Hledám parťáka na stavbu! Zn.: Umím vše

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hledám parťáka na stavbu! Zn.: Umím vše"

Transkript

1 your key to KVADOS strana / page Magická síla certifikace The magical powers of certification Vždy na správném místě Always in the right place Šest statečných The magnificent six Zima / Winter Hledám parťáka na stavbu! Zn.: Umím vše Looking for a builder's mate! Ref: Can do anything. strana / page / 11 Obsah / Summary

2 Vize / Vision V jednotě je síla United we stand Vážení partneři, uplynulé období pro nás bylo ve znamení velkých změn, dovolte mi proto jejich krátké představení a zároveň zhodnocení. Jsem hrdý na to, že mohu rok 2010 z pohledu naší společnosti opět označit za velmi úspěšný. Přes nepříznivý vývoj celosvětové ekonomiky jsme dosáhli excelentních výsledků. KVADOS, a.s., zvýšila meziročně obrat o více než 50 % na téměř 140 milionů korun a zisk z vlastní činnosti vzrostl o 100 %, na necelých 7 milionů korun před zdaněním. Ziskovost se nám podařilo udržet i přes významné investice do výzkumu a vývoje, modernizaci technického a technologického vybavení. Obrat skupiny KVADOS se přiblížil 200 milionům korun. your key to KVADOS Těchto výsledků jsme dosáhli především díky profesionálním a vysoce motivovaným zaměstnancům, jejichž počet přesáhl 130. Jim patří největší dík, bez nich by taková čísla nebyla nikdy možná. 2

3 Každý růst však přináší nové výzvy, příležitosti i hrozby. Toho jsou si vědomi akcionáři společnosti i její top management. Intenzivní rozvoj většinou vyžaduje změny v organizaci práce a také řadě činností, abychom byli schopni dále zvyšovat efektivitu řízení a sdílení zdrojů. Jedním z přijatých opatření bylo rozhodnutí o právní fúzi KVADOS, a.s., s dceřinou společností KVADOS Mobile Solutions s.r.o. do jednoho subjektu. Od tohoto kroku očekáváme především zjednodušení mnoha procesů a ekonomických i právních vztahů. Vzniká ještě významnější partner Pro vás, naše klienty, je podstatné, že vzniká jeden transparentní partner společnost KVADOS, a.s., který je a zůstane garantem existujících vztahů a závazků, na něž tento krok nebude mít žádné negativní dopady v kvalitě nebo kontinuitě. Pro zákazníky KVADOS, a.s., se fakticky nic nemění. Ke změnám dojde pouze u klientů KVADOS Mobile Solutions s.r.o., kdy po právním nabytí účinnosti fúze v polovině roku 2011 se zpětnou účinností k 1. lednu 2011 přejdou veškerá práva a povinnosti z dceřiné na mateřskou společnost. Nijak se to netýká právních vztahů, smluv nebo personálu, vše zůstává stejné jako doposud. I am proud to be able to say that the year 2010 has been, from the Company's point of view, a great success. Despite the global economic downturn, our results were excellent. KVADOS' year-on-year turnover has increased by over 50% to nearly 140 million CZK, and our profits have increased by 100% to nearly 7 million CZK before tax. We have maintained our profitability despite significant investments into research and development, and the modernisation of our technical and technological facilities. The turnover of the KVADOS Group has approached 200 million CZK. We have achieved these results because of our professional and highly motivated staff, who now number over 130. Our biggest thanks go to them, without whom these figures would not have been possible. With every growth come new challenges, opportunities and risks. Our shareholders and our top management are fully aware of that. Intensive development usually requires changes in the ways we organise our work and in a whole range of activities, so that we keep on increasing the effectiveness of management, and the sharing of resources. One measure that we have taken is the legal merger of KVADOS, a.s. with its daughter company KVADOS Mobile Solutions Ltd. This should simplify many processes as well as the economic and legal relationships. Creating an even better partner The significance for you, our clients, is that we have created a single, transparent partner KVADOS, a.s. who will continue to guarantee all existing commitments and relationships, and there will be no negative impact on quality or continuity. Nothing will change for KVADOS, a.s. customers. There will be changes for clients of KVADOS Mobile Solutions Ltd., in so far that when the merger comes into effect in the middle of year 2011, and will be backdated to January 1st, 2011, all legal obligations will transfer from the daughter to the mother company. This will have no effect on any legal relationships, contracts or personnel, which will stay the same as before Obsah / Summary Vize / Vision V jednotě je síla United we stand Report Autogram / Autograph Vždy na správném místě Always in the right place Klíč / Key Hledám parťáka na stavbu! Zn.: Umím vše Looking for a builder's mate! Ref: Can do anything. Milník / Milestone Magická síla certifikace The magical powers of certification Know-how Šest statečných The magnificent six Vášeň / Passion Ivo Vondrák: Přežil jsem papírovou tsunami I survived a paper tsunami In BlackBerry Torch 9800 Vyměňte svého pošťáka Change your mailman Focus Otevřete kalendář! Get your diaries ready! Miroslav Hampel generální ředitel / general director your key to success 3

