Leden 2010 Jednání Rady města Jednání Rady města Jednání Zastupitelstva města

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Leden 2010 Jednání Rady města 30. 11. 2009 Jednání Rady města 15. 12. 2009 Jednání Zastupitelstva města 16. 12. 2009"

Transkript

1 Ročník 12, číslo 1 Leden 2010 M ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Jednání Rady města Rada města schválila rozpočtové změny č. 6 Vzhledem k tomu, že v současné době jsou přípravy rozpočtu na rok 2010 v plném proudu, nebude tento do konce roku schválen, doporučuje rada zastupitelům schválit pro začátek následujícího roku hospodaření města podle rozpočtového provizória Rada města se zabývala problematikou pronájmu městských lesů pro další dva roky Rada pověřila tajemníka úřadu požádat Jihočeský kraj o začlenění zastávek v Jarošovské ulici v J. Hradci do jízdních řádů autobusových dopravních spojů N. Bystřice J. Hradec a zpět V majetkových záležitostech se rada zabývala 15 žádostmi občanů a firem. Jednání Rady města Rada města rozhodla o elektronizaci hodin na budově města čp. 59 na Mírovém náměstí za cenu ,- Kč, kterou provede firma Věžní hodiny Valla v termínu do konce ledna 2010 Rada města schválila termín uzavření MŠ v době vánočních svátků Rada projednala čerpání rozpočtu k a rozpočtové změny č. 7 Rada schválila i rozpočtové změny uvnitř rozpočtu ZŠ Rada souhlasila s pořádáním 6. ročníku závodu psích spřežení Českou Kanadou 2010 na pozemcích města. Závody se v případě vhodných sněhových podmínek uskuteční ve dnech Rada města neschválila finanční příspěvek dětskému pěveckému sboru VIVA LA BELLA ze Slavonic, který měl být použit na částečnou úhradu nákladů spjených s jeho účastí na světovém festivalu sborů v Kanadě. Radní se seznámili s konečnými výsledky krajské soutěže obcí My třídit umíme. N. Bystřice se umístila na 25. místě z 34 účastníků V majetkových záležitostech se rada zabývala 10 žádostmi občanů a firem. Jednání Zastupitelstva města Zastupitelé schválili podání projektové žádosti Pasport komunikací, rozvoj GIS a městský mobiliář do Programu obnovy venkova Zastupitelé schválili záměr zadání veřejné zakázky Poskytnutí úvěru městu N. Bystřice na financování akce rekonstrukce KD Koruna. Tento krátkodobý úvěr bude město potřebovat na předfinancování rozsáhlé rekonstrukce našeho kulturního stánku v případě, že obdržíme dotaci. V průběhu dalšího jednání zastupitelé schválili rozpočtové změny č. 6 a 7, schválili i hospodaření podle rozpočtového provizória v počátku roku Dále zastupitelé schválili Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, pře-

