ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ o shodě nad programovými cíli

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ o shodě nad programovými cíli"

Transkript

1 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ o shodě nad programovými cíli Politická strana nebo sdružení: ANO2011 datum: Přítomni: Piráti: Knotek Ondřej, Třešňák Petr, Franta Vojtěch, Třešňák Zdeněk, Kalina Martin ANO2011: Hurajčík Martin, Hurajčík Miloš, Chadim Miloslav, Kafka Vladimír, Drahorád Michal Body k jednání 1) Transparentní město smlouvy města na internetu, materiály pro radu a zastupitelstvo, transparentní účty města a městských organizací placených z rozpočtu města ANO2011: Shoda. Materiály pro radu a zastupitelstvo s dostatečným časovým předstihem v případě hlasování tak, aby byl čas je důkladně nastudovat, 2) Zapojení občanů do rozhodování poskytneme občanům systém zpětné vazby. Setkávání občanů s radnicí. Referenda ve strategických oblastech. ANO2011: Shoda. Zpětná vazba by měla být hlavně od odborníků v oboru. Setkávání občanů, podnikatelů a živnostníků iniciovaných radnicí 3) Kvalitní veřejné služby obnovení Lékařské služby první pomoci ve městě 24 hodin, Zdravotnictví Piráti: Zajistit akutní lékařskou službu 24 hod. včetně zázemí pro rychlou záchrannou službu. ANO2011: Shoda Doprava Piráti: Audit DPML, Analyzovat možnosti rozvoje MHD, předpoklad zachování trolejbusů ANO2011: Souhlasí, navrhuje rozšířit spoje o příměstskou dopravu a především vypracování koncepce dopravní obslužnosti Piráti: Souhlas Školství Piráti: priorita zachování všech úrovní vzdělání ve městě, dostupnost MŠ i jeslí, podpora případných lesních školek ANO2011: Shoda 4) Územní plán a plán rozvoje Piráti: Přihlásili jsme se k bodům pro rozvoj architektury dle ČKA (Architektura pro komunální politiku https://www.cka.cz/cs/cka/tema-cka/program-architektura-

2 pro-komunalni-politiku). Strategický plán by měl korelovat s územním plánem. Územní plán vypracován dle architektonické soutěže, zadané transparentně ANO2011: Souhlas. Strategický plán se musí dodržovat. Skutečně funkční komise pro architekturu a urbanismus. Nutné zřídit pozici městského a parkového architekta. Piráti: Souhlas 5) Opatření ke zmírnění odchodu mladých z města Piráti: Zahájit některá opatření, která diverzifikují trh práce včetně možnosti pro rozvoj drobného průmyslu. Podpora startovacího bydlení. Podpora kulturního zázemí. ANO: Souhlas, k budoucímu jednání 6) Rozvoj lázeňství jednání s 1.LFUK o setrvání Ústavu lázeňské medicíny. Dostupnost pramenů všem subjektům. ANO2011: Shoda. K dalšímu jednání, nejen LFUK, mohou to být i jiné ústavy nebo vysoké školy. Programové podmínky ANO2011 1) Odmítnutí plynofikace a vzniku nových plynových kotelen v centru lázní. Podporovat centrální vytápění, jelikož je majetkem města, ale zároveň jednat s nájemcem o výhodnějších cenách pro odběratele. Piráti: Souhlas. Případný vznik nových kotelen je nutný podložit detailní rozvahou, zda je skutečně výhodnější než zásobování teplem z CZT. Prioritou je však rozvoj CZT pro možnost využití budoucích alternativ (např. HDR dle programu Pirátů) ANO2011: HDR k jednání, projektem se nesmí ohrozit spodní vody v oblasti města a v ochranném pásmu spodních vod v oblasti s přirozeným výskytem léčivých pramenů a je nutná vysoká počáteční investice. 2) Bezpečnost - Kamerový systém je nedostatečný a nekvalitní. Je nutná jeho modernizace i případné rozšíření Piráti: Otevřená otázka k jednání Struktura řízení města Obnovení konceptu starosta + 2 místostarostové, zrušení pozic projektového manažera města a tiskového mluvčího. ANO2011: Shoda. ANO2011 předpokládá v případě koalice získání postu místostarosty.