4 Sen každého obchodníka Every businessman's dream Odstranit zdlouhavé papírování a mít i na nejodlehlejším místě přímo v ruce všechny informace, to je sen snad každého obchodního zástupce. A řešení? Významné slovenské vydavatelství IKAR a.s., člen mezinárodní skupiny Bertelsmann, využívá od konce roku 2010 k řízení procesů v terénu informační systém myavis SFA. Místo klasických PDA se osvědčily notebooky s dotykovými displeji. Umožňují reprezentantům lépe předvádět nabídku, ale také vytvářet a zpracovávat objednávky, sledovat vystavení knížek v prodejnách i jejich distribuci nebo plánovat služební jízdy, a přitom nijak neomezují mobilitu. Report To get rid of time-consuming paperwork, and to have all information on hand even in the remotest places that is every business representative's dream. So what's the solution? The IKAR a.s. publishing company in Slovakia and an important member of the Bertelsmann International Group, has been, since the end of 2010, using the myavis SFA information system for the management of field activities. The usual PDA systems are being replaced by touchscreen notebooks. They are easier for our representatives to display their ranges or process new orders. They can also monitor how their books are being displayed and distributed by individual shops, or they can plan their business trips, without any restriction to their mobility. PEMIC BOOKS našla nové útočiště New storage for PEMIC BOOKS Efektivita a bezpečnost je alfou a omegou v podnikání každé firmy. Společnost PEMIC BOOKS a.s. se proto rozhodla převést kompletní provoz informačního systému VENTUS na nejmodernější blade servery a datová úložiště HP prostřednictvím řešení mydatacenter. Do nového útočiště a na moderní technologie migrovaly také například poštovní server Microsoft Exchange nebo SharePoint. Virtualizace většiny aplikačních serverů a clusterové řešení Microsoft Hyper-V výrazně zlepšily systémovou správu a zvýšily ochranu všech klíčových procesů a dat tohoto předního českého distributora knih. Effectiveness and security is the be all and end all of every company. For this reason, PEMIC BOOKS a.s. has decided to move the running of the VENTUS information system to the most modern blade-server and data storage HP through mydatacenter. Other modern technologies have moved to this new secure data storage, for example the Microsoft mail server Exchange, or SharePoint. Application server virtualization and the Microsoft Hyper-V cluster solution have significantly improved systems administration and the security of all data key processes of this foremost Czech book distributor. Malý, ale šikovný Small but handy Nový interní produkt s názvem mydoc vznikl v těchto dnech ve společnosti KVADOS, a.s. Na první pohled se zdá, že jde jen o malý nástroj. Opak je pravdou. Především pro uživatele Microsoft Wordu se stane velkým pomocníkem. Co všechno umí? Konkrétně umožňuje přímo z firemní databáze doplňovat třeba hodnoty do formulářových polí nebo celé bloky textů do dokumentu, mít sjednocenou podobu dokumentů jednoho typu a podobně. Pro zákazníky KVADOS, a.s., to již nyní znamená například ještě kvalitněji zpracované analýzy. V budoucnu bude možné mydoc nasadit i u klientů, především informačního systému VENTUS. your key to KVADOS A new internal product called mydoc has recently been created by KVADOS, a.s. At first glance it seems just a small instrument. But the opposite is true. It will be a big help, mainly for Microsoft Word users. So what can it do? First of all, it makes it possible to work directly from a Company's database, entering and updating values in forms, or whole blocks of text in various documents, unifying document formats and so on. This means, for example, that KVADOS, a.s. customers will have access to an even better analysis. In the future, it will be possible to install mydoc for those of our clients who are already using the VENTUS information system. 4

5 Vždy na správném místě Always in the right place Milovníky orientačních běhů a romantiky nástroj myavis Maps asi nenadchne. Jak by taky mohl, když místo nástrah terénu, lesů, hor a klikatých stezek svému uživateli vždy řekne přesnou polohu a nabídne správnou a pohodlnou cestu k cíli. Však také hledačům dobrodružství či snílkům není tato nástavba určena, uplatní se především u mobilních pracovníků v terénu, třeba montérů. Jejich pohotový zásah je často klíčový například při poruše na přenosové soustavě elektřiny rozhoduje o minimalizaci škod, a tím i zachování spokojenosti spotřebitelů, každá minuta. Dostat se na místo problému co nejdříve však býval občas oříšek. Až doposud. Již nějakou dobu podporuje myavis sběr souřadnic GPS, a to i prostřednictvím externího modulu s přenosem do primárního informačního systému jako SAP a zpětnou synchronizací do mobilního řešení. Tuto funkci si oblíbili především zákazníci systému myavis Field Service, kteří mají nasazeny moduly odečtů a pracovních příkazů. Nově myavis využívá aktuálních souřadnic získaných z interního GPS modulu zařízení a navíc obsahuje doslova kouzelné tlačítko Navigovat na souřadnice. Interface myavis Maps je připraven spolupracovat s řadou navigačních programů, nejvíce se osvědčily Sygic a Garmin. Veškeré souřadnice GPS jsou provázány mimo jiné s pracovními příkazy. Ve zmíněném modulu pak lze jednoduše zadat souřadnice, na kterých má zaměstnanec úkol. Systém vyhodnotí jeho aktuální polohu a vypočítá optimální trasu. Podobně je možné využívat v modulu pro elektronické odečty souřadnice odběrného místa. Propojením mobilního informačního systému myavis a navigace vzniká řešení, které posouvá komplexnost služeb poskytovaných servisním pracovníkům na novou, ještě vyšší úroveň. Our tool myavis Maps is not going to appeal to the romantics, or the lovers of cross country runs. How could it? Instead of negotiating treacherous terrain, forests, mountains of winding paths, it always knows the exact position and suggests best and easy route to a destination. Which is why the application is not aimed at thrill-seekers or dreamers, but is intended primarily for mobile employees and other field service workers. Their swift response is often key to quick intervention, for example during a breakdown in a power transmission systems where every minute counts for damage limitation, and for maintaining customer confidence. Reaching a breakdown area was often a problem. But no longer. For some time now, myavis has been supporting GPS coordinates collection, including through an external module transmission to primary information systems with a reverse synchronisation for mobile solutions. This has become a favourite feature with our users of myavis Field Service, who have the meter reading and work orders modules installed. A new feature of myavis is the use of the current coordinates from an internal GPS module, which also has a truly magic button 'Navigation to coordinates'. The myavis Maps interface can work with a range of navigation programs, including, for best results, Sygic and Garmin. All GPS coordinates also work with the work orders module. Here it is a simple matter of entering the coordinates of the next job. The system identifies the worker's current location and calculates an optimal route. Similarly, the meter reading module can use it to locate the meter. By interconnecting the mobile information system myavis with navigation, we have produced a solution that offers complex services to service personnel at a new and even higher level. Autogram / Autograph your key to success 5

