USNESENÍ z 2.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ z 2.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne 16.04.2012"

Transkript

1 Obec Pouzdřany, Hlavní 99, Pouzdřany USNESENÍ z 2.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne Zastupitelstvo obce schválilo: Bod č.1 Technický bod Usnesení č. 18/12/ Z2 : schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 2.zasedání zastupitelstva obce paní Mgr. Kukákovou Vítězslavu a pana Halámka Jiřího Dis.. Hlasování č. 1 : pro 8 - proti 0 - zdržel se hlasování 0 Usnesení č. 19/12/ Z2 : schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce Pouzdřany: 1) Technický bod. 2) Kontrola usnesení z předešlého zasedání zastupitelstva obce. 3) Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. STAV 02/2011 uzavřený s Vak Břeclav, a.s. 4) Výsledek inventarizace majetku, závazků a pohledávek obce Pouzdřany. 5) Výsledek hospodaření obce Pouzdřany za rok ) Návrh Závěrečného účtu obce Pouzdřany za rok ) Dohoda s městem Hustopeče o úhradě neinvestičních výdajů na žáky. 8) Směrnice o reálné hodnotě. 9) Zpracování Urbanistické studie obce Pouzdřany. 10) Návrh rozpočtu Mikroregion Hustopečsko na rok ) Návrh rozpočtu DSO Čistý Jihovýchod Velké Pavlovice na rok ) Osvětlení chodník U Mlýna. 13) Osvětlení ulice Stepní. 14) Dětské hřiště u hřiště TJ Sokol Pouzdřany. 15) Hřiště u Základní školy Pouzdřany. 16) Výpověď smlouvy o likvidaci separovaného odpadu s firmou Hantály a.s. Velké Pavlovice. 17) Výpověď smlouvy o likvidaci TKO s firmou Hantály a.s. Velké Pavlovice. 18) Dohoda o poskytnutí účelová dotace Mysliveckému sdružení Pouzdřany na činnost na rok ) Dohoda o poskytnutí účelová dotace Mysliveckému sdružení Pouzdřany na náklady při pořádání Koštu vína v Pouzdřanech. 20) Dohoda o poskytnutí účelové dotace Českému svazu včelařů Vranovice, o.s.. 21) Rozpočtové opatření č.2/2012 obce Pouzdřany. 22) Žádosti a připomínky. Doplňující body : - Aktualizace Směrnice k tvorbě opravných položek k pohledávkám - Pracovní smlouva na pracovníka obce Hlasování č.2 :

2 Bod č.3 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. STAV 02/2011 Usnesení č. 20/12/ Z2 : schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. STAV 02/2011 uzavřený mezi obcí Pouzdřany a firmou VaK Břeclav a.s.. Předmětem tohoto dodatku č.1 je změna umístění vodovodu a jeho délka a zároveň z ceny díla se vypouští kácení 10 stromů. Nová trasa se přesune blíž k budově ZŠ a současně se prodlouží o 7,9 m na nynějších 76,0 m. Materiál zůstává nezměněn. Základní cena se sníží o ,- Kč. Nová cena včetně DPH činí celkem ,- Kč. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. Hlasování č.3 : Bod č.4 Výsledek inventarizace majetku, závazků a pohledávek obce Pouzdřany. Usnesení č. 21/12/ Z2 : schvaluje výsledek inventarizace majetku, závazků a pohledávek obce Pouzdřany k Pohledávky z hlavní činnosti činí ,- Kč. Hlasování č. 4 : Bod č.5 Výsledek hospodaření obce Pouzdřany za rok Usnesení č. 22/12/ Z2 : schvaluje výsledek hospodaření obce Pouzdřany za rok Výsledek hospodaření běžného účetního období obce Pouzdřany za rok 2011 činí ,15 Kč. Tento výsledek hospodaření bude převeden z účtu 431 na účet 432. Hlasování č.5 : Bod č.6 Návrh závěrečného účtu obce Pouzdřany za rok 2011 Usnesení č. 23/12/ Z2 : schvaluje Návrh závěrečného účtu obce Pouzdřany za rok po projednání, dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schvaluje a uzavírá Závěrečný účet obce Pouzdřany za rok 2011 o celoročním hospodaření spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pouzdřany za rok 2011 bez výhrad. Hlasování č. 6 : Bod č.8 Vnitřní směrnice č.23 o reálné hodnotě. Usnesení č. 24/12/ Z2 : schvaluje Vnitřní směrnici č. 23 o reálné hodnotě včetně obvyklé(tržní) ceny pozemků v k.ú. Pouzdřany na rok Hlasování č. 7 :

