Slovní druhy. Metodika: Pracovní list je určen ke skupinové i k samostatné práci. Jednotlivá cvičení jsou věnována jednotlivým slovním druhům.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovní druhy. Metodika: Pracovní list je určen ke skupinové i k samostatné práci. Jednotlivá cvičení jsou věnována jednotlivým slovním druhům."

Transkript

1 Slovní druhy VY_32_INOVACE_ČJL_542 Autor: Melanie Hozová Mgr. Použití: ročník Datum vypracování: Datum pilotáže: Metodika: Pracovní list je určen ke skupinové i k samostatné práci. Jednotlivá cvičení jsou věnována jednotlivým slovním druhům. Anotace: Pracovní list je určen k procvičování slovních druhů. Klíčová slova: podstatná jména pomnožná, hromadná, látková, přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací, zájmena, číslovky, sloves, příslovce, stupňování příslovcí, příslovečná spřežka, předložky, předložky vlastní a nevlastní, spojky, spojky, souřadicí a podřadicí, částice a citoslovce. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Melanie Hozová Mgr. 1

2 Pracovní list Slovní druhy Jméno: 1. Do tabulky slovních druhů vepiš jednotlivé slovní druhy: 2. Jednotlivá slova přiřaď k druhům slov : 3. Doplň slovní druh, který není zastoupen : Žactvo, troje, dodnes, protože, vyhodíme, kteří, příjemné, pod, haló Slovní druhy - ohebné Slovní druhy -neohebné Vyber podstatná jména pomnožná, hromadná, látková : Vodstvo, mléko, Čechy, sáňky, pivo, stromoví, kamna, letectvo, voda, Velikonoce, dříví, mouka, plavky, Hradčany, cukroví, cukr, loďstvo, mýdlo Pomnožná Hromadná Látková 5. Slovním druhem označeným číslicí doplň věty : Ve škole 3 sešly všechny 1 a chystaly se 7 odjezdu na 2 výlet. Odjezd byl v 4 hodin. 1 se během cesty 5 ven z oken. Cesta jim 6 ubíhala. Za 4 hodinu byly 7 místě. Autobus zastavil 7 hradem. Cesta na hrad byla 2, ale děti ji zvládly 6 6. Z hradu byl 2 výhled na celé 1. Sluníčko 5, a proto bylo vidět 6. Děti zaujala historie hradu a 3 si běžely koupit pohled, 8 taky zmrzlinu. Děti odjížděly z výletu 2. Doma děti vyprávěly 1zážitky a přály si : 9 by byl zase volný den. 2

3 6. Doplň správné tvary zájmen : a) Jít se já, ty, on, my, vy, oni b) Podat (ruku) já, ty, on, my, vy, oni 7. Vyber, co do řady s číslovkami nepatří a podtrhni číslovky : a) Jedna z nejlepších, trojnásobný vítěz, druhý z šesti b) Několik domů, troje dveře, všechna okna c) Dvakrát měř a jedenkrát řež. Odbila pátá hodina. d) Patery kalhoty, devětkrát to opakoval, několikátá otázka 8. Doplň jednotlivé tvary sloves: Infinitiv 2.os, č.mn.zp.roz. 1.os.čmn. čas přít. zp.podmiň. Tancovat Mýt se Lovit Křičet Bruslit 3.os.č.j,čas min. zp.ozn. 1.os.č.mn.,čas bud. zp. ozn 9. Ve kterých z následujících skupin jsou pouze příslovečné spřežky: ( všechny možnosti) a) Vtom, dodnes, nahoru c) Zpaměti, zprava, zcela b) Zticha, odpoledne, dobře d) Nakonec, dohromady, vlevo 10. Rozlište barevně předložky nevlastní (červeně) : Zavolal mu místo nás, stál blízko nás, po podpisu smlouvy, objel kolem stromu, u okna, k těmto dívkám, jel okolo zámku, mluvil o nich, oblečení pro děti, běžel se mnou. 11. Rozlište spojky souřadicí a podřadicí (zeleně) : Protože, i, ale, že, aby, totiž, nebo, - li, avšak, a, přestože, avšak, jestliže, ani. 12. Doplňte do vět vhodná částice a citoslovce: 10, 9 jsou už Vánoce. To je 9 krása! 10, 9 sněží 9 by někdo zazvonil na zvonek , už je to tady. Půjdeš se podívat? 9. 10, pod stromečkem jsou krásné dárky. 9 už pojď! 9 nás provází štěstí! 10, 10 na dveře, blíží se nový rok. Tvoje hodnocení 3

4 Pracovní list Řešení Slovní druhy Jméno: 4. Do tabulky slovních druhů vepiš jednotlivé slovní druh : 5. Jednotlivá slova přiřaď k druhům slov : 6. Doplň slovní druh, který není zastoupen : částice Žactvo, troje, dodnes, protože, vyhodíme, kteří, příjemné, přes, haló Slovní druhy - ohebná Slovní druhy -neohebná 1. Podstatná jména Žactvo 6. Příslovce dodnes 2. Přídavná jména příjemné 7. Předložky přes 3. Zájmena kteří 8. Spojky protože 4. Číslovky troje 9. Částice ať 5. Slovesa vyhodíme 10.Citoslovce haló 4. Vyber podstatná jména pomnožná, hromadná, látková : Vodstvo, mléko, Čechy, sáňky, pivo, stromoví, kamna, letectvo, voda, Velikonoce, dříví, mouka, plavky, Hradčany, cukroví, cukr, loďstvo, mýdlo Pomnožná Hromadná Látková Čechy vodstvo mléko sáňky stromoví pivo kamna letectvo voda Velikonoce dříví mouka plavky cukroví cukr Hradčany loďstvo mýdlo 5. Slovním druhem označeným číslicí doplň věty : Ve škole 3se sešly všechny 1děti a chystaly se 7k odjezdu na 2školní výlet. Odjezd byl v 4 osm hodin. 1Žáci se během cesty 5dívali ven z oken. Cesta jim 6rychle ubíhala. Za 4jednu hodinu byly 7na místě. Autobus zastavil 7pod hradem. Cesta na hrad byla 2náročná, ale děti ji zvládly 6 6velmi dobře. Z hradu byl 2krásný výhled na celé 1okolí. Sluníčko 5svítilo, a proto bylo vidět 6daleko. Děti zaujala historie hradu a 3všechny si běžely koupit pohled, 8ale taky zmrzlinu. Děti odjížděly z výletu 2nadšené. Doma děti vyprávěly 1rodičům zážitky a přály si : 9 Kéž by byl zase volný den. 4

5 6. Doplň správné tvary zájmen : a) Jít se já, ty, on, my, vy, oni mnou, tebou, ním, námi, vámi, nimi b) Podat (ruku) já, ty, on, my, vy, oni mně, tobě, jemu, nám, vám, jim 7. Vyber, co do řady s číslovkami nepatří a podtrhni číslovky : e) Jedna z nejlepších, trojnásobný vítěz, druhý z šesti f) Několik domů, troje dveře, všechna okna všechna -zájmeno g) Dvakrát měř, jedenkrát řež. Odbila pátá hodina. h) Patery kalhoty, devětkrát to opakoval, několikátá otázka 8. Doplň jednotlivé tvary sloves: Infinitiv 2.os, č.mn.zp.roz. 1.os.čmn. čas přít. zp.podmiň. Tancovat Tancujte! bychom tancovali Mýt se Myjte se! bychom se myli Nosit Noste! bychom nosili Křičet Křičte! bychom křičeli Bruslit Bruslete! bychom bruslili 3.os.č.j,čas min. zp.ozn. tancoval myl se nosil křičel bruslil 1.os.č.mn.,čas bud. zp. ozn Budeme tancovat Budeme se mýt Budeme nosit Budeme křičet Budeme bruslit 9. Ve kterých z následujících skupin jsou pouze příslovečné spřežky: ( všechny možnosti) c) Vtom, dodnes, nahoru c) Zpaměti, zprava, zcela d) Zticha, odpoledne, dobře d) Nakonec, dohromady, vlevo 10. Rozlište barevně předložky nevlastní (červeně) Zavolal mu místo nás, stál blízko nás, po podpisu smlouvy, objel kolem stromu, u okna, k těmto dívkám, jel okolo zámku, mluvil o nich, oblečení pro děti,běžel se mnou 5

6 11. Rozlište spojky souřadicí a podřadicí (červeně) : Protože, i, ale, že, aby, totiž, nebo, - li, avšak, a, přestože, avšak, jestliže, ani. 12. Doplňte do vět vhodná částice a citoslovce: 10Hurá, 9 ať jsou už Vánoce. To je 9ale krása! 10Jů, 9to sněží. 9Kéž by někdo zazvonil na zvonek 10 cink cink.10ejhle, už je to tady. Půjdeš se podívat? 9Ano. 10Jej, pod stromečkem jsou krásné dárky. 9Tak už pojď! 9 nechť nás provází štěstí! 10ťuk, ťuk na dveře, blíží se nový rok. 6

7 Použité zdroje: Obrázky galerie programu MS WORD