NANOTECHNOLOGIE TŘETÍHO TISÍCILETÍ str. 8-9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NANOTECHNOLOGIE TŘETÍHO TISÍCILETÍ str. 8-9"

Transkript

1 02/ JOURNAL 2007 L A F A R G E C E M E N T NANOTECHNOLOGIE TŘETÍHO TISÍCILETÍ str. 8-9 MOST NYMBURK str

2 obsah aktuality Lafarge aktuálně 1-3 téma Energetická účinnost 4-5 materiály Geopolymery 6-7 str. 3 technologie Technologie třetího tisíciletí 8-11 referenční stavba Most přes Labe u Nymburka zajímavá stavba Dům v lomu ekologie Trvale udržitelný beton str. 6-7 EU a my Rozpačitý začátek by neměl malé a střední podniky odradit profil Profesor Josef Melan stopy architektury České baroko Vip Club Lafarge Boom Brazil str summary 25 str str str LAFARGE CEMENT JOURNAL číslo 2/2007 ročník 4 vychází 4 x ročně, toto číslo vychází dne vydavatel: Lafarge Cement, a.s., Čížkovice čp.27, IČ: tel.: fax: evidenční číslo: MK ČR E redakční rada: Ing. Michal Liška, Lucie Franková šéfredaktorka: Blanka Stehlíková - C.N.A. fotografie: fotografie: archiv Lafarge Cement, a.s., Blanka Stehlíková, archiv Národní knihovny, Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd České republiky, Nano Trade s.r.o., Baumit, Elmarco, SMP CZ, Obec architektů, Bauset, archiv Ivo Vaňka spolupracovníci redakce: Jana Kleinová design: G Art - Hana Růžičková Tento časopis je neprodejný, distribuci zajišťuje vydavatel.

3 ...::: editorial Vážení přátelé, soudě podle poptávky po cementu, hospodářství celého regionu střední Evropy se daří velmi dobře. Ekonomické prognózy pro Českou republiku a zvlášť pro stavebnictví, které prožívá enormní boom, jsou skvělé. Podle údajů ČSÚ roste celková stavební produkce již čtvrtý měsíc dvouciferným tempem a květen byl zatím nejnáročnější měsíc v roce. Neustále roste poptávka mj. po novém bydlení a tím pádem po stavebních materiálech, kapacity výrobců jsou však již nyní vytíženy na maximum. Tento trend se předpokládá i v následujících měsících, v době dovolených. Takže se máme na co těšit. Máme radost, že naše výroba jede o poznání lépe, než jsme původně předpokládali. Téma energetické účinnosti v průmyslu získalo v době globálního oteplování a nevratného úbytku zásob fosilních paliv novou naléhavost. Proto se středobodem jednání česko-francouzské konference, která se uskutečnila na přelomu května a června v Praze, stalo téma Zajištění energetické bezpečnosti zvýšením energetické účinnosti a využíváním obnovitelných zdrojů energie. Více informací naleznete na stránkách 4-5. Na konci května jsme zaznamenali potěšitelný údaj dnů provozu cementárny bez jediného pracovního úrazu našich pracovníků i subdodavatelů. Věříme, že i toto číslo Lafarge Journalu, které se Vám právě dostává do rukou, přináší další zajímavé informace. Vezmeme vás do fascinujícího světa geopolymerů a nanotechnologií, navštívíme právě dokončený most u Nymburka i více než zajímavý Dům v lomu, který získal ocenění v prestižní soutěži Grand Prix Obce architektů. Doufám, že čas strávený nad stránkami tohoto časopisu bude pro Vás inspirujícím a příjemným. Ing. Ivan Mareš, generální ředitel a člen představenstva TisÌc dn bez razu V sobotu 26. května 2007 dosáhla akciová společnost Lafarge Cement dnů bez úrazu, který by si vyžádal jedno - či vícedenní pracovní neschopnost, a to jakékoliv osoby vyskytující se na území závodu. Tento významný úspěch dokládá, že komplex preventivních bezpečnostních opatření, která společnost zavedla, naplnil svoji skutečnou podstatu. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci je jednou z hlavních priorit Lafarge Cement, a proto se vztahuje jak na zaměstnance, tak na dodavatele, zákazníky a další osoby pohybující se v areálu závodu. Zaměstnanecký úraz, který si vyžádal několikadenní pracovní neschopnost pracovníka, byl naposledy zaznamenán před dny. LAFARGE 02/2007 1

4 aktuality Lafarge ::... Cement rna obdrûela integrovanè povolenì IPPC Akciová společnost Lafarge Cement získala začátkem května integrované povolení IPPC, které stanovuje podmínky provozu zařízení s ohledem na ochranu všech složek životního prostředí. Tím cementárna prokázala vysoký standard týkající se dodržování příslušných zákonů, a proto se začlenila mezi průmyslové podniky, které musí podle stávající legislativy obdržet integrované povolení nejpozději do 30. října Půlroční proces získání IPPC, jemuž předcházelo osmnáctiměsíční přípravné období, byl velmi náročný. Během něj měly nejen úřady, ale i veřejnost možnost se k povolení vyjádřit. Všechny legislativní povinnosti se nakonec podařilo splnit, a tak nic nebrání v dalším provozu cementárny. Cílem integrované prevence a omezování znečišťování životního prostředí, tzv. IPPC (Integrated Pollution and Prevention Control), je dosažení vysokého stupně ochrany životního prostředí jako celku. Princip integrované prevence je v České republice ošetřen zákonem č. 76/2002 Sb. a souvisejícími předpisy a uplatňuje se prostřednictvím tzv. integrovaného povolení vydávaného krajskými úřady provozovatelům vybraných druhů technologických zařízení. Zákon vychází ze směrnice Evropské unie č. 96/61/EC se záměrem přimět průmyslové podniky k využívání nejlepších dostupných technologií výroby a provozu a k plnění zákonných limitů. Povolovací proces podle zákona o IPPC nahrazuje řízení a vyjádření dosud vydávaná podle takzvaných složkových zákonů. Konkrétně se jedná o: schvalovací řízení z hlediska nakládání s odpady, oblast ochrany ovzduší, ochranu vod, nakládání s chemickými látkami a přípravky, další oblasti dle zákona. LidÈ mïli moûnost podìvat se do cement rny Akciová společnost Lafarge Cement otevřela v sobotu 9. června na celé odpoledne své brány veřejnosti ze širokého okolí. Zhruba šest stovek náštěvníků si prohlédlo závod v originálních anglických dvoupatrových autobusech, tzv. double deckerech, kde si mohli vyslechnout také výklad o výrobě cementu. Pozornost přilákala jak výstava těžké techniky, tak i expozice zkamenělin nalezených ve zdejším lomu. Koncert Beatles revivalové kapely, výstup fakíra i atrakce pro děti bavily příchozí až do sklonku dne. Každý dostal zdarma řízek a nápoj podle vlastního výběru. Nov Lafarge Standard pro pr ce ve v ök ch Prevence úrazů představuje jeden z dlouhodobých cílů Skupiny Lafarge. Třebaže v porovnání s ostatními výrobci cementu patří Lafarge ke společnostem s nejnižší úrazovostí, na dodržování všech bezpečnostních regulí a opatření vyvíjí nepřetržitý tlak. Ten se projevuje mimo jiné i celosvětovým zaváděním Standardů, mezi nimiž se Standard pro práce ve výškách (PVV) řadí mezi prioritní, protože pády z výšky představují obecně nejčastější příčiny zranění či úmrtí. Jsme přesvědčeni, že systematickým přístupem mnohým neblahým událostem předejdeme. Samozřejmě, že respektujeme platnou legislativu, ba co víc, jdeme ještě dál. Např. v místech, kde bychom splnili zákon tím, že by se pracovníci v postrojích kotvili proti pádu na zem lanem, tam navíc vybudujeme obslužné plošiny, přístupové lávky nebo zábradlí apod. Plánovaně vytváříme pracovníkům vhodné pracovní podmínky, do kterých investujeme nemalé prostředky. Ale vyplatí se to, uvedl manažer bezpečnosti Lafarge Cement, a. s., Ing. Pavel Bartejs. 2 LAFARGE 02/2007

5 ...::: aktuality Lafarge Projekt N rodnì knihovny okouzluje lehkostì Mezinárodní architektonickou soutěž na projekt Národní knihovny, která má vyrůst během tří let na Letné, vyhrál návrh proslulého architekta českého původu Jana Kaplického. Odborná porota ho jednomyslně vybrala z více než čtyř stovek nabídek. Tento projekt je stoprocentní, odlišuje se od všeho, co jsme kdy viděli. Byl zcela jiný než všechny ostatní. Jan Kaplický je velký umělec, prohlásila předsedkyně poroty Eva Jiřičná. O ví-tězi soutěže hlasovali kromě odborníků z řad architektů i zástupce Prahy či reprezentant UNESCO, zamýšlená budova totiž vyroste na hranici zóny památkové péče. Nejekonomičtěji navržená budova za 1,8 miliardy korun by měla vyřešit dlouhodobé problémy s nedostatkem prostoru a navíc by měla splnit nároky na ekonomický provoz. Pokud na Letné Kaplického stavba skutečně vyroste, získá Praha architekturu první třídy a zařadí se po bok dalších velkých metropolí, které zdobí originální moderní díla slavných architektů. Jan Kaplický se narodil v Praze roku 1937 a od své emigrace v roce 1968 žije dlouhodobě ve Velké Británii. V roce 1979 založil společně s Davidem Nixonem architektonické studio Future Systems. Svoji architekturu navrhuje ve stylu high-tech, v posledních letech experimentuje s organickou architekturou, která se inspiruje přírodními tvary. Všechny soutěžní práce si mohli zájemci prohlédnout na výstavě nazvané Oko nad Prahou v pražském Klementinu. DalöÌ jedineënè pouûitì Ductalu Æ Pro své unikátní vlastnosti byl Ductal vybrán pro asanaci externí fasády městského plaveckého bazénu v Clichy-la-Garenne v pařížském předměstí. Zchátralá stavba pocházející z roku 1968 nedávno podstoupila kompletní renovaci, během níž byla novým způsobem přestavěna hlavní jižní fasáda, tak aby budova harmonicky zapadala do okolí a aby zmírnila sluneční žár a pomohla regulovat vnitřní teplotu. Fasáda je vlastně zástěna složená z ultra tenkých vertikálních a horizontálních betonových profilů, které tvoří pravoúhlou rámovou sou- Ductal byl použit na externí protisluneční fasádu při celkové rekonstrukci budovy městského barénu na předměstí Paříže. stavu. Tento unikátní geometrický vzhled mohl vzniknout díky několikanásobně vyšší pevnosti použitého Ductalu. Dominique Stoeux, výkonný ředitel z dodavatelské společnosti Betsinor, zdůvodňuje výběr Ductalu takto: Vynikající charakteristiky Ductalu umožňují realizaci velmi náročných technických řešení v kombinaci mimořádnými estetickými požadavky. Ductal je navíc extrémně rezistentní vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám, znečištění a poškrábání. Není proto divu, že jsme Ductal použili pro tuto ultralehkou realizaci. Ductal, který kombinuje nanočástice siliky a další speciální aditiva, inspiruje nejen stavebníky, ale i architekty a tvůrce městského mobiliáře. LAFARGE 02/2007 3

