ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332"

Transkript

1 Vlastík (dějepisná část vlastivědy) PONškla (Pachner) Úvdní brazvka Obrázky z českých dějin V prudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrvat Tisk testů min. 5 max. 100 tázek, uzavřený (výběr z něklika dpvědí) neb tevřený (uživatel musí dplnit dpvěď) test ve variantě pr žáka a pr učitele (s řešením) s mžnstí editace, výběr jednh až 15 histrických bdbí: V pravěku Dávní Slvané Ze starých pvěstí Přemyslvský stát Lucemburkvé Husitské války P husitských válkách Habsburkvé České země sučást Rakuska Stletí páry a elektřiny První světvá válka Republika českslvenská Druhá světvá válka Obnvená ČSR Návrat k demkracii Autři prgramu a Nápvěda (vprav nahře) Minimalizace a Knec prgramu (vprav nahře) Obrázky z českých dějin výukvý text Předchzí karta Zvětšit brázek (Lupa) Obsah kapitly (Diář) Tisk karty (Tiskárna) Shrnutí infrmací (Tlampač) - namluven Další karta Významní lidé Umělecké slhy Vývj českéh státu Událsti a lidé v čase K zamyšlení Kvízvá tázka V pravěku Archelgické nálezy Tábřiště lvců mamutů Mamut Věstnická Venuše a mužská sška Rytina kzrha Obydlí zemědělců Sekermlaty Hradiště Brnzvé předměty Nejstarší phřebiště Keltvé Keltské ppidum Dávní Slvané

2 Germáni a příchd Slvanů Slvanské bydlí Obytná stavba Slvanská sada Nájezd Avarů Sám Přísaha Sámvi Slvanské hradiště Velkmravská říše Rstislav Knstantin a Metděj Kstely Svatpluk Řemeslníci Ze starých pvěstí Pratec Čech Krk a jeh tři dcery Přemysl Oráč Vyšehrad Zalžení Prahy Děvín Dívčí válka Přemyslvský stát Přemyslvské hradiště Kníže Václav Václav a Bleslav Bleslav II. Biskup Vjtěch Král Vratislav II. Listina Fridricha Barbarssy Zlatá bula sicilská Osídlvání země Středvěké hrady Kláštery Knihy Anežka Česká Přemysl Otakar II. Pslední Přemyslvci Lucemburkvé Lucemburk na českém trůnu Jan Lucemburský Karel IV. Císař Karel IV. Krunvační klenty Hrad Karlštejn Středvěká vesnice Středvěká města Šlechta ve středvěku Václav IV. Husitské války Nespkjenst s církví Přijímání pd bjí

3 Zikmund Lucemburský Upálení Jana Husa Husité Tábr Husitské zbraně Husitské vjsk Bje s křižáky P husitských válkách Země bez krále Živt v 15. stletí Jednta bratrská Jiří z Pděbrad Mírvý prjekt Matyáš Krvín Vladislav II. Jagellnský Vladislavský sál Rzvj pdnikání Habsburkvé Nástup Habsburků Ferdinand I. Habsburský Rzvj řemesel a bchdu Česká šlechta Zemské desky Císař Rudlf II. Praha sídl císaře Živt ve městě Pražská defenestrace Stavvské pvstání Fridrich Falcký Bitva na Bílé hře Pprava na Starměstském náměstí Třicetiletá válka Jan Ams Kmenský Kmenskéh práce Živt p třicetileté válce Živt nevlníků České země sučást Rakuska Dba svícenská Marie Terezie Změny v říši Jsef II. Refrmy Jsefa II. Jedntná říše jeden jazyk Pčátky českéh divadla Divadl Buda Česká expedice Buditelé českéh nárda České nárdní brzení Plitické prbuzení Nárdní gardy Slvanský sjezd Na barikádách

4 Bje v Praze František Jsef I. Rakusk-Uhersk Stletí páry a elektřiny Manufaktura Textilní tvárna Parní lkmtiva Železnice Rzvj pdnikání Parník Tramvaj Autmbily Dělnické splky Zemská jubilejní výstava Kultura a umění Skl Nárdní divadl Cestvatelé První světvá válka Atentát na následníka trůnu Rzputání války Češi ve válce Mderní zbraně Legináři Legie v Rusku Zrzení Českslvenska Návrat T. G. Masaryka Republika českslvenská Nvý stát První prezident Nvé průmyslvé pdniky Hspdářský rzmach Stavba přehrad Zábava Spisvatel Karel Čapek Edvard Beneš Oživení výrby Sudety Phraniční pevnění Mnichvský diktát Druhá republika Druhá světvá válka Německ napadá Evrpu Příjezd Němců d Prahy Ptravinvé lístky Likvidace židů Českslvenští letci Zničení bce Lidice Partyzány zničená trať Slvenské nárdní pvstání Naše jedntka v SSSR Pražské pvstání

