Zdroje dostupných dat o zdraví lidí. Mgr. Jiří Holub, ÚZIS ČR Seminář SSLŘPZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdroje dostupných dat o zdraví lidí. Mgr. Jiří Holub, ÚZIS ČR Seminář SSLŘPZ 19. 10. 2011"

Transkript

1 Zdroje dostupných dat o zdraví lidí Mgr. Jiří Holub, ÚZIS ČR Seminář SSLŘPZ

2 Obsah sdělení Úvod Projeví se nová legislativa na fungování NZIS a UZIS ČR? Projekt ereg a jeho vliv Zdroje dat pro NZIS Formy poskytování dat, možnosti využití, mezinárodní databáze Užitečné odkazy

3 Hlavní legislativa Zákon č. 89/1995 Sb. O státní statistické službě Zákon č. 20/1966 O péči o zdraví lidu dosud nově Zákon o zdravotních službách Zákon č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím Zákon č. 285/2002 Sb. Transplantační Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví Navazující vyhlášky ke všem zákonům Legislativa EU: Nařízení 1338/2008 o zdravotnické statistice plus Implementační nařízení

4 Nová legislativa Z hlediska zdravotnické statistiky a informatiky nepřináší zákon o zdravotních službách nic moc navíc oproti stávajícímu stavu Jedná se spíše o upřesnění a adaptaci na současný stav (např. vazba na základní registry), někde změna terminologie nebo názvů NZIS není nový pojem a funguje od počátku 90tých let, byl vyvinut a navržen v rámci projektu PHARE Správcem NZIS bude MZ, ale MZ zřejmě pověří ÚZIS ČR správou NZIS a vybraných registrů Bohužel tato oblast se stala mediální senzací a politických hrátek a tlaků i z ÚOOÚ a prakticky nikoho při tom nezajímá věcná obsahová stránka

5 Heger nám uvidí až do žaludku Datum: Autor: Martin Fendrych Zdroj: Týden Rubrika: Názory a komentáře Strana: 60 Obří registr národního zdraví nás má svléknout úplně do naha Ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) tlačí parlamentem návrh zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Zákon mimo jiné vymezuje národní zdravotnický informační systém. Mají tam stékat údaje o zdraví obyvatel i jednotlivých pacientů plus informace o zdravotnících a kvalitě jejich služeb. Systém se rodí nenápadně, vypadá účelně, ale realita je jiná. Vznikne důl na informace o našich nejintimnějších věcech. Do obří databanky se mají sbíhat všecka možná data o pacientech, lékařích a dalších poskytovatelích zdravotních služeb. Spadne sem každý, kdo se ocitne u lékaře, na nějakém typu terapie.

6 NZIS NZIS Role NZIS se nemění NZIS si můžeme představit jako deštník pod kterým jsou schovány jednotlivé IS Mě se v současné době více líbí více představa NZIS jako domu, kde jednotlivé IS jsou jako nájemníci bydlící pod jednou střechou Někteří se spolu přátelí, jiní se vůbec neznají, nekomunikují spolu, dům potřebuje nějakou standardní údržbu, ochranu, aby nájemníci tam mohli spokojeně bydlet Netýká se to pouze registrů, ale i dalších informačních systémů v rámci NZIS

7 NR Reproduk NR Reprodukční zdrav zdraví RAR RAR RROD RROD RPOT RPOT RZPRO RZPRO NRNAR NRNAR Administrativn Administrativní registry registry RVV RVV NKCHR NKCHR NRPZS NRPZS NRZPR NRZPR NZIS Zem Zemřel elí Výkazy Výkazy NRKI NRKI NRKN NRKN Kardio Kardio registry registry Drogy Drogy PITVY PITVY Úrazy razy Hospitalizovan Hospitalizovaní Ostatn Ostatní registry registry NOR NOR EHIS/EHES EHIS/EHES INFN INFN PN PN

8 Projekt ereg V mém zvoleném příměru to znamená vlastně postavení domu, resp. jeho rekonstrukce včetně nezbytného vybavení a nastěhování původních i nových nájemníků Jednotná technologická platforma zajišťuje podmínky pro provozování registrů vybavení příslušným hw a sw, správou uživatelů, aplikačním softwarem pro jednotlivé informační systémy, správu databází, migraci dat z předchozího systému, zálohování a archivaci dat Každý registr musí splňovat podmínky dané JTP, aby mohl být zasunut do systému a bez problémů začal fungovat. Novému nájemníkovi musí v bytě téci voda, fungovat elektřina, mít koupelnu, WC, úložné prostory, klíče od bytu i domu.

9 NZIS Národní zdravotnický informační systém NZIS je celostátní informační systém určený: Ke sběru a zpracování informací o zdravotním stavu, zdravotnických zařízeních, jejich činnosti, pracovnících a ekonomice K vedení národních zdravotních registrů K realizaci populačních šetření o zdravotním stavu obyvatel K poskytování informací v souladu s legislativou K využití v rámci výzkumu

10 Zdravotní stav obyvatel Definice zdraví: Stav fyzické duševní a sociální pohody ne jen nepřítomnost nemoci. Dat je mnoho, ale na druhé straně to neznamená, že víme o každé nemoci a už vůbec ne vše o zdravotním stavu jednotlivce. Překážky: ochrana osobních údajů občanů, pomalá elektronizace zdravotnictví ehealth a nemožnost sbírat vše Obraz zdravotního stavu je pak nutné skládat jako mozaiku z jednotlivých zdrojů dat,

11 Zdroje dat pro NZIS Výkazy o činnosti zdravotnických zařízeních vč. výkazů o ekonomice a kapacitách (pracovníci, lůžkový fond, přístrojové vybavení) Zdravotní registry Šetření o zdravotním stavu typu HIS/HES Jiné zdroje (demografická statistika, zdravotní pojišťovny, ČSSZ, sociální šetření, ) Mezinárodní databáze (WHO, OECD, EUROSTAT, DG Sanco )

12 Výkazy Legislativa: zákon o státní statistické službě Výkazy jsou z hlediska sledování zdravotního stavu obyvatel jen doplňkový zdroj Je nutné mít na paměti, že jde o roční výkaz o činnosti určitého oboru Na výkaze je zpravidla oddíl III nazvaný: Dispenzarizovaní pacienti pro vybranou dg nebo s vybraným chronickým onemocněním Možnosti výkazu jsou omezené co do sledování podrobností, proto je sledován zpravidla jen celkový počet pacientů (prevalence), nově zjištěná onemocnění(incidence) a to v členění podle hrubých věkových skupin a případně i podle pohlaví (viz příklad na dalším obrázku)

13 Roční výkaz o činnosti ordinace praktického lékaře pro dospělé III. Dispenzarizovaní pacienti pro vybranou diagnózu nebo pacienti s vybraným chronickým onemocněním Diagnóza MKN-10 Obezita (E66) Hypertenzní nemoci (I10-I15) Ischemické nemoci srdeční (I20-I25) z toho: akutní infarkt myokardu (I21-I22) Cévní nemoci mozku (I60-I69) Počet pacientů celkem u praktického lékaře nově zjištěná onemocnění ve sl. roce ze sloupce 1 věková skupina (ze sloupce 1 do 44 let let 65+

14 Národní zdravotní registry a další IS podle rezortní legislativy Národní onkologický registr Národní registr hospitalizovaných Národní registr asistované reprodukce Národní registr potratů Národní registr rodiček Národní registr novorozenců Národní registr vrozených vad Podle návrhu nové legislativy sloučeny do jednoho registru reprodukčního zdraví. Národní kardiochirurgický registr Národní registr kardiovaskulárních intervencí Podle návrhu nové legislativy oba sloučeny do jednoho registru

15 Národní zdravotní registry a další IS podle rezortní legislativy Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek Národní registr kloubních náhrad Národní registr nemocí z povolání Národní registr úrazů - nový Transplantační registry Registr zemřelých (zpracování LPM) Národní registr soudních pitev - nový Registr přenosných (infekčních nemocí) Registr tuberkulózy Registr pohlavních nemocí

16 Výběrová šetření typu HIS Jedná se o komplexní nástroj umožňující sledování zdravotního stavu reprezentativního vzorku určité populace v návaznosti na demografické a socio- ekonomické charakteristiky a determinanty zdraví, potřebu a spotřebu zdravotní péče. HIS Health interview survey EHIS European Health interview survey V ČR provádíme tato šetření od roku 1993, do roku 2002 v tříleté periodicitě, od roku 2008 jde již o evropské šetření (EHIS) prováděné podle standardní metodiky.

17 Šetření typu HES Health Examination Survey EHES zatím na dobrovolné bázi Proběhl pilot ve 12 zemích vč. ČR zajišťoval SZÚ Nyní se chystá druhá fáze realizace plného šetření Některé země včetně nás počítají s propojením obou šetření a u určitého podvýběru provést požadovaná vyšetření respondentů Slibujeme si od toho: spojení sil na realizaci jednoho šetření místo tříštění sil, ušetření celkových nákladů možnost komparace subjektivních postojů s reálnými hodnotami SZÚ velmi významný zdroj informací o zdravotním stavu obecně (šetření HELEN, infekční onemocnění, determinanty zdraví apod.)

18 Jiné zdroje ČSÚ demografická statistika (narození, zemřelí, bilance a prognózy obyvatel) MPSV a ČSSZ pracovní neschopnost a invalidizace, disabilita, příspěvky na péči Zdravotní pojišťovny velký zdroj informací, ale ne vždy snadno dostupný zdroj informací o zdravotním stavu,

19 Formy výstupů Rychlé dílčí informace Ročenky a monotematické publikace Databáze ukazatelů (např. DPS Data Presentation Systém, ECHI ukazatele HEIDI tool).. Národní statistický portál Mezinárodní databáze (OECD Health Data, WHO db HFA, ) Individuální požadavky uživatelů

20 Náležitosti žádosti Přesná specifikace požadavku (jaké proměnné, území, období, věk, pohlaví) Účel požadavku známe-li účel můžeme vhodně modifikovat požadavek podle dostupnosti dat Úplná identifikace žádajícího vč. instituce za kterou žádá Na základě uvedených skutečností se rozhoduje, zda to bude placená nebo neplacená služba (grant, komerční účely, veřejný zájem apod.)

21 Publikace

22

23

24

25

26 Užitečné odkazy ÚZIS ČR: ČSÚ: SZÚ: WHO: OECD: Eurostat: data_public_health ECHIM: HEIDI Tool: DG Sanco: ECDC:

27 Kontaktní spojení ÚZIS ČR Palackého nám. 4, P.O.BOX Praha 2 Tel: Fax: web:

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2009 Obsah sdělení o NZIS základní pojetí o Legislativa

Více

Národní zdravotnický informační systém

Národní zdravotnický informační systém NZIS je celostátníinformační systém Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2007 Ke sběru a zpracováníinformací

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Obsah Úvod.... 3 Působnost a činnosti ÚZIS ČR... 4 Zásady práce ústavu... 5 Řízení lidských zdrojů... 5 Organizační struktura ústavu... 6 Hospodaření

Více

Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989

Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989 Vydáno k 50. výročí ÚZIS ČR Září 2010 Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989 ÚZIS

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnická statistika a 45 let ÚZIS ČR

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnická statistika a 45 let ÚZIS ČR Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnická statistika a 45 let ÚZIS ČR Září 2005 Zdravotnická statistika a 45 let ÚZIS ČR ÚZIS ČR 2005 Zdravotnická statistika a 45 let ÚZIS

Více

Stanovisko občanského sdružení Iuridicum Remedium k ústavní konformitě úpravy národních zdravotních registrů v zákoně o zdravotních službách.

Stanovisko občanského sdružení Iuridicum Remedium k ústavní konformitě úpravy národních zdravotních registrů v zákoně o zdravotních službách. Stanovisko občanského sdružení Iuridicum Remedium k ústavní konformitě úpravy národních zdravotních registrů v zákoně o zdravotních službách. (vypracované jako součást dopisu AMICUS CURIAE pro Ústavní

Více

Analýza kapacit a sítě poskytovatelů dlouhodobé péče

Analýza kapacit a sítě poskytovatelů dlouhodobé péče Analýza kapacit a sítě poskytovatelů dlouhodobé péče Datum: srpen-listopad 2011 Verze: 2.2 Zadavatel: Aktivita č. 12 Jakub Hrkal, Pavel Bareš, Šárka Daňková, Romana Malečková, Tomáš Roubal, Eva Prošková

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN DROGOVÉHO

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN DROGOVÉHO NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Úřad vlády České republiky nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana tel.: +420 296 153 222 fax: +420 296 153 264 NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN

Více

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007 PRÁCE, SOCIÁLNÍ STATISTIKY Ročník 2008 Školství, kultura, zdravotnictví V Praze dne 30. dubna 2008 Kód publikace: 3309-08 Č.j.: 341/2008-63 Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice

Více

Zpráva o zdraví obyvatel hlavního města Prahy

Zpráva o zdraví obyvatel hlavního města Prahy Hygienická stanice hlavního města Prahy Zpráva o zdraví obyvatel hlavního města Prahy 1 Praha 2015 Zpráva o zdraví obyvatel hlavního města Prahy Hygienická stanice hlavního města Prahy 2015 2 Autorský

Více

Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky)

Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky) Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky) Projekt Podpora rozvoje paliativní péče v České republice v programu Public Health Nadace Open Society Fund Praha Nositel projektu Hospicové

Více

EVROPSKÉ ZDRAVOTNICKÉ INFORMAČNÍ A CLEARINGOVÉ CENTRUM NECHTĚNÉ DÍTĚ NEBO BUDOUCNOST?

EVROPSKÉ ZDRAVOTNICKÉ INFORMAČNÍ A CLEARINGOVÉ CENTRUM NECHTĚNÉ DÍTĚ NEBO BUDOUCNOST? EVROPSKÉ ZDRAVOTNICKÉ INFORMAČNÍ A CLEARINGOVÉ CENTRUM NECHTĚNÉ DÍTĚ NEBO BUDOUCNOST? Jiří Kofránek, Jozef Kubinyi Anotace Autoři popisují návrh projektu na vytvoření evropského informačního a clearingového

Více

ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ

ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ 1 2 Ministerstvo zdravotnictví ČR červenec 2004 Základní teze koncepce systému zdravotnictví ČR (verze 1.5-20. červenec 2004) Obsah : ÚVOD 5 PROBLÉMY SOUČASNÉHO STAVU

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ekonomika Všeobecné zdravotní pojišťovny Monika Růžičková Bakalářská práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Veřejné zdravotní pojištění Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví

Veřejné zdravotní pojištění Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví Verze 1.2 Září 2009 Autor : ing. Petr Sláma 1 Obsah : 1. Zdravotnické systémy... 3 2. Základní principy veřejného zdravotního pojištění

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 30

Více

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY Jozef Kubinyi, Jiří Kofránek Anotace Autoři prezentují svůj pohled na základní prvky koncepce reformy zdravotnictví, která vychází

Více

VÝVOJ POLITIKY EVROPSKÉ UNIE A ČESKÉ REPUBLIKY V OBLASTI E-ZDRAVOTNICTVÍ V LETECH 2004 AŽ 2012. Martin Kavěna, LL.B., B.C.L.

VÝVOJ POLITIKY EVROPSKÉ UNIE A ČESKÉ REPUBLIKY V OBLASTI E-ZDRAVOTNICTVÍ V LETECH 2004 AŽ 2012. Martin Kavěna, LL.B., B.C.L. VÝVOJ POLITIKY EVROPSKÉ UNIE A ČESKÉ REPUBLIKY V OBLASTI E-ZDRAVOTNICTVÍ V LETECH 2004 AŽ 2012 Martin Kavěna, LL.B., B.C.L. Informační podklad č. 5.327 květen 2012 PI 5.327 2 Obsah I. EVROPSKÁ UNIE:...

Více

JAK JSME ZDRAVÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

JAK JSME ZDRAVÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ JAK JSME ZDRAVÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ Analýza a vyhodnocení základních ukazatelů zdravotního stavu obyvatel ORP Valašské Meziříčí Komise pro Zdravé město Valašské Meziříčí 1. Úvod Zdraví je to nejcennější,

Více

Tisková zpráva k materiálu pro jednání vlády ČR. Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010-2020.

