NANOTECHNOLOGIE TŘETÍHO TISÍCILETÍ str. 8-9

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NANOTECHNOLOGIE TŘETÍHO TISÍCILETÍ str. 8-9"

Transkript

1 02/ JOURNAL 2007 L A F A R G E C E M E N T NANOTECHNOLOGIE TŘETÍHO TISÍCILETÍ str. 8-9 MOST NYMBURK str

2 obsah aktuality Lafarge aktuálně 1-3 téma Energetická účinnost 4-5 materiály Geopolymery 6-7 str. 3 technologie Technologie třetího tisíciletí 8-11 referenční stavba Most přes Labe u Nymburka zajímavá stavba Dům v lomu ekologie Trvale udržitelný beton str. 6-7 EU a my Rozpačitý začátek by neměl malé a střední podniky odradit profil Profesor Josef Melan stopy architektury České baroko Vip Club Lafarge Boom Brazil str summary 25 str str str LAFARGE CEMENT JOURNAL číslo 2/2007 ročník 4 vychází 4 x ročně, toto číslo vychází dne vydavatel: Lafarge Cement, a.s., Čížkovice čp.27, IČ: tel.: fax: evidenční číslo: MK ČR E redakční rada: Ing. Michal Liška, Lucie Franková šéfredaktorka: Blanka Stehlíková - C.N.A. fotografie: fotografie: archiv Lafarge Cement, a.s., Blanka Stehlíková, archiv Národní knihovny, Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd České republiky, Nano Trade s.r.o., Baumit, Elmarco, SMP CZ, Obec architektů, Bauset, archiv Ivo Vaňka spolupracovníci redakce: Jana Kleinová design: G Art - Hana Růžičková Tento časopis je neprodejný, distribuci zajišťuje vydavatel.

3 ...::: editorial Vážení přátelé, soudě podle poptávky po cementu, hospodářství celého regionu střední Evropy se daří velmi dobře. Ekonomické prognózy pro Českou republiku a zvlášť pro stavebnictví, které prožívá enormní boom, jsou skvělé. Podle údajů ČSÚ roste celková stavební produkce již čtvrtý měsíc dvouciferným tempem a květen byl zatím nejnáročnější měsíc v roce. Neustále roste poptávka mj. po novém bydlení a tím pádem po stavebních materiálech, kapacity výrobců jsou však již nyní vytíženy na maximum. Tento trend se předpokládá i v následujících měsících, v době dovolených. Takže se máme na co těšit. Máme radost, že naše výroba jede o poznání lépe, než jsme původně předpokládali. Téma energetické účinnosti v průmyslu získalo v době globálního oteplování a nevratného úbytku zásob fosilních paliv novou naléhavost. Proto se středobodem jednání česko-francouzské konference, která se uskutečnila na přelomu května a června v Praze, stalo téma Zajištění energetické bezpečnosti zvýšením energetické účinnosti a využíváním obnovitelných zdrojů energie. Více informací naleznete na stránkách 4-5. Na konci května jsme zaznamenali potěšitelný údaj dnů provozu cementárny bez jediného pracovního úrazu našich pracovníků i subdodavatelů. Věříme, že i toto číslo Lafarge Journalu, které se Vám právě dostává do rukou, přináší další zajímavé informace. Vezmeme vás do fascinujícího světa geopolymerů a nanotechnologií, navštívíme právě dokončený most u Nymburka i více než zajímavý Dům v lomu, který získal ocenění v prestižní soutěži Grand Prix Obce architektů. Doufám, že čas strávený nad stránkami tohoto časopisu bude pro Vás inspirujícím a příjemným. Ing. Ivan Mareš, generální ředitel a člen představenstva TisÌc dn bez razu V sobotu 26. května 2007 dosáhla akciová společnost Lafarge Cement dnů bez úrazu, který by si vyžádal jedno - či vícedenní pracovní neschopnost, a to jakékoliv osoby vyskytující se na území závodu. Tento významný úspěch dokládá, že komplex preventivních bezpečnostních opatření, která společnost zavedla, naplnil svoji skutečnou podstatu. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci je jednou z hlavních priorit Lafarge Cement, a proto se vztahuje jak na zaměstnance, tak na dodavatele, zákazníky a další osoby pohybující se v areálu závodu. Zaměstnanecký úraz, který si vyžádal několikadenní pracovní neschopnost pracovníka, byl naposledy zaznamenán před dny. LAFARGE 02/2007 1

4 aktuality Lafarge ::... Cement rna obdrûela integrovanè povolenì IPPC Akciová společnost Lafarge Cement získala začátkem května integrované povolení IPPC, které stanovuje podmínky provozu zařízení s ohledem na ochranu všech složek životního prostředí. Tím cementárna prokázala vysoký standard týkající se dodržování příslušných zákonů, a proto se začlenila mezi průmyslové podniky, které musí podle stávající legislativy obdržet integrované povolení nejpozději do 30. října Půlroční proces získání IPPC, jemuž předcházelo osmnáctiměsíční přípravné období, byl velmi náročný. Během něj měly nejen úřady, ale i veřejnost možnost se k povolení vyjádřit. Všechny legislativní povinnosti se nakonec podařilo splnit, a tak nic nebrání v dalším provozu cementárny. Cílem integrované prevence a omezování znečišťování životního prostředí, tzv. IPPC (Integrated Pollution and Prevention Control), je dosažení vysokého stupně ochrany životního prostředí jako celku. Princip integrované prevence je v České republice ošetřen zákonem č. 76/2002 Sb. a souvisejícími předpisy a uplatňuje se prostřednictvím tzv. integrovaného povolení vydávaného krajskými úřady provozovatelům vybraných druhů technologických zařízení. Zákon vychází ze směrnice Evropské unie č. 96/61/EC se záměrem přimět průmyslové podniky k využívání nejlepších dostupných technologií výroby a provozu a k plnění zákonných limitů. Povolovací proces podle zákona o IPPC nahrazuje řízení a vyjádření dosud vydávaná podle takzvaných složkových zákonů. Konkrétně se jedná o: schvalovací řízení z hlediska nakládání s odpady, oblast ochrany ovzduší, ochranu vod, nakládání s chemickými látkami a přípravky, další oblasti dle zákona. LidÈ mïli moûnost podìvat se do cement rny Akciová společnost Lafarge Cement otevřela v sobotu 9. června na celé odpoledne své brány veřejnosti ze širokého okolí. Zhruba šest stovek náštěvníků si prohlédlo závod v originálních anglických dvoupatrových autobusech, tzv. double deckerech, kde si mohli vyslechnout také výklad o výrobě cementu. Pozornost přilákala jak výstava těžké techniky, tak i expozice zkamenělin nalezených ve zdejším lomu. Koncert Beatles revivalové kapely, výstup fakíra i atrakce pro děti bavily příchozí až do sklonku dne. Každý dostal zdarma řízek a nápoj podle vlastního výběru. Nov Lafarge Standard pro pr ce ve v ök ch Prevence úrazů představuje jeden z dlouhodobých cílů Skupiny Lafarge. Třebaže v porovnání s ostatními výrobci cementu patří Lafarge ke společnostem s nejnižší úrazovostí, na dodržování všech bezpečnostních regulí a opatření vyvíjí nepřetržitý tlak. Ten se projevuje mimo jiné i celosvětovým zaváděním Standardů, mezi nimiž se Standard pro práce ve výškách (PVV) řadí mezi prioritní, protože pády z výšky představují obecně nejčastější příčiny zranění či úmrtí. Jsme přesvědčeni, že systematickým přístupem mnohým neblahým událostem předejdeme. Samozřejmě, že respektujeme platnou legislativu, ba co víc, jdeme ještě dál. Např. v místech, kde bychom splnili zákon tím, že by se pracovníci v postrojích kotvili proti pádu na zem lanem, tam navíc vybudujeme obslužné plošiny, přístupové lávky nebo zábradlí apod. Plánovaně vytváříme pracovníkům vhodné pracovní podmínky, do kterých investujeme nemalé prostředky. Ale vyplatí se to, uvedl manažer bezpečnosti Lafarge Cement, a. s., Ing. Pavel Bartejs. 2 LAFARGE 02/2007

5 ...::: aktuality Lafarge Projekt N rodnì knihovny okouzluje lehkostì Mezinárodní architektonickou soutěž na projekt Národní knihovny, která má vyrůst během tří let na Letné, vyhrál návrh proslulého architekta českého původu Jana Kaplického. Odborná porota ho jednomyslně vybrala z více než čtyř stovek nabídek. Tento projekt je stoprocentní, odlišuje se od všeho, co jsme kdy viděli. Byl zcela jiný než všechny ostatní. Jan Kaplický je velký umělec, prohlásila předsedkyně poroty Eva Jiřičná. O ví-tězi soutěže hlasovali kromě odborníků z řad architektů i zástupce Prahy či reprezentant UNESCO, zamýšlená budova totiž vyroste na hranici zóny památkové péče. Nejekonomičtěji navržená budova za 1,8 miliardy korun by měla vyřešit dlouhodobé problémy s nedostatkem prostoru a navíc by měla splnit nároky na ekonomický provoz. Pokud na Letné Kaplického stavba skutečně vyroste, získá Praha architekturu první třídy a zařadí se po bok dalších velkých metropolí, které zdobí originální moderní díla slavných architektů. Jan Kaplický se narodil v Praze roku 1937 a od své emigrace v roce 1968 žije dlouhodobě ve Velké Británii. V roce 1979 založil společně s Davidem Nixonem architektonické studio Future Systems. Svoji architekturu navrhuje ve stylu high-tech, v posledních letech experimentuje s organickou architekturou, která se inspiruje přírodními tvary. Všechny soutěžní práce si mohli zájemci prohlédnout na výstavě nazvané Oko nad Prahou v pražském Klementinu. DalöÌ jedineënè pouûitì Ductalu Æ Pro své unikátní vlastnosti byl Ductal vybrán pro asanaci externí fasády městského plaveckého bazénu v Clichy-la-Garenne v pařížském předměstí. Zchátralá stavba pocházející z roku 1968 nedávno podstoupila kompletní renovaci, během níž byla novým způsobem přestavěna hlavní jižní fasáda, tak aby budova harmonicky zapadala do okolí a aby zmírnila sluneční žár a pomohla regulovat vnitřní teplotu. Fasáda je vlastně zástěna složená z ultra tenkých vertikálních a horizontálních betonových profilů, které tvoří pravoúhlou rámovou sou- Ductal byl použit na externí protisluneční fasádu při celkové rekonstrukci budovy městského barénu na předměstí Paříže. stavu. Tento unikátní geometrický vzhled mohl vzniknout díky několikanásobně vyšší pevnosti použitého Ductalu. Dominique Stoeux, výkonný ředitel z dodavatelské společnosti Betsinor, zdůvodňuje výběr Ductalu takto: Vynikající charakteristiky Ductalu umožňují realizaci velmi náročných technických řešení v kombinaci mimořádnými estetickými požadavky. Ductal je navíc extrémně rezistentní vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám, znečištění a poškrábání. Není proto divu, že jsme Ductal použili pro tuto ultralehkou realizaci. Ductal, který kombinuje nanočástice siliky a další speciální aditiva, inspiruje nejen stavebníky, ale i architekty a tvůrce městského mobiliáře. LAFARGE 02/2007 3