3 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ o shodě nad programovými cíli Politická strana nebo sdružení: ČSSD datum: Přítomni: Piráti: Knotek Ondřej, Třešňák Petr, Franta Vojtěch, Třešňák Zdeněk, Kalina Martin ČSSD: Míka Miroslav, Haas Libor, Trávníček Vladislav Trávníček: Především upozorňuji na fakt, že komunální program Pirátů je de facto totožný s tímtéž programem místní ČSSD až na drobné odchylky. Body k jednání 1) Transparentní město smlouvy města na internetu, materiály pro radu a zastupitelstvo, transparentní účty města a městských organizací placených z rozpočtu města ČSSD: Shoda, otevřít a vyhodnotit předchozí kauzy včetně zveřejnění na internetu. Veškeré smlouvy a poptávky zveřejňovat na internetu. ČSSD: Kompletní výběrová řízení na všechny pozice ve městě provádět cyklicky. Zřídit kontaktní doručovací internetový bod přístupný občanům a zabývat se jejich připomínkami. 2) Zapojení občanů do rozhodování poskytneme občanům systém zpětné vazby, diskuzi s občany, referenda ve strategických oblastech ČSSD: Souhlas. Motivovat občany k účasti na zastupitelstvu. Lze například zavést starostenské nebo zastupitelské hodiny. Viz předchozí bod. Upozornění na to, že radnice pracuje chaoticky a správa města je předražená. 3) Kvalitní veřejné služby Zdravotnictví Piráti: Zajistit akutní lékařskou službu 24 hod. včetně zázemí pro rychlou záchrannou službu. ČSSD: Souhlas. Nutná spolupráce mezi kraji a jednání s pojišťovnami na úrovni záchranné služby i spádové oblasti pro městskou nemocnici. Prvořadě zajistit kvalifikované odborníky pro služby. Po odlivu lékařů na polikliniku je třeba uvážit umístění Emergency, jež může mít mezikrajový význam. Doprava Piráti: Audit DPML, Analyzovat možnosti rozvoje MHD, předpoklad zachování trolejbusů ČSSD: Zachovat trolejbusy Ano, ne za každou cenu ve stávajícím rozsahu. Například noční provoz řešit malokapacitním elektrobusem. Zatímní politika vedla ke zbytečnému zdražení jízdného. Jednali jsme tak, aby

4 do veřejné dopravy proudily peníze z parkování a měli jsme částečný úspěch, další postup se zarazil kvůli nevůli zastupitelů prospět občanům. Školství Piráti: Priorita všech úrovní vzdělání ve městě, zachovat stávající rozsah. Dostupnost MŠ i jeslí ČSSD: Nikoli stávající rozsah, ale maximální možný rozsah. Rozšířit zejména kapacity pro předškolní vzdělávání s následným zlepšením základních škol družiny, tělocvičny. Lépe řízený odbor školství. 4) Územní plán a plán rozvoje Piráti: Přihlásili jsme se k bodům pro rozvoj architektury dle ČKA (Architektura pro komunální politiku https://www.cka.cz/cs/cka/tema-cka/programarchitektura-pro-komunalni-politiku). Strategický plán by měl korelovat s územním plánem. Územní plán vypracován dle architektonické soutěže, zadané transparentně. Znovuobnovení role městského architekta i zahradního architekta. ČSSD: Nutná koordinace všech třech dokumentů ( Statut lázeňského místa, Strategický plán a územní plán) + důkladná veřejná diskuze. Pro funkci architekta vybrat člověka zvenčí. Na plný úvazek nelze. Otevřená záležitost, materiál převzat k prostudování. 5) Opatření ke zmírnění odchodu mladých z města Piráti: Zahájit některá opatření, která diverzifikují trh práce včetně možnosti pro rozvoj drobného průmyslu. Podpora bydlení. ČSSD: Průmysl není hlavní účel města. Podpora maximálního rozvoje služeb souvisejícíhoch s lázeňstvím. 6) Rozvoj lázeňství jednání s 1.LFUK o setrvání Ústavu lázeňské medicíny. ČSSD: KV kraj stojí o vysokou školu, jednat o možnostech pro její umístění. Piráti: Přistup k pramenům pro všechny. ČSSD: Případný minerálkovod nesmí být hrazen pouze městem. Jeho provoz nesmí být pro město ztrátový. ČSSD: Přenést do ML model fungující v KV. V KV začal fungovat i balneologický institut, lze podniknout kroky ke zřízení pobočky v ML. Řada lázní v ČR už hledá nové postupy. Programové podmínky ČSSD ČSSD: M.Míka předal dokument s výčtem oblastí pro osobní garance jednotlivými zastupiteli. Bez konkrétního personálního zajištění nebude koalice/ zastupitelstvo funkční (materiál v příloze). Programové body obou stran se nevylučují a některé jsou si velmi blízké. Řídící struktura Koncept Starosta + 2 místostarostové. Zrušit post tiskového mluvčího a projektového manažera.

5 ČSSD: Souhlas. Model pro městskou radu: jedno místo připadá na dva mandáty. Doporučeno akceptovat výsledek voleb a pokusit se sjednotit širší koalici s cílem zapojit většinu zastupitelů, kteří mohou a chtějí pomoci. Volby přináší mnoho koaličních možností co do kombinatoriky a velmi malý výběr lidí co do kvality. Pozor na chyby při volbě partnerů. Příloha Ekonomie a majetek Provoz a služby Rozvoj Finanční výbor Dotační příprava Výběrová řízení Investice a opravy, pasport kontrolní komise Informatika,internet Dozorčí rada CHEVAK Cheb a.s. Optimalizace MHD - dozorčí rada Dopravní podnik Dozorčí rada Parking + doprava Vytápění x plynofikace Lázeňský statut Strategický plán Územní plán Komise výstavby Školství a sociální Kultura a cestovní ruch Komise školství Dozorčí rada - Nemocnice Spolková činnost důchodci Komise sportu Komise kultury Komise cestovního ruchu UNESCO KISS dozorčí rada Družební města Německo Francie Anglie Rusko

