ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ o shodě nad programovými cíli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ o shodě nad programovými cíli"

Transkript

1 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ o shodě nad programovými cíli Politická strana nebo sdružení: ANO2011 datum: Přítomni: Piráti: Knotek Ondřej, Třešňák Petr, Franta Vojtěch, Třešňák Zdeněk, Kalina Martin ANO2011: Hurajčík Martin, Hurajčík Miloš, Chadim Miloslav, Kafka Vladimír, Drahorád Michal Body k jednání 1) Transparentní město smlouvy města na internetu, materiály pro radu a zastupitelstvo, transparentní účty města a městských organizací placených z rozpočtu města ANO2011: Shoda. Materiály pro radu a zastupitelstvo s dostatečným časovým předstihem v případě hlasování tak, aby byl čas je důkladně nastudovat, 2) Zapojení občanů do rozhodování poskytneme občanům systém zpětné vazby. Setkávání občanů s radnicí. Referenda ve strategických oblastech. ANO2011: Shoda. Zpětná vazba by měla být hlavně od odborníků v oboru. Setkávání občanů, podnikatelů a živnostníků iniciovaných radnicí 3) Kvalitní veřejné služby obnovení Lékařské služby první pomoci ve městě 24 hodin, Zdravotnictví Piráti: Zajistit akutní lékařskou službu 24 hod. včetně zázemí pro rychlou záchrannou službu. ANO2011: Shoda Doprava Piráti: Audit DPML, Analyzovat možnosti rozvoje MHD, předpoklad zachování trolejbusů ANO2011: Souhlasí, navrhuje rozšířit spoje o příměstskou dopravu a především vypracování koncepce dopravní obslužnosti Piráti: Souhlas Školství Piráti: priorita zachování všech úrovní vzdělání ve městě, dostupnost MŠ i jeslí, podpora případných lesních školek ANO2011: Shoda 4) Územní plán a plán rozvoje Piráti: Přihlásili jsme se k bodům pro rozvoj architektury dle ČKA (Architektura pro komunální politiku https://www.cka.cz/cs/cka/tema-cka/program-architektura-

2 pro-komunalni-politiku). Strategický plán by měl korelovat s územním plánem. Územní plán vypracován dle architektonické soutěže, zadané transparentně ANO2011: Souhlas. Strategický plán se musí dodržovat. Skutečně funkční komise pro architekturu a urbanismus. Nutné zřídit pozici městského a parkového architekta. Piráti: Souhlas 5) Opatření ke zmírnění odchodu mladých z města Piráti: Zahájit některá opatření, která diverzifikují trh práce včetně možnosti pro rozvoj drobného průmyslu. Podpora startovacího bydlení. Podpora kulturního zázemí. ANO: Souhlas, k budoucímu jednání 6) Rozvoj lázeňství jednání s 1.LFUK o setrvání Ústavu lázeňské medicíny. Dostupnost pramenů všem subjektům. ANO2011: Shoda. K dalšímu jednání, nejen LFUK, mohou to být i jiné ústavy nebo vysoké školy. Programové podmínky ANO2011 1) Odmítnutí plynofikace a vzniku nových plynových kotelen v centru lázní. Podporovat centrální vytápění, jelikož je majetkem města, ale zároveň jednat s nájemcem o výhodnějších cenách pro odběratele. Piráti: Souhlas. Případný vznik nových kotelen je nutný podložit detailní rozvahou, zda je skutečně výhodnější než zásobování teplem z CZT. Prioritou je však rozvoj CZT pro možnost využití budoucích alternativ (např. HDR dle programu Pirátů) ANO2011: HDR k jednání, projektem se nesmí ohrozit spodní vody v oblasti města a v ochranném pásmu spodních vod v oblasti s přirozeným výskytem léčivých pramenů a je nutná vysoká počáteční investice. 2) Bezpečnost - Kamerový systém je nedostatečný a nekvalitní. Je nutná jeho modernizace i případné rozšíření Piráti: Otevřená otázka k jednání Struktura řízení města Obnovení konceptu starosta + 2 místostarostové, zrušení pozic projektového manažera města a tiskového mluvčího. ANO2011: Shoda. ANO2011 předpokládá v případě koalice získání postu místostarosty.

3 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ o shodě nad programovými cíli Politická strana nebo sdružení: ČSSD datum: Přítomni: Piráti: Knotek Ondřej, Třešňák Petr, Franta Vojtěch, Třešňák Zdeněk, Kalina Martin ČSSD: Míka Miroslav, Haas Libor, Trávníček Vladislav Trávníček: Především upozorňuji na fakt, že komunální program Pirátů je de facto totožný s tímtéž programem místní ČSSD až na drobné odchylky. Body k jednání 1) Transparentní město smlouvy města na internetu, materiály pro radu a zastupitelstvo, transparentní účty města a městských organizací placených z rozpočtu města ČSSD: Shoda, otevřít a vyhodnotit předchozí kauzy včetně zveřejnění na internetu. Veškeré smlouvy a poptávky zveřejňovat na internetu. ČSSD: Kompletní výběrová řízení na všechny pozice ve městě provádět cyklicky. Zřídit kontaktní doručovací internetový bod přístupný občanům a zabývat se jejich připomínkami. 2) Zapojení občanů do rozhodování poskytneme občanům systém zpětné vazby, diskuzi s občany, referenda ve strategických oblastech ČSSD: Souhlas. Motivovat občany k účasti na zastupitelstvu. Lze například zavést starostenské nebo zastupitelské hodiny. Viz předchozí bod. Upozornění na to, že radnice pracuje chaoticky a správa města je předražená. 3) Kvalitní veřejné služby Zdravotnictví Piráti: Zajistit akutní lékařskou službu 24 hod. včetně zázemí pro rychlou záchrannou službu. ČSSD: Souhlas. Nutná spolupráce mezi kraji a jednání s pojišťovnami na úrovni záchranné služby i spádové oblasti pro městskou nemocnici. Prvořadě zajistit kvalifikované odborníky pro služby. Po odlivu lékařů na polikliniku je třeba uvážit umístění Emergency, jež může mít mezikrajový význam. Doprava Piráti: Audit DPML, Analyzovat možnosti rozvoje MHD, předpoklad zachování trolejbusů ČSSD: Zachovat trolejbusy Ano, ne za každou cenu ve stávajícím rozsahu. Například noční provoz řešit malokapacitním elektrobusem. Zatímní politika vedla ke zbytečnému zdražení jízdného. Jednali jsme tak, aby

