PŘEHLED AKCÍ USKUTEČNĚNÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED AKCÍ USKUTEČNĚNÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2014-2015"

Transkript

1 PŘEHLED AKCÍ USKUTEČNĚNÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE Září 1. byl zahájen školní rok 2014/ v rámci sexuální výchovy vyslechly přednášku Marie Šindelářové pod názvem Čas proměn dívky v 6. třídách. Přednáška s chlapeckou problematikou dospívání byla nazvána Na startu mužnosti. všichni žáci školy postupně navštívili Dětský sportovní koktejl. Jednalo se o prezentace kroužků, které je možné navštěvovat 10. se uskutečnily třídní schůzky v VI. A, B, C. 11. se uskutečnily třídní schůzky v I. A, B. 16. odevzdali žáci dýňová strašidýlka. Z téměř padesátky zdařilých výrobků byla patnáctka oceněna diplomem a věcnou cenou. Všichni další účastníci dostali sladkou odměnu. Největším zážitkem pro děti byla spolupráce s celou rodinou při vymýšlení a výrobě strašidýlek. navštívili žáci VII. A ZOO v Hodoníně. Děti si pod vedením třídní učitelky od do adoptovali tři zvířátka. Peníze, které mezi sebou vybraly, budou použity na krmivo pro papouška nádherného, užovku červenou a želvu nádhernou. Výukový program plazi- adoptovaná zvířátka viděli též žáci IV. B. navštívily vychovatelky školní družiny všechny kyjovské mateřské školy s nabídkou spolupráce na celý školní rok (viz Školáček a Oříšek). 18. prezentace práce robotického kroužku pro žáky školy byl na stadionu zorganizován ATLETICKÝ DEN MĚSTA KYJOVA. Sportovní klání kyjovských škol v atletice přineslo našim žákům výborný úspěch v podobě 1. místa v celkovém pořadí zúčastněných škol. 30. v letošním školním roce navázala naše škola spolupráci s Centrem seniorů Žáci ze všech tříd prvního stupně pod vedením třídních učitelek připravují krátká kulturní vystoupení. Každý měsíc pak navštíví jedna třída seniory, popřeje k jejich narozeninám a předá malé dárečky. Jako první vystoupila třída II. A. Říjen 2. první schůzkou byl zahájen Oříšek, který vedou učitelky prvního stupně ZŠ a je zaměřen na přirozený rozvoj pohybových, zrakových, sluchových a dalších dovedností budoucích prvňáčků. 6. zasedala rada školy. celý týden probíhala družinová akce všech oddělení družin O poklad skřítků, která vyvrcholila hledáním pokladů a luštěním vzkazů skřítků na školním hřišti. 9. navštívili deváťáci Veletrh vzdělávání v Hodoníně, aby získali další informace ohledně volby povolání. 14. dopravní výchova pro druháky se uskutečnila na DDM 16. prvním divadelním předplatným školního ruku v divadle ve Zlíně se stal muzikál My fair lady. druhou schůzkou pokračoval Oříšek. 21. další kulturní vystoupení v Centru seniorů předvedla třída II. B. 23. v podzimním kole sběru papíru bylo žáky celkem odevzdáno kg papíru. Mezi jednotlivci je zatím nejlepší Josef Horáček, IV. B (1925 kg), druhé místo Dominik Kuchař, VII. C (255 kg) a třetí Tereza Brhelová, V. B (235 kg). Papír

