Praha července INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praha - 31. července 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST."

Transkript

1 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 31 Praha července 2013 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. 80) (15) (23) (28) (40) (45) (55) (57) (68) (71) (92) (93) (94) (95) číslo patentu/zápisu/osvědčení datum zápisu průmyslového vzoru číslo přihlášky/žádosti datum podání přihlášky/žádosti údaje o výstavní prioritě počet průmyslových vzorů číslo prioritní přihlášky datum podání prioritní přihlášky země priority datum zveřejnění přihlášky vynálezu datum zveřejnění zapsaného průmyslového vzoru datum zveřejnění udělení patentu a zápisu užitného vzoru, datum zápisu užitného vzoru, datum oznámení udělení evropského patentu v Evropském patentovém věstníku mezinárodní patentové třídění/locarnské třídění průmyslových vzorů název vyobrazení průmyslového vzoru anotace číslo základního patentu označení přihlašovatele/žadatele označení původce označení majitele/vlastníka označení zástupce číslo mezinárodní přihlášky číslo mezinárodního zveřejnění datum a číslo první registrace přípravku pro Českou republiku datum, číslo a země první registrace přípravku v rámci Společenství doba platnosti osvědčení označení a typ přípravku datum podání a číslo evropské patentové přihlášky datum zveřejnění a číslo zveřejnění evropské patentové přihlášky v Evropském patentovém věstníku (15) (23) (28) (40) (45) (55) (57) (68) (71) (92) (93) (94) (95) Number of the patent/registration/certification Industrial design registration date Application number Date of application filling Exhibition priority data Number of industrial designs included in the application Number of priority application Filling date of priority application Priority country Date of publication of patent application Publication date of the registered industrial design Publication date of patent granting and publication date of utility model registration, registration date of utility model, publication date of European patent granting in the European patent bulletin International Patent Classification/ Locarno Classification for Industrial Designs Title Reproduction of the industrial design Abstract Number of the basic patent Applicant Inventor Owner Attorney's name and address International application number International publication number Date and number(s) of the first authorization to market the product in the CZ Date, number(s) and country of the first authorization to market the product in the EEC Term of certification validity Name of the product and product type European patent application filling date and number European patent application publication date and publication number in the European patent bulletin Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat ochranných známek (450) (526) (551) (554) (558) (583) (591) (811) (890) Číslo zápisu ochranné známky (registrace) Datum zápisu ochranné známky Číslo přihlášky ochranné známky (spisu) Datum podání přihlášky Datum vzniku práva přednosti Datum zveřejnění přihlášky po průzkumu Datum zveřejnění zápisu ochranné známky ve Věstníku Seznam výrobků a služeb Číslo třídy výrobků a služeb Omezení rozsahu ochrany o prvek Znění nebo vyobrazení ochranné známky Kolektivní ochranná známka Prostorová ochranná známka Ochranná známka tvořená pouze barvou nebo kombinací barev Datum právní moci rozhodnutí/výsledek rozhodnutí Údaje o barevnosti ochranné známky Přihlašovatel/vlastník ochranné známky Zástupce Mezinárodní číslo zápisu ochranné známky Kód státu ochrany mezinárodní ochranné známky INID codes and minimum required for the identification of bibliographics data relating to marks (Standard WIPO ST.60) (450) (526) (551) (554) (558) (583) (591) (811) (890) Number of registration Date of the registration Number of the application Date of filing of the application Date of the first application Date of the publication of the examined application Date of publication of the registration List of goods and/or services Number of the class of goods and/or services Disclaimer Reproduction of the mark Collective mark Three-dimensional mark Mark consisting exclusively of one or several colours Date of the legal force of the decision/ result of the decision Information concerning colour The applicant or the holder of the mark Name and address of the representative Number of the international registration INID code of the state of the international mark

2 Kódy pro kódování záhlaví oznámení publikovaných ve Věstníku (Standard WIPO ST. 17) BB9A FG1K FG4A FG4Q LD3K LD4Q MA4A MA4F MC3K MC4A MC4F MC4Q MH1K MH4A MH4F MH4Q MK1K zveřejněné přihlášky vynálezů zapsané užitné vzory udělené patenty zapsané průmyslové vzory částečný výmaz užitného vzoru částečný výmaz průmyslového vzoru zánik patentu vzdáním se zánik autorských osvědčení vzdáním se výmaz užitného vzoru zrušení patentu zrušení autorského osvědčení výmaz průmyslového vzoru zánik užitného vzoru vzdáním se částečné zrušení patentu částečné zrušení autorského osvědčení zánik průmyslového vzoru vzdáním se zánik užitného vzoru uplynutím doby platnosti MK4A MK4F MK4Q MM4A MM4F ND1K ND4Q PA4A PC9A PD1K PD4A PD4Q QA9A SB4A SB4F zánik patentů uplynutím doby platnosti zánik autorských osvědčení uplynutím doby platnosti zánik průmyslového vzoru uplynutím doby ochrany zánik patentů pro nezaplacení ročních poplatků zánik autorských osvědčení pro nezaplacení ročních poplatků prodloužení platnosti užitného vzoru obnova doby ochrany průmyslového vzoru změna autorského osvědčení na patent změna dispozičního práva k vynálezu převod práv a ostatní změny majitelů užitných vzorů převod práv a ostatní změny majitelů patentů převod práv a ostatní změny vlastníků průmyslových vzorů nabídka licence zapsané patenty do rejstříku po odtajnění zapsaná autorská osvědčení do rejstříku po odtajnění HA9A HB9A HC9A HD9A HE9A jmenování vynálezce oprava jmen změna jmen oprava adres změna adres Opravy Změny Různé Opravy u přihlášek vynálezů s žádostí o udělení patentu HF9A HG9A HH9A HK9A oprava dat oprava chyb v třídění oprava nebo změna všeobecně tiskové chyby v úřed. věstnících TA4A TB4A TC4A TD4A TE4A TF4A TG4A TH4A TK9A TA4F TB4F TC4F TD4F TE4F TF4F TG4F TH4F TK9F TA1K TB1K TC1K TD1K TE1K TF1K TG1K TH1K TK1K Opravy ochranných dokumentů patenty autorská osvědčení užitné vzory průmyslové vzory TA4Q TB4Q TC4Q TD4Q TE4Q TF4Q TG4Q TH4Q TK4Q jmenování vynálezce oprava jmen změna jmen oprava adres změna adres oprava dat oprava chyb v třídění oprava nebo změna všeobecně tiskové chyby v úřed. věstnících

