Výuka SAP-FI TUL Liberec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výuka SAP-FI TUL Liberec"

Transkript

1 Výuka SAP-FI TUL Liberec pomáháme Vám růst 1

2 Finanční účetnictví v SAP R/3 Lenka Rydvalová

3 Výuka na TUL - rozsah 1. Blok (7.10.) 2. Blok (21.10) 3. Blok (4.11) 4. Blok (11.11) 5. Blok (18.11) 6. Blok (25.11) Úvod Účetnictví hlavní knihy Účetnictví dodavatelů Účetnictví odběratelů Účetnictví investičního majetku Účetní uzávěrka 3

4 Účetní uzávěrka Účetní uzávěrka - obecně: Inventarizace Zajištění souladu účetnictví se skutečným stavem majetku a závazků Zaúčtování inventarizačních rozdílů (manko nebo přebytek) Uzávěrkové účetní operace Účtování dohadných položek Časové rozlišení nákladů a výnosů Kurzové rozdíly. Účetní závěrka Uzavření účetních knih Sestavení účetních výkazů 4

5 Účetní uzávěrka Prakticky je účetní uzávěrka ve firmě ovlivněna: Legislativou Vnitřními směrnicemi firmy nebo koncernu Následuje jeden z možných modelů účetní uzávěrky v SAP. 5

6 Účetní uzávěrka Měsíční účetní uzávěrka v SAP: Měsíční uzávěrkové účetní operace (účetní odpisy IM, časové rozlišení, nedokončená výroba.) DPH Reporty obratů, zůstatků, rozvaha/výsledovka Kurzovní lístek Uzavření/otevření účetního období 6

7 Účetní uzávěrka Měsíční uzávěrkové účetní operace Činnost Časové rozlišení Opravná účtování Účetní odpisy investičního majetku Stanovení nedokončené výroby Transakce SAP F-02, FB50 Úúčtování na HK F.14 Provedení trvalých účtování F-02, FB50 Účtování na HK AFAB Účtování odpisů KKAO Stanovení rozpracovanosti CO88 Skutečné zúčtování: Výrobní/procesní zakázky a další dle potřeb firmy. 7

8 Účetní uzávěrka - DPH Činnost Přiznání DPH Transakce SAP S_ALR_ DPH Předběžné hlášení Souhrnné hlášení Výpis z daňové evidence dle 92a zákona o DPH RFEULIST Souhrnné hlášení (Polsko, Maďarsko, Česko) S_ALR_ DPH Předběžné hlášení S výstupem do XML souboru 8

9 Účetní uzávěrka - Výkazy Činnost Obratová předvaha (report zůstatků a obratů účtů) Rozvaha/Výsledovka Rozvaha Aktiva ČR Rozvaha Pasiva ČR Výsledovka ČR Cashflow ČR Transakce SAP S_ALR_ Zůstatky účtů HK F.08 - Zůstatky účtů HK S_ALR_ Rozvaha/Výsledovka F.01 Rozvaha S_P6B_ Rozvaha aktiva, Česká republika S_P6B_ Rozvaha pasiva, Česká republika S_P6B_ Zisk/Ztráta, Česká republika S_P6B_ Cashflow, Česká republika 9

10 Účetní uzávěrka Nastavení pro následující účetní období Činnost Otevření/uzavření účetního období Transakce SAP OB52 Otevření a uzavření účetního období Činnost Kurzovní lístek Transakce SAP OB08 Zadání kurzů přepočtu S_B20_ Zadání kurzu měny via zásoba práce 10

11 Účetní uzávěrka Roční účetní uzávěrka v SAP: Roční uzávěrkové účetní operace (přecenění CM, nevyfakturované dodávky, opravné položky, rezervy, dohadné položky ) Inventarizační rozdíly Sestavení rozvahy/výsledovky Daňové odpisy investičního majetku Potvrzení zůstatků dodavatelů, odběratelů Převody zůstatků do nového FR 11

12 Účetní uzávěrka Roční uzávěrkové účetní operace Činnost Přecenění pohledávek a závazků v cizí měně Přecenění valutových pokladen Transakce SAP F-05 Ocenění v cizí měně FAGL_FC_VAL Ocenění v cizí měně Přecenění devizových účtů Analýza zúčtovacích účtů PM/PF F.19 Zúčtování PM/PF Přeskupení pohledávek/závazků F101 Přerozdělení pohled/závazků Opravné položky, dohadné položky, rezervy F-02, FB50 Účtování na HK 12

