Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR"

Transkript

1 Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

2 Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu Nemocnost - rutinní zdravotnická statistika Registry (onkologický, hospitalizace) Výkazy (dispenzarizace) Úmrtnost Výběrová šetření - EHIS Realizace EHIS v roce 28 jednotný evropský dotazník, ostatní země EU 27-21, možnost mezinárodního srovnání Další šetření proběhne v roce 214 a 219 Velikost vzorku 15 3 respondentů Populace 15+, náhodný výběr z CRO Face-to-face rozhovory

3 Determinanty zdraví Genetika 15 % Životní styl se na ovlivňování zdraví podílí min. 5 % Vztah je však vzájemný, zdravotní stav rovněž ovlivňuje životní styl jedince Životní prostředí 15 % Zdravotní stav Životní styl 5 % -např. fyzickou aktivitu (menší u osob s pohybovým omezením) - stravovací návyky (zdravotní diety) Zdravotnictví 2 % - konzumaci alkoholu (omezení při užívání léků) a další.

4 BMI, obezita, nadváha Struktura respondentů podle hodnoty BMI BMI -18,5 = podváha, 18,5-24,9 = normální váha, 25-29,9 = nadváha, 3+ = obezita Muži Ženy 1% 9% 8% 7% 1 % 17 % 12% 17 % 6% 5% 4% 3% 2% obezita nadváha normální váha podváha 1% %

5 Podíl osob s nadváhou a obezitou (v %), EU nadváha obezita celkem muži Malta Slovenia Czech Republic Greece Poland Spain Cyprus Hungary Germany Slovakia Bulgaria Romania Austria Latvia Belgium Estonia France nadváha obezita celkem ženy Latvia Malta Hungary Greece Czech Republic Estonia Slovenia Poland Germany Bulgaria Romania Spain Belgium Slovakia Austria Cyprus France Zdroj: Eurostat

6 Kouření Denní kuřáci - Muži 3 % (13 % silní kuřáci), Ženy 19 % (4,3 % silné kuřačky), Příležitostní kuřáci 8 % osob, Nekuřáci bývalí denní - 2 % mužů a 13,5 % žen, Nikdy nekouřilo 43 % mužů a 59 % žen Denní kuřáci muži vykouří denně v průměru 16 cigaret, ženy 12 Průměrná doba kouření u současných kuřáků je 2 let 1% Muži Ženy 8% 6% nekouří příležitostně denně 4% 2% %

7 Podíl denních kuřáků v %, EU (27-21) % muži Latvia Bulgaria Estonia Cyprus Greece Romania Hungary Poland ČR Spain Slovakia Austria Germany Malta Slovenia Belgium % ženy Greece Hungary Spain Germany Austria ČR Bulgaria Poland Belgium Slovenia Malta Estonia Cyprus Latvia Slovakia Romania Zdroj: Eurostat

8 1 9 Alkohol vývoj v ČR spotřeba na osobu a rok ovoce, zelenina (kg), cigarety (1ks) alkohol (vedl. osa) - litry čistého alkoholu cigarety (ks) ovoce (kg) zelenina (kg) alkohol (litry čistého alkoholu) Počet standardních nápojů za týden na osobu (resp., kteří pili) 6. Zdroj: ČSÚ Nápoj muži ženy muži ženy Pivo 13,9 2,5 15,6 4,5 Víno 1,5 2,7 1,5 5,2 Aperitiv,1,2,3,1 Destilát 2,2 1,2 1,9,2 Celkem 17,7 6,6 19,3 1,1 % abstin. 1,9 28,1 8,8 22,9 konzumace alkoholu v posledních 12 měsících 28: M 91 %, Ž 77 %, 22: M 89 %, Ž 72 % nárůst průměrné spotřeby jednotlivých lihovin Zdroj: (E)HIS

9 Fyzická aktivita EU (27-21) Těžké, fyzicky náročné aktivity - 53 % mužů a 24 % žen Středně těžké aktivity - 76 % mužů a 66 % žen Fyzická aktivita (vysoká, střední) vykonávána denně (min. 3 minut celkem, nejméně 1 min. v kuse), % ze všech respondentů , ,6 63,1 59,5 56,6 55,9 55,3 55,2 48,9 46,7 4,3 32,7 3 22,8 2 1 Romania Latvia Czech Republic Hungary Greece Slovakia Slovenia Poland Bulgaria Spain Cyprus Austria Malta Zdroj: Eurostat

10 Ovoce a zelenina vývoj, ČR Denně ovoce :57 % M, 75 % Ž Denně zelenina:53 % M, 66 % Ž Méně než 1x týdně: 7% M a 3% Ž 1 9 spotřeba na osobu a rok ovoce, zelenina (kg), cigarety (1ks) alkohol (vedl. osa) - litry čistého alkoholu cigarety (ks) ovoce (kg) zelenina (kg) alkohol (litry čistého alkoholu) Zdroj: ČSÚ

11 Ovoce a zelenina EU (27-21) Podíl osob, které konzumují ovoce/zeleninu alespoň 1x týdně (%) % zelenina Belgium France Slovenia Cyprus Greece Poland Latvia Spain Czech Republic Bulgaria Romania Hungary Estonia Slovakia Malta % ovoce Slovenia Malta Spain Hungary Czech Republic Cyprus France Slovakia Belgium Poland Greece Latvia Estonia Romania Bulgaria Zdroj: Eurostat

12 Vliv životního stylu na zdraví BMI kardiovaskulární nemoci, pohybová soustava, diabetes, nemoci jater, reprodukční soustava Fyzická aktivita pohybová soustava, bolesti zad, kardiovaskulární nemoci, duševní stav, Kouření zhoubné novotvary (plíce, hrtan, jícen, dutina ústní), kardiovaskulární onemocnění, CHOPN, reprodukce, kožní problémy Alkohol jaterní onemocnění, zhoubné novotvary (játra, ledviny, trávicí soustava), duševní onemocnění, neurologické problémy Strava ovoce, zelenina kardiovaskulární onemocnění, onemocnění trávicí soustavy, novotvary

13 Zdravotní stav chronická nemocnost Prevalence chronických nemocí v posledních 12 měsících (v %), ČR, 28 nejčastější potíže MUŽI ŽENY Vysoký krevní tlak 22,3 22,4 Problémy v oblasti bederní páteře, kříže 2,6 23,3 Problémy v oblasti krční páteře 12,4 21,8 Alergie 11,7 17,7 Osteoartritida 8,8 13,6 Diabetes (cukrovka) 5,7 6,5 Astma 3,1 5, Chronická bronchitida, rozedma plic 2,1 3,4 Zdroj: EHIS

14 Celoživotní prevalence diabetu (27-21) (%) Romania Estonia Latvia Bulgaria Belgium Poland France Cyprus Austria Spain Slovakia Czech Republic Slovenia Malta Germany Greece Hungary Muži / Males Ženy / Females Muži / Males Zdroj: Eurostat France Romania Belgium Spain Malta Estonia Greece Cyprus Austria Poland Slovenia Germany Latvia Czech Republic Bulgaria Slovakia Hungary Celoživotní prevalence hypertenze (27-21) (%) Ženy / Females

15 Obezita a zdraví Byl prokázán vztah mezi BMI a výskytem diabetu mezi osobami s BMI mezi 2 a 25 kg/m 2 činila prevalence diabetu okolo 5 %, osoby s nadváhou již vykazovaly 9,5 % a osoby obézní prevalenci 16,2 %. s rostoucím indexem tělesné hmotnosti se prevalence diabetu zvyšuje, a to ve všech věkových kategoriích. Prevalence diabetu podle kategorií BMI *(v %) Zdroj: HIS CR Muži Ženy BMI 2-24,99 BMI 25-29,99 BMI 3+

16 Vývoj počtu dětí a dorostu dispenzarizovaných pro dg. E66-E68 Obezita, hyperalimantace a její následky na 1 registrovaných pacientů Děti ( 14) Dorost (15 18)

17 Diabetes Vývoj počtu léčených diabetiků podle typu onemocnění II. typ diabetu (E11) I. typ diabetu (E1) Sekundární diabetes (E13)

18 Kouření a zdraví Incidence novotvaru průdušky, průdušnice a plic, EU, muži ženy Zdroj: WHO na 1 obyvatel Hungary Belgium Croatia Czech Republic Estonia Slovenia Latvia Italy Bulgaria Netherlands Denmark France Germany Belarus Poland United Kingdom Slovakia Russia Austria Norway Ukraine Lithuania Finland Romania Malta Luxembourg Ireland Iceland Portugal Sweden Cyprus

19 Vybrané zhoubné novotvary související s kouřením C33-C34 (průduška, průdušnice, plíce) v ČR 12 Vývoj úmrtnosti a incidence, standardizované ukazatele, Evropský standard, na 1 osob ženy - incidence muži - incidence ženy - úmrtnost muži - úmrtnost

20 Zhoubné novotvary v ČR Standardizovaná incidence a úmrtnost na novotvary celkem, na 1 osob incidence (bez dg. C44) - muži úmrtnost - muži incidence (bez dg. C44) - ženy úmrtnost - ženy

21 Nemoci oběhové soustavy Dispenzarizovaní u praktického lékaře, ČR na 1 registrovaných pacientů hypertenzní nemoci ischemické choroby srdeční cévní onemocnění mozku

22 MUŽI MUŽI na 1 můžů evrop. standardu 1 5 Celkem Oběhová s. 9 Novotvary Vnější příčiny Ostatní Vývoj standardizované úmrtnosti podle příčin smrti ŽENY ČR na 1 žen evrop. standardu Celkem Oběhová s. Novotvary Vnější příčiny Ostatní

23 Struktura standardizované úmrtnosti ČR 7,5% 7,9% 6,6% 7,5% 4,8% 4,3% 5,2% 6,3% muži ,1% 28,4% 5,2% 4,3% 4,2% 6,1% 3,3% 3,3% 8,7% 8,% ženy ,6% 26,8% 53,3% 57,7% 45,1% novotvary nem. oběhové s. nem. dýchací s. nem. trávicí s. vnější příčiny ostatní 5,7%

24 Shrnutí I. BMI nárůst obezity, ČR patří k zemím s vyšším podílem osob s nadváhou Kouření v roce 28 zaznamenáváme nárůst podílu silných kuřáků a kuřaček, v rámci EU se ČR vyznačuje vyšším podílem kuřaček Alkohol nárůst spotřeby alkoholu za posledních 1 let, ČR patří k zemím s vysokou spotřebou alkoholu, zejména nárazové víkendové pití Fyzická aktivita relativně vysoká v ČR, dle evropské metodiky 16 % osob s nízkou FA v ČR Ovoce a zelenina spotřeba v ČR roste, i přesto je stále relativně nízká Vzájemná provázanost faktorů nepotvrdil se vztah BMI a FA, strava Souvislost se zdravím osoby s nadváhou mají horší subjektivní zdraví ve srovnání s osobami s normální hmotností, častěji trpí diabetem osoby s nízkou FA mají častěji špatné subjektivní zdraví a naopak Paradoxy - Osoby s vysokou konzumací alkoholu mají lepší zdraví, neboť osoby se špatným zdravím musely spotřebu alkoholu omezit

25 Shrnutí II. Zdravotní problémy chronické nemoci Diabetes rostoucí počet léčených diabetiků Hypertenze rostoucí počet osob dispenzarizovaných, roste prevalence, ČR země s vysokým výskytem hypertenze Novotvary nárůst incidence a dokonce i úmrtnosti na některé novotvary spojené s kouřením, ČR se vyznačuje vysokým výskytem novotvarů spojených s kouřením, jeden z nejvyšších výskytů novotvaru ledvin V kontextu výrazně klesající úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy nabývají novotvary na významu z hlediska příčin smrti Důležitou roli hraje demografické stárnutí Určité pravidelnosti Životní styl mužů je v řadě aspektů horší než u žen (vyšší podíl kuřáků, vyšší spotřeba alkoholu), naopak je u nich vyšší fyzická aktivita, ale nižší spotřeba ovoce a zeleniny Horší charakteristiky životního styl vykazují osoby ve středním věku (35-64 let) Životní styl je dán mj. vzděláním jedince, více vzdělaní méně kouří, konzumují méně alkohol a více ovoce a zeleniny (i po očištění od vlivu věku), naopak ale méně vzdělaní mají vyšší fyzickou aktivitu (pravděpodobně v zaměstnání)

26 Děkuji za pozornost!

SOUČASNÁ SITUACE V ČR

SOUČASNÁ SITUACE V ČR Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury SOUČASNÁ SITUACE V ČR Tento školící materiál bude sloužit studentům na Univerzitě Palackého a Ostravské univerzitě v inovovaných předmětech Rekreologie

Více

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky Zpráva o zdraví obyvatel České republiky 2014 Zpráva o zdraví obyvatel České republiky Ministerstvo zdravotnictví České republiky Praha 2014 Autoři: MUDr Danuše Antošová, MUDr. Čestmír Beneš, PhDr. Ladislav

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Výběrov rová šetření o zdraví a vybrané údaje zdravotnické statistiky, 21. října 2009 Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických

Více

Zdravotní stav. obyvatel. Královéhradeckého kraje

Zdravotní stav. obyvatel. Královéhradeckého kraje Zdravotní stav obyvatel Královéhradeckého kraje Hradec Králové březen 2013 Předmluva Zpráva poskytuje přehled o zdravotním stavu obyvatel Královéhradeckého kraje ve vybraných ukazatelích. Ukazatele porovnává

Více

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+ Lenka Cimbálníková, Jiří Fukan, Bohumíra Lazarová, Dagmar Navrátilová, Petr Novotný, Radka Odrazilová, Zdeněk Palán, Milada Rabušicová, Milena Rajmonová, Lenka Řeháková, Ilona Štorová Age Management pro

Více

Zdravotní stav obyvatel ČR. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zdravotní stav obyvatel ČR. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zdravotní stav obyvatel ČR Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Metody hodnocení zdravotního stavu 1 Proč hodnotíme zdravotní stav?: Základ pro praktická opatření, prevenci a výchovu obyvatel Prevence