6 tèma ::... Energetick Ëinnost je st le nalèhavïjöì Globální oteplování planety, nezadržitelný úbytek fosilních paliv a zhoršování životního prostředí diktuje lidstvu nový imperativ: zvýšit energetickou účinnost, co nejefektivněji využít obnovitelné zdroje energie a přijmout vysoce účinná opatření k jejím úsporám. Novými možnostmi v této oblasti se zabývala dvoudenní konference, kterou na přelomu května a června uspořádala Ekonomická mise Francouzského velvyslanectví v České republice a francouzská exportní agentura Ubifrance ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR a Českou energetickou agenturou. Aktivity společnosti Lafarge Cement v dané oblasti na konferenci prezentoval generální ředitel Ing. Ivan Mareš. Energetické využití odpadů "Paliva a energie tvoří až 40 % přímých nákladů na výrobu. Snižování jejich spotřeby je tedy ústřední ekonomickou prioritou každého výrobce cementu. V uvozovkách nejjednodušší, ale zároveň velmi nákladnou cestou k tomu jsou přímé investice do technologie, výrobních zařízení a optimalizace procesu a řízení výroby. V posledních 10 letech Lafarge Cement, a.s., do této oblasti investovala řádově 1mld. korun. V současné době jsou tyto možnosti z pohledu poměru efekt versus potřebné investice již téměř vyčerpané. Technologie a zařízení naší cementárny se přibližují mezinárodním kriteriím BAT (best available technologies, tj. nejlepší dostupné technologie)," řekl ve svém příspěvku na konferenci Ivan Mareš. Druhou cestou ke snižování těchto nákladů, ale samozřejmě i ke zvyšování energetické účinnosti je nahrazování stále dražších a nedostatkovějších fosilních paliv vybranými odpady, které dodávají především průmyslové podniky, ale i zpracovatelé odpadů. "Vedlejším" příspěvkem nebo chcete-li efektem, je přitom i ochrana životního prostředí, neboť při výrobě cementu se zlikvidují odpady, kterých se lze jinak zbavit jen obtížně a které by jinak, v tom lepším případě, skončily na skládkách a dlouhá léta by zamořovaly životní prostředí. Vysoké teploty při výpalu slinku, které jsou vyšší než 850 C v kalcinačním kanále a vyšší než C v peci zaručují dokonalé a bezezbytkové spálení všech paliv. Dodržování všech zákonných limitů a předpisů je přitom, díky kontinuálnímu monitoringu, samozřej- mostí. V loňském roce cementárna zprovoznila tzv. environmentální laboratoř. Ta kontroluje na vstupu řadu různých parametrů u všech paliv, které jsou do cementárny přiváženy. Paleta odpadů neboli alternativních paliv je velmi široká, od celých či drcených pneumatik, masokostní moučky, přes pevné drcené odpady vznikající v automobilovém průmyslu a odpady vznikající v potravinářském Využití pneumatik jako bezodpadového paliva pro výrobu cementu 4 LAFARGE 02/2007

7 ...::: tèma průmyslu, po odpadní oleje ze zpracování ropy. Významná je i likvidace starých ekologických zátěží v petrochemickém průmyslu formou spalování stabilizovaných kalů. Je ovšem třeba zdůraznit, že cementárny nejsou spalovnou odpadů a ani nepoužívají jako palivo komunální odpad, nýbrž jejich primární činností je výroba cementu. "Pro ilustraci - od roku 1997, kdy jsme začali používat alternativní paliva, jsme se v loňském roce dostali k zajímavým číslům. Zpracovali jsme t alternativních paliv namísto fosilních. Využitím bio paliv jsme snížili emise CO 2 o asi tun," uvedl Mareš. Třetí cestou je náhrada slinku, jehož výroba je energeticky nejnáročnější, přísadami, které jsou většinou samy o sobě průmyslovým odpadem. Přes tun strusky a tun elektrárenského popílku nahradilo stejné množství slinku, tedy přímo uspořilo odpovídající množství energie. "Postupné nasazování nejnovějších technologií, snaha o úspory neobnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické účinnosti při výrobě cementu, ale i výrobková inovace patří k základním prioritám společnosti Lafarge Cement, a.s.," zdůraznil Ing. Ivan Mareš v závěru svého vystoupení na konferenci. Obnovitelné zdroje energie v ČR Dalším horkým tématem pražské konference se stal rozvoj využití obnovitelných zdrojů energie (slunce, vody, větru, geotermální energie, využití biomasy a fytomasy k výrobě tepla a elektrické energie) v České republice. Závazné navýšení podílu obnovitelných zdrojů energie (OZE) na primárních zdrojích energie, které nedávno přijala Evropská rada, je potencionální hrozbou nejen pro Českou republiku, ale také pro ekonomiky dalších členských států. Není pochyb o tom, že možnosti využití OZE u nás jsou vzhledem ke geografickým a klimatickým podmínkám u nás, jsou přeceňovány. V roce 2005 se výroba z obnovitelných zdrojů podílela na celkové hrubé výrobě elektřiny 3,8 %, z čehož 76 % vyprodukovaly vodní elektrárny a 18 % představovala výroba z biomasy. Podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektrické energie v poslední době rostl zejména v důsledku vyššího využití vodních elektráren, tu je však možné navýšit maximálně o 20 %. Značný potenciál sice nabízí využití biomasy, ale z nejnovějších analýz vyplývá, že pro pokrytí 20 % celkové spotřeby primárních zdrojů energií z biomasy by se musela využít veškerá dřevní hmota a veškerá orná půda. Poté, co ministr Říman vyhlásil program Eko energie, nezůstává nikdo na pochybách, které z obnovitelných zdrojů energií dostanou v ČR podporu. V letech má být v rámci programu Eko-energie v ČR rozděleno 4 mld. Kč. Hlavní prioritou podpory mají být malé vodní elektrárny, na druhém místě využití biomasy. Nejnižší prioritu ministerstvo stanovilo podpoře fotovoltaických elektráren, větrné elektrárny nebudou z programu podporovány vůbec. Jednotlivé zdroje byly hodnoceny podle 26 kritérií včetně technické připravenosti technologií, bezpečnosti a spolehlivosti dodávek energie, výrobní ceny energie, investičních nákladů, počtu nově vytvořených pracovních míst, dopadů na životní prostředí, včetně emisí skleníkových plynů a dalšího znečištění, náročnosti likvidace vysloužilého zařízení, potenciálu využití zdroje, míra rizika a podobně. Obnovitelné zdroje a Evropa V EU se v roce 2004 vyrábělo 13,7 % elektřiny z obnovitelných zdrojů, skoro 70 % produkovaly vodní elektrárny, za nimiž následovala biomasa s 15 % a větrné elektrárny (13 %). Nová energetická politika Evropské unie, kterou představil evropský komisař pro energetiku Andris Piebalgs, směřuje ke snížení emisí skleníkových plynů (o 20 % méně oproti úrovni z roku 1990), 20 % energie by mělo pocházet z obnovitelných zdrojů a o 20 % by se měla zvýšit energetická účinnost evropské energetiky. První kroky budou směřovat především ke zmapování situace na evropském trhu s elektřinou a zemním plynem, k analýze využití jaderné energetiky, k podpoře výstavby energeticky šetrnějších tepelných elektráren na fosilní paliva a k podpoře obnovitelných zdrojů energií, zejména biopaliv použitelných v dopravě. LAFARGE 02/2007 5