6 Klíč / Key Na světě jsou jen tři skupiny lidí ti, kteří staví, pak ti, kteří by stavět chtěli, no a jako poslední ti, kteří nestaví, protože čekají, až za ně tuhle námahu udělá někdo z předchozích dvou. Ovšem jasné je, že bez stavebního odvětví se neobejde nikdo. Všichni potřebují někde bydlet, pracovat, nakupovat, jezdit, parkovat prostě žít. Jenže nedávná ekonomická krize měla právě na sektor stavebnictví negativní dopad a poznamenala ho možná nejvíce řada projektů se zastavila, odložila, případně se musela změnit kvůli nižšímu rozpočtu. Stačí se vypravit do nejbližší průmyslové a podnikatelské zóny nebo na periferii, ale často i do středu města. Stavební ruch mnohde ustal, čas jako by se zastavil. Tam, kde ještě před pár měsíci kmitali dělníci jako o život a kdejaký včelí úl nebo mraveniště by se nad jejich rychlostí s údivem pozastavovaly, je dnes mrtvo. Doslova. Stroje jsou opuštěné, případně zaparkované v garážích. Materiál leží ve skladech. Developeři a investoři upravovali plány a vyhlídky, ale ani v nejbližší době nelze na tomto trhu čekat výrazné zlepšení. Přesto existuje cesta, jak stavebním nebo montážním firmám pomoci. Je zde totiž účinný nástroj pro hlídání a řízení nákladů, zvýšení produktivity práce, efektivní management činností, pracovní příkazy i manažerskou kontrolu. Jak se jmenuje ten nejlepší parťák, kterého můžete na stavbě mít? myavis Building and Construction, zkráceně BC. Seznamte se! your key to KVADOS 6

7 Hledám parťáka na stavbu! Zn.: Umím vše Klíč / Key Looking for a builder's mate! Ref: Can do anything. There are only three kinds of people in the world those who build, those who would like to build, and last, those who don t build because they are waiting for someone from the other two groups to do the work instead. But obviously we can t do without building. We all need somewhere to live, work, shop, drive and park in other words get on with our lives. But, the recent economic crisis has had a negative impact on the building construction sector, possibly the worst of all the sectors: many projects were cancelled or put on hold or had to be downsized to smaller budgets. Just try visiting your nearest industrial park, or the outskirts of your town (or even the town centre). Much of the building construction has come to a complete halt, and it now looks as if time s stood still. Many building sites which were until recently the beehives of activity, are now deathly quiet. Literally. Machines stand still or are back in the warehouses. Building materials have been shelved. Developers and investors had to adjust their plans and curb expectations, but even then the immediate outlook for the building trade is not encouraging. But there is a way to help them. It s in the shape of an effective instrument for the monitoring and managing of expenditure, increasing labour productivity and the efficiency of work management, work orders and managerial control. What is the name of this the best building mate you could ever have? It is myavis Building and Construction, BC for short. Get to know each other! your key to success 7

8 S polečným jmenovatelem této pohromy pro stavebnictví je nedostatek investičních prostředků. Sektor, který dává práci statisícům stavbařů i pracovníkům navazujících odvětví, se tak musí raději dříve než později rozběhnout. Toho jsou si vědomy státní instituce, krajská i obecní samospráva, jenže ty samotné hledají cesty k úsporám, a tak se lze k veřejným zakázkám dostat jedině tehdy, je-li firma nejen kvalitní, ale také efektivní. K tomu potřebuje účinné nástroje pro řízení a evidenci procesů, úkolů, materiálů. Pružné plánování práce a využívání zdrojů na maximum umožní stavební firmě zlepšit svou pozici na současném trhu. Konec papírování Klíč / Key Jenže kdo se bude ještě zdržovat s papírováním a doufat v úspěch, daleko se nedostane. Příležitost mají ti, kteří jsou prozíraví, nebojí se nejmodernějších řešení, pustí se do práce způsobem 21. století. Ano, chce to nasadit špičkové nástroje. Takové, které nabízí právě mobilní informační systém myavis Building and Construction. Je to komplexní řešení pro stavebnictví s efektivním a kvalitním řízením stavebních prací a veškerých navazujících agend. myavis Building and Construction obsahuje vše, co je nutné přímo na stavbě: pracovní příkazy a výkazy, stavební deník. Kontrola nad docházkou zaměstnanců a dokonalý přehled o všech zakázkách jsou samozřejmostí. Určen je stavebním a montážním firmám. Efektivní a kvalitní řízení stavebních prací Mobilní informační systém sám o sobě odbourává zastaralé a časově náročné papírování. Všechny elektronické formuláře jsou ovladatelné intuitivně, vždy na jednom místě při ruce. Informace jsou aktuální. Synchronizace datových přenosů prostřednictvím mobilních sítí se uskutečňuje v požadovaných intervalech. To umožňuje vždy optimální nastavení dostupnosti, rychlosti a aktuálnosti. Každý stavební i projektový manažer tak může mít neustále pod kontrolou svěřené zakázky, stavební i finanční deník v elektronické podobě. Má kompletní dokumentaci včetně možnosti vkládat video a foto záznamy. Stavbyvedoucí, mistři, vedoucí skupin i řídicí pracovníci mohou kdykoliv nahlédnout do výkazů práce, plnění harmonogramů, evidence materiálů. Manažeři logistiky dokážou kontrolovat stav materiálů a optimalizovat průběžně dodávky, aby nedocházelo k prodlevám v práci a zároveň nebyly zbytečně vynakládány prostředky na skladování a nevznikalo riziko poškození zakoupených věcí. Všechny potřebné údaje jsou přístupné nejvyššímu vedení společnosti. Dobře řízená práce i náklady Součástí myavis Building and Construction je vyspělá agenda pracovních příkazů. Slouží k jejich elektronickému řízení a distribuci, a to jak pro jednotlivé pracovníky, tak i pracovní čety. Kromě základních výkazů práce obsahuje evidenci přesčasů, přestávek v práci, dovolené a nemocenské. Zároveň sleduje a zaznamenává překážky v práci. Je zajištěno, že každý pracovník zná své úkoly na další den i delší období. your key to KVADOS The common denominator in this building construction catastrophe is the lack of investment funds. A sector that provides employment opportunities for hundreds of thousands of construction workers and in other associated branches, must, sooner or later, be up and running again. Everybody knows this, including state institutions and the regional and local councils, but they, too, are looking for ways to save money, so the only way to win a public tender, is to be a top quality and highly efficient company. They must have effective tools for the management and documentation of all processes, tasks and materials. Flexible planning and the maximum use of resources will increase a construction company market position. 8