2 vykoupila firma Ekor v Kyjově za ,- Kč. Peníze byly vloženy na účet Občanského sdružení. 24. se v parku uskutečnil další ročník Běhu s trikolorou. Soutěž byla vypsána pro čtyřčlenná samostatná družstva chlapců a dívek ročníku. Druhé místo obsadily dívky reprezentující čtvrté třídy a na stříbrném stupínku se též umístily páťačky. 30. třetím setkáním se uskutečnil Oříšek. Listopad 3. v rámci projektu Zastavme společně extremismus, který se snaží působit jako prevence rasismu a xenofobie, se žáci IX. A, B a VIII. A zúčastnili exkurze do koncentračních táborů v Osvětimi a Březince. 5. se rozběhl pilotní projekt Regionální řemesla, kde se žákyně sedmých tříd učí tradiční kyjovskou výšivku a zdobení kraslic. Projekt bude ukončen v lednu divadelní představení Pět báječných strýčků shlédli v divadle ve Zlíně žáci IV. B. 7. stříbrným úspěchem skončilo pro mladší i starší chlapce okrskové kolo v nohejbalu. 13. dopravní výchova pro děti IV. A, B se uskutečnila v DDM 14. beseda našich bývalých žáků přiblížila deváťákům Střední školu průmyslovou a uměleckou v Hodoníně. 18. výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím je jistě přínosem pro přihlášené žáky IV. A, IV. B, V. A a VIII. A. 20. na čtvrtletní pedagogické radě jednali vyučující o prospěchu a chování žáků ve školním roce Následovalo zasedání Občanského sdružení a třídní schůzky. Závěr odpoledne vyplnila beseda s výchovnými poradci středních škol o volbě povolání pod názvem Kam dál v září 2015, určená vycházejícím žákům a jejich rodičům. 25. kulturní vystoupení v Centru seniorů absolvovali žáci III. A. 28. tělocvičnu školy opanovali páťáci, kteří připravili sportovní dopoledne pro děti z kyjovských mateřských škol. Prosinec 2. se uskutečnilo školní kolo Vánoční laťky ve skoku vysokém, nejlepší tři žáci z každé kategorie postoupili do kyjovského kola. 4. Cestu do pravěku viděli přihlášení žáci v rámci divadelního předplatného ve Zlíně, 5. kyjovské kolo Vánoční laťky ve skoku vysokém ukončilo podzimní sportovní sezonu na škole. Absolutními vítězi Vánoční laťky 2014 se stali Lenka Koplíková, IX. A (135 cm) a Ondřej Varmuža, IX. B (167 cm) oba ZŠ a MŠ Dr. Joklíka. návštěva Mikuláše s čertem a anděly potěšila všechny žáky školy. 9. zpestřením výuky angličtiny se stala hodina s rodilým mluvčím. předvánoční setkání v kyjovských mateřských školách postupně absolvují adaptací pohádky žáci školních družin se svými vychovatelkami. 10. návštěvu muzea s prezentacemi tradičních řemesel pod názvem Vánoce se blíží absolvovaly děti I. A, III. A, B, IV. B, VII. A, B a C. 11. další lekce dopravní výchovy na téma Chodec se pro čtvrťáky uskutečnila v DDM byla ukončena série Oříšků pro předškoláky v roce uzavření soutěže fyzikálních modelů žáků 8. a 9.tříd kola soutěže Mladý chemik ČR v Brně se zúčastnili žáci IX. B David Juřena, Dominika Navrátilová a David Bochýnek. Do třetího kola postupuje David Bochýnek. taneční vystoupení ZUŠ v Kyjově navštívily třídy IV. A a V. A.

3 17. a 18. děti I. stupně zpívaly na školních schodech. s kulturním vystoupením v Centru seniorů se představili žáci III. B. 18. Sokolíček navštívili prvňáci z I. B. 19. koledováním v tělocvičně školy zakončili rok 2014 žáci I. i II. stupně. Leden 8. závěrečný Oříšek a předání osvědčení předškolákům lyžařský pobyt na Kohútce absolvovali za solidních sněhových podmínek žáci VIII.A, VII.C. 13. a 14. Návštěvní dny ve škole využili rodiče dětí k prohlídce školy i návštěvě tříd svých dětí. 20. výuka anglického jazyka rodilým mluvčím proběhla ve třídách V. A, VIII. A, IV. A a IV. B. 22. další část dopravní výchovy na DDM v Kyjově se uskutečnila pro žáky čtvrtých tříd. pedagogická rada shrnula práci dětí během I. pololetí školního roku. 29. bylo vydáno vysvědčení za I. pololetí školního roku a následující den měli žáci pololetní prázdniny. Únor 5. okresní kolo olympiády v českém jazyce přineslo velký úspěch v podobě děleného místa Marku Dlouhému, VIII. A 5. a 6. přicházeli do školy rodiče s dětmi k zápisu do prvních tříd. Celkem bylo zapsáno 47 dětí. Dalších 16 rodičů požádalo pro své potomky o odklad školní docházky o jeden rok. 6. David Bochýnek, IX. B se zúčastnil ve SPŠ chemické v Brně 3. kola soutěže Mladý chemik. 9. si páťáci zahráli přípravné utkání na okrskové kolo ve vybíjené s dětmi ZŠ Komenského. 10. cílem exkurze v Brně pro děti V. A, B a IV. B se stalo Planetárium a Antropos. 16. se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Do okresního kola v Hodoníně postupují: Michal Wolf, III. B, Tereza Kristová, V. B, Lucie Houšťová,VII. A a Michal Půček, VIII. A. 17. další výuka AJ s rodilým mluvčím se uskutečnila v V. A, VIII. A, IV. A a IV.B kulturní vystoupení v Centru seniorů realizovaly děti ze IV. A. 19. čtvrťáci odnesli a hodnotili na další výuce dopravní výchovy příběhy s dopravní a zdravotní tématikou jarní prázdniny ukončily měsíc únor. Březen 4. Okresního kola dětských recitátorů v ZŠ Hodonín, Mírové náměstí se zúčastnili: Michal Wolf, III. B, Tereza Kristová, V. B; Lucie Houšťová, VII. A, Michal Půček, VIII. A. Posledně jmenovaný obsadil velmi pěkným a přesvědčivým výkonem v konkurenci 20 žáků 4. místo lyžařský pobyt na Kohútce v Javorníkách absolvovalo 35 lyžařů ze VII. A a B. 11. beseda s nevidomými rozšířila čtvrťákům povědomí o chování se k lidem s hendikepem.

