Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5"

Transkript

1 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací úlohy Podrobný popis funkcí najdete v uživatelském manuálu, který je dodáván ke stroji nebo jej naleznete na našich webových stránkách v sekci Technická podpora či aplikaci econ na adrese Potřebuji doplnit spotřební materiál Papír V aplikaci econ na adrese je možné objednat mimořádný závoz papíru nebo navýšit pravidelně zavážené množství papíru. Práce s dotykovým panelem Přepnutí do hlavní nabídky Číselnice KP-101 (volitelně) Hlasová nápověda (není určeno pro evropský trh) Slouží k zadávání hodnot a čísel Indikátor stavu Dotykový panel Spotřební materiál Smazat hodnotu Používám službu epro PLUS: v případě, že využíváte službu epro PLUS, jsou tonery a odpadní nádoby dodávány automaticky. Používám službu epro COMFORT/MAX: v případě, že využíváte službu epro COMFORT/MAX, jsou tonery, odpadní nádoby i ostatní díly (zobrazovací jednotky, fixace, válce) dodávány automaticky. požadované množství spotřebního materiálu zadejte u příslušného stroje v aplikaci econ na adrese Zap/vyp energeticky úsporný režim Nulovat nastavení Přepnutí na funkci snímání/faxu* Přepnutí na funkci kopírování* Zobrazení číselnice Nesmluvní stroj: Objednejte na adrese obchod.konicaminolta.cz. * Toto je tlačítko pro registraci. V nastaveních správce mu lze přiřadit libovolnou funkci. objednávky servisu prováděny automaticky. Aktuální stav objednávky servisu můžete zkontrolovat v aplikaci econ na adrese Nepoužívám službu epro: požadovanou servisní zakázku zadejte u příslušného stroje v aplikaci econ na adrese Kontakty V případě, že vám žádná z výše uvedených rad nepomohla, kontaktujte zákaznické centrum Konica Minolta. Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r. o. Zákaznické centrum Tel.: Poklepáním vyvoláte podrobné informace nebo zvětšíte obraz miniatury 7. Přesouváním přesunete zobrazený obraz 3. Tažením přesunete polohu v zobrazení aplikace nebo náhledu 8. Stažením nebo roztažením prstů zvětšete nebo zmenšete obraz náhledu 4. Rychlým pohybem prstu posunete seznam adres nebo úloh a můžete listovat mezi stránkami zobrazení miniatur 9. Otáčením dvěma prsty otočte obraz náhledu Zastavit zpracování Spustit zpracování Potřebuji objednat servis Používám službu epro: v případě, že využíváte službu epro, jsou 6. Přetažením přesunete dokument na zamýšlené místo Vytvoření zkušební sady kopií Aktuální stav dodávky spotřebního materiálu můžete zkontrolovat v aplikaci econ na adrese Používám službu epro BASIC nebo nemám epro vůbec: 1. Klepnutím zvolíte nebo určíte nabídku Dotykový panel hlavní nabídka Zobrazuje celkový počet vytištěných stránek Seřiďte dotykový panel / nastavte činnost dotykového panelu Zobrazení hlášení Zobrazuje aktivní a čekající úlohy Indikátor zásoby toneru Lze změnit funkce zástupců 5. Podržením zobrazíte ikonu vztahující se k dokumentu Oblast zástupců* Webová aplikace econ eshop Konica Minolta * V této oblasti lze zobrazit 24 zástupců přiřazených libovolným funkcím. Ve výchozím nastavení obsahuje hlavní nabídka Kopie, Sním./Fax, Schránka, Nastavení zvuku a Nástroje. Nástroje se zobrazí vždy. Provádění nastavení/ zobrazení stavu využití *Dostupné dotykové funkce závisí na konkrétním zobrazení.