9 The end of paperwork Those who keep getting bogged down in paper, and just hoping that success will come to them anyway, won t get far. The opportunities are there for the forward looking and those not afraid to exploit the latest solutions adopt 21st century ways of working. But they need top tools. Such as the mobile information system myavis Building and Construction. It is a complex solution for the building construction industry offering a high quality and effective management of all construction associated activities. myavis Building and Construction has everything that the actual construction site uses: such as work orders and statements of work or a construction diary. It goes without saying that it also monitors employee attendance and maintains a complete overview of all orders, at all times. It is intended for building and construction companies. Managing efficiently construction activities The system gets rid of the outdated and time-consuming paperwork. All electronic forms are intuitively manageable, all in the same place and always at hand. The information is up to date. Synchronisation of data transfer through mobile networks is at given intervals, which means that accessibility, speed and the topicality of data can be optimally preset. Which means that every buildings and project manager has access to an electronic version of the construction and financial diaries of his project. It contains complete documentation of the contract, with the option to include photos and videos. Site managers, foremen, group leaders and other managers can instantly access schedules, statements of work, or stock inventories.the logistics managers can continually monitor levels of stock, and respond appropriately by ordering optimal supplies so that work is not held up by shortages of materials, or, conversely, avoid a surplus that would consume funds and be at risk of damage during storage. The Company s top management has access to all data. Well managed work and costs An integral part of myavis Building and Construction is a sophisticated processing of work orders, which it electronically creates and distributes to individuals or teams. Besides basic statements of work, it keeps track of overtime, shift breaks, holidays and sick leave. It also monitors and records any barriers to performance, and makes sure that each worker knows his task, both short and long term. Company economic managers will be very happy to discover that all statements about the usage or materials contains only exact data, corresponding to the current amounts, prices and costs. Besides the information about materials, the other key data available concerns wages, costs of machinery and other site outlays, in any given period. A jak řešení myavis Building and Construction pracuje? And how does this myavis Building and Construction solution work? Klíč / Key Pracovníci v terénu mají u sebe malé, ale mechnicky a klimaticky odolné mobilní zařízení. Tento nevelký přenosný počítač obsahuje systém myavis a v něm všechny potřebné informace. Během dne se sem jednoduše zaznamenává vše, co se jinak zpracovává až třeba po skončení pracovního dne, nebo po večerech doma. The field workers carry a small but resilient and weatherproof mobile device, a small mobile computer containing the system myavis with all the necessary information. Everything that happens during the day is recorded during the day, and not until later or at night at home. your key to success 9

10 PROJEKTOVÝ MANAŽER PROJECT MANAGER Evidence pracovní doby Working time records Pracovní příkazy Work orders Stavební deník Building journal Pracovní výkazy Work reports MISTR/STAVBYVEDOUCÍ FOREMAN/SITE SUPERVISOR Řízení kapacit Management of capacities Sledování vytížení pracovních čet Monitoring of working load of teams Stavební dokumentace Site documentation Definice pracovních příkazů Definition of work orders Sledování plnění pracovních příkazů Monitoring of fulfilment of work orders Klíč / Key your key to KVADOS nictví osamocen. myavis Building and Construction je možné snadno napojit na jiné systémy a potřebná data sdílet. Například s do- cházkovou evidencí, kde se myavis stává inteli- gentním terminálem evidujícím pracovní dobu a přesčasy, nebo s ekonomickým systémem, kde se přenášejí stavy skladu materiálu, dostupnost montážní a stavební techniky přímo stavby- vedoucímu. Podnikoví hospodáři a ekonomové budou jistě rádi, pokud se bude evidence a vykazování zpracovávaného materiálu zakládat výhradně na přesných datech, odpovídajících aktuálnímu stavu objemů, cenám i skutečným nákladům. Kromě materiálových záznamů jsou klíčová další data o mzdách, nákladech na stroje, nákladech na stavbě, a to v požadovaném časovém období. Ta systém myavis Building and Construction samozřejmě zpracovává a přidává i další výhodné funkce a nástroje, například možnost určení místa staveniště pomocí systému GPS nebo monitoring pohybu pracovníků. Rutina českého stavebnictví zatím zpravidla v měsíčních intervalech využívala různé papírové soupisy a dokumenty, které se podepisovaly stavbyvedoucími a archivovaly. V nich se objevovaly hodnoty a přehledy prací a nákladů, které však další den pozbyly platnosti. Elektronická podoba garantuje, že v kterýkoliv okamžik jsou například záznamy pro kalkulace a fakturace aktuální. Ve výsledku je možné faktury vystavovat podle skutečných nákladů. Řešení myavis Building and Construction je možné uvést do provozu za velmi krátkou dobu. Pracuje i offline nezávisle na přenosových technologiích a na jejich momentální dostupnosti s rozhraním umožňujícím obousměrnou komunikaci. Navíc jsou přenášená data šifrována, nehrozí tak jejich odcizení třeba konkurencí. Zařízení je možné spravovat na dálku. Dokonalý přehled Nelze si představit, že by mobilní informační systém, jakkoliv je vyspělý, pracoval v sektoru staveb- Stejný přehled uživatelé myavis Building and Construction mohou nabídnout svým klientům. To firmám bezpochyby zajistí významnou výhodu před konkurencí, neboť zákazníkům budou moci účtovat na základě přesných a doložitelných dat. Udrží tak výdaje pod kontrolou. Reálný stav na stavbě může být kdykoliv porovnán s plánem, a to nejen co se týče materiálu, ale i množství práce. myavis Building and Construction krizi ve stavebnictví nevyřeší. V každém případě jde o špičkové řešení, které mnohým společnostem umožní výrazně posílit postavení na trhu, optimalizovat procesy i náklady a najít tak snáze cestu k úspěchu. All this is processed by the myavis Building and Construction, and it can also add other useful functions and tools, for example the site location with GPS coordinates, or the movement of employees. The Czech construction industry is used to regular monthly processing of various paper lists and documents that have to be signed by the site managers and then filed. There are figures and work summaries and costs that tomorrow no longer apply. The electronic format guarantees that up to date values are available to the accounts at any given moment. So invoices are always based on the actual costs. 10

