I N D I E asijský stát L E T U Š K A obsluha v letadle

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I N D I E asijský stát L E T U Š K A obsluha v letadle"

Transkript

1 CZ.1.07/1.3.06/ MI Environmentální výchova Třeboňsko, Losí blato ročník Bc. Mgr. Jana Polčáková Klíčové kompetence Kom.- 5a,b; Uče.- 2a, 2b, 5a; bč.- 5; Probl.- 4,5 Průřezová témata SV 8,9 ENV 1g; 2e; 2d; 4c Metodické poznámky Pracovní listy jsou určeny pro žáky 1. stupně čtvrtá a pátá třída. Tematicky jsou zaměřeny na oblast Třeboňska. bjevuje se zde jedna z hlavních charakteristik Třeboně, tj. chov kaprů, lázeňství (léčba pohybového ústrojí člověka pomocí slatinných zábalů). Zároveň se v prac. listech opakují základní poznatky ze světa rostlin a živočichů. PL č. 1 Je možné vypracovat samostatně nebo ve dvojicích. Vhodné jsou různé encyklopedické knihy, kde si mohou žáci rozšířit své znalosti např. o mořských rybách. PL č. 2 Úkoly jsou určeny pro samostatnou práci žáka. Cvičení 2 je možno rozšířit o další znalosti o zvířatech např. formou referátů. PL č. 3 Cvičení 1 je určeno pro práci ve dvojicích, obrázek napovídá výsledek tajenky. Cvičení 2 a 3 vypracují žáci samostatně. PL č. 4 Cvičení 3 je určeno pro práci s počítačem. Jde o vyhledávání dalších informací. Pracujeme ve skupinách. Cvičení 1, 2, 4 žáci vypracují ve dvojicích. PL č. 5 Pracovní list je určen pro samostatnou práci žáků nebo daltonský způsob práce. Je zaměřen na poznávání rostlin a správné přiřazení názvu. Pracovní listy 6 10 jsou určeny nejen pro oblast Třeboňsko, ale především blíže určují přírodní rezervaci Losí blato u Mirochova. Úkoly k této přírodní rezervaci jsou hlavním cvičením pracovního listu, který je doplněn úkoly ze všeobecného přehledu učiva environmentální výchovy. PL č. 6 Se žáky zopakujeme učivo o národních parcích, dělbu chráněných území. Žáci pracují s mapou. Chráněnou krajinnou oblast Třeboňsko necháme žákům k samostatnému zpracování. Můžeme PL rozdělit do dvou hodin. Žáci pracují ve skupinách, úkoly si mohou rozdělit. Společně využívají encykpoledie, mapy. Pracují s PC. PL č. 7 Cvičení 1 a 2 je určeno pro samostatnou práci žáků. Cvičení 3 lze využít pro práci skupinovou, při rozšiř. cvičení lze použít jednotlivá lesní patra pro kooperativní vyučování. PL č. 8 Je určen pro práci žáků daltonským způsobem výuky. Jako rozšiřující cvičení lze uvést různé druhy sýkor možno určit žákům referáty. PL č. 9 Pracovní list je určen pro samostatnou práci žáků. Cvičení 2 je možno vypracovat ve dvojicích. PL č. 10 Cvičení 1 žáci vyplní sami. Cvičení 2 žáci pracují ve dvojicích. Cvičení 3 je určeno pro práci skupinovou, možno využívat PC, encyklopedii apod.

2 Pracovní list číslo 1 1) Vysvětli: a) Proč rybáři vysekávají v zimě otvory v ledu na řekách a rybnících? b) Proč se ryby v zimě nechytají na návnadu? 2) Nakresli: a) Jak se rozmnožuje kapr? Pomůcka: vajíčka (jikry), plůdek, mlíčí zdroj: b) Uveď základní dělbu ryb. Rozděl ryby podle toho, kde žijí. c) Jak dlouho trvá, než z plůdku vyroste dospělý kapr? 3) Chovem kaprů je proslulé Třeboňsko. Název Třeboňský kapr je chráněné zeměpisné označení. Název uznala (tajenka). K Ř E M E N nerost V Y D R A vodní šelma Třeboňska R A D I Á T R otopné těleso B L E S T opak radosti P A Ř Í Ž hlavní město Francie Ú S E Č K A část přímky K V Ě T Á K zelenina Z Á V Ě J navátý sníh Z U B Y chrup N T A hudební značka I N D I E asijský stát L E T U Š K A obsluha v letadle

