VODAFONE FIRMA ROKU 2012 A ERA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2012 VŠE O SOUTĚŽÍCH V 5 MINUTÁCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VODAFONE FIRMA ROKU 2012 A ERA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2012 VŠE O SOUTĚŽÍCH V 5 MINUTÁCH"

Transkript

1 VODAFONE FIRMA ROKU 2012 A ERA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2012 VŠE O SOUTĚŽÍCH V 5 MINUTÁCH Ročník: sedmý Webové stránky: a Podnikatelské soutěže o Ceny Hospodářských novin podporují malé a střední podnikání v regionech. Od obdobných soutěží se liší v několika aspektech: Největším počtem soutěžících, který rok od roku roste. Do letošního ročníku se přihlásilo 6370 podnikatelských subjektů, téměř o desetinu více než v roce předcházejícím Širokým zaměřením soutěžící podnikají v nejrůznějších oborech Výběrem soutěžících do soutěží se hlásí sami nebo je nominují zákazníci, zaměstnanci nebo vítězové předchozích ročníků Vyhlašováním 14 krajských kol, ze kterých postupují vítězové do celostátního finále Počtem zapojených oborových a profesních svazů Záštitami krajských hejtmanů a hejtmanek Nejrozsáhlejší publicitou Platformou Absurdita roku, v níž mohou podnikatelé upozornit na nesmyslná nařízení, která jim ukládají úřady Proč se podnikatelé do soutěží zapojují: Zájem médií o oceněné soutěžící zvyšuje jejich známost Setkávání v rámci soutěží jim nabízí možnost sdělit veřejnosti a médiím, jak se jim v regionu podniká a co je trápí Možnost srovnání s ostatními podnikateli Možnost získat zdarma ratingové hodnocení od Hospodářské komory (zvyšuje například šance na získání dobrých úvěrových podmínek od bank) Soutěžící mají možnost užívat značku finalista krajského kola - Firma/Živnostník kraje, finalista celorepublikového kola - Firma/Živnostník roku na vlastních výrobcích a službách Ocenění získaná v prestižní soutěži zvyšují kredibilitu firmy Úspěch přináší větší spokojenost a loajalitu zaměstnanců Získaný titul otevírá oceněným dveře na úřadech Krajská vyhlášení jsou navíc vhodným místem pro navazování obchodních kontaktů a předání či získání nových informací

2 KDO SE MŮŽE DO SOUTĚŽÍ PŘIHLÁSIT A JAK PROBÍHÁ HODNOCENÍ Vodafone Firma roku 2012 Podmínky pro přihlášení: Společnost podniká v ČR dle platných zákonů a je zapsána v obchodním rejstříku Společnost má alespoň dvouletou účetní historii Obrat společnosti nepřesahuje hranici 1,4 mld. Kč Účastník není v insolvenci dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Firma nemá v evidenci daňové nedoplatky Statutární zástupce společnosti nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání soutěžícího, nebo pro trestný čin proti majetku Společnost nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění nebo pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Hodnocení soutěžících: Složení poroty: o Podnikatelé z řad zástupců podnikatelských institucí, krajští zástupci Hospodářské komory, krajského úřadu, Czechinvestu, Svazu průmyslu a dopravy ČR a podnikatelských svazů a zástupci partnerů soutěží Firmy se v krajském kole hodnotí: o Z poloviny na základě ekonomických údajů (rozvahy a výkazů zisků a ztrát, rentability, likvidity, zadluženosti, aktivity, ziskovosti a produktivity) o Z poloviny na základě názoru odborné poroty, která hodnotí složitost podnikání, schopnost odlišit se od konkurence, ale i přínos pro region, péči o zaměstnance a ohled k životnímu prostředí Hodnocení ve finále: o V celorepublikovém finále porota hodnotí, jak se krajští vítězové prezentují. Ekonomické ukazatele už v této fázi hodnocení roli nehrají ERA Živnostník roku 2012 Podmínky pro přihlášení: Podnikatel podniká v ČR dle platných zákonů a je minimálně 1 rok vlastníkem platného živnostenského listu nebo jiného oprávnění k podnikání dle platných právních předpisů Podnikatel nemá v evidenci daňové nedoplatky Účastník není v insolvenci dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Podnikatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání soutěžícího, nebo pro trestný čin proti majetku Podnikatel nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění nebo pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