8 materi ly :::... Geopolymer - alternativa cementu Geopolymer je materiál, který má pozoruhodné vlastnosti nepodléhající povětrnostním vlivům a to ani v dlouhodobém horizontu. Autorem názvu, který vyjadřuje, že se jedná o polymer anorganického původu, je profesor Josef Davidovits, zakladatel světového výzkumu geopolymerů a institutu pro jejich výzkum v Saint Quentinu u Paříže. Vedle portlandského cementu patří geopolymery mezi anorganická pojiva, avšak s amorfní polymerní strukturou. Profesor Joseph Davidovits se zúčastnil Geopolymerního odpoledne v Brně. Vzhledem k dokonalé smáčivosti povrchů anorganických látek je geopolymer velmi intenzivním pojivem. Strukturní pevnost s náběhem kolem 50 % konečné pevnosti vykazuje geopolymer již po 24 hodinách. Princip geopolymerů Zdrojem jsou aluminosilikáty, kaoliny aktivované kalcinací mezi teplotou dehydratace a slinování, nazývané metakaolíny, dále popílky a strusky. Práškový metakaolín se dále aktivuje v silně alkalickém roztoku. Suspenze již během míchání a poté ve formách při normální teplotě postupně zvyšuje svojí viskozitu, teprve po 1 až 24 hodinách dojde k tuhnutí. Reakce se obvykle provádějí za normálních teplot a tlaku, ale mohou probíhat vysoce efektivně také hydrotermálně. Lze přidávat různá aditiva a plniva, například i odpady (sutě, těžební odpady, kaly a odprachy). Homogenizovaná směs vytvrdne v celém objemu najednou, bez ohledu na jeho velikost a kontakt se vzduchem. Také tuhnutí výsledného kompozitu s plnivem je hydraulické a probíhá i pod vodou. Vedlejším produktem reakce je pouze voda. Tento způsob výroby se používá v laboratoři ÚSMH AV ČR (Ústav atruktury a mechaniky hornin Akademie věd), ale je znám z i literatury. Vlastnosti geopolymerů Geopolymery rozšiřují řadu anorganických pojiv tvořící skelet krystalické fáze zajišťující výslednou pevnost produktu. V případě geopolymerů je to pouze polymerní matrice. Produkty se podobají keramickým materiálům nebo přírodnímu kameni. Odpadá však výpal a produkt je z levných materiálů a snadno tvarovatelný. Vlastností geopolymerů je vysoká mechanická pevnost, nehořlavost, požární odolnost až do 1200 C a o- dolnost chemická. Široká škála vlastností vychází z obsahu a charakteru plniv a aditiv v materiálu. Využití Technologie geopolymerů se využívá pouze v malé míře v poloprovozním měřítku ve speciálních odvětvích a celá oblast je prozatím ve fázi výzkumu. Využití geopolymerů je však možné v mnoha oborech. Především ve stavebnictví, dále v souvislosti s využíváním odpadů a druhotných surovin, například úletových popílků a solidifikací a stabilizací i některých kalů. Produkty mají široké použití jako kompozity, adheziva, výplně, včetně sanace betonů, jako tvarovky, tepelně a ohnivzdorně izolační panely atd. Vlastnosti geopolymerů lze měnit jak chemicky, tak i výrobními postupy. Produkty jsou nehořlavé a nerozpustné v kyselinách a zásadách. Při požáru se nerozpadají a neuvolňují zplodiny. Srovnání geopolymeru s portlandským cementem Jedná se o podobnost hydraulických pojiv založenou na vzniku ve vodě nerozpustných pevných látek s částečně podobným průběhem tuhnutí. Chemicky jsou zcela odlišné. Zatímco portlandský cement je směs minerálů systému CaO - SiO 2 - Al 2 O 3 - Fe 2 O 3 utaveného slínku, výchozí látky geopolymeru krystalickou strukturu nemají. Geopolymer je systém M 2 O - SiO 2 -Al 2 O 3, kde M je alkalický ion. Chování suspenze geopolymeru je podobné jako ve směsi slínkových minerálů s vodou. Nejprve probíhá hydrolýza a hydratace, dále koloidním mechanizmem přes tvorbu gelové soustavy nastává tuhnutí. Výchozí disperze obou pojiv vychází z jemně mletých surovin, z nichž vznikne hydrogel, který obalí částice plniva a adhezí je spojí. Rozdíl nastává v pokročilém tuhnutí. V případě PC produkty hydrolýzy tvoří hydrosilikátové gely a další hydráty, které pomalu krystalizují. Při 6 LAFARGE 02/2007

9 ...::: materi ly Do geoploymerů lze přidávat různá aditiva a plniva, například i odpady (sutě, těžební odpady, kaly a odprachy). Homogenizovaná směs vytvrdne v celém objemu najednou, bez ohledu na jeho velikost a kontakt se vzduchem. Také tuhnutí výsledného kompozitu s plnivem je hydraulické, probíhá i pod vodou. Vedlejším produktem reakce je pouze voda. Historie v zkumu První zmínky o nových pojivových materiálech se datují do 50.let minulého století a jsou pracemi prof. Gluchovského z Kyjeva, který je publikuje v roce 1953 v práci nazvané Geocementy. Vychází z alkalicky aktivovaných jílových materiálů, které konvertuje při normální teplotě a tlaku. Zásadní obrat, i když v Kyjevě stále pokračuje výzkum především na odpadových látkách (strusky), se váže od 70. let k paralelní práci prof. Josepha Davidovitse ve výzkumném centru v Saint Quentinu ve Francii. Od konce 70. let se dostávají geopolymery do dalších laboratoří (Austrálie, Brazílie, Španělsko atd.). Zásadní je práce prof. Sanze (Španělsko) pomocí spekter NMR prokazující podmínky tvorby polymerů z aluminosilikátů. Byla zjištěna i přímá spojitost s tzv. pozzolánovou (pucolánovou) vlastností materiálů, vycházejících z vulkanických materiálů, která byla popsána již v klasické knize Vitruvia Polia Deset knih o architektuře z roku 56 př. n.l. (se dnes nazývá římským betonem). Podobné materiály vykazující vlastnosti pucolánů, latentní hydraulické látky, jsou vysokopecní strusky a popílky zkoumané doc. Škvárou ve VŠCHT. Pucolánový je i portlandský cement obo-hacený metakaolínem. Geopolymer - tvarovka z popílku tuhnutí geopolymeru, jež se rovněž projeví zvýšením viskozity, kdy se formuje z prostředí sol-gelu rovnou polymerní amorfní struktura. Jako transportní prostředí u obou pojiv působí voda, která zanechává kapilární systém otevřené pórovitosti. Cementové hmoty s časem svojí pevnost zvyšují. To ve vyšší míře platí pro geopolymery díky odolnosti vůči prostředí. Při srovnání cementových a geopolymerních betonů jsou vstupní suroviny a příprava geopolymerů podstatně levnější než vstupní suroviny pro výrobu podobně kvalitních materiálů z vysokopevnostních cementů. Prognózy Pro rozšíření geopolymerů do průmyslové praxe je limitující tepelná aktivace jílových surovin. Dále používání alkalických roztoků, což je na stavbě obtížné a vyžadovalo by to centrální přípravu a transport domíchávačem. Použití nejílových surovin, tj. odpadních popílků a strusek, naráží na velmi nízké ceny za ukládání těchto odpadů. Výrobce pak nic nenutí odpad zpracovat. Navíc jsou tyto zdroje nestandardní a další komplikace přináší vytvoření norem pro testování. Základní překážkou je investice do neznámé technologie a ekonomika takového provozu, dalším úskalím je nedůvěra trhu. Změní-li se zásadně přístup k životnímu prostředí, a to například sílícím veřejným míněním, pak je možné počítat s rozšířením geopolymerů jako alternativy k cementu. Nikoliv jako náhrada, ale pro doplnění tam, kde je geopolymer výhodnější. (např. ochrana před teplotou nebo agresivními spalinami). Především ale jako pojivo pro zužitkování odpadů, které cement nedokáže aglomerovat a inhibovat. Vzhledem k možnostem geopolymerů je obtížné vystihnout veškeré aplikace v jediném článku. Je však třeba konstatovat, že ušetření 75% emisí CO 2 ve srovnání s výrobou cementu, je novou nadějí ochrany životního prostředí, mimo imobilizační schopnosti geopolymernu na likvidaci odpadů. Zatím nejsou žádné průmyslové aplikace, protože chybí výrobce, který by uměl výchozí materiály vyrobit ekonomicky. V budoucnu by pak mohl nastat odklon od energeticky a ekologicky náročného cementu. Ve dnech 20. až proběhne III. Mezinárodní konference alkalicky aktivovaných materiálů zaměřená právě na praxi. Více na M. Steinerová, LAFARGE 02/2007 7

10 technologie :::... Technologie t etìho tisìciletì Za dva roky to bude půl století od chvíle, kdy proslulý americký fyzik Richard Feynman předložil světu první vizi nanotechnologií. Dnes tyto technologie, které pracují s částicemi o velikosti nanometrů, začínají nacházet široké uplatnění od elektroniky až po medicínu. Zajímavé možnosti se pro ně otevírají i ve stavebnictví. Nedávno českou veřejnost vzrušil unikátní investiční projekt, kterým naše republika získá světové prvenství v jednom z nejmodernějších oborů současnosti - ve výrobě nanovlákenných technologií a materiálů. Liberecká společnost Elmarco je jako jediná na světě schopna vyrábět stroje na produkci nanovláken, tedy superjemných vláken, zhruba tisíckrát jemnějších než lidský vlas, se širokým využitím v medicíně, ochraně životního prostředí, hygieně a řadě dalších oborů lidské činnosti. V liberecké průmyslové zóně Elmarco postaví centrum pro výrobu nanovláken a současně pro vývoj a kompletaci strojů, které umí nanovlákna produkovat v hromadném, průmyslovém měřítku. Nanobudoucnost Nanotechnologie a nanověda představují nové přístupy k výzkumu a vývoji, jejichž cílem je ovládnout strukturální podstatu a chování hmoty na úrovni atomů a molekul. Tyto oblasti otevírají cestu k pochopení nových jevů a k vytváření nových vlastností a kvalit, jichž je možno v mikroměřítku i makroměřítku využívat. Předpona "nano" má svůj původ v řeckém výrazu trpaslík a ve vědě a technice označuje velikost 10-9, tj. jednu miliardtinu (= 0, ). Nanometr (nm) je miliardtina metru, desettisíckrát menší než tlouštka lidského vlasu. Termín nanotechnologie se obvykle používá jako společné označení různých oborů nanovědy a nanotechnologií. Nanotechnologie se zabývá vědou a technikou v nanoměřítku, tj. v měřítku atomů a molekul, i vědeckými principy a novými vlastnostmi, které je možno v této oblasti pochopit a ovládnout. Takové vlastnosti je pak možno využívat v mikroměřítku nebo i v makroměřítku, například ve vývoji materiálů a nástrojů vybavených novými funkcemi a výkonovými parametry. Průmyslová linka Nanospider na výrobu nanovlákenných materiálů Výsledky vývoje na poli nauky o materiálu s využitím nanotechnologií ovlivní podle očekávání prakticky všechna odvětví. Nanočástice se již dnes využívají pro zpevňování materiálu, například povrchy je možno použitím nanostruktur modifikovat tak, aby byly odolné proti poškrábání, nesmáčivé, čisté nebo dokonce samočisticí. Těchto nových vlastností materiálů se již začalo s úspěchem využívat i ve stavebnictví, kde se uplatní izolační materiály nové generace, antiadhezní obklady nebo samočisticí fasádní nátěry. Právě samočistitelnost stavebních povrchů, zejména těch, které se nacházejí v exteriéru a na venkovních plochách, které jsou těžko přístupné bez potřebné mechanizace, zaznamenává v poslední době zvýšenou pozornost. Liberecký průkopník Nanovlákna jsou vlákna submikronových rozměrů, jejichž průměr je nm. Často jde o rozměr tloušťky několika atomů. Pod běžnými mikroskopy nejsou nanovlákna viditelná, neboť jejich průměr je menší než vlnová délka světla. Takto výjimečně malá vlákna lze vidět a fotografovat pouze pod elektronovým mikroskopem. Pro představu: poměr velikosti průměru nanovlákna a fotbalového míče je srovnatelný s poměrem velikosti fotbalového míče a zeměkoule. K vlastnostem nanovláken patří obrovský měrný povrch, vysoká pórovitost a malé velikosti pórů, průměr nanovláken nm, plošná váha 0,05-5 g/m 2, transparentnost a vynikající mechanické vlastnosti v poměru k hmotnosti. Postupy pro přípravu nanovláken 8 LAFARGE 02/2007