13 Účetní uzávěrka Inventarizační rozdíly Činnost Inventurní rozdíly zásob Inventurní rozdíl investičního majetku Transakce SAP MI07 Rozdíl, účtování ABNAN Pro přebytek ABAWN Pro manko Nutné použít spec.pohyb pro inventarizační rozdíly. 13

14 Účetní uzávěrka - Výkazy Činnost Obratová předvaha (report zůstatků a obratů účtů) Rozvaha/Výsledovka Rozvaha Aktiva ČR Rozvaha Pasiva ČR Výsledovka ČR Cashflow ČR Transakce SAP S_ALR_ Zůstatky účtů HK F.08 - Zůstatky účtů HK S_ALR_ Rozvaha/Výsledovka F.01 - Rozvaha S_P6B_ Rozvaha aktiva, Česká republika S_P6B_ Rozvaha pasiva, Česká republika S_P6B_ Zisk/Ztráta, Česká republika S_P6B_ Cashflow, Česká republika 14

15 Účetní uzávěrka Daňové odpisy investičního majetku Činnost Daňové odpisy investičního majetku Transakce SAP S_ALR_ Srovnání odpisů 15

16 Účetní uzávěrka Korespondence Činnost Potvrzení zůstatků dodavatelů Potvrzení zůstatků odběratelů Transakce SAP F.18 Potvrzení zůstatků - Tisk F.17 Potvrzení zůstatků - Tisk 16

17 Účetní uzávěrka Účetní období, fiskální rok Činnost Otevření nového fiskálního roku v modulu AM Roční závěrka v AM Převod zůstatků účtů HK do nového fiskálního roku Převod zůstatků dodavatelů a odběratelů do nového fiskálního roku Transakce SAP AJRW Změna fiskálního roku AJAB - Provedení FAGLGVTR Převod zůstatku (nový) F.07 Převod zůstatku 17

18 Účetní uzávěrka - příklady Příklady: DPH Předběžné hlášení Seznam zůstatků obratová předvaha Rozvaha/Výsledovka Zaúčtované odpisy na kartě investičního majetku Otevření/uzavření účetního období Kurzovní lístek Odsouhlasení zůstatků s odběrateli 18

19 Účetní uzávěrka příklady DPH předběžné hlášení Menu SAP Účetnictví Finanční účetnictví Hlavní kniha Hlášení Hlášení DPH Všeobecně DPH-Předběžné hlášení S_ALR_ DPH-Předběžné hlášení Varianta výběrové obrazovky

20 Účetní uzávěrka příklady Přiznání DPH 20

21 Účetní uzávěrka příklady Přiznání DPH C. ODDÍL - daň z přidané hodnoty I. Zdanitelná plnění Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku ( např. 13, 14, 18 ) Pořízení zboží z jiného členského státu ( 16; 17 odst.6 písm e); 19 odst. 3 ) Přijetí služby s místem plnění podle 9 odst. 1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě ř. základní 1 snížená 2 základní 3 snížená 4 základní 5 snížená 6 Základ daně Daň na výstupu IV. Nárok na odpočet daně Základ daně V plné výši Krácený odpočet Z přijatých zdanitelných plnění od plátců základní 40 snížená Při dovozu zboží, kdy je správcem daně celní úřad 42 Ze zdanitelných plnění vykázaných na řádcích 3 až 13 základní 43 snížená Korekce odpočtů daně podle 75 odst. 4, 77 a 79 až 79c 45 Odpočet daně celkem ( ) VI. Výpočet daňové povinnosti Úprava odpočtu daně ( 78 až 78d ) 60 Vrácení daně ( 84 ) Daň na výstupu ( ) + daň podle 108 odst. 1 písm. i) Odpočet daně ( 46 V plné výši + 52 Odpočet + 53 Změna odpočtu + 60 ) Vlastní daňová povinnost ( ) Nadměrný odpočet ( ) Rozdíl proti poslední známé daňové povinnosti při podání dodatečného daňového přiznání ( ) 66 21

22 Účetní uzávěrka příklady Seznam zůstatků = obratová předvaha Menu SAP Účetnictví Finanční účetnictví Hlavní kniha Informační systém Výkazy k hlavní knize (nové) Seznamy zůstatků Všeobecně Zůstatky účtů HK S_ALR_ Zůstatky účtů HK Varianta výběrové obrazovky

