Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite"

Transkript

1 Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite Marek Rychlý Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů Přednáška pro IOA 19. listopadu 2014 Marek Rychlý Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite Přednáška pro IOA, 19. listopadu / 28

2 Obsah 1 Popis, vlastnosti a použití komponenty Human Task 2 Nová SCA aplikace a komponenta Human Task Napojení komponenty Human Task na BPEL proces Formulář pro komponentu Human Task a nasazení na server 3 Marek Rychlý Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite Přednáška pro IOA, 19. listopadu / 28

3 Zapojení uživatelů a Human Task komponenta (opakování ze 4. přednášky) Umožňuje interakci SCA aplikace s uživateli. (zapojení daných uživatelů či daných skupin uživatelů do business procesu) Používána samostaně nebo napojena na BPEL proces. (poskytnutí UI klientských službám nebo uživatelské rozhodování v BPEL) Interakce přes BPM Worklist v Oracle SOA Suite, nebo zprávami. (tj. přes předdefinované webové rozhraní nebo např. , SMS, jabber, atp.) (diagram převzat z Oracle SOA Suite 11g: Essential Concepts ) Marek Rychlý Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite Přednáška pro IOA, 19. listopadu / 28

4 Možnosti Human Task komponenty Přiřazení a doručení úloh uživatelům, jednotlivcům i skupinám. (uživatelé, skupiny a role; přiřazeni staticky/dynamicky via business rules ) Zobrazení úloh uživatelům pomocí různých kanálů/technologií. ( Oracle BPM Worklist, vlastní/externí (G)UI aplikace, em, atp.) Pravidla pro eskalaci, platnost/deadlines, delegaci a upozornění. (zaručují, že zpráva/úloha si včas najde svého příjemce/vykonavatele) Uživatelé mohou své úlohy přeskupovat, filtrovat, uspořádat, atp. (podpora individuálního plánování práce, vyšší produktivita uživatelů) Správci sledují, přeřazují úlohy pro lepší rozdělení zátěže, atd. (uživatelé řeší úlohy v business procesu/workflow, stojí to čas/peníze) Marek Rychlý Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite Přednáška pro IOA, 19. listopadu / 28

5 Human Task jako SCA komponenta Human Task komponenta je běžnou komponentou SCA. (má rozhraní definované WSDL dokumentem, datové zprávy popsáný v XSD, atd.; nabízí operace pro vytvoření, aktualizaci a zrušení úloh, atp.) Při vytvoření je úloha přiřazena a doručena uživatelům. (přiřazení úlohy na základě daných kritérií, doručení přes UI nebo zprávami) Po reakci uživatelů je výsledek vrácen přes callback operaci. (asynchronní, odesílatel volání Human Task komponenty může čekat dlouho) (diagram převzat z Oracle SOA Suite Components: Human Workflow ) Marek Rychlý Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite Přednáška pro IOA, 19. listopadu / 28

6 Způsob použití Human Task v SCA Human Task komponentu lze použít 1 jako samostanou SCA aplikaci/webovou službu, (služba nabízena ostatním službám v rámci SOA, bez další business logiky) 2 jako komponentu SCA aplikace řízenou BPEL procesem. (komponenta součástí business procesu, volána podle logiky procesu) Všechny instance v rámci SCA kontejneru vykonávány jedním human workflow service engine. (nezávisle na způsobu použití v SCA komponentě, podobně jako u BPEL) (diagram převzat z Oracle Fusion Middleware Developer s Guide for Oracle SOA Suite 11gR1 ) Marek Rychlý Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite Přednáška pro IOA, 19. listopadu / 28

7 Obsah definice Human Task komponenty v SCA Obecné vlastnosti úlohy. (název, možné výsledky, priorita, expirace, atd.) Parametry úlohy vč. jejich (XML) datových typů. Postup schválení úlohy o jedné čí více fázích/ stages. Pravidla pro exipraci a eskalaci úlohy. Nastavení upozorňování zúčastněných stran. Seznam vykonavatelů/ builders pro každou fázi/ stage. (skupiny/role uživatelů, souběžní či postupní vykonavatelé v jednotlivých fázích) Pravidla pro schvalování úlohy. (schvalovatelé dáni business dokumenty, tzv. ADF objekty, a business pravidly) V SCA aplikaci je popis instance Human Task komponenty v souboru *.task. Marek Rychlý Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite Přednáška pro IOA, 19. listopadu / 28

