Opatření obce č. 8/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Opatření obce č. 8/2014"

Transkript

1 Opatření obce č. 8/2014 Pravidla pro pronajímání jiného než veřejného prostranství ve vlastnictví Města Krnova za účelem umístění reklamního poutače Toto Opatření obce určuje uspořádání vztahů mezi Městem a nájemcem plochy, poskytované Městem k umístění reklamních poutačů na: I) neveřejném prostranství II) zábradlích III) sloupech veřejného osvětlení IV) plakátovacích plochách k tomu zřízených I. Reklamní poutače na neveřejném prostranství Za neveřejné prostranství bude pokládaná každá plocha, která nebude vyhláškou, určující veřejné prostranství, veřejným prostranstvím stanovena (např. štítové zdi budov, ploty, zábradlí nevyjmenované v odstavci II. bodě apod.) Za užívání se platí 000 Kč/1 m 2 propagační plochy/rok + příslušná sazba DPH, dle platného zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Cenu lze s přihlédnutím k atraktivnosti umístění reklamy dohodou zvýšit. U reklamního poutače pořízeného formou omítky (např. štítové zdi) se platí Kč/rok + příslušná sazba DPH, dle platného zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, bez ohledu na velikost zabírané plochy. V případě, že zřizovatel reklamního poutače omítku celé zdi, na které bude motiv umístěn, z důvodu jejího špatného stavu zrenovuje, bude roční platba po dobu 5 let snížena o 50 %. 4. Smlouvy, kterými bude řešeno umístění propagačního motivu v omítce zdi, jak je uvedeno v bodě tohoto Opatření, budou uzavírány na dobu nejméně 5 let. Ostatní smlouvy budou uzavírány na 1 rok s možností prodloužení. 5. Žádosti o umístění reklamního poutače vyřizuje a smlouvy o užívání předmětné plochy uzavírá odbor správy majetku města. Smlouvy budou sjednávány individuálně a budou obsahovat všechna práva a povinnosti účastníků v souladu s Občanským zákoníkem.

2 II. Reklamní poutače na zábradlích Reklamní poutače lze umístit pouze na těchto zábradlích v Krnově: 1) zábradlí před budovou hypermarketu Albert (autobusové nádraží), 2) zábradlí na kruhovém objezdu Jesenická ulice 3) zábradlí na křižovatce ulic Jesenická, Petrovická a Smetanův okruh 4) zábradlí na ulici Opavská (u Kauflandu na obou stranách před ulicí Stará a u autobusové zastávky). Za užívání se platí: A) u akcí, které pořádá Městské informační a kulturní středisko (dále jen MIKS), popř. spolupracující organizace např. ZUŠ Krnov, Kofola music klub, SVČ Méda Krnov, Městská knihovna, jiné obce apod.) se umístění reklamních poutačů nezpoplatňuje. B) u reklamních poutačů komerčních subjektů Kč 600,--/měsíc/1 ks do délky 3m + příslušná sazba DPH, dle platného zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Za každý další metr poutače Kč 150,--/měsíc/1ks + příslušná sazba DPH, dle platného zákona o dani z přidané hodnoty. C) pro organizace, které se částečně podílejí na nákladech spojených s organizováním (pořádáním) akcí zajišťovaných MIKS smluvně. Smlouvu bude s poskytovatelem finančních prostředků uzavírat MIKS. Žádosti o umístění reklamního poutače vyřizuje a smlouvy o užívání předmětné plochy uzavírá Městské informační a kulturní středisko. Zábradlí jsou prvotně určena k propagaci kulturních a společenských akcí, žádosti o umístění reklamního poutače komerčních subjektů budou posouzeny v závislosti na aktuální dostupné kapacitě zábradlí. 4. Reklamní poutače na zábradlí umístí pověřený pracovník MIKS. Ostatní podmínky budou řešeny individuálně. III. Reklamní poutače na veřejném osvětlení Reklamní poutače lze umístit pouze na sloupy označené a k tomu určené. Sloupy se nacházejí na ulicích Albrechtická, Bruntálská, Revoluční, Říční okruh (viz. situační plán - k dispozici na TS Krnov). Za užívání se platí 35 Kč/1 reklamní poutač/7 dní; Kč 30,- za každých dalších i započatých 7 dní + příslušná sazba DPH, dle platného zákona o dani z přidané hodnoty. Žádosti o umístění reklamního poutače vyřizují a dohodu o umístění reklamních poutačů uzavírají TS Krnov s.r.o.

3 Seznam plakátovacích ploch je v Příloze č. IV. Plakátovací plochy Za užívání se platí v závislosti na formátu plakátu a počtu dnů, po který je plakát vylepen, viz. Ceník v Příloze č. Žádosti o umístění reklamního poutače vyřizují a plakáty vylepují TS Krnov s.r.o. V. Závěrečná ustanovení Reklamní poutače na území Krnova, které nejsou povoleny, budou pracovníky Technických služeb Krnov s. r. o. (dále jen TS Krnov) odstraněny. Opatření obce č. 8/2014 bylo schváleno Radou města Krnova dne usnesením č. 83/2 s účinností od K tomuto datu se ruší dosud platné Opatření obce č. 1/2012 schválené Radou města Krnova dne usnesením č. 1052/29. Příloha č. 1: Seznam plakátovacích ploch Příloha č. 2: Ceník plakátovacích služeb Ing. Michal Brunclík PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová místostarosta v. r. starostka v. r.

