ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ o shodě nad programovými cíli

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ o shodě nad programovými cíli"

Transkript

1 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ o shodě nad programovými cíli Politická strana nebo sdružení: ANO2011 datum: Přítomni: Piráti: Knotek Ondřej, Třešňák Petr, Franta Vojtěch, Třešňák Zdeněk, Kalina Martin ANO2011: Hurajčík Martin, Hurajčík Miloš, Chadim Miloslav, Kafka Vladimír, Drahorád Michal Body k jednání 1) Transparentní město smlouvy města na internetu, materiály pro radu a zastupitelstvo, transparentní účty města a městských organizací placených z rozpočtu města ANO2011: Shoda. Materiály pro radu a zastupitelstvo s dostatečným časovým předstihem v případě hlasování tak, aby byl čas je důkladně nastudovat, 2) Zapojení občanů do rozhodování poskytneme občanům systém zpětné vazby. Setkávání občanů s radnicí. Referenda ve strategických oblastech. ANO2011: Shoda. Zpětná vazba by měla být hlavně od odborníků v oboru. Setkávání občanů, podnikatelů a živnostníků iniciovaných radnicí 3) Kvalitní veřejné služby obnovení Lékařské služby první pomoci ve městě 24 hodin, Zdravotnictví Piráti: Zajistit akutní lékařskou službu 24 hod. včetně zázemí pro rychlou záchrannou službu. ANO2011: Shoda Doprava Piráti: Audit DPML, Analyzovat možnosti rozvoje MHD, předpoklad zachování trolejbusů ANO2011: Souhlasí, navrhuje rozšířit spoje o příměstskou dopravu a především vypracování koncepce dopravní obslužnosti Piráti: Souhlas Školství Piráti: priorita zachování všech úrovní vzdělání ve městě, dostupnost MŠ i jeslí, podpora případných lesních školek ANO2011: Shoda 4) Územní plán a plán rozvoje Piráti: Přihlásili jsme se k bodům pro rozvoj architektury dle ČKA (Architektura pro komunální politiku https://www.cka.cz/cs/cka/tema-cka/program-architektura-

2 pro-komunalni-politiku). Strategický plán by měl korelovat s územním plánem. Územní plán vypracován dle architektonické soutěže, zadané transparentně ANO2011: Souhlas. Strategický plán se musí dodržovat. Skutečně funkční komise pro architekturu a urbanismus. Nutné zřídit pozici městského a parkového architekta. Piráti: Souhlas 5) Opatření ke zmírnění odchodu mladých z města Piráti: Zahájit některá opatření, která diverzifikují trh práce včetně možnosti pro rozvoj drobného průmyslu. Podpora startovacího bydlení. Podpora kulturního zázemí. ANO: Souhlas, k budoucímu jednání 6) Rozvoj lázeňství jednání s 1.LFUK o setrvání Ústavu lázeňské medicíny. Dostupnost pramenů všem subjektům. ANO2011: Shoda. K dalšímu jednání, nejen LFUK, mohou to být i jiné ústavy nebo vysoké školy. Programové podmínky ANO2011 1) Odmítnutí plynofikace a vzniku nových plynových kotelen v centru lázní. Podporovat centrální vytápění, jelikož je majetkem města, ale zároveň jednat s nájemcem o výhodnějších cenách pro odběratele. Piráti: Souhlas. Případný vznik nových kotelen je nutný podložit detailní rozvahou, zda je skutečně výhodnější než zásobování teplem z CZT. Prioritou je však rozvoj CZT pro možnost využití budoucích alternativ (např. HDR dle programu Pirátů) ANO2011: HDR k jednání, projektem se nesmí ohrozit spodní vody v oblasti města a v ochranném pásmu spodních vod v oblasti s přirozeným výskytem léčivých pramenů a je nutná vysoká počáteční investice. 2) Bezpečnost - Kamerový systém je nedostatečný a nekvalitní. Je nutná jeho modernizace i případné rozšíření Piráti: Otevřená otázka k jednání Struktura řízení města Obnovení konceptu starosta + 2 místostarostové, zrušení pozic projektového manažera města a tiskového mluvčího. ANO2011: Shoda. ANO2011 předpokládá v případě koalice získání postu místostarosty.

