Leden 2010 Jednání Rady města Jednání Rady města Jednání Zastupitelstva města

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Leden 2010 Jednání Rady města 30. 11. 2009 Jednání Rady města 15. 12. 2009 Jednání Zastupitelstva města 16. 12. 2009"

Transkript

1 Ročník 12, číslo 1 Leden 2010 M ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Jednání Rady města Rada města schválila rozpočtové změny č. 6 Vzhledem k tomu, že v současné době jsou přípravy rozpočtu na rok 2010 v plném proudu, nebude tento do konce roku schválen, doporučuje rada zastupitelům schválit pro začátek následujícího roku hospodaření města podle rozpočtového provizória Rada města se zabývala problematikou pronájmu městských lesů pro další dva roky Rada pověřila tajemníka úřadu požádat Jihočeský kraj o začlenění zastávek v Jarošovské ulici v J. Hradci do jízdních řádů autobusových dopravních spojů N. Bystřice J. Hradec a zpět V majetkových záležitostech se rada zabývala 15 žádostmi občanů a firem. Jednání Rady města Rada města rozhodla o elektronizaci hodin na budově města čp. 59 na Mírovém náměstí za cenu ,- Kč, kterou provede firma Věžní hodiny Valla v termínu do konce ledna 2010 Rada města schválila termín uzavření MŠ v době vánočních svátků Rada projednala čerpání rozpočtu k a rozpočtové změny č. 7 Rada schválila i rozpočtové změny uvnitř rozpočtu ZŠ Rada souhlasila s pořádáním 6. ročníku závodu psích spřežení Českou Kanadou 2010 na pozemcích města. Závody se v případě vhodných sněhových podmínek uskuteční ve dnech Rada města neschválila finanční příspěvek dětskému pěveckému sboru VIVA LA BELLA ze Slavonic, který měl být použit na částečnou úhradu nákladů spjených s jeho účastí na světovém festivalu sborů v Kanadě. Radní se seznámili s konečnými výsledky krajské soutěže obcí My třídit umíme. N. Bystřice se umístila na 25. místě z 34 účastníků V majetkových záležitostech se rada zabývala 10 žádostmi občanů a firem. Jednání Zastupitelstva města Zastupitelé schválili podání projektové žádosti Pasport komunikací, rozvoj GIS a městský mobiliář do Programu obnovy venkova Zastupitelé schválili záměr zadání veřejné zakázky Poskytnutí úvěru městu N. Bystřice na financování akce rekonstrukce KD Koruna. Tento krátkodobý úvěr bude město potřebovat na předfinancování rozsáhlé rekonstrukce našeho kulturního stánku v případě, že obdržíme dotaci. V průběhu dalšího jednání zastupitelé schválili rozpočtové změny č. 6 a 7, schválili i hospodaření podle rozpočtového provizória v počátku roku Dále zastupitelé schválili Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, pře-

2 pravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelé souhlasili se zachováním cen za tyto služby i pro rok Zastupitelé se rozhodli, že z daňových důvodů se do budoucna bude město o své lesy starat prostřednictvím organizační složky měs- ta Místní hospodářství, jejíž zřizovací listinu schválili. 6. Zastupitelé projednali zprávu Finančního výboru, který provedl kontrolu hospodaření místní jednotky Sboru dobrovolných hasičů. Ceny známek za popelnice zůstávají neměnné i v roce 2010 Zastupitelé na svém zasedání, které se uskutečnilo v polovině prosince, rozhodli o zachování cen známek za odvoz komunálního odpadu i pro rok Jedná se jistě o potěšující zprávu pro nás všechny poplatníky. Čili v roce 2010 by měl každý trvale bydlící občan platit obdobně jako v minulosti 450,- Kč, slevy se zachovaly i pro důchodce a děti do 10 let. V platnosti zůstávají i zásady, že popelnici se známkou z roku 2009 nám budou vyvážet ještě celý leden tohoto roku, takže nemusí nikdo nervózně přešlapávat ve frontě na městském úřadě s obavou nevyvezené popelnice hned 4. ledna. Opět můžeme zaplatit popelnice do konce května s tím, že známka bude vydaná již v měsíci lednu. Při pohledu na cenu známky je třeba si uvědomit, že skutečná cena likvidace komunálního odpadu je podstatně vyšší a její výpočet je velice jednoduchý : skutečné náklady ( ,- Kč) děleno součtem počtu trvale bydlících obyvatel a počtu rekreačních objektů ( ). Pokud vám vyšlo něco málo přes 650 Kč, tak jste počítali správně. Dá se tato částka ještě snížit? Co všechno se započítává do celkové skutečné ceny za likvidaci odpadu? Odpověď je poměrně jednoduchá, ale řešení snížení je již obtížnější. Cena je závislá na třech faktorech : a) množství vyvezených tun odpadu jak je snížit jedině důsledným separováním b) počtu obyvatel - jak je zvýšit nechávám na čitatelích c) počtu vydaných známek a zde máme určité rezervy! K mému velkému překvapení jsou celkové náklady závislé i na počtu známek, které si vyzvedáváme. V loňském roce jsme vydali známek, pokud by se nám podařilo toto číslo snížit jen na vydaných známek, podle předběžných odhadů bychom ušetřili cca Kč. Další novinkou je možnost využívat žluté kontejnery na PET lahve na likvidaci obalů od drogistického zboží jako např. šampony, aviváže či přípravky na mytí nádobí či skla. Prosím, nevhazujte sem obaly od potravin (kelímky od jogurtů, krabice od mléka či džusů apod.) Na těchto kontejnerech jsou příklady vyobrazeny. Oznámení Žluté kontejnery Město Nová Bystřice oznamuje, že rozšiřuje sběr tříděného odpadu, kdy do žlutých kontejnerů můžete nyní vhazovat nejen PET lahve, ale i obaly od drogistického zboží, tj. šamponů, čistících prostředků jar, savo, pur, aviváže apod., kanystry viz. obrázek č. 1. Jak je to možné? Každá vydaná známka se započítává do každého svozu. Takže pokud si někdo vyzvedne známku např. na popelnici, kterou má někde v garáži a naplní ji 2x do roka, započítává se její vyvezení každý týden. Často se setkáváme s požadavkem na výdej většího počtu známek z toho důvodu, že do jedné popelnice občan vysypává žhavý popel, do druhé domovní odpad. I zde existuje řada jednoduchých řešení nehledě na to, že žhavý popel do popelnice nepatří. I podle sdělení pracovníků AVE CZ, kteří zabezpečují odvoz komunálního odpadu, známky se vydávají na počet kontejnerů či popelnic, ne na počet obyvatel. Vzhledem k tomu, že normální čtyřčlenná rodina zaplní svým odpadem 1 popelnici za týden, myslím si, že výdej známek podle tohoto pravidla není žádnou diskriminací našich občanů. Nezávisle na tomto doporučení nás firma AVE CZ požádala o spolupráci s monitoringem umístění popelnic a kontejnerů, aby mohla zoptimalizovat své svozové trasy. Pro nás všechny to znamená pouze sdělit při vyzvedávání si známky, kde máme popelnici při odvozu umístěnou. Zpravidla se jedná o prostor před domem, kde bydlíme, ale existují i případy, kdy někteří občané musí svou popelnici vyvézt dále. Vážení spoluobčané, chtěl bych Vás touto cestou poprosit o spolupráci při snižování nákladů na likvidaci komunálního odpadu. Některé možnosti jsem v článku naznačil, určitě dokážeme ušetřené peníze využít účelněji než je vyvážet na skládku. Mgr. Rudolf Hubinger, tajemník města Úřad práce v J. Hradci zaslal na vědomí všem zájemcům o návštěvu Sběrného místa státní sociální podpory v Nové Bystřici přehled úředních dnů v roce 2010 (úřední hodiny vždy 8,00 17,00 hodin): Leden , , Únor Březen Duben , , Květen Červen Červenec , , Srpen Září 6. 9., , Říjen , , , Listopad , , Prosinec Obrázek č. 1 - vhazovat NEVHAZOVAT obaly od olejů!!!!!!!!, Tetra Pak obaly od mléka a džusů, kelímky od jogurtů, plechovky od piva, obaly od vajec, celopotahované PET lahve od jupíků atd., resp. potravinové obaly, viz obrázek č. 2. Obrázek č. 2 - nevhazovat Oznámení Ředitelství ZŠ a MŠ Nová Bystřice oznamuje rodičům předškolních dětí, že zápis do prvních tříd proběhne ve čtvrtek 28. ledna 2010 od do hodin ve třídách v přízemí budovy školy. Jedná se o děti narozené od do Pokud je dítě narozené v období září až prosinec 2004 a rodiče si přejí, aby nastoupilo školní docházku v roce 2010, je potřeba tento požadavek předem konzultovat s ředitelem školy. Děti po odkladu školní docházky k zápisu znovu nemusí!! Rodiče s sebou vezmou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Mgr. Václav Šilhan, ředitel školy