4 Příloha č. 1 Seznam plakátovacích ploch Hlavní náměstí u Informačního centra Hlavní náměstí u Elektrocentra Hlavní náměstí u OD Prior 4. ul. Hlubčická u restaurace Na Špici 5. ul. Dobrovského u DDM (betonový válec) 6. ul. Albrechtická u marketu Bernát (betonový válec) 7. ul. Albrechtická KOS u PNS 8. ul. Opavská točna Petrův Důl 9. ul. Opavská naproti restaurace U Lva 10. nám. Hrdinů v parku (betonový válec) 1 nám. Míru u mostu (betonový válec) 1 hlavní vlakové nádraží naproti želez. učiliště 1 Ježník naproti restaurace 14. Kostelec u kostela (vedle PNS) 15. Chomýž u tenis. kurtů (zastávka ČSAD) 16. Krásné Loučky vedle obchodu

5 Příloha č. 2 Ceník plakátovacích služeb FORMÁT plakátu 1 7 dnů 8 14 dnů dnů dnů A4 17,00 18,00 20,00 22,00 A3 20,00 22,00 24,00 27,00 A2 22,00 24,00 27,00 30,00 A1 30,00 32,00 34,00 36,00 A0 33,00 34,00 36,00 37,00 Přelepka Cena za 1ks 12,00 Ke každé ceníkové položce bude uplatněna příslušná sazba DPH dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smluvní strany: Městské kulturní středisko Klatovy se sídlem Domažlická 767, 339 01 Klatovy III IČ: 075060 zastoupené ředitelkou Ing. Věrou Schmidovou, na

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Přehled obecně závazných vyhlášek a nařízení města Letohrad

Přehled obecně závazných vyhlášek a nařízení města Letohrad Přehled obecně závazných vyhlášek a nařízení města Letohrad Vážení spoluobčané, brožurka, kterou jste právě obdrželi do schránek, přináší přehled platných vyhlášek a nařízení města Letohrad. Nejvýznamnější

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, DIČ CZ00301493 vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 557/2009 ZM 19

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 24. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 10.12.2013 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

Žádost o pronájem* nebo výpůjčku* veřejného prostranství ve veřejné zeleni na území městské části Praha 2, včetně povolování vjezdu Název akce Žadatel

Žádost o pronájem* nebo výpůjčku* veřejného prostranství ve veřejné zeleni na území městské části Praha 2, včetně povolování vjezdu Název akce Žadatel Žádost o pronájem* nebo výpůjčku* veřejného prostranství ve veřejné zeleni na území městské části Praha 2, včetně povolování vjezdu Název akce Žadatel Jméno, příjmení, titul nebo obchodní jméno: Adresa:

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice IČ: 00283509, DIČ: CZ00283509, plátce DPH od 1.5.2009. CENÍK, platný od 1.4.2013

Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice IČ: 00283509, DIČ: CZ00283509, plátce DPH od 1.5.2009. CENÍK, platný od 1.4.2013 Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice IČ: 00283509, DIČ: CZ00283509, plátce od 1.5.2009 CENÍK, platný od 1.4.2013 Obsah SVATEBNÍ OBŘADY S PROGRAMEM... 2 HLÁŠENÍ MĚSTSKÝM ROZHLASEM... 2 ZAPŮJČENÍ

Více

Usnesení. 1178 Schválení ověřovatelů zápisu 27. schůze RM Karviné konané dne 13.12.2011

Usnesení. 1178 Schválení ověřovatelů zápisu 27. schůze RM Karviné konané dne 13.12.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 27. schůze Rady města Karviné konané dne 13.12.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1178 Schválení

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací

I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací 1/9 I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací Podkladem pro směrování dotačních prostředků města do oblasti kultury je znalost problémů, které se zde vyskytují zejména neustále se zvyšující náklady

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ uzavřená podle ustanovení 2215 a 2302 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění novel.

SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ uzavřená podle ustanovení 2215 a 2302 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění novel. SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ uzavřená podle ustanovení 2215 a 2302 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění novel. Nájemce: CHETES s.r.o., se sídlem Cheb, Pelhřimovská 2268/1,

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Vltava, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 4 Obnova a rozvoj vesnic Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: 384342164, alena.zarubova@mesto-trebon.cz

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 15.10.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková, zástupce starostky,

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Přítomni: Omluveni: Program:

Přítomni: Omluveni: Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Program: Z á p

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice na svém jednání dne 12.12.2007 usnesením číslo 154/7 schválilo Zásady

Více

S M L O U V A č.. /.. o poskytnutí dotace z rozpočtu města

S M L O U V A č.. /.. o poskytnutí dotace z rozpočtu města S M L O U V A č.. /.. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Poskytovatel : Město Český Těšín Zastoupené: Ing. Vítem Slováčkem, starostou města nám.čsa 1, 737 01 Český Těšín IČ: 00297437 CZ00297437 Bankovní

Více

Usnesení. 3743 Schválení ověřovatelů zápisu 82. schůze RM Karviné konané dne 11.06.2014

Usnesení. 3743 Schválení ověřovatelů zápisu 82. schůze RM Karviné konané dne 11.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 82. schůze Rady města Karviné konané dne 11.06.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3743 Schválení

Více

S m ě r n i c e č. 5/2002

S m ě r n i c e č. 5/2002 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace Zlín, K majáku 5001 S m ě r n i c e č. 5/2002 ředitele příspěvkové organizace k výkonu majetkové správy silnic ve vlastnictví Zlínského kraje

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 29.05.2012 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 40. schůze dne 29.01.2014 od 13 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K

Více

PROGRAM 22. RMČ BS. k.ú. Štýřice. 19) Ludmily Konečné záměr propachtování části pozemku p.č. 710/1,

PROGRAM 22. RMČ BS. k.ú. Štýřice. 19) Ludmily Konečné záměr propachtování části pozemku p.č. 710/1, PROGRAM 22. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 21. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 22. RMČ BS d) Schválení programu 22. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Finanční neinvestiční

Více