3 Hodnocení soutěžících: Složení poroty: o Podnikatelé z řad zástupců podnikatelských institucí, krajští zástupci Hospodářské komory, krajského úřadu, Czechinvestu, Svazu průmyslu a dopravy ČR a podnikatelských svazů a zástupci partnerů soutěží Živnostníci se v krajském kole hodnotí podle: o Vyplněných dotazníků, ve kterých podnikatelé seznámí porotce se svým podnikatelským příběhem o Funkčního a komplexního řešení podnikatelských myšlenek, nápadů a podnikatelského umu Hodnocení ve finále: o O celorepublikovém vítězi rozhoduje veřejnost v SMS hlasování a finálová porota (v poměru 1:1) Průběh krajského vyhlášení: o Společenské setkání podnikatelů spojené s oznámením výsledků a předáváním cen krajským vítězům Průběh finále: o Společenské setkání podnikatelů spojené s předáváním finálových cen, vyhlášení živě přenáší ČT24 ZVLÁŠTNÍ KATEGORIE SOUTĚŽÍ Odpovědná firma roku 2012 Vyhlašuje společnost Vodafone Jedná se o cenu za podnikatelský přístup, který zohledňuje dopady podnikání na životní prostředí a podporuje společensky odpovědné aktivity Kategorie je určena pouze firmám postupujícím do krajského kola, které dbají na environmentální aspekt podnikání Letos bude vyhlášen třetí ročník této kategorie, v každém kraji se vyhlašuje jen jeden oceněný Z krajských vítězů se vyhlašuje celorepublikový vítěz, další místa vyhlášena nejsou Era Účetní roku 2012 Vyhlašuje Era a Poštovní spořitelna, obchodní značky ČSOB Soutěže se mohou účastnit všichni zájemci, kteří se zabývají účetnictvím a mohou toto doložit alespoň jednou referencí Předpokladem úspěchu je znalost prostředí tuzemských obchodních společností, dále se očekává orientace v informačních povinnostech, které česká legislativa určuje tuzemským podnikatelům, ať se jedná o daňová přiznání, předkládání žádostí o nejrůznější povolení nebo poskytování informací veřejnosti či státním orgánům. Z celkového počtu přihlášených postupuje sedm finalistů do finálového kola. Finalistům je předkládána případová studie, hodnotí se kvalita řešení případové studie

4 ABSURDITA ROKU 2012 Anketa v rámci podnikatelských soutěží Cílem je upozornit na nejnesmyslnější byrokratické povinnosti uložené podnikatelům a iniciovat jejich odstranění Za dosavadní historii ankety se ukázalo, že je to nejúčinnější nástroj v boji proti byrokracii Jak probíhá vyhodnocení: Podnikatelé i veřejnost od 26. dubna do konce září nominují své návrhy do Absurdity roku na Z nominovaných se vybere 7 kandidátů, o nichž pak hlasuje veřejnost Nesmyslná povinnost s nejvyšším počtem hlasů získává anticenu Absurdita roku Dosavadní úspěchy Absurdity roku: Absurditou roku 2011 se stala povinnost při zakládání společnosti přinést rejstříkovému soudu výpis z Rejstříku trestů. Ten je ale pro soud dostupný online. Ministerstvo zrušilo tuto povinnost novou vyhláškou s účinností od Absurditou roku 2010 se stala povinnost nosit na úřad dokumenty, které úředníci mohou získat online. Česká správa sociálního zabezpečení ji zrušila prakticky po jejím vyhlášení. Absurditou roku 2009 se stala povinnost, aby provozovatel fyzioterapeutické ordinace měl mimo jiné v ordinaci velké zrcadlo, ledničku a 2 nášlapné váhy. Po vyhlášení anticeny byla odstraněna povinnost mít v ordinaci fyzioterapeutů ledničku. Absurditu roku 2008 S ekologicky čistou zeminou na skládku vyřešil nový zákon o odpadech. Druhá nejvíce hlasovaná povinnost v roce 2008 vedení knihy jízd byla zrušena v roce Absurdita roku 2007 stánek na výstavě byla odstraněna novelou živnostenského zákona. Dřívější nařízení podnikatelům ukládalo povinnost nahlásit tři dny dopředu živnostenskému úřadu záměr jet se stánkem na výstavu nebo pouť. Podnikatel měl také oznámit ukončení cesty a tím i dočasné uzavření provozovny. Druhá nejvíce hlasovaná povinnost v roce 2007 nahlásit úřadu práce za svého zahraničního zaměstnance služební cestu v rozsahu 7 30 dní byla odstraněna zákonem o tzv. Zelené kartě. Patron českého podnikání 2012 Podpůrný projekt soutěží na podporu malého a středního podnikání, poprvé byl vyhlášen v roce 2011 Cílem udělení tohoto titulu je vyzdvihnout snažení jednotlivce, instituce či úřadu, který nejvíce přispívá ke zlepšení podnikatelského prostředí v České republice. Jak probíhá vyhodnocení: Kandidáty nominuje a vybírá odborná veřejnost - zástupci svazů, asociací a komor a také partneři soutěží Firma roku a Živnostník roku. Držitel titulu Patron českého podnikání 2012: V letošním roce byl řádem Patron českého podnikání oceněn profesor Jan Dědič, společník advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík. Mezi hlavní důvody patřilo jeho prosazení záměru zákona o obchodním rejstříku, podle něhož jsou notáři oprávněni dělat přímé zápisy do rejstříku, což umožní založit firmu, změnit jednatele nebo výši kapitálu mnohem jednodušeji a rychleji než dosud.