3 Kódy pro označování zemí a mezinárodních organizací použité ve věstníku Kódy pro označování států USA použité ve věstníku AT BB CA CH CY CZ DE DK FI FR GB GR HU IL NL PL SC SE SK TW US Rakousko Barbados Kanada Švýcarsko Kypr Česká republika Spolková republika Německo Dánsko Finsko Francie Velká Británie Řecko Maďarsko Izrael Nizozemí Polsko Seychely Švédsko Slovensko Tajwan Spojené státy americké CT DE MI MN NY OH PA Connecticut Delaware Michigan Minnesota New York Ohio Pennsylvania

4 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 1 BB9A Zveřejněné přihlášky vynálezů - přehled podle čísel přihlášek Dále uvedené přihlášky vynálezů byly zveřejněny dnem, uvedeným ve Věstníku podle zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, a jsou k dispozici v patentové knihovně Úřadu průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, , Praha C 12 N 1/20 A 61 N 1/362 A 61 N 1/362 B 01 J 31/08 B 32 B 19/02 B 32 B 19/02 B 32 B 19/02 B 32 B 19/02 B 32 B 19/02 B 32 B 19/02 A 62 C 99/00 D 05 B 69/30 G 06 F 9/44 G 01 S 13/00 B 60 N 2/42 C 07 D 451/10 A 01 C 1/08 A 01 G 1/08 G 05 F 1/66 B 65 G 69/06 E 04 B 1/342 E 05 F 3/10 H 01 H 71/24 F 04 D 25/08 ( )

