Leden 2010 Jednání Rady města Jednání Rady města Jednání Zastupitelstva města

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Leden 2010 Jednání Rady města 30. 11. 2009 Jednání Rady města 15. 12. 2009 Jednání Zastupitelstva města 16. 12. 2009"

Transkript

1 Ročník 12, číslo 1 Leden 2010 M ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Jednání Rady města Rada města schválila rozpočtové změny č. 6 Vzhledem k tomu, že v současné době jsou přípravy rozpočtu na rok 2010 v plném proudu, nebude tento do konce roku schválen, doporučuje rada zastupitelům schválit pro začátek následujícího roku hospodaření města podle rozpočtového provizória Rada města se zabývala problematikou pronájmu městských lesů pro další dva roky Rada pověřila tajemníka úřadu požádat Jihočeský kraj o začlenění zastávek v Jarošovské ulici v J. Hradci do jízdních řádů autobusových dopravních spojů N. Bystřice J. Hradec a zpět V majetkových záležitostech se rada zabývala 15 žádostmi občanů a firem. Jednání Rady města Rada města rozhodla o elektronizaci hodin na budově města čp. 59 na Mírovém náměstí za cenu ,- Kč, kterou provede firma Věžní hodiny Valla v termínu do konce ledna 2010 Rada města schválila termín uzavření MŠ v době vánočních svátků Rada projednala čerpání rozpočtu k a rozpočtové změny č. 7 Rada schválila i rozpočtové změny uvnitř rozpočtu ZŠ Rada souhlasila s pořádáním 6. ročníku závodu psích spřežení Českou Kanadou 2010 na pozemcích města. Závody se v případě vhodných sněhových podmínek uskuteční ve dnech Rada města neschválila finanční příspěvek dětskému pěveckému sboru VIVA LA BELLA ze Slavonic, který měl být použit na částečnou úhradu nákladů spjených s jeho účastí na světovém festivalu sborů v Kanadě. Radní se seznámili s konečnými výsledky krajské soutěže obcí My třídit umíme. N. Bystřice se umístila na 25. místě z 34 účastníků V majetkových záležitostech se rada zabývala 10 žádostmi občanů a firem. Jednání Zastupitelstva města Zastupitelé schválili podání projektové žádosti Pasport komunikací, rozvoj GIS a městský mobiliář do Programu obnovy venkova Zastupitelé schválili záměr zadání veřejné zakázky Poskytnutí úvěru městu N. Bystřice na financování akce rekonstrukce KD Koruna. Tento krátkodobý úvěr bude město potřebovat na předfinancování rozsáhlé rekonstrukce našeho kulturního stánku v případě, že obdržíme dotaci. V průběhu dalšího jednání zastupitelé schválili rozpočtové změny č. 6 a 7, schválili i hospodaření podle rozpočtového provizória v počátku roku Dále zastupitelé schválili Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, pře-

2 pravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelé souhlasili se zachováním cen za tyto služby i pro rok Zastupitelé se rozhodli, že z daňových důvodů se do budoucna bude město o své lesy starat prostřednictvím organizační složky měs- ta Místní hospodářství, jejíž zřizovací listinu schválili. 6. Zastupitelé projednali zprávu Finančního výboru, který provedl kontrolu hospodaření místní jednotky Sboru dobrovolných hasičů. Ceny známek za popelnice zůstávají neměnné i v roce 2010 Zastupitelé na svém zasedání, které se uskutečnilo v polovině prosince, rozhodli o zachování cen známek za odvoz komunálního odpadu i pro rok Jedná se jistě o potěšující zprávu pro nás všechny poplatníky. Čili v roce 2010 by měl každý trvale bydlící občan platit obdobně jako v minulosti 450,- Kč, slevy se zachovaly i pro důchodce a děti do 10 let. V platnosti zůstávají i zásady, že popelnici se známkou z roku 2009 nám budou vyvážet ještě celý leden tohoto roku, takže nemusí nikdo nervózně přešlapávat ve frontě na městském úřadě s obavou nevyvezené popelnice hned 4. ledna. Opět můžeme zaplatit popelnice do konce května s tím, že známka bude vydaná již v měsíci lednu. Při pohledu na cenu známky je třeba si uvědomit, že skutečná cena likvidace komunálního odpadu je podstatně vyšší a její výpočet je velice jednoduchý : skutečné náklady ( ,- Kč) děleno součtem počtu trvale bydlících obyvatel a počtu rekreačních objektů ( ). Pokud vám vyšlo něco málo přes 650 Kč, tak jste počítali správně. Dá se tato částka ještě snížit? Co všechno se započítává do celkové skutečné ceny za likvidaci odpadu? Odpověď je poměrně jednoduchá, ale řešení snížení je již obtížnější. Cena je závislá na třech faktorech : a) množství vyvezených tun odpadu jak je snížit jedině důsledným separováním b) počtu obyvatel - jak je zvýšit nechávám na čitatelích c) počtu vydaných známek a zde máme určité rezervy! K mému velkému překvapení jsou celkové náklady závislé i na počtu známek, které si vyzvedáváme. V loňském roce jsme vydali známek, pokud by se nám podařilo toto číslo snížit jen na vydaných známek, podle předběžných odhadů bychom ušetřili cca Kč. Další novinkou je možnost využívat žluté kontejnery na PET lahve na likvidaci obalů od drogistického zboží jako např. šampony, aviváže či přípravky na mytí nádobí či skla. Prosím, nevhazujte sem obaly od potravin (kelímky od jogurtů, krabice od mléka či džusů apod.) Na těchto kontejnerech jsou příklady vyobrazeny. Oznámení Žluté kontejnery Město Nová Bystřice oznamuje, že rozšiřuje sběr tříděného odpadu, kdy do žlutých kontejnerů můžete nyní vhazovat nejen PET lahve, ale i obaly od drogistického zboží, tj. šamponů, čistících prostředků jar, savo, pur, aviváže apod., kanystry viz. obrázek č. 1. Jak je to možné? Každá vydaná známka se započítává do každého svozu. Takže pokud si někdo vyzvedne známku např. na popelnici, kterou má někde v garáži a naplní ji 2x do roka, započítává se její vyvezení každý týden. Často se setkáváme s požadavkem na výdej většího počtu známek z toho důvodu, že do jedné popelnice občan vysypává žhavý popel, do druhé domovní odpad. I zde existuje řada jednoduchých řešení nehledě na to, že žhavý popel do popelnice nepatří. I podle sdělení pracovníků AVE CZ, kteří zabezpečují odvoz komunálního odpadu, známky se vydávají na počet kontejnerů či popelnic, ne na počet obyvatel. Vzhledem k tomu, že normální čtyřčlenná rodina zaplní svým odpadem 1 popelnici za týden, myslím si, že výdej známek podle tohoto pravidla není žádnou diskriminací našich občanů. Nezávisle na tomto doporučení nás firma AVE CZ požádala o spolupráci s monitoringem umístění popelnic a kontejnerů, aby mohla zoptimalizovat své svozové trasy. Pro nás všechny to znamená pouze sdělit při vyzvedávání si známky, kde máme popelnici při odvozu umístěnou. Zpravidla se jedná o prostor před domem, kde bydlíme, ale existují i případy, kdy někteří občané musí svou popelnici vyvézt dále. Vážení spoluobčané, chtěl bych Vás touto cestou poprosit o spolupráci při snižování nákladů na likvidaci komunálního odpadu. Některé možnosti jsem v článku naznačil, určitě dokážeme ušetřené peníze využít účelněji než je vyvážet na skládku. Mgr. Rudolf Hubinger, tajemník města Úřad práce v J. Hradci zaslal na vědomí všem zájemcům o návštěvu Sběrného místa státní sociální podpory v Nové Bystřici přehled úředních dnů v roce 2010 (úřední hodiny vždy 8,00 17,00 hodin): Leden , , Únor Březen Duben , , Květen Červen Červenec , , Srpen Září 6. 9., , Říjen , , , Listopad , , Prosinec Obrázek č. 1 - vhazovat NEVHAZOVAT obaly od olejů!!!!!!!!, Tetra Pak obaly od mléka a džusů, kelímky od jogurtů, plechovky od piva, obaly od vajec, celopotahované PET lahve od jupíků atd., resp. potravinové obaly, viz obrázek č. 2. Obrázek č. 2 - nevhazovat Oznámení Ředitelství ZŠ a MŠ Nová Bystřice oznamuje rodičům předškolních dětí, že zápis do prvních tříd proběhne ve čtvrtek 28. ledna 2010 od do hodin ve třídách v přízemí budovy školy. Jedná se o děti narozené od do Pokud je dítě narozené v období září až prosinec 2004 a rodiče si přejí, aby nastoupilo školní docházku v roce 2010, je potřeba tento požadavek předem konzultovat s ředitelem školy. Děti po odkladu školní docházky k zápisu znovu nemusí!! Rodiče s sebou vezmou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Mgr. Václav Šilhan, ředitel školy

