PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA Varianta A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA Varianta A"

Transkript

1 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA Varianta A 1. Doplňte do vět výrazy v závorkách ve správném tvaru Zamrkala na něj (své zelené oči)... Do mlýna přijely vozy s (pytel) obilí.... Dopravil do kuchyně jak vozík naložený mnoha (tác), tak přenosku s (oba kečupy)... Haškův Můj obchod se (psi) a (Čapkův) Povídky z jedné a druhé kapsy se mi moc líbily, ale raději čtu (Poláčkův) Muže v ofsajdu.... Ke (schéma)... připojte ještě dva (diagramy) Vyberte z následující skupiny slov podstatná jména hromadná a termín hromadná jména stručně a výstižně vysvětlete: listí, listoví, listy, lístky, lísky, lyže, kleště, ohniště, zákoutí, znamení Podstatná jména hromadná jsou: Napište druhý pád následujících výrazů: Noe, Ptolemaios, Cato 4. Na kterém řádku jsou správné oba tvary přechodníků? I. Mluvě hlasitě a důrazně, gestikuloval rukama. Namluvivši mu, že by odpoledne neměl chodit na náměstí, sešla se s milencem právě tam. II. Byvše zakázáno, bylo dílo publikováno až v devadesátých letech. Zatínajíc zuby, mlčeli. III. Postávala na ulici, kouříc. Uvařiv polévku, pustila se do knedlíků. IV. Pobrukujíce si písničku, vykračoval si voják po chodníku. Hole si vousy, řízl se do brady. Správně užité tvary přechodníků jsou na řádku: Která z následujících slov nevznikla přechýlením? psycholožka, učnice, žákyně, matka, holinka, mašlička, krejčová, ředitelka, písařka, stálice

2 Přechýlením nevznikla slova: 6. V každé následující dvojici slov se realizuje jeden významový vztah mezi členy této dvojice. Napište, o jaký významový vztah v jednotlivých případech jde: veverka zvíře jaro léto lingvistika jazykověda 7. Podtrhněte v následující větě slabiky, na nichž je přízvuk: Kéž bys byl býval přišel alespoň půl hodiny před naším plánovaným odchodem do divadla. 8. Na kterém řádku není pravopisná chyba? Písmeno označující daný řádek zakroužkujte. a) Čtenář nesmí ani na okamžik přestat autora vnímat, jako neoddělitelnou součást nějaké řady, jako logické vyústění předchozího vývoje. b) Rozdíl mezi tím, co viděl on a tím, co viděli ostatní, se velice rychle zvětšoval. c) A byla to při tom sotva čtvrthodina, co ještě vesele klábosil na večeři se svými kolegy. d) Náhle se rozářil, protože právě oba došli ke své oblíbené hospodě, kam po představení většinou zavítali. e) Gabriel nevěděl, kde je, ale již delší dobu měl pocit, že se od něj něco očekává. f) Všechno bylo v nepronikutelnné mlze a kdesi daleko, v takové dálce, že ani nevěděl, jestli se ho to vůbec týká. 9. Rozhodněte, u kterých z podtržených výrazů se píše velké písmeno, a zakroužkujte je: Na obloze zářil malý vůz. Ve městě založili klášter piaristé. O víkendu jsme navštívili svatý jan pod skalou. Bydlíme v albrechticích v jizerských horách. Přečetl jsem si Zeyerovu novelu dům u tonoucí hvězdy. V chrámu se nám nejvíce líbila kaple svaté markéty. Žiji v okrese vyškov. Pamatuješ si rok, kdy vymřeli přemyslovci?

3 10. a) Doplňte interpunkci do následujícího souvětí: Anselmo na to odpověděl že vskutku šlo o liché podezření neboť ví že je Lotaro zamilován do jedné urozené panny z města kterou nazývá ve svých básních Chloridou a i kdyby tomu tak nebylo nemohlo by přece vzejít něco zlého z Lotarovy poctivosti a jejich velkého přátelství. b) Určete počet vět v souvětí a rozhodněte, zda je souřadné, nebo podřadné: c) Určete druh věty začínající a i kdyby...: d) Určete ze souvětí větné členy: z města Chloridou 11. Následující věty tvoří text, seřaďte je do správného pořadí, kterou větou text začíná, je naznačeno níže: a/ Obvykle se píše, že je to nějaký rabín, ale obraz je možná portrétem Paracelsa. b/ Bergmannův portrét byl parafráze velkého obrazu od Rembrandta, což si Franz ověřil, když poprvé navštívil Národní galerii v Praze. c/ Klavír, na který on sám nehraje, je symbolem jeho velkorysé podpory umění a vědy. d/ Rembrandtovo plátno zobrazuje učence s ohromnou knihou. e/ Bergmann je každopádně představený jako Paracelsus dvacátého století, proto má před sebou noviny, symbol moderní doby. f/ Není hudebník ani učenec, ale připravuje umělcům a vědcům podmínky pro jejich práci. Pořadí vět je: V každé následující větě jsou dvě slova navzájem přehozena podtrhněte je: Tanečníci rytmu předváděli své zvláštní rituály za vzrušujícího hodinu jejich bubnů. Obzory oproti se rozprostíraly do nekonečna, což je krásná změna kolem uzavřenosti prostředí našeho města. Lidem cestujícím do země se doporučuje co nejpečlivěji sledovat zvyky dané zahraničí v záležitostech týkajících se oblečení.