4 17. třetí místo obsadili kluci v okresním kole v basketbalu starších a mladších žáků uskutečnila se další výuka AJ s rodilým mluvčím ve třídách V. A, VIII. A, IV. A a B. 19. v dopravní výchově děti ze IV. A, B na DDM Kyjov hodnotily napsané příběhy se zdravotní nebo dopravní tématikou. 31. s kulturním vystoupením odjeli do Centra seniorů v Kyjově žáci IV. B. Duben 7. třída VI. A uskutečnila exkurzi na kyjovské radnici. 8. zahájily výuku plavání ve Bzenci děti II. A, B. Plavání končí po 10. lekcích byl uspořádán koncert Petra Bende. Akce byla pojata jako taneční v tělocvičně školy. Bylo nainstalováno podium, ozvučení i osvětlení. P. Bende udržel po celý koncert svěží atmosféru. Po koncertu pro zájemce následovala autogramiáda a focení. 13. městem Kyjov byla uspořádána vernisáž výstavy výtvarných prací k 70. výročí osvobození a skončení II. sv. války na téma Válka a mír. Seznam oceněných autorů najdete v sekci soutěže. 14. druháci absolvovali další lekci dopravní výchovy na DDM začaly jarní návštěvy dětí z družiny v kyjovských mateřských školách (Střed, Nádražní, Za Stadionem, Boršov a Dr.Joklíka). 15. předškoláci z MŠ Střed navštívili prvňáky ve třídách. 17. v okrskovém kole v malé kopané starších žáků v ZŠ Dr. Joklíka se utkala 4 družstva. Pro nepříznivé počasí byl turnaj odehrán v tělocvičně. s prostory a historií kyjovské radnice se na exkurzi seznámili žáci VI. B. 21. okrskové kolo ve vybíjené v otevřené kategorie (dětí 4.a 5. tříd) se uskutečnilo v Žarošicích. další hodiny výuky AJ s rodilým mluvčím proběhly v V. A, VIII. A, IV. B a IV. A uskutečnila se dopravní výchova na DDM Kyjov dětí ze IV. A a IV. B. 23. odjeli děti z I.B a IV. B na divadelní představení v divadle Reduta v Brně Papageno hraje a kouzelnou flétnu. pedagogická rada hodnotila prospěch a chování za 3. čtvrtletí školního roku. Následovala schůze důvěrníků občanského sdružení a třídní schůzky. 24. interaktivní hry v parku pro žáky ročníků připravilo Kyjovské Slovácko v pohybu pod názvem Osvobození očima dětí. 27. do prvních tříd přišly děti z MŠ Za Stadionem. 28. kulturní vystoupení v Centru seniorů předvedly děti z V. A. 29. se uskutečnilo JARNÍ KOLO SBĚRU PAPÍRU. Nejlepším sběračem se za školní rok stal Josef Horáček; IV. B, druhé místo Tobias Riedl, I. B a na třetím místě skončila Tereza Brhelová, V. B. Ceny uvedeným žákům věnovala firma Ekor Kyjov. Mezi třídami zvítězila IV. B, 2. místo obsadila II. B a třetí III. B, třídy získaly ovocné dorty. Papír vykoupila firma Ekor za ,- Kč. Peníze byly vloženy na účet Občanského sdružení. turnaj Mc Donald s cup v kopané v Žarošicích odehráli mladší a starší žáci. 30. dopoledne plné her a reje masek v rámci Pálení čarodějnic absolvovali žáci I. stupně. předplatitelé navštívili poslední divadelní představení ve Zlíně Poslední trik G. Meliése. Květen 5. dopravní dopoledne Policie a zdravotníci dětem absolvovali čtvrťáci. 7. dětí z MŠ Boršov navštívily své bývalé spolužáky v prvních třídách.