3 Novobystřičtí učitelé se v roce 2009 pilně vzdělávali Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec podala grantový projekt s názvem Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Nová Bystřice do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt byl podpořen a v lednu roku 2009 se začal realizovat. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Novobystřičtí učitelé při jeho podávání vycházeli z osobního přesvědčení, že mají-li udržet krok se změnami, které na ně současné školství klade, měli by s proměnou školy a vyučování začít od základů, nastavit si objektivní pedagogické zrcadlo a především se snažit o změnu klimatu ve třídách, o hledání způsobů, jak co nejlépe dnešní žáky motivovat, o hledání a následné zavádění inovativních metod a forem práce, které umožní rozvoj klíčových kompetencí jako nástroje přeměny encyklopedického pojetí vyučování. Chtěli prohloubit své vzdělávání ve jmenovaných oblastech, ale také zlepšit vztahy mezi učiteli navzájem, mezi učiteli a žáky i mezi učiteli a rodiči. Jednotlivé kurzy a semináře pod vedením zkušených lektorů jsou naplánovány v rozmezí let 2009 až Organizační i finanční stránku celého projektu řídí na škole realizační tým pod vedením hlavní manažerky projektu, zástupkyně ředitele školy Mgr. Josefy Rykrové. Každá aktivita v rámci projektu je evidována v monitorovací zprávě, která se zpracovává čtvrtletně. Fotografie ze seminářů se staly podkladem pro vytvoření CEWE knih, které rovněž dokumentují zdárný přivítali na půdě naší základní školy a to doslovně, protože naše setkání probíhalo v nově zrekonstruovaných prostorách půdní vestavby školy. Učitelé probírali postupy při oprávněných nárocích vůči dětem i dospělým, pojmenovali a rozebrali neefektivní postupy sdělování oprávněných požadavků a poté jim byly nabídnuty efektivní komunikační strategie, jež povzbuzují ochotu vyhovět, posilují sebeúctu a prospívají vztahům. Naším dalším cílem bylo učit se zvládat negativní emoce. Semináře byly hodně prakticky zaměřené a setkaly se s velmi kladnou odezvou všech zúčastněných. průběh projektu. Veřejnost se může více dozvědět z webových stránek školy / novabystrice.cz /, dále pak z článků vydávaných především v regionálním tisku. První akcí našeho grantového projektu byl v únoru 2009 dvoudenní seminář, který v Jindřichově Hradci vedla PhDr. Lidmila Pekařová pod názvem Couching pro vedoucí pracovníky. Účastníci se dozvěděli o možných stylech tzv. koučování, naučili se rozpoznávat efektivní vlastnosti každého manažera a přístupy, které má využívat při vedení pracovních jednání, při týmové práci nejen ve škole, ale i mimo ni. Druhá část projektu se uskutečnila v březnu 2009 a byl jí výjezdní seminář s názvem Návštěva v Základní škole Chrudim, Dr. Jana Malíka, jehož ústředním tématem bylo proč a jak měnit školu. Učitelé se seznámili se školou, která již více než deset let pracuje podle svého vzdělávacího programu, běžně využívá kooperativních metod a má zavedený celoškolní projekt Dokážu to. Zkušenosti této pilotní školy byly inspirací nejen v nabídce vyučovacích metod, ale také v budování partnerských vztahů na všech úrovních, v propracovaném způsobu hodnocení školy, které se opírá o bezpečné prostředí a poznání osobního maxima každého žáka. Další vzdělávání novobystřických pedagogů pokračovalo ke konci letních prázdnin dvěma semináři z kurzu Respektovat a být respektován. Zkušené lektorky, PhDr. Janu Nováčkovou a PhDr. Dobromilu Nevolovou, jsme tentokrát Harmonogram akcí grantového projektu Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Nová Bystřice v roce 2009 ukončil výjezdní víkendový seminář, který byl zaměřen na principy skupinové a kooperativní práce, na metody kooperativní výuky. Prožitkový seminář, vedený Mgr. Danou Forýtkovou, nabídl možné alternativy tradičnímu frontálnímu vyučování. Prostředí penzionu Sigma v Dolním Žďáru poskytlo této akci skutečně kvalitní zázemí, a doplnilo tak příjemnou pracovní atmosféru, jež tu po oba dny panovala. Ohlédneme-li se za rokem 2009, absolvovali všichni pedagogičtí pracovníci Základní školy v Nové Bystřici řadu zajímavých seminářů, z kterých už dnes uplatňují mnohé poznatky v praxi. A v čem vidíme již nyní přínos grantového projektu? Z hodnocení každého semináře nebo kurzu jasně vyplynulo, jak je prospěšné, aby si učitelé vyzkoušeli roli žáků, posadili se do lavic a dál se vzdělávali. Prožili si aktivizující metody na vlastní kůži, poznali existující rizika profesního syndromu vyhoření, nebáli se ho pojmenovat, ale naučili se jeho projevům předcházet, a to i tím, že se dozvědí něco sami o sobě, o správných efektivních komunikačních stylech, o jiných formách a metodách výuky. V příštím roce 2010 nebudou učitelé v dalším vzdělávání stávkovat. O jarních a letních prázdninách je čekají další semináře, 3. až 6. díl kurzu Respektovat a být respektován. Na podzim vyjedou do Mozolova u Tábora, kde absolvují víkendový seminář s názvem Motivace a prezentace. Projekt završí v roce 2011 seminářem na téma Týmová práce. V tomto grantovém projektu jsme získali další pracovní recepty, načerpali jsme inspiraci pro práci ve škole, ale i v rodině a v běžném životě. Poděkování patří všem kolegyním a kolegům za vstřícnost, píli a snahu rozšířit si své poznatky, a být tak příkladem těm, na nichž nám záleží nejvíce, našim dětem, žákům Základní školy a Mateřské školy Nová Bystřice. Na závěr přejeme všem pedagogům do nového roku 2010 pevné zdraví, pohodu doma a hlavně hodně pedagogického optimismu a chuti do další práce. Josefa Rykrová, hlavní manažerka projektu Marika Hauserová, věcná manažerka projektu

