Legislativa...2 Obecné...3. Podvojné účetnictví ODběratelé Evidence...16 Mzdy...16 Skladové hospodářství...18 Zakázky a výroba...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Legislativa...2 Obecné...3. Podvojné účetnictví... 11 ODběratelé...13. Evidence...16 Mzdy...16 Skladové hospodářství...18 Zakázky a výroba..."

Transkript

1 Legislativa...2 Obecné...3 DAŇOVÁ EVIDENCE Podvojné účetnictví ODběratelé...13 Dodavatelé...15 Evidence...16 Mzdy...16 Skladové hospodářství...18 Zakázky a výroba...23 DAŇOVÁ KANCELÁŘ...24

2 Software: PREMIER system v. 12.3, PREMIER system ENTEPRISE Operační system: Windows, 2000, XP, Vista Tento soubor obsahuje doplňující aktuální novinky programu od poslední verze Další informace můžete nalézt na internetové adrese nebo posledním vydání časopisu Journal č. 13, kde např. podrobně rozebrána aktuální legislativa. Většina z níže uvedených úprav se týkají také Daňové evidence (jednoduchého účetnictví). Legislativa Změna výpočtu nemocenských dávek ve mzdách u velkých organizací Nálezem ze dne 23. dubna 2008, vyhlášeným pod č. 166/2008 Sb., Ústavní soud zrušil s účinností od právní úpravu, podle které se v době prvních tří dnů dočasné pracovní neschopnosti neposkytuje nemocenské (tzv. karenční doba). Uvedené rozhodnutí v praxi znamená, že od náleží nemocenské za první tři kalendářní dny pracovní neschopnosti ve výši 60 % denního vyměřovacího základu. Bude-li zaměstnanec uznán práce neschopným dne a později, náleží nemocenské ve výši 60 % denního vyměřovacího základu již od prvního kalendářního dne pracovní neschopnosti. Bude-li uznán od nebo od dřívějšího data, nemocenské za první tři dny pracovní neschopnosti nenáleží. Vznikne-li pracovní neschopnost ( ), nemocenské za 28. a (za ) nenáleží a poskytne se ve výši 60 % denního vyměřovacího základu až od Nedůslednou úpravou ustanovení 16 zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců však zůstala zachována karenční doba v případě karantény kratší než 4 kalendářní dny. Pokud by výjimečně trvala karanténa jen jeden až tři dny, nemocenské by nenáleželo. Bude-li karanténa trvat déle než tři dny, náleží nemocenské od prvního dne trvání karantény. Upozorňujeme, že nemocenské nenáleží za den pracovní neschopnosti, v němž zaměstnanec pracoval v tom zaměstnání, z něhož mu vznikl nárok na nemocenské. To platí i pro první den pracovní neschopnosti, v němž zaměstnanec část směny odpracoval (za takový den nenáleží poměrná část nemocenského). V důsledku zrušení karenční doby pro nemocenské vzniká od nárok na nemocenské za první tři kalendářní dny pracovní neschopnosti nebo karantény i představitelům státní moci a některých státních orgánů (poslancům Poslanecké sněmovny, senátorům Senátu Parlamentu, poslancům Evropského parlamentu, zvoleným na území České republiky, členům vlády, prezidentovi, viceprezidentovi a členům Nejvyššího kontrolního úřadu, členům Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členům Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, členům Rady Českého telekomunikačního úřadu, finančnímu arbitrovi, zástupci finančního arbitra, Veřejnému ochránci práv, zástupci Veřejného ochránce práv), soudcům a státním zástupcům. Změny Intrastat od (výběr ) Nové kódy dodacích podmínek Incoterms Seznam kódu povahy transakcí pro rok 2009 Kódy se týkají zbožových transakcí, při kterých se mění vlastnictví ke zboží mezi osobou usazenou v ČR a osobou, která v ní usazena není, a ani se zde nezaregistrovala k dani z přidané hodnoty. Za zboží, které je předmětem těchto transakcí, bude nebo je provedena platba či jiné protiplnění. Zahrnují se sem dodávky zboží, u nichž se předpokládá prodej nebo nákup mezi osobami registrovanými k dani z přidané hodnoty v různých státech Společenství a k protiplnění dochází až následně. Patří sem i prodej a nákup náhradních dílů a součástí zboží. Finančním leasingem se rozumí pronájem zboží, při kterém se rizika a výhody plynoucí z vlastnictví převádějí na nájemce, který se po ukončení leasingu stává vlastníkem zboží. Při možnosti použití více jak jednoho kódu pro jednu transakci, se použije kód menší Při vrácení nebo výměně dodávky zboží, jehož předchozí odeslání nebo přijetí se neoznačuje kódem transakce začínajícím číslem 1, se použije stejný kód jako při původní transakci začínající některým z čísel 3 až 9. V souladu s poznámkou ke kódům 21 až 23 se příslušným kódem začínajícím číslem 9 označuje i zpětné přijetí nebo zpětné odeslání předmětného zboží a poskytnutí náhradního zboží Práh pro přijetí a odeslání zboží do jiného členského státu je Kč. Obecné V programu proběhla úprava pro zrychlení výpočetních operací a rozšíření obecných funkcí převodem systému do modernějšího databázového prostředí. V úvodní obrazovce Výběr účetní jednotky přibylo tlačítko Práva vstupů/zakládání. Tato volba umožňuje i jiným uživatelům než je SUPERVISOR nastavovat práva pro zakládání/vstupů do jiných účetních jednotek ostatním uživatelům. Toto ocení především účetní firmy, nebo firmy poskytující outsourcingové služby. Po kliknutí na tlačítko Práva vstupů/zakládání se zobrazí všichni uživatelé. U Supervisora je VŽDY povoleno zakládání firem a vstup do všech firem. U dalších uživatelů se dá povolit zakládání účetních jednotek, a dále vstup do všech nebo vybraných účetních jednotek. Tato nastavení se provádějí klikem na > před textem. Nový formulář k přiznání DPH Od vstupuje v platnost nový formulář přiznání k DPH ( MFin 5401 vzor č. 15), který nová verze již nabízí V Přístupových právech se vybraným uživatelům povolí možnost nastavení práv vstupů/zakládání účetních jednotek volbou V úvodní obrazovce Výběr účetní jednotky povolit zakládat nové účetní jednotky. Dále se zde také dají nastavit práva vstupů do účetních jednotek.