11 ...::: technologie jsou známy již řadu let, ale žádná z metod prozatím nenabídla průmyslový rozměr s dostatečnou výrobní kapacitou a stabilitou procesu. Unikátní technologie Nanospider, která průmyslovou výrobu netkaných textilií tvořených nano vlákny umožňuje, byla vynalezena a patentována na Technické univerzitě v Liberci (TUL). Podstata jeho technologie spočívá v modifikované metodě elektrozvlákňování na Materiál Nanospider AcousticWebTM Textilie ošetřená hydrofobizujícím přípravkem Permatex. Foto ukazuje logo společnosti na betonu, které bylo nastříkané Permagardem přes šablonu. bázi polymerních roztoků. V principu se jedná o modifikovaný způsob přípravy nanovláken a nanovlákenných vrstev metodou elektrostatického zvlákňování roztoků polymerů. Revoluční myšlenky bývají často velmi jednoduché a takový je i princip technologie Nanospider, který je založen na objevu, že je možné vytvořit Taylorův kužel a následný proud hmoty nejen z vrcholu kapiláry, ale také z tenké vrstvy roztoku polymeru. Hlavní výhodou této technologie je výrazný vzrůst výrobní kapacity, kterou metoda nabízí. Její zásadní přednosti jsou především ve vysoké kvalitě nanovlákenného materiálu, snadné obsluze i čištění, vysoké produkční kapacitě a flexibilitě. Nanospider je branou do světa nanovláken. Využití těchto materiálů je velmi široké. Mohou se používat k filtraci, ve zdravotnictví, ve stavebnictví, v automobilovém průmyslu, v kosmetice a v mnoha dalších oborech. Je to materiál třetího tisíciletí. Podařilo se například vyvinout speciální zvukoabsorbční materiál Nanospider AcousticWeb, který má především schopnost absorpce zvuku v oblasti nízkých frekvencí a zároveň neztrácí akustické vlastnosti v oblasti vysokých frekvencí a je přibližně třikrát lehčí než nyní používané materiály. Výhradním partnerem TUL pro další rozvoj technologie se stala společnost Elmarco, která na produkci a prodeji Nanospidera získala exkluzivní licenci. V roce 2004 Elmarco a TUL představily první prototyp používající technologii Nanospider, který umožnil plynulou výrobu nanovlákenné textílie v šířce 1,6 m z polymerů rozpustných v rozpouštědlech na vodné bázi (především PVAL). V roce 2004 Elmarco vyrobila pilotní linku na výrobu nanovláken a o dva roky později, v roce 2006, nabídla první zařízení na jejich průmyslovou výrobu. V úvodu článku zmíněná investice do výroby nanovláken je vyvrcholením těchto aktivit. Vývojoví pracovníci firmy Elmarco pracují v současnosti na dalších materiálech, které díky aplikaci nanovláken získají nové unikátní vlastnosti. "Mimo jiné se podařilo vyrobit anorganická nanovlákna a vyvíjíme technologii výroby kovových nanovláken, která by mohla významně zasáhnout do kvality budoucích kompozitních materiálů nebo by se dala použít pro výrobu katalyzátorů nové generace," sdělil zakladatel a majitel firmy Ing. Ladislav Mareš. Čisté střechy i omítky Liberečtí průkopníci však nejsou jediní, kdo zavádějí materiály na principu nanotechnologií do praxe. Ve stavebnictví se již můžeme setkat s řadou praktických aplikací. Jedním z takových příkladů využití čerstvých LAFARGE 02/2007 9

12 technologie :::... Příklad materiálu Ytong, který je z jedné poloviny ošetřen impregnačním prostředkem PERMAGARD. poznatků moderního oboru nanotechnologie je úprava povrchů střešních tašek, se kterou přišla společnost Bramac. Tašky jsou opatřeny samočisticí povrchovou úpravou - ochrannou vrstvou, která spočívá v nanesení vysoce reaktivního oxidu křemičitého SiO 2 o velikosti částic zhruba 5 nanometrů, čímž se dosahuje vysoké hydrofility. Samočisticí schopnost, díky níž je výrazně prodloužena doba, po kterou krytina vypadá jako nová, je založena právě na této hydrofilitě. Základem je hladký a vysoce hydrofilní, tzn. vodou smáčitelný povrch. Na hladkém povrchu neulpívají částice nečistot, protože po něm sklouznou. Když už se povrch pokryje prachem, vysoká hydrofilita způsobí, že první déšť špínu podplaví a ta se stékající vodou povrch opustí. Podobný cíl, tedy samočištění stavebních materiálů, sledoval svým výzkumem i výrobce omítkových směsí, společnost Baumit. Před několika lety se začalo výzkumné a vývojové oddělení mateřského závodu společnosti Baumit ve Wopfingu zabývat projektem "čistý povrch". Výsledkem je omítka, která nestárne, neboť je vybavena samočisticí schopností. Povrch takové omítky vykazuje nízký elektrostatický náboj a tím i podstatně menší sklon k přitahování částeček nečistot z okolního ovzduší. Navíc je i mikroskopicky hladký, takže nečistoty se na něm jen obtížně zachytí. Přírodní síly jako vítr, déšť, sníh, kolísání teplot a intenzivní difuze vodních par mikropóry v omítce pak spolupracují při "odvětrávání" částic nečistot z povrchu. I ty cizí částice, které přesto ještě na omítce ulpí, tak ztrácejí spojení s podkladem a jsou odstraněny přirozeným způsobem. Díky samočisticímu efektu na povrchu zůstává pak omítka ve srovnání s klasickou omítkou fasády přibližně dvojnásobně dlouhou dobu pěkná a čistá. To samozřejmě snižuje i náklady na údržbu. Odkaz lotosového květu Na opačném principu samočistitelnosti než hydrofilie, tedy na hydrofobii (neschopnosti zadržovat vodu), jsou založeny materiály, jejichž vývojem se zabývá společnost Nanotrade, aplikující principy nanotechnologie. Jde například o hydrofobní nátěry a nástřiky s obsahem nanočástic, které povrchům dodají nové vlastnosti, jako je antibakteriálnost, hydrofobnost, snížená tepelná vodivost, UV filtrace, odolnost proti otěru apod. Hydrofobní nátěry a nástřiky minimalizují přilnavost mezi kapalinami a povrchem. Na ošetřeném povrchu se totiž vytvářejí kapky, které ihned stékají a odplavují znečišťující částice. Při vývoji těchto produktů se věda inspirovala, jako již mnohokrát, přírodními procesy. Jde o tzv. efekt lotosového listu - jeho povrch je silně hrbolatý, pokrytý oblými částicemi, které jsou porostlé hustými a jemnými chloupky o rozměrech řádově nanometrů. Příroda tak vytvořila silně vodoodpudivý (hydrofobní) materiál, na němž neulpívají žádné cizí částice. Na podobném principu fungují i plochy ošetřené hydrofobními nátěry - nemusí se tak často udržovat a čistit, jsou méně tepelně vodivé a zabraňují tak energetickým ztrátám. Betonové povrchy takto ošetřené lépe odolávají škodlivému působení soli, olejů, nafty a benzínu. Takovým nanotechnologickým produktem využívajícím "lotosového efektu" je například Permagard, který funguje jako ochrana proti znečištění a povětrnostním vlivům. 10 LAFARGE 02/2007