5 se uskutečnilo výběrové zjišťování znalostí žáků 9. ročníku. 12. a 13. naše škola zorganizovala v Kyjově okresní kolo Poháru rozhlasu v atletice. 13. jízdy zručnosti zakončily letošní dopravní výchovu dětí čtvrtých tříd. 14. v okresním kole Pythagoriády v Hodoníně soutěžila Anna Máčelová z V. A, která získala 9 bodů z 15 možných a obsadila místo. v okresním kole Pythagoriády v Hodoníně soutěžila Kristýna Roháčová, VIII. A, která získala 7 bodů ze 14 možných a obsadila místo. slavnostní vernisáží za přítomnosti představitelů města Kyjova a rodičů byla zahájena výstava výtvarných prací žáků II. stupně Starověký Egypt očima žáků ZŠ Dr. Joklíka Kyjov. Výstava v Radniční galerii ukázala nejrůznější techniky zpracování výtvarných děl a potrvá do 29. května se uskutečnilo testování SCIO z matematiky, jazyka českého a obecných studijních předpokladů žáků 8. ročníku. Výstupem testování je přehledně zpracovaná brožura, která může napomoci při rozhodování žáků při volbě budoucího povolání. 20. se fotili žáci a zaměstnanci školy. 21. slavnostním Pasováním na čtenáře byli přijati v knihovně žáci I. A a I., B vodácký kurz na Vltavě se stal životním zážitkem pro žáky IX. A a IX. B. 26. vystoupili s kulturním pásmem v Centru seniorů žáci V. B. 28. školní výlet zavedl šesťáky do Moravského krasu. Červen 1. filmová představení Tři bratři (pro I. stupeň) a Hobit 3 (pro II. stupeň) přispěla k oslavě Dne dětí na naší škole. 2. Námořnický den dětí uspořádaly vychovatelky pro děti školní družiny osmáci navštívili Prahu. 10. se zúčastnili čtvrťáci v Informačním centru akce na podporu čtenářských aktivit Celé Česko čte dětem Celý Kyjov čte dětem. 11. školní výlet v Lednici strávili žáci I. A + II. B. 16. Atletický den města Kyjova se stal závěrečným závodem pro atlety kyjovských škol. pan starosta ocenil nejlepší žáky kyjovských škol v atriu radnice. Z naší školy byli oceněni: Anna Máčelová, V. A, Radek Kučera, VI. A, Marek Dlouhý, VIII. A a Michal Půček, oba VIII. A, David Bochýnek a David Juřena, oba IX. B. na školní výlet do westernového městečka Šiklův mlýn odjely třídy V. A, B, IV. B. 17. ZOO Lešná se stala cílem školního výletu dětí ze II. A, III. B a IV. A. dětí z MŠ Nádražní přišly na návštěvu za svými bývalými spolužáky v prvních třídách. 22. Brno a Vida Park navštívili sedmáci v rámci školního výletu. 23. kulturním vystoupením potěšily děti z I. A narozeninové oslavence v Centru seniorů proběhla poslední výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím v V. A, VIII. A, IV. B a v IV. A a uskutečnila se závěrečná pedagogická rada školního roku. 30. vydáno vysvědčení a ukončen školní rok *** podrobnější výsledky soutěží najdete v sekci ŽÁCI VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ

PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011-2012

PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011-2012 PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011-2012 Září 1. slavnostní zahájení školního roku 2011/12 9. přednášku Marie Šindelářové pod názvem Čas proměn se zájmem vyslechly dívky v 6. třídách. 7. třídní

Více

PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2009-2010

PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2009-2010 PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2009-2010 Září 1. slavnostní zahájení školního roku 2009/10 10. přednášku Marie Šindelářové pod názvem Čas proměn se zájmem vyslechly dívky v 6. třídách. 16.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Mgr. Miroslav Adámek ředitel školy 1 Obsah: I.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Ve Vnorovech 1. 9. 2014 PhDr. Hana Tyllichová, ředitelka školy I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín,

Více

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr.