4 do veřejné dopravy proudily peníze z parkování a měli jsme částečný úspěch, další postup se zarazil kvůli nevůli zastupitelů prospět občanům. Školství Piráti: Priorita všech úrovní vzdělání ve městě, zachovat stávající rozsah. Dostupnost MŠ i jeslí ČSSD: Nikoli stávající rozsah, ale maximální možný rozsah. Rozšířit zejména kapacity pro předškolní vzdělávání s následným zlepšením základních škol družiny, tělocvičny. Lépe řízený odbor školství. 4) Územní plán a plán rozvoje Piráti: Přihlásili jsme se k bodům pro rozvoj architektury dle ČKA (Architektura pro komunální politiku https://www.cka.cz/cs/cka/tema-cka/programarchitektura-pro-komunalni-politiku). Strategický plán by měl korelovat s územním plánem. Územní plán vypracován dle architektonické soutěže, zadané transparentně. Znovuobnovení role městského architekta i zahradního architekta. ČSSD: Nutná koordinace všech třech dokumentů ( Statut lázeňského místa, Strategický plán a územní plán) + důkladná veřejná diskuze. Pro funkci architekta vybrat člověka zvenčí. Na plný úvazek nelze. Otevřená záležitost, materiál převzat k prostudování. 5) Opatření ke zmírnění odchodu mladých z města Piráti: Zahájit některá opatření, která diverzifikují trh práce včetně možnosti pro rozvoj drobného průmyslu. Podpora bydlení. ČSSD: Průmysl není hlavní účel města. Podpora maximálního rozvoje služeb souvisejícíhoch s lázeňstvím. 6) Rozvoj lázeňství jednání s 1.LFUK o setrvání Ústavu lázeňské medicíny. ČSSD: KV kraj stojí o vysokou školu, jednat o možnostech pro její umístění. Piráti: Přistup k pramenům pro všechny. ČSSD: Případný minerálkovod nesmí být hrazen pouze městem. Jeho provoz nesmí být pro město ztrátový. ČSSD: Přenést do ML model fungující v KV. V KV začal fungovat i balneologický institut, lze podniknout kroky ke zřízení pobočky v ML. Řada lázní v ČR už hledá nové postupy. Programové podmínky ČSSD ČSSD: M.Míka předal dokument s výčtem oblastí pro osobní garance jednotlivými zastupiteli. Bez konkrétního personálního zajištění nebude koalice/ zastupitelstvo funkční (materiál v příloze). Programové body obou stran se nevylučují a některé jsou si velmi blízké. Řídící struktura Koncept Starosta + 2 místostarostové. Zrušit post tiskového mluvčího a projektového manažera.

5 ČSSD: Souhlas. Model pro městskou radu: jedno místo připadá na dva mandáty. Doporučeno akceptovat výsledek voleb a pokusit se sjednotit širší koalici s cílem zapojit většinu zastupitelů, kteří mohou a chtějí pomoci. Volby přináší mnoho koaličních možností co do kombinatoriky a velmi malý výběr lidí co do kvality. Pozor na chyby při volbě partnerů. Příloha Ekonomie a majetek Provoz a služby Rozvoj Finanční výbor Dotační příprava Výběrová řízení Investice a opravy, pasport kontrolní komise Informatika,internet Dozorčí rada CHEVAK Cheb a.s. Optimalizace MHD - dozorčí rada Dopravní podnik Dozorčí rada Parking + doprava Vytápění x plynofikace Lázeňský statut Strategický plán Územní plán Komise výstavby Školství a sociální Kultura a cestovní ruch Komise školství Dozorčí rada - Nemocnice Spolková činnost důchodci Komise sportu Komise kultury Komise cestovního ruchu UNESCO KISS dozorčí rada Družební města Německo Francie Anglie Rusko