13 ...::: technologie Permagard je bezbarvý impregnační prostředek na vodní bázi bez obsahu rozpouštědel. Je vysoce hydrofobizující látkou, která zabrání pronikání vody do podkladů. Zabraňuje výkvětům solí a snižuje přilnavost cizích materiálů. S ohledem na vodoodpudivý účinek nemohou částečky špíny proniknout hlouběji do povrchu, a tak se nemohou vytvořit ložiska vhodná např. pro růst mechů a řas. Dále se výrazně snižuje adheze k ošetřeným povrchům pro oleje, tuky, moč, žvýkačky. K čištění tak nejsou zapotřebí čisticí prostředky ani tlaková voda. Tímto přípravkem lze ošetřit materiály z betonu, jako jsou kostky, desky, panely, betonové dílce, umělé kameny, betonové zdi, betonové garáže, základy, sloupy, obrubníky, roury, mosty a mostní díly, plochy pokryté betonovou vrstvou, pórobeton a všechny ostatní výrobky z betonu. Dále je použitelný pro všechny varianty ze savých přírodních kamenů, jako jsou břidlice, pískovec, sádrovec, žula, rula, všechny modifikace mramoru, terasové podlahy apod., a také minerální fasády v interiéru i při venkovním použití. Hydrofobní ošetření porézních materiálů s odolností proti otěru, UV záření a změnám teplot je přitom dlouhodobé, vlastnosti materiálu nelze odstranit vodou, proudem vody ani běžnými čisticími prostředky. Dalším prostředkem, založeným na stejném principu lotosového efektu, je ochranný systém na skla Supraperl. Je rovněž hydrofobním prostředkem proti vodě a špíně. Ochranný efekt je založen na principu odvalování kuliček vody po povrchu samospádem nebo prouděním vzduchu. Kapalina kutálející se po povrchu s sebou odebírá částice nečistot, které tam předtím ulpěly. Supraperl tak umožní udržovat čistotu ošetřených ploch bez použití čisticích prostředků, čištění je prováděno vlastním samočisticím efektem při dešti. Pro fasády byl na základě nejnovějších poznatků nanotechnologií vyvinut hydrofobní ochranný prostředek Gadron FX proti vodě a špíně ulpívající na minerálních fasádách nebo na površích natřených minerálními barvami. Chrání fasády před stárnutím, zvětráváním a vyblednutím a prodlouží jejich životnost na dvojnásobek. Nanočástice, které prostředek obsahuje, vytvářejí průhlednou, tenkou vrstvu, jež Aplikace samočisticí omítky Baumit na rodinném domku v Českých Budějovicích. chrání fasádu před organickými i anorganickými nečistotami. Při deštích se tak z povrchu smyje prach, pyl, exhalace z aut i průmyslových objektů, zbytky listů apod. Jen výjimečně je nutné fasádu ještě očistit vodou. Ale i po očištění vodou není potřeba ochrannou vrstvu obnovovat. I zde je ochrana založena na principu lotosového efektu - voda se nenasákne do povrchu, ale skutálí se a odebere s sebou i částice nečistot, které na něm předtím ulpěly. Ošetřené plochy fasád se při deštích samy opakovaně čistí. Nanotechnologie sídlí v Olomouci Projektem na podporu výzkumu a využití nanotechnologií je Český nanotechnologický klastr, jehož cílem je vybudovat v Olomouckém kraji silné seskupení úzce spolupracujících dodavatelů nanoproduktů, firem využívajících nanotechnologie ve svých vlastních výrobcích a výzkumných a vzdělávacích institucích v této oblasti. Klastr, který úzce spolupracuje s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. V rámci klastru probíhá v současné době několik projektů, z nichž pro stavebnictví může mít zajímavé výstupy projekt Multifunkční povrchy s využitím nanotechnologií, jehož cílem je inovační řešení světově využívaných postupů při ochraně povrchů a jejich aplikace v podmínkách ČR. V jeho rámci má být provedena rozsáhlá rešerše postupů a metod používaných v zahraničí pro moderní ochranu povrchů, ať už zakomponováním pomocných materiálů do povrchových hmot, případně jejich sekundárním ošetřením nástřikem nebo nátěrem. Cílem bude získání nových vlastností, jako je nesmáčivost, UV odolnost, otěruvzdornost, antibakteriálnost a dalších. Nanotechnologie se ne nadarmo často spojují s přívlastkem "technologie třetího tisíciletí". Podle prognózy společnosti Deloitte Touche Tohmatsu se nanotechnologie již brzy stanou úhelným kamenem každého výrobního procesu a v dlouhodobější perspektivě jejich využití povede ke vzniku zcela nových výrobků, jejichž výroba se dnes zdá nemožná. LAFARGE 02/

14 referenënì stavba :::... Most převádí silnici I/38 přes koryto a inundační území Labe Most p es Labe u Nymburka Od konce května slouží řidičům první část silničního obchvatu Nymburka. Nové komunikaci, která propojuje dálniční síť na trase Kolín-Mladá Boleslav, dominuje most překračující koryto a inundační území Labe. Most je prvním zavěšeným mostem v České republice se dvěma rovinami závěsů s nízkými pylony, typu Extrados. Betonová elegance Konstrukce mostu o celkové délce 531,6 m má jedenáct polí (rozpětí m). Most byl navržen jako spojitá předpjatá trámová konstrukce příčného řezu ve tvaru TT. Pro vylehčení hlavního pole byla střední část o délce 52,28 m navržena jako spřažená. Profil obou komorových ocelových nosníků je vyřešen tak, aby odpovídal tvaru betonových trámů na obou předmostích. V oblastech podpor je výška průřezu zvýšena náběhy. Dvojice železobetonových nízkých pylonů, které nepřesahují břehové prostory, je vetknuta do nosné konstrukce. V jejich hlavách jsou pak osazena patnáctitunová ocelová sedla pro kotvení trojic paralelních závěsů typu Extrados vedených rovnoběžně vždy po třech metrech. Hlavní pole je v jedné třetině délky podporováno závěsy. Ty jsou tvořeny trojicemi kabelů po 37 lanech. V podporách 6 a 7 vybíhá dvojice betono- Zvedání mostních nosníků probíhalo za pomoci obřích lisů přímo z prámu vlečné lodě. vých pylonů do výšky 15,8 m. V jejich horní části jsou zabetonovány ocelové kotevní přípravky s kotvami závěsů. Pro ně je použit systém firmy DSi Dynagrip C55 osazený 48 lany o průměru 15,7 mm (St 1670/1860). Ocelová konstrukce vloženého pole délky 12 LAFARGE 02/2007

15 ...::: referenënì stavba 52,28 m je tvořena dvěma hlavními ocelovými komorovými nosníky, které jsou po třech metrech spojeny ocelovými příčníky. Založení stavby Opěry i pilíře jsou založeny hlubinně na vrtaných velkoprůměrových pilotách o průměru 1,22 m. Všechny piloty jsou navrženy z betonu C25/30-5a (XA1). Každý trám nosné konstrukce je podporován samostatným štíhlým pilířem. Výška pilířů je proměnná v rozsahu 5,60 m až 10,28 m. Základové bloky jsou z betonu C25/30-5a (XA1) a pilíře z betonu C30/37-2bb (Xf3). Pilíře pod pylony jsou z betonu C 35/45-2bb (XF3), všechna ložiska jsou hrncová. Pilíře č. 5 a 8, které jsou v místě zakotvení zadních závěsů hlavního pole mostu přenášejících převážně tahové síly, jsou navrženy ve tvaru ocelových kyvných stojek. nizaci montáže ocelové části mostu. Ocelové pole bylo nakonec osazeno přímo z prámu vlečné lodě, která kotvila napříč řekou. I když tato unikátní operace zvedání 52 m dlouhých mostních nosníků proběhla s měsíčním zpožděním, na samotný termín dokončení díla neměla tato prodleva zásadnější vliv. Most má výrazně U pylonů jsou osazena výstupová schodiště, která propojují prostřednictvím chodníku na mostě obě známé pobřežní stezky. Příčný řez větší potřebnou světlost přemostění, než vyžaduje samotné koryto Labe. Na celkové délce trasy obchvatu - 2,380 km - nebyly příliš vhodné základové poměry pro výstavbu vysokých násypů, které jsou právě v tomto rovinatém území zapotřebí pro vyrovnání terénu a výšek mostních konstrukcí, jež jsou dány podmínkami zajištění potřebné výšky pro plavební dopravu na Labi a fungování železnice. První etapa výstavby obchvatu Nymburka zahrnuje úsek od silnice I/38 mezi Přední Lhotou a Chvalovicemi, kde stávající I/38 odbočuje ve vzdálenosti 66,792 km doprava daje o stavbï Objednatel: ŘSD ČR, Správa Praha Projektant: Pontex, s. r. o., vedoucí projektu Ing. Němec, statik Ing. Kvasnička Zhotovitel stavby: Sdružení Mosty Nymburk (SMP CZ, a. s. - vedoucí člen sdružení, Metrostav, a. s. - člen sdružení, PSVS, a. s. - člen sdružení) Délka nosné konstrukce: 531,60 m Rozpětí hlavního zavěšeného pole: 132 m Rozpětí jednotlivých polí: rozpětí m Šířka průjezdního prostoru: 11,5 m Použité materiály: Betony C25/30 (XA1) m 3, spotřeba cementu na 1m 3 činila 420 Kg cementu, t.j. spotřeba cementu 546 t C 35/45 (FX3) 550 m 3, spotřeba cementu na 1m 3 činila 440 kg t.j. spotřeba cementu 244,2 t C35/45 (FX1) m 3, spotřeba cementu na 1m 3 činila 420 Kg cementu, t.j. spotřeba cementu t cementu C 30/37 (XF4) 600 m 3 spotřeba cementu na 1m 3 činila 410 Kg cementu, t.j. spotřeba cementu 246 t Zahájení stavby: 09/2004 Dokončení stavby: 05/2007 Náročné stavební dílo Most, na jehož výstavbu byl použitcement Lafarge, je chloubou stavbařů ze SMP CZ. Stavba se musela vyrovnat s mnoha těžkostmi. Jednou z poměrně složitých etap byla na jaře 2006 povodeň v zátopovém území řeky, která zapříčinila kompletní evakuaci celého staveniště na obou březích a komplikace při následné orgavelkým směrovým obloukem o poloměru m. Konec úseku je v místě křížení s železniční tratí Lysá n/l.- Kolín. V tomto místě je nová přeložka propojena se stávající silnicí II/331. V trase obchvatu jsou vybudovány čtyři mostní objekty, které převádějí silnici I/38 přes polní cestu, řeku Labe, II/331 a železniční trať. Jelikož se jedná o první část stavby, definitivní odklon tranzitní dopravy z města Nymburka bude vyřešen až po dokončení druhé etapy projektu. Na tuto fázi je vydáno územní rozhodnutí a po dokončení majetkoprávní přípravy stavby bude podána žádost o stavební povolení. Předpokládaná lhůta výstavby bude asi 2 roky. Druhá etapa měří cca šest kilometrů a celkové náklady dosáhnou rovněž výše zhruba 1 miliardy korun. Trasa druhé části bude delší než u prvního úseku, ale nezahrnuje tak technicky a finančně náročnou část, jako bylo překonání řeky Labe a jejího inundačního území. LAFARGE 02/

