PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA Varianta A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA Varianta A"

Transkript

1 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA Varianta A 1. Doplňte do vět výrazy v závorkách ve správném tvaru Zamrkala na něj (své zelené oči)... Do mlýna přijely vozy s (pytel) obilí.... Dopravil do kuchyně jak vozík naložený mnoha (tác), tak přenosku s (oba kečupy)... Haškův Můj obchod se (psi) a (Čapkův) Povídky z jedné a druhé kapsy se mi moc líbily, ale raději čtu (Poláčkův) Muže v ofsajdu.... Ke (schéma)... připojte ještě dva (diagramy) Vyberte z následující skupiny slov podstatná jména hromadná a termín hromadná jména stručně a výstižně vysvětlete: listí, listoví, listy, lístky, lísky, lyže, kleště, ohniště, zákoutí, znamení Podstatná jména hromadná jsou: Napište druhý pád následujících výrazů: Noe, Ptolemaios, Cato 4. Na kterém řádku jsou správné oba tvary přechodníků? I. Mluvě hlasitě a důrazně, gestikuloval rukama. Namluvivši mu, že by odpoledne neměl chodit na náměstí, sešla se s milencem právě tam. II. Byvše zakázáno, bylo dílo publikováno až v devadesátých letech. Zatínajíc zuby, mlčeli. III. Postávala na ulici, kouříc. Uvařiv polévku, pustila se do knedlíků. IV. Pobrukujíce si písničku, vykračoval si voják po chodníku. Hole si vousy, řízl se do brady. Správně užité tvary přechodníků jsou na řádku: Která z následujících slov nevznikla přechýlením? psycholožka, učnice, žákyně, matka, holinka, mašlička, krejčová, ředitelka, písařka, stálice

2 Přechýlením nevznikla slova: 6. V každé následující dvojici slov se realizuje jeden významový vztah mezi členy této dvojice. Napište, o jaký významový vztah v jednotlivých případech jde: veverka zvíře jaro léto lingvistika jazykověda 7. Podtrhněte v následující větě slabiky, na nichž je přízvuk: Kéž bys byl býval přišel alespoň půl hodiny před naším plánovaným odchodem do divadla. 8. Na kterém řádku není pravopisná chyba? Písmeno označující daný řádek zakroužkujte. a) Čtenář nesmí ani na okamžik přestat autora vnímat, jako neoddělitelnou součást nějaké řady, jako logické vyústění předchozího vývoje. b) Rozdíl mezi tím, co viděl on a tím, co viděli ostatní, se velice rychle zvětšoval. c) A byla to při tom sotva čtvrthodina, co ještě vesele klábosil na večeři se svými kolegy. d) Náhle se rozářil, protože právě oba došli ke své oblíbené hospodě, kam po představení většinou zavítali. e) Gabriel nevěděl, kde je, ale již delší dobu měl pocit, že se od něj něco očekává. f) Všechno bylo v nepronikutelnné mlze a kdesi daleko, v takové dálce, že ani nevěděl, jestli se ho to vůbec týká. 9. Rozhodněte, u kterých z podtržených výrazů se píše velké písmeno, a zakroužkujte je: Na obloze zářil malý vůz. Ve městě založili klášter piaristé. O víkendu jsme navštívili svatý jan pod skalou. Bydlíme v albrechticích v jizerských horách. Přečetl jsem si Zeyerovu novelu dům u tonoucí hvězdy. V chrámu se nám nejvíce líbila kaple svaté markéty. Žiji v okrese vyškov. Pamatuješ si rok, kdy vymřeli přemyslovci?

3 10. a) Doplňte interpunkci do následujícího souvětí: Anselmo na to odpověděl že vskutku šlo o liché podezření neboť ví že je Lotaro zamilován do jedné urozené panny z města kterou nazývá ve svých básních Chloridou a i kdyby tomu tak nebylo nemohlo by přece vzejít něco zlého z Lotarovy poctivosti a jejich velkého přátelství. b) Určete počet vět v souvětí a rozhodněte, zda je souřadné, nebo podřadné: c) Určete druh věty začínající a i kdyby...: d) Určete ze souvětí větné členy: z města Chloridou 11. Následující věty tvoří text, seřaďte je do správného pořadí, kterou větou text začíná, je naznačeno níže: a/ Obvykle se píše, že je to nějaký rabín, ale obraz je možná portrétem Paracelsa. b/ Bergmannův portrét byl parafráze velkého obrazu od Rembrandta, což si Franz ověřil, když poprvé navštívil Národní galerii v Praze. c/ Klavír, na který on sám nehraje, je symbolem jeho velkorysé podpory umění a vědy. d/ Rembrandtovo plátno zobrazuje učence s ohromnou knihou. e/ Bergmann je každopádně představený jako Paracelsus dvacátého století, proto má před sebou noviny, symbol moderní doby. f/ Není hudebník ani učenec, ale připravuje umělcům a vědcům podmínky pro jejich práci. Pořadí vět je: V každé následující větě jsou dvě slova navzájem přehozena podtrhněte je: Tanečníci rytmu předváděli své zvláštní rituály za vzrušujícího hodinu jejich bubnů. Obzory oproti se rozprostíraly do nekonečna, což je krásná změna kolem uzavřenosti prostředí našeho města. Lidem cestujícím do země se doporučuje co nejpečlivěji sledovat zvyky dané zahraničí v záležitostech týkajících se oblečení.

4 13. Rozhodněte, ve které z následujících vět se objevuje anakolut (vybočení z pravidelné struktury výpovědi), písmeno označující danou větu zakroužkujte: Musíme si pomáhat. Kdo má, podle vašeho názoru, dostat ten výherní los? Děti, když na ně nedáváte pozor, hned se jim něco stane. Jana přistoupila až ke dveřím, ale na zvonek ne a ne zmáčknout stále se rozhodovala. Vstával před sluncem východem. 14. Napište jména autorů Stručné mluvnice české:

5 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA Varianta B 1. Doplňte do vět výrazy v závorkách ve správném tvaru Na večírku se setkali studenti naší fakulty se (Španělé, Italové, Francouzi)... Koupili jsme si starožitný vyřezávaný stůl s (tři zdobené nohy)... Zápisník s (datum)... narození všech spolužáků jsem zapomněl ve vlaku. Navštívili jsme výstavu s (pestrobarevní motýli)... Nikdy jsem nečetl (Jiráskův) Psohlavce Vyberte z následující skupiny slov podstatná jména pomnožná a termín pomnožná jména stručně a výstižně vysvětlete: prázdniny, hrady, ohrady, dříví, dřeva, dřevo, révoví, Hromnice, Jilemnice, hrázdění Podstatná jména pomnožná jsou: Napište druhý pád následujících výrazů: Mars (bůh), Cicero, Lukrecius 4. Na kterém řádku jsou správné oba tvary přechodníků? V. Díval se do výkladní skříně, zívajíc. Holčička, přiběhnuvši s rozbitým kolenem, plakala. VI. Děti, přiběhnuvše pozdě, se omlouvaly. Poučuje nás, mával rukama. VII. Dospívavši v muže, zhrubl mu hlas. Zpívaje písničku, hrála na harmoniku. VIII. Nosíc dlouhé vlasy, byl pronásledován policií. Opsavši test, byli vyhozeni ze školy. Správně užité tvary přechodníků jsou na řádku: Která z následujících slov nevznikla přechýlením? slečinka, žákyňka, traverza, klíčnice, bioložka, semiška, kráva, králice, královna, šéfová Přechýlením nevznikla slova:

6 6. V každé následující dvojici slov se realizuje jeden významový vztah mezi členy této dvojice. Napište, o jaký významový vztah v jednotlivých případech jde: ryba sumec rub líc hrob rov 7. Podtrhněte v následující větě slabiky, na nichž je přízvuk: Sebastian mi vyprávěl o kronice Mikuláše z Práchňan napsané v době panování krále Ferdinanda. 8. Na kterém řádku není pravopisná chyba? Písmeno označující daný řádek zakroužkujte. a) Knížata se těšila dobrému zdraví, ačkoliv v jejich věku by se u nich daly očekávat již mnohé neduhy. b) Musí všem naznačit, jak obtížná byla cesta mladíka ze severomoravské vesnice do vysněné Prahy, a do Spojených států amerických. c) Naštěstí tato škola vychovala již takové velikány, jako byl František Palacký, velký Evropský historik. d) Ihned se rozhodl, že své dílo pojme jako historii dějin vzdělávání, jakoby tím chtěl spasit lidstvo. e) Kdy koliv ji uviděl, měl pocit, že její tvář nelze zachytit jediným pohledem. f) Její rysy dokonale ladicí s celkovým dojmem, který vyvolávala, nebyly pěkné, ale Pavlovi se líbily. 9. Rozhodněte, u kterých z podtržených výrazů se píše velké písmeno, a zakroužkujte je: Potkali jsme se o letnicích. Pozorovali jsme na nebi souhvězdí orion. Vedoucímu odevzdejte včas formulář žádosti o dovolenou. Projížděli jsme severní moravou. Bydlím v ulici na petřinách. Večeřeli jsme v restauraci u sedmi švábů. Etnolog se věnoval soustavnému výzkumu severoamerických indiánů. Pracuji na náměstí míru.

7 10. a) Doplňte interpunkci do následujícího souvětí: Též jsem míval někdy volnou chvíli a pustil jsem se snad z nedostatku dobrého vkusu do každé z těch knih které u nás byly ale přece jen jsem nikdy nedokázal přečíst některou od začátku do konce protože jsem si často říkával že se koneckonců od sebe valně neliší a lhal by kdo by tvrdil že je třeba vybírat a že je přece jen některá práce lepší než ty druhé. b) Určete počet vět v souvětí a rozhodněte, zda je souřadné, nebo podřadné: c) Určete druh věty začínající kdo by tvrdil...: d) Určete ze souvětí větné členy: z nedostatku vkusu 11. Následující věty tvoří text, seřaďte je do správného pořadí, kterou větou text začíná, je naznačeno níže: a/ Na čestném místě mezi nimi byla olejomalba zobrazující ryšavého muže, asi kolem padesáti let, v dokonale padnoucím tmavém obleku s šedým proužkem. b/ Pravici má položenou na novinách rozprostřených na klavíru místo not, levou ruku má u brady, jako by o něčem přemýšlel. c/ Portrét Petra Bergmanna znal mladík pouze z obrazu v Collegiu Petrini. d/ Sedí na široké kožené stoličce, na které sedávají u křídla koncertní mistři; malíř ho zobrazil z pravé stany, jak se právě otočil směrem k divákovi. e/ Uprostřed obdélníků prostřední řady visely velké portréty ve zlatých rámech. f/ Visel v jídelně, která byla až ke stropu obložená dřevem a plocha zdí byla rozčleněna třemi řadami obdélníků. Pořadí vět je: V každé následující větě jsou dvě slova navzájem přehozena podtrhněte je: Nezbytným úkolem managementu je podnikání budoucnosti, neboť v oblasti plánování dojde bezesporu ke změnám. Surfaři vyjeli v přívalu vodní tříště na svých surfech na správný okamžik a poté čekali na hřebenu vlny. V období náhlé firmy mohou obchodní inflace kompenzovat rostoucí náklady snižováním cen

8 svých výrobků. 13. Rozhodněte, ve které z následujících vět se objevuje vsuvka, písmeno označující danou větu zakroužkujte: Musíme si pomáhat. Kdo má, podle vašeho názoru, dostat ten výherní los? Děti, když najdou nějakou novou hračku, hned ji rozeberou. Jana přistoupila až ke dveřím, ale na zvonek ne a ne zmáčknout stále se rozhodovala. Vstával před sluncem východem. 14. Napište názvy tří novodobých jazykových výkladových slovníků češtiny:

9 PŘÍJÍMACÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA Varianta C 1. Doplňte do vět výrazy v závorkách ve správném tvaru Jak se ubráníme, snaží-li se nás útočník uchopit zepředu (obě své ruce). Do práce chodil stále (táž cesta)... Koruna byla posázena překrásnými (drahokam a perla)... Politika přistihli na služební cestě ve společnosti japonské (gejša)... Potkali jsme (manželé Čermákovi)..., ale do zoo v (Trója) s námi šli (manželé Novákovi). 2. Podtrhněte v následující skupině slov podstatná jména pomnožná a termín pomnožná jména stručně a výstižně vysvětlete: lednice, kamna, svetry, lyže, obydlí, kamení, kameny, hrobové, kořeny, housle Podstatná jména pomnožná jsou: Napište druhý pád následujících výrazů: Archimedes, Zeus, Sarah 4. Na kterém řádku jsou správné oba tvary přechodníků? IX. Jdouce domů, Petr jedl třešně. Zavdav si z láhve, začal hrát na harmoniku. X. Udělavše celou zakázku, obě firmy daly svým zaměstnancům dva dny volna. Nesvši těžké balíky s porcelánem, museli se dostat pěšky až do osmého patra. XI. Předav nám podklady ke zprávě, šéf odjel na dovolenou. Hrajíc na klavír, zpívala. XII. Píše dopis, plakala. Nakoupivše čerstvou zeleninu, nasedla do tramvaje. Správně užité tvary přechodníků jsou na řádku: Která z následujících slov nevznikla přechýlením? krabice, hadice, slonice, oslice, dojička, žába, žabák, kanec, fena, učitelka Přechýlením nevznikla slova:

10 6. V každé následující dvojici slov se realizuje jeden významový vztah mezi členy této dvojice. Napište, o jaký významový vztah v jednotlivých případech jde: kůň oř kůň zvíře ráno večer 7. Podtrhněte v následující větě slabiky, na nichž je přízvuk: Musel však překonat i velkou vzdálenost od domu k rybníku ležícímu u kraje lesa. 8. Na kterém řádku není pravopisná chyba? Písmeno označující daný řádek zakroužkujte. a) Dozvěděl se, že jeho stav se zhoršil, ačkoliv se cítil lépe než před měsícem a bude muset zpátky do nemocnice. b) Myslivec získal dva nové honící psy, protože staří už na lov neměli dostatečné množství sil a zhoršil se jim čich. c) Již po několik let můžete znovu navštívit obnovený brandýsský zámek i jeho krásný park. d) Zdálo se, že padá a blíží se k jako by vodní hladině, ale ta se blýskala více, než bývá u vody obvyklé. e) Odjedu po prázdninách studovat český jazyk na Brněnskou univerzitu. f) Sledovali jsme, jak Velký vůz překrývají mraky, a uvědomili jsme si, že noc je stále temnější a temnější, navíc v dálce zahřmělo. 9. Rozhodněte, u kterých z podtržených výrazů se píše velké písmeno, a zakroužkujte je: Paní nováková nás přijala velice vlídně. Vyplňte formulář žádosti o vízum. Navštěvuji seminář syntaktické varianty v publicistice. Za jedno z nejmalebnějších českých pohoří je považováno beskydské pohoří. O prázdninách pojedu do jižních čech. Na stadionu se sešlo mnoho slávistů. Poznáš mezi hvězdami polárku? 10. a) Doplňte interpunkci do následujícího souvětí: Čtenáři hledající rozptýlení můžeš mi věřit i když to neodpřisáhnu že bych si přál aby tato

11 kniha dítko mého důvtipu byla nejskvělejší nejkrásnější a nejmoudřejší knihou již si lze vůbec představit. b) Určete počet vět v souvětí a rozhodněte, zda je souřadné, nebo podřadné: c) Určete druh věty začínající i když...: d) Určete ze souvětí větné členy: důvtipu knihou 11. Následující věty tvoří text, seřaďte je do správného pořadí, kterou větou text začíná, je naznačeno níže: a/ Na vrchol Petřína se však vlny večerní davové hysterie nikdy nedostanou, a proto Otto Labudu nijak neznepokojovalo, že na jeho zvonění nikdo neodpovídal. b/ Stál před tichým domem, který měl pouze dvě patra, ale napravo i nalevo se táhla dlouhá řada oken, za nimiž budova pokračovala, kam až dohlédl vysokou kamennou zdí. c/ Bylo pozdní odpoledne, kdy je ve městě největší hluk a zmatek, protože prochází každodenní náročnou proměnou, na niž má pokaždé jenom hodinu nebo dvě. d/ Nemění se pouze kulisy, ale také herci a diváci, takže se milion lidí dává do pohybu a přitom každý chce být na místě co nejdřív. e/ Za zdí šuměly staré kaštany, kdesi v hloubi parku zaslechl kroky a hovor. f/ Z gigantického trhu, na němž se vyměňuje všechno od tkaniček po boty až po lidské osudy, se stane zábavní park, kde si každý musí přijít na své. Pořadí vět je: V každé následující větě jsou dvě slova navzájem přehozena podtrhněte je: Ze sna vedle Franze se náhle ozval tichý hlas, který zněl zastřeně, jako by stařec mluvil ze tmy. Aby byl člověk dobrým manažerem, musí rozhodovat schopnost mít okamžitě a promyšleně. V současné době vydávají informace řady průvodců, ve kterých jsou uvedeny nakladatelství o zajímavých místech a možných exkurzích, jež bývají předmětem zájmu turistů.

12 13. Rozhodněte, ve které z následujících vět se objevuje kontaminace (spřežení dvou různých slovesných vazeb), písmeno označující danou větu zakroužkujte: Musíme si pomáhat. Kdo má, podle vašeho názoru, dostat ten výherní los? Děti, když na ně nedáváte pozor, hned se jim něco stane. Jana přistoupila až ke dveřím, ale na zvonek ne a ne zmáčknout stále se rozhodovala. Vstával před sluncem východem. 14. Napište jména pěti českých jazykovědců z jakéhokoliv historického období:

13 PŘÍJÍMACÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA Varianta D 1. Doplňte do vět výrazy v závorkách ve správném tvaru Děkan po všech promocích pohovořil s (oba pedelové).... Králík stříhal (své dlouhé uši)... V Praze prošel několik (muzea)... a viděl i velká (akvárium)... Vojnu a mír od (Tolstoj)... jsem ještě nečetl. S (větrolamy)... se v Čechách často nesetkáváme. 2. Vyberte z následující skupiny slov podstatná jména hromadná a termín hromadná jména stručně a výstižně vysvětlete: peří, pero, pírka, proutí, slipy, tanga, plíce, hmyz, Vánoce, želé Podstatná jména hromadná jsou: Napište druhý pád následujících výrazů: Nero, Epikuros, Sapfo 4. Na kterém řádku jsou správné oba tvary přechodníků? XIII. Koukaje z okna, kopal do radiátoru. Přeskočíc potok, žbluňkla do něj. XIV. Slepička, klovaje kolem sebe, kdákala. Zvadnuvši během jednoho dne, růže opadaly. XV. Zdravě nás, usmíval se jako sluníčko. Přišed domů, pustil si televizi. XVI. Pobrukujíce si písničku, voják kráčel ulicí. Hole si vousy, řízl se do brady. Správně užité tvary přechodníků jsou na řádku: Která z následujících slov nevznikla přechýlením? krůta, slepice, profesorka, zaječice, gerbera, lenoška, kapitánka, továrníková, dělnice, hospodářka Přechýlením nevznikla slova:

14 6. V každé následující dvojici slov se realizuje jeden významový vztah mezi členy této dvojice. Napište, o jaký významový vztah v jednotlivých případech jde: holinka bota dívka holka obchod prodej 7. Podtrhněte v následující větě slabiky, na nichž je přízvuk: Při svém odchodu byla zvyklá vždy zkontrolovat všechny elektrické spotřebiče připojené do sítě. 8. Na kterém řádku není pravopisná chyba? Písmeno označující daný řádek zakroužkujte. a) Její úzká a dlouhá tvář v sobě měla něco neurčitého; měla totiž vysoké čelo a mužskou vystupující bradu, která navíc uhýbala na stranu, jako by to byl zkreslený obraz ve vodní hladině. b) Vstal, v předsíni si oblékl bundu, v níž před pěti měsíci přijel ze Států do Prahy a vyšel ven. c) Jeho neurčité a jak vánek lehoučké pocity se rychle konkretizovali a nabývali stále zřetelnější podobu. d) Kde si v hloubi parku zaslechl hovor, jenž se k němu neustále přibližoval, avšak po krátké chvilce ztichl, takže se nedozví, kdo to vlastně mluvil. e) Jeho kamarád si sám sebe náhle představil jako velké červené vesmírné dítě blížicí se obrovskou rychlostí k Zemi. f) Není jeho posedlost věčností jen důkazem neexistence, jenž ho oděluje od ostatních a brání mu, aby se dotkl skutečnosti? 9. Rozhodněte, u kterých z podtržených výrazů se píše velké písmeno, a zakroužkujte je: Na výstavě jsme obdivovali dílo mistra vyšebrodského oltáře. Autorem článku je čechokanaďan žijící nyní v Praze. Sehnali jsme si ubytování v polici nad metují Malíř se proslavil kromě portrétů také několika madonami. Policie zastavila autobus sparťanů jedoucích na fotbalový zápas do Budějovic. Výstava psů se bude konat v lysé nad labem. Ve starém řecku uctívali mnoho bohů. Některé planety mají více měsíců než Země.

