Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín"

Transkript

1 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 pro žáky a uchazeče hlásící se v 1. kole do příslušného oboru a formy vzdělávání ve smyslu vyhlášky č. 671/2004 Sb., č. 422/2006 Sb., č. 46/2008 Sb. a č. 394/2008 Sb. v platném znění a podle vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů ve znění Dodatku č. 1 (č. j.: MSMT /2014-5) ze dne stanovuji: I. Obor: 7941K41 - Gymnázium 1. Pro obor: 7941K41 - Gymnázium: nejvyšší počet přijatých uchazečů ve 2 kolech dohromady v přijímacím řízení pro školní rok je 25 žáků 2. Termíny pro písemnou přijímací zkoušku v 1. kole do oboru 7941K41- Gymnázium první termín: náhradní termín (omluvená absence do 3 dnů od konání zkoušky ): Místo konání přijímací zkoušky do oboru 7941K41 - Gymnázium: Gymnázium Jana Pivečky, ulice Školní 822, 4. Všichni uchazeči v 1. kole vykonají písemnou přijímací zkoušku z matematiky (M), jazyka českého a literatury (JČ) konané formou řízení ve čtyřletém studijním oboru 7941K41- Gymnázium za: b) součtem dosažených bodů z písemné přijímací zkoušky z M, JČ konané formou 8. Za vysvědčení ze ZŠ může získat max. 45 bodů a to za první pololetí 8. třídy, druhé pololetí 8. třídy, první pololetí 9. třídy, vždy z předmětů matematika, jazyk český, cizí jazyk. V těchto předmětech za každou známku výborně 5 bodů, chvalitebně 3 body, dobře 1 bod, dostatečně 0 bodů. V případě výuky více povinných cizích jazyků na ZŠ se započítává ten cizí jazyk, v němž uchazeč dosáhl lepšího výsledku. 9. Z písemné zkoušky pořadí vyšší počet bodů z M, potom z JČ, nakonec body za vysvědčení ZŠ. Pokud je však více uchazečů se stejným celkovým výsledkem na hranici přijetí a je-li mezi těmito uchazeči žák se speciálními vzdělávacími potřebami, je tento žák přijat přednostně

2 II. Obor: 7941K81 - Gymnázium 1. Pro obor: 7941K81 - Gymnázium: nejvyšší počet přijatých uchazečů v jednom kole přijímacím řízení pro školní rok je 25 žáků 2. Termíny pro písemnou přijímací zkoušku do oboru 7941K41- Gymnázium první termín: náhradní termín (omluvená absence do 3 dnů od konání zkoušky ): Místo konání přijímací zkoušky do oboru 7941K81 - Gymnázium: Gymnázium Jana Pivečky, ulice Školní 822, 4. Všichni uchazeči vykonají v 1. kole písemnou přijímací zkoušku z matematiky (M), jazyka českého a literatury (JČ) konané formou řízení ve čtyřletém studijním oboru 7941K41- Gymnázium za: b) součtem dosažených bodů z písemné přijímací zkoušky z M, JČ konané formou 8. Za vysvědčení ze ZŠ může získat max. 45 bodů a to za první pololetí 4. třídy, druhé pololetí 4. třídy, první pololetí 5. třídy, vždy z předmětů matematika, jazyk český, cizí jazyk. V těchto předmětech za každou známku výborně 5 bodů, chvalitebně 3 body, dobře 1 bod, dostatečně 0 bodů. V případě výuky více povinných cizích jazyků na ZŠ se započítává ten cizí jazyk, v němž uchazeč dosáhl lepšího výsledku. 9. Z písemné zkoušky pořadí vyšší počet bodů z M, potom z JČ, nakonec body za vysvědčení ZŠ. Pokud je však více uchazečů se stejným celkovým výsledkem na hranici přijetí a je-li mezi těmito uchazeči žák se speciálními vzdělávacími potřebami, je tento žák přijat přednostně.