3 Aktualizována byla německé mutace programu PREMIER (6608 přeložených frází). Možnost přiřazovat k dokladům nebo kartám přes vazby (F12) hyperlinkové odkazy. Např. odkaz na manuál ke zboží, apod.. Modernizace elektronického archívu: Přibyla možnost nově tvořit vazby na jakékoliv volné dokumenty (např. smlouvy v doc/pdf) včetně možnosti automatického vyvolávání skeneru (před zahájením skenování přímo z programu PREMIER lze určit typ výstupního souboru JPG/PDF). Funkce je dostupná ze všech dokladů v systému (F12 vazby, přidat ) jak jednomu dokladu lze přiřadit neomezené množství volných nebo skenovaných dokumentů. V modulu zamykání period přibyla alternativa zamknutí do data" a "totální zamknutí". U totálního zamknutí nemůže zasahovat před toto období ani SUPERVISOR (vhodné např. po účetních uzávěrkách). Běžné zamknutí do data má proti měsíčnímu zamykání period výhodu v možnosti zamknout i část měsíce. Zamknutí do data můžete provést kdykoliv během měsíce, poté doporučujeme provést měsíční zamčení periody (jako doposud). Bylo komplexně modernizováno zobrazení vazeb ke kterémukoliv dokladu v systému. Kromě přepracování do modernějšího unigridu" a přidání nových vizuálních informací (datum) byla přidána zcela unikátní funkce Tok dokladů. Tato funkce umožňuje sledovat i nepřímé návaznosti (předchůdce, následníky), což podstatně zpřehledňuje celý vývoj obchodního případu. Modernizace interních zpráv: Lepší podpora příjmu více zpráv najednou, zprávy se dále spouští jako samostatný proces ve Windows, čímž se zamezí občasné kolizi (zatuhnutí) s jinými okny systému Premier. Ve správci předvolby globální/ uživatelské-pracovní plocha: lze zvolit, zda-li se zprávy budou zobrazovat vždy nad všemi okny v prostředí windows. V případě odškrtnutí této volby lze po první došlé zprávě okno zpráv minimalizovat, čímž se docílí nežádoucímu" příjmu při práci avšak na úkor včasných informací. Na základní obrazovce v osobní složce přibyla vedle nadpisu Zprávy blikající informace o počtu nepřečtených zpráv. V horní liště (vedle kalkulačky, osobní složky, ) se nachází nové tlačítko s funkcí Kopírovat nebo tisknout obrazovku". Využití najde např. při řešení problémů, kdy uživatel jednoduše odešle na mail obrazovku, kde potřebuje radu, pro tisk interních směrnic práce s programem nebo i pro tisk dokumentů, pokud mají být v podobě jako na obrazovce (např. denní informace včetně grafů). Takto lze snadno i v interním styku předat zaměstnanci dokument i se zobrazením úkolu, bez nutnosti zasílání mailem.

4 Ve správci-předvolby globální/uživatelské sklad pokladní systémy display: lze vybírat definice z předem připravených typů pokladních displeyů. Byl aktualizován formulář pro přiznání k DPH na vzor č. 14. U výkazu DPH přibyla záložka Následné souhrnné hlášení (pokud jste nalezli chybu v již odevzdaném souhrnném hlášení, lze podat tzv. následné souhrnné hlášení, kde se vyznačí chybný řádek a zároveň jeho oprava). Proběhla modernizace párování otevřených položek (výrazné zrychlení u velkoobjemových dat pouze u verze PREMIER Enterprise). Ve správci globální předvolby účetnictví lze předvolit kromě střediska i zakázku, která se bude automaticky zapisovat u kursových zisků/ztrát V homebankingu bylo u formátu MT940 upraveno načítání češtiny a byly doplněny formáty pro Unicredit multicash. Větší spolehlivost: řešení hlášených chyb a námětů a to jak v rámci funkcí v programu, tak i ve vztahu k novému OS-MS Vista = zrychlení. Ve verzi PREMIER Enterprise podpora nového MS SQL serveru Modernizace správce tiskových sestav: rozšířené možnosti předvolení sestav (v rámci uživatelů i účetních jednotek), možnost zamykání uživatelsky vytvořených sestav před neoprávněným zásahem. Sestavám lze přidělovat i přístupová práva k tisku. Modernizace správce tiskových sestav: lze definovat přístupová práva a ochranu proti změnám. Dále přibyla funkce Přesměrování tisku", kde např. paragon je nutné tisknout na jinou tiskárnu než ostatní sestavy. (původní možnost nastavení tiskárny přímo v sestavě nefunguje u MS Vista a je nutné použít tuto novou funkci). Od došlo k právnímu spojení ebanky a Raiffeisenbank: V adresáři obchodních partnerů horní nabídka (start, editovat, pomůcky, ) seznam servisní funkce, se nachází jednorázový příkaz pro sloučení ebanky a Reifaisen banky. Hromadná změna se pomocí tohoto příkazu provede v adresáři partnerů, dodacích adresách i dokladových řadách bank. V homebankingu proběhla změna kódu banky 2400 na 5500 z důvodu sloučení ebanky a Raiffeisenbank po update ze automaticky. Soubor nápovědy k programu PREMIER je již spustitelný i pod MS Vista. Komunikace ve formátu EDI Inhouse: Doplněna možnost exportu vystavené objednávky Doplněna možnost importu příjemky Doplněno evidování exportů včetně upozornění na to, že dokument již byl exportován kdy a kým. Z důvodu časté záměny tlačítka (objektu) pro uzavírání obrazovek programu, byl vytvořen nový uzavírací objekt podobný jako u programů MS.

