Copyright 1999 společnost Hewlett-Packard.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Copyright 1999 společnost Hewlett-Packard."

Transkript

1 digitální fotoaparát hp photosmart 318 uživatelská příručka

2 Copyright 1999 společnost Hewlett-Packard. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována, reprodukována nebo překládána do jiného jazyka bez předchozího písemného souhlasu společnosti Hewlett-Packard. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost Hewlett-Packard nezodpovídá za omyly v tomto materiálu obsažené, ani za náhradu škody, ať již vedlejší nebo následné, vzniklé v souvislosti s dodáním, výkonem nebo používáním tohoto materiálu. HP, HP logo, Jetsend, Jetsend logo, Photosmart a Photosmart logo jsou vlastnictví společnosti Hewlett-Packard. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Další obchodní značky a jejich výrobky jsou obchodní značky nebo registrované ochranné známky jejich příslušných vlastníků.

3 Začínáme Digitální fotoaparát HP PhotoSmart 318 vytváří vysoce kvalitní fotografie, o které se můžete podělit s rodinou a přáteli po internetu nebo přes . Zároveň s ním obdržíte software pro manipulaci, uchovávání a tisk vašich snímků. Mezi hlavní charakteristiky fotoaparátu patří: rozlišení 2.3 Megapixelu jednoduché provedení "zaměř a vyfoť" automatická expozice automatické zaostřování integrovaný blesk s redukcí jevu červených očí rozhraní USB 2x digitální zoom barevný displej pro náhledy a prohlížení vašich snímků interní paměť pro uchovávání snímků ve fotoaparátu slot pro paměťovou kartu CompactFlash (CF) samospoušť baterie 1

4 Součásti fotoaparátu Následující ilustrace zobrazuje části fotoaparátu HP PhotoSmart 318: 2

5 Rychlé nastavení Nastavení vašeho digitálního fotoaparátu je rychlé a snadné. Postupujte podle těchto kroků a budete hned připraveni fotografovat. Krok 1 : Připojení zápěstního řemínku 1. Provlékněte krátkou smyčku skrz očko sloužící k připojení zápěstního řemínku, které se nachází pod dvířky zásuvky na paměťovou kartu CF. Možná budete potřebovat nějaký ostrý předmět, např. kancelářskou sponku, abyste protáhli konec smyčky skrz. 2. Provlékněte řemínek skrz smyčku a utáhněte uzel. 3

6 Krok 2: Instalace baterií 1. Tlakem a otočením otevřete dvířka prostoru pro baterie. 2. Vložte čtyři dodané AA baterie a ujistěte se, že jsou +/- elektrody orientovány správným směrem (viz diagram na vnitřní straně prostoru pro baterie) Poznámka: Při výměně baterií používejte pouze kvalitní alkalické, lithiové nebo dobíjecí niklo-metalové baterie 4

7 Krok 3 : Zapnutí fotoaparátu Fotoaparát zapnete posunutím přepínače doprava. Tím zapnete LCD displej na vrchní straně fotoaparátu, kde se vám zobrazí stav fotoaparátu. Poznámka: Ikony, které se objevují na LCD displeji jsou popsány dále v tomto průvodci. Pro více informací viz Dodatek A Fotoaparát vypnete posunutím přepínače opět doprava. LCD displej se vypne a zmatní. Krok 4 : Výběr jazyka Když poprvé zapnete fotoaparát, objeví se výzva, abyste si zvolili jazyk, který chcete používat pro menu. 1. Otáčejte ovládacím kolečkem a zvolte si jazyk, který chcete používat. 5