3 III. Obor: L/01 Mechanik seřizovač 1. Pro obor: L/01 Mechanik seřizovač nejvyšší počet přijatých uchazečů ve všech vyhlášených kolech dohromady v přijímacím řízení pro školní rok je 25 žáků 2. Termíny pro písemnou přijímací zkoušku v 1. kole do oboru L/01 Mechanik seřizovač první termín: náhradní termín (omluvená absence do 3 dnů od konání zkoušky): Místo konání přijímací zkoušky do oboru L/01 Mechanik seřizovač: SOŠ, Divnice Všichni uchazeči vykonají v 1. kole písemnou přijímací zkoušku z matematiky (M), jazyka českého a literatury (JČ) konané formou řízení ve čtyřletém studijním oboru L/01 Mechanik seřizovač za: b) součtem dosažených bodů z písemné přijímací zkoušky z M, JČ konané formou 8. Za vysvědčení ze ZŠ může získat max. 45 bodů a to za první pololetí 8. třídy, druhé pololetí 8. třídy, první pololetí 9. třídy, vždy z předmětů matematika, jazyk český, cizí jazyk. V těchto předmětech za každou známku výborně 5 bodů, chvalitebně 3 body, dobře 1 bod, dostatečně 0 bodů. V případě výuky více povinných cizích jazyků na ZŠ se započítává ten cizí jazyk, v němž uchazeč dosáhl lepšího výsledku. 9. Z písemné zkoušky pořadí vyšší počet bodů z M, potom z JČ, nakonec body za vysvědčení ZŠ. Pokud je však více uchazečů se stejným celkovým výsledkem na hranici přijetí a je-li mezi těmito uchazeči žák se speciálními vzdělávacími potřebami, je tento žák přijat přednostně. 13. Podmínkou přijetí je také způsobilý zdravotní stav ke studijnímu oboru potvrzený na přihlášce lékařem

4 IV. Obor: M/01 Informační technologie 1. Pro obor: M/01 Informační technologie nejvyšší počet přijatých uchazečů ve všech vyhlášených kolech dohromady v přijímacím řízení pro školní rok je 15 žáků 2. Termíny pro písemnou přijímací zkoušku v 1. kole do oboru M/01 Informační technologie první termín: náhradní termín (omluvená absence do 3 dnů od konání zkoušky): Místo konání přijímací zkoušky do oboru M/01 Informační technologie: SOŠ, Divnice 119, 4. Všichni uchazeči vykonají v 1. kole písemnou přijímací zkoušku z matematiky (M), jazyka českého a literatury (JČ) konané formou řízení ve čtyřletém studijním oboru M/01 Informační technologie za: b) součtem dosažených bodů z písemné přijímací zkoušky z M, JČ konané formou 8. Za vysvědčení ze ZŠ může získat max. 45 bodů a to za první pololetí 8. třídy, druhé pololetí 8. třídy, první pololetí 9. třídy, vždy z předmětů matematika, jazyk český, cizí jazyk. V těchto předmětech za každou známku výborně 5 bodů, chvalitebně 3 body, dobře 1 bod, dostatečně 0 bodů. V případě výuky více povinných cizích jazyků na ZŠ se započítává ten cizí jazyk, v němž uchazeč dosáhl lepšího výsledku. 9. Z písemné zkoušky pořadí vyšší počet bodů z M, potom z JČ, nakonec body za vysvědčení ZŠ. Pokud je však více uchazečů se stejným celkovým výsledkem na hranici přijetí a je-li mezi těmito uchazeči žák se speciálními vzdělávacími potřebami, je tento žák přijat přednostně.

