Výroční zpráva 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA

2 Obsah Úvodní slovo... 3 Profil organizace... 3 Orgány společnosti... 3 Aktivity v roce Figurková školička... 4 Napsali o nás... 5 Finanční zpráva společnosti... 6 Rozvaha k Výkaz zisků a ztrát k Přehled příjmů a výdajů k Přehled příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů... 8 Úplný objem výdajů (nákladů) v členění na výdaje vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění činností doplňkových a na vlastní zprávu obecně prospěšné společnosti... 8 Stav a pohyb majetku k Stav a pohyb závazků k Příloha k účetní závěrce Figurka, o.p.s. k

3 Úvodní slovo Společnost vznikla z iniciativy dvou zakladatelek Martiny Kořenové a Petry Rožkové v lednu roku Cílem společnosti je podpora aktivit, které vedou k intelektuálnímu rozvoji dětí a mládeže prostřednictvím různých variací duševních her. Profil organizace Hlavní činnosti: provozování šachové školičky, organizování volnočasových aktivit dětí a mládeže výuka šachu u dětí s různým postižením šachové přednášky a semináře pořádání šachových turnajů výuka šachu v cizím jazyce propagace šachové hry zejména ve školách, školních a předškolních zařízeních provozování šachové webové stránky určené zejména dětem a šachistům začátečníkům propagace deskových her pořádání turnajů v deskových hrách vytváření metodických materiálů pro šachisty začátečníky a výroba metodických vydávání šachových publikací, publikací a materiálů o deskových hrách Financování: Pro svůj chod a cíle získává společnost finanční prostředky ze sponzorských darů, dotačních titulů a také z vlastních aktivit. Orgány společnosti Správní rada v roce 2006 Předseda: Mgr. Vladimír Kořen - redaktor ČT Členové: Ing. Věra Benešová - podnikatelka Miroslav Voráček - šachista a mistr republiky ve hře Othello Činnost správní rady: V roce 2006 proběhla celkem 2 řádná zasedání správní rady. 3

4 Dozorčí rada Předseda: JUDr. Daniela Drtinová - moderátorka ČT Členové: Květa Eretová mezinárodní šachová velmistryně Mgr. Jana Mašková - mezinárodní šachová mistryně Činnost dozorčí rady: V roce 2006 proběhlo 1 řádné zasedání dozorčí rady. Kontaktní údaje společnosti Sídlo společnosti : Figurka, o.p.s. Ruská ulice 1078/ Říčany u Prahy telefon: , Bankovní spojení: /0800 Aktivity v roce 2006 Obecně prospěšná společnost Figurka v počátečním půlroce svého fungování soustředila veškerou svou činnost na rozběhnutí základních mechanismů provozu. Po ustavení správní rady byla jmenována ředitelkou společnosti Ing. Petra Rožková. Zároveň byl sestaven tvůrčí tým, v jehož čele stojí mezinárodní šachová mistryně Martina Kořenová. Společnost uzavřela strategické partnerství s Českým šachovým svazem. Jako jeden z prvních cílů si společnost vybrala vytvoření životaschopné metodiky rozvoje intelektuálních schopností a dovedností u dětí mateřských škol, nižších ročníků základních škol a také speciálních škol. Úkol velmi nesnadný. Byly navázány kontakty s několika mateřskými školami, které umožnily testování jednotlivých návrhů metodiky v praxi přímo ve skupinách dětí. Mezi těmito mateřskými školami je třeba zmínit především 3. MŠ v Říčanech, MŠ ve Všestarech a také MŠ Modré nebe v Praze 1. Zároveň bylo podáno několik projektů k různým výzvám vypsaným kupříkladu MŠMT nebo magistrátem Hlavního města Praha, které by umožnily výrobu pomůcek, cvičebnic a pilotní odzkoušení metodiky. Hned první z projektů uspěl. Ve znamení jeho realizace se neslo druhé pololetí roku. Figurková školička Úspěšný projekt nese zkrácený název Figurková školička a získal více než dvou milionovou podporu z rozpočtu Hl.m. Prahy, MPSV a Evropského sociálního fondu. V rámci pilotního projektu se podařilo zajistit finanční prostředky nejenom pro tvorbu metodiky, ale také pro její odzkoušení ve velmi 4