6 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ o shodě nad programovými cíli Politická strana nebo sdružení: ML100 datum: Přítomni: Piráti: Knotek, Třešňák P., Franta, Třešňák Z., Kalina M. ML100: Šnajdr, Podlucká, Monsportová, Mottlová, Veselý, Folprecht Body k jednání 1) Transparentní město smlouvy města na internetu, materiály pro radu a zastupitelstvo, transparentní účty města a městských organizací placených z rozpočtu města ML100: Shoda. Pro maximální otevřenost. 2) Zapojení občanů do rozhodování poskytneme občanům systém zpětné vazby, diskuze s občany, referenda ve strategických oblastech. ML100: Referenda obecně ano. Pro referenda je nutné správné formulování otázek a zpracování problematiky. ML100: Velmi důležité setkávat se osobně. Setkávání s občany a podnikateli. 3) Kvalitní veřejné služby obnovení Lékařské služby první pomoci ve městě 24 hodin, Zdravotnictví Piráti: Zajistit akutní lékařskou službu 24 hod. (včetně zázemí pro rychlou záchrannou službu. ML100: Shoda - první krok při řešení problematiky zdravotnictví. Piráti: Je ochota lázeňského sektoru podílet se na spolufinancování? ML100: Všichni platíme příspěvky do zdravotního systému, je nutné dostat sem služby, na které máme ze zákona nárok. Po důkladné analýze, pokud nebude možná jiná alternativa, lze uvažovat po dohodě s ostatními subjekty o spolufinancování. Doprava Piráti: Audit DPML. Analyzovat možnosti rozvoje MHD, předpoklad zachování trolejbusů. ML100: Je zde velký potenciál i v rozšíření MHD do vzdálenějších lokalit. Zavést kontroling DPML. Školství Piráti: priorita všech úrovní vzdělání ve městě, zachovat stávající rozsah. Dostupnost MŠ i jeslí ML100: Shoda

7 4) Územní plán a plán rozvoje Piráti: Přihlásili jsme se k bodům pro rozvoj architektury dle ČKA (Architektura pro komunální politiku - https://www.cka.cz/cs/cka/tema-cka/program-architekturapro-komunalni-politiku ). Strategický plán by měl korelovat s územním plánem. Územní plán vypracován dle architektonické soutěže, zadané transparentně. Znovuobnovení role městského architekta i zahradního architekta. ML100: Ano. Myšlenka zní rozumně. 5) Opatření ke zmírnění odchodu mladých z města Piráti: Zahájit některá opatření, která diverzifikují trh práce včetně možnosti pro rozvoj drobného průmyslu. Podpora bydlení. ML100: Shoda 6) Rozvoj lázeňství jednání s 1.LFUK o setrvání Ústavu lázeňské medicíny. Přístup k pramenům pro všechny subjekty. ML100: Shoda Programové podmínky ML100 Klíčový bod Lázeňství a cestovní ruch. Jako součást koalice je to místo, kde se chceme angažovat. Personální okolnosti ML100 Momentálně se nebudeme vymezovat vůči žádnému subjektu. Řídící struktura Koncept starosta + 2 místostarostové. Zrušení funkce projektového manažera města a tiskového mluvčího ML100: Shoda ML100: Ambice ML100 - radní pro lázeňství a cestovní ruch + zastoupení v odborných komisích.

8 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ o shodě nad programovými cíli Politická strana nebo sdružení: Změna pro Mariánské Lázně Přítomni: Piráti: Knotek, Třešňák P., Franta, Třešňák Z., Kalina Změna pro ML: Tobrman, Pelc, Škroch, Česal Body k jednání 1) Transparentní město smlouvy města na internetu, materiály pro radu a zastupitelstvo, transparentní účty města a městských organizací placených z rozpočtu města Změna: Existují i problémy s ochrannou osobních údajů ve smlouvách Piráti: Technicky není problém řešit 2) Zapojení občanů do rozhodování poskytneme občanům systém zpětné vazby, diskuze radnice s občany, Referenda ve strategických oblastech. Změna: Referenda logické např. u heren. Otázka, kde je hranice (např. výše investic) pro svolání referenda 3) Kvalitní veřejné služby Zdravotnictví Piráti: Zajistit akutní lékařskou službu 24 hod. včetně zázemí pro rychlou záchrannou službu. Změna: Shoda Doprava Piráti: Audit DPML. Analyzovat možnosti rozvoje MHD, předpoklad zachování trolejbusů. Změna: Snížit dotaci z 12 na 10 mil. téměř není možné. Pokud je předpoklad zachování trolejbusů, očekává se diskuze. Školství Piráti: priorita všech úrovní vzdělání ve městě, zachovat stávající rozsah. Dostupnost MŠ i jeslí Změna: Shoda 4) Územní plán a plán rozvoje Piráti: Přihlásili jsme se k bodům pro rozvoj architektury dle ČKA (Architektura pro komunální politiku - https://www.cka.cz/cs/cka/tema-cka/program-architektura-prokomunalni-politiku ). Strategický plán by měl korelovat s územním plánem. Územní plán vypracován dle architektonické soutěže, zadané transparentně. Znovuobnovení role městského architekta i zahradního architekta. Změna: Shoda Zahradního architekta nyní supluje člověk na odb. živ. prostředí, mohla by to být stejná

9 pozice, pouze specialista. 5) Opatření ke zmírnění odchodu mladých z města Piráti: Zahájit některá opatření, která diverzifikují trh práce včetně možnosti pro rozvoj drobného průmyslu. Podpora bydlení. Změna: Shoda v hledání řešení. V podpoře bydlení existuje i bariéra v podobě znaleckých posudků a cen nemovitostí v dané lokalitě. 6) Rozvoj lázeňství jednání s 1.LFUK o setrvání Ústavu lázeňské medicíny. Prameny k dispozici všem subjektům (za cenu nákladů spojených). Změna: Snaha o spolupráci vždy zkrachovala. Je nutné častější oslovování profesionálů. Programové požadavky Změny: Systematické zvelebování sídlišť a služeb v nich. Řídící struktura Koncept starosta + 2 místostarostové bez projektového manažera města a tiskového mluvčího. Změna: Souhlas. S tiskovým mluvčím možná počkat, nechat otevřené.