8 2. Pro výběr jazyka stiskněte. Pokud zvolíte špatný jazyk, můžete ho změnit v menu Setup. Krok 5 : Nastavení datumu a času Poté, co jste si vybrali uživatelský jazyk, vás fotoaparát vybídne k nastavení aktuálního data a času. Od chvíle, kdy jste nastavili hodiny na fotoaparátu bude na každé fotografii zaznamenán datum a čas jejího vzniku. 1. Otočte kolečkem tak, aby ukazovalo na formát datumu a pak kolečko pro nastavení stiskněte. Můžete si zvolit buď formát MDY (měsíc/den/rok), nebo DMY (den/měsíc/rok), nebo YMD (rok/měsíc/den). 2. Otočte kolečkem tak, aby ukazovalo na datum, a potom stiskněte. 3. Pro nastavení datumu otáčejte kolečkem a poté ho stiskněte pro potvrzení. 4. Stejným způsoben nastavte i zbývající položky. 5. Abyste své nastavení uchovali zvolte Exit. Obrázkový displej se vypne. Váš fotoaparát je nyní připraven na fotografování. 6

9 Automatické vypínání Fotoaparát šetří své baterie, a tak se, pokud 5 minut nestisknete žádné tlačítko, automaticky vypne. Použití ovládacího kolečka Použijte kolečko na: procházení vyfotografovaných snímků vybírání položek v menu fotoaparátu, což vám umožní manipulovat se snímky a měnit nastavení fotoaparátu Kolečko operuje dvěma různými způsoby: můžete ho stisknout, nebo jím otáčet doprava či doleva. 7

10 Prohlížení snímků: 1. Stiskněte kolečko a začněte si prohlížet snímky na displeji na zadní straně fotoaparátu 2. Otáčejte kolečkem a procházejte vyfotografované snímky. Ovládání menu: 1. Stiskněte opět kolečko. Hlavní menu se objeví v podobě řady ikon napříč displejem. 2. Otáčejte kolečkem doprava až na zvolenou ikonu na displeji. Každá ikona reprezentuje nějaký úkon nebo samostatné menu. Zvolená ikona je žlutě orámovaná a má žluté pozadí. Popis ikony se objeví ve stavovém řádku ve spodní části displeje. 3. Stisknutím kolečka otevřete menu nebo provedete úkon reprezentovaný ikonou. 8

11 4. Opakovaným otáčením a stisknutím kolečka můžete libovolně manipulovat obrázky nebo si volit různé možnosti. V tomto návodu najdete specifické instrukce ohledně používání jednotlivých menu fotoaparátu. Poznámka: Pro opuštění menu bez výběru zvolte Exit. Ukládání snímků na paměťovou kartu CompactFlash Váš digitální fotoaparát obdržíte s 8 MB interní paměti, což vám umožní uchovávat snímky přímo v něm. Nicméně obsahuje i vstup pro jednu paměťovou kartu CF navíc, která rozšíří paměť fotoaparátu a umožní vám tak vyfotit větší množství snímků. Poté, co přenesete snímky do vašeho počítače, můžete kartu použít znovu. S paměťovou kartou CF můžete rovněž prohlížet a ukládat snímky na počítači, který je vybaven čtečkou paměťových karet CF a okamžitě je tisknout na tiskárně vybavené vstupem pro paměťovou kartu CF. 9

12 Fotografování Tato kapitola popisuje základní postup při fotografování s digitálním fotoaparátem a nabízí tipy na pořízení těch nejlepších snímků. Až se seznámíte s tímto postupem, můžete začít používat pokročilé funkce fotoaparátu popsané v dalších kapitolách. Poznámka: Pokud je fotoaparát zapnutý, můžete fotografovat snímky kdykoliv, i v případě, že je displej vypnutý nebo zobrazuje menu. Fotografování 1. Zapněte fotoaparát. Fotoaparát je připravený na fotografování. 2. Hledáčkem najděte předmět, který chcete fotografovat. 3. Stiskněte spoušť do poloviny a podržte, aby fotoaparát mohl zaostřit a nastavit expozici. 4. Až uvidíte napravo od hledáčku zelené světlo, stiskněte spoušť úplně dolů. 10