6 tèma ::... Energetick Ëinnost je st le nalèhavïjöì Globální oteplování planety, nezadržitelný úbytek fosilních paliv a zhoršování životního prostředí diktuje lidstvu nový imperativ: zvýšit energetickou účinnost, co nejefektivněji využít obnovitelné zdroje energie a přijmout vysoce účinná opatření k jejím úsporám. Novými možnostmi v této oblasti se zabývala dvoudenní konference, kterou na přelomu května a června uspořádala Ekonomická mise Francouzského velvyslanectví v České republice a francouzská exportní agentura Ubifrance ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR a Českou energetickou agenturou. Aktivity společnosti Lafarge Cement v dané oblasti na konferenci prezentoval generální ředitel Ing. Ivan Mareš. Energetické využití odpadů "Paliva a energie tvoří až 40 % přímých nákladů na výrobu. Snižování jejich spotřeby je tedy ústřední ekonomickou prioritou každého výrobce cementu. V uvozovkách nejjednodušší, ale zároveň velmi nákladnou cestou k tomu jsou přímé investice do technologie, výrobních zařízení a optimalizace procesu a řízení výroby. V posledních 10 letech Lafarge Cement, a.s., do této oblasti investovala řádově 1mld. korun. V současné době jsou tyto možnosti z pohledu poměru efekt versus potřebné investice již téměř vyčerpané. Technologie a zařízení naší cementárny se přibližují mezinárodním kriteriím BAT (best available technologies, tj. nejlepší dostupné technologie)," řekl ve svém příspěvku na konferenci Ivan Mareš. Druhou cestou ke snižování těchto nákladů, ale samozřejmě i ke zvyšování energetické účinnosti je nahrazování stále dražších a nedostatkovějších fosilních paliv vybranými odpady, které dodávají především průmyslové podniky, ale i zpracovatelé odpadů. "Vedlejším" příspěvkem nebo chcete-li efektem, je přitom i ochrana životního prostředí, neboť při výrobě cementu se zlikvidují odpady, kterých se lze jinak zbavit jen obtížně a které by jinak, v tom lepším případě, skončily na skládkách a dlouhá léta by zamořovaly životní prostředí. Vysoké teploty při výpalu slinku, které jsou vyšší než 850 C v kalcinačním kanále a vyšší než C v peci zaručují dokonalé a bezezbytkové spálení všech paliv. Dodržování všech zákonných limitů a předpisů je přitom, díky kontinuálnímu monitoringu, samozřej- mostí. V loňském roce cementárna zprovoznila tzv. environmentální laboratoř. Ta kontroluje na vstupu řadu různých parametrů u všech paliv, které jsou do cementárny přiváženy. Paleta odpadů neboli alternativních paliv je velmi široká, od celých či drcených pneumatik, masokostní moučky, přes pevné drcené odpady vznikající v automobilovém průmyslu a odpady vznikající v potravinářském Využití pneumatik jako bezodpadového paliva pro výrobu cementu 4 LAFARGE 02/2007

7 ...::: tèma průmyslu, po odpadní oleje ze zpracování ropy. Významná je i likvidace starých ekologických zátěží v petrochemickém průmyslu formou spalování stabilizovaných kalů. Je ovšem třeba zdůraznit, že cementárny nejsou spalovnou odpadů a ani nepoužívají jako palivo komunální odpad, nýbrž jejich primární činností je výroba cementu. "Pro ilustraci - od roku 1997, kdy jsme začali používat alternativní paliva, jsme se v loňském roce dostali k zajímavým číslům. Zpracovali jsme t alternativních paliv namísto fosilních. Využitím bio paliv jsme snížili emise CO 2 o asi tun," uvedl Mareš. Třetí cestou je náhrada slinku, jehož výroba je energeticky nejnáročnější, přísadami, které jsou většinou samy o sobě průmyslovým odpadem. Přes tun strusky a tun elektrárenského popílku nahradilo stejné množství slinku, tedy přímo uspořilo odpovídající množství energie. "Postupné nasazování nejnovějších technologií, snaha o úspory neobnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické účinnosti při výrobě cementu, ale i výrobková inovace patří k základním prioritám společnosti Lafarge Cement, a.s.," zdůraznil Ing. Ivan Mareš v závěru svého vystoupení na konferenci. Obnovitelné zdroje energie v ČR Dalším horkým tématem pražské konference se stal rozvoj využití obnovitelných zdrojů energie (slunce, vody, větru, geotermální energie, využití biomasy a fytomasy k výrobě tepla a elektrické energie) v České republice. Závazné navýšení podílu obnovitelných zdrojů energie (OZE) na primárních zdrojích energie, které nedávno přijala Evropská rada, je potencionální hrozbou nejen pro Českou republiku, ale také pro ekonomiky dalších členských států. Není pochyb o tom, že možnosti využití OZE u nás jsou vzhledem ke geografickým a klimatickým podmínkám u nás, jsou přeceňovány. V roce 2005 se výroba z obnovitelných zdrojů podílela na celkové hrubé výrobě elektřiny 3,8 %, z čehož 76 % vyprodukovaly vodní elektrárny a 18 % představovala výroba z biomasy. Podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektrické energie v poslední době rostl zejména v důsledku vyššího využití vodních elektráren, tu je však možné navýšit maximálně o 20 %. Značný potenciál sice nabízí využití biomasy, ale z nejnovějších analýz vyplývá, že pro pokrytí 20 % celkové spotřeby primárních zdrojů energií z biomasy by se musela využít veškerá dřevní hmota a veškerá orná půda. Poté, co ministr Říman vyhlásil program Eko energie, nezůstává nikdo na pochybách, které z obnovitelných zdrojů energií dostanou v ČR podporu. V letech má být v rámci programu Eko-energie v ČR rozděleno 4 mld. Kč. Hlavní prioritou podpory mají být malé vodní elektrárny, na druhém místě využití biomasy. Nejnižší prioritu ministerstvo stanovilo podpoře fotovoltaických elektráren, větrné elektrárny nebudou z programu podporovány vůbec. Jednotlivé zdroje byly hodnoceny podle 26 kritérií včetně technické připravenosti technologií, bezpečnosti a spolehlivosti dodávek energie, výrobní ceny energie, investičních nákladů, počtu nově vytvořených pracovních míst, dopadů na životní prostředí, včetně emisí skleníkových plynů a dalšího znečištění, náročnosti likvidace vysloužilého zařízení, potenciálu využití zdroje, míra rizika a podobně. Obnovitelné zdroje a Evropa V EU se v roce 2004 vyrábělo 13,7 % elektřiny z obnovitelných zdrojů, skoro 70 % produkovaly vodní elektrárny, za nimiž následovala biomasa s 15 % a větrné elektrárny (13 %). Nová energetická politika Evropské unie, kterou představil evropský komisař pro energetiku Andris Piebalgs, směřuje ke snížení emisí skleníkových plynů (o 20 % méně oproti úrovni z roku 1990), 20 % energie by mělo pocházet z obnovitelných zdrojů a o 20 % by se měla zvýšit energetická účinnost evropské energetiky. První kroky budou směřovat především ke zmapování situace na evropském trhu s elektřinou a zemním plynem, k analýze využití jaderné energetiky, k podpoře výstavby energeticky šetrnějších tepelných elektráren na fosilní paliva a k podpoře obnovitelných zdrojů energií, zejména biopaliv použitelných v dopravě. LAFARGE 02/2007 5

8 materi ly :::... Geopolymer - alternativa cementu Geopolymer je materiál, který má pozoruhodné vlastnosti nepodléhající povětrnostním vlivům a to ani v dlouhodobém horizontu. Autorem názvu, který vyjadřuje, že se jedná o polymer anorganického původu, je profesor Josef Davidovits, zakladatel světového výzkumu geopolymerů a institutu pro jejich výzkum v Saint Quentinu u Paříže. Vedle portlandského cementu patří geopolymery mezi anorganická pojiva, avšak s amorfní polymerní strukturou. Profesor Joseph Davidovits se zúčastnil Geopolymerního odpoledne v Brně. Vzhledem k dokonalé smáčivosti povrchů anorganických látek je geopolymer velmi intenzivním pojivem. Strukturní pevnost s náběhem kolem 50 % konečné pevnosti vykazuje geopolymer již po 24 hodinách. Princip geopolymerů Zdrojem jsou aluminosilikáty, kaoliny aktivované kalcinací mezi teplotou dehydratace a slinování, nazývané metakaolíny, dále popílky a strusky. Práškový metakaolín se dále aktivuje v silně alkalickém roztoku. Suspenze již během míchání a poté ve formách při normální teplotě postupně zvyšuje svojí viskozitu, teprve po 1 až 24 hodinách dojde k tuhnutí. Reakce se obvykle provádějí za normálních teplot a tlaku, ale mohou probíhat vysoce efektivně také hydrotermálně. Lze přidávat různá aditiva a plniva, například i odpady (sutě, těžební odpady, kaly a odprachy). Homogenizovaná směs vytvrdne v celém objemu najednou, bez ohledu na jeho velikost a kontakt se vzduchem. Také tuhnutí výsledného kompozitu s plnivem je hydraulické a probíhá i pod vodou. Vedlejším produktem reakce je pouze voda. Tento způsob výroby se používá v laboratoři ÚSMH AV ČR (Ústav atruktury a mechaniky hornin Akademie věd), ale je znám z i literatury. Vlastnosti geopolymerů Geopolymery rozšiřují řadu anorganických pojiv tvořící skelet krystalické fáze zajišťující výslednou pevnost produktu. V případě geopolymerů je to pouze polymerní matrice. Produkty se podobají keramickým materiálům nebo přírodnímu kameni. Odpadá však výpal a produkt je z levných materiálů a snadno tvarovatelný. Vlastností geopolymerů je vysoká mechanická pevnost, nehořlavost, požární odolnost až do 1200 C a o- dolnost chemická. Široká škála vlastností vychází z obsahu a charakteru plniv a aditiv v materiálu. Využití Technologie geopolymerů se využívá pouze v malé míře v poloprovozním měřítku ve speciálních odvětvích a celá oblast je prozatím ve fázi výzkumu. Využití geopolymerů je však možné v mnoha oborech. Především ve stavebnictví, dále v souvislosti s využíváním odpadů a druhotných surovin, například úletových popílků a solidifikací a stabilizací i některých kalů. Produkty mají široké použití jako kompozity, adheziva, výplně, včetně sanace betonů, jako tvarovky, tepelně a ohnivzdorně izolační panely atd. Vlastnosti geopolymerů lze měnit jak chemicky, tak i výrobními postupy. Produkty jsou nehořlavé a nerozpustné v kyselinách a zásadách. Při požáru se nerozpadají a neuvolňují zplodiny. Srovnání geopolymeru s portlandským cementem Jedná se o podobnost hydraulických pojiv založenou na vzniku ve vodě nerozpustných pevných látek s částečně podobným průběhem tuhnutí. Chemicky jsou zcela odlišné. Zatímco portlandský cement je směs minerálů systému CaO - SiO 2 - Al 2 O 3 - Fe 2 O 3 utaveného slínku, výchozí látky geopolymeru krystalickou strukturu nemají. Geopolymer je systém M 2 O - SiO 2 -Al 2 O 3, kde M je alkalický ion. Chování suspenze geopolymeru je podobné jako ve směsi slínkových minerálů s vodou. Nejprve probíhá hydrolýza a hydratace, dále koloidním mechanizmem přes tvorbu gelové soustavy nastává tuhnutí. Výchozí disperze obou pojiv vychází z jemně mletých surovin, z nichž vznikne hydrogel, který obalí částice plniva a adhezí je spojí. Rozdíl nastává v pokročilém tuhnutí. V případě PC produkty hydrolýzy tvoří hydrosilikátové gely a další hydráty, které pomalu krystalizují. Při 6 LAFARGE 02/2007