4 13. Rozhodněte, ve které z následujících vět se objevuje anakolut (vybočení z pravidelné struktury výpovědi), písmeno označující danou větu zakroužkujte: Musíme si pomáhat. Kdo má, podle vašeho názoru, dostat ten výherní los? Děti, když na ně nedáváte pozor, hned se jim něco stane. Jana přistoupila až ke dveřím, ale na zvonek ne a ne zmáčknout stále se rozhodovala. Vstával před sluncem východem. 14. Napište jména autorů Stručné mluvnice české:

5 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA Varianta B 1. Doplňte do vět výrazy v závorkách ve správném tvaru Na večírku se setkali studenti naší fakulty se (Španělé, Italové, Francouzi)... Koupili jsme si starožitný vyřezávaný stůl s (tři zdobené nohy)... Zápisník s (datum)... narození všech spolužáků jsem zapomněl ve vlaku. Navštívili jsme výstavu s (pestrobarevní motýli)... Nikdy jsem nečetl (Jiráskův) Psohlavce Vyberte z následující skupiny slov podstatná jména pomnožná a termín pomnožná jména stručně a výstižně vysvětlete: prázdniny, hrady, ohrady, dříví, dřeva, dřevo, révoví, Hromnice, Jilemnice, hrázdění Podstatná jména pomnožná jsou: Napište druhý pád následujících výrazů: Mars (bůh), Cicero, Lukrecius 4. Na kterém řádku jsou správné oba tvary přechodníků? V. Díval se do výkladní skříně, zívajíc. Holčička, přiběhnuvši s rozbitým kolenem, plakala. VI. Děti, přiběhnuvše pozdě, se omlouvaly. Poučuje nás, mával rukama. VII. Dospívavši v muže, zhrubl mu hlas. Zpívaje písničku, hrála na harmoniku. VIII. Nosíc dlouhé vlasy, byl pronásledován policií. Opsavši test, byli vyhozeni ze školy. Správně užité tvary přechodníků jsou na řádku: Která z následujících slov nevznikla přechýlením? slečinka, žákyňka, traverza, klíčnice, bioložka, semiška, kráva, králice, královna, šéfová Přechýlením nevznikla slova:

6 6. V každé následující dvojici slov se realizuje jeden významový vztah mezi členy této dvojice. Napište, o jaký významový vztah v jednotlivých případech jde: ryba sumec rub líc hrob rov 7. Podtrhněte v následující větě slabiky, na nichž je přízvuk: Sebastian mi vyprávěl o kronice Mikuláše z Práchňan napsané v době panování krále Ferdinanda. 8. Na kterém řádku není pravopisná chyba? Písmeno označující daný řádek zakroužkujte. a) Knížata se těšila dobrému zdraví, ačkoliv v jejich věku by se u nich daly očekávat již mnohé neduhy. b) Musí všem naznačit, jak obtížná byla cesta mladíka ze severomoravské vesnice do vysněné Prahy, a do Spojených států amerických. c) Naštěstí tato škola vychovala již takové velikány, jako byl František Palacký, velký Evropský historik. d) Ihned se rozhodl, že své dílo pojme jako historii dějin vzdělávání, jakoby tím chtěl spasit lidstvo. e) Kdy koliv ji uviděl, měl pocit, že její tvář nelze zachytit jediným pohledem. f) Její rysy dokonale ladicí s celkovým dojmem, který vyvolávala, nebyly pěkné, ale Pavlovi se líbily. 9. Rozhodněte, u kterých z podtržených výrazů se píše velké písmeno, a zakroužkujte je: Potkali jsme se o letnicích. Pozorovali jsme na nebi souhvězdí orion. Vedoucímu odevzdejte včas formulář žádosti o dovolenou. Projížděli jsme severní moravou. Bydlím v ulici na petřinách. Večeřeli jsme v restauraci u sedmi švábů. Etnolog se věnoval soustavnému výzkumu severoamerických indiánů. Pracuji na náměstí míru.

7 10. a) Doplňte interpunkci do následujícího souvětí: Též jsem míval někdy volnou chvíli a pustil jsem se snad z nedostatku dobrého vkusu do každé z těch knih které u nás byly ale přece jen jsem nikdy nedokázal přečíst některou od začátku do konce protože jsem si často říkával že se koneckonců od sebe valně neliší a lhal by kdo by tvrdil že je třeba vybírat a že je přece jen některá práce lepší než ty druhé. b) Určete počet vět v souvětí a rozhodněte, zda je souřadné, nebo podřadné: c) Určete druh věty začínající kdo by tvrdil...: d) Určete ze souvětí větné členy: z nedostatku vkusu 11. Následující věty tvoří text, seřaďte je do správného pořadí, kterou větou text začíná, je naznačeno níže: a/ Na čestném místě mezi nimi byla olejomalba zobrazující ryšavého muže, asi kolem padesáti let, v dokonale padnoucím tmavém obleku s šedým proužkem. b/ Pravici má položenou na novinách rozprostřených na klavíru místo not, levou ruku má u brady, jako by o něčem přemýšlel. c/ Portrét Petra Bergmanna znal mladík pouze z obrazu v Collegiu Petrini. d/ Sedí na široké kožené stoličce, na které sedávají u křídla koncertní mistři; malíř ho zobrazil z pravé stany, jak se právě otočil směrem k divákovi. e/ Uprostřed obdélníků prostřední řady visely velké portréty ve zlatých rámech. f/ Visel v jídelně, která byla až ke stropu obložená dřevem a plocha zdí byla rozčleněna třemi řadami obdélníků. Pořadí vět je: V každé následující větě jsou dvě slova navzájem přehozena podtrhněte je: Nezbytným úkolem managementu je podnikání budoucnosti, neboť v oblasti plánování dojde bezesporu ke změnám. Surfaři vyjeli v přívalu vodní tříště na svých surfech na správný okamžik a poté čekali na hřebenu vlny. V období náhlé firmy mohou obchodní inflace kompenzovat rostoucí náklady snižováním cen

8 svých výrobků. 13. Rozhodněte, ve které z následujících vět se objevuje vsuvka, písmeno označující danou větu zakroužkujte: Musíme si pomáhat. Kdo má, podle vašeho názoru, dostat ten výherní los? Děti, když najdou nějakou novou hračku, hned ji rozeberou. Jana přistoupila až ke dveřím, ale na zvonek ne a ne zmáčknout stále se rozhodovala. Vstával před sluncem východem. 14. Napište názvy tří novodobých jazykových výkladových slovníků češtiny:

