Počítačové sítě. Architektura TCP/IP. V současnosti nejpoužívanější síťová architektura (primární architektura sítě Internet) Implementace TCP/IP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Počítačové sítě. Architektura TCP/IP. V současnosti nejpoužívanější síťová architektura (primární architektura sítě Internet) Implementace TCP/IP"

Transkript

1 Počítačové sítě Architektura TCP/IP V současnosti nejpoužívanější síťová architektura (primární architektura sítě Internet) Implementace TCP/IP User-end systémy (PC, servery, ) - implementace všech funkčních vrstev Mezilehlé uzly (switche, routery..) - implementace spodních funkčních vrstev Vývoj TCP/IP 1973 zahájení vývoje na základě zadání DoD U.S.A. projekt DARPA 1976 vznik protokolu Ethernet pro LAN 1983 TCP/IP zvolen za základní protokol ARPAnetu internet 1984 implementace TCP/IP do OS UNIX 1989 Internet 1992 WWW Počítačové sítě - architektura TCP/IP 1

2 Počítačové sítě Architektura TCP/IP Sada protokolů přiřazených do třech funkčních vrstev TCP/IP Protocol Family Implementace na různých systémových platformách Architektura TCP/IP je standard de facto Standardy TCP/IP dokumenty RFC (Request for Comments), volně přístupné Charakteristika TCP/IP dominantní postavení, ale: Současným požadavkům již příliš nevyhovuje Nutnost řešit nedostatečnosti vytvářením funkčních mezivrstev a novými protokoly Výhoda: nespecifikuje vlastní řešení přístupu k datovému spoji - vytváří rozhraní pro různé přenosové technologie LAN a WAN Počítačové sítě - architektura TCP/IP 2

3 Počítačové sítě Architektura TCP/IP Architektura TCP/IP vs. Referenční model OSI Počítačové sítě - architektura TCP/IP 3

4 Počítačové sítě Architektura TCP/IP Rozhraní IP vrstvy a vrstev přenosových Počítačové sítě - architektura TCP/IP 4

5 Počítačové sítě Architektura TCP/IP Vrstva síťová (Internet Layer) směrování a přepojování datagramu, fragmentace/defragmentace datagramů - protokoly: IP (Internet Protocol) základní protokol sítě, vysílá datagramy, fragmentuje a znovusestavuje datagramy, služba bez spojení, současná verze IPv4 následující IPv6 ARP, RARP (Address Resolution Protocol, Reverse ARP) mapování logické síťové (IP) adresy do do fyzické (MAC) adresy a naopak ICMP (Internet Control Message Protocol) generace řídících zpráv o chybách a nestandardních událostech při přenosu datagramu IGMP (Internet Group Management Protocol) správa síťových skupin mapování skupinové MAC adresy do síťové skupinové adresy OSPF (Open the Shortest Path First) směrovací protokol a další Počítačové sítě - architektura TCP/IP 5

6 Počítačové sítě Architektura TCP/IP Vrstva transportní (Transport Layer) koncový přenos mezi dat mezi komunikujícími procesy (odpovídá transportní vrstvě OSI), protokoly: TCP (Transmission Control Protocol) služba se spojením UDP (User Datagram Protocol) služba bez spojení Počítačové sítě - architektura TCP/IP 6

7 Počítačové sítě Architektura TCP/IP Vrstva aplikační (Application Layer) Množina protokolů poskytujících uživatelské síťové služby a systémové síťové služby (např. směrovací protokoly), Závislost na určitém typu transportu dat (TCP nebo UDP) nebo možnost volby Aplikační vrstva se stále rozšiřuje o nové protokoly Aplikační protokoly systémové DNS (Domain Name Service) přiřazení IP adresy k doménovému jménu SNMP (Simple Network Management Protocol) podpora správy sítí Aplikační protokoly uživatelské - příklady TELNET virtuální terminál (vzdálený přístup k hostitelskému systému) FTP (File Transfer Protocol) přenos souborů mezi uzly SMTP (Simple Mail Tranfer Protocol) přenos elektronické pošty Počítačové sítě - architektura TCP/IP 7

8 Počítačové sítě IP vrstva IPvrstva Protokoly: IP, ARP, RARP, ICMP, IGMP, OSPF Počítačové sítě - architektura TCP/IP 8

9 Počítačové sítě IP vrstva Multiplexing služby protokolu IP Počítačové sítě - architektura TCP/IP 9

10 Počítačové sítě IP vrstva IP vrstva Adresace Směrování PDU Fragmentace Logická síťová adresa 32 bitů (4 oktety) zápis dotted decimal 2 části identifikátor IP sítě (IP network address) + číslo uzlu (host/node address) příklad: Centrálně řízené přidělování adres hierarchie NIC Typy adres: třída A N.H.H.H třída B N.N.H.H třída C N.N.N.H Počítačové sítě - architektura TCP/IP 10

11 Počítačové sítě IP vrstva IP adresy - unikátní identifikátory uzlů v Internetu přidělené organizací IANA (Internet Assigned Numbers Authority) unicast třídy A, B, C multicast třída D V oblastech unicast i multicast adres má IANA vyhrazené bloky adres (RFC 3300 Special-Use IPv4 Addresses) IP adresy privátní pro používání v intranetech (RFC 1918 Address Allocation for Private Internets ) třída A třída B třída C Počítačové sítě - architektura TCP/IP 11

12 Počítačové sítě IP vrstva Metody adresování privátních sítí intranetů NAT (Network Address Translation) opakované přidělování adres PAT (Port Address Translation) jedna společná adresa Počítačové sítě - architektura TCP/IP 12

13 Počítačové sítě IP vrstva Způsob přidělování IP adres delegování na úrovně kontinentů a státní úrovně APNIC (Asia Pacific Network Information Centre) - Asia/ Pacific Region ARIN (American Registry for Internet Numbers) - North America and Sub-Sahara Africa LACNIC (Regional Latin-American and Caribbean IP Address Registry) Latin America and some Caribbean Islands RIPE NCC (Réseaux IP Européens) - Europe, the Middle East, Central Asia, and African countries located north of the equator V ČR přidělení IP adres je spojeno s registrací domén - společnost CZ.NIC, z.s.p.o. Počítačové sítě - architektura TCP/IP 13

14 Adresy typu A Bity Počítačové sítě IP vrstva Rozsah adres: Počet adres uzlů: Adresy typu B Bity Rozsah adres: Počet adres uzlů: Počítačové sítě - architektura TCP/IP 14

15 Adresy typu C Počítačové sítě IP vrstva Bity Rozsah adres: Počet adres uzlů: 254 Adresy typu D (identifikace síťových skupin) Bity Rozsah identifikátorů skupin: Počítačové sítě - architektura TCP/IP 15

16 Počítačové sítě IP vrstva rozdělení adresového prostoru Typ adresy Rozsah adres Poznámka A B C Vyhrazeno Používáno Vyhrazeno * Vyhrazeno Používáno Vyhrazeno Vyhrazeno Používáno Vyhrazeno D E Počítačové sítě - architektura TCP/IP Speciální účel Nepoužito Vyhrazeno ** 16

17 Počítačové sítě IP vrstva rozdělení adresového prostoru * Adresa je vyhrazena pro OS UNIX je adresa interního síťového rozhraní logického - (loopback) ** Adresa je IP globální broadcast pokrývá všechny IP uzly všech IP sítí datagramy s touto adresou jsou na IP směrovačích filtrovány Maska sítě filtruje z IP adresy adresu IP sítě (nebo podsítě viz dále) Implicitní masky: Třída A Třída B Třída C Počítačové sítě - architektura TCP/IP 17

18 Počítačové sítě IP vrstva podsítě IP podsítě (subsítě) Rozdělení velké sítě na řadu menších podsítí Velikost podsítě určuje správce Směrovač používá masku podsítě a IP adresu cílového uzlu k určení cílové podsítě Pro vytvoření adres podsítí se použijí horní bity z pole H (adresa uzlu) Maska podsítě implicitní maska sítě + bity z pole H použité pro adresování podsítí IP broadcast Adresa pokrývající všechny uzly dané sítě nebo podsítě Počítačové sítě - architektura TCP/IP 18

19 Počítačové sítě IP vrstva Metody adresace v LAN Hierarchie tříd A, B, C (Classfull Addressing) masky pro určitou třídu CIDR (Classless Inter-Domain Routing) princip prefixů adres Podsítě určení podsíťové masky (subnet mask) podle počtu adresovaných zařízení v podsíti v jedné LAN (tj. na všech rozhraní routeru) pouze jedna podsíťová maska NAT (Network Address Translation) překlad veřejných adres do privátních úspora veřejných adres VLSM (Variable Length Subnet Mask) v jedné LAN více různých podsíťových masek (tj.každé rozhraní má jinou masku) využití zpravidla u privátních adres Počítačové sítě - architektura TCP/IP 19