3 Novobystřičtí učitelé se v roce 2009 pilně vzdělávali Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec podala grantový projekt s názvem Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Nová Bystřice do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt byl podpořen a v lednu roku 2009 se začal realizovat. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Novobystřičtí učitelé při jeho podávání vycházeli z osobního přesvědčení, že mají-li udržet krok se změnami, které na ně současné školství klade, měli by s proměnou školy a vyučování začít od základů, nastavit si objektivní pedagogické zrcadlo a především se snažit o změnu klimatu ve třídách, o hledání způsobů, jak co nejlépe dnešní žáky motivovat, o hledání a následné zavádění inovativních metod a forem práce, které umožní rozvoj klíčových kompetencí jako nástroje přeměny encyklopedického pojetí vyučování. Chtěli prohloubit své vzdělávání ve jmenovaných oblastech, ale také zlepšit vztahy mezi učiteli navzájem, mezi učiteli a žáky i mezi učiteli a rodiči. Jednotlivé kurzy a semináře pod vedením zkušených lektorů jsou naplánovány v rozmezí let 2009 až Organizační i finanční stránku celého projektu řídí na škole realizační tým pod vedením hlavní manažerky projektu, zástupkyně ředitele školy Mgr. Josefy Rykrové. Každá aktivita v rámci projektu je evidována v monitorovací zprávě, která se zpracovává čtvrtletně. Fotografie ze seminářů se staly podkladem pro vytvoření CEWE knih, které rovněž dokumentují zdárný přivítali na půdě naší základní školy a to doslovně, protože naše setkání probíhalo v nově zrekonstruovaných prostorách půdní vestavby školy. Učitelé probírali postupy při oprávněných nárocích vůči dětem i dospělým, pojmenovali a rozebrali neefektivní postupy sdělování oprávněných požadavků a poté jim byly nabídnuty efektivní komunikační strategie, jež povzbuzují ochotu vyhovět, posilují sebeúctu a prospívají vztahům. Naším dalším cílem bylo učit se zvládat negativní emoce. Semináře byly hodně prakticky zaměřené a setkaly se s velmi kladnou odezvou všech zúčastněných. průběh projektu. Veřejnost se může více dozvědět z webových stránek školy / novabystrice.cz /, dále pak z článků vydávaných především v regionálním tisku. První akcí našeho grantového projektu byl v únoru 2009 dvoudenní seminář, který v Jindřichově Hradci vedla PhDr. Lidmila Pekařová pod názvem Couching pro vedoucí pracovníky. Účastníci se dozvěděli o možných stylech tzv. koučování, naučili se rozpoznávat efektivní vlastnosti každého manažera a přístupy, které má využívat při vedení pracovních jednání, při týmové práci nejen ve škole, ale i mimo ni. Druhá část projektu se uskutečnila v březnu 2009 a byl jí výjezdní seminář s názvem Návštěva v Základní škole Chrudim, Dr. Jana Malíka, jehož ústředním tématem bylo proč a jak měnit školu. Učitelé se seznámili se školou, která již více než deset let pracuje podle svého vzdělávacího programu, běžně využívá kooperativních metod a má zavedený celoškolní projekt Dokážu to. Zkušenosti této pilotní školy byly inspirací nejen v nabídce vyučovacích metod, ale také v budování partnerských vztahů na všech úrovních, v propracovaném způsobu hodnocení školy, které se opírá o bezpečné prostředí a poznání osobního maxima každého žáka. Další vzdělávání novobystřických pedagogů pokračovalo ke konci letních prázdnin dvěma semináři z kurzu Respektovat a být respektován. Zkušené lektorky, PhDr. Janu Nováčkovou a PhDr. Dobromilu Nevolovou, jsme tentokrát Harmonogram akcí grantového projektu Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Nová Bystřice v roce 2009 ukončil výjezdní víkendový seminář, který byl zaměřen na principy skupinové a kooperativní práce, na metody kooperativní výuky. Prožitkový seminář, vedený Mgr. Danou Forýtkovou, nabídl možné alternativy tradičnímu frontálnímu vyučování. Prostředí penzionu Sigma v Dolním Žďáru poskytlo této akci skutečně kvalitní zázemí, a doplnilo tak příjemnou pracovní atmosféru, jež tu po oba dny panovala. Ohlédneme-li se za rokem 2009, absolvovali všichni pedagogičtí pracovníci Základní školy v Nové Bystřici řadu zajímavých seminářů, z kterých už dnes uplatňují mnohé poznatky v praxi. A v čem vidíme již nyní přínos grantového projektu? Z hodnocení každého semináře nebo kurzu jasně vyplynulo, jak je prospěšné, aby si učitelé vyzkoušeli roli žáků, posadili se do lavic a dál se vzdělávali. Prožili si aktivizující metody na vlastní kůži, poznali existující rizika profesního syndromu vyhoření, nebáli se ho pojmenovat, ale naučili se jeho projevům předcházet, a to i tím, že se dozvědí něco sami o sobě, o správných efektivních komunikačních stylech, o jiných formách a metodách výuky. V příštím roce 2010 nebudou učitelé v dalším vzdělávání stávkovat. O jarních a letních prázdninách je čekají další semináře, 3. až 6. díl kurzu Respektovat a být respektován. Na podzim vyjedou do Mozolova u Tábora, kde absolvují víkendový seminář s názvem Motivace a prezentace. Projekt završí v roce 2011 seminářem na téma Týmová práce. V tomto grantovém projektu jsme získali další pracovní recepty, načerpali jsme inspiraci pro práci ve škole, ale i v rodině a v běžném životě. Poděkování patří všem kolegyním a kolegům za vstřícnost, píli a snahu rozšířit si své poznatky, a být tak příkladem těm, na nichž nám záleží nejvíce, našim dětem, žákům Základní školy a Mateřské školy Nová Bystřice. Na závěr přejeme všem pedagogům do nového roku 2010 pevné zdraví, pohodu doma a hlavně hodně pedagogického optimismu a chuti do další práce. Josefa Rykrová, hlavní manažerka projektu Marika Hauserová, věcná manažerka projektu