6 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ o shodě nad programovými cíli Politická strana nebo sdružení: ML100 datum: Přítomni: Piráti: Knotek, Třešňák P., Franta, Třešňák Z., Kalina M. ML100: Šnajdr, Podlucká, Monsportová, Mottlová, Veselý, Folprecht Body k jednání 1) Transparentní město smlouvy města na internetu, materiály pro radu a zastupitelstvo, transparentní účty města a městských organizací placených z rozpočtu města ML100: Shoda. Pro maximální otevřenost. 2) Zapojení občanů do rozhodování poskytneme občanům systém zpětné vazby, diskuze s občany, referenda ve strategických oblastech. ML100: Referenda obecně ano. Pro referenda je nutné správné formulování otázek a zpracování problematiky. ML100: Velmi důležité setkávat se osobně. Setkávání s občany a podnikateli. 3) Kvalitní veřejné služby obnovení Lékařské služby první pomoci ve městě 24 hodin, Zdravotnictví Piráti: Zajistit akutní lékařskou službu 24 hod. (včetně zázemí pro rychlou záchrannou službu. ML100: Shoda - první krok při řešení problematiky zdravotnictví. Piráti: Je ochota lázeňského sektoru podílet se na spolufinancování? ML100: Všichni platíme příspěvky do zdravotního systému, je nutné dostat sem služby, na které máme ze zákona nárok. Po důkladné analýze, pokud nebude možná jiná alternativa, lze uvažovat po dohodě s ostatními subjekty o spolufinancování. Doprava Piráti: Audit DPML. Analyzovat možnosti rozvoje MHD, předpoklad zachování trolejbusů. ML100: Je zde velký potenciál i v rozšíření MHD do vzdálenějších lokalit. Zavést kontroling DPML. Školství Piráti: priorita všech úrovní vzdělání ve městě, zachovat stávající rozsah. Dostupnost MŠ i jeslí ML100: Shoda

7 4) Územní plán a plán rozvoje Piráti: Přihlásili jsme se k bodům pro rozvoj architektury dle ČKA (Architektura pro komunální politiku - https://www.cka.cz/cs/cka/tema-cka/program-architekturapro-komunalni-politiku ). Strategický plán by měl korelovat s územním plánem. Územní plán vypracován dle architektonické soutěže, zadané transparentně. Znovuobnovení role městského architekta i zahradního architekta. ML100: Ano. Myšlenka zní rozumně. 5) Opatření ke zmírnění odchodu mladých z města Piráti: Zahájit některá opatření, která diverzifikují trh práce včetně možnosti pro rozvoj drobného průmyslu. Podpora bydlení. ML100: Shoda 6) Rozvoj lázeňství jednání s 1.LFUK o setrvání Ústavu lázeňské medicíny. Přístup k pramenům pro všechny subjekty. ML100: Shoda Programové podmínky ML100 Klíčový bod Lázeňství a cestovní ruch. Jako součást koalice je to místo, kde se chceme angažovat. Personální okolnosti ML100 Momentálně se nebudeme vymezovat vůči žádnému subjektu. Řídící struktura Koncept starosta + 2 místostarostové. Zrušení funkce projektového manažera města a tiskového mluvčího ML100: Shoda ML100: Ambice ML100 - radní pro lázeňství a cestovní ruch + zastoupení v odborných komisích.

8 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ o shodě nad programovými cíli Politická strana nebo sdružení: Změna pro Mariánské Lázně Přítomni: Piráti: Knotek, Třešňák P., Franta, Třešňák Z., Kalina Změna pro ML: Tobrman, Pelc, Škroch, Česal Body k jednání 1) Transparentní město smlouvy města na internetu, materiály pro radu a zastupitelstvo, transparentní účty města a městských organizací placených z rozpočtu města Změna: Existují i problémy s ochrannou osobních údajů ve smlouvách Piráti: Technicky není problém řešit 2) Zapojení občanů do rozhodování poskytneme občanům systém zpětné vazby, diskuze radnice s občany, Referenda ve strategických oblastech. Změna: Referenda logické např. u heren. Otázka, kde je hranice (např. výše investic) pro svolání referenda 3) Kvalitní veřejné služby Zdravotnictví Piráti: Zajistit akutní lékařskou službu 24 hod. včetně zázemí pro rychlou záchrannou službu. Změna: Shoda Doprava Piráti: Audit DPML. Analyzovat možnosti rozvoje MHD, předpoklad zachování trolejbusů. Změna: Snížit dotaci z 12 na 10 mil. téměř není možné. Pokud je předpoklad zachování trolejbusů, očekává se diskuze. Školství Piráti: priorita všech úrovní vzdělání ve městě, zachovat stávající rozsah. Dostupnost MŠ i jeslí Změna: Shoda 4) Územní plán a plán rozvoje Piráti: Přihlásili jsme se k bodům pro rozvoj architektury dle ČKA (Architektura pro komunální politiku - https://www.cka.cz/cs/cka/tema-cka/program-architektura-prokomunalni-politiku ). Strategický plán by měl korelovat s územním plánem. Územní plán vypracován dle architektonické soutěže, zadané transparentně. Znovuobnovení role městského architekta i zahradního architekta. Změna: Shoda Zahradního architekta nyní supluje člověk na odb. živ. prostředí, mohla by to být stejná

9 pozice, pouze specialista. 5) Opatření ke zmírnění odchodu mladých z města Piráti: Zahájit některá opatření, která diverzifikují trh práce včetně možnosti pro rozvoj drobného průmyslu. Podpora bydlení. Změna: Shoda v hledání řešení. V podpoře bydlení existuje i bariéra v podobě znaleckých posudků a cen nemovitostí v dané lokalitě. 6) Rozvoj lázeňství jednání s 1.LFUK o setrvání Ústavu lázeňské medicíny. Prameny k dispozici všem subjektům (za cenu nákladů spojených). Změna: Snaha o spolupráci vždy zkrachovala. Je nutné častější oslovování profesionálů. Programové požadavky Změny: Systematické zvelebování sídlišť a služeb v nich. Řídící struktura Koncept starosta + 2 místostarostové bez projektového manažera města a tiskového mluvčího. Změna: Souhlas. S tiskovým mluvčím možná počkat, nechat otevřené.