10 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ o shodě nad programovými cíli Politická strana nebo sdružení: Volby (STAN) Přítomni: Piráti: Knotek, Třešňák P., Franta, Třešňák Z., Kalina Volby 94: Šimánek, Nosek, Bartoš, Kotoun Body k jednání 1) Transparentní město smlouvy města na internetu, materiály pro radu a zastupitelstvo, transparentní účty města a městských organizací placených z rozpočtu města V94: Shoda 2) Zapojení občanů do rozhodování poskytneme občanům systém zpětné vazby. Diskuzi s občany. Referenda ve strategických oblastech. V94: Souhlas 3) Kvalitní veřejné služby Zdravotnictví Piráti: Zajistit akutní lékařskou službu 24 hod. včetně zázemí pro rychlou záchrannou službu. V94: Shoda Doprava Piráti: Audit DPML. Analyzovat možnosti rozvoje MHD, předpoklad zachování trolejbusů. V94: Shoda. Navázat na rozvoj cyklostezek, umisťování stojanů pro jízdní kola. Školství Piráti: priorita všech úrovní vzdělání ve městě, zachovat stávající rozsah. Dostupnost MŠ i jeslí V94: Shoda 4) Územní plán a plán rozvoje Piráti: Přihlásili jsme se k bodům pro rozvoj architektury dle ČKA (Architektura pro komunální politiku - https://www.cka.cz/cs/cka/tema-cka/program-architektura-prokomunalni-politiku ). Strategický plán by měl korelovat s územním plánem. Územní plán vypracován dle architektonické soutěže, zadané transparentně. Znovuobnovení role městského architekta i zahradního architekta. V94: Shoda 5) Opatření ke zmírnění odchodu mladých z města Piráti: Zahájit některá opatření, která diverzifikují trh práce včetně možnosti pro rozvoj drobného průmyslu. Podpora bydlení. Podpora kulturního zázemí

11 V94: Shoda. Podpora startovací byty např. model podobný Německu 6) Rozvoj lázeňství jednání s 1.LFUK o setrvání Ústavu lázeňské medicíny. Přístup k pramenů všem subjektům. V94: Shoda. Již v minulosti snaha prolomit monopol lázní na prameny. Dlouholeté úsilí. Výzkumný ústav balneologický skutečně v ML chybí. Úvaha nad zřízením odboru Lázeňství a cestovního ruchu. Vrátit se k energetické koncepci a jasně ji definovat. Programové požadavky Volby ) Vstup do UNESCO 2) Sport dobudování tribuny, podpora cyklosportu, celkově rozvoje potenciálu města v oblasti sportu a podpora marketingu tímto směrem. Podpora mládežnického sportu. 3) Revize smluv 4) Snížení daně z nemovitostí a zlepšení bytového fondu pomocí přerozdělení prostředků z nebytových prostorů Řídící struktura Konceptu starosta + 2 místostarostové, zrušení pozic projektového manažera města a tiskového mluvčího V94: Shoda

12 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ o shodě nad programovými cíli Politická strana nebo sdružení: KSČM datum: Přítomni Piráti: Knotek Ondřej, Třešňák Petr, Franta Vojtěch, Třešňák Zdeněk, Kalina Martin KSČM: Miklušák Pavel, Němec Josef Body k jednání Požadavky 1) Transparentní město smlouvy města na internetu, materiály pro radu a zastupitelstvo, transparentní účty města a městských organizací placených z rozpočtu města KSČM: Transparentnost již byla v minulosti z naší strany iniciována. Resp. iniciativa k elektronickému zadávání zakázek, vnitřní podmínky více konkretizovat např. snížit pravomoci rady. Městské firmy TDS funguje dobře, lesy fungují švarcsystémem, KIS stojí 5,5 mil.kč - měl by mít v náplni vypisování soutěží např. na trhy. Příliš nefunguje vazba na městské firmy. 2) Zapojení občanů do rozhodování poskytneme občanům systém zpětné vazby. Diskuze s občany. Referenda ve strategických oblastech. KSČM: Shoda. Prosazuje, aby v úřední dny byl vždy na radnici placený funkcionář k zastižení. 3) Kvalitní veřejné služby obnovení Lékařské služby první pomoci ve městě 24 hodin, Zdravotnictví Piráti: Zajistit akutní lékařskou službu 24 hod. (LSPP) včetně zázemí pro rychlou záchrannou službu. KSČM: Shoda. Ke zhroucení zdravotnictví služeb ve městě došlo už v roce 2004, rok 2008 už byl pouze výsledek (jedna firma např. nesplňovala podmínky výběrového řízení). Občané i lázeňští hosté si zdravotnické služby určitě zaslouží. V otázce záchrany nemocnice neexistovala součinnost Lázní ani hotelů. Doprava Piráti: Audit DPML. Analyzovat možnosti rozvoje MHD, předpoklad zachování trolejbusů. KSČM: Shoda. Zachování MHD. Je nutné se dopravou ve městě zabývat, a to od cyklistiky přes parkovací místa až po MHD. Školství Piráti: Priorita všech úrovní vzdělání ve městě, zachovat stávající rozsah. Dostupnost MŠ i jeslí. KSČM: Shoda. Vytvářet podmínky pro mini-školky. Co se týče zaniklé fakulty, neexistoval požadavek Lázní.