20 Podsítě vs. VLSM Počítačové sítě IP vrstva Prefixy pro jednotlivé sítě se určují podle potřeby VLSM využívá efektivněji adresní prostor Pro dvoubodová spojení max. prefix /30 Classfull vs. Classless Lepší využití adresního prostoru Společný prefix skupiny sítí (supernetting) Možnost agregace záznamů ve směrovacích tabulkách směrovačů Počítačové sítě - architektura TCP/IP 20

21 Počítačové sítě IP vrstva - směrování Směrování - výběr cesty pro datagram: Přímé směrování - předání cílovému uzlu na téže IP síti/podsíti Nepřímé směrování - předání některému ze směrovačů na téže síti/subsíti Do rámce je třeba vložit MAC adresu cílového uzlu (u přímého směrování) nebo MAC adresu směrovače (u nepřímého směrování) Počítačové sítě - architektura TCP/IP 21

22 Počítačové sítě IP vrstva - směrování Vyhledání MAC adresy (pro sestavení rámce) ke známé IP adrese Řešení: protokol ARP (Address Resolution Protocol): Vyšle rámec s ARP dotazem (ARP request) na MAC broadcast cílovou adresu Uzel, který poznal svou IP adresu uloženou v ARP dotazu vygeneruje ARP odpověď (ARP reply), do které svou MAC adresu vloží ARP cache uchovává záznamy získané v předchozích ARP aktivitách Počítačové sítě - architektura TCP/IP 22

23 Počítačové sítě IP vrstva - směrování Protokol ARP (Address Resolution Protocol) Počítačové sítě - architektura TCP/IP 23

24 Počítačové sítě IP vrstva - směrování Vyhledání IP adresy ke známé MAC adrese pro konfiguraci síťového rozhraní Řešení: protokol RARP (Reverse Address Resolution Protocol) Použití např. v bezdiskové pracovní stanici, terminálu apod. - vyšle rámec s RARP dotazem (RARP request) na MAC broadcast Odpoví RARP server (RARP reply), který má uloženu mapu přiřazení MAC IP pro obsluhované uzly Počítačové sítě - architektura TCP/IP 24

25 Počítačové sítě IP vrstva - směrování Protokol RARP (Reverse Address Resolution Protocol) Počítačové sítě - architektura TCP/IP 25

26 Počítačové sítě IP vrstva - směrování Formát zprávy ARP/RARP protokolu v rámci Ethernet Počítačové sítě - architektura TCP/IP 26

27 Počítačové sítě IP vrstva - směrování Nepřímé směrování směrovací mapy (směrovací tabulky) Směrovací tabulky mapy pro určení cesty Směrovací tabulky směrovačů statické (manuálně vytvořené), dynamické (směrovač vytvoří mapu určitým algoritmem z informací získaných prostřednictvím směrovacích protokolů) topologie celé sítě (směrovací oblasti) Směrovací tabulky koncových uzlů minimální mapy obsahují záznam, který specifikuje výchozí směrovač (default router) Počítačové sítě - architektura TCP/IP 27

28 Počítačové sítě IP vrstva Protokoly: IP, ARP, RARP, ICMP, IGMP, OSPF Počítačové sítě - vrstva IP 1

29 Počítačové sítě IP vrstva Další protokoly IP vrstvy (ICMP, IGMP, OSPF a další vkládají svá PDU do IP datagramů IP datagramy jsou zapouzdřeny do rámců protokolů data-link vrstvy (např. IEEE 802.3, IEEE , FDDI) Protokoly ARP a RARP vkládají své zprávy přímo do rámců data-link vrstvy (nikoliv do IP datagramů) Počítačové sítě - vrstva IP 2

30 IP protokol Vytváří datagramy Počítačové sítě IP vrstva Zajišťuje přenos datagramů přes směrovače, které rozhodují o přenosové trase (služba bez spojení) V případě potřeby (velikost datagramu > MTU) rozděluje pakety na fragmenty každý fragment je samostatný datagram Defragmentace (znovusestavení fragmentů) se provádí na cílovém systému IP poskytuje službu transportním protokolům UDP a TCP, připojuje IP záhlaví před UDP datagramy a TCP segmenty Pořadí přenášených bitů big endian Počítačové sítě - vrstva IP 3

31 Počítačové sítě IP vrstva IP záhlaví PDU transportní vrstvy 20 B + IP option VERSION HLEN TYPE OF SERVICE/DSCP + ECN TOTAL LENGTH IDENTIFICATION FLAGS FRAGMENT OFFSET TIME TO LIVE HEADER CHECKSUM SOURCE IP ADDRESS DESTINATION IP ADDRESS IP OPTION (PADDING na hranici 4 B ) PDU transportní vrstvy PROTOCOL Počítačové sítě - vrstva IP 4

32 Počítačové sítě IP vrstva Popis záhlaví IP datagramu Version b (4 b.) hodnota 4 pro IPv4 HLEN b (4 b.) délka záhlaví ve slovech (4 B). Hodnota: min. 5 (povinné záhlaví 20 B) max. 15 (pro záhlaví s volbami 60 B) Total Length b (16 b.) - celková velikost datagramu v B. Hodnota: min. 20 (datagram bez dat) max HEADER CHECKSUM b (16 b.) - kontrolní součet záhlaví (nikoliv datového obsahu) Počítačové sítě - vrstva IP 5

33 Počítačové sítě IP vrstva TIME-TO-LIVE b (8 b.) maximální počet průchodů přes mezilehlé směrovače při průchodu směrovačem je hodnota snížena o 1. Je-li TTL=0/1 a datagram není v cílové IP síti chybová ICMP zpráva PROTOCOL b (8 b.) kód protokolu, jehož PDU je v datagramu zapouzdřeno Protokol kód Protokol kód IPv4 00 UDP 17 ICMP 01 TCP 06 IGMP 02 Počítačové sítě - vrstva IP 6

34 Počítačové sítě IP vrstva Bity 8-15 Původní verze - pole TOS (Type of Service) specifikace požadavků na přenos datagramu Ø Precedence (0 7 ) význam (hodnota) datagramu Ø D (Delay) - přenos s minimálním zpoždění Ø T (Throughput) přenos s maximálním výkonem Ø R (Reliability) přenos s maximální spolehlivostí Ø C (Cost) přenos nejméně nákladný Přenos bez zvláštních požadavků TOS=0 Aby nastavení TOS bylo účinné, musí být podporováno všemi směrovači na přenosové cestě Počítačové sítě - vrstva IP 7

35 Bity 8-15 Nová verze pole DSCP a ECN Počítačové sítě IP vrstva DSCP (Differentiated Services CodePoint) řízení provozu s rozdílnými požadavky na přenos (QoS) ECN (Explicit Congestion Notification) dva bity pro řízení přenosů (prevence proti zahlcení a následné ztrátě datagramů) Počítačové sítě - vrstva IP 8

36 Počítačové sítě IP vrstva Řízení fragmentace - bity Identifikace fragmentu pole IDENTIFICATION (16 bitů) Příznak fragmentace pole FLAGS (3 bity, 1. je nevyužitý) DF Don t Fragment MF More Fragment nefragmentuje následují další fragmenty poslední fragment Umístění fragmentu v rámci původního datagramu (v počtu oktetů od prvního oktetu datagramu) pole FRAGMENT OFFSET (13 bitů) Počítačové sítě - vrstva IP 9

37 Počítačové sítě IP vrstva Pole IP OPTION formát definované volby: Vytvoření záznamu o směrování (Record Route Option) kód 0x07 Specifikace striktní přenosové cesty (Strict Source Routing Option) kód 0x89 Specifikace volné přenosové cesty (Loose Source Routing Option) kód 0x83 Časový snímek (v msec uplynulých po půlnoci) přenosové cesty (Time Stamp Option) kód 0x44 Problém IP voleb: aby volby měly smysl, musely by být implementovány na všech mezilehlých zařízeních (routerech) na přenosové cestě (a to nebývají) Počítačové sítě - vrstva IP 10

38 Počítačové sítě IP vrstva protokol ICMP Protokol ICMP (Internet Control Message Protocol) informace o chybách a jiných významných událostech IP datagram s ICMP zprávou Počítačové sítě - vrstva IP 11

39 Počítačové sítě IP vrstva protokol ICMP Kde je ICMP zpráva je generována Cílovým uzlem datagramu, ke kterému se ICMP zpráva vztahuje Jedním z mezilehlých uzlů (směrovačů), kterými tento IP datagram prochází Kdy není ICMP zpráva generována IP datagram přenáší jinou ICMP zprávu Cílová adresa datagramu je typu IP broadcast nebo IP multicast Datagram obsahuje jiný fragment než první (viz pole FRAGMENT OFFSET) Zdrojová adresa datagramu je , (loopback), IP adresa typu IP broadcast nebo IP multicast Počítačové sítě - vrstva IP 12