3 Pracovní list číslo 2 1. Vylušti tajenku. S L E P Ý Š ještěrka A M N I A K čpavek H Y E N A šelma psovitá S E K U N D A jednotka času L Š E listnatý strom K L I E ovčácký pes V E N opak domů P Á V okrasný pták Ú H L A V A řeka u Plzně S M 2 x 4 T Á T A otec K R N I K A kniha historického vyprávění B R V A N Y obec v jihočeském kraji J I R Á S E K spisovatel (Lucerna) Č Í N A asijský stát Napiš všechna (tajenka). 2. Správně spoj: ptáci stěhovaví ptáci domácí 3. Nakresli bleduli jarní. Nakresli tulipán. Škrtni, co není pravda. Bledule jarní je není vytrvalá rostlina s plochou kulovitou cibulí. Je není chráněná rostlina. Je není léčivá rostlina. Kvete na jaře začátkem léta.

4 Pracovní list číslo 3 1. Doplň křížovku a doplň ň cvičení: R U K A R P A končetina zemní olej J E S K Y N Ě podzemní dutina L V V Y D R A N R S K prvek měkký kov vodní savec evropský stát P Í S E K sypká zemina S K E L E T kostra zdroj: leták Třeboňská rašeliniště, vydalo MŽP B D É L N Í K rovnoběžník B A N K A peněžní ústav H Ř E N S K severočeské město J E Z vodní stavba N A R C I S květina N C tmavá část dne Š Í P E K plod růže Na jaře kvete hlavně na rašeliništi. U města Nové Hrady, JV od Šalmanovic se nachází národní přírodní rezervace Č _ É B _. (doplň) 2. Uprav a správně přiřaď ř ď houby. Houby mají/nemají zelené barvivo chlorofyl. Důležité je podhoubí. Houby mají na spodní straně klobouku rourky nebo lupeny. Přiřaď ď houby: b) c) křemenáč klouzek hřib satan holubinka liška rourky lupeny špička hřib kozák bedla muchomůrka 3. V jakých skupenstvích se vyskytuje voda? Napiš: Přiřaď, kam zařadíme podle skupenství: a) páru jinovatku mlhu sníh déšť zdroj:

5 Pracovní list číslo 4 1. Vyjmenuj obiloviny (alespoň 5): 2. Doplň věty: Do okopanin řadíme především... Tlustý kořen cukrovky se nazývá Ta je zásobníkem 3. Spoj, co k sobě patří kde rostou. 4. Vylušti tajenku. čekanka obecná v lese rašeliník ostrolistý zeměžluč pcháč obecný suchá místa u cest vlhká místa v polích a lese bělomech sivý přeslička lesní chrpa luční pole jetel žito louka zvonek luční B R K krmivo pro koně K M E T A vlasatice (vesmírná) B B R vodní hlodavec L U S K pukavý plod K L K A N australský savec V E S M Í R kosmos zdroj: 5. Jak dělíme ovoce? Použij obrázky. Názvy ovoce přiřaď k rozdělení. a) b) c) zdroj:

6 Pracovní list číslo 5 1. Spoj listy se správnými názvy. akát list složený jílovec maďal lípa dub 2. Doplň tajenku: jahodník jasan olše list jednoduchý kopřiva M D Ř Í N H Ř E žal L E V král zvířat J A V R listnatý strom Z I M A opak léta N A Ž K A suchý plod K A T K A ženské jméno opadávající jehličnatý strom Tajenka: Napiš 3 příklady výsledku z tajenky. 3. Napiš názvy stromů. (využij nápovědy) lípa borovice modřín smrk bříza jedle Zdroj stromů: Prvouka 3.r.

