rok v nové zemi

Jeden rok v nové zemi Jeden rok v nové zemi Evropská kontaktní skupina v České republice Žitná 45, Praha 1, 110 00, tel./fax: +420 222 211 799 www.ekscr.cz, office@ecgnet.cz Jeden rok v nové zemi Vydala: Evropská kontaktní

Více

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST Kroky 2012 Tato brožura vznikla ve spolupráci členů realizačních týmů projektů, které se věnují oblasti práce s lidmi vracejících se z vězení. Jedná se o projekty: PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

Více

JDU DO TOHO! rádce uchazeče o zaměstnání. pro osoby s psychotickým onemocněním

JDU DO TOHO! rádce uchazeče o zaměstnání. pro osoby s psychotickým onemocněním JDU DO TOHO! rádce uchazeče o zaměstnání pro osoby s psychotickým onemocněním Obsah 1 Jakou práci si hledat 7 2 Kde si hledat práci 9 3 Životopis a průvodní dopis 11 4 Přijímací pohovor 15 5 Pracovněprávní

Více

,63; )0410%" &/ 4 1&/ ;* S P R ÁV N Á V O L B A

,63; )0410% &/ 4 1&/ ;* S P R ÁV N Á V O L B A SPRÁVNÁ VOLBA KURZ HOSPODAŘENÍ S PENĚZI Autoři - Mgr.Jitka Zimová, Mgr. Michaela Mikulajová, Jan Hamák, Jana Plíšková Poděkování patří Doc. PhDr. Marii Černé, CSc. za výstižné připomínky k celému textu.

Více

Zaměstnanostní projekty a fundraising

Zaměstnanostní projekty a fundraising Zaměstnanostní projekty a fundraising Zaměstnanostní projekty: Milena Pešoutová Fundraising a nestátní neziskové organizace: Mgr. Zuzana Ramajzlová; Mgr. Tomáš Hirt Editace: Mgr. Laďka Ortová Mgr. Lucie

Více

Osoby se zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné

Osoby se zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Osoby se zdravotním postižením (OZP) mají v pracovním procesu stejná práva a

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti Vzorové aktivity praktické výuky finanční a občanskoprávní gramotnosti Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. realizuje projekt KROK ZA

Více

B e z P R Á C E? 1) TÉMA JAKÉ JSOU MOŽNOSTI, KDYŽ JSME BEZ PRÁCE? CO ZNAMENÁ PRACOVAT?

B e z P R Á C E? 1) TÉMA JAKÉ JSOU MOŽNOSTI, KDYŽ JSME BEZ PRÁCE? CO ZNAMENÁ PRACOVAT? B e z P R Á C E? Obsah: 1) TÉMA JAKÉ JSOU MOŽNOSTI, KDYŽ JSME BEZ PRÁCE? CO ZNAMENÁ PRACOVAT?...1 2) TÉMA - KDE SE DÁ PRACOVAT PŘEHLED PRACOVNÍCH MOŽNOSTÍ...2 3) TÉMA HLEDÁNÍ PRÁCE...3 4) TÉMA MOTIVAČNÍ

Více

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2014 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Průvodce pro nezaměstnané v pokročilém středním věku Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Myš není pro kočku! Posílení šancí a motivace sociálně

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

Jak si najít a udržet práci. Užitečný pomocník

Jak si najít a udržet práci. Užitečný pomocník Jak si najít a udržet práci Užitečný pomocník Autorský kolektiv: Renata Jakubcová Kamila Krutilová Roman Procházka Michal Růžička Soňa Šebela Petr Šeda Julie Wittmannová Ilustrace: Soňa Šebela Tato publikace

Více

Front Cover Vítáme vás v Oxfordshire. Průvodce zákony, zvyky a službami pro mezinárodní návštěvníky, pracovníky a přistěhovalce

Front Cover Vítáme vás v Oxfordshire. Průvodce zákony, zvyky a službami pro mezinárodní návštěvníky, pracovníky a přistěhovalce Front Cover Vítáme vás v Oxfordshire Průvodce zákony, zvyky a službami pro mezinárodní návštěvníky, pracovníky a přistěhovalce Contents Page Obsah Obsah Uvítání Pobyt ve Spojeném království - Přehled -

Více

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE Aktualizace k 1. lednu 2011 Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. ledna

Více