13 4) Územní plán a plán rozvoje Piráti: Přihlásili jsme se k bodům pro rozvoj architektury dle ČKA (Architektura pro komunální politiku - https://www.cka.cz/cs/cka/tema-cka/program-architekturapro-komunalni-politiku ). Strategický plán by měl korelovat s územním plánem. Územní plán vypracován dle architektonické soutěže, zadané transparentně. Znovuobnovení role městského architekta i zahradního architekta. KSČM: Shoda. Pustit do ML nejlepší lidi na architekturu. Dokud nebude hotový strategický plán, nemělo by se město zadlužovat. 5) Opatření ke zmírnění odchodu mladých z města Piráti: Zahájit některá opatření, která diverzifikují trh práce včetně možnosti pro rozvoj drobného průmyslu. Podpora startovacího bydlení. Podpora kulturního zázemí. KSČM: Shoda. V oblasti kultury je zde řada objektů, které lze nabídnout. Včetně pilnice v areálu TDS historická budova vhodná ke kulturnímu a sportovnímu vyžití. 6) Rozvoj lázeňství jednání s 1.LFUK o setrvání Ústavu lázeňské medicíny. Přístup k pramenům. KSČM: Je zde zanedbána údržba některých pramenů. Je důležité začít skutečnou spolupráci s lázněmi. Programové požadavky KSČM: 1) Městský zahradník. 2) Zlepšení péče o seniory, včetně vybudování veřejných sportovišť pro starší 3) Cyklostezky nyní jsou špatně řešené + obnovení bobové dráhy (letní) 4) Městská policie (stojí 8,5 mil. ročně) špatně řízená, mají jízdní kola, která nevyužívají, dále 3 vozidla Řídící struktura Koncept starosta + 2 místostarostové, zrušit projektového manažera a tiskového mluvčího KSČM: Souhlas. Navíc vypovědět smlouvu oběma TV a řešit individuálně. Např. službou TV ZAK. Každý člen rady by měl mít v gesci určitou oblast, např. i částečně uvolněních. Kontrola: Není zde žádný kontrolní orgán, který může jednat z vlastní iniciativy (kontrolní výbor má pouze pravomoci dané zastupitelstvem) = vytvoření odboru vnitřní kontroly, k řízení příspěvkových organizací a organizací založených městem využít kontrolních dnů vlastníka-zakladatele

14 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ o shodě nad programovými cíli Politická strana nebo sdružení: Volba pro město, Město sobě datum: Přítomni: Piráti: Knotek Ondřej, Třešňák Petr, Franta Vojtěch, Třešňák Zdeněk, Kalina Martin Volba pro město: Říha Pavel, Kantor Vladimír Město sobě: Borka Luboš Body k jednání 1) Transparentní město smlouvy města na internetu, materiály pro radu a zastupitelstvo, transparentní účty města a městských organizací placených z rozpočtu města VPM, MS: Shoda 2) Zapojení občanů do rozhodování poskytneme občanům systém zpětné vazby i setkávání s veřejností, referenda ve strategických oblastech. VPM, MS: Shoda 3) Kvalitní veřejné služby Zdravotnictví Piráti: Zajistit akutní lékařskou službu 24 hod. včetně zázemí pro rychlou záchrannou službu. VPM, MS: Shoda Doprava Piráti: Audit DPML, Analyzovat možnosti rozvoje MHD, předpoklad zachování trolejbusů. VPM, MS: MHD ano, ale jiný systém. Přestupní jízdné, změna jízdních řádů. Návaznost na další dopravní spoje a zasazení o meziměstskou dopravu. Jiný koncept parkování. Školství Piráti: priorita všech úrovní vzdělání ve městě, zachovat stávající rozsah. Dostupnost MŠ i jeslí VPM, MS: Shoda