5 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 2 Zveřejněné přihlášky vynálezů - řazené podle MPT (71) (57) (71) (57) A01C 1/ Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha, CZ Věchet Lubomír Ing. CSc., Praha 6, CZ Šerá Božena RNDr. Ph.D., České Budějovice, CZ Způsob zvýšení rezistence rostlin před chorobami a škůdci Řešení se týká způsobu zvýšení rezistence rostlin před chorobami a škůdci, který je charakterizován tím, že se induktorem rezistence působí přímo po dobu až 24 h při teplotě 17 až 21 C na ošetřované osivo před jeho výsevem do půdy, aniž by předem vyklíčilo. Osivo nasycené tekutým induktorem rezistence se osuší a standardně skla duje do výsevu po dobu až 6 měsíců nebo se po osušení hned vyseje. Ministerstvo zemědělství ČR, Mgr. Hana Jirkalová, Těšnov 17, Praha 1, A01G 1/08 A01G 25/02 A01G 25/ GRATE s.r.o., Sulice, CZ Hochmann Danny, Kunice, CZ Zahradní zavlažovací systém Předložený vynález se týká zavlažovacího systému, který kombinuje zahradní obrubník s komponentami pro závlahu, zejména mikrozávlahu. Předmětem vynálezu je zejména zahradní zavlažovací systém, který obsahuje obrubníkový prvek (1), sestávající z trubicovité části (1.1) a kotvicí části (1.2), kde trubicovitá část (1.1) slouží k rozvodu vody a kotvicí část (1.2) slouží k ukotvení do půdy, a alespoň jeden zavlažovac í prvek (13, 14, 15), a případně dále obsahuje jeden nebo více z následujících prvků: rozváděcí prvek (9, 10), spojovací prvek (2, 2.1, 4, 11, 11.1, 12) a zaslepovací prvek (5, 11.2, 12.1). Hák Janeček & Švestka, Patentová a známková kancelář, RNDr. Roman Hák, U Průhonu 5, Praha 7, (71) (57) A61N 1/362 A61N 1/ MEDIATRADE s.r.o., Valašské Meziříčí, CZ Klinkovský Tomáš Ing., Valašské Meziříčí, CZ Táborský Pavel, Vsetín, CZ Zapojení externího kardiostimulátoru Zapojení externího kardiostimulátoru, sestávajícího ze zdroje napěťových impulsů (1) a lineárního převodníku napětí - proud (2) s výstupem proudových stimulačních impulsů (5) se vyznačuje tím, že napěťový impuls (3) je v převodníku napětí - proud (2) konvertován pouze v časovém intervalu (4). Výhodou tohoto zapojení je spojení předností obou možných způsobu tvorby proudového stimulačního impulsu: linearita převodu ze (3) do (5) a potlačení šumu v prodlevě mezi kardiostimulačními impulsy. (71) (57) A61N 1/ MEDIATRADE s.r.o., Valašské Meziříčí, CZ Klinkovský Tomáš Ing., Valašské Meziříčí, CZ Táborský Pavel, Vsetín, CZ Zapojení galvanicky odděleného napájení biozesilovače Zapojení galvanicky odděleného napájení biozesilovače, sestávajícího z plovoucí (pacientské) části (1) a přístrojové (obslužné) části (6), napájené napětím (10) proti zemi (7) se vyznačuje tím, že napájecí napětí (3) pro plovoucí část (1) je proti plovoucí zemi (2) získáno z vysoce účinné LED (4) osvětlené další vysoce účinnou LED (8) přes rezistor (9). Frekvenčně modulovaný biosignál je přenášen vysokonapěťovým kondenzátorem (5). Výhodou tohoto zapojení je spolehlivost a bezproblémové dosažení elektrické pevnosti nutné pro zkoušku defibrilační odolnosti. (71) (57) A62C 99/00 ( ) G09B 9/ K.B.K. Fire, s.r.o., Ostrava-Přívoz, CZ Bebčák Petr Ing. Ph.D., Frýdlant nad Ostravicí, CZ Metoda ověřování funkčnosti požárního větrání a zařízení k provádění metody Do testovaného prostoru se umístí generátor netoxického aerosolu z pevné a plynné fáze simulujícího kouřové zplodiny hoření, jehož slože (2) se aktivují, poté se sleduje a zaznamenává šíření aerosolového oblaku a vyhodnocuje funkčnost požá rního větrání. Aerosol tvoří směs na bázi uhličitanu draselného, hydrogenuhličitanu draselného, uhlíku, oxidu uhličitého, vodních par, nitrozních plynů, dusíku a amoniaku, vyvíjená při teplotě 600 až 1300 C v množství 3 až 100 m 3 /s, přičemž jsou v provozu testovaná zařízení pro odvod tepla a kouře. Zařízení zahrnuje generátor s nádobami (1) obsahujícími slož (2) a odpalovací zařízení (3), uloženými po 4 až 10 v loži (5) stojů, upevněných po 1 až 20 ve vaně a přikrytých perforovanými víky (9). Vana je s výhodou upevněna na nosné konstrukci (14) vozidla. Ing. Iva Rylková, Polská 1525, Ostrava - Poruba, 70800