7 Pracovní list číslo 6 1. Zakresli do mapy národní parky a napiš jejich názvy: Chráněná území dělíme líme na velkoplošná a maloplošná. maloplo Spoj, co k soběě patří. národní přírodní rezervace národní parky velkoplošná přírodní řírodní památky přírodní rezervace chráněné krajinné oblasti národní přírodní př památky maloplošná 3. Zakresli do mapy maloplošnéé národní přírodní p rezervace v chráněné ěné krajinné oblasti Třeboňsko. T 1. Červené blato 2. Stará řeka 3. Velký a Malý Tisý Jak se jmenuje vyobrazený pták? zdroj: Naše příroda,výbě íroda,výběr Readers Digest Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem rozpo České republiky

8 Pracovní list číslo 7 1. Třeboňsko je kraj rybníků, ale patří sem i rozsáhlé lesy. Jaký je význam lesa pro život lidí uveď 4 možnosti:. 2. Co je to sukcese? (podtrhni) a) nepřirozený sled změn přírody na určitém místě; b) přirozený sled změn přírody na určitém místě; c) zasahování člověka do přírody, aby se příroda co nejdříve zpamatovala ze zásahu člověka. 3. Seřaď lesní patra od nejvyššího k nejnižšímu a přiřaď živočichy: patro bylinné patro keřové patro stromové patro kořenové patro mechové myš ploník ztenčený hřib strakapoud ostružník maliník 4. Podle možnosti získávání potravy a úkrytu obývají lesní patra různí živočichové. Vylušti křížovku a napiš, ve kterém lesním patře živočich žije. ( straka obecná) S Ý K R K A pták T A K A R mužské jméno R Á N část dne A R S E N jed K U L I S A divadelní dekorace A P L A U S potlesk R D I N A C E pracoviště lékaře B R U S E L evropská metropole E B E N černé dřevo V C E L K U dohromady N T A hudební značka K R Á Š L I T I zdobiti

9 Pracovní list číslo 8 1. Doplň text, použij nápovědu: Rašeliniště mají význam. Zadržují vodu. Třeboňská rašeliniště informují o minulosti zdejší krajiny. Ve vrstvách jsou zbytky a. Vědci dokážou zrekonstruovat krajinu před lety podle. vodohospodářský rašeliny rostlin živočichů pylových zrn 2. Uveď alespoň dva významy rašeliny: a) b) 3. Doplň správnou odpověď: Rašeliniště na Třeboňsku jsou značně podobná mokřadní severské lesotundře. Losí blato bylo přírodní rezervací vyhlášeno v roce. 4. Typickým obyvatelem Losího blata je (tajenka) S B severské zvíře V Ý CH D světová strana K P Ř I V A plevelná rostlina P A V A slezské město T R A M V A J pouliční el. dráha K A J U T A kabina na lodi K L I Z E střetnutí, srážka S M A N Turek K Ň A K lihovina M A Ň Á S E K loutka D G A velký pes R U N ovčí vlna A M N E S T I E prominutí trestu zdroj: Naše příroda, Výběr Readers Digest

10 Pracovní list číslo 9 1. Spoj správné názvy s obrázky zvířat: zdroj: Naše příroda,výběr Readers Digest sýkora parukářka, střevlík zlatý, křižák obecný, ježek obecný, ještěrka, zmije obecná 2. Na rašeliništi, které je pokryto porostem, roste především ( tajenka).. B E L G I E evropský stát K R K D Ý L ještěr R H V Á N Í box K K A I N omamná látka V R B A listnatý strom J I R Á S E K náš spisovatel histor. romány C E L T americká šelma V E Ř E J zárubeň dveří B R N metropole Moravy B L A T U CH rostlina u vody A N T I K A říšský a římský starověk T CH Ř zapáchající šelma K A P L E kostelík V A L Č Í K společenský tanec 3. Doplň správně větu. V době květu v rašeliništi omamně voní Rostlina je hojně rozšířena na lukách, mezích. Je to léčivá bylina, sbírá se kořen a list Chráněná, vytrvalá vodní bylina, která se vyskytuje ve stojatých vodách. Nápověda brusnice borůvka smetanka lékařská (pampeliška) rojovník bahenní jetel luční leknín bílý sasanka hajní