11 The myavis Building and Construction solution can be up and running in a very short time. It also works offline, independently of any mobile technology or its accessibility for a two way communication. What's more, the data transfer is coded so that data cannot be stolen, for example by the competition. The device can be repaired remotely. Processing efficiently information from the field The users of myavis Building and Construction can offer the same options to their clients. This will give them a significant advantage over the competitors, because their invoices will be based on exact and documented data. Which helps to keep expenditure under control. The actual status of a construction site, in respect of work or materials, can be compared to plans, at any point time. myavis Building and Construction is not going to solve the building and construction crisis. But it is certainly a top class solution that will strengthen many companies' market position, optimise their processes and expenditures, and improve their chances of success. Complete overview It is unimaginable that any mobile information system, however sophisticated, would work within the construction sector in isolation. myavis Building and Construction can be hooked up to other systems, for data sharing. For example, in the case of attendance records, myavis becomes an intelligent terminal, recording working hours and overtime, or an economic system for transmitting of stock levels, or the availability of building and construction machinery, directly to the site manager. Klíč / Key ZAKÁZKA JOB ORDER PROJEKTOVÝ MANAŽER PROJECT MANAGER Rozdělení pracovních příkazů Distribution of work orders Pracovní příkaz Work order Pracovní příkaz Work order Pracovní příkaz Work order MISTR/STAVBYVEDOUCÍ FOREMAN/SITE SUPERVISOR ČETA GANG ČETA GANG TERÉN FIELD your key to success 11

12 k Milník / Milestone Magická síla The magical powers of certification Pro většinu firem, ale také státních institucí má při rozhodování o zakázkách téměř magickou sílu certifikace ISO. Platí mezinárodně a vypovídá především o dobré značce. KVADOS, a.s., se přiřadila k jedněm z mála společností, které mají certifikaci pro všech pět norem využitelných v odvětví informačních a komunikačních technologií. For most companies and national institutions an ISO certification has a near magical power when competing for new business. It is internationally valid and is an attestation of a quality brand. KVADOS, a.s. has now joined the small group of companies who have the certification for five standards applicable to various branches of information and communication technologies. k your key to KVADOS 12

13 V Správný partner pro byznys Normy ISO patří v současnosti k povinné výbavě firem, jejichž krédem je poskytovat ty nejkvalitnější služby. Naše rozhodnutí získat všech pět certifikátů vhodných pro podnikání v oblasti IT bylo proto naprosto logické. Vždyť na vysokou úroveň kvality, řízení, standardizaci procesů, jejich efektivitu a transparentnost, stejně jako na bezpečnost dat a pohodlí zaměstnanců i ohleduplnost k životnímu prostředí klademe velký důraz řadu let. Věřím, že si naši klienti povšimli neustále rostoucí úrovně služeb a certifikační audit je pro ně spíše jen potvrzením výběru správného partnera pro jejich byznys, míní generální ředitel KVADOS, a.s., Miroslav Hampel a dodává, že certifikace je pro společnost pouze jedním z milníků, nikoliv samotný cíl. Zároveň je zřejmé, že management společnosti nastavil a trvale dohlíží na veškeré procesy a jejich standardy podle mezinárodních zvyklostí. KVADOS, a.s., tak figuruje mezi předními dodavateli informačních a komunikačních technologií v Moravskoslezském kraji a respektovanými evropskými producenty vyspělých softwarových řešení. Získané zkušenosti jsou navíc začleněny do řešení myteam pro řízení oběhu a schvalování všech materiálů, dokumentů a směrnic s využitím dynamicky definovaného workflow, které KVADOS, a.s., nabízí také svým klientům. nitřní procesy jsou dlouhodobě nastaveny na nejvyšší úroveň a dodržování norem ISO tuto skutečnost formálně potvrdilo. Celosvětově uznávané normy ISO 9001 (management kvality), ISO (environmentální ma- nagement) a OHSAS (systém řízení bez- pečnosti a ochrany zdraví při práci KVADOS, a.s., loni opět úspěšně obhájila. Výsledek ověřovacího auditu prokázal špičkovou kvalitu všech nabízených produktů i služeb a stabilitu spolupráce se všemi partnery a zákazníky. Už rok se kvadosáci pyšní dvěma dalšími certifikáty pro ISO (řízení informační bezpečnosti) a ISO (poskytování služeb IT), které odborníci hodnotí jako jedny z nejnáročnějších. Zavedení standardů do praktického života znamená lepší vnitrofiremní komunikaci a odstranění zažitých stereotypů. Our internal processes have been at the highest level for a long time and our compliance with the ISO standards is a formal seal of approval. Recognised world-wide, the ISO 9001 (Quality Management), ISO (Environmental Management) and OHSAS (Occupational Health and Safety) were awarded to KVADOS, a.s. last year again. A verification audit concluded that all products and services were of the highest quality, and cooperation with all partners and customers was stable. All KVADOS people are proud to have been awarded, a year ago, further two certificates, and one of the most stringent: ISO (Information Security Standard) and ISO (IT Service Management). Working to these standards means better communication within the company and the shedding of entrenched stereotypes. The right business partner ISO standards are a compulsory part of all Company whose credo is to work to the highest standards. Our decision to attain all five certificates applicable to IT was logical. For many years now we have emphasised quality, management, process standardisation, effectiveness and transparency, as well as data security, staff comforts and environmental considerations. We believe that our customers have noticed the growing level of our service and the verification audit has merely confirmed that they have indeed chosen the right business partner said Miroslav Hampel, General Director of KVADOS, a.s., adding that the certification is only a milestone and not the ultimate objective. But, it is also clear that the Company s Management has set their processes and standards, and are continually making sure they remain in line with international traditions. KVADOS, a.s. is among top suppliers of information and communication technologies in the Moravian-Silesian Region and a respected European producer of advanced software solutions. In addition, their experience has been integrated into the myteam solution, a system for the management and approval of actions, materials, documents and guidelines, using a dynamically defined workflow system, which is also available to KVADOS, a.s. clients. Milník / Milestone your key to success 13

14 Šest 6 your key to KVADOS statečných The magnificent six Datacentrum KVADOS, domov řešení mydatacenter, je doslova nedobytný hrad. Pomyslné hradby snadno odolají živelným pohromám, výpadkům elektrické energie i zákeřným útokům zlodějů a pirátů. Jenže pevnost bez neohrožených a zapálených správců, obránců a strážců se stává lehkou kořistí. The KVADOS data centre, the home of mydatacenter solutions is literally an impenetrable fortress. Its virtual ramparts easily stand up to natural disasters and power cuts, and even to the treacherous attacks by hackers or pirates. But a fortress without a fearless keeper, defenders and guards would be an easy prey. 14