10 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ o shodě nad programovými cíli Politická strana nebo sdružení: Volby (STAN) Přítomni: Piráti: Knotek, Třešňák P., Franta, Třešňák Z., Kalina Volby 94: Šimánek, Nosek, Bartoš, Kotoun Body k jednání 1) Transparentní město smlouvy města na internetu, materiály pro radu a zastupitelstvo, transparentní účty města a městských organizací placených z rozpočtu města V94: Shoda 2) Zapojení občanů do rozhodování poskytneme občanům systém zpětné vazby. Diskuzi s občany. Referenda ve strategických oblastech. V94: Souhlas 3) Kvalitní veřejné služby Zdravotnictví Piráti: Zajistit akutní lékařskou službu 24 hod. včetně zázemí pro rychlou záchrannou službu. V94: Shoda Doprava Piráti: Audit DPML. Analyzovat možnosti rozvoje MHD, předpoklad zachování trolejbusů. V94: Shoda. Navázat na rozvoj cyklostezek, umisťování stojanů pro jízdní kola. Školství Piráti: priorita všech úrovní vzdělání ve městě, zachovat stávající rozsah. Dostupnost MŠ i jeslí V94: Shoda 4) Územní plán a plán rozvoje Piráti: Přihlásili jsme se k bodům pro rozvoj architektury dle ČKA (Architektura pro komunální politiku - https://www.cka.cz/cs/cka/tema-cka/program-architektura-prokomunalni-politiku ). Strategický plán by měl korelovat s územním plánem. Územní plán vypracován dle architektonické soutěže, zadané transparentně. Znovuobnovení role městského architekta i zahradního architekta. V94: Shoda 5) Opatření ke zmírnění odchodu mladých z města Piráti: Zahájit některá opatření, která diverzifikují trh práce včetně možnosti pro rozvoj drobného průmyslu. Podpora bydlení. Podpora kulturního zázemí

11 V94: Shoda. Podpora startovací byty např. model podobný Německu 6) Rozvoj lázeňství jednání s 1.LFUK o setrvání Ústavu lázeňské medicíny. Přístup k pramenů všem subjektům. V94: Shoda. Již v minulosti snaha prolomit monopol lázní na prameny. Dlouholeté úsilí. Výzkumný ústav balneologický skutečně v ML chybí. Úvaha nad zřízením odboru Lázeňství a cestovního ruchu. Vrátit se k energetické koncepci a jasně ji definovat. Programové požadavky Volby ) Vstup do UNESCO 2) Sport dobudování tribuny, podpora cyklosportu, celkově rozvoje potenciálu města v oblasti sportu a podpora marketingu tímto směrem. Podpora mládežnického sportu. 3) Revize smluv 4) Snížení daně z nemovitostí a zlepšení bytového fondu pomocí přerozdělení prostředků z nebytových prostorů Řídící struktura Konceptu starosta + 2 místostarostové, zrušení pozic projektového manažera města a tiskového mluvčího V94: Shoda

12 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ o shodě nad programovými cíli Politická strana nebo sdružení: KSČM datum: Přítomni Piráti: Knotek Ondřej, Třešňák Petr, Franta Vojtěch, Třešňák Zdeněk, Kalina Martin KSČM: Miklušák Pavel, Němec Josef Body k jednání Požadavky 1) Transparentní město smlouvy města na internetu, materiály pro radu a zastupitelstvo, transparentní účty města a městských organizací placených z rozpočtu města KSČM: Transparentnost již byla v minulosti z naší strany iniciována. Resp. iniciativa k elektronickému zadávání zakázek, vnitřní podmínky více konkretizovat např. snížit pravomoci rady. Městské firmy TDS funguje dobře, lesy fungují švarcsystémem, KIS stojí 5,5 mil.kč - měl by mít v náplni vypisování soutěží např. na trhy. Příliš nefunguje vazba na městské firmy. 2) Zapojení občanů do rozhodování poskytneme občanům systém zpětné vazby. Diskuze s občany. Referenda ve strategických oblastech. KSČM: Shoda. Prosazuje, aby v úřední dny byl vždy na radnici placený funkcionář k zastižení. 3) Kvalitní veřejné služby obnovení Lékařské služby první pomoci ve městě 24 hodin, Zdravotnictví Piráti: Zajistit akutní lékařskou službu 24 hod. (LSPP) včetně zázemí pro rychlou záchrannou službu. KSČM: Shoda. Ke zhroucení zdravotnictví služeb ve městě došlo už v roce 2004, rok 2008 už byl pouze výsledek (jedna firma např. nesplňovala podmínky výběrového řízení). Občané i lázeňští hosté si zdravotnické služby určitě zaslouží. V otázce záchrany nemocnice neexistovala součinnost Lázní ani hotelů. Doprava Piráti: Audit DPML. Analyzovat možnosti rozvoje MHD, předpoklad zachování trolejbusů. KSČM: Shoda. Zachování MHD. Je nutné se dopravou ve městě zabývat, a to od cyklistiky přes parkovací místa až po MHD. Školství Piráti: Priorita všech úrovní vzdělání ve městě, zachovat stávající rozsah. Dostupnost MŠ i jeslí. KSČM: Shoda. Vytvářet podmínky pro mini-školky. Co se týče zaniklé fakulty, neexistoval požadavek Lázní.