2 pravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelé souhlasili se zachováním cen za tyto služby i pro rok Zastupitelé se rozhodli, že z daňových důvodů se do budoucna bude město o své lesy starat prostřednictvím organizační složky měs- ta Místní hospodářství, jejíž zřizovací listinu schválili. 6. Zastupitelé projednali zprávu Finančního výboru, který provedl kontrolu hospodaření místní jednotky Sboru dobrovolných hasičů. Ceny známek za popelnice zůstávají neměnné i v roce 2010 Zastupitelé na svém zasedání, které se uskutečnilo v polovině prosince, rozhodli o zachování cen známek za odvoz komunálního odpadu i pro rok Jedná se jistě o potěšující zprávu pro nás všechny poplatníky. Čili v roce 2010 by měl každý trvale bydlící občan platit obdobně jako v minulosti 450,- Kč, slevy se zachovaly i pro důchodce a děti do 10 let. V platnosti zůstávají i zásady, že popelnici se známkou z roku 2009 nám budou vyvážet ještě celý leden tohoto roku, takže nemusí nikdo nervózně přešlapávat ve frontě na městském úřadě s obavou nevyvezené popelnice hned 4. ledna. Opět můžeme zaplatit popelnice do konce května s tím, že známka bude vydaná již v měsíci lednu. Při pohledu na cenu známky je třeba si uvědomit, že skutečná cena likvidace komunálního odpadu je podstatně vyšší a její výpočet je velice jednoduchý : skutečné náklady ( ,- Kč) děleno součtem počtu trvale bydlících obyvatel a počtu rekreačních objektů ( ). Pokud vám vyšlo něco málo přes 650 Kč, tak jste počítali správně. Dá se tato částka ještě snížit? Co všechno se započítává do celkové skutečné ceny za likvidaci odpadu? Odpověď je poměrně jednoduchá, ale řešení snížení je již obtížnější. Cena je závislá na třech faktorech : a) množství vyvezených tun odpadu jak je snížit jedině důsledným separováním b) počtu obyvatel - jak je zvýšit nechávám na čitatelích c) počtu vydaných známek a zde máme určité rezervy! K mému velkému překvapení jsou celkové náklady závislé i na počtu známek, které si vyzvedáváme. V loňském roce jsme vydali známek, pokud by se nám podařilo toto číslo snížit jen na vydaných známek, podle předběžných odhadů bychom ušetřili cca Kč. Další novinkou je možnost využívat žluté kontejnery na PET lahve na likvidaci obalů od drogistického zboží jako např. šampony, aviváže či přípravky na mytí nádobí či skla. Prosím, nevhazujte sem obaly od potravin (kelímky od jogurtů, krabice od mléka či džusů apod.) Na těchto kontejnerech jsou příklady vyobrazeny. Oznámení Žluté kontejnery Město Nová Bystřice oznamuje, že rozšiřuje sběr tříděného odpadu, kdy do žlutých kontejnerů můžete nyní vhazovat nejen PET lahve, ale i obaly od drogistického zboží, tj. šamponů, čistících prostředků jar, savo, pur, aviváže apod., kanystry viz. obrázek č. 1. Jak je to možné? Každá vydaná známka se započítává do každého svozu. Takže pokud si někdo vyzvedne známku např. na popelnici, kterou má někde v garáži a naplní ji 2x do roka, započítává se její vyvezení každý týden. Často se setkáváme s požadavkem na výdej většího počtu známek z toho důvodu, že do jedné popelnice občan vysypává žhavý popel, do druhé domovní odpad. I zde existuje řada jednoduchých řešení nehledě na to, že žhavý popel do popelnice nepatří. I podle sdělení pracovníků AVE CZ, kteří zabezpečují odvoz komunálního odpadu, známky se vydávají na počet kontejnerů či popelnic, ne na počet obyvatel. Vzhledem k tomu, že normální čtyřčlenná rodina zaplní svým odpadem 1 popelnici za týden, myslím si, že výdej známek podle tohoto pravidla není žádnou diskriminací našich občanů. Nezávisle na tomto doporučení nás firma AVE CZ požádala o spolupráci s monitoringem umístění popelnic a kontejnerů, aby mohla zoptimalizovat své svozové trasy. Pro nás všechny to znamená pouze sdělit při vyzvedávání si známky, kde máme popelnici při odvozu umístěnou. Zpravidla se jedná o prostor před domem, kde bydlíme, ale existují i případy, kdy někteří občané musí svou popelnici vyvézt dále. Vážení spoluobčané, chtěl bych Vás touto cestou poprosit o spolupráci při snižování nákladů na likvidaci komunálního odpadu. Některé možnosti jsem v článku naznačil, určitě dokážeme ušetřené peníze využít účelněji než je vyvážet na skládku. Mgr. Rudolf Hubinger, tajemník města Úřad práce v J. Hradci zaslal na vědomí všem zájemcům o návštěvu Sběrného místa státní sociální podpory v Nové Bystřici přehled úředních dnů v roce 2010 (úřední hodiny vždy 8,00 17,00 hodin): Leden , , Únor Březen Duben , , Květen Červen Červenec , , Srpen Září 6. 9., , Říjen , , , Listopad , , Prosinec Obrázek č. 1 - vhazovat NEVHAZOVAT obaly od olejů!!!!!!!!, Tetra Pak obaly od mléka a džusů, kelímky od jogurtů, plechovky od piva, obaly od vajec, celopotahované PET lahve od jupíků atd., resp. potravinové obaly, viz obrázek č. 2. Obrázek č. 2 - nevhazovat Oznámení Ředitelství ZŠ a MŠ Nová Bystřice oznamuje rodičům předškolních dětí, že zápis do prvních tříd proběhne ve čtvrtek 28. ledna 2010 od do hodin ve třídách v přízemí budovy školy. Jedná se o děti narozené od do Pokud je dítě narozené v období září až prosinec 2004 a rodiče si přejí, aby nastoupilo školní docházku v roce 2010, je potřeba tento požadavek předem konzultovat s ředitelem školy. Děti po odkladu školní docházky k zápisu znovu nemusí!! Rodiče s sebou vezmou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Mgr. Václav Šilhan, ředitel školy