4 Kultura Fotoreportáž Tradiční novoroční koncert Fotoohlédnutí za některými akcemi, které se konaly v době adventní. V neděli 10. ledna 2010 zveme všechny od hodin na Novoroční koncert, který se uskuteční v sále KD Koruna. Účinkovat bude Žesťový soubor Trumpet Tune a Thomas Ochoa z Mexika. Na programu budou zajímavosti pro žestě včetně filmové, muzikálové a swingové hudby a dvě tradiční mexické skladby pro kytaru. Vstupné je dobrovolné, součástí koncertu bude tradiční občerstvení. Plesová sezóna Zvonečkový a lampiónový průvod Sobota 23. ledna reprezentační ples města Nová Bystřice K tanci a poslechu bude hrát Glóbus 2 z Jindřichova Hradce, bude připravena tradiční bohatá tombola. Vstupné s místenkou je 100,- Kč, předprodej vstupenek je v Informačním středisku Nová Bystřice, kontakt , Sobota 20. února rybářský ples K tanci a poslechu bude hrát Univerzál z Jindřichova Hradce. Vstupné s místenkou je 100,- Kč. Autorské čtení pohádek Báry Stlukové Koncert Pouličníků pod stromečkem Koncert skupiny Jen tak tak Pořadatelé se těší na Vaši účast! Městská knihovna přeje pěkné zážitky u nových knih! Watt, P. Zdánlivý klid Cubeca, K. A Bůh mlčel Wich, H. Pozor, pusa! Brabcová, E. - Momentálně mladá Roberts, N. Kouzla osudu Nojoud, A. Dětská nevěsta Johnston, J. Jiskra naděje Garlock, D. Srdce bouře Rohál, R. Když se osud nemazlí Janouch, K. Dcera na přání Grey, L. Dusot kopyt Coulter, C. Kletba zelených očí Vandenberg, P. Trojský poklad Lanczová, L. Pošeptej po větru Marx, A. Trojka na stopě Patterson, J. Podraz Müller, K. Zaříkávač koní Hunter, M. Romantik Deaver, J. Kříže u cesty Javořická, V. Hruška v poli Švandrlík, M. Sek a Zula Vondruška, V. Zdislava a ztracená relikvie Brdečková, T. Listy Markétě Stínil, L. Chci se zamilovat Lázničková, P. Silnější než láska Řeháčková, V. Holka bez minulosti Kačírková, E. Diamantová Lily Miluše Malinová, MěK Nová Bystřice Večer s rádiem Blaník Vánoce ve škole Vánoce ve škole