5 V. Obor: M/01 Sociální činnost 1. Pro obor: M/01 Sociální činnost nejvyšší počet přijatých uchazečů ve všech vyhlášených kolech dohromady v přijímacím řízení pro školní rok je 15 žáků. 2. Termíny pro centrální písemné testy v 1. kole do oboru M/01 Sociální činnost první termín: náhradní termín (omluvená absence do 3 dnů od konání testů): Místo konání písemných testů do oboru M/01 Sociální činnost: SOŠ, Divnice 119, 4. Všichni uchazeči vykonají v 1. kole písemné testy z matematiky (M), jazyka českého a literatury (JČ) konané formou. řízení ve čtyřletém studijním oboru M/01 Sociální činnost za: b) součtem dosažených bodů z písemných testů z M, JČ konané formou centrálně zadávaných testů. 7. Celkem lze získat v přijímacím řízení 145 bodů. 8. Za vysvědčení ze ZŠ může získat max. 45 bodů a to za první pololetí 8. třídy, druhé pololetí 8. třídy, první pololetí 9. třídy, vždy z předmětů matematika, jazyk český, cizí jazyk. V těchto předmětech za každou známku výborný 5 bodů, chvalitebný 3 body, dobý 1 bod, dostatečný 0 bodů. V případě výuky více povinných cizích jazyků na ZŠ se započítává ten cizí jazyk, v němž uchazeč dosáhl lepšího výsledku. 9. Z písemných testů:. 11. Podmínkou přijetí je, aby uchazeč získal z písemných testů matematiky a jazyka českého alespoň 27 bodů, jinak nemůže být přijat ke studiu. 12. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje o přijetí jejich pořadí podle výsledku hodnocení přijímací zkoušky. 13. Jestliže více uchazečů dosáhne stejného celkového počtu bodů, rozhoduje nejdříve o pořadí vyšší počet bodů z M, potom z JČ, nakonec body za vysvědčení ZŠ. Pokud je však více uchazečů se stejným celkovým výsledkem na hranici přijetí a je-li mezi těmito uchazeči žák se speciálními vzdělávacími potřebami, je tento žák přijat přednostně. 14. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce odborné vyjádření lékaře, nebo pedagogické-psychologické poradny.

6 VI. Obory středního vzdělání s výučním listem Do těchto oborů středního vzdělávání se přijímací zkoušky nekonají. Kritériem pro stanovení pořadí přijímaných žáků je hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání, tj. průměrný prospěch v 1. pololetí posledního ročníku základní školy uvedený na přihlášce v pořadí žáci 9. tříd, žáci 8. tříd, atd. Kritériem pro přijetí žáků je toto pořadí limitované počtem míst v daném oboru, které stanovuji takto: H/01 Obráběč kovů ve ŠVP Obráběč kovů obsluha klasických a CNC obráběcích strojů 12 míst (obor s finanční podporou z rozpočtu Zlínského kraje) H/01 Instalatér ve ŠVP Mechanik a opravář instalatérských zařízení budov 12 míst (obor s finanční podporou z rozpočtu Zlínského kraje) H/01 Elektrikář ve ŠVP Provozní elektrikář pro stroje a zařízení budov 12 míst H/01 Mechanik opravář motorových vozidel ve ŠVP Automechanik opravář a řidič motorových vozidel 12 míst H/01 Kuchař-číšník ve ŠVP Kuchař-číšník pro restaurační a rekreační zařízení 12 míst Z výše uvedených oborů budou vytvořeny nejvýše 2 třídy. Podmínkou přijetí u všech učebních oborů je způsobilý zdravotní stav ke studijnímu oboru potvrzený na přihlášce lékařem. U všech oborů je součástí přihlášky lékařské potvrzení o možnosti studovat příslušný obor.