4 Kultura Fotoreportáž Tradiční novoroční koncert Fotoohlédnutí za některými akcemi, které se konaly v době adventní. V neděli 10. ledna 2010 zveme všechny od hodin na Novoroční koncert, který se uskuteční v sále KD Koruna. Účinkovat bude Žesťový soubor Trumpet Tune a Thomas Ochoa z Mexika. Na programu budou zajímavosti pro žestě včetně filmové, muzikálové a swingové hudby a dvě tradiční mexické skladby pro kytaru. Vstupné je dobrovolné, součástí koncertu bude tradiční občerstvení. Plesová sezóna Zvonečkový a lampiónový průvod Sobota 23. ledna reprezentační ples města Nová Bystřice K tanci a poslechu bude hrát Glóbus 2 z Jindřichova Hradce, bude připravena tradiční bohatá tombola. Vstupné s místenkou je 100,- Kč, předprodej vstupenek je v Informačním středisku Nová Bystřice, kontakt , Sobota 20. února rybářský ples K tanci a poslechu bude hrát Univerzál z Jindřichova Hradce. Vstupné s místenkou je 100,- Kč. Autorské čtení pohádek Báry Stlukové Koncert Pouličníků pod stromečkem Koncert skupiny Jen tak tak Pořadatelé se těší na Vaši účast! Městská knihovna přeje pěkné zážitky u nových knih! Watt, P. Zdánlivý klid Cubeca, K. A Bůh mlčel Wich, H. Pozor, pusa! Brabcová, E. - Momentálně mladá Roberts, N. Kouzla osudu Nojoud, A. Dětská nevěsta Johnston, J. Jiskra naděje Garlock, D. Srdce bouře Rohál, R. Když se osud nemazlí Janouch, K. Dcera na přání Grey, L. Dusot kopyt Coulter, C. Kletba zelených očí Vandenberg, P. Trojský poklad Lanczová, L. Pošeptej po větru Marx, A. Trojka na stopě Patterson, J. Podraz Müller, K. Zaříkávač koní Hunter, M. Romantik Deaver, J. Kříže u cesty Javořická, V. Hruška v poli Švandrlík, M. Sek a Zula Vondruška, V. Zdislava a ztracená relikvie Brdečková, T. Listy Markétě Stínil, L. Chci se zamilovat Lázničková, P. Silnější než láska Řeháčková, V. Holka bez minulosti Kačírková, E. Diamantová Lily Miluše Malinová, MěK Nová Bystřice Večer s rádiem Blaník Vánoce ve škole Vánoce ve škole

5 Fotoreportáž Sport Žákovské turnaje v halové kopané Dětské divadelní představení Dětské divadelní představení V místní sportovní hale se uskutečnily závěrem roku dva žákovské turnaje v halové kopané to byl Mikulášský turnaj starších žáků a Vánoční turnaj mladších žáků. Oba dva turnaje měly velmi dobrou úroveň a kvalitní obsazení. Mikulášského turnaje se zúčastnilo kvarteto účastníků působících v krajské fotbalové I.A třídě. Domácí Jiskru, Centropen Dačice, Lokomotivu Veselí nad Lužnicí a českobudějovickou Slavii doplnili zástupci okresního přeboru Sokol Slavonice a FC Hranice. V takto nabité konkurenci se nejvíce dařilo domácímu týmu, který ve finálovém utkání porazil nejtěsnějším rozdílem 1:0 Dačice a obhájil tak loňské prvenství. Pohár za třetí místo si odvezli starší žáci z Veselí, kteří v dramatické bitvě zdolali Slavii 3:2. V duelu o páté místo byli nakonec šťastnější hráči Slavonic, kteří vyhráli nad Hranicemi až po penaltovém rozstřelu. Trenéři zúčastněných celků zvolili nejlepším brankářem Dominika Vitouše ze Slavonic a nejlepším hráčem domácího Jiřího Strejčka. Pomyslnou korunu krále střelců si vystřílel Martin Janák z Dačic, jenž vsítil sedm gólů. Vánočního turnaje mladších žáků se zúčastnily čtyři týmy, hrající krajskou fotbalovou I.A třídu pořadatelská Jiskra, TJ Kunžak, Centropen Dačice a Slavia České Budějovice a čtyři týmy hrající okresní přebor mladších žáků Jiskra Třeboň, Jiskra Strmilov, Sokol Kardašova Řečice Adventní trhy Adventní trhy Adventní trhy Adventní trhy Vítězný tým Mikulášského turnaje starších žáků