9 PŘÍJÍMACÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA Varianta C 1. Doplňte do vět výrazy v závorkách ve správném tvaru Jak se ubráníme, snaží-li se nás útočník uchopit zepředu (obě své ruce). Do práce chodil stále (táž cesta)... Koruna byla posázena překrásnými (drahokam a perla)... Politika přistihli na služební cestě ve společnosti japonské (gejša)... Potkali jsme (manželé Čermákovi)..., ale do zoo v (Trója) s námi šli (manželé Novákovi). 2. Podtrhněte v následující skupině slov podstatná jména pomnožná a termín pomnožná jména stručně a výstižně vysvětlete: lednice, kamna, svetry, lyže, obydlí, kamení, kameny, hrobové, kořeny, housle Podstatná jména pomnožná jsou: Napište druhý pád následujících výrazů: Archimedes, Zeus, Sarah 4. Na kterém řádku jsou správné oba tvary přechodníků? IX. Jdouce domů, Petr jedl třešně. Zavdav si z láhve, začal hrát na harmoniku. X. Udělavše celou zakázku, obě firmy daly svým zaměstnancům dva dny volna. Nesvši těžké balíky s porcelánem, museli se dostat pěšky až do osmého patra. XI. Předav nám podklady ke zprávě, šéf odjel na dovolenou. Hrajíc na klavír, zpívala. XII. Píše dopis, plakala. Nakoupivše čerstvou zeleninu, nasedla do tramvaje. Správně užité tvary přechodníků jsou na řádku: Která z následujících slov nevznikla přechýlením? krabice, hadice, slonice, oslice, dojička, žába, žabák, kanec, fena, učitelka Přechýlením nevznikla slova:

10 6. V každé následující dvojici slov se realizuje jeden významový vztah mezi členy této dvojice. Napište, o jaký významový vztah v jednotlivých případech jde: kůň oř kůň zvíře ráno večer 7. Podtrhněte v následující větě slabiky, na nichž je přízvuk: Musel však překonat i velkou vzdálenost od domu k rybníku ležícímu u kraje lesa. 8. Na kterém řádku není pravopisná chyba? Písmeno označující daný řádek zakroužkujte. a) Dozvěděl se, že jeho stav se zhoršil, ačkoliv se cítil lépe než před měsícem a bude muset zpátky do nemocnice. b) Myslivec získal dva nové honící psy, protože staří už na lov neměli dostatečné množství sil a zhoršil se jim čich. c) Již po několik let můžete znovu navštívit obnovený brandýsský zámek i jeho krásný park. d) Zdálo se, že padá a blíží se k jako by vodní hladině, ale ta se blýskala více, než bývá u vody obvyklé. e) Odjedu po prázdninách studovat český jazyk na Brněnskou univerzitu. f) Sledovali jsme, jak Velký vůz překrývají mraky, a uvědomili jsme si, že noc je stále temnější a temnější, navíc v dálce zahřmělo. 9. Rozhodněte, u kterých z podtržených výrazů se píše velké písmeno, a zakroužkujte je: Paní nováková nás přijala velice vlídně. Vyplňte formulář žádosti o vízum. Navštěvuji seminář syntaktické varianty v publicistice. Za jedno z nejmalebnějších českých pohoří je považováno beskydské pohoří. O prázdninách pojedu do jižních čech. Na stadionu se sešlo mnoho slávistů. Poznáš mezi hvězdami polárku? 10. a) Doplňte interpunkci do následujícího souvětí: Čtenáři hledající rozptýlení můžeš mi věřit i když to neodpřisáhnu že bych si přál aby tato

11 kniha dítko mého důvtipu byla nejskvělejší nejkrásnější a nejmoudřejší knihou již si lze vůbec představit. b) Určete počet vět v souvětí a rozhodněte, zda je souřadné, nebo podřadné: c) Určete druh věty začínající i když...: d) Určete ze souvětí větné členy: důvtipu knihou 11. Následující věty tvoří text, seřaďte je do správného pořadí, kterou větou text začíná, je naznačeno níže: a/ Na vrchol Petřína se však vlny večerní davové hysterie nikdy nedostanou, a proto Otto Labudu nijak neznepokojovalo, že na jeho zvonění nikdo neodpovídal. b/ Stál před tichým domem, který měl pouze dvě patra, ale napravo i nalevo se táhla dlouhá řada oken, za nimiž budova pokračovala, kam až dohlédl vysokou kamennou zdí. c/ Bylo pozdní odpoledne, kdy je ve městě největší hluk a zmatek, protože prochází každodenní náročnou proměnou, na niž má pokaždé jenom hodinu nebo dvě. d/ Nemění se pouze kulisy, ale také herci a diváci, takže se milion lidí dává do pohybu a přitom každý chce být na místě co nejdřív. e/ Za zdí šuměly staré kaštany, kdesi v hloubi parku zaslechl kroky a hovor. f/ Z gigantického trhu, na němž se vyměňuje všechno od tkaniček po boty až po lidské osudy, se stane zábavní park, kde si každý musí přijít na své. Pořadí vět je: V každé následující větě jsou dvě slova navzájem přehozena podtrhněte je: Ze sna vedle Franze se náhle ozval tichý hlas, který zněl zastřeně, jako by stařec mluvil ze tmy. Aby byl člověk dobrým manažerem, musí rozhodovat schopnost mít okamžitě a promyšleně. V současné době vydávají informace řady průvodců, ve kterých jsou uvedeny nakladatelství o zajímavých místech a možných exkurzích, jež bývají předmětem zájmu turistů.