3 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ o shodě nad programovými cíli Politická strana nebo sdružení: ČSSD datum: Přítomni: Piráti: Knotek Ondřej, Třešňák Petr, Franta Vojtěch, Třešňák Zdeněk, Kalina Martin ČSSD: Míka Miroslav, Haas Libor, Trávníček Vladislav Trávníček: Především upozorňuji na fakt, že komunální program Pirátů je de facto totožný s tímtéž programem místní ČSSD až na drobné odchylky. Body k jednání 1) Transparentní město smlouvy města na internetu, materiály pro radu a zastupitelstvo, transparentní účty města a městských organizací placených z rozpočtu města ČSSD: Shoda, otevřít a vyhodnotit předchozí kauzy včetně zveřejnění na internetu. Veškeré smlouvy a poptávky zveřejňovat na internetu. ČSSD: Kompletní výběrová řízení na všechny pozice ve městě provádět cyklicky. Zřídit kontaktní doručovací internetový bod přístupný občanům a zabývat se jejich připomínkami. 2) Zapojení občanů do rozhodování poskytneme občanům systém zpětné vazby, diskuzi s občany, referenda ve strategických oblastech ČSSD: Souhlas. Motivovat občany k účasti na zastupitelstvu. Lze například zavést starostenské nebo zastupitelské hodiny. Viz předchozí bod. Upozornění na to, že radnice pracuje chaoticky a správa města je předražená. 3) Kvalitní veřejné služby Zdravotnictví Piráti: Zajistit akutní lékařskou službu 24 hod. včetně zázemí pro rychlou záchrannou službu. ČSSD: Souhlas. Nutná spolupráce mezi kraji a jednání s pojišťovnami na úrovni záchranné služby i spádové oblasti pro městskou nemocnici. Prvořadě zajistit kvalifikované odborníky pro služby. Po odlivu lékařů na polikliniku je třeba uvážit umístění Emergency, jež může mít mezikrajový význam. Doprava Piráti: Audit DPML, Analyzovat možnosti rozvoje MHD, předpoklad zachování trolejbusů ČSSD: Zachovat trolejbusy Ano, ne za každou cenu ve stávajícím rozsahu. Například noční provoz řešit malokapacitním elektrobusem. Zatímní politika vedla ke zbytečnému zdražení jízdného. Jednali jsme tak, aby

4 do veřejné dopravy proudily peníze z parkování a měli jsme částečný úspěch, další postup se zarazil kvůli nevůli zastupitelů prospět občanům. Školství Piráti: Priorita všech úrovní vzdělání ve městě, zachovat stávající rozsah. Dostupnost MŠ i jeslí ČSSD: Nikoli stávající rozsah, ale maximální možný rozsah. Rozšířit zejména kapacity pro předškolní vzdělávání s následným zlepšením základních škol družiny, tělocvičny. Lépe řízený odbor školství. 4) Územní plán a plán rozvoje Piráti: Přihlásili jsme se k bodům pro rozvoj architektury dle ČKA (Architektura pro komunální politiku https://www.cka.cz/cs/cka/tema-cka/programarchitektura-pro-komunalni-politiku). Strategický plán by měl korelovat s územním plánem. Územní plán vypracován dle architektonické soutěže, zadané transparentně. Znovuobnovení role městského architekta i zahradního architekta. ČSSD: Nutná koordinace všech třech dokumentů ( Statut lázeňského místa, Strategický plán a územní plán) + důkladná veřejná diskuze. Pro funkci architekta vybrat člověka zvenčí. Na plný úvazek nelze. Otevřená záležitost, materiál převzat k prostudování. 5) Opatření ke zmírnění odchodu mladých z města Piráti: Zahájit některá opatření, která diverzifikují trh práce včetně možnosti pro rozvoj drobného průmyslu. Podpora bydlení. ČSSD: Průmysl není hlavní účel města. Podpora maximálního rozvoje služeb souvisejícíhoch s lázeňstvím. 6) Rozvoj lázeňství jednání s 1.LFUK o setrvání Ústavu lázeňské medicíny. ČSSD: KV kraj stojí o vysokou školu, jednat o možnostech pro její umístění. Piráti: Přistup k pramenům pro všechny. ČSSD: Případný minerálkovod nesmí být hrazen pouze městem. Jeho provoz nesmí být pro město ztrátový. ČSSD: Přenést do ML model fungující v KV. V KV začal fungovat i balneologický institut, lze podniknout kroky ke zřízení pobočky v ML. Řada lázní v ČR už hledá nové postupy. Programové podmínky ČSSD ČSSD: M.Míka předal dokument s výčtem oblastí pro osobní garance jednotlivými zastupiteli. Bez konkrétního personálního zajištění nebude koalice/ zastupitelstvo funkční (materiál v příloze). Programové body obou stran se nevylučují a některé jsou si velmi blízké. Řídící struktura Koncept Starosta + 2 místostarostové. Zrušit post tiskového mluvčího a projektového manažera.

5 ČSSD: Souhlas. Model pro městskou radu: jedno místo připadá na dva mandáty. Doporučeno akceptovat výsledek voleb a pokusit se sjednotit širší koalici s cílem zapojit většinu zastupitelů, kteří mohou a chtějí pomoci. Volby přináší mnoho koaličních možností co do kombinatoriky a velmi malý výběr lidí co do kvality. Pozor na chyby při volbě partnerů. Příloha Ekonomie a majetek Provoz a služby Rozvoj Finanční výbor Dotační příprava Výběrová řízení Investice a opravy, pasport kontrolní komise Informatika,internet Dozorčí rada CHEVAK Cheb a.s. Optimalizace MHD - dozorčí rada Dopravní podnik Dozorčí rada Parking + doprava Vytápění x plynofikace Lázeňský statut Strategický plán Územní plán Komise výstavby Školství a sociální Kultura a cestovní ruch Komise školství Dozorčí rada - Nemocnice Spolková činnost důchodci Komise sportu Komise kultury Komise cestovního ruchu UNESCO KISS dozorčí rada Družební města Německo Francie Anglie Rusko