5 Držitel titulu Patron českého podnikání 2011: Prvním držitelem titulu Patron českého podnikání se stal bývalý ministr dopravy Martin Říman. Ocenění získal za zkrácení vstupního formuláře do podnikání z 21 na 2 strany. Zároveň vytvořil konkurenci mezi jednotlivými živnostenskými odbory a zrušil jejich územní působnost. KDO SOUTĚŽE PODPORUJE Vyhlašovatel: Hospodářské noviny Mediální partneři: ČRo 1 Radiožurnál ČT24 Titulární partneři: Vodafone Era Partner regionálních kol: Skupina ČEZ Regionální záštity: Krajské hejtmanky a hejtmani Projekt pod záštitou a odborným dohledem Hospodářské komory ČR Odborní garanti: CzechInvest Svaz průmyslu a dopravy ČR Svaz podnikatelů ve stavebnictví Svaz českých a moravských výrobních družstev ČESMAD Bohemia Zpracovatel dat: Datank Datank je agentura pro analýzy a informace. Tým Datanku má dlouholeté zkušenosti v získávání a vyhodnocování informací z veřejných i soukromých databází a zdrojů. Specializuje se na analýzy podnikatelského prostředí, veřejné a státní správy či bankovního a pojišťovacího sektoru. Dokáže efektivně vyhledávat a oslovovat cílové skupiny ve všech hospodářských odvětvích, pozicích i regionech.

6 HISTORIE SOUTĚŽÍ Rok Počet celkem Pořadí Živnostníci Firmy 1. místo Linda Vavříková Linet, s.r.o. 2. místo Luďka Tomešová Grisoft, s.r.o. 3. místo David Hořava Kofola, a.s. 1. místo Libor Václavík Beneš a Lát, slévárna a strojírna a. s. 2. místo Jindřich Hofmeister Grisoft, s. r. o. 3. místo Martin Kraus Biomac Ing. Černý, s. r. o. 1. místo Jaroslava Klemensová Servisbal Obaly, s.r.o. 2. místo Helena Konopíková Building SP, s.r.o. 3. místo František Němec M.C. Triton s.r.o. Byznys rebel The Pub Franchising 1. místo Lukáš Pytloun Farmet s.r.o. 2. místo František Hlava Building SP, s.r.o. 3. místo Ivan Doležal Kovar, s.r.o. Byznys rebel Jiří Kadlec 1. místo Jiří Bláha 5M s. r. o. 2. místo Jarmila Podhorná Mangaloo s. r. o. 3. místo Magda Šmídová Proma Reha s. r. o. Web roku Odpovědná firma TES Vsetín Byznys rebel Jiří Kubeš 1. místo David Vlk Steinhauser, s.r.o. 2. místo David Borovka DETOA Albrechtice s.r.o. 3. místo Robert Vlach AVAST Software a.s. Web roku Odpovědná firma ebrána s.r.o. Účetní roku Zuzana Pšeničková