40 Počítačové sítě IP vrstva protokol ICMP ICMP zprávy ICMP Echo Request - TYP=8, KÓD=0, data ICMP: Identifikátor zprávy Pořadové číslo zprávy Volitelná libovolná data ICMP Echo Reply - TYP=0, KÓD=0, data ICMP kopie dat z příslušné ICMP request ICMP Time Exceeded - TYP=11, KÓD=0/1, data ICMP : 4B 0 + záhlaví inkriminovaného IP datagramu (20B) + dalších 8 B Kód 0 - hodnota TTL=0/1 a IP datagram není v cílové IP síti generuje pouze router Kód 1 - vypršel čas pro znovusestavení fragmentů datagramu - generuje pouze cílový Počítačové uzel sítě - vrstva IP 13

41 Počítačové sítě IP vrstva protokol ICMP ICMP Destination Unreachable - TYP=3, KÓD=0-15, data ICMP: 4B 0 + záhlaví inkriminovaného IP datagramu (20B) + dalších 8 B Kód Význam Kód Význam 0 Nedostupná IP síť 6 Cílová IP síť neznámá 1 Nedostupný IP host 7 Cílový IP host neznámý 2 Nedostupný protokol 9 Administrativní zákaz přístupu do IP sítě 3 Nedostupný port 10 Administrativní zákaz přístupu k IP hostu 4 Nutná fragmentace, nastaven D příznak Určený router selhal ( 5 při IP volbě Source Routing ) Počítačové sítě - vrstva IP 11 Nedostupná IP síť pro požadovanétos 12 Nedostupný IP host pro požadovanétos 14

42 Počítačové sítě IP vrstva protokol ICMP ICMP Redirect Error TYP=5, KÓD=0-3, data ICMP: IP adresa směrovače, na který měl být datagram poslán (4B) záhlaví inkriminovaného IP datagramu (20B) dalších 8 B datagramu ICMP Redirect generuje směrovač, na který byl (nekorektně) datagram zaslán Počítačové sítě - vrstva IP 15

43 Počítačové sítě IP vrstva protokol ICMP ICMP 5 Redirect Error Zdrojový uzel v ICMP obdrží ve zprávě Redirect Error : IP adresu směrovače (nesprávného), kterou si má ve své tabulce opravit IP adresu směrovače, kam měl být datagram správně poslán (tu si musí zapsat do tabulky) IP adresu cílového uzlu, kam byl datagram posílán Kód 0 - přesměrování pro IP síť 1 - přesměrování pro IP host 2 - přesměrování pro IP síť a TOS 3 - přesměrování pro IP host a TOS Počítačové sítě - vrstva IP 16

44 Počítačové sítě IP vrstva protokol ICMP ICMP Time Stamp Request/Reply TYP=13/14, KÓD=0, data ICMP: Identifikátor (2B), pořadové číslo zprávy (2B) Čas odeslání (v msec uplynulých od půlnoci) (4B) Čas přijetí (4B) Čas odeslání odpovědi (4B) Počítačové sítě - vrstva IP 17

45 Počítačové sítě IP vrstva protokol ICMP ICMP Source Quench Error TYP=4, KÓD=0, data ICMP: 32 bitů 0 (4B) záhlaví inkriminovaného IP datagramu (20B) dalších 8 B datagramu může generovat směrovač nebo cílový systém, který nestíhá ICMP Parameter Problems Error TYP=12, KÓD=0/1, data ICMP: Ukazatel na chybný oktet v datagramu (1B) + 24 bitů 0 (3B) záhlaví inkriminovaného IP datagramu (20B) dalších 8 B datagramu Kód 0 chyba v hodnotě parametru Kód 1 požadovaný parametr (volitelný) chybí Počítačové sítě - vrstva IP 18

46 Počítačové sítě IP multicasting IP multicast mechanismus pro skupinovou komunikaci v IP vrstvě Zdroj vysílá jeden datagram, na multicast směrovačích se jeho kopie vysílají do větví multicast stromu (multicast spanning tree) Adresy typu D podpora IP multicastu Protokoly pro podporu IP multicast IP multicast směrovací protokoly Protokol skupinové adresace IGMP (Internet Group Management Protocol) 1

47 Počítačové sítě IP multicasting 2

48 Počítačové sítě IP multicasting 3

49 Počítačové sítě IP multicasting Adresy typu D (identifikace síťových skupin) Celkový rozsah identifikátorů skupin: Rozsah je rezervován pro směrovací protokoly a další protokoly pro řízení a správu multicast provozu Multicast směrovače vytvářejí multicast spanning tree Datagramy s cílovou adresou tohoto rozsahu nejsou dále forwardovány z multicast směrovačů. Rozsah je rezervován pro interní používání (v rámci organizace) 4

50 Počítačové sítě IP multicasting Rezervované adresy třídy D (příklady) Base Address (Reserved) All Systems on this Subnet All Routers on this Subnet OSPFIGP OSPFIGP All Routers OSPFIGP OSPFIGP Designated Routers RIP2 Routers Další příklady permanentních multicast adres CNN Multimedia Conference Calls Seznam rezervovaných multicast adres 5

51 Počítačové sítě IP multicasting IP multicast směrovací protokoly vytvářejí virtuální multicast stromy na směrovacích cestách pro přenosy v rámci multicast skupin (podle adres třídy D) PIM (Protocol Independent Multicast) - nezávislý protokol přenosu multicast. DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol) - směrovací protokol přenosu multicast s vektory vzdálenosti. MOSPF (Multicasts Open Shortest Path First) - protokol první nejkratší cesty pro přenos multicast. 6

52 Počítačové sítě IP multicasting 7

53 Počítačové sítě IP multicasting Protokol IGMPv1/IGMPv2/IGMPv3 (Internet Group Management Protocol) Dynamicky registruje členy, patřící do skupiny identifikovaných adresou třídy D. Hostitel identifikuje členství ve skupině odesláním zpráv protokolu IGMP a data zasílá vždy všem členům skupiny. Směrovače používající protokol IGMP pravidelně naslouchají zprávám protokolu IGMP a systematicky odesílají dotazy s cílem zjístit, které skupiny jsou v síti LAN aktivní. Směrovače spolu komunikují pomocí multicast směrovacích protokolů a pro každou skupinu připravují cesty pro spoje s přenosem typu multicast 8

54 Počítačové sítě IP multicasting Formát IGMP v1 zprávy 9

55 Formát IGMP v2 zprávy Počítačové sítě IP multicasting Type typ příkazy 0x11 query (vyhledávání obecné a specifikované) 0x12 - membership report (v1) 0x16 - membership report (v2) 0x17 membership leave 10

56 Počítačové sítě IP multicasting Nastavení cílové IP adresy v záhlaví datagramu Vyhledávání obecné - query (tj. all systems on subnet ) Vyhledávání určité skupiny - query identifikátor příslušné multicast skupiny Report (membership report) - příslušná multicast skupina Zpráva o opuštění skupiny (membership leave) (tj. all routers on subnet ) 11

57 Počítačové sítě IP multicasting Komunikace pod protokolem IGMP 12

58 Multicast adresace Počítačové sítě IP multicasting MAC pro IP multicast jsou rezervovány adresy v rozsahu 01:00:5E:00:00:00 01:00:5E:7F:FF:FF (OUI IANA = 00:00:5E) 23 bitů IP.adresy třídy D ( ) 13

59 Počítačové sítě IP multicasting Mapování IP adresy třídy D do MAC multicast adresy

60 Počítačové sítě IP multicasting Protokoly pro IP multicast 15

61 Počítačové sítě IP routing 1

62 Počítačové sítě IP routing IP sítě jsou propojeny směrovači - routery Funkce směrovačů odpovídá 3. vrstvě referenčního modelu OSI - L3 L3 odpovídá IP vrstvě architektury TCP/IP Směrovače provádějí přepojování datagramů mezi IP sítěmi (datagramová služba) Směrovače určují nejlepší cestu pro datagramy podle směrovacích map (tabulek), které obsahují celou topologii internetu (internet = propojené IP sítě) 2

63 Počítačové sítě IP routing Architektura internetu Core-network (jádro sítě) původní koncepce Core routers Autonomní systémy - současná koncepce Hraniční směrovače AS 3

64 Architektura Core-network 4

65 Architektura autonomních systémů 5

66 Počítačové sítě IP routing Směrovací mapy (směrovací tabulky) Směrovač získává informace o sítích Staticky (statické směrovací tabulky) Administrátorem ručně editované záznamy Směrovač nemůže vytvářet alternativní cesty, jestliže se nastavená cesta přeruší Možnost chybné konfigurace Riziko vzniku směrovacích smyček 6