6 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ o shodě nad programovými cíli Politická strana nebo sdružení: ML100 datum: Přítomni: Piráti: Knotek, Třešňák P., Franta, Třešňák Z., Kalina M. ML100: Šnajdr, Podlucká, Monsportová, Mottlová, Veselý, Folprecht Body k jednání 1) Transparentní město smlouvy města na internetu, materiály pro radu a zastupitelstvo, transparentní účty města a městských organizací placených z rozpočtu města ML100: Shoda. Pro maximální otevřenost. 2) Zapojení občanů do rozhodování poskytneme občanům systém zpětné vazby, diskuze s občany, referenda ve strategických oblastech. ML100: Referenda obecně ano. Pro referenda je nutné správné formulování otázek a zpracování problematiky. ML100: Velmi důležité setkávat se osobně. Setkávání s občany a podnikateli. 3) Kvalitní veřejné služby obnovení Lékařské služby první pomoci ve městě 24 hodin, Zdravotnictví Piráti: Zajistit akutní lékařskou službu 24 hod. (včetně zázemí pro rychlou záchrannou službu. ML100: Shoda - první krok při řešení problematiky zdravotnictví. Piráti: Je ochota lázeňského sektoru podílet se na spolufinancování? ML100: Všichni platíme příspěvky do zdravotního systému, je nutné dostat sem služby, na které máme ze zákona nárok. Po důkladné analýze, pokud nebude možná jiná alternativa, lze uvažovat po dohodě s ostatními subjekty o spolufinancování. Doprava Piráti: Audit DPML. Analyzovat možnosti rozvoje MHD, předpoklad zachování trolejbusů. ML100: Je zde velký potenciál i v rozšíření MHD do vzdálenějších lokalit. Zavést kontroling DPML. Školství Piráti: priorita všech úrovní vzdělání ve městě, zachovat stávající rozsah. Dostupnost MŠ i jeslí ML100: Shoda

7 4) Územní plán a plán rozvoje Piráti: Přihlásili jsme se k bodům pro rozvoj architektury dle ČKA (Architektura pro komunální politiku - https://www.cka.cz/cs/cka/tema-cka/program-architekturapro-komunalni-politiku ). Strategický plán by měl korelovat s územním plánem. Územní plán vypracován dle architektonické soutěže, zadané transparentně. Znovuobnovení role městského architekta i zahradního architekta. ML100: Ano. Myšlenka zní rozumně. 5) Opatření ke zmírnění odchodu mladých z města Piráti: Zahájit některá opatření, která diverzifikují trh práce včetně možnosti pro rozvoj drobného průmyslu. Podpora bydlení. ML100: Shoda 6) Rozvoj lázeňství jednání s 1.LFUK o setrvání Ústavu lázeňské medicíny. Přístup k pramenům pro všechny subjekty. ML100: Shoda Programové podmínky ML100 Klíčový bod Lázeňství a cestovní ruch. Jako součást koalice je to místo, kde se chceme angažovat. Personální okolnosti ML100 Momentálně se nebudeme vymezovat vůči žádnému subjektu. Řídící struktura Koncept starosta + 2 místostarostové. Zrušení funkce projektového manažera města a tiskového mluvčího ML100: Shoda ML100: Ambice ML100 - radní pro lázeňství a cestovní ruch + zastoupení v odborných komisích.

8 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ o shodě nad programovými cíli Politická strana nebo sdružení: Změna pro Mariánské Lázně Přítomni: Piráti: Knotek, Třešňák P., Franta, Třešňák Z., Kalina Změna pro ML: Tobrman, Pelc, Škroch, Česal Body k jednání 1) Transparentní město smlouvy města na internetu, materiály pro radu a zastupitelstvo, transparentní účty města a městských organizací placených z rozpočtu města Změna: Existují i problémy s ochrannou osobních údajů ve smlouvách Piráti: Technicky není problém řešit 2) Zapojení občanů do rozhodování poskytneme občanům systém zpětné vazby, diskuze radnice s občany, Referenda ve strategických oblastech. Změna: Referenda logické např. u heren. Otázka, kde je hranice (např. výše investic) pro svolání referenda 3) Kvalitní veřejné služby Zdravotnictví Piráti: Zajistit akutní lékařskou službu 24 hod. včetně zázemí pro rychlou záchrannou službu. Změna: Shoda Doprava Piráti: Audit DPML. Analyzovat možnosti rozvoje MHD, předpoklad zachování trolejbusů. Změna: Snížit dotaci z 12 na 10 mil. téměř není možné. Pokud je předpoklad zachování trolejbusů, očekává se diskuze. Školství Piráti: priorita všech úrovní vzdělání ve městě, zachovat stávající rozsah. Dostupnost MŠ i jeslí Změna: Shoda 4) Územní plán a plán rozvoje Piráti: Přihlásili jsme se k bodům pro rozvoj architektury dle ČKA (Architektura pro komunální politiku - https://www.cka.cz/cs/cka/tema-cka/program-architektura-prokomunalni-politiku ). Strategický plán by měl korelovat s územním plánem. Územní plán vypracován dle architektonické soutěže, zadané transparentně. Znovuobnovení role městského architekta i zahradního architekta. Změna: Shoda Zahradního architekta nyní supluje člověk na odb. živ. prostředí, mohla by to být stejná

