PRAHA1. strana 21. strana 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAHA1. strana 21. strana 16"

Transkript

1 Meda Mládková rozhovor str12 13 PRAHA1 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 ROČNÍK XVI ŘÍJEN 2007 Meda Mládková rozhovor str12 13 Do ulic se vrátí tradiční obchody? Foglarův odkaz žije Viola slaví pětačtyřicátiny strana 21 strana 16

2 Internetov obchod: Kamenn obchod a vzorkovna: Kfienova 439/19, Praha 6 - Petfiiny, tel.: Kanceláfi a studio: tel.: , fax: , SC-71758/1

3 Obsah Editorial PRAHA1 Aktuality strana 4 7 Téma: Do ulic se vrátí tradiční obchody strana 8 11 Osobnost: Meda Mládková strana Kultura strana Viola slaví pětačtyřicátiny strana 16 Občanská společnost strana 17 Školství a mládež strana Sport a volný čas strana 20 Foglarův odkaz žije stále strana 21 Ekologie a zdraví strana 22 Stavební fórum 2007 strana 23 Historie: Kampa strana Občanský servis strana 26 Kulturní servis strana 27 Elektřina od září strana 28 Názory a glosy strana 29 Origami strana 30 Od Bobří řeky do Stínadel fotoreportáž strana 31 Vtip Vážení sousedé, vítám vás na stránkách měsíčníku Praha 1. Pracovníci našeho oddělení obchodu a služeb dokončili v polovině minulého měsíce kontrolu provozoven na území Městské části Praha 1. Cílem této akce bylo zmapovat celou síť obchodů a služeb, abychom mohli do budoucna postupovat například při pronajímání nebytových prostorů tak, že pomůžeme zajistit lepší dostupnost a vysokou kvalitu občanské vybavenosti. Naši zaměstnanci tak strávili řadu dní procházením všech opraven, obchodů a provozoven se službami. Chtěl bych jim proto touto cestou poděkovat, protože vedle této pasportizace pro nás všechny připravili mapu zobrazující celou síť obchodů a služeb. Tu si můžete prohlédnout na. Více se této problematice věnuje rubrika Téma na straně 8. Praha 1 má novou ulici Ve Stínadlech. Dosud bezejmenná ulička spojující Haštalské náměstí s ulicí U Obecního dvora tak připomíná krásné knihy Jaroslava Foglara a jejich postavy naše dětské hrdiny: Mirka Dušína, Jarku Metelku, Jindru Hojera, Rychlonožku a Červenáčka. Věřím, že bychom Jaroslavu Foglarovi, který by se letos 6. července dožil sta let, udělali tímto krokem radost. Určitě by také ocenil, že jsou obyvatelé naší městské části schopni se v tak hojném počtu sejít a prožít krásné odpoledne a večer. Na tomto symbolickém místě se nás totiž sešlo více než osm set a na dětské sportovní odpoledne na Františku, které konalo před tím, přišlo přes čtyři sta dětí se svými rodiči. Na závěr jsem si pro vás připravil zprávu, která mě jako starostu i obyvatele Prahy 1 naplňuje hrdostí. Zastupitelstvo Městské části Praha 1 rozhodlo na svém zasedání 27. září o poskytnutí daru ve výši pět milionů korun devíti obcím na Jesenicku, které v září postihly devastující povodně. Peníze budou použity na odstraňování škod na obecním majetku. Věřím, že obce Stará Červená Voda, Bílá Voda, Mikulovice, Velká Kraš, Zlaté Hory, Supikovice, Žulová, Vlčice a Česká Ves budou naším rozhodnutím potěšeny. Tak jako já Přeji vám krásný měsíc říjen. Ing. Petr Hejma starosta MČ Praha 1 Měsíčník městské části Praha 1, ročník 15 Vychází 11x ročně Místo vydání Praha Registrace: MK ČR E Pro MČ Praha 1 vydává Strategic Consulting, s. r. o., IČ Šéfredaktor: Robert Blanda Redakční rada: Alexandr Koráb, Petr Hejma, Vítězslav Dobeš, Ivan Solil DTP: Pavel Huml Inzerce: Karel Mikula, tel.: Adresa vydavatele a redakce: Na Poříčí 8, Praha 1, tel.: , , fax: , Fotografie bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu. Foto na obálce ČTK Tiskne Severotisk, s.r.o. Měsíčník slouží k informování občanů Prahy 1, není periodikem žádného politického subjektu. 3

4 PRAHA1 Aktuality Krátce Nové gymnázium Nové osmileté gymnázium zahájilo činnost v objektu základní školy na náměstí Curieových. Zatímco zřizovatelem základní školy je Městská část Praha 1, zřizovatelem gymnázia je Hlavní město Praha. Gymnázium Jana Patočky má v budově detašované pracoviště (přičemž hlavní sídlo se nachází v Jindřišské ulici). Šanci na pokračování studia v osmiletém gymnáziu dostalo 63 loňských páťáků. Tísňová péče se rozvíjí Pouhým stisknutím tlačítka se v případě nouze dovolají pomoci senioři, kteří jsou klienty systému tísňové péče. Systém plní svoji úlohu nejvíce při zhoršení zdravotního stavu, náhlé nevolnosti, depresi, ale i v případě havárie v bytě nebo napadení cizí osobou. Pomoc spočívá také v zajištění kontaktu s rodinou, pečovatelskou službou, rychlou záchrannou službou, ošetřujícím lékařem apod. Současně se klientům poskytuje základní sociální poradenství. Počet klientů systému tísňové péče stále přibývá. V případě zájmu stačí kontaktovat dispečink tísňové péče tel.: , mobilní tel.: Sociální služba se sjednává smluvně podle dohodnutých podmínek. Paušální poplatek činí 230 korun měsíčně, přičemž pokud je klient sociálně slabší, platí pouze polovinu této částky nebo vůbec nic. Delší metro Na prodloužení trasy metra A na Letiště Ruzyně bude město žádat finanční prostředky z fondů Evropské unie. Praha také nechá prověřit expertní studií možnost výstavby nové trasy metra D ze soukromých zdrojů jako dodávku na klíč formou takzvaného PPP projektu (partnerství veřejného a soukromého sektoru). Prodloužení trasy A a případnou výstavbu trasy D vítáme. Navíc se můžeme dočkat významné investice PPP a ty u nás nejsou stále ještě příliš časté, řekl k záměru starosta Prahy 1 Petr Hejma. Pozvánka pro seniory Setkání seniorů se uskuteční 10. října od hodin v Klubu seniorů Tomášská 6 na Malé Straně. Besedovat se bude o zákonu o sociálních službách, o kulturní a společenské poptávce, o tom, jak využít stávající klub v Tomášské apod. Besedy se zúčastní také Helena Čelišová, ředitelka Střediska sociálních služeb MČ Praha 1. Zváni jsou všichni senioři z první městské části! Radní se vyslovili pro zřízení ZUŠ pro zrakově postižené děti Souhlas se zřízením základní umělecké školy v rámci existující Školy Jaroslava Ježka, sdružující různé stupně a druhy škol pro zrakově postižené vyslovili radní MČ Praha 1. Stanovisko městské části bude součástí žádosti, kterou hodlá Škola J. Ježka podat k příslušným institucím co nejdříve. První žáky totiž chce umělecká škola přijmout již na začátku příštího školního roku. Byli jsme osloveni s žádostí o vyjádření stanoviska k zřízení umělecké školy pro zrakově postižené děti. Tento záměr vítáme, protože také mezi těmito dětmi jsou samozřejmě nadaní jedinci, kteří by měli dostat možnost svůj talent adekvátně rozvíjet, uvedl k záměru starosta MČ Praha 1 Petr Hejma. Předpokládaná kapacita umělecké školy má činit 80 žáků. Škola Jaroslava Ježka v současné době sdružuje mateřskou školu, základní školu, základní školu praktickou, střední dvouletou praktickou školu, internát, školní družinu a klub, školní jídelnu a speciálně-pedagogické centrum. S ohledem na potřebu hudebního vzdělávání nevidomých a těžce zrakově postižených dětí, žáků a studentů jsme se rozhodli ve spolupráci se školskou radou Školy Jaroslava Ježka, Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých a Konzervatoří Jana Deyla pro zrakově postižené nabídnout hudební vzdělávání v rozsahu základních uměleckých škol nejen žákům zdejší školy, ale i nevidomým a těžce zrakově postiženým žákům odjinud, vysvětlil Jan Hájek, ředitel Školy Jaroslava Ježka, jejímž zřizovatelem je ministerstvo školství. Prodej Obecního dvora se blíží Dům stojí na pozemcích, kde byla započata výstavba již okolo roku 1400 a objekty na nich stojící doznávaly velkých změn. Ulice U Obecního dvora získala svůj název podle rozlehlého objektu č. p. 800, který patřil k majetku pražské obce. O tom svědčí vymalovaný městský znak nad branou v hlavním, do ulice vystupujícím průčelí. Toto průčelí bylo zachováno dodnes, změnila se však podstatně boční křídla objektu. Roku 1874 byly zbořeny přízemní konírny a na jejich místě postavena dvoupatrová budova č.p do ulice U Obecního dvora. Několik let trvající snaha magistrátu o prodej Obecního dvora v Praze 1 se blíží ke svému konci. Nyní se čeká už jen na potvrzení verdiktu Radou i Zastupitelstvem hlavního města Prahy. Pokud se tak stane, nic už nebude bránit rekonstrukci historických objektů a výstavbě nového bytového domu. Se záměrem prodat Obecní dvůr vyslovilo souhlas už minulé pražské zastupitelstvo v dubnu roku Nyní se tedy konečně dostáváme blíže k cíli. Tento areál představuje velmi atraktivní lokalitu v historickém srdci Prahy, je proto v zájmu města, aby konečně ožil. V našem zájmu je i větší nabídka bytů v těchto místech, protože Staré Město bez stálých obyvatel by začalo brzy vypadat jen jako turistický skanzen, konstatoval náměstek primátora pro oblast správy městského majetku, hospodářské politiky a infrastruktury města Pavel Klega. Výběrového řízení na koupi Obecního dvora se zúčastnilo osm zájemců, vítězem se stala firma KONSTRUKTIVA KON- SIT, a.s., která splnila podmínky výběrového řízení a nabídla nejvyšší platnou cenu Kč. Rada i zastupitelstvo bude tento verdikt projednávat do konce měsíce října, takže od počátku stavebních prací by nás mělo dělit už jen několik týdnů. Podmínky řízení zahrnovaly jak opravu stávajících objektů při zachování současných dispozic a principů památkové ochrany, tak výstavbu nového bytového domu. Areál by měl v budoucnosti nabízet třiadvacet nových bytů, z toho patnáct v opravených historických budovách a osm v novém bytovém domě. Vzhledem k atraktivnímu umístění ve středu Starého Města se bude z větší části jednat o byty s výměrou m 2, pouze v prvním podlaží je počítáno s menšími obchody. Zároveň se zde počítá se vznikem padesáti podzemních stání. Deset z nich by mělo být vyhrazeno pro invalidy. Obecní dvůr by měl po úpravě působit i jako klidová zóna s lavičkami, zelení a menší vodní plochou. Podobné projekty, jejichž součástí jsou i místa pro odpočinek nejen místních obyvatel, jsou pro centrum metropole rozhodně přínosem, doplnil náměstek primátora Pavel Klega. -red- 4