8 ADF Objects & Stages Jedna úloha může vyžadovat součinnost více uživatelů. (může být schvalováno/upravováno více částí dokumentu, např. výdajový doklad může obsahovat hlavičku, položky výdajů a účtující strany) Dokument, jako celek, tedy prochází více stages schvalování. (např. se zvlášt ověřuje správnost účtujících stran a zvlášt položky výdajů) Dokument jako ADF object a stages mapovány na jeho části. (může být zobrazen/upravován uživateli i použit pro řízení úlohy/výběr uživatelů) ADF je v podstatě SDO, tj. XML poskytovaný nějakou webovou službou. (diagram převzat z Oracle Fusion Middleware Modeling and Implementation Guide for Oracle Business Process Management 11gR1 ) Marek Rychlý Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite Přednáška pro IOA, 19. listopadu / 28

9 List Builders & Task Operations Ke stages definovány list builders. (určují uživatele a způsob jejich účasti v dané fázi úlohy, např. souběžná/postupná) Uživatelé určení v LB různými kritérii. (dané jmény, XPath výrazy, skupinami, jednotlivými rolemi a pozicemi i jejich řetězci; nebo na základě pravidel vracejících uvedené) Uživatelé pak provedou operation. (hodnotou definovanou s úlohou, např. approve / reject, či jednou z delegate, escalate, reassign, withdraw, request for Information, push back, nebo vložením dalších uživatelů jako adhoc insertions ) (diagram převzat z Oracle Fusion Middleware Modeling and Implementation Guide for Oracle Business Process Management 11gR1 ) Marek Rychlý Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite Přednáška pro IOA, 19. listopadu / 28

10 (diagram převzat z Oracle Fusion Middleware Modeling and Implementation Guide for Oracle Business Process Management 11gR1 ) Marek Rychlý Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite Přednáška pro IOA, 19. listopadu / 28

11 Hlavní části architektury Human Workflow Task Service Přijímá požadavky SCA komponent a vytváří instance úloh. (instance na základě požadavku a definice úlohy, která je součástí SCA aplikace) Alokuje zdroje, směruje zprávy, implementuje persistenci dat. Identity Service Ověřuje identity uživatelů, který jsou úlohy přiřazeny. (autentizuje a autorizuje uživatele, kontroluje vlastnosti, role a oprávnění) Používá LDAP úložiště, implicitně LDAP z WebLogic serveru. Notification Service Detekuje a zpracovává/posílá události změny stavu úlohy. (např. formou ové, hlasové, či SMS zprávy; upozorňuje uživatele na úlohy) Implementována pomocí Oracle User Messaging Service (UMS). (technologie umožňující SCA komponentám kontaktovat uživatele různými kanály) Marek Rychlý Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite Přednáška pro IOA, 19. listopadu / 28

12 Ostatní části architektury Human Workflow (diagram převzat z Oracle Fusion Middleware Developer s Guide for Oracle SOA Suite 11gR1 ) Marek Rychlý Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite Přednáška pro IOA, 19. listopadu / 28

13 Rozhraní služeb TaskService a TaskQueryService TaskService a TaskQueryService slouží ke správě a k získávání úloh. Jsou to běžné webové/soap služby. (http://host:port/integration/services/ TaskService/TaskServicePort?WSDL a.../ TaskQueryService/TaskQueryService?WSDL) Služby mohou být použity aplikacemi mimo Oracle SOA Suite. (vlastní aplikace pro obsluhu uživ. úloh) (diagram převzat z SOA 11g Human Workflow Overview ) Marek Rychlý Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite Přednáška pro IOA, 19. listopadu / 28

14 Obsluha úloh pomocí Oracle BPM Worklist (diagram převzat z Oracle Fusion Middleware Developer s Guide for Oracle SOA Suite 11gR1 ) Marek Rychlý Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite Přednáška pro IOA, 19. listopadu / 28

15 Nová SCA aplikace v jdeveloper (opakování ze 3. přednášky) Nová SCA aplikace a komponenta Human Task Napojení komponenty Human Task na BPEL proces Formulář pro komponentu Human Task a nasazení na server 1 Oracle jdeveloper, Studio Edition, verze (+ Java, integrovaná JDK 6 nebo systémová JDK 6) 2 Menu File / New, dále General/Applications a SOA Application. (zadat název aplikace, projektu a Project Technologies nechat jen SOA ) 3 V dialogu nového projektu vybrat šablonu komponentové aplikace. (Empty Composite, Composite with BPEL/BRule/Mediator/HumanT/SpringC,... ) Marek Rychlý Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite Přednáška pro IOA, 19. listopadu / 28