6 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 3 (71) (57) (71) (57) (71) B01J 31/08 B01J 31/10 B01J 37/30 C07D 295/033 C07D 401/ Masarykova univerzita, Brno, CZ Pazdera Pavel Doc. RNDr. CSc., Viničné Šumice, CZ Zberovská Barbora Mgr., Brno, CZ Procházková Markéta Mgr., Popice, CZ Iontově imobilizované katalyzátory pro aktivace elektrofilů, způsob jejich výroby a použití Řešení se týká katalyzátorů na bázi 1-(pyrid-4- yl)piperazinu, iontově imobilizovaných na syntetickém polymerním ionexu. Tyto katalyzátory se připravují tak, že se roztok příslušného derivátu 1-(pyrid-4-yl)piperazinu ve vodě, methanolu, ethanolu nebo jejich směsi kontinuálně promývá přes kolonu naplněnou příslušným ionexem, nebo se diskontinuálně míchá s ionexem do požadovaného stavu nasycení ionexu. Katalyzátory se používají pro aktivaci elektrofilů. Inventia s.r.o., RNDr. Kateřina Hartvichová, Na Bělidle 3, Praha 5, B32B 19/02 B32B 23/08 B32B 27/18 B32B 27/ Technická univerzita v Liberci - Katedra strojírenské technologie, oddělení tváření kovů a zpracování plastů, Liberec 1, CZ Magna Exteriors&Interiors (Bohemia) s.r.o., Liberec, CZ Lenfeld Petr Prof. Dr. Ing., Liberec, CZ Ausperger Aleš Ing. Ph.D., Liberec, CZ Běhálek Luboš Ing., Liberec, CZ Bobek Jiří Ing., Liberec, CZ Lukeš Michal Ing., Jestřabí v Krkonoších, CZ Seidl Martin Ing., Hradec Králové, CZ Severa Zdeněk Ing. Ph.D., Jablonec nad Nisou, CZ Kompozit se syntetickou polymerní matricí a buničinou ve formě přírodních vlákenných plniv Polymerní kompozit s přírodními vlákennými plnivy na bázi buničiny pro výrobu plastových dílů, kde kompozit obsahuje od 58,5 do 88,5 hmotnostních % polypropylenu, 10 až 40 hmotnostních % přírodních vláken buničiny s délkou vláken od 0,2 do 2 mm a 1 až 1,5 hmotnostní % aditiva na bázi silikonu a od 0,1 do 0,5 hmotnostního % aditiva na bázi peroxidických dialkylů. RETROPATENT s.r.o., Dolní nám. 5/679, Jablonec nad Nisou, B32B 19/02 B32B 23/02 B32B 27/18 B32B 27/ Technická univerzita v Liberci, Liberec, CZ Magna Exteriors&Interiors (Bohemia) s.r.o., Liberec, CZ Lenfeld Petr Prof. Dr. Ing., Liberec, CZ Ausperger Aleš Ing. Ph.D., Liberec, CZ Běhálek Luboš Ing., Liberec, CZ Bobek Jiří Ing., Liberec, CZ Lukeš Michal Ing., Jestřabí v Krkonoších, CZ Seidl Martin Ing., Hradec Králové, CZ Severa Zdeněk Ing. Ph.D., Jablobec nad Nisou, CZ (57) (71) (57) (71) (57) (71) Kompozitní materiál s přírodními vlákennými plnivy na bázi buničiny pro výrobu plastových dílů Polymerní kompozit s přírodními vlákennými plnivy na bázi buničiny pro výrobu plastových dílů, kde kompozit obsa huje od 56 do 86 hmotnostních % polypropylenu, 10 až 40 hmotnostních % přírodních vláken buničiny s délkou vláken od 0,2 do 2 mm a od 2 do 6 hmotnostních % aditiva na bázi maleinanhydridu. RETROPATENT s.r.o., Dolní nám. 5/679, Jablonec nad Nisou, B32B 19/02 B32B 23/08 B32B 27/18 B32B 27/ Technická univerzita v Liberci, Liberec, CZ Bobek Jiří Ing., Liberec, CZ Lenfeld Petr Prof. Dr. Ing., Liberec, CZ Seidl Martin Ing., Hradec Králové, CZ Ausperger Aleš Ing. Ph.D., Liberec, CZ Běhálek Luboš Ing., Liberec, CZ Kompozitní materiál s přírodními vlákennými plnivy na bázi kokosu pro výrobu plastových dílů Polymerní kompozit s přírodními vlákennými plnivy na bázi kokosu pro výrobu plastových dílů, kde kompozit obsahuje od 58,5 do 88,5 hmotnostních % polypropylenu, 10 až 40 hmotnostních % přírodních vláken kokosu s délkou vláken od 0,2 do 2 mm a 1 až 1,5 hmotnostní % aditiva na bázi silikonu a od 0,1 do 0,4 hmotnostního % aditiva na bázi peroxidických dialkylů. RETROPATENT s.r.o., Dolní nám. 5/679, Jablonec nad Nisou, B32B 19/02 B32B 23/08 B32B 27/18 B32B 27/ Technická univerzita v Liberci, Liberec, CZ Magna Exteriors&Interiors (Bohemia) s.r.o., Liberec, CZ Lenfeld Petr Prof. Dr. Ing., Liberec, CZ Ausperger Aleš Ing. Ph.D., Liberec, CZ Běhálek Luboš Ing., Liberec, CZ Bobek Jiří Ing., Liberec, CZ Lukeš Michal Ing., Jestřabí v Krkonoších, CZ Seidl Martin Ing., Hradec Králové, CZ Severa Zdeněk Ing. Ph.D., Jablonec nad Nisou, CZ Kompozitní materiál s přírodními vlákennými plnivy na bázi konopí pro výrobu plastových dílů Polymerní kompozit s přírodními vlákennými plnivy na bázi konopí pro výrobu plastových dílů, kde kompozit obsahuje od 58,0 do 88,0 hmotnostních % polypropylenu, 10 až 40 hmotnostních % přírodních vláken konopí s délkou vláken od 0,2 do 2 mm a 2 až 6 hmotnostních % aditiv na bázi maleinanhydridu. RETROPATENT s.r.o., Dolní nám. 5/679, Jablonec nad Nisou, B32B 19/02 B32B 23/08 B32B 27/18 B32B 27/ Technická univerzita v Liberci, Liberec, CZ Magna Exteriors&Interiors (Bohemia) s.r.o., Liberec, CZ Lenfeld Petr Prof. Dr. Ing., Liberec, CZ Ausperger Aleš Ing. Ph.D., Liberec, CZ Běhálek Luboš Ing., Liberec, CZ Bobek Jiří Ing., Liberec, CZ Lukeš Michal Ing., Jetřabí v Krkonoších, CZ Seidl Martin Ing., Hradec Králové, CZ Severa Zdeněk Ing. Ph.D., Jablonec nad Nisou, CZ Kompozitní materiál s přírodními vlákennými plnivy na bázi lnu pro výrobu plastových dílů