15 10. a) Doplňte interpunkci do následujícího souvětí: A již popoháněl před sebou osla a říkal svému pánovi aby ho následoval a když ten uznal že Sancho má vlastně pravdu pustil se bez odmlouvání za ním. b) Určete počet vět v souvětí a rozhodněte, zda je souřadné, nebo podřadné: c) Určete druh věty začínající když...: d) Určete ze souvětí větné členy: před sebou bez odmlouvání 11. Následující věty tvoří text, seřaďte je do správného pořadí, kterou větou text začíná, je naznačeno níže: a/ Ani jeden muž nebyl v obleku a bílé košili, protože uniformou dnešních akademických kruhů jsou pohodlné a levné šaty. b/ Pod Bergmannovým portrétem v jídelně Collegia Petrini se začala tvořit fronta hladových stipendistů, takže bylo jasné, že dnes je v nadačním domě ubytováno asi čtyřicet lidí. c/ Po chvíli se opět objevovali ve dveřích v pravém rohu s podnosy obtěžkanými večerní dávkou jídla a pití. d/ Soudě podle obličejů, pocházeli z celého světa, ale oblečeni byli všichni stejně, i když zcela jinak než před nějakými třiceti lety. e/ Proto měli diogenové 21. století plátěné kalhoty a seprané bavlněné košile, ženy byly ve volných šatech nebo trikách, všichni o překot halasili a mizeli rychle ve dveřích v levém rohu čelní zdi. f/ Již z dálky bylo vidět, že i kuchyně byla univerzálně akademická, v podstatě to bylo středozemní menu s hojností zeleniny a ovoce. Pořadí vět je:...

16 12. V každé následující větě jsou dvě slova navzájem přehozena podtrhněte je: Bylo zveřejněno urovnání vybízející obě strany, aby si uvědomily nutnost co nejrychlejšího prohlášení sporu. Ve snaze zodpovědět tak otázky jsme během posledních osmnácti měsíců podnikli řadu praktických kroků, abychom tyto vyřešili naše problémy. Bylo mi vysvětleno, že nástrojáři jsou řemeslníci a jako tací mají ostatní postavení než vyšší zaměstnanci. 13. Rozhodněte, ve které z následujících vět se objevuje atrakce (ovlivnění slovního tvaru slovním tvarem v blízkém okolí), písmeno označující danou větu zakroužkujte: Musíme si pomáhat. Kdo má, podle vašeho názoru, dostat ten výherní los? Děti, když na ně nedáváte pozor, hned se jim něco stane. Jana přistoupila až ke dveřím, ale na zvonek ne a ne zmáčknout stále se rozhodovala. Vstával před sluncem východem. 14. Napište rok vydání poslední úpravy Pravidel českého pravopisu:

17 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA Varianta E 1. Doplňte do vět výrazy v závorkách ve správném tvaru Hokejisté jsou připraveni na (buly)... Stráň s (polomy)... byla ještě půl roku po vichřici nepřístupná. O (cizí obyvatelé)... se ještě nerozhodlo. Je málo takových lidí s (ryzí srdce)... O jakém (téma)... se včera hovořilo v diskusním klubu? 2. Vyberte z následující skupiny slov podstatná jména pomnožná a termín pomnožná jména stručně a výstižně vysvětlete: národ, jmeniny, ledviny, telata, kamna, Strakonice, Ostravice, trenýrky, sémě, krmení Podstatná jména pomnožná jsou: Napište druhý pád následujících výrazů: Remus, Kirke, Juno 4. Na kterém řádku jsou správné oba tvary přechodníků? XVII. Rozsvítivše lampu, zhasla. Koupajíc se v moři, spálil se o medúzu. XVIII. Dodělajíc úkol, šla ven. Dozvěděvši se tu novinu, odjeli všichni rychle pryč. XIX. Dozpívavše poslední písničku, ukončili koncert. Dadouc nám preclíky, usmívala se. XX. Žena, nabízejíce koláč, vzdychala únavou. Okopávaje záhonek, ruplo mu v zádech. Správně užité tvary přechodníků jsou na řádku: Která z následujících slov nevznikla přechýlením? růžička, konvalinka, maminka, soudcová, lišák, hroch, vědkyně, kosmonautka, filozof, panna Přechýlením nevznikla slova:

18 6. V každé následující dvojici slov se realizuje jeden významový vztah mezi členy této dvojice. Napište, o jaký významový vztah v jednotlivých případech jde: žába obojživelník narcis tulipán přijít odejít 7. Podtrhněte v následující větě slabiky, na nichž je přízvuk: Rozhodl se naznačit, že ke své závratné kariéře ho předurčilo narození v Kuníně, moravské vsi. 8. Na kterém řádku není žádná pravopisná chyba? Písmeno označující daný řádek zakroužkujte. a) Nebyl schopný hlas lokalizovat, netušil kdo ho volá, znělo to všude okolo, ale současně toho byl plný. b) Labuda si prohlédl kuchyňku, kde stála myčka na nádobí, sporák s výsuvnou přední stěnou, kávovar a mikrovlná trouba. c) Stařec držel ve vzduchu jenom svoji drobnou ruku, která byla poseta velkým množstvím vrásek a viditelně se mu třásla. d) V kuchyni máte, pane Labudo, nádobí pro šest lidí, ale kdyby jste měl větší návštěvu, řekněte mi, řekl úslužně domovník. e) Do místnosti vstoupila energicky žena s vlasy ostříhanými na krátko, rosvítila a postavila na stolek tác s čajovou konvicí, dvěma šálky a jablečným závinem. f) Hoch mu podrobně vylíčil, kde všude studoval, jak se má Ludvík i všichni ostatní, které strýček znal, ale musel povýdat i o těch, které už nikdo nikdy neuvidí. 9. Rozhodněte, u kterých z podtržených výrazů se píše velké písmeno, písmeno zakroužkujte: Tedy s větší xantipou ses oženit nemohl. Půjdeme na výlet na posázavskou stezku. Kdy byl vydán dekret kutnohorský? Na boží hod jsme šli na návštěvu k příbuzným. Příští měsíc začíná mistrovství světa ve fotbale. V tramvaji jsem potkal docentku lepilovou. Vyplňte přihlášku k trvalému pobytu. Kouřím marlborky.