13 5. Displej na zadní straně fotoaparátu se zapne a snímek na malou chvíli zobrazí. Z důvodu šetření baterií se displej opět sám vypne poté, co byl snímek uložen do paměti. Pokud si chcete prohlédnout všechny vyfotografované snímky, stiskněte kolečko. Tip: Při fotografování buďte opatrní, abyste nedávali prsty na objektiv nebo na blesk. Na následující ilustraci uvidíte několik příkladů, jak správně držet fotoaparát. 11

14 Použití automatického zaostření a automatické expozice Fotoaparát se automaticky zaostří a nastaví expozici podle aktuálních světelným podmínek pokud stisknete spoušť napůl. Fotoaparát upraví zaostření i expozici automaticky, i když stisknete spoušť úplně bez zastavení. Nicméně nejlepší snímek získáte, zejména při fotografování pohyblivých předmětů, pokud nastavíte zaostření a expozici dříve. K získání tohoto nastavení stiskněte spoušť napůl a pak stisk dokončete ve chvíli, kdy chcete pořídit snímek. Poznámka: Pokud fotoaparát nemůže zaostřit nebo pokud bude expozice delší, než 1/30 sekundy, objeví se napravo od hledáčku žluté světlo. Stále můžete pořídit snímek, ale výsledek nemusí být optimální. Jak používat fixaci zaostření Automatické zaostřování zaostřuje na předmět uprostřed snímku a vyžaduje dobrý kontrast tohoto předmětu. Pokud nechcete mít svůj cíl uprostřed snímku nebo pokud dotyčný cíl není dostatečně kontrastní, použijte fixaci zaostření. 12

15 1. Zaostřete na předmět, který je ve stejné vzdálenosti, jako váš zvolený cíl. 2. Stisknutím spouště do poloviny zafixujete zaostření. Počkejte, dokud se vedle hledáčku neobjeví zelené světlo. 3. Zatímco držíte spoušť, zamiřte na váš zvolený cíl. 4. Stiskněte spoušť až do konce. Náhled snímků Místo používání hledáčku pro zaostření snímku můžete použít displej pro nahlížení snímků. Zatímco displej ukazuje přesný vzhled vašeho snímku, hledáček může být lehce nepřesný. Nahlížení snímků na displeji je výhodnější v případě potřeby přesného zaostření, zejména při fotografování zblízka. Poznámka: Používání displeje spotřebovává velké množství energie. Z toho důvodu se displej automaticky vypíná po 60 sekundách nečinnosti. 13

16 Nahlížení snímků: 1. Zapněte fotoaparát. 2. Stisknutím tlačítka aktivujte displej. 3. Namířením objektivu fotoaparátu na váš zvolený cíl zaostříte tento cíl i na displeji. 4. Stisknutím spouště napůl nastavíte zaostření a expozici. 5. Ve chvíli, kdy uvidíte stabilní zelené světlo napravo od hledáčku stiskněte spoušť až do konce. Displej opět vypnete stisknutím tlačítka. Tipy na vytváření těch nejlepších snímků Snažte se vyplnit vaším cílem celý rámeček (v hledáčku) a vyloučit nechtěné detaily. K slunci stůjte vždy zády nebo bokem, nikdy přímo čelem. Pokud je světlo za vaším cílem, použijte zapnutý blesk ke zvětšení světla na přední straně vašeho cíle. 14

17 Pokud je málo přirozeného světla, použijte blesk. Ujistěte se, že předmět je ve správné vzdálenosti (max. 2,5 m.) Pokud používáte nastavení bez blesku při slabém světle, použijte podstavec pro větší stabilitu fotoaparátu během expozice. Fotoaparát potřebuje zhruba sekundu pro nastavení zaostření a expozice když stisknete spoušť do poloviny. Pro pořízení snímku počkejte na stabilní zelené světlo na pravé straně hledáčku a pak stiskněte spoušť až na konec. Pokud je toto vaše první zkušenost s digitálním fotoaparátem, možná budete potřebovat trochu praxe než si zvyknete na správné načasování. 15