5 Spooler Zásobník sestav Pomocí tohoto nového vysoce výkonného nástroje lze exportovat jakýkoliv dokument(y) do libovolných formátů (pdf, doc, html, jpg, odt, tiff, xps), ať jednotlivě nebo sloučené v jednom výstupním souboru, nebo zaslat em. Možnost pozdějších tisků jakýchkoliv dokumentů (využití především u větších firem kde uživatelé sdílejí tiskárnu nebo při výpadku tiskárny, když dojde toner, apod ). Možnost slučování sestav (např. aktiva a pasiva s výkazem zisků a přílohy k závěrce, dále generace do jednoho pdf a zaslání na soud do sbírky listin). Snadný export a hromadná korespondence (odesílání mailem více sestav najednou). Lepší náhledy s možností dohledávání v sestavě. Možnost sdílení sestav s jinými uživateli (např. hlavní účetní připraví nějaké podklady a označí sdílení s managementem). Lze využít i jako elektronickou archivaci. Sestavy lze libovolně přejmenovávat. Sestavy nebo skupiny lze jednoduše ukládat a přenášet na vzdálená PC nebo do archívu. U exportů nově přibyla možnost formátu XPS (XML paper specification), dále možnost zakódování souborů PDF a možnost automatické komprese do ZIP souboru. Modernizace účtové osnovy (převod do přehlednějšího unigridu). Postup Po kliknutí na tlačítko Tiskárny u libovolného dokladu/sestavy zvolte Export. Zde přibyla ke stávajícím záložkám Datový export a Grafický export nová záložka Zásobník sestav. V této nové záložce lze měnit informační údaje exportovaného dokladu/sestavy a po kliknutí na OK se doklad uloží do Zásobníku sestav. Zásobník lze vyvolat z horní lišty nebo základní obrazovky. Po otevření Zásobníku se Vám nabízí řada možností viz výše. Dne byla uvolněna verze 12.2b (verze PREMIER standard i Enterprise), ve které je zásadně doplněna Slovenská soustava. Byla doplněna podpora duálního zobrazování měn (nyní ve fakturách, zálohových listech, upomínkách a pokladních dokladech). Konverzní kurs 30,126 SKK/EUR se nastavuje ve správci globální předvolby nastavení místní měny V Zásobníku lze sestavy tisknout jednotlivě nebo hromadně, sloučit do jednoho dokumentu libovolného formátu, exportovat jednotlivé nebo sloučené dokumenty do různých formátů, případně odeslat em.

6 Pomocník pro tisk výdejek V agendě Výdejky byl do tisku doplněn Pomocník pro tisk, který byl dosud k dispozici pouze u faktur. Takto lze stanovit téměř neomezené možnosti pro automatický tisk vybraných formulářů dodacích listů či jiných formulářů z výdejky. V nabídce je volba pro určení priority před formulářem nastaveným v adresáři partnerů, viz vázané sestavy v partnerech. DAŇOVÁ EVIDENCE Doplněna možnost nastavit režim daňový/nedaňový u jednotlivých analytických operací. Možnost omezit platnost operace do roku XY. Vylepšeno načítání pohybu do průběžné položky pomocí pomocníka pro homebanking. U obratů a zůstatků zohledněna daňová uznatelnost či neuznatelnost dle analytik. Upraveny detailní přehledy DPH tak, aby při zvoleném středisku byly respektovány položky ve fakturách dle jednotlivých středisek. Doplněna možnost hromadné úhrady/platby faktur. Doplněna možnost pořízení analytiky u operací během účtování. Podvojné účetnictví V daňové kanceláři přibyl tvůrce: Příloha k účetní závěrce. Před vstupem do modulu Plány, prognózy" lze zvolit zobrazit všechny roky". Toto je vhodné např. pro kopírování plánů z min. let (Shift+F3) V Controlingu přibyl nový výkaz: Obraty/zůstatky účtů HK z více firem. Výkaz slouží pro snadné a rychlé získávání informací firem v holdingu. ( Např. lze najednou zobrazit zůstatky pokladen za vybrané firmy apod.). LUPA podpora notebooků a monitorů s vysokým rozlišením Vývoj LCD obrazovek směřuje stále k vyšším a vyšším rozlišením což zmenšuje formuláře, které jsou jinak čitelné na obrazovkách např. s nižším rozlišením 1024x768 pixelů. Program PREMIER system má od verze 12.3 lupu (viz obr.), kterou lze měnit velikost veškerých formulářů. Nyní se Vám nabízí až 7 různých velikostí a program lze přizpůsobit od kapesních PDA až po monitory/notebooky s velmi vysokým rozlišením i vyšším. Hlavním cílem nové funkce je neunavování očí při delší práci, snížení chybovosti a zlepšené přehlednosti programu. Při odskoku z hlavní knihy na doklad (deník, faktury, ) se program po ukončení práce v modulu zeptá, zda-li se vrátit na stejnou pozici v hlavní knize. Účtová osnova další volby přibylo nastavení: Při ručním pořizování interních dokladů umístit do variabilního symbolu výraz (někdo používá ke snadnějšímu vnitřnímu párování ručních saldo účtů při pořizování dokladů ). Účtová osnova další volby přibylo nastavení: Nenabízet nikde tento účet, použije se pouze k přejmenování syntetického nebo skupinového účtu ve výkazech (např. v syntetické obratové předvaze místo standardních textů programu PREMIER system ). Podporovány jsou i cizí výrazy. Barevné odlišení dokladů v deníku nyní lze pomocí nabídky Barevně označit odlišit jednotlivé doklady barevně, podobně jako skladové karty, či faktury.