7 HARMONOGRAM VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE 26. dubna 2012 SBĚR PŘIHLÁŠEK duben květen 2012 ZPRACOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK červen červenec 2012 POSTOUPENÍ VÝSLEDKŮ PŘIHLÁŠEK KRAJSKÉ POROTĚ srpen 2012 KRAJSKÁ KOLA začátek vždy v Královéhradecký kraj, Hr. Králové Pardubický kraj, Pardubice Liberecký kraj, Liberec Ústecký kraj, Ústí Nad Labem Karlovarský kraj, Karlovy Vary Plzeňský kraj, Plzeň Kraj Vysočina, Jihlava Jihočeský kraj, České Budějovice Jihomoravský kraj, Brno Zlínský kraj, Zlín Moravskoslezský kraj, Ostrava Olomoucký kraj, Olomouc Praha a Středočeský kraj, Praha VOLBA ŽIVNOSTNÍKA ROKU 2012 V SMS HLASOVÁNÍ VEŘEJNOSTI Absurdita roku hlasování veřejnosti VOLBA FIRMY ROKU FINÁLOVÁ POROTA VOLBA ŽIVNOSTNÍKA ROKU 2012 FINÁLOVÁ POROTA VYHLÁŠENÍ ABSURDITY ROKU FINÁLE GALAVEČER V PRAZE Kontakt pro média: Petr Lutonský Tel.: Mail:

výrobní družstevnictví

výrobní družstevnictví 07/2011 l MĚSÍČNÍK l ROČNÍK 57 l CENA 20 Kč výrobní družstevnictví časopis českých a moravských výrobních družstev VD Bytprům Ostrava rozhovor s předsedou družstva Milanem Plačkem Družstvo HLS, výrobní

Více

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 () Prosincová mozaika informací pro vás www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je TOP HOTELS GROUP a.s. poosmé v řadě mezi

Více

odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 9, SRPEN 2008

odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 9, SRPEN 2008 odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 9, SRPEN 2008 Firma a živnostník roku Zelená energie úspory energie elektrárna Hučák 2 obsah 2 Minianketa MINIANKETA: Měl byste zájem o semináře, které by

Více

Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského regionu

Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského regionu Studijní opora pro cílovou skupinu lektorů Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského regionu v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání

Více

Malý úvěr pro podnikatele na venkově v ČR Úvodní studie

Malý úvěr pro podnikatele na venkově v ČR Úvodní studie Malý úvěr pro podnikatele na venkově v ČR Úvodní studie Zpracovatelé: Vedoucí týmu: Tomáš Svoboda,Centrum pro komunitní práci Členové týmu: Petr Pelcl, Útvar koncepce a rozvoje Filip Uhlík, Regionální

Více

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 1. Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií ČR Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen AMG) je dobrovolným nepolitickým sdružením muzeí,

Více

1. Základní informace

1. Základní informace Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích dle ustanovení zákona č. 130/2002Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, a o změně některých

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU EKO-ENERGIE VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU EKO-ENERGIE VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU EKO-ENERGIE VÝZVA II Praha únor 2009 Dokument je výhradním

Více

Průzkum: ve Středočeském kraji se nejlépe podniká v Benešově

Průzkum: ve Středočeském kraji se nejlépe podniká v Benešově Průzkum: ve Středočeském kraji se nejlépe podniká v Benešově Tisková zpráva 21. listopadu 2012 Spokojenost podnikatelů s přístupem radnice, vstřícnost a ochota úředníků, rychlost vyřizování agendy nebo

Více

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost... [Zadejte text.] Obsah 1 Podnik, jeho cíle a funkce...3 1.1 Podstata podniku a podnikání...3 1.2 Právní úprava podnikání...4 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...4 2 Okolí podniku...5 3 Typologie podniků...5

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

OBSAH. Příloha č. 3 Popis projektu

OBSAH. Příloha č. 3 Popis projektu Příloha č. 3 Popis projektu OBSAH Úvod...2 1. Použité pojmy...2 2. Cíle projektu...5 2.1. Předpokládané přínosy CzechEkoSystem...6 2.2. Soulad projektu v rámci OPPI...6 3. Popis projektu...6 4. Subjekty