7 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 4 (57) (71) (57) Polymerní kompozit s přírodními vlákennými plnivy na bázi lnu pro výrobu plastových dílů, kde kompozit obsahuje od 58,5 do 88,5 hmotnostních % polypropylenu, 10 až 40 hmotnostních % přírodních vláken lnu s délkou vláken od 0,2 do 2 mm a 1 až 1,5 hmotnostní % aditiva na bázi silikonu a 0,1 až 0,5 hmotnostního % aditiva na bázi peroxidických dialkylů. RETROPATENT s.r.o., Dolní nám. 5/679, Jablonec nad Nisou, B32B 19/02 B32B 9/02 B32B 27/18 B32B 27/ Technická univerzita v Liberci, Liberec, CZ Magna Exteriors&Interiors (Bohemia) s.r.o., Liberec, CZ Lenfeld Petr Prof. Dr. Ing., Liberec, CZ Ausperger Aleš Ing. Ph.D., Liberec, CZ Běhálek Luboš Ing., Liberec, CZ Bobek Jiří Ing., Liberec, CZ Lukeš Michal Ing., Jestřabí v Krkonoších, CZ Seidl Martin Ing., Hradec Králové, CZ Severa Zdeněk Ing. Ph.D., Jablonec nad Nisou, CZ Kompozitní materiál s přírodními vlákennými plnivy na bázi ovčí vlny pro výrobu plastových dílů Polymerní kompozit s přírodními vlákennými plnivy na bázi ovčí vlny pro výrobu plastových dílů, kde kompozit obsa huje od 68,5 až 88,5 hmotnostních % polypropylenu, 10 až 40 hmotnostních % přírodních vláken ovčí vlny průměru od 16 do 40 µm s délkou vláken od 0,2 do 2 mm a 1 až 1,5 hmotnostní % aditiva na bázi silikonu a 0,1 až 0,5 hmotnostního % aditiva na bázi peroxidických dialkylů. RETROPATENT s.r.o., Dolní nám. 5/679, Jablonec nad Nisou, (57) Vynález řeší způsob trvalé fluidizace sypkého, obtížně fluidizovatelného materiálu a to za vysokých teplot, který se používá při fluidní dopravě a přepravě a zařízení pro provádění tohoto způsobu. Horký sypký materiál určený k přepravě, je po samospádném vstupu do fluidního kanálu nepřetržitě a v celém svém objemu profukován úzkými a dlouhými proudy plynného média, které vychází z mezer mezi tyčemi, čímž je dosaženo jeho zfluidizování. Zařízení k provádění způsobu zahrnuje fluidní kanál (1) uvnitř opatřený soustavou tyčí (2) umístěných vedle sebe, mezi nimiž jsou štěrbiny (3). Soustava tyčí (2) rozděluje vnitřní prostor fluidního kanálu (1) na horní prostor (4) pro přepravu fluidizovaného sypkého materiálu (5) a na dolní prostor (6) propojený s horním prostorem (4) štěrbinami (3), přičemž spodní stěna (7) fluidního kanálu (1) je opatřena nejméně jedním přívodem plynného média (8) a horní stěna (9) fluidního kanálu (1) je opatřena nejméně jedním přívodem sypkého materiálu (10). Vynález najde uplatnění v teplárenství a elektrárenství při manipulaci s ložovým popelem u fluidních kotlů, při výrobě cementu, ve slévárenství apod. Doc. Ing. Jindřich Špaček CSc., Svatopluka Čecha 106A, Brno, (71) (57) B60N 2/42 B60N 2/50 B60N 2/075 B60N 2/ Novozámský Igor, Bučovice, CZ Novozámský Igor, Bučovice, CZ Sestava pro uchycení sedadla v automobilu Sestava pro uchycení sedadla (2) v automobilu (1) zahrnuje: nosnou část, která je opatřena upevňovacími prostředky pro upevnění alespoň jednoho sedadla (2), vodicí část pro upevnění nosné části k podvozku a/nebo podlaze automobilu (1) s možností posuvu vzhledem k podvozku automobilu (1) ve směru od přední strany automobilu (1) a/nebo od boční strany automobilu (1) a nárazovou část pro přenos tlačné síly na nosnou část pro posuv nosné části při nárazu. Ing. Veronika Zemanová, Mendlovo nám. 1a, Brno, (71) (57) C07D 451/ Zentiva, k.s., Praha 10 - Dolní Měcholupy, CZ Čerňa Igor, Výrava, SK Král Vladimír, Praha 2, CZ Hájíček Josef, Nehvizdy, CZ Dammer Ondřej, Dobřív, CZ Nové polymorfní formy tiotropium jodidu a způsob jejich přípravy Řešení se týká nových polymorfních forem tiotropium jodidu vzorce I a způsobu jejich přípravy, přičemž se nechá dichlormethan/acetonitril solvát tiotropium jodidu vzorce V krystalovat z vody. Řešení zahrnuje dvě nové polymorfní formy tiotropium jodidu a amorfní formu tiotropium jodidu včetně způsobu jejich přípravy. Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, Ing. Jana Fuchsová, Vinohradská 37, Praha 2, (71) B65G 69/06 B65G 53/ BCS Engineering, a.s., Brno, CZ Mynář Milan Ing., Brno, CZ Způsob fluidizace horkého sypkého materiálu a zařízení k provádění tohoto způsobu