7 Hromadné změny v datech: V deníku lze nyní provádět hromadné změny v datech v možností změn libovolných údajů. Tento systém je výhodný zejména při hromadných změnách na položkách jednoho dokladu banky či pokladny, kde např. při změně zakázky či střediska, či jiného údaje, bylo nezbytné editovat každou položku zvlášť, což bylo velmi pracné. Zatrhnutím příslušného údaje a zadáním nové hodnoty se provede náhrada nového údaje. Nabídka se aktivuje při změně dokladu (F4) Modernizace rozvahy, výkazu zisku a ztráty i účtů 702 a 710 Detaily řádku rozvahy/výsledovky a účtů 702 a 710 předěláno do unigridu, přibyly sloupce minulé MD, Dal + sloupec procentuálního srovnání sledovaného úč. období s předcházejícím (obr. 1), včetně interaktivních grafů (obr. 2). U účtů 702 a 710 přibyla rovněž možnost vnoření do detailů (na jednotlivé analytické účty hlav. Knihy). obr. 1 ODběratelé Neomezené množství kontaktních osob u partnerů včetně návazností (např. při exportu dokumentu a odesílání na mailovou adresu ). V databázi partnerů je na původním místě statických údajů umístěn číselník kontaktních osob, který je již neomezený. obr. 2 Z číselníku kontaktů lze vybrat v jakémkoliv dokladu, stejně tak při exportu dokladů (formulářů) lze operativně vybrat z příslušného číselníku kontaktů konkrétní ovou adresu.

8 Dle těchto kontaktů lze také filtrovat přehled dokladů v záložkách partnerů. Modernizace návrháře upomínek (více informací při výběru navržených, ). V modulu Pošta/CRM přibylo pro lepší identifikace a dohledávaní automaticky vzestupné vnitřní číslo dokladu. (Původním zápisům je přiřazeno pořadové číslo). Na kartách partnerů (nad údajem IČ) přibylo tlačítko Ověřit solventnost. To prověří závazky po splatnosti např. u ZP, OSSZ a popř. zjistí zda-li vlastníci firem dle obchodního rejstříku nefigurují v jiných zadlužených společnostech nebo společnostech v úpadku. (Ověření probíhá na stránkách které nejsou součástí programu PREMIER. Ověřit lze bezplatně 30 firem/den). Vedle českého partnera přibyla i možnost automatického načtení nového slovenského partnera dle zadaného IČ (čerpáno z Vázané sestavy v adresáři partnerů je dostupná funkce pro automatického nastavení vybraného formuláře pro konkrétního partnera. Takto lze ke každému partnerovi ve všech agendách předvolit sestavu, např. zahraničním partnerům doklady v cizím jazyce apod. Není nutné pak myslet při tisku na tisku faktur na přepínání mezi sestavami. Dodavatelé Modernizace příkazů k úhradě: možnost přesouvání a přeřazování položek. V šablonách VF přibyla volba: Odběratele dosadit z dokladů trvalého účtování. Význam to má u stejných předpisů faktur více odběratelům tvořených automaticky z dokladů trvalého účtování (např. předplatné časopisu ). V nastavení obchodního partnera záložka individuální odběratel/dodavatel přibyla předvolba: Nejčastější kód DPH. Ten se pak automaticky nabízí při tvorbě dokladů. Doporučuje se zadat u zahraničních partnerů. Také přibylo více vizuálních informací. V adresáři partnerů je nad obrázkem mapy tlačítko mapy.cz" s odkazem na detaily (platí pouze pro české partnery). Obrázek viz výše. Ve všech dokladových modulech (faktury, výdejky, ) přibyla v pravé části obrazovky informace o středisku.

