Nákup vybraných komodit výpočetní techniky (dále jen techniky), pravidla pro provádění výběrů (minitendrů). Technika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nákup vybraných komodit výpočetní techniky (dále jen techniky), pravidla pro provádění výběrů (minitendrů). Technika"

Transkript

1 Nákup vybraných komodit výpočetní techniky (dále jen techniky), pravidla pro provádění výběrů (minitendrů). Technika Na základě ukončeného výběrového řízení pro nákup vybraných komodit techniky byly uzavřeny rámcové smlouvy (dále jen RS) na období do nebo do vyčerpání finančního limitu (v závislosti na tom, co nastane dříve): Předpokládaná cena za dobu trvání rámcové smlouvy (bez DPH) Část zakázky č. Název části zakázky Předpokládaná cena za dobu trvání rámcové smlouvy (2 roky) bez DPH 1 Dodávky malé výpočetní techniky Kč 2 Dodávky velké výpočetní techniky Kč 4 Dodávky tiskáren a multifunkcí Kč 5 Dodávky síťových prvků Kč 6 Dodávky UPS Kč CELKEM Kč RS byly uzavřeny s příslušnými dodavateli dle následující tabulky. ní adresy dodavatelů: Dodávky malé výpočetní techniky (Část 1) Abacus Electric, s.r.o., Planá 2, pro zasílání výzvy České Budějovice Ing. Zbyněk Váňa, tel IDS Scheer ČR, s.r.o., Křenová 72, Brno Mgr. Robert Baxa, tel na servis , , Fax: , : , Fax: , :

2 Dateco, s.r.o., Nuselská 50, Praha 4 RNDr. Agnes Dvořáková, tel , C System CZ, a.s., Barrandova 409, Praha 4 nebo Otakara Ševčíka 840/10, Brno Slavomír Šuma tel , Fax: , : Fax: : , , Fax: , : Dodávky velké výpočetní techniky (Část 2) Abacus Electric, s.r.o., Planá 2, České Budějovice Ing. Zbyněk Váňa, tel IDS Scheer ČR, s.r.o., Křenová 72, Brno Mgr. Robert Baxa, tel , , Fax: , : , Fax: , :

3 C System CZ, a.s., Barrandova 409, Praha 4 nebo Otakara Ševčíka 840/10, Brno Slavomír Šuma tel CESA, a.s., Pardubice, J. Potůčka 250, Pardubice Ing. Zdena Drápalíkova, tel , , Fax: , : , , Fax: , : Dodávky tiskáren a multifunkcí ( Část 4) Konica Minolta Bs.C, s.r.o. Husova 13, České Budějovice Jan Lhotka, tel konicaminolta.cz , Fax: , : NWA, s.r.o., (dvě obálky č.4 a 6) K Zábrkům 74, Dodávky síťových prvků (Část 5) Praha 5, , , Jiří Beran, Fax: , tel : telefon

4 Dodávky UPS ( Část 6) NWA, s.r.o., K Zábrkům 74, Praha 5, , , Jiří Beran, Fax: , tel : C System CZ, a.s., Barrandova 409, Praha 4 nebo Otakara Ševčíka 840/10, Brno Slavomír Šuma tel CESA, a.s., Pardubice, J. Potůčka 250, Pardubice Ing. Zdena Drápalíkova, tel : , , Fax: , : , , Fax: , : Nákupy uvedeného sortimentu techniky se realizují v souladu s rámcovou smlouvou pro danou komoditu, a to formou výběrového řízení (minitendrů) mezi vybranými uchazeči pro příslušnou komoditu (část). Nákupy u jiných dodavatelů dané komodity mimo vybraných jsou povoleny jen v případě, že jiný dodavatel nabídne výrazně výhodnější cenu a dodrží podmínky sjednané příslušnou rámcovou smlouvou. Pro část 5 - Dodávky síťových prvků se realizuje nákup na základě písemné výzvy k poskytnutí plnění, jež je návrhem na uzavření smlouvy (objednávky). Všem, kteří budou realizovat výběr minitendrem, doporučujeme seznámit se s příslušnou rámcovou smlouvou. Smlouvy jsou uloženy v registru smluv pod čísly: Část 1. ifis , Část 2: ifis , Část 5: ifis , Část 4: ifis , Část 6:

5 Organizace minitendrů: Minitendr je zahájen zasláním písemné výzvy (dále jen poptávky) na příslušné adresy, které jsou uvedeny v části: ní adresy dodavatelů. Nutno oslovit všechny dodavatele pro každou část minitendru. V poptávce (vzor formuláře* je přílohou) musí být mimo jiné uvedena technická specifikace a počet ks požadovaného zboží, požadovaný termín a místo dodání, kontaktní osoba, termín a místo pro podání nabídky, kriteria hodnocení pro minitendr ( jsou-li jiné než uvedené níže), identifikační údaje zadavatele (organizační složky, která organizuje minitendr). Poznámka *Formulář obsahuje povinné kolonky (označeno černě) a kolonky pro úpravy zadavatele minitendru (označeno zeleně). Zadavatelé, kteří budou provádět výběry pro plnění v rámci projektů financovaných z operačních programů (dále OP), musí dodržet všechny požadavky OP, včetně listinné (písemné) podoby výzvy a stanovení termínu pro podání nabídky uvedeného ve výzvě v souladu s podmínkami platnými pro daný OP. Kriteria hodnocení: základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. Kritérium může být doplněno o další hodnotící kritéria (v takovém to případě je nutné toto uvést ve výzvě doporučujeme použít jen ve výjimečných případech). Při použití ekonomické výhodnosti jako základního hodnotícího kritéria (tj. více dílčích kritérií) je nutno přesně specifikovat kritéria a jejich váhu v % včetně postupu hodnocení. Pro zpracování veškeré dokumentace potřebné k realizaci minitendru jsou k dispozici formalizované dokumenty pro výběrová řízení na zakázky malého rozsahu. V případě nutnosti upřesňujících požadavků zadavatele nutno zaslat tyto požadavky na příslušné adresy s názvem předmětu Aktualizace poptávky. Pro hodnocení nabídek ve vhodných případech zadavatel použije formalizovaný dokument Zápis o posouzení nabídek (zápis je povinný v případech, kdy zadavatel použije jako základní hodnotící kritérium pro hodnocení nabídky ekonomickou výhodnost, tj. nepoužije základní hodnotící kritérium nejnižší nabídkovou cenu). Po vyhodnocení minitendru zašle zadavatel základní informaci o výběru uchazeče (rozhodnutí o výběru - formalizovaný dokument) na příslušné adresy a oznámí jméno vybraného uchazeče k předmětu příslušné poptávky a vyzve vítěze k podepsání kupní smlouvy nebo objednávky. Za organizaci a průběh minitendrů zodpovídá vyhlašovatel (zadavatel) a jím pověřený pracovník. Archivace a upozornění:

6 Zadavatel musí v souladu s podmínkami pro výběrová řízení doložit provedení celého minitendru. Pro zajištění archivace celého procesu výběru a nákupu budou příslušná pracoviště archivovat veškerou dokumentaci, která je nutná pro prokazování výběru (výzva, nabídky, vyhodnocení nabídek, oznámení o výběru atd.). Při nákupu v rámci OP je nutno upřesnit při podání výzvy uchazečům, jaké podmínky v daném OP jsou stanoveny pro archivaci, nahlížení do dokumentů a pro finanční kontrolu. Toto je nutné zohlednit ve smlouvě na realizaci zakázky. Zpracoval: Ing. L ubomír Bartoš, veřejné zakázky JU Schvaluje: Ing. Hana Kropáčková, kvestorka České Budějovice 25.července 2011

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/02.0008 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/02.0008 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Zpracování vizuální identity pro produkt S Jetíkem po českých horách

Zpracování vizuální identity pro produkt S Jetíkem po českých horách Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování vizuální identity pro produkt S Jetíkem po českých horách Vzhledem k tomu, že předpokládaná hodnota této veřejné zakázky nedosahuje

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015 MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Rada města vydává dokument Ev. č.: 23/001/2015 Č. j.: ----- SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Interní číslo směrnice: IP/1/2015

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k veřejné zakázce: NÁJEM MOBILNÍCH KANCELÁŘÍ v rámci projektu Efektivní systém rozvoje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1 PODMÍNKY

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

VÝBĚR KOORDINÁTORA PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE

VÝBĚR KOORDINÁTORA PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) VÝBĚR KOORDINÁTORA

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills příloha č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills článek 1 Základní údaje o zadavateli Zadavatel: EKOBAL, s.r.o. Adresa: Hráského 1906/3, Praha 4 IČ: 496

Více

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota bez DPH: Lhůta pro podávání nabídek: ZŠ Rozmarýnová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT Zadavatel: Master Internet, s.r.o. Obsah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační

Více

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAV STRÁŽNICE

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAV STRÁŽNICE Sociální zařízení přístav Strážnice Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 6, 12 a 18 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách veřejná zakázka

Více

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru O B E C L A Ž Á N K Y Okres BRNO - VENKOV PSČ 664 71 Lažánky č. 14 Váš dopis / ze dne Naše značka č.j. Vyřizuje Ing.Katolický Lažánky 24. 1. 2013 Věc: Výzva k podání nabídky Obec Lažánky, jako zadavatel,

Více

Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI Název zadavatele: statutární město Liberec Sídlo: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 IČ:

Více