8 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 5 (71) (57) C12N 1/20 A23C 9/127 A23L 1/03 A61K 35/ Ryšávka Petr RNDr., Luleč, CZ Krajíček Milan PharmDr., Chvalíkovice, CZ Ryšávka Petr RNDr., Luleč, CZ Přípravek obsahující probiotickou kulturu, způsob jeho výroby a použití Přípravek obsahující jednodruhovou nebo vícedruhovou probiotickou kulturu a nosič, přičemž probiotická kultura je alespoň částečně ve formě biofilmu přilnutého k nosiči. Způsob výroby tohoto přípravku a jeho použití v potravinářském průmyslu, humánní i veterinární farmacii a v kosmetickém průmyslu, a výrobek, který přípravek obsa huje. KANIA, SEDLÁK, SMOLA Patentová a známková kancelář, Ing. Lucie Lunzarová, Mendlovo nám. 1a, Brno, (71) (57) E04B 1/342 E04B 7/ Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Brno, CZ Juchelková Pavlína Ing., Branka u Opavy, CZ Stráský Jiří Prof. Ing. CSc., Česká, CZ Visutá lanová střecha Vynález se týká visuté lanové střechy, jejímž půdorysem je oválný a/nebo eliptický pás vymezený křivkou vnitřního nosníku tvaru oválu nebo elipsy a vnějšího nosníku (23) tvaru oválu nebo elipsy. Vnější nosník (23) je podepřen a je umístěn nad úrovní vnitřního nosníku, přičemž podélné a příčné osy vnějšího nosníku (23) a vnitřního nosníku leží v půdorysu na společných přímkách. Ing. Dobroslav Musil, patentová kancelář, Ing. Dobroslav Musil, Cejl 38, Brno, (71) (57) D05B 69/30 D05B 69/32 D05B 73/ Chee Siang Industrial Co., Ltd., New Taipei City 24890, TW Chen Xu Hui, New Taipei City 24890, TW Sloupový šicí stroj Sloupový šicí stroj sestává z hlavní skupiny (10) s hlavní hřídelí pro přenos energie. Stroj dále obsahuje hlavu (20) chapače (28), propojenou s hlavní hřídelí (1) hlavní skupiny (10), pomocný pohon (30) chapače (28), umístěný v podélném směru s hlavní hřídelí (1) hlavní skupiny (10), pro pohyb chapače (28) tam a zpět, hlavu (40) jehel, propojenou s hlavní hřídelí (1) hlavní skupiny (10), pro ochranu jehly před poškozením, převodové zařízení (50) propojené s hlavní hřídelí (1) hlavní skupiny (10) rozdělené do hlavního podavače (60) a diferenciální dopravní skupiny (70), a montážní sloup (80), v němž je umístěna hlava (20) chapače, v podélném směru uspořádaný pomocný pohon (30), hlava (40) jehel a převodové zařízení (50). Montážní sloup (80) s jehlovou deskou (81) je tvořen montážním rámem (82) a závitovým spojem (83), přičemž montážní rám (82) je ve tvaru sloupu. Jehlová deska (81) je namontována na horní části montážního rámu (82), zatímco závitový spoj (83) je připojen pod jehlovou deskou (81). Ing. Václav Kratochvíl, Táborská 758/33, Mladá Boleslav, (71) (57) E05F 3/ BRANO a. s., Hradec nad Moravicí, CZ Glanc Zdeno, Skřipov, CZ Mazur Tomáš, Skřipov, CZ Mechanismus dovírání dveřního křídla Mechanismus dovírání dveřního křídla, tvořený klikovou hřídelí (1), propojenou s dveřním křídlem (2), se kterou je ojnicí (5) spřažen píst (3), pohybující se ve válci (4) naplněném tekutinou, přičemž ve válci (4) je suvně umístěna stavitelná trubka (8), dotlačována stavitelným šroubem (7) přes pružný element (6) k pístu (3), přičemž kliková hřídel (1) prochází kolmo k ose válce (4) otvorem ve stěně válce (4) a v podstatě eliptickým otvorem ve stavitelné trubce (8). Ing. Pavel Nádvorník s.r.o., Sokola Tůmy 1099/1, Ostrava- Mariánské Hory, 70900