5 Fotoreportáž Sport Žákovské turnaje v halové kopané Dětské divadelní představení Dětské divadelní představení V místní sportovní hale se uskutečnily závěrem roku dva žákovské turnaje v halové kopané to byl Mikulášský turnaj starších žáků a Vánoční turnaj mladších žáků. Oba dva turnaje měly velmi dobrou úroveň a kvalitní obsazení. Mikulášského turnaje se zúčastnilo kvarteto účastníků působících v krajské fotbalové I.A třídě. Domácí Jiskru, Centropen Dačice, Lokomotivu Veselí nad Lužnicí a českobudějovickou Slavii doplnili zástupci okresního přeboru Sokol Slavonice a FC Hranice. V takto nabité konkurenci se nejvíce dařilo domácímu týmu, který ve finálovém utkání porazil nejtěsnějším rozdílem 1:0 Dačice a obhájil tak loňské prvenství. Pohár za třetí místo si odvezli starší žáci z Veselí, kteří v dramatické bitvě zdolali Slavii 3:2. V duelu o páté místo byli nakonec šťastnější hráči Slavonic, kteří vyhráli nad Hranicemi až po penaltovém rozstřelu. Trenéři zúčastněných celků zvolili nejlepším brankářem Dominika Vitouše ze Slavonic a nejlepším hráčem domácího Jiřího Strejčka. Pomyslnou korunu krále střelců si vystřílel Martin Janák z Dačic, jenž vsítil sedm gólů. Vánočního turnaje mladších žáků se zúčastnily čtyři týmy, hrající krajskou fotbalovou I.A třídu pořadatelská Jiskra, TJ Kunžak, Centropen Dačice a Slavia České Budějovice a čtyři týmy hrající okresní přebor mladších žáků Jiskra Třeboň, Jiskra Strmilov, Sokol Kardašova Řečice Adventní trhy Adventní trhy Adventní trhy Adventní trhy Vítězný tým Mikulášského turnaje starších žáků

6 O pohár Technických služeb města Nová Bystřice a TJ Nová Včelnice. Z napínavých bojů ve skupinách vzešlo finálové kvarteto, které si to rozdalo o medailové umístění. Nejlépe si vedlo mužstvo z Nové Včelnice, které ve finále porazilo Kunžak 2:1. V dramatickém souboji o třetí místo prohrála domácí Jiskra s českobudějovickou Slavií až v penaltovém rozstřelu. Páté místo obsadilo mužstvo Třeboně, šesté bylo mužstvo z Dačic, sedmý Strmilov a osmé místo obsadila Kardašova Řečice. Nejlepším brankářem turnaje byl trenéry zúčastněných týmů zvolen Jiří Kouba z Kardašovy Řečice a nejlepším hráčem Stanislav Pacholík z Kunžaku. Nejlepším střelcem byl s pěti góly David Brus z Nové Včelnice. Oba turnaje by se těžko uskutečnily bez finanční podpory sponzorů a obětavosti rodičů. Proto nám dovolte na těchto stránkách poděkovat Městu Nová Bystřice za bezplatný pronájem sportovní haly na oba turnaje a za finanční příspěvek na ceny pro vítěze. Dále pak paní Kubíkové, firmě Stavitelství Novák a obchodu BaPe sport Dačice za sponzorskou podporu těchto akcí. Rádi bychom také poděkovali paní Belayové, Jarošové, Brusové, Dohnalové, Dvořákové a Gábině Dvořákové za pomoc s občerstvením v bufetu a paní Jesenské a Nováčkové za zajištění zdravotního dozoru na obou akcích. Závěrem nám dovolte popřát všem aktivním členům a fanouškům novobystřické Jiskry hlavně hodně zdraví, štěstí, úspěchů a vše dobré v roce Martin Dohnal V sobotu 12. prosince 2009 se uskutečnil ve sportovní hale 14. ročník v sálové kopané O pohár Technických služeb města Nová Bystřice. Osm družstev bylo rozděleno losem do dvou skupin, kde se bojovalo o pořadí. Dle umístnění se pak utkala v semifinálových zápasech. Vítězové semifinálových zápasů pak byli nasazeni do dalších bojů o konečné umístnění. Celý turnaj proběhl ve velice dobré atmosféře na které se podíleli i samotní hráči. Pro účastníky byl připraven gulášek, pivo, limo a různé laskominky. Všech 20 zápasů řídila dvojice rozhodčích: p. Pavel Janák z Kunžaku a p. Miroslav Náprava z Nové Bystřice. Družstvo Technických služeb, jako loňský vítěz, se nezaleklo role favorita a suverénně vyhrálo skupinu. Ve finálovém utkání porazilo družstvo Roztrh trenky jasně 4 : 0. Vítězný tým. Rozlosované skupiny: skupina A Kapři (ved. Kubát Jiří) FC Nic (ved. Medl Radek) Kill Bill (ved. Růžička Lukáš) FC Norton Hartvíkovice okr.třebíč Skupina B Roztrh trenky (ved. Feytl Jiří) Čtvrťáci (ved. Kos Petr) Šachťor Kladeruby okr.třebíč Technické služby N. Bystřice (ved. Řežábek Pavel) Výsledky o celkové umístnění: o 7. místo Šachťor Čtvrťáci 1 : 1 na penalty 3 : 2 o 5. místo Kapři - FC Nic 3 : 2 o 3. místo Norton Kill Bill 1 : 0 o 1. místo Tech. služby Rozth trenky 4 : 0 Domácí tým mladších žáků, který obsadil 4.místo na Vánočním turnaji Nejlepší hráči jednotlivých družstev: Tech. služby: Bártů David Roztrh trenky: Daniel Milan Kapři: Ivan Josef Kill Bill: Růžička Lukáš FC Norton: Chládek Petr Šachťor: Kafka Luděk Čtvrťáci: Kos Petr FC Nic: Urban Jan Nejlepší střelec: Frühauf David (TS) Nejlepší brankař: Drabík Pavel ( TS) Nejstarší hráč: Dvořák Josef (Kapři) Vítězům a odměněným hráčům ceny předával starosta Nové Bystřice p. Vladimír Bláha. Bez nezištné pomoci sponzorů by se turnaj v takovém rozsahu nedal uskutečnit. Touto cestou pořadatelé děkují: PaP Bohemia, SOME J. Hradec, p. Loskot Karel ml., Bellatex N. Bystřice a Městu Nová Bystřice. za TS Gejza Szücs