3 Bod č.9 Zpracování Urbanistické studie obce Pouzdřany. Usnesení č. 25/12/ Z2 : schvaluje zpracování návrhuurbanistické studie obce Pouzdřany. Obec osloví o nabídku na zpracování návrhu urbanistické studie včetně cenové nabídky firmy: 1) Urbanismus Architektura Design STUDIO spol. s r.o. Brno 2) Ateliér pro tvorbu životního prostředí, Ivančice 3) Ing.Daniel Petr, Brno Ponava, Poděbradova 4) Ing. Kůrková Jana-zahradní architekt, Bří Čapků 20, Brno Hlasování č.8 : Bod č.12 a č.13 Osvětlení chodníku U Mlýna a v ulici Stepní. 1) Návrh druhu osvělení Usnesení č.26/12/ Z2 : schvaluje osvětlení U Mlýna a v ulici Stepní - LED osvětlení, 15 ks stožárů 5m vysokých pozink, krytí IP 65 + montáž. Hlasování č.9 : ) Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu a oslovení firem k předložení cenové nabídky : Usnesení č.27/12/ Z2 : schvaluje Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu a oslovení firem k předložení cenové nabídky.jedná se o realizaci akce Osvětlení chodníku U Mlýna a v ulici Stepní. Zastupitelstvo obce navrhuje oslovit k předložení cenové nabídky firmy: - VYSTO, Novomlýnská 476, Šakvice, AMAKO spol. s r.o., Pokorného 162, Heřmanův Městec, Šabata Karel,, Vrchní 530, Velké Němčice, - TL SYSTEMS spol. s r.o., Hybešova 30, Brno Hlasování č.10 : Bod č.14 Dětské hřiště u hřiště TJ Sokol Pouzdřany. 1) Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu. Usnesení č.28/12/ Z2 : schvaluje Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu. Jedná se o realizaci akce Dětské hřiště na par.č v k.ú. Pouzdřany. Předmětem zakázky je dodání a montáž 7 ks prvků na dětské hřiště. Zhotovení do Hlasování č.11 :

4 2) Zastupitelstvo navrhuje k předložení nabídky oslovit firmy : Usnesení č.29/12/ Z2 : schvaluje oslovení níže uvedených firem k předložení cenové nabídky na akci Dětské hřiště Pouzdřany par.č : - TR Antoš s.r.o., Na Perchtě 1631, Turnov, Tomovy parky s.r.o., Karlovice, Radvánovice 123, Turnov - Flora servis, Faměrovo náměstí 31/29, Brno Černovice - Mukov s.r.o., Vysoké Popovice 254 Hlasování č.12 : Bod č.15 Víceúčelové hřiště u Základní školy v Pouzdřanech. Usnesení č.30/12/ Z2 : schvaluje II.variantní řešení na víceúčelové sportovní hřiště o rozměrech 30x15 m v areálu Základní školy v Pouzdřanech, které je navrženo s lajnováním a vybavením pro odbíjenou, tenis, nohejbal, košíkovou, trénink kopané a házené. Hlasování č.13 : ) Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu. Usnesení č.31/12/ Z2 : schvaluje Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu. Jedná se o realizaci akce Víceúčelové sportovní hřiště v areálu Základní školy v Pouzdřanech. Předmětem zakázky je vybudování víceúčelového sportovního hřiště o rozměrech 30x15 m, které bude s lajnováním a vybavením pro odbíjenou, tenis, nohejbal, košíkovou, trénink kopané a házené. Zhotovení do Hlasování č.14 : ) Zastupitelstvo navrhuje k předložení cenové nabídky oslovit firmy : Usnesení č.32/12/ Z2 : schvaluje oslovení níže uvedených firem k předložení cenové nabídky na akci Víceúčelové sportovní hřiště v areálu Základní školy v Pouzdřanech: - PSK-ASM s.r.o., Dlouhá 164, Zlín, UHER COMPANY s.r.o., Kouty 1290, Valašské Meziřičí - JM Demicarr, s.r.o.,bučovická 180, Slavkov u Brna - TENNIS Zlín, Šternberská 300, Zlín Louky Hlasování č.15 : Bod č.16 Výpověď smlouvy o likvidaci separovaného odpadu firmě Hantály a.s. Usnesení č. 33/12/ Z2 : schvaluje výpověď smlouvy o provedení svozu separovaného a nebezpečného odpadu firmě Hantály a.s. Velké Pavlovice, která byla platná od Hlasování č. 16:

5 Bod č.17 Výpověď smluv o likvidaci TKO firmě Hantály a.s., Velké Pavlovice. Usnesení č. 34/12/ Z2 : schvaluje výpověď smluv o likvidaci TKO firmě Hantály a.s., Velké Pavlovice.Jedná se o dvě smlouvy: 1) Smlouva o provedení svozu TKO platná od Obec dává firmě Hantály a.s. výpověď dle smlouvy. 2) Smlouva č. 24/2007 o ukládání odpadu na skládce a.s. Hantály včetně dodatků, která nahradila smlouvu č. 25/06. Hlasování č.17 : Bod č.18 Smlouva o poskytnutí účelové dotace pro Myslivecké sdružení Pouzdřany Usnesení č. 35/12/ Z2 : schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace pro Myslivecké sdružení Pouzdřany uzavřenou mezi obcí Pouzdřany a Mysliveckým sdružením Pouzdřany. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ve výši ,- Kč na nákup živé zvěře, krmiva a krmných směsí pro zvěř. Hlasování č.18 : Bod č.19 Smlouva o poskytnutí účelové dotace pro Myslivecké sdružení Pouzdřany Usnesení č. 36/12/ Z2 : schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace pro Myslivecké sdružení Pouzdřany uzavřenou mezi obcí Pouzdřany a Mysliveckým sdružením Pouzdřany. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ve výši ,- Kč na náklady pořádání koštu vína v Pouzdřanech dne Hlasování č.19 : Bod č.20 Smlouva o poskytnutí účelové dotace pro Český svaz včelařů, o.s. ZO Vranovice Usnesení č. 37/12/ Z2 : schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace pro Český svaz včelařů, o.s. ZO Vranovice uzavřenou mezi obcí Pouzdřany a Českým svazem včelařů, o.s. základní organizací Vranovice. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ve výši 5.200,- Kč na zakoupení včelích matek. Hlasování č.20 :