3 Novobystřičtí učitelé se v roce 2009 pilně vzdělávali Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec podala grantový projekt s názvem Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Nová Bystřice do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt byl podpořen a v lednu roku 2009 se začal realizovat. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Novobystřičtí učitelé při jeho podávání vycházeli z osobního přesvědčení, že mají-li udržet krok se změnami, které na ně současné školství klade, měli by s proměnou školy a vyučování začít od základů, nastavit si objektivní pedagogické zrcadlo a především se snažit o změnu klimatu ve třídách, o hledání způsobů, jak co nejlépe dnešní žáky motivovat, o hledání a následné zavádění inovativních metod a forem práce, které umožní rozvoj klíčových kompetencí jako nástroje přeměny encyklopedického pojetí vyučování. Chtěli prohloubit své vzdělávání ve jmenovaných oblastech, ale také zlepšit vztahy mezi učiteli navzájem, mezi učiteli a žáky i mezi učiteli a rodiči. Jednotlivé kurzy a semináře pod vedením zkušených lektorů jsou naplánovány v rozmezí let 2009 až Organizační i finanční stránku celého projektu řídí na škole realizační tým pod vedením hlavní manažerky projektu, zástupkyně ředitele školy Mgr. Josefy Rykrové. Každá aktivita v rámci projektu je evidována v monitorovací zprávě, která se zpracovává čtvrtletně. Fotografie ze seminářů se staly podkladem pro vytvoření CEWE knih, které rovněž dokumentují zdárný přivítali na půdě naší základní školy a to doslovně, protože naše setkání probíhalo v nově zrekonstruovaných prostorách půdní vestavby školy. Učitelé probírali postupy při oprávněných nárocích vůči dětem i dospělým, pojmenovali a rozebrali neefektivní postupy sdělování oprávněných požadavků a poté jim byly nabídnuty efektivní komunikační strategie, jež povzbuzují ochotu vyhovět, posilují sebeúctu a prospívají vztahům. Naším dalším cílem bylo učit se zvládat negativní emoce. Semináře byly hodně prakticky zaměřené a setkaly se s velmi kladnou odezvou všech zúčastněných. průběh projektu. Veřejnost se může více dozvědět z webových stránek školy / novabystrice.cz /, dále pak z článků vydávaných především v regionálním tisku. První akcí našeho grantového projektu byl v únoru 2009 dvoudenní seminář, který v Jindřichově Hradci vedla PhDr. Lidmila Pekařová pod názvem Couching pro vedoucí pracovníky. Účastníci se dozvěděli o možných stylech tzv. koučování, naučili se rozpoznávat efektivní vlastnosti každého manažera a přístupy, které má využívat při vedení pracovních jednání, při týmové práci nejen ve škole, ale i mimo ni. Druhá část projektu se uskutečnila v březnu 2009 a byl jí výjezdní seminář s názvem Návštěva v Základní škole Chrudim, Dr. Jana Malíka, jehož ústředním tématem bylo proč a jak měnit školu. Učitelé se seznámili se školou, která již více než deset let pracuje podle svého vzdělávacího programu, běžně využívá kooperativních metod a má zavedený celoškolní projekt Dokážu to. Zkušenosti této pilotní školy byly inspirací nejen v nabídce vyučovacích metod, ale také v budování partnerských vztahů na všech úrovních, v propracovaném způsobu hodnocení školy, které se opírá o bezpečné prostředí a poznání osobního maxima každého žáka. Další vzdělávání novobystřických pedagogů pokračovalo ke konci letních prázdnin dvěma semináři z kurzu Respektovat a být respektován. Zkušené lektorky, PhDr. Janu Nováčkovou a PhDr. Dobromilu Nevolovou, jsme tentokrát Harmonogram akcí grantového projektu Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Nová Bystřice v roce 2009 ukončil výjezdní víkendový seminář, který byl zaměřen na principy skupinové a kooperativní práce, na metody kooperativní výuky. Prožitkový seminář, vedený Mgr. Danou Forýtkovou, nabídl možné alternativy tradičnímu frontálnímu vyučování. Prostředí penzionu Sigma v Dolním Žďáru poskytlo této akci skutečně kvalitní zázemí, a doplnilo tak příjemnou pracovní atmosféru, jež tu po oba dny panovala. Ohlédneme-li se za rokem 2009, absolvovali všichni pedagogičtí pracovníci Základní školy v Nové Bystřici řadu zajímavých seminářů, z kterých už dnes uplatňují mnohé poznatky v praxi. A v čem vidíme již nyní přínos grantového projektu? Z hodnocení každého semináře nebo kurzu jasně vyplynulo, jak je prospěšné, aby si učitelé vyzkoušeli roli žáků, posadili se do lavic a dál se vzdělávali. Prožili si aktivizující metody na vlastní kůži, poznali existující rizika profesního syndromu vyhoření, nebáli se ho pojmenovat, ale naučili se jeho projevům předcházet, a to i tím, že se dozvědí něco sami o sobě, o správných efektivních komunikačních stylech, o jiných formách a metodách výuky. V příštím roce 2010 nebudou učitelé v dalším vzdělávání stávkovat. O jarních a letních prázdninách je čekají další semináře, 3. až 6. díl kurzu Respektovat a být respektován. Na podzim vyjedou do Mozolova u Tábora, kde absolvují víkendový seminář s názvem Motivace a prezentace. Projekt završí v roce 2011 seminářem na téma Týmová práce. V tomto grantovém projektu jsme získali další pracovní recepty, načerpali jsme inspiraci pro práci ve škole, ale i v rodině a v běžném životě. Poděkování patří všem kolegyním a kolegům za vstřícnost, píli a snahu rozšířit si své poznatky, a být tak příkladem těm, na nichž nám záleží nejvíce, našim dětem, žákům Základní školy a Mateřské školy Nová Bystřice. Na závěr přejeme všem pedagogům do nového roku 2010 pevné zdraví, pohodu doma a hlavně hodně pedagogického optimismu a chuti do další práce. Josefa Rykrová, hlavní manažerka projektu Marika Hauserová, věcná manažerka projektu