9 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 6 F04D 25/08 F04D 17/ (71) TWIN CITY FAN COMPANIES, LTD., Minneapolis, MN, US Khalitov Daniel, St. Louis Park, MN, US McClure Andrew W., Ramsey, MN, US Kryt odsávacího ventilátoru /379,832 US PCT/PCT/US2011/ WO 2012/ (57) Kryt (42) odsávacího ventilátoru obsahuje první válcovitý nebo kuželovitý prvek (46), druhý válcovitý prvek (44) uvnitř uvedeného prvního válcovitého nebo kuželovitého prvku (46) a větší počet částečných stěn s průchody, které účinně spojují první válcovitý nebo kuželovitý prvek (46) a druhý válcovitý prvek (44). Vnitřní prostor (48) představuje vymezené rozhraní mezi druhým válcovitým prvkem (44) a prvním válcovitým nebo kuželovitým prvkem (46) pomocí většího množství částečných stěn s průchody. Každá částečná stěna s průchodem je vyznačena prostorově oddělenými úseky stěny s průchodem, které spojitě končí tak, aby vymezovaly náběžnou hranu pro každou částečnou stěnu s průchodem. Každý z uvedených prostorově oddělených úseků stěny s průchodem má volný konec, který vymezuje první a druhou zadní hranu pro každou částečnou stěnu s průchodem. Kryt (42) odsávacího ventilátoru obsa huje přetla kovou komoru (14) pro přijetí odsávacího toku a sestavu (12) ventilátoru ve spojení s přetlakovou komorou (14), zahrnující první část (30) sestavy ventilátoru, kde tato první část (30) obsahuje vstupní kužel ventilátoru v kombinaci s krytem (34) vstupního kužele. Druhou část (40) sestavy (12) ventilátoru tvoří vpředu popsaný kryt (42) odsávacího ventilátoru. Nad krytem (42) odsávacího ventilátoru je umístěna sestava (16) zavětrovacího pásu (100) účinně spojená se sestavou (12) ventilátoru. Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Otakar Švorčík, Hálkova 2, Praha 2, (71) (57) G01S 13/00 G06Q 50/22 G01Q 20/00 ( ) ( ) G08B 1/ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ - UNIVERZITA OSTRAVA, Ostrava - Poruba, CZ Martinec František Ing. CSc., Lučina, SK Volner Rudolf Prof. Ing. Ph.D., Žilina, SK Metoda snímaní parametrů objektu (osoby) na dálku s využitím frekvenčních spekter Metoda snímaní parametrů objektu na dálku s využitím frekvenčním spekter snímačů (3) je využita pro vyhledávání ztracených osob v členitém terénu. V případě ztráty osoby (1) proběhne získání základních informací o této osobě od jejich příbuzných a známých. Údaje jsou zavedeny do bloku (4) databáze informací o stavu hledané osoby (1). Sníma če (3a) - (3e) jsou umístěny na pěti bezpilotních létajících prostředcích, přičemž každý ze snímačů (3a) - (3e) je umístěn na jednom bezpilotním létajícím prostředku, a v reálném čase snímají biologické údaje osob ve sta noveném prostoru. Výběr prostoru je dán údaji poskytnutými příbuznými a známými hledané osoby (1). Informace ze snímačů (3a) - (3e) jsou vedeny do bloku (2) analýzy a syntézy. V bloku (2) analýzy a syntézy dochází v reálném čase k porovnání údajů z bloku databáze informací (4) o stavu hledané osoby (1) a navigačního bloku (5). Postupným porovnáváním a upřesňováním snímání a porovnáváním údajů z jednotlivých bloků je hledána shoda informací ze snímačů (3a) - (3e), bloku (4) databá ze informací o stavu hledané osoby (1) a navigačního bloku (5) a tím stanovení: konkrétního místa pohybu hledané osoby (1), určení stavu hledané osoby (1), určení - identifikace hledané osoby (1). (71) G05F 1/66 G05B 19/02 G06Q 50/00 ( ) HAIDY a.s., Praha 4, Michle, CZ

10 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 7 (57) Koperniech Martin Ing., Poprad, SK Dršťák Zdeněk, Pečky, CZ Abraham Petr Ing., Třebíč, CZ Kolafa Lukáš Ing., Praha 4 - Chodov, CZ Čáp Jan, Pyšely, CZ Rusnák Milan Ing., Osnice, CZ Chovan Radoslav Ing., Poprad, SK Hrabec Michal, Zdice, CZ Způsob sledování a/nebo řízení spotřeby alespoň jedné energie nebo média v budově Cílem vynálezu je sledování a řízení spotřeby energií nebo médií (el. energie, voda, plyn) v budově (27) nebo v její samostatné provozní části (28, 29, 30), bez nutnosti instalace velkého množství měřičů spotřeby (23, 24, 25, 26), tzn. buď zcela bez nich, nebo se značkou redukcí jejich počtu. Koncové nebo ovládací prvky (3 až 12, 31, 32, 33) spotřeby jsou připojeny k modulu (13) řízení řídící jednotky (2). Provozní data o parametrech a stavu koncových nebo ovládacích prvků (3 až 12, 31, 32, 33) spotřeby se přenáší do modulu (15) měření, kde se z nich vypočítá aktuální, případně i budoucí spotřeba. Uživatel nastavuje limity spotřeby jako svá uživatelská data pomocí konfiguračního rozhraní (16), odkud se přenáší do modulu (13) řízení a prostřednictvím modulu (14) komunikace do modulu (15) měření. Modul (15) měření porovnává provozní a uživatelská data. Při skutečném nebo hrozícím překročení limitu spotřeby nebo se informace dostane k uživateli z modulu (14) komunikace pomocí internetové služby instant messaging (18), u (19), sociální sítě (20), SMS zprávy nebo push notifikace. Zpřesnění provozních dat lze dosáhnout připojením alespoň jednoho měřiče spotřeby (23, 24, 25, 26) k modulu (15) měření, kde měřič spotřeby (23, 24, 25, 26) určí skutečnou spotřebu koncových nebo ovládacích prvků (3 až 12, 31, 32, 33) spotřeby při jejich postupném zapínání a vypínání. PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o., Husova 5, České Budějovice, (71) (57) (14) je propojený s komunikačním portem bloku (5) záka zníka a pátý port (15) je propojený s komunika čním portem (71) bloku (7) přenosu dat. Blok (2) mechaniky je opatřený výstupem signálů ovládání mechanických prvků, výstupem (23) signálů ovládání hydraulických prvků. Blok (3) měření je opatřený vstupem signálu změny obsahy nádrže, vstupem signálu dosažení stanoveného minima. Blok (4) detekce je opatřený vstupem (42) signálu stavu zdroje napájení elektrickou energií, vstupem (43) signálu stavu vnitřního ohrožení, vstupem (44) signálu stavu vnějšího ohrožení a vstupem (45) signálu polohy stanice. Blok (5) zákazníka je opatřený čtečkou (53) karet, klávesnicí (55) a displejem a blok (7) přenosu dat je opatřený prostředky pro dálkovou komunikaci dat. Ing. Vítězslav Žák, patentový zástupce, Ostopovická 4, Troubsko, H01H 71/24 H01H 75/10 H01H 73/ Siemens Aktiengesellschaft, München, DE Augusta Zbynek, Letohrad, CZ Musil Filip, Zachlumi, CZ Elektrický spínač DE Vynález se týká elektrického spínače (10), zejména elektrického výkonového spínače, s nadproudovým spouštěcím zařízením (20), které v případě situace nadproudu přeruší průtok proudu (I) tímto spínačem (10). Podle vynálezu je spouštěcí ústrojí (40) nadproudového spouštěcího zařízení (20) protékáno dílčím proudem (Ia) proudu (I) protékajícího elektrickým spínačem a alespoň jeden další dílčí proud (Ib, Ic) proudu (I) protékajícího elektrickým spínačem je veden kolem spouštěcího ústrojí (40). Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 15/735, Praha 5, (71) (57) G06F 9/44 B67D 7/08 ( ) Žerdík Miroslav Ing., Ostrava - Poruba, CZ Žerdík Miroslav Ing., Ostrava - Poruba, CZ Ovládací jednotka Pro sítě samoobslužných čerpacích stanic se skladovacím úsekem a obslužným úsekem je určena ovládací jednotka opatřená řídícím blokem (1), jehož první port je propojený s komunikačním portem bloku (2) mechaniky, druhý port (12) je propojený s komunikačním portem bloku (3) měření, třetí port (13) je propojený s komunikačním portem (41) bloku (4) detekce, čtvrtý port