9 pozice, pouze specialista. 5) Opatření ke zmírnění odchodu mladých z města Piráti: Zahájit některá opatření, která diverzifikují trh práce včetně možnosti pro rozvoj drobného průmyslu. Podpora bydlení. Změna: Shoda v hledání řešení. V podpoře bydlení existuje i bariéra v podobě znaleckých posudků a cen nemovitostí v dané lokalitě. 6) Rozvoj lázeňství jednání s 1.LFUK o setrvání Ústavu lázeňské medicíny. Prameny k dispozici všem subjektům (za cenu nákladů spojených). Změna: Snaha o spolupráci vždy zkrachovala. Je nutné častější oslovování profesionálů. Programové požadavky Změny: Systematické zvelebování sídlišť a služeb v nich. Řídící struktura Koncept starosta + 2 místostarostové bez projektového manažera města a tiskového mluvčího. Změna: Souhlas. S tiskovým mluvčím možná počkat, nechat otevřené.

10 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ o shodě nad programovými cíli Politická strana nebo sdružení: Volby (STAN) Přítomni: Piráti: Knotek, Třešňák P., Franta, Třešňák Z., Kalina Volby 94: Šimánek, Nosek, Bartoš, Kotoun Body k jednání 1) Transparentní město smlouvy města na internetu, materiály pro radu a zastupitelstvo, transparentní účty města a městských organizací placených z rozpočtu města V94: Shoda 2) Zapojení občanů do rozhodování poskytneme občanům systém zpětné vazby. Diskuzi s občany. Referenda ve strategických oblastech. V94: Souhlas 3) Kvalitní veřejné služby Zdravotnictví Piráti: Zajistit akutní lékařskou službu 24 hod. včetně zázemí pro rychlou záchrannou službu. V94: Shoda Doprava Piráti: Audit DPML. Analyzovat možnosti rozvoje MHD, předpoklad zachování trolejbusů. V94: Shoda. Navázat na rozvoj cyklostezek, umisťování stojanů pro jízdní kola. Školství Piráti: priorita všech úrovní vzdělání ve městě, zachovat stávající rozsah. Dostupnost MŠ i jeslí V94: Shoda 4) Územní plán a plán rozvoje Piráti: Přihlásili jsme se k bodům pro rozvoj architektury dle ČKA (Architektura pro komunální politiku - https://www.cka.cz/cs/cka/tema-cka/program-architektura-prokomunalni-politiku ). Strategický plán by měl korelovat s územním plánem. Územní plán vypracován dle architektonické soutěže, zadané transparentně. Znovuobnovení role městského architekta i zahradního architekta. V94: Shoda 5) Opatření ke zmírnění odchodu mladých z města Piráti: Zahájit některá opatření, která diverzifikují trh práce včetně možnosti pro rozvoj drobného průmyslu. Podpora bydlení. Podpora kulturního zázemí

11 V94: Shoda. Podpora startovací byty např. model podobný Německu 6) Rozvoj lázeňství jednání s 1.LFUK o setrvání Ústavu lázeňské medicíny. Přístup k pramenů všem subjektům. V94: Shoda. Již v minulosti snaha prolomit monopol lázní na prameny. Dlouholeté úsilí. Výzkumný ústav balneologický skutečně v ML chybí. Úvaha nad zřízením odboru Lázeňství a cestovního ruchu. Vrátit se k energetické koncepci a jasně ji definovat. Programové požadavky Volby ) Vstup do UNESCO 2) Sport dobudování tribuny, podpora cyklosportu, celkově rozvoje potenciálu města v oblasti sportu a podpora marketingu tímto směrem. Podpora mládežnického sportu. 3) Revize smluv 4) Snížení daně z nemovitostí a zlepšení bytového fondu pomocí přerozdělení prostředků z nebytových prostorů Řídící struktura Konceptu starosta + 2 místostarostové, zrušení pozic projektového manažera města a tiskového mluvčího V94: Shoda