16 Nová komponenta Human Task Nová SCA aplikace a komponenta Human Task Napojení komponenty Human Task na BPEL proces Formulář pro komponentu Human Task a nasazení na server 1 Human Task přetáhnout ze záložky Component Palette napravo. (umístit do SCA aplikace, tj. prostřední části composite ; otevře se průvodce) 2 Zvolit název a jmenný prostor nové komponenty Human Task. (možno povolit vytvoření nového rozhraní webové služby pro komponentu) Marek Rychlý Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite Přednáška pro IOA, 19. listopadu / 28

17 Nastavení komponenty Human Task Nová SCA aplikace a komponenta Human Task Napojení komponenty Human Task na BPEL proces Formulář pro komponentu Human Task a nasazení na server 1 Dvojklik na vytvořenou Human Task v části composite. (otevře se dialog s nastavením komponenty) 2 V záložce General lze nastavit název, popis a uživatelské operace. (operace přednastaveny na APPROVE a REJECT ) 3 V záložce Data pak parametry/vstupní dokumenty a atributy z prostředí. (zde nutno nastavit data a ADF dokumenty, které má úloha zobrazovat) Marek Rychlý Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite Přednáška pro IOA, 19. listopadu / 28

18 Nová SCA aplikace a komponenta Human Task Napojení komponenty Human Task na BPEL proces Formulář pro komponentu Human Task a nasazení na server Přidání nového parametru komponenty Human Task 1 V záložce a části Data klik na (+) a zvolit Add other parameter. 2 Vybrat datový typ parametru či element dle XSD, případně povolit editaci. (editovatelné parametry bude možno během úlohy upravovat a pak číst) Marek Rychlý Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite Přednáška pro IOA, 19. listopadu / 28

19 Nová SCA aplikace a komponenta Human Task Napojení komponenty Human Task na BPEL proces Formulář pro komponentu Human Task a nasazení na server Editace fází komponenty Human Task 1 V záložce a části Assignment dvojklik na <Edit Participant>. 2 V dialogu pak klik na (+), zvolit Add user a vyplnit uživatele. (v čisté instalaci bude k dispozici jen uživatel weblogic ) 3 Tamtéž v záložce Advanced možno expiraci a možnost delegace úlohy. Marek Rychlý Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite Přednáška pro IOA, 19. listopadu / 28

20 Nová SCA aplikace a komponenta Human Task Napojení komponenty Human Task na BPEL proces Formulář pro komponentu Human Task a nasazení na server Napojení komponenty Human Task na BPEL proces 1 V BPEL procesu v Component Pallete vybrat oddíl SOA Components. ( Component Pallete je nástrojový pruh vpravo, kde jsou mj. BPEL aktivity) 2 Z... Pallete přetáhnout do BPEL procesu aktivitu Human Task. (toto vytvoří nový scope s asynchronním voláním Human Task komponenty) 3 Otevřít přidanou aktivitu a přiřadit jí Human Task komponentu. (společně s přiřazením namapovat parametry ůlohy na BPEL proměnné) Marek Rychlý Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite Přednáška pro IOA, 19. listopadu / 28

21 Volání Human Task z BPEL procesu Nová SCA aplikace a komponenta Human Task Napojení komponenty Human Task na BPEL proces Formulář pro komponentu Human Task a nasazení na server Výsledek v $ApproveHoliday1_globalVariable.payload/task:systemAttributes/task:outcome. Marek Rychlý Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite Přednáška pro IOA, 19. listopadu / 28

22 Nová SCA aplikace a komponenta Human Task Napojení komponenty Human Task na BPEL proces Formulář pro komponentu Human Task a nasazení na server Formulář pro komponentu Human Task 1 Dvojklik na komponentu Human Task v části composite. (otevře se dialog s nastavením komponenty) 2 V editoru komponenty vybrat Create Form / Auto-Generate Task Form. (v dialogu poté zadat název nového projektu, kde bude formulář vytvořen) 3 Po vytvoření formuláře bude zobrazena JSPX stránka s formulářem. Marek Rychlý Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite Přednáška pro IOA, 19. listopadu / 28