18 Pokud se na pravé straně hledáčku objeví žluté světlo, znamená to, že fotoaparát není schopen zaostřit nebo že expozice bude delší než 1/30 sekundy (nebo obojí). Zkuste následující: o ujistěte se, že nejste příliš blízko předmětu, a že snímek bude mít vámi zvolený cíl ve svém středu. Automatické zaostření fotoaparátu má rozsah od 20 cm do nekonečna a zaostřuje na předměty ve středu rámečku. o Pokud je osvětlení vašeho předmětu malé, počkejte na lepší přírodní světlo nebo použijte blesk. Pro více informací viz "Použití blesku". o Pokud je osvětlení vašeho předmětu slabé a vy používáte nastavení s vypnutým bleskem, je možné, že expozice může být delší než 1/30 sekundy. Pro větší stabilizaci postavte fotoaparát na podstavec. o Nastavte automatické zaostření fotoaparátu a automatickou expozici na různé objekty použitím fixace zaostření. 16

19 Nepoužívejte blesk při fotografování před lesklými předměty jako jsou zrcadla nebo sklo, abyste zabránili světlým skvrnám na vašich snímcích. Ačkoliv má fotoaparát elektronický automatický zaostřovací systém, některé podmínky mohou způsobit, že fotoaparát bude zaostřovat nesprávně. Některé příklady jsou v následující tabulce. 17

20 PODMÍNKY Černé nebo velmi tmavé objekty Objekty, které nemají výraznou nebo konzistentní formu Lesklé a zrcadlové povrchy Mnohočetné nebo blikající světelné zdroje Rychle se pohybující objekty Nepevné objekty Nedostatečné světlo PŘÍKLAD ZVOLENÝCH CÍLŮ Tmavé oblečení Fontány, vodopády, vlny, kouř, plamen, ohňostroj, předměty v mlze, dýmu Sklo, zrcadla, automobily Neonové nápisy, fluorescenční lampy, televizní obrázky, sluneční paprsky skrz stromy Baseballové míčky, kolibříci, závodní automobily Drátěné sítě nebo ploty, dřevěné mřížky Západy slunce, svíčky 18

21 Prohlížení snímků Poté, co jste vyfotografovali nějaké snímky a uložili je do paměti fotoaparátu, můžete si tyto snímky znovu prohlédnout na displeji. Během prohlížení můžete snímky zvětšovat nebo mazat nebo vytvářet pořadí pro tisk sady fotografií (DPOF). Tip: Pro prodloužení životnosti baterií připojte během používání displeje AC adaptér. Prohlížení snímků 1. Zapněte fotoaparát. 2. Stiskněte kolečko. Na displeji se objeví poslední vyfotografovaný nebo prohlížený snímek. 3. Otáčením kolečka můžete procházet mezi snímky. Pokaždé, když se na displeji objeví nový snímek, objeví se v levém horním rohu displeje zároveň i indikátor kvality snímku reprezentovaný jednou, dvěma nebo třemi hvězdičkami. Indikátor zmizí po dvou vteřinách. 19

22 Stavový řádek ve spodní části displeje zobrazuje následující informace o snímku: Číslo snímku a množství snímků uložených na paměťové kartě CF nebo v paměti. Pokud vyberete snímek pro tisk, pak displej zobrazuje množství kopií, které chcete tisknout a ikonu pro pořadí tisku. Datum vyfotografování snímku Po skončení prohlížení snímků se ujistěte, že jste, z důvodu šetření baterií, vypnuli buď displej nebo celý fotoaparát. 20

23 Nastavení snímků pro tisk Pro výběr snímků, které si přejete vytisknout můžete použít váš fotoaparát. Například když se shromáždí vaše rodina a přátelé, aby si prohlédli vaše fotografie, můžete si zaznamenat snímky, od kterých chtějí kopii a vytisknout fotografie později. S pořadím pro tisk můžete: vybrat jeden snímek, několik snímků, nebo všechny snímky, které jsou uloženy ve fotoaparátu zvolit si libovolné množství kopií jednoho nebo všech snímků Pro označení snímku pro tisk zvolte počet kopií, které chcete vytisknout. Poznámka: Při prohlížení snímků na displeji se pro ty snímky, které jste označili pro tisk, objeví na stavovém řádku ikona označení pro tisk. Pořadí pro tisk vytváří soubor Digital Print Order Form (DPOF). Tento soubor je uložen společně s vašimi snímky v paměti. 21