12 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ o shodě nad programovými cíli Politická strana nebo sdružení: KSČM datum: Přítomni Piráti: Knotek Ondřej, Třešňák Petr, Franta Vojtěch, Třešňák Zdeněk, Kalina Martin KSČM: Miklušák Pavel, Němec Josef Body k jednání Požadavky 1) Transparentní město smlouvy města na internetu, materiály pro radu a zastupitelstvo, transparentní účty města a městských organizací placených z rozpočtu města KSČM: Transparentnost již byla v minulosti z naší strany iniciována. Resp. iniciativa k elektronickému zadávání zakázek, vnitřní podmínky více konkretizovat např. snížit pravomoci rady. Městské firmy TDS funguje dobře, lesy fungují švarcsystémem, KIS stojí 5,5 mil.kč - měl by mít v náplni vypisování soutěží např. na trhy. Příliš nefunguje vazba na městské firmy. 2) Zapojení občanů do rozhodování poskytneme občanům systém zpětné vazby. Diskuze s občany. Referenda ve strategických oblastech. KSČM: Shoda. Prosazuje, aby v úřední dny byl vždy na radnici placený funkcionář k zastižení. 3) Kvalitní veřejné služby obnovení Lékařské služby první pomoci ve městě 24 hodin, Zdravotnictví Piráti: Zajistit akutní lékařskou službu 24 hod. (LSPP) včetně zázemí pro rychlou záchrannou službu. KSČM: Shoda. Ke zhroucení zdravotnictví služeb ve městě došlo už v roce 2004, rok 2008 už byl pouze výsledek (jedna firma např. nesplňovala podmínky výběrového řízení). Občané i lázeňští hosté si zdravotnické služby určitě zaslouží. V otázce záchrany nemocnice neexistovala součinnost Lázní ani hotelů. Doprava Piráti: Audit DPML. Analyzovat možnosti rozvoje MHD, předpoklad zachování trolejbusů. KSČM: Shoda. Zachování MHD. Je nutné se dopravou ve městě zabývat, a to od cyklistiky přes parkovací místa až po MHD. Školství Piráti: Priorita všech úrovní vzdělání ve městě, zachovat stávající rozsah. Dostupnost MŠ i jeslí. KSČM: Shoda. Vytvářet podmínky pro mini-školky. Co se týče zaniklé fakulty, neexistoval požadavek Lázní.

13 4) Územní plán a plán rozvoje Piráti: Přihlásili jsme se k bodům pro rozvoj architektury dle ČKA (Architektura pro komunální politiku - https://www.cka.cz/cs/cka/tema-cka/program-architekturapro-komunalni-politiku ). Strategický plán by měl korelovat s územním plánem. Územní plán vypracován dle architektonické soutěže, zadané transparentně. Znovuobnovení role městského architekta i zahradního architekta. KSČM: Shoda. Pustit do ML nejlepší lidi na architekturu. Dokud nebude hotový strategický plán, nemělo by se město zadlužovat. 5) Opatření ke zmírnění odchodu mladých z města Piráti: Zahájit některá opatření, která diverzifikují trh práce včetně možnosti pro rozvoj drobného průmyslu. Podpora startovacího bydlení. Podpora kulturního zázemí. KSČM: Shoda. V oblasti kultury je zde řada objektů, které lze nabídnout. Včetně pilnice v areálu TDS historická budova vhodná ke kulturnímu a sportovnímu vyžití. 6) Rozvoj lázeňství jednání s 1.LFUK o setrvání Ústavu lázeňské medicíny. Přístup k pramenům. KSČM: Je zde zanedbána údržba některých pramenů. Je důležité začít skutečnou spolupráci s lázněmi. Programové požadavky KSČM: 1) Městský zahradník. 2) Zlepšení péče o seniory, včetně vybudování veřejných sportovišť pro starší 3) Cyklostezky nyní jsou špatně řešené + obnovení bobové dráhy (letní) 4) Městská policie (stojí 8,5 mil. ročně) špatně řízená, mají jízdní kola, která nevyužívají, dále 3 vozidla Řídící struktura Koncept starosta + 2 místostarostové, zrušit projektového manažera a tiskového mluvčího KSČM: Souhlas. Navíc vypovědět smlouvu oběma TV a řešit individuálně. Např. službou TV ZAK. Každý člen rady by měl mít v gesci určitou oblast, např. i částečně uvolněních. Kontrola: Není zde žádný kontrolní orgán, který může jednat z vlastní iniciativy (kontrolní výbor má pouze pravomoci dané zastupitelstvem) = vytvoření odboru vnitřní kontroly, k řízení příspěvkových organizací a organizací založených městem využít kontrolních dnů vlastníka-zakladatele

14 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ o shodě nad programovými cíli Politická strana nebo sdružení: Volba pro město, Město sobě datum: Přítomni: Piráti: Knotek Ondřej, Třešňák Petr, Franta Vojtěch, Třešňák Zdeněk, Kalina Martin Volba pro město: Říha Pavel, Kantor Vladimír Město sobě: Borka Luboš Body k jednání 1) Transparentní město smlouvy města na internetu, materiály pro radu a zastupitelstvo, transparentní účty města a městských organizací placených z rozpočtu města VPM, MS: Shoda 2) Zapojení občanů do rozhodování poskytneme občanům systém zpětné vazby i setkávání s veřejností, referenda ve strategických oblastech. VPM, MS: Shoda 3) Kvalitní veřejné služby Zdravotnictví Piráti: Zajistit akutní lékařskou službu 24 hod. včetně zázemí pro rychlou záchrannou službu. VPM, MS: Shoda Doprava Piráti: Audit DPML, Analyzovat možnosti rozvoje MHD, předpoklad zachování trolejbusů. VPM, MS: MHD ano, ale jiný systém. Přestupní jízdné, změna jízdních řádů. Návaznost na další dopravní spoje a zasazení o meziměstskou dopravu. Jiný koncept parkování. Školství Piráti: priorita všech úrovní vzdělání ve městě, zachovat stávající rozsah. Dostupnost MŠ i jeslí VPM, MS: Shoda