4 Kultura Fotoreportáž Tradiční novoroční koncert Fotoohlédnutí za některými akcemi, které se konaly v době adventní. V neděli 10. ledna 2010 zveme všechny od hodin na Novoroční koncert, který se uskuteční v sále KD Koruna. Účinkovat bude Žesťový soubor Trumpet Tune a Thomas Ochoa z Mexika. Na programu budou zajímavosti pro žestě včetně filmové, muzikálové a swingové hudby a dvě tradiční mexické skladby pro kytaru. Vstupné je dobrovolné, součástí koncertu bude tradiční občerstvení. Plesová sezóna Zvonečkový a lampiónový průvod Sobota 23. ledna reprezentační ples města Nová Bystřice K tanci a poslechu bude hrát Glóbus 2 z Jindřichova Hradce, bude připravena tradiční bohatá tombola. Vstupné s místenkou je 100,- Kč, předprodej vstupenek je v Informačním středisku Nová Bystřice, kontakt , Sobota 20. února rybářský ples K tanci a poslechu bude hrát Univerzál z Jindřichova Hradce. Vstupné s místenkou je 100,- Kč. Autorské čtení pohádek Báry Stlukové Koncert Pouličníků pod stromečkem Koncert skupiny Jen tak tak Pořadatelé se těší na Vaši účast! Městská knihovna přeje pěkné zážitky u nových knih! Watt, P. Zdánlivý klid Cubeca, K. A Bůh mlčel Wich, H. Pozor, pusa! Brabcová, E. - Momentálně mladá Roberts, N. Kouzla osudu Nojoud, A. Dětská nevěsta Johnston, J. Jiskra naděje Garlock, D. Srdce bouře Rohál, R. Když se osud nemazlí Janouch, K. Dcera na přání Grey, L. Dusot kopyt Coulter, C. Kletba zelených očí Vandenberg, P. Trojský poklad Lanczová, L. Pošeptej po větru Marx, A. Trojka na stopě Patterson, J. Podraz Müller, K. Zaříkávač koní Hunter, M. Romantik Deaver, J. Kříže u cesty Javořická, V. Hruška v poli Švandrlík, M. Sek a Zula Vondruška, V. Zdislava a ztracená relikvie Brdečková, T. Listy Markétě Stínil, L. Chci se zamilovat Lázničková, P. Silnější než láska Řeháčková, V. Holka bez minulosti Kačírková, E. Diamantová Lily Miluše Malinová, MěK Nová Bystřice Večer s rádiem Blaník Vánoce ve škole Vánoce ve škole

5 Fotoreportáž Sport Žákovské turnaje v halové kopané Dětské divadelní představení Dětské divadelní představení V místní sportovní hale se uskutečnily závěrem roku dva žákovské turnaje v halové kopané to byl Mikulášský turnaj starších žáků a Vánoční turnaj mladších žáků. Oba dva turnaje měly velmi dobrou úroveň a kvalitní obsazení. Mikulášského turnaje se zúčastnilo kvarteto účastníků působících v krajské fotbalové I.A třídě. Domácí Jiskru, Centropen Dačice, Lokomotivu Veselí nad Lužnicí a českobudějovickou Slavii doplnili zástupci okresního přeboru Sokol Slavonice a FC Hranice. V takto nabité konkurenci se nejvíce dařilo domácímu týmu, který ve finálovém utkání porazil nejtěsnějším rozdílem 1:0 Dačice a obhájil tak loňské prvenství. Pohár za třetí místo si odvezli starší žáci z Veselí, kteří v dramatické bitvě zdolali Slavii 3:2. V duelu o páté místo byli nakonec šťastnější hráči Slavonic, kteří vyhráli nad Hranicemi až po penaltovém rozstřelu. Trenéři zúčastněných celků zvolili nejlepším brankářem Dominika Vitouše ze Slavonic a nejlepším hráčem domácího Jiřího Strejčka. Pomyslnou korunu krále střelců si vystřílel Martin Janák z Dačic, jenž vsítil sedm gólů. Vánočního turnaje mladších žáků se zúčastnily čtyři týmy, hrající krajskou fotbalovou I.A třídu pořadatelská Jiskra, TJ Kunžak, Centropen Dačice a Slavia České Budějovice a čtyři týmy hrající okresní přebor mladších žáků Jiskra Třeboň, Jiskra Strmilov, Sokol Kardašova Řečice Adventní trhy Adventní trhy Adventní trhy Adventní trhy Vítězný tým Mikulášského turnaje starších žáků