7 Kuželky Kuželky - amatérský turnaj družstev Již od října probíhají na novobystřické kuželně též souboje kuželkářů amatérů. Nejsou však o nic méně dramatické a mnohé výkony jsou hodné obdivu. Hraje celkem 27 družstev a v nich téměř 250 hráčů a hráček. Turnaj má velkou popularitu a probíhá v přátelské sportovní atmosféře. První ligu s 10 družstvy vede Kačenka - průměr 979 (zatím bez porážky), o další místa je velký boj mezi Sofťáky (prům. 947), Garge-A (prům. 952) a KillBill (prům. 953). Zatím se příliš nedaří družstvům Hasáci (prům. 875) a trápí se i Anitrefa (prům. 921). Ve druhé lize vede zatím suverénní Hogo Fogo - (prům. 925), druzí jsou letos velmi dobře hrající Gladiátors (prům. 882), na dalších místech bojují Drátci, Řízci, Vovous ad. Na konci jsou zatím Hasiči s uhraným 1 bodem za remízu a před nimi Bellatex s 2 body (1 vítězství). V jednotlivcích předvádí zatím nejlepší výkony Vladimír Přívětivý (prům. 264) dobře mu sekunduje další hráč Kačnky Standa Suchý (prům. 243). U dalších družstev pak pěkně hrají - za Sofťáky: Tomáš Vrecko (prům. 256), Zdena Zmeškalová (prům. 256), za KillBill: Martin Pýcha (prům. 248), Jan Havlíček (prům. 248),Karel Loskot (prům. 243), za GarageA. Zdeněk Vrecko (prům. 253), Václav Zajíc (prům. 243), za BKO Radek Minář (prům. 241), Jarda Kubeš (prům. 238), za Truhlíky Míla Málek (prům. 240). Důležité jsou však i výkony všech ostatních hráčů v družstvu. Zatímco v 1. lize jsou již základní kola téměř odehrána a začnou napínavá odvetná utkání, ve 2. lize se hraje jednokolově a tak se budou družstva utkávat s dalšími svými soupeři. Zde na sebe mohou narazit i velmi vyrovnané týmy a boje budou rovněž zajímavé. Turnaj bude po vánoční přestávce pokračovat, předpokládané ukončení je v březnu Všem přejeme šťastný a úspěšný nový rok. za pořadatele: Zdeněk Hrbek a Jaroslav Beneš V sobotu se na naší kuželně uskutečnil již 5. ročník turnaje čtyřčlenných družstev O pohár města Nová Bystřice. Prestiž letošního Novobystřického předvánočního turnaje pozvedl svou účastí mistr republiky, celek PSJ Jihlava v čele s reprezentantem Honzou Kotyzou, který ještě u nás netušil, že večer na slavnostním vyhlášení v Náchodě získá cenu kuželkáře roku Gratulujeme! Poprvé v pětileté historii zabodovali domácí borci, kteří se vypjali k vynikající hře a v konkurenci šesti ligových a jednoho divizního týmu vybojovali ve složení Honza Baudyš, Jarda Štěrba, Martin Filakovský a Milan Garhofer fantastické třetí místo. Na druhém místě skončil loňský vítěz prvoligový Centropen Dačice, především díky parádnímu výkonu nejlepšího hráče sobotního klání, bezchybného Jirky Němce. Vítězi turnaje a držiteli putovního poháru na rok se stali hráči třetiligového Slovanu Jindřichův Hradec, kteří vyrovnanými výbornými výkony nečekaně triumfovali v doposud nejsilnějším ročníku. K překvapení také patří až šesté místo jihlavských kuželkářů a předposlední umístění třínásobného vítěze Lokomotivy České Velenice. O příjemné zakončení osmihodinových soubojů se postaral starosta Nové Bystřice Vladimír Bláha, který pogratuloval a předal poháry všem oceněným. Družstva: 1. Slovan Jindřichův Hradec 2208 bodů 2. Centropen Dačice 2158 bodů 3. Jiskra Nová Bystřice 2128 bodů 4. Kovohutě Příbram 2127 bodů 5. Lokomotiva Tábor 2121 bodů 6. PSJ Jihlava 2118 bodů 7. Lokomotiva Č. Velenice 2102 bodů 8. TJ Blatná 2085 bodů Jednotlivci: 1. Němec Jiří (Dačice) 582 bodů 2. Partl Stanislav (Jihlava) 565 bodů 3. Beťák Emil (J. Hradec) 562 bodů 4. Cukr Jan ( J. Hradec) 556 bodů 5. Roj Jaroslav (Příbram) 554 bodů 6. Zedník Jan (J. Hradec) 553 bodů 7. Baudyš Jan (N. Bystřice) 548 bodů 8. Štěrba Jaroslav (N. Bystřice) 546 bodů Závěrem bych touto cestou rád poděkoval všem sponzorům, kteří podporují toto sportovní setkání výborných kuželkářů, a bez kterých bychom nemohli vyhlížet na příští 6. ročník v roce Sponzoři: Město Nová Bystřice Bellatex s.r.o Karel Loskot jatky Albeř Restaurace a penzion Na bojišti za oddíl kuželek TJ Jiskra Nová Bystřice Martin Filakovský

8 Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v NOVÉM ROCE 2010 Vám všem přeje Vaše obchodní poradkyně Děkujeme, že třídíte odpad. Miluše Jarošová Widhalm Jaroslav STAŠEK pojišťovací poradce U Rybníčku 540, Nová Bystřice V Nové Bystřici tel.: Pojištění majetku fyzických osob a pojištění odpovědnosti Životní a úrazová pojištění dětí i dospělých, spoření na studia a další spoření pro rodiče a děti Penzijní a důchodové připojištění, stavební spoření Cestovní pojištění Pojištění vozidel (převod bonusů mezi manželi a mezi rodiči a dětmi ve společné domácnosti) Pojištění asistenčních služeb ve zdravotnictví Pojištění malých, středních i velkých podnikatelů, pojištění živnostníků Úvěry, spoření, jednorázové vklady za výhodných podmínek Asistence při vyřizování pojistných událostí v místě pojištění Sjednání pojištění po telefonické dohodě i v mimopracovní době Další kontakt: , A nadále se těším na Vaše dotazy a spolupráci a to nejen v životním pojištění. Najdete mě stále na stejné adrese: Vídeňská 708, Nová Bystřice a stejných telefonních číslech: pevná linka a mobily nebo , nebo Děkuji za Vaši důvěru.