7 VII. Nástavbové studium pro absolventy s výučním listem 1. Pro obor L/51 Podnikání denní se konají přijímací zkoušky pouze v případě, že počet přihlášek je v prvním kole vyšší, než počet 30 přijímaných žáků (platí i pro další kola), a to z matematiky a českého jazyka a literatury v rozsahu učiva tříletých oborů středního vzdělání s výučním listem (učebních oborů). 2. Pro obor L/51 Podnikání dálkové se konají přijímací zkoušky pouze v případě, že v jednotlivých kolech přijímacího řízení z matematiky a českého jazyka a literatury v rozsahu učiva tříletých oborů středního vzdělání s výučním listem (učebních oborů) pouze v případě, že počet přihlášených žáků je na příslušné kolo přijímacího řízení vyšší než možný počet 30 přijímaných žáků. 3. Termíny pro písemnou přijímací zkoušku v 1. kole pro denní i dálkovou formu je náhradní termín (omluvená absence do 3 dnů od konání zkoušky ): Místo konání přijímací zkoušky pro denní i dálkovou formu: SOŠ, Divnice 119, 4. V případě, že počet uchazečů bude větší než 30, pak všichni uchazeči vykonají písemnou přijímací zkoušku z matematiky (M), jazyka českého a literatury (JČ) konané formou řízení za součt dosažených bodů z písemné přijímací zkoušky z M, JČ konané formou 8. Z písemné zkoušky lze získat 9. Uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení, jestliže u písemné přijímací zkoušky z M, JČ dosáhl dohromady alespoň 50 bodů z celkového počtu 100 bodů. Jestliže uchazeč nesplní tuto podmínku, neprospěl a nemůže být přijat ke studiu. pořadí vyšší počet bodů z M, potom z JČ. Pokud je však více uchazečů se stejným celkovým výsledkem na hranici přijetí a je-li mezi těmito uchazeči žák se speciálními vzdělávacími potřebami, je tento žák přijat přednostně.

8 VIII. Závěr 1. Uchazeči z článků I, II, IV, V, VI, kteří nebudou přijati v 1. kole, si mohou podat přihlášky do dalších oborů a forem vzdělávání v dalších kolech, pokud budou ředitelem školy vyhlášena. Tím není dotčeno právo na podání odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí. 2. Uchazeči, kteří si v 1. kole přijímacího řízení podali současně přihlášku do denního i dálkového studia oboru L/51 Podnikání, se zúčastní přijímacích zkoušek v denní formě vzdělávání, pokud se přijímací zkoušky konají. Výsledky zkoušky budou započítány i pro dálkovou formu studia. 3. U uchazečů ze základních škol, kteří si podali přihlášku do více oborů vzdělávání, bude v přijímacím řízení do jednotlivých oborů postupováno podle priorit stanovených zákonným zástupcem uchazeče nebo zletilým uchazečem. 4. Všem uchazečům ve všech oborech a formách vzdělávání budou přidělena registrační čísla 5. Pod přidělenými registračními čísly budou zveřejňovány výsledky v jednotlivých kolech. v 1. kole 22. dubna a to na informační tabuli školy a na webových stránkách školy v oddělení přijímací řízení výsledky. Tato registrační čísla budou uvedena i v rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče, které bude odesláno ředitelem školy v zákonné lhůtě po termínu přijímacího řízení. 6. Součástí přihlášky do nástavbového studia je v denní formě studia kopie závěrečného nebo pololetního vysvědčení 3. ročníku středního vzdělávání s výučním listem a výuční list (platí pro absolventy), v dálkové formě studia kopie výučního listu (platí pro absolventy) nebo potvrzení školy o studiu příslušného oboru středního vzdělání s výučním listem na přihlášce (platí pro uchazeče s neukončeným středním vzděláním). 7. Odevzdat přihlášky přímo na adresu: Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, Školní do 15. března 2015 pro denní studium, do 20. března do nástavbového studia 8. Vyzvednout si v základní škole zápisový lístek - do 15. března 9. Tiskopis přihlášky 10. Termín odevzdání zápisového lístku je 10 dnů ode dne zveřejnění výsledků. Ve Slavičíně 31. ledna 2015 Mgr. Josef Maryáš ředitel GJP a SOŠ Slavičín

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105

Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2015/2016 Obor 64-41-L/51 Podnikání (nástavbové studium): Denní forma vzdělávání: 1. Přijímací