6 O pohár Technických služeb města Nová Bystřice a TJ Nová Včelnice. Z napínavých bojů ve skupinách vzešlo finálové kvarteto, které si to rozdalo o medailové umístění. Nejlépe si vedlo mužstvo z Nové Včelnice, které ve finále porazilo Kunžak 2:1. V dramatickém souboji o třetí místo prohrála domácí Jiskra s českobudějovickou Slavií až v penaltovém rozstřelu. Páté místo obsadilo mužstvo Třeboně, šesté bylo mužstvo z Dačic, sedmý Strmilov a osmé místo obsadila Kardašova Řečice. Nejlepším brankářem turnaje byl trenéry zúčastněných týmů zvolen Jiří Kouba z Kardašovy Řečice a nejlepším hráčem Stanislav Pacholík z Kunžaku. Nejlepším střelcem byl s pěti góly David Brus z Nové Včelnice. Oba turnaje by se těžko uskutečnily bez finanční podpory sponzorů a obětavosti rodičů. Proto nám dovolte na těchto stránkách poděkovat Městu Nová Bystřice za bezplatný pronájem sportovní haly na oba turnaje a za finanční příspěvek na ceny pro vítěze. Dále pak paní Kubíkové, firmě Stavitelství Novák a obchodu BaPe sport Dačice za sponzorskou podporu těchto akcí. Rádi bychom také poděkovali paní Belayové, Jarošové, Brusové, Dohnalové, Dvořákové a Gábině Dvořákové za pomoc s občerstvením v bufetu a paní Jesenské a Nováčkové za zajištění zdravotního dozoru na obou akcích. Závěrem nám dovolte popřát všem aktivním členům a fanouškům novobystřické Jiskry hlavně hodně zdraví, štěstí, úspěchů a vše dobré v roce Martin Dohnal V sobotu 12. prosince 2009 se uskutečnil ve sportovní hale 14. ročník v sálové kopané O pohár Technických služeb města Nová Bystřice. Osm družstev bylo rozděleno losem do dvou skupin, kde se bojovalo o pořadí. Dle umístnění se pak utkala v semifinálových zápasech. Vítězové semifinálových zápasů pak byli nasazeni do dalších bojů o konečné umístnění. Celý turnaj proběhl ve velice dobré atmosféře na které se podíleli i samotní hráči. Pro účastníky byl připraven gulášek, pivo, limo a různé laskominky. Všech 20 zápasů řídila dvojice rozhodčích: p. Pavel Janák z Kunžaku a p. Miroslav Náprava z Nové Bystřice. Družstvo Technických služeb, jako loňský vítěz, se nezaleklo role favorita a suverénně vyhrálo skupinu. Ve finálovém utkání porazilo družstvo Roztrh trenky jasně 4 : 0. Vítězný tým. Rozlosované skupiny: skupina A Kapři (ved. Kubát Jiří) FC Nic (ved. Medl Radek) Kill Bill (ved. Růžička Lukáš) FC Norton Hartvíkovice okr.třebíč Skupina B Roztrh trenky (ved. Feytl Jiří) Čtvrťáci (ved. Kos Petr) Šachťor Kladeruby okr.třebíč Technické služby N. Bystřice (ved. Řežábek Pavel) Výsledky o celkové umístnění: o 7. místo Šachťor Čtvrťáci 1 : 1 na penalty 3 : 2 o 5. místo Kapři - FC Nic 3 : 2 o 3. místo Norton Kill Bill 1 : 0 o 1. místo Tech. služby Rozth trenky 4 : 0 Domácí tým mladších žáků, který obsadil 4.místo na Vánočním turnaji Nejlepší hráči jednotlivých družstev: Tech. služby: Bártů David Roztrh trenky: Daniel Milan Kapři: Ivan Josef Kill Bill: Růžička Lukáš FC Norton: Chládek Petr Šachťor: Kafka Luděk Čtvrťáci: Kos Petr FC Nic: Urban Jan Nejlepší střelec: Frühauf David (TS) Nejlepší brankař: Drabík Pavel ( TS) Nejstarší hráč: Dvořák Josef (Kapři) Vítězům a odměněným hráčům ceny předával starosta Nové Bystřice p. Vladimír Bláha. Bez nezištné pomoci sponzorů by se turnaj v takovém rozsahu nedal uskutečnit. Touto cestou pořadatelé děkují: PaP Bohemia, SOME J. Hradec, p. Loskot Karel ml., Bellatex N. Bystřice a Městu Nová Bystřice. za TS Gejza Szücs