6 Bod č. 21 Rozpočtové opatření č. 2/2012 obce Pouzdřany. Usnesení č. 38/12/ Z2 : schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2012 obce Pouzdřany. Změna nad rámec schváleného rozpočtu činí celkem ,- Kč a změna uvnitř rozpočtu činí celkem ,- Kč. Hlasování č.21 : Bod č.22 Aktualizace Směrnice obce Pouzdřany k tvorbě opravných položek k pohledávkám. Usnesení č. 39/12/ Z2 : schvaluje Aktualizaci Vnitřní směrnice obce Pouzdřany č. 22 k tvorbě opravných položek k pohledávkám. Hlasování č.22 : Bod č.24 Žádosti a připomínky. Usnesení č. 40/12/ Z2 : schvaluje pronájem části pozemku par.č. 1744/1 v k.ú. Pouzdřany za sklepem par.č. 1882, jelikož dříve bylo schváleno v zastupitelstvu obce, že přednost na odkoupení pozemku za vinným sklepem má majitel vinného sklepu. Po změření pozemku, který se bude pronajímat za sklepem par.č. 1882, bude zveřejněn záměr na pronájem části pozemku par.č. 1744/1 v k.ú. Pouzdřany.Nejnižší nabídka 1,- Kč za 1m2. Hlasování č.23 : Usnesení č. 41/12/ Z2 : schvaluje aby byl pozemek par.č. 827/1 rozdělen geometrickým plánem na 3 pozemky navazující na parcely 827/16, 827/14 a 827/17 v k.ú. Pouzdřany. Hlasování č.24 : Usnesení č. 42/12/ Z2 : schvaluje komisi pro kulturu a školství obce Pouzdřany zajištění pyrotechniky na ohňostroj v částce 8.000,- K č na akci pálení čarodějnic, Odpálení provede pan Ing.P.D., Ph.D., který je držitelem oprávnění k provedení odpalu zábavní pyrotechniky.faktura bude vystavena obci Pouzdřany na zajištění ohňostroje v částce 8.000,- Kč včetně DPH. Hlasování č.25 :

7 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Bod č.10 Návrh rozpočtu Mikroregion Hustopečsko na rok Příjmy ve výši ,- Kč, výdaje ,- Kč, Financování 0,- Kč. Bod č.11 Návrh rozpočtu DSO Čistý Jihovýchod Velké Pavlovice na rok Příjmy ve výši ,- Kč, výdaje ,- Kč, Financování ,- Kč. Ověřovatelé zápisu : Mgr. Kukáková Vítězslava... Halámek Jiří, Dis.. V Pouzdřanech dne , zapsala Jitka Vintrlíková František Špringer

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 údaje jsou v Kč Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet rozpočet Daňové příjmy- třída 1 5 000 000 5 113 810 6 084 711,54 Nedaňové příjmy třída 2 847 800

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 04/2014 dne 24. dubna 2014 od 18 hodin ve společenské místnosti obecního úřadu Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, J. Hrnčíř,

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 620 000 4 785 110 4 817 735 Nedaňové příjmy třída 2 741 800 1

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Zápis z 15. schůzi Rady města Hustopeče konanou dne 12.05.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Zápis z 15. schůzi Rady města Hustopeče konanou dne 12.05.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Zápis z 15. schůzi Rady města Hustopeče konanou dne 12.05.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/15/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 15.6.2011

Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 15.6.2011 Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 15.6.2011 Usnesení 13/01/11R: Rada města doporučuje ZM schválení dohody o vypořádání nájemného s VaK Vyškov na základě smlouvy o pronájmu

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. 1 Z á p i s č. 42 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 25.02.2010 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing.

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

U S N E S E N Í. z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006

U S N E S E N Í. z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006 U S N E S E N Í z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006 Přítomno: 7 členů rady Omluven: 0 Tajemník: Ing.Vavera Hynek Hosté: p. Berkovec Stanislav-jednatel Služeb obce M.Albrechtice s.r.o. Číslo

Více

Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova

Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova Zahájení Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno:

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014 Elektronický podpis - 13.2.2015 KUMSX01GJUD2 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 18.5.2005

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 18.5.2005 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 18.5.2005 Zasedání se zúčastnilo:8 zastupitelů viz presenční listina omluveni: p.kudr ověřovateli byli zvoleni: Marelová Dagmar,

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5 KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více