13 4) Územní plán a plán rozvoje Piráti: Přihlásili jsme se k bodům pro rozvoj architektury dle ČKA (Architektura pro komunální politiku - https://www.cka.cz/cs/cka/tema-cka/program-architekturapro-komunalni-politiku ). Strategický plán by měl korelovat s územním plánem. Územní plán vypracován dle architektonické soutěže, zadané transparentně. Znovuobnovení role městského architekta i zahradního architekta. KSČM: Shoda. Pustit do ML nejlepší lidi na architekturu. Dokud nebude hotový strategický plán, nemělo by se město zadlužovat. 5) Opatření ke zmírnění odchodu mladých z města Piráti: Zahájit některá opatření, která diverzifikují trh práce včetně možnosti pro rozvoj drobného průmyslu. Podpora startovacího bydlení. Podpora kulturního zázemí. KSČM: Shoda. V oblasti kultury je zde řada objektů, které lze nabídnout. Včetně pilnice v areálu TDS historická budova vhodná ke kulturnímu a sportovnímu vyžití. 6) Rozvoj lázeňství jednání s 1.LFUK o setrvání Ústavu lázeňské medicíny. Přístup k pramenům. KSČM: Je zde zanedbána údržba některých pramenů. Je důležité začít skutečnou spolupráci s lázněmi. Programové požadavky KSČM: 1) Městský zahradník. 2) Zlepšení péče o seniory, včetně vybudování veřejných sportovišť pro starší 3) Cyklostezky nyní jsou špatně řešené + obnovení bobové dráhy (letní) 4) Městská policie (stojí 8,5 mil. ročně) špatně řízená, mají jízdní kola, která nevyužívají, dále 3 vozidla Řídící struktura Koncept starosta + 2 místostarostové, zrušit projektového manažera a tiskového mluvčího KSČM: Souhlas. Navíc vypovědět smlouvu oběma TV a řešit individuálně. Např. službou TV ZAK. Každý člen rady by měl mít v gesci určitou oblast, např. i částečně uvolněních. Kontrola: Není zde žádný kontrolní orgán, který může jednat z vlastní iniciativy (kontrolní výbor má pouze pravomoci dané zastupitelstvem) = vytvoření odboru vnitřní kontroly, k řízení příspěvkových organizací a organizací založených městem využít kontrolních dnů vlastníka-zakladatele

14 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ o shodě nad programovými cíli Politická strana nebo sdružení: Volba pro město, Město sobě datum: Přítomni: Piráti: Knotek Ondřej, Třešňák Petr, Franta Vojtěch, Třešňák Zdeněk, Kalina Martin Volba pro město: Říha Pavel, Kantor Vladimír Město sobě: Borka Luboš Body k jednání 1) Transparentní město smlouvy města na internetu, materiály pro radu a zastupitelstvo, transparentní účty města a městských organizací placených z rozpočtu města VPM, MS: Shoda 2) Zapojení občanů do rozhodování poskytneme občanům systém zpětné vazby i setkávání s veřejností, referenda ve strategických oblastech. VPM, MS: Shoda 3) Kvalitní veřejné služby Zdravotnictví Piráti: Zajistit akutní lékařskou službu 24 hod. včetně zázemí pro rychlou záchrannou službu. VPM, MS: Shoda Doprava Piráti: Audit DPML, Analyzovat možnosti rozvoje MHD, předpoklad zachování trolejbusů. VPM, MS: MHD ano, ale jiný systém. Přestupní jízdné, změna jízdních řádů. Návaznost na další dopravní spoje a zasazení o meziměstskou dopravu. Jiný koncept parkování. Školství Piráti: priorita všech úrovní vzdělání ve městě, zachovat stávající rozsah. Dostupnost MŠ i jeslí VPM, MS: Shoda

15 4) Územní plán a plán rozvoje Piráti: Přihlásili jsme se k bodům pro rozvoj architektury dle ČKA (Architektura pro komunální politiku - https://www.cka.cz/cs/cka/tema-cka/programarchitektura-pro-komunalni-politiku ). Strategický plán by měl korelovat s územním plánem. Územní plán vypracován dle architektonické soutěže, zadané transparentně. Znovuobnovení role městského architekta i zahradního architekta. VPM, MS: Shoda 5) Opatření ke zmírnění odchodu mladých z města Piráti: Zahájit některá opatření, která diverzifikují trh práce včetně možnosti pro rozvoj drobného průmyslu. Podpora bydlení. Podpora kulturního zázemí. VPM, MS: Shoda. Město již nyní dává velký obnos na kulturu. 6) Rozvoj lázeňství jednání s 1.LFUK o setrvání Ústavu lázeňské medicíny. Přístup k pramenům pro všechny subjekty. VPM, MS: Možnost je. Není vůle ostatní podílet se finančně na spojených investičních nákladech. Programové podmínky VPM, MS Tepelné hospodářství zavedením konkurenčního prostředí umožnit zlevnění ceny tepla pro obyvatele města a nezasahovat rozhodováním zastupitelů do výkonu státní správy jako kupř. stavebními závěrami atd. Řídící struktura Koncept starosta + 2 místostarostové. Zrušit pozice projektového manažera a tiskového mluvčího VPM, MS: Bude nutné nejdříve znát personální obsazení.