9 ...::: materi ly Do geoploymerů lze přidávat různá aditiva a plniva, například i odpady (sutě, těžební odpady, kaly a odprachy). Homogenizovaná směs vytvrdne v celém objemu najednou, bez ohledu na jeho velikost a kontakt se vzduchem. Také tuhnutí výsledného kompozitu s plnivem je hydraulické, probíhá i pod vodou. Vedlejším produktem reakce je pouze voda. Historie v zkumu První zmínky o nových pojivových materiálech se datují do 50.let minulého století a jsou pracemi prof. Gluchovského z Kyjeva, který je publikuje v roce 1953 v práci nazvané Geocementy. Vychází z alkalicky aktivovaných jílových materiálů, které konvertuje při normální teplotě a tlaku. Zásadní obrat, i když v Kyjevě stále pokračuje výzkum především na odpadových látkách (strusky), se váže od 70. let k paralelní práci prof. Josepha Davidovitse ve výzkumném centru v Saint Quentinu ve Francii. Od konce 70. let se dostávají geopolymery do dalších laboratoří (Austrálie, Brazílie, Španělsko atd.). Zásadní je práce prof. Sanze (Španělsko) pomocí spekter NMR prokazující podmínky tvorby polymerů z aluminosilikátů. Byla zjištěna i přímá spojitost s tzv. pozzolánovou (pucolánovou) vlastností materiálů, vycházejících z vulkanických materiálů, která byla popsána již v klasické knize Vitruvia Polia Deset knih o architektuře z roku 56 př. n.l. (se dnes nazývá římským betonem). Podobné materiály vykazující vlastnosti pucolánů, latentní hydraulické látky, jsou vysokopecní strusky a popílky zkoumané doc. Škvárou ve VŠCHT. Pucolánový je i portlandský cement obo-hacený metakaolínem. Geopolymer - tvarovka z popílku tuhnutí geopolymeru, jež se rovněž projeví zvýšením viskozity, kdy se formuje z prostředí sol-gelu rovnou polymerní amorfní struktura. Jako transportní prostředí u obou pojiv působí voda, která zanechává kapilární systém otevřené pórovitosti. Cementové hmoty s časem svojí pevnost zvyšují. To ve vyšší míře platí pro geopolymery díky odolnosti vůči prostředí. Při srovnání cementových a geopolymerních betonů jsou vstupní suroviny a příprava geopolymerů podstatně levnější než vstupní suroviny pro výrobu podobně kvalitních materiálů z vysokopevnostních cementů. Prognózy Pro rozšíření geopolymerů do průmyslové praxe je limitující tepelná aktivace jílových surovin. Dále používání alkalických roztoků, což je na stavbě obtížné a vyžadovalo by to centrální přípravu a transport domíchávačem. Použití nejílových surovin, tj. odpadních popílků a strusek, naráží na velmi nízké ceny za ukládání těchto odpadů. Výrobce pak nic nenutí odpad zpracovat. Navíc jsou tyto zdroje nestandardní a další komplikace přináší vytvoření norem pro testování. Základní překážkou je investice do neznámé technologie a ekonomika takového provozu, dalším úskalím je nedůvěra trhu. Změní-li se zásadně přístup k životnímu prostředí, a to například sílícím veřejným míněním, pak je možné počítat s rozšířením geopolymerů jako alternativy k cementu. Nikoliv jako náhrada, ale pro doplnění tam, kde je geopolymer výhodnější. (např. ochrana před teplotou nebo agresivními spalinami). Především ale jako pojivo pro zužitkování odpadů, které cement nedokáže aglomerovat a inhibovat. Vzhledem k možnostem geopolymerů je obtížné vystihnout veškeré aplikace v jediném článku. Je však třeba konstatovat, že ušetření 75% emisí CO 2 ve srovnání s výrobou cementu, je novou nadějí ochrany životního prostředí, mimo imobilizační schopnosti geopolymernu na likvidaci odpadů. Zatím nejsou žádné průmyslové aplikace, protože chybí výrobce, který by uměl výchozí materiály vyrobit ekonomicky. V budoucnu by pak mohl nastat odklon od energeticky a ekologicky náročného cementu. Ve dnech 20. až proběhne III. Mezinárodní konference alkalicky aktivovaných materiálů zaměřená právě na praxi. Více na M. Steinerová, LAFARGE 02/2007 7

10 technologie :::... Technologie t etìho tisìciletì Za dva roky to bude půl století od chvíle, kdy proslulý americký fyzik Richard Feynman předložil světu první vizi nanotechnologií. Dnes tyto technologie, které pracují s částicemi o velikosti nanometrů, začínají nacházet široké uplatnění od elektroniky až po medicínu. Zajímavé možnosti se pro ně otevírají i ve stavebnictví. Nedávno českou veřejnost vzrušil unikátní investiční projekt, kterým naše republika získá světové prvenství v jednom z nejmodernějších oborů současnosti - ve výrobě nanovlákenných technologií a materiálů. Liberecká společnost Elmarco je jako jediná na světě schopna vyrábět stroje na produkci nanovláken, tedy superjemných vláken, zhruba tisíckrát jemnějších než lidský vlas, se širokým využitím v medicíně, ochraně životního prostředí, hygieně a řadě dalších oborů lidské činnosti. V liberecké průmyslové zóně Elmarco postaví centrum pro výrobu nanovláken a současně pro vývoj a kompletaci strojů, které umí nanovlákna produkovat v hromadném, průmyslovém měřítku. Nanobudoucnost Nanotechnologie a nanověda představují nové přístupy k výzkumu a vývoji, jejichž cílem je ovládnout strukturální podstatu a chování hmoty na úrovni atomů a molekul. Tyto oblasti otevírají cestu k pochopení nových jevů a k vytváření nových vlastností a kvalit, jichž je možno v mikroměřítku i makroměřítku využívat. Předpona "nano" má svůj původ v řeckém výrazu trpaslík a ve vědě a technice označuje velikost 10-9, tj. jednu miliardtinu (= 0, ). Nanometr (nm) je miliardtina metru, desettisíckrát menší než tlouštka lidského vlasu. Termín nanotechnologie se obvykle používá jako společné označení různých oborů nanovědy a nanotechnologií. Nanotechnologie se zabývá vědou a technikou v nanoměřítku, tj. v měřítku atomů a molekul, i vědeckými principy a novými vlastnostmi, které je možno v této oblasti pochopit a ovládnout. Takové vlastnosti je pak možno využívat v mikroměřítku nebo i v makroměřítku, například ve vývoji materiálů a nástrojů vybavených novými funkcemi a výkonovými parametry. Průmyslová linka Nanospider na výrobu nanovlákenných materiálů Výsledky vývoje na poli nauky o materiálu s využitím nanotechnologií ovlivní podle očekávání prakticky všechna odvětví. Nanočástice se již dnes využívají pro zpevňování materiálu, například povrchy je možno použitím nanostruktur modifikovat tak, aby byly odolné proti poškrábání, nesmáčivé, čisté nebo dokonce samočisticí. Těchto nových vlastností materiálů se již začalo s úspěchem využívat i ve stavebnictví, kde se uplatní izolační materiály nové generace, antiadhezní obklady nebo samočisticí fasádní nátěry. Právě samočistitelnost stavebních povrchů, zejména těch, které se nacházejí v exteriéru a na venkovních plochách, které jsou těžko přístupné bez potřebné mechanizace, zaznamenává v poslední době zvýšenou pozornost. Liberecký průkopník Nanovlákna jsou vlákna submikronových rozměrů, jejichž průměr je nm. Často jde o rozměr tloušťky několika atomů. Pod běžnými mikroskopy nejsou nanovlákna viditelná, neboť jejich průměr je menší než vlnová délka světla. Takto výjimečně malá vlákna lze vidět a fotografovat pouze pod elektronovým mikroskopem. Pro představu: poměr velikosti průměru nanovlákna a fotbalového míče je srovnatelný s poměrem velikosti fotbalového míče a zeměkoule. K vlastnostem nanovláken patří obrovský měrný povrch, vysoká pórovitost a malé velikosti pórů, průměr nanovláken nm, plošná váha 0,05-5 g/m 2, transparentnost a vynikající mechanické vlastnosti v poměru k hmotnosti. Postupy pro přípravu nanovláken 8 LAFARGE 02/2007

