Legislativa...2 Obecné...3. Podvojné účetnictví ODběratelé Evidence...16 Mzdy...16 Skladové hospodářství...18 Zakázky a výroba...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Legislativa...2 Obecné...3. Podvojné účetnictví... 11 ODběratelé...13. Evidence...16 Mzdy...16 Skladové hospodářství...18 Zakázky a výroba..."

Transkript

1 Legislativa...2 Obecné...3 DAŇOVÁ EVIDENCE Podvojné účetnictví ODběratelé...13 Dodavatelé...15 Evidence...16 Mzdy...16 Skladové hospodářství...18 Zakázky a výroba...23 DAŇOVÁ KANCELÁŘ...24

2 Software: PREMIER system v. 12.3, PREMIER system ENTEPRISE Operační system: Windows, 2000, XP, Vista Tento soubor obsahuje doplňující aktuální novinky programu od poslední verze Další informace můžete nalézt na internetové adrese nebo posledním vydání časopisu Journal č. 13, kde např. podrobně rozebrána aktuální legislativa. Většina z níže uvedených úprav se týkají také Daňové evidence (jednoduchého účetnictví). Legislativa Změna výpočtu nemocenských dávek ve mzdách u velkých organizací Nálezem ze dne 23. dubna 2008, vyhlášeným pod č. 166/2008 Sb., Ústavní soud zrušil s účinností od právní úpravu, podle které se v době prvních tří dnů dočasné pracovní neschopnosti neposkytuje nemocenské (tzv. karenční doba). Uvedené rozhodnutí v praxi znamená, že od náleží nemocenské za první tři kalendářní dny pracovní neschopnosti ve výši 60 % denního vyměřovacího základu. Bude-li zaměstnanec uznán práce neschopným dne a později, náleží nemocenské ve výši 60 % denního vyměřovacího základu již od prvního kalendářního dne pracovní neschopnosti. Bude-li uznán od nebo od dřívějšího data, nemocenské za první tři dny pracovní neschopnosti nenáleží. Vznikne-li pracovní neschopnost ( ), nemocenské za 28. a (za ) nenáleží a poskytne se ve výši 60 % denního vyměřovacího základu až od Nedůslednou úpravou ustanovení 16 zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců však zůstala zachována karenční doba v případě karantény kratší než 4 kalendářní dny. Pokud by výjimečně trvala karanténa jen jeden až tři dny, nemocenské by nenáleželo. Bude-li karanténa trvat déle než tři dny, náleží nemocenské od prvního dne trvání karantény. Upozorňujeme, že nemocenské nenáleží za den pracovní neschopnosti, v němž zaměstnanec pracoval v tom zaměstnání, z něhož mu vznikl nárok na nemocenské. To platí i pro první den pracovní neschopnosti, v němž zaměstnanec část směny odpracoval (za takový den nenáleží poměrná část nemocenského). V důsledku zrušení karenční doby pro nemocenské vzniká od nárok na nemocenské za první tři kalendářní dny pracovní neschopnosti nebo karantény i představitelům státní moci a některých státních orgánů (poslancům Poslanecké sněmovny, senátorům Senátu Parlamentu, poslancům Evropského parlamentu, zvoleným na území České republiky, členům vlády, prezidentovi, viceprezidentovi a členům Nejvyššího kontrolního úřadu, členům Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členům Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, členům Rady Českého telekomunikačního úřadu, finančnímu arbitrovi, zástupci finančního arbitra, Veřejnému ochránci práv, zástupci Veřejného ochránce práv), soudcům a státním zástupcům. Změny Intrastat od (výběr ) Nové kódy dodacích podmínek Incoterms Seznam kódu povahy transakcí pro rok 2009 Kódy se týkají zbožových transakcí, při kterých se mění vlastnictví ke zboží mezi osobou usazenou v ČR a osobou, která v ní usazena není, a ani se zde nezaregistrovala k dani z přidané hodnoty. Za zboží, které je předmětem těchto transakcí, bude nebo je provedena platba či jiné protiplnění. Zahrnují se sem dodávky zboží, u nichž se předpokládá prodej nebo nákup mezi osobami registrovanými k dani z přidané hodnoty v různých státech Společenství a k protiplnění dochází až následně. Patří sem i prodej a nákup náhradních dílů a součástí zboží. Finančním leasingem se rozumí pronájem zboží, při kterém se rizika a výhody plynoucí z vlastnictví převádějí na nájemce, který se po ukončení leasingu stává vlastníkem zboží. Při možnosti použití více jak jednoho kódu pro jednu transakci, se použije kód menší Při vrácení nebo výměně dodávky zboží, jehož předchozí odeslání nebo přijetí se neoznačuje kódem transakce začínajícím číslem 1, se použije stejný kód jako při původní transakci začínající některým z čísel 3 až 9. V souladu s poznámkou ke kódům 21 až 23 se příslušným kódem začínajícím číslem 9 označuje i zpětné přijetí nebo zpětné odeslání předmětného zboží a poskytnutí náhradního zboží Práh pro přijetí a odeslání zboží do jiného členského státu je Kč. Obecné V programu proběhla úprava pro zrychlení výpočetních operací a rozšíření obecných funkcí převodem systému do modernějšího databázového prostředí. V úvodní obrazovce Výběr účetní jednotky přibylo tlačítko Práva vstupů/zakládání. Tato volba umožňuje i jiným uživatelům než je SUPERVISOR nastavovat práva pro zakládání/vstupů do jiných účetních jednotek ostatním uživatelům. Toto ocení především účetní firmy, nebo firmy poskytující outsourcingové služby. Po kliknutí na tlačítko Práva vstupů/zakládání se zobrazí všichni uživatelé. U Supervisora je VŽDY povoleno zakládání firem a vstup do všech firem. U dalších uživatelů se dá povolit zakládání účetních jednotek, a dále vstup do všech nebo vybraných účetních jednotek. Tato nastavení se provádějí klikem na > před textem. Nový formulář k přiznání DPH Od vstupuje v platnost nový formulář přiznání k DPH ( MFin 5401 vzor č. 15), který nová verze již nabízí V Přístupových právech se vybraným uživatelům povolí možnost nastavení práv vstupů/zakládání účetních jednotek volbou V úvodní obrazovce Výběr účetní jednotky povolit zakládat nové účetní jednotky. Dále se zde také dají nastavit práva vstupů do účetních jednotek.

3 Aktualizována byla německé mutace programu PREMIER (6608 přeložených frází). Možnost přiřazovat k dokladům nebo kartám přes vazby (F12) hyperlinkové odkazy. Např. odkaz na manuál ke zboží, apod.. Modernizace elektronického archívu: Přibyla možnost nově tvořit vazby na jakékoliv volné dokumenty (např. smlouvy v doc/pdf) včetně možnosti automatického vyvolávání skeneru (před zahájením skenování přímo z programu PREMIER lze určit typ výstupního souboru JPG/PDF). Funkce je dostupná ze všech dokladů v systému (F12 vazby, přidat ) jak jednomu dokladu lze přiřadit neomezené množství volných nebo skenovaných dokumentů. V modulu zamykání period přibyla alternativa zamknutí do data" a "totální zamknutí". U totálního zamknutí nemůže zasahovat před toto období ani SUPERVISOR (vhodné např. po účetních uzávěrkách). Běžné zamknutí do data má proti měsíčnímu zamykání period výhodu v možnosti zamknout i část měsíce. Zamknutí do data můžete provést kdykoliv během měsíce, poté doporučujeme provést měsíční zamčení periody (jako doposud). Bylo komplexně modernizováno zobrazení vazeb ke kterémukoliv dokladu v systému. Kromě přepracování do modernějšího unigridu" a přidání nových vizuálních informací (datum) byla přidána zcela unikátní funkce Tok dokladů. Tato funkce umožňuje sledovat i nepřímé návaznosti (předchůdce, následníky), což podstatně zpřehledňuje celý vývoj obchodního případu. Modernizace interních zpráv: Lepší podpora příjmu více zpráv najednou, zprávy se dále spouští jako samostatný proces ve Windows, čímž se zamezí občasné kolizi (zatuhnutí) s jinými okny systému Premier. Ve správci předvolby globální/ uživatelské-pracovní plocha: lze zvolit, zda-li se zprávy budou zobrazovat vždy nad všemi okny v prostředí windows. V případě odškrtnutí této volby lze po první došlé zprávě okno zpráv minimalizovat, čímž se docílí nežádoucímu" příjmu při práci avšak na úkor včasných informací. Na základní obrazovce v osobní složce přibyla vedle nadpisu Zprávy blikající informace o počtu nepřečtených zpráv. V horní liště (vedle kalkulačky, osobní složky, ) se nachází nové tlačítko s funkcí Kopírovat nebo tisknout obrazovku". Využití najde např. při řešení problémů, kdy uživatel jednoduše odešle na mail obrazovku, kde potřebuje radu, pro tisk interních směrnic práce s programem nebo i pro tisk dokumentů, pokud mají být v podobě jako na obrazovce (např. denní informace včetně grafů). Takto lze snadno i v interním styku předat zaměstnanci dokument i se zobrazením úkolu, bez nutnosti zasílání mailem.

4 Ve správci-předvolby globální/uživatelské sklad pokladní systémy display: lze vybírat definice z předem připravených typů pokladních displeyů. Byl aktualizován formulář pro přiznání k DPH na vzor č. 14. U výkazu DPH přibyla záložka Následné souhrnné hlášení (pokud jste nalezli chybu v již odevzdaném souhrnném hlášení, lze podat tzv. následné souhrnné hlášení, kde se vyznačí chybný řádek a zároveň jeho oprava). Proběhla modernizace párování otevřených položek (výrazné zrychlení u velkoobjemových dat pouze u verze PREMIER Enterprise). Ve správci globální předvolby účetnictví lze předvolit kromě střediska i zakázku, která se bude automaticky zapisovat u kursových zisků/ztrát V homebankingu bylo u formátu MT940 upraveno načítání češtiny a byly doplněny formáty pro Unicredit multicash. Větší spolehlivost: řešení hlášených chyb a námětů a to jak v rámci funkcí v programu, tak i ve vztahu k novému OS-MS Vista = zrychlení. Ve verzi PREMIER Enterprise podpora nového MS SQL serveru Modernizace správce tiskových sestav: rozšířené možnosti předvolení sestav (v rámci uživatelů i účetních jednotek), možnost zamykání uživatelsky vytvořených sestav před neoprávněným zásahem. Sestavám lze přidělovat i přístupová práva k tisku. Modernizace správce tiskových sestav: lze definovat přístupová práva a ochranu proti změnám. Dále přibyla funkce Přesměrování tisku", kde např. paragon je nutné tisknout na jinou tiskárnu než ostatní sestavy. (původní možnost nastavení tiskárny přímo v sestavě nefunguje u MS Vista a je nutné použít tuto novou funkci). Od došlo k právnímu spojení ebanky a Raiffeisenbank: V adresáři obchodních partnerů horní nabídka (start, editovat, pomůcky, ) seznam servisní funkce, se nachází jednorázový příkaz pro sloučení ebanky a Reifaisen banky. Hromadná změna se pomocí tohoto příkazu provede v adresáři partnerů, dodacích adresách i dokladových řadách bank. V homebankingu proběhla změna kódu banky 2400 na 5500 z důvodu sloučení ebanky a Raiffeisenbank po update ze automaticky. Soubor nápovědy k programu PREMIER je již spustitelný i pod MS Vista. Komunikace ve formátu EDI Inhouse: Doplněna možnost exportu vystavené objednávky Doplněna možnost importu příjemky Doplněno evidování exportů včetně upozornění na to, že dokument již byl exportován kdy a kým. Z důvodu časté záměny tlačítka (objektu) pro uzavírání obrazovek programu, byl vytvořen nový uzavírací objekt podobný jako u programů MS.

5 Spooler Zásobník sestav Pomocí tohoto nového vysoce výkonného nástroje lze exportovat jakýkoliv dokument(y) do libovolných formátů (pdf, doc, html, jpg, odt, tiff, xps), ať jednotlivě nebo sloučené v jednom výstupním souboru, nebo zaslat em. Možnost pozdějších tisků jakýchkoliv dokumentů (využití především u větších firem kde uživatelé sdílejí tiskárnu nebo při výpadku tiskárny, když dojde toner, apod ). Možnost slučování sestav (např. aktiva a pasiva s výkazem zisků a přílohy k závěrce, dále generace do jednoho pdf a zaslání na soud do sbírky listin). Snadný export a hromadná korespondence (odesílání mailem více sestav najednou). Lepší náhledy s možností dohledávání v sestavě. Možnost sdílení sestav s jinými uživateli (např. hlavní účetní připraví nějaké podklady a označí sdílení s managementem). Lze využít i jako elektronickou archivaci. Sestavy lze libovolně přejmenovávat. Sestavy nebo skupiny lze jednoduše ukládat a přenášet na vzdálená PC nebo do archívu. U exportů nově přibyla možnost formátu XPS (XML paper specification), dále možnost zakódování souborů PDF a možnost automatické komprese do ZIP souboru. Modernizace účtové osnovy (převod do přehlednějšího unigridu). Postup Po kliknutí na tlačítko Tiskárny u libovolného dokladu/sestavy zvolte Export. Zde přibyla ke stávajícím záložkám Datový export a Grafický export nová záložka Zásobník sestav. V této nové záložce lze měnit informační údaje exportovaného dokladu/sestavy a po kliknutí na OK se doklad uloží do Zásobníku sestav. Zásobník lze vyvolat z horní lišty nebo základní obrazovky. Po otevření Zásobníku se Vám nabízí řada možností viz výše. Dne byla uvolněna verze 12.2b (verze PREMIER standard i Enterprise), ve které je zásadně doplněna Slovenská soustava. Byla doplněna podpora duálního zobrazování měn (nyní ve fakturách, zálohových listech, upomínkách a pokladních dokladech). Konverzní kurs 30,126 SKK/EUR se nastavuje ve správci globální předvolby nastavení místní měny V Zásobníku lze sestavy tisknout jednotlivě nebo hromadně, sloučit do jednoho dokumentu libovolného formátu, exportovat jednotlivé nebo sloučené dokumenty do různých formátů, případně odeslat em.

6 Pomocník pro tisk výdejek V agendě Výdejky byl do tisku doplněn Pomocník pro tisk, který byl dosud k dispozici pouze u faktur. Takto lze stanovit téměř neomezené možnosti pro automatický tisk vybraných formulářů dodacích listů či jiných formulářů z výdejky. V nabídce je volba pro určení priority před formulářem nastaveným v adresáři partnerů, viz vázané sestavy v partnerech. DAŇOVÁ EVIDENCE Doplněna možnost nastavit režim daňový/nedaňový u jednotlivých analytických operací. Možnost omezit platnost operace do roku XY. Vylepšeno načítání pohybu do průběžné položky pomocí pomocníka pro homebanking. U obratů a zůstatků zohledněna daňová uznatelnost či neuznatelnost dle analytik. Upraveny detailní přehledy DPH tak, aby při zvoleném středisku byly respektovány položky ve fakturách dle jednotlivých středisek. Doplněna možnost hromadné úhrady/platby faktur. Doplněna možnost pořízení analytiky u operací během účtování. Podvojné účetnictví V daňové kanceláři přibyl tvůrce: Příloha k účetní závěrce. Před vstupem do modulu Plány, prognózy" lze zvolit zobrazit všechny roky". Toto je vhodné např. pro kopírování plánů z min. let (Shift+F3) V Controlingu přibyl nový výkaz: Obraty/zůstatky účtů HK z více firem. Výkaz slouží pro snadné a rychlé získávání informací firem v holdingu. ( Např. lze najednou zobrazit zůstatky pokladen za vybrané firmy apod.). LUPA podpora notebooků a monitorů s vysokým rozlišením Vývoj LCD obrazovek směřuje stále k vyšším a vyšším rozlišením což zmenšuje formuláře, které jsou jinak čitelné na obrazovkách např. s nižším rozlišením 1024x768 pixelů. Program PREMIER system má od verze 12.3 lupu (viz obr.), kterou lze měnit velikost veškerých formulářů. Nyní se Vám nabízí až 7 různých velikostí a program lze přizpůsobit od kapesních PDA až po monitory/notebooky s velmi vysokým rozlišením i vyšším. Hlavním cílem nové funkce je neunavování očí při delší práci, snížení chybovosti a zlepšené přehlednosti programu. Při odskoku z hlavní knihy na doklad (deník, faktury, ) se program po ukončení práce v modulu zeptá, zda-li se vrátit na stejnou pozici v hlavní knize. Účtová osnova další volby přibylo nastavení: Při ručním pořizování interních dokladů umístit do variabilního symbolu výraz (někdo používá ke snadnějšímu vnitřnímu párování ručních saldo účtů při pořizování dokladů ). Účtová osnova další volby přibylo nastavení: Nenabízet nikde tento účet, použije se pouze k přejmenování syntetického nebo skupinového účtu ve výkazech (např. v syntetické obratové předvaze místo standardních textů programu PREMIER system ). Podporovány jsou i cizí výrazy. Barevné odlišení dokladů v deníku nyní lze pomocí nabídky Barevně označit odlišit jednotlivé doklady barevně, podobně jako skladové karty, či faktury.

7 Hromadné změny v datech: V deníku lze nyní provádět hromadné změny v datech v možností změn libovolných údajů. Tento systém je výhodný zejména při hromadných změnách na položkách jednoho dokladu banky či pokladny, kde např. při změně zakázky či střediska, či jiného údaje, bylo nezbytné editovat každou položku zvlášť, což bylo velmi pracné. Zatrhnutím příslušného údaje a zadáním nové hodnoty se provede náhrada nového údaje. Nabídka se aktivuje při změně dokladu (F4) Modernizace rozvahy, výkazu zisku a ztráty i účtů 702 a 710 Detaily řádku rozvahy/výsledovky a účtů 702 a 710 předěláno do unigridu, přibyly sloupce minulé MD, Dal + sloupec procentuálního srovnání sledovaného úč. období s předcházejícím (obr. 1), včetně interaktivních grafů (obr. 2). U účtů 702 a 710 přibyla rovněž možnost vnoření do detailů (na jednotlivé analytické účty hlav. Knihy). obr. 1 ODběratelé Neomezené množství kontaktních osob u partnerů včetně návazností (např. při exportu dokumentu a odesílání na mailovou adresu ). V databázi partnerů je na původním místě statických údajů umístěn číselník kontaktních osob, který je již neomezený. obr. 2 Z číselníku kontaktů lze vybrat v jakémkoliv dokladu, stejně tak při exportu dokladů (formulářů) lze operativně vybrat z příslušného číselníku kontaktů konkrétní ovou adresu.

8 Dle těchto kontaktů lze také filtrovat přehled dokladů v záložkách partnerů. Modernizace návrháře upomínek (více informací při výběru navržených, ). V modulu Pošta/CRM přibylo pro lepší identifikace a dohledávaní automaticky vzestupné vnitřní číslo dokladu. (Původním zápisům je přiřazeno pořadové číslo). Na kartách partnerů (nad údajem IČ) přibylo tlačítko Ověřit solventnost. To prověří závazky po splatnosti např. u ZP, OSSZ a popř. zjistí zda-li vlastníci firem dle obchodního rejstříku nefigurují v jiných zadlužených společnostech nebo společnostech v úpadku. (Ověření probíhá na stránkách které nejsou součástí programu PREMIER. Ověřit lze bezplatně 30 firem/den). Vedle českého partnera přibyla i možnost automatického načtení nového slovenského partnera dle zadaného IČ (čerpáno z Vázané sestavy v adresáři partnerů je dostupná funkce pro automatického nastavení vybraného formuláře pro konkrétního partnera. Takto lze ke každému partnerovi ve všech agendách předvolit sestavu, např. zahraničním partnerům doklady v cizím jazyce apod. Není nutné pak myslet při tisku na tisku faktur na přepínání mezi sestavami. Dodavatelé Modernizace příkazů k úhradě: možnost přesouvání a přeřazování položek. V šablonách VF přibyla volba: Odběratele dosadit z dokladů trvalého účtování. Význam to má u stejných předpisů faktur více odběratelům tvořených automaticky z dokladů trvalého účtování (např. předplatné časopisu ). V nastavení obchodního partnera záložka individuální odběratel/dodavatel přibyla předvolba: Nejčastější kód DPH. Ten se pak automaticky nabízí při tvorbě dokladů. Doporučuje se zadat u zahraničních partnerů. Také přibylo více vizuálních informací. V adresáři partnerů je nad obrázkem mapy tlačítko mapy.cz" s odkazem na detaily (platí pouze pro české partnery). Obrázek viz výše. Ve všech dokladových modulech (faktury, výdejky, ) přibyla v pravé části obrazovky informace o středisku.

9 Evidence Modernizace modulu Nákladní doprava: - Možnost hromadné fakturace, lze vytvořit více faktur z jednoho výkazu či jednu fakturu z více výkazů. - Možnost přednastavit nákladnímu vozidlu přípojné vozidlo/stroj. - Možnost detailního zobrazení přehledů. U přehledu rozdílů mezi účetními a daňovými odpisy je možnost zahrnout do výpočtu i zůstatkovou cenu majetku při vyřazení. Mzdy Doplněna možnost uložení nastavení při tisku výplatních pásek. Tuto možnost mohou využít i ti uživatelé, kteří používají hromadné tisky. Jakmile si tisk ve výplatních páskách nastaví a uloží, pak již v každém následném hromadném tisku bude jejich nastavení vždy respektováno. Zprovozněn hromadný tisk Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé vzor č. 15 i vzor č.16. Měsíční karta dovolené byla u zaměstnance rozšířena o údaj o pracovních dnech nemoci v kumulaci, v měsíci o odpracované dny v měsíci. Na mzdový list a výplatní pásek byl doplněn údaj superhrubá mzda". Upraven výpočet čisté mzdy na zápočtovém listě v roce Doplněno Prohlášení poplatníka vzor č.18. Doplněna sestava pro ZP Škoda. Zohlednění přestupného roku při výpočtu podpůrčí doby. Doplnění nového typu PP člen zastupitelstva ZAS. Úprava tiskové sestavy Likvidace nemocenských dávek pro VO snížení proplacených dnů o první 3 neplacené. Nový přehled pro PF. Přehled výpočtu penzijního a životního pojištění a kontrola na zákonný limit. Na mzdové položce přidána informace zda se z této položky počítá ZP a SP do superhrubé mzdy. Podstatná úprava mzdových položek uživateli povolena možnost nastavit přímo na mzdové položce, zda do superhrubé mzdy má vstupovat také zdravotní a sociální pojištění placené firmou, vztahující se k příslušné mzdové položce. Nastavení nejdiskutovanějších položek naleznete na: Rekapitulace daní byla doplněna o superhrubou mzdu. Upřesnění výpočtu v Hlášení o povinném podílu při zápisu hodnoty do kolonky o plnění odebíráním služeb docházelo k propočtu přep. stavu v němž nebyly zohledněny roční úvazky jednotlivých zaměstnanců. V přehledu pro OSSZ Likvidace byla doplněna možnost likvidovat jednotlivé neschopnosti přímo v přehledu. Upřesnění formuláře Výpočtu daně a daňového zvýhodnění při zapsání vyplacených daňových bonusů od jiného plátce docházelo k výpočtu záporného bonusu při nesplnění limitu překročení 6 násobku min. mzdy. Zpřesněno rozúčtování zákonného pojištění za zaměstnance při kvartálním účtování. Pojištění bylo rozpočítáváno na střediska, zakázky atd. podle posledního měsíce v kvartálu místo celého kvartálu. Celková částka byla správně. Upraven přehled nákladů na zakázky za více období upřesněno rozpočítávání zdravotního pojištění. Upraveno řazení neschopností v likvidaci. Pořadí je: nemoc, OČR, mat. Doplněn přehled dle životních pojišťoven. Ve mzdových položkách byla přidána možnost jejich založení/doplnění ze vzorových mzdových položek. Zpřesněno načítání docházky z práce na zakázkách. Modernizován systém mzdových položek nyní je na každý kalendářní rok k dispozici sada mzdových položek a je tedy možná jejich variabilita v závislosti na roce. Fungování je podobné jako u účtové osnovy. Modernizován systém zúčtování odečítání z příkazu RZD v případě, že je vyšší než odvod zálohy na daň. Doplněna sestava na žádost bonusu z RZD. Doplněn přehled nákladů na vybrané zaměstnance Zrychlení výpočtu statistik. Úprava sestavy výplatních pásek. Ve formuláři Výpočet daně a byla doplněna částka celkové slevy na dani. Upravena funkce Zahájení měsíce zohlednění i krajních měsíců mateřské dovolené a rodičovského příspěvku. Doplněna superhrubá mzda do výkazu práce režimu mzdová karta. Upraven výpočet ZP při více PP u téhož zaměstnance vzhledem k omezení maximálního vyměřovacího základu. Do přehledu nákladů na vybrané zaměstnance přidána možnost detailního zobrazení. Přidána funkce komunikace s portálem ZP. Na ZP registrované na portále ZP: lze nyní odesílat Hromadné oznámení a Měsíční hlášení. Firma musí být na portále registrovaná a musí mít kvalifikovaný nebo komerční certifikát. Doplněna možnost nastavit u cizího státního příslušníka jiné sazby pro výpočet ZP. Výše sazeb se nastavuje v nastavení zdravotní pojišťovny. Úprava výpočtu nemocenské pokud tento den spadá do prvních 3 dnů nemoci, tak bude proplacen 60% DVZ. ( viz LEGISLATIVA ). V příloze mzdového listu byly u VO přidány dny neplaceného volna.

10 Skladové hospodářství V číselníku sortimentů lze zadat hvězdičkovou metodou masku, do kterých karet lze tento sortiment použít. Eliminuje se tím možnost nesprávného přiřazování sortimentů. Vystavené objednávky: U návrháře zásob (nová objednávka volba 3) přibyla možnost: Zohledňovat objednávky konkrétního odběratele nebo skupiny odběratelů (např. dle obchodního zástupce, identifikátorů, ). Skladové karty modernizace strukturovaného číslování (nastavuje se ve správci-sklad-struktura číslování). Pokud je pro část čísla nastaveno XX.. (doporučuje se na konci), automaticky se při zakládání nové karty nabídne volné vzestupné číslo dané skupiny. V seznamu skladů lze předvyplnit odlišnou adresu dodání, liší-li se od adresy sídla. Ta pak bude předvyplněna při tvorbě vystavené objednávky nebo poptávky v daném skladě. Předvyplnit lze i EAN kód provozovny (určeno pro elektronickou komunikaci EDI). V poptávkách a objednávkách dodavatelům lze lépe zadávat jiné adresy dodání, liší-li se od sídla firmy (u adresy dodání přibyl číselník). V položkách nabídek, přijatých objednávek a výdejek přibylo tlačítko Návrh PC. To umožňuje operativně navrhnout/ zkontrolovat prodejní cenu porovnáním s váženým průměrem, dále poslední, nejnovější nebo vybranou zásobou na skladě. (Vybrat zásobu pro výpočet lze ze seznamu nebo i kliknutím na sloupec grafu). Tato volba je přístupná při pořizování položek ve výše uvedených dokladech. Možnost kombinované tvorby příjemky z off-line čtečky s automatickým návrhem a vykrytím dodavatelských objednávek (volba 3 u přidávání nové příjemky). Ve správci omezující předvolby sklad přibyla volba: zákaz změny pořizovací ceny na příjemce (dosud šlo cenu pouze kompletně skrýt). V přehledu objednaných a rezervovaných zásob a v přehledu pohybů byla doplněna volba: Rozčlenit dle skladů (pokud se přehled sleduje za více skladů najednou). V modulech vystavené/přijaté objednávky, nabídky a poptávky přibylo v položkové části dokladu pole patička. Jde o doplňující text, který se objeví v dolní části tiskové sestavy. K dispozici je i číselník častých textů. (Do vlastních tiskových sestav se toto doporučuje v případě potřeby zkopírovat ze základního vzoru sestavy). Objednávku na dodavatele lze nyní automaticky vytvořit na základě striktní kopie více vybraných objednávek odběratelů najednou (volba 8 při přidávání). Modernizace tlačítka vývoj NC pořizovacích cen (tlačítko v dokladech příjemek, objednávek, výdejek, ). Zde jsou graficky znázorněny trendy, aktuální stavy,. Tato volba je přístupná při pořizování položek ve výše uvedených dokladech. Modernizace přehledu nákupů: přibyla volba seřadit/sumarizovat dle čísla dokladů" a "členit dle nákupů v cizích měnách". Modernizace zadávání hromadné procentuální slevy. Nově lze zadat buď procenta nebo částku, která se na rozdíl od pevné slevy dynamicky upravuje při změně položek na nabídce, objednávce, DL Modernizace exportů ceníků a publikace na www. Byly rozšířeny možnosti exportů a přibyla volba: Exportovat s rozčleněním (barvy, velikosti, ). Modernizace tisku štítků z příjemky. Před tiskem lze změnit množství, lze zvolit tisk dle vynuceného rozčlenění (barvy, velikost, ). Lepší správa uživatelských sestav štítků.

11 Modernizace návrhu při tvorbě výdejky dle objednávek ( volba č. 2 ) Pro tisk štítků lze nově zvolit Vytisknout počet štítků dle aktuálního stavu, popř. ručního upřesnění". Převodní příjemka umožňuje převádět i karty s jiným označením než je na původní výdejce a to včetně návaznosti na auditora skladu (kontrola ocenění převodů). Spojovací", původní kartu, lze přednastavit ve skladových kartách (záložka ostatní), nebo ji lze variabilně dosazovat v položce příjemky další údaje k položce V definicích dokladových řad skladových dokladů lze nastavit prefix skladu pro číslování dokladů. Např.: YYSSS. tzn. rok + zvolený sklad + vzestupné číslo (např rok 2008, sklad 105). Platí pouze pro verzi Enterprise a používá se pouze v případě, kdy má být použito více skladů se samostatným číslováním v jedné dokladové řadě. Do přehledu prodejů byly přidány další dvě volby na členění/sumarizaci a to dle čísla dokladu a dále dle zvoleného identifikátoru skladové karty. Výrazně byla modernizována realizace objednávek, kde systém nabízí dokonalý přehled o všech objednávkách, s rozšířenými údaji a především s informací o stavu realizace objednávky vzhledem ke stavu na skladu s možností zobrazení detailních informací na jednotlivé položky. Tím je již v první fázi k dispozici přehled o tom, které objednávky lze vůbec realizovat a pokud ne, tak které položky nelze realizovat s ohledem na malé množství na skladě atd. Tato modernizace spočívá v možnosti tvorby výdejky na základě výběru odběratele a jedné, několika či všech jeho objednávek. Tento nový přehled nám poskytuje následující informace: 1) Barevně je odlišeno, co lze realizovat (plně, částečně, vůbec). V objednávkách pak přibylo nastavení pouze kompletní dodávka, které nepovolí částečnou realizaci, pokud si to např. zákazník nepřeje apod. 2) Předěláním do nového unigridu lze snadno filtrovat údaje dle jednotlivých sloupců, např. dle trasy, termínu atd. 3) Možnost zobrazování detailů objednávky 4) V každém detailu objednávky (u jednotlivé karty je možno dalším vnořením zjistit stav daného zboží v jiných skladech, než ze kterého zrovna tvoříme výdejku). Modernizace seznamu skladových karet Možnost zobrazování seznamu s obrázkem a doplňujícími texty, včetně možnosti např. generování do pdf souboru a přímého odeslání na . Možnost zobrazování stavů v ostatních skladech včetně rezervací, budoucích stavů, Lze tvořit vazby na interní/externí dokumenty, hyperlinky nebo skenované dokumenty. Lze přiřazovat neomezené množství nalepovacích poznámek.

12 Tvorba DL/výdejky na základě vyhodnocení přijatých objednávek Tato nová unikátní funkce nabízí možnost vytvářet DL přímo z přijatých objednávek. Tato funkce se skrývá pod tlačítkem Vyhodnotit. Tím se výrazně zjednoduší a urychlí vyřizování přijatých objednávek. Modernizace vyhledávání ve skladových kartách kaskádovité vnořování Úprava spočívá v lepším vyhledávání konkrétních karet ze seznamu skladových karet metodou postupného přidávání kritérií zvoleného filtru tzn. kaskádové vnořování (v seznamu, výdejkách, příjemkách apod). Příklad (viz obr.): Zvolíme skladové karty daného skladu, chceme všechny karty obsahující text váp (musí být nastaveno fulltextové vyhledávání), poté co se nám karty vyfiltrovaly, požadujeme, aby byly vybrány pouze ty, které obsahují text hyd. Můžeme se vnořovat donekonečna přidáváním dalšího kritéria např. ty, které obsahují číslovku 3. Pro spuštění výběru na základě vepsaného filtru je nutno vždy provedení potvrdit klávesou ENTER. Veškeré kaskádovité členění filtru je na vyfiltrovaném seznamu skladových karet uvedeno. Tlačítkem Vyhodnotit se nabídne vyhodnocení buď Otevřených objednávek odběratele (zobrazí se ten, který je na poslední zobrazené přijaté objednávce) nebo Všech otevřených objednávek této dokladové řady. V dalším okně se zobrazí seznam objednávek. Objednávky jsou barevně rozlišeny na Možno plně realizovat (na skladě je veškeré zboží uvedené na objednávce), Nelze realizovat (na skladě není zboží uvedené na objednávce) a Možno částečně realizovat, je-li povoleno (na skladě je některé nebo kusově nedostatečné zboží uvedené na objednávce). Zakázky a výroba Zaškrtnutím požadovaných objednávek a kliknutím na tlačítko Vytvořit DL se nabídne seznam dokladových řad výdejek/ DL. Po výběru dokladové řady se zobrazí položky navržené pro výdej. Zde je nová funkce: Již při návrhu položek lze upravovat množství (dříve šlo až na vygenerovaném dokladu). Toto funguje i při pořizování dalších dokladů na základě jiných (např. přijaté objednávky na základě nabídky, příjemka na základě objednávky). Úprava přehledu bezpohybových zásob (někdy zkreslovaly stav korekční doklady). Modernizace zobrazení/tisku zákaznických ceníků z karty partnera: Přibyla volba generovat ze všech ceníků k danému partnerovi. V informaci o zakázce byly upřesněny údaje o mzdových nákladech při jejich načítání z výkazů práce ve mzdách. Tlačítkem Změnit množství lze zadat jiné množství, než je navrženo. Kliknutím na Enter se nové množství potvrdí, poté stačí kliknout na OK, zkontrolovat položky dokladu a výdejku/dl uložit.

13 DAŇOVÁ KANCELÁŘ INTRASTAT EU Aktualizace celního sazebníku EU 2008 (týká se i zadávání ve skladových kartách). Kompletní modernizace intrastatu: a) Do kursovního lístku lze zadat vedle základního kursu ČNB měsíční celní kursy měn. Ty pak slouží pro přesnější výpočet podkladů pro Intrastat. b) Ve správci globální předvolby účetnictví lze předvolit nejčastěji používané dodací podmínky, druh dopravy, popř. kraj původu. c) V adresáři partnerů individuální předvolby dodavatele lze předvolit nejčastěji používané dodací podmínky a druh dopravy. d) v položkách příjemek (přijetí) nebo vydaných faktur (odeslání) lze zadávat výjimky (např. jiný druh dopravy, transakce, ). e) V položkách dokladů i v samotném detailním podkladu pro intrastat lze přehledně zjistit z čeho byly údaje čerpány. Drobné ergonomické modernizace intrastatu. Ve výjimkách lze změnit i stát odeslání/určení (např. pokud se prodává/kupuje přes 3. osobu z jiné zěmě). Výjimky intrastatu lze zadávat i do položek přijatých faktur a to v případě, že zboží neprochází skladovou příjemkou. DAŇOVÁ KANCELÁŘ Aktualizované přiznání daně z příjmů právnických osob (pro přiznání pro r. 2008). U přiznání daně z příjmu právnických osob byla doplněna možnost tisku v anglickém jazyce. Předběžný výpočet Daně z příjmů fyzických osob Nový modul: Přiznání k ekologickým daním elektřina, pevné paliva, zemní plyn ( GŘC-vzor č.1). Premier system a.s. Saturnova 1197/ Praha Uhříněves Tel.: Fax:

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55 V Přerově 15. února 2011 Nastavení základní konfigurace Základní parametry a sazby přidán parametr pro zamykání evidenčních dokladů v

Více

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům ON-LINE PŘÍSTUP K FIREMNÍM DATŮM Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům Oprávnění zaměstnanci klienta mohou pracovat s účetními a dalšími firemními daty 24 hod. denně, 7 dní v týdnu. Zřízením

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD V Přerově 22. prosince 2015 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2016.1.16 Upozornění: Následující text je jen stručným výčtem změn, podrobnější popis k jednotlivým novinkám najdete

Více

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 Od 1.1.2013 bude v platnosti nová základní a snížená sazba DPH. V souvislosti s novou sazbou DPH 21% a 15% zavádíme nové kódy DPH pro základní i sníženou sazbu. POSTUP

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Verze Express

Více

Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1

Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1 Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1 V Přerově, 2.2.2009 Účetnictví Při vypnutém automatickém účtování dokladů (Nastavení základní konfigurace Účetnictví záložka Účetní období a

Více

Allegro release ( do )

Allegro release ( do ) Allegro release 2.08 2.09 (25.1.2017 do 17.2.2016) Symbol označuje nové aplikace Účetnictví EET Allegro nově podporuje zasílání příjmů do registru EET. Kompletní popis implementace a obsluhy je popsán

Více

Změna sazby DPH od

Změna sazby DPH od Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 Od 1.1.2013 bude v platnosti nová základní a snížená sazba DPH. V souvislosti s novou sazbou DPH 21% a 15% zavádíme nové kódy DPH pro základní i sníženou sazbu. 1. POSTUP

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

Z verze 10.1g na verzi 11.1d. 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH. Z verze 10.1e na verzi 10.

Z verze 10.1g na verzi 11.1d. 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH. Z verze 10.1e na verzi 10. Z verze 10.1g na verzi 11.1d 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH Z verze 10.1e na verzi 10.1g 1. Oprava: Výkazy v závěrce Z verze 10.1c na verzi 10.1e 1. Oprava:

Více

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2008 Strana 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky Byly přidány následující nové mzdové složky MZS 2624 - Zdr. poj. - úhrn VZ mimo PP - Mzs slouží k

Více

Allegro release ( do )

Allegro release ( do ) Allegro release 2.04 + 2.05 (12.11.2016 do 23.12.2016) Symbol označuje nové aplikace Účetnictví Položky k úhradě příští týden Nová aplikace pro dashboard počet dokladů s datem splatnosti dnes + 7 dní Účtování

Více

Následně je již možné provést vlastní přenos číselníků do Dotykačky a to v menu Sklad / Akce / Dotykačka / Export. Zde systém nejprve provede

Následně je již možné provést vlastní přenos číselníků do Dotykačky a to v menu Sklad / Akce / Dotykačka / Export. Zde systém nejprve provede Adresář Nové údaje pro zadání fyzické osoby s možností kontroly insolvence V adresáři firem je nyní možné zapsat i údaje o fyzické osobě. Pokud zároveň budete mít placenou funkci Credit Check hlídání insolvence

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a)

Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a) Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a) Tržby do EET vstupují přes vystavený pokladní doklad, po zápisu se odesílá online datová zpráva, Finanční správa ze systému zašle potvrzení

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz Prosper Basic Upgrade 2007 Příručka uživatele verze 7Xpa01 1 Obsah 1.OBECNÉ...3 1.1.Export tiskových sestav...3 1.2.E-mailování tiskových sestav...4 2.MODUL ÚČETNICTVÍ...5 2.1.Dynamické součty hlavní knihy...5

Více

Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek:

Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: FKSP (sociální fond) 1 Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: 1. Celý text musí být ponechán v původním znění bez úprav a se zahrnutím

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 V Přerově 30. června 2014 AKCE - Monitoring dat připravili jsme Vám opakovaně možnost testovat, po dobu 60 dnů od provedení upgrade, nadstavbové

Více

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY...I-1 II. ÚVODNÍ INFORMACE...II-2 III. OVLÁDÁNÍ MODULU...III-3 Sklad evidence zboží...iii-3 Fak.př. faktury přijaté...iii-10 Odb. + Dod. odběratelé nebo dodavatelé...iii-12

Více

Allegro release 2.00 ( do )

Allegro release 2.00 ( do ) Allegro release 2.00 (19.8.2016 do 16.9.2016) Účetnictví Tisk účetních reportů Do tisku účetních reportů (sestava dle uživatelské definice) byla doplněna možnost místo sloupce předchozího období tisknout

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

Ekonomický a informační systém Micronet. Aktualizace pro rok 2011.1

Ekonomický a informační systém Micronet. Aktualizace pro rok 2011.1 Ekonomický a informační systém Micronet Aktualizace pro rok 2011.1 Mzdy, sociální pojištění a nemocenská Změna redukční hranice Změna 1.RH na 825, 2.RH na 1 237 a 3.RH na 2 474 Kč. Tyto změny jsou zapracovány

Více

Novinky ve verzi 1.72.A

Novinky ve verzi 1.72.A Novinky ve verzi 1.72.A U DDT sestav jsme přistoupili k číslování. Pokud má sestava nějaký formulář, zobrazí se v jeho záhlaví verze (v.x.y) v je jen zkratka verze, x.y. - je pak číslo verze, začínáme

Více

Modul Intrastat. www.money.cz

Modul Intrastat. www.money.cz Modul Intrastat www.money.cz 2 Money S5 Intrastat Co je Intrastat Intrastat je statistika obchodu se zbožím mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropské unie. Informace lze najít na www.czso.cz,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DUNA modul EET

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DUNA modul EET OBSAH 1. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET)... 1 1.1. Nastavení EET... 1 1.2. Číselník Formy úhrad... 3 1.3. EET v agendě Kasa... 3 1.4. EET ve vystavených fakturách... 4 1.5. EET v pokladním dokladu...

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Podle novely Zákona o DPH mají plátci DPH od 1.1.2016 povinnost podávat Kontrolní hlášení DPH. Hlášení se podává v elektronické podobě ve formátu XML.

Více

Upgrade 7/2012 popis úprav

Upgrade 7/2012 popis úprav strana 1 Upgrade 7/2012 popis úprav Novinky společné všem modulům Náhled v tiskových výstupech Formulář Náhledu si pamatuje svoji velikost a pozici od minulého otevření, což lze využít např. u větších

Více

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace Allegro fakturace Obsahuje evidenci faktur vydaných i přijatých a stejně tak zálohových faktur vydaných i přijatých. Ačkoli je modul z praktických důvodů veden jako samostatný celek, jeho úzká provázanost

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

Identifikační a kontaktní údaje

Identifikační a kontaktní údaje Dokumentace Informačního systému Sisyfos Fakturace faktury vydané Identifikační a kontaktní údaje Obchodní jméno Právní forma Sídlo Adresa pro písemný styk Statutární zástupce Řešitel Alef Jeseník, s.r.o.

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB V rámci instalace MultiCash KB je SEPA modul její součástí od poloviny roku 2010 (v3.21 a vyšší). Dodavatel softwaru (fy. MD Praha) doporučuje minimálně verzi 3.22 a vyšší. Pokud máte verzi nižší, kontaktujte

Více

06/2008 Novinková dokumentace

06/2008 Novinková dokumentace 06/2008 Novinková dokumentace N E W S 0 6 / 2 0 0 8 KONFIGURACE PŘECHODU NA EUR...2 ZBOŽÍ A CENY...3 CENÍKOVÉ KARTY UMOŽŇUJÍ PŘIPOJIT VÍCERO OBRÁZKŮ... 3 HROMADNÉ NAPLNĚNÍ SMLUVNÍCH CEN PŘES MARK. VÝBĚR...

Více

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verze 7/2015 strana 1 ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Novinky společné všem modulům Vrcholový modul Otevřít databázi Formulář Otevřít databázi je zásadně přepracován

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY ISTRA verze 2.0 Informační systém pro cestovní agentury je komplexní nástroj, který umožňuje rychle a jednoduše vést agendu cestovních agentur a kanceláří. ISTRA

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Allegro release 2.01 ( do )

Allegro release 2.01 ( do ) Allegro release 2.01 (16.9.2016 do 7.10.2016) Účetnictví Účtování faktur Byly prohozeny vstupy datum zaúčtování a datum fakturace. Nyní se nejdříve zadává datum zaúčtování, podle kterého se přednastaví

Více

Návod Démos24plus verze 2012

Návod Démos24plus verze 2012 Návod Démos24plus verze 2012 Přihlášení Démos24Plus Zadat uživatele Zadat heslo Vybrat si jazykovou verzi Přehled Přidat panel (okno) Zmenšení Zobrazit vše Zavřít okno Obnovení původního vzhledu Možnost

Více

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ Obsah dokumentu Tento dokument popisuje a vysvětluje specifické činnosti vedení evidence v programu

Více

Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK

Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK Abyste mohli využívat odesílání tržeb do systému EET, je třeba, abyste měli k dispozici certifikát od správce daně tj. soubor s příponou p12 např.

Více

Výuka SAP-FI TUL Liberec

Výuka SAP-FI TUL Liberec Výuka SAP-FI TUL Liberec 26.11.2013 pomáháme Vám růst 1 Finanční účetnictví v SAP R/3 Lenka Rydvalová Výuka na TUL - rozsah 1. Blok (7.10.) 2. Blok (21.10) 3. Blok (4.11) 4. Blok (11.11) 5. Blok (18.11)

Více

Nastavení základní konfigurace

Nastavení základní konfigurace Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2012.1.72 V Přerově, 21. srpna 2012 Nastavení základní konfigurace Základní parametry a sazby záložka DPH přidána možnost volby základů 0% a osvobozeno

Více

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11 Obsah 1 Finance... 1 1.1 Úzký peněžní deník (verze 23.010)...1 1.2 Automatické opravy v deníku po změně primárního dokladu (verze 23.040)...1 1.3 Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040)...1 1.4 Text

Více

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy...

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy... Obsah 1 Doklady... 1 1.1 Změna sazeb DPH v roce 2012...1 1.1.1 Číselník sazby DPH...1 1.1.2 Číselník typů sazeb DPH...2 1.1.3 Zadání dokladu z hlediska sazeb DPH...3 1.1.4 Změna sazby DPH ve skladu...4

Více

fakturace_alexo_5 OBSAH obsah

fakturace_alexo_5 OBSAH obsah fakturace_alexo_5_obsah obsah novinky verze FAKTURACE ALEXO 5.xx 1-44 nová grafika 2 nová prezentace faktur 3 datum nároku na odpočet 8 daňové údaje na FV 11 osobní příkazy bance 15 vylepšené funkce pro

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

Allegro release 2.18 ( )

Allegro release 2.18 ( ) Allegro release 2.18 (30.6.2017 1.8.2017) Symbol označuje nové aplikace Účetnictví Import bankovních výpisů Importy byly rozšířeny o další formáty souborů (nejen bank): - Zásilkovna csv soubor. Vyčíslené

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Obchodní akademie Břeclav

Obchodní akademie Břeclav TEST 3 Fyzická osoba ing. Jaromír Blaženka podniká v oboru účetní a daňové poradenství od 1. 11. 2007, vede účetnictví. Vložil na účet ze svých osobních prostředků 150 000 Kč a automobil v hodnotě 300

Více

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015)

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Upraven nástroj pro přípravu dat k podání výkazu o poskytovaných sociálních službách na MPSV. Data o klientech a zaměstnancích připravíte v několika jednoduchých

Více

Prosper Upgrade Podzim 2005. Příručka uživatele. verze 5XPa09. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz.

Prosper Upgrade Podzim 2005. Příručka uživatele. verze 5XPa09. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz. Prosper Upgrade Podzim 2005 Příručka uživatele verze 5XPa09 RKA SW Systems s.r.o. Email: info@ www. 1 z 18 OBSAH: 1. MODUL ÚČETNICTVÍ 4 1.1 Rozšířená možnost práce s okny 4 1.2 Přehled závazků na kliknutí

Více

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Add-On Přiznání k DPH Verze dokumentu: 1.6 - RM 1.11.2010 Od verze SBO: 2007A SP00 PL46, 8.8 PL00 INFORIS s.r.o. Filipovská 73 tel: (+420) 381 257 133 CZ - 390 01 Tábor

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Modul Účetní centrála Efektivní řešení pro přenos dokladů mezi účetními firmami a jejich klienty

Modul Účetní centrála Efektivní řešení pro přenos dokladů mezi účetními firmami a jejich klienty Modul Účetní centrála Efektivní řešení pro přenos dokladů mezi účetními firmami a jejich klienty Copyright 2009 CÍGLER SOFTWARE, a.s. Money S3 - Účetní centrála 1 Obsah Účetní centrála / Účetní klient...