6 O pohár Technických služeb města Nová Bystřice a TJ Nová Včelnice. Z napínavých bojů ve skupinách vzešlo finálové kvarteto, které si to rozdalo o medailové umístění. Nejlépe si vedlo mužstvo z Nové Včelnice, které ve finále porazilo Kunžak 2:1. V dramatickém souboji o třetí místo prohrála domácí Jiskra s českobudějovickou Slavií až v penaltovém rozstřelu. Páté místo obsadilo mužstvo Třeboně, šesté bylo mužstvo z Dačic, sedmý Strmilov a osmé místo obsadila Kardašova Řečice. Nejlepším brankářem turnaje byl trenéry zúčastněných týmů zvolen Jiří Kouba z Kardašovy Řečice a nejlepším hráčem Stanislav Pacholík z Kunžaku. Nejlepším střelcem byl s pěti góly David Brus z Nové Včelnice. Oba turnaje by se těžko uskutečnily bez finanční podpory sponzorů a obětavosti rodičů. Proto nám dovolte na těchto stránkách poděkovat Městu Nová Bystřice za bezplatný pronájem sportovní haly na oba turnaje a za finanční příspěvek na ceny pro vítěze. Dále pak paní Kubíkové, firmě Stavitelství Novák a obchodu BaPe sport Dačice za sponzorskou podporu těchto akcí. Rádi bychom také poděkovali paní Belayové, Jarošové, Brusové, Dohnalové, Dvořákové a Gábině Dvořákové za pomoc s občerstvením v bufetu a paní Jesenské a Nováčkové za zajištění zdravotního dozoru na obou akcích. Závěrem nám dovolte popřát všem aktivním členům a fanouškům novobystřické Jiskry hlavně hodně zdraví, štěstí, úspěchů a vše dobré v roce Martin Dohnal V sobotu 12. prosince 2009 se uskutečnil ve sportovní hale 14. ročník v sálové kopané O pohár Technických služeb města Nová Bystřice. Osm družstev bylo rozděleno losem do dvou skupin, kde se bojovalo o pořadí. Dle umístnění se pak utkala v semifinálových zápasech. Vítězové semifinálových zápasů pak byli nasazeni do dalších bojů o konečné umístnění. Celý turnaj proběhl ve velice dobré atmosféře na které se podíleli i samotní hráči. Pro účastníky byl připraven gulášek, pivo, limo a různé laskominky. Všech 20 zápasů řídila dvojice rozhodčích: p. Pavel Janák z Kunžaku a p. Miroslav Náprava z Nové Bystřice. Družstvo Technických služeb, jako loňský vítěz, se nezaleklo role favorita a suverénně vyhrálo skupinu. Ve finálovém utkání porazilo družstvo Roztrh trenky jasně 4 : 0. Vítězný tým. Rozlosované skupiny: skupina A Kapři (ved. Kubát Jiří) FC Nic (ved. Medl Radek) Kill Bill (ved. Růžička Lukáš) FC Norton Hartvíkovice okr.třebíč Skupina B Roztrh trenky (ved. Feytl Jiří) Čtvrťáci (ved. Kos Petr) Šachťor Kladeruby okr.třebíč Technické služby N. Bystřice (ved. Řežábek Pavel) Výsledky o celkové umístnění: o 7. místo Šachťor Čtvrťáci 1 : 1 na penalty 3 : 2 o 5. místo Kapři - FC Nic 3 : 2 o 3. místo Norton Kill Bill 1 : 0 o 1. místo Tech. služby Rozth trenky 4 : 0 Domácí tým mladších žáků, který obsadil 4.místo na Vánočním turnaji Nejlepší hráči jednotlivých družstev: Tech. služby: Bártů David Roztrh trenky: Daniel Milan Kapři: Ivan Josef Kill Bill: Růžička Lukáš FC Norton: Chládek Petr Šachťor: Kafka Luděk Čtvrťáci: Kos Petr FC Nic: Urban Jan Nejlepší střelec: Frühauf David (TS) Nejlepší brankař: Drabík Pavel ( TS) Nejstarší hráč: Dvořák Josef (Kapři) Vítězům a odměněným hráčům ceny předával starosta Nové Bystřice p. Vladimír Bláha. Bez nezištné pomoci sponzorů by se turnaj v takovém rozsahu nedal uskutečnit. Touto cestou pořadatelé děkují: PaP Bohemia, SOME J. Hradec, p. Loskot Karel ml., Bellatex N. Bystřice a Městu Nová Bystřice. za TS Gejza Szücs