15 4) Územní plán a plán rozvoje Piráti: Přihlásili jsme se k bodům pro rozvoj architektury dle ČKA (Architektura pro komunální politiku - https://www.cka.cz/cs/cka/tema-cka/programarchitektura-pro-komunalni-politiku ). Strategický plán by měl korelovat s územním plánem. Územní plán vypracován dle architektonické soutěže, zadané transparentně. Znovuobnovení role městského architekta i zahradního architekta. VPM, MS: Shoda 5) Opatření ke zmírnění odchodu mladých z města Piráti: Zahájit některá opatření, která diverzifikují trh práce včetně možnosti pro rozvoj drobného průmyslu. Podpora bydlení. Podpora kulturního zázemí. VPM, MS: Shoda. Město již nyní dává velký obnos na kulturu. 6) Rozvoj lázeňství jednání s 1.LFUK o setrvání Ústavu lázeňské medicíny. Přístup k pramenům pro všechny subjekty. VPM, MS: Možnost je. Není vůle ostatní podílet se finančně na spojených investičních nákladech. Programové podmínky VPM, MS Tepelné hospodářství zavedením konkurenčního prostředí umožnit zlevnění ceny tepla pro obyvatele města a nezasahovat rozhodováním zastupitelů do výkonu státní správy jako kupř. stavebními závěrami atd. Řídící struktura Koncept starosta + 2 místostarostové. Zrušit pozice projektového manažera a tiskového mluvčího VPM, MS: Bude nutné nejdříve znát personální obsazení.

16 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ o shodě nad programovými cíli Politická strana nebo sdružení: ODS Přítomni: Piráti: Knotek Ondřej, Třešňák Petr, Franta Vojtěch, Třešňák Zdeněk, Kalina Martin ODS: Chval Jiří Body k jednání 1) Transparentní město smlouvy města na internetu, materiály pro radu a zastupitelstvo, transparentní účty města a městských organizací placených z rozpočtu města ODS: Ano. Někdy však nelze zveřejňovat úplně vše. Účty u některých bankovních domů nelze. Plné zveřejnění účtů bez dalších informací (vázanost na akce, ve fondech atd.) je zavádějící. Doporučuji rozklikávací rozpočet zobrazující jak plán, tak plnění včetně informace o volných prostředcích, a úplné zveřejnění stavů a čerpání z fondů města (adresně). 2) Zapojení občanů do rozhodování poskytneme občanům systém zpětné vazby. Diskuze radnice s občany. Referenda ve strategických oblastech. ODS: Shoda. Setkání s občany měla úspěch. Podobný koncept již vyzkoušela Ellen Volavková. Referendum například o nové radnici na Chebské. 3) Kvalitní veřejné služby Zdravotnictví Piráti: Zajistit akutní lékařskou službu 24 hod. včetně zázemí pro rychlou záchrannou službu. ODS: Shoda. Jednoznačně. Největším problémem je personální zajištění (nedostatek kvalifikovaných lékařů) Doprava Piráti: Audit DPML. Analyzovat možnosti rozvoje MHD, předpoklad zachování trolejbusů. ODS: Hlavně nutná návaznost na IDS. Elektromobilita je jednoznačným cílem. Školství Piráti: priorita všech úrovní vzdělání ve městě, zachovat stávající rozsah. Dostupnost MŠ i jeslí. ODS: Je zde i prostor pro privátní sektor. Není rozumné např. stavět jesle, pokud není poptávka 4) Územní plán a plán rozvoje

17 Piráti: Přihlásili jsme se k bodům pro rozvoj architektury dle ČKA (Architektura pro komunální politiku - https://www.cka.cz/cs/cka/tema-cka/programarchitektura-pro-komunalni-politiku ). Strategický plán by měl korelovat s územním plánem. Územní plán vypracován dle architektonické soutěže, zadané transparentně. Znovuobnovení role městského architekta i zahradního architekta. ODS: Souhlas. Aktualizace Strategického plánu by měla být hotová na začátku příštího roku. K diskuzi, zda pracovat nad revizí současného strategického plánu, nebo zpracovat nový: příklon k revizi. 5) Opatření ke zmírnění odchodu mladých z města Piráti: Zahájit některá opatření, která diverzifikují trh práce včetně možnosti pro rozvoj drobného průmyslu. Opatření na podpory startovacího bydlení. Podpora kulturního zázemí. ODS: Shoda 6) Rozvoj lázeňství jednání s 1.LFUK o setrvání Ústavu lázeňské medicíny. Přístup k pramenům. ODS: Shoda Další body ODS: Cíl dát do pořádku městská sídliště (priorita Úšovice) a opravit pořádně a co nejdříve Palackého ulici. Řídící struktura Koncept Starosta + 2 místostarostové bez projektového manažera a tiskového mluvčího ODS: Shoda. V případě masivního zveřejňování všech městských událostí, pohybů a rozhodnutí zvážit, zda by funkce tiskového mluvčího nakonec nebyla na místě.