23 Účetní uzávěrka příklady Rozvaha Menu SAP Účetnictví Finanční účetnictví Hlavní kniha Informační systém Výkazy k hlavní knize (nové) Rozvaha/Výsledovka/Cashflow Všeobecně Srovnání skut./skut. S_ALR_ Rozvaha/Výsledovka Varianta výběrové obrazovky

24 Účetní uzávěrka příklady Výkazy pro ČR Menu YFMENU YFAKTIVA Rozvaha ČR Aktiva YFPASIVA Rozvaha ČR Pasiva YFVYSLED Výsledovka ČR YFCASH Peněžní tok ČR (cash Flow) YFOBRAT Obratová předvaha Varianta výběrové obrazovky

25 Účetní uzávěrka příklady Zaúčtované odpisy na kartě investičního majetku Menu SAP Účetnictví Finanční účetnictví Investiční majetek Investiční majetek Zobrazení AS03 Investiční majetek Investiční majetek Účetní okruh 1000 Hodnoty IM 25

26 Účetní uzávěrka příklady Otevření/uzavření účetního období Menu SAP Účetnictví Finanční účetnictví Hlavní kniha Prostředí Aktuální nastavení S_ALR_ (OB52) Otevření a uzavření účetního období Varianta účetních období 0010 A investiční majetek D odběratel K dodavatel M materiály S účty HK + - hromadné uzavření 26

27 Účetní uzávěrka příklady Kurzovní lístek Menu SAP Účetnictví Finanční účetnictví Hlavní kniha Prostředí Aktuální nastavení S_BCE_ (OB08) Zadání kurzů přepočtu S_B20_ Zadání kurzu měny via zásoba práce 27

28 Účetní uzávěrka příklady Odsouhlasení zůstatků s odběrateli Menu SAP Účetnictví Finanční účetnictví Odběratelé Periodické práce Tisk korespondence Potvrzení zůstatků F.17 Tisk dopisů Varianta výběrové obrazovky

29 Děkuji za pozornost.

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 ČÍSLO: MP/84/OEKO ZMĚNA.: PLATNOST OD: 01.01. 2010 ÚČINNOST OD: 01.01. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Příprava agendy na uzavření roku a provedení účetní závěrky

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Příprava agendy na uzavření roku a provedení účetní závěrky Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Účetní závěrka Příprava agendy na uzavření roku a provedení účetní závěrky Obsah...2 Příprava na uzavření účetního období...2 Nastavení závěrkových

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1. Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005 Návaznost : v textu Přílohy : v textu Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.2005 Účetnictví a financování Vypracoval

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA Účtujeme v POHODĚ 2012 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna

Více

Komparace účetnictví a daňové evidence

Komparace účetnictví a daňové evidence JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Komparace

Více

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ Kapitola 2 Jitka Mrkosová Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Edika Brno 2014 Kapitola 2 Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Jitka Mrkosová Obálka: Martin Sodomka Odpovědná redaktorka: Eva Mrázková

Více

Oddíl I.2 Informační servis

Oddíl I.2 Informační servis 1 2 3 Oddíl I.1 4 Informační servis Oddíl I.2 Informační servis Vážený zákazníku, dostalo se Vám do rukou další vydání magazínu PREMIER journal. Toto číslo je nyní zaměřeno především na informace o legislativních

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., je samostatnou účetní jednotkou.

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

Převod daňové evidence na účetnictví ve farnosti XY. Martina Bujáčková, DiS

Převod daňové evidence na účetnictví ve farnosti XY. Martina Bujáčková, DiS Převod daňové evidence na účetnictví ve farnosti XY Martina Bujáčková, DiS Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá převodem daňové evidence na účetnictví v Římskokatolické farnosti

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Termín: červenec listopad 2012 Obsah: strana: 1 Úvod... 4 1.1

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA V ÚČETNÍ JEDNOTCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA V ÚČETNÍ JEDNOTCE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA V ÚČETNÍ JEDNOTCE

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

OFSETOVÁ TISKÁRNA, DIGITÁLNÍ TISKÁRNA, MAILINGOVÉ A DATOVÉ SLUŽBY

OFSETOVÁ TISKÁRNA, DIGITÁLNÍ TISKÁRNA, MAILINGOVÉ A DATOVÉ SLUŽBY Naše poslání: Prosazováním nových trendů v polygrafii šetříme čas a prostředky zákazníka, usnadňujeme mu život a prostřednictvím jeho spokojenosti dáváme práci svým zaměstnancům. Garancí vlastní práce

Více