Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:"

Transkript

1 S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: Obory vzdělávání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou (kategorie dosaženého vzdělání M) Pro přijetí ke studiu do čtyřletých maturitních oborů (skupina M) jsou rozhodující: - úspěšné ukončení ZŠ - dostatečný počet bodů při přijímacím řízení (viz dále) - dobrý zdravotní stav Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou (kategorie dosaženého vzdělání. L) Pro přijetí ke studiu do čtyřletých oborů s maturitou (skupina L) jsou rozhodující: - úspěšné ukončení ZŠ - dostatečný počet bodů při přijímacím řízení (viz dále) - dobrý zdravotní stav Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem (kategorie dosaženého vzdělání H) Pro přijetí ke studiu ve tříletých učebních oborech (skupina H) jsou rozhodující: - ukončení ZŠ - zájem o zvolený obor - dobrý zdravotní stav Obory vzdělání poskytující nástavbové studium s maturitní zkouškou (kategorie dosaženého vzdělání L) Pro přijetí k dennímu i dálkovému nástavbovému studiu s maturitou Autotronik, Podnikání, Provozní technika a Provozní elektrotechnika: - úspěšné ukončení učebního oboru (výuční list), na který nástavbové studium navazuje - dostatečný počet bodů při přijímacím řízení (viz dále) Písemné přijímací zkoušky se konají pro obory M: - Elektrotechnika - Informační technologie - Strojírenství. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v souladu s 171 odst. 1 školského zákona pilotní ověřování přijímacího řízení pro uchazeče přijímané na výše uvedené obory.

2 V rámci ověřování budou ověřovány jednotné testy pro obsah vzdělávání z Českého jazyka a literatury a Matematiky a její aplikace v rozsahu RVP ZV. Zkoušky podle jednotných testů se uskuteční 15. dubna 2015 (náhradní termín testů je stanoven na ) Kritéria pro přijetí ke studiu: - prospěch na základní škole (max. 150 bodů) a - výsledek společné přijímací zkoušky z Matematiky a Českého jazyka a literatury (max. 150 bodů), celkem tedy max. 300 bodů Výsledky ze společné přijímací zkoušky předané CERMATEM budou přepočteny v tomto poměru: - matematika max. 90 bodů, - český jazyk max. 60 bodů (celkem 150 bodů). Pravidlo pro přidělování bodů za prospěch na ZŠ: - body za známky z profilových předmětů: český jazyk, cizí jazyk (v případě více jazyků první v pořadí uvedený na přihlášce), matematika a fyzika v 1. a 2. pol. 8. ročníku a v 1. pol. 9. ročníku - průměrný prospěch ze všech povinných předmětů uvedený na přihlášce potvrzené školou v 1. a 2. pol. 8. ročníku a v 1. pol. 9. ročníku. Předmět Známka Český jazyk Cizí jazyk Matematika Fyzika Průměr <=1,40 1,41 <= 1,90 1,91 <= 2,40 2,41 <= 3,10 3,11 <= Počet bodů Na základě celkového počtu získaných bodů bude sestaveno pořadí uchazečů do jednotlivých oborů vzdělávání. Počet přijatých uchazečů je dán nejvyšším možným počtem přijímaných uchazečů do daného oboru vzdělání. Obecné poznámky: na základě doporučení OŠMS Kraje Vysočina upozorňujeme zájemce, že obor studia nemusí být otevřen, pokud počet přihlášených zájemců po 1. kole bude nízký na základě počtu podaných přihlášek může ředitel školy po projednání s OŠMS rozhodnout o zvýšení počtu přijatých uchazečů na jednotlivé obory