67 Počítačové sítě IP routing Dynamicky (dynamické směrovací tabulky) Na základě informací periodicky šířených směrovacími protokoly se mapy vypočítávají podle určitého algoritmu Snadná adaptace na změny v topologii sítě Mezi směrovači musí být dohoda o implementaci stejného směrovacího protokolu 7

68 Připomeňme si: Počítačové sítě IP routing Přímé směrování - zdroj i cíl ve stejné IP síti Nepřímé směrování - zdroj a cíl v různých IP sítích Výchozí směrovač (default router) 8

69 Počítačové sítě IP routing Co obsahuje směrovací tabulka? Pro každou IP síť internetu záznam: Síť Brána Rozhraní Metrika Síť IP adresa sítě Rozhraní identifikátor rozhraní Brána - IP adresa rozhraní dalšího směrovače Metrika - zhodnocené parametry přenosové cesty (parametry jsou stanoveny protokolem) - např. počet směrovačů na přenosové cestě, cena za přenos, přenosová kapacita, zpoždění... 9

70 10

71 Počítačové sítě IP routing Princip směrovacích protokolů - šíření směrovacích informací po krocích Příklad: Sítě Network 1, Network 2, Network 3, Network 4 Routery RA, RB, RC, RD 11

72 Počítačové sítě IP routing Každý směrovač musí mít mapu pro celý internet - pro globální síť Internet je to nerealizovatelné Řešení: rozdělení Internetu na autonomní systémy Autonomní systém (AS) AS je komplex sítí a směrovačů AS je jedna administrativní doména se společnou směrovací strategií 12

73 Počítačové sítě IP routing Každý AS je registrován a má přidělen unikátní identifikátor ASN (16/32 bitů), který používají ke své identifikaci externí směrovací protokoly v procesu vzájemné výměny směrovacích informací Globální správce čísel ASN je IANA (RIPE NCC pro Evropu, CZ.NIC pro ČR) Dvě úrovně směrování v AS architektuře Uvnitř AS - směrování interními směrovacími protokoly (IGP - Interior Gateway Protocol) Mezi AS - směrování externími směrovacími protokoly (EGP -Exterior Gateway Protocol) 13

74 Počítačové sítě IP routing Propojení autonomních systémů Internetu 14

75 Počítačové sítě IP routing Dohody o tranzitu datových přenosů mezi AS - peering 15

76 Peering Počítačové sítě IP routing Peeringová centra v ČR NIX (Neutral Internet Exchange) - NIX.CZ, z.s.p.o. CBIX (Commercial Brno Internet Exchange) - Master Internet, s.r.o. 16

77 Počítačové sítě IP routing Algoritmy pro výpočet směrovacích cest Distance Vector Algorithmus (DVA) Link State Algorithmus (LSA) Princip DVA 1. Směrovače periodicky vysílají obsah své směrovací tabulky 2. Směrovače přijímají informace vysílané ostatními směrovači a podle nich aktualizují obsah své tabulky 3. Směrovací tabulky obsahují částečné informace o vzdálených oblastech sítě 17

78 Počítačové sítě IP routing Charakteristika DVA Protokoly založené na DVA definují malé přirozené číslo, které omezuje hodnotu DISTANCE (tzv. max. hop-count). Pokud v tabulce dojde k dosažení této hodnoty, síť se považuje za nedosažitelnou a záznam se z tabulky odstraní Protokoly jsou tedy vhodné pro nepříliš rozsáhlé sítě 18

79 Počítačové sítě IP routing DVA algoritmus Bellman-Ford Cíl je vytvořit tabulku: Net Gateway Distance ( hopcount ) Distance je počet směrovačů, přes které musí datagram projít na trase do cílové sítě Směrovač šíří svou směrovací tabulku IP broadcastem/ip multicastem Jestliže přijme směrovač novou informaci (záznam pro síť, kterou ve své tabulce nemá nebo je v záznamu pro známou síť kratší hopcount, svou tabulku opraví) 19

80 Počítačové sítě IP routing Vytvoření tabulky zahrnuje: 1. Vytvoření záznamů pro sousedící sítě 2. Podle postupně (po krocích) přijímaných obsahů tabulek sousedních směrovačů se tvoří záznamy pro vzdálenější sítě 3. Hodnota hopcount přijatá od sousedního směrovače se vždy zvýší o 1 Nevýhody DVA: Periodicky se vysílají celé tabulky U větších sítí to jsou velké datové pakety Přenosy velkých tabulek zatěžují sítě 20

81 Princip LSA Počítačové sítě IP routing 1. Směrovače vysílají pouze informace ( Link State Packets - LSP) o stavu spojů, ke kterým jsou připojeny. 2. LSP jsou vysílány všem ostatním směrovačům ( flooding ) ve stejné směrovací oblasti přenosy 3. Každý směrovač si vytváří z obdržených informací kompletní topologickou mapu sítě 21

82 Počítačové sítě IP routing Podle mapy jsou určeny nejlepší cesty k cílovým sítím (Dijkstra algoritmus) Metrika LSA - cost (administrativně nastavená pro každou cestu) Směrovač zpracovává pouze změny stavů spojů, které obdrží v LSP a potom znovu spočítá nejkratší cestu Výhody LSA: Pakety protokolů LSA jsou mnohem kratší než u protokolů DVA, velikost jejich obsahu nezávisí na velikosti sítě Protokoly LSA jsou vhodné i pro velmi rozsáhlé sítě 22

83 Počítačové sítě IP routing Interní protokoly - IGP Protokol RIPv1 a RIPv2 (Routing Information Protocol version 1/2) Protokol OSPF (Open-the Shortest-Path-First) 23

84 Počítačové sítě IP routing Charakteristika RIPv1 a RIPv2 Algoritmus DVA Metrika hopcount (max. hopcount = 16) Vysílání RIP zpráv IP broadcastem každých 30 sec Pokud není přijata RIP zpráva po dobu 180 sec, platnost směrovací tabulky vyprší (dojde ke ztrátě konektivity) Použití v malých a středních sítích Implementace RIP protokolu jsou součástí OS Unix Protokol RIP nevytváří alternativní cesty Problémy RIP protokolu: pomalé šíření informace náchylnost ke vzniku směrovacích smyček 24

85 Počítačové sítě IP routing RIP nevytváří hierarchické směrovací oblasti RIP vytváří ploché (flat) směrovací oblasti RIP definuje pouze jeden typ směrovače Nastavení RIP routing na směrovačích a počítačích (programová konfigurace): Aktivní generují a šíří RIP zprávy (síťové směrovače) Pasivní pouze přijímají RIP zprávy od aktivních subjektů (počítače) 25

86 Formát zprávy RIPv1 Počítačové sítě IP routing Figure 176: RIP Version 1 (RIP-1) Message Format The RIP-1 message format can contain up to 25 RIP Entries. Here, RIP Entry #1 is shown here with each of its constituent subfields. 26

87 Formát zprávy RIPv2 Počítačové sítě IP routing 27

88 Počítačové sítě IP routing 28

89 Počítačové sítě IP routing Charakteristika OSPF Algoritmus LSA Metrika cost přiřazená administrátorem každému spoji podpora ToS (Delay, Throughput, Reliability) ToS = 0, pak cost = šířka přenosového pásma Možnost vytvářet paralelní cesty (stejná metrika) rozdělení zatížení sítě (load balancing) 29

90 Počítačové sítě IP routing OSPF vytváří hierarchické sítě tvořené směrovacími oblastmi (area) OSPF definuje více typů směrovačů generujících více typů OSPF zpráv Šíření zpráv mezi OSPF směrovači komunikace prostřednictvím přenosů multicast Adresa všechny OSPF směrovače sítě Adresa pověřený směrovač (designed router) 30

91 Počítačové sítě IP routing Oblasti OSPF (areas) zahrnují typicky více sítí, každá oblast je připojena k páteřní oblasti (transportní síti) Nelze-li připojit oblast (area) k páteři, vytvoří se virtuálního spoj přes jinou oblast (tranzitní síť) OSPF podporuje ToS a autentizaci LSA 31

92 Počítačové sítě IP routing

93 OSPF doména Area - soustava jedné nebo více souvislých sítí Každá area má svou kopii Shortest Path First (SPF) algoritmu Hierarchické směrování Uvnitř oblasti intra area společná topologická databáze Vnitřní směrovač AR (Area Router) pověřený směrovač Mezi oblastmi - inter area přes páteřní oblast sumarizuje topologické informace oblasti Hraniční směrovač ABR (Area Border Router) Mezi OSPF směrovacími doménami autonomní oblasti Se stejnou metrikou S rozdílnou metrikou Hraniční směrovač AS ASBR (AS Border Router) 33