11 Pracovní list číslo prav chyby: Lasice hranostaj začne čne na jaře pelichat. Zimní srst s jí začne opouštět, ě zamění ění ji za srst letní bílou. Na jaře má srst řidší. Na zimu ji srst zhoustne a ztmavne. 2. Vylušti křížovku. K R M K B R N Á N A L N L N L S E M A V T E L Á N správce hradu J tekutina na smažení Á N liter. dílo většího tšího rozsahu H opak málo bicykl moravská metropole D A citový stav Á opak staré V jakém prostředí žije? Čím se živí? 3. Která území jsou na Třeboňsku ř ňsku přírodní rezervace: Nápověda: Na mapě jsou zakresleny některé ěkteré přírodní př rezervace. Doplň jejich název S - - V - P - - S - P U VLKVA B R - - U C4. - R zdroj: Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem rozpo České republiky

PŘÍRODOPIS. Pracovní listy

PŘÍRODOPIS. Pracovní listy PŘÍRODOPIS 6 ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 Obsah: učivo str Neživá příroda Rozdělení přírody, přírodniny živé a neživé 1-2 Vznik Země a její

Více

ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy

ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 MĚL BYCH ZNÁT: - Rozumět základním zeměpisným termínům - Umět pojmenovat různé typy krajin a jejich

Více

PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK. LABORATORNÍ PRÁCE č. 1

PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK. LABORATORNÍ PRÁCE č. 1 VY_52_INOVACE_Př.6.A.01 PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK LABORATORNÍ PRÁCE č. 1 Mgr. Zuzana Brunclíková Datum: Třída: Žák: Téma: Pozorování jednobuněčné řasy. Pomůcky: mikroskop, podložní a krycí sklíčko, pinzeta,

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA základní poznatky z přírodopisu 2. stupeň základní školy speciální

ČLOVĚK A PŘÍRODA základní poznatky z přírodopisu 2. stupeň základní školy speciální ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 ČLOVĚK A PŘÍRODA základní poznatky z přírodopisu 2. stupeň základní školy speciální 2. téma Svět rostlin a hub 2 Žák by měl: získat

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Tvorba pracovních listů pro integrovaná přírodovědná témata

MASARYKOVA UNIVERZITA. Tvorba pracovních listů pro integrovaná přírodovědná témata MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra chemie Tvorba pracovních listů pro integrovaná přírodovědná témata Diplomová práce Brno 2010 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Irena Plucková, Ph.D. Autor

Více

ZELENÁ STEZKA ZLATÝ LIST

ZELENÁ STEZKA ZLATÝ LIST ZELENÁ STEZKA ZLATÝ LIST 34. ročník soutěže STŘEDOČESKÉ KRAJSKÉ KOLO Hostivice 20. 21. května 2006 SBORNÍK ZE SOUTĚŽE O SOUTĚŽI Zelená stezka Zlatý list je soutěž o přírodě pro družstva. Zúčastnit se může

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

METODICKÉ LISTY pro přátele LESNÍ PEDAGOGIKY PLZEŇ ZÁŘÍ 2012

METODICKÉ LISTY pro přátele LESNÍ PEDAGOGIKY PLZEŇ ZÁŘÍ 2012 METODICKÉ LISTY pro přátele LESNÍ PEDAGOGIKY PLZEŇ ZÁŘÍ 2012 Stránka 1 z 23 Lesní vycházky Metodika programu lesního pedagoga a dětí předškolního, mladšího a staršího školního věku v lese Vážení přátelé

Více

PRVOUKA 3. Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14

PRVOUKA 3. Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 PRVOUKA 3 Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 Měl bych znát : 1. - orientaci ve svém okolí a okolí školy, nejkratší cestu do školy 2. - svoji rodinu, blízké

Více

Voda je všude kolem nás

Voda je všude kolem nás Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav primární a preprimární edukace Voda je všude kolem nás Diplomová práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí diplomové práce: Veronika Hradilová

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

Náměty exkurzí zaměřených na EVVO II.

Náměty exkurzí zaměřených na EVVO II. Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Náměty exkurzí zaměřených na EVVO II. metodický materiál pro ZŠ Anotace Manuál Náměty exkurzí zaměřených na EVVO vzniká jako výstupní

Více

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět jako východisko uplatňování integrace ve ŠVP ZV.