11 ...::: technologie jsou známy již řadu let, ale žádná z metod prozatím nenabídla průmyslový rozměr s dostatečnou výrobní kapacitou a stabilitou procesu. Unikátní technologie Nanospider, která průmyslovou výrobu netkaných textilií tvořených nano vlákny umožňuje, byla vynalezena a patentována na Technické univerzitě v Liberci (TUL). Podstata jeho technologie spočívá v modifikované metodě elektrozvlákňování na Materiál Nanospider AcousticWebTM Textilie ošetřená hydrofobizujícím přípravkem Permatex. Foto ukazuje logo společnosti na betonu, které bylo nastříkané Permagardem přes šablonu. bázi polymerních roztoků. V principu se jedná o modifikovaný způsob přípravy nanovláken a nanovlákenných vrstev metodou elektrostatického zvlákňování roztoků polymerů. Revoluční myšlenky bývají často velmi jednoduché a takový je i princip technologie Nanospider, který je založen na objevu, že je možné vytvořit Taylorův kužel a následný proud hmoty nejen z vrcholu kapiláry, ale také z tenké vrstvy roztoku polymeru. Hlavní výhodou této technologie je výrazný vzrůst výrobní kapacity, kterou metoda nabízí. Její zásadní přednosti jsou především ve vysoké kvalitě nanovlákenného materiálu, snadné obsluze i čištění, vysoké produkční kapacitě a flexibilitě. Nanospider je branou do světa nanovláken. Využití těchto materiálů je velmi široké. Mohou se používat k filtraci, ve zdravotnictví, ve stavebnictví, v automobilovém průmyslu, v kosmetice a v mnoha dalších oborech. Je to materiál třetího tisíciletí. Podařilo se například vyvinout speciální zvukoabsorbční materiál Nanospider AcousticWeb, který má především schopnost absorpce zvuku v oblasti nízkých frekvencí a zároveň neztrácí akustické vlastnosti v oblasti vysokých frekvencí a je přibližně třikrát lehčí než nyní používané materiály. Výhradním partnerem TUL pro další rozvoj technologie se stala společnost Elmarco, která na produkci a prodeji Nanospidera získala exkluzivní licenci. V roce 2004 Elmarco a TUL představily první prototyp používající technologii Nanospider, který umožnil plynulou výrobu nanovlákenné textílie v šířce 1,6 m z polymerů rozpustných v rozpouštědlech na vodné bázi (především PVAL). V roce 2004 Elmarco vyrobila pilotní linku na výrobu nanovláken a o dva roky později, v roce 2006, nabídla první zařízení na jejich průmyslovou výrobu. V úvodu článku zmíněná investice do výroby nanovláken je vyvrcholením těchto aktivit. Vývojoví pracovníci firmy Elmarco pracují v současnosti na dalších materiálech, které díky aplikaci nanovláken získají nové unikátní vlastnosti. "Mimo jiné se podařilo vyrobit anorganická nanovlákna a vyvíjíme technologii výroby kovových nanovláken, která by mohla významně zasáhnout do kvality budoucích kompozitních materiálů nebo by se dala použít pro výrobu katalyzátorů nové generace," sdělil zakladatel a majitel firmy Ing. Ladislav Mareš. Čisté střechy i omítky Liberečtí průkopníci však nejsou jediní, kdo zavádějí materiály na principu nanotechnologií do praxe. Ve stavebnictví se již můžeme setkat s řadou praktických aplikací. Jedním z takových příkladů využití čerstvých LAFARGE 02/2007 9

12 technologie :::... Příklad materiálu Ytong, který je z jedné poloviny ošetřen impregnačním prostředkem PERMAGARD. poznatků moderního oboru nanotechnologie je úprava povrchů střešních tašek, se kterou přišla společnost Bramac. Tašky jsou opatřeny samočisticí povrchovou úpravou - ochrannou vrstvou, která spočívá v nanesení vysoce reaktivního oxidu křemičitého SiO 2 o velikosti částic zhruba 5 nanometrů, čímž se dosahuje vysoké hydrofility. Samočisticí schopnost, díky níž je výrazně prodloužena doba, po kterou krytina vypadá jako nová, je založena právě na této hydrofilitě. Základem je hladký a vysoce hydrofilní, tzn. vodou smáčitelný povrch. Na hladkém povrchu neulpívají částice nečistot, protože po něm sklouznou. Když už se povrch pokryje prachem, vysoká hydrofilita způsobí, že první déšť špínu podplaví a ta se stékající vodou povrch opustí. Podobný cíl, tedy samočištění stavebních materiálů, sledoval svým výzkumem i výrobce omítkových směsí, společnost Baumit. Před několika lety se začalo výzkumné a vývojové oddělení mateřského závodu společnosti Baumit ve Wopfingu zabývat projektem "čistý povrch". Výsledkem je omítka, která nestárne, neboť je vybavena samočisticí schopností. Povrch takové omítky vykazuje nízký elektrostatický náboj a tím i podstatně menší sklon k přitahování částeček nečistot z okolního ovzduší. Navíc je i mikroskopicky hladký, takže nečistoty se na něm jen obtížně zachytí. Přírodní síly jako vítr, déšť, sníh, kolísání teplot a intenzivní difuze vodních par mikropóry v omítce pak spolupracují při "odvětrávání" částic nečistot z povrchu. I ty cizí částice, které přesto ještě na omítce ulpí, tak ztrácejí spojení s podkladem a jsou odstraněny přirozeným způsobem. Díky samočisticímu efektu na povrchu zůstává pak omítka ve srovnání s klasickou omítkou fasády přibližně dvojnásobně dlouhou dobu pěkná a čistá. To samozřejmě snižuje i náklady na údržbu. Odkaz lotosového květu Na opačném principu samočistitelnosti než hydrofilie, tedy na hydrofobii (neschopnosti zadržovat vodu), jsou založeny materiály, jejichž vývojem se zabývá společnost Nanotrade, aplikující principy nanotechnologie. Jde například o hydrofobní nátěry a nástřiky s obsahem nanočástic, které povrchům dodají nové vlastnosti, jako je antibakteriálnost, hydrofobnost, snížená tepelná vodivost, UV filtrace, odolnost proti otěru apod. Hydrofobní nátěry a nástřiky minimalizují přilnavost mezi kapalinami a povrchem. Na ošetřeném povrchu se totiž vytvářejí kapky, které ihned stékají a odplavují znečišťující částice. Při vývoji těchto produktů se věda inspirovala, jako již mnohokrát, přírodními procesy. Jde o tzv. efekt lotosového listu - jeho povrch je silně hrbolatý, pokrytý oblými částicemi, které jsou porostlé hustými a jemnými chloupky o rozměrech řádově nanometrů. Příroda tak vytvořila silně vodoodpudivý (hydrofobní) materiál, na němž neulpívají žádné cizí částice. Na podobném principu fungují i plochy ošetřené hydrofobními nátěry - nemusí se tak často udržovat a čistit, jsou méně tepelně vodivé a zabraňují tak energetickým ztrátám. Betonové povrchy takto ošetřené lépe odolávají škodlivému působení soli, olejů, nafty a benzínu. Takovým nanotechnologickým produktem využívajícím "lotosového efektu" je například Permagard, který funguje jako ochrana proti znečištění a povětrnostním vlivům. 10 LAFARGE 02/2007

13 ...::: technologie Permagard je bezbarvý impregnační prostředek na vodní bázi bez obsahu rozpouštědel. Je vysoce hydrofobizující látkou, která zabrání pronikání vody do podkladů. Zabraňuje výkvětům solí a snižuje přilnavost cizích materiálů. S ohledem na vodoodpudivý účinek nemohou částečky špíny proniknout hlouběji do povrchu, a tak se nemohou vytvořit ložiska vhodná např. pro růst mechů a řas. Dále se výrazně snižuje adheze k ošetřeným povrchům pro oleje, tuky, moč, žvýkačky. K čištění tak nejsou zapotřebí čisticí prostředky ani tlaková voda. Tímto přípravkem lze ošetřit materiály z betonu, jako jsou kostky, desky, panely, betonové dílce, umělé kameny, betonové zdi, betonové garáže, základy, sloupy, obrubníky, roury, mosty a mostní díly, plochy pokryté betonovou vrstvou, pórobeton a všechny ostatní výrobky z betonu. Dále je použitelný pro všechny varianty ze savých přírodních kamenů, jako jsou břidlice, pískovec, sádrovec, žula, rula, všechny modifikace mramoru, terasové podlahy apod., a také minerální fasády v interiéru i při venkovním použití. Hydrofobní ošetření porézních materiálů s odolností proti otěru, UV záření a změnám teplot je přitom dlouhodobé, vlastnosti materiálu nelze odstranit vodou, proudem vody ani běžnými čisticími prostředky. Dalším prostředkem, založeným na stejném principu lotosového efektu, je ochranný systém na skla Supraperl. Je rovněž hydrofobním prostředkem proti vodě a špíně. Ochranný efekt je založen na principu odvalování kuliček vody po povrchu samospádem nebo prouděním vzduchu. Kapalina kutálející se po povrchu s sebou odebírá částice nečistot, které tam předtím ulpěly. Supraperl tak umožní udržovat čistotu ošetřených ploch bez použití čisticích prostředků, čištění je prováděno vlastním samočisticím efektem při dešti. Pro fasády byl na základě nejnovějších poznatků nanotechnologií vyvinut hydrofobní ochranný prostředek Gadron FX proti vodě a špíně ulpívající na minerálních fasádách nebo na površích natřených minerálními barvami. Chrání fasády před stárnutím, zvětráváním a vyblednutím a prodlouží jejich životnost na dvojnásobek. Nanočástice, které prostředek obsahuje, vytvářejí průhlednou, tenkou vrstvu, jež Aplikace samočisticí omítky Baumit na rodinném domku v Českých Budějovicích. chrání fasádu před organickými i anorganickými nečistotami. Při deštích se tak z povrchu smyje prach, pyl, exhalace z aut i průmyslových objektů, zbytky listů apod. Jen výjimečně je nutné fasádu ještě očistit vodou. Ale i po očištění vodou není potřeba ochrannou vrstvu obnovovat. I zde je ochrana založena na principu lotosového efektu - voda se nenasákne do povrchu, ale skutálí se a odebere s sebou i částice nečistot, které na něm předtím ulpěly. Ošetřené plochy fasád se při deštích samy opakovaně čistí. Nanotechnologie sídlí v Olomouci Projektem na podporu výzkumu a využití nanotechnologií je Český nanotechnologický klastr, jehož cílem je vybudovat v Olomouckém kraji silné seskupení úzce spolupracujících dodavatelů nanoproduktů, firem využívajících nanotechnologie ve svých vlastních výrobcích a výzkumných a vzdělávacích institucích v této oblasti. Klastr, který úzce spolupracuje s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. V rámci klastru probíhá v současné době několik projektů, z nichž pro stavebnictví může mít zajímavé výstupy projekt Multifunkční povrchy s využitím nanotechnologií, jehož cílem je inovační řešení světově využívaných postupů při ochraně povrchů a jejich aplikace v podmínkách ČR. V jeho rámci má být provedena rozsáhlá rešerše postupů a metod používaných v zahraničí pro moderní ochranu povrchů, ať už zakomponováním pomocných materiálů do povrchových hmot, případně jejich sekundárním ošetřením nástřikem nebo nátěrem. Cílem bude získání nových vlastností, jako je nesmáčivost, UV odolnost, otěruvzdornost, antibakteriálnost a dalších. Nanotechnologie se ne nadarmo často spojují s přívlastkem "technologie třetího tisíciletí". Podle prognózy společnosti Deloitte Touche Tohmatsu se nanotechnologie již brzy stanou úhelným kamenem každého výrobního procesu a v dlouhodobější perspektivě jejich využití povede ke vzniku zcela nových výrobků, jejichž výroba se dnes zdá nemožná. LAFARGE 02/