94 Počítačové sítě IP routing OSPF doména 34

95 Příklad konfigurace OSPF 35

96 Počítačové sítě IP routing Zprávy OSPF LSA (Link State Announcements Packets) LSA pakety obsahují informace o spojích připojených k vysílajícímu směrovači LSA pakety jsou generovány, jestliže nastane změna stavu spojů, jinak periodicky (30 min.) Protokol Hello zřizuje a udržuje vztahy mezi sousedními směrovači, provádí výběr pověřeného směrovače ( ) v síti s více směrovači 36

Počítačové sítě IP směrování (routing)

Počítačové sítě IP směrování (routing) Počítačové sítě IP směrování (routing) IP sítě jsou propojeny směrovači (routery) funkcionalita směrovačů pokrývá 3. vrstvu RM OSI ~ vrstvu IP architektury TCP/IP (L3) směrovače provádějí přepojování datagramů

Více

Nepřímé do jiných sítí (podle IP adresy sítě přes router - určitou gateway ) Default gateway (společná výchozí brána do všech dostupných sítí)

Nepřímé do jiných sítí (podle IP adresy sítě přes router - určitou gateway ) Default gateway (společná výchozí brána do všech dostupných sítí) Pojmy IP adresa Maska sítě (podsítě) Subnet mask Směrování Přímé do přímo připojených sítí (podle MAC rozhraní připojeného do stejné sítě) Nepřímé do jiných sítí (podle IP adresy sítě přes router - určitou

Více

íta ové sít TCP/IP Protocol Family de facto Request for Comments

íta ové sít TCP/IP Protocol Family de facto Request for Comments Architektura TCP/IP v současnosti nejpoužívanější síťová architektura architektura sítě Internet Uplatnění user-end systémy (implementace všech funkčních vrstev) mezilehlé systémy (implementace spodních

Více

Přístup k transportní vrstvě z vrstvy aplikační rozhraní služeb služby pro systémové aplikace, služby pro uživatelské aplikace DNS

Přístup k transportní vrstvě z vrstvy aplikační rozhraní služeb služby pro systémové aplikace, služby pro uživatelské aplikace DNS Aplikační vrstva Přístup k transportní vrstvě z vrstvy aplikační rozhraní služeb služby pro systémové aplikace, služby pro uživatelské aplikace RIP DNS TELNET HTTP SNMP RTP SMTP FTP port UDP TCP IP 1 Aplikační

Více

Aplikační vrstva. Přístup k transportní vrstvě z vrstvy aplikační rozhraní služeb služby pro systémové aplikace, služby pro uživatelské aplikace HTTP

Aplikační vrstva. Přístup k transportní vrstvě z vrstvy aplikační rozhraní služeb služby pro systémové aplikace, služby pro uživatelské aplikace HTTP Aplikační vrstva Přístup k transportní vrstvě z vrstvy aplikační rozhraní služeb služby pro systémové aplikace, služby pro uživatelské aplikace RIP DHCP DNS TELNET HTTP SNMP RTP SMTP FTP port UDP TCP IP

Více

Počítačové sítě Aplikační vrstva Domain Name System (DNS)

Počítačové sítě Aplikační vrstva Domain Name System (DNS) Aplikační vrstva Domain Name System (DNS) DNS je distribuovaná databáze, kterou používají TCP/IP aplikace k mapování doménových jmen do IP adres (a naopak) DNS informace jsou rozprostřeny po množině DNS

Více

Počítačové sítě II. 15. Internet protokol verze 6 Miroslav Spousta, 2006

Počítačové sítě II. 15. Internet protokol verze 6 Miroslav Spousta, 2006 Počítačové sítě II 15. Internet protokol verze 6 Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 IPv6 nejnovější protokol, ve fázi testování řeší: vyčerpání adres zabezpečení (povinně

Více

6. Transportní vrstva

6. Transportní vrstva 6. Transportní vrstva Studijní cíl Představíme si funkci transportní vrstvy. Podrobněji popíšeme protokoly TCP a UDP. Doba nutná k nastudování 3 hodiny Transportní vrstva Transportní vrstva odpovídá v

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-03

Identifikátor materiálu: ICT-3-03 Identifikátor materiálu: ICT-3-03 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu TCP/IP Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí architekturu TCP/IP. Druh

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

IPv6. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D.

IPv6. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. IPv6 RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Vladimír Smotlacha, 2011 Počítačové sít ě BI-PSI LS 2010/11,

Více

Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík

Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík SŠ IT a SP, Brno frantisek.kovarik@sspbrno.cz Model TCP/IP - IP vrstva 2 Obsah 3. bloku IPv4 záhlaví, IP adresy ARP/RARP, ICMP, IGMP,

Více

4. Síťová vrstva. Síťová vrstva. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci síťové vrstvy a jednotlivé protokoly.

4. Síťová vrstva. Síťová vrstva. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci síťové vrstvy a jednotlivé protokoly. 4. Síťová vrstva Studijní cíl Představíme si funkci síťové vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 3 hodiny Síťová vrstva Síťová vrstva zajišťuje směrování a poskytuje jediné síťové rozhraní

Více

Y36PSI IPv6. Jan Kubr - 7_IPv6 Jan Kubr 1/29

Y36PSI IPv6. Jan Kubr - 7_IPv6 Jan Kubr 1/29 Y36PSI IPv6 Jan Kubr - 7_IPv6 Jan Kubr 1/29 Obsah historie, motivace, formát datagramu, adresace, objevování sousedů, automatická konfigurace, IPsec, mobilita. Jan Kubr - 7_IPv6 Jan Kubr 2/29 Historie

Více

Y36PSI Protokolová rodina TCP/IP

Y36PSI Protokolová rodina TCP/IP Y36PSI Protokolová rodina TCP/IP Jan Kubr - Y36PSI 1 11/2008 Program protokol síťové vrstvy IP podpůrné protokoly ICMP RARP, BOOTP, DHCP protokoly transportní vrstvy UDP TCP Jan Kubr - Y36PSI 2 11/2008

Více

Počítačové sítě II. 13. Směrování. Miroslav Spousta, 2004

Počítačové sítě II. 13. Směrování. Miroslav Spousta, 2004 Počítačové sítě II 13. Směrování Miroslav Spousta, 2004 1 Představa propojení sítí sítě jsou propojeny pomocí směrovačů mezi každými dvěma uzly existuje cesta přes mezilehlé sítě a směrovače většinou více

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy

TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy Číslo otázky : 08. Otázka : Protokolová rodina TCP/IP. Vztah k referenčnímu modelu ISO-OSI. Obsah : 1 Úvod 2 TCP/IP vs ISO-OSI 3 IP - Internet Protocol

Více

Vlastnosti podporované transportním protokolem TCP:

Vlastnosti podporované transportním protokolem TCP: Transportní vrstva Transportní vrstva odpovídá v podstatě transportní vrstvě OSI, protože poskytuje mechanismus pro koncový přenos dat mezi dvěma stanicemi. Původně se proto tato vrstva označovala jako

Více

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly 5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly Studijní cíl V této kapitole si představíme proces směrování IP.. Seznámení s procesem směrování na IP vrstvě a s protokoly RIP, RIPv2, EIGRP a

Více

Protokol IP verze 6. Co je to IPv6. Projektování distribuovaných systémů Ing. Jiří Ledvina, CSc.