16 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ o shodě nad programovými cíli Politická strana nebo sdružení: ODS Přítomni: Piráti: Knotek Ondřej, Třešňák Petr, Franta Vojtěch, Třešňák Zdeněk, Kalina Martin ODS: Chval Jiří Body k jednání 1) Transparentní město smlouvy města na internetu, materiály pro radu a zastupitelstvo, transparentní účty města a městských organizací placených z rozpočtu města ODS: Ano. Někdy však nelze zveřejňovat úplně vše. Účty u některých bankovních domů nelze. Plné zveřejnění účtů bez dalších informací (vázanost na akce, ve fondech atd.) je zavádějící. Doporučuji rozklikávací rozpočet zobrazující jak plán, tak plnění včetně informace o volných prostředcích, a úplné zveřejnění stavů a čerpání z fondů města (adresně). 2) Zapojení občanů do rozhodování poskytneme občanům systém zpětné vazby. Diskuze radnice s občany. Referenda ve strategických oblastech. ODS: Shoda. Setkání s občany měla úspěch. Podobný koncept již vyzkoušela Ellen Volavková. Referendum například o nové radnici na Chebské. 3) Kvalitní veřejné služby Zdravotnictví Piráti: Zajistit akutní lékařskou službu 24 hod. včetně zázemí pro rychlou záchrannou službu. ODS: Shoda. Jednoznačně. Největším problémem je personální zajištění (nedostatek kvalifikovaných lékařů) Doprava Piráti: Audit DPML. Analyzovat možnosti rozvoje MHD, předpoklad zachování trolejbusů. ODS: Hlavně nutná návaznost na IDS. Elektromobilita je jednoznačným cílem. Školství Piráti: priorita všech úrovní vzdělání ve městě, zachovat stávající rozsah. Dostupnost MŠ i jeslí. ODS: Je zde i prostor pro privátní sektor. Není rozumné např. stavět jesle, pokud není poptávka 4) Územní plán a plán rozvoje

17 Piráti: Přihlásili jsme se k bodům pro rozvoj architektury dle ČKA (Architektura pro komunální politiku - https://www.cka.cz/cs/cka/tema-cka/programarchitektura-pro-komunalni-politiku ). Strategický plán by měl korelovat s územním plánem. Územní plán vypracován dle architektonické soutěže, zadané transparentně. Znovuobnovení role městského architekta i zahradního architekta. ODS: Souhlas. Aktualizace Strategického plánu by měla být hotová na začátku příštího roku. K diskuzi, zda pracovat nad revizí současného strategického plánu, nebo zpracovat nový: příklon k revizi. 5) Opatření ke zmírnění odchodu mladých z města Piráti: Zahájit některá opatření, která diverzifikují trh práce včetně možnosti pro rozvoj drobného průmyslu. Opatření na podpory startovacího bydlení. Podpora kulturního zázemí. ODS: Shoda 6) Rozvoj lázeňství jednání s 1.LFUK o setrvání Ústavu lázeňské medicíny. Přístup k pramenům. ODS: Shoda Další body ODS: Cíl dát do pořádku městská sídliště (priorita Úšovice) a opravit pořádně a co nejdříve Palackého ulici. Řídící struktura Koncept Starosta + 2 místostarostové bez projektového manažera a tiskového mluvčího ODS: Shoda. V případě masivního zveřejňování všech městských událostí, pohybů a rozhodnutí zvážit, zda by funkce tiskového mluvčího nakonec nebyla na místě.

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro uzavrená mezi politickými stranami: TOP 09 v Praze 3 Sídlo: Zastoupená: Prahu 3 dále jen "TOP 09", na strane jedné a Koalicní smlouva Újezd 40/450, Praha 1, 11800 Martinem Dlouhým, predsedou TOP 09 pro

Více

OPENING Vídeň, 30. duben, 2004 Brno-Nový Lískovec

OPENING Vídeň, 30. duben, 2004 Brno-Nový Lískovec OPENING Vídeň, 30. duben, 2004 Brno-Nový Lískovec rno Nový Lískovec kladní údaje o městské části: Rozloha městské části 1,6 km 2, sídliště 0,6km 2 Počet trvale bydlících obyvatel 10 500 Celkem bydlících

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Společné programové prohlášení trojkoalice ČSSD, Patrioti, KDU-ČSL pro období 2014-2018

Společné programové prohlášení trojkoalice ČSSD, Patrioti, KDU-ČSL pro období 2014-2018 Společné programové prohlášení trojkoalice ČSSD, Patrioti, KDU-ČSL pro období 2014-2018 Na základě mandátu od občanů Náchoda, vyjádřeného ve volbách do Zastupitelstva města Náchoda ve dnech 10. a 11. října

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Český Brod do roku 2022. Duben 2010

Český Brod do roku 2022. Duben 2010 Plnění Strategického plánu města m Český Brod do roku 2022 Duben 2010 Vznik strategického plánu Zahájen jení prací na strategickém m plánu prosinec 2006 Schválen lení strategického plánu zastupitelstvem

Více

Příloha č.1. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014

Příloha č.1. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Příloha č.1 důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Zápis z prezentace Spolku pro záchranu fary v Tuklatech ze dne 24.3.2014 1. Představení,

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ nám. Winstona Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Regionální rada odborových svazů ČMKOS Karlovarského kraje Zápis z jednání RR ČMKOS Karlovarského kraje ze dne 22.