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět jako východisko uplatňování integrace ve ŠVP ZV. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra biologie Diplomová práce Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět jako východisko uplatňování integrace ve ŠVP ZV. Jméno a příjmení: Studijní program:

Více

5.4.1 Člověk a jeho svět (ČaJS)

5.4.1 Člověk a jeho svět (ČaJS) 5.4.1 Člověk a jeho svět (ČaJS) 5.4.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a jeho svět je rozčleněn

Více

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Základem školního vzdělávacího programu pro děti s lehkým mentálním postižením je ŠVP TyMyJáNová škola aneb Škola pro dobrý život. K vytváření klíčových kompetencí využívá

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Průřezové téma environmentální výchova

Průřezové téma environmentální výchova Environmentální výchova Charakteristika průřezového tématu Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti postupného

Více

Regionální učebnice pro 2. 9. třídy základní školy Střední Krkonoše a Podkrkonoší

Regionální učebnice pro 2. 9. třídy základní školy Střední Krkonoše a Podkrkonoší Regionální učebnice pro 2. 9. třídy základní školy Střední Krkonoše a Podkrkonoší C M Y K Úvodní slovo autora Milí žáci, jsem rád, že máte možnost listovat v regionální učebnici našeho kraje. Jde o první

Více

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Přírodopis. Přehled učiva a školních výstupů Gymnázium osmileté nižší stupeň Základní škola

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Přírodopis. Přehled učiva a školních výstupů Gymnázium osmileté nižší stupeň Základní škola MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 Přírodopis Přehled učiva a školních výstupů Gymnázium osmileté nižší stupeň Základní škola Autoři: Mgr. Tomáš Hasík, Mgr. Lenka Kořínková, Mgr. Kateřina

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4. Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast je v 1. - 3. r. realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu prvouka,ve 4. a 5.ročníku ve vyučovacích předmětech přírodověda a vlastivěda. 4.4.1. Prvouka Charakteristika

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka ---------------------- 5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Prvouka se vyučuje v 1., 2. a 3. ročníku 2 hodiny

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA základní poznatky z přírodopisu 2. stupeň základní školy speciální

ČLOVĚK A PŘÍRODA základní poznatky z přírodopisu 2. stupeň základní školy speciální ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 ČLOVĚK A PŘÍRODA základní poznatky z přírodopisu 2. stupeň základní školy speciální 4. téma Ochrana přírody a životního prostředí 2

Více

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace Období Ročníkový výstup Zná cestu do školy a zpět, zná název školy, jméno třídní učitelky a ředitele školy, chová se ukázněně ve škole i mimo školu, dokáže rozlišit nežádoucí formy chování. Prvouka 1.ročník

Více

Začlenění průřezových témat do učiva 1.stupně ZŠ. Metodická příručka pro učitele Přírodovědy. 5.ročník

Začlenění průřezových témat do učiva 1.stupně ZŠ. Metodická příručka pro učitele Přírodovědy. 5.ročník Začlenění průřezových témat do učiva 1.stupně ZŠ Metodická příručka pro učitele Přírodovědy 5.ročník Tento výukový materiál je součástí pracovních listů a materiálů s aktivitami na interaktivní tabuli

Více

Příloha č. 8 ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Příloha č. 8 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Žák rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí. Pozoruje a popíše změny v obci a okolí. Rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině. Místo, kde žijeme Poprvé ve škole Naše škola Naše třída O přestávce

Více

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program Základní

Více

Vytvoření výukového a metodického materiálu pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět za pomoci ICT

Vytvoření výukového a metodického materiálu pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět za pomoci ICT Projekt: Vytvoření výukového a metodického materiálu pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět za pomoci ICT Cílem projektu bylo, jak název napovídá, vytvoření pracovního a metodického materiálu pro práci

Více

ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK Spirála Výstup Učivo Kompetence Průřezová témata Jazyková výchova Rozlišuje tiskací a psací písmena. Písmeno malé, velké, Řešení problémů tiskací, psané Tvoří jednoduché věty Krátké

Více