Protokol IP verze 6. Co je to IPv6. Projektování distribuovaných systémů Ing. Jiří Ledvina, CSc. Protokol IP verze 6 Projektování distribuovaných systémů Ing. Jiří Ledvina, CSc. Co je to IPv6 Architektura adres Plug and Play Systém jmenných domén Přechod IPv4 na IPv6 Problémy IPv4 Vyčerpání IPv4 adres

Více

Standardizace Internetu (1)

Standardizace Internetu (1) Internet Standardizace Internetu (1) RFC Request for Comments, základní dokumenty identifikovány čísly, po vydání se nemění místo změny se nahradí jiným RFC přidělen stav proposed standard: návrh (ustálené,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Počítačové sítě II. 13. Směrování Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě II. 13. Směrování Miroslav Spousta, 2006 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě II 13. Směrování Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 Představa propojení sítí sítě jsou propojeny pomocí směrovačů mezi každými dvěma uzly existuje cesta

Více

Zásobník protokolů TCP/IP

Zásobník protokolů TCP/IP Zásobník protokolů TCP/IP Základy počítačových sítí Lekce 3 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Vysvětlení základních pojmů a principů v protokolovém zásobníku TCP/IP Porovnání s modelem ISO/OSI Adresování v Internetu

Více

Směrovací protokoly, propojování sítí

Směrovací protokoly, propojování sítí Směrovací protokoly, propojování sítí RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Vladimír Smotlacha, 2011 Počítačové

Více

IPv6. Miroslav Čech. (aktualizováno 2009, J. Blažej)

IPv6. Miroslav Čech. (aktualizováno 2009, J. Blažej) IPv6 Miroslav Čech (aktualizováno 2009, J. Blažej) Literatura P.Satrapa: IPv6, Neocortex sro., Praha 2002 RFC2460 Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification [December 1998] RFC2373 IP Version 6

Více

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI PŘENOSOVÉ METODY V IP SÍTÍCH, S DŮRAZEM NA BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE David Prachař, ABBAS a.s. JAK ČÍST TUTO PREZENTACI UŽIVATEL TECHNIK SPECIALISTA VÝZNAM POUŽÍVANÝCH TERMÍNŮ TERMÍN SWITCH ROUTER OSI

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.5

Počítačové sítě 1 Přednáška č.5 Počítačové sítě 1 Přednáška č.5 Osnova = Vlastnosti IPv6 = Adresování v IPv6 = Routovací protokoly pro IPv6 = Metody migrace mezi IPv4 a IPv6 Rozdíly IPv4 vs IPv6 = Větší adresní prostor = Řádově 100 000

Více

Telekomunikační sítě Protokolové modely

Telekomunikační sítě Protokolové modely Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Telekomunikační sítě Protokolové modely Datum: 14.2.2012 Autor: Ing. Petr Machník, Ph.D. Kontakt: petr.machnik@vsb.cz Předmět: Telekomunikační sítě

Více

Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň

Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň Offline Převézt vlakem disk 1TB z Plzně do Prahy Poslat poštovního holuba s flash diskem 16GB Online Přímá komunikace propojených počítačů Metalický spoj Optické vlákno

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

Počítačové sítě II. 14. Transportní vrstva: TCP a UDP. Miroslav Spousta, 2005

Počítačové sítě II. 14. Transportní vrstva: TCP a UDP. Miroslav Spousta, 2005 Počítačové sítě II 14. Transportní vrstva: TCP a UDP Miroslav Spousta, 2005 1 Transportní vrstva přítomná v ISO/OSI i TCP/IP zodpovědná za rozšíření vlastností, které požadují vyšší vrstvy (aplikační)

Více

Počítačové sítě II. 12. IP: pomocné protokoly (ICMP, ARP, DHCP) Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě II. 12. IP: pomocné protokoly (ICMP, ARP, DHCP) Miroslav Spousta, 2006 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě II 12. IP: pomocné protokoly (ICMP, ARP, DHCP) Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 ICMP Internet Control Message Protocol doslova protokol řídicích hlášení

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.6 Transportní vrstva

Počítačové sítě 1 Přednáška č.6 Transportní vrstva Počítačové sítě 1 Přednáška č.6 Transportní vrstva Osnova = Základní vlastnosti transportní vrstvy = Zodpovědnosti transportní vrstvy = Vlastnosti transportní vrstvy = Protokoly transportní vrstvy = TCP

Více

Co je to IPv6 Architektura adres Plug and Play Systém jmenných domén Přechod Současný stav IPv6

Co je to IPv6 Architektura adres Plug and Play Systém jmenných domén Přechod Současný stav IPv6 Co je to IPv6 Architektura adres Plug and Play Systém jmenných domén Přechod Současný stav IPv6 Problémy IPv4 Vyčerpání IPv4 adres 4 slabiky = 4,3 miliard adres Méně než je populace lidí (6,1 miliard)

Více

BEZTŘÍDNÍ SMĚROVÁNÍ, RIP V2 CLASSLESS ROUTING, RIP V2

BEZTŘÍDNÍ SMĚROVÁNÍ, RIP V2 CLASSLESS ROUTING, RIP V2 FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS BEZTŘÍDNÍ SMĚROVÁNÍ, RIP V2 CLASSLESS ROUTING, RIP V2 JIŘÍ KAZÍK JAROSLAV

Více

Představa propojení sítí

Představa propojení sítí Počítačové sít ě II 13. Směrování Miroslav Spousta, 2004 1 Představa propojení sítí sít ě jsou propojeny pomocí směrovačů mezi každými dvěma uzly existuje cesta přes mezilehlé sít ě a směrovače většinou

Více

Analýza protokolů rodiny TCP/IP, NAT

Analýza protokolů rodiny TCP/IP, NAT Analýza protokolů rodiny TCP/IP, NAT Počítačové sítě 7. cvičení ARP Address Resolution Protocol mapování IP adres na MAC adresy Při potřebě zjistit MAC adresu k IP adrese se generuje ARP request (broadcast),

Více

Počítačové sítě. Jan Outrata KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. přednášky

Počítačové sítě. Jan Outrata KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. přednášky Počítačové sítě Jan Outrata KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI přednášky Tyto slajdy byly jako výukové a studijní materiály vytvořeny za podpory grantu FRVŠ 1358/2010/F1a. Síťová vrstva

Více

Site - Zapich. Varianta 1

Site - Zapich. Varianta 1 Site - Zapich Varianta 1 1. Koncovy uzel PC1 overuje pres PING konektivitu uzlu PC3. Jaky bude obsah ethernetoveho ramce nesouciho ICMP zpravu od PC1 na portu Fa0/3 SW1? SRC address: MAC_PC1 DST address:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

DNS, DHCP DNS, Richard Biječek

DNS, DHCP DNS, Richard Biječek DNS, DHCP Richard Biječek DNS (Domain Name System) Překlady názvů hostname Informace o službách (např. mail servery) Další služby (zpětné překlady, rozložení zátěže) Hlavní prvky DNS: DNS server(y) DNS

Více

metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování

metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování Cílem tohoto tematického celku je poznat formát internet protokolu (IP) a pochopit základní principy jeho fungování včetně návazných

Více

Komunikační sítě a internetový protokol verze 6. Lukáš Čepa, Pavel Bezpalec

Komunikační sítě a internetový protokol verze 6. Lukáš Čepa, Pavel Bezpalec Komunikační sítě a internetový protokol verze 6 Lukáš Čepa, Pavel Bezpalec Autoři: Lukáš Čepa, Pavel Bezpalec Název díla: Komunikační sítě a internetový protokol verze 6 Vydalo: České vysoké učení technické

Více

Zásobník protokolů TCP/IP

Zásobník protokolů TCP/IP Zásobník protokolů TCP/IP Úvod do počítačových sítí Lekce 2 Ing. Jiří ledvina, CSc. Úvod Vysvětlení základních pojmů a principů v protokolovém zásobníku TCP/IP Adresování v Internetu Jmenné služby Protokoly

Více

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Přednáška 3 Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Server a Client Server je obecné označení pro proces nebo systém, který poskytuje nějakou službu. Služba je obvykle realizována některým aplikačním

Více

Směrování a směrovací protokoly

Směrování a směrovací protokoly Technologie sítí WAN (CCNA4) Směrování a směrovací protokoly 30. března 2007 Autoři: Marek Lomnický (xlomni00@stud.fit.vutbr.cz) Vladimír Veselý (xvesel38@stud.fit.vutbr.cz) Obsah 1 Co je směrování?...

Více

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část Zatímco první čtyři vrstvy jsou poměrně exaktně definovány, zbylé tři vrstvy nemusí být striktně použity tak, jak jsou definovány podle tohoto modelu. (Příkladem, kdy nejsou v modelu použity všechny vrstvy,

Více

Zkrácení zápisu dvojitou dvojtečkou lze použít pouze jednou z důvodu nejednoznačnosti interpretace výsledného zápisu adresy.