Tisková zpráva k materiálu pro jednání vlády ČR. Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010-2020. Tisková zpráva k materiálu pro jednání vlády ČR Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010-2020. Vzácná onemocnění jsou komplexní, převážně dědičná (či vrozená) onemocnění s nízkým výskytem v

Více

Jak správně postupovat při vyplňování Listu o prohlídce mrtvého (LPM) Stručný průvodce

Jak správně postupovat při vyplňování Listu o prohlídce mrtvého (LPM) Stručný průvodce Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Jak správně postupovat při vyplňování Listu o prohlídce mrtvého (LPM) Stručný průvodce Seznámení s MKN-10 a jejím použitím, vyplňování příčin

Více

Evropské výběrové šetření o zdraví v České republice EHIS 2008

Evropské výběrové šetření o zdraví v České republice EHIS 2008 ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY INSTITUTE OF HEALTH INFORMATION AND STATISTICS OF THE CZECH REPUBLIC Evropské výběrové šetření o zdraví v České republice EHIS 2008 Duben 2011

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ŽENY A MUŽI V ČÍSLECH ZDRAVOTNICKÉ STATISTIKY

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ŽENY A MUŽI V ČÍSLECH ZDRAVOTNICKÉ STATISTIKY Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ŽENY A MUŽI V ČÍSLECH ZDRAVOTNICKÉ STATISTIKY Srpen 2003 Ženy a muži v číslech zdravotnické statistiky ÚZIS ČR 2003 Zpracoval Ústav zdravotnických

Více

ZDRAVOTNÍK A INFORMACE

ZDRAVOTNÍK A INFORMACE ZDRAVOTNÍK A INFORMACE Témata vzdělávacího programu 1.1 1.2 1.3 1.4 Elektronická identifikace Ukládání zdravotnických dat Ochrana zdravotnických dat Elektronická preskripce 2.1 2.2 2.3 2.4 Zdravotnická

Více

ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15

ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 35

Více

Strategie rozvoje paliativní péče v České republice na období 2011-2015 III.

Strategie rozvoje paliativní péče v České republice na období 2011-2015 III. Strategie rozvoje paliativní péče v České republice na období 2011-2015 III. OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PALIATIVNÍ PÉČE... 5 2.1 Definice paliativní péče... 5 2.1.1 Obecná paliativní

Více

FINANČNÍ TOKY VE VEŘEJNÝCH A SOUKROMÝCH ROZPOČTECH V DLOUHODOBÉ PÉČI

FINANČNÍ TOKY VE VEŘEJNÝCH A SOUKROMÝCH ROZPOČTECH V DLOUHODOBÉ PÉČI FINANČNÍ TOKY VE VEŘEJNÝCH A SOUKROMÝCH ROZPOČTECH V DLOUHODOBÉ PÉČI Datum: listopad 2011 Verze: 2.3 Zadavatel: Aktivita č. 12 Kateřina Pavloková, Jan Kvaček, Tomáš Roubal, Táňa Dvornáková, Jakub Hrkal,

Více

Potenciál soukromých sociálních služeb pro seniory v regionu Praha

Potenciál soukromých sociálních služeb pro seniory v regionu Praha Potenciál soukromých sociálních služeb pro seniory v regionu Praha HANA SILOVSKÁ * PETR JÍLEK ** PETR KOLAŘÍK *** Abstrakt: Příspěvek se zabývá možností poskytování sociálních služeb soukromého sektoru

Více

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů III. Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů A. Přehled dosavadní právní úpravy Jednotný systém poskytování komplexní rehabilitace

Více

Úloha farmaceuta ve zdravotní výchově obvytelstva Teoretické problémy zdraví, prevence a zdravotní výchova

Úloha farmaceuta ve zdravotní výchově obvytelstva Teoretické problémy zdraví, prevence a zdravotní výchova Úloha farmaceuta ve zdravotní výchově obvytelstva Teoretické problémy zdraví, prevence a zdravotní výchova Autor PharmDr. Marcela Koupilková e-mail: Koupilkova@centrum.cz Výtah z obhájené rigorózní práce

Více