14 referenënì stavba :::... Most převádí silnici I/38 přes koryto a inundační území Labe Most p es Labe u Nymburka Od konce května slouží řidičům první část silničního obchvatu Nymburka. Nové komunikaci, která propojuje dálniční síť na trase Kolín-Mladá Boleslav, dominuje most překračující koryto a inundační území Labe. Most je prvním zavěšeným mostem v České republice se dvěma rovinami závěsů s nízkými pylony, typu Extrados. Betonová elegance Konstrukce mostu o celkové délce 531,6 m má jedenáct polí (rozpětí m). Most byl navržen jako spojitá předpjatá trámová konstrukce příčného řezu ve tvaru TT. Pro vylehčení hlavního pole byla střední část o délce 52,28 m navržena jako spřažená. Profil obou komorových ocelových nosníků je vyřešen tak, aby odpovídal tvaru betonových trámů na obou předmostích. V oblastech podpor je výška průřezu zvýšena náběhy. Dvojice železobetonových nízkých pylonů, které nepřesahují břehové prostory, je vetknuta do nosné konstrukce. V jejich hlavách jsou pak osazena patnáctitunová ocelová sedla pro kotvení trojic paralelních závěsů typu Extrados vedených rovnoběžně vždy po třech metrech. Hlavní pole je v jedné třetině délky podporováno závěsy. Ty jsou tvořeny trojicemi kabelů po 37 lanech. V podporách 6 a 7 vybíhá dvojice betono- Zvedání mostních nosníků probíhalo za pomoci obřích lisů přímo z prámu vlečné lodě. vých pylonů do výšky 15,8 m. V jejich horní části jsou zabetonovány ocelové kotevní přípravky s kotvami závěsů. Pro ně je použit systém firmy DSi Dynagrip C55 osazený 48 lany o průměru 15,7 mm (St 1670/1860). Ocelová konstrukce vloženého pole délky 12 LAFARGE 02/2007

15 ...::: referenënì stavba 52,28 m je tvořena dvěma hlavními ocelovými komorovými nosníky, které jsou po třech metrech spojeny ocelovými příčníky. Založení stavby Opěry i pilíře jsou založeny hlubinně na vrtaných velkoprůměrových pilotách o průměru 1,22 m. Všechny piloty jsou navrženy z betonu C25/30-5a (XA1). Každý trám nosné konstrukce je podporován samostatným štíhlým pilířem. Výška pilířů je proměnná v rozsahu 5,60 m až 10,28 m. Základové bloky jsou z betonu C25/30-5a (XA1) a pilíře z betonu C30/37-2bb (Xf3). Pilíře pod pylony jsou z betonu C 35/45-2bb (XF3), všechna ložiska jsou hrncová. Pilíře č. 5 a 8, které jsou v místě zakotvení zadních závěsů hlavního pole mostu přenášejících převážně tahové síly, jsou navrženy ve tvaru ocelových kyvných stojek. nizaci montáže ocelové části mostu. Ocelové pole bylo nakonec osazeno přímo z prámu vlečné lodě, která kotvila napříč řekou. I když tato unikátní operace zvedání 52 m dlouhých mostních nosníků proběhla s měsíčním zpožděním, na samotný termín dokončení díla neměla tato prodleva zásadnější vliv. Most má výrazně U pylonů jsou osazena výstupová schodiště, která propojují prostřednictvím chodníku na mostě obě známé pobřežní stezky. Příčný řez větší potřebnou světlost přemostění, než vyžaduje samotné koryto Labe. Na celkové délce trasy obchvatu - 2,380 km - nebyly příliš vhodné základové poměry pro výstavbu vysokých násypů, které jsou právě v tomto rovinatém území zapotřebí pro vyrovnání terénu a výšek mostních konstrukcí, jež jsou dány podmínkami zajištění potřebné výšky pro plavební dopravu na Labi a fungování železnice. První etapa výstavby obchvatu Nymburka zahrnuje úsek od silnice I/38 mezi Přední Lhotou a Chvalovicemi, kde stávající I/38 odbočuje ve vzdálenosti 66,792 km doprava daje o stavbï Objednatel: ŘSD ČR, Správa Praha Projektant: Pontex, s. r. o., vedoucí projektu Ing. Němec, statik Ing. Kvasnička Zhotovitel stavby: Sdružení Mosty Nymburk (SMP CZ, a. s. - vedoucí člen sdružení, Metrostav, a. s. - člen sdružení, PSVS, a. s. - člen sdružení) Délka nosné konstrukce: 531,60 m Rozpětí hlavního zavěšeného pole: 132 m Rozpětí jednotlivých polí: rozpětí m Šířka průjezdního prostoru: 11,5 m Použité materiály: Betony C25/30 (XA1) m 3, spotřeba cementu na 1m 3 činila 420 Kg cementu, t.j. spotřeba cementu 546 t C 35/45 (FX3) 550 m 3, spotřeba cementu na 1m 3 činila 440 kg t.j. spotřeba cementu 244,2 t C35/45 (FX1) m 3, spotřeba cementu na 1m 3 činila 420 Kg cementu, t.j. spotřeba cementu t cementu C 30/37 (XF4) 600 m 3 spotřeba cementu na 1m 3 činila 410 Kg cementu, t.j. spotřeba cementu 246 t Zahájení stavby: 09/2004 Dokončení stavby: 05/2007 Náročné stavební dílo Most, na jehož výstavbu byl použitcement Lafarge, je chloubou stavbařů ze SMP CZ. Stavba se musela vyrovnat s mnoha těžkostmi. Jednou z poměrně složitých etap byla na jaře 2006 povodeň v zátopovém území řeky, která zapříčinila kompletní evakuaci celého staveniště na obou březích a komplikace při následné orgavelkým směrovým obloukem o poloměru m. Konec úseku je v místě křížení s železniční tratí Lysá n/l.- Kolín. V tomto místě je nová přeložka propojena se stávající silnicí II/331. V trase obchvatu jsou vybudovány čtyři mostní objekty, které převádějí silnici I/38 přes polní cestu, řeku Labe, II/331 a železniční trať. Jelikož se jedná o první část stavby, definitivní odklon tranzitní dopravy z města Nymburka bude vyřešen až po dokončení druhé etapy projektu. Na tuto fázi je vydáno územní rozhodnutí a po dokončení majetkoprávní přípravy stavby bude podána žádost o stavební povolení. Předpokládaná lhůta výstavby bude asi 2 roky. Druhá etapa měří cca šest kilometrů a celkové náklady dosáhnou rovněž výše zhruba 1 miliardy korun. Trasa druhé části bude delší než u prvního úseku, ale nezahrnuje tak technicky a finančně náročnou část, jako bylo překonání řeky Labe a jejího inundačního území. LAFARGE 02/

16 zajìmav stavba :::... Kamenný kubus je rozdělen na několik ložnic, které se nacházejí na obou podlažích. Do třetí části domu, určené k posilování, se dostaneme skleněnou částí, která tvoří most chráněný proti slunci horizontálními stínidly. D m v lomu Investor novostavby lokalizované v bývalém lomu ve Zlíně-Napajedlích si vybral k bydlení bývalý pískovcový lom, místo navýsost dramatické, ale stejně tak neobvyklé. O to větší výzvu představovalo řešení tohoto díla pro architekta Pavla Mudříka. Ocenění Domu v lomu prestižní cenou Grand prix (kategorie novostavba) jenom potvrzuje, že se jedná o architektonický počin, který je výjimečný hned v několika ohledech. Architekt se rozhodl využít ke stavbě část lomu tvořenou útesy a umístil dům do posledního kráteru tak, aby zachoval jeho reliéf a aby cesta k němu byla pro obyvatele domu vždy zážitkem. Také proto stojí dům, který je rozčleněn na tři objekty, částečně na podporách. Dělení propůjčuje každé části nejen určitou jedinečnost ve vztahu k místu stavby a výhledu, ale vymezuje také funkční zóny domu. Rozdělení do tří částí Dům je uspořádán do tří objektů s rozdílnými niveletami osazení, které vzájemně propojují vzdušné trakty. Zásadním technologickým požadavkem stavitele bylo použít masivní dřevo jako hlavní stavební materiál. Nakonec obydlí tvoří dvě dřevostavby postavené na betonových deskách a jedna kamenná krychle. Objektové rozdělení (A, B, C) vyjadřuje vnitřní uspořádání dispozic. Dřevostavby s konstrukcí z lepených vazníků uvolňují vnitřní prostor, proto jsou zde prostory pro společný pobyt (obývací pokoj s jídelnou, krbem, kuchyní v jednom objektu a bazén, sauna a whirlpool s fitkem v objektu druhém. Střední kamenná krychle uklidňuje kompozici, zde jsou ložnice, pracovna, koupelny a vertikální komunikace schodiště. Došlo k oddělení hospodářských funkcí od funkce bydlení. Vlastní dům je tedy bez garáže, jen se sklepem. Objekt garáží, stání pro auta a zahradního servisu je samostatný, stojí u prvního kráteru na okraji pozemku, současně vytváří optickou bariéru od souseda. Pozemkem se vine meandr kostkové komunikace od vjezdu přes zeleň k hospodářskému objektu a pak až k domu do zadního kráteru. 14 LAFARGE 02/2007

17 ...::: zajìmav stavba Zvláštní pozornost byla věnována řešení detailů, které zůstávají velmi jednoduché. Konstrukce objektů Konstrukce dřevostaveb jsou založeny na nosných rámech z lepených vazníků - vytvářejí halový prostor. Obvodový plášť je sendvič z masivních lepených profilů z finského smrku, oboustranně aplikovaného na podpůrný rošt mezi pilíři. Vnitřky zde doplňují podhledy ze smrkových prken. V krychli jsou to plošné desky se smrkovou dýhou. Také krychle má vnitřní vloženou dřevěnou konstrukci ze stejných smrkových hranolů. Podlahy jsou dubové. Okna a dveře opět smrk. Střechy jsou plechové titanzinkové. Schody vnitřní i venkovní jsou ocelové, stejně jako masivní vložený hranol krbu a bazénová vana zapuštěná do černé keramické podlahy. Jsou zde použity čiré sklobetony jako paravány sprchy, dokreslující transparenci prostoru. daje o stavbï Název: Dům v lomu Autor: Pavel Mudřík Adresa: Zlín - Napajedla Projekt: 2004 Realizace: Užitná plocha: 548 m 2 Obestavěný prostor: 1780 m 3 Založení stavby Objekt B stojí na podporách, kdy železobetonové základní horizontální plato je neseno osmi svislými pilíři 300/300 vetknutými přímo do skály. Na této desce je postavena dřevostavba. Nosná dřevěná konstrukce je tvořena šesti rámy z lepených smrkových vazníků. Stěny jsou oboustranný sendvič z masivních hranolů z finského smrku s vnitřní tepelnou izolací a pomocnou konstrukcí. Objekt A (krychli) tvoří železobetonový stěnový kvádr s tepelnou izolací. Zatímco vně je kámen, uvnitř je dřevěná vestavba masivními trámy z finského smrku profilu Objekt C je založený na železobetonové vaně bazénu, z které jsou vysunuty konzoly desky. Na desce stojí dřevostavba z příčných trámů, lepených vazníků. Obvodová konstrukce, střecha a ostatní doplňující stavební prvky jsou totožné jako u objektu B. Obývací pokoj je hlavní součástí domu. Je z něj přístup na balkon, který se nachází na oblé hraně nad prázdnotou lomu. Do malé vstupní části vede lehké kovové schodiště, které připojuje druhou část domu - kamenný kubus. Grand prix 2007 Mezinárodní porota udělila v celkem sedmi kategoriích desítku cen a čtyři čestná uznání. Přihlášeno bylo 81 prací. Hlavní cenu Grand prix architektů 2007 přisoudila novostavbě Centra ekologických aktivit Olomouce - Sluňákov autorů Roman Brychty, Adama Halíře, Ondřeje Hofmeistera a Petra Lešky a spoluautorů Kateřiny Horákové, Kataríny Jägerové, Lenky Slívové. Tato stavba získala také Cenu ministra životního prostředí Martina Bursíka za dílo s výraznými ekologickými aspekty. V kategorii novostavba zvítězily Dům v lomu autora Pavla Mudříka a Obchodní centrum Šestka v Praze 6 a autoři Milan Jirovec, Štěpán Valouch, Tomáš Machovský, Petr Nácházel, Ondřej Tuček. LAFARGE 02/