23 Nová SCA aplikace a komponenta Human Task Napojení komponenty Human Task na BPEL proces Formulář pro komponentu Human Task a nasazení na server Nasazení SCA aplikace a formuláře pro Human Task 1 Nasazení/deployment SCA aplikace běžným způsobem. (tzn. přímo na aplikační server nebo prostřednictvím SOA archivu/sar) 2 Před tvorbou SAR se jdeveloper zeptá na nasazení/deployment projektů s formuláři UI komponent Human Task v SCA aplikaci. (z projektů formulářů budou sestaveny Enterprise archivy/ear) 3 EAR je možno nasadit/deploy např. pomocí Enterprise Manager: vlevo složka WebLogic Domain a soa_domain, nahoře menu WebLogic Domain a App... Deployment / Deploy, zvolit EAR archiv a poté cíl soa_server1. 4 Při výběru SCA aplikace v Enterprise Manager a její komponenty Human Task by měl být formluář úlohy viditelný v záložce Administration. (tam je také možno upravit správnou adresu a port webového serveru provozujícího formulář, např. v případě tunelování/přesměrování portů) 5 Formulář se pak zobrazuje při otevření úloh uživatele v BPM Worklist. Marek Rychlý Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite Přednáška pro IOA, 19. listopadu / 28

24 Human Task se používá pro zapojení uživatelů do business procesu. (obecně pak k interakci běžící SCA aplikace s uživateli) Human Task komponenta popsána mj. stages a list builders. (popisují průběh úloh v komponentě a zpúsob zjištění účastníků úlohy) Human Task volána asynchronně s dokumentem zorbazeným v úloze. (odpověd uživatele je pak konkrétní pro danou úlohy, např. approve, nebo obecné delegování, eskalace, atd.) Vzniklé úlohy zpřístupněny pomocí Human Workflow služeb. (alespoň TaskService a TaskQueryService pro správu a dotazování úloh) Příště? Business Rule komponenta (business pravidla, popis fakt, množin a slovníků pravidel, použití "Business Rule"komponenty a její integrace do BPEL procesu,... ) Marek Rychlý Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite Přednáška pro IOA, 19. listopadu / 28

25 Poděkování Tento předmět byl podpořen projektem MŠMT CZ.1.07/2.2.00/ Vzdělávání v IT pro praxi. Marek Rychlý Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite Přednáška pro IOA, 19. listopadu / 28

Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě

Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě Katedra informačních technologií, VŠE Praha Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě Semestrální práce, ZS 2008/09 Igor Hendrych, Ondřej Horák, Jaroslav Kalina, Roman Kvasňa, Jan Mareš, Ondřej Veselý

Více

PŘÍLOHA Č.1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PŘÍLOHA Č.1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ver. 20150710 PŘÍLOHA Č.1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku informačních systémů a technologie na univerzitě i v podniku II

Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku informačních systémů a technologie na univerzitě i v podniku II Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku informačních systémů a technologie na univerzitě i v podniku II P. Burian, P. Dvořák Ústav počítačové a řídicí techniky Vysoká

Více

Webové služby v Java EE (JAX-WS)

Webové služby v Java EE (JAX-WS) Webové služby v Java EE (JAX-WS) Marek Rychlý Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů Přednáška pro PDI 7. listopadu 2014 Marek Rychlý Webové služby v

Více

Enterprise Architect Informační portál

Enterprise Architect Informační portál Enterprise Architect Informační portál Základní fakta Název dokumentu Enterprise Architect Informační portál Základní fakta Verze 4.0 Autor Petr Kalíš (petr.kalis@dataprojekt.cz) Společnost Dataprojekt

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

Příloha č. 1 Popis architektury IISSP

Příloha č. 1 Popis architektury IISSP Příloha č. 1 Popis architektury IISSP Příloha č.1 - Popis architektury IISSP.doc Strana 1 z 35 Obsah: Definice pojmů a zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Co je informační systém Státní pokladny... 5 2.1 Integrovaný

Více

PRO WORKFLOW SYSTÉM FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS

PRO WORKFLOW SYSTÉM FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS GENEROVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO

Více

1. Přehled: SharePoint Services 3.0 a workflow... 7. 2. Úvod do problematiky, motivace... 8. 3. Popis technologie Workflow Foundation...

1. Přehled: SharePoint Services 3.0 a workflow... 7. 2. Úvod do problematiky, motivace... 8. 3. Popis technologie Workflow Foundation... 1 Obsah 1. Přehled: SharePoint Services 3.0 a workflow... 7 2. Úvod do problematiky, motivace... 8 3. Popis technologie Workflow Foundation... 9 3.1 Sekvenční workflow... 9 3.2 Stavové workflow... 9 4.