5 Aktuality PRAHA1 Děti z Prahy 1 chodí do školy bezpečně Ukázka výcviku policejních psů, dopravní test, prohlídka Muzea Policie ČR to vše a další atraktivní program čekal na žáky prvního stupně základních škol Městské části Praha 1, kteří se 25. září zúčastnili akce Do škol bezpečně. Akci jsme připravili ve spolupráci s Obvodním ředitelstvím Policie ČR Praha I a Muzeem Policie ČR, kde se akce konala. Děti se nejen pobavily, ale především se atraktivní formou seznámily se základními dopravními pravidly. Tato osvěta se obecně ve školách v poslední době vytrácí, což je alarmující. Děti by se měly již v útlém věku seznamovat s problematikou dopravního provozu. Praha 1 proto akci Bezpečně do škol pořádá každý rok, uvedl starosta Prahy 1 Petr Hejma. Podle Ivana Solila, předsedy Komise pro bezpečnost, prevenci kriminality a kontrolu MČ Praha 1, bylo klíčovým úkolem sladit jednotlivé body programu. Samozřejmě nelze po menších dětech chtít, aby pouze vstřebávaly informace, bez zábavních prvků. Díky policistům, kteří velmi zdařile kombinovali praktické ukázky s teorií, se děti nenásilnou formou dozvěděly mnoho užitečného, a to nejen z oblasti dopravy velmi jsem například ocenil výklad o drogové problematice. Také to je oblast, o které by děti už v tomto věku měly mít příslušné informace, řekl I. Solil. Na závěr programu každý žák získal od Městské části Praha 1 dárkový balíček. Logo akce vytvořil známý kreslíř Vladimír Jiránek. -red- Starosta zahájil školní rok Starosta MČ Praha 1 Petr Hejma (s mikrofonem) přivítal žáky společně s ředitelem školy Petrem Tlustým. V prestižní ZŠ Brána jazyků ve Vojtěšské ulici zahájil nový školní rok starosta MČ Praha 1 Petr Hejma. V pondělí 3. září v 8.30 hodin přivítal žáky včetně zhruba 70 prvňáčků společně s ředitelem školy Petrem Tlustým. Škola patří díky rozšířené výuce jazyků mezi nejatraktivnější v celé metropoli. Věřím, že se vám ve škole bude líbit. Zvláště srdečně vítám nejmenší žáky, kteří dnes zasednou do školních lavic poprvé, řekl mimo jiné při zahajovacím projevu starosta P. Hejma. Po oficiálním úvodu si žáky jednotlivých tříd postupně převzali jejich učitelé. Premiéru v nové škole si přitom kromě prvňáků odbyli také žáci třetích tříd ti, kteří uspěli v přijímacích zkouškách do ZŠ Brána jazyků, kde se budou učit hned několik řečí najednou. V poledne, po všech zahajovacích peripetiích, na žáky a učitele čekal premiérový oběd v novém školním roce: zeleninová polévka, dušená šunka s bramborovou kaší a kompot. Letní opravy Stejně jako v ostatních školách v Městské části Praha 1, rovněž v ZŠ Brána jazyků se v průběhu letních prázdnin uskutečnila řada úprav. Vedle těch obvyklých, jako je malování učeben, natírání tabulí a podobně, jsme také nechali v kotelně vyměnit staré kotle za nové, uvedl ředitel školy Petr Tlustý. V druhé budově školy v Mikulandské ulici, kde se nachází třídy druhého stupně byla největší opravou výměna podlah ve všech učebnách. Do rekonstrukcí a dílčích úprav škol, jejichž je městská část zřizovatelem, samozřejmě každoročně investujeme nemalé prostředky. Cílem je, aby žáci i pedagogové měli příjemné podmínky k výuce a nemuseli řešit jiné problémy, sdělil starosta P. Hejma. Mateřinka v novém Ve 13 hodin se v nově zrekonstruované MŠ Řásnovka uskutečnila za účasti starosty P. Hejmy zahradní slavnost pro rodiče a děti, které tuto školku navštěvují. Připraven byl bohatý program. Mateřinka znovu otevřela po rozsáhlé rekonstrukci, která zde probíhala od srpna loňského roku. Důvodem přestavby byla přísná hygienická norma, vycházející z požadavků Evropské unie především bylo nutné oddělit gastronomické provozy od samotných prostor školky. MČ Praha 1 při této příležitosti nechala rozšířit projekt o půdní vestavbu, která tak zvýšila komfort péče a výuky. Modernizace se dočkala i školní zahrada. -ed- Více na straně 18 inzerce S T A R O Ž I T N O S T I Potřebujete něco prodat? Vykupujeme jednotlivosti i pozůstalosti. Přijedeme, poradíme, oceníme. Zajistíme znalecké posudky. Poraďte se s námi: eantik, Kostelní 14, Praha 7 Otevřeno: h, tel , , Chcete něco koupit? Největší nabídka starožitností a umění. Zboží z celé republiky přehledně na jedněch stránkách. Denně nová nabídka. Podívejte se sami: NAPROSTO PŘÍJEMNÉ MÍSTO NA WEBI I NA ZEMI SOLIDNÍ JEDNÁNÍ BEZPEČÍ PŘÍJEMNÁ ATMOSFÉRA ODBORNÁ POMOC E-ANTIK_INZ_P1.indd :14:15 SC-71754/1 5

6 PRAHA1 Aktuality Krátce Ano olympiádě Pražský primátor Pavel Bém a Milan Jirásek, předseda Českého olympijského výboru, 4. září podepsali oficiální dopisy v českém, anglickém a francouzském jazyce Mezinárodnímu olympijskému výboru. Praha se tak zapojila do zápolení o možnost pořádat v roce 2016 letní olympijské hry a stala se uchazečským městem. Zároveň bylo oficiálně představeno logo pražské kandidatury. Hlídali školáky Městští strážníci opět zajistili dětem větší bezpečí na první cestě do školy. Letos 3. září jich byly v pohotovosti více než dvě stovky. Děkuji strážníkům za jejich výraznou pomoc při dopravně-bezpečnostní prevenci, a to nejen na začátku nového školního roku. Městská část Praha 1 je z dopravního hlediska velmi exponovanou lokalitou a bez preventivních akcí strážníků by situace byla mnohem horší, uvedl starosta Prahy 1 Petr Hejma. Dům v Pařížské putoval do dražby Do dražby putovala budova, jež se nachází na nároží ulic Pařížská a 17. listopadu (Josefov č. p. 207). Dražba se uskutečnila 27. září v Národním domě na Vinohradech. Novým vlastníkem se stala společnost ZEFFIRO s.r.o., která budovu získala za 330 milionů korun (vyvolávací cena činila 125 milionů). Zástupci společnosti bezprostředně po dražbě nechtěli sdělit, jak hodlají objekt využít.. Objekt má jedno podzemní a sedm nadzemních podlaží. V současné době je využíváno podzemní podlaží, kde se nachází technické zázemí objektu (trafostanice, rozvodna, kotelna, strojovna vzduchotechniky) a místnosti pro personál. V prvním nadzemním podlaží je kasino s celodenním provozem a jsou zde také doprovodné provozy baru, recepce apod. Druhé nadzemní podlaží je vybaveno pro provoz baru, restaurace či nočního klubu. Ve třetím nadzemním podlaží je část užívána jako kanceláře kasina, celé podlaží lze po drobných úpravách využít pro administrativní účely. Ostatní podlaží objektu jsou podle dražební vyhlášky zcela vybydlena, kompletně jsou poničena sociální zařízení, rozvody kanalizace, vody, vzduchotechniky, topení, nášlapné vrstvy podlah, výplně otvorů. Do těchto pater pronikají ve větší míře holubi, kteří prostory značně znečišťují. V nejvyšším podlaží byla před několika lety zahájena rekonstrukce, která však nebyla dokončena, a v současné době je toto podlaží započatou rekonstrukcí spíše znehodnoceno. Možnosti parkování přímo v objektu jsou za stávajícího stavu omezené (tři osobní auta), objekt byl totiž navržen bez podzemních parkovacích ploch. Celkově je stavba poplatná své době (stavba byla zahájena v roce 1968 a je využívána od začátku 70. let) a využití poměrně velkých prostor není optimální. Nicméně na objektu nebyly zjištěny jakékoliv závady na nosných svislých a vodorovných konstrukcích. Celá nemovitost je řešena jako železobetonová monolitická konstrukce složená ze sloupu a průvlaku, s možností provádět značné změny v dispozicích a řešení vnitřních prostor. Vyšší patra jsou však značně opotřebována, a je tedy nutná nákladná rekonstrukce. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 ZVE VŠECHNY PRAŽANY A NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY NA 11. ROČNÍK TRADIČNÍ VÝSTAVY BUDOUCNOST A PŘÍTOMNOST PRAHY listopadu 2007 výstavní stan na Můstku v dolní části Václavského náměstí každý den od 10 do 18 hodin ZVEME VÁS NA BESEDY S VEŘEJNOSTÍ (pondělí , úterý a středa vždy od 17 hodin) SOUTĚŽ DĚTSKÝCH KRESEB a FOTOGRAFICKÝ KVÍZ O CENY VSTUP VOLNÝ Nedílnou součástí každého ročníku výstavy Budoucnost a přítomnost Prahy 1 jsou besedy zástupců Městské části Praha 1 a architektů s návštěvníky. Témata letošních besed a jejich protagonisty najdete v příštím čísle. Dny evropského dědictví Národní zahájení Dnů evropského dědictví 2007 Uherské Hradiště Národní zahájení Dnů evropského dědictví 2007 bylo spojeno s již tradičními Slováckými slavnostmi vína a oslavami 750. výročí založení města Uherské Hradiště. Slavnostní program tvořily samostatné prezentace mikroregionů, které se představovaly svými krojovanými skupinami v rámci slavnostního průvodu. K příležitosti výročí založení města byly jednotlivé etapy doprovázeny kostýmními vystoupeními. Po oba dny se na slavnosti přišlo podívat na lidí. Na národní zahájení přijala pozvání celá řada oficiálních hostů, mimo jiné ministr pro územní rozvoj, ministr kultury či ministr práce a sociálních věcí. Dále byli přítomni senátoři a poslanci za region, celá řada starostů a zástupů samosprávy, úředníci příslušných ministerstev a ředitel NPÚ. Zahájení poctili svou přítomností také zástupci partnerských měst. Za SHS ČMS reprezentoval předseda Mgr. Sedláček (Kroměříž) a první místopředseda ing. Petr Hejma (starosta Prahy 1). Dále se zúčastnili starostové některých členských měst. Souběžně s národním zahájením Dnů evropského dědictví se uskutečnilo také zasedání předsednictva Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. V rámci zasedání předsednictva byly projednávány tyto body: Koncepce působení SHS ČMS (materiál k připomínkám zpracovala MČ P1). Bylo rozhodnuto, že tento návrh bude ještě připomínkován a na příštím zasedání předsednictva bude přijato definitivní usnesení Pracovní materiál k památkové péči navržené úpravy byly zapracovány do původního textu Pracovní materiál k věcnému návrhu památkového zákona (MČ P1) byly navrženy a zapracovány úpravy K zastupování SHS ČMS v Radě Evropy, jako národní garant Dnů evropského dědictví, byl navržen starosta MČ P1 Ing. Hejma. Dalším programem bylo otevření výstavy Nositelé tradic lidových řemesel spojené s předáním ocenění, v galerii Slováckého muzea. 6