5 Osvbzení Prahy Obnvená ČSR Návrat d vlasti Obnva hspdářství Odsun Němců Zhršvání vztahů Únr 1948 Vláda jedné strany Slib ráje na zemi Scialismus s lidsku tváří 21. srpen 1968 Nrmalizace Uzavření hranic Vzrůst živtní úrvně Pmníky scialismu Návrat k demkracii Prtesty a demnstrace Církev a duchvní brda Máme hlé ruce! Generální stávka Prezident Václav Havel Vznik České republiky V prudu staletí 4 mduly Významní lidé Sám Rstislav Knstantin a Metděj Svatpluk Břivj Ludmila Václav Bleslav I. Slavník Vjtěch Břetislav I. Vratislav II. Ksmas Vladislav II. Přemysl Otakar I. Václav I. Anežka Česká Přemysl Otakar II. Václav II. Eliška Přemyslvna Jan Lucemburský Karel IV. Václav IV. Jan Hus Jan Žižka z Trcnva Zikmund Lucemburský Jiří z Pděbrad Vladislav II. Jagellnský Ferdinand I. Habsburský Rudlf II. Ferdinand II.

6 Jan Ams Kmenský Marie Terezie Jsef II. František Palacký Jsef Dbrvský Jsef Jungmann Václav Matěj Kramerius Jsef Kajetán Tyl Prkp Diviš Jsef Ressel Mirslav Tyrš František Křižík Karel Hynek Mácha Karel Havlíček Brvský Tmáš Garrigue Masaryk Edvard Beneš Klement Gttwald Gustáv Husák Václav Havel Umělecké slhy Nejstarší bdbí Slvané Keramické nádby Brnzvé předměty Nástrje a zbraně Šperky a mince Rmánský slh Gtika Renesance Bark Zemnice a plzemnice Předměty denní sptřeby Pčátky křesťanství Výrbky řemeslníků Spjení s křesťanstvím Rmánské kstely Hrady a hrazené dvrce Peníze Gtické hrady Vývj měst Měšťané Ozdbné prvky Zámky a paláce Rzvj měst Renesanční móda Cechvní znaky Barkní zámky Katlická církev Barkní móda Selské bark Klasicismus a empír Stavby Antické slupy Cpvý slh Malířství Rmantismus a secese Návrat k minulsti Nvé pstupy a materiály Secesní móda Rmantičtí umělci

7 Mderní umění Nvý způsb výstavby Svět mderní techniky Způsb bydlení Umělecká díla Vývj českéh státu Pravěké sídlení Sámva říše Velkmravská říše Pčátky českéh státu České knížectví České králvství Stát za psledních Přemyslvců Český stát za Lucemburků Dba husitská P husitských válkách Stát za vlády Jagellnců Habsburská mnarchie Rakusk-Uhersk Českslvenská republika Prtektrát Čechy a Mrava Pválečné Českslvesnk Česká a Slvenská Federativní republika Česká republika Událsti a lidé v čase Pravěk Vznik prvních států České knížectví Vládci a dba jejich vlády Událsti v datech Vládci a dba jejich vlády Událsti v datech České králvství Vládci a dba jejich vlády Událsti v datech České země sučást Rakuska Republika Hrajeme si 4 typy her Vládci a dba jejich vlády Událsti v datech Prezidenti a dba jejich vlády Událsti v datech Histrické pexes - brázkvé mžnst nastavit 1 až 5 kruhů: Představitelé státu Významní lidé Platidla a pečetě Erby Ve středvěku mžnst nastavit pčet hráčů: 1 hráč 2 hráči mžnst nastavit čas na prhlédnutí kartiček: 5 až 20 sekund mžnst nastavit rychlst táčení kartiček: 2 až 10 Hrát pexes Galerie brázků