7 Kuželky Kuželky - amatérský turnaj družstev Již od října probíhají na novobystřické kuželně též souboje kuželkářů amatérů. Nejsou však o nic méně dramatické a mnohé výkony jsou hodné obdivu. Hraje celkem 27 družstev a v nich téměř 250 hráčů a hráček. Turnaj má velkou popularitu a probíhá v přátelské sportovní atmosféře. První ligu s 10 družstvy vede Kačenka - průměr 979 (zatím bez porážky), o další místa je velký boj mezi Sofťáky (prům. 947), Garge-A (prům. 952) a KillBill (prům. 953). Zatím se příliš nedaří družstvům Hasáci (prům. 875) a trápí se i Anitrefa (prům. 921). Ve druhé lize vede zatím suverénní Hogo Fogo - (prům. 925), druzí jsou letos velmi dobře hrající Gladiátors (prům. 882), na dalších místech bojují Drátci, Řízci, Vovous ad. Na konci jsou zatím Hasiči s uhraným 1 bodem za remízu a před nimi Bellatex s 2 body (1 vítězství). V jednotlivcích předvádí zatím nejlepší výkony Vladimír Přívětivý (prům. 264) dobře mu sekunduje další hráč Kačnky Standa Suchý (prům. 243). U dalších družstev pak pěkně hrají - za Sofťáky: Tomáš Vrecko (prům. 256), Zdena Zmeškalová (prům. 256), za KillBill: Martin Pýcha (prům. 248), Jan Havlíček (prům. 248),Karel Loskot (prům. 243), za GarageA. Zdeněk Vrecko (prům. 253), Václav Zajíc (prům. 243), za BKO Radek Minář (prům. 241), Jarda Kubeš (prům. 238), za Truhlíky Míla Málek (prům. 240). Důležité jsou však i výkony všech ostatních hráčů v družstvu. Zatímco v 1. lize jsou již základní kola téměř odehrána a začnou napínavá odvetná utkání, ve 2. lize se hraje jednokolově a tak se budou družstva utkávat s dalšími svými soupeři. Zde na sebe mohou narazit i velmi vyrovnané týmy a boje budou rovněž zajímavé. Turnaj bude po vánoční přestávce pokračovat, předpokládané ukončení je v březnu Všem přejeme šťastný a úspěšný nový rok. za pořadatele: Zdeněk Hrbek a Jaroslav Beneš V sobotu se na naší kuželně uskutečnil již 5. ročník turnaje čtyřčlenných družstev O pohár města Nová Bystřice. Prestiž letošního Novobystřického předvánočního turnaje pozvedl svou účastí mistr republiky, celek PSJ Jihlava v čele s reprezentantem Honzou Kotyzou, který ještě u nás netušil, že večer na slavnostním vyhlášení v Náchodě získá cenu kuželkáře roku Gratulujeme! Poprvé v pětileté historii zabodovali domácí borci, kteří se vypjali k vynikající hře a v konkurenci šesti ligových a jednoho divizního týmu vybojovali ve složení Honza Baudyš, Jarda Štěrba, Martin Filakovský a Milan Garhofer fantastické třetí místo. Na druhém místě skončil loňský vítěz prvoligový Centropen Dačice, především díky parádnímu výkonu nejlepšího hráče sobotního klání, bezchybného Jirky Němce. Vítězi turnaje a držiteli putovního poháru na rok se stali hráči třetiligového Slovanu Jindřichův Hradec, kteří vyrovnanými výbornými výkony nečekaně triumfovali v doposud nejsilnějším ročníku. K překvapení také patří až šesté místo jihlavských kuželkářů a předposlední umístění třínásobného vítěze Lokomotivy České Velenice. O příjemné zakončení osmihodinových soubojů se postaral starosta Nové Bystřice Vladimír Bláha, který pogratuloval a předal poháry všem oceněným. Družstva: 1. Slovan Jindřichův Hradec 2208 bodů 2. Centropen Dačice 2158 bodů 3. Jiskra Nová Bystřice 2128 bodů 4. Kovohutě Příbram 2127 bodů 5. Lokomotiva Tábor 2121 bodů 6. PSJ Jihlava 2118 bodů 7. Lokomotiva Č. Velenice 2102 bodů 8. TJ Blatná 2085 bodů Jednotlivci: 1. Němec Jiří (Dačice) 582 bodů 2. Partl Stanislav (Jihlava) 565 bodů 3. Beťák Emil (J. Hradec) 562 bodů 4. Cukr Jan ( J. Hradec) 556 bodů 5. Roj Jaroslav (Příbram) 554 bodů 6. Zedník Jan (J. Hradec) 553 bodů 7. Baudyš Jan (N. Bystřice) 548 bodů 8. Štěrba Jaroslav (N. Bystřice) 546 bodů Závěrem bych touto cestou rád poděkoval všem sponzorům, kteří podporují toto sportovní setkání výborných kuželkářů, a bez kterých bychom nemohli vyhlížet na příští 6. ročník v roce Sponzoři: Město Nová Bystřice Bellatex s.r.o Karel Loskot jatky Albeř Restaurace a penzion Na bojišti za oddíl kuželek TJ Jiskra Nová Bystřice Martin Filakovský

8 Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v NOVÉM ROCE 2010 Vám všem přeje Vaše obchodní poradkyně Děkujeme, že třídíte odpad. Miluše Jarošová Widhalm Jaroslav STAŠEK pojišťovací poradce U Rybníčku 540, Nová Bystřice V Nové Bystřici tel.: Pojištění majetku fyzických osob a pojištění odpovědnosti Životní a úrazová pojištění dětí i dospělých, spoření na studia a další spoření pro rodiče a děti Penzijní a důchodové připojištění, stavební spoření Cestovní pojištění Pojištění vozidel (převod bonusů mezi manželi a mezi rodiči a dětmi ve společné domácnosti) Pojištění asistenčních služeb ve zdravotnictví Pojištění malých, středních i velkých podnikatelů, pojištění živnostníků Úvěry, spoření, jednorázové vklady za výhodných podmínek Asistence při vyřizování pojistných událostí v místě pojištění Sjednání pojištění po telefonické dohodě i v mimopracovní době Další kontakt: , A nadále se těším na Vaše dotazy a spolupráci a to nejen v životním pojištění. Najdete mě stále na stejné adrese: Vídeňská 708, Nová Bystřice a stejných telefonních číslech: pevná linka a mobily nebo , nebo Děkuji za Vaši důvěru.