7 Praha 1 v Nimes Miloslava Pscheidtová Perspektivy a možnosti budoucí těsnější spolupráce Prahy 1 a francouzského města Nimes byl hlavním obsahem oficiálního i neformálního programu pracovní návštěvy delegace naší městské části ve Francii ve dnech Program návštěvy obsahoval dostatek možností k navázání osobních i neformálních kontaktů s řadou dalších zastupitelů městské rady, zástupci lycea Daudet i s občany města, kteří mají zájem s Prahou 1 spolupracovat. Delegaci Prahy 1 složenou ze starosty ing. Petra Hejmy, jeho zástupce Daniela Hodka a asistentky pro zahraniční vztahy Miloslavy Pscheidtové pozval do Nimes místní starosta Jean-Paul Fournier. Program návštěvy zahájila v sobotu 15. září návštěva lycea Alphonse Daudeta, které každoročně přijímá ke studiu po náročném výběru z celé ČR čtyři studentky. V současné době se tu připravuje na francouzskou maturitu dvanáct dívek. V lyceu se kromě běžného středoškolského studia ukončeného maturitou vyučuje i v pomaturitním studium určeném pro přípravu ke zkouškám na prestižní francouzské univerzity. V tomto kurzu je v současné době i jedna česká studentka. Lyceum má kontakty s Akademickým Aktuality PRAHA1 gymnáziem ve Štěpánské ulici a ředitelka lycea Martine Uturaldová-Giraudeauová projevila velký zájem o těsnější spolupráci mezi školou a Prahou 1. Program dále pokračoval setkáním se starostou Jeanem-Paulem Fournierem. Setkání se zúčastnil také radní pro zahraniční spolupráci a partnerská města pan Michael de Nays Candau a starostka dalšího nimeského partnerského města britského Prestonu Christine Abramová. Jedna z konkrétních věcí, které se při této příležitosti domluvily, bylo uspořádání výstavy Alfonse Muchy v Nimes. Přítomna byla též Lady Milena Granfell Baines. Tato žena českého původu žije v Prestonu, kde se dlouhodobě se angažuje v místní městské radě. Jako jedna ze zachráněných Wintonových dětí předala kazety s filmy režiséra Matěje Mináče Nicholas Winton Síla lidskosti a Všichni moji blízcí ředitelce lycea a starostovi Prahy 1 s prosbou, aby byly použity při výuce ve školách, a přiblížily tak studentům historii prostřednictvím autentických lidských osudů. Sobotní dopolední program byl završen návštěvou býčích zápasů ve staré římské aréně. Býčí zápasy se zde konají dvakrát ročně, na jaře a na podzim. Patří v k vrcholům programu ve městě, který láká mnoho návštěvníků. V neděli 16. září se uskutečnila slavnostní mše věnovaná požehnání úrody vinných hroznů. Kromě představitelů města a jejich hostů z partnerských měst Prahy 1 a Prestonu zde byli zastoupeni pěstitelé místních vinic v tradičních krojích. Rychlé šípy připomíná ulice Ve Stínadlech Populární knihy a jejich postavy z pera spisovatele Jaroslava Foglara připomíná ulice Ve Stínadlech, kterou v neděli 9. září slavnostně pojmenovali členové legendárních Rychlých šípů Jarka Metelka, Jindra Hojer, Rychlonožka a Červenáček. Jméno získala dosud bezejmenná ulice spojující Haštalské náměstí s ulicí U Obecního dvora. Praha 1 vydala u této příležitosti Výroční turistickou známku. Spisovatele Jaroslava Foglara vnímáme jako osobu úzce spjatou s naší městskou částí. Ulice Ve Stínadlech bude od nynějška trvale připomínat jeho život a nezapomenutelné dětské příběhy, které formovaly celé generace, uvedl radní Prahy 1 Filip Dvořák, iniciátor aktivity, která vyvrcholila zábavním odpolednem pro děti a posléze slavnostním odhalením názvu ulice. Program začal na sportovišti Na Františku, kde bylo pro děti připraveno hned několik aktivit v podobě simulátoru formule 1, keramické dílny, lezecké stěny, minigolfu, airsoftové střelnice, Součástí akce bylo také překvapení Jan Tleskač přeletěl na létajícím kole Obecní dvůr. soutěže v řízení aut na vysílačku či hodu lasem na býka. Nejmenší děti si mohly zaskotačit v oblíbeném skákacím hradě, nechybělo ani hudební vystoupení. V rámci večerní části programu v Obecním dvoře přítomní hosté mohli lovit bobříky, zhlédnout výstavu s názvem Od Bobří řeky do Stínadel a divadelní představení s názvem Rychlé šípy. Vystoupily kapely Apalúza a Paběrky Marko Čermáka. M. Čermák také v průběhu večera v klubovně Rychlých šípů podepisoval pamětní listy. Jsem přesvědčen, že Jaroslav Foglar, který by se letos 6. července dožil sta let, by měl z našeho setkání radost. Stínadla se dnes nebouřila naopak, byl to příjemný sousedský happening, konstatoval na závěr programu starosta Prahy 1 Petr Hejma. K prosazení názvu Ve Stínadlech nevedla jednoduchá cesta. V roce 2006 proběhla na webových stránkách Prahy 1 anketa, v níž občané vybrali z několika možností název Ve Stínadlech. Na podzim 2006 byla ulička v rámci happeningové akce na podporu záměru neoficiálně pojmenována a označena dobovou uliční tabulí. Na přelomu roku 2006 a 2007 probíhala podpisová akce nejen mezi obyvateli Prahy 1, ale také mezi ostatními občany České republiky, jejímž výsledkem bylo několik set podpisů za pojmenování dosud bezejmenné uličky názvem Ve Stínadlech. inzerce SC-71712/1 7

8 PRAHA1 Téma Do ulic se vrátí tradiční obchody? 8

9 Téma PRAHA1 Rozsáhlou pasportizaci provozoven v Praze 1 dokončili 15. září pracovníci radničního oddělení obchodu a služeb. Radnice první městské části chce optimalizovat síť obchodů a služeb a zvýšit jejich kvalitu. Mezi prodejny se základním sortimentem patří i řeznictví. Při několikatýdenní pasportizaci pracovníci oddělení obchodu a služeb prošli všechny ulice, pasáže a vestibuly v Praze 1. Přitom mapovali rozmístění a kvalitu všech provozoven, od obchodů s potravinami přes různé opravny, po kadeřnictví, kominictví a podobně, říká zástupce starosty MČ Praha 1 Daniel Hodek (ČSSD), zodpovědný za oblast obchodu a služeb. Kromě základního účelu podrobné pasportizace mělo zjišťování v ulicích také druhotný efekt: pracovníci radnice objevili některé nešvary a sesbírali různé podněty týkající se jednotlivých provozoven. Služby jsou samozřejmě živá oblast, která se neustále vyvíjí. Pasportizace se proto budou muset časem pravidelně opakovat. Přesto dnes můžeme konstatovat, že máme základní mapu sítě obchodů a služeb, díky které lze v objektech, které patří Městské části Praha 1, optimalizovat jednotlivé služby občanům. Cílem je, aby obchody se základním spotřebitelským sortimentem byly dostupné ve všech lokalitách včetně Malé Strany a Hradčan, vysvětluje D. Hodek. Malé prodejny Potraviny Haštalka v soutěži V co nejkratším termínu chce Rada MČ Praha 1 nalézt nového nájemce nebytových prostor, ve kterých byly do potraviny Haštalka (nebytový prostor v domě č. p. 793, k. ú. Staré Město, U Obecního dvora 2). Cílem je zachování dostupnosti základních služeb občanům. Odpovídá zástupce starosty Daniel Hodek: K optimalizaci sítě obchodů a služeb přispívají sami občané, kteří zasílají své podněty radniční komisi obchodu a služeb. Přestože se tu a tam setkávám s názorem, že Praha 1 má dostatek obchodních domů, tudíž i supermarketů s veškerým sortimentem zboží, jsem přesvědčen, že základní síť obchodů v naší městské části mají tvořit především malé prodejny. Nemusí jít pouze o provozovny drobných podnikatelů myslím, že nějaká firma může mít klidně více obchodů, ale s rozumnými cenami a obchodní politikou, která preferuje dlouhodobé podnikání v daném místě. Když budou spokojeni obchodníci i jejich zákazníci, postupně dosáhneme stavu, jaký jsme si před pasportizací vytyčili, podotýká D. Hodek, který oceňuje, jak při optimalizaci sítě obchodů a služeb úspěšně spolupracují jednotlivé radniční odbory. Pokud se někde uvolní vhodný nebytový prostor, radnice ve výběrovém řízení na jeho využití preferuje právě menší živnostníky, kteří poskytují občanům žádané služby nebo prodávají základní sortiment. Proč potraviny Haštalka skončily? Nájemcem tohoto nebytového prostoru byla paní Hruzíková, které k uvedenému datu skončil podle platné smlouvy nájem. Byli jsme ochotni prodloužit končící nájemní smlouvu s ohledem na dostupnost služeb občanům, kdy potraviny patří mezi základní sortiment. Paní Hruzíková však na naši nabídku nereflektovala a sama ukončila provoz prodejny. Co bude v prodejně nyní? Okamžitě jsme vypsali výběrové řízení na využití tohoto prostoru. Doufám, že mezi zájemci, kteří se do soutěže přihlásí, bude někdo, kdo bude chtít opět provozovat potravinářský obchod. Co když se s nejzajímavější nabídkou přihlásí například zájemce o provozování kavárny? Přednost dostane zájemce, jehož záměrem bude provozování obchodu s potravinami. Tamní prostor je dostatečně velký na to, aby v něm byla vedle potravin i malá pekárna nebo třeba řezník. Mapu sítě obchodů a služeb na území Prahy 1 najdete na webových stránkách. 9