8 Kd jsem? určvání neznámé sbnsti pdle textvé charakteristiky výběr ze 6 sbnstí v každém testu se určuje 12 pstav mžnst nápvědy Zbrazit prtrét zisk 1 bdu namíst 2 Kvartet přiřazvání histrické sby k zbrazené událsti výběr ze 4 sbnstí v každém testu se určuje 12 událstí mžnst nápvědy 50 na 50 zisk 1 bdu namíst 2 O přemyslvský pklad vyhdncvání celkem 40 tvrzzení výběr z mžnstí: Suhlasím/Nesuhlasím při správné dpvědi se hráč přiblíží pkladu Otázky z českých dějin 4 mduly služící k prcvičení učiva Kapitly z našich dějin klasický test mžnst nastavit 1 až 15 histrických bdbí: V pravěku 29 tázek Dávní Slvané 44 tázek Ze starých pvěstí 23 tázek Přemyslvský stát 97 tázek Lucemburkvé 52 tázek Husitské války 41 tázek P husitských válkách 41 tázek Habsburkvé 67 tázek České země sučást Rakuska 67tázek Stletí páry a elektřiny 58 tázek První světvá válka 27 tázek Republika českslvenská 45 tázek Druhá světvá válka 32 tázek Obnvená ČSR 37 tázek Návrat k demkracii 25 tázek mžnst nastavit pčet tázek: 5 až 100 na závěr slvní vyhdncení Kapitly z našich dějin bdba předchzíh testu pr 2 hráče mžnst nastavit 1 až 15 stejných histrických bdbí: V pravěku 29 tázek Dávní Slvané 44 tázek Ze starých pvěstí 23 tázek Přemyslvský stát 97 tázek Lucemburkvé 52 tázek Husitské války 41 tázek P husitských válkách 41 tázek Habsburkvé 67 tázek České země sučást Rakuska 67tázek Stletí páry a elektřiny 58 tázek První světvá válka 27 tázek Republika českslvenská 45 tázek Druhá světvá válka 32 tázek Obnvená ČSR 37 tázek Návrat k demkracii 25 tázek mžnst nastavit pčet tázek: 6 až 200 na závěr vyhdncení na stupních vítězů Cesta naší histrií suhrnný test 45 tázek na závěr vyhdncení přidělením medaile Cesta naší histrií suhrnný test 45 tázek na závěr vyhdncení předáním diplmu pr úspěšnéh řešitele

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Rzum d kapsy Albatrs - úvdní brazvka - Dům, Rzum, Kvíz, Rekrdy, Inf, Knec Dům interaktivní prhlídka Faustva dmu s dkazy d encyklpedie, d dlníh patra: Spuštění rzumu d kapsy Skladiště zajímavstí Zeměpis,

Více

Literatura. maturitní otázky 2007/08

Literatura. maturitní otázky 2007/08 Literatura maturitní tázky 2007/08 Maturitní tázky z českéh jazyka a literatury šklní rk 2007/2008 1. a) Starvěká rientální literatura 5 b) Jazykvěda a její discipliny 7 2. a) Antická literatura a její

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Vlastivěda 1 (starší české dějiny) Terasoft Úvodní menu možnosti Výuková část, testy, hry a encyklopedie a Pracovní listy a projektové vyučování Výuková část, testy, hry a encyklopedie Výuka Zde spustíte

Více

1. Vznik literatury, nejstarší světové literární památky

1. Vznik literatury, nejstarší světové literární památky 1. Vznik literatury, nejstarší světvé literární památky 1. Vznik literatury, nejstarší světvé literární památky Vznik literatury - příčiny, účely zachytit událsti, sdělit infrmace, vyjádřit myšlenky a

Více

AISCHYLOS THUKYDIDÉS HÉRODOTOS DÉMOSTHENES SOKRATES PLATÓN

AISCHYLOS THUKYDIDÉS HÉRODOTOS DÉMOSTHENES SOKRATES PLATÓN 1. Vznik literatury, nejstarší světvé literární památky Mezptámie SUMEROVÉ piktgrafické, pak klínvé písm BABYLOŇANÉ (1800 500 PŘ. N. L) Eps Gilgamešvi Egypt 4000 př. n. l. - Epigramy - Hymny - Achnatn

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírdvědecká fakulta katedra gegrafie Jan HERCIK DOPRAVNÍ SYSTÉMY ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVINSKA SE ZAMĚŘENÍM NA VEŘEJNOU DOPRAVU Transprtatin systems in the Czech republic

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOVÁ-LÁZNĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOVÁ-LÁZNĚ Tato metodika vznikla jako výstup národního projektu SIPVZ č. 00232P2006 Metodika využití VSW ve výuce na prvním stupni Základní školy, který řešila Základní škola a mateřská škola Lipová-lázně v roce

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium Šklní vzdělávací prgram pr smileté gymnázium 1. Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název škly: Gymnázium, Karviná, příspěvkvá rganizace Adresa: Mírvá 1442, Karviná - Nvé Měst, 735 06 IČ: 623 317 95 IZO:

Více

1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ...

1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ... Obsah 1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ... 5 3.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A PŘEDPOKLADY ROZVOJE

Více

Obsah. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace... 3. Charakteristika školy... 3. Orgány školy a další organizace...

Obsah. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace... 3. Charakteristika školy... 3. Orgány školy a další organizace... STUDIJNÍ BROŽURA 2015/2016 Obsah Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvkvá rganizace... 3 Charakteristika škly... 3 Orgány škly a další rganizace... 3 Lidé ve škle... 4 Organizace šklníh rku 2015/2016...