15 U živatelé řešení mydatacenter se nemusejí obávat. Jejich poklad v tomto případě to nejcennější, co firmy vlastní data ve společnosti KVADOS, a.s., hlídají ti nejlepší. Tým oddělení HW služeb a provozu datového centra pod vedením technického ředitele Jiřího Švejnohy je jistotou, že o veškeré technické vybavení pečuje non stop šest špičkových hardwarářů, kteří povolání berou jako poslání. Neustále se zdokonalují v nejnovějších trendech i technologiích a zaručují klientům společnosti KVADOS, a.s., to nejlepší know- -how, jaké lze v branži informačních a komunikačních technologií mít. Kromě provozu datacentra mají na starost třeba technickou infrastrukturu pro mobilní řešení myavis a myfaber, vybavení maloobchodních prodejen pro chod mycash i komplexní outsourcing IT služeb pro zákazníky. Jako správní ajťáci jsou skromní a trochu stydliví. Moc toho nenamluví a svá zákoutí jen tak neopouštějí, za to je na ně spolehnutí a z míry je nevyvede jakkoliv specifický požadavek. Ať jde o jednoduchou radu nebo naopak o největší projekt století. K dispozici je tým, který precizně zajistí návrh serveru, dodávku hardwaru i kompletní virtualizaci infrastruktury, řídicích nástrojů a prostředí. Know-how A trendy do budoucna? Jednoznačně outsourcing! Vlastní technici v řadě firem vyšli z módy. Doba tlačí na efektivitu a takto odbornou práci proto raději svěřte opravdovým a zkušeným profesionálům. Najdete je v KVADOS, a.s. mydatacenter users have nothing to worry about. Their treasure the most valuable asset of any company today their data is guarded by the best people in the KVADOS, a.s. Company. In the Hardware Services and Data Operations Department is a team of six top hardware experts, devoted to their work and lead by their Director Jiří Švejnoha; together they provide a round the clock care of all technical equipment. They are always keeping up with the cutting edge trends in technology, and guarantee that KVADOS, a.s. customers benefit from the latest know-how in the field of information and communication technology anywhere. Besides running the data centre, they take care of the technical infrastructure for the mobile solution myavis and myfaber, adapting retail shops for mycash and outsourcing complex IT services for customers. As you would expect from IT people, they are a bit shy. They don't talk much and like to keep to their little corner, but they are utterly reliable and not fazed by any request be it a simple advice question or a project of the century, the team is there, ready and able to design and provide servers, hardware, the complete virtualized infrastructure, management tools and environment. What are the future trends? Outsourcing without a doubt! Having in-house technical staff is an outdated concept. There is constant pressure to be increasingly effective and such specialised work is best left to the experienced specialist professionals. You will find them in KVADOS, a.s. your key to success 15

16 Ivo Vondrák: Přežil jsem papírovou tsunami Vášeň / Passion Ivo Vondrák: I survived a paper tsunami Ivo Vondrák je rektorem Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava a jednou ze zakládajících osobností IT Clusteru. Práce se mu dávno stala koníčkem a nové technologie, které při ní používá, jeho vášní. Navíc o nich umí zajímavě neajťácky vyprávět. Pro čtenáře yourk tak máme další hádanku. Kdo ji jako první rozluští, získá výtečný koňak Chateau de Montifaud V.S.O.P. Diva! Ivo Vondrák is the Rector of VŠB - Technical University of Ostrava and a founding member of IT Cluster. His work has long since become his hobby and the new technologies involved in it are his passion. Moreover, he can talk about the technologies in an interesting, non-it way. For the readers of yourk we have another riddle. The first correct answer wins a bottle of the excellent Cognac Chateau de Montifaud VSOP Diva! F unkce rektora jsem se ujal před rokem a bez mučení přiznávám, že přes veškeré zkušenosti s vedením akademických pracovišť to bylo mnohem horší, než jsem očekával. Podpisové knihy o výšce jednoho metru a tsunami papírů mne okamžitě vyvedly z omylu, že půjde o strategické řízení a řešení klíčových problémů. Byrokracie prostě převzala vedoucí úlohu a nehodlá se jí vzdát. Přesto je tu jedna potěšující věc. your key to KVADOS I became Rector a year ago and I freely admit that, in spite of my extensive past experience as the head of various academic units, I have found it much worse than I had expected. A three-foot pile of documents was waiting for my signature, and a tsunami of other paperwork demolished, in a flash, all my expectations that the job would be about strategic management and the solving of core problems. Bureaucracy has taken over and is not about to loosen its grip. But there is something good in it. 16