10 PRAHA1 inzerce Téma Výběrová řízení: kvalita, nikoli cena Zcela novým způsobem probíhají od začátku roku v Praze 1 výběrová řízení na pronájem nebytových prostor. Cena již není pro hodnotitele nabídek hlavním kritériem. 17. října 2007 mají návštěvníci po předložení tohoto kupónu vstup zdarma na výstavu Andy Warhol: Disaster Relics Volná vstupenka pro 2 osoby Každé výběrové řízení je rozděleno na dvě části. V první se posuzuje kvalita nabídky a reference a teprve až v druhém kole přichází na řadu hodnocení cenové nabídky. Takto strukturované výběrové řízení zaručuje, že nezvítězí nejvyšší cena (často se pak totiž jednalo o prodejny se suvenýry, které občanům neposkytovaly žádný užitek), nýbrž nejlepší projekt, vysvětluje zástupce starosty Městské části Praha 1 Michal Valenta (ODS), který je zodpovědný za oblast správy majetku. Uchazeči o nabízené nebytové prostory podávají současně samostatnou přihlášku do prvního stupně výběrového řízení a samostatnou přihlášku do druhého stupně výběrového řízení. Přihlášky se podávají do dvaceti dnů od data zveřejnění výběrového řízení. Nabídky prvního stupně výběrového řízení posuzuje komise obecního majetku (aniž by její členové znali cenové návrhy). Ta provádí základní výběr. Poté vybrané nabídky postupuje Radě MČ Praha 1, která nabídky posuzuje ve druhém stupni výběrového řízení. První kolo prosije nabídky z hlediska účelu nájmu a referencí, nabídnutá cena v druhém kole je jen jedním z dalších pomocných kritérií celkového hodnocení. Rozhodování o využití každého objektu je tedy velmi transparentní a nikdo nemůže spekulovat o tom, že jsou upřednostňována ekonomická hlediska před kvalitními záměry, podotýká M. Valenta, který zároveň oceňuje, že počet nabízených prostor se zvýšil na dvojnásobek. Chceme, aby všechny nebytové prostory byly co nejdříve pronajaty a městská část se mohla věnovat jiným prioritám. Tato transparentní metodika, jíž se Městská část Praha 1 řídí již od začátku letošního roku, byla použita také v případě ostře sledovaného výběrového řízení na pronájem takzvané Werichovy vily. Stejně hodláme postupovat ve všech výběrových řízeních na pronájem jakýchkoli nebytových prostor na území městské části. Rád bych poděkoval všem členům majetkové komise, kteří skutečně velmi pečlivě posuzují jednotlivé nabídky, říká zástupce starosty. Konec výjimek Současně s opatřeními, která mají za cíl naprostou transparentnost v nakládaní s majetkem městské části, se také daří odstraňovat disproporce ve výši nájemného v některých objektech. Například v jednom domě v Pařížské ulici platil nájemce dříve 800 tisíc korun ročně, přičemž nyní nájem činí přes pět milionů korun. Někteří nájemci byli v minulosti pro mě ze záhadných důvodů podivně zvýhodňováni nájemným, jehož výše neodpovídala cenám obvyklým v dané lokalitě. Tyto výjimky striktně odstraňujeme, jelikož by všichni měli mít stejné podmínky a šance k podnikání, konstatuje M. Valenta. Řada uvolněných nebytových prostor se zároveň v poslední době dočkala výrazných úprav k lepšímu. Chceme, aby nájemci, kteří se hlásí do výběrových řízení na využití jednotlivých objektů, přicházeli do kvalitních prostor. Toto zvyšování kvality máme všichni možnost sledovat při otevírání nových provozoven, dodává zástupce starosty. (red) Museum Kampa Nadace Jana a Medy Mládkových, U Sovových mlýnů 503/2, Praha 1 otevřeno denně od 10 do 18 hodin Disaster Relics SC-71785/1 190x60mm.indd :01:05 10

11 Werichova vila zůstane kultuře Zastupitelé Prahy 1 na svém zasedání 13. září jednomyslně schválili pronájem Werichovy vily Nadaci Jana a Medy Mládkových. Nadace, která v sousedních Sovových mlýnech provozuje Museum Kampa, by měla zaplatit jednorázové nájemné jeden milion dolarů, další nájemné bude 365 korun ročně. Délka nájmu byla stanovena na čtyřicet let. O konečné podobě nájemní smlouvy by mělo jednat Zastupitelstvo MČ Praha října. Werichova vila má velký historický význam a zaslouží si naši maximální pozornost, řekl starosta Ing. Petr Hejma na veřejném slyšení, které se uskutečnilo 5. září v Museu Kampa a jehož hlavním tématem byla diskuse o představách Nadace Jana a Medy Mládkových o dalším využití krásného domu na Kampě. Starosta v debatě zdůraznil, že vedení městské části nechce vilu poskytnout pro ryze komerční účely a trvá na zachování jejího kulturního odkazu. Chceme dům předat s klidným svědomím a vědomím toho, že bude dále využíván v duchu jeho historie, dodal Hejma, kterého doplnil bývalý předseda Akademie věd ČR prof. Rudolf Zahradník: Budeme-li stát na straně vědy, kultury a umění, uděláme pro svou vlast to nejlepší, co můžeme. Téma PRAHA1 Praha je moc krásná... pochvalovali si senioři z Domu s pečovatelskou službou v Týnské, kteří si poslední letní páteční dopoledne vyjeli vláčkem až na Hrad. Za asistence týmu pečovatelek se akce zúčastnili také senioři, jimž zdravotní stav neumožňuje podnikat náročné výlety. inzerce Dobrá adresa vkladové účty za zajímavých podmínek. Poznejte kvalitu osobního bankovnictví v Moravském Peněžním Ústavu, individuální přístup, příjemné prostředí. Bilanční suma přes 1,2 miliardy korun Více než 3300 klientů 11 let kvalitních služeb klientům Zajímavé podmínky. Slunečné počasí, bohatý kulturní program a výhry mobilních telefonů přilákaly na akci k 11. výročí hojný počet návštěvníků, kteří zaplnili část Senovážného náměstí. Korunové vkladové účty s výpovědní lhůtou (v % p. a.) Z vystoupení dětského pěveckého sboru Rolnička. Všechny vklady jsou pojištěny na 90 % vkladu do výše EUR, tj. ekvivalent Kč. Informace o našich výhodných podmínkách Vám rádi a vstřícně sdělí osobní bankéři na pobočce Moravského Peněžního Ústavu. Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo, Senovážné náměstí 1588/4, Praha 1, tel.: pokladní hodiny po - pá: 8-18 hod., so: 8-13 hod. Schůzka s Tomášem Baťou u příležitosti 11 let činnosti. SC-71762/1 11

12 PRAHA1 Osobnost Sběratelka a mecenáška Meda Mládková říká: Mám asi vrozený talent obnovovat staré domy Robert Blanda Od kdy uvažujete o možnosti získat do pronájmu Werichovu vilu? Když jsem v prosinci 1989 konečně získala vízum a mohla se opět vrátit do Prahy, šla jsem za Václavem Havlem a nabídla jsem mu naši sbírku umění pro Prahu. Byla jsem přesvědčena, že jednám v duchu mého manžela. On se už své cesty do Československa nedočkal, zemřel v srpnu s pevnou vírou, že se do Československa, na které byl celý život hrdý, opět vrátí svoboda. Nejdříve jsem si pro umístění sbírky přála nějaký klášter, neboť jsem měla pocit, že se čeští umělci ve svých skromných ateliérech a v samotě jakoby modlili a zdálo se mi, že to bude symbolický krásný dík za to, že vydrželi. Prohlásila jsem to jednou v televizi a dostala jsem celou krabici dopisů lidí, kteří mi děkovali. Někteří mě upozorňovali na bývalý klášter, kde je dnes ještě stále policejní muzeum. Během okupace tam byli vystavováni vycpaní vlčáci, kteří chránili hranice před těmi, co utíkali Při každé své další návštěvě jsem prožívala někdy smutné a někdy až komické příhody. Klášter nevyšel a ve stejné době se Cunard Line, která měla smlouvu o smlouvě s městem na přestavbu Sovových mlýnů, projektu vzdala. Uvědomovala jsem si, že při mých opakovaných návštěvách Prahy právě Kampa byla místem, které mne propojovalo s domovem ve Washingtonu a naším exilovým životem. Obyvatelé Kampy byli vždy živou součástí našich debat, kdy jsme oba s Janem diskutovali a vzpomínali s Peroutkou, Voskovcovými a dalšími. Vzpomínali jsme na Holana, který byl celým kulturním exilem považován za největšího českého básníka. Proto se v mém podvědomí začala velmi záhy formovat a krystalizovat představa mého českého domova a působení právě na Kampě. Chodila jsem po Kampě a byla smutná z toho, jak nejenom Sovovy mlýny, ale také Werichova vila chátrají. Mám, myslím, vrozený talent na předělávání starých domů. Zabývala jsem se tím tenkrát už po mnoho let v nejstarší washingtonské čtvrti s neobyčejným úspěchem, a tak mne to přímo vybízelo udělat něco podobného zde. Sovovy mlýny se skutečně začaly doslova rozpadat. Paní Knížková, tehdejší ředitelka Památkového úřadu, napsala dopis, že Sovovy mlýny jsou v havarijním stavu, a nechala celé části podepřít, aby nespadly. Kdysi jsem si s jednou americkou přítelkyní pronajala druhé poschodí Werichovy vily. Dámy, které nám poschodí pronajaly, mi jednou vyprávěly, jak jsou tam nešťastné, protože tam v té vile každý umře; raději by se přestěhovaly jinam. Napsala jsem tehdy dopis městu a navrhla jsem rekonstruovat vilu na své náklady, kompletně ji zařídit včetně velké knihovny atd. Pod podmínkou, že mi ji město zapůjčí do konce mého života a pak bude vila sloužit jako elegantní dům pro prominentní městské návštěvníky z ciziny. Ale moje spojení s Kampou tím neskončilo! Jaká je vaše ideální představa toho, jak by měla vila sloužit veřejnosti? Jak se tato ideální představa liší od toho, co bude možné a proveditelné? Když něco chystám a vytvářím, radím se a do detailu svou vizi analyzuji a pak ale za tím jdu. Vize celého areálu, kdy vedle Musea Kampa v dnešní podobě je nedílnou součástí Werichova vila a domeček Meda Mládková se narodila v Zákupech, v roce 1946 (malá technologická stavba poblíž Čertovky) věnovaný dětem, jak vidíte, existuje už od počátku. Moje představa na využití vily se nezměnila odešla do Švýcarska, kde vystudovala ekonomii v Ženevě a spolu s dalšími československými exulanty vydávala a je jednoduše proveditelná. Je potřeba několik dedikovaných lidí a ty časopis Současnost. Poté se v Paříži věnovala studiu mám. Například paní Marie Šedivá, žena bývalého ministra zahraničí, dějin umění na pařížské Sorbonně a v l École du Louvre. připravuje program a je již propojena s univerzitami, školami, televizí. Založila první československé exilové nakladatelství Edition Sokolova vydala první knihu o Toyen, napsanou Budeme mít debatní večery, malé koncerty atd. Program se bude vyvíjet. Rozhodně to bude kultura, která bude na programu. Přízemí, věno- André Bretonem, básně Ivana Blatného a Peroutkova díla. Meda a Jan Mládkovi se seznámili v roce 1953 vané Holanovi a Werichovi, má pouze okna a dveře, tam budou přednášky, diskuse, promítání filmu, malé koncerty atd. v Paříži a v roce 1960 se usadili ve Washingtonu. Během společného života neustále podporovali československé První poschodí musí podle požadavku města zůstat obytné, budu umělce a také vybudovali rozsáhlou uměleckou sbírku, tam tedy mít byt, který po mé smrti bude sloužit vzácným zahraničním návštěvníkům podílejícím se na programu. V posledním poschodí na jejímž počátku byl malý obrázek Františka Kupky. Jan Mládek zemřel těsně před revolucí v roce 1989, a tak se již sama Meda Mládková, v souladu s přáním svého muže, bude velká knihovna. Mám tisíce důležitých dokumentů mého manžela i mých vlastních a velkou knihovnu ekonomickou a kunsthistoric- rozhodla věnovat celou sbírku městu Praze a rekonstruovat pro ni budovu Sovových mlýnů. kou. Knihovna nebude přístupná veřejnosti, pouze badatelům. Zahrada bude pro veřejnost a vyzdobena sochami z Musea Kampa. 12