12 13. Rozhodněte, ve které z následujících vět se objevuje kontaminace (spřežení dvou různých slovesných vazeb), písmeno označující danou větu zakroužkujte: Musíme si pomáhat. Kdo má, podle vašeho názoru, dostat ten výherní los? Děti, když na ně nedáváte pozor, hned se jim něco stane. Jana přistoupila až ke dveřím, ale na zvonek ne a ne zmáčknout stále se rozhodovala. Vstával před sluncem východem. 14. Napište jména pěti českých jazykovědců z jakéhokoliv historického období:

13 PŘÍJÍMACÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA Varianta D 1. Doplňte do vět výrazy v závorkách ve správném tvaru Děkan po všech promocích pohovořil s (oba pedelové).... Králík stříhal (své dlouhé uši)... V Praze prošel několik (muzea)... a viděl i velká (akvárium)... Vojnu a mír od (Tolstoj)... jsem ještě nečetl. S (větrolamy)... se v Čechách často nesetkáváme. 2. Vyberte z následující skupiny slov podstatná jména hromadná a termín hromadná jména stručně a výstižně vysvětlete: peří, pero, pírka, proutí, slipy, tanga, plíce, hmyz, Vánoce, želé Podstatná jména hromadná jsou: Napište druhý pád následujících výrazů: Nero, Epikuros, Sapfo 4. Na kterém řádku jsou správné oba tvary přechodníků? XIII. Koukaje z okna, kopal do radiátoru. Přeskočíc potok, žbluňkla do něj. XIV. Slepička, klovaje kolem sebe, kdákala. Zvadnuvši během jednoho dne, růže opadaly. XV. Zdravě nás, usmíval se jako sluníčko. Přišed domů, pustil si televizi. XVI. Pobrukujíce si písničku, voják kráčel ulicí. Hole si vousy, řízl se do brady. Správně užité tvary přechodníků jsou na řádku: Která z následujících slov nevznikla přechýlením? krůta, slepice, profesorka, zaječice, gerbera, lenoška, kapitánka, továrníková, dělnice, hospodářka Přechýlením nevznikla slova:

14 6. V každé následující dvojici slov se realizuje jeden významový vztah mezi členy této dvojice. Napište, o jaký významový vztah v jednotlivých případech jde: holinka bota dívka holka obchod prodej 7. Podtrhněte v následující větě slabiky, na nichž je přízvuk: Při svém odchodu byla zvyklá vždy zkontrolovat všechny elektrické spotřebiče připojené do sítě. 8. Na kterém řádku není pravopisná chyba? Písmeno označující daný řádek zakroužkujte. a) Její úzká a dlouhá tvář v sobě měla něco neurčitého; měla totiž vysoké čelo a mužskou vystupující bradu, která navíc uhýbala na stranu, jako by to byl zkreslený obraz ve vodní hladině. b) Vstal, v předsíni si oblékl bundu, v níž před pěti měsíci přijel ze Států do Prahy a vyšel ven. c) Jeho neurčité a jak vánek lehoučké pocity se rychle konkretizovali a nabývali stále zřetelnější podobu. d) Kde si v hloubi parku zaslechl hovor, jenž se k němu neustále přibližoval, avšak po krátké chvilce ztichl, takže se nedozví, kdo to vlastně mluvil. e) Jeho kamarád si sám sebe náhle představil jako velké červené vesmírné dítě blížicí se obrovskou rychlostí k Zemi. f) Není jeho posedlost věčností jen důkazem neexistence, jenž ho oděluje od ostatních a brání mu, aby se dotkl skutečnosti? 9. Rozhodněte, u kterých z podtržených výrazů se píše velké písmeno, a zakroužkujte je: Na výstavě jsme obdivovali dílo mistra vyšebrodského oltáře. Autorem článku je čechokanaďan žijící nyní v Praze. Sehnali jsme si ubytování v polici nad metují Malíř se proslavil kromě portrétů také několika madonami. Policie zastavila autobus sparťanů jedoucích na fotbalový zápas do Budějovic. Výstava psů se bude konat v lysé nad labem. Ve starém řecku uctívali mnoho bohů. Některé planety mají více měsíců než Země.

15 10. a) Doplňte interpunkci do následujícího souvětí: A již popoháněl před sebou osla a říkal svému pánovi aby ho následoval a když ten uznal že Sancho má vlastně pravdu pustil se bez odmlouvání za ním. b) Určete počet vět v souvětí a rozhodněte, zda je souřadné, nebo podřadné: c) Určete druh věty začínající když...: d) Určete ze souvětí větné členy: před sebou bez odmlouvání 11. Následující věty tvoří text, seřaďte je do správného pořadí, kterou větou text začíná, je naznačeno níže: a/ Ani jeden muž nebyl v obleku a bílé košili, protože uniformou dnešních akademických kruhů jsou pohodlné a levné šaty. b/ Pod Bergmannovým portrétem v jídelně Collegia Petrini se začala tvořit fronta hladových stipendistů, takže bylo jasné, že dnes je v nadačním domě ubytováno asi čtyřicet lidí. c/ Po chvíli se opět objevovali ve dveřích v pravém rohu s podnosy obtěžkanými večerní dávkou jídla a pití. d/ Soudě podle obličejů, pocházeli z celého světa, ale oblečeni byli všichni stejně, i když zcela jinak než před nějakými třiceti lety. e/ Proto měli diogenové 21. století plátěné kalhoty a seprané bavlněné košile, ženy byly ve volných šatech nebo trikách, všichni o překot halasili a mizeli rychle ve dveřích v levém rohu čelní zdi. f/ Již z dálky bylo vidět, že i kuchyně byla univerzálně akademická, v podstatě to bylo středozemní menu s hojností zeleniny a ovoce. Pořadí vět je:...

16 12. V každé následující větě jsou dvě slova navzájem přehozena podtrhněte je: Bylo zveřejněno urovnání vybízející obě strany, aby si uvědomily nutnost co nejrychlejšího prohlášení sporu. Ve snaze zodpovědět tak otázky jsme během posledních osmnácti měsíců podnikli řadu praktických kroků, abychom tyto vyřešili naše problémy. Bylo mi vysvětleno, že nástrojáři jsou řemeslníci a jako tací mají ostatní postavení než vyšší zaměstnanci. 13. Rozhodněte, ve které z následujících vět se objevuje atrakce (ovlivnění slovního tvaru slovním tvarem v blízkém okolí), písmeno označující danou větu zakroužkujte: Musíme si pomáhat. Kdo má, podle vašeho názoru, dostat ten výherní los? Děti, když na ně nedáváte pozor, hned se jim něco stane. Jana přistoupila až ke dveřím, ale na zvonek ne a ne zmáčknout stále se rozhodovala. Vstával před sluncem východem. 14. Napište rok vydání poslední úpravy Pravidel českého pravopisu:

17 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA Varianta E 1. Doplňte do vět výrazy v závorkách ve správném tvaru Hokejisté jsou připraveni na (buly)... Stráň s (polomy)... byla ještě půl roku po vichřici nepřístupná. O (cizí obyvatelé)... se ještě nerozhodlo. Je málo takových lidí s (ryzí srdce)... O jakém (téma)... se včera hovořilo v diskusním klubu? 2. Vyberte z následující skupiny slov podstatná jména pomnožná a termín pomnožná jména stručně a výstižně vysvětlete: národ, jmeniny, ledviny, telata, kamna, Strakonice, Ostravice, trenýrky, sémě, krmení Podstatná jména pomnožná jsou: Napište druhý pád následujících výrazů: Remus, Kirke, Juno 4. Na kterém řádku jsou správné oba tvary přechodníků? XVII. Rozsvítivše lampu, zhasla. Koupajíc se v moři, spálil se o medúzu. XVIII. Dodělajíc úkol, šla ven. Dozvěděvši se tu novinu, odjeli všichni rychle pryč. XIX. Dozpívavše poslední písničku, ukončili koncert. Dadouc nám preclíky, usmívala se. XX. Žena, nabízejíce koláč, vzdychala únavou. Okopávaje záhonek, ruplo mu v zádech. Správně užité tvary přechodníků jsou na řádku: Která z následujících slov nevznikla přechýlením? růžička, konvalinka, maminka, soudcová, lišák, hroch, vědkyně, kosmonautka, filozof, panna Přechýlením nevznikla slova:

18 6. V každé následující dvojici slov se realizuje jeden významový vztah mezi členy této dvojice. Napište, o jaký významový vztah v jednotlivých případech jde: žába obojživelník narcis tulipán přijít odejít 7. Podtrhněte v následující větě slabiky, na nichž je přízvuk: Rozhodl se naznačit, že ke své závratné kariéře ho předurčilo narození v Kuníně, moravské vsi. 8. Na kterém řádku není žádná pravopisná chyba? Písmeno označující daný řádek zakroužkujte. a) Nebyl schopný hlas lokalizovat, netušil kdo ho volá, znělo to všude okolo, ale současně toho byl plný. b) Labuda si prohlédl kuchyňku, kde stála myčka na nádobí, sporák s výsuvnou přední stěnou, kávovar a mikrovlná trouba. c) Stařec držel ve vzduchu jenom svoji drobnou ruku, která byla poseta velkým množstvím vrásek a viditelně se mu třásla. d) V kuchyni máte, pane Labudo, nádobí pro šest lidí, ale kdyby jste měl větší návštěvu, řekněte mi, řekl úslužně domovník. e) Do místnosti vstoupila energicky žena s vlasy ostříhanými na krátko, rosvítila a postavila na stolek tác s čajovou konvicí, dvěma šálky a jablečným závinem. f) Hoch mu podrobně vylíčil, kde všude studoval, jak se má Ludvík i všichni ostatní, které strýček znal, ale musel povýdat i o těch, které už nikdo nikdy neuvidí. 9. Rozhodněte, u kterých z podtržených výrazů se píše velké písmeno, písmeno zakroužkujte: Tedy s větší xantipou ses oženit nemohl. Půjdeme na výlet na posázavskou stezku. Kdy byl vydán dekret kutnohorský? Na boží hod jsme šli na návštěvu k příbuzným. Příští měsíc začíná mistrovství světa ve fotbale. V tramvaji jsem potkal docentku lepilovou. Vyplňte přihlášku k trvalému pobytu. Kouřím marlborky.

19 10. a) Doplňte interpunkci do následujícího souvětí: Petrovi se zdálo že je čas ukončit šprým a přesvědčoval Martina co nejklidněji že chvilička nejistoty kterou zakusil je pro něj zasloužený trest. b) Určete počet vět v souvětí a rozhodněte, zda je souřadné, nebo podřadné: c) Určete druh věty začínající že je...: d) Určete ze souvětí větné členy: před sebou bez odmlouvání 11. Následující věty tvoří text, seřaďte je do správného pořadí, kterou větou text začíná, je naznačeno níže: a/ A přestože Jeho nejosvícenější Milost kurfiřt saský žebrání a potulku ve svých zemích pod hrozbou trestu smrti zakázal, táhli jako tři králové krajinou u Vojeřic ode vsi ke vsi. b/ Bylo to někdy mezi Novým rokem a svátkem Tří králů. c/ Mazal se kvůli tomu každého rána sazemi. d/ Krabat, tehdy čtrnáctiletý, se dal dohromady se dvěma lužickosrbskými žebravými hochy. e/ Slaměné věnečky jim byly královskými korunami a jeden z nich, maličký a veselý Loboš z Mučova, dělal krále mouřenínů. f/ Pln hrdosti pak nesl před ostatními betlémskou hvězdu, kterou mu Krabat přibil na tyč. Pořadí vět je: V každé následující větě jsou dvě slova navzájem přehozena podtrhněte je: Změny pobřežního pásma způsobené problémy i člověkem mohou vyvolat jak výhody, tak přírodou. Jedná se o obchodní a velké středisko, kde se nacházejí jak kanceláře, tak nákupní obchody společně s vícepatrovým parkovištěm. Na základě transplantace bylo doporučeno, aby se všechny šetření ledvin pozastavily do té doby, než se postup značně zpřísní.