7 Kuželky Kuželky - amatérský turnaj družstev Již od října probíhají na novobystřické kuželně též souboje kuželkářů amatérů. Nejsou však o nic méně dramatické a mnohé výkony jsou hodné obdivu. Hraje celkem 27 družstev a v nich téměř 250 hráčů a hráček. Turnaj má velkou popularitu a probíhá v přátelské sportovní atmosféře. První ligu s 10 družstvy vede Kačenka - průměr 979 (zatím bez porážky), o další místa je velký boj mezi Sofťáky (prům. 947), Garge-A (prům. 952) a KillBill (prům. 953). Zatím se příliš nedaří družstvům Hasáci (prům. 875) a trápí se i Anitrefa (prům. 921). Ve druhé lize vede zatím suverénní Hogo Fogo - (prům. 925), druzí jsou letos velmi dobře hrající Gladiátors (prům. 882), na dalších místech bojují Drátci, Řízci, Vovous ad. Na konci jsou zatím Hasiči s uhraným 1 bodem za remízu a před nimi Bellatex s 2 body (1 vítězství). V jednotlivcích předvádí zatím nejlepší výkony Vladimír Přívětivý (prům. 264) dobře mu sekunduje další hráč Kačnky Standa Suchý (prům. 243). U dalších družstev pak pěkně hrají - za Sofťáky: Tomáš Vrecko (prům. 256), Zdena Zmeškalová (prům. 256), za KillBill: Martin Pýcha (prům. 248), Jan Havlíček (prům. 248),Karel Loskot (prům. 243), za GarageA. Zdeněk Vrecko (prům. 253), Václav Zajíc (prům. 243), za BKO Radek Minář (prům. 241), Jarda Kubeš (prům. 238), za Truhlíky Míla Málek (prům. 240). Důležité jsou však i výkony všech ostatních hráčů v družstvu. Zatímco v 1. lize jsou již základní kola téměř odehrána a začnou napínavá odvetná utkání, ve 2. lize se hraje jednokolově a tak se budou družstva utkávat s dalšími svými soupeři. Zde na sebe mohou narazit i velmi vyrovnané týmy a boje budou rovněž zajímavé. Turnaj bude po vánoční přestávce pokračovat, předpokládané ukončení je v březnu Všem přejeme šťastný a úspěšný nový rok. za pořadatele: Zdeněk Hrbek a Jaroslav Beneš V sobotu se na naší kuželně uskutečnil již 5. ročník turnaje čtyřčlenných družstev O pohár města Nová Bystřice. Prestiž letošního Novobystřického předvánočního turnaje pozvedl svou účastí mistr republiky, celek PSJ Jihlava v čele s reprezentantem Honzou Kotyzou, který ještě u nás netušil, že večer na slavnostním vyhlášení v Náchodě získá cenu kuželkáře roku Gratulujeme! Poprvé v pětileté historii zabodovali domácí borci, kteří se vypjali k vynikající hře a v konkurenci šesti ligových a jednoho divizního týmu vybojovali ve složení Honza Baudyš, Jarda Štěrba, Martin Filakovský a Milan Garhofer fantastické třetí místo. Na druhém místě skončil loňský vítěz prvoligový Centropen Dačice, především díky parádnímu výkonu nejlepšího hráče sobotního klání, bezchybného Jirky Němce. Vítězi turnaje a držiteli putovního poháru na rok se stali hráči třetiligového Slovanu Jindřichův Hradec, kteří vyrovnanými výbornými výkony nečekaně triumfovali v doposud nejsilnějším ročníku. K překvapení také patří až šesté místo jihlavských kuželkářů a předposlední umístění třínásobného vítěze Lokomotivy České Velenice. O příjemné zakončení osmihodinových soubojů se postaral starosta Nové Bystřice Vladimír Bláha, který pogratuloval a předal poháry všem oceněným. Družstva: 1. Slovan Jindřichův Hradec 2208 bodů 2. Centropen Dačice 2158 bodů 3. Jiskra Nová Bystřice 2128 bodů 4. Kovohutě Příbram 2127 bodů 5. Lokomotiva Tábor 2121 bodů 6. PSJ Jihlava 2118 bodů 7. Lokomotiva Č. Velenice 2102 bodů 8. TJ Blatná 2085 bodů Jednotlivci: 1. Němec Jiří (Dačice) 582 bodů 2. Partl Stanislav (Jihlava) 565 bodů 3. Beťák Emil (J. Hradec) 562 bodů 4. Cukr Jan ( J. Hradec) 556 bodů 5. Roj Jaroslav (Příbram) 554 bodů 6. Zedník Jan (J. Hradec) 553 bodů 7. Baudyš Jan (N. Bystřice) 548 bodů 8. Štěrba Jaroslav (N. Bystřice) 546 bodů Závěrem bych touto cestou rád poděkoval všem sponzorům, kteří podporují toto sportovní setkání výborných kuželkářů, a bez kterých bychom nemohli vyhlížet na příští 6. ročník v roce Sponzoři: Město Nová Bystřice Bellatex s.r.o Karel Loskot jatky Albeř Restaurace a penzion Na bojišti za oddíl kuželek TJ Jiskra Nová Bystřice Martin Filakovský

8 Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v NOVÉM ROCE 2010 Vám všem přeje Vaše obchodní poradkyně Děkujeme, že třídíte odpad. Miluše Jarošová Widhalm Jaroslav STAŠEK pojišťovací poradce U Rybníčku 540, Nová Bystřice V Nové Bystřici tel.: Pojištění majetku fyzických osob a pojištění odpovědnosti Životní a úrazová pojištění dětí i dospělých, spoření na studia a další spoření pro rodiče a děti Penzijní a důchodové připojištění, stavební spoření Cestovní pojištění Pojištění vozidel (převod bonusů mezi manželi a mezi rodiči a dětmi ve společné domácnosti) Pojištění asistenčních služeb ve zdravotnictví Pojištění malých, středních i velkých podnikatelů, pojištění živnostníků Úvěry, spoření, jednorázové vklady za výhodných podmínek Asistence při vyřizování pojistných událostí v místě pojištění Sjednání pojištění po telefonické dohodě i v mimopracovní době Další kontakt: , A nadále se těším na Vaše dotazy a spolupráci a to nejen v životním pojištění. Najdete mě stále na stejné adrese: Vídeňská 708, Nová Bystřice a stejných telefonních číslech: pevná linka a mobily nebo , nebo Děkuji za Vaši důvěru.