18 ekologie :::... Trvale udrûiteln beton Jeden z principů trvale udržitelného rozvoje tvoří bezodpadový výrobní cyklus. Proto se stále větší důraz klade na recyklaci odpadů. Udržitelná výstavba betonových objektů je tak úzce svázána s recyklací betonových konstrukcí jednak na konci jejich životního cyklu a současně s využitím recyklovaných materiálů při výrobě betonu nového. V České republice je podle odhadů recyklováno pouhých 10 až 35 % z celkového množství stavebních odpadů z demolovaných stavebních objektů. To je nepoměrně méně, než v západní Evropě, kde už zůstává pouze minimum stavebního odpadu, který by se nerecykloval k dalšímu použití - odhaduje se, že ve starých zemích Evropské unie se recykluje kolem 60 až 90 % stavebního odpadu. Česko si nedobrou situaci uvědomuje, a tak Plán odpadového hospodářství v ČR předpokládá, že do konce roku 2012 bude využito až 75 % hmotnosti stavebních a demoličních odpadů. Koloběh betonu je ekologický Jen betonu se vyrábí obrovské množství - v Česku přes půl tuny na obyvatele. Vzhledem ke stále rostoucímu množství betonového odpadu význam recyklace betonu stále narůstá. Stavby, jejichž základním konstrukčním materiálem je beton, nás obklopují doslova ze všech stran - ostatně tento trend lapidárně vystihuje obrat "betonová džungle", který se stal synonymem moderních měst. Dlouze diskutovaným problémem je například otázka likvidace panelových domů po skončení životnosti, ale na bázi betonu vznikají i administrativní budovy, hotely, dopravní a inženýrské stavby, elektrárny... K recyklaci betonu máme přinejmenším dva dobré důvody. Oba přitom souvisí se snižováním ekologické zátěže. Jedním z nich je vysoká spotřeba surovin a energie - při výrobě betonu se spotřebovávají primární, většinou neobnovitelné zdroje (výroba cementu, těžba štěrků a kameniva, energetické uhlí, ropa, ). Disponibilní zdroje těchto surovin se přitom rychle ztenčují. Druhým důvodem je narůstající množství betonového odpadu, pro jehož ukládání v hustě osídlených lokalitách není dostatek místa. Využití odpadních materiálů sice přináší dodatečné náklady na změnu technologií, ale větší podíl recyklovaných materiálů nabízí však pokles těžby primárních zdrojů a významné snížení množství odpadů ukládaných na skládky. Je proto logický požadavek, aby podíl recyklovaných materiálů výrazně vzrostl. Odpadní materiály přitom nemusí být jen pouhou náhradou za suroviny primární, ale stávají se rovnocennými surovinami, které mohou být přínosné z ekonomického i z technologického hlediska. Za Evropou pokulháváme Není pochyb o tom, že je třeba zvýšit podíl recyklace betonových konstrukcí ze stávajících zhruba 10 % na minimálně 60 %. Takového výsledku dosahují například v sousedním Rakousku. Zároveň jde ale také o to, aby likvidace betonových staveb formou recyklace nevyvolávala vícenáklady a neznamenala vynaložení nadměrného množství energie. K problému je proto třeba přistupovat komplexně - optimalizací materiálového řešení stavebních konstrukcí v celém cyklu od těžby surovin až po asanaci stavby. Na likvidaci staveb po splnění jejich užitné funkce i na maximální zpětnou materiálovou využitelnost do nových staveb je proto třeba myslet již v procesu projektování a vlastní realizace. Projektanti by již v přípravných fázích budoucích staveb měli zvažovat možnosti následné dekonstrukce - tou se rozumí rozebírání staveb, řízená, selektivní demolice, jejímž cílem je maximalizovat záchranu materiálu pro opětovné využití. Ze starého nový Recyklace stavebních materiálů skýtá do budoucna značný potenciál, který dosud nebyl využíván. Bylo např. zjištěno, že beton může obsahovat až 75 % odpadních materiálů ve formě kameniva. Výzkumem využití betonové a cihelné suti z demolic se například koncem 90. let zabývali v Německu, kde bylo postaveno několik experimentálních staveb s použitím betonu s recyklovaným kamenivem. V České republice se donedávna recyklované stavební materiály používaly převážně jen jako zásypové materiály (zrnité podkladové materiály k úpravám lesních vozovek a cyklistických stezek, pro úpravy pláně silničních a železničních staveb apod.). Použití betonového recyklátu je dnes zakotveno i v některých normách a je poměrně rozšířené jako např. v podkladních vrstvách vozovek stmelených cementem, ochranných vrstvách silničních komunikací a pražcového 16 LAFARGE 02/2007

19 ...::: ekologie Drcení betonu, recyklační dvůr Čepí Příprava betonu pro drcení, recyklační dvůr Bauset Proto je při použití recyklátů do nosného staviva nutné věnovat jeho fyzikálně mechanickým vlastnostem zvýšenou pozornost. A to nejen z hlediska kvality původního materiálu, ale i způsobu zpracování demoličních odpadů. Na základě těchto poznatků je nutné specifikovat požadavky na přípravu směsí pro výrobu konstrukčních prvků, zvláště cihelného a betonového recyklátu, a studovat jejich vlastnosti a chování v konstrukci. Podrobně se betonovým recyklátem zabývá například Ústav technologie stavebních hmot a dílců (ÚTSHD), VUT Brno. Na svých webových stránkách ÚTSHD uvádí obecné poznatky pro složení recyklovaného betonu: zrna drceného betonu mají poměrně dobrý tvar, nižší objemovou hmotnost a vyšší nasákavost, hrubá frakce drceného betonu prakticky neovlivní zpracovatelnost čerstvého betonu ve srovnání s přírodním kamenivem, ale drobná a jemná frakce zpracovatelnost zhorší, nedoporučuje se používat betonopodloží (jako mechanicky zpevněná zemina) a hlavně jako náhrada přírodního kameniva do konstrukčních betonů nižších tříd. Podle Asociace pro recyklaci stavebních materiálů je možno využít betonový recyklát jako plnivo do betonů. Na základě dosud provedených výzkumných prací a dosažených laboratorních a poloprovozních výsledků Asociace konstatuje, že: a) obsah drceného betonu nepříznivě ovlivňuje konzistenci betonové směsi a pro zachování její potřebné konzistence je nutné zvýšit dávku záměsové vody (projeví se na pevnostech betonu), b) pevnosti betonu v tlaku jsou poněkud ovlivňovány oproti použití přírodního kameniva, c) snižuje se objemová hmotnost zatvrdlého betonu, d) pevnost v tlaku se snižuje o %, e) modul pružnosti je nižší o %, f) zvyšuje se součinitel dotvarování až o 50 %, g) zvyšuje se smršťování a to o %. vé drtě s vyšším obsahem, jak 1 % SO 3, doporučuje se používat max. zrno drtě mm, jinak mohou vznikat trhliny, drť z betonu s nízkou pevností neovlivňuje pevnosti recyklovaného betonu, při změnách teploty a vlhkosti se recyklovaný beton chová stejně jako beton z přírodního kameniva, pevnost v tlaku recyklovaného betonu ve srovnání s tradičním betonem je nižší o 4 % případně max. o 20 % (nastaly případy zvýšené pevnosti o několik % ), modul pružnosti recyklovaného betonu je o % nižší, než betonu z přírodního kameniva. Je však třeba připomenout, že širší používání betonového recyklátu nezávisí jen na jeho vlastnostech, ale také na celkové ekonomické efektivnosti. Záleží tedy na ekonomické kalkulaci, zda budou mít realizátoři o recyklaci zájem. Zpracováno s využitím informací VUT Brno LAFARGE 02/