5 náročných podmínkách speciálního školství. Podařilo se do projektu zapojit šest partnerských škol v Praze: ZŠ a SŠ při Jedličkově ústavu, ZŠ Don Bosco, ZŠ Integrál, ZŚ a SŠ v Olšinách, ZŠ pro sluchově postižené v Ječné ulici a ZŠ a SŠ Libčická. Celkově se do projektu zapojilo více než 250 dětí. Projekt pomáhá zdravotně postiženým dětem formou hry zdokonalit klíčové dovednosti - logické a abstraktní myšlení, matematické či motorické schopnosti. Navíc u dětí podporuje rozvoj jazykového a výtvarného citu a vede ke zvýšení sebevědomí dětí a perspektivnímu rozvoji osobnosti. Figurková školička se setkala s opravdu velkým zájmem jak ze strany učitelů a rodičů tak ze strany samotných dětí. V rámci projektu vzniklo šest speciálních cvičebnic pro jednotlivé šachové figurky. Nutno připomenout, že děti se neučí šachy, ale šachové prostředí jim umožňuje pochopit jednodušší logické rébusy, hádanky a kvizy. V rámci pedagogické části tvorby metodiky se uplatnily názory a zkušenosti předních speciálních pedagogů a psychologů kupříkladu paní Dany Trskové z Jedličkova ústavu. Do tvůrčího týmu se podařilo také získat vynikající autorskou dvojici výtvarnici Ivu Tošnarovou a hudebního skladatele Zdeňka Tošnara. Kromě cvičebnic se metodika uplatňuje ještě prostřednictvím speciálních rozebíratelných dřevěných šachů, velkých textilních šachovnic, magnetických tabulí. Mimo to nad rámec projektu byla vytvořena sada šedesáti šesti autorských písniček nahraných na CD a zpracovaných do notových zápisů. Napsali o nás Projekt Figurková školička vzbudil velký ohlas v médiích. Díky podpoře ze strany České televize vznikl kupříkladu cyklus dvouminutových spotů výuky šachu, který vysílal v průběhu roku 2006 program ČT4 Sport. Jeho moderátorkou je zakladatelka společnosti Martina Kořenová. Informace o Figurkové školičce se několikrát objevily ve vysílání stanic Českého rozhlasu a také v tištěných médiích. Deníky Bohemia: Malé děti jsou často neposedné a k učení se ne a ne přinutit. Přitom ale vyšší aktivita neznamená horší schopnosti. Jen se na to musí jít jinak než biflováním. A právě s tím chce pomoci nová výuková metoda Figurková školička. Rytmus života: Úlohy rozvíjejí dětský intelekt a představivost, učí děti posuzovat nové situace a hledat řešení. To se v život hodí MF Dnes: Královská hra dokáže zaujmout nejenom velmistry, ale možná pomůže i zdravotně postiženým dětem. Všechny výše uvedené činnosti jsou realizovány v rámci hlavní činnosti společnosti. 5

6 Finanční zpráva společnosti Rozvaha k

7 Výkaz zisků a ztrát k

8 Přehled příjmů a výdajů k Přehled příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů Tržby z prodeje služeb (šachový kroužek, školení pedagogů) 6600 Kč Tržby za vlastní výrobky 4280 Kč Prodej vlastních produktů: dřevěná šachová stavebnice a cvičebnice Věž Úroky Česká spořitelna Přijaté příspěvky (dary) Vladimír Kořen, Říčany David Rožek, Všestray Petra Rožková, Všestary Provozní dotace Projekt Figurková školička JPD3 21,09 Kč ,00 Kč Kč Kč Kč ,81 Kč Úplný objem výdajů (nákladů) v členění na výdaje vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění činností doplňkových a na vlastní zprávu obecně prospěšné společnosti Společnost Figurka, o.p.s. vynaložila veškeré náklady v rámci plnění obecně prospěšných služeb. Stav a pohyb majetku k Dlouhodobý drobný hmotný majetek Rok pořízení 2006 Externí disk 60GB Tiskárna HP Office jet psc1410 Notebook Asus A6RP Notebook Asus A6RP Dlouhodobý drobný nehmotný majetek Rok pořízení 2006 Office Pro2003Win Kč 2057 Kč 21745,50 Kč 21745,50 Kč 4672 Kč 8

9 Stav a pohyb závazků k Dlouhodobé závazky celkem Ostatní závazky dlouhodobé: půjčka manželé Kořenovi Ostatní závazky dlouhodobé: půjčka manželé Rožkovi Ostatní závazky dlouhodobé: Holoubek ,50 Kč 60933,50 Kč 35500,00 Kč ,00 Kč Jiná pasiva Výdaje příštích období ,12 Kč (výdaje v rámci projektu Figurková školička zejm. autorské smlouvy) 9