Zkrácení zápisu dvojitou dvojtečkou lze použít pouze jednou z důvodu nejednoznačnosti interpretace výsledného zápisu adresy. Vlastnosti IPv6 (I) Minulé díly seriálu IPv6 vysvětlily proč se IPv4 blíží ke svému konci aže jeho nástupcem je nový Internetový Protokol verze 6 (IPv6). Tématem dnešního dílu jsou vlastnosti IPv6 protokolu.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Abychom se v IPv6 adresách lépe orientovali, rozdělíme si je dle způsobu adresování do několika skupin:

Abychom se v IPv6 adresách lépe orientovali, rozdělíme si je dle způsobu adresování do několika skupin: Adresy v internetovém protokolu verze 6 (I) V tomto a dalším díle IPv6 seriálu se budeme věnovat různým typům IPv6 adres, vysvětlíme si jejich formát zápisu, k čemu se používají a kde se s nimi můžeme

Více

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1138_Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Obsah. O autorech 9. Předmluva 13. KAPITOLA 1 Počítačové sítě a Internet 23. Jim Kurose 9 Keith Ross 9

Obsah. O autorech 9. Předmluva 13. KAPITOLA 1 Počítačové sítě a Internet 23. Jim Kurose 9 Keith Ross 9 Obsah 3 Obsah O autorech 9 Jim Kurose 9 Keith Ross 9 Předmluva 13 Co je nového v tomto vydání? 13 Cílová skupina čtenářů 14 Čím je tato učebnice jedinečná? 14 Přístup shora dolů 14 Zaměření na Internet

Více

OSI TCP/IP Aplikace a protokoly 7. aplikační 6. presentační 5. relační

OSI TCP/IP Aplikace a protokoly 7. aplikační 6. presentační 5. relační 3. TCP/IP Z ISO/OSI vychází i množina protokolů TCP/IP. Protokol TCP/IP vznikl původně jako komunikační protokol ministerstva obrany USA pro sjednocení počítačové komunikace v rámci ARPANET. Slouží ke

Více

DHCP. Martin Jiřička,

DHCP. Martin Jiřička, DHCP Dynamic Host Configuration Protocol Historie Internet System Consortium odvozeno z BOOTP, rozšiřuje ho nástup s rozvojem sítí rozdíly v konfiguraci přidělování IP BOOTP statické DHCP dynamické (nejen)

Více

12. pomocné protokoly, IPv6. Miroslav Spousta, 2005 ICMP. pomocný protokol IP, vlastn ě součást IP protokolu

12. pomocné protokoly, IPv6. Miroslav Spousta, 2005 ICMP. pomocný protokol IP, vlastn ě součást IP protokolu Počítačové sít ě II 12. pomocné protokoly, IPv6 Miroslav Spousta, 2005 1 ICMP Internet Control Message Protocol doslova protokol řídicích hlášení RFC 792 pomocný protokol IP, vlastn ě součást IP protokolu

Více

Směrování. static routing statické Při statickém směrování administrátor manuálně vloží směrovací informace do směrovací tabulky.

Směrování. static routing statické Při statickém směrování administrátor manuálně vloží směrovací informace do směrovací tabulky. Směrování Ve větších sítích již není možné propojit všechny počítače přímo. Limitujícím faktorem je zde množství paketů všesměrového vysílání broadcast, omezené množství IP adres atd. Jednotlivé sítě se

Více

IPv4/IPv6. Ing. Michal Gust, ICZ a. s.

IPv4/IPv6. Ing. Michal Gust, ICZ a. s. IPv4/IPv6 Ing. Michal Gust, ICZ a. s. www.i.cz Agenda IPv4 krátké zopakování Proč se zajímat o IPv6? V čem je IPv6 jiný? Možnosti nasazení IPv6 www.i.cz Třídy adres, privátní sítě, Class Leading bits Size

Více

Počítačové sítě II. 11. IP verze 4, adresy Miroslav Spousta, 2006

Počítačové sítě II. 11. IP verze 4, adresy Miroslav Spousta, 2006 Počítačové sítě II 11. IP verze 4, adresy Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 IP verze 4 základní protokol Internetu, RFC 791 v současnosti nejrozšířenější síťový protokol

Více

L2 multicast v doméně s přepínači CISCO

L2 multicast v doméně s přepínači CISCO L2 multicast v doméně s přepínači CISCO Vojtěch Kotík (KOT0084) Abstrakt: Tento dokument se zabývá šířením L2 multicastu v doméně složené z přepínačů Cisco. Obsahuje stručný popis technologie a jejích

Více

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Počítačové sítě Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Co je TCP/IP? V úzkém slova smyslu je to sada protokolů používaných v počítačích sítích s počítači na bázi Unixu: TCP = Transmission Control Protocol

Více

Desktop systémy Microsoft Windows

Desktop systémy Microsoft Windows Desktop systémy Microsoft Windows IW1/XMW1 2014/2015 Jan Fiedor ifiedor@fit.vutbr.cz Fakulta Informačních Technologií Vysoké Učení Technické v Brně Božetěchova 2, 612 66 Brno Revize 14. 10. 2014 14. 10.

Více

Technologie počítačových sítí 5. přednáška

Technologie počítačových sítí 5. přednáška Technologie počítačových sítí 5. přednáška Obsah páté přednášky IP protokol (Internet protokol) IP Protokol IP-datagram ICMP Protokol - Echo - Nedoručitelný IP-datagram - Sniž rychlost odesílání - Změň

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Přednáška 9. Síťové rozhraní. Úvod do Operačních Systémů Přednáška 9

Přednáška 9. Síťové rozhraní. Úvod do Operačních Systémů Přednáška 9 Přednáška 9 Síťové rozhraní. 1 Počítačové sítě Sítě jsou složité pro zjednodušení jsou řešeny po vrstvách ISO/OSI model od teorie k praxi příliš se neujal 7 vrstev TCP/IP model od praxe k teorii sada protokolů

Více

Protokol TELNET. Schéma funkčních modulů komunikace protokolem TELNET. Telnet klient. login shell. Telnet server TCP/IP.

Protokol TELNET. Schéma funkčních modulů komunikace protokolem TELNET. Telnet klient. login shell. Telnet server TCP/IP. Protokol TELNET Schéma funkčních modulů komunikace protokolem TELNET Telnet klient Telnet server login shell terminal driver Jádro TCP/IP TCP/IP Jádro Pseudo terminal driver Uživatel u terminálu TCP spojení

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.4 Síťová vrstva

Počítačové sítě 1 Přednáška č.4 Síťová vrstva Počítačové sítě 1 Přednáška č.4 Síťová vrstva Osnova = Síťová vrstva = Funkce síťové vrstvy = Protokoly síťové vrstvy = Protokol IPv4 = Servisní protokol ICMP ISO/OSI 7.Aplikační 6.Prezentační 5.Relační

Více

CCNA 2/10 Další funkce TCP/IP Aleš Mareček Jaroslav Matějíček 1

CCNA 2/10 Další funkce TCP/IP Aleš Mareček Jaroslav Matějíček 1 CCNA 2/10 Další funkce TCP/IP Aleš Mareček Jaroslav Matějíček xmarec07@stud.fit.vutbr.cz xmatej33@stud.fit.vutbr.cz 1 Obsah: 1. TCP... 3 1.1 Hlavička TCP segmentu... 3 1.2 Přenos dat a potvrzovací proces...

Více

aplikační vrstva transportní vrstva síťová vrstva vrstva síťového rozhraní

aplikační vrstva transportní vrstva síťová vrstva vrstva síťového rozhraní B4. Počítačové sítě a decentralizované systémy Jakub MÍŠA (2006) 4. Technologie sítí TCP/IP, adresace, protokoly ARP, RARP, IP, ICMP, UDP, TCP a protokoly aplikační vrstvy. IP adresa verze 4. Komplexní

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy

Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy Metodický list č. 1 Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy Cílem tohoto tematického celku je poznat formát datagramů internet protokolu (IP) a pochopit základní principy jeho fungování

Více

Bezpečnost vzdáleného přístupu. Jan Kubr

Bezpečnost vzdáleného přístupu. Jan Kubr Bezpečnost vzdáleného přístupu Jan Kubr Vzdálené připojení - protokoly IPsec PPTP, P2TP SSL, TSL IPsec I RFC 4301-4309 IPv6, IPv4 autentizace Authentication Header (AH) šifrování Encapsulating Security

Více

ZÁKLADNÍ ANALÝZA SÍTÍ TCP/IP

ZÁKLADNÍ ANALÝZA SÍTÍ TCP/IP ZÁKLADNÍ ANALÝZA SÍTÍ TCP/IP ÚVOD Analýza sítě je jedním z prostředků potřebných ke sledování výkonu, údržbě a odstraňování závad v počítačových sítích. Většina dnešních sítí je založena na rodině protokolů

Více

verze 3 Téma 8: Protokol IPv6

verze 3 Téma 8: Protokol IPv6 NSWI021 NSWI045 1/1 8/1 verze 3 Téma 8: Protokol IPv6 Jiří Peterka NSWI021 NSWI045 1/2 8/2 připomenutí: protokol IPv6 blokům, které IPv6 přenáší, se častěji říká pakety (než datagramy, jako u IPv4) ale

Více

Routování směrovač. směrovač

Routování směrovač. směrovač Routování směrovač směrovač 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: _ Počítačové sítě a systémy Routování směrovač 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

Protokol IP verze 6. Filip Staněk Petr Grygárek

Protokol IP verze 6. Filip Staněk Petr Grygárek Protokol IP verze 6 Filip Staněk Petr Grygárek Proč IPv6 1995 - RFC 1883: Internet Protocol, Version 6 Požadavky Adresní prostor 128 bitů (3,4 * 10E38) Různé druhy adres (uni-, multi-, any-cast) Jednotné