9 Prodám nově zrekonstruovaný byt 3+1 v OV v Nové Bystřici. Tel.: Hledám pronájem garáže v N. Bystřici od února 2010 na 2 roky. Tel.: Prodám zimní kombinézy velikost 150 a 160, pěkné, málo používané Tel.: PŮJČKY Rychlé vyřízení Nové lepší podmínky Volejte ihned - vyřízení tentýž den!!! Máte EXEKUCI-Vyřešíme Mate důchod? Mateřskou? Práci?... Půjčíme Vám!!! Nízké měsíční splátky!!! - Registry neřešíme Tel.: Nabízím zpracování účetnictví (daň. evidence, podvojné, mzdy), možno i jenom zpracování daň. přiznání. Petra Batistová, tel.: Plesová sezóna Sobota 23. ledna reprezentační ples města Nová Bystřice Sobota 20. února rybářský ples Měsíční zpravodaj novobystřických občanů Vydavatel: Město Nová Bystřice, Mírové nám. 58, N. Bystřice, IČO: Odpovědní redaktoři: Miluše Malinová, Markéta Vondrová Adresa redakce: Informační středisko a Městská knihovna Nová Bystřice, Mírové nám. 53, Nová Bystřice Tel.: , , Redakční uzávěrka: 15. den předchozího měsíce Vychází první sobotu v měsíci Evidenční číslo: MK ČR E Cena: Zdarma Sazba: Vladimír Klíma, Tisk: RAIN reklamní agentura s.r.o. J.Hradec Redakce si vyhrazuje právo článek zkrátit, s obsahem čtenářských příspěvků se redakce zpravodaje nemusí vždy ztotožňovat. Elektronickou verzi zpravodaje najdete na adrese: Pokud nedostanete zpravodaj, můžete si ho vyzvednout v Informačním středisku Nová Bystřice.

Leden 2011. Ročník 13, číslo 1. ěsíční zpravodaj. novobystřických občanů. Fotografie z adventu

Leden 2011. Ročník 13, číslo 1. ěsíční zpravodaj. novobystřických občanů. Fotografie z adventu Ročník 13, číslo 1 Leden 2011 ěsíční zpravodaj M novobystřických občanů Fotografie z adventu Jednání Rady města 8. 11. 2010 1. Na prvním povolebním jednání rady přivítal starosta všechny její členy včetně

Více

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Vítání občánků Listopad 2009

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Vítání občánků Listopad 2009 Ročník 11, číslo 11 Listopad 2009 ěsíční zpravodaj M novobystřických občanů Vítání občánků V sobotu 3. října 2009 přivítal pan starosta Vladimír Bláha děti do života v Nové Bystřici. Redakce se přidává

Více

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Prosinec 2012 Ročník 14, číslo 12 M ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Veselé Vánoce a šťastný nový rok všem přeje starosta města Vážení spoluobčané, milí čtenáři městského zpravodaje, dovolte mi,

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

NOVOBYSTŘICKÉ JAHODOBRANÍ pátek a sobota 24. a 25. 6 2011 městský park Nová Bystřice

NOVOBYSTŘICKÉ JAHODOBRANÍ pátek a sobota 24. a 25. 6 2011 městský park Nová Bystřice Ročník 13, číslo 6 Červen 2011 M ěsíční zpravodaj novobystřických občanů PROGRAM: NOVOBYSTŘICKÉ JAHODOBRANÍ pátek a sobota 24. a 25. 6 2011 městský park Nová Bystřice PÁTEK koncert rockových kapel 18.00

Více

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Ročník 9, číslo 7 Červenec 2007 M ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, věřím, že se Vám nová úprava našeho měsíčníku líbí a že je to další malinký krůček dopředu v

Více

Novovčelnický zpravodaj

Novovčelnický zpravodaj Novovčelnický zpravodaj prosinec 2014 Informace z radnice Bylo dokončeno rozšíření veřejného osvětlení ve městě o dalších 9 světelných bodů za celkovou cenu 283 tisíc Kč s DPH. V listopadu proběhla oprava

Více

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZDARMA Prosinec 2012 ročník IX číslo 1/2012

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZDARMA Prosinec 2012 ročník IX číslo 1/2012 Vydává Město Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA Prosinec 2012 ročník IX číslo 1/2012 Městský úřad Ve dnech 6. - 8. 1. proběhne v Plané nad Lužnicí Tříkrálová sbírka. V pátek od 18.00 hod rozezní kostel

