Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos"

Transkript

1 Měření znečištění ovzduší, meteorologicko-imisní imisní vztahy, transhraniční přenos Zdeněk Blažek, Libor Černikovský, Blanka Krejčí, Vladimíra Volná Český hydrometeorologický ústav

2 Aktivity ČHMÚ v projektu 1. Identifikace problémů znečištění ovzduší v oblasti. 2. Příprava vstupních dat pro modelování emisní údaje + meteorologické podklady. d 3. Využití a hodnocení předpovědí koncentrací škodlivin. 4. Měření znečištění ovzduší a meteorologických veličin. 5. Hodnocení imisně-meteorologických vztahů. 6. Kvantifikace přeshraničního přenosu znečištění ovzduší. 7. Předávání informací o znečištění ovzduší. 8. Publikace a propagace výsledků projektu. 2

3 Měření meteorologických veličin Javorový vrch u Třince: v rámci projektu nové měření teploty a vlhkosti vzduchu pro sledování vertikálního teplotního gradientu. Data jsou rutinně využívána, zveřejňována na webu ČHMÚ. 3

4 Mobilní měření znečištění ovzduší, XII II měřicích kampaní, 6 lokalit, 4 6 týdnů v zimě a v létě. 1h koncentrace SO 2, NO-NO 2 -NO X, PM 10, CO, O 3, benzenu, toluenu + meteorologické prvky + velikostní spektrum částic (analyzátor zakoupen v rámci projektu). Výsledky on-line na webu ČHMÚ,,podrobná vyhodnocení po kontrole dat na webu ČHMÚ a projektu. 4

5 Letová měření znečištění ovzduší Dvě měřicí kampaně, v květnu a červnu Trasy v několika výškách podél hranice, v ose Moravské brány až po Katowice, nad významnými zdroji. 5

6 Publikace První ucelené hodnocení celé oblasti jednotnou metodikou. Zdrojová meteorologická a imisní data srovnatelné kvality. Podklad d pro společné č řešení š í problémů se znečištěním ovzduší obou zemí. Imise: I/2006-III/2011. Meteo data: I/2001-III/2011. Ke stažení na: 6

7 Benzo[a]pyren - největší zdravotní riziko Průměrné roční koncentrace více než 3 až 18násobně překračovaly cílovou hodnotu na všech lokalitách. V regionu Slezského vojvodství je imisní situace mnohem horší než v Moravskoslezském kraji. 7

8 Suspendované částice PM 2,5 Roční imisní limit 25 µg.m -3 výrazně překročen v celé oblasti CHLADNÁ POLOVINA ROKU 8

9 Suspendované částice PM 10 Roční a/nebo denní imisní limit překročen v celé oblasti. Průměrné oblastní koncentrace Slezského vojvodství a MS kraje podobné, na jednotlivých stanicích výrazně odlišné. Roční průměr,

10 Oxid siřičitý SO 2 Koncentrace ve Slezském vojvodství přibližně dvojnásobné oproti MS kraji, pocházejí z velké části z lokálních topenišť (časté používání í paliva horší kvality s větším obsahem síry). Denní průměr, chladná polovina roku,

11 Meteorologicko-imisní vztahy Průměrné počty dnů v jednom chladném odobí (X III) Špatné Dobré Denní typ Ostatní dny MSk SLw MPR MPR? proudění MSk SLw MSk SLw MSk SLw NE½ SW½ ostatní dny celkem

12 Transhraniční přenos znečištění ovzduší Kvantifikace je velmi složitý a citlivý problém. Možnosti přístupu: přenos ř emisí v celé přízemní í vrstvě ě atmosféry, podíl na imisních koncentracích. Možnosti kvantifikace: matematické modelování šíření škodlivin v atmosféře, odhady z měření koncentrací a meteorologických veličin podél hranice (přízemní, distanční, letová). Odborný odhad s mnoha nejistotami: průběh hranice, rozložení a charakter zdrojů (nízké/vysoké), proměnlivost meteo podmínek, nepřesnost vstupních dat, zjednodušení skutečných podmínek. 12

13 Transhraniční přenos - metoda ČHMÚ Vyhodnocení meteorologicko-imisních vztahů. Využití přímých měření PM 10, SO 2, směru a rychlosti větru ze stanic v blízkosti státní hranice v letech

14 Koncentrace PM 10, topné období, ustálené proudění Studénka Wodzisław Śląski Věřňovice 14

15 Věřňovice a Godów, X.2009 XII.2012, PM 10 (1) Koncentrace ost Rychlo 15

16 Věřňovice a Godów, X.2009 XII.2012, PM 10 (2) sní zatíže ení Imi CHLADNÉ OBDOBÍ TEPLÉ OBDOBÍ osti 24h koncentr rací Relat tivní četn 16

17 Odhad transhraničního přenosu PM 10 v úseku státní hranice mezi Věřňovicemi a Godówem v hladině cca 3 m nad povrchem, tj. vliv na imisní koncentrace. Směr transhraničního přenosu ČR PR Denní typy směru větru SSE + S + SSW + SW +WSW + W Chladné (topné) období NNW + N + NNE PR ČR NE + ENE + E Směr přenosu nelze jednoznačně určit celkem ostatní směry dny, kdy denní směr nelze určit všechny směry Teplé (netopné) období ROK Věřň. Godów Věřň. Godów Věřň. Godów

18 Shrnutí výsledků ČHMÚ Všechna provedená měření, rozbory a hodnocení ukazují, že plošně nejrozsáhlejší oblast s nejvyšším znečištěním ovzduší se nachází přibližně mezi česko-polskou hranicí a Rybnikem (včetně). Znečištěním z této oblasti je výrazně ovlivňováno i pohraničí Česka. Na polské straně mají velký vliv domácí topeniště. Vliv velkých průmyslových zdrojů však není zanedbatelný. Na české straně ě patří k nejvíce znečištěným zejména lokality lit s vysokým vlivem velkých průmyslových zdrojů. Nicméně podíl ostatních typů zdrojů "s nízkou emisí" není zanedbatelný a jejich vliv se se zvyšuje během špatných rozptyl. podmínek. Přestože vzduch proudí častěji z Česka do Polska, je imisní zatížení vyšší při směru proudění opačném, tj. z Polska do Česka.... Toto je možno konstatovat i s vědomím všech nepřesností, zjednodušení a nejistot, kterými jsou provedená hodnocení zatížena. 18

19 Emise PM 10 v Evropě v roce 2010 (EEA, 2012) 19

20 Závěrečné poznámky Původcem částic v oblasti je vysoká koncentrace průmyslové výroby, velká hustota zástavby s lokálním vytápěním tuhými palivy a zahuštěná ádopravní íinfrastruktura. Znečištění ovzduší je velkým problémem na obou stranách hranice. Přeshraniční výměna znečištění je vzájemná. Koordinované česko-polské řešení je nezbytné. Částice pocházejí nejen přímo ze zdrojů (primární částice), ale rovněž z fyzikálně-chemických ě i ký h procesů ů v atmosféře. Podíl těchto tzv. sekundárních částic není zanedbatelný. ČHMÚ nezávisle na projektových aktivitách bude pokračovat ve zkoumání znečištění ovzduší v oblasti. Letos budou zveřejněny výsledky pilotní studie identifikace zdrojů znečišťování. Výzkum bude pokračovat v inovované Státní imisní síti. 20

21 Zkušenosti z projektu Během intenzivní tříleté spolupráce jsme nasbírali řadu zkušeností. Díky tomuto projektu jsme se podrobněji seznámili s národními specifiky v oblasti zkoumání, hodnocení a řízení kvality ovzduší. Práce na projektu nás posunula výrazně dále v poznávání souvislostí přeshraniční problematiky znečištěného ovzduší. Naučili jsme se pohlížet na problematiku i optikou sousedů, a proto i lépe rozumět některým národním specifikům. Od dílčích znalostí, neúplných odhadů a předpokladů jsme se na základě měření, podrobných a rozsáhlých rozborů a hodnocení posunuli k odborně podloženým závěrům, které mohou být podkladem pro společné řešení problémů znečištěného ovzduší obou zemí. Předpokládáme, že navázaná spolupráce bude pokračovat. Zejména výměna emisních a imisních dat je nezbytná. Stále bohužel není samozřejmostí, že se výsledky studií a projektů před uzavřením a zveřejněním odborně oponují. 21

22 Poděkování Spolupracovníkům ČHMÚ, partnerům ů a dalším. 22

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09.

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09. Shrnutí projektu Ostrava, Katowice, Zabrze - červenec 2013 Projekt je unikátní nejen rozsahem zpracovaných informací, ale rovněž rozsahem spolupráce českých a polských institucí. Poprvé byly informace

Více

Příprava meteorologických dat pro zkoumané oblasti

Příprava meteorologických dat pro zkoumané oblasti Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko-Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09.01610 Příprava meteorologických dat pro zkoumané oblasti Manažerské shrnutí

Více

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR ROK 2014 1 I. ÚVOD Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického

Více

VYHODNOCENÍ VY SLEDKŮ ME Ř ENÍ ÍMÍSÍ V PŘŮ MYSLOVE ZO NE JÍHLAVA V LETECH 2010-2014

VYHODNOCENÍ VY SLEDKŮ ME Ř ENÍ ÍMÍSÍ V PŘŮ MYSLOVE ZO NE JÍHLAVA V LETECH 2010-2014 VYHODNOCENÍ VY SLEDKŮ ME Ř ENÍ ÍMÍSÍ V PŘŮ MYSLOVE ZO NE JÍHLAVA V LETECH 21-214 31. 1. 215 ENVItech Bohemia, s.r.o. Obsah 1 ÚVOD... 2 2 PŮVOD ZNEČIŠTĚNÍ... 3 2.1 EMISE TUHÝCH LÁTEK... 3 2.2 EMISE OXIDŮ

Více

VYHODNOCENÍ KONCEPCE. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

VYHODNOCENÍ KONCEPCE. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání VYHODNOCENÍ KONCEPCE DLE ZÁKONA Č. 100/2001 Sb., O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání PRAHA Květen 2014 OBSAH Strana ÚVOD...9

Více

Národní program snižování emisí České republiky

Národní program snižování emisí České republiky Národní program snižování emisí České republiky Zpracovalo: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika Dne: 11. června 2007 1 Obsah: 1. Manažerské shrnutí 3 2. Analýza

Více

PARALELNÍ RWY 06R/24L

PARALELNÍ RWY 06R/24L Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/01 Sb. v platném znění PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ frakce PM 10 včetně sekundární prašnosti vypracoval:

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013

ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 Zpracoval redakční kolektiv CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seznam spolupracujících organizací: Agentura ochrany přírody a krajiny

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ Platný podpis PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA MORAVSKOSLEZSKO - CZ08Z ČERVENEC, 2015 Název dokumentu: PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ Zóna CZ08Z Moravskoslezsko Datum schválení: červenec 2015

Více

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA MORAVSKOSLEZSKO - CZ08Z

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA MORAVSKOSLEZSKO - CZ08Z PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA MORAVSKOSLEZSKO - CZ08Z ČERVENEC, 2015 Název dokumentu: PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ Zóna CZ08Z Moravskoslezsko Datum schválení: červenec 2015 Odpovědné orgány,

Více

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Zlepšen ení kvality ovzduší v příhraniční oblasti Česka a Polska doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek Ostrava 29. června 2010 O projektu Název prioritní osy a oblasti podpory: Posilování dostupnosti, ochrana ŽP

Více

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA STŘEDNÍ MORAVA CZ07

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA STŘEDNÍ MORAVA CZ07 PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA STŘEDNÍ MORAVA CZ07 ČERVENEC, 2015 Název dokumentu: PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ Zóna Střední Morava CZ07 Datum schválení: červenec 2015 Odpovědné orgány,

Více

Tab. 1 Přehled základních parametrů vznikajících a budoucích jezer ve zbytkových jámách povrchových dolů v severočeské a sokolovské pánvi [1]

Tab. 1 Přehled základních parametrů vznikajících a budoucích jezer ve zbytkových jámách povrchových dolů v severočeské a sokolovské pánvi [1] Obsah I) Úvod... 2 II) Cíl metodiky... 5 III) Vlastní popis metodiky... 7 III. 1. Mikroklima... 7 III. 2. Kvalita ovzduší... 16 III. 3. Ekosystém vody... 19 III. 4. Flóra a fauna... 24 III. 5. Pedologie...