Více

XMW3 / IW3 Sítě 1. Štefan Pataky, Martin Poisel YOUR LOGO

XMW3 / IW3 Sítě 1. Štefan Pataky, Martin Poisel YOUR LOGO XMW3 / IW3 Sítě 1 Štefan Pataky, Martin Poisel Základy síťí v prostředí MS Windows IPv4 a IPv6 - zápis a přidělování adres, rozsahy adres - dynamické získání adresy - DHCP, Router Advertisment, Neighbour

Více

Sada protokolů TCP/IP

Sada protokolů TCP/IP Sada protokolů TCP/IP Cílem této kapitoly je popsat jednu z nejpoužívanějších rodin protokolů pro síťovou komunikaci, TCP/IP. Význam TCP/IP spočívá mimo jiné v tom, že jde o sadu komunikačních protokolů

Více

IP adresy. IP protokol shrnutí poznatků. IP adresa (IPv4)

IP adresy. IP protokol shrnutí poznatků. IP adresa (IPv4) IP adresy Tato kapitola navazuje na kapitoly Síťová komunikace a TCP/IP protokoly a podrobněji rozebírá problematiku adresování v počítačových sítích. Po jejím prostudování bude čtenář schopen vysvětlit

Více

SSL Secure Sockets Layer

SSL Secure Sockets Layer SSL Secure Sockets Layer internetové aplikační protokoly jsou nezabezpečené SSL vkládá do architektury šifrující vrstvu aplikační (HTTP, IMAP,...) SSL transportní (TCP, UDP) síťová (IP) SSL poskytuje zabezpečenou

Více

Obsah Počítačová komunikace... 2. Algoritmy a mechanismy směrování v sítích... 4. Řízení toku v uzlech sítě a koncových zařízeních...

Obsah Počítačová komunikace... 2. Algoritmy a mechanismy směrování v sítích... 4. Řízení toku v uzlech sítě a koncových zařízeních... Počítačová komunikace Algoritmy a mechanismy směrování v sítích Řízení toku v uzlech sítě a koncových zařízeních Protokoly Internetu, adresace, programové rozhraní Propojování sítí a funkce propojovacích

Více

Rodina protokolů TCP/IP. Rodina protokolů TCP/IP. verze 3. Téma 6: Směrování v IP sítích. Jiří Peterka

Rodina protokolů TCP/IP. Rodina protokolů TCP/IP. verze 3. Téma 6: Směrování v IP sítích. Jiří Peterka NSWI021 NSWI045 1/1 6/1 verze 3 Téma 6: Směrování v IP sítích Jiří Peterka NSWI021 NSWI045 1/2 6/2 přímé a nepřímé doručování když uzel A odesílá IP datagram uzlu B, mohou nastat 2 různé případy: A 2 síť

Více

Protokoly přenosu. Maturitní otázka z POS - č. 15. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Protokoly přenosu. Maturitní otázka z POS - č. 15. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Protokoly přenosu konfigurace protokolu TCP/IP adresa IP, maska podsítě, brána nastavení DHCP, DNS TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Rodina protokolů TCP/IP obsahuje sadu protokolů

Více

Úvod do analýzy. Ústav informatiky, FPF SU Opava sarka.vavreckova@fpf.slu.cz. Poslední aktualizace: 8. prosince 2013

Úvod do analýzy. Ústav informatiky, FPF SU Opava sarka.vavreckova@fpf.slu.cz. Poslední aktualizace: 8. prosince 2013 počítačových sítí Šárka Vavrečková Ústav informatiky, FPF SU Opava sarka.vavreckova@fpf.slu.cz Poslední aktualizace: 8. prosince 2013 Základní pojmy z počítačových sítí Základní pojmy Protokol popisuje

Více

Průzkum a ověření možností směrování multicast provozu na platformě MikroTik.

Průzkum a ověření možností směrování multicast provozu na platformě MikroTik. Průzkum a ověření možností směrování multicast provozu na platformě MikroTik. K. Bambušková, A. Janošek Abstrakt: V této práci je popsán základní princip multicastů, následuje popis možností použití multicastů

Více

DNS. Počítačové sítě. 11. cvičení

DNS. Počítačové sítě. 11. cvičení DNS Počítačové sítě 11. cvičení Úvod k DNS (Domain Name System) Jmenná služba používaná v Internetu Mapuje doménová jména na IP adresy a naopak Komunikace probíhá nad UDP (port 53), pro velké požadavky/odpovědi

Více

Počítačové sítě Protokoly, architektura Normalizace architektury otevřených systémů Referenční model OSI standard ISO 7498 r. 1983 7.

Počítačové sítě Protokoly, architektura Normalizace architektury otevřených systémů Referenční model OSI standard ISO 7498 r. 1983 7. Protokoly, architektura Normalizace architektury otevřených systémů Referenční model OSI standard ISO 7498 r. 1983 7. Aplikační vrstva přístup ke komunikačnímu systému, k síťovým službám 6. Prezentační

Více

Architektura TCP/IP v Internetu

Architektura TCP/IP v Internetu Architektura TCP/IP v Internetu Síťová architektura Internetu - TCP/IP Soustava protokolů TCP/IP je v současné době nejpoužívanější v nejrozsáhlejším konglomerátu sítí - Internetu. Řekne-li se dnes TCP/IP,

Více

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model 1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model Protokoly určují pravidla, podle kterých se musí daná komunikační část chovat. Když budou dva počítače používat stejné komunikační

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

Projektování distribuovaných systémů Ing. Jiří ledvina, CSc.

Projektování distribuovaných systémů Ing. Jiří ledvina, CSc. Internet multicast Projektování distribuovaných systémů Ing. Jiří ledvina, CSc. Broadcast, multicast, unicast Broadcast Posílání kopie všem Jednoduché ale neefektivní Zprávu musí zpracovat všichni, i když

Více

Konfigurace síťových stanic

Konfigurace síťových stanic Konfigurace síťových stanic Cíl kapitoly Cílem této kapitoly je porozumět správně nakonfigurovaným stanicím z hlediska připojení k datovým sítím. Studenti se seznámí se základními pojmy a principy konfigurace,

Více

Propojování sítí,, aktivní prvky a jejich principy

Propojování sítí,, aktivní prvky a jejich principy Propojování sítí,, aktivní prvky a jejich principy Petr Grygárek 1 Důvody propojování/rozdělování sítí zvětšení rozsahu: překonání fyzikálních omezení dosahu technologie lokální sítě propojení původně

Více

VPN - Virtual private networks

VPN - Virtual private networks VPN - Virtual private networks Přednášky z Projektování distribuovaných systémů Ing. Jiří Ledvina, CSc. Virtual Private Networks Virtual Private Networks Privátní sítě používají pronajaté linky Virtuální

Více

GRE tunel APLIKA ˇ CNÍ P ˇ RÍRU ˇ CKA

GRE tunel APLIKA ˇ CNÍ P ˇ RÍRU ˇ CKA GRE tunel APLIKAC NÍ PR ÍRUC KA POUŽITÉ SYMBOLY Použité symboly Nebezpečí důležité upozornění, které může mít vliv na bezpečí osoby nebo funkčnost přístroje. Pozor upozornění na možné problémy, ke kterým

Více

Vnější směrovací protokoly

Vnější směrovací protokoly Vnější směrovací protokoly 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Vnější směrovací protokoly _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Více

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network CCNA I. 3. Connecting to the Network Základní pojmy Konvergence sítí (telefony, TV, PC, GSM) SOHO (Small Office and Home Office) nabídka a prodej produktů evidence objednávek komunikace se zákazníky zábava

Více

L2 multicast v doméně s přepínači CISCO

L2 multicast v doméně s přepínači CISCO L2 multicast v doméně s přepínači CISCO Vojtěch Kotík (KOT0084) Abstrakt: Tento dokument se zabývá šířením L2 multicastu v doméně složené z přepínačů Cisco. Obsahuje stručný popis technologie a jejích

Více

Rodina protokolů TCP/IP, verze 2.3. Část 6: IP směrování

Rodina protokolů TCP/IP, verze 2.3. Část 6: IP směrování v. 2.3 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Rodina protokolů, verze 2.3 Část 6: IP směrování Jiří Peterka, 2006 v. 2.3 co je směrování (routing)? striktně

Více

11. IP verze 4, adresy. Miroslav Spousta, IP verze 4

11. IP verze 4, adresy. Miroslav Spousta, IP verze 4 Počítačové sít ě II 11. IP verze 4, adresy Miroslav Spousta, 2005 1 IP verze 4 základní protokol Internetu, RFC 791 v současnosti nejrozšířenější síťový protokol součást síťové vrstvy architektury TCP/IP

Více