13 Osobnost PRAHA1 Bude tento dům jako muzeum určen spíše české veřejnosti, nebo cizincům? Samozřejmě české společnosti hlavně mládeži, která se, jak vidím, začíná ptát, a to mne naplňuje nadějí, že náš národ se opět začíná probouzet z určité letargie a společnost si začíná uvědomovat škody způsobené korupcí. Jaký je váš osobní vztah ke kulturnímu odkazu W&V? Jak už jsem říkala, znala jsem se velmi dobře s Voskovcovými. Voskovec byl velmi vzdělaný muž, a proto si tak dobře rozuměl s mým manželem a Peroutkou. Odkaz Voskovce byl a je nedílnou součástí odkazu českého exilu. My jsme ale netušili, že Jan Werich byl na stejné úrovni. Myslím, že pro mnoho lidí, hlavně pro ty mladé, bude tato velká vzdělanost obou mužů překvapením. Oba měli jasné klasické vzdělání je to cítit z každé stránky jejich korespondence a jejich poselství je stále velmi živé a aktuální. Jak bude vypadat spolupráce muzea ve Werichově vile a Musea Kampa? Werichova vilu vidím jako nedílnou součást Musea Kampa. Musíte si uvědomit, že nejméně jedna třetina uměleckých děl, které muzeum vlastní, nebyla ještě vystavena. Nemáme místo na pravidelné přednášky, debaty, koncerty, filmy. Zde přichází možnosti využití vily. Další nedílnou součástí by mělo být oddělení věnované dětem, jak je tomu ve většině západních uměleckých institucí. Proto jsem se zmiňovala o domečku jako o třetím objektu. Ještě před oficiálním otevřením Sovových mlýnů jsem požádala tehdejšího pana starostu Bürgermeistra, zda bychom nemohli používat domeček pro děti. Proč jste mi to neřekla dříve, já jsem to minulý týden slíbil zahradníkovi, který tam v létě bude učit děti truhlařině. To byl ovšem důvod, proti kterému jsem nemohla protestovat. Ale přešlo léto, zima, další jaro a zahradník zřejmě ztratil zájem. A tak jsem šla osobně na město o domeček požádat. Bylo mi řečeno, že na to bude vypsáno výběrové řízení, že má zájem i nějaká restaurace. Od té doby v domečku vše plesniví, v zimě jej obývají bezdomovci, protože někdo zlomil zámek, a tak je otevřený. Viděla jsem ty škody domeček je plný prken, lahví, chleba a starých kabátů. Požádala jsem našeho šoféra a vyzbrojeni koštětem a vidlemi jsme během několika hodin domeček vyčistili. Vznikl z toho mě nepochopitelný skandál, že jsem si to dovolila udělat! Oficiálně jsem proto o Trnkův domeček, jak jsme si ho nazvali, zažádala. Domeček je dnes opět zamčen. Navrhla jsem uhradit celou rekonstrukci, domeček krásně zařídit a dát dětem možnost se vyvíjet a nechat se inspirovat již existujícím muzeem. Představuji si dělat výstavky jejich výtvorů, soutěžit s jinými městy, jednou za čas udělat výstavku prodejní a výtěžek věnovat jiným nemajetným nebo nemocným dětem. Prostě Děti dětem anebo Děti zvířátkům, což je u nás ve výchově totálně opomenuto. Co podle vás muzejnictví v Česku nejvíc postrádá? To je velký problém a není na to jednoduchá odpověď. Můžeme se k této otázce jednou vrátit samostatným článkem. Naše muzeum je až neuvěřitelně úspěšné, pořádáme ovšem zajímavé výstavy, máme každé pondělí vstup do stálých sbírek zdarma a musím přiznat, že sama žasnu, co se nám za čtyři roky podařilo. I proto jsem například nesouhlasila, aby nám město pronajalo Werichovu vilu, jako nedílnou součást komplexu s Museem Kampa, jen na dvacet roků. Mnohé obchodní společnosti čistě komerčního charakteru mají smlouvy na šedesát let. Myslíte, že ještě existuje dnes takové mecenášství a sběratelství, jakého jste vy příkladem? Jistě a bude existovat stále. Jsem naopak přesvědčena, že sběratelé a mecenáši umění budou u nás přibývat a přispějí k rozvoji umění a kultury nejenom v České republice, ale i v Evropě. Kultura přece patří celému lidstvu! inzerce Končí Vám stavební spoření a nevíte co s ním? FINANCE. Stavební spoření je u nás zřejmě nejpopulárnějším finančním produktem ke konci roku 2006 bylo aktivních smluv. Mnoho lidí ale neuvažuje o využití úvěru na bydlení a tak hledá jinou možnost dalšího bezpečného a výhodného zhodnocení naspořené částky. Jaké jsou tedy další možnosti zhodnocení peněz? Když pomineme produkty sponzorované státem, jakými jsou penzijní připojištění a životní pojištění, které jsou navíc velmi dlouhodobou záležitostí, potom opravdu mnoho možností nezbývá. Maximální zhodnocení ve výši dvou procent. Přibližně tolik může člověk vydělat, když uloží peníze na termínovaný účet v bance. Vzhledem k tomu, že inflace dosáhne do konce roku výše 3 až 4%, takový roční výnos znamená, že se naše úspory znehodnocují. A pokud ještě odečteme bankovní poplatky, dostaneme se hluboko do záporných čísel. Zajímavou a bezpečnou možností pro zhodnocení úspor jsou v současné době termínované vklady u spořitelních družstev. Ty jsou ze zákona pojištěny stejně jako u bank ve výši 90 % zůstatku, až do ekvivalentu eur, navíc nad činností družstev bdí Česká národní banka. Nejzajímavější úrokové sazby nabízí kapitálově nejsilnější družstvo WPB Capital, výnos se zde pohybuje od 3,5 % do 5,5 % p.a. v závislosti na výši a délce vkladu. Další možností jsou fondy peněžního trhu, které nabízejí v krátkém období stabilní výnos při malém riziku. Výnos těchto fondů závisí na výši krátkodobých úrokových sazeb a proto vykazuje pouze malou proměnlivost. Investici do těchto fondů tak lze považovat za výhodnější alternativu vkladů u bank, přičemž jejich průměrná výkonnost se pohybuje na úrovni 2,5 % p.a. Dluhopisové fondy jsou výhodné pro středně až dlouhodobé investice (1 3 roky). Trvale investují na trhu dluhopisů a jejich výnosy jsou těsně spjaty s pohybem úrokových sazeb. Obecně se nedá očekávat, že dluhopisové fondy vynesou více než 2 3 % p.a., přičemž současná průměrná výkonnost dosahuje maximální úrovně 2,1 % p.a. Akciové fondy trvale investují na akciovém trhu, kurzy však silně kolísají v závislosti na vývoji akciových trhů po celém světě. Čím déle zde své peníze necháte, tím více je pravděpodobné, že vaše investice bude výnosná. Akciové fondy bývají dlouhodobě nejvýnosnější, dochází u nich však ke značným výkyvům cen, čímž se řadí k nejrizikovějším investicím. Potenciální výkonost se pohybuje v rozsahu od -10 % do +40 % p.a. Jaké tedy dát doporučení? Riziko vs. výnos by měl posoudit každý, kdo se rozhodne investovat či uložit své peníze. Pokud upřednostníte výnos i za cenu vyššího rizika, pak je na místě doporučit nákup akciového fondu. V opačném případě je nejvýhodnější alternativou založení termínovaného vkladu u spořitelního družstva, který kombinuje velmi zajímavý výnos s vysokou mírou bezpečnosti. JAN VINKLER SC-71590/1 13

14 PRAHA1 Kultura Veřejné oko Divadla v Řeznické Vážení přátelé Divadla v Řeznické a čtenáři měsíčníku Praha 1, zveme vás znovu do divadla. Vaší pozornosti by rozhodně neměla uniknout obnovená premiéra hry anglického dramatika Petera Shaffera Veřejné oko, která se uskutečnila v září a jejíž repríza bude v říjnu v neděli 7. Hlavním tématem díla Petera Shaffera je střetávání konformních a nekonformních životních postojů, zápas těch, kdo nesou v sobě nějakou víru, byť výlučnou či výstřední, s těmi, kteří jí pozbyli nebo ji nikdy neměli. Tento konflikt autor řeší i v komedii Veřejné oko, v příběhu, který na první pohled vypráví o velmi nečekaném a netypickém manželském trojúhelníku, při hlubším pohledu je však především, jak říká překladatel hry Jiří Mucha, něžně moudrým příběhem o lásce, bláznovství a moudrosti, či o moudrém bláznovství z lásky. V obnovené inscenaci se vám mimo Lukáše Vaculíka a Hynka Čermáka poprvé na jevišti Divadla v Řeznické představí mladá talentovaná herečka Ivana Jirešová. Další komornější inscenací dle obsazení je v repertoáru našeho divadla hra italského divadelního a filmového scenáristy a režiséra Maria Gelardiho Zlomatka. Příběh se odehrává v Neapoli v domácnosti maloměšťácké, bigotní Anny. Základním zdrojem konfliktu je přiznání Annina syna k homosexualitě. Otřesená matka uvězní syna v bytě a rozhodne se ho z jeho neduhu léčit. Téma homosexuality sice není v dramatické tvorbě nové, ale Gelardimu se podařilo v bravurní tragikomedii vystihnout a dokonale zmapovat podstatu předsudků. Annina zabedněnost, naprostá neochota vyhlédnout za hranice vlastní omezenosti, celoživotní praktikování hesla: Čemu nerozumím, to neexistuje, a pakliže existuje, je to nesprávné!, to vše jsou příčiny naprostého neporozumění mezi matkou a synem, které vede až k překvapivě mrazivému vyústění. Celá hra je přesto především komedií se skvělými hereckými výkony Jitky Smutné v roli matky a Jana Zadražila či Radka Valenty, kteří alternují v roli syna. Na říjen jsme připravili dvě představení této inscenace a to na 10. a 28. října. Mnozí z vás možná ještě neměli příležitost vidět dramaturgickou novinku loňské divadelní sezony, inscenaci Tulení žena, jejíž představení uvádíme 2. a 24. října. Pod názvem Tulení žena se skrývá hra současné skotské autorky Sue Glover, inspirovaná příběhem ze skotského folkloru. Nejvášnivější lidský příběh, příběh vztahu muže a ženy, ženy tulení bytosti a muže lovce tuleňů, je situován na mořské pobřeží v jižním Skotsku. Hru režíroval Tomáš Svoboda a na jevišti můžete vidět mimo ústřední milenecké dvojice Lucie Žáčkové a Richarda Fialy Johannu Tesařovou či Věru Hlaváčkovou, Zdenu Hadrbolcovou, Marii Málkovou a Alenu Štréblovou. Těšíme se na vaši návštěvu. Divadlo v Řeznické Pražské Znění IV. Mezinárodní harmonický festival Praha V Praze se ve dnech října 2007 uskuteční v pořadí již 4. ročník mezižánrového festivalu Pražské Znění. Koncerty a přednášky proběhnou v překrásných a akusticky výjimečných prostorách kaple sv. Máří Magdalské u Čechova mostu, kostela sv. Jana Křtitele Na Prádle a sv. Šimona a Judy na Praze 1. Festival se tradičně zaměřuje na alikvotní zpěv jako prastarý způsob relaxace a umění přírodních národů, jeho současnou evropskou podobu a interprety, kteří se touto neobvyklou hlasovou technikou zabývají. Novinkou letošního ročníku je téma hrdinského eposu, který je u asijských národů předáván jednou z technik hrdelního zpěvu. Festivaloví hosté se budou moci s touto tematikou seznámit na přednášce českého antropologa Luďka Brože, projekci dokumentu Příběh o bájné zemi Bumba a besedě s altajským vypravěčem Nogonem Šumarovem. Na festivalových koncertech vystoupí: Regina Lindinger německá intuitivní zpěvačka, terapeutka a hudební poetka, Dagmar Andrtová Voňková osobitá česká písničkářka a originální kytaristka, Feng-yün Song - zpěvačka čínského původu, žačka slavné pekingské operní školy Slang, Vladimír Václavek, Petr Dvorský, Jan Braunstein hudebník a muzikoterapeut, Jan Burian písničkář, hudební skladatel a spisovatel, Pražské lyrové kvarteto, Hradčanský orchestr, Hosoo&Transmongolia mongolská hudební skupina, a další Podrobnosti o festivalovém programu naleznete na Veškeré rezervace a informace na tel