20 13. Rozhodněte, ve které z následujících vět se objevuje zeugma (zanedbání dvojí slovesné vazby), písmeno označující danou větu zakroužkujte: Musíme si ve všem pomáhat a ochraňovat. Kdo vyhrál první cenu? Když jsem přišel ze školy, jako vždycky to bylo ve tři odpoledne, byla sestra už doma. Jana přistoupila až ke dveřím, ale na zvonek ne a ne zmáčknout stále se rozhodovala. Vstával před sluncem východem. 14. Napište jména tří významných lingvistů druhé poloviny dvacátého století:

21 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA Varianta F 1. Doplňte do vět výrazy v závorkách ve správném tvaru (Otep)... slámy se vršily ve stoh. Sehnal jsem vydání (Čapkův)... Knihy apokryfů s (Boudův)... ilustracemi. Dostal jsem hodinky se (svítící ručičky)... Desky s pevnými (obal)... mám radši než brožury. Otázky cti už se (harakiri)... neřeší ani v Japonsku. 2. Vyberte z následující skupiny slov podstatná jména hromadná a termín hromadná jména stručně a výstižně vysvětlete: dobytek, narozeniny, letnice, živiny, vrata, housata, Strakonice, Lipnice, plémě, mámení Podstatná jména hromadná jsou: Napište druhý pád následujících výrazů: Chloe, Aeneis, Dareus 4. Na kterém řádku jsou správné oba tvary přechodníků? XXI. Zatnuvši zuby, mlčel jsem. Koulujíce se, hodila po něm kamenem XXII. Nadávajíce na politiku, pil s kamarády pivo. Vymalovavši pokoj, přešel k malování předsíně. XXIII. Pamatuje si na tu dobu, ráda o ní vyprávěla. Vypiv hrnek čaje, šla do práce. XXIV. Byv napsán před sto lety, román sklidil úspěch až dnes. Kresle výkres, nevnímal své okolí. Správně užité tvary přechodníků jsou na řádku: Která z následujících slov nevznikla přechýlením? pralinka, tučňák, kostelník, ropušák, producentka, rosnička, samice, kolejenka, podučitelová, svůdkyně

22 Přechýlením nevznikla slova: 6. V každé následující dvojici slov se realizuje jeden významový vztah mezi členy této dvojice. Napište, o jaký významový vztah v jednotlivých případech jde: spát bdít ruka noha tvář líčko 7. Podtrhněte v následující větě slabiky, na nichž je přízvuk: Marie však mohla zcela kvalifikovaně potvrdit hrůzu celého pobytu na této internátní škole. 8. Na kterém řádku není žádná pravopisná chyba? Písmeno označující daný řádek zakroužkujte. a) Vyjímečně jsem se nemohl dostavit na konzultační hodiny svého vedoucího diplomové práce. b) Zem se pod jeho tíhou začala chvět, zprvu sotva znatelně, ale po chvíli bylo jasné, že pulzuje, jako by to byla nějaká živá hmota. c) Navíc je docela dost dobře možné, že to, co právě prožívá není návrat k normálu, ale jenom kratičký záchvat zdravého uvažování, který vyvolalo přetížení. d) Zjistili jsme, že veškerý kapitál byl převeden na dceřinnou společnost, která se ovšem rychle osamostatnila, čímž došlo k zániku původně společného financování obou firem. e) Začal se znovu prodírat davy turistů na Staroměstském náměstí, již řídly jen nepatrně. f) Můžete si podat jaký koli projekt, já se například věnuji antickým mincím v renesančních sbírkách. 9. Rozhodněte, u kterých z podtržených výrazů se píše velké písmeno, zakroužkujte je: Na pražské jaro tedy skutečně nechodím. Kdy se konalo povstání pasáčků ve francii? Prohlédli jsme si olomoucké památky. Lucie Bílá tentokrát českého slavíka nezískala. Přestěhovali jsme se do rychnova u nových hradů. Stížnost jsme poslali na patřičném oddělení české obchodní inspekce. Kdy zase uvidíme halleyovu kometu? V létě chci navštívit sázavský klášter..

23

24 10. a) Doplňte interpunkci do následujícího souvětí: Přiblížil se tedy k hospodě kterou považoval za hrad a pár kroků před ní zadržel koně očekávaje že se mezi cimbuřím objeví trpaslík aby dal rohem znamení že u bran hradu stojí cizí rytíř. b) Určete počet vět v souvětí a rozhodněte, zda je souřadné, nebo podřadné: c) Určete druh věty začínající že u bran...: d) Určete ze souvětí větné členy: k hospodě hradu 11. Následující věty tvoří text, seřaďte je do správného pořadí, kterou větou text začíná, je naznačeno níže: a/ Teď však internet nevyužíval nikdo a rázem utichly i tlumené hovory o blížících se zkouškách. b/ Studovna ve zbrusu nové budově na Letné byla zaplněná do posledního místa. c/ Ticho bylo zřejmě nakažlivé, protože hlasitý hovor dvou dívek, který se vevalil dveřmi, když je jedna z nich energicky otevřela, rázem ztichl. d/ Ve snaze odlehčit čítárnám patře totiž knihovna nabízela ve všech suterénních studovnách bezplatné připojení na naukové databáze, což studenti využívali k psaní dopisů, brouzdání po pornografických stránkách nebo chatování. e/ Všichni zírali na mrtvého mladíka, který každého paralyzoval natolik, že si nevšímali zvonících mobilních telefonů. f/ Ježíšikriste! vyjekla jedna z nich, když si všimla mrtvého těla. Pořadí vět je: V každé následující větě jsou dvě slova navzájem přehozena podtrhněte je: Hladina znečištění se o víkendech v Paříži snížila díky redukci dopravy a podniků čtyř hlavních uzavření způsobujících znečištění. Autoři zasluhují plné ocenění za recenze jasné, výstižné a především čtivé poskytnutí základních bodů.

25 Má-li být předpověď počasí přesná, je aktuální, aby byla založena na nezbytné informaci.

26 13. Rozhodněte, ve které z následujících vět se objevuje vsuvka, písmeno označující danou větu zakroužkujte: Musíme si ve všem pomáhat a ochraňovat. Hledáme nástroj, kterým bylo zranění způsobeno, abychom mohli podat obvinění Když jsem přišel ze školy, jako vždycky to bylo ve tři odpoledne, byla sestra už doma. Jana přistoupila až ke dveřím, ale na zvonek ne a ne zmáčknout stále se rozhodovala. Vstával před sluncem východem. 14. Napište jméno hlavního autora obsáhlé staročeské mluvnice a mnoha dílů staročeského slovníku:

Čeština pro cizince a azylanty

Čeština pro cizince a azylanty Čeština pro cizince a azylanty OBSAH Seznam vybraných lingvistických termínů 4 Doporučené slovníky a příručky 5 I. Tvarosloví Ohebné slovní druhy 1. Podstatná jména a přídavná jména A) Jednotné číslo

Více

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy ČESKÝ JAZYK MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy Opakování 1. Jazykovědná disciplína, která zkoumá slovní zásobu, se jmenuje: a) slovotvorba b) lexikografie c) lexikologie 2. Základní jednotkou slovní zásoby

Více

VI. S Y N T A X VĚTA A VÝPOVĚĎ

VI. S Y N T A X VĚTA A VÝPOVĚĎ VI. SYNTAX VĚTA A VÝPOVĚĎ 1 Znázorněte základovou větnou strukturu gramatickým větným vzorcem. Rozlište větné členy obligatorní, potenciální a fakultativní. Řekněte, které výrazy nejsou větnými členy.