9 Evidence Modernizace modulu Nákladní doprava: - Možnost hromadné fakturace, lze vytvořit více faktur z jednoho výkazu či jednu fakturu z více výkazů. - Možnost přednastavit nákladnímu vozidlu přípojné vozidlo/stroj. - Možnost detailního zobrazení přehledů. U přehledu rozdílů mezi účetními a daňovými odpisy je možnost zahrnout do výpočtu i zůstatkovou cenu majetku při vyřazení. Mzdy Doplněna možnost uložení nastavení při tisku výplatních pásek. Tuto možnost mohou využít i ti uživatelé, kteří používají hromadné tisky. Jakmile si tisk ve výplatních páskách nastaví a uloží, pak již v každém následném hromadném tisku bude jejich nastavení vždy respektováno. Zprovozněn hromadný tisk Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé vzor č. 15 i vzor č.16. Měsíční karta dovolené byla u zaměstnance rozšířena o údaj o pracovních dnech nemoci v kumulaci, v měsíci o odpracované dny v měsíci. Na mzdový list a výplatní pásek byl doplněn údaj superhrubá mzda". Upraven výpočet čisté mzdy na zápočtovém listě v roce Doplněno Prohlášení poplatníka vzor č.18. Doplněna sestava pro ZP Škoda. Zohlednění přestupného roku při výpočtu podpůrčí doby. Doplnění nového typu PP člen zastupitelstva ZAS. Úprava tiskové sestavy Likvidace nemocenských dávek pro VO snížení proplacených dnů o první 3 neplacené. Nový přehled pro PF. Přehled výpočtu penzijního a životního pojištění a kontrola na zákonný limit. Na mzdové položce přidána informace zda se z této položky počítá ZP a SP do superhrubé mzdy. Podstatná úprava mzdových položek uživateli povolena možnost nastavit přímo na mzdové položce, zda do superhrubé mzdy má vstupovat také zdravotní a sociální pojištění placené firmou, vztahující se k příslušné mzdové položce. Nastavení nejdiskutovanějších položek naleznete na: Rekapitulace daní byla doplněna o superhrubou mzdu. Upřesnění výpočtu v Hlášení o povinném podílu při zápisu hodnoty do kolonky o plnění odebíráním služeb docházelo k propočtu přep. stavu v němž nebyly zohledněny roční úvazky jednotlivých zaměstnanců. V přehledu pro OSSZ Likvidace byla doplněna možnost likvidovat jednotlivé neschopnosti přímo v přehledu. Upřesnění formuláře Výpočtu daně a daňového zvýhodnění při zapsání vyplacených daňových bonusů od jiného plátce docházelo k výpočtu záporného bonusu při nesplnění limitu překročení 6 násobku min. mzdy. Zpřesněno rozúčtování zákonného pojištění za zaměstnance při kvartálním účtování. Pojištění bylo rozpočítáváno na střediska, zakázky atd. podle posledního měsíce v kvartálu místo celého kvartálu. Celková částka byla správně. Upraven přehled nákladů na zakázky za více období upřesněno rozpočítávání zdravotního pojištění. Upraveno řazení neschopností v likvidaci. Pořadí je: nemoc, OČR, mat. Doplněn přehled dle životních pojišťoven. Ve mzdových položkách byla přidána možnost jejich založení/doplnění ze vzorových mzdových položek. Zpřesněno načítání docházky z práce na zakázkách. Modernizován systém mzdových položek nyní je na každý kalendářní rok k dispozici sada mzdových položek a je tedy možná jejich variabilita v závislosti na roce. Fungování je podobné jako u účtové osnovy. Modernizován systém zúčtování odečítání z příkazu RZD v případě, že je vyšší než odvod zálohy na daň. Doplněna sestava na žádost bonusu z RZD. Doplněn přehled nákladů na vybrané zaměstnance Zrychlení výpočtu statistik. Úprava sestavy výplatních pásek. Ve formuláři Výpočet daně a byla doplněna částka celkové slevy na dani. Upravena funkce Zahájení měsíce zohlednění i krajních měsíců mateřské dovolené a rodičovského příspěvku. Doplněna superhrubá mzda do výkazu práce režimu mzdová karta. Upraven výpočet ZP při více PP u téhož zaměstnance vzhledem k omezení maximálního vyměřovacího základu. Do přehledu nákladů na vybrané zaměstnance přidána možnost detailního zobrazení. Přidána funkce komunikace s portálem ZP. Na ZP registrované na portále ZP: lze nyní odesílat Hromadné oznámení a Měsíční hlášení. Firma musí být na portále registrovaná a musí mít kvalifikovaný nebo komerční certifikát. Doplněna možnost nastavit u cizího státního příslušníka jiné sazby pro výpočet ZP. Výše sazeb se nastavuje v nastavení zdravotní pojišťovny. Úprava výpočtu nemocenské pokud tento den spadá do prvních 3 dnů nemoci, tak bude proplacen 60% DVZ. ( viz LEGISLATIVA ). V příloze mzdového listu byly u VO přidány dny neplaceného volna.

10 Skladové hospodářství V číselníku sortimentů lze zadat hvězdičkovou metodou masku, do kterých karet lze tento sortiment použít. Eliminuje se tím možnost nesprávného přiřazování sortimentů. Vystavené objednávky: U návrháře zásob (nová objednávka volba 3) přibyla možnost: Zohledňovat objednávky konkrétního odběratele nebo skupiny odběratelů (např. dle obchodního zástupce, identifikátorů, ). Skladové karty modernizace strukturovaného číslování (nastavuje se ve správci-sklad-struktura číslování). Pokud je pro část čísla nastaveno XX.. (doporučuje se na konci), automaticky se při zakládání nové karty nabídne volné vzestupné číslo dané skupiny. V seznamu skladů lze předvyplnit odlišnou adresu dodání, liší-li se od adresy sídla. Ta pak bude předvyplněna při tvorbě vystavené objednávky nebo poptávky v daném skladě. Předvyplnit lze i EAN kód provozovny (určeno pro elektronickou komunikaci EDI). V poptávkách a objednávkách dodavatelům lze lépe zadávat jiné adresy dodání, liší-li se od sídla firmy (u adresy dodání přibyl číselník). V položkách nabídek, přijatých objednávek a výdejek přibylo tlačítko Návrh PC. To umožňuje operativně navrhnout/ zkontrolovat prodejní cenu porovnáním s váženým průměrem, dále poslední, nejnovější nebo vybranou zásobou na skladě. (Vybrat zásobu pro výpočet lze ze seznamu nebo i kliknutím na sloupec grafu). Tato volba je přístupná při pořizování položek ve výše uvedených dokladech. Možnost kombinované tvorby příjemky z off-line čtečky s automatickým návrhem a vykrytím dodavatelských objednávek (volba 3 u přidávání nové příjemky). Ve správci omezující předvolby sklad přibyla volba: zákaz změny pořizovací ceny na příjemce (dosud šlo cenu pouze kompletně skrýt). V přehledu objednaných a rezervovaných zásob a v přehledu pohybů byla doplněna volba: Rozčlenit dle skladů (pokud se přehled sleduje za více skladů najednou). V modulech vystavené/přijaté objednávky, nabídky a poptávky přibylo v položkové části dokladu pole patička. Jde o doplňující text, který se objeví v dolní části tiskové sestavy. K dispozici je i číselník častých textů. (Do vlastních tiskových sestav se toto doporučuje v případě potřeby zkopírovat ze základního vzoru sestavy). Objednávku na dodavatele lze nyní automaticky vytvořit na základě striktní kopie více vybraných objednávek odběratelů najednou (volba 8 při přidávání). Modernizace tlačítka vývoj NC pořizovacích cen (tlačítko v dokladech příjemek, objednávek, výdejek, ). Zde jsou graficky znázorněny trendy, aktuální stavy,. Tato volba je přístupná při pořizování položek ve výše uvedených dokladech. Modernizace přehledu nákupů: přibyla volba seřadit/sumarizovat dle čísla dokladů" a "členit dle nákupů v cizích měnách". Modernizace zadávání hromadné procentuální slevy. Nově lze zadat buď procenta nebo částku, která se na rozdíl od pevné slevy dynamicky upravuje při změně položek na nabídce, objednávce, DL Modernizace exportů ceníků a publikace na www. Byly rozšířeny možnosti exportů a přibyla volba: Exportovat s rozčleněním (barvy, velikosti, ). Modernizace tisku štítků z příjemky. Před tiskem lze změnit množství, lze zvolit tisk dle vynuceného rozčlenění (barvy, velikost, ). Lepší správa uživatelských sestav štítků.