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Vážení spoluobčané! Citát LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253

Vážení spoluobčané! Citát LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253 www.zdirec.cz Cena 5 Kè LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253 Vážení spoluobčané! Přichází rok 2014, poslední rok volebního období 2010/2014. I v tomto roce bude pokračovat investiční činnost na celém území

Více

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia. 02 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první

Více

Další premiéra Dražických komediantů

Další premiéra Dražických komediantů Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané, skončila vláda zimy, která v tomto roce byla mimořádně mírná až přívětivá. Věřím, že období, které nyní nastává, nám dodá nové síly do naší činnosti v posledním

Více

Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce 2005

Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce 2005 DNES POPRVÉ VARNSDORFSKÉ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ PŘEHLEDY Číslo 1 LEDEN 2006 ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY CENA 5,- Kč Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více

Z PRAVODAJ OBCE BOHUSLAVICE č. 181 Leden 2008 Obsah: Vážení spoluobčané,

Z PRAVODAJ OBCE BOHUSLAVICE č. 181 Leden 2008 Obsah: Vážení spoluobčané, Z PRAVODAJ OBCE BOHUSLAVICE č. 181 Leden 2008 Obsah: Obecní úřad ZŠ a MŠ Bohuslavice příspěvková organizace Organizace v obci Kultura Inzerce Společenská kronika-naši jubilanti Informace občanům obce Obecní

Více

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI ! Zprávy z radnice ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI Vzhledem ke garancím Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci poskytování LSPP (4 hodiny ve všední den, 9 hodin v sobotu, neděli a svátek),

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj Tento projekt byl dotován prostředky z Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj. ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 24 březen 2013 (240) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

DĚLO SE V JIČÍNĚ V BŘEZNU 1939 vzpomínky prof. Roberta Kvačka (str. 15)

DĚLO SE V JIČÍNĚ V BŘEZNU 1939 vzpomínky prof. Roberta Kvačka (str. 15) Březen 2015 > číslo třetí www.mujicin.cz Výtisk zdarma uvnitř vydání > AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z MĚSTA A ÚŘADU KULTURNÍ A SPORTOVNÍ SERVIS VOLNÝ ČAS ŠKOLY A ŠKOLKY DĚLO SE V JIČÍNĚ V BŘEZNU 1939 vzpomínky prof.

Více

PRACOVNÍ DOBA NA MěÚ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH Městský úřad bude ve dnech 27. 12. 2006 až 1. 1. 2007 uzavřen. Prvním pracovním dnem je úterý 2. 1. 2007.

PRACOVNÍ DOBA NA MěÚ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH Městský úřad bude ve dnech 27. 12. 2006 až 1. 1. 2007 uzavřen. Prvním pracovním dnem je úterý 2. 1. 2007. 1 Petřvaldské noviny č. 12 Informace pro občany Z obsahu: - 1. schůze nové Rady města Petřvaldu - Petřvaldské noviny zdarma do každé rodiny - Den přátelství - Dobrovolní hasiči v r. 2006 - Úspěchy šachistů

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

Libnatovské noviny ÚNOR 2013

Libnatovské noviny ÚNOR 2013 ˇ Libnatovské noviny ÚNOR 2013 Oslavy 120. výročí založení SDH Libňatov Libňatovské noviny - 2 - Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Držíte v rukách Libňatovské noviny s datem únor 2013 a jistě

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 01 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Rybník Papež a jeho budoucnost V lednu vystavuje v kulturním domě své fotografi e Olaf Deutsch. Výstavu autor nazval Voda je život. Vernisáž výstavy se

Více

hlučínskénoviny Město získalo ocenění za kvalitu ve veřejné správě

hlučínskénoviny Město získalo ocenění za kvalitu ve veřejné správě hlučínskénoviny V rámci 7. Národní konference kvality ve veřejné správě v Chrudimi byly uděleny ceny Ministerstva vnitra za úspěšný postup při zavádění metod kvality ve veřejné správě za rok 2010. Město

Více

měsíčník města červenec - srpen 2007 cena 10 Kč

měsíčník města červenec - srpen 2007 cena 10 Kč měsíčník města červenec - srpen 2007 cena 10 Kč Z obsahu Horácko zpívá a tančí průvod městem (foto: Jaroslav Vála) Schůze rady..................... str. 3 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/10. Vážení spoluobčané,

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/10. Vážení spoluobčané, ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/10 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči milovníkům zimních sportů, kterým nekonečné přívaly sněhu přinášely obrovskou radost. Městům a obcím naopak krutá

Více

Zpravodaj města Cvikova. Vážení spoluobčané,

Zpravodaj města Cvikova. Vážení spoluobčané, Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj únor 2010 města Cvikova Ročník 38 ÚNOR 2010 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, protože se zima ukázala v plné síle a napadlo dostatek sněhu, nemůžu se nezmínit o tom, že město

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3 Z OBSAHU: editorial.................................. 3 Na otázky odpovídá starosta................. 4 Z historie obce Kratochvilka..................

Více