20 stavebnictvì a EU :::... RozpaËit zaë tek by nemïl malè a st ednì podniky odradit Programovací období 2007 až 2013 pro čerpání dotací ze Strukturálních fondů EU začíná trochu kostrbatě. U většiny programů jsou zatím nejisté termíny výzev a schvalování žádostí. Příjemcům nicméně Strukturální fondy slibují částku téměř 770 miliard korun, což odpovídá zhruba třem čtvrtinám ročních výdajů státního rozpočtu ČR. Mnohem větší možnosti než v předcházejícím období 2004 až 2006 by měly mít malé a střední podniky. Až na poslední chvíli, začátkem března, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) odeslalo Evropské komisi do Bruselu Národní strategický referenční rámec a operační programy ČR pro čerpání dotací ze Strukturálních fondů EU na léta 2007 až V dubnu začala jednání expertní skupiny české vlády s EK o jejích připomínkách k oběma dokumentům. Zhruba po měsíci, 15. května, MMR odeslalo Evropské komisi aktualizovaný referenční rámec, v němž jsou již zapracovány připomínky EK. Velmi důležité jednání mezi MMR a Evropskou komisí k Národnímu strategickému referenčnímu rámci se uskutečnilo 25. května v Praze. Následně jsou otevřena jednání k Integrovanému operačnímu programu, také dojde k projednání společných připomínek k regionálním operačním programům a na závěr bude zahájeno jednání o OP Praha konkurenceschopnost. Výzvy k podávání žádostí o dotace pro prvních šest dotačních programů ze Strukturálních fondů EU již byly vydány. Otevření ostatních se blíží. Optimisty předpovídaný červen sice zdaleka není jistý, ale sílí naděje, že termíny nesklouznou až k pesimisty odhadovanému září. Marketing a Rozvoj už běží Pro využívání Strukturálních fondů připravila Česká republika celkem 24 operačních programů. Podpora malých a středních podniků (MSP) je soustředěna do patnáctky programů v rámci Operačního programu podnikání a inovací (OPPI), jehož řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Jedná se o programy Marketing, Rozvoj, ICT v podnicích, ICT a strategické služby, Inovace, Potenciál, Eko-energie, Progres, Start, Záruka, Spolupráce, Prosperita, Školicí střediska, Nemovitosti a Poradenství. Kromě přímé podpory MSP jsou některé programy zaměřeny na budování a zkvalitňování infrastruktury pro podnikání. Vstřícnost vůči MSP projevilo ministerstvo průmyslu a obchodu, když první dvě výzvy k podávání žádostí zveřejnilo již v únoru (programy Marketing a Rozvoj), žádosti se přijímají již od 1. března. Další čtyři výzvy byly zveřejněny v dubnu (programy ICT v podnicích, Inovace, Potenciál a Eko-energie), tedy ještě před schválením Národního referenčního rámce Bruselem. Žádosti je možné zasílat od 1. června Žádosti do programů OPPI se předkládají dvoufázově: Nejprve žadatel implementační agentuře CzechInvest zašle zjednodušenou registrační žádost elektronicky (podmínkou je užití elektronického podpisu). Implementační agentura v odpověď potvrdí informaci o předběžné přijatelnosti projektu. Do určitého termínu a současně v určité lhůtě od potvrzení předběžné přijatelnosti (lhůty a termíny se liší podle programu) žadatel elektronicky podá plnou žádost. Novinky spočívají jednak v samotném elektronickém podávání žádostí, ale hlavně v tom, že žadatel získá informaci, zda jeho firma, resp. projekt splňuje kritéria "ekonomického zdraví", ještě předtím, než začne sestavovat plnou žádost. Tato výhoda může převážit nově uvalenou štrapáci se získáváním kvalifikovaného certifikátu k elektronickému podpisu. Nezanedbatelná je také ta výhoda, že se za uznatelné považují náklady už od úspěšné registrace žádosti. V předcházejícím programovém období, resp. u jiných aktuálních programů, jsou uznatelné až ty náklady, které byly vynaloženy po udělení dotace. Úvěrové programy později Ostatní programy zatím musí čekat na výsledky jednání mezi MMR a Ev- 18 LAFARGE 02/2007

Recyklace stavebního odpadu

Recyklace stavebního odpadu Recyklace stavebního odpadu Stavební odpad Stavební odpad, který vzniká při budování staveb nebo při jejich demolicích, představuje významný podíl lidské společnosti. Recyklace se stává novým environmentálním

Více

NANO ČISTIČKA VZDUCHU

NANO ČISTIČKA VZDUCHU FN VIRY, BAKTERIE, ALERGENY, ZÁPACH, CIGARETOVÝ KOUŘ, SBS, SMOG NANO ČISTIČKA VZDUCHU 1 NEVIDITELÁ ČISTIČKA VZDUCHU NANOČISTIČKA NENÍ PRAKTICKY VIDĚT A PŘITOM VELMI ÚČINNĚ ČISTÍ VZDUCH 2 NANOČISTIČKA NA

Více

Nanotechnologie a jejich aplikace ve veterinárním lékařství. RNDr. Jiří Oborný

Nanotechnologie a jejich aplikace ve veterinárním lékařství. RNDr. Jiří Oborný Nanotechnologie a jejich aplikace ve veterinárním lékařství RNDr. Jiří Oborný Co jsou to nanotechnologie Richard Feynman There is plenty room at the bottom (Tam dole je spousta místa) r. 1959 začátek

Více

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou Sluneční energie Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou 1 % energie větrů 1% mořské proudy 0,5 % koloběh vody

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n.lužnicí

Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n.lužnicí 18. Mezinárodní sympozium MOSTY 2013, Brno Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n.lužnicí Ing. Tomáš Landa, PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Zdeněk Batal, SMP, a.s. Ing. Pavel Poláček, SMP, a.s. Situace

Více

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK)

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) Ing. Jan Závitkovský e-mail: jan.zavitkovsky@centrum.cz

Více

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky Příprava před zateplením fasády 3. výběr typu fasádní omítky Výběr vhodné omítky závisí na požadovaných vlastnostech materiálu, podmínkách aplikace, požadavcích vyplývajících z konkrétního typu budovy,

Více

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co patří mezi stavební materiály? pojiva, malty betonové a železobetonové výrobky cihlářské

Více

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek Fasády vyhotovil: Břetislav Bardonek Co je fasáda Fasáda neboli průčelí je vnější stěna stavby, její konečná úprava. Bývá prolomena okny a vchody a členěna různými architektonickými prvky, například V

Více

Sika Industry Inventing the Future

Sika Industry Inventing the Future Sika Industry Inventing the Future Segmenty trhu pro potřeby našich zákazníků: automobilový průmysl automotive Aftermarket transportation spotřebiče & komponenty nástroje & kompozity Vyvíjíme řešení pro:

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

identifikační údaje kapacitní údaje

identifikační údaje kapacitní údaje pozemky chrustenice rd1 identifikační údaje název pozemky chrustenice, lokalita dolejší alej, rodinný dům typ 1 místo chrustenice, okres beroun pozemky č.1-10 investor GEISON REAL, a.s. Na výsluní 201/13

Více

Vedlejší energetické produkty a jejich využití

Vedlejší energetické produkty a jejich využití Vedlejší energetické produkty a jejich využití Ing. Pavel Sokol Praha prosinec 2012 Energetické produkty (VEP) Produkty vznikající při spalování tuhých paliv nebo během procesu čištění spalin - výroba

Více

24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby

24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby 24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby Ústav aplikované a krajinné ekologie strana 2 Úvod Typické vlivy textilního

Více

St řechy chráněné zásypem. Chráníme hodnoty

St řechy chráněné zásypem. Chráníme hodnoty Chráníme hodnoty St řechy chráněné zásypem Střechy tohoto typu sourhně označujeme též jako užitné nebo zasypávané, ať už např. kamenivem, nebo zeminou. V poslední době je kladen stále větší důraz na tzv.

Více

Systém pro předsazenou montáž oken. První lepicí systém certifikovaný institutem IFT

Systém pro předsazenou montáž oken. První lepicí systém certifikovaný institutem IFT Systém pro předsazenou montáž oken První lepicí systém certifikovaný institutem IFT Systémové řešení s budoucností Nulové energetické ztráty Jednoduchý a neuvěřitelně rychlý montážní systém. Kvůli změnám

Více

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI Investor: Ing. Jan Průcha (zástupce společenství investorů) CS architects Ing. Petra Brzobohatá (petra.brzobohata@centrum.cz; 00420 604 723 762) Ing.

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Ondřej Pašek. Evropské fondy: Návrhy nevládních organizací

Ondřej Pašek. Evropské fondy: Návrhy nevládních organizací Ondřej Pašek Evropské fondy: Návrhy nevládních organizací Principy pro příští období 1. Prevence místo hašení problémů: levnější a účinnější Úspory energie a čisté ovzduší Využití materiálů místo spaloven

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1)

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1) Tabulka 2 Stropy Požární odolnost v minutách 15 30 45 90 1 1 Stropy betonové, staticky určité, (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Desky z hutného betonu), výztuž v

Více

Určitě si pamatuješ, že všechno se skládá z atomů. Kámen, pero, videohra, televize, pes a ty také se skládáš z atomů

Určitě si pamatuješ, že všechno se skládá z atomů. Kámen, pero, videohra, televize, pes a ty také se skládáš z atomů Určitě si pamatuješ, že všechno se skládá z atomů. Kámen, pero, videohra, televize, pes a ty také se skládáš z atomů Atomy vytvářejí molekuly nebo materiály. Nanotechnologie se zabývá manipulováním s atomy

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

CO JE AKVATRON? VÝHODY IZOLACÍ AKVATRONEM

CO JE AKVATRON? VÝHODY IZOLACÍ AKVATRONEM CO JE AKVATRON? Tento hydroizolační systém se řadí do skupiny silikátových hydroizolačních hmot, které pracují na krystalizační bázi. Hydroizolační systém AKVATRON si již získal mezi těmito výrobky své

Více

FASÁDY. Investice do budoucnosti

FASÁDY. Investice do budoucnosti FASÁDY Investice do budoucnosti Vzhled dekorativních omítek, výhody odvětrávaných fasád Rodinný dům před sanací fasády Rodinný dům po sanaci fasády systémem vinytherm Kvalita a promyšlené detaily Fasádní

Více

N A N O F O R L I F E

N A N O F O R L I F E NANO FOR LIFE OBSAH KDO JSME? POTENCIÁL NANOVLÁKEN CO NABÍZÍME? TECHNOLOGIE NANOSPIDER KDO JSME? KDO JSME? česká technologická společnost založená v roce 2000, sídlící v Liberci v České republice (v roce

Více

Šance a rizika recyklace stavebních a demoličních odpadů (systémy řízení kvality výstupních produktů)

Šance a rizika recyklace stavebních a demoličních odpadů (systémy řízení kvality výstupních produktů) Šance a rizika recyklace stavebních a demoličních odpadů (systémy řízení kvality výstupních produktů) Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR Šance nebo

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

Ing. Stanislav Krmela, CSc.

Ing. Stanislav Krmela, CSc. Ing. Stanislav Krmela, CSc. KONOPÍ LEN Textilní užití přírodních vláken Oděvní textilie Textilie uspokojující potřeby bydlení stolní a ložní prádlo, dekorační a nábytkové textilie, podlahové krytiny

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

DŘEVĚNÝ ZAHRADNÍ NÁBYTEK Z MASIVU THERMOWOOD. www.prokom.cz

DŘEVĚNÝ ZAHRADNÍ NÁBYTEK Z MASIVU THERMOWOOD. www.prokom.cz DŘEVĚNÝ ZAHRADNÍ NÁBYTEK Z MASIVU THERMOWOOD Popis produktů: Výchozí surovinou pro výrobu dřevěného zahradního nábytku je finská borovice, která je tepelnou a vlhkostní úpravou zpracována na tepelně upravené

Více

JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika

JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika KAMENNÉ ŽEHROVICE OBNOVA MŮSTKU V ZELNIŠŤATECH DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Investor: Obec Kamenné Žehrovice

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

Systém pro předsazenou montáž oken

Systém pro předsazenou montáž oken Systém pro předsazenou montáž oken První certifikovaný systém pro předsazenou montáž Jednoduchý a neuvěřitelně rychlý montážní systém Kvůli změnám v ČSN 73 05 40 2 a se zpřísněnými předpisy se předsazená

Více

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně

Více

Weber materiály šetrné k životnímu prostředí. Úvod Šetrné materiály Weber.therm klasik Weber.pas aquabalance ETICS weber therm balance

Weber materiály šetrné k životnímu prostředí. Úvod Šetrné materiály Weber.therm klasik Weber.pas aquabalance ETICS weber therm balance Weber materiály šetrné k životnímu prostředí Úvod Šetrné materiály Weber.therm klasik Weber.pas aquabalance ETICS weber therm balance 1 WEBER materiály přátelské k životnímu prostředí Úvod - Weber v České

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních budov Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského

Více

SPECIFIKACE STANDARDU A ROZSAHU STAVBY

SPECIFIKACE STANDARDU A ROZSAHU STAVBY Zákl SPECIFIKACE STANDARDU A ROZSAHU STAVBY Základní varianty dodávky: Hrubá stavba Dům k dokončení se základovou deskou (nejžádanější varianta) Dům na klíč (pouze ve vybraných regionech) Základy Dům zakládáme

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KOMPOZITNÍ MATERIÁLY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Ochranná známka společnosti Ravago S.A.