16 zajìmav stavba :::... Kamenný kubus je rozdělen na několik ložnic, které se nacházejí na obou podlažích. Do třetí části domu, určené k posilování, se dostaneme skleněnou částí, která tvoří most chráněný proti slunci horizontálními stínidly. D m v lomu Investor novostavby lokalizované v bývalém lomu ve Zlíně-Napajedlích si vybral k bydlení bývalý pískovcový lom, místo navýsost dramatické, ale stejně tak neobvyklé. O to větší výzvu představovalo řešení tohoto díla pro architekta Pavla Mudříka. Ocenění Domu v lomu prestižní cenou Grand prix (kategorie novostavba) jenom potvrzuje, že se jedná o architektonický počin, který je výjimečný hned v několika ohledech. Architekt se rozhodl využít ke stavbě část lomu tvořenou útesy a umístil dům do posledního kráteru tak, aby zachoval jeho reliéf a aby cesta k němu byla pro obyvatele domu vždy zážitkem. Také proto stojí dům, který je rozčleněn na tři objekty, částečně na podporách. Dělení propůjčuje každé části nejen určitou jedinečnost ve vztahu k místu stavby a výhledu, ale vymezuje také funkční zóny domu. Rozdělení do tří částí Dům je uspořádán do tří objektů s rozdílnými niveletami osazení, které vzájemně propojují vzdušné trakty. Zásadním technologickým požadavkem stavitele bylo použít masivní dřevo jako hlavní stavební materiál. Nakonec obydlí tvoří dvě dřevostavby postavené na betonových deskách a jedna kamenná krychle. Objektové rozdělení (A, B, C) vyjadřuje vnitřní uspořádání dispozic. Dřevostavby s konstrukcí z lepených vazníků uvolňují vnitřní prostor, proto jsou zde prostory pro společný pobyt (obývací pokoj s jídelnou, krbem, kuchyní v jednom objektu a bazén, sauna a whirlpool s fitkem v objektu druhém. Střední kamenná krychle uklidňuje kompozici, zde jsou ložnice, pracovna, koupelny a vertikální komunikace schodiště. Došlo k oddělení hospodářských funkcí od funkce bydlení. Vlastní dům je tedy bez garáže, jen se sklepem. Objekt garáží, stání pro auta a zahradního servisu je samostatný, stojí u prvního kráteru na okraji pozemku, současně vytváří optickou bariéru od souseda. Pozemkem se vine meandr kostkové komunikace od vjezdu přes zeleň k hospodářskému objektu a pak až k domu do zadního kráteru. 14 LAFARGE 02/2007

17 ...::: zajìmav stavba Zvláštní pozornost byla věnována řešení detailů, které zůstávají velmi jednoduché. Konstrukce objektů Konstrukce dřevostaveb jsou založeny na nosných rámech z lepených vazníků - vytvářejí halový prostor. Obvodový plášť je sendvič z masivních lepených profilů z finského smrku, oboustranně aplikovaného na podpůrný rošt mezi pilíři. Vnitřky zde doplňují podhledy ze smrkových prken. V krychli jsou to plošné desky se smrkovou dýhou. Také krychle má vnitřní vloženou dřevěnou konstrukci ze stejných smrkových hranolů. Podlahy jsou dubové. Okna a dveře opět smrk. Střechy jsou plechové titanzinkové. Schody vnitřní i venkovní jsou ocelové, stejně jako masivní vložený hranol krbu a bazénová vana zapuštěná do černé keramické podlahy. Jsou zde použity čiré sklobetony jako paravány sprchy, dokreslující transparenci prostoru. daje o stavbï Název: Dům v lomu Autor: Pavel Mudřík Adresa: Zlín - Napajedla Projekt: 2004 Realizace: Užitná plocha: 548 m 2 Obestavěný prostor: 1780 m 3 Založení stavby Objekt B stojí na podporách, kdy železobetonové základní horizontální plato je neseno osmi svislými pilíři 300/300 vetknutými přímo do skály. Na této desce je postavena dřevostavba. Nosná dřevěná konstrukce je tvořena šesti rámy z lepených smrkových vazníků. Stěny jsou oboustranný sendvič z masivních hranolů z finského smrku s vnitřní tepelnou izolací a pomocnou konstrukcí. Objekt A (krychli) tvoří železobetonový stěnový kvádr s tepelnou izolací. Zatímco vně je kámen, uvnitř je dřevěná vestavba masivními trámy z finského smrku profilu Objekt C je založený na železobetonové vaně bazénu, z které jsou vysunuty konzoly desky. Na desce stojí dřevostavba z příčných trámů, lepených vazníků. Obvodová konstrukce, střecha a ostatní doplňující stavební prvky jsou totožné jako u objektu B. Obývací pokoj je hlavní součástí domu. Je z něj přístup na balkon, který se nachází na oblé hraně nad prázdnotou lomu. Do malé vstupní části vede lehké kovové schodiště, které připojuje druhou část domu - kamenný kubus. Grand prix 2007 Mezinárodní porota udělila v celkem sedmi kategoriích desítku cen a čtyři čestná uznání. Přihlášeno bylo 81 prací. Hlavní cenu Grand prix architektů 2007 přisoudila novostavbě Centra ekologických aktivit Olomouce - Sluňákov autorů Roman Brychty, Adama Halíře, Ondřeje Hofmeistera a Petra Lešky a spoluautorů Kateřiny Horákové, Kataríny Jägerové, Lenky Slívové. Tato stavba získala také Cenu ministra životního prostředí Martina Bursíka za dílo s výraznými ekologickými aspekty. V kategorii novostavba zvítězily Dům v lomu autora Pavla Mudříka a Obchodní centrum Šestka v Praze 6 a autoři Milan Jirovec, Štěpán Valouch, Tomáš Machovský, Petr Nácházel, Ondřej Tuček. LAFARGE 02/

18 ekologie :::... Trvale udrûiteln beton Jeden z principů trvale udržitelného rozvoje tvoří bezodpadový výrobní cyklus. Proto se stále větší důraz klade na recyklaci odpadů. Udržitelná výstavba betonových objektů je tak úzce svázána s recyklací betonových konstrukcí jednak na konci jejich životního cyklu a současně s využitím recyklovaných materiálů při výrobě betonu nového. V České republice je podle odhadů recyklováno pouhých 10 až 35 % z celkového množství stavebních odpadů z demolovaných stavebních objektů. To je nepoměrně méně, než v západní Evropě, kde už zůstává pouze minimum stavebního odpadu, který by se nerecykloval k dalšímu použití - odhaduje se, že ve starých zemích Evropské unie se recykluje kolem 60 až 90 % stavebního odpadu. Česko si nedobrou situaci uvědomuje, a tak Plán odpadového hospodářství v ČR předpokládá, že do konce roku 2012 bude využito až 75 % hmotnosti stavebních a demoličních odpadů. Koloběh betonu je ekologický Jen betonu se vyrábí obrovské množství - v Česku přes půl tuny na obyvatele. Vzhledem ke stále rostoucímu množství betonového odpadu význam recyklace betonu stále narůstá. Stavby, jejichž základním konstrukčním materiálem je beton, nás obklopují doslova ze všech stran - ostatně tento trend lapidárně vystihuje obrat "betonová džungle", který se stal synonymem moderních měst. Dlouze diskutovaným problémem je například otázka likvidace panelových domů po skončení životnosti, ale na bázi betonu vznikají i administrativní budovy, hotely, dopravní a inženýrské stavby, elektrárny... K recyklaci betonu máme přinejmenším dva dobré důvody. Oba přitom souvisí se snižováním ekologické zátěže. Jedním z nich je vysoká spotřeba surovin a energie - při výrobě betonu se spotřebovávají primární, většinou neobnovitelné zdroje (výroba cementu, těžba štěrků a kameniva, energetické uhlí, ropa, ). Disponibilní zdroje těchto surovin se přitom rychle ztenčují. Druhým důvodem je narůstající množství betonového odpadu, pro jehož ukládání v hustě osídlených lokalitách není dostatek místa. Využití odpadních materiálů sice přináší dodatečné náklady na změnu technologií, ale větší podíl recyklovaných materiálů nabízí však pokles těžby primárních zdrojů a významné snížení množství odpadů ukládaných na skládky. Je proto logický požadavek, aby podíl recyklovaných materiálů výrazně vzrostl. Odpadní materiály přitom nemusí být jen pouhou náhradou za suroviny primární, ale stávají se rovnocennými surovinami, které mohou být přínosné z ekonomického i z technologického hlediska. Za Evropou pokulháváme Není pochyb o tom, že je třeba zvýšit podíl recyklace betonových konstrukcí ze stávajících zhruba 10 % na minimálně 60 %. Takového výsledku dosahují například v sousedním Rakousku. Zároveň jde ale také o to, aby likvidace betonových staveb formou recyklace nevyvolávala vícenáklady a neznamenala vynaložení nadměrného množství energie. K problému je proto třeba přistupovat komplexně - optimalizací materiálového řešení stavebních konstrukcí v celém cyklu od těžby surovin až po asanaci stavby. Na likvidaci staveb po splnění jejich užitné funkce i na maximální zpětnou materiálovou využitelnost do nových staveb je proto třeba myslet již v procesu projektování a vlastní realizace. Projektanti by již v přípravných fázích budoucích staveb měli zvažovat možnosti následné dekonstrukce - tou se rozumí rozebírání staveb, řízená, selektivní demolice, jejímž cílem je maximalizovat záchranu materiálu pro opětovné využití. Ze starého nový Recyklace stavebních materiálů skýtá do budoucna značný potenciál, který dosud nebyl využíván. Bylo např. zjištěno, že beton může obsahovat až 75 % odpadních materiálů ve formě kameniva. Výzkumem využití betonové a cihelné suti z demolic se například koncem 90. let zabývali v Německu, kde bylo postaveno několik experimentálních staveb s použitím betonu s recyklovaným kamenivem. V České republice se donedávna recyklované stavební materiály používaly převážně jen jako zásypové materiály (zrnité podkladové materiály k úpravám lesních vozovek a cyklistických stezek, pro úpravy pláně silničních a železničních staveb apod.). Použití betonového recyklátu je dnes zakotveno i v některých normách a je poměrně rozšířené jako např. v podkladních vrstvách vozovek stmelených cementem, ochranných vrstvách silničních komunikací a pražcového 16 LAFARGE 02/2007