19 10. a) Doplňte interpunkci do následujícího souvětí: Petrovi se zdálo že je čas ukončit šprým a přesvědčoval Martina co nejklidněji že chvilička nejistoty kterou zakusil je pro něj zasloužený trest. b) Určete počet vět v souvětí a rozhodněte, zda je souřadné, nebo podřadné: c) Určete druh věty začínající že je...: d) Určete ze souvětí větné členy: před sebou bez odmlouvání 11. Následující věty tvoří text, seřaďte je do správného pořadí, kterou větou text začíná, je naznačeno níže: a/ A přestože Jeho nejosvícenější Milost kurfiřt saský žebrání a potulku ve svých zemích pod hrozbou trestu smrti zakázal, táhli jako tři králové krajinou u Vojeřic ode vsi ke vsi. b/ Bylo to někdy mezi Novým rokem a svátkem Tří králů. c/ Mazal se kvůli tomu každého rána sazemi. d/ Krabat, tehdy čtrnáctiletý, se dal dohromady se dvěma lužickosrbskými žebravými hochy. e/ Slaměné věnečky jim byly královskými korunami a jeden z nich, maličký a veselý Loboš z Mučova, dělal krále mouřenínů. f/ Pln hrdosti pak nesl před ostatními betlémskou hvězdu, kterou mu Krabat přibil na tyč. Pořadí vět je: V každé následující větě jsou dvě slova navzájem přehozena podtrhněte je: Změny pobřežního pásma způsobené problémy i člověkem mohou vyvolat jak výhody, tak přírodou. Jedná se o obchodní a velké středisko, kde se nacházejí jak kanceláře, tak nákupní obchody společně s vícepatrovým parkovištěm. Na základě transplantace bylo doporučeno, aby se všechny šetření ledvin pozastavily do té doby, než se postup značně zpřísní.

20 13. Rozhodněte, ve které z následujících vět se objevuje zeugma (zanedbání dvojí slovesné vazby), písmeno označující danou větu zakroužkujte: Musíme si ve všem pomáhat a ochraňovat. Kdo vyhrál první cenu? Když jsem přišel ze školy, jako vždycky to bylo ve tři odpoledne, byla sestra už doma. Jana přistoupila až ke dveřím, ale na zvonek ne a ne zmáčknout stále se rozhodovala. Vstával před sluncem východem. 14. Napište jména tří významných lingvistů druhé poloviny dvacátého století:

21 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA Varianta F 1. Doplňte do vět výrazy v závorkách ve správném tvaru (Otep)... slámy se vršily ve stoh. Sehnal jsem vydání (Čapkův)... Knihy apokryfů s (Boudův)... ilustracemi. Dostal jsem hodinky se (svítící ručičky)... Desky s pevnými (obal)... mám radši než brožury. Otázky cti už se (harakiri)... neřeší ani v Japonsku. 2. Vyberte z následující skupiny slov podstatná jména hromadná a termín hromadná jména stručně a výstižně vysvětlete: dobytek, narozeniny, letnice, živiny, vrata, housata, Strakonice, Lipnice, plémě, mámení Podstatná jména hromadná jsou: Napište druhý pád následujících výrazů: Chloe, Aeneis, Dareus 4. Na kterém řádku jsou správné oba tvary přechodníků? XXI. Zatnuvši zuby, mlčel jsem. Koulujíce se, hodila po něm kamenem XXII. Nadávajíce na politiku, pil s kamarády pivo. Vymalovavši pokoj, přešel k malování předsíně. XXIII. Pamatuje si na tu dobu, ráda o ní vyprávěla. Vypiv hrnek čaje, šla do práce. XXIV. Byv napsán před sto lety, román sklidil úspěch až dnes. Kresle výkres, nevnímal své okolí. Správně užité tvary přechodníků jsou na řádku: Která z následujících slov nevznikla přechýlením? pralinka, tučňák, kostelník, ropušák, producentka, rosnička, samice, kolejenka, podučitelová, svůdkyně

22 Přechýlením nevznikla slova: 6. V každé následující dvojici slov se realizuje jeden významový vztah mezi členy této dvojice. Napište, o jaký významový vztah v jednotlivých případech jde: spát bdít ruka noha tvář líčko 7. Podtrhněte v následující větě slabiky, na nichž je přízvuk: Marie však mohla zcela kvalifikovaně potvrdit hrůzu celého pobytu na této internátní škole. 8. Na kterém řádku není žádná pravopisná chyba? Písmeno označující daný řádek zakroužkujte. a) Vyjímečně jsem se nemohl dostavit na konzultační hodiny svého vedoucího diplomové práce. b) Zem se pod jeho tíhou začala chvět, zprvu sotva znatelně, ale po chvíli bylo jasné, že pulzuje, jako by to byla nějaká živá hmota. c) Navíc je docela dost dobře možné, že to, co právě prožívá není návrat k normálu, ale jenom kratičký záchvat zdravého uvažování, který vyvolalo přetížení. d) Zjistili jsme, že veškerý kapitál byl převeden na dceřinnou společnost, která se ovšem rychle osamostatnila, čímž došlo k zániku původně společného financování obou firem. e) Začal se znovu prodírat davy turistů na Staroměstském náměstí, již řídly jen nepatrně. f) Můžete si podat jaký koli projekt, já se například věnuji antickým mincím v renesančních sbírkách. 9. Rozhodněte, u kterých z podtržených výrazů se píše velké písmeno, zakroužkujte je: Na pražské jaro tedy skutečně nechodím. Kdy se konalo povstání pasáčků ve francii? Prohlédli jsme si olomoucké památky. Lucie Bílá tentokrát českého slavíka nezískala. Přestěhovali jsme se do rychnova u nových hradů. Stížnost jsme poslali na patřičném oddělení české obchodní inspekce. Kdy zase uvidíme halleyovu kometu? V létě chci navštívit sázavský klášter..