Ochranná známka společnosti Ravago S.A. RAVATHERM XPS Všeobecné informace Tepelná izolace RAVATHERM XPS je polystyrénová pěna s uzavřenými buňkami vyrobená nejmodernější technologií. Modrá pěna vyrobená použitím kvalitních surovin výrazně snižuje

Více

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc., Ing. Radim Bařinka, Ing. Petr Klimek Czech RE Agency, o.p.s.

Více

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou)

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) cihelné, tvárnicové, kamenné, smíšené Cihla plná (CP) rozměr: 290 140 65 mm tzv. velký formát (4:2:1)

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.15 Konstrukční materiály Kapitola 22 Desky

Více

Venkovní sortiment. Easy and effective. Naturally

Venkovní sortiment. Easy and effective. Naturally Venkovní sortiment Easy and effective. Naturally Přirozená volba Dřevo není potřeba uměle chránit. Dřevo je schopné se chránit samo a tuto jeho schopnost je vhodné cíleně podporovat. Z tohoto přesvědčení

Více

Silikátové nátěrové systémy

Silikátové nátěrové systémy Silikátové nátěrové systémy Ideální pro historické i moderní budovy www.meffert.cz 13-0716_Profitec_Silikátové_naterove_systemy_v2.indd 1 10.4.2013 9:19:28 Profitec silikátové nátěry Přirozený pokrok ProfiTec

Více

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody.

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody. 1 Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody. Může obsahovat povolené množství přísad a příměsí, které upravují jeho vlastnosti. 2 SPECIFIKACE BETONU 3 Rozdělení

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Prezentace společnosti

Prezentace společnosti Prezentace společnosti Zastoupení v Evropě Poslání Ochrana a obnova stavebních materiálů Respektování přírody a člověka jsme ECO Nepřetržitý výzkum Naplňování pojmů: kvalita, efektivita, záruka a spolehlivost

Více

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010 Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU Praha, 20. září 2010 Pohled na energetiku V posledních letech se neustále diskutuje o energetické náročnosti s vazbou na bezpečné dodávky primárních energetických

Více

PONTIKA s.r.o. IČO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353 228 240 pontika@pontika.cz DSP, DZS

PONTIKA s.r.o. IČO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353 228 240 pontika@pontika.cz DSP, DZS PONTIKA s.r.o. IČO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353 228 240 pontika@pontika.cz DSP, DZS OBSAH: 1. Identifikační údaje mostu 2. Základní údaje o mostu (dle ČSN 73 6200 a ČSN 73 6220) 3.

Více

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR Biomasa & Energetika 2011 Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR Ing. Mirek Topolánek předseda výkonné rady 29. listopadu 2011, ČZU Praha Výhody teplárenství 1. Možnost

Více

vyrobeno technologií GREEN LAMBDA

vyrobeno technologií GREEN LAMBDA vyrobeno technologií GREEN LAMBDA Společnost Synthos S.A. vznikla spojením společnosti Firma Chemiczna Dwory S.A. a Kaučuk a.s. Současný název firmy SYNTHOS (zaveden v roce 2007) tvoří spojení dvou slov

Více

Všechno pod kontrolou

Všechno pod kontrolou Všechno pod kontrolou Sociální odpovědnost Stěžejními pilíři sociální udržitelnosti ve společnosti Vetropack jsou: dodržovaný kodex správy a řízení podniku (Corporate Governance), závazný, transparentní

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ

OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ 20-21. května 2008 Konference AEA Úspory energie - hlavní úkol pro energetické auditory JAN KANTA ředitel sekce Legislativa a trh JELIKOŽ

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Dřevěné stropní konstrukce Kombinované (polomontované) stropní konstrukce Ocelové a ocelobetonové stropní konstrukce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Dřevěné stropní konstrukce Dřevěné

Více

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky 21. února 2012 Senát Parlamentu ČR, Praha Ing. Vladimír Vlk, poradce Ministerstvo životního prostředí ČR

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

kompaktní akumulační kamna

kompaktní akumulační kamna kompaktní akumulační kamna RoVe ucelená stavebnice kompaktních akumulačních kamen Kamnová stavebnice RoVe byla vyvinuta na základě dvanáctiletých zkušeností s navrhováním a stavbou akumulačních kamen.

Více

GRANISOL. Dekorativní vymývané betonové plochy.... inspirace přírodou

GRANISOL. Dekorativní vymývané betonové plochy.... inspirace přírodou GRANISOL Dekorativní vymývané betonové plochy... inspirace přírodou GraniSol je unikátní systém provádění dekorativních betonových ploch s vymývaným povrchem, který zvýrazní přírodní charakter použitého

Více

8 Emisní bilance základních škodlivin a CO 2

8 Emisní bilance základních škodlivin a CO 2 1 8 Emisní bilance základních škodlivin a CO 2 Zdroje, emitující do ovzduší znečišťující látky, jsou celostátně sledovány v registru emisí a stacionárních zdrojů podle 7, odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb.,

Více

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4 Obsah B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 3 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 3 B.2.3 Celkové

Více

Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva

Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva Zdeňka Havířová Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Dřevo Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb přírodní materiál rostlinného původu obnovitelný buněčná

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Polymer beton. Použití Přírodní nebo dekorativní

Polymer beton. Použití Přírodní nebo dekorativní Polymer beton TF - PB Možnost aplikace v interiérech. Vysoká odolnost proti vlhku, vodě, ropným produktům a jiným chemickým mediím, Vyniká dlouhou životností. 18,25 KG 1m2/ 10 mm tloušťky 16+1,5+0,75 KG

Více

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP Jana Střihavková odbor odpadů MBÚ Zařízení k mechanicko biologické úpravě odpadů Účelem zařízení je mechanické oddělení výhřevné složky od biologické složky. Zařízení

Více

Asting CZ, Pasivní domy s.r.o.

Asting CZ, Pasivní domy s.r.o. Asting CZ, Pasivní domy s.r.o. Prezentace firmy ASTING CZ Ekonomické hodnocení EPS ztracených bednění pro výstavbu pasivních domů Přednáší: Ing. Vladimír Nepivoda O SPOLEČNOSTI Představení společnosti

Více

www.thermowood-furniture.eu

www.thermowood-furniture.eu K O L E K C E Z A H R A D N Í H O D Ř E V Ě N É H O N Á B Y T K U THERMOWOOD - Naprostá výjimečnost materiálu THERMOWOOD Ekologická výroba a balení výrobku Minimální životnost materiálu 0 let Vysoká variabilita

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_ZF_POS_18 Beton a jeho vlastnosti Střední průmyslová škola a Vyšší odborná

Více

Bytový dům X-LOFT. Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN. I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8

Bytový dům X-LOFT. Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN. I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8 Bytový dům X-LOFT I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8 Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN X-LOFT I.fáze II.fáze III.fáze X-LOFT I.fáze dokončená (3700 m 2 ) II. a III. fáze ve výstavbě (5800

Více

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA Efektivní financování úspor energie www.energy-benefit.cz Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA kavárna Foodoo, Danube House, 4. listopadu 2008 Ing. Libor Novák Efektivní financování

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - energie V této kapitole se dozvíte: Čím se zabývá energetika. Jaké jsou trvalé a vyčerpatelné zdroje

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Průvodní zpráva. Investor: Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891. Zpracovatel dokumentace:

Průvodní zpráva. Investor: Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891. Zpracovatel dokumentace: (poloha mostu - u p.č. 2133 - k.ú. Libštát) strana 1(12) Průvodní zpráva 1. Investor: Firma: Adresa: IČO: DIČ: 2. Obec Libštát Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891 Zpracovatel dokumentace: Firma:

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

Představení. Qbiss One 1 je cenově výhodné řešení vaší fasády a ideální alternativa provětrávaných

Představení. Qbiss One 1 je cenově výhodné řešení vaší fasády a ideální alternativa provětrávaných Představení Qbiss One 1 je cenově výhodné řešení vaší fasády a ideální alternativa provětrávaných fasád. Je kombinací absolutní funkčnosti a moderního designu a stává se tak přirozenou volbou pro všechny

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. 2015 Rozdílová zkouška k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. OBSAH Úvod...

Více

Příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot Ing. Renata Beranová

Příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot Ing. Renata Beranová ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot Ing. Renata Beranová Co se možná dozvíte Popis

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

Spárovací hmoty do vody, kyselého prostředí v průmyslu, pro keramické a kamenné dlažby. Zásady. Dlažba. Přírodní kámen příklady spárování

Spárovací hmoty do vody, kyselého prostředí v průmyslu, pro keramické a kamenné dlažby. Zásady. Dlažba. Přírodní kámen příklady spárování v průmyslu, pro keramické a kamenné dlažby Zásady Výběr správné spárovací hmoty je rozhodující pro životnost keramické nebo kamenné dlažby. Spárovací hmota je ovlivňována zatížením užívané podlahové plochy,

Více

Barevný beton. www.schomburg-ics.cz. Barvy do betonu / Práškové pigmenty

Barevný beton. www.schomburg-ics.cz. Barvy do betonu / Práškové pigmenty Stavitelství silnic a kolejových tratí Opravy betonových konstrukcí Vodní nádrže a kanalizace Ochrana povrchu RETHMEIER - Technologie pro lepší beton Barevný beton Barvy do betonu / Práškové pigmenty www.schomburg-ics.cz

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13

Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13 Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13 Výzkumný záměr MŽP 0002071102 Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

ALU LED Lišty. CZ: +420608744785 SK: +421907261790 e-mail:office@dovimex.cz, www.dovimex.cz

ALU LED Lišty. CZ: +420608744785 SK: +421907261790 e-mail:office@dovimex.cz, www.dovimex.cz ALU LED Lišty št Slovak:T.Vansovej 1915, Púchov 02001 1 Slovak:T.Vansovej 1915, Púchov 02001 2 ALU LED Lišty Profil 45 MDF Dĺžka profilu 100cm, 45 -lakovaný MDF profil, štandardné farby RAL S2005Y20R,

Více

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA SPOLEČNOST EKO KOM Autorizovaná obalová společnost EKO KOM byla před třinácti lety založena průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila

Více