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10)

Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10) Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10) 1. Úvod Úprava programu Helios RED vychází ze Zákona o evidenci (dále ZoET) tržeb 112/2016 Sb. a Metodického pokynu GFŘ k aplikaci ZoET -

Více

Sklad rev.201004191 Seznam skladových karet Obsah

Sklad rev.201004191 Seznam skladových karet Obsah Obsah Sklad... 2... 3 Navigátor... 4 Seznam hlaviček skladových karet... 4 Barevné rozlišení v seznamu skladových karet... 5 Menu Vztahy... 6 Skladová karta... 7 Popis záložek... 7 Obecné... 7 Příjem...

Více

Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10)

Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10) Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10) 1. Úvod Úprava programu Helios RED vychází ze Zákona o evidenci (dále ZoET) tržeb 112/2016 Sb. a Metodického pokynu GFŘ k aplikaci ZoET -

Více

Upgrade 11/2016 Výběr z novinek verze 11/2016

Upgrade 11/2016 Výběr z novinek verze 11/2016 Ekonomický systém Entry Obsah upgrade 11/2016 strana 1 MODUL elektronická evidence TRŽEB (EET) Upgrade 11/2016 Výběr z novinek verze 11/2016 Elektronická evidence tržeb je řešena v programu ENTRY v běžném,

Více

Nové funkcé programu TRIFID 2015

Nové funkcé programu TRIFID 2015 Nové funkcé programu TRIFID 2015 Popis rozdílů verze 6.30 oproti verzi 6.20 Třetí sazba DPH V případě potřeby je možné nastavit program pro použití třech sazeb DPH (pro rok 2015 jsou do druhé snížené sazby

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01 PERZONALISTIKA Evidence pracovníků Evidence pracovníků 4. záložka OÚ - Daně byly doplněny položky počet 1.dětí, 2. a 3. a dalších dětí a počet 1.dětí se ZTP-P, 2. se

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std.

Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std. Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std. Systém WinShop Std. využívá k zápisům jednotlivých realizovaných pohybů (příjem zboží, dodací listy, výdejky, převodky, prodej zboží na pokladně..)

Více

Identifikační a kontaktní údaje

Identifikační a kontaktní údaje Dokumentace Informačního systému Sisyfos Sklady Identifikační a kontaktní údaje Obchodní jméno Právní forma Sídlo Adresa pro písemný styk Statutární zástupce Řešitel Alef Jeseník, s.r.o. společnost s ručením

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

(Revize 17.03.2005, K1V11.13-42)

(Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) - 1/12-2. Výdaje Účtování o výdajích (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) 2.1. Nákup zboží a materiálu (par.7) Tímto příkazem lze zaúčtovat platby za nákup zboží a nebo materiálu pokud požadujete, aby je program

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

NÁVOD K POUŽITÍ B2B V PROVOZU

NÁVOD K POUŽITÍ B2B V PROVOZU NÁVOD K POUŽITÍ B2B V PROVOZU VYHOTOVIL: LUCIE ČERMÁKOVÁ, JANA EHRENBERGEROVÁ, JITKA NEUMANNOVÁ DATUM VYHOTOVENÍ: 5.3.2010 DATUM ÚPRAVY: 8.4.2010 1 OBSAH DOMÁCÍ STRÁNKA... 3 OBCHODNÍ PŘÍPADY... 4 OBCHODNÍ

Více

I. Obsah příručky VAŠE POZNÁMKY... IV-17

I. Obsah příručky VAŠE POZNÁMKY... IV-17 I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY...I-1 II. ÚČETNÍ METODIKA...II-2 Příjem zboží...ii-2 Výdej zboží...ii-2 Kontroly...II-3 Opravy...II-3 Speciality práce velkoskladu...ii-3 Výdej pod stav...ii-4 Výdej

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008)

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Manuál k produktu fajny shop FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Obsah Obsah... 2 1 Popis administrace... 4 1.1 Objednávky... 4 1.1.1 Přehled... 4 1.1.1.1 Filtry a vyhledávání... 4 1.1.1.2 Seznam objednávek a

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 V Přerově 26.1.2009 PERZONALISTIKA Evidence personalistiky na 3.záložce OÚ-další byla odstraněna zkratka u důchodů. Sestavy - odstraněna nabídka Předstihové řízení pro

Více

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1 Dovoz zboží a služeb 1 Obsah Dodání zboží z členských zemí EU...2 1. přijatá faktura...2 Poznámka pro podvojné účetnictví...2 2. reverse charge...3 Podvojné účetnictví...3 Daňová evidence...5 Dovoz zboží

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Vážení zákazníci, připravili jsem pro vás nový modul Zakázka, který Vám přináší nový vzhled a nové možnosti. Pro snadnější přechod na novou verzi zůstává ve WAK INTRA souběžně i stávající modul zakázek.

Více

Informační bulletin - přenesení daňové povinnosti

Informační bulletin - přenesení daňové povinnosti Informační bulletin - přenesení daňové povinnosti Vážení uživatelé, předkládám Vám informační zpravodaj obsahující popis zařazených funkcí do šířeného programového vybavení pro zaúčtování jednotlivých

Více

Popis modulu Základní popisy odpadu v programu SKLAD Odpadů 8

Popis modulu Základní popisy odpadu v programu SKLAD Odpadů 8 Popis modulu Základní popisy odpadu v programu SKLAD Odpadů 8 Co je to Základní popis odpadu Úvodem stručná rekapitulace, co je to Základní popis odpadu (ZPO). Je to dokument popisující vlastnosti a kvalitu

Více

Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01

Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01 Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01 PERSONALISTIKA Evidence pracovníků V ovládacím panelu přibyla možnost kontroly rodných čísel na insolvenci s následnou tiskovou sestavou pracovníků v

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Majetek 1 Obsah Daňová evidence... 2 Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení,

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT OBSAH Úvod... 4 Developerský projekt... 5 Seznam developerských projektů... 5 Základní údaje... 6 Popis... 7 Technické detaily... 8 Reality... 11 Foto... 13 Obchodní případ...

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42)

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) - 1/9-1. Příjmy Účtování o příjmech (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) 1.1. Prodej a jiné příjmy (par. 7) Tímto příkazem lze zaúčtovat veškeré příjmy pokud požadujete, aby je program považoval za daňově

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

POPIS PRÁCE V DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNCE

POPIS PRÁCE V DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNCE POPIS PRÁCE V DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNCE Pro poskytování informací daňové správy daňovým subjektům slouží Daňová informační schránka (dále jen DIS). Naleznete zde informace o stavu osobního daňového účtu

Více

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV Obsah Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV... 2 Nastavení systému... 2 Úloha Klasifikace CPV... 3 Úloha Limity CPV... 3 Postup vytvoření limitu CPV... 3 Karta Seznam CPV... 4 Funkce úlohy

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV Pokladna manuál 2007 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont

Více