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 Vedení úřadu V Písku dne: 03.03.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jednací řád komisí rady města Písku NÁVRH USNESENÍ Rada města Jednací řád pro činnost komisí

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Plzeňský kraj. Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2013 2018

Plzeňský kraj. Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2013 2018 Plzeňský kraj Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2013 2018 Obsah Úvod 1. Oblast zpřístupňování staveb, dopravy a informací 2. Oblast vzdělávání a školství

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Koaliční smlouva. Újezd nad Lesy městská část Praha 21. Volební období 2014 2018

Koaliční smlouva. Újezd nad Lesy městská část Praha 21. Volební období 2014 2018 Koaliční smlouva Újezd nad Lesy městská část Praha 21 Volební období 2014 2018 2. listopadu 2014 Koaliční smlouva uvřená pro městskou část Praha 21 - Újezd nad Lesy, pro volební období 2014 2018. Mezi

Více

Název firmy Cena za GJ Roční nájemné Cena za 51% podíl Česká kapitálová EVČ TENZA 4 000 000 ČKD Kutná Hora Energie AG 429 Kč 13 200 000 Kč 15 500 000 Kč 439 Kč 12 300 000 Kč 10 000 000 Kč 439 Kč 4 000

Více

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018 Volební program uskupení Třebíč můj domov pro volební období 2014 2018 Chceme navázat na bohaté zkušenosti řady našich kandidátů v komunální politice už od 90. let a nemáme se za co stydět. NAŠÍM CÍLEM

Více

uzavírají na základě dohody, tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI

uzavírají na základě dohody, tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI mezi zastupiteli hnutí UFO a zastupiteli hnutí ANO 2011 na volební období 2014 2018 ve statutárním městě Ústí nad Labem s podporou dalších subjektů a osob Zastupitelé statutárního

Více

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ RESORT PASOHLÁVKY - - lázně nového typu 1. Činnost společnosti 2. Příležitost na trhu 3. Koncept termálního resortu 4. Přínosy

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

STANOVY Malé Posázaví

STANOVY Malé Posázaví STANOVY Malé Posázaví I. Název, sídlo, právní forma Název: Sídlo: Právní forma: Malé Posázaví (dále v textu jen svazek obcí) Hvězdonice 56, 257 24 Chocerady dobrovolný svazek obcí dle zákona o obcích č.128/2000

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE Rozpočet a finanční vize měst a krajů 2009 Praha, 24.9.2009 Jan Hanuš Municipality a programy veřejné podpory Komerční banka AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Návrh procesu tvorby Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Návrh procesu tvorby Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Strategie pro Kostelec nad Orlicí do roku 2025 Hluboká Podn ty Dotazník kritika D vody... Moderáto i Respon denti 3) -Oblasti - nám ty -závažnost -Pr niky mezi Oblastmi - SWOT 4) odn kud Další vstupy -Plány

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část

Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část 2011 Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Mgr. David Rucki a

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Realizace a monitoring strategického plánu... 2 2.1. Realizace strategického plánu... 2 2.2. Organizační změny systém projektového řízení...

Více

JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ ZA PODPORY DOTACÍ? A NEB NA CO SI DÁT POZOR!

JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ ZA PODPORY DOTACÍ? A NEB NA CO SI DÁT POZOR! JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ ZA PODPORY DOTACÍ? A NEB NA CO SI DÁT POZOR! Jakub Zahrádka Marketingový ředitel EUcentrum OBSAH o Kdo jsme? o Z řad našich zákazníků o Co je naším cílem o Jak začít?

Více

Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018

Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018 Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018 Čl. I. Preambule 1. Programové prohlášení Rady městské části Praha 20 - Horní Počernice pro období 2014-2018 je základním politickým

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby úvod SWOT analýza konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby Jedná se o komplexní metodu vyhodnocení. Jádro metody spočívá v klasifikaci, ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 1. 3. 2013 1 Manažerské shrnutí Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován společností RegioPartner, s.r.o. Cílem realizovaného

Více

Jak dál s pražským zdravotnictvím?

Jak dál s pražským zdravotnictvím? Jak dál s pražským zdravotnictvím? Ing. Zeno Veselík, MBA 18. 4. 2012 Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město Praha? Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Plán zdraví a kvality života 2012-2013

Plán zdraví a kvality života 2012-2013 lán zdraví a kvality života 2012-2013 rojekt Zdravé město a místní Agenda 21 Statutární město Karlovy Vary je od roku 2007 členem asociace Národní síť zdravých měst ČR (NSZM). Vstup do projektu Město Karlovy

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ INVESTIČNÍ PRIORITY 1. rekonstrukce Jiráskova divadla 2. koupaliště Dubice 3. celková rekonstrukce ulice 5. května 4. příprava postupné modernizace stadionu u Ploučnice BEZPEČNOST

Více

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002 Číslo řádku Třída Druh příjmu tis. Kč % 1 1 Daňové příjmy a poplatky 384 793 27,96 2 2 Nedaňové příjmy 2 600 0,19 3 4 Přijaté dotace 15 843 1,15 4 8 Financování 25 958 1,89 5 Rozpočet Karlovarského kraje

Více

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Koaliční smlouva. Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva města Litvínov za hnutí ANO 2011. (dále ANO ),

Koaliční smlouva. Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva města Litvínov za hnutí ANO 2011. (dále ANO ), Koaliční smlouva Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva města Litvínov za hnutí ANO 2011 (dále ANO ), zastupitelé zvolení do Zastupitelstva města Litvínov za KSČM (dále KSČM ) a zastupitelé zvolení do Zastupitelstva

Více

Hospodaření obcí a nové investice

Hospodaření obcí a nové investice Hospodaření obcí a nové investice Komerční banka, a.s. 41. Den malých obcí 27.2. 2014 Prostějov 4.3. 2014 Praha Vývoj ekonomiky ČR a hospodaření obcí Do roku 2008 stabilní prostředí - ekonomický růst,

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014 Preambule: Majíce na zřeteli rozvoj, stabilitu vedení města, nutnost eliminovat co největší míře dopady ekonomické krize a zajistit ekonomické zdroje

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

Rozvoj komunitní podpory zdravotně sociálních služeb:

Rozvoj komunitní podpory zdravotně sociálních služeb: Rozvoj komunitní podpory zdravotně sociálních služeb: ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY NA ÚROVNI OBCÍ Mgr. et Mgr. Rudolfína Voleská 1 O Svazu měst a obcí ČR statutářní města 25 města městysy obce 1 932 127 424 2564

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013. Ing. Radka Ondriášová. Ing. Radka Ondriášová. Ing.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013. Ing. Radka Ondriášová. Ing. Radka Ondriášová. Ing. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Název bodu: Záměr na prodej společnosti Teplo Hranice s.r.o.