3 Poznámky k oboru Informační technologie: stanovení kapacit jednotlivých zaměření je plně v kompetenci ředitele školy zaměření Webdesign a multimédia bude na základě zájmu otevřeno pro max. 17 uchazečů. Jejich rozdělení proběhne na červnové schůzce zákonných zástupců přijatých uchazečů a pořadí bude určeno počtem bodů za přijímací řízení. Jestliže počet uchazečů zaměření webdesign a multimédia nedosáhne počtu 12, nebude zaměření otevřeno a uchazeči budou rozděleni na profilaci Elektronické počítače nebo Programovací metody. profilace Elektronické počítače nebo Programovací metody bude v případě nerovnoměrného zájmu dělena podle počtu bodů, získaných u přijímací zkoušky a podle bodovaných studijních výsledků na konci 1. ročníku tato kritéria budou mít stejné maximální hodnocení a stejnou váhu zaměření webdesign a multimédia se vyučuje již od prvního ročníku, profilace na Elektronické počítače nebo Programovací metody se realizuje od druhého ročníku V případě rovnosti bodů rozhodují o pořadí uchazečů tato kritéria a v tomto pořadí: ZPS (doloženo potvrzením lékaře) lepší hodnocení profilových předmětů v pořadí matematika, fyzika lepší průměrný prospěch v 1. pololetí 9. ročníku účast na olympiádách (minimálně okresní kolo) Kritéria nesplňuje žák nebo uchazeč, který: nedosáhne celkem 80 bodů Při přijímacím řízení u oborů vzdělání Autotronik, Mechanik elektrotechnik a Mechanik seřizovač se sčítají body: 1. za průměr známek na vysvědčeních z 8. a 1. pol. 9. třídy v předmětech: český jazyk, 1. cizí jazyk, matematika, fyzika, pracovní činnosti nebo ICT, a to za každý předmět zvlášť. Maximálně lze za předmět získat 20 bodů (viz tabulka), tedy celkem 100 bodů, Průměr Počet bodů 1, , , , , ,66 6 3, za průměr ze všech známek na vysvědčeních ze ZŠ za 8. a 1. pol. 9. ročníku. Maximálně lze získat 100 bodů (viz tabulka).

4 Průměrný Počet bodů Průměrný Počet bodů prospěch prospěch Do 1, ,01 2, ,50 1, ,11 2, ,56 1, ,21 2, ,61 1, ,31 2, ,66 1, ,41 2, ,71 1, ,51 2, ,76 1, ,61 2, ,81 1, ,71 2, ,86 1, ,81 3,00 5 1,91 1,95 55 nad 3,00 0 1,96 2,00 50 U oborů L je třeba splnit další dvě kritéria: 1. uzavření hodnocení (klasifikace) za 1. pololetí posledního vykazovaného ročníku na přihlášce ke studiu (základní vzdělání) u všech vykazovaných předmětů, 2. uchazeč nesmí být hodnocen (klasifikován) za předposlední vykazovaný ročník a 1. pololetí posledního vykazovaného ročníku z některého předmětu uvedeného na přihlášce ke studiu (základní vzdělání) známkou nedostatečný. Ke studiu budou přijati žáci s nejvyšším počtem bodů až do naplnění kapacity třídy, či oboru. Při rovnosti bodů rozhoduje celkový průměr všech známek, dále průměrná známka z matematiky, pak z ČJ, F a jako poslední z CJ. U tříletých učebních oborů vzdělání rozhoduje při převisu zájmu žáků nad stanoveným počtem přijímaných studijní průměr za 8. a 1. pol. 9. ročníku, při rovnosti průměrů u více žáků pak průměry známek na vysvědčeních v 8. a 9. roč. z matematiky, fyziky a praktických činností. Na základě 60 odst. 3b, zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovuje ředitel školy předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oborů vzdělání: Předpokládaný počet přijímaných žáků do oborů vzdělání M: Elektrotechnika 30 žáků prac. Legionářů Informační technologie žáků prac. Legionářů (zaměření na webdesign a multimédia min. 12, max. 17 žáků) Strojírenství žáků prac. Legionářů Celkem 5 tříd (150 žáků) Předpokládaný počet přijímaných žáků do oborů vzdělání L: Autotronik 30 žáků prac. Školní Mechanik-elektrotechnik 30 žáků prac. Polenská Mechanik seřizovač 30 žáků prac. Polenská Předpokládaný počet přijímaných žáků do oborů vzdělání H:

5 Autoelektrikář 24 žáků prac. Školní Autolakýrník 24 žáků prac. Školní Elektrikář 30 žáků prac. Polenská Elektrikář silnoproud 14 žáků prac. Polenská Karosář 24 žáků prac. Školní Kovář 10 žáků prac. Polenská Mechanik opravář (Automechanik) 60 žáků prac. Školní Nástrojař 24 žáků prac. Polenská Obráběč kovů 24 žáků prac. Polenská Strojní mechanik (Zámečník) 24 žáků prac. Polenská Spojový mechanik 20 žáků prac. Polenská Při přijímacím řízení u oborů vzdělání Autotronik, Provozní technika, Provozní elektrotechnika denní nástavbové studium se sčítají body za průměr známek z výročních vysvědčení 1. až 3. ročníku SOU (resp. 1., 2. a 1. pol. 3. roč. Maximálně lze získat 50 bodů (do průměru 1,1 50 bodů, do průměru 1,15 49 bodů, 1,2 48 bodů 2,0 32 bodů atd.). Zbylých 50 bodů do 100 lze získat z písemné přijímací zkoušky, která bude obsahovat 4 části zkoušku z ČJ, CJ, M a F (zkouška trvá maximálně 80 minut a uchazeč může získat 12,5 bodu za každou část). Ke studiu budou přijati žáci s nejvyšším počtem bodů až do naplnění kapacity třídy, či oboru, nejméně však musí dosáhnout 45 bodů ze 100 možných. Při rovnosti bodů rozhoduje průměr známek ve 3. roč., pak 2. a 1. ročníku, dále výsledek PZ z matematiky, pak z ČJ, F a jako poslední z CJ. Při přijímacím řízení u oborů vzdělání Autotronik, Podnikání, Provozní technika, Provozní elektrotechnika dálkové nástavbové studium se sčítají body za průměr známek z výročních vysvědčení 1. až 3. ročníku SOU (resp. 1., 2. a 1. pol. 3. roč.). Maximálně lze získat 100 bodů za ročník (do průměru 1,2 100 bodů, do průměru 1,4 95 bodů atd.). Ke studiu budou přijati uchazeči s nejvyšším počtem bodů až do naplnění kapacity oboru, nejméně však musí dosáhnout 120 bodů z 300 možných. Při rovnosti bodů rozhoduje průměr známek ve 3. roč., pak 2. a 1. ročníku, dále průměrná známka z M a ČJ (počítá se známka na vysvědčení z 2. pol.; u uchazečů, kteří teprve končí 3. roč., pak známka z 1., 2. roč. a 1. pol. 3. roč.). Předpokládaný počet přijímaných do obou forem studia: Autotronik 60 uchazečů ( ) prac. Školní Podnikání 30 uchazečů ( ) prac. Školní Provozní technika 34 uchazečů ( ) prac. Polenská Provozní elektrotechnika 34 uchazečů ( ) prac. Polenská O přijetí žáka ke studiu na Střední škole technické Jihlava rozhodne přijímací komise ve složení: Ing. Miroslav Vítů ředitel školy, Mgr. Josef Váca statutární zástupce ředitele školy, Ing. Kadlec, Mgr. Kašpárek a Mgr. Toman ZŘ na jednotlivých pracovištích.

6 Výsledky přijímacího řízení v 1. kole budou známy a vyvěšeny na webových stránkách školy a na všech pracovištích SŠ PTA Jihlava. Přihlášky do 1. roč. denního studia se podávají do !!! (do 1. roč. dálkového studia do !!!) na adresu: SŠPTA Jihlava, tř. Legionářů 3, Jihlava!

7 Pokyny pro vyplnění přihlášky prázdný formulář přihlášky si můžete stáhnout zde název, adresu školy a vybraný obor vzdělání vyplňte dle uvedené tabulky nebo vzoru, který si můžete stáhnout zde Název a adresa školy Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava tř. Legionářů Jihlava Obory vzdělání M/01 Strojírenství M/01 Informační technologie M/01 Elektrotechnika L/01 Autotronik L/01 Mechanik seřizovač L/01 Mechanik elektrotechnik H/01 Autoelektrikář H/01 Autolakýrník H/01 Elektrikář H/02 Elektrikář silnoproud H/02 Karosář H/01 Mechanik opravář H/01 Nástrojař H/01 Obráběč kovů H/01 Strojní mechanik H/01 Spojový mechanik H/01 Kovář L/51 Autotronik L/51 Provozní technika L/52 Provozní elektrotechnika L/51 Podnikání zájemci o zaměření oboru informační technologie na webdesign a multimédia uvedou zaměření v závorce (příklad: M Informační technologie (zaměření webdesign a multimedia) škola vyžaduje u všech oborů (s výjimkou nástavbového studia) potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu (lékař potvrdí na přihlášce) přihlášku můžete zaslat doporučeně poštou na adresu školy nebo osobně předat v úředních hodinách ve škole nejpozději do 15. března 2015 pro zvýšení úspěšnosti přijetí ke studiu doporučujeme uchazečům podat přihlášku na 2 studijní obory Zájemci o ubytování se mohou přihlásit na DM a Školní jídelně Jihlava, Žižkova 58 tel.: , mobil: (Ing. Březina) nebo na DM při OZS Jihlava, K. Světlé 2, Jihlava, tel.: , (p. Kourková). Případné dotazy na tel.: , mobil: nebo na

8 V Jihlavě Zpracoval: Mgr. Josef Váca Schválil: Ing. Miroslav Vítů, ředitel školy

Průvodce přijímacím řízením SPŠ

Průvodce přijímacím řízením SPŠ Číslo dokumentu: 08.02/01122014 Počet stran: 6 Počet příloh: 0 Průvodce přijímacím řízením Údaje o přijímacím řízení Průvodce přijímacím řízením SPŠ 1. Průvodce přijímacím řízením do školního roku 2015/2016

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2015/2016

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2015/2016 Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2015/2016 V souladu s 60 a 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

Organizace přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání ve střední škole a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Organizace přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání ve střední škole a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Organizace přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání ve střední škole a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Pokyn ředitele č. 2/2015 V Blatné dne: 19. 1. 2015 Čj.