19 ...::: ekologie Drcení betonu, recyklační dvůr Čepí Příprava betonu pro drcení, recyklační dvůr Bauset Proto je při použití recyklátů do nosného staviva nutné věnovat jeho fyzikálně mechanickým vlastnostem zvýšenou pozornost. A to nejen z hlediska kvality původního materiálu, ale i způsobu zpracování demoličních odpadů. Na základě těchto poznatků je nutné specifikovat požadavky na přípravu směsí pro výrobu konstrukčních prvků, zvláště cihelného a betonového recyklátu, a studovat jejich vlastnosti a chování v konstrukci. Podrobně se betonovým recyklátem zabývá například Ústav technologie stavebních hmot a dílců (ÚTSHD), VUT Brno. Na svých webových stránkách ÚTSHD uvádí obecné poznatky pro složení recyklovaného betonu: zrna drceného betonu mají poměrně dobrý tvar, nižší objemovou hmotnost a vyšší nasákavost, hrubá frakce drceného betonu prakticky neovlivní zpracovatelnost čerstvého betonu ve srovnání s přírodním kamenivem, ale drobná a jemná frakce zpracovatelnost zhorší, nedoporučuje se používat betonopodloží (jako mechanicky zpevněná zemina) a hlavně jako náhrada přírodního kameniva do konstrukčních betonů nižších tříd. Podle Asociace pro recyklaci stavebních materiálů je možno využít betonový recyklát jako plnivo do betonů. Na základě dosud provedených výzkumných prací a dosažených laboratorních a poloprovozních výsledků Asociace konstatuje, že: a) obsah drceného betonu nepříznivě ovlivňuje konzistenci betonové směsi a pro zachování její potřebné konzistence je nutné zvýšit dávku záměsové vody (projeví se na pevnostech betonu), b) pevnosti betonu v tlaku jsou poněkud ovlivňovány oproti použití přírodního kameniva, c) snižuje se objemová hmotnost zatvrdlého betonu, d) pevnost v tlaku se snižuje o %, e) modul pružnosti je nižší o %, f) zvyšuje se součinitel dotvarování až o 50 %, g) zvyšuje se smršťování a to o %. vé drtě s vyšším obsahem, jak 1 % SO 3, doporučuje se používat max. zrno drtě mm, jinak mohou vznikat trhliny, drť z betonu s nízkou pevností neovlivňuje pevnosti recyklovaného betonu, při změnách teploty a vlhkosti se recyklovaný beton chová stejně jako beton z přírodního kameniva, pevnost v tlaku recyklovaného betonu ve srovnání s tradičním betonem je nižší o 4 % případně max. o 20 % (nastaly případy zvýšené pevnosti o několik % ), modul pružnosti recyklovaného betonu je o % nižší, než betonu z přírodního kameniva. Je však třeba připomenout, že širší používání betonového recyklátu nezávisí jen na jeho vlastnostech, ale také na celkové ekonomické efektivnosti. Záleží tedy na ekonomické kalkulaci, zda budou mít realizátoři o recyklaci zájem. Zpracováno s využitím informací VUT Brno LAFARGE 02/

20 stavebnictvì a EU :::... RozpaËit zaë tek by nemïl malè a st ednì podniky odradit Programovací období 2007 až 2013 pro čerpání dotací ze Strukturálních fondů EU začíná trochu kostrbatě. U většiny programů jsou zatím nejisté termíny výzev a schvalování žádostí. Příjemcům nicméně Strukturální fondy slibují částku téměř 770 miliard korun, což odpovídá zhruba třem čtvrtinám ročních výdajů státního rozpočtu ČR. Mnohem větší možnosti než v předcházejícím období 2004 až 2006 by měly mít malé a střední podniky. Až na poslední chvíli, začátkem března, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) odeslalo Evropské komisi do Bruselu Národní strategický referenční rámec a operační programy ČR pro čerpání dotací ze Strukturálních fondů EU na léta 2007 až V dubnu začala jednání expertní skupiny české vlády s EK o jejích připomínkách k oběma dokumentům. Zhruba po měsíci, 15. května, MMR odeslalo Evropské komisi aktualizovaný referenční rámec, v němž jsou již zapracovány připomínky EK. Velmi důležité jednání mezi MMR a Evropskou komisí k Národnímu strategickému referenčnímu rámci se uskutečnilo 25. května v Praze. Následně jsou otevřena jednání k Integrovanému operačnímu programu, také dojde k projednání společných připomínek k regionálním operačním programům a na závěr bude zahájeno jednání o OP Praha konkurenceschopnost. Výzvy k podávání žádostí o dotace pro prvních šest dotačních programů ze Strukturálních fondů EU již byly vydány. Otevření ostatních se blíží. Optimisty předpovídaný červen sice zdaleka není jistý, ale sílí naděje, že termíny nesklouznou až k pesimisty odhadovanému září. Marketing a Rozvoj už běží Pro využívání Strukturálních fondů připravila Česká republika celkem 24 operačních programů. Podpora malých a středních podniků (MSP) je soustředěna do patnáctky programů v rámci Operačního programu podnikání a inovací (OPPI), jehož řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Jedná se o programy Marketing, Rozvoj, ICT v podnicích, ICT a strategické služby, Inovace, Potenciál, Eko-energie, Progres, Start, Záruka, Spolupráce, Prosperita, Školicí střediska, Nemovitosti a Poradenství. Kromě přímé podpory MSP jsou některé programy zaměřeny na budování a zkvalitňování infrastruktury pro podnikání. Vstřícnost vůči MSP projevilo ministerstvo průmyslu a obchodu, když první dvě výzvy k podávání žádostí zveřejnilo již v únoru (programy Marketing a Rozvoj), žádosti se přijímají již od 1. března. Další čtyři výzvy byly zveřejněny v dubnu (programy ICT v podnicích, Inovace, Potenciál a Eko-energie), tedy ještě před schválením Národního referenčního rámce Bruselem. Žádosti je možné zasílat od 1. června Žádosti do programů OPPI se předkládají dvoufázově: Nejprve žadatel implementační agentuře CzechInvest zašle zjednodušenou registrační žádost elektronicky (podmínkou je užití elektronického podpisu). Implementační agentura v odpověď potvrdí informaci o předběžné přijatelnosti projektu. Do určitého termínu a současně v určité lhůtě od potvrzení předběžné přijatelnosti (lhůty a termíny se liší podle programu) žadatel elektronicky podá plnou žádost. Novinky spočívají jednak v samotném elektronickém podávání žádostí, ale hlavně v tom, že žadatel získá informaci, zda jeho firma, resp. projekt splňuje kritéria "ekonomického zdraví", ještě předtím, než začne sestavovat plnou žádost. Tato výhoda může převážit nově uvalenou štrapáci se získáváním kvalifikovaného certifikátu k elektronickému podpisu. Nezanedbatelná je také ta výhoda, že se za uznatelné považují náklady už od úspěšné registrace žádosti. V předcházejícím programovém období, resp. u jiných aktuálních programů, jsou uznatelné až ty náklady, které byly vynaloženy po udělení dotace. Úvěrové programy později Ostatní programy zatím musí čekat na výsledky jednání mezi MMR a Ev- 18 LAFARGE 02/2007

Nanotechnologie a jejich aplikace ve veterinárním lékařství. RNDr. Jiří Oborný

Nanotechnologie a jejich aplikace ve veterinárním lékařství. RNDr. Jiří Oborný Nanotechnologie a jejich aplikace ve veterinárním lékařství RNDr. Jiří Oborný Co jsou to nanotechnologie Richard Feynman There is plenty room at the bottom (Tam dole je spousta místa) r. 1959 začátek

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky Příprava před zateplením fasády 3. výběr typu fasádní omítky Výběr vhodné omítky závisí na požadovaných vlastnostech materiálu, podmínkách aplikace, požadavcích vyplývajících z konkrétního typu budovy,

Více

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek Fasády vyhotovil: Břetislav Bardonek Co je fasáda Fasáda neboli průčelí je vnější stěna stavby, její konečná úprava. Bývá prolomena okny a vchody a členěna různými architektonickými prvky, například V

Více

N A N O F O R L I F E

N A N O F O R L I F E NANO FOR LIFE OBSAH KDO JSME? POTENCIÁL NANOVLÁKEN CO NABÍZÍME? TECHNOLOGIE NANOSPIDER KDO JSME? KDO JSME? česká technologická společnost založená v roce 2000, sídlící v Liberci v České republice (v roce

Více

Silikátové nátěrové systémy

Silikátové nátěrové systémy Silikátové nátěrové systémy Ideální pro historické i moderní budovy www.meffert.cz 13-0716_Profitec_Silikátové_naterove_systemy_v2.indd 1 10.4.2013 9:19:28 Profitec silikátové nátěry Přirozený pokrok ProfiTec

Více

changing the face Nová scéna Národního divadla

changing the face Nová scéna Národního divadla Produkty DuPont Corian DuPont Corian, exkluzivní produkt společnosti DuPont, je kompozitní materiál, který dokonale kombinuje funkčnost s estetickými vlastnostmi a je určen pro povrchové interiérové i

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

S 9000 zdvižně posuvné dveře S 9000. + + funkční + + orientované na design + + mnohostranné + + šetřící energii INOVACE SE SYSTÉMEM