11 Modernizace návrhu při tvorbě výdejky dle objednávek ( volba č. 2 ) Pro tisk štítků lze nově zvolit Vytisknout počet štítků dle aktuálního stavu, popř. ručního upřesnění". Převodní příjemka umožňuje převádět i karty s jiným označením než je na původní výdejce a to včetně návaznosti na auditora skladu (kontrola ocenění převodů). Spojovací", původní kartu, lze přednastavit ve skladových kartách (záložka ostatní), nebo ji lze variabilně dosazovat v položce příjemky další údaje k položce V definicích dokladových řad skladových dokladů lze nastavit prefix skladu pro číslování dokladů. Např.: YYSSS. tzn. rok + zvolený sklad + vzestupné číslo (např rok 2008, sklad 105). Platí pouze pro verzi Enterprise a používá se pouze v případě, kdy má být použito více skladů se samostatným číslováním v jedné dokladové řadě. Do přehledu prodejů byly přidány další dvě volby na členění/sumarizaci a to dle čísla dokladu a dále dle zvoleného identifikátoru skladové karty. Výrazně byla modernizována realizace objednávek, kde systém nabízí dokonalý přehled o všech objednávkách, s rozšířenými údaji a především s informací o stavu realizace objednávky vzhledem ke stavu na skladu s možností zobrazení detailních informací na jednotlivé položky. Tím je již v první fázi k dispozici přehled o tom, které objednávky lze vůbec realizovat a pokud ne, tak které položky nelze realizovat s ohledem na malé množství na skladě atd. Tato modernizace spočívá v možnosti tvorby výdejky na základě výběru odběratele a jedné, několika či všech jeho objednávek. Tento nový přehled nám poskytuje následující informace: 1) Barevně je odlišeno, co lze realizovat (plně, částečně, vůbec). V objednávkách pak přibylo nastavení pouze kompletní dodávka, které nepovolí částečnou realizaci, pokud si to např. zákazník nepřeje apod. 2) Předěláním do nového unigridu lze snadno filtrovat údaje dle jednotlivých sloupců, např. dle trasy, termínu atd. 3) Možnost zobrazování detailů objednávky 4) V každém detailu objednávky (u jednotlivé karty je možno dalším vnořením zjistit stav daného zboží v jiných skladech, než ze kterého zrovna tvoříme výdejku). Modernizace seznamu skladových karet Možnost zobrazování seznamu s obrázkem a doplňujícími texty, včetně možnosti např. generování do pdf souboru a přímého odeslání na . Možnost zobrazování stavů v ostatních skladech včetně rezervací, budoucích stavů, Lze tvořit vazby na interní/externí dokumenty, hyperlinky nebo skenované dokumenty. Lze přiřazovat neomezené množství nalepovacích poznámek.

12 Tvorba DL/výdejky na základě vyhodnocení přijatých objednávek Tato nová unikátní funkce nabízí možnost vytvářet DL přímo z přijatých objednávek. Tato funkce se skrývá pod tlačítkem Vyhodnotit. Tím se výrazně zjednoduší a urychlí vyřizování přijatých objednávek. Modernizace vyhledávání ve skladových kartách kaskádovité vnořování Úprava spočívá v lepším vyhledávání konkrétních karet ze seznamu skladových karet metodou postupného přidávání kritérií zvoleného filtru tzn. kaskádové vnořování (v seznamu, výdejkách, příjemkách apod). Příklad (viz obr.): Zvolíme skladové karty daného skladu, chceme všechny karty obsahující text váp (musí být nastaveno fulltextové vyhledávání), poté co se nám karty vyfiltrovaly, požadujeme, aby byly vybrány pouze ty, které obsahují text hyd. Můžeme se vnořovat donekonečna přidáváním dalšího kritéria např. ty, které obsahují číslovku 3. Pro spuštění výběru na základě vepsaného filtru je nutno vždy provedení potvrdit klávesou ENTER. Veškeré kaskádovité členění filtru je na vyfiltrovaném seznamu skladových karet uvedeno. Tlačítkem Vyhodnotit se nabídne vyhodnocení buď Otevřených objednávek odběratele (zobrazí se ten, který je na poslední zobrazené přijaté objednávce) nebo Všech otevřených objednávek této dokladové řady. V dalším okně se zobrazí seznam objednávek. Objednávky jsou barevně rozlišeny na Možno plně realizovat (na skladě je veškeré zboží uvedené na objednávce), Nelze realizovat (na skladě není zboží uvedené na objednávce) a Možno částečně realizovat, je-li povoleno (na skladě je některé nebo kusově nedostatečné zboží uvedené na objednávce). Zakázky a výroba Zaškrtnutím požadovaných objednávek a kliknutím na tlačítko Vytvořit DL se nabídne seznam dokladových řad výdejek/ DL. Po výběru dokladové řady se zobrazí položky navržené pro výdej. Zde je nová funkce: Již při návrhu položek lze upravovat množství (dříve šlo až na vygenerovaném dokladu). Toto funguje i při pořizování dalších dokladů na základě jiných (např. přijaté objednávky na základě nabídky, příjemka na základě objednávky). Úprava přehledu bezpohybových zásob (někdy zkreslovaly stav korekční doklady). Modernizace zobrazení/tisku zákaznických ceníků z karty partnera: Přibyla volba generovat ze všech ceníků k danému partnerovi. V informaci o zakázce byly upřesněny údaje o mzdových nákladech při jejich načítání z výkazů práce ve mzdách. Tlačítkem Změnit množství lze zadat jiné množství, než je navrženo. Kliknutím na Enter se nové množství potvrdí, poté stačí kliknout na OK, zkontrolovat položky dokladu a výdejku/dl uložit.

