Pro lidi bych zemřel, ale žít s nimi nemohu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro lidi bych zemřel, ale žít s nimi nemohu"

Transkript

1 Pro lidi bych zemřel, ale žít s nimi nemohu Joseph Roth 23. Festival spisovatelů Guardian Robert and Shana Parke Harrison 2003

2 Vyjádření Festivalu Třiadvacátý ročník Festivalu spisovatelů s tématem Zrození národů se uskuteční v pouhých třech dnech, a nikoli v pěti, jak je jeho tradicí. Problematické přitom není samotné téma Zrození národů, ani to, že by snad spisovatelé neradi navštěvovali Českou republiku, ale především to jsou finance. Festival, který se letos uskuteční pouze od 17. do 18. dubna 2013, zkrátilo rozhodnutí Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP, který přidělil na jednoleté granty v oblasti literatury jen částku korun. Přestože objem grantů pro rok 2013 je dramaticky vyšší, než byl objem grantů v roce předchozím. Jestliže v roce 2012 bylo k dispozici formou grantů 211 milionů, v letošním roce je to 300 milionů. Jedná se o naprosté podhodnocení literatury ve vyhlášených oborech. K situaci nepřispělo ani Ministerstvo kultury ČR, které do dnešního dne nerozhodlo o výši dotací na živou kulturu. Festivalu spisovatelů byla letos grantovou komisí přidělena částka korun, přitom ještě loni to bylo 3,5 milionu korun. Festival tak musel přerušit jednání s již pozvanými hosty. Jednali jsme s laureátem Nobelovy ceny J. M. Coetzeem, s americkým prozaikem Jonathanem Franzenem, nositelem Goncourtovy ceny Jérôme Ferrarim nebo hvězdou současné turecké literatury Hakanem Gündayem. Zároveň Festival musel snížit počet spolupracovníků, kteří se podíleli na přípravě, a zatím přerušit všechny doprovodné aktivity (např. literární Cenu Waltera Sernera). A nebýt spisovatele Arnona Grunberga z Holandska, který se finančně podílel na letošní přípravě, nebyla by ani udělena Cena Spirose Vergose za svobodu projevu. V současné finanční situaci je pro Festival velmi složité udržet pronájem kanceláře. Nadační fond FSP je instituce nezisková a nevládní, která je činná celoročně a kromě Festivalu vykazuje další kulturní aktivity a spolupracuje s řadou mezinárodních institucí. Letošnímu Festivalu kromě podfinancování také uškodilo vyjádření předsedy grantové komise Jiřího Lišky na zasedání Zastupitelstva ze dne 24. ledna Po tomto prohlášení festival přišel o sponzory z finanční sféry. Prezident mezinárodního Festivalu spisovatelů Michael March se vůči rozhodnutí komise odvolal. V odvolání poukázal na nesprávnost výroku odborníků, kteří hodnotili například vysoké položky rozpočtu, vysoké náklady na propagaci i náklady festivalu v Pittsburgu a vůbec nehodnotili poslání a záměr Festivalu, připravenost projektu, kvalitu žádosti. March tak musel komisi vysvětlit věci, které by jí, kdyby se posuzování Festivalu řádně zabývala, musely být jasné. Například fakt, že Nadační fond Festival spisovatelů podával žádost ve skupině B1 pro právnické osoby na celoroční kontinuální činnost. Hlásil tedy projekt s požadovanou částkou nad korun. Rozpočet organizace byl podle toho sestaven, a proto byl tak vysoký. Náklady na Festival v Pittsburgu, který letos Nadační fond uskutečňuje poprvé, má plně hradit americká strana. Kdyby si komise řádně pročetla poskytnuté materiály, těžko by mohla dojít k závěru, že by měla přispívat i na akci konající se mimo ČR. Pokud by bylo odvolání Festival spisovatelů zamítnuto, bylo by velmi obtížné do budoucnosti přežít.