15 Na Prádle je živo Kostel Jana Křtitele Na Prádle se v posledních letech stal dalším významným stánkem kultury v našem hlavním městě. Jeho rozkvět je důsledkem pořádání mnoha prestižních kulturních akcí i vícedenních programů. Namátkou lze jmenovat výstavu relikvií Buddhů, která se pod záštitou primátora hlavního města uskutečnila Na Prádle přesně před rokem (expozici navštívilo během několika dnů na čtyři tisíce lidí). Cyklus setkání a besed Malostranské rozjímání, který odstartoval obnovu kostela po ničivé povodni v r a v jehož rámci kostel navštívili například prof. Tomáš Halík, prof. Otakar Vávra, Jiří Suchý, Jan Vodňanský či Jiřina Bohdalová. Dále sérii koncertů významných osobností české akustické alternativní scény pod souborným názvem Tichá alternativa, pořádaný Vojtěchem a Irenou Havlovými. Koncert japonských fléten shakuhachi, konaný pod záštitou japonského velvyslanectví v ČR. Mimo již zmíněné koncerty, přednášky, výstavy ale také nedělní mše konané v tomto malebném kostelíku na břehu řeky Vltavy je zde možno navštívit pravidelná zpívání například starých křesťanských písní, indických manter, ale i podvečerní veřejné meditace za světový mír. Církev československá husitská a její malostranská obec spolupracuje v souvislosti s pořádáním těchto akcí s mnoha zájmovými sdruženími, umělci i zástupci místní samosprávy. Městská část Praha 1 a jmenovitě starosta ing. Petr Hejma podporuje rozvoj kulturní činnosti v tomto místě, která významně přispívá k oživení historického centra Prahy. Všichni se těší například na nově zaváděné pravidelné pondělní koncerty a představení (viz program). Společným cílem všech je vytvoření prostoru, kde najdou své zalíbení nároční posluchači a diváci, prostoru, jenž nabídne uplatnění vysoce kvalitním i začínajícím umělcům, který je a bude zárukou velmi dobré úrovně nabízených akcí. Jana z Arku Divadlo v chrámu Markéta Mocová VČeské republice patří prvenství realizace divadelního projektu inscenovaného ve fungujícím kostele divadelní společnosti Petrklíč, která sdružuje křesťansky orientované profesionální divadelní umělce, např. Petra Kostku, Petra Pelzera, Lucii Trmíkovou, Petra Traxlera. Jeho stálým působištěm je divadlo Miriam ve farním domě při kostele Neposkvrněného početí Panny Marie ve Strašnicích. Před třemi lety zařadil soubor do svého repertoáru projekt nazvaný Divadlo v chrámu inscenování dramaturgicky vhodných textů přímo v chrámových prostorách. K první inscenaci bylo vybráno dílo německé prozaičky Gertrudy von Le Fort, dramatizace její novely Pilátova žena. Nyní je připravena nová inscenace, mysterium o Janě z Arku. Autorka Lucie Trmíková zachycuje výjimečnou historickou osobnost ve dvou rovinách, kdy během představení uslyší diváci odpovědi na otázky inkvizičního soudu a zároveň budou svědky Janina vnitřního rozhovoru s Bohem, pro jehož vyjádření vybrali tvůrci slova Duchovní písně sv. Jana od Kříže, kterého se sv. Janou spojuje jak trýznivý pobyt ve vězení, kde Duchovní píseň vznikla, tak i živá víra, naděje a láska. Režie je v rukou režiséra divadla Komedie Jana Nebeského; z herců uvidíte Lucii Trmíkovou, Karla Dobrého a Elenu Strupkovou; hudební doprovod: Miloš Orson Štědroň (zároveň autor hudby) a Ladislav Kozderka. Představení se koná v kostele sv. Štěpána v Praze 2 v úterý 16. října od 20 hodin. Vstupné je dobrovolné. Více informací na nebo Kultura PROGRAM KINA LUCERNA NA MĚSÍC ŘÍJEN 2007 PRAHA1 Denní hlídka (Dnevnoj dozor) :45 Faunův labyrint (Pan s Labyrinth) :30 Festival Music on Film Film on Music Gympl :30 / též ve 14:00 Interview :00 / též ve 14:00 Irina Palm 6. 8., :45 Medvídek :00 / 1. a též 17: :45 Once PREMIÉRA MĚSÍCE , :45 a 20: :45 Saturno contro PREMIÉRA MĚSÍCE : , :45 / též 14:00 Skandál (The Hoax) : :30 Vášeň a cit (Becoming Jane) PREMIÉRA MĚSÍCE :30 / též 14: :15 / též ve 14:00 Venuše (Venus) :45 Ztracená dovolená :45 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny (4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile) 22., : :30 / též ve 14: :45 Cyklus EVROPSKÝ POHLED :00 Konec (Konyec) Maďarsko :00 Martin Slivka Muž, který sázel stromy Slovensko :15 Vitus Německo :30 Zhrobudohrobu (Odgrobadogroba) Slovinsko :30 Čtyři minuty (Vier Minuten) Německo PŘEDSTAVENÍ SE SLEVOU PRO SENIORY :00 Interview :00 Saturno contro :45 Venuše :00 Vášeň a cit :00 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny :45 Once :00 Gympl V listopadu v kině Lucerna uvidíte: Festival Dialog kultur, Festival francouzského filmu, Sněhový dort, Kurs negativního myšlení, Královna Alžběta, Ten večer, Poslední vlak, Neznámá... a další. Zahraniční tituly uvádíme v původním znění s titulky (není-li označeno jinak). Kino Lucerna, Vodičkova 36, Praha 1 tel , SC-71753/1 15

16 PRAHA1 Kultura Viola slaví pětačtyřicátiny Malé národní divadlo tak se říká fenoménu jménem Viola. Miniaturní alternativní scéna naproti Zlaté kapličce se po listopadu 1989 málem stala striptýzovým barem, bojovala a pořád bojuje s nedostatkem peněz, ale káru Tylovu táhne stále dál. Divadlo, které letos slaví pětačtyřicáté narozeniny, již patnáctým rokem vede ředitelka Miluše Viklická. Jednou z nejoblíbenějších inscenací ve Viole je Dárek pro Borise Rösnera, vzpomínkový večer na legendárního herce a pedagoga. Diváci se však mohou ještě letos těšit také na zajímavé premiéry. Nejbližší, 15. října, se jmenuje Ach, ta láska prodejná. Paní ředitelko, nejste scéna s vlastním souborem, nemůžete spoléhat na herce známé z televizních seriálů, ale přesto si k vám diváci stále nacházejí cestu. Jak to děláte? Právě proto, že nejsme klasickým ansámblovým divadlem, musíme velkou pozornost věnovat výběru inscenací. Přitom balancujeme na ostří nože snažíme se zachovat to, kvůli čemu mají lidé Violu po desetiletí rádi, ale zároveň samozřejmě nemůžeme z divadla vytvořit skanzen, který není schopen reagovat na měnící se dobu. Stále však jsme alternativní, nekomerční scéna pro náročnějšího diváka, a jak je vidět, o takové divadlo je pořád zájem. Vy Violu vedete od roku Nepociťujete po těch letech syndrom vyhořelého paliva? Rozhodně ne. Víte, čím je člověk starší, (a já jsem starší než Viola), chce dělat především věci, které mají nějaký smysl. A co tady děláme, smysl má. Vždy mě trochu dojme, když se k nám diváci hlásí, třeba když maminka přijde s dětmi na dětské představení a hned oznamuje, že sem chodila jako mladá holčina. Takhle přirozeně si udržujeme publikum. Co víc si můžu přát? Zní to pěkně ale nejde v případě dětských Co bylo potom? představení o jakýsi dramaturgický Abychom zachovali divadlo, museli jsme pel-mel, kdy se snažíte zaplnit divadlo za se osamostatnit a přeměnit se v neziskovou každou cenu? To příliš nekoresponduje se obecně prospěšnou společnost. Od té doby zmíněnou alternativou pro náročnějšího žijeme z dotací a díky sponzorům. O to více diváka se musíme snažit, abychom si udržovali kvalitu A vy si myslíte, že dětské představení je a já mohla Violu před úřady a sponzory něco podřadného? Dětský divák je často ná- prezentovat jako kvalitní divadlo. Naštěstí se 16 ročnější než dospělý, protože vždy reaguje přirozeně. Inscenace pro děti mají ve Viole dlouholetou tradici. Navíc nás před deseti lety zachránily před totálním krachem, když se Viola na nějaký čas ocitla v opravdové nouzi. Tenkrát jsme byli skutečně téměř na dně, dokonce nám vypnuli telefon. Pak jsme naštěstí z pražského magistrátu získali grant na spolupořádání dětských představení, která nás posléze vytáhla z nejhoršího. Proč jste se tehdy ocitli v tak ožehavé situaci? To je na složitější odpověď... Jak možná víte, před listopadem 1989 Violu provozovaly Restaurace a jídelny Prahy 1. Tento podnik má sice ještě dnes špatnou pověst, nicméně právě díky němu konkrétně díky jeho někdejšímu řediteli Karlu Majerovi, který byl přítelem básníka Jana Skácela a osvíceným člověkem se podařilo zřídit divadlo, jež bylo ojedinělé. V počátcích své existence byla Viola poetickou vinárnou. Majer nad ní držel ochrannou ruku. Po revoluci v listopadu 1989 sílily hlasy, že by se Viola měla začít chovat tržně. Dokonce se uvažovalo, že v ní bude striptýzový bar. Můj předchůdce na postu ředitele Vladimír Justl však tenkrát rozpoutal mediální bouři, intervenoval, kde mohl, a díky tomu Viola přežila Po zániku Restaurací a jídelen však začala doba velkého shánění peněz. Nově založená společnost Viola, s. r. o., která zastřešovala divadlo i restauraci, skončila s dluhy. V roce 1994 nás koupila umělecká agentura Foibos, ale ani to nepomohlo, a v roce 1997 přišel krach a uvalení konkurzu. nám to snad daří průměrnou návštěvnost máme 85 procent, přičemž jsme získali již tři Thálie, což je, doufám, poměrně objektivní měřítko kvality. Nakolik pomáhá radnice Prahy 1? (směje se) Teď musím rozprostřít chvalozpěvy. Praha 1 nám letos obrovsky pomohla. Když jsem byla na radnici jednat, pan starosta Hejma byl velmi vstřícný. Domluvili jsme konkrétní spolupráci, nová představení pro seniory a děti, a nakonec nám Praha 1 poskytla dotaci ve výši půl milionu korun. Takový grant jsme ještě nedostali. Jak se vám daří shánět sponzory? Sponzoři a příznivci jsou dlouhodobí a osvědčení. Podporuje nás Řízení letového provozu, společnost EXPO DATA nám tiskne veškeré tiskoviny, za symbolický honorář nám pomáhá webmaster, grafik Navíc máme velké štěstí, že sídlíme v budově, která patří Akademii věd ČR. Jsou na nás moc hodní. Předpokládám, že management divadla je skromnější. Je velmi skromný. Kromě mne tu pracuje produkční Ina Bradová, provozní Dana Malá a v pokladně Pavel Smolík. Ten protože je akademický malíř nám také k inscenacím kreslí plakáty. Pak zde máme také partu mladých nadšenců, kteří společně dělají představení V rámci bez obrazu, což je komponované pásmo jazzu a poezie, tedy to, co bylo vždy Viole vlastní. Každý z nich se živí něčím jiným, ale jak říkají, Viola je jejich srdeční záležitost. Pod to se můžu podepsat.