Více

AKČNÍ ENERGETICKÝ PLÁN ZLÍNSKÉHO KRAJE

AKČNÍ ENERGETICKÝ PLÁN ZLÍNSKÉHO KRAJE AKČNÍ ENERGETICKÝ PLÁN ZLÍNSKÉHO KRAJE 2015-2019 Ve Zlíně dne 02. 06. 2015 Obsah 1. Úvod... 3 2. Východiska pro tvorbu Akčního plánu... 3 3. SWOT analýza vnějších i vnitřních podmínek pro návrh AP... 6

Více

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA STŘEDNÍ MORAVA CZ07 ČERVENEC, 2015 Název dokumentu: PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ Zóna

Více

K docílení dobré kvality vody v Harcovské nádrži je nutno dodržovat jisté zásady:

K docílení dobré kvality vody v Harcovské nádrži je nutno dodržovat jisté zásady: 15. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 15. 1. ČISTOTA TOKŮ Kvalita vody v Lužické Nise a jejích přítocích je ovlivňována jednak hustotou osídlení a průmyslu v povodí, dále dosud nedobudovanou kanalizační sítí ve městě.

Více

INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ AGLOMERACE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ AGLOMERACE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Příloha k nařízení č../... Sb. hl. m. Prahy INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ O B S A H Seznam zkratek... 5 Úvod... 7 A. Místo překročení limitních hodnot... 12 A.1.

Více

4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI

4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI 4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI 4.1 Způsob hodnocení kvality ovzduší 4.1.1 Sledované látky a limitní hodnoty škodlivin Ochranu ovzduší upravuje Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

AKTUALIZACE INTEGROVANÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE III

AKTUALIZACE INTEGROVANÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE III OZNÁMENÍ KONCEPCE PODLE ZÁKONA O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Č. 100/2001 SB. V PLATNÉM ZNĚNÍ, 10C A DLE PŘÍLOHY Č. 7 AKTUALIZACE INTEGROVANÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Leden 2012

Více

právních předpisů Libereckého kraje Částka 5 Rozesláno dne 19. října 2012

právních předpisů Libereckého kraje Částka 5 Rozesláno dne 19. října 2012 Ročník 2012 VĚSTNÍK právních předpisů Libereckého kraje Částka 5 Rozesláno dne 19. října 2012 O B S A H 13. Nařízení Libereckého kraje o zrušení přírodní rezervace Sluneční dvůr a jejího ochranného pásma

Více

ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ

ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ ČÁST MODELOVÁNÍ EMISÍ, IMISÍ V DOPRAVĚ Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. Mgr. Ivo Dostál Ing. Jakub Tichý Ing. Jiří

Více

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ AGLOMERACE OSTRAVA/KARVINÁ/FRÝDEK-MÍSTEK - CZ08A

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ AGLOMERACE OSTRAVA/KARVINÁ/FRÝDEK-MÍSTEK - CZ08A PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ AGLOMERACE OSTRAVA/KARVINÁ/FRÝDEK-MÍSTEK - CZ08A ČERVENEC, 2015 Název dokumentu: Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek - CZ08A Datum

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Brně

Zdravotní ústav se sídlem v Brně Zdravotní ústav se sídlem v Brně Centrum ochrany a podpory zdraví Oddělení hodnocení rizik Gorkého 6 60200 Brno Hodnocení zdravotních rizik Vliv imisních koncentrací PM 10 a hluku ze záměru výstavby recyklační

Více

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více

PRODEJNÍ CENTRUM AAA AUTO OSTRAVA

PRODEJNÍ CENTRUM AAA AUTO OSTRAVA AAA AUTO a.s. Husovo nám.14, 253 01 Hostivice PRODEJNÍ CENTRUM AAA AUTO OSTRAVA Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dle

Více