13 DAŇOVÁ KANCELÁŘ INTRASTAT EU Aktualizace celního sazebníku EU 2008 (týká se i zadávání ve skladových kartách). Kompletní modernizace intrastatu: a) Do kursovního lístku lze zadat vedle základního kursu ČNB měsíční celní kursy měn. Ty pak slouží pro přesnější výpočet podkladů pro Intrastat. b) Ve správci globální předvolby účetnictví lze předvolit nejčastěji používané dodací podmínky, druh dopravy, popř. kraj původu. c) V adresáři partnerů individuální předvolby dodavatele lze předvolit nejčastěji používané dodací podmínky a druh dopravy. d) v položkách příjemek (přijetí) nebo vydaných faktur (odeslání) lze zadávat výjimky (např. jiný druh dopravy, transakce, ). e) V položkách dokladů i v samotném detailním podkladu pro intrastat lze přehledně zjistit z čeho byly údaje čerpány. Drobné ergonomické modernizace intrastatu. Ve výjimkách lze změnit i stát odeslání/určení (např. pokud se prodává/kupuje přes 3. osobu z jiné zěmě). Výjimky intrastatu lze zadávat i do položek přijatých faktur a to v případě, že zboží neprochází skladovou příjemkou. DAŇOVÁ KANCELÁŘ Aktualizované přiznání daně z příjmů právnických osob (pro přiznání pro r. 2008). U přiznání daně z příjmu právnických osob byla doplněna možnost tisku v anglickém jazyce. Předběžný výpočet Daně z příjmů fyzických osob Nový modul: Přiznání k ekologickým daním elektřina, pevné paliva, zemní plyn ( GŘC-vzor č.1). Premier system a.s. Saturnova 1197/ Praha Uhříněves Tel.: Fax:

JOURNAL 13. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system Říjen 2008

JOURNAL 13. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system Říjen 2008 JOURNAL 13 Magazín zákazníků společnosti PREMIER system Říjen 2008 Informační servis........................................ 3 Novinky v programu PREMIER ver. 12.3...................... 4 Legislativní

Více

PREMIER system 12.1 & Windows Vista

PREMIER system 12.1 & Windows Vista PREMIER system 12.1 & Windows Vista 100 % kompatibilita Výhodou Visty je lepší ergonomie, např. pokud pracujete s více spuštěnými okny PREMIER najednou, zobrazí se Vám náhled a tudíž ihned víte, kam se

Více

JOURNAL 17. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system Září 2011

JOURNAL 17. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system Září 2011 JOURNAL 17 Magazín zákazníků společnosti PREMIER system Září 2011 Úvod... 3 Vybrané novinky 2011... 4 Mzdy informace o významných změnách... 8 E-shop a extérní CRM doporučení výrobci a reference... 10

Více

PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM

PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM Ekonomické, informační a účetní systémy www.premier.cz VÝHODY A MOŽNOSTI PROGRAMU PREMIER SYSTEM PREMIER system je komplexní ekonomický software (ERP system) pro řízení středních

Více

MZDY A PERSONALISTIKA 5-1

MZDY A PERSONALISTIKA 5-1 MZDY A PERSONALISTIKA 5-1 OBSAH ÚVOD... 3 OBECNÉ A ÚČETNÍ NASTAVENÍ MEZD... 3 PARAMETRY MEZD... 5 SEZNAM POJIŠŤOVEN... 6 PERSONALISTIKA ZAMĚSTNANCI... 7 TISK/ZOBRAZENÍ - SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ... 8 SESTAVY

Více

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace Uživatelská příručka STEREO 22 Ježek software s.r.o. 2014 2 O B S A H Kompletní uživatelská příručka pro STEREO 22 od

Více

JOURNAL 20. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014. www.premier.cz

JOURNAL 20. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014. www.premier.cz JOURNAL 20 Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014 ODVOZENÁ VARIANTA LOGOTYPU (BAREVNOSTI) PRO MULTIMÉDIA Úvod...................................................... 3 Novinky v X5.1..............................................