Více

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ. Věnováno Theodoru a Gretel Adornovým

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ. Věnováno Theodoru a Gretel Adornovým ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Věnováno Theodoru a Gretel Adornovým I. Prozíravost a opatrnost jsou základem systému našeho zákonodárství. Jak by jinak mohl vzkvétat obchod a doprava, jak by mohla píle a blahobyt

Více

ČASOPIS STUDENTŮ GYMNÁZIA ŽIDLOCHOVICE

ČASOPIS STUDENTŮ GYMNÁZIA ŽIDLOCHOVICE Číslo 4 Prosinec 2011 Ročník VII ČASOPIS STUDENTŮ GYMNÁZIA ŽIDLOCHOVICE Milí čtenáři, neuvěřitelné se opět stalo skutkem - a my k vám přicházíme s prosincovým vydáním Intelektu zase včas, i když - a to

Více

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1 Mluvnice 1 MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY CENTRUM PRO VIRTUÁLNÍ A MODERNÍ METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ Mluvnice 2 SKLADBA (SYNTAX).... Syntax: klasická

Více

časopis lorm z.s. ZIMa VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU

časopis lorm z.s. ZIMa VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU 81 2014 časopis lorm z.s. ZIMa VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU Nad dopisy čtenářů Místo mého srdce příběh PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE HLUCHOSLEPé OSOBNOSTI ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Více

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014 AKTUÁLNÍ DĚNÍ Přerovští gymnazisté ve Španělsku Ve dnech 14. až 18. května se žáci GJB a SPgŠ Přerov zúčastnili mezinárodního setkání partnerských škol v rámci projektu Comenius. Ve španělském Cádizu se

Více

Čtení pro lidi. Dušičkové Čestice pro čtenáře Čtení nakreslil pan Milan Kos

Čtení pro lidi. Dušičkové Čestice pro čtenáře Čtení nakreslil pan Milan Kos Čtení pro lidi Z ČESTIC, DOUBRAVICE, DOBRŠE, DRÁŽOVA, DŘEŠÍNA, DŘEŠÍNKA, HOŘEJŠIC, CHVALŠOVIC, KOBYLKY, KONOPICE, KRUŠLOVA, NAHOŘAN, NĚMČIC, NUZÍNA, PRKOŠÍNA, POČÁTEK, RADEŠOVA, STŘÍDKY A VACOVIC Dvouměsíčník

Více

1. Pojmenování a slovo

1. Pojmenování a slovo 1. Pojmenování a slovo Témata: - opakování z 1. ročníku - vlastní jména v komunikaci osobní jména a jejich užívání v běžné komunikaci, zeměpisná jména (tvary i pravopis), - frazologie a její užití vlastnosti

Více

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje beseda s paní TISCHLER, dámou, která přežila 3 koncentrační tábory ze školních kronik pohřeb Karla Hynka Máchy rozhovor Ing. Vlasta Lišková zástupkyně

Více

JAMES REDFIELD CELESTINSKÉ PROROCTVÍ

JAMES REDFIELD CELESTINSKÉ PROROCTVÍ Pro Sarah Virginii Redfieldovou JAMES REDFIELD CELESTINSKÉ PROROCTVÍ Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy. a ty, Danieli,

Více

Příběhy Třetí sféry: Temní mágové. Jakub Jiří Rýdlo

Příběhy Třetí sféry: Temní mágové. Jakub Jiří Rýdlo Příběhy Třetí sféry: Temní mágové Jakub Jiří Rýdlo úvod Toto je teprve moje druhá knížka, tak možná bude obsahovat ještě relativně dost chyb a překlepů. Co je ale hlavní, pokusím se o skutečně kvalitní

Více

---------------- 4.část ---------------------

---------------- 4.část --------------------- ---------------- 4.část --------------------- Zadání cvičných testů k přípravě na Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd realizované centrem Cermať~ Následující cvičné testy nebyly vytvořeny Centrem

Více

Obsah Co je to mukopolysacharidosa? O Společnosti pro mukopolysacharidosu Pohled do historie Společnosti pro MPS

Obsah Co je to mukopolysacharidosa? O Společnosti pro mukopolysacharidosu Pohled do historie Společnosti pro MPS Obsah Co je to mukopolysacharidosa? Charakter nemoci Rozdělení mukopolysacharidosy Kudy se ubírá výzkum? O Společnosti pro mukopolysacharidosu Pohled do historie Společnosti pro MPS Ohlédnutí první 1994

Více

Zprávy z ředitelny. Školní krounský občasník 2 červen/2010

Zprávy z ředitelny. Školní krounský občasník 2 červen/2010 Školní krounský občasník 2 červen/2010 Zprávy z ředitelny Ve středu 1. září 2010 zahájilo školní rok celkem 176 žáků. Opožděně, ale přece bych je chtěl (stejně jako všechny zaměstnance) přivítat ve škole.

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč BŘEZEN - DUBEN 2010 VESELÍ NAD MORAVOU VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah Obsah... 2 Slovo ke čtenářům... 2 Profesoři, jak je neznáte... 3 Úžasné je zažít pocit, kdy během vyučování ve třídě splynu s ostatními a hodina se odvíjí bez viditelných autorit všeho druhu....

Více

Finálové literární práce soutěže Čeština je i můj jazyk Čeština je i můj jazyk Zastoupení Evropské komise

Finálové literární práce soutěže Čeština je i můj jazyk Čeština je i můj jazyk Zastoupení Evropské komise Finálové literární práce soutěže Čeština je i můj jazyk Jazykovou a literární soutěž Čeština je i můj jazyk uspořádalo Zastoupení Evropské komise v České republice a META o.s. Sdružení pro příležitosti

Více

NOVINY STRAKONICE. Miluji život, protože mi dal tebe. Miluji tebe, protože ty jsi můj život. ÚNOR 2015

NOVINY STRAKONICE. Miluji život, protože mi dal tebe. Miluji tebe, protože ty jsi můj život. ÚNOR 2015 NOVINY STRAKONICE ÚNOR 2015 Miluji život, protože mi dal tebe. Miluji tebe, protože ty jsi můj život. Citát britského zpěváka, hudebního skladatele a člena skupiny Beatles, Johna Lennona, by mohl vévodit

Více

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 BŮH SE STAL DÍTĚTEM Bůh se vtělil. Strach se změnil v pokoj, neshoda se proměnila v objetí. Daleké se stalo blízké. Bůh se stal dítětem. Rozumíte, k jaké proměně došlo?

Více

Dříve bylo hodně zvyků, dnes jich tolik není, například by ometačky ometly nám ČTENÍ.

Dříve bylo hodně zvyků, dnes jich tolik není, například by ometačky ometly nám ČTENÍ. Čtení pro lidi Z ČESTIC, DOUBRAVICE, DOBRŠE, DRÁŽOVA, DŘEŠÍNA, DŘEŠÍNKA, HOŘEJŠIC, CHVALŠOVIC, KOBYLKY, KONOPICE, KRUŠLOVA, NAHOŘAN, NĚMČIC, NUZÍNA, PRKOŠÍNA, POČÁTEK, RADEŠOVA, STŘÍDKY A VACOVIC Dvouměsíčník

Více

ediční řada A.M.I.M.S. M. Ze života pro život Skutečné příběhy skutečných lidí otištěné v časopise Milujte se!

ediční řada A.M.I.M.S. M. Ze života pro život Skutečné příběhy skutečných lidí otištěné v časopise Milujte se! ediční řada A.M.I.M.S. M. Ze života pro život Skutečné příběhy skutečných lidí otištěné v časopise Milujte se! Editoři: P. Marek Dunda P. Pavel Zahradníček OMI A.M.I.M.S. Apostolatus Mariae Immaculatae

Více

Dýka a kříž David Wilkerson. spolu s Johnem a Elizabeth Sherrillovými. Tento příběh je také ve filmové podobě na videokazetách.

Dýka a kříž David Wilkerson. spolu s Johnem a Elizabeth Sherrillovými. Tento příběh je také ve filmové podobě na videokazetách. Dýka a kříž David Wilkerson spolu s Johnem a Elizabeth Sherrillovými Tento příběh je také ve filmové podobě na videokazetách. Dýka a kříž David Wilkerson 1963 by David Wilkerson Titul amerického originálu,,the

Více

léto 2012 VERŠE SloVo ŠéFREDAKtoRA ZPRÁVY Z lormu NAD DoPISY ČtENÁŘŮ PŘÍBĚH PRÁVNÍ PoRADNA ZDRAVÍ HAF INFoRMACE osobnosti ZE SVĚtA HlUCHoSlEPÝCH

léto 2012 VERŠE SloVo ŠéFREDAKtoRA ZPRÁVY Z lormu NAD DoPISY ČtENÁŘŮ PŘÍBĚH PRÁVNÍ PoRADNA ZDRAVÍ HAF INFoRMACE osobnosti ZE SVĚtA HlUCHoSlEPÝCH 71 2012 bulletin lormu léto VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU Nad dopisy čtenářů příběh PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE OSOBNOSTI ZE SVĚTA HLUCHOSLEPÝCH SPOLEČENSKÁ KRONIKA ZÁLIBY VZKAZY MOUDRÝCH

Více

T O T E M d o b r u š s k ý c h s k a u t ů

T O T E M d o b r u š s k ý c h s k a u t ů T O T E M d o b r u š s k ý c h s k a u t ů ZÁŘÍ 2008 ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé Totemu, prázdniny, doba dovolených, táborů, čundrů a nejrůznějších expedic do blízkých či dalekých krajin je nenávratně

Více

Poslední záříjový víkend vyjelo z Prahy 27 lidí do Osvětimi. Zájezd pro 2. a 3. generaci uspořádala Terezínská iniciativa.

Poslední záříjový víkend vyjelo z Prahy 27 lidí do Osvětimi. Zájezd pro 2. a 3. generaci uspořádala Terezínská iniciativa. 67 ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ prosinec 2013 Poslední záříjový víkend vyjelo z Prahy 27 lidí do Osvětimi. Zájezd pro 2. a 3. generaci uspořádala Terezínská iniciativa. (Více na straně 10-11) Foto: Michal

Více

2. číslo ROZHOVORY S IGELITKOU NA PIK LENINA ČASOPIS GJB-SPGŠ

2. číslo ROZHOVORY S IGELITKOU NA PIK LENINA ČASOPIS GJB-SPGŠ 2. číslo ČASOPIS GJB-SPGŠ ROZHOVORY S IGELITKOU NA PIK LENINA Rozhovor s paní profesorkou Ludíkovou Mgr. Stanislava Ludíková (*1958 Přerov) Člen Českého horolezeckého svazu od roku 1978 Nejvýznamnější

Více

ČESKÝ JAZYK 8.ROČNÍK VĚTA HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ

ČESKÝ JAZYK 8.ROČNÍK VĚTA HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ VY_12_INOVACE _ČJ.8.A.01 ČESKÝ JAZYK 8.ROČNÍK VĚTA HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ Mgr. Eva Skalníková V době vlády Matyáše, který na rozdíl od Rudolfa II. sídlil znovu ve Vídni, se prohlubovalo napětí mezi skupinou

Více

Uvnitř časopisu - kupón na slevu

Uvnitř časopisu - kupón na slevu Cena 10,- Kč Březen - Duben 2008 Co se děje na Sv. Antonínku Dočká se zámek ve Veselí opravy? Velká nad Veličkou - tady je vláda Horňácka Herec Kačer: Jsem jen obyčejný strejda Kde se hraje na Ostrožsku

Více