Více

(Vnitřní předpis č. 5/5 ze dne 24. ledna 2014)

(Vnitřní předpis č. 5/5 ze dne 24. ledna 2014) Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, Zborovská 519, 511 01 Turnov tel.: 481 350 011, www.ohsturnov.cz, e-mail: info@ohsturnov.cz 2014-2015

Více

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ve Střední škole polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 pro školní rok 2015/2016 Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah 1. Všeobecná ustanovení

Více

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 postup a kritéria přijímacího řízení Přijímací řízení je zabezpečováno na

Více

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium tel.: 374 616 351, 374 723 995 E-mail: info@sps-tachov.cz, www.sps-tachov.cz Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016 Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016 V závislosti na 60, odst. 2, 3 a 4, 93 a 94 zákona č. 561/2004

Více

Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105

Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2015/2016 Obor 64-41-L/51 Podnikání (nástavbové studium): Denní forma vzdělávání: 1. Přijímací

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2015/2016 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

79-41-K/41 Gymnázium 1 třída 30 žáků. 79-41-K/81 Gymnázium 1 třída 30 žáků

79-41-K/41 Gymnázium 1 třída 30 žáků. 79-41-K/81 Gymnázium 1 třída 30 žáků Rozhodnutí ředitelky Gymnázia J.S.Machara Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, Královická 668 o oborech vzdělání, formách vzdělávání, o pilotním ověřování organizace přijímacího řízení a termínech jeho konání,

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice V souladu s 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění, stanovuji

Více

Kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo ve školním roce 2013/2014

Kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo ve školním roce 2013/2014 Obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie Kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo ve školním roce 2013/2014 V rámci 1. kola přijímacího řízení se přijímací zkouška bude konat ve dnech 22. dubna a 23.

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303. vyhlašuje

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303. vyhlašuje Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 vyhlašuje Přijímací řízení: 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/16 do oborů vzdělání: Zdravotnické lyceum

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2012/2013

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2012/2013 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, Dr. Veselého 343, PSČ 593 17 Vyřizuje:

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium Informace pro uchazeče o studium školní rok INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Všichni uchazeči do obou oborů studia konají povinně přijímací zkoušku ve formě centrálně zadávaných jednotných testů. Termíny

Více

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2015-2016

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2015-2016 Přijímací řízení pro studium od školního roku 2015-2016 1 Základní informace Ke studiu v prvním ročníku osmiletého studia (obor 79-41-K/81) od školního roku 2015 2016 bude přijato nejvýše 60 žáků pátých

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PRÁVNÍ PŘEDPISY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) novelizován k 1. 1. 2012 zákonem č. 472/2011 Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví

Více

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015 Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015 1 Základní informace Ke studiu v prvním ročníku osmiletého studia (obor 79-41-K/81) od školního roku 2014 2015 bude přijato nejvýše 56 žáků pátých

Více

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015. Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015. Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015 Úvod Všem středním školám zřizovaným Pardubickým krajem bylo doporučeno v rámci přijímacího řízení do oborů

Více

Určeno žákům vycházejícím v roce 2014 2013

Určeno žákům vycházejícím v roce 2014 2013 GYMNÁZIA, STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY, STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ, ODBORNÁ UČILIŠTĚ, PRAKTICKÉ ŠKOLY, NÁSTAVBY I VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY ZA CELÝ OKRES PELHŘIMOV Určeno žákům vycházejícím v roce 214 213 ÚŘAD PRÁCE

Více

Určeno žákům vycházejícím v roce 2015 2014

Určeno žákům vycházejícím v roce 2015 2014 GYMNÁZIA, STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY, STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ, ODBORNÁ UČILIŠTĚ, PRAKTICKÉ ŠKOLY I NÁSTAVBY ZA CELÝ OKRES PELHŘIMOV Určeno žákům vycházejícím v roce 215 214 Krajská pobočka v Jihlavě Kontaktní

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Právní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., ( dále jen školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti

Více

64-41-L/51 podnikání denní 30 2 roky 64-41-L/51 podnikání dálková 30 3 roky

64-41-L/51 podnikání denní 30 2 roky 64-41-L/51 podnikání dálková 30 3 roky Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 1. kolo Přehled nabízených oborů studia: 1. Studijní obory čtyřletého maturitního studia 41-45-M/01 mechanizace a služby denní 30 4 roky 2. Nástavbové studijní

Více

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore.

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore. Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 (souvisí s materiálem Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 se na doporučení Rady Olomouckého kraje zapojilo do Pilotního

Více