2 Kopírování Přehledný návod 2/5 Použití číselnice* Základní kopírovací funkce vytvoření kopie 1. Klepnutím na číslice nebo do pole pro zadávání se zobrazí číselnice Kopírování základní zobrazení kopírování Registrace programu kopírování 1. Vložte originály Zobrazení rychlého kopírování Počet sad kopií Kontrola nastavení kopírování Vstupní/výstupní obraz (viditelné jen při pokládání originálů na osvitové sklo nebo do podavače originálů) 2. V hlavní nabídce klepněte na Kopie 2. Je-li třeba, dotkněte se horní strany číselnice a přetáhněte ji na jiné místo Pro každou lištu funkcí lze nastavit dvakrát 7 kopírovacích funkcí* Zadání dalších nastavení pro kopírování Zadání typu originálu 3. Klepnutím na vstupní pole zobrazte číselnici Nastavení výstupního zpracování Nastavení duplexu/ spojování Volba barevného režimu pro kopírování Upravení sytosti kopie 4. Zadejte počet kopií Nastavení faktoru zoom Volba formátu papíru a typu originálu/ změna formátu a typu papíru v zásobnících papíru 5. Stiskněte tlačítko Start *Pokud je systém vybaven volitelnou fyzickou klávesnicí KP-101, můžete ji k tomuto účelu použít. Duplex/spojování Zoom 1. Vložte originály. 2. V zobrazení kopírování klepněte na Zoom. 3. Proveďte požadovaná nastavení. 4. Klepněte na. 5. Stiskněte tlačítko Start. Kontrola nastavení výstupního zpracování Automatické zvětšení/zmenšení formátu originálu na formát Provádění ruční papíru změny zoom 1. Vložte originály. 2. V zobrazení kopírování klepněte na Duplex/spojování. 3. Proveďte požadovaná nastavení. 4. Klepněte na. 5. Stiskněte tlačítko Start. Různé hodnoty pro X a Y (zkreslení) Uživatelský zoom (hodnoty lze měnit) Kopie celého originálu včetně okrajů díky malému zmenšení formátu originálu Kopírování 2-8 stránek dokumentu na jednu stránku Volba orientace originálu vloženého do ADF nebo položeného na osvitové sklo Volba jednostranného nebo oboustranného kopírování Změna uživatelsky nastavených hodnot zoom Určení pozic vazby pro originál a kopie Přednastavení zvětšení (hodnot zoom)

3 Přehledný návod 3/5 Snímání Výstupní zpracování Snímání zobrazení snímání/faxu* 2. V zobrazení kopírování klepněte na Výst. zprac. 3. Proveďte potřebná nastavení*. 4. Klepněte na. 5. Stiskněte tlačítko Start. Nastavení skupinkování/třídění Volba dvoubodového nebo čtyřbodového děrování Volba způsobu skládání nebo vytvoření vazby Volba cíle z adresáře Ruční zadání cíle Zobrazení historie úloh Registrace programu snímání/faxu Počet sad Kontrola nastavení snímání Zobrazení cílů jako tlačítek nebo tříděného seznamu Volba umístění vazby a směru vkládání originálu Hledání cíle Registrace cíle Volba typu cíle Zadávání dalších nastavení snímání/faxu Volba rohového nebo dvoubodového sešívání Nastavení simplexu nebo duplexu Nastavení rozlišení snímání Provedení změny názvu souboru snímaného originálu/předmětu u a odesilatele Snímání do paměti USB (přímý vstup) Snímání do u (přímý vstup) Volba barevného režimu pro snímání Zadání typu souboru pro ukládání snímaných dat Volba formátu originálu 1. Zasuňte paměťové zařízení USB do hostitelského portu USB 2. V hlavní nabídce klepněte na Sním./Fax. 3. Klepněte na Přímý vstup Hledání cíle 2. Vložte originály. 3. Zvolte Uložit dokument do externí paměti a klepněte na 4. Klepněte na Zadejte cílovou adresu 1. V hlavní nabídce klepněte na Sním./Fax. Zobrazí se cíle zařazené do Oblíbené. 2. Klepněte na Č. cíle > Hledat. 3. Klepněte na Hledání názvu nebo Hledání adresy. 4. Zadejte hledaný text a klepněte na Hledat. 5. Vyberte cíl z výsledků hledání. Odeslání dat více cílům 4. Klepněte na Přímý vstup. 5. Zadejte název dokumentu. 6. Klepněte na. 7. Stiskněte tlačítko Start. 6. Klepněte na. 7. Stiskněte tlačítko Start. 2. V hlavní nabídce klepněte na Sním./Fax. Zobrazí se cíle zařazené do Oblíbené. 3. Klepněte na Typ adresy. 4. Zvolte požadovaný typ cíle. 5. Zadejte dva nebo více cílů.