15 4) Územní plán a plán rozvoje Piráti: Přihlásili jsme se k bodům pro rozvoj architektury dle ČKA (Architektura pro komunální politiku - https://www.cka.cz/cs/cka/tema-cka/programarchitektura-pro-komunalni-politiku ). Strategický plán by měl korelovat s územním plánem. Územní plán vypracován dle architektonické soutěže, zadané transparentně. Znovuobnovení role městského architekta i zahradního architekta. VPM, MS: Shoda 5) Opatření ke zmírnění odchodu mladých z města Piráti: Zahájit některá opatření, která diverzifikují trh práce včetně možnosti pro rozvoj drobného průmyslu. Podpora bydlení. Podpora kulturního zázemí. VPM, MS: Shoda. Město již nyní dává velký obnos na kulturu. 6) Rozvoj lázeňství jednání s 1.LFUK o setrvání Ústavu lázeňské medicíny. Přístup k pramenům pro všechny subjekty. VPM, MS: Možnost je. Není vůle ostatní podílet se finančně na spojených investičních nákladech. Programové podmínky VPM, MS Tepelné hospodářství zavedením konkurenčního prostředí umožnit zlevnění ceny tepla pro obyvatele města a nezasahovat rozhodováním zastupitelů do výkonu státní správy jako kupř. stavebními závěrami atd. Řídící struktura Koncept starosta + 2 místostarostové. Zrušit pozice projektového manažera a tiskového mluvčího VPM, MS: Bude nutné nejdříve znát personální obsazení.

16 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ o shodě nad programovými cíli Politická strana nebo sdružení: ODS Přítomni: Piráti: Knotek Ondřej, Třešňák Petr, Franta Vojtěch, Třešňák Zdeněk, Kalina Martin ODS: Chval Jiří Body k jednání 1) Transparentní město smlouvy města na internetu, materiály pro radu a zastupitelstvo, transparentní účty města a městských organizací placených z rozpočtu města ODS: Ano. Někdy však nelze zveřejňovat úplně vše. Účty u některých bankovních domů nelze. Plné zveřejnění účtů bez dalších informací (vázanost na akce, ve fondech atd.) je zavádějící. Doporučuji rozklikávací rozpočet zobrazující jak plán, tak plnění včetně informace o volných prostředcích, a úplné zveřejnění stavů a čerpání z fondů města (adresně). 2) Zapojení občanů do rozhodování poskytneme občanům systém zpětné vazby. Diskuze radnice s občany. Referenda ve strategických oblastech. ODS: Shoda. Setkání s občany měla úspěch. Podobný koncept již vyzkoušela Ellen Volavková. Referendum například o nové radnici na Chebské. 3) Kvalitní veřejné služby Zdravotnictví Piráti: Zajistit akutní lékařskou službu 24 hod. včetně zázemí pro rychlou záchrannou službu. ODS: Shoda. Jednoznačně. Největším problémem je personální zajištění (nedostatek kvalifikovaných lékařů) Doprava Piráti: Audit DPML. Analyzovat možnosti rozvoje MHD, předpoklad zachování trolejbusů. ODS: Hlavně nutná návaznost na IDS. Elektromobilita je jednoznačným cílem. Školství Piráti: priorita všech úrovní vzdělání ve městě, zachovat stávající rozsah. Dostupnost MŠ i jeslí. ODS: Je zde i prostor pro privátní sektor. Není rozumné např. stavět jesle, pokud není poptávka 4) Územní plán a plán rozvoje

17 Piráti: Přihlásili jsme se k bodům pro rozvoj architektury dle ČKA (Architektura pro komunální politiku - https://www.cka.cz/cs/cka/tema-cka/programarchitektura-pro-komunalni-politiku ). Strategický plán by měl korelovat s územním plánem. Územní plán vypracován dle architektonické soutěže, zadané transparentně. Znovuobnovení role městského architekta i zahradního architekta. ODS: Souhlas. Aktualizace Strategického plánu by měla být hotová na začátku příštího roku. K diskuzi, zda pracovat nad revizí současného strategického plánu, nebo zpracovat nový: příklon k revizi. 5) Opatření ke zmírnění odchodu mladých z města Piráti: Zahájit některá opatření, která diverzifikují trh práce včetně možnosti pro rozvoj drobného průmyslu. Opatření na podpory startovacího bydlení. Podpora kulturního zázemí. ODS: Shoda 6) Rozvoj lázeňství jednání s 1.LFUK o setrvání Ústavu lázeňské medicíny. Přístup k pramenům. ODS: Shoda Další body ODS: Cíl dát do pořádku městská sídliště (priorita Úšovice) a opravit pořádně a co nejdříve Palackého ulici. Řídící struktura Koncept Starosta + 2 místostarostové bez projektového manažera a tiskového mluvčího ODS: Shoda. V případě masivního zveřejňování všech městských událostí, pohybů a rozhodnutí zvážit, zda by funkce tiskového mluvčího nakonec nebyla na místě.

DOHODA O KOALIČNÍ SPOLUPRÁCI

DOHODA O KOALIČNÍ SPOLUPRÁCI DOHODA O KOALIČNÍ SPOLUPRÁCI pro Zastupitelstvo města Mariánské Lázně v období 2014 2018 Zastupitelé zvolení ve volbách do Zastupitelstva města Mariánské Lázně uskutečněných ve dnech 10. a 11. října 2014

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ. Programové prohlášení koalice České pirátské strany, Hnutí ANO, Volby 94, ČSSD a ODS pro Mariánské Lázně 2014-2018

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ. Programové prohlášení koalice České pirátské strany, Hnutí ANO, Volby 94, ČSSD a ODS pro Mariánské Lázně 2014-2018 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Programové prohlášení koalice České pirátské strany, Hnutí ANO, Volby 94, ČSSD a ODS pro Mariánské Lázně 2014-2018 Revize 1 únor 2015 Obsah Úvod... 3 Transparentní a odpovědné řízení