10 Příloha k účetní závěrce Figurka, o.p.s. k Název a sídlo společnosti: Figurka, o.p.s. Ruská 1078/ Říčany IČ: Právní forma: Obecně prospěšná společnost (právnická osoba podle zákona č. 248/1995 Sb.) Datum vzniku: 27.ledna 2006 Registrace: Společnost zapsána v rejstříku obecně prospěšných společnosti z rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze oddíl O, vložka 411 Předmět činnosti: Obecně prospěšné služby: provozování šachové školičky, organizování volnočasových aktivit dětí a mládeže výuka šachu u dětí s různým postižením šachové přednášky a semináře pořádání šachových turnajů výuka šachu v cizím jazyce propagace šachové hry zejména ve školách, školních a předškolních zařízeních provozování šachové webové stránky určené zejména dětem a šachistům začátečníkům propagace deskových her pořádání turnajů v deskových hrách vytváření metodických materiálů pro šachisty začátečníky a výroba metodických pomůcek pro výuku šachu vydávání šachových publikací, publikací a materiálů o deskových hrách Orgány společnosti ke dni sestavení účetní závěrky jsou: Správní rada Předseda: Mgr. Vladimír Kořen - redaktor ČT Členové: Ing. Věra Benešová - podnikatelka Miroslav Voráček - šachista a mistr republiky ve hře Othello 10

11 Dozorčí rada Předseda: JUDr. Daniela Drtinová - moderátorka ČT Členové: Květa Eretová mezinárodní šachová velmistryně Mgr. Jana Mašková - mezinárodní šachová mistryně Zakladatelé Ing. Petra Rožková Mgr. Martina Kořenová Fondy Účetní jednotka nemá vytvořen rezervní fond (učet 911) ani jiné fondy. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období Výsledek hospodaření účetního období roku 2006 je evidován na účtě 932 neuhrazení ztráta z minulých let. Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den Účetním obdobím je kalendářní rok. Rozvahovým dnem dle 19 odst. 1 ZoU je Účetní metody, způsoby oceňování a odpisování Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňovaní v předkládané účetní závěrce jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 575/2002 Sb. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek byl oceněn v ceně pořízení včetně vedlejších pořizovacích nákladů. Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je účtován přímo do nákladů. Ocenění a účtování nakupovaných zásob Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou, která obsahuje cenu pořízení zásob a náklady související s pořízením. Zásoby zboží jsou účtovány metodou B. Způsob zpracování účetních záznamů, místo a způsob jejich úschovy Účetnictví bylo zpracováno v účetním programu Access. Veškeré účetní záznamy a doklady jsou uschovány v kanceláři společnosti Figurka, o.p.s. Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností VH před zdaněním z hlavní činnosti: ,90 Kč (ztráta) Výsledek hospodaření pro účely daně z příjmu: 0 Kč 11

12

Výroční zpráva 2007. Elpida plus, o.p.s.

Výroční zpráva 2007. Elpida plus, o.p.s. Výroční zpráva 27 Elpida plus, o.p.s. Elpida plus, o.p.s. Bartolomějská 11 PRAHA 1 IČ 2794876 Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským soudem v Praze oddíl O, vložka 515 OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Úvodní slovo předsedy správní rady 4 II. Profil 6 III. Základní údaje 7 IV. Aktivity 2013 10 V. Finanční část 16

Více

Nadace Educa Výroční zpráva 2007

Nadace Educa Výroční zpráva 2007 Nadace Educa Výroční zpráva 2007 40 38 Obsah Úvodní slovo předsedkyně správní rady 2 Zamyšlení nad fotografiemi Karla Cudlína 6 Činnost Nadace Educa 10 Některé výsledky OPEN GATE v roce 2007 16 Orgány

Více

V ý ro č n í z p r áv a

V ý ro č n í z p r áv a Výroční zpráva 07 O bsah Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Struktura společnosti... 7 Aktivity v roce 2007 Naše aktivity v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví... 10 Naše aktivity v

Více

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 09 Obsah 09 Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 Zasedání Správní rady v roce 2010 ve složení (zleva): Ing. Miroslav Weis, Bc. Radek Vonka, Ing. Vladislav Raška,

Více

Mateřská škola - Liberecká jazyková školka, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008

Mateřská škola - Liberecká jazyková školka, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008 Mateřská škola - Liberecká jazyková školka, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008 1. Úvod Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Mateřské školy - Liberecké jazykové školky o.p.s. ( organizace ) je předkládána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Centrum podpory, o.

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2012 Obsah Obsah... 2 Úvod... 4 1. Údaje o společnosti... 5 1.1. Kontaktní a identifikační data... 5 1.2. Struktura společnosti... 5 1.3. Informace

Více

ční zpráva 2004 výro

ční zpráva 2004 výro výroční zpráva 2004 Planeta Země, Marek Adam, 13 let, Dětský domov se speciálními školami Dlažkovice/ kresba byla použita na obálku Důvěra v děti, v jejich nadání a schopnosti, jim otevírá cestu, jak

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpráva o hospodaření za rok 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpráva o hospodaření za rok 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpráva o hospodaření za rok 2010 Obsah Základní údaje... 3 Úvod... 4 Smysl a cíl nadace... 5 Projekty roku 2010... 7 Benefice Rosti Čapka... 7 Benefiční koncert a setkání sponzorů v Domově