Praha - 21. prosince 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 21. prosince 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 51 Praha - 21. prosince 2011 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Číslo 22 Praha - 28. května 2014

Číslo 22 Praha - 28. května 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 22 Praha - 28. května 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Praha - 11. května 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 11. května 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 19 Praha - 11. května 2011 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Číslo 11 Praha - 12. března 2014

Číslo 11 Praha - 12. března 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 11 Praha - 12. března 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Praha - 23. října 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 23. října 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 43 Praha - 23. října 2013 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Praha - 7. prosince 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 7. prosince 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 49 Praha - 7. prosince 2011 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Číslo 11 Praha - 18. března 2015

Číslo 11 Praha - 18. března 2015 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 11 Praha - 18. března 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 25 ISSN 2336-7288 Praha - 24. června 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Praha - 10. července 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 10. července 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 28 Praha - 10. července 2013 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Praha - 6. října 2010. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 6. října 2010. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 40 Praha - 6. října 2010 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Praha - 5. června 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 5. června 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 23 Praha - 5. června 2013 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Číslo 19 Praha - 7. května 2014

Číslo 19 Praha - 7. května 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 19 Praha - 7. května 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Číslo 7 Praha - 12. února 2014

Číslo 7 Praha - 12. února 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 7 Praha - 12. února 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Číslo 27 Praha - 2. července 2014

Číslo 27 Praha - 2. července 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 27 Praha - 2. července 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 20 ISSN 2336-7288 Praha - 20. května 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Číslo 14 Praha - 8. dubna 2015

Číslo 14 Praha - 8. dubna 2015 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 14 Praha - 8. dubna 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Praha - 27. prosince 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 27. prosince 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 52 Praha - 27. prosince 2013 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 30 ISSN 2336-7288 Praha - 29. července 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Praha - 20. června 2012. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 20. června 2012. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 25 Praha - 20. června 2012 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Číslo 31 Praha - 30. července 2014

Číslo 31 Praha - 30. července 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 31 Praha - 30. července 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 19 ISSN 2336-7288 Praha - 13. května 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Číslo 18 Praha - 30. dubna 2014

Číslo 18 Praha - 30. dubna 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 18 Praha - 30. dubna 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Číslo 13 Praha - 1. dubna 2015

Číslo 13 Praha - 1. dubna 2015 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 13 Praha - 1. dubna 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Praha - 18. prosince 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 18. prosince 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 51 Praha - 18. prosince 2013 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Praha - 23. ledna 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 23. ledna 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 4 Praha - 23. ledna 2013 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Praha - 29. září 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 29. září 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 39 Praha - 29. září 2011 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 18 ISSN 2336-7288 Praha - 6. května 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Praha - 6. června 2012. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 6. června 2012. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 23 Praha - 6. června 2012 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Praha - 7. července 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 7. července 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 27 Praha - 7. července 2011 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Praha - 21. listopadu 2007. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 21. listopadu 2007. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 47 Praha - 21. listopadu 2007 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více