9 Prodám nově zrekonstruovaný byt 3+1 v OV v Nové Bystřici. Tel.: Hledám pronájem garáže v N. Bystřici od února 2010 na 2 roky. Tel.: Prodám zimní kombinézy velikost 150 a 160, pěkné, málo používané Tel.: PŮJČKY Rychlé vyřízení Nové lepší podmínky Volejte ihned - vyřízení tentýž den!!! Máte EXEKUCI-Vyřešíme Mate důchod? Mateřskou? Práci?... Půjčíme Vám!!! Nízké měsíční splátky!!! - Registry neřešíme Tel.: Nabízím zpracování účetnictví (daň. evidence, podvojné, mzdy), možno i jenom zpracování daň. přiznání. Petra Batistová, tel.: Plesová sezóna Sobota 23. ledna reprezentační ples města Nová Bystřice Sobota 20. února rybářský ples Měsíční zpravodaj novobystřických občanů Vydavatel: Město Nová Bystřice, Mírové nám. 58, N. Bystřice, IČO: Odpovědní redaktoři: Miluše Malinová, Markéta Vondrová Adresa redakce: Informační středisko a Městská knihovna Nová Bystřice, Mírové nám. 53, Nová Bystřice Tel.: , , Redakční uzávěrka: 15. den předchozího měsíce Vychází první sobotu v měsíci Evidenční číslo: MK ČR E Cena: Zdarma Sazba: Vladimír Klíma, Tisk: RAIN reklamní agentura s.r.o. J.Hradec Redakce si vyhrazuje právo článek zkrátit, s obsahem čtenářských příspěvků se redakce zpravodaje nemusí vždy ztotožňovat. Elektronickou verzi zpravodaje najdete na adrese: Pokud nedostanete zpravodaj, můžete si ho vyzvednout v Informačním středisku Nová Bystřice.

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

M ěsíční zpravodaj. novobystřických občanů. Pozvánka na lednové akce. Leden 2012

M ěsíční zpravodaj. novobystřických občanů. Pozvánka na lednové akce. Leden 2012 Ročník 14, číslo 1 Leden 2012 M ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Andělský zvonečkový průvod (více fotografií z prosincových akcí najdete uvnitř zpravodaje) Pozvánka na lednové akce Sobota 14. ledna

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2003 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, FC Slovan Liberec,,

Více

Kolik budeme platit za popelnici v roce 2008? Také máte v poslední době obavy až strach pustit si televizi či otevřít

Kolik budeme platit za popelnici v roce 2008? Také máte v poslední době obavy až strach pustit si televizi či otevřít Z jednání mimořádného zastupitelstva 21. 11. 2007 jednání mimořádného zastupitelstva se účastnilo všech 15 zastupitelů města starosta objasnil hlavní důvod svolání: je jím projednání možnosti koupě závodu

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

O pohár FK Meteor Praha VIII

O pohár FK Meteor Praha VIII FK METEOR PRH VIII pořádá dne 17. 11. 2010 fotbalový turnaj v minikopané roč. nar.2001 a ml. O pohár FK Meteor Praha VIII Propozice a organizační pokyny I. Základní informace: 1.1 Datum: 17.listopadu 2010

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

Squash aréna LIBEREC LIGA jednotlivců 2. ročník - r. 2011 pro hráče amatéry i pokročilé pravidla

Squash aréna LIBEREC LIGA jednotlivců 2. ročník - r. 2011 pro hráče amatéry i pokročilé pravidla Squash aréna LIBEREC LIGA jednotlivců 2. ročník - r. 2011 pro hráče amatéry i pokročilé pravidla Všeobecné informace: 1. SQ Liga (dále jen SQL ) je klubová soutěž jednotlivců, kterou hrají muži a ženy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Leden 2011. Ročník 13, číslo 1. ěsíční zpravodaj. novobystřických občanů. Fotografie z adventu

Leden 2011. Ročník 13, číslo 1. ěsíční zpravodaj. novobystřických občanů. Fotografie z adventu Ročník 13, číslo 1 Leden 2011 ěsíční zpravodaj M novobystřických občanů Fotografie z adventu Jednání Rady města 8. 11. 2010 1. Na prvním povolebním jednání rady přivítal starosta všechny její členy včetně

Více

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha 10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha Propozice : Pořádající oddíl : HC Slavia Praha Datum konání : 10 12. dubna 2015 Čas : Zahájení a zakončení turnaje dle rozlosování viz.rozpis utkání. Pořadatel

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 HISTORIE 1.ROČNÍK 1. Ročník turnaje, pořádaný pod názvem Před branami Edenu, proběhl 19.října 2008 za účasti 16 týmů. Přivítali jsme malé fotbalisty

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Slovo úvodem Prosinec 2009

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Slovo úvodem Prosinec 2009 Ročník 11, číslo 12 Prosinec 2009 ěsíční zpravodaj M novobystřických občanů Slovo úvodem Vážení spoluobčané, po roce se opět ocitáme na prahu vánočních svátků, které jsou pro nás tradičně symbolem zklidnění,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší Účastníci turnaje: FK BAUMIT Jablonec A,B, SK Jičín,, FA Petra Voříška Děčín, TJ Sokol

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 Místo konání: Pořadatel: Ředitel festivalu: Hlavní rozhodčí: Program: Dům kultury Orlová, Osvobození 797 (vedle

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále Pokyny pro trenéry a vedoucí týmů Vážený trenére, dovolte nám ještě jednou pogratulovat k úspěchu Vašeho fotbalového týmu, který se dokázal probojovat do Velkého finále

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 8. PROSINCE 2014, JIHLAVA 4. LEDNA 2015, JIHLAVA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 8. PROSINCE 2014, JIHLAVA 4. LEDNA 2015, JIHLAVA ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 8. PROSINCE 2014, JIHLAVA 4. LEDNA 2015, JIHLAVA 1. Správní rada Asociace malého fotbalu České republiky, o. s. (dále jen jako SR

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku.