S 9000 zdvižně posuvné dveře S 9000. + + funkční + + orientované na design + + mnohostranné + + šetřící energii INOVACE SE SYSTÉMEM S 9000 zdvižně posuvné dveře + + funkční + + orientované na design + + mnohostranné + + šetřící energii S 9000 INOVACE SE SYSTÉMEM Všestranně použitelné Moderní vzhled bez omezení Posuvné elementy jsou

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Technické parametry plastových oken

Technické parametry plastových oken Technické parametry plastových oken Schüco Corona CT 70 Nadčasový, bezpečný, efektivní systém Okenní systém Corona CT 70 je univerzálem v oblasti plastových okenních systémů s vysokou tepelnou izolací

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Jiří Labudek, Ph.D. 1. ENERGIE, BUDOVY A EVROPSKÁ UNIE Spotřeba energie trvale a exponenciálně roste a dle prognózy z roku 2007 lze očekávat v období 2005 až 2030 nárůst

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

BYDLENÍ V SOULADU S PŘÍRODOU

BYDLENÍ V SOULADU S PŘÍRODOU HOLIDAY- PACIFIC HOMES BYDLENÍ V SOULADU S PŘÍRODOU Stavíme v systému, který je velice flexibilní a otevřený, umožňuje reagovat na různé podmínky, lze jej rozličně kombinovat a modifikovat. Přitom si zachovává

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

POŽÁRNĚ ODOLNÉ KOMPOZITNÍ PRVKY VYROBENÉ SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIÍ S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN

POŽÁRNĚ ODOLNÉ KOMPOZITNÍ PRVKY VYROBENÉ SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIÍ S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN POŽÁRNĚ ODOLNÉ KOMPOZITNÍ PRVKY VYROBENÉ SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIÍ S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN Řešitelská organizace: Výzkumný ústav stavebních hmot a. s. Ing. Michal Frank (řešitel) FR-TI1/216 Spoluřešitelská

Více

Unlimited Polymer Solutions. vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou. Stavebnictví Automotive Průmysl

Unlimited Polymer Solutions. vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou. Stavebnictví Automotive Průmysl Unlimited Polymer Solutions vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl dlouhodobě v nejlepší formě Vchodové dveře REHAU Brillant-Design

Více

Č SN EN ISO 9001:2001

Č SN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2001 Charakteristika společnosti NOVING byl založen na půdě zaniklého Výzkumu ocelových konstrukcí VÍTKOVIC v roce 1990 a navázal na tradici uvedeného ústavu a mostárny Frýdek-Místek. NOVING

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Jedna z prvních aplikací aerogelové izolace v ČR při rekonstrukci rodinné vily - zkušenosti a postup

Jedna z prvních aplikací aerogelové izolace v ČR při rekonstrukci rodinné vily - zkušenosti a postup Jedna z prvních aplikací aerogelové izolace v ČR při rekonstrukci rodinné vily - zkušenosti a postup Tisková zpráva architektonického studia Space Innovations (SPIN), květen 2012 Obrázek 1 - Izolace aerogelem

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

FASÁDY. Investice do budoucnosti

FASÁDY. Investice do budoucnosti FASÁDY Investice do budoucnosti Vzhled dekorativních omítek, výhody odvětrávaných fasád Rodinný dům před sanací fasády Rodinný dům po sanaci fasády systémem vinytherm Kvalita a promyšlené detaily Fasádní

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl krásný výhled posuvně-zdvihací dveře REHAU Brillant-Design Vysokojakostní zpracování

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

New York, USA POLYCON AURA. Vzhled. Základní INFORMACE

New York, USA POLYCON AURA. Vzhled. Základní INFORMACE Aura New York, USA POLYCON AURA Základní INFORMACE Vzhled Sklovláknobeton POLYCON je nehořlavý (A1) betonový kompozit, který díky svým vlastnostem, rozšiřuje možnosti architektonických požadavků v řešení

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM k zakázce na stavební práce s názvem: Snížení energetických ztrát budovy Šumavská zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

V+K stavební sdružení. Dodavatel solárních kolektorů

V+K stavební sdružení. Dodavatel solárních kolektorů V+K stavební sdružení Dodavatel solárních kolektorů Představení společnosti dodavatelem solárních kolektorů Belgicko-slovenského výrobce Teamidustries a Ultraplast. V roce 2002 firmy Teamindustries a Ultraplast

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

OCELOVÉ KONSTRUKCE CORTI

OCELOVÉ KONSTRUKCE CORTI OCELOVÉ KONSTRUKCE CORTI OCELOVÁ KONSTRUKCE Kolení výztuha Vaznice opěrného systému Samořezný šroub Střešní okno-panel Nýty Obal domu Rohový obal domu Střešní vaznice Trám Jeřáb Pilíř Příčný opěrný systém

Více

Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii

Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii Programy a další nástroje ke zlepšení kvality ovzduší v Lombardii Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii Emisní sektory a kritické body

Více

24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby

24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby 24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby Ústav aplikované a krajinné ekologie strana 2 Úvod Typické vlivy textilního

Více

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý STAVEBNÍ HMOTY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s historickými

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman Energetické využití odpadů Ing. Michal Jirman KOGENERAČNÍ BLOKY A SPALOVÁNÍ ODPADŮ Propojení problematiky odpadů, ekologie a energetiky Pozitivní dopady na zlepšení životního prostředí Efektivní výroba

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

ČISTÍCÍ ENERGIE SVĚTLA

ČISTÍCÍ ENERGIE SVĚTLA ČISTÍCÍ ENERGIE SVĚTLA TECHNOLOGIE VYSOCE ÚČINNÝCH FOTOKATALYTICKÝCH POVRCHŮ uplatnění při výstavbě, rekonstruování a údržbě domů a při vytváření zdravého vnitřního prostředí v budovách Mgr. Pavel Šefl,

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb

Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb v pasivním standardu ing. Petr Morávek, CSc., ATREA s.r.o. V Aleji 20, 466 01 Jablonec nad Nisou tel.: +420 483 368 111, fax: 483 368 112, e-mail: atrea@atrea.cz

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13 Střešní pás RDI 3D Pás z SBS modifikovaného asfaltu - zejména pro šikmé střechy, - s působivým vzhledem posypu, - s vysokou hydroizolační spolehlivostí, - pro sanace i nové střechy Červená klasická RDI

Více

Kvalitní dům s bonusem

Kvalitní dům s bonusem 42 Kvalitní dům s bonusem K pasivnímu domu vede nekonečně mnoho cest přes nejrůznější konstrukční a materiálová řešení a technologické vybavení. Manželé Duškovi dali přednost zděnému domu z pálených tvárnic

Více

Nosné ocelové konstrukce z hlediska udržitelného rozvoje ve výstavbě Řešený příklad. Září 2014

Nosné ocelové konstrukce z hlediska udržitelného rozvoje ve výstavbě Řešený příklad. Září 2014 Nosné ocelové konstrukce z hlediska udržitelného rozvoje ve výstavbě Řešený příklad Září 2014 Agenda 12/10/2014 2 12/10/2014 3 Rozsah studie Cílem této studie je porovnat dopad kancelářské budovy postavené

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE Definice pojmů sdílení tepla a tepelná vodivost Základní principy MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE Definice pojmů sdílení tepla a tepelná vodivost Co je to tepelná izolace? Jednoduše řečeno

Více

Domácí stupnice slávy

Domácí stupnice slávy téma Architekt Tomáš Klanc navrhl do obývacího pokoje v dřevostavbě atypickou sestavu knihovny a schodiště z laminovaných a dřevěných desek. Jsou kotveny pomocí ocelových trnů přímo do nosné konstrukce

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z TECHNICKÝ LIST SAKRET ZM 10 cementová malta Suchá maltová směs. Odpovídá obyčejné maltě pro zdění G třídy M 10 dle ČSN EN 998-2, ZA příloha. Odpovídá obyčejné maltě pro vnitřní a vnější omítky GP dle ČSN

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s.

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s. NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni Základní informace o stavbě První divadlo, které bylo v České republice postaveno od roku 1989, je celé zabaleno v našem betonu. Návštěvníky zve ke vstupu betonová

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o.

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o. Construction Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor Sika CZ, s.r.o. Oblasti použití Izolace spodní stavby, základů vlivy dešťová a podzemní voda, humusové kyseliny rozpouštěcí posypové

Více

Renovace kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) kvalita bez kompromisu

Renovace kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) kvalita bez kompromisu KEIM Reno Renovace kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) kvalita bez kompromisu První kontaktní zateplovací systémy byly vyvinuty už v 60. letech minulého století, u nás se objevují od 90. let. Od

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety Kotle na biopaliva dřevní štěpka, pelety, brikety KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw Plně automatické kotle na štěpku, dřevěné a slaměné pelety a brikety s výkonem 350 1000 kw Kotle značky KSM-Stoker vyrábí

Více

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD NEXT SD 0, SD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE SD 0, SD Nejvyšší bezpečnost a komfort poskytují při použití se zárubní NEXT SF. Bezpečnostní dveře NEXT SD 0 jsou nejpoužívanější

Více

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000 A B C výška zídky 1270 mm od sousední terasy sousední dům hranice domů navrhované podkroví 29060 8 4480 3920 1790 P08 2795 1230 1440 1440 0 1660 1370 495 2550 3380 P08 606 1160 585 340 1.11 9,76 m 0,100

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

Systém oken a dveří TOP 90. Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem.

Systém oken a dveří TOP 90. Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem. NOVINKA Systém oken a dveří TOP 90. Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem. 3 Perfektní souznění tepelné izolace, techniky a designu. Moderní okna nemusí vyhovovat pouze estetickým měřítkům moderní

Více

Systém okenních profilů Eforte Špičková technologie pro energeticky úsporné bydlení

Systém okenních profilů Eforte Špičková technologie pro energeticky úsporné bydlení Systém okenních profilů Eforte Špičková technologie pro energeticky úsporné bydlení EFORTE ŘEŠENÍ OKEN PODLE VAŠICH PŘEDSTAV Okenní profil Eforte pro moderní a energeticky úsporné bydlení. Rozmanitost

Více