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog

Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY INSTITUTE OF HEALTH INFORMATION AND STATISTICS OF THE CZECH REPUBLIC Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Srpen 2013

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Srpen 2013 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví České republiky 2012 ve statistických údajích Srpen 2013 Pokud není uvedeno jinak, prezentované údaje jsou za Českou republiku

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

DIETOLOGIE. Hallan s.r.o. www.hallan.cz

DIETOLOGIE. Hallan s.r.o. www.hallan.cz Hallan s.r.o. www.hallan.cz Vzdělávací program Stravovací úsek pro cestovní ruch je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

Zdraví 21 cíl 1-9 Ú VOD

Zdraví 21 cíl 1-9 Ú VOD Zdraví 21 cíl 1-9 Ú VOD Na 51. svě tovém zdravotnickém shromážd ěn í v kvě tnu 1998 se členské státy Svě tové zdravotnické organizace usnesly na deklaraci, kteráformulovala základní politické principy

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŢ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Změny tělesné

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v České republice

Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v České republice 06 sobestacnost.qxd 1.9.2010 16:15 Stránka 1 Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Katedrou řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Fakulta humanitních studií Univerzity

Více

Vnímaná rizika diabetu. Diabe&cká asociace ČR Česká diabetologická společnost Říjen 2014 ppm factum research

Vnímaná rizika diabetu. Diabe&cká asociace ČR Česká diabetologická společnost Říjen 2014 ppm factum research Vnímaná rizika diabetu Diabe&cká asociace ČR Česká diabetologická společnost Říjen 2014 ppm factum research Obsah strana Cíle výzkumu Metodika a struktura vzorku Hlavní zjištění Detailní analýza Kontaktní

Více

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL Projekt: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti Část I: Zaměstnanost Dílčí studie: 1.2 Nabídka pracovních sil NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL (Vybrané problémy dalšího vývoje zdrojů pracovních sil v ČR) Zpracoval:

Více

OBEZITA A NADVÁHA JAK S NÍ ZATOČIT?

OBEZITA A NADVÁHA JAK S NÍ ZATOČIT? P r ů v o d c e z d r a v ý m ž i v o t n í m s t y l e m 2 0 1 0 SUPPLEMENTUM OBEZITA A NADVÁHA JAK S NÍ ZATOČIT? ANEB PROČ A JAK SE PUSTIT DO BOJE S PŘEBYTEČNÝMI KILOGRAMY JEŠTĚ DNES Vyrobeno ve spolupráci

Více

Jak překonat tabákovou epidemii

Jak překonat tabákovou epidemii Jak překonat tabákovou epidemii Mezinárodní doporučení pro odvykání kouření v primární péči IPCRG (International Primary Care Respiratory Group) OBSAH: 1. Úvod 2 2. Vytvoření praxe podporující odvykání

Více

ve sledovaném m souboru ostravské populace.

ve sledovaném m souboru ostravské populace. Krajská hygienická stanice Ostrava Hodnocení zdravotního stavu a subjektivního přístupu p ke zdraví ve sledovaném m souboru ostravské populace. Předběžné výsledky grantového úkolu IGA MZ ČR č. NJ/6139-3.

Více

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice Age management: Petr novotný, nina Bosničová, jana Břenková, jiří Fukan, Bohumíra lazarová, dagmar navrátilová, zdeněk Palán, Bohumil Pokorný, Milada rabušicová Asociace institucí vzdělávání dospělých

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 2022 Obsah 1. Název Programu... 3 2. Právní rámec Programu... 3 3. Poskytovatel... 3 4. Identifikační kód Programu... 4 5. Doba

Více

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines XVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti 10. 13. května 2009, Brno, areál BVV Centrum pro plicní hypertenzi II. interní klinika VFN a 1. LF UK U nemocnice 2, 128 08 Praha 2 VOLEJTE ZDARMA: 800

Více

NÁMĚTY PRO VYUŽITÍ PEXESA VÍM, CO JÍM VE VÝUCE. I. Pexeso doplněné kvizovými otázkami

NÁMĚTY PRO VYUŽITÍ PEXESA VÍM, CO JÍM VE VÝUCE. I. Pexeso doplněné kvizovými otázkami NÁMĚTY PRO VYUŽITÍ PEXESA VÍM, CO JÍM VE VÝUCE Pexeso Vím, co jím vzniklo zejména jako didaktická pomůcka, která bude skýtat mnoho možností využití při výuce v základních školách. Jak jej lze vyžít, a

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ Tato publikace vychází za finanční podpory Slovak-Czech Women s Fund. REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ: Vydává Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 v roce 2006.

Více