3 Téma Festival spisovatelů v roce 2013 nese podtitul Zrození národů Téma 23. ročníku není zvoleno náhodně. V minulých desetiletích byl svět v důsledku rozpadu koloniálních systémů svědkem vzniku řady nových států a jejich radikální přeměny. Na konci osmdesátých a počátku devadesátých let došlo k rozpadu sovětského komunistického bloku a mnoho národů se vymanilo ze sféry vlivu vládnoucí kultury a ideologie. V posledních několika letech pak tento trend vyvrcholil sérií revolucí v zemích ležících mimo pozornost západního světa. Kupříkladu Arabské jaro přineslo do té doby nevídanou svobodu lidí v řadě států Festival spisovatelů 2013 tedy bude mít silné téma. Stejně jako v minulých letech uvede autory zvučných jmen, ale zároveň upozorní na umělce, kteří v České republice zatím tolik známí nejsou. Snahou pořadatelů je umožnit kontakt spisovatelů a publika, a to prostřednictvím řady scénických diskuzí, autorských čtení a autogramiád; a poukázat na zásadní postavení slova a literatury ve společnosti. Cílem je ukázat mladé generaci, že existence národů není samozřejmá a jak dodává Michael March, udělat první krůček na cestě k porozumění tomu, co se ve světě skutečně děje. Letos také uplyne 95 let od chvíle, kdy byla ve Spojených státech podepsána Pittsburská dohoda a následně vzniklo Československo, a současně paradoxně i 20. výročí jeho rozpadu. Festival spisovatelů se tak příznačně kromě Nové scény odehraje také v Senátu Parlamentu České republiky, kde proběhne diskuze o zrození a smrti Československa.

4 Program festivalu Středa 17. dubna Městská knihovna v Praze Nové scéna Národního divadla Městská knihovna v Praze Setkání s autorem Vladimír Körner (Česká republika) Promítání filmu Vladimíra Körnera: Zánik samoty Berhof Setkání s autory Nová scéna ND Sonallah Ibrahim (Egypt) Yasmina Khadra (Alžírsko) Gala večer 23. ročníku Festivalu spisovatelů Nová scéna ND performance Zrození národů (scenografie Jan Štěpánek) předání ceny Spirose Vergose za svobodu projevu Diskuse Revoluce Sonallah Ibrahim (Egypt) Yasmina Khadra (Alžírsko) Miguel Sousa Tavares (Portugalsko) Tomáš Sedláček, moderátor přestávka vystoupení Orhana Pamuka, nositele Nobelovy ceny za literaturu pro rok 2006

5 Čtvrtek 18. dubna Senát Parlamentu České republiky Uvítání v Senátu Milan Štech předseda Senátu PČR Michael March prezident Festivalu spisovatelů Setkání s autorem Miguel Sousa Tavares (Portugalsko) Diskuse Zrození a smrt Československa Mary Heimann (USA) Petr Pithart (ČR) Jan Rychlík (ČR) Tomáš Klvaňa, moderátor Patek 19. dubna Francouzký institut Rezidence Primátora Rezidence Primátora Setkání s autorem Orhan Pamuk (Turecko) Francouzský institut Promítání filmu Yasminy Khadry: Morituri

6 Hosté Sun alláh Ibráhím Narodil se roku 1937 v Káhiře. Bývá nazýván egyptským Kafkou ideálním antihrdinou. Jako pravý současník píše o korupci, finančních skandálech, mučení, zahraničních dluzích a sociálních problémech. Do svých textů vkládá novinové titulky, články, popisky k fotografiím, úmrtní oznámení i reklamy. Český čtenář autora zná díky novele Komise. Yasmina Khadra Jeden z velkých vypravěčů moderní doby se narodil roku 1955 v Alžírsku, kde později sloužil řadu let jako vysoký důstojník alžírské armády pod vlastním jménem Mohammed Moulessehoul. Z jeho obsáhlého prozaického díla vyšly česky romány Černá vdova a Kábulské vlaštovky. V současnosti autor působí v Paříži. Vladimír Körner Významná postava současné české literatury. Narodil se roku 1939 v Prostějově. Hlavní pozornost věnuje lidským osudům a postavám osamělých zoufalců, svědkům lidského utrpení zaviněného dějinnými událostmi a válečnými konflikty. Je nositelem Státní ceny za literaturu (2006). Žije v Praze. Orhan Pamuk Orhan Pamuk má větší cenu než všechna aktiva Federální banky nositel Nobelovy ceny za literaturu z roku 2006 kope studnu špendlíkem a objevuje nové symboly civilizačních střetů a kontaktů. Z jeho díla vyšly česky romány: Istanbul Vzpomínky na město, Jmenuji se Červená, Nový život, Sníh, Bílá pevnost, Černá kniha a Muzeum nevinnosti. Miguel Sousa Tavares Přitahuje svým pohledem na nespoutané síly, jež vládnou našemu životu. Rodák z portugalského Porta (nar. 1952) se plynule pohybuje mezi literaturou a televizní žurnalistikou po nebezpečné cestě, která není pro každého. Románu Rovník o portugalské ostrovní kolonii se prodalo na dvě stě tisíc výtisků. Žije v Lisabonu.

7 Mary Heimann Dopustila se fatální chyby psala o Československu. Ve své práci Československo: Stát, který selhal se nevyhýbá spletencům demokracie, fašismu, diktatury, nacistické okupace, komunistické vlády, sovětské invaze. Je členkou britské Královské historické společnosti. Tomáš Klvaňa Pohybuje se mezi politikou, akademickou sférou a žurnalistikou. Zmocněnec vlády pro komunikaci programu raketové obrany. Doktorand University of Minnesota a stipendista Shorenstein Fellowship na JFK School of Government Harvardovy univerzity ve Spojených státech. V současnosti přednáší na NYU. Petr Pithart Jedna z nejkontroverznějších postav české politiky se narodil roku 1941 v Kladně. Rodinné zázemí ovlivnilo jeho politické směřování a ve vysoké politice nadále zůstává. Byl jedním z prvních signatářů Charty 77. Byl zastáncem zachování Československa. Je autorem celé řady publikací. Jan Rychlík Jeden z významných českých historiků. Jeho doménou jsou české a slovenské dějiny 19. a 20. století a dějiny Balkánu. Jeho publikace Češi a Slováci ve 20. století je ojedinělým příspěvkem k nedávné a dosud živé minulosti. Pracuje v Masarykově ústavu a archivu Akademie věd ČR a přednáší na UK. Tomáš Sedláček Je stipendistou Yeleovy Univerzity, doktorand Univerzity Karlovy, hlavní makroekonom hospodářských strategií a člen NERV, vládního ekonomického poradního orgánu. Publikace Ekonomie dobra a zla doslova obletěla svět.

8 Záštita senátu parlamentu čr

9 Záštita primátora h.m.p Festival spisovatelů

10 Festival spisovatelů v Pittsburgu Druhá významná část Festivalu spisovatelů se uskutečňuje v Pittsburgu v říjnu roku Právě zvolené téma Zrození národů současně odkazuje k důležitému datu českých a sloveských dějin, a to k 95 výročí od podepsání Pittsburgské dohody. Ve spolupráci s Univerzitou Point Park v Pittsburgu, s představiteli města Pittsburg a státu Pensylvánie, Senátem České republiky připravujeme sérii setkání za účasti českých a slovenských krajanů ve Spojených státech. Pozvání přijali spisovatelé E. L. Doctorow, Michael Cunningham, Ed Sanders a Českou republiku budou reprezentovat spisovatelka Eda Kriseová a ekonom Tomáš Sedláček. Slovensko zastupuje spisovatel a univerzitní profesor Martin Bútora. Jednání s hlavním městem Prahou započalo před dvěma lety, ale do dnešního dne nebyla vyslovena konkrétní účast na prezentaci kultury Prahy a České republiky v Pittsburgu. Cílem projektu je poukázat na to, že naše budoucnost je možná pouze se znalostí minulosti. Zároveň chceme připomenout, především mladým lidem, konkrétní data zrodu Československé republiky, to jest historii novodobých dějin. Chceme poukázat na to, jak se skutečnost jeví historikům a jak se jeví prozaikům. Usilujeme ale i o zpětnou vazbu - v delegaci, kterou organizuje bude také představitel Akademie věd ČR. Jde o navázání aktivních vztahů mezi historiky, profesory, studenty a akademickou obcí mezi ČR a USA. Naším cílem v Pittsburgu je vzbudit zájem o českou kulturu, literaturu a české spisovatele. Uskuteční se celá řada autorských čtení, diskuzí, setkání i společenských událostí. Finančně se na tomto projektu podílí výhradně Univerzity Point Park a město Pittsburg a stát Pensylvánie.

OBSAH. Editorial... 1. Významná událost roku. Věda a výzkum. Zahraniční kontakty a spolupráce. Konference

OBSAH. Editorial... 1. Významná událost roku. Věda a výzkum. Zahraniční kontakty a spolupráce. Konference OBSAH Editorial... 1 Významná událost roku Pět set padesát let mise Jiřího z Poděbrad... 2 Dvůr krále Jiřího z Poděbrad I. kulatý stůl Dvory a rezidence ve středověku (Dana Dvořáčková-Malá)... 2 Mezinárodní

Více

PROJEKTY PODPOŘENÉ Z PROGRAMU EVROPA PRO OBČANY

PROJEKTY PODPOŘENÉ Z PROGRAMU EVROPA PRO OBČANY PROJEKTY PODPOŘENÉ Z PROGRAMU EVROPA PRO OBČANY Projekty podpořené z programu Evropa pro občany Realizace: Kateřina Hamplová, Aneta Zilvarová, Ladislav Havelka Jazyková korektura: Petr Placák, Andrea

Více

Jedním ze světodějných jubileí, která si letos připomínáme, je 70. výročí konce druhé světové války v Evropě v květnu 1945. Válečný konflikt, do

Jedním ze světodějných jubileí, která si letos připomínáme, je 70. výročí konce druhé světové války v Evropě v květnu 1945. Válečný konflikt, do 5 FOTO: ARCHIV MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Jedním ze světodějných jubileí, která si letos připomínáme, je 70. výročí konce druhé světové války v Evropě v květnu 1945. Válečný konflikt, do kterého byla vtažena

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Derniéra Večerních rozmluv s hosty UP

Derniéra Večerních rozmluv s hosty UP NOVINOVÁ ZÁSILKA PLACENO PŘEVODEM 706008 Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál l UP Žurnál UP

Více

P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA

P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA 2 5 V ÝROČNÍ ZPRÁVA P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 OBSAH OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 POSLÁNÍ NADACE... 4 STATUTÁRNÍ ORGÁNY... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 6 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ TYPY PROJEKTŮ... 7

Více

Pět klíčových priorit EU na příštích pět let. Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 3 2014. V tomto čísle se představují:

Pět klíčových priorit EU na příštích pět let. Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 3 2014. V tomto čísle se představují: Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 3 2014 Ročník 13 V tomto čísle se představují: Pět klíčových priorit EU na příštích pět let Českomoravská technika, z.ú., je ústavem založeným

Více

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy ROZHOVOR, STRANA 7 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 11 / listopad 2009 ročník 8 cena 15 Kč České hory Sport, zábava a relaxace Lepší pendrekem přes hlavu než ledviny

Více

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010)

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010) JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza

Více

České moře. Až všechno ztichlo. Trochu jako modlitba. Epitaf

České moře. Až všechno ztichlo. Trochu jako modlitba. Epitaf České moře České moře, dárek od Shakespeara, pohádkový omyl, který potěší, cosi jako láska, naděje a víra, moře pro neplavce, moře pro pěší, moře bez vody a bez příboje, nekonečné moře všeho, co bys chtěl,

Více

Podkarpatská Rus. Časopis Společnosti přátel Podkarpatské Rusi VALNÁ HROMADA. Aktuální Ukrajina

Podkarpatská Rus. Časopis Společnosti přátel Podkarpatské Rusi VALNÁ HROMADA. Aktuální Ukrajina Podkarpatská Rus Časopis Společnosti přátel Podkarpatské Rusi 1 2014 Březnové dny na Ukrajině Dimitrij Pop: Rusíni jsou jednoznačně proti ruské agresi Památce Kláry Dubské Sourozence Ulrychovy okouzlila

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY KONCEPCE KULTURNÍ POLITIKY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Připravili: Poradní sbor primátora hl. m. pro kulturní politiku, komise Rady HMP pro posuzování grantů hl. m. Prahy v oblasti

Více

VESELÝ PURIM! VESELÝ PURIM!

VESELÝ PURIM! VESELÝ PURIM! Kč 20, 5772 BŘEZEN 2012 ROČNÍK 74 ADAR NISAN VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU VESELÝ PURIM! VESELÝ PURIM! 2 VĚSTNÍK 3/2012 TRYZNA V PINKASOVĚ SYNAGOZE Terezínská iniciativa

Více

Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení: 2010

Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení: 2010 Srovnání vybraných kapitol národních profilů Kompendia kulturních politik a trendů v Evropě: Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko a Estonsko Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení:

Více

Vyhnání _vysídlení odsun?

Vyhnání _vysídlení odsun? studentská konference Vyhnání _vysídlení odsun? VIII. ročník studentské konference Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě Porubě 26 / 27 / 3 / 2013 Tato konference se koná v rámci projektu Moderní dějiny do

Více

Před večerem. Vítězná fotografie letní fotosoutěže dětí a mládeže v regionu MAS Partnerství Moštěnka v kategorii Naše krajina. Foto: Alena Raimrová

Před večerem. Vítězná fotografie letní fotosoutěže dětí a mládeže v regionu MAS Partnerství Moštěnka v kategorii Naše krajina. Foto: Alena Raimrová 12 / 2012 (177) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Před večerem. Vítězná fotografie letní fotosoutěže dětí a mládeže v regionu MAS

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009 Motto: Každá nezisková organizace v ČR je plně samostatným a svébytným subjektem občanské společnosti. Asociace NNO ČR podporuje vše, co nás sbližuje, odstraňuje to, co nás rozděluje a prezentuje náš společný

Více

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 COUNTRY PROFILE CZECH REPUBLIC (IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 This profile was prepared and updated by Ms. Pavla PETROVÀ (Prague). It is based on official and non-official sources addressing current

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 7 2007 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Evropské povídání Rozhovor se členkou výkonného orgánu Evropského fóra mládeže Monikou Novosádovou Evropský rok 2007 co přinesl v práci

Více

I mlčení je lež. sborník z konference. aneb proč je potřebné mluvit a učit o komunistických zločinech. Ostrava 9. - 11. 12.

I mlčení je lež. sborník z konference. aneb proč je potřebné mluvit a učit o komunistických zločinech. Ostrava 9. - 11. 12. Občanské sdružení sborník z konference I mlčení je lež aneb proč je potřebné mluvit a učit o komunistických zločinech Akce se konala pod záštitou Místopředsedy Senátu České republiky MVDr. Jiřího Lišky

Více

SAMETOVÁ REVOLUCE V ZAHRANIČNÍM KONTEXTU

SAMETOVÁ REVOLUCE V ZAHRANIČNÍM KONTEXTU Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce SAMETOVÁ REVOLUCE V ZAHRANIČNÍM KONTEXTU Markéta Malá Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra filozofie

Více

SOUDOBÉ DĚJINY XIV / 1

SOUDOBÉ DĚJINY XIV / 1 1/2007 SOU OBÉ DùJINY Soudobé dějiny XII / 2 1 SOUDOBÉ DĚJINY XIV / 1 ÚSTAV PRO SOUDOBÉ DĚJINY AV ČR, v. v. i. 2 Soudobé dějiny XII / 3 4 Z POVĚŘENÍ ÚSTAVU PRO SOUDOBÉ DĚJINY SPOLU S REDAKČNÍM KRUHEM ŘÍDÍ

Více

OBSAH. STÁTNÍ SVÁTKY A VÝZNAMNÁ VÝROČÍ Blahopřejeme spřáteleným zemím...9 Narodil se následník marockého trůnu...9

OBSAH. STÁTNÍ SVÁTKY A VÝZNAMNÁ VÝROČÍ Blahopřejeme spřáteleným zemím...9 Narodil se následník marockého trůnu...9 OBSAH Z NAŠÍ ČINNOSTI Zpráva o činnosti Společnosti česko-arabské a Společnosti přátel Afriky za období leden až duben 2003............3 Zpráva o činnosti pobočky Společnosti přátel Afriky v Olomouci........6

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Na národní pouť zavítá řada významných hostů. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Na národní pouť zavítá řada významných hostů. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011) Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011) Starostův sloupek Konec února a březen nebývají zrovna měsíce nějak zvlášť bohaté na kulturu či jiné lidské činnosti. Končí plesová sezona,

Více

a b 2012 Setkání dvou symbolů posrpnového odporu proti sovětské okupaci Václav Havel a televizní hlasatelka Kamila Moučková (pražský Mánes, 2007).

a b 2012 Setkání dvou symbolů posrpnového odporu proti sovětské okupaci Václav Havel a televizní hlasatelka Kamila Moučková (pražský Mánes, 2007). akademický bulletin 1 AKADEMIE VĚD ČR a b 2012 FOTO: DOROTHEA BYLICA, ARCHIV AB Setkání dvou symbolů posrpnového odporu proti sovětské okupaci Václav Havel a televizní hlasatelka Kamila Moučková (pražský

Více

Kulturní léto v Senátu

Kulturní léto v Senátu PARLAMENT âeské REPUBLIKY 3/2012 Kulturní léto v Senátu Obsah 1 Editorial předsedy Senátu 2 Schůze Senátu Jan Knotek 4 Polemika: Imunita ústavních činitelů Soňa Paukrtová a Karel Šebek 6 Senátoři napravují

Více

Studenti se zapojili do boje proti AIDS

Studenti se zapojili do boje proti AIDS leden 2005 Ročník 10/3 Loňský 1. prosinec strávilo 39 studentů nového bakalářského oboru Sociální patologie a prevence vyučovaného na Ústavu pedagogických a psychologických věd Filozoficko-přírodovědecké

Více

jící kompozice s infantkou Markétou dvorními dámami. malým dvorem se přišla podívat na své rodiče. Malíř nenamaloval Venuše s Amorem

jící kompozice s infantkou Markétou dvorními dámami. malým dvorem se přišla podívat na své rodiče. Malíř nenamaloval Venuše s Amorem Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě II únor 2015 www.ff.osu.cz EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ Barokní malířství Španělsko - Diego Velázquez Diego Rodriguez de Silva y Velázquez, známý jako

Více