9 Prodám nově zrekonstruovaný byt 3+1 v OV v Nové Bystřici. Tel.: Hledám pronájem garáže v N. Bystřici od února 2010 na 2 roky. Tel.: Prodám zimní kombinézy velikost 150 a 160, pěkné, málo používané Tel.: PŮJČKY Rychlé vyřízení Nové lepší podmínky Volejte ihned - vyřízení tentýž den!!! Máte EXEKUCI-Vyřešíme Mate důchod? Mateřskou? Práci?... Půjčíme Vám!!! Nízké měsíční splátky!!! - Registry neřešíme Tel.: Nabízím zpracování účetnictví (daň. evidence, podvojné, mzdy), možno i jenom zpracování daň. přiznání. Petra Batistová, tel.: Plesová sezóna Sobota 23. ledna reprezentační ples města Nová Bystřice Sobota 20. února rybářský ples Měsíční zpravodaj novobystřických občanů Vydavatel: Město Nová Bystřice, Mírové nám. 58, N. Bystřice, IČO: Odpovědní redaktoři: Miluše Malinová, Markéta Vondrová Adresa redakce: Informační středisko a Městská knihovna Nová Bystřice, Mírové nám. 53, Nová Bystřice Tel.: , , Redakční uzávěrka: 15. den předchozího měsíce Vychází první sobotu v měsíci Evidenční číslo: MK ČR E Cena: Zdarma Sazba: Vladimír Klíma, Tisk: RAIN reklamní agentura s.r.o. J.Hradec Redakce si vyhrazuje právo článek zkrátit, s obsahem čtenářských příspěvků se redakce zpravodaje nemusí vždy ztotožňovat. Elektronickou verzi zpravodaje najdete na adrese: Pokud nedostanete zpravodaj, můžete si ho vyzvednout v Informačním středisku Nová Bystřice.

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Aktivity Volejbalového centra nad Metují

Aktivity Volejbalového centra nad Metují únor 2015 březen 2015 duben 2015 květen 2015 červen 2015 14.6.2015 (neděle) Závěrečná - minivolejbal Žákovský i minivolejbal Týniště nad Orlicí 7.6.2015 (neděle) Hradecký turnaj minivolejbalu Žákovský

Více

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016 Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec Sezona 2015/2016 HC Střelci Jindřichův Hradec - hokejový klub pro všechny Sezóna 2015/2016 byla již druhou sezonou nově vzniklého hokejového

Více

ZÁKUPSKÁ ŠAJTLE 2015

ZÁKUPSKÁ ŠAJTLE 2015 ZÁKUPSKÁ ŠAJTLE 2015 Memoriál Pavla Michala 17. ročník sobota 11. 7. 2015, Zákupy Vážení sportovní přátelé, v osvědčeném termínu v první polovině července se uskuteční 17. ročník turnaje v malé kopané

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE. oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE. Met Life Cup. tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST

TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE. oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE. Met Life Cup. tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE Met Life Cup tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST (hráči narození v roce 1997 a mladší) SOBOTA 14. PROSINCE 2013,

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Hráno 17. ledna. Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci. Tradiční fotbalové turnaje žactva pořádané OFS Olomouc v hale gymnázia Hejčín

Hráno 17. ledna. Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci. Tradiční fotbalové turnaje žactva pořádané OFS Olomouc v hale gymnázia Hejčín Hráno 17. ledna Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci, odstartovala kategorie starších žáků. Do prvního turnaje nastoupili chlapci Litovle, Horky, Černovíra a Nových Sadů a Nemilan. Novosadští dokonce

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU 2015-2016 - vyváženost a kombinace obou hracích modelů, tedy hraní systémem turnajů a hraní ve dvojicích. - respektování principu, že hrací

Více

MIMOŘÁDNÝ ZPRAVODAJ

MIMOŘÁDNÝ ZPRAVODAJ MIMOŘÁDNÝ ZPRAVODAJ 1.7.2013 8.ročník - KLATOVSKÉHO LIGOVÉHO POHÁRU 2013 JEŽOVY 29.6.2013 Minulý víkend měl na programu v pořadí již 8.ročník Klatovského ligového poháru, který byl opět sehrán jako kvalifikační

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Personální zabezpečení manažer: Jana Coufalová metodik: Jaroslava Lhotská, Anna Kohoutová ICT technik: Ivana Kubínová, Martin Rosocha Partnerské školy Základní škola a

Více

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna X. ročník středa 17.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2003 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, FC Slovan Liberec,,

Více

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13 Stupava 29-31.5.2009 Ve dnech 29-31.5.2009 odehráli miniţáci největší turnaj v sezóně 2008-2009 s názvem PLAYMINIHANBALL. Konal se na Slovensku ve Stupavě a byl to uţ druhý ročník tohoto turnaje. V minulém

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

RSCM ROZKOŠ ČESKÁ SKALICE občanské sdružení Sportovní 428, Česká Skalice

RSCM ROZKOŠ ČESKÁ SKALICE občanské sdružení Sportovní 428, Česká Skalice RSCM ROZKOŠ ČESKÁ SKALICE občanské sdružení Sportovní 428, Česká Skalice PROPOZICE ČESKOSKALICKÉHO POHÁRU MLADŠÍCH ŽÁKŮ A) Obecná ustanovení Datum konání: sobota 16. února 2013 Místo konání: sportovní

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

INFORMACE OVS F-M K OKRESNÍM SOUTĚŽÍM 2016/2017

INFORMACE OVS F-M K OKRESNÍM SOUTĚŽÍM 2016/2017 INFORMACE OVS F-M K OKRESNÍM SOUTĚŽÍM 2016/2017 Vážení předsedové volejbalových oddílů, odpovědní pracovníci družstev a ostatní zájemci o působení v okresních soutěžích Frýdku Místku, věnujte prosím pozornost

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna XI. ročník středa 30.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2016 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 15. října a neděle 16. října 2016 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

SK MALEŠOV, PSČ mob: , ,

SK MALEŠOV, PSČ mob: , , mob 728 046 280,723 879 596, e-mail skmalesov@seznam.cz MEMORIAL FRANTIŠKA LHOTÁKA Mezinárodní fotbalový turnaj mladších žáků 18.ročník Záštitu turnaje převzal. Vojtěch Novotný Odchovanec SK Malešov v

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2007

V Ř E S K O V Á K leden 2007 V Ř E S K O V Á K leden 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám úvodem popřál hodně štěstí a zdraví v letošním roce. Přejme si, aby letošní rok byl pro obec rokem, ve kterém se podaří

Více

Výroční zpráva Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2015 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti Štěpánkovické fotbalové ligy - spolku amatérských hráčů

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za podporu, kterou jsem od Vás obdržel v říjnových komunálních volbách. Vážím si této podpory.

dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za podporu, kterou jsem od Vás obdržel v říjnových komunálních volbách. Vážím si této podpory. Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za podporu, kterou jsem od Vás obdržel v říjnových komunálních volbách. Vážím si této podpory. Společně s novým zastupitelstvem se budeme

Více

I. Organizační část I.1 Základní údaje o klubu I.2 Organizační struktura klubu... 4

I. Organizační část I.1 Základní údaje o klubu I.2 Organizační struktura klubu... 4 Výroční zpráva o činnosti za rok 2015 1 Obsah I. Organizační část... 3 I.1 Základní údaje o klubu... 3 I.2 Organizační struktura klubu... 4 I.3 Činnost v roce 2015... 6 I.3.1 Obecně k činnosti klubu...