Více

1) Poslání Společnosti

1) Poslání Společnosti Výroční zpráva 2014 Obsah 1) Poslání Společnosti...1 2) Historie Společnosti... 2 3) Lidé ve Společnosti... 2 4) Činnost Společnosti... 3 5) Dárci, partneři a spolupracovníci... 14 6) Kontakty... 15 7)

Více

POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS 2011

POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS 2011 Výroční zpráva POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS 2011 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS 2011 I. Úvodní slovo předsedy správní rady 6 II. Profi l 8 III. Základní

Více

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Úvodem Rok 2005 znamenal pro obecně prospěšnou společnost Partnerství další období rozvoje. Podařilo se nám nejen zvýšit počet realizovaných projektů a služeb, ale také rozšířit jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 Vážení přátelé, předkládáme Vám zprávu o činnosti a hospodaření Nadace Educa v roce 2003. Chtěli bychom Vás informovat o vývoji projektů v uplynulém roce, ale také o našich

Více

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLECANY VÝROČNÍ ZPRÁVA

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLECANY VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLECANY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLECANY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Obsah 5 7 9 12 17 Úvodní slovo Novinky v roce 2012 Naše činnost v roce 2012 Hospodaření příloha

Více

Obsah. Přílohy: Příloha k účetní závěrce 2011 Zpráva nezávislého auditora

Obsah. Přílohy: Příloha k účetní závěrce 2011 Zpráva nezávislého auditora VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah 1. Rok 2011 2. Úvodní slovo předsedkyně správní rady 3. Poslání Nadačního fondu GSK 4. Lidé v nadačním fondu a partneři 5. Aktivity zřizovatele společnosti GSK 6. Grantové řízení

Více

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 23, 357 61 Březová Příloha účetní závěrky k 31. 12. 213 Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb. a s Vyhláškou č. 54/22 Sb. ve znění

Více

Výroční zpráva společnosti Metropolnet, a. s. za rok 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

Výroční zpráva společnosti Metropolnet, a. s. za rok 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. Výroční zpráva společnosti Metropolnet, a. s. za rok 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2004 Výroční zpráva společnosti Metropolnet, a. s. za rok 2004 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...

Více

Nadace Educa Výroční zpráva 2010

Nadace Educa Výroční zpráva 2010 Nadace Educa Výroční zpráva 2010 2 název oddílu Výroční zpráva Nadace Educa za rok 2010 Obsah Orgány Nadace Educa 4 Základní údaje o Nadaci Educa a předpokládaný vývoj činnosti 6 Projekty Nadace Educa

Více

Úvodní slovo ředitele. Zpráva o činnosti správní rady v roce 2014. Personální obsazení TC HK. (k datu 31. 12. 2014)

Úvodní slovo ředitele. Zpráva o činnosti správní rady v roce 2014. Personální obsazení TC HK. (k datu 31. 12. 2014) Obsah Úvodní slovo ředitele str. Personální obsazení TC HK (k 4) str. Zpráva o činnosti správní rady v roce 4 str. Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 4 str. 4 Změny zakládací listiny, změny ve složení

Více

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Zpráva dozorčí rady o příjmech a výdajích Sdružení za rok 2006 Stav finančních prostředků k 1.1.2006 Peníze v pokladně: Peníze na běžném účtu: Celkem 29.444,00 Kč 109.059,11

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Václava Trojana 1483/5, Praha 10 - Uhříněves, PSČ: 104 00, IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského

Více

zpráva 2011 výroční zpráva 2011 výroční zpráva 2011 výroční zpráva 2011 výroční zpráva 2011 výroční zpráva 2011

zpráva 2011 výroční zpráva 2011 výroční zpráva 2011 výroční zpráva 2011 výroční zpráva 2011 výroční zpráva 2011 publica eruditio zpráva 2011 zpráva 2011 zpráva 2011 výroční zpráva 2011 výroční zpráva 2011 výroční zpráva 2011 výroční zpráva 2011 výroční zpráva 2011 výroční zpráva 2011 výroční zpráva 2011 zpráva 2011

Více

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Výroční zpráva 212 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Úvodní slovo předsedy představenstva Poslání společnosti a Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v ruce držíte výroční zprávu organizace Náhradním rodinám, o. p. s. za rok 2014. Tento rok byl čtvrtým v naší historii podpory náhradních rodin a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 201. www.ceskesvycarsko.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 201. www.ceskesvycarsko.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 201 www.ceskesvycarsko.cz O bsah Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 Aktivity v roce 2010 Naše aktivity v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví...

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Václava Trojana 1483/5, Praha 10 - Uhříněves, PSČ: 104 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského

Více