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

na podporu začínajících podnikatelů na venkově

na podporu začínajících podnikatelů na venkově Metodika na podporu začínajících podnikatelů na venkově Centrum pro komunitní práci CpKP střední Morava, kancelář Šumperk Přerov, 2007; www.cpkp.cz Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím poskytování

Více

Jsme rozvojovou bankou České republiky, napomáháme. v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky

Jsme rozvojovou bankou České republiky, napomáháme. v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky Jsme rozvojovou bankou České republiky, napomáháme v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky a regionů rozvoji infrastruktury a sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu. 1 ČESKOMORAVSKÁ

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2004. Výroční zpráva České pojišťovny a.s. za rok 2004 - auditovaná 1

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2004. Výroční zpráva České pojišťovny a.s. za rok 2004 - auditovaná 1 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2004 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva České pojišťovny a.s. za rok 2004 - auditovaná 1 Výroční zpráva 2004 Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 2.

Více

Nejlepší podmínky pro podnikání mají jihomoravští podnikatelé ve Veselí nad Moravou

Nejlepší podmínky pro podnikání mají jihomoravští podnikatelé ve Veselí nad Moravou Nejlepší podmínky pro podnikání mají jihomoravští podnikatelé ve Veselí nad Moravou 7. listopadu 2013 Čisté ovzduší, nízké ceny bytů, kvalitní infrastruktura, průměrný plat v horní části žebříčku a dobrý

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

Středem zájmu je člověk,

Středem zájmu je člověk, NOVÁ ŠŤAVNAÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 () www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Středem

Více

VYBRANÉ SLOŽKY PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ ČR A JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ

VYBRANÉ SLOŽKY PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ ČR A JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a marketing zahraničního obchodu VYBRANÉ SLOŽKY PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ ČR A JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ (Bakalářská práce) Autor:

Více

Česká společnost pro jakost vstupuje do roku svého významného výročí

Česká společnost pro jakost vstupuje do roku svého významného výročí Ročník 17 (2/2015) www.iprosperita.cz Promýšlíte nové webové stránky? Chcete originální vizitku? Potřebujete pomoci s firemní grafikou? Rádi byste vylepšili logo? Hledáte pomoc? Volejte profesionály: 606

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice Podnikání v České republice Podnikání v České republice Eva Bergerová Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Enterprise Europe Network Listopad 2008 Obsah Obsah... 3 Seznam tabulek... 7 Seznam

Více

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Sesouhlasení regulatorního a účetního kapitálu 7 Kapitálové požadavky 7 Úvodní slovo předsedy představenstva 9 Profil společnosti

Více

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Vývoj počtu výpadků a poruch na napě ové hladině vn 0 500 1

Více

Miroslav Rumpela: Ve výrobě nábytku držíme krok s Evropou. Export a podpora státu záchrana v době krize. Společník ve S větě podnikání

Miroslav Rumpela: Ve výrobě nábytku držíme krok s Evropou. Export a podpora státu záchrana v době krize. Společník ve S větě podnikání Společník ve S větě podnikání Komora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji ročník 10 Miroslav Rumpela: Ve výrobě nábytku držíme krok s Evropou Export a podpora státu záchrana

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY pro zadávací řízení na služby zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále zákon ), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Příručkou

Více

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Hlavní téma: Nové soukromé právo přináší velké změny. Reality: Jsou proluky vzácností?

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Hlavní téma: Nové soukromé právo přináší velké změny. Reality: Jsou proluky vzácností? www.rprg.cz PROJEKTY Rozvojové Hlavní téma: Nové soukromé právo přináší velké změny Praha a Reality: Jsou proluky vzácností? Právní poradna: Jak na pohledávky (foto: vkv) Praha podporuje podnikání 1/2014

Více

Úřad tak v současné době plní a podílí se na plnění úkolů a opatření vyplývajících zejména z následujících dokumentů:

Úřad tak v současné době plní a podílí se na plnění úkolů a opatření vyplývajících zejména z následujících dokumentů: Přehled aktivit Úřadu průmyslového vlastnictví v rámci plnění opatření Národního programu reforem ČR 2012, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období let 2012 2020 (Služby pro inovační podnikání)

Více