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku. GOALBALL 1. Období leden až červen 2013 pravidelné tréninky každé úterý od 18 do 19 hodin na Základní škole genpor. Františka Peřiny v Praze na tento pronájem nám přispěla Nadace Českého rozhlasu účast

Více

Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník turnaje v Březiněvsi.

Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník turnaje v Březiněvsi. TJ Březiněves, oddíl kopané pořádá v neděli 30. srpna 2015 6. ročník Memoriálu Bohumila Hejny v kategorii mladší přípravka r. 2008 a mladší Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník

Více

Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006. pořádaného. OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice. 5. ročník: BYŠKOVICE CUP

Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006. pořádaného. OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice. 5. ročník: BYŠKOVICE CUP Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006 pořádaného OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice 5. ročník: BYŠKOVICE CUP 06.06.2015 Pořadatel : Termín : 6. června 2015 Čas : 09:00 14:15

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší Okresní fotbalový svaz Opava

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA

Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA Vážení sportovní přátelé, Tímto si Vás oficielně dovolujeme pozvat na jubilejní 40. ročník Kropáčkova Memoriálu, turnaj mladších žáků v ledním

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období únor 2014 až duben 2014. Ve druhé

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR,

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, McDonald s ČR 18.ročník McDonald s Cup 2014/15 PROPOZICE krajského finále Královéhradeckého kraje Jičín 21.květen 2015 PROPOZICE krajského finále18.ročníku McDonald scup Pořadatel:

Více

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE Základní informace o soutěžích Brněnského svazu malé kopané Co jsou soutěže Brněnského svazu malé kopané? amatérské soutěže malé kopané hrané na celém

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Obec Hlízov Zastupitelstvo obce Hlízov Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Hlízov

Více

Obsah. ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů. ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu

Obsah. ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů. ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu Obsah ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů Skládka TKO Petrůvky se rozšiřuje ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu ESKO-T vyhlašuje další ročník soutěže ve sběru papíru ISNOV

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

Ženy B: 1. Hradec 8 6 2 0 34 5 20

Ženy B: 1. Hradec 8 6 2 0 34 5 20 POZEMNÍ HOKEJ Výbor oddílu: předseda Ferdinand Veverka hospodář Ing. Ivo Pazourek Věra Lažánková, Roman Hakl Jiří Kouba, Jana Krejčí, D. Kaplan, H. Polenová, Z. Pěničková, M. Šusta čestný předseda Dr.

Více

Propozice 10. ročníku turnaje ve futsale JISKRA CUP

Propozice 10. ročníku turnaje ve futsale JISKRA CUP Propozice 10. ročníku turnaje ve futsale JISKRA CUP I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: TJ JISKRA Otrokovice, oddíl sálové kopané Termín: sobota 8.března 2014 Místo konání: Sportovní hala v Otrokovicích

Více

Turnaj očima Hlavního organizátora Petra Fuksy: Melé o pořadí na 13. -24. místě se postaralo o rekord UBULODROMU.Sobota 8.2. - Melé a dohrávky o

Turnaj očima Hlavního organizátora Petra Fuksy: Melé o pořadí na 13. -24. místě se postaralo o rekord UBULODROMU.Sobota 8.2. - Melé a dohrávky o Turnaj očima Hlavního organizátora Petra Fuksy: Melé o pořadí na 13. -24. místě se postaralo o rekord UBULODROMU.Sobota 8.2. - Melé a dohrávky o pořadí na 13. -24. místě. Na neděli 8. 2. byly naplánovány,

Více

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ekonomická směrnice upravuje poskytování odměn za výkon funkce (dále jen odměny) rozhodčího, pomocného rozhodčího, pořadatele a delegáta

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 Pozvánka na 17. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 1) Mistrovství ČR seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) Mistrovství ČR seniorů nad 70 let

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 3. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2015 Obecní úřad Libějovice Únor 2015 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email:

Více

Otvírací turnaj Starobrno Univerzitní ligy Jarní část 2015

Otvírací turnaj Starobrno Univerzitní ligy Jarní část 2015 Otvírací turnaj Starobrno Univerzitní ligy Jarní část 2015,,Ukaž svou sílu. Propozice turnaje TERMÍN: 28.2.2015 MÍSTO: Venkovní hřiště TJ Sokol Brno 1, Kounicova 20, 602 00, Brno, Česká Republika HARMONOGRAM

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Dorant Cup 2014. Propozice

Dorant Cup 2014. Propozice Dorant Cup 2014 Letos pořádáme v pořadí již 3. ročník vánočního či chcete-li mikulášského turnaje Dorant Cup 2014. V minulých ročnících se nám podařilo uspořádat kvalitní turnaje a letos na to opět chceme

Více

Divize Jih Tábor Písek J. Hradec Žďár n/s Havl. Brod Pelhřimov

Divize Jih Tábor Písek J. Hradec Žďár n/s Havl. Brod Pelhřimov ~ 1 ~ Divize Západ Sokolov Klášterec n/o Děčín Bílina Řisuty Klatovy Divize Střed Jablonec Vrchlabí Trutnov Kolín Nymburk Kobra Praha Divize Jih Tábor Písek J. Hradec Žďár n/s Havl. Brod Pelhřimov Divize

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ

KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ U-15 OSTRAVA, 25. 28. 8. 2014 Datum konání: Pondělí 25. srpna čtvrtek 28. srpna 2014. Pořadatel: Moravskoslezský KFS z pověření

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz ROZPIS MISTROVSTVÍ KKKS JEDNOTLIVCŮ 2012 Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Předseda STK VV KKKS Jaroslav Dyntera Kategorie: Místo konání: Muži Hořice Datum: 18. únor 2012 Všeobecná ustanovení 1.