23

24 10. a) Doplňte interpunkci do následujícího souvětí: Přiblížil se tedy k hospodě kterou považoval za hrad a pár kroků před ní zadržel koně očekávaje že se mezi cimbuřím objeví trpaslík aby dal rohem znamení že u bran hradu stojí cizí rytíř. b) Určete počet vět v souvětí a rozhodněte, zda je souřadné, nebo podřadné: c) Určete druh věty začínající že u bran...: d) Určete ze souvětí větné členy: k hospodě hradu 11. Následující věty tvoří text, seřaďte je do správného pořadí, kterou větou text začíná, je naznačeno níže: a/ Teď však internet nevyužíval nikdo a rázem utichly i tlumené hovory o blížících se zkouškách. b/ Studovna ve zbrusu nové budově na Letné byla zaplněná do posledního místa. c/ Ticho bylo zřejmě nakažlivé, protože hlasitý hovor dvou dívek, který se vevalil dveřmi, když je jedna z nich energicky otevřela, rázem ztichl. d/ Ve snaze odlehčit čítárnám patře totiž knihovna nabízela ve všech suterénních studovnách bezplatné připojení na naukové databáze, což studenti využívali k psaní dopisů, brouzdání po pornografických stránkách nebo chatování. e/ Všichni zírali na mrtvého mladíka, který každého paralyzoval natolik, že si nevšímali zvonících mobilních telefonů. f/ Ježíšikriste! vyjekla jedna z nich, když si všimla mrtvého těla. Pořadí vět je: V každé následující větě jsou dvě slova navzájem přehozena podtrhněte je: Hladina znečištění se o víkendech v Paříži snížila díky redukci dopravy a podniků čtyř hlavních uzavření způsobujících znečištění. Autoři zasluhují plné ocenění za recenze jasné, výstižné a především čtivé poskytnutí základních bodů.

25 Má-li být předpověď počasí přesná, je aktuální, aby byla založena na nezbytné informaci.

26 13. Rozhodněte, ve které z následujících vět se objevuje vsuvka, písmeno označující danou větu zakroužkujte: Musíme si ve všem pomáhat a ochraňovat. Hledáme nástroj, kterým bylo zranění způsobeno, abychom mohli podat obvinění Když jsem přišel ze školy, jako vždycky to bylo ve tři odpoledne, byla sestra už doma. Jana přistoupila až ke dveřím, ale na zvonek ne a ne zmáčknout stále se rozhodovala. Vstával před sluncem východem. 14. Napište jméno hlavního autora obsáhlé staročeské mluvnice a mnoha dílů staročeského slovníku:

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková ČÍSLOVKY VY_32_INOVACE_CJ_3_15 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Druhy číslovek, skloňování číslovek, duálové skloňování

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslovky MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_16 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_123 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Opakování ČJ 2. Ročník 1.

Opakování ČJ 2. Ročník 1. Opakování ČJ 2. Ročník 1. Úkol 1: V každém řádku škrtni slovo, které tam nepatří. Zajíc, liška, jablko, veverka, divočák, srnec, jelen Lev, tygr, opice, žirafa, krokodýl, slepice, velbloud Kráva, tele,

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Příslovečné určení. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Příslovečné určení. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Příslovečné

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Přídavná jména ADJEKTIVA

Přídavná jména ADJEKTIVA Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_13_CJL_M Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

UKÁZKOVÝ TEST do primy ve školním roce 2014/2015 Český jazyk

UKÁZKOVÝ TEST do primy ve školním roce 2014/2015 Český jazyk Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola 1. Která věta je napsaná správně? A) Vojáci nám o tom vyprávěly. B) Trpaslíci přiběhli za Sněhurkou. C) Na jaře se slavíci rozezpívaly. D) Sojky vylétli

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Test z českého jazyka pro nové uchazeče o studium ve třídě CIBI Školní rok 2007/2008

Test z českého jazyka pro nové uchazeče o studium ve třídě CIBI Školní rok 2007/2008 Test z českého jazyka pro nové uchazeče o studium ve třídě CIBI Školní rok 2007/2008 Úvodní text Miloš Macourek O holčičce s náhradní hlavou Hlava je taková bedýnka, je v ní plno maličkých šuplíků a přihrádek

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

VY_12_INOVACE_13HAU OPAKOVÁNÍ PRAVOPISU. Mgr. LENKA HAUSMAJEROVÁ ČESKÝ JAZYK VIII. CVIČENÍ K PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU

VY_12_INOVACE_13HAU OPAKOVÁNÍ PRAVOPISU. Mgr. LENKA HAUSMAJEROVÁ ČESKÝ JAZYK VIII. CVIČENÍ K PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 768 02 Zdounky 59 tel.: 573 365 130, fax.: 573 365 939, email: skola@zszdounky.cz Označení VY_12_INOVACE_13HAU Název vzdělávacího materiálu

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 18. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJL_NP2

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 18. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJL_NP2 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 18. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJL_NP2 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Podstatná jména - test

Podstatná jména - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Podstatná

Více

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě.

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE Jméno Datum 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. 2. Vyhledej ve větách předložky a barevně je podtrhni. V rybníku se proháněli

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

THERE IS/ARE EXERCISES

THERE IS/ARE EXERCISES THERE IS/ARE EXERCISES E1) POPIŠTE NÁSLEDUJÍCÍ OBRÁZEK 15 VĚTAMI S POUŽITÍM VAZBY THERE IS/ARE: E2) DO NÁSLEDUJÍCÍCH VĚT DOPLŇTE VAZBU THERE IS/ARE: 1. fourteen students in our class. 2. a fly in my soup!

Více

VY_32_INOVACE_18_ ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY_20

VY_32_INOVACE_18_ ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY_20 VY_32_INOVACE_18_ ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY_20 Autor: Kateřina Kantová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 48 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 28.3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen devátý Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Téma: Skloňování číslovek. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Téma: Skloňování číslovek. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355 Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Iveta Malá Název: VY_32_INOVACE_13/12_Český jazyk pro 6. ročník Téma: Skloňování číslovek Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání 1 Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 17. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVE_21_JL_M Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_268 Jméno autora: Mgr. Eva Svárovská Třída/ročník:

Více

MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR PO DÁVNÝCH STEZKÁCH KE STARÝM PŘÍBĚHŮM 65. POLE

MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR PO DÁVNÝCH STEZKÁCH KE STARÝM PŘÍBĚHŮM 65. POLE MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR PO DÁVNÝCH STEZKÁCH KE STARÝM PŘÍBĚHŮM 65. POLE 1 2 www.65pole.cz SMRT KRÁLE ŠUMAVY EDICE TAH SVAZEK 1 MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Slovní druhy. Metodika: Pracovní list je určen ke skupinové i k samostatné práci. Jednotlivá cvičení jsou věnována jednotlivým slovním druhům.

Slovní druhy. Metodika: Pracovní list je určen ke skupinové i k samostatné práci. Jednotlivá cvičení jsou věnována jednotlivým slovním druhům. Slovní druhy VY_32_INOVACE_ČJL_542 Autor: Melanie Hozová Mgr. Použití: 6.- 9. ročník Datum vypracování: 5.9. 2012 Datum pilotáže: 17.9.2012 Metodika: Pracovní list je určen ke skupinové i k samostatné

Více

Jakmile Theo odešel ze soudní budovy, vrátil se do reality. Kapitola 15

Jakmile Theo odešel ze soudní budovy, vrátil se do reality. Kapitola 15 Kapitola 15 Jakmile Theo odešel ze soudní budovy, vrátil se do reality. Na chvilku se mu podařilo zapomenout na vlastní problém a ztratit se v potrhlém světě plivající lamy. Slečna Petunie byla bez sebe

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_373 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 76 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 28. 5. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 28. 1. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_18_CJL_M

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 28. 1. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_18_CJL_M Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 28. 1. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_18_CJL_M Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Velká písmena - procvičování

Velká písmena - procvičování Velká písmena - procvičování MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_25_14 Tématický celek:

Více

Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w.

