Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020"

Transkript

1 Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, Odboru školství, mládeže a tělovýchovy č. j / , č. j / a rozhodnutí MŠMT č.j. MSMT / budou ve školním roce 2019/2020 přijímáni a přijati žáci ke studiu na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v Roudnici nad Labem, Neklanově ulici č v následujících oborech studia: POČTY PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ V OBORECH VZDĚLÁNÍ UKONČOVANÝCH MATURITNÍ ZKOUŠKOU PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/ M/01 Dopravní prostředky délka vzdělávání: 4 r. 0 měs M/01 Sociální činnost délka vzdělávání: 4 r. 0 měs L/51 Provozní technika (nástavb.st.) délka vzdělávání: 2 r. 0 měs. POČTY PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ V OBORECH VZDĚLÁNÍ UKONČOVANÝCH JEDNOTNOU ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKOU *) PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/ H/01 Mechanik opravář motorových vozidel délka vzdělávání: 3 r.0 měs H/02 Karosář H/01 Obráběč kovů H/01 Instalatér

2 36-67-H/01 Zedník E/01 Zednické práce Nejvyšší povolený počet žáků v oboru: H/01 Kuchař-číšník E/01 Pečovatelské služby *) Do učebních oborů označených fialovou barvou se přijímací řízení nekoná. Jednotná přijímací zkouška Jednotné přijímací zkoušky na střední školy jsou organizovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) prostřednictvím CERMATU ( Od školního roku 2016/2017 je předpokladem každého uchazeče o studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou absolvovat didaktický test z českého jazyka a matematiky. Tato povinnost se týká všech uchazečů o čtyřleté, nástavbové, šestileté i osmileté studijní obory. Jednotná přijímací zkouška (dále jen JP nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě 60, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Pro uchazeče o studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním. 2

3 Základní principy jednotné zkoušky Jednotná zkouška je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky, obory nástavbového studia a pro sportovní gymnázia. V souladu s 60 odst. 6 školského zákona č. 561/2004 se jednotná zkouška netýká oborů přijímacího řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou. Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy. (Formuláře tiskopisů přihlášek jsou ke stažení na V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek. Uchazeč skládá jednotnou zkoušku formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura a předmětu matematika a její aplikace. Formální podobu didaktických testů a typy úloh naleznete na oficiálních webových stránkách Cermatu (Testová zadání k procvičení). V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu. Přijímací řízení do čtyřletého nebo nástavbového oboru vzdělání V rámci přijímacího řízení se budou konat přijímací testy, a to: písemný didaktický test z matematiky a písemný didaktický test z českého jazyka. Jednotné přijímací testy připraví a vyhodnotí CERMAT ( Podstatný vliv na celkové pořadí uchazečů však bude mít i jejich předchozí prospěch na základní škole. Průvodce přijímacím řízením přehledný návod s termíny: Uchazeč o studium vyplní přihlášku ke vzdělávání, kterou mu poskytne jeho základní škola. Na přihlášce uchazeč uvede až dvě školy v pořadí podle svých preferencí. Vyplněný formulář uchazeč odevzdá na každou vybranou školu zvlášť, pořadí škol dle preferencí však musí být na obou přihláškách stejné. Obě přihlášky musí být podepsány zákonnými zástupci uchazeče. Na každé přihlášce současně vyžadujeme i potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti žáka ke studiu. Přihlášku je nutné odevzdat k rukám ředitele školy nejpozději do 1. března 2019 (osobně na sekretariátu ředitelky školy nebo doručit poštou - rozhodující je razítko podání na poště). Všichni uchazeči následně obdrží pozvánku k přijímacímu řízení, které bude probíhat v budově SOŠ a SOU v Roudnici nad Labem, Neklanově ulici č

4 V souladu s 60c školského zákona může každý uchazeč konat písemný test z českého jazyka i z matematiky dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce na prvním místě, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce na druhém místě. Pokud preferujete naši školu, doporučujeme uvést ji na prvním místě! Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného didaktického testu z českého jazyka a lepší výsledek písemného didaktického testu z matematiky. Uchazeč má tedy dva pokusy na to, aby zvládl přijímací testy. Celkové hodnocení přijímacího řízení se bude opírat o testy, v nichž uchazeč dosáhne lepšího výsledku, a to nezávisle na tom, na které škole uchazeč testy skládá. Dle stanoveného časového harmonogramu platí, že první řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání byl stanoven na 12. dubna 2019 (první náhradní termín 13. května 2019), druhý řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání byl stanoven na 15. dubna 2019 (druhý náhradní termín 14. května 2019). Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na nástěnce v budově školy a na webových stránkách školy. Kvůli ochraně osobních údajů budou úspěšní uchazeči uvedeni pod přiděleným číselným kódem. Základní školy vydají svým žákům zápisové lístky. Správně vyplněný zápisový lístek musí úspěšný uchazeč doručit škole nejpozději do 10-ti pracovních dnů ode dne následujícího po dni zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou (kromě zákonem definovaných výjimek). V případě jakýchkoli problémů a nejasností se na nás bez obav obraťte. Rádi Vám poradíme a pomůžeme nebo , ). Kritéria přijímacího řízení: Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě výsledku přijímacích testů a dále na základě jejich dosažených studijních výsledků na základní škole (hodnocen bude průměrný prospěch uchazečů za I. a II. pololetí 8. ročníku základní školy a za I. pololetí 9. ročníku základní školy). Vzorec pro stanovení pořadí uchazečů: (pořadí uchazeče v testu z českého jazyka + pořadí uchazeče v testu z matematiky + pořadí uchazeče stanoveného na základě jeho dosavadních studijních výsledků) / 3. Počet takto získaných bodů bude zaokrouhlen na jedno desetinné místo. V případě rovnosti bodů rozhodují o pořadí uchazečů studijní výsledky ze základní školy. Uchazeči o přijetí budou následně seřazeni podle počtu získaných bodů, přičemž platí zásada: Čím méně bodů, tím lepší umístění. 4

5 Příklad: Uchazeč č. 1: pořadí uchazeče v 1. řádném termínu testu z matematiky: 26 pořadí uchazeče v 1. řádném termínu testu z českého jazyka: 14 pořadí uchazeče ve 2. řádném termínu testu z matematiky: 30 pořadí uchazeče ve 2. řádném termínu testu z českého jazyka: 12 pořadí uchazeče stanoveného na základě jeho dosavadních studijních výsledků: 28 Celkový počet bodů, které uchazeč získal v přijímacím řízení: ( )/3 = 22 bodů Uchazeč č. 2: pořadí uchazeče v 1. řádném termínu testu z matematiky: 9 pořadí uchazeče v 1. řádném termínu testu z českého jazyka: 5 pořadí uchazeče ve 2. řádném termínu testu z matematiky: 8 pořadí uchazeče ve 2. řádném termínu testu z českého jazyka: 7 pořadí uchazeče stanoveného na základě jeho dosavadních studijních výsledků: 15 Celkový počet bodů, které uchazeč získal v přijímacím řízení: (8+5+15)/3 = 9,3 bodů Celkové pořadí: 1. místo Uchazeč č. 2 (9,3 bodů) 2. místo Uchazeč č. 1 (22 bodů) V Roudnici nad Labem, dne 30. ledna Mgr. Helena Všetečková, Ph.D. v.r. ( ředitelka školy) 5