Více

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015. Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015. Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015 Úvod Všem středním školám zřizovaným Pardubickým krajem bylo doporučeno v rámci přijímacího řízení do oborů

Více

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 List číslo: 1 / 9 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-01-03 Výtisk číslo:1 na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 Tato instrukce je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014 Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014 - Ustanovení 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6317 472 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Olomouci

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Olomouci Úřad práce ČR Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Olomouci Kontaktní pracoviště v Jeseníku Kontaktní pracoviště v Prostějově Kontaktní pracoviště v Přerově Kontaktní pracoviště v Šumperku Olomoucký

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Přijímací řízení 2014/2015

Přijímací řízení 2014/2015 Přijímací řízení 2014/2015 Program Informace k přijímacímu řízení Rozdání zápisových lístků Prezentace bude uložena na: http://www.vejrostova.cz/sluzby-(1)/vychovny-poradce Zdroje informací www.vejrostova.cz

Více

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově ** Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel. 573 324 111, fax. 573 324 103, e-mail: internet sekret@spshol.cz, Intranet sekret@mail.sps.km.jm

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Vyšší odborná škola-vyšší obchodní podnikatelská škola, s.r.o., Národní 32, Praha 1 (dále jen VOPŠ)

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Webová stránka: http://prijimacky.ff.cuni.cz 1. Základní informace, termíny Den otevřených

Více

Přijímací řízení pro nástup do 1. ročníku školního roku 2015/2016

Přijímací řízení pro nástup do 1. ročníku školního roku 2015/2016 30. 1. 2015, Praha Ředitelka školy tímto vyhlašuje I. kolo přijímacího řízení. Pro přijetí do 1. a 3. ročníku šestiletého gymnázia (studijní obor 79-41-K/610, ŠVP dle pilotní verze RVP DG) jsou povinné

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY SOCIÁLNÍ PRÁCE USTANOVENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU VYCHÁZÍ ZE ZÁKL ADNÍCH PRÁVNÍCH

Více

V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O L Y Bystřice nad Pernštejnem

V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O L Y Bystřice nad Pernštejnem VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, PSČ 593 17 Zpracoval: Mgr. Miroslav

Více

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá:

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá: Základní informace k maturitní zkoušce Zpracováno dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších novel

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště FrýdekMístek Informační a poradenské středisko pro volbu povolání INFORMACE o učebních a studijních oborech středních škol okresu FrýdekMístek

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Olomouci

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Olomouci Úřad práce ČR Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Olomouci Kontaktní pracoviště v Jeseníku Kontaktní pracoviště v Prostějově Kontaktní pracoviště v Přerově Kontaktní pracoviště v Šumperku Olomoucký

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky

Více

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2010/2011

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2010/2011 Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2010/2011 Vydal: Mgr. Yvona Bůžková - ředitelka školy

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

Výchovné a vzdělávací strategie:...39 1. ročník...40 2. ročník...41 3. ročník...43 4. ročník...44 JAZYK ANGLICKÝ (osmileté)...

Výchovné a vzdělávací strategie:...39 1. ročník...40 2. ročník...41 3. ročník...43 4. ročník...44 JAZYK ANGLICKÝ (osmileté)... Obsah OBSAH...1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...7 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...8 VELIKOST ŠKOLY:...8 VYBAVENÍ ŠKOLY:...8 VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ:...9 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU:...9 DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborné školy zdravotnické V Praze dne 16. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne 16. 10. 2013 PhDr.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Chrudim, říjen 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 2.

Více

Zápis do MŠ pro školní rok 2015/16

Zápis do MŠ pro školní rok 2015/16 Zápis do MŠ pro školní rok 2015/16 Přihlášky (Žádosti) a Evidenční listy do mateřských škol budou na webových stránkách škol, na portále www.jakdoskolky.cz nebo v listinné podobě na MČ Praha 6 Odevzdání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2013/14 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2013/14: 2. 9. 2013-29. 8.

Více