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU

Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU Odpověz na otázky: Který rok je považován za počátek středověku a jaká událost se k němu vztahuje? Která dvě data považujeme za konec středověku

Více

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Placení pplatku za kmunální dpad důležité změny str 1 S Martini d nvéh rku str 6 Prdej městských bytů str 24 Blanenský uličník Křížkvskéh str 5 Tříkrálvá sbírka str 6 Zpravdaj města Blanska čísl 2 2 ledna

Více

Vydává: Občanské sdružení SpK o.s. jako občasník č.05/09 Vychází: květen 2009

Vydává: Občanské sdružení SpK o.s. jako občasník č.05/09 Vychází: květen 2009 Vydává: Občanské sdružení SpK.s. jak bčasník č.05/09 Vychází: květen 2009 I.Dzvěděli jsme se že: Silnice V Krmpachu byl gedet zaměřující stávající stav a sbírající pznatky pr prjekt pravy silnice směrem

Více

Poř. číslo Název. mat. Autor Použitá literatura Metodika V-2-Vl-I-1-4.r.

Poř. číslo Název. mat. Autor Použitá literatura Metodika V-2-Vl-I-1-4.r. V-2 VLASTIVĚDA 1 Poř. číslo Název. mat. Autor Použitá literatura Metodika V-2-Vl-I-1-4.r. Světové strany, kraje ČR Palatová Monika ŠTIKOVÁ, Věra; TABARKOVÁ, Jana. Vlastivěda 4 : Poznáváme naši vlast. Brno

Více

Současný svět. představení ročníkového projektu (výstupu) s názvem Oběti extrémismu

Současný svět. představení ročníkového projektu (výstupu) s názvem Oběti extrémismu Sučasný svět Prjekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, pdpřený Evrpským sciálním fndem v rámci Operačníh prgramu Praha adaptabilita EXTREMISMUS Seminář v rámci aktivity č. 1 Vyučující: PhDr. Václav NEKVAPIL Cílem

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Český jazyk s PONšklu PONškla (Pachner) - úvdní brazvka - Nápvěda (?), Manuál, Licenční ujednání, Uknčit, přehled tématických kruhů: Trampty s hláskami ú, ů Tvrdé a měkké suhlásky Spdba znělsti Abeceda

Více

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2000000215 ZM7/ "? ^' Z7/ 05. zasedání Zastupitelstva města Brna knané d 14.4.2015 Název: Návrh na přistupení statutárníh města Brna

Více

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB listpad 2010 11 Jižní Mravu za prací i zábavu www.listyjm.cz POZOR! Sutěž letšní nvinku DREAMER! Čtěte na straně 5 Hejtman cenil Pdzimní pcta Leši Janáčkvi Věda a výzkum má zelenu Jižní Mrava se stává

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY Sciální pedaggika ZUZANA SLEZÁKOVÁ Obr Sciální pedaggika z phledu studentů danéh bru Bakalářská práce Veducí

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučvací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacíh bru Český jazyk a literatura RVP ZV a GV. Je pvinným

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný M: Práce s mapou Žák: orientuje se na mapě, pracuje s různými typy map - typy map OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ Rozvoj schopností poznávání K MYŠLENÍ V Evropa a svět nás

Více

Organizace, management a podpora výzkumu. Základy vědecké práce 5

Organizace, management a podpora výzkumu. Základy vědecké práce 5 Organizace, management a pdpra výzkumu Základy vědecké práce 5 JAK SE VÝZKUM SLEDUJE FINANCUJE 2 Výzkumná pracviště Akademie věd České republiky dbrné ústavy Ústav anrganické chemie Řež Ústav dějin umění

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

Bilanč ní tiskova konferenče

Bilanč ní tiskova konferenče Bilanč ní tiskva knferenče 29. ledna 2015 Zákn kultuře Legislativní blast návrh zákna byl v září 2014 rzeslán d meziresrtníh připmínkvéh řízení, jehž výsledkem byl, že návrh zákna nebyl předlžen vládě

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

Aktuality z regionu Zajímavosti a postřehy Kulturní akce Křížovka o cenu Sport

Aktuality z regionu Zajímavosti a postřehy Kulturní akce Křížovka o cenu Sport Městská plicie Oslavy v Kuřimi Chráněné bydlení Výstavy na Vysčině Eva Chmelvá Zámek Rájec Memriál Iv Medka Dálkvý pchd Neckyáda 12. 6. 25. 6. 2014 Čísl 12 Rčník XXII www.vx-cz.cz Cena 10 Kč Městská plicie

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více