4 Přehledný návod 4/5 Práce se schránkou a faxem Registrace cíle Práce se schránkou zobrazení schránek 1 1. V hlavní nabídce klepněte na Sním./Fax. 2. Klepněte na Registrace. 3. Klepněte na Zadat nov. adresu. 4. Zvolte typ cíle, který chcete registrovat. 5. Zadejte údaje o cíli a klepněte na Registrovat. Zobrazení veřejných schránek (dokumenty zde mohou ukládat všichni uživatelé) Zobrazení skupinových schránek (dokumenty zde mohou ukládat pouze uživatelé, kteří náleží ke stejné skupině)* Registrované schránky Kontrola nastavení snímání Vytvoření schránky uživatele Hledání schránky Uložení souboru do schránky Zobrazení osobních schránek (přístupné pouze osobě přihlášené do systému)* *Je dostupné jen v případě povoleného ověření uživatele. Nezobrazí se, když se přihlásí neoprávněný uživatel. Zobrazení systémových schránek (používané systémem k dočasnému ukládání souborů) Uložení souboru do veřejné schránky Vytvoření schránky uživatele Faxování (pouze s volitelným faxem) odesílání faxů V hlavní nabídce klepněte na Schránka. 3. Klepněte na Veřejná. 4. Zvolte požadovanou schránku a klepněte na Uložit. 5. V případě potřeby proveďte nastavení možností uložení souboru a nastavení snímání. Soubor je uložen. 1. V hlavní nabídce klepněte na Nástroje. 2. Klepněte na Registrace jednotlač. / schránky uživatele. 3. Klepněte na Vytvořit schránku. 4. Klepněte na Veřejná/osobní schr. uživatele. 5. Klepněte na Nová. 6. Zadejte registrační údaje a klepněte na OK. 1. Vložte originály 2. V hlavní nabídce klepněte na Sním./Fax 4. Zadejte číslo faxu 5. Stiskněte tlačítko Start 3. Stiskněte tlačítko číselnice

5 Přihlášení a zabezpečený tisk Přehledný návod 5/5 Okamžitý tisk Snímání do vašeho u 2. Vytisknou se všechny dokumenty ve frontě stroje. 1. Vložte předlohu pro snímání do podavače. 2. Přiložte identifikační kartu ke čtečce 3. Klepněte na tlačítko Sním./Fax. 1. Přiložte identifikační kartu ke čtečce umístěné pod displejem multifunkce. 4. K lepněte na ikonu Me, případně upravte Nastavení parametrů snímání. pro zahájení snímání. 6. P o dokončení snímání se 3. Po ukončení tisku se odhlaste tlačítkem Přístup. Kopírování Volba tiskové úlohy 1. Na úvodní obrazovce vyberte Ne u položky Vytisknout vše. 2. Přiložte identifikační kartu ke čtečce 4. Z adresáře Nevytištěné zvolte tiskovou úlohu. pro zahájení tisku. 3. K lepněte na tlačítko SafeQ Print. 6. P o dokončení tiskové úlohy se 1. Vložte předlohu pro kopírování do podavače. 4. V dolní části displeje můžete upravit Nastavení parametrů kopírování. 2. P řiložte identifikační kartu ke čtečce 3. K lepněte na tlačítko Kopie. pro zahájení kopírování. 6. P o dokončení kopírování se

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server.

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace, které nejsou

Více

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD Obsah 1 Úvod 1.1 Vítejte... 1-3 1.2 Návody k použití... 1-3 Tištěná příručka... 1-3 Návody k použití na CD/DVD-ROM s návody k použití... 1-3 1.3 CD/DVD-ROM s návod k použití...

Více

GDI 163/211. Uživatelská příručka

GDI 163/211. Uživatelská příručka GDI 163/11 Uživatelská příručka . Obsah 1 Úvod Copyright... 1-4 1.1 Licenční ujednání s koncovým uživatelem softwaru... 1-5 1. Popis konvencí použitých v návodu... 1-8 Bezpečnostní rady... 1-8 Pořadí činností...

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Verze 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Správa a účtování

Verze 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Správa a účtování Verze 1.0 09/10 Xerox ColorQube 9301/9302/9303 2010 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva vyhrazena podle zákonů Spojených států na ochranu autorských práv. Obsah této publikace

Více

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows SHARP CORPORATION Copyright 2012 2015 SHARP CORPORATION Všechna práva vyhrazena. 1 Obsah 1 Přehled... 4 2 Poznámky k použití... 5 3 Instalace

Více

Stručný návod. Stručný návod 2013. 8 A6WD-9561-00A - 1 -

Stručný návod. Stručný návod 2013. 8 A6WD-9561-00A - 1 - Stručný návod 2013. 8 A6WD-9561-00A - 1 - Obsah 1 Seznámení s tiskárnou... 5 Použití ovládacího panelu tiskárny... 5 Domovské zobrazení... 6 Použití tlačítek dotykového panelu... 7 2 Nastavení a použití