17 Můj stůl je prázdný. Našel jsem totiž způsob, jak s nekonečnou papírovou záplavou bojovat. Stohy složek a papírů nahradil imac, MacBook, iphone a několik dalších vymožeností od Applu. Všichni ajťáci se teď asi smějí a říkají si: Dobře mu tak! Papíry sice nepoužívá, ale času stráveného administrací těchhle,hejblat potřebuje více než na papírování samotné. Ba ne, mýlí se, řešení existuje a začíná se stále více prosazovat cloud computing. Je pravda, že z mé kapsy sice uzme nějakých amerických dolarů ročně, ale za tu službu i zábavu to stojí. Applovský MobileMe mne vytáhl ze spárů Exchange serveru v oblasti osobní agendy, jako jsou kontakty, kalendáře nebo úkoly, i při udržování konfigurace všech mých počítačů včetně vzdáleného přístupu k nim (doma mám ještě jeden imac). Moc lidí mi asi nebude věřit, že aktivace nového počítače zabrala pouze pár desítek minut a byl jsem back in business se všemi svými daty. A smějícím se ajťákům tuhnou rysy, protože jim začíná jít o místo. Data mám nyní na Dropboxu. Těch 50 GB bohatě stačí, a co je důležitější, že s tím oblakem umí pracovat všechna moje mobilní zařízení. Kolony na D1 tak využívám k rozumné práci (samozřejmě neřídím), a pokud nevzdorují sítě operátorů a pan šofér nejede příliš rychle (naštěstí mu nevidím na tachometr), vesele načítám, upravuji a ukládám. Dokumenty mám tedy jakžtakž pod kontrolou, webový přístup k databázím taky. Nemusím asi dlouze hovořit o tom, že toho však ještě zbývá hodně. Třeba lavina informací, poznámek, komentářů, připomínek, obrázků, schémat, citátů, novinářských dotazů a odpovědí na ně, které si je třeba pamatovat. Nevíte, kdy pustí v televizi dvě vzájemně si odporující tvrzení, jejichž původcem je jedna osoba. Zatím to na rozdíl od některých politiků zvládám, ovšem s přibývajícím věkem se paměť nelepší. A je tu další pohled do oblak Evernote. Taková kupa písku dat, která má jednu výhodu není v ní problém nalézt to, co potřebuji. Možná někteří z čtenářů začínají litovat mou ženu. To mám také vyřešeno. Jednou rukou hladím svého štíhlého hliníkového krasavce a druhou po vlasech svou štíhlou paní. Všichni jsme spokojeni. A dokud jsou technologie na mé straně, věřím, že nám to tak vydrží. Poznali jste, co ještě patří k hejblatům ležícím na mém stole? Své tipy posílejte do 31. března 2011 na Výherce zveřejníme na webu v dubnu Send your tips until 31st March 2011 at the The winner will be published at in April Správná odpověď na hádanku z minulého čísla: Skrytou vášní Radka Doležala je objektiv fotoaparátu, konkrétně LEICA NOCTILUX-M 50 mm f/0.95 ASPH. Jako první tajemství odhalil Martin Vodička, jednatel společnosti QANTO CZ s.r.o. Získal tak od redakce yourk láhev hruškovice Williams Jelínek Kosher. Nevyhráli jste? Zkuste to nyní! The correct answer to the last edition riddle is: Radek Doležal's hidden passion is a camera lens, to be more specific LEICA NOCTILUX-M 50 mm f/0.95 ASPH. Martin Vodička, Chief executive officer of QUANTO CZ s.r.o., was the first man, who had revealed this secret and had been given a Pear brandy Williams Jelínek kosher from yourk editorial staff. Hadn't you won? Try it now! My table is clear at last. The stacks of papers and files have been replaced by an imac, MacBook, iphone a several other Apple inventions. I can hear the IT people chuckling: Serves him right. Maybe he got rid of paper, but running these gadgets will take him a lot longer than any paper would. Not so, they are quite wrong. There is a solution, and one that is rapidly gaining in popularity: it's called Cloud computing. It is true that it costs me $ per year, but the money is well spent, given its service and entertainment value. The Apple MobileMe system has rescued me from the clutches of Exchange Server for keeping personal data, such as contacts, calendar and diary information and it keeps in sync the configurations of all my devices, including remote access (I have another imac at home). I don't suppose many people would believe that it took me just minutes to activate my new computer and before I was straight back in business with all of my data. The IT guys' laugh is sounding a little hollow now, because their jobs are looking positively shaky. I keep my data on Dropbox. The 50 GB that it gives me is more than enough, and, more importantly, it is accessible by all of my mobile devices. Which means that I can now put the time I spend in the D1 traffic jam to a sensible use (I am not driving, of course). And as long as the networks work fine, or my driver's not driving too fast (luckily I can't see the speedometer), I can happily read, change, enter or save. So my documents are more or less sorted, as is my web access to databases. But there is still an avalanche of information: notes, comments, reminders, pictures, schedules, quotes, questions from journalists and my replies to them, which I have to somehow remember. You never know when television will come up with two contradictory views - both from the same person. So far, and unlike some politicians, I still have a grip on this. But, age doesn't improve memory. And here the Cloud comes to the rescue again - with Evernote. It's like a huge sand-pile of data, an archive that finds and retrieves whatever I need, without any problem. Perhaps some readers are beginning to feel sorry for my wife. My solution is that, with one hand I stroke the sleek body of my aluminium beauty and, with the other, I caress the hair of my sleek wife. Everyone's happy. And as long as the technology stays on my side, we are going to stay that way. Have you worked out what else should be among the gadgets on my desk? Vášeň / Passion your key to success 17

18 Vyměňte svého pošťáka Change your mailman BlackBerry je proslulá značka chytrých zařízení s unikátními službami, která vždy kráčela vlastní cestou. Měla svůj koncept tak zajímavý, že jej jiní začali napodobovat, ale nikdo nebyl tak úspěšný. A teď tahle kanadská ostružina, což mimochodem znamená blackberry v češtině a za níž stojí společnost RIM, dozrála do dalšího kousku modelu Torch BlackBerry Torch 9800 Manažerská ostružina The managers' blackberry your key to KVADOS In BlackBerry is a famous brand of smartphones, with unique features, which has always gone its own way. The concept was so interesting that others began imitating it, but nobody has ever been as successful. And now, this Canadian blackberry, which incidentally in Czech means 'ostružina', backed by the RIM Company, has ripened into another piece the Torch 9800 model. The 'torch' symbolises a new dawn. According to its makers, the Torch 9800 is another milestone in the smart phone product range. Why? For the simple reason that it combines a touch screen with a full QWERTY slide-out keyboard. This new model has all the classical features and virtues, in an elegant design of a slider phone. The BlackBerry has always been and always will be the managers' choice, because it offers fast and effective communication in a safe and secure working environment. The mail is always within an easy reach, accessible in an instant thanks to push technology and the very simple integration with IT infrastructures such as Microsoft Exchange, Lotus Domino or Novel Group Wise. Torch je pochodeň, která symbolicky rozžíná nové světlo. Torch 9800 je totiž podle slov samotného výrobce dalším milníkem produktové řady smartphonů. Proč? Odpověď je prostá a spočívá v kombinaci dotykového displeje a neodmyslitelné, ovšem rafinovaně skryté plnohodnotné QWERTZ klávesnice. Novinka tak snoubí klasické přednosti s elegantním designem a moderní vysouvací konstrukcí. BlackBerry bylo, je a bude určeno manažerům, kteří chtějí rychle a efektivně komunikovat i pracovat při maximální bezpečnosti. Pošta je vždy na dosah, a to okamžitě díky technologii push a naprosto jednoduché integraci do IT infrastruktury, ať už se jedná o Microsoft Exchange, Lotus Domino nebo Novell GroupWise. Na uživatele čeká nový operační systém verze 6 s vylepšeným ovládáním a možností přizpůsobit si menu k obrazu svému a k rychlé dostupnosti všech funkcí. Těšit se můžou i na 5Mpx fotoaparát, širokou škálu multimediálních funkcí, no a pro práci nezbytnou dlouhou výdrž v pohotovostním režimu. Datové přenosy HSDPA snad ani není nutné zmiňovat, jejich špičkovou kvalitu zajistí na našem území T-Mobile, který má přístroj v nabídce včetně prostředí lokalizovaného do češtiny. Není už načase vyměnit svého pošťáka? Parametry Specifications Rozměry Dimensions 111,0 x 62,0 x 14,6 mm Hmotnost Weight 161 g Pohotovostní režim Standby time 432 h CPU 624 MHz Paměť Memory 512 MB RAM, 512 MB ROM, 4 GB microsd Users will find a new operating system version 6 with improved controls, a display can be customised to their liking, and a quick access to all functions. There is also a 5 MP camera to look forward to, with a wide range of multimedia functions, and a large standby capacity, which is essential for any work. It goes without saying that the HSDPA data transmission is standard. In the Czech Republic it is fully supported by the T-Mobile network, who also offer a Czech version of this model. Isn't it time you changed your mailman? 18

