Hledám parťáka na stavbu! Zn.: Umím vše

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hledám parťáka na stavbu! Zn.: Umím vše"

Transkript

1 your key to KVADOS strana / page Magická síla certifikace The magical powers of certification Vždy na správném místě Always in the right place Šest statečných The magnificent six Zima / Winter Hledám parťáka na stavbu! Zn.: Umím vše Looking for a builder's mate! Ref: Can do anything. strana / page / 11 Obsah / Summary

2 Vize / Vision V jednotě je síla United we stand Vážení partneři, uplynulé období pro nás bylo ve znamení velkých změn, dovolte mi proto jejich krátké představení a zároveň zhodnocení. Jsem hrdý na to, že mohu rok 2010 z pohledu naší společnosti opět označit za velmi úspěšný. Přes nepříznivý vývoj celosvětové ekonomiky jsme dosáhli excelentních výsledků. KVADOS, a.s., zvýšila meziročně obrat o více než 50 % na téměř 140 milionů korun a zisk z vlastní činnosti vzrostl o 100 %, na necelých 7 milionů korun před zdaněním. Ziskovost se nám podařilo udržet i přes významné investice do výzkumu a vývoje, modernizaci technického a technologického vybavení. Obrat skupiny KVADOS se přiblížil 200 milionům korun. your key to KVADOS Těchto výsledků jsme dosáhli především díky profesionálním a vysoce motivovaným zaměstnancům, jejichž počet přesáhl 130. Jim patří největší dík, bez nich by taková čísla nebyla nikdy možná. 2

3 Každý růst však přináší nové výzvy, příležitosti i hrozby. Toho jsou si vědomi akcionáři společnosti i její top management. Intenzivní rozvoj většinou vyžaduje změny v organizaci práce a také řadě činností, abychom byli schopni dále zvyšovat efektivitu řízení a sdílení zdrojů. Jedním z přijatých opatření bylo rozhodnutí o právní fúzi KVADOS, a.s., s dceřinou společností KVADOS Mobile Solutions s.r.o. do jednoho subjektu. Od tohoto kroku očekáváme především zjednodušení mnoha procesů a ekonomických i právních vztahů. Vzniká ještě významnější partner Pro vás, naše klienty, je podstatné, že vzniká jeden transparentní partner společnost KVADOS, a.s., který je a zůstane garantem existujících vztahů a závazků, na něž tento krok nebude mít žádné negativní dopady v kvalitě nebo kontinuitě. Pro zákazníky KVADOS, a.s., se fakticky nic nemění. Ke změnám dojde pouze u klientů KVADOS Mobile Solutions s.r.o., kdy po právním nabytí účinnosti fúze v polovině roku 2011 se zpětnou účinností k 1. lednu 2011 přejdou veškerá práva a povinnosti z dceřiné na mateřskou společnost. Nijak se to netýká právních vztahů, smluv nebo personálu, vše zůstává stejné jako doposud. I am proud to be able to say that the year 2010 has been, from the Company's point of view, a great success. Despite the global economic downturn, our results were excellent. KVADOS' year-on-year turnover has increased by over 50% to nearly 140 million CZK, and our profits have increased by 100% to nearly 7 million CZK before tax. We have maintained our profitability despite significant investments into research and development, and the modernisation of our technical and technological facilities. The turnover of the KVADOS Group has approached 200 million CZK. We have achieved these results because of our professional and highly motivated staff, who now number over 130. Our biggest thanks go to them, without whom these figures would not have been possible. With every growth come new challenges, opportunities and risks. Our shareholders and our top management are fully aware of that. Intensive development usually requires changes in the ways we organise our work and in a whole range of activities, so that we keep on increasing the effectiveness of management, and the sharing of resources. One measure that we have taken is the legal merger of KVADOS, a.s. with its daughter company KVADOS Mobile Solutions Ltd. This should simplify many processes as well as the economic and legal relationships. Creating an even better partner The significance for you, our clients, is that we have created a single, transparent partner KVADOS, a.s. who will continue to guarantee all existing commitments and relationships, and there will be no negative impact on quality or continuity. Nothing will change for KVADOS, a.s. customers. There will be changes for clients of KVADOS Mobile Solutions Ltd., in so far that when the merger comes into effect in the middle of year 2011, and will be backdated to January 1st, 2011, all legal obligations will transfer from the daughter to the mother company. This will have no effect on any legal relationships, contracts or personnel, which will stay the same as before Obsah / Summary Vize / Vision V jednotě je síla United we stand Report Autogram / Autograph Vždy na správném místě Always in the right place Klíč / Key Hledám parťáka na stavbu! Zn.: Umím vše Looking for a builder's mate! Ref: Can do anything. Milník / Milestone Magická síla certifikace The magical powers of certification Know-how Šest statečných The magnificent six Vášeň / Passion Ivo Vondrák: Přežil jsem papírovou tsunami I survived a paper tsunami In BlackBerry Torch 9800 Vyměňte svého pošťáka Change your mailman Focus Otevřete kalendář! Get your diaries ready! Miroslav Hampel generální ředitel / general director your key to success 3

4 Sen každého obchodníka Every businessman's dream Odstranit zdlouhavé papírování a mít i na nejodlehlejším místě přímo v ruce všechny informace, to je sen snad každého obchodního zástupce. A řešení? Významné slovenské vydavatelství IKAR a.s., člen mezinárodní skupiny Bertelsmann, využívá od konce roku 2010 k řízení procesů v terénu informační systém myavis SFA. Místo klasických PDA se osvědčily notebooky s dotykovými displeji. Umožňují reprezentantům lépe předvádět nabídku, ale také vytvářet a zpracovávat objednávky, sledovat vystavení knížek v prodejnách i jejich distribuci nebo plánovat služební jízdy, a přitom nijak neomezují mobilitu. Report To get rid of time-consuming paperwork, and to have all information on hand even in the remotest places that is every business representative's dream. So what's the solution? The IKAR a.s. publishing company in Slovakia and an important member of the Bertelsmann International Group, has been, since the end of 2010, using the myavis SFA information system for the management of field activities. The usual PDA systems are being replaced by touchscreen notebooks. They are easier for our representatives to display their ranges or process new orders. They can also monitor how their books are being displayed and distributed by individual shops, or they can plan their business trips, without any restriction to their mobility. PEMIC BOOKS našla nové útočiště New storage for PEMIC BOOKS Efektivita a bezpečnost je alfou a omegou v podnikání každé firmy. Společnost PEMIC BOOKS a.s. se proto rozhodla převést kompletní provoz informačního systému VENTUS na nejmodernější blade servery a datová úložiště HP prostřednictvím řešení mydatacenter. Do nového útočiště a na moderní technologie migrovaly také například poštovní server Microsoft Exchange nebo SharePoint. Virtualizace většiny aplikačních serverů a clusterové řešení Microsoft Hyper-V výrazně zlepšily systémovou správu a zvýšily ochranu všech klíčových procesů a dat tohoto předního českého distributora knih. Effectiveness and security is the be all and end all of every company. For this reason, PEMIC BOOKS a.s. has decided to move the running of the VENTUS information system to the most modern blade-server and data storage HP through mydatacenter. Other modern technologies have moved to this new secure data storage, for example the Microsoft mail server Exchange, or SharePoint. Application server virtualization and the Microsoft Hyper-V cluster solution have significantly improved systems administration and the security of all data key processes of this foremost Czech book distributor. Malý, ale šikovný Small but handy Nový interní produkt s názvem mydoc vznikl v těchto dnech ve společnosti KVADOS, a.s. Na první pohled se zdá, že jde jen o malý nástroj. Opak je pravdou. Především pro uživatele Microsoft Wordu se stane velkým pomocníkem. Co všechno umí? Konkrétně umožňuje přímo z firemní databáze doplňovat třeba hodnoty do formulářových polí nebo celé bloky textů do dokumentu, mít sjednocenou podobu dokumentů jednoho typu a podobně. Pro zákazníky KVADOS, a.s., to již nyní znamená například ještě kvalitněji zpracované analýzy. V budoucnu bude možné mydoc nasadit i u klientů, především informačního systému VENTUS. your key to KVADOS A new internal product called mydoc has recently been created by KVADOS, a.s. At first glance it seems just a small instrument. But the opposite is true. It will be a big help, mainly for Microsoft Word users. So what can it do? First of all, it makes it possible to work directly from a Company's database, entering and updating values in forms, or whole blocks of text in various documents, unifying document formats and so on. This means, for example, that KVADOS, a.s. customers will have access to an even better analysis. In the future, it will be possible to install mydoc for those of our clients who are already using the VENTUS information system. 4

5 Vždy na správném místě Always in the right place Milovníky orientačních běhů a romantiky nástroj myavis Maps asi nenadchne. Jak by taky mohl, když místo nástrah terénu, lesů, hor a klikatých stezek svému uživateli vždy řekne přesnou polohu a nabídne správnou a pohodlnou cestu k cíli. Však také hledačům dobrodružství či snílkům není tato nástavba určena, uplatní se především u mobilních pracovníků v terénu, třeba montérů. Jejich pohotový zásah je často klíčový například při poruše na přenosové soustavě elektřiny rozhoduje o minimalizaci škod, a tím i zachování spokojenosti spotřebitelů, každá minuta. Dostat se na místo problému co nejdříve však býval občas oříšek. Až doposud. Již nějakou dobu podporuje myavis sběr souřadnic GPS, a to i prostřednictvím externího modulu s přenosem do primárního informačního systému jako SAP a zpětnou synchronizací do mobilního řešení. Tuto funkci si oblíbili především zákazníci systému myavis Field Service, kteří mají nasazeny moduly odečtů a pracovních příkazů. Nově myavis využívá aktuálních souřadnic získaných z interního GPS modulu zařízení a navíc obsahuje doslova kouzelné tlačítko Navigovat na souřadnice. Interface myavis Maps je připraven spolupracovat s řadou navigačních programů, nejvíce se osvědčily Sygic a Garmin. Veškeré souřadnice GPS jsou provázány mimo jiné s pracovními příkazy. Ve zmíněném modulu pak lze jednoduše zadat souřadnice, na kterých má zaměstnanec úkol. Systém vyhodnotí jeho aktuální polohu a vypočítá optimální trasu. Podobně je možné využívat v modulu pro elektronické odečty souřadnice odběrného místa. Propojením mobilního informačního systému myavis a navigace vzniká řešení, které posouvá komplexnost služeb poskytovaných servisním pracovníkům na novou, ještě vyšší úroveň. Our tool myavis Maps is not going to appeal to the romantics, or the lovers of cross country runs. How could it? Instead of negotiating treacherous terrain, forests, mountains of winding paths, it always knows the exact position and suggests best and easy route to a destination. Which is why the application is not aimed at thrill-seekers or dreamers, but is intended primarily for mobile employees and other field service workers. Their swift response is often key to quick intervention, for example during a breakdown in a power transmission systems where every minute counts for damage limitation, and for maintaining customer confidence. Reaching a breakdown area was often a problem. But no longer. For some time now, myavis has been supporting GPS coordinates collection, including through an external module transmission to primary information systems with a reverse synchronisation for mobile solutions. This has become a favourite feature with our users of myavis Field Service, who have the meter reading and work orders modules installed. A new feature of myavis is the use of the current coordinates from an internal GPS module, which also has a truly magic button 'Navigation to coordinates'. The myavis Maps interface can work with a range of navigation programs, including, for best results, Sygic and Garmin. All GPS coordinates also work with the work orders module. Here it is a simple matter of entering the coordinates of the next job. The system identifies the worker's current location and calculates an optimal route. Similarly, the meter reading module can use it to locate the meter. By interconnecting the mobile information system myavis with navigation, we have produced a solution that offers complex services to service personnel at a new and even higher level. Autogram / Autograph your key to success 5

6 Klíč / Key Na světě jsou jen tři skupiny lidí ti, kteří staví, pak ti, kteří by stavět chtěli, no a jako poslední ti, kteří nestaví, protože čekají, až za ně tuhle námahu udělá někdo z předchozích dvou. Ovšem jasné je, že bez stavebního odvětví se neobejde nikdo. Všichni potřebují někde bydlet, pracovat, nakupovat, jezdit, parkovat prostě žít. Jenže nedávná ekonomická krize měla právě na sektor stavebnictví negativní dopad a poznamenala ho možná nejvíce řada projektů se zastavila, odložila, případně se musela změnit kvůli nižšímu rozpočtu. Stačí se vypravit do nejbližší průmyslové a podnikatelské zóny nebo na periferii, ale často i do středu města. Stavební ruch mnohde ustal, čas jako by se zastavil. Tam, kde ještě před pár měsíci kmitali dělníci jako o život a kdejaký včelí úl nebo mraveniště by se nad jejich rychlostí s údivem pozastavovaly, je dnes mrtvo. Doslova. Stroje jsou opuštěné, případně zaparkované v garážích. Materiál leží ve skladech. Developeři a investoři upravovali plány a vyhlídky, ale ani v nejbližší době nelze na tomto trhu čekat výrazné zlepšení. Přesto existuje cesta, jak stavebním nebo montážním firmám pomoci. Je zde totiž účinný nástroj pro hlídání a řízení nákladů, zvýšení produktivity práce, efektivní management činností, pracovní příkazy i manažerskou kontrolu. Jak se jmenuje ten nejlepší parťák, kterého můžete na stavbě mít? myavis Building and Construction, zkráceně BC. Seznamte se! your key to KVADOS 6

7 Hledám parťáka na stavbu! Zn.: Umím vše Klíč / Key Looking for a builder's mate! Ref: Can do anything. There are only three kinds of people in the world those who build, those who would like to build, and last, those who don t build because they are waiting for someone from the other two groups to do the work instead. But obviously we can t do without building. We all need somewhere to live, work, shop, drive and park in other words get on with our lives. But, the recent economic crisis has had a negative impact on the building construction sector, possibly the worst of all the sectors: many projects were cancelled or put on hold or had to be downsized to smaller budgets. Just try visiting your nearest industrial park, or the outskirts of your town (or even the town centre). Much of the building construction has come to a complete halt, and it now looks as if time s stood still. Many building sites which were until recently the beehives of activity, are now deathly quiet. Literally. Machines stand still or are back in the warehouses. Building materials have been shelved. Developers and investors had to adjust their plans and curb expectations, but even then the immediate outlook for the building trade is not encouraging. But there is a way to help them. It s in the shape of an effective instrument for the monitoring and managing of expenditure, increasing labour productivity and the efficiency of work management, work orders and managerial control. What is the name of this the best building mate you could ever have? It is myavis Building and Construction, BC for short. Get to know each other! your key to success 7

8 S polečným jmenovatelem této pohromy pro stavebnictví je nedostatek investičních prostředků. Sektor, který dává práci statisícům stavbařů i pracovníkům navazujících odvětví, se tak musí raději dříve než později rozběhnout. Toho jsou si vědomy státní instituce, krajská i obecní samospráva, jenže ty samotné hledají cesty k úsporám, a tak se lze k veřejným zakázkám dostat jedině tehdy, je-li firma nejen kvalitní, ale také efektivní. K tomu potřebuje účinné nástroje pro řízení a evidenci procesů, úkolů, materiálů. Pružné plánování práce a využívání zdrojů na maximum umožní stavební firmě zlepšit svou pozici na současném trhu. Konec papírování Klíč / Key Jenže kdo se bude ještě zdržovat s papírováním a doufat v úspěch, daleko se nedostane. Příležitost mají ti, kteří jsou prozíraví, nebojí se nejmodernějších řešení, pustí se do práce způsobem 21. století. Ano, chce to nasadit špičkové nástroje. Takové, které nabízí právě mobilní informační systém myavis Building and Construction. Je to komplexní řešení pro stavebnictví s efektivním a kvalitním řízením stavebních prací a veškerých navazujících agend. myavis Building and Construction obsahuje vše, co je nutné přímo na stavbě: pracovní příkazy a výkazy, stavební deník. Kontrola nad docházkou zaměstnanců a dokonalý přehled o všech zakázkách jsou samozřejmostí. Určen je stavebním a montážním firmám. Efektivní a kvalitní řízení stavebních prací Mobilní informační systém sám o sobě odbourává zastaralé a časově náročné papírování. Všechny elektronické formuláře jsou ovladatelné intuitivně, vždy na jednom místě při ruce. Informace jsou aktuální. Synchronizace datových přenosů prostřednictvím mobilních sítí se uskutečňuje v požadovaných intervalech. To umožňuje vždy optimální nastavení dostupnosti, rychlosti a aktuálnosti. Každý stavební i projektový manažer tak může mít neustále pod kontrolou svěřené zakázky, stavební i finanční deník v elektronické podobě. Má kompletní dokumentaci včetně možnosti vkládat video a foto záznamy. Stavbyvedoucí, mistři, vedoucí skupin i řídicí pracovníci mohou kdykoliv nahlédnout do výkazů práce, plnění harmonogramů, evidence materiálů. Manažeři logistiky dokážou kontrolovat stav materiálů a optimalizovat průběžně dodávky, aby nedocházelo k prodlevám v práci a zároveň nebyly zbytečně vynakládány prostředky na skladování a nevznikalo riziko poškození zakoupených věcí. Všechny potřebné údaje jsou přístupné nejvyššímu vedení společnosti. Dobře řízená práce i náklady Součástí myavis Building and Construction je vyspělá agenda pracovních příkazů. Slouží k jejich elektronickému řízení a distribuci, a to jak pro jednotlivé pracovníky, tak i pracovní čety. Kromě základních výkazů práce obsahuje evidenci přesčasů, přestávek v práci, dovolené a nemocenské. Zároveň sleduje a zaznamenává překážky v práci. Je zajištěno, že každý pracovník zná své úkoly na další den i delší období. your key to KVADOS The common denominator in this building construction catastrophe is the lack of investment funds. A sector that provides employment opportunities for hundreds of thousands of construction workers and in other associated branches, must, sooner or later, be up and running again. Everybody knows this, including state institutions and the regional and local councils, but they, too, are looking for ways to save money, so the only way to win a public tender, is to be a top quality and highly efficient company. They must have effective tools for the management and documentation of all processes, tasks and materials. Flexible planning and the maximum use of resources will increase a construction company market position. 8

9 The end of paperwork Those who keep getting bogged down in paper, and just hoping that success will come to them anyway, won t get far. The opportunities are there for the forward looking and those not afraid to exploit the latest solutions adopt 21st century ways of working. But they need top tools. Such as the mobile information system myavis Building and Construction. It is a complex solution for the building construction industry offering a high quality and effective management of all construction associated activities. myavis Building and Construction has everything that the actual construction site uses: such as work orders and statements of work or a construction diary. It goes without saying that it also monitors employee attendance and maintains a complete overview of all orders, at all times. It is intended for building and construction companies. Managing efficiently construction activities The system gets rid of the outdated and time-consuming paperwork. All electronic forms are intuitively manageable, all in the same place and always at hand. The information is up to date. Synchronisation of data transfer through mobile networks is at given intervals, which means that accessibility, speed and the topicality of data can be optimally preset. Which means that every buildings and project manager has access to an electronic version of the construction and financial diaries of his project. It contains complete documentation of the contract, with the option to include photos and videos. Site managers, foremen, group leaders and other managers can instantly access schedules, statements of work, or stock inventories.the logistics managers can continually monitor levels of stock, and respond appropriately by ordering optimal supplies so that work is not held up by shortages of materials, or, conversely, avoid a surplus that would consume funds and be at risk of damage during storage. The Company s top management has access to all data. Well managed work and costs An integral part of myavis Building and Construction is a sophisticated processing of work orders, which it electronically creates and distributes to individuals or teams. Besides basic statements of work, it keeps track of overtime, shift breaks, holidays and sick leave. It also monitors and records any barriers to performance, and makes sure that each worker knows his task, both short and long term. Company economic managers will be very happy to discover that all statements about the usage or materials contains only exact data, corresponding to the current amounts, prices and costs. Besides the information about materials, the other key data available concerns wages, costs of machinery and other site outlays, in any given period. A jak řešení myavis Building and Construction pracuje? And how does this myavis Building and Construction solution work? Klíč / Key Pracovníci v terénu mají u sebe malé, ale mechnicky a klimaticky odolné mobilní zařízení. Tento nevelký přenosný počítač obsahuje systém myavis a v něm všechny potřebné informace. Během dne se sem jednoduše zaznamenává vše, co se jinak zpracovává až třeba po skončení pracovního dne, nebo po večerech doma. The field workers carry a small but resilient and weatherproof mobile device, a small mobile computer containing the system myavis with all the necessary information. Everything that happens during the day is recorded during the day, and not until later or at night at home. your key to success 9

10 PROJEKTOVÝ MANAŽER PROJECT MANAGER Evidence pracovní doby Working time records Pracovní příkazy Work orders Stavební deník Building journal Pracovní výkazy Work reports MISTR/STAVBYVEDOUCÍ FOREMAN/SITE SUPERVISOR Řízení kapacit Management of capacities Sledování vytížení pracovních čet Monitoring of working load of teams Stavební dokumentace Site documentation Definice pracovních příkazů Definition of work orders Sledování plnění pracovních příkazů Monitoring of fulfilment of work orders Klíč / Key your key to KVADOS nictví osamocen. myavis Building and Construction je možné snadno napojit na jiné systémy a potřebná data sdílet. Například s do- cházkovou evidencí, kde se myavis stává inteli- gentním terminálem evidujícím pracovní dobu a přesčasy, nebo s ekonomickým systémem, kde se přenášejí stavy skladu materiálu, dostupnost montážní a stavební techniky přímo stavby- vedoucímu. Podnikoví hospodáři a ekonomové budou jistě rádi, pokud se bude evidence a vykazování zpracovávaného materiálu zakládat výhradně na přesných datech, odpovídajících aktuálnímu stavu objemů, cenám i skutečným nákladům. Kromě materiálových záznamů jsou klíčová další data o mzdách, nákladech na stroje, nákladech na stavbě, a to v požadovaném časovém období. Ta systém myavis Building and Construction samozřejmě zpracovává a přidává i další výhodné funkce a nástroje, například možnost určení místa staveniště pomocí systému GPS nebo monitoring pohybu pracovníků. Rutina českého stavebnictví zatím zpravidla v měsíčních intervalech využívala různé papírové soupisy a dokumenty, které se podepisovaly stavbyvedoucími a archivovaly. V nich se objevovaly hodnoty a přehledy prací a nákladů, které však další den pozbyly platnosti. Elektronická podoba garantuje, že v kterýkoliv okamžik jsou například záznamy pro kalkulace a fakturace aktuální. Ve výsledku je možné faktury vystavovat podle skutečných nákladů. Řešení myavis Building and Construction je možné uvést do provozu za velmi krátkou dobu. Pracuje i offline nezávisle na přenosových technologiích a na jejich momentální dostupnosti s rozhraním umožňujícím obousměrnou komunikaci. Navíc jsou přenášená data šifrována, nehrozí tak jejich odcizení třeba konkurencí. Zařízení je možné spravovat na dálku. Dokonalý přehled Nelze si představit, že by mobilní informační systém, jakkoliv je vyspělý, pracoval v sektoru staveb- Stejný přehled uživatelé myavis Building and Construction mohou nabídnout svým klientům. To firmám bezpochyby zajistí významnou výhodu před konkurencí, neboť zákazníkům budou moci účtovat na základě přesných a doložitelných dat. Udrží tak výdaje pod kontrolou. Reálný stav na stavbě může být kdykoliv porovnán s plánem, a to nejen co se týče materiálu, ale i množství práce. myavis Building and Construction krizi ve stavebnictví nevyřeší. V každém případě jde o špičkové řešení, které mnohým společnostem umožní výrazně posílit postavení na trhu, optimalizovat procesy i náklady a najít tak snáze cestu k úspěchu. All this is processed by the myavis Building and Construction, and it can also add other useful functions and tools, for example the site location with GPS coordinates, or the movement of employees. The Czech construction industry is used to regular monthly processing of various paper lists and documents that have to be signed by the site managers and then filed. There are figures and work summaries and costs that tomorrow no longer apply. The electronic format guarantees that up to date values are available to the accounts at any given moment. So invoices are always based on the actual costs. 10

11 The myavis Building and Construction solution can be up and running in a very short time. It also works offline, independently of any mobile technology or its accessibility for a two way communication. What's more, the data transfer is coded so that data cannot be stolen, for example by the competition. The device can be repaired remotely. Processing efficiently information from the field The users of myavis Building and Construction can offer the same options to their clients. This will give them a significant advantage over the competitors, because their invoices will be based on exact and documented data. Which helps to keep expenditure under control. The actual status of a construction site, in respect of work or materials, can be compared to plans, at any point time. myavis Building and Construction is not going to solve the building and construction crisis. But it is certainly a top class solution that will strengthen many companies' market position, optimise their processes and expenditures, and improve their chances of success. Complete overview It is unimaginable that any mobile information system, however sophisticated, would work within the construction sector in isolation. myavis Building and Construction can be hooked up to other systems, for data sharing. For example, in the case of attendance records, myavis becomes an intelligent terminal, recording working hours and overtime, or an economic system for transmitting of stock levels, or the availability of building and construction machinery, directly to the site manager. Klíč / Key ZAKÁZKA JOB ORDER PROJEKTOVÝ MANAŽER PROJECT MANAGER Rozdělení pracovních příkazů Distribution of work orders Pracovní příkaz Work order Pracovní příkaz Work order Pracovní příkaz Work order MISTR/STAVBYVEDOUCÍ FOREMAN/SITE SUPERVISOR ČETA GANG ČETA GANG TERÉN FIELD your key to success 11

12 k Milník / Milestone Magická síla The magical powers of certification Pro většinu firem, ale také státních institucí má při rozhodování o zakázkách téměř magickou sílu certifikace ISO. Platí mezinárodně a vypovídá především o dobré značce. KVADOS, a.s., se přiřadila k jedněm z mála společností, které mají certifikaci pro všech pět norem využitelných v odvětví informačních a komunikačních technologií. For most companies and national institutions an ISO certification has a near magical power when competing for new business. It is internationally valid and is an attestation of a quality brand. KVADOS, a.s. has now joined the small group of companies who have the certification for five standards applicable to various branches of information and communication technologies. k your key to KVADOS 12

13 V Správný partner pro byznys Normy ISO patří v současnosti k povinné výbavě firem, jejichž krédem je poskytovat ty nejkvalitnější služby. Naše rozhodnutí získat všech pět certifikátů vhodných pro podnikání v oblasti IT bylo proto naprosto logické. Vždyť na vysokou úroveň kvality, řízení, standardizaci procesů, jejich efektivitu a transparentnost, stejně jako na bezpečnost dat a pohodlí zaměstnanců i ohleduplnost k životnímu prostředí klademe velký důraz řadu let. Věřím, že si naši klienti povšimli neustále rostoucí úrovně služeb a certifikační audit je pro ně spíše jen potvrzením výběru správného partnera pro jejich byznys, míní generální ředitel KVADOS, a.s., Miroslav Hampel a dodává, že certifikace je pro společnost pouze jedním z milníků, nikoliv samotný cíl. Zároveň je zřejmé, že management společnosti nastavil a trvale dohlíží na veškeré procesy a jejich standardy podle mezinárodních zvyklostí. KVADOS, a.s., tak figuruje mezi předními dodavateli informačních a komunikačních technologií v Moravskoslezském kraji a respektovanými evropskými producenty vyspělých softwarových řešení. Získané zkušenosti jsou navíc začleněny do řešení myteam pro řízení oběhu a schvalování všech materiálů, dokumentů a směrnic s využitím dynamicky definovaného workflow, které KVADOS, a.s., nabízí také svým klientům. nitřní procesy jsou dlouhodobě nastaveny na nejvyšší úroveň a dodržování norem ISO tuto skutečnost formálně potvrdilo. Celosvětově uznávané normy ISO 9001 (management kvality), ISO (environmentální ma- nagement) a OHSAS (systém řízení bez- pečnosti a ochrany zdraví při práci KVADOS, a.s., loni opět úspěšně obhájila. Výsledek ověřovacího auditu prokázal špičkovou kvalitu všech nabízených produktů i služeb a stabilitu spolupráce se všemi partnery a zákazníky. Už rok se kvadosáci pyšní dvěma dalšími certifikáty pro ISO (řízení informační bezpečnosti) a ISO (poskytování služeb IT), které odborníci hodnotí jako jedny z nejnáročnějších. Zavedení standardů do praktického života znamená lepší vnitrofiremní komunikaci a odstranění zažitých stereotypů. Our internal processes have been at the highest level for a long time and our compliance with the ISO standards is a formal seal of approval. Recognised world-wide, the ISO 9001 (Quality Management), ISO (Environmental Management) and OHSAS (Occupational Health and Safety) were awarded to KVADOS, a.s. last year again. A verification audit concluded that all products and services were of the highest quality, and cooperation with all partners and customers was stable. All KVADOS people are proud to have been awarded, a year ago, further two certificates, and one of the most stringent: ISO (Information Security Standard) and ISO (IT Service Management). Working to these standards means better communication within the company and the shedding of entrenched stereotypes. The right business partner ISO standards are a compulsory part of all Company whose credo is to work to the highest standards. Our decision to attain all five certificates applicable to IT was logical. For many years now we have emphasised quality, management, process standardisation, effectiveness and transparency, as well as data security, staff comforts and environmental considerations. We believe that our customers have noticed the growing level of our service and the verification audit has merely confirmed that they have indeed chosen the right business partner said Miroslav Hampel, General Director of KVADOS, a.s., adding that the certification is only a milestone and not the ultimate objective. But, it is also clear that the Company s Management has set their processes and standards, and are continually making sure they remain in line with international traditions. KVADOS, a.s. is among top suppliers of information and communication technologies in the Moravian-Silesian Region and a respected European producer of advanced software solutions. In addition, their experience has been integrated into the myteam solution, a system for the management and approval of actions, materials, documents and guidelines, using a dynamically defined workflow system, which is also available to KVADOS, a.s. clients. Milník / Milestone your key to success 13

14 Šest 6 your key to KVADOS statečných The magnificent six Datacentrum KVADOS, domov řešení mydatacenter, je doslova nedobytný hrad. Pomyslné hradby snadno odolají živelným pohromám, výpadkům elektrické energie i zákeřným útokům zlodějů a pirátů. Jenže pevnost bez neohrožených a zapálených správců, obránců a strážců se stává lehkou kořistí. The KVADOS data centre, the home of mydatacenter solutions is literally an impenetrable fortress. Its virtual ramparts easily stand up to natural disasters and power cuts, and even to the treacherous attacks by hackers or pirates. But a fortress without a fearless keeper, defenders and guards would be an easy prey. 14

15 U živatelé řešení mydatacenter se nemusejí obávat. Jejich poklad v tomto případě to nejcennější, co firmy vlastní data ve společnosti KVADOS, a.s., hlídají ti nejlepší. Tým oddělení HW služeb a provozu datového centra pod vedením technického ředitele Jiřího Švejnohy je jistotou, že o veškeré technické vybavení pečuje non stop šest špičkových hardwarářů, kteří povolání berou jako poslání. Neustále se zdokonalují v nejnovějších trendech i technologiích a zaručují klientům společnosti KVADOS, a.s., to nejlepší know- -how, jaké lze v branži informačních a komunikačních technologií mít. Kromě provozu datacentra mají na starost třeba technickou infrastrukturu pro mobilní řešení myavis a myfaber, vybavení maloobchodních prodejen pro chod mycash i komplexní outsourcing IT služeb pro zákazníky. Jako správní ajťáci jsou skromní a trochu stydliví. Moc toho nenamluví a svá zákoutí jen tak neopouštějí, za to je na ně spolehnutí a z míry je nevyvede jakkoliv specifický požadavek. Ať jde o jednoduchou radu nebo naopak o největší projekt století. K dispozici je tým, který precizně zajistí návrh serveru, dodávku hardwaru i kompletní virtualizaci infrastruktury, řídicích nástrojů a prostředí. Know-how A trendy do budoucna? Jednoznačně outsourcing! Vlastní technici v řadě firem vyšli z módy. Doba tlačí na efektivitu a takto odbornou práci proto raději svěřte opravdovým a zkušeným profesionálům. Najdete je v KVADOS, a.s. mydatacenter users have nothing to worry about. Their treasure the most valuable asset of any company today their data is guarded by the best people in the KVADOS, a.s. Company. In the Hardware Services and Data Operations Department is a team of six top hardware experts, devoted to their work and lead by their Director Jiří Švejnoha; together they provide a round the clock care of all technical equipment. They are always keeping up with the cutting edge trends in technology, and guarantee that KVADOS, a.s. customers benefit from the latest know-how in the field of information and communication technology anywhere. Besides running the data centre, they take care of the technical infrastructure for the mobile solution myavis and myfaber, adapting retail shops for mycash and outsourcing complex IT services for customers. As you would expect from IT people, they are a bit shy. They don't talk much and like to keep to their little corner, but they are utterly reliable and not fazed by any request be it a simple advice question or a project of the century, the team is there, ready and able to design and provide servers, hardware, the complete virtualized infrastructure, management tools and environment. What are the future trends? Outsourcing without a doubt! Having in-house technical staff is an outdated concept. There is constant pressure to be increasingly effective and such specialised work is best left to the experienced specialist professionals. You will find them in KVADOS, a.s. your key to success 15

16 Ivo Vondrák: Přežil jsem papírovou tsunami Vášeň / Passion Ivo Vondrák: I survived a paper tsunami Ivo Vondrák je rektorem Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava a jednou ze zakládajících osobností IT Clusteru. Práce se mu dávno stala koníčkem a nové technologie, které při ní používá, jeho vášní. Navíc o nich umí zajímavě neajťácky vyprávět. Pro čtenáře yourk tak máme další hádanku. Kdo ji jako první rozluští, získá výtečný koňak Chateau de Montifaud V.S.O.P. Diva! Ivo Vondrák is the Rector of VŠB - Technical University of Ostrava and a founding member of IT Cluster. His work has long since become his hobby and the new technologies involved in it are his passion. Moreover, he can talk about the technologies in an interesting, non-it way. For the readers of yourk we have another riddle. The first correct answer wins a bottle of the excellent Cognac Chateau de Montifaud VSOP Diva! F unkce rektora jsem se ujal před rokem a bez mučení přiznávám, že přes veškeré zkušenosti s vedením akademických pracovišť to bylo mnohem horší, než jsem očekával. Podpisové knihy o výšce jednoho metru a tsunami papírů mne okamžitě vyvedly z omylu, že půjde o strategické řízení a řešení klíčových problémů. Byrokracie prostě převzala vedoucí úlohu a nehodlá se jí vzdát. Přesto je tu jedna potěšující věc. your key to KVADOS I became Rector a year ago and I freely admit that, in spite of my extensive past experience as the head of various academic units, I have found it much worse than I had expected. A three-foot pile of documents was waiting for my signature, and a tsunami of other paperwork demolished, in a flash, all my expectations that the job would be about strategic management and the solving of core problems. Bureaucracy has taken over and is not about to loosen its grip. But there is something good in it. 16

17 Můj stůl je prázdný. Našel jsem totiž způsob, jak s nekonečnou papírovou záplavou bojovat. Stohy složek a papírů nahradil imac, MacBook, iphone a několik dalších vymožeností od Applu. Všichni ajťáci se teď asi smějí a říkají si: Dobře mu tak! Papíry sice nepoužívá, ale času stráveného administrací těchhle,hejblat potřebuje více než na papírování samotné. Ba ne, mýlí se, řešení existuje a začíná se stále více prosazovat cloud computing. Je pravda, že z mé kapsy sice uzme nějakých amerických dolarů ročně, ale za tu službu i zábavu to stojí. Applovský MobileMe mne vytáhl ze spárů Exchange serveru v oblasti osobní agendy, jako jsou kontakty, kalendáře nebo úkoly, i při udržování konfigurace všech mých počítačů včetně vzdáleného přístupu k nim (doma mám ještě jeden imac). Moc lidí mi asi nebude věřit, že aktivace nového počítače zabrala pouze pár desítek minut a byl jsem back in business se všemi svými daty. A smějícím se ajťákům tuhnou rysy, protože jim začíná jít o místo. Data mám nyní na Dropboxu. Těch 50 GB bohatě stačí, a co je důležitější, že s tím oblakem umí pracovat všechna moje mobilní zařízení. Kolony na D1 tak využívám k rozumné práci (samozřejmě neřídím), a pokud nevzdorují sítě operátorů a pan šofér nejede příliš rychle (naštěstí mu nevidím na tachometr), vesele načítám, upravuji a ukládám. Dokumenty mám tedy jakžtakž pod kontrolou, webový přístup k databázím taky. Nemusím asi dlouze hovořit o tom, že toho však ještě zbývá hodně. Třeba lavina informací, poznámek, komentářů, připomínek, obrázků, schémat, citátů, novinářských dotazů a odpovědí na ně, které si je třeba pamatovat. Nevíte, kdy pustí v televizi dvě vzájemně si odporující tvrzení, jejichž původcem je jedna osoba. Zatím to na rozdíl od některých politiků zvládám, ovšem s přibývajícím věkem se paměť nelepší. A je tu další pohled do oblak Evernote. Taková kupa písku dat, která má jednu výhodu není v ní problém nalézt to, co potřebuji. Možná někteří z čtenářů začínají litovat mou ženu. To mám také vyřešeno. Jednou rukou hladím svého štíhlého hliníkového krasavce a druhou po vlasech svou štíhlou paní. Všichni jsme spokojeni. A dokud jsou technologie na mé straně, věřím, že nám to tak vydrží. Poznali jste, co ještě patří k hejblatům ležícím na mém stole? Své tipy posílejte do 31. března 2011 na Výherce zveřejníme na webu v dubnu Send your tips until 31st March 2011 at the The winner will be published at in April Správná odpověď na hádanku z minulého čísla: Skrytou vášní Radka Doležala je objektiv fotoaparátu, konkrétně LEICA NOCTILUX-M 50 mm f/0.95 ASPH. Jako první tajemství odhalil Martin Vodička, jednatel společnosti QANTO CZ s.r.o. Získal tak od redakce yourk láhev hruškovice Williams Jelínek Kosher. Nevyhráli jste? Zkuste to nyní! The correct answer to the last edition riddle is: Radek Doležal's hidden passion is a camera lens, to be more specific LEICA NOCTILUX-M 50 mm f/0.95 ASPH. Martin Vodička, Chief executive officer of QUANTO CZ s.r.o., was the first man, who had revealed this secret and had been given a Pear brandy Williams Jelínek kosher from yourk editorial staff. Hadn't you won? Try it now! My table is clear at last. The stacks of papers and files have been replaced by an imac, MacBook, iphone a several other Apple inventions. I can hear the IT people chuckling: Serves him right. Maybe he got rid of paper, but running these gadgets will take him a lot longer than any paper would. Not so, they are quite wrong. There is a solution, and one that is rapidly gaining in popularity: it's called Cloud computing. It is true that it costs me $ per year, but the money is well spent, given its service and entertainment value. The Apple MobileMe system has rescued me from the clutches of Exchange Server for keeping personal data, such as contacts, calendar and diary information and it keeps in sync the configurations of all my devices, including remote access (I have another imac at home). I don't suppose many people would believe that it took me just minutes to activate my new computer and before I was straight back in business with all of my data. The IT guys' laugh is sounding a little hollow now, because their jobs are looking positively shaky. I keep my data on Dropbox. The 50 GB that it gives me is more than enough, and, more importantly, it is accessible by all of my mobile devices. Which means that I can now put the time I spend in the D1 traffic jam to a sensible use (I am not driving, of course). And as long as the networks work fine, or my driver's not driving too fast (luckily I can't see the speedometer), I can happily read, change, enter or save. So my documents are more or less sorted, as is my web access to databases. But there is still an avalanche of information: notes, comments, reminders, pictures, schedules, quotes, questions from journalists and my replies to them, which I have to somehow remember. You never know when television will come up with two contradictory views - both from the same person. So far, and unlike some politicians, I still have a grip on this. But, age doesn't improve memory. And here the Cloud comes to the rescue again - with Evernote. It's like a huge sand-pile of data, an archive that finds and retrieves whatever I need, without any problem. Perhaps some readers are beginning to feel sorry for my wife. My solution is that, with one hand I stroke the sleek body of my aluminium beauty and, with the other, I caress the hair of my sleek wife. Everyone's happy. And as long as the technology stays on my side, we are going to stay that way. Have you worked out what else should be among the gadgets on my desk? Vášeň / Passion your key to success 17

18 Vyměňte svého pošťáka Change your mailman BlackBerry je proslulá značka chytrých zařízení s unikátními službami, která vždy kráčela vlastní cestou. Měla svůj koncept tak zajímavý, že jej jiní začali napodobovat, ale nikdo nebyl tak úspěšný. A teď tahle kanadská ostružina, což mimochodem znamená blackberry v češtině a za níž stojí společnost RIM, dozrála do dalšího kousku modelu Torch BlackBerry Torch 9800 Manažerská ostružina The managers' blackberry your key to KVADOS In BlackBerry is a famous brand of smartphones, with unique features, which has always gone its own way. The concept was so interesting that others began imitating it, but nobody has ever been as successful. And now, this Canadian blackberry, which incidentally in Czech means 'ostružina', backed by the RIM Company, has ripened into another piece the Torch 9800 model. The 'torch' symbolises a new dawn. According to its makers, the Torch 9800 is another milestone in the smart phone product range. Why? For the simple reason that it combines a touch screen with a full QWERTY slide-out keyboard. This new model has all the classical features and virtues, in an elegant design of a slider phone. The BlackBerry has always been and always will be the managers' choice, because it offers fast and effective communication in a safe and secure working environment. The mail is always within an easy reach, accessible in an instant thanks to push technology and the very simple integration with IT infrastructures such as Microsoft Exchange, Lotus Domino or Novel Group Wise. Torch je pochodeň, která symbolicky rozžíná nové světlo. Torch 9800 je totiž podle slov samotného výrobce dalším milníkem produktové řady smartphonů. Proč? Odpověď je prostá a spočívá v kombinaci dotykového displeje a neodmyslitelné, ovšem rafinovaně skryté plnohodnotné QWERTZ klávesnice. Novinka tak snoubí klasické přednosti s elegantním designem a moderní vysouvací konstrukcí. BlackBerry bylo, je a bude určeno manažerům, kteří chtějí rychle a efektivně komunikovat i pracovat při maximální bezpečnosti. Pošta je vždy na dosah, a to okamžitě díky technologii push a naprosto jednoduché integraci do IT infrastruktury, ať už se jedná o Microsoft Exchange, Lotus Domino nebo Novell GroupWise. Na uživatele čeká nový operační systém verze 6 s vylepšeným ovládáním a možností přizpůsobit si menu k obrazu svému a k rychlé dostupnosti všech funkcí. Těšit se můžou i na 5Mpx fotoaparát, širokou škálu multimediálních funkcí, no a pro práci nezbytnou dlouhou výdrž v pohotovostním režimu. Datové přenosy HSDPA snad ani není nutné zmiňovat, jejich špičkovou kvalitu zajistí na našem území T-Mobile, který má přístroj v nabídce včetně prostředí lokalizovaného do češtiny. Není už načase vyměnit svého pošťáka? Parametry Specifications Rozměry Dimensions 111,0 x 62,0 x 14,6 mm Hmotnost Weight 161 g Pohotovostní režim Standby time 432 h CPU 624 MHz Paměť Memory 512 MB RAM, 512 MB ROM, 4 GB microsd Users will find a new operating system version 6 with improved controls, a display can be customised to their liking, and a quick access to all functions. There is also a 5 MP camera to look forward to, with a wide range of multimedia functions, and a large standby capacity, which is essential for any work. It goes without saying that the HSDPA data transmission is standard. In the Czech Republic it is fully supported by the T-Mobile network, who also offer a Czech version of this model. Isn't it time you changed your mailman? 18

19 Otevřete kalendář! Get your diaries ready! A je to zase tady! Zakroužkujte si pro jistotu hned ve svých kalendářích datum května, protože právě v tyto dny se uskuteční konference KVADOS DAY Tradičně netradiční setkání pro významné klienty a partnery KVADOS, a.s., bude naplněno zajímavými informacemi o společnosti, novinkách v produktech, trendech a vývoji odvětví informačních a komunikačních technologií. Připravena je samozřejmě i společenská část programu s ideální příležitostí k výměně zkušeností a navazování nových kontaktů. Brzy očekávejte v poště osobní pozvánku, teď si však zavzpomínejte na předchozí ročníky. Na bujarou noc v casinu, gangsterský večírek nebo rytířské slavnosti Tentokrát se bude dvoudenní akce konat v originálním prostoru s unikátní historií. Nevěříte? Potkáme se v jihočeském Táboře, v hotelu Dvořák. Ten se nachází v bývalém měšťanském pivovaru v těsném sousedství věhlasné věže hradu Kotnov. Atmosféra středověku na vás dýchne ze všech stran, husitů se však obávat nemusíte. Budete okouzleni romantickým prostředím, architektonickou jedinečností, krásou přírody. Ochutnávku najdete na stránkách Už se těšíte? Focus Here we are again! Circle these dates in your diaries right now: 26th 27th May is the next conference KVADOS DAY This now traditionally non-traditional meeting of clients and partners of KVADOS, a.s. will be full of interesting information about the Company, new products, trends and developments in various branches of information technology. There will also be a social programme, of course, an ideal opportunity to network and exchange experiences. Look out for your invitation in your mailbox, and for now cast your minds back to the previous years to the rowdy night in the Casino, the gangster party or the jousting event. This time we'll be spending the two days in an authentic building with a unique history. Don't believe it? We are going to meet in the south Bohemian city of Tábor, in Hotel Dvořák. The hotel is in the old premises of the city's brewery, close to the famous tower of Kotnov Castle. The venue exudes medieval atmosphere, but you don't have to be wary of the Hussites. You will be charmed by the romantic location, unique architecture and beautiful countryside. There is a taster on Are you getting excited? května 2011 th th May 2011 Hotel Dvořák, Tábor your key to success 19

20 your key to KVADOS Vydavatel / Publisher: KVADOS, a.s. Pivovarská 4/10, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: , (211) Adresa redakce / Editorial Address: Novoveská 1139/22, Ostrava-Mariánské Hory, Šéfredaktor / Editor-in-Chief: Jiří Vaculík, Redakční rada / Editorial Board: Jiří Vaculík, Milan Smetana, Šimon Churý, Kateřina Uhrová, Táňa Arťušenková Autorské fotografie / Photographer: Radek Sitko Design / Design: Milan Smetana Evidenční číslo / Reg. No.: MK ČR E Vychází zdarma čtyřikrát ročně / Is edited four times a year free of charge Vydáno / Released:

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road Buďme optimisté Let's be optimists strana / page 3 Miroslav Hampel your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Zima / Winter 2012/2013 Byznys na cestách

Více

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS Další rozměr efektivity A new dimension of efficiency Jiří Vidlář strana / page 2 Utajení knižní hrdinové Hidden literary heroes strana / page 14 your Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for

Více

your Nechte informace roztáhnout křídla Let information spread its wings your key to KVADOS

your Nechte informace roztáhnout křídla Let information spread its wings your key to KVADOS Kde se rodí software Where software is born Martin Tomis strana / page 2 your your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS Company Clients Blízká budoucnost mobilit The

Více

your key to KVADOS Specialisté nabití energií Specialists full of energy

your key to KVADOS Specialisté nabití energií Specialists full of energy Rodina vašeho byznysu Your business family strana / page 3 Petr Gregor your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Jaro / Spring 2012 Specialisté nabití

Více

Ať zmizí duchové! Ghosts begone! your key to KVADOS. Podzim / Autumn 2012. Logistika všedních dnů Everyday logistics.