Koaliční smlouva. o vytvoření koalice pořádku, slušnosti, otevřenosti a hospodárnosti

Koaliční smlouva. o vytvoření koalice pořádku, slušnosti, otevřenosti a hospodárnosti Koaliční smlouva o vytvoření koalice pořádku, slušnosti, otevřenosti a hospodárnosti uzavřená na základě výsledku voleb do zastupitelstva města Říčany, konaných ve dnech 15. a 16. října 2010 mezi sdružením

Více

uzavírají na základě dohody, tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI

uzavírají na základě dohody, tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI mezi zastupiteli hnutí UFO a zastupiteli hnutí ANO 2011 na volební období 2014 2018 ve statutárním městě Ústí nad Labem s podporou dalších subjektů a osob Zastupitelé statutárního

Více

Přijďte 10. a 11. října k volbám. Volební program. Plzeň, jak má být. Mgr. Ondřej Ženíšek kandidát na primátora

Přijďte 10. a 11. října k volbám. Volební program. Plzeň, jak má být. Mgr. Ondřej Ženíšek kandidát na primátora Přijďte 10. a 11. října k volbám Volební program Plzeň, jak má být Mgr. Ondřej Ženíšek kandidát na primátora Hlavní vize TOP 09 pro město Plzeň je stejná jako v roce 2010, tj. Plzeň jako moderní evropské

Více

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme PLÁN PRO LIBEREC 2014 2026 Pojďme změnit město, ve kterém žijeme Plán pro Liberec připravil tým Změny ve složení: Kateřina Absolonová, Jaromír Baxa, Aleš Bělohradský, Jiří Boháč, Martina Burešová, Martin

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

Jakou Prahu chceme. Komentáře kandidátů do zastupitelstva Prahy k otázkám na územní rozvoj města, komunální volby 2010

Jakou Prahu chceme. Komentáře kandidátů do zastupitelstva Prahy k otázkám na územní rozvoj města, komunální volby 2010 Jakou Prahu chceme Komentáře kandidátů do zastupitelstva Prahy k otázkám na územní rozvoj města, komunální volby 2010 Sdružení Arnika spolu s Ústavem pro ekopolitiku zpracovali před komunálními volbami

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA na období 2014-2020 Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel: 517324820, fax: 517324845, e-mail: radnice@rousinov.cz Aktualizace: červen 2014 Program rozvoje územního obvodu

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Pojďte s námi tvořit PÍSECKÝ SVĚT!

Pojďte s námi tvořit PÍSECKÝ SVĚT! 1 Pojďte s námi tvořit PÍSECKÝ SVĚT! VSTUPNÍ ČLÁNEK, publikovaný 16.6.2009, Zdenka Jelenová Nový písecký web? K čemu to je? Kdo a co z toho bude mít? Potřebuje někdo takový web? Zajímá to někoho? A na

Více

Naši práci vidíte každý den

Naši práci vidíte každý den Naši práci vidíte každý den Volební program Strany zelených Brno pro léta 2014 2018 Chceme žít v moderním evropském městě, kde dobře funguje veřejná doprava a další služby, kde veřejná prostranství jsou

Více

Tři priority 65 Demokratů Jana Kasla pro letošní volby

Tři priority 65 Demokratů Jana Kasla pro letošní volby Tři priority 65 Demokratů Jana Kasla pro letošní volby Vážení a milí Pražané, milé voličky a voliči, přátelé, jménem volebního sdružení 65 DEMOKRATŮ JANA KASLA Vám představujeme NAŠE ŘEŠENÍ PRO PRAHU.

Více

Koaliční smlouva mezi Žít Brno, ANO 2011, KDU-ČSL a Stranou zelených pro Zastupitelstvo městské části Brno-střed v období 2014 2018

Koaliční smlouva mezi Žít Brno, ANO 2011, KDU-ČSL a Stranou zelených pro Zastupitelstvo městské části Brno-střed v období 2014 2018 Koaliční smlouva mezi Žít Brno, ANO 2011, KDU-ČSL a Stranou zelených pro Zastupitelstvo městské části Brno-střed v období 2014 2018 Hnutí Žít Brno zastoupené Bc. Matějem Hollanem, lídrem kandidátní listiny

Více

Politický program strany Věci veřejné

Politický program strany Věci veřejné Politický program strany Věci veřejné ÚVOD - "NAŠE VIZE: PŘÍMÁ DEMOKRACIE"... 2 KAPITOLA I - HOSPODÁŘSTVÍ A PODNIKÁNÍ... 4 HOSPODÁŘSKÝ RŮST... 4 VEŘEJNÉ ROZPOČTY... 6 KAPITOLA II. - SOCIÁLNÍ A RODINNÁ

Více

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport.