24 Jsou dva způsoby, jak tisknout označené fotografie z vašeho DPOF souboru: Pokud jsou vaše snímky uloženy na paměťové kartě CF, můžete vložit paměťovou kartu přímo do kompatibilní DPOF tiskárny. Tiskárna si přečte soubor pro tisk a vytiskne specifikované snímky. Když přenesete vaše snímky z fotoaparátu do počítače, DPOF soubor se zkopíruje s nimi. Počítač si přečte soubor pro tisk a vytiskne specifikované snímky, pokud jste nastavili váš HP Automatic Image Unload Software, aby tak učinil. Pro více informací viz volby automatizace úkolů (Automated task Options) v nápovědě softwaru. Poznámka: Počítač Apple Macintosh nepozná DPOF soubory a nastavení pro tisk. Jak vytvořit nebo upravit DPOF soubor pro tisk: 1. Zapněte fotoaparát 2. Stiskněte kolečko pro prohlížení snímků. 22

25 3. Pokud chcete kopie jednotlivého snímku, použijte kolečko pro procházení až ke snímku, který chcete přidat nebo odstranit ze souboru DPOF. Poznámka: Pokud chcete kopie od všech snímků, pak nezáleží na tom, jaký snímek je právě zobrazen na displeji. 4. Stiskněte kolečko pro otevření hlavního menu a pak stiskněte kolečko pro otevření Print (DPOF) menu. 5. Otáčejte kolečkem pro výběr položky This image, pokud chcete kopie aktuálního snímku. Zvolte All images pokud chcete kopie všech snímků v paměti. 6. Stiskněte kolečko. 7. Zvolte počet kopií vámi vybraného snímku. Tip: Pro odstranění snímku z DPOF souboru pro tisk zvolte počet kopií nula. 23

26 Vymazání snímku Můžete vymazat jeden nebo všechny snímky. Po vymazání snímku už není možné snímek obnovit. Poznámka: Pokud máte nainstalovanou paměťovou kartu CF, snímky jsou vymazány pouze z této karty. Jak vymazat snímky 1. Zapněte fotoaparát 2. Stiskněte kolečko pro prohlížení snímků. 3. Pokud mažete pouze jeden snímek, otáčejte kolečkem dokud nedojdete ke snímku, který chcete vymazat. Poznámka: Pokud mažete všechny snímky, pak nezáleží na tom, který snímek je právě zobrazen na displeji 4. Stiskněte kolečko pro otevření hlavního menu 5. Otáčením kolečka dojděte až k ikoně Delete a stiskněte kolečko pro otevření Delete menu. 24

27 6. Pokud chcete vymazat pouze aktuální snímek, pomocí otáčení kolečkem zvolte položku This image. Pokud chcete smazat všechny snímky, zvolte All images. 7. Pro vymazání jednoho nebo všech snímků stiskněte kolečko. 8. Pokud zvolíte smazání všech snímků, fotoaparát vás požádá o potvrzení. Volbu potvrdíte otočením kolečka na položku Yes a pak kolečko stiskněte. Poznámka: V menu Delete můžete rovněž zvolit položku Format memory (formátovat paměť) nebo Format CF (formátovat CF), pokud máte nainstalovanou CF kartu. 25

28 Prohlížení náhledů (miniatur) snímků Na displeji si můžete prohlížet až 9 snímků zároveň. Jak si prohlížet miniatury snímků: 1. Zapněte fotoaparát. 2. Stiskněte dvakrát kolečko pro otevření hlavního menu. 3. Otáčením kolečka procházejte až k ikoně View thumbnails a pak kolečko stