Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bakalářský studijní obor hospodářská informatika"

Transkript

1 Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti vnitro-, mezi a nadpodnikového zpracovávání informací v hospodářství a ve veřejné zprávě. Těchto cílů je dosaženo zprostředkováváním informací k podnikovým hospodářským souvislostem, základním znalostem informatiky, stejně jako kompletním pochopením metod a postupů hospodářské informatiky. Součástí tohoto prakticky založeného studijního oboru jsou různá praktika včetně praxe v ekonomické oblasti. Absolventi tohoto studia budou díky nadoborovému analytickému myšlení schopni ve svém budoucím profesním prostředí samostatně a na vlastní zodpovědnost řešit praktická zadání v oblastech modelování obchodních procesů, systémové analýzy/organizačního vývoje, informačního managementu a controllingu, managementu IT, poradenství business intelligence Sofie a školení IT. Podmínky pro přijetí: Zpravidla maturitní zkouška Doba řádného studia: 6 semestrů Ukončení studia: Bachelor of Science (B.Sc.) Začátek studia: Zimní semestr Možnosti profesního uplatnění Díky značnému rozšíření informačních a komunikačních systémů v oblasti hospodářství a správy mají absolventi tohoto oboru velmi dobré šanci uplatnění na trhu práce. Vedle klíčových činností jako je plánování, dokumentace a využívání hardwaru a softwaru se mohou uplatnit především jako odborní zprostředkovatelé informací mezi počítačovým specialistou a uživateli systému. Těžiště činnosti se neomezuje pouze na zpracovávání informací, ale zahrnuje také podnikově ekonomická odvětví, pracující s technologiemi pro zpracovávání informací. Možnost uplatnění se absolventům nabízí ve středních podnicích, velkopodnicích a mezinárodních koncernech různých zaměření jako např. průmysl, obchod, služby, poradenství, softwarové firmy nebo veřejná zařízení či státní správa. Díky vysoké poptávce po odbornících také v nadnárodním měřítku s technickými a ekonomickými znalostmi mají absolventi velmi dobré možnosti uplatnit se na nějaké pozici vyžadující styk se zahraničím. Oblasti působnosti jsou např.: Systémová analýza a organizační vývoj, tzn. vytváření nových a údržba stávajících informačních systémů, odpovídajících organizačních struktur v podnicích, např. využití internetu pro supply chain management (vytváření a správa integrovaných logistických řetězců) a customer relationship management (získávání a udržení nových zákazníků) Informační management a controlling, tzn. vytváření a udržování účinného a ekonomického zásobování informacemi v podnicích

2 a veřejných orgánech, např. realizace konceptů business intelligence pomocí systémů data warehouse a systémů na podporu manažerského rozhodování Management informačních technologií, tzn. činnosti zabývající se nasazením a využitím hardwarových a softwarových technologií, např. využití databází, lokálních sítí, internetových technologií a systémů pro mobilní computing Poradenství/další vzdělávání, tzn. interní případně externí podnikové poradenství v oblasti poptávky po informacích a využívání informačních systémů nebo školení zaměstnanců, např. při zavádění ekonomického standardního softwaru V souvislosti se stále se měnící situací na trhu práce se předpokládá flexibilní přizpůsobení se specifickým požadavkům a ochota k dalšímu vzdělávání. Pro odpovídající trvalé zaměstnání je zpravidla vyžadována velká míra vlastní iniciativy. Cílem tohoto interdisciplinárního studijního oboru je vybavit studenty vyváženou paletou odborně specifických kompetencí a optimálně je tak profesně připravit pro podmínky v různých oborech. Struktura studia Studium je vystaveno na bázi třístupňového modelu, který se skládá ze základní úrovně, nabízející vzdělání ve formě přehledu nejdůležitějších poznatků příbuzných oborů; prohlubující fáze, upevňující a rozšiřující v první řadě chápání centrálních kompetentních oblastí, a závěrečné úrovně, zahrnující především exemplární využití získaných schopností v rámci vybraných problémů (projektové praktikum a bakalářská práce). Studium je završeno jazykovým vzděláním se zaměřením na ekonomiku a získáním odborných sociálních kompetencí. Studijní předměty bakalářského oboru hospodářská informatika se dělí do několika modulů, z nichž každý tvoří uzavřenou jednotku s přesně definovanými cíly, obsahy a učebními a výukovými formami. V základní fázi získají studenti základní znalosti v oborech hospodářská informatika, ekonomika a všeobecná informatika, dále přehled centrálních témat, problémů a otázek hospodářské informatiky. Základní fáze zahrnuje: Základy hospodářské informatiky včetně praktika programování Základy informatiky Základy matematiky Účetnictví a finance Základy podnikového a národního hospodářství Právo V těchto základních modulech jsou studentům předávány také znalosti v oblastech podnikového a národního hospodářství, např. účetnictví a kalkulace nákladů/výkonů, investiční propočty a ekonomika výroby, marketing, dále znalosti v oblasti práva, matematiky a stochastiky/statistiky.

3 V prohlubující fázi jsou v rámci studia níže uvedených modulů dále zdokonalovány a rozšiřovány nejrůznější kompetenční oblasti hospodářské informatiky. Prohlubující/rozšiřující moduly Plánování a realizace informačních systémů : zprostředkovávání znalostí ohledně průběhu, struktury a managementu vývoje individuálního softwaru a výběru standardního softwaru. Operační informační systémy: aplikované a praktické pochopení úkolů a funkcí aplikačních systémů v různých oblastech, také s ohledem na management výrobního faktoru informace. Analytické informační systémy: V rámci různých přednášek a příkladných cvičení a praktik je věnována pozornost architekturách, metodám a postupům k vytváření a dalšímu vývoji aplikačních systémů pro operační a strategicko-analytická oddělení v podnicích. Jako oblast využití analytických informačních systémů přichází vedle řešení customer relationship management v úvahu především komponenty k volnému vyhledávání informací. Informatika: znalosti z různých oblastí informatiky, např. zabezpečení systémů, počítačových sítí a operačních systémů. Doplňující moduly Jako doplněk k odborným výukovým obsahům jsou v této fázi rozvíjeny rétorické a komunikativní dovednosti a znalosti cizího jazyka. Získané vědomosti a písemné a komunikativní schopnosti budou využity v rámci konkrétního semináře a aplikačně orientované plánovací hry. Studenti musí absolvovat následující moduly: Sociální kompetence Jazykové vzdělání Modul bakalářská práce V závěrečné fázi studia dokumentují studenti v rámci odborné praxe (12 týdnů) a závěrečné bakalářské práce své teoretické a praktické znalosti a chápání ekonomicko a informačnětechnických souvislostí. Bakalářskou prací má student ukázat, že je schopen v předepsaném rozsahu písemně zpracovat vybranou problematiku a výsledky představit v prezentaci.

4 Přihlášky Přihlášky můžete podávat přes internet https://sbservice.tu-chemnitz.de/onlbew, nebo pomocí formuláře Antrag auf Zulassung/Immatrikulation. Všechny podklady a další informace naleznete na: Technická univerzita Chemnitz Studentský sekretariát Sídlo: Straße der Nationen 62, místnost 043 Tel.: (0371) Internet: Pozor: Omezení pro přijetí ke studiu se může u jednotlivých studijních oborů každý rok měnit. Informace o aktuálním stavu naleznete na Centrální studijní poradna TU Chemnitz nebo na internetu pod "Možnosti studia". U oborů, u kterých existuje omezení pro přijetí ke studiu, zašlete potřebné podklady nejpozději do (pro zimní semestr), u oborů bez omezení pro přijetí ke studiu pak do začátku semestru. Konzultace Oborová studijní poradna Technická univerzita Chemnitz Fakulta ekonomiky Prof. Dr. Bernd Stöckert Sídlo: Thüringer Weg 7, místnost 222 Tel.: (0371) Konzultace k informatice: Prof. Dr. Andreas Goerdt Sídlo: Straße der Nationen 62, místnost 226a Tel.: (0371) Dipl.-Math. Margitta Pippig Sídlo: Straße der Nationen 62, místnost 226f

5 Tel.: (0371) Centrální studijní poradna Technická univerzita Chemnitz Centrální studijní poradna Sídlo: Straße der Nationen 62, místnost 046 Tel.: (0371) , , Fax: (0371)

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2014/2015 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 3 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Obsah Obsah: Obsah... 2 Úvodní slovo rektora... 3 Organizace VŠMIE... 5 Harmonogram akademického

Více

Denní vzdělávání řádná délka vzdělávacího programu je 3 roky : probíhá standardním způsobem od pondělí do pátku podle rozvrhu

Denní vzdělávání řádná délka vzdělávacího programu je 3 roky : probíhá standardním způsobem od pondělí do pátku podle rozvrhu Základní informace Vyšší odborné studium je určeno pro absolventy středních škol. Naše škola umožňuje získat vyšší odborné vzdělání formou denního nebo dálkového studia. Denní vzdělávání řádná délka vzdělávacího

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES - výstup mapování škol podobného zaměření

Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES - výstup mapování škol podobného zaměření Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES - výstup mapování škol podobného zaměření Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení prostupnosti studentů mezi VOŠ SOKRATES a VŠ

Více

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti Fakulty bezpečnostního managementu Policejní

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže!

Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže! Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže! Studuj stř íbrný obor VÝPOČ ETNÍ TECHNIKY Seznam studijních oborů VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Více

Charakteristika studijních oborů

Charakteristika studijních oborů Charakteristika studijních oborů Univerzita Tomáše Bati ve ě Fakulta technologická CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍCH OBORŮ Akademický rok 2011/2012 OBSAH BAKALÁŘSKÉ STUDIUM : Chemie a technologie materiálů

Více

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ F a k u l t a p o d n i k a t e l s k á Brno Business School STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA Executive US-MBA Master of Businesss Administration ve spolupráci s Dominican University

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium Právo v podnikání Právo ve veřejné správě Naši partneři HP Invent nabízí IT infrastrukturu, osobní počítače a přístupová zařízení, globální služby, výrobky pro tisk a zobrazování. CASABLANCA INT, internet

Více

Informace o studiu na vyšší odborné škole

Informace o studiu na vyšší odborné škole Informace o studiu na vyšší odborné škole Kmenový obor vzdělávání: 23-41-N/07 Strojírenství Vzdělávací program: Řízení kvality ve strojírenské výrobě a službách Základní údaje Podmínky způsobilosti uchazeče

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2004 KVĚTEN 2003 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM TEL +420 475 603 923, +420 475 601 370, FAX +420 475 600 135 INFO@VSEM.CZ,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01Provoz a ekonomika dopravy Verze z 15. 01. 2009 Platnost 1.9.2009 Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 školní vzdělávací program Podnikání - denní studium HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 6 4 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR

Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR za podpory MŠMT ČR Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Hlavní výsledky projektu verze 1.1 ze dne 18.5. 2007 Autoři: Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Prof. Ing. Petr Doucek.

Více

CERTIFIKACE ÚČETNÍ PROFESE KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY

CERTIFIKACE ÚČETNÍ PROFESE KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY ICÚ Partneři Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR 3 Základní informace k registraci do systému certifikace 5 Profesní kvalifikace

Více

MBAD 658 Risk Management (Řízení rizik)... 11 MBAD 659 Information Technology (Informační technologie)... 11 PLÁN SOUSTŘEDĚNÍ 1. SEMESTRU...

MBAD 658 Risk Management (Řízení rizik)... 11 MBAD 659 Information Technology (Informační technologie)... 11 PLÁN SOUSTŘEDĚNÍ 1. SEMESTRU... OBSAH OBSAH... 1 INFORMACE O STUDIU MBA... 4 CÍLE STUDIA US-MBA... 5 Učební výstupy... 5 Metody výuky... 5 ORGANIZACE STUDIA... 6 ŘÍZENÍ A LEKTORSKÝ SBOR STUDIA MBA... 7 Vedení programu:... 7 Doc. Ing.

Více

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Návrh k akreditaci vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název

Více

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé,

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé, Úvodní slovo Katalog Kurzů 2010 Na cestě k úspěchu Vážení přátelé, jsem ráda, že vám mohu představit náš nový katalog odborných kurzů na rok 2010. Ve společnosti BUREAU VERITAS vám nabízíme více než 60

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Finanční specialista 63-41-M/01Ekonomika a podnikání Verze z 03. 04. 2008 Platnost 1.9. 2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING)

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING) ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING) Obsah ANALÝZA A NÁVRH INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 4 ANALÝZA DAT V EKONOMII... 5 APLIKACE PODNIKOVÉ INFORMATIKY...

Více