Více

O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014

O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014 O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014 tisková konference 10. ledna 2012, Praha RNDr. Petr Nečas předseda vlády Program Petr Nečas, předseda vlády ČR cíle ve snižování administrativní zátěže příklady

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Heissler Herbert Ing. ODS 12 Pro Herold Lukáš Bc. ODS 13 Pro Budín Lukáš Mgr. SZ 14 Zdržel se Hlaváček Jan Mgr. ODS 15 Pro

Heissler Herbert Ing. ODS 12 Pro Herold Lukáš Bc. ODS 13 Pro Budín Lukáš Mgr. SZ 14 Zdržel se Hlaváček Jan Mgr. ODS 15 Pro HLASOVÁNÍ č. 5 - SCHVÁLENO 25.6.2010 17:06:07 1.1. schválení zápisu 22. ZMČ Altner Boleslav ODS 1 Pro Bartoš Jaroslav ODS 2 Pro Češková Andrea JUDr. ODS 3 Pro Doležal Lukáš Bc. Nestraník 4 Nehlasoval Dvořák

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení ze 3. zasedání ze dne 21.1. 2015 Počet zastupitelů: 15 Přítomni 14 Omluven 1 (Ing. Martin Pobuda) Neomluven 0 Zahájení a schválení programu. ZM/61/3/15 +14/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek Návrh na doplnění:

Více

Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje

Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje I. Postavení rady 1. Rada pro rozvoj lidských zdrojů (RRLZ) je kolektivním, koordinačním, poradním a iniciativním orgánem krajské a místní

Více

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ SATPO consult partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ Společnost SATPO má více než 20 let odborné praxe v řešení všech fází oceňování nemovitostí, rozvoje, plánování, řízení výstavby až po úspěšný

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 ANALYTICKÁ ČÁST charakteristika města (informace o městě) východiska pro návrhovou část zpracovaná na základě poznatků z charakteristiky města, SWOT analýzy

Více

Komunální volby 2014 ANO takové Blansko chceme!

Komunální volby 2014 ANO takové Blansko chceme! Komunální volby 2014 ANO takové Blansko chceme! V BLANSKU BUDE LÍP! Volební programové teze hnutí ANO Úvod Blansko Blansko leží v severní části Jihomoravského kraje, v údolí řeky Svitavy, na rozhraní Drahanské

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ Zápis z Komise Rady Plzeňského kraje pro otevřený kraj

PLZEŇSKÝ KRAJ Zápis z Komise Rady Plzeňského kraje pro otevřený kraj Číslo zasedání 11 Datum konání 13. 11 2014 Místo konání KÚPK, Škroupova 18, zasedací místnost č.dv. 213 Zapisovatel Renata Flimelová Přítomni Milena Stárková, Jan Honomichl, Jan Šašek, Ctibor Fojtíček,

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce.

Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce. Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce. 1 Vážení obchodní přátelé, touto cestou se Vám dovolujeme představit a nabídnout naše

Více

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 Slabá pozice kraje (ve VaV) počet obyvatel HDP (mil. Kč) zaměstnanci ve VaV (FO) celkové výdaje na VaV (mil. Kč) KV kraj 301 726 78 151 200 203,5

Více

z ř i z o v a c í l i s t i n u

z ř i z o v a c í l i s t i n u Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 15/5 ze dne 29. 3. 2012 Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

Více

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád I.Základní ustanovení 1. Organizační strukturu komunitního plánování

Více

Hašení nebo přilévání oleje do ohně?

Hašení nebo přilévání oleje do ohně? Hašení nebo přilévání oleje do ohně? Politická odpovědnost za řešení kauzy Opencard v postbémovské éře Jakub Michálek, člen kontrolního výboru ZHMP Úvod Politická odpovědnost za počáteční nastavení projektu

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor?

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor? Kašperky pro Život V demokratickém státě mají občané právo podílet se na rozhodování o záležitostech týkajících se místa, ve kterém žijí. Proto také Listina základních práv a svobod říká, že občané mají

Více

VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE

VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE PREAMBULE ŽENY 2014 (sdružení politické strany SNK Evropští demokraté a nezávislých kandidátek) prosazují osobní odpovědnost za rozhodování při správě věcí veřejných.

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020 I. ÚVOD Město Kouřim poskytuje nájemní bydlení v 11 domech s celkovým počtem 57 bytů. Dále město poskytuje ubytování ve 12 bytech občanům, kteří se z různých

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

KRAJSKÉ VOLBY A VOLEBNÍ KAMPANĚ 2012

KRAJSKÉ VOLBY A VOLEBNÍ KAMPANĚ 2012 KRAJSKÉ VOLBY A VOLEBNÍ KAMPANĚ 2012 Miloš Gregor Alena Macková 8. října 2012 Podpora podnikání a nová pracovní místa? Dejme prostor podnikání. Vytvoříme ;m pracovní místa.? Zachování stávající sítě

Více