Více

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Kvíz k vodě 1. Kolik vody zaujímá povrch planety? a) 61% b) 81% c) 71% 2. Jaký je chemický

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Pravopisný text pro přijímací zkoušky z českého jazyka

Pravopisný text pro přijímací zkoušky z českého jazyka 1. Doplňte chybějící písmena Pravopisný text pro přijímací zkoušky z českého jazyka Čechy b l - pro Evropu odjakživa d ležitým územ m. Proto se říká, že jsou sr cem Evrop - Tudy vedl - významné - vropské

Více

Nechci tě už vidět Ozve se rána, když pěstí udeří do stolu. Kamil bez ohlédnutí odchází. Za ním se nese dávka nadávek.

Nechci tě už vidět Ozve se rána, když pěstí udeří do stolu. Kamil bez ohlédnutí odchází. Za ním se nese dávka nadávek. BYLINKY PRO ŠTĚSTÍ Každý krok v životě je krokem ke smrti pravil jeden francouzský dramatik. Stejná slova nyní zašeptal Richard do ticha nemocničního pokoje. Považoval je za výrok natolik kritický a reálný,

Více

ať nebojí ježek ani hada

ať nebojí ježek ani hada Soutěž: ze slov utvořte větu oznamovací, rozkazovací, přací a tázací se ať nebojí ježek ani hada Kontrola: Ať se ježek nebojí hada. věta přací Ježku, neboj se hada. věta rozkazovací Ježek se nebojí hada.

Více

Hospodářství v Íliadě a Odysseji

Hospodářství v Íliadě a Odysseji Hospodářství v Íliadě a Odysseji JUDITA KORTEOVÁ SEMINÁŘ PRO PROTOHISTORII A RANĚ STŘEDOVĚKÉ OBDOBÍ LS 2010/2011 Homér Život v období mezi 13. 8. stol. př. n. l. (asi konec 8. stol.) od 7. stol. legendy

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

"Dámy mají právo na shovívavost," brání neznámou dívku spolupracovnice.

Dámy mají právo na shovívavost, brání neznámou dívku spolupracovnice. Pondělky by neměly být nebo aspoň týden by neměl začínat pondělím. Horký čaj spaluje jazyk, patro i hrdlo, příznačná vůně se ztratila v očekáváních dne. To není sobotní mléko či nedělní kakao s minutami

Více

Přídavná jména. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Přídavná jména. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Přídavná jména MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_11 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

1) Spoj barevně příslovce se správnou otázkou. 2) Vytvoř z následujících přídavných jmen příslovce a naopak

1) Spoj barevně příslovce se správnou otázkou. 2) Vytvoř z následujících přídavných jmen příslovce a naopak EU 4 24 Slovní druhy neohebné 1) Spoj barevně příslovce se správnou otázkou daleko brzy vesele zítra tam KDY? Kde? JAK? modře tady hned včera smutně 2) Vytvoř z následujících přídavných jmen příslovce

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje rodina Jméno a příjmení: Michaela Želichovská Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Roman Kotlář ml. Datum odevzdání: 23.

Více

Školní kolo Olympiády v českém jazyce 2007/2008 34. ročník

Školní kolo Olympiády v českém jazyce 2007/2008 34. ročník Školní kolo Olympiády v českém jazyce 2007/2008 34. ročník II. kategorie Počet bodů:... Jméno:... Škola:... Přečtěte si následující text: Při utkání devátého kola první fotbalové soutěže hrozí střety mezi

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_366 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

ČÍSLOVKY DVA, OBA, TŘI, ČTYŘI, DUÁL

ČÍSLOVKY DVA, OBA, TŘI, ČTYŘI, DUÁL PRAVOPISNÉ JEVY: ČÍSLOVKY DVA, OBA, TŘI, ČTYŘI, DUÁL Olga Švecová VY_32_INOVACE_Cj1r0115 SKLOŇOVÁNÍ ČÍSLOVEK ZÁKLADNÍCH - číslovka jeden se skloňuje jako zájmeno ten - číslovky pět až devadesát devět mají

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_158 Jméno autora: Mgr. Pavla Nesvadbová Datum

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Jméno a příjmení:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Jméno a příjmení: Název projektu: Šumavská škola = evropská škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12 /02.0010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ

Více

Čteme se skřítkem Alfrédem

Čteme se skřítkem Alfrédem Jiřina Bednářová Čteme se skřítkem Alfrédem Čtení s porozuměním a hry s jazykem Edika Brno 2012 Čteme se skřítkem Alfrédem Čtení s porozuměním a hry s jazykem Jiřina Bednářová Odborná korektura: Alena

Více

www.robotikmechacek.cz

www.robotikmechacek.cz ISBN 978-80-260-3610-4 (epub) ISBN 978-80-260-3611-1 (PDF) ISBN 978-80-260-3612-8 (MobiPocket) www.robotikmechacek.cz Na webu můžete výhodně koupit také elektronickou či tištěnou verzi prvního dílu knihy

Více

Městské muzeum Jevíčko

Městské muzeum Jevíčko Iveta Špičková, Zdena Vašíčková, Ivana Písková Pracovní list k vycházce 1/2 Městské muzeum Jevíčko Příloha č. 1: Městské muzeum Jevíčko (pracovní list k vycházce) 1. Městské muzeum v Jevíčku se nachází

Více

Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění

Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění B a r b o r a L í p o v á Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění 1999 2009 Barbora Lípová,

Více

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla podle Roalda Dahla B yl jednou jeden starý pán, kterému bylo 87 let a jmenoval se Labon. Celý svůj život to byl klidný a mírumilovný člověk. Byl velmi chudý, ale velmi šťastný. Když Labon zjistil, že má

Více

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání 2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání KOMBINOVANÝ KURZ PRO UČITELE NĚMČINY HORIZONTE INSTITUT FÜR SPRACHE, KOMMUNIKATION

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

Přijímací zkoušky do matematické třídy 2013/2014

Přijímací zkoušky do matematické třídy 2013/2014 Přijímací zkoušky do matematické třídy 2013/2014 Český jazyk 1. Doplňte Večer si srnci v šl se sv m dru kami na pastvu. L šajové i jiné m ry poletoval vzduchem. Po chvíl se ob vil temný stín v ra, který

Více

Práce s textem, čtení s porozuměním

Práce s textem, čtení s porozuměním Práce s textem, čtení s porozuměním Genetická metoda čtení autor: Miroslava Bukáčková informační zdroj: Aleš V. Poledne, Kokřík Benda, Havlíčkův Brod, Fragment, 2006 1. JAK JSEM PŘIŠEL NA SVĚT A. ZAKROUŽKUJ

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Reklama, sleva Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_14 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Ivo Šenk Datum

Více

Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem Shoda přísudku s podmětem procvičování učiva autor: Tomáš Barták Shoda Př s Po POZOR: jen v minulém čase podmět rodu M živ. M neživ. Ž S koncovka přísudku -i Chlapci běželi. Psi štěkali. -y Lesy šuměly.