17 Občanská společnost PRAHA1 Tyfloservis Posláním obecně prospěšné společnosti Tyfloservis je podpora integrace nevidomých a slabozrakých lidí do společnosti prostřednictvím intervencí zaměřených na samotné nevidomé a slabozraké, osoby jim blízké a širokou laickou i odbornou veřejnost. Projekt Tyfloservis, terénní a ambulantní rehabilitace nevidomých a slabozrakých, je realizován nepřetržitě od ledna Nejprve do roku 1996 občanským sdružením Česká unie nevidomých a slabozrakých, poté do konce roku 2000 její nástupnickou organizací, rovněž občanským sdružením, s názvem Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Postupně tak byl na celostátní úrovni vybudován fungující systém sociální rehabilitace dospělých nevidomých a slabozrakých. V roce 2000 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR založila obecně prospěšnou společnost Tyfloservis, o. p. s., která od převzala projekt Tyfloservis v plné šíři. Základním zdrojem financování je od samého počátku dotace Ministerstva zdravotnictví ČR. Střediska Tyfloservisu Tyfloservis se snaží: vybavit zrakově postiženého člověka staršího patnácti let takovými dovednostmi a informacemi, aby byl schopen v maximální možné míře samostatně naplňovat své životní potřeby, získal přiměřené sebevědomí, zaměřil se na možnosti svého dalšího rozvoje, ale dokázal též rozpoznat své meze a požádat o pomoc. vybavit okolní společnost dovednostmi a informacemi, aby byla schopna odstraňovat a nevytvářet nové architektonické ani mezilidské bariéry, které by nadbytečně ztěžovaly situaci nevidomých a slabozrakých, aby byla schopna rozpoznat jejich možnosti a limity a v případě potřeby jim poskytnout konkrétní pomoc. u svých klientů podporovat převzetí odpovědnosti za vlastní život, samostatnost a aktivitu, využívání všech potenciálů, kterými je člověk vybaven, a celospolečensky podporovat zájem o druhé, toleranci a pomoc. Přehledná data Tyfloservis, o. p. s., Krakovská 21, Praha 1, tel.: , Krajská ambulantní střediska: Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha, Ústí nad Labem, Zlín Druh poskytovaných služeb: Sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých osob starších 15 let, včetně intervencí zaměřených na osoby jim blízké a širokou laickou a odbornou veřejnost IČ: , DIČ: CZ Bankovní spojení: Václavské nám. 16, Praha 1, č. ú.: /0800 Zpívající učitelky budou slavit 5. listopadu oslaví v Praze 1 Pěvecké sdružení pražských učitelek své 95. výročí založení. Slavnostní koncert se bude konat v nádherných prostorách Michnova paláce v areálu Tyršova domu, sídla České obce sokolské. Posluchači koncertu uslyší skladby Zdeňka Lukáše, jehož úmrtí v letošním roce zaskočilo českou hudební scénu. Zajímavé bude srovnání skladeb, které různí skladatelé věnovali Pěveckému sdružení pražských učitelek k 90. výročí založení a skladeb nových, věnovaných k výročí tomuto. Z autorů jmenujme např. O. Máchu, J. Temla, V. Petrova, M. Dvořáka, I. Zelenku, M. Rakovou a další. Stejně jako v ostatních koncertech i v tomto budou hosty významní instrumentalisté, V.Žižka bicí, M.Dvořák klavír, V. Fiala kontrabas a další. inzerce SC-71759/1 17

18 PRAHA1 Školství a mládež Bylo třetího září ráno, když se po dvou měsících letních prázdnin plných radovánek otevřely vstupní brány všech škol v České republice. Pro mě a mé spolužáky bylo důležité, že se ten den otevřely velké dřevěné dveře Základní školy Brána jazyků v Mikulandské a Vojtěšské ulici. Na žáky v Mikulandské čekal v devět hodin klasický pohled vestibul naplněný proudícím davem tlachajících žáků. V tom povyku se dalo jen letmo pochytit, že slavnostní zahájení spolu s odhalením sochy proběhne na školním hřišti, a nikoli podle tradice na dvoře (dělá se totiž nová střecha). Jaká socha? ptáte se asi. Škola přece není výstavní síň Samozřejmě ne, ovšem Brána jazyků již posedmnácté požádala jednoho z českých sochařů, aby jí na rok zapůjčil jedno ze svých děl. Škola oslovuje známé české autory, kteří mají pokud možno k Bráně jazyků nějaký vztah jako přátelé nebo rodiče či prarodiče. V průběhu času zde vystavovali například Olbram Zoubek, Kurt Gebauer, Aleš Lamr, Michael Bílek, Jaroslav Róna nebo Vladimír Preclík, a tak není divu, že si žáci na přítomnost soch již zvykli. Patří to spolu s např. častými návštěvami divadelních představení a jazykovými zájezdy ke společenské a kulturní výchově žáků. Letošní dílo nese název Brand a vytvořil jej sochař Vojtěch Kokeš. Socha je pojmenována podle postavy ze stejnojmenné hry Henrika Ibsena. Určitě se o něm během roku ještě něco dozvíme. Na odhalení sochy se Nová socha v Bráně jazyků podílel rovněž další host tohoto dne, herec a moderátor Marek Vašut, bývalý žák školy. Ve Vojtěšské zahajovali jako každý rok o půl hodiny dříve než v Mikulandské. Letos kromě pana ředitele a třídních učitelek a učitelů vítal žáky starosta MČ Praha 1, pan Petr Hejma. Budova ve Vojtěšské oslavila loni významných sto let a do letošního školního roku dostala darem novou kotelnu. Nadcházejícího podzimu se tak ani ve Vojtěšské, ani v Mikulandské bát nemusíme a můžeme klidně začít. Albert Damaška, 7. C Eva Wolfová ZŠ Brána jazyků, Mikulandská 5 Bezpečnost dětí na prvním místě Se začátkem školního roku mají pracovníci Preventivně informační skupiny Policie ČR plné ruce práce. Po dvouměsíční pauze je totiž opět potřeba dětem připomenout zásady bezpečného chování. Jejich nedodržování se stalo první zářijový týden málem osudné dvanáctileté školačce z Prahy. Při návratu ze školy nastoupila do výtahu s cizím mužem, který využil příležitosti a dívku obtěžoval. Matka dívky celou záležitost oznámila policistům, kteří po neznámém násilníkovi zatím bezvýsledně pátrají. Školačka se bude z otřesného zážitku ještě dlouho vzpamatovávat. Důležitou úlohu v prevenci však vedle školy a policie hraje především rodina. Rodiče by měli vštípit svým dětem základy bezpečného chování nejen doma, ale i na ulici. k cizímu člověku budu přistupovat obezřetně a s nedůvěrou zásadně nesděluji jméno, adresu bydliště, skutečnost, že rodiče nejsou doma apod. při kontaktu budu vždy dodržovat bezpečnou vzdálenost od cizího člověka zásadně neberu žádné dárky, cukrovinky apod. s cizí osobou nevstupuji do domu, natož do výtahu nenechám se za žádných okolností vlákat do motorového vozidla Preventivně informační skupina PČR OŘ Praha I nprap. Andrea Zoulová, nprap. Lucie Polanská 18