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy I. Základní

Více

Základní škola Starý Jičín

Základní škola Starý Jičín Základní škola Starý Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace Sídlo školy: Starý Jičín 126

Více

PROJEKT LOGOPEDIE NA MŠ MALŠICE

PROJEKT LOGOPEDIE NA MŠ MALŠICE Obsah: I. Úvod str. 2 II. Charakteristika školy str. 5 III. Přehled učebních plánů, výchovy a vzdělání str. 5 IV. Údaje o inspekcích str. 6 V. Údaje o pracovnících školy str. 7 VI. Výkon státní správy

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Školní rok 2009/2010 přinesl do života školy i školky mnoho novinek.

Školní rok 2009/2010 přinesl do života školy i školky mnoho novinek. Obsah: I. Úvod str. 2 II. Charakteristika školy str. 3 III. Přehled učebních plánů, výchovy a vzdělání str. 3 IV. Údaje o inspekcích str. 5 V. Údaje o pracovnících školy str. 5 VI. Výkon státní správy

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. Základní škola KELČ, okres Vsetín

Výroční zpráva. o činnosti školy. Základní škola KELČ, okres Vsetín Základní škola KELČ, okres Vsetín Kelč 229 756 43 KELČ Tel/ Fax: 571 641 127 http://zskelc.sweb.cz e-mail: zskelc@vm.inext.cz Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Výroční zpráva o činnosti Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Školní rok 2011/2012-1- Obsah: a. Základní údaje o škole str. 3 b. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje a jsou zařazeny

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Výroční zpráva 2012/2013 Učební plány V roce 2012/2013 jsme vyučovali podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání POMÁHÁME DĚTEM VKROČIT DO ŽIVOTA. Zahájení školního roku Školní rok byl

Více

Ročenka 2013/2014 Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov

Ročenka 2013/2014 Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov 1 Ročenka 2013/2014 Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov datum akce organizoval různé 6. 9., 9. 9. Výstava Merkur - Břeclav 13.9. Dýňobraní vyřezávání dýní 16. 9. Plavání kurz pro žáky 23.9. Exkurze

Více

Zahájení školního roku 2005/2006

Zahájení školního roku 2005/2006 Zahájení školního roku 2005/2006 Školní rok 2005/2006 byl zahájen ve čtvrtek 1.září 2006. K tomuto datu měla škola celkem 638 žáků, z toho na prvním stupni 314 žáků ve 14 třídách a na stupni druhém 324

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Brno, Masarova 11 příspěvková organizace Brno Líšeň Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Obsah : I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola Jevíčko U Zámečku 784, 569 43 Jevíčko V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2012/2013 strana 2 / 80 Obsah: CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 6 VÝSLEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE... 7 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY, VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.. 4 SPORT, ZDRAVÝ

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Výroční zpráva o činnosti Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Školní rok 2012/2013-1- Obsah: a. Základní údaje o škole str. 3 b. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje a jsou zařazeny

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2012/2013 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola Jevíčko U Zámečku 784, 569 43 Jevíčko V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2010 / 2011 strana 2 / 53 Obsah: CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY... 6 VÝSLEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ

Více

Škola je místem, kde děti žijí.

Škola je místem, kde děti žijí. Škola je místem, kde děti žijí. Základní škola, Dobrovské ul. 63 563 1 Lanškroun tel.: 465 321 99, 465 323 818 e-mail: zslado@lanskroun.cz www.zslado.cz Foto: pracovníci školy Texty: pracovníci školy Redakční

Více

Obsah: I. Úvod PROJEKT Čtení pomáhá www.ctenipomaha.cz Adopce na dálku - PODĚKOVÁNÍ . Proto bychom rádi poděkovali ženám z KPŠ

Obsah: I. Úvod PROJEKT Čtení pomáhá www.ctenipomaha.cz Adopce na dálku - PODĚKOVÁNÍ . Proto bychom rádi poděkovali ženám z KPŠ Obsah: I. Úvod str. 2 II. Charakteristika školy str. 5 III. Přehled učebních plánů, výchovy a vzdělání str. 6 IV. Údaje o inspekcích str. 7 V. Údaje o pracovnících školy str. 7 VI. Výkon státní správy

Více

Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně Česká 4787, 760 05 Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně Česká 4787, 760 05 Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně Česká 4787, 760 05 Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Zlín, 2012 Mgr. Miroslav Škarka OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 I. Základní

Více

Masarykova základní škola v Poličce

Masarykova základní škola v Poličce Masarykova základní škola v Poličce VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007-2008 - 1 - Obsah Charakteristika školy 3 Organizace školního roku 2007 2008 4 Učební plány 5 Školní vzdělávací program 8 Zaměstnanci

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Výroční zpráva o činnosti Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Školní rok 2010/2011-1- Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje a jsou zařazeny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská

Více