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/

P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/ P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/ A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Pořadatel: SK Slavia Praha - fotbal a.s. 2. Termín: sobota 5.12.2015 3. Místo: sportovní hala

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Článek 1 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) 2) Soutěže se hrají podle platného

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2016 2017 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

Závěrečná zpráva o činnosti Fotbalového sportovního centra mládeže při ISŠ HPOS Příbram. Sezóna 2015/2016

Závěrečná zpráva o činnosti Fotbalového sportovního centra mládeže při ISŠ HPOS Příbram. Sezóna 2015/2016 Závěrečná zpráva o činnosti Fotbalového sportovního centra mládeže při ISŠ HPOS Příbram Sezóna 2015/2016 Zpracovali: Mgr. Josef Dobeš, ředitel fotbalové akademie 1. FK Příbram Mgr. Jaroslav Černý, za Fotbalové

Více

Hlavní utkání KRAJSKÝ PŘEBOR 17:30

Hlavní utkání KRAJSKÝ PŘEBOR 17:30 1 Slosovatelný program k mistrovským utkáním TJ Sokol Kobeřice ve fotbalové sezóně 2016-2017 Cena 5,- ČTVRTEK 11. srpna 2016 Hlavní utkání KRAJSKÝ PŘEBOR 17:30 FC IRP Český Těšín Rozhodčí utkání KRAJSKÉHO

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období květen 2014 až červenec 2014. Ve

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 7 červenec 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Vážení spoluobčané, budeme rádi, pokud si i v létě najdete chvilku na Mokrovratský zpravodaj. Mnozí jistě relaxujete

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

* 5: C - Jan Herbe b Miroslav Šmi m k i má m to t r ** 7.C - Gert Procházka Josef Hlásek

* 5: C - Jan Herbe b Miroslav Šmi m k i má m to t r ** 7.C - Gert Procházka Josef Hlásek Školní rok 1986 1987 Jména žáků: Robert Anderle Zdeněk Bartoš Robert Bazala Rudolf Bláha David Čábela Petr Důra Roman Dušek Libor Faktů Pavel Gábor Robert Hlásek Lukáš Homolka Rostislav Janoušek Jiří Kraus

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce

LUDĚK MÍČEK Starosta obce Vážení spoluobčané, není to tak dávno, kdy jsme se společně sešli na prosincovém zasedání zastupitelstva. Tři měsíce uběhly jako voda a plánujeme další setkání. V prosinci jsme všichni volali po sněhu

Více

Zpravodaj Obce Hrádek

Zpravodaj Obce Hrádek Zpravodaj Obce Hrádek 26.března 2008 Příprava výstavby kanalizace a ČOV v Hrádku a Tedražicích V současné době se intenzivně dopracovává žádost o získání dotace z Operačního programu Životní prostředí

Více

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice PROČ PRÁVĚ MY? Největší klub ve východních Čechách Perspektivita dlouhodobého vývoje Obsazeny všechny nejvyšší soutěže Výchova mladých hráčů reprezentující klub i Českou republiku na Mistrovství světa

Více

O pohár FK Meteor Praha VIII

O pohár FK Meteor Praha VIII FK METEOR PRH VIII pořádá dne 17. 11. 2010 fotbalový turnaj v minikopané roč. nar.2001 a ml. O pohár FK Meteor Praha VIII Propozice a organizační pokyny I. Základní informace: 1.1 Datum: 17.listopadu 2010

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) prostřednictvím Sportovně technické komise

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha 10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha Propozice : Pořádající oddíl : HC Slavia Praha Datum konání : 10 12. dubna 2015 Čas : Zahájení a zakončení turnaje dle rozlosování viz.rozpis utkání. Pořadatel

Více

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU 2014-2015 - vyváženost a kombinace obou hracích modelů, tedy hraní systémem turnajů a hraní ve dvojicích. - respektování principu, že hrací

Více

RTYNĚ CUP Sportem proti drogám

RTYNĚ CUP Sportem proti drogám RTYNĚ CUP 2008 Parta příznivců amatérské malé kopané společně s oddílem kopané TJ Baník, Orel jednota a MÚ Rtyně v Podkrkonoší pořádají již 16tý. ročník turnaje v malé kopané o putovní pohár který se hraje

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) prostřednictvím Sportovně technické komise

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0908/2014/Sed Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 18. 12. 2014 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v neděli

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v neděli FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v neděli 9.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2004 a mladší Účastníci turnaje: FK BAUMIT Jablonec A,B, SK Junior Teplice,

Více

Turnaj stolního tenisu

Turnaj stolního tenisu - 1 - Turnaj stolního tenisu Turnaj se konal 28. května 2016 jako 2. roč. Memoriálu Luboše Vernera. Účast z ostatních klubů byla malá, byli však přítomni 4 členové výboru Společnosti Parkinson včele s

Více

Hodnocení ročníku. Níže naleznete všechny výsledky.

Hodnocení ročníku. Níže naleznete všechny výsledky. Hodnocení ročníku V pátek 11. 11. 2016 se v hale základní školy konal již 6. ročník tohoto turnaje žáků a žákyň základních škol. V letošním ročníku jsme evidovali celkem osm základních škol, které reprezentovaly

Více

Hrací systém - příloha propozic

Hrací systém - příloha propozic Hrací systém - příloha propozic Rozdělení družstev do kvalifikačních skupin Skupina A Skupina B Skupina C Skupina D 1. SK FS Junior Teplice I. 1. 1.FC Brno 1. ŠK Slovan Bratislava 1. AC Sparta Praha 2.