19 Otevřete kalendář! Get your diaries ready! A je to zase tady! Zakroužkujte si pro jistotu hned ve svých kalendářích datum května, protože právě v tyto dny se uskuteční konference KVADOS DAY Tradičně netradiční setkání pro významné klienty a partnery KVADOS, a.s., bude naplněno zajímavými informacemi o společnosti, novinkách v produktech, trendech a vývoji odvětví informačních a komunikačních technologií. Připravena je samozřejmě i společenská část programu s ideální příležitostí k výměně zkušeností a navazování nových kontaktů. Brzy očekávejte v poště osobní pozvánku, teď si však zavzpomínejte na předchozí ročníky. Na bujarou noc v casinu, gangsterský večírek nebo rytířské slavnosti Tentokrát se bude dvoudenní akce konat v originálním prostoru s unikátní historií. Nevěříte? Potkáme se v jihočeském Táboře, v hotelu Dvořák. Ten se nachází v bývalém měšťanském pivovaru v těsném sousedství věhlasné věže hradu Kotnov. Atmosféra středověku na vás dýchne ze všech stran, husitů se však obávat nemusíte. Budete okouzleni romantickým prostředím, architektonickou jedinečností, krásou přírody. Ochutnávku najdete na stránkách Už se těšíte? Focus Here we are again! Circle these dates in your diaries right now: 26th 27th May is the next conference KVADOS DAY This now traditionally non-traditional meeting of clients and partners of KVADOS, a.s. will be full of interesting information about the Company, new products, trends and developments in various branches of information technology. There will also be a social programme, of course, an ideal opportunity to network and exchange experiences. Look out for your invitation in your mailbox, and for now cast your minds back to the previous years to the rowdy night in the Casino, the gangster party or the jousting event. This time we'll be spending the two days in an authentic building with a unique history. Don't believe it? We are going to meet in the south Bohemian city of Tábor, in Hotel Dvořák. The hotel is in the old premises of the city's brewery, close to the famous tower of Kotnov Castle. The venue exudes medieval atmosphere, but you don't have to be wary of the Hussites. You will be charmed by the romantic location, unique architecture and beautiful countryside. There is a taster on Are you getting excited? května 2011 th th May 2011 Hotel Dvořák, Tábor your key to success 19

20 your key to KVADOS Vydavatel / Publisher: KVADOS, a.s. Pivovarská 4/10, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: , (211) Adresa redakce / Editorial Address: Novoveská 1139/22, Ostrava-Mariánské Hory, Šéfredaktor / Editor-in-Chief: Jiří Vaculík, Redakční rada / Editorial Board: Jiří Vaculík, Milan Smetana, Šimon Churý, Kateřina Uhrová, Táňa Arťušenková Autorské fotografie / Photographer: Radek Sitko Design / Design: Milan Smetana Evidenční číslo / Reg. No.: MK ČR E Vychází zdarma čtyřikrát ročně / Is edited four times a year free of charge Vydáno / Released:

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

IBM Connections pro firmy s Lotus Notes/Domino. Petr Kunc

IBM Connections pro firmy s Lotus Notes/Domino. Petr Kunc IBM Connections pro firmy s Lotus Notes/Domino Petr Kunc 42 % MANAŽERŮ SE ROZHODNE ŠPATNĚ ALESPOŇ JEDNOU TÝDNĚ 19 HODIN TÝDNĚ STRÁVÍME HLEDÁNÍM SPRÁVNÝCH INFORMACÍ 59 % ZAMĚSTNANCŮ NEMÁ VŠECHNA POTŘEBNÁ

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Microsoft Lync WEB meeting

Microsoft Lync WEB meeting User - documentation ENU and CZ version Microsoft Lync WEB meeting - Připojení k WEB meetingu prostřednictvím Microsoft Lync Date: 10. 5. 2013 Version: 0.2 ENU, CZ www.axiomprovis.cz Version description:

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_22_INOVACE_AJOP40764ČER Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

myavis NG MOBILE SOLUTIONS CRM s podporou obchodních procesů v terénu

myavis NG MOBILE SOLUTIONS CRM s podporou obchodních procesů v terénu myavis NG MOBILE SOLUTIONS CRM s podporou obchodních procesů v terénu KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ CRM PRO SPRÁVU A ŘÍZENÍ OBCHODNÍCH, MARKETINGOVÝCH A DISTRIBUČNÍCH ČINNOSTÍ, S PODPOROU PRÁCE V TERÉNU, PRO EFEKTIVNÍ

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u uživatelů ve veřejné správě Bez nutnosti nasazování dalšího

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Business correspondence Business English Ročník: Identifikace materiálu:

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade název cache GC kód Blahopřejeme, našli jste to! LOGBOOK Prosím vyvarujte se downtrade Downtrade (z GeoWiki) Je to jednání, kterého byste se při výměnách předmětů v keších měli vyvarovat! Jedná se o snížení

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB 1 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z KONFERENCE Vydalo ČVUT Praha, Stavební fakulta, ČR ZÁŘÍ 2000 Tématické oblasti konference Příprava a modelování realizace staveb

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více