Ať zmizí duchové! Ghosts begone! your key to KVADOS. Podzim / Autumn 2012. Logistika všedních dnů Everyday logistics. Logistika všedních dnů Everyday logistics strana / page 3 Gabriela Wojaczková your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Podzim / Autumn 2012 Ať zmizí

Více

Dva křížky. a otevřené obzory. Two crosses and an endless horizon. your key to KVADOS. Kosí bratři a sestry Blackbird brothers and sisters

Dva křížky. a otevřené obzory. Two crosses and an endless horizon. your key to KVADOS. Kosí bratři a sestry Blackbird brothers and sisters Kontinuita kontinua Continuity continuum strana / page 3 Miroslav Hampel your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Kosí bratři a sestry Blackbird brothers

Více

Lovci Treasure hunters

Lovci Treasure hunters Nespoutáni létem Unfettered summer strana / page 3 Daniela Šulcová your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto / Summer 2013 30 Vášeň / Passion 19

Více

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world Obchodní renesance A commercial renaissance strana / page 3 Petr Gregor your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto & podzim / Summer & Autumn 2014

Více

ODVÁŽNĚ. do džungle. your key to KVADOS. Bravely into the jungle. Miroslav Hampel. Inovace slaví úspěch Innovation celebrates success

ODVÁŽNĚ. do džungle. your key to KVADOS. Bravely into the jungle. Miroslav Hampel. Inovace slaví úspěch Innovation celebrates success Miroslav Hampel On a wave of innovation strana / page 3 Na vlně inovací your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients 28 Vášeň / Passion Ladislav Cheben:

Více

UNIVERZITA. přidané hodnoty. University of added value. your key to KVADOS. Nejlepší oblek je na míru. Šťastná třináctka Lucky thirteen

UNIVERZITA. přidané hodnoty. University of added value. your key to KVADOS. Nejlepší oblek je na míru. Šťastná třináctka Lucky thirteen Spojení pro kvalitu Connecting for quality strana / page 3 Martin Hamala your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Podzim / Autumn 2013 32 Vášeň / Passion

Více

your key to KVADOS WMS je základem moderního skladování WMS is the basis for advanced warehouse management

your key to KVADOS WMS je základem moderního skladování WMS is the basis for advanced warehouse management LÉTO / SUMMER 2010 your key to KVADOS myavis dobyl další trh myavis conquered another market Objevte dravost nového ferrari Discover ferocity of new Ferrari WMS je základem moderního skladování WMS is

Více

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu KOMENTÁŘ/COMMENT Vážení čtenáři Dear Readers Vážení čtenáři, toto číslo obsahuje rozsáhlou anketu provedenou mezi osobnostmi členy Fóra pro vysokorychlostní internet. Výsledkem činnosti zmíněného fóra

Více

KOMENTÁŘ/COMMENT. OSOBNOST 4 Miroslav Svítek: Navigace je přínosem pro národní hospodářství! PERSONALITY

KOMENTÁŘ/COMMENT. OSOBNOST 4 Miroslav Svítek: Navigace je přínosem pro národní hospodářství! PERSONALITY KOMENTÁŘ/COMMENT Vážení čtenáři v roce 2006 pokračuje konsolidace trhu elektronických komunikací z pohledu počtu poskytovatelů sítí a služeb a jejich vlastnické struktury. Elektronické komunikace se prostě

Více

Státní správa bilancuje State administration balances

Státní správa bilancuje State administration balances ROČNÍK/YEAR X 7/2 0 0 5 12 0 K č 6 E U R INFORMATIKA KOMUNIKACE PODNIKÁNÍ INFORMATICS COMMUNICATIONS BUSINESS Rozhovor s Danou Bérovou a Michalem Franklem Počítačová bezpečnost Poslední trendy v CRM Bezdrátová

Více

GE Capital Bank, a.s. Výroční zpráva 1998. Annual Report

GE Capital Bank, a.s. Výroční zpráva 1998. Annual Report ...Banka na cestě do třetího tisíciletí...the Bank On the Road to the Third Millennium Obsah Table of Contents 3 Nejdůležitější ekonomické ukazatele Highlights 5 Úvodní slovo předsedy představenstva Introductory

Více

Výroční zpráva '13. Annual Report CENTROPOL ENERGY

Výroční zpráva '13. Annual Report CENTROPOL ENERGY Annual Report Výroční zpráva CENTROPOL ENERGY '13 '13 Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY > Obsah > Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introduction

Více

15 let HOPÍK. HOPI & Information Technology. 15 years anniversary. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Listopad 2007 November 2007

15 let HOPÍK. HOPI & Information Technology. 15 years anniversary. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Listopad 2007 November 2007 HOPÍK 7 Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Listopad 2007 November 2007 HOPI & Information Technology Oddělení IT technická & SAP podpora The IT department technical & SAP support 15

Více

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Číslo 48 / Issue 48 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 52012 Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Promo akce Hyundai i30 v ulicích Ostravy Hyundai

Více

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 > Úvodní slovo předsedy představenstva > Introductory Word by the Chairman of the Board of Directors Vážení

Více

Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic

Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Strategické průmyslové zóny v České republice / Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Investujte

Více

Josef Bazala. Dcera a otec Daughter and father. Letošní rok patří This year belongs to Škoda Superb

Josef Bazala. Dcera a otec Daughter and father. Letošní rok patří This year belongs to Škoda Superb REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU / REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 1 / 2008 ČD Cargo, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce... Dcera a otec Daughter and father Josef Bazala ČD Cargo je zde! Nová

Více

Výtah z textu. 5 Je to velmi prosté - zájem diváků o společnost televize významně závisí na ročním období...

Výtah z textu. 5 Je to velmi prosté - zájem diváků o společnost televize významně závisí na ročním období... KOMENTÁŘ/COMMENT Broadband vize Před dvěma týdny pořádal náš časopis již čtvrtý ročník semináře Broadband Vision. Je skutečně zajímavé sledovat, jakým způsobem se měnily broadband vize v průběhu uplynulých

Více

Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007

Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007 Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007 Obsah prezentace Content of the presentation 1. Základní údaje o společnosti (str. 4) 2. Úvodní slovo ředitele společnosti

Více

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager HOPÍK 6 Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007 W E L C O M E I N H O P I H U K f t. HOPI Gyál Firma HP FINANCE HP FINANCE Company Závod okolo Lago di Garda The race

Více

profil společnosti & výroční zpráva 2012

profil společnosti & výroční zpráva 2012 profil společnosti & výroční zpráva Company profile & PROfIl SPOleČnOSTI VýROČní ZPRáVa COmPany PROfIle annual RePORT obsah prezentace Content of presentation Základní údaje o společnosti Primary Data

Více

Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference

Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference Číslo 45 / Issue 45 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 22012 Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference Štáb pořadu Autosalon natáčel v HMMC Crew of the Autosalon show was shooting

Více

Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films

Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films Číslo 36 / Issue 36 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 42011 Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films Test nového vozu Hyundai Accent v Dubaji Test drive event of all-new Accent

Více

ehealth INOVACE PRO ZDRAVÍ LEPŠÍ PRÁCE S INFORMACEMI Innovation for health Better handling of information

ehealth INOVACE PRO ZDRAVÍ LEPŠÍ PRÁCE S INFORMACEMI Innovation for health Better handling of information A3pOK2 13.2.2009 11:25 Stránka 1 INOVACE PRO ZDRAVÍ LEPŠÍ PRÁCE S INFORMACEMI Zdraví je prioritou každého z nás, naší společnosti, a tedy logicky i naší politické scény. Chceme lepší zdraví, kvalitnější,

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

HOPÍK UDÁLOST ROKU 2006 THE EVENT OF THE YEAR 2006. otevření HOPI Strančice. opening of the Strančice warehouse

HOPÍK UDÁLOST ROKU 2006 THE EVENT OF THE YEAR 2006. otevření HOPI Strančice. opening of the Strančice warehouse HOPÍK 4 Interní časopis společnosti HOPI / In-house HOPI magazine číslo IV. 2006 / issue No. IV. 2006 UDÁLOST ROKU 2006 otevření HOPI Strančice THE EVENT OF THE YEAR 2006 opening of the Strančice warehouse

Více