Více

Petr Husar, www.e-matematika.cz nesnesitelně snadná matematika! Test z matematiky základní školy úroveň 2 řešení

Petr Husar, www.e-matematika.cz nesnesitelně snadná matematika! Test z matematiky základní školy úroveň 2 řešení Test z matematiky základní školy úroveň 2 řešení Každá otázka je za 1 bod, celkový počet bodů je 20. 1. Tři podnikatelé srovnávali své výdaje za měsíc listopad. Novákovy výdaje byly dvakrát větší než Šindelářovy

Více

reportér, novinář, korespondent světlý, jasný; být světlo L7, Z12 sladkost, bonbon, zákusek L7 jeden, jedna L7, Z7 poštovní známka L7, Z18

reportér, novinář, korespondent světlý, jasný; být světlo L7, Z12 sladkost, bonbon, zákusek L7 jeden, jedna L7, Z7 poštovní známka L7, Z18 světlý, jasný; být světlo L7, Z12 jeden, jedna L7, Z7 sladkost, bonbon, zákusek L7 reportér, novinář, korespondent L7, Z20 čtvrť, okolí L7 deset tisíc L7 Okinawa L7 poštovní známka L7, Z18 potom, pak L7,

Více

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA NA ÚROVNI A1 PODLE SERR PRO TRVALÝ POBYT V ČR (MODELOVÁ VERZE) 1 ČÁST I: Čtení s porozuměním Úloha 1: Čtěte a pracujte s texty. Řešte úlohy 1-7. Je to pravda (ano), nebo není to

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 80 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 13. 6. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI 1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Kdysi dávno žily u řeky Visly rodiny dvou bratrů. Jeden se jmenoval Čech a byl vojvodou, stařešinou, náčelníkem.

Více

TVARY PODSTATNÝCH JMEN

TVARY PODSTATNÝCH JMEN TVARY PODSTATNÝCH JMEN MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_08 Tématický celek: Gramatika,

Více

Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve. Jakmile syn pochopil, že je schopen se učit

Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve. Jakmile syn pochopil, že je schopen se učit Pravidla interpunkce 1. Pravidla psaní čárek v souvětí Jednotlivé věty v souvětích oddělujeme čárkami. Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve tvaru určitém. Chirurgové by měli operovat a léčit. Jakmile

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Co by se kovbojkám stávat nemělo Kamila Nováková Vydavatelství Hölzelová Eva Text Kamila Nováková Tvorba obálky René Vaněk Ilustrace Martina Aulehlová

Více

VY_12_INOVACE_20_PRAZSKA_DOMOVNI_ZNAMENI. Časová dotace: 45 min. Datum ověření: 24. 10. 2012

VY_12_INOVACE_20_PRAZSKA_DOMOVNI_ZNAMENI. Časová dotace: 45 min. Datum ověření: 24. 10. 2012 Kód materiálu: Název materiálu: VY_12_INOVACE_20_PRAZSKA_DOMOVNI_ZNAMENI Pražská domovní znamení Předmět: ČESKÝ JAZYK - ČTENÍ Ročník: 3. Časová dotace: 45 min. Datum ověření: 24. 10. 2012 Jméno autora:

Více

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková PODSTATNÁ JMÉNA - DRUHY VY_32_INOVACE_CJ_3_02 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti PODSTATNÁ JMÉNA - DRUHY Podstatná jména

Více

hy podobaly dlouhé, mnohokrát zakroucené a zašmodrchané tkaničce

hy podobaly dlouhé, mnohokrát zakroucené a zašmodrchané tkaničce O nějaký den později si jedna z lékařek všimla, že pouhým zapsáním počátečních písmen všech pěti jmen vedle sebe vznikne jméno šesté: C. I. L. K. A. Kupodivu právě toto jméno se vžilo. Celestýna, Izabela,

Více

Pod Kingstonem. Mobil hlasitě zapípal.

Pod Kingstonem. Mobil hlasitě zapípal. Pod Kingstonem Mobil hlasitě zapípal. Jsou lidé, které zapípání mobilu dokáže vážně vyvést z míry. Mohou pak začít splašeně pobíhat, křičet, ohrožovat všechno a všechny ve svém dosahu. Jiní zase začnou

Více

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém f r a n z k a f k a Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém obraze a nevydá ho. Raději skočí Markétce

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Při čtení následujících stran se vám může udělat nevolno, můžete mít pocity studu za autora, či získat tendence si fyzicky ubližovat. Mám vás rád.

Při čtení následujících stran se vám může udělat nevolno, můžete mít pocity studu za autora, či získat tendence si fyzicky ubližovat. Mám vás rád. 5 800044 640164 Při čtení následujících stran se vám může udělat nevolno, můžete mít pocity studu za autora, či získat tendence si fyzicky ubližovat. Mám vás rád. 1 24.5.2008 Po těžkém životě častokrát

Více

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně.

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. 18.1 Struktury Co bude k obědu/k večeři? Dejte mi míň masa. Můžu dostat víc knedlíků? Proč nechceš jíst vepřové? Nesmím jíst vepřové, protože jsem muslim. Olga se seznámila

Více

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Ke konci roku jsme vyrazili na dva projektové dny. Ten první se vztahoval k výuce dějepisu. Učili jsme se totiž o pravěku, tak jsme vyrazili do Prahy do Národního muzea, kde probíhala výstava právě k pravěku.

Více

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu.

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu. Kapitola 2. ARIA Venku bylo zataženo. Žádná modrá obloha, ani slunce, ani stín. Proto bylo tak zvláštní, když se uprostřed parkoviště před nemocnicí jeden stín objevil. Nejdřív to byla jen taková skvrna,

Více

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce 2005/2006 32. ročník

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce 2005/2006 32. ročník Okresní kolo Olympiády v českém jazyce 2005/2006 32. ročník I. kategorie Počet bodů:... Jméno:... Škola:... 1. Přečtěte si nevhodně formulovaný inzerát: Upozorňujeme majitele psa, který se zaběhl v této

Více

Lidová slovesnost. Ročník 8.

Lidová slovesnost. Ročník 8. ČESKÝ JAZYK Lidová slovesnost Ročník 8. květen 2013 Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více