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. ÚVOD OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY... 1 2. POTŘEBA

Více

Autorský tým. Kontakt na zpracovatele: Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3 telefon: +420 221 584 301 telefon: +420 221 584 302 fax: +420 221 584 319

Autorský tým. Kontakt na zpracovatele: Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3 telefon: +420 221 584 301 telefon: +420 221 584 302 fax: +420 221 584 319 Autorský tým PhDr. Mgr. Ivo Říha (Nexia AP) Mgr. Miroslav Špaňhel (Nexia AP) Mgr. Vladimír Vojtěch (Nexia AP) PhDr. Martin Dohnal, PhD. (DHV CR) Bc. Petra Chvatíková (DHV CR) Ing. Jiří Vavřínek (DHV CR)

Více

HRÁDEK ROZVOJOVÝ PLÁN MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU V LETECH 2005 2015

HRÁDEK ROZVOJOVÝ PLÁN MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU V LETECH 2005 2015 HRÁDEK 2015 ROZVOJOVÝ PLÁN MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU V LETECH 2005 2015 HRÁDEK 2015 HRÁDEK NAD NISOU PLNOHODNOTNÉ MENŠÍ MĚSTO, KDE JSOU USPOKOJIVĚ Z ABEZPEČENY Z ÁKLADNÍ POTŘEBY VŠECH OBČ ANŮ (ŠKOLST VÍ,

Více

11 bodů Pro Prahu www.proprahu.cz

11 bodů Pro Prahu www.proprahu.cz 11 bodů Pro Prahu www.proprahu.cz 2 Úvodní slovo Úvodní slovo lídra a předsedkyně politického hnutí Pro Prahu Pro Prahu je první celopražské politické hnutí, které má na rozdíl od všech politických stran

Více

Programové prohlášení

Programové prohlášení Programové prohlášení koaličních stran Změna pro Liberec a ANO 2011 2014 2018 Vize pro Liberec v jakém městě chceme žít? Dobrá vize je základ všech úspěšných dlouhodobých projektů. Chceme přispět k tomu,

Více

Koaliční smlouva mezi zastupiteli hnutí ANO 2011 Ústí nad Labem a zastupiteli hnutí PRO! Ústí ve statutárním městě Ústí nad Labem

Koaliční smlouva mezi zastupiteli hnutí ANO 2011 Ústí nad Labem a zastupiteli hnutí PRO! Ústí ve statutárním městě Ústí nad Labem Koaliční smlouva mezi zastupiteli hnutí ANO 2011 Ústí nad Labem a zastupiteli hnutí PRO! Ústí ve statutárním městě Ústí nad Labem Zastupitelé statutárního města Ústí nad Labem za hnutí ANO 2011 Ústí nad

Více

MĚSÍČNÍK STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY ÚNOR 2015

MĚSÍČNÍK STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY ÚNOR 2015 Uvnitř listu 2 Ze zasedání zastupitelstva 4 Hledáme Dům roku 2014 5 Pavlovova, Plzeňská, hotovo! 7 Seriál o sociálních službách 8 Vy se ptáte, radnice odpovídá 11 Návraty Webbera a Prokofjeva 12 Matláškovi

Více

ZPRAVODAJ. Královnou sportovců je Eva Samková

ZPRAVODAJ. Královnou sportovců je Eva Samková LIBERECKY` II. 2015 ZPRAVODAJ Noviny pro občany města Liberce Královnou sportovců je Eva Samková Snowboardistka Eva Samková po svém loňském zlatém triumfu na olympijských hrách v Soči zaslouženě ovládla

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Strategický plán rozvoje statutárního Frýdku- Akční plán 2012-2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika zpracování... 4 3. Strategická vize a globální cíle... 6 4. Implementace plánu... 8 5. Přehled oblastí,

Více

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY HLAVNÍ MĚSTO PRAHA AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY Zpracoval Útvar rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace odbor strategické koncepce květen 2008 OBSAH STRATEGIE PRO PRAHU...

Více

Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců

Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců Tři kroky pro město Hodkovice str. 1 Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Žadatel: Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců Shrnutí

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj vyřadilo okres Sokolov ze seznamu strukturálně postižených oblastí. To. obcí na Soko-

Ministerstvo pro místní rozvoj vyřadilo okres Sokolov ze seznamu strukturálně postižených oblastí. To. obcí na Soko- Dominantní samozřejmě zůstává lékařská stránka. Chceme zejména dobré rozložení lůžkových oddělení tak, aby to vyhovovalo potřebám pacientů z celého S tím souvisí i společná léková politika. Víme, že ceny

Více

Prezident Klaus přijel zahájit školní rok do Litomyšle

Prezident Klaus přijel zahájit školní rok do Litomyšle Zpravodaj Města Litomyšle 5. října 2010 Ročník XX. 10 Litomyšlský zámek boduje v návštěvnosti Na litomyšlském zámku mají důvod k oslavě. Ze statistiky návštěvnosti totiž vyplynulo, že je jediným objektem

Více

Jaká bude Praha? Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018

Jaká bude Praha? Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018 Jaká bude Praha? Soubor doporučení Arniky pro kandidáty do Zastupitelstva hlavního města Prahy, komunální volby 2014 Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018 Vydání této publikace

Více