Více

Propozice. 2. ročník

Propozice. 2. ročník Propozice Oblastního kola Dopravní soutěž Dopravní soutěže mladých mateřských škol cyklistů 2. ročník Jindřichův Hradec 10. června 2015 11. června 2015 12. června 2015 Dům dětí a mládeže, Růžová 10 1 1.

Více

Fotbalový klub SK FS Junior Teplice. pořádá. I. ročník fotbalového turnaje přípravek. pro hráče věkové kategorie U 10

Fotbalový klub SK FS Junior Teplice. pořádá. I. ročník fotbalového turnaje přípravek. pro hráče věkové kategorie U 10 Fotbalový klub SK FS Junior Teplice pořádá UMBRO CUP 2010 I. ročník fotbalového turnaje přípravek pro hráče věkové kategorie U 10 generálním sponzorem turnaje je firma UMBRO CZ, s.r.o. zastoupená firmou

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

č. 25 Zpravodaj 2012-2013 Divize JIH

č. 25 Zpravodaj 2012-2013 Divize JIH Zpravodaj STK Divize JIH č. 25 2012-2013 Divize JIH Předposlední kolo nám odhalilo poslední tajenku tohoto ročníku. K jistému sestupujícímu, Jiskře Nová Bystřice B se přidala TJ Nová Včelnice, která doma

Více

AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V T: +420 321 724 011, www.ave-kolin.cz

AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V T: +420 321 724 011, www.ave-kolin.cz Svoz BRKO ve správním území obce Hradčany Hradčany 26. 11. 2013 Program biologicky rozložitelný komunální odpad pilotní projekt v Kolíně II a v Sendražicích zajištění plnění zakázky propagace legislativa,

Více

Tento turnaj je realizován za finanční spoluúčasti Statutárního města Přerova, Olomouckého kraje a společností

Tento turnaj je realizován za finanční spoluúčasti Statutárního města Přerova, Olomouckého kraje a společností Přerovský volejbalový klub pořádá ve spolupráci se Statutárním městem Přerov a Olomouckým krajem 24. ROČNÍK VELKÉ CENY PŘEROVA JUNIOREK PARTNEŘI TURNAJE: Teplo Přerov a.s., Technické služby města Přerova

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC Zápis číslo: 1/2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC Bednárec, budova OÚ, dne 13. 2. 2015, 19:10 až 21:30 hodin. Zasedání se zúčastnili členové ZO: P. Hryzák, V. Novák, R. Urban, A. Janůtková, M.

Více

PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ. Praha 4 Braník, ul. Za mlýnem 1774. tráva, v případě nepříznivého počasí UMT

PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ. Praha 4 Braník, ul. Za mlýnem 1774. tráva, v případě nepříznivého počasí UMT PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: ABC Braník U13 Ředitel turnaje a předseda STK: Pavel MAŘÍK Organizační výbor: STK: Pavel MAŘÍK, Jan PŘIBYL, Stanislav KUČERA organizační výbor turnaje Termín konání:

Více

Pohár města Česká Lípa

Pohár města Česká Lípa HOKEJOVÝ CLUB ČESKÁ LÍPA O.S. www.hcceskalipa.cz Hokejový turnaj 2015 Pohár města Česká Lípa 10. 12. 4. 2015 3 - denní turnaj pro děti narozené r. 2004 a mladší Hokejový turnaj 2015 - Česká Lípa - r. 2004

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

23. 24. 5. 2009. 1. ročník turnaje Zdravotnických záchranných služeb ČR v ledním hokeji

23. 24. 5. 2009. 1. ročník turnaje Zdravotnických záchranných služeb ČR v ledním hokeji Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. pořádá ve dnech 23. 24. 5. 2009 1. ročník turnaje Zdravotnických záchranných služeb ČR v ledním hokeji konaný pod záštitou hejtmana Jihomoravského

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina V. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina V. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B E C N O V O S E D L Y O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 1/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se

Více

Pořadatel : TJ Jiskra Rýmařov Datum : 20. 6. 21. 6. 2014

Pořadatel : TJ Jiskra Rýmařov Datum : 20. 6. 21. 6. 2014 XV. ročník fotbalového turnaje LORD CUP RÝMAŘOV 2014 Pořadatel : TJ Jiskra Rýmařov Datum : 20. 6. 21. 6. 2014 Přílohy : Propozice Pravidla Časový harmonogram Tabulka výsledků Soupiska mužstva (odevzdat

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK.

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 29. 8. 1. 9. 2013 29. 8. 1. 9. 2013 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Vážení sportovní

Více

PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ. Praha 4 Braník, ul. Za mlýnem 1774

PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ. Praha 4 Braník, ul. Za mlýnem 1774 PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: Ředitel turnaje a předseda STK: Organizační výbor: STK: ABC Braník U11 Pavel MAŘÍK Pavel MAŘÍK, Jan PŘIBYL, Stanislav KUČERA organizační výbor turnaje Termín konání:

Více

Brejk Peru (název země ze které je klub) Liga Mezinárodní poháry

Brejk Peru (název země ze které je klub) Liga Mezinárodní poháry BREJK Zamyslel jsem se jak by šel vylešit levý sloupec, proto ať se zlepší viditelnost reprezentace a mezinárodních pohárů. Pokud si všimnete, tak hlavní změnou je přidání do levého sloupečku centrála

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 8. ledna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 8. ledna 2015 21. ročník leden 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 8. ledna 2015 Usnesením č. 1/2015 zastupitelstvo obce přijalo Výroční zprávu o činnosti Obce Zahrádky v oblasti poskytování informací v

Více

SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14

SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14 SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14 1. Věkové hranice U6 mini 1.7. 2007 a mladší U8 benjamínci 1.7. 2005 a mladší U10 přípravka 1.7. 2003 a mladší U12 mladší žactvo 1.7.2001 a mladší Od podzimu 2014

Více