Více

menší a střední společnosti

menší a střední společnosti Informační systém pro menší a střední společnosti podnikový informační systém (ERP) Profil společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a implementací moderních informačních

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 19 Ježek software s.r.o. 2011 2 O B S A H Rozdílová

Více

Informační servis. Plán vývoje na rok 2006

Informační servis. Plán vývoje na rok 2006 2 Informační servis 3 Informační servis Vážení uživatelé, jako každoročně, vždy v prvním čtvrtletí nového roku, Vám přinášíme další vydání našeho informačního magazínu, který má nyní pořadové č. 9. Koncem

Více

JOURNAL 14. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system Červenec 2009

JOURNAL 14. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system Červenec 2009 JOURNAL 14 Magazín zákazníků společnosti PREMIER system Červenec 2009 Informační servis... 3 Mzdy slevy na pojištění... 4 Workflow elektronické schvalování dokumentů... 7 PREMIER Capsa bezpečné sdílení

Více

JOURNAL 19. Magazín pro zákazníky společnosti PREMIER system Prosinec 2013. 1. Úvod... 3. 2. Novinky verze X5... 4

JOURNAL 19. Magazín pro zákazníky společnosti PREMIER system Prosinec 2013. 1. Úvod... 3. 2. Novinky verze X5... 4 JOURNAL 19 Magazín pro zákazníky společnosti PREMIER system Prosinec 2013 ODVOZENÁ VARIANTA LOGOTYPU (BAREVNOSTI) PRO MULTIMÉDIA 1. Úvod....................................................... 3 2. Novinky

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Moderní informační systém. www.money.cz

Moderní informační systém. www.money.cz Moderní informační systém www.money.cz PROFIL SPOLEČNOSTI, se zabývá vývojem a implementací moderních informačních a ekonomických systémů již více než dvacet let a dnes patří mezi nejrespektovanější české

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

Informační servis. Informační servis. Vážení uživatelé,

Informační servis. Informační servis. Vážení uživatelé, v 1 2 Informační servis 3 Informační servis Vážení uživatelé, jak se již stalo tradicí, na počátku Nového roku Vám přinášíme další vydání našeho informačního magazínu, který má nyní pořadové č. 6. Každoročně

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více

Oddíl I.1 Informační servis

Oddíl I.1 Informační servis 2 Informační servis 3 Oddíl I.1 Informační servis Vážení uživatelé, Jsme rádi, že Vám po uplynulém čtvrtletí můžeme nabídnout již sedmé vydání našeho magazínu PREMIER system journal, v němž bychom Vám

Více

informační systém money Průvodce systémem Nejmodernější technologické řešení www.money.cz

informační systém money Průvodce systémem Nejmodernější technologické řešení www.money.cz money informační systém S5 Průvodce systémem Nejmodernější technologické řešení www.money.cz OBSAH Řešení pro vaši společnost... 3 Flexibilní podnikový systém... 3 Vícevrstvá aplikace... 4 Vlastnosti systému...

Více

STEREO 21 Rozdílová dokumentace

STEREO 21 Rozdílová dokumentace Software s perspektivou www.jezeksw.cz Popis novinek a změn pro rok 2013 Obecné Účetnictví Analýzy Sklady Mzdy Majetek Kancelář O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové

Více

Obsah 1 Úvod... 1. 2 Instalace účetnictví... 2. 3 Instalace ostatních programů... 8. 4 Ovládání programu... 9. 5 Začínáme... 14

Obsah 1 Úvod... 1. 2 Instalace účetnictví... 2. 3 Instalace ostatních programů... 8. 4 Ovládání programu... 9. 5 Začínáme... 14 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Technické požadavky... 1 1.2 Licenční ujednání... 1 2 Instalace účetnictví... 2 2.1 Spouštěcí ikona... 3 2.1.1 Vytvoření spouštěcí ikony... 3 2.1.2 Úprava spouštěcí ikony (jen v 32

Více

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 obsah 2 Novinky ve verzi Leden 2014 14 Daňová přiznání TAX: užitečný doplněk pro podnikatele i firmy Tomáš Prchal marketingový manažer STORMWARE s.r.o. 16 Firmy

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

4D Konto. 1.část příručky - úvod a účetnictví

4D Konto. 1.část příručky - úvod a účetnictví UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 4D Konto 1.část příručky - úvod a účetnictví květen 2005 OBSAH 1. Úvod 1.1 Úvodní informace 1.2 Technické vybavení 1.3 Struktura 1.4 Instalace programu 1.5 Ovládání programu 1.6 Nastavení

Více

Oddíl I.1 Informační servis

Oddíl I.1 Informační servis 1 2 Informační servis 3 Oddíl I.1 Informační servis Vážení uživatelé, od posledního vydání uplynuly více než tři měsíce a proto nyní přicházíme s novým vydáním našeho magazínu, a to již s pořadovým číslem

Více

Změny v AdmWin ve verzi 2.26 od 2.20

Změny v AdmWin ve verzi 2.26 od 2.20 Změny v AdmWin ve verzi 2.26 od 2.20 Provádí se update datových struktur z nižších verzí. Zálohy si nelze obousměrně předávat s nižší verzí!!! Před instalací nové verze nutno provést v předcházející verzi

Více

www.duna.cz Vážení zákazníci,

www.duna.cz Vážení zákazníci, magazín uživatelů a přátel 31 2009 Vážení zákazníci, v dalším, 31. čísle našeho občasníku MUP Vás seznámíme s novinkami v našich softwarových produktech, které již jsou dokončené a stručně i s některými

Více

školení jaro 2008 dokumentace

školení jaro 2008 dokumentace školení jaro 2008 dokumentace řešení složitých procesů malých a středních firem informační systém SOFT-4-SALE I. DEN č t v r t e k 1 0. 4. 2 0 0 8 P R O G R A M Š K O L E N Í 09:30 09:45 ZAHÁJENÍ ŠKOLENÍ

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2012 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2012, release 10200 Příručka popisuje program

Více