Více

OPENING Vídeň, 30. duben, 2004 Brno-Nový Lískovec

OPENING Vídeň, 30. duben, 2004 Brno-Nový Lískovec OPENING Vídeň, 30. duben, 2004 Brno-Nový Lískovec rno Nový Lískovec kladní údaje o městské části: Rozloha městské části 1,6 km 2, sídliště 0,6km 2 Počet trvale bydlících obyvatel 10 500 Celkem bydlících

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014

Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014 Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014 Dne 8.12.2010, několik málo hodin před schůzí ustavujícího zastupitelstva, uzavřeli zástupci Sdružení pro město Domažlice, České strany

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ZÁKLADNÍMI FUNKCEMI OBCE, JAKO SÍDELNÍHO ÚTVARU, JSOU OBYTNÁ, PRACOVNÍ A OBSLUŽNÁ. Rozvoj obce je dlouhodobý proces vyváženého a udržitelného zlepšování

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

Programové prohlášení 2014-2018

Programové prohlášení 2014-2018 Programové prohlášení 2014-2018 Otevřená radnice a transparentní samospráva transparentnost otevřená radnice vytvoření protikorupčního prostředí efektivně fungující radnice a eliminace byrokracie zapojení

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva hlavního města Prahy za Občanskou demokratickoustranu (dále také

Více

Programové prohlášení na volební období 2014-2018

Programové prohlášení na volební období 2014-2018 Programové prohlášení na volební období 2014-2018 uzavřeno níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Hnutí ANO 2011: Mgr. Jaroslav Němec, nar. 25. 3. 1966, bytem Velehradská 4248/24a,

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

VYHODNOCENÍ 10 P MĚSTA KRNOVA

VYHODNOCENÍ 10 P MĚSTA KRNOVA Tabulka č. 1 znázorňuje výčet problémů, který byl určen veřejnou diskuzí při příležitosti konání 2. ročníku Fóra Zdravého města Krnova (dále jen Fórum) dne 5. listopadu 2013. Pro ověření nadefinovaných

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

uzavírají na základě dohody, tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI

uzavírají na základě dohody, tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI mezi zastupiteli hnutí UFO a zastupiteli hnutí ANO 2011 na volební období 2014 2018 ve statutárním městě Ústí nad Labem s podporou dalších subjektů a osob Zastupitelé statutárního

Více

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro uzavrená mezi politickými stranami: TOP 09 v Praze 3 Sídlo: Zastoupená: Prahu 3 dále jen "TOP 09", na strane jedné a Koalicní smlouva Újezd 40/450, Praha 1, 11800 Martinem Dlouhým, predsedou TOP 09 pro

Více

Český Brod do roku 2022. Duben 2010

Český Brod do roku 2022. Duben 2010 Plnění Strategického plánu města m Český Brod do roku 2022 Duben 2010 Vznik strategického plánu Zahájen jení prací na strategickém m plánu prosinec 2006 Schválen lení strategického plánu zastupitelstvem

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ RESORT PASOHLÁVKY - - lázně nového typu 1. Činnost společnosti 2. Příležitost na trhu 3. Koncept termálního resortu 4. Přínosy

Více

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva města

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva města Zápis z 11. zasedání zastupitelstva města Datum konání: Místo konání: 19. 11. 2015 od 15.00 hod Velká zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Jednání zahájil a řídil starosta města Ing. Petr

Více

Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro volební období 2014 2018

Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro volební období 2014 2018 Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/5 ZMČ 7/5.3 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 16. 06. 2015 Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

- Ve spolupráci s Regionálním muzeem budeme usilovat o obnovení expozice plakátů A. Muchy - Zvýšíme spolupráci s Muzeem loutkářských kultur

- Ve spolupráci s Regionálním muzeem budeme usilovat o obnovení expozice plakátů A. Muchy - Zvýšíme spolupráci s Muzeem loutkářských kultur Programové prohlášení Rady města Chrudim Rada města Chrudim v návaznosti na uzavřenou koaliční smlouvu stran ČSSD, SNK ED, Koalice pro Chrudim, VV,TOP09 a Strany svobodných občanů, vzešlých z komunálních

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., Dubí 1 Veřejná správa Státní

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly

Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly 1. Podporovat stávající významné zaměstnavatele tak, aby se v Pardubicích rozvíjeli, investovali a zvyšovali své propojení s místní ekonomikou. 1.1

Více

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Snahou obce Petrovice bude, aby jednak udržela a zvyšovala počet obyvatel, vytvářela podmínky pro rodiny s dětmi a také vytvořila podmínky pro klidné a důstojné

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014 1 P ROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RM 2010-2014 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014 Česká strana sociálně demokratická, Občanská demokratická strana a Nezávislé občanské sdružení vytvořily dohodu o

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

Kraj Vysočina otevřenost a dostupnost informací participativní rozpočet

Kraj Vysočina otevřenost a dostupnost informací participativní rozpočet Kraj Vysočina otevřenost a dostupnost informací participativní rozpočet Ing., náměstek hejtmana Obsah prezentace proč to všechno děláme? jak to děláme? jaké máme výsledky? má to nějaká rizika? 2 Proč to

Více

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád I.Základní ustanovení 1. Organizační strukturu komunitního plánování