19 Školství a mládež PRAHA1 Masky kolem světa Celkem 64 tisíc dětí z 25 zemí se zúčastnilo kampaně Masky kolem světa zaměřené na výchovu k udržitelnému rozvoji. Výsledkem je originální soubor dětských prací, který se během prázdnin představil v sídle UNESCO v Paříži a na své cestě Evropou přijíždí také do České republiky. Děti z celého světa nám svými obrázky a příběhy ukazují, jak vnímají vztahy mezi člověkem a přírodou. Tradičními partnery již čtvrtého ročníku kampaně pořádané společností Veolia Environnement je UNESCO a Desetiletí pro výchovu a udržitelný rozvoj ( ). Zvláštním partnerem letošního ročníku bylo Muzeum Branly v Paříži Muzeum umění a civilizací Afriky, Asie, Oceánie a Ameriky. Umělecké předměty ze sbírek tohoto muzea byly použity v objevitelském zápisníku. Děti tak při přípravě soutěže poznávaly Společnost Veolia Voda, vodohospodářská divize skupiny Veolia Environnement, je největší společnost na českém vodárenském trhu. Zajišťuje zásobování vodou a čištění odpadních vod pro 4,3 mil. obyvatel. Roční obrat dosahuje 12,5 mld.kč. Společnost zaměstnává pracovníků. Další informace naleznete na stránkách prostřednictvím legend, mýtů, zvyků a rituálů charakteristické činnosti národů různých světadílů. Inspirovány těmito objevy pak vymyslely a napsaly vlastní příběh a namalovaly k němu obrázek masky. Vítězné masky ze všech zemí byly u příležitosti Světového dne životního prostředí a Týdne pro výchovu k udržitelnému rozvoji UNESCO v prvním červnovém týdnu vystaveny v Muzeu Branly v Paříži. Úspěch soutěží pořádaných Veolií potvrzuje rostoucí zájem škol. V České republice se letos zapojilo dětí ze 226 školních kolektivů. V nadcházejícím školním roce připravuje společnost Veolia Environnement soutěž na nové téma. Obě autorky nejkrásnější české masky Viktorie Poláková a Daniela Všetečková ze ZŠ Vodičkova v Praze měly možnost vidět svou masku přetvořenou do trojrozměrného díla. Tuto možnost mají nyní i návštěvníci výstavy, která se představí v Hradci Králové a bude pokračovat na Slovensko, do Maďarska, Rumunska, Německa, Rakouska a dalších zemí Evropy. -osn- Základní škola Vodičkova škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Naše škola se již počtvrté aktivně účastnila osmého mezinárodního veletrhu Móda Praha, který se konal ve dnech v průmyslovém paláci na Výstavišti v Praze-Holešovicích. Měli jsme vystaveno 7 modelů. Děti zpracovaly téma Přírodní živly oheň, země, voda, vzduch. Autory byli Nicole Švejdová, Tereza Dotlačilová a Daniel Šabata (8. třída). Kostýmy vznikly pod pedagogickým vedením Mgr. Věry Rafajové, učitelky výtvarné výchovy a dějin umění. Autorskou kolekci předvedla též žákyně 6. třídy Alexandra Zonn, která tytéž kostýmy již vystavovala na podzim 2006 na Junior Fashion Week v Mánesu. Je to velký úspěch naší školy, neboť jako základní škola vystavujeme v trendovém fóru spolu se středními, vyššími odbornými a vysokými školami, které se zabývají oděvním návrhářstvím. Podle slov manažerek výstavy paní Michaely Křivánkové a Jindry Konečné se srpnová kolekce našich modelů opět velmi líbila. Byla nám přislíbena účast i na dalším ročníku. Více informací najdete na 19

20 PRAHA1 Sport a volný čas Bezpečná a komfortní hřiště Zájem o dětské hřiště na Žofíně mezi rodiči postupně upadá. Důvodem je především špatný projekt. Architekt jako by vůbec nepočítal s bezpečností, atraktivitou a komfortem dětí, pro které je hřiště určeno především. O podivném uměleckém díle v jeho středu ani nemluvě. Vnitřní hrací plocha hřiště je vhodná jen pro děti do dvou let, které ještě neumějí otevřít zástrčku ve vrátkách. Větší děti proto musí být pod neustálou kontrolou, jinak během chvilky utečou a v mžiku překonají vzdálenost k západní nábřežní zdi. Ta je ze strany ostrova vysoká zhruba 40 centimetrů, a logicky tak malé zvědavce láká k přelezení a potom následuje pád do čtyřmetrové hloubky, kde teče Vltava. Dalším problémem je ochrana proti venčeným psům, kterými jsou děti na vnější herní ploše neustále atakovány. Nehledě na to, že není v ničích silách zabránit psům, aby zde nevykonávali potřebu, čímž vznikají jasná hygienická rizika. Jediným řešením je zřízení ochranného plotu po celém obvodu hřiště. Dalším nedostatkem je zcela nevhodný písek, který dětem bez jejich volby umožňuje poprvé v jejich životě zažít opravdovou písečnou bouři. Ta působí nemalé potíže dětem zdravým, o těch s alergickými problémy raději nemluvě. Proto jednoznačně navrhuji, aby písek byl umístěn pouze v ploše pískovišť a zbylé plochy zatravněny a pokryty gumovými dlaždicemi. Příslovečnou korunu ale hřišti nasazuje umělecké dílo, podobou se nejvíce blížící jakémusi totemu. Nechci diskutovat o jeho estetických kvalitách, problém je v jeho funkčnosti. Ta je nulová, v koncepci hřiště zcela nesmyslná a navíc oba ocelové zobany v případě pádu skulptury nevěstí nic dobrého. Vzhledem k tomu, že záměrem radnice Prahy 1 je podpora efektivních investic do dětských hřišť, navrhuji následující řešení. Autorovi inzerce SC-71706/1 díla, za které radnice zaplatila téměř 150 tisíc korun, navrhneme jeho zpětný odkup. V případě jeho nezájmu nabídneme dílo k prodeji formou dražby. Prostředky získané z dražby Praha 1 vynaloží na nezbytné úpravy hřiště tak, aby se Žofín konečně stal bezpečným a oblíbeným centrem hrátek dětí a odpočinku rodičů. Filip Dvořák Volejbalová škola přijímá Aktivní využití volného času, ale i sportovní růst nabízí dětem Volejbalová škola Praha, která úspěšně funguje již 17 let. Škola je projektem primární prevence dětské kriminality a protidrogové prevence, který podporuje Národní protidrogová centrála Policie ČR. V tomto školním roce můžeme přijmout až 300 nových dětí zejména ty, které dosud nehledaly nebo nenašly takovou zájmovou činnost, která by jim dlouhodobě umožnila všestranné pohybové vyžití, říká zřizovatel školy Josef Farmačka. Nové žáky přijímá škola v průběhu celého roku. Tréninky dětí z 1. stupně ZŠ jsou v pondělí a středu od 15 do hod., starší děti pak trénují od do 18 hod. Chlapci mají tréninky v úterý, čtvrtek a pátek, dívky v pondělí, středu a pátek. Tréninkové centrum pro celou Prahu sídlí v ZŠ K Milíčovu na Jižním Městě, poblíž stanice metra Háje. Dětem z Prahy 1, která nedisponuje dostatečnou kapacitou adekvátních tělocvičen, se tak nabízí mimořádná možnost pohybového vyžití v dlouhém časovém horizontu, podotýká J. Farmačka. Péče o žáky je celoroční. Výuka probíhá od září do června. V červnu a v září odjíždí zájemci na tréninkové pobyty k moři do Itálie, v červenci absolvují všichni žáci povinný tréninkový tábor. S dětmi pracují výhradně pedagogové s vysokoškolskou kvalifikací a jedinou podmínkou přijetí je projevený zájem dítěte. Materiální zabezpečení školy a žáků je na nejvyšší úrovni, srovnatelné s podmínkami v podobných sportovních školách v nejvyspělejších zemích Evropské unie. Škola disponuje vlastní moderní posilovnou. Nabízí také bezplatné tréninkové víkendy, díky řadě sponzorů dotuje žákům prakticky všechny jejich potřeby a účast na akcích. (red) Zájemci o přihlášku do Volejbalové školy Praha se mohou informovat na telefonních číslech a nebo na ové adrese Bližší informace o škole jsou k dispozici na internetové adrese 20

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011

Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 Přítomni: Ing. Marie Kousalíková, Mgr. Jiří Dienstbier ml., Jan Slezák, Mgr. Ludmila Štvánová, Mgr. Nataša Šturmová,

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 10. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Zápis č. 21/2012. ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice

Zápis č. 21/2012. ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice Zápis č. 21/2012 ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice Přítomni: PhDr. František Jenčík, Mgr. Milada Voborská, p. Richard Čech,

Více

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s NZ 80/2005 N 84/2005 strana první N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne devatenáctého září roku dva tisíce pět (19.9.2005) mnou JUDr. Lenkou Leszay, Ph.D., LL.M., notářkou v Praze, se sídlem notářské kanceláře

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích.

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích. zá P I S ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích. Přítomni: Josef Prudík, Marie Procházková, Ivana

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole Praha 10.10.2011 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2.

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu

Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu Úvodem Developerská společnost Real 3 a.s., se při úvahách o novém projektu zabývala myšlenkou, jak nabídnout zájemcům o bydlení opravdovou architektonickou

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

23.1. 2013 Na základě došlé žádosti souhlasí Moravské zemské muzeum s pojmenováním prostranství jako Ulička Václava Havla.

23.1. 2013 Na základě došlé žádosti souhlasí Moravské zemské muzeum s pojmenováním prostranství jako Ulička Václava Havla. 18. 12. 2012 Na vzpomínkovém setkání při prvním výročí úmrtí Václava Havla v Divadle Husa na provázku vyslovil Vladimír Morávek poprvé myšlenku o Uličce Václava Havla. Navedl ho přitom architekt Tomáš

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Vlasta Zapatová

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční Praha 23.10.2013 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Část I obecná. Program o 5 bodech 17. zasedání zastupitelstva obce Všestary byl schválen.

Část I obecná. Program o 5 bodech 17. zasedání zastupitelstva obce Všestary byl schválen. Zápis č. 17 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary, konaného ve čtvrtek 12.11. 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech. Zasedání zahájeno v 19:12 hodin Přítomni: zastupitelé podle

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud.

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. VS Dobrý den, chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. Můj názor je, že když si spořím, tak ať to stojí za to. Nyní Vám ukážu na porovnání, jak a kde lze

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole Praha 27.9.2010 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2. ředitel:

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh 1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Tisková zpráva, dne 16. září 2013 OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Klášterní areál Ostrov, kostel Zvěstování Panny Marie Večerní prohlídka bude probíhat v sobotu 14. září 2013 od 17:00 a od 19:30 hodin

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr Ve Vtelně, 31.3.2012 Obsah 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr 1) Úvodem Myšlenka založit sdružení

Více

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 5 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Jana Rychtaříková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Ing. Alexandra Píšková, Karel Škvarenina, Zbyněk Cincibus, Omluveni:

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení Výroční zpráva 2013 Valštejn, občanské sdružení Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o občanském sdružení Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2013... 5 Plány do roku 2014... 7 Úvodní slovo Vážení

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

NOVÉ MODERNÍ BYTY BERLIN-MITTE

NOVÉ MODERNÍ BYTY BERLIN-MITTE NOVÉ MODERNÍ BYTY BERLIN-MITTE BERLÍN NĚMECKO REALITNÍ INVESTICE Dovolujeme si vám představit možnost investovat na stabilním realitním trhu v hlavním městě Německa - v ekonomickém, politickém a kulturním

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s.

Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s. Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s. za školní rok 2012/2013 Plzeňská první fiktivní banka, a. s. Plzeň, Klatovská 200 G OBSAH 1 Charakteristika Plzeňské první fiktivní banky,

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné.

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, František Drs, Bc. Vilma Szutová,

Více

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené eská Kamenice B Jindřichův www.historickeputovani.cz radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Třeboň Nový Jičín Kutná Hora ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené Jindřichův

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích Přítomni : JosefPrudík, Marie Procházková, Ivana Dočkalová,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání Domov sv. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666

YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666 YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666 YIT STAVO Hradčanská Office Center Milady Horákové 116/109 160 00 Praha 6 domov@yit.cz www.yit.cz Hyacint Modřany A (II. fáze) Váš domov rozkvétá v Modřanech

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více