Více

Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka

Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka Červen 2009 1 ÚVOD Microsoft Dynamics AX 2009 je komplexní řešení správy podniku pro střední a větší organizace, které funguje podobně jako ostatní

Více

Obsah...2. Úvod...4. Business Process Management...7. Podnikové procesy...5. Typy podnikových procesů...5. Procesně orientované řízení...

Obsah...2. Úvod...4. Business Process Management...7. Podnikové procesy...5. Typy podnikových procesů...5. Procesně orientované řízení... Obsah...2 Úvod...4 Business Process Management...5 Podnikové procesy...5 Typy podnikových procesů...5 Procesně orientované řízení...6 Historický přehled v přístupech k podnikovým procesům...6 Postupné

Více

IS Krizkom Uživatelská dokumentace

IS Krizkom Uživatelská dokumentace IS Krizkom Uživatelská dokumentace pro úroveň: OCH ochraňovatel Zpracoval: DATASYS s.r.o. Praha 2014 Obsah Historie dokumentu...2 1. Úvod... 2 1.1 Účel dokumentu...2 1.2 Seznam zkratek...3 1.3 Informační

Více

IS Krizkom Uživatelská dokumentace

IS Krizkom Uživatelská dokumentace IS Krizkom Uživatelská dokumentace pro úroveň: ORP obecní úřad obce s rozšířenou působností Zpracoval: DATASYS s.r.o. Praha 2014 Obsah Historie dokumentu...2 1. Úvod... 3 1.1 Účel dokumentu...3 1.2 Seznam

Více

API (Application Program Interface) je sada programů, protokolů, knihoven a nástrojů pro vytváření programových aplikací.

API (Application Program Interface) je sada programů, protokolů, knihoven a nástrojů pro vytváření programových aplikací. Lukáš Cirkva 1 Kapitola 1 Slovníček pojmů a zkratek ACL (Access Control List) jedná se o soubor práv pro komplexnejší řízení přístupových práv ke zdrojům a službám. V UNIXových operačních systémech je

Více

PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU. Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS)

PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU. Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS) PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS) Obsah Obsah Seznam obrázků...3 Seznam zkratek...3 Úvod...4 Hlavní přínosy implementace BPMS...5 Koncepce

Více

IBM Cognos Express Verze 10.1.0. Správa produktu IBM Cognos Express

IBM Cognos Express Verze 10.1.0. Správa produktu IBM Cognos Express IBM Cognos Express Verze 10.1.0 Správa produktu IBM Cognos Express Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, který podporují, si přečtěte informace v umístění Upozornění na stránce 169. Informace

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ

Více

Hotelový informační systém. Bakalářská práce

Hotelový informační systém. Bakalářská práce Hotelový informační systém Bakalářská práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Informační systém malého hotelu Hotel Information System Michal

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite ICZ a.s. Hvězdova 1689/2a 140 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s.

Více

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 DIPLOMOVÁ PRÁCE Ing. Petr Špaček Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jakub Valčík. Editor XML dat. Katedra softwarového inženýrství

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jakub Valčík. Editor XML dat. Katedra softwarového inženýrství Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jakub Valčík Editor XML dat Katedra softwarového inženýrství Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Irena Mlýnková Studijní program: Informatika,

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 2. Databázový systém Oracle8i...8 3. Příprava dat...15 4. Možnosti prezentace a správy dat na Internetu...

Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 2. Databázový systém Oracle8i...8 3. Příprava dat...15 4. Možnosti prezentace a správy dat na Internetu... Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 1.1 Databáze...5 1.2 Vývoj databázových systémů...6 1.3 Společnost Oracle...7 2. Databázový systém Oracle8i...8 2.1 Úvodní popis...8 2.1.1 Objektově relační přístup...8

Více

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. Bc. Jiří Syrový Brno 2015

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

Využití technologie Flex pro tvorbu webových aplikací a komponent

Využití technologie Flex pro tvorbu webových aplikací a komponent Využití technologie Flex pro tvorbu webových aplikací a komponent Usage of the Flex technology to produce Web applications and components Lukáš Malý Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Práce přináší pohled

Více

RYANT InChange CRM. uživatelská příručka

RYANT InChange CRM. uživatelská příručka RYANT InChange CRM uživatelská příručka RYANT, s.r.o. Provozní oddělení: Slovenská 19, 669 02 Znojmo Tel: +420 515 221 861 Fax: +420 515 223 750 e-mail: info@ryant.cz web: http://www.ryant.cz, http://www.inchange.cz

Více