Více

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 Karviná 20. 05. 2014 PROPOZICE Mistrovství ČR starších žáků pro soutěžní ročník 2013/2014 (Finálový turnaj žákovské ligy) 1. Pořadatel: z pověření ČSH oddíl

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Fotbalový turnaj na Kladně

Fotbalový turnaj na Kladně Fotbalový turnaj pro ročník 2006 a mladší Fotbalový turnaj na Kladně ------------------------------------------------------------------------------------ SK Kladno Dívejme se na naše děti a pojďme si to

Více

Sportovní klub Kuželky Vrchlabí. 22. ročník Vrchlabské ligy kuželkářů

Sportovní klub Kuželky Vrchlabí. 22. ročník Vrchlabské ligy kuželkářů Sportovní klub Kuželky Vrchlabí 22. ročník Vrchlabské ligy kuželkářů Vrchlabí 2015 2016 Místo: Pořadatel: kuželna Vrchlabí SKK Vrchlabí Hrací termíny: říjen 2015 duben 2016 Hrací dny: čtvrtek, sobota,

Více

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu Košetický zpravodaj číslo 58 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Na první adventní neděli 3. prosince připravujeme od 16 hodin Slavnostní rozsvícení vánočního stromu před místním kostelem. Srdečně zveme

Více

PROPOZICE TURNAJE, ROZLOSOVÁNÍ PRO KATEGORII U12 TOP16

PROPOZICE TURNAJE, ROZLOSOVÁNÍ PRO KATEGORII U12 TOP16 ŽIJEME HROU 2014 14. 15. června 2014 PROPOZICE TURNAJE, ROZLOSOVÁNÍ PRO KATEGORII U12 TOP16 Fotbalový areál Červená zahrada 2286 680 01 Boskovice GPS: 49 28'58.48"N, 16 40'0.165"E www.zijemeherou.cz Pořadatel:

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co připravujeme. Po vyřešení problémů s výkupem pozemků bylo

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Závěrečná zpráva o činnosti Fotbalového sportovního centra mládeže při ISŠ HPOS Příbram

Závěrečná zpráva o činnosti Fotbalového sportovního centra mládeže při ISŠ HPOS Příbram Závěrečná zpráva o činnosti Fotbalového sportovního centra mládeže při ISŠ HPOS Příbram Sezóna 2014/2015 Zpracovali: Mgr. Jaroslav Černý, šéftrenér FSCM Mgr. Josef Dobeš, ředitel fotbalové akademie 1.

Více

ZÁKUPSKÁ ŠAJTLE 2014

ZÁKUPSKÁ ŠAJTLE 2014 ZÁKUPSKÁ ŠAJTLE 2014 Memoriál Pavla Michala 16. ročník sobota 19. 7. 2014, Zákupy Vážení sportovní přátelé, rok utekl jako voda a Asociace Amatérských Sportovců Českolipska si Vás opět dovoluje pozvat

Více

Pohár města Česká Lípa

Pohár města Česká Lípa HOKEJOVÝ CLUB ČESKÁ LÍPA O.S. www.hcceskalipa.cz Hokejový turnaj 2016 Pohár města Česká Lípa 24. 25. 9. 2016 2-denní turnaj pro děti narozené r. 2009 a mladší Hokejový turnaj 2016 - Česká Lípa - r. 2009

Více

Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, se zaměřením na děti s obtížemi v chování

Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, se zaměřením na děti s obtížemi v chování Grantový projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, se zaměřením na děti s obtížemi v chování Registrační číslo projektu:

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Okresní kolo středních škol v šachu

Okresní kolo středních škol v šachu Okresní kolo středních škol v šachu Kdy? 7. prosinec2015 Kde? SPŠS Vsetín O co šlo? V pondělí dne 7. prosince 2015 se na naší škole uskutečnilo okresní kolo středních škol v šachu. Zprávu o průběhu podal

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0214/2015/Sed Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 02. 04. 2015 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

V sobotu 8. února se střetne naše A mužstvo s celkem TJ Sokol Štěpánkovice.

V sobotu 8. února se střetne naše A mužstvo s celkem TJ Sokol Štěpánkovice. V sobotu 8. února se střetne naše A mužstvo s celkem TJ Sokol Štěpánkovice. Mužstvo Štěpánkovic je účastníkem krajské soutěže I.B třídy. Po podzimní části fotbalové sezóny 2013-2014 je na 5. místě. Dosud

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2012

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2012 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2012 Dne: 4.6.2012 Přítomni: David Divoka, Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Jaromír Petřek Omluveni: Aleš Zwettler ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR,

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, McDonald s ČR PROPOZICE McDonald s Cup 2014/2015 Krajské finále OLOMOUC 20. května 2015 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Pořadatel 2. Účastníci 3. Termín konání 4. Místo konání Z pověření

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

TJ Březiněves SK Horní Měcholupy SK Dolní Chabry Admira Praha FK Bohemians Praha

TJ Březiněves SK Horní Měcholupy SK Dolní Chabry Admira Praha FK Bohemians Praha TJ Březiněves, oddíl kopané pořádá v sobotu 31. srpna 2013 4. ročník turnaje Memoriál Bohumila Hejny v kategorii MPŘ ročník narození 2005 Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 4. ročník putovního

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

FK Jablonec, z.s. pořádal v sobotu 13.12.2014. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2004 a mladší

FK Jablonec, z.s. pořádal v sobotu 13.12.2014. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2004 a mladší Jablonec, z.s. pořádal v sobotu 13.12.2014 halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2004 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, Gryf Swidnica, FC Slovan Liberec, Admira Praha, Arsenal

Více

27. prosince 2016, Zimní stadion HC Slavia Praha

27. prosince 2016, Zimní stadion HC Slavia Praha 27. prosince 2016, Zimní stadion HC Slavia Praha Propozice : Pořádající oddíl : HC Slavia Praha Datum konání : 27. prosince 2016 Čas : Zahájení a zakončení turnaje dle rozlosování viz.rozpis utkání. Pořadatel

Více

FK Jablonec Občanské sdružení

FK Jablonec Občanské sdružení FK Jablonec Občanské sdružení pořádá v sobotu 11.2.2012 halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2002 a mladší Účastníci turnaje: FA Petra Voříška Děčín, FK Mladá Boleslav, FC Slovan Liberec, SK

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více