Více

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH Návod k použití Vážený zákazníku, naléhavě vás žádáme, abyste si před použitím v zájmu bezpečnosti a pohodlí pozorně přečetli kapitolu Bezpečnost [ 109]. Gratulujeme vám ke koupi koncového komunikačního

Více

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE Stručná referenční příručka 604P17523 CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE využitím všech možností přístroje. S přístrojem je dodáván disk CD-ROM Training and Information (Školení a informace). Disk obsahuje

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Průvodce snadnou obsluhou

Průvodce snadnou obsluhou Průvodce snadnou obsluhou OBSAH Předmluva Rozdělení příruček... Co všechno tento stroj dokáže...3 Ovládací panel...5 Funkce kopírování Zhotovení kopie...7 Základní kopírovací...9 Volitelné kopírovací...3

Více

Průvodce nastavením systému

Průvodce nastavením systému MODEL: MX-2300N MX-2700N MX-3500N MX-350N MX-4500N MX-450N Průvodce nastavením systému Obsah O tomto návodu.............................. 2 Systémová nastavení......................... 4 SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ

Více

9300 Series All-In-One

9300 Series All-In-One 9300 Series All-In-One Uživatelská příručka Září 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE MODEL: AR-568 AR-560 AR-56 AR-568D AR-560D AR-56D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE OBSAH ÚVOD... POUŽITÍ NÁVODU K OBSLUZE... ROZDÍLY MEZI MODELY... 5 INSTALACE PŘED INSTALACÍ SOFTWARE...

Více

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro zařízení iphone

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro zařízení iphone Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro zařízení iphone SHARP CORPORATION Copyright 2012 2015 SHARP CORPORATION Všechna práva vyhrazena. 1 Sharpdesk Mobile v2.1

Více

Fiery Command WorkStation

Fiery Command WorkStation 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 24 června 2014 Obsah 3 Obsah Přehled...13 Command WorkStation...13 Pracovní prostor

Více

Příručka rychlého použití. WorkCentre 7132

Příručka rychlého použití. WorkCentre 7132 Příručka rychlého použití 701P44870 Květen 2006 Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network a Windows Server jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Verze 1.0 Únor 2012. Kopírka/tiskárna Xerox D95/D110/D125 Uživatelská příručka

Verze 1.0 Únor 2012. Kopírka/tiskárna Xerox D95/D110/D125 Uživatelská příručka Verze 1.0 Únor 2012 Kopírka/tiskárna Xerox D95/D110/D125 2012 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox a Xerox a logo jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Xerox Corporation v USA

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ

PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ Pro uživatele DCP; Tato dokumentace je pro modely MFC a DCP. Veškerá označení MFC v této příručce uživatele čtěte jako DCP. Některé modely nejsou k dispozici ve všech zemích.

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...11 Popis Uvedený model...12 Jak číst tento manuál...13 Symboly...13 Příprava pro tisk Rychlá instalace...16 Potvrzení

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Uživatelská příručka Řada HP LaserJet Pro M1530 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Uživatelská příručka k tiskárně Lexmark S600 Series

Uživatelská příručka k tiskárně Lexmark S600 Series Uživatelská příručka k tiskárně Lexmark S600 Series Květen 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 4446 Model(y): W01, WE1 Obsah Informace o bezpečnosti...7 Informace o tiskárně...8 Děkujeme vám, že jste

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...11 Jak číst tento manuál...12 Symboly...12 Popis uvedeného modelu...13 Používání kláves...14 Příprava pro tisk Rychlá

Více

2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Konzola Fiery Hot Folders...5 Vytvoření sledované

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

Aplikace optického rozpoznávání znaků. ABBYY FineReader. Verze 10 Uživatelská příručka. 2009 ABBYY. Všechna práva vyhrazena.

Aplikace optického rozpoznávání znaků. ABBYY FineReader. Verze 10 Uživatelská příručka. 2009 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Aplikace optického rozpoznávání znaků ABBYY FineReader Verze 10 Uživatelská příručka 2009 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být předmětem změn a to bez oznámení

Více

Černobílá laserová multifunkční tiskárna

Černobílá laserová multifunkční tiskárna Černobílá laserová multifunkční tiskárna Uživatelská příručka Červen 2011 Typ(y) přístroje: 7014, 4569, 4570 Model(y): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2, 43K, 6K6,

Více