Více

Příloha č.1. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014

Příloha č.1. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Příloha č.1 důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Zápis z prezentace Spolku pro záchranu fary v Tuklatech ze dne 24.3.2014 1. Představení,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA M Ě S T O Š U M P E R K STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA Vážení občané města Šumperka, dovolujeme si Vás seznámit se záměrem města Šumperka vypracovat Strategický plán

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

STANOVY Malé Posázaví

STANOVY Malé Posázaví STANOVY Malé Posázaví I. Název, sídlo, právní forma Název: Sídlo: Právní forma: Malé Posázaví (dále v textu jen svazek obcí) Hvězdonice 56, 257 24 Chocerady dobrovolný svazek obcí dle zákona o obcích č.128/2000

Více

Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010

Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010 Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010 Úvod: Město Chrudim si v roce 2003 nechalo zpracovat Strategický plán rozvoje města Chrudimě (dále jen Strategický

Více

Smlouva o volební koalici. pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy. a pro volební období 2014-2018. uzavřená mezi krajskými organizacemi

Smlouva o volební koalici. pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy. a pro volební období 2014-2018. uzavřená mezi krajskými organizacemi Smlouva o volební koalici pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a pro volební období 2014-2018 uzavřená mezi krajskými organizacemi Strany zelených (SZ), Křesťanské a demokratické unie - Československé

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE. Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích

ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE. Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích Přítomni: Dle prezenční listiny. Jednání se zúčastnili senioři, zástupci produktivního věku, ženy 50+, lektor. Téma: Nezbytné služby v naší obci Cíl

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení z ustavujícího zasedání konaného dne 5. 11. 2014 Počet zastupitelů: 15 Přítomno: 15 Omluveni: 0 Neomluveni: 0 ZM/1/1/14 +15/ -0 / Z0 Ing. Jiří Šimánek Volba

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Problematiku dopravy v Chebu řeší aktuální Generel dopravy, který detailně popisuje současnou situaci a navrhuje řešení, která mohou napomoci jejímu zlepšení. Zásadním

Více

Projekt Třeboň - Zdravé město PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA 2014

Projekt Třeboň - Zdravé město PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA 2014 Projekt Třeboň - Zdravé město PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA 2014 S o u h r n podnětů veřejnosti a doporučení odborníků pro dlouhodobý rozvoj města. Odpovídá doporučením pro místní Agendu 21 a místní akční

Více

Jak dál s pražským zdravotnictvím?

Jak dál s pražským zdravotnictvím? Jak dál s pražským zdravotnictvím? Ing. Zeno Veselík, MBA 18. 4. 2012 Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město Praha? Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Dodatečné informace č. 2

Dodatečné informace č. 2 Zadavatel veřejné zakázky: Název zadavatele: Město Petřvald Sídlo zadavatele: Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald IČ zadavatele: 00297593 DIČ zadavatele: CZ00297593 Pověřená osoba: Název: Coworking Centrum

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 1 Atraktivní, environmentálně příznivá doprava Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

Koncepce rozvoje zdravotnictví v regionu Dolnobřežansko

Koncepce rozvoje zdravotnictví v regionu Dolnobřežansko Koncepce rozvoje zdravotnictví v regionu Dolnobřežansko březen 2008 Úvod Zdravotní péči v české republice poskytují zdravotnická zařízení státu, obcí, krajů, fyzických a právnických osob a to v souladu

Více

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Město Blansko Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Strategický plán rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 byl schválen Zastupitelstvem města Blansko na

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

ITAPA 2006 - Bratislava

ITAPA 2006 - Bratislava Informační a komunikační technologie jako prostředek pro rozvoj a konkurenceschopnost regionů ITAPA 2006 - Bratislava Miloš Vystrčil, hejtman kraje Vysočina Struktura prezentace Základní fakta o kraji

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů

Více

Jednání řídícího výboru - Modernizace KNL 13. 4. 2015

Jednání řídícího výboru - Modernizace KNL 13. 4. 2015 Jednání řídícího výboru - Modernizace KNL 13. 4. 2015 Program: 1. Kontrola úkolů z minulého jednání ŘV 2. Informace o zasedání zastupitelstev akcionářů KNL 3. Architektonická soutěž a. Výběr administrátora

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby úvod SWOT analýza konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby Jedná se o komplexní metodu vyhodnocení. Jádro metody spočívá v klasifikaci, ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-29-2015 Termín jednání 5. října 2015 Začátek jednání 16:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

Celkový počet odpovědí respondentů: 506

Celkový počet odpovědí respondentů: 506 MIKROREGION LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ: DOTAZNÍK ISÚ Celkový počet odpovědí respondentů: 56 Slopné 4,35% Velký Ořechov,59% Název obce respondenta Želechovice nad Dřevnicí 7,31% Biskupice 1,98% Březnice 2,9 Bohuslavice

Více

Statutární město Olomouc. Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018

Statutární město Olomouc. Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Statutární město Olomouc Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Schválené Radou města Olomouce dne 25. března 2015 Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Schválené

Více

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Názory občanů sídla Mirotice

Názory občanů sídla Mirotice Názory občanů sídla Mirotice II. díi Zpracoval: Atelier M.A.A.T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. březen 2010 Počet dotazovaných osob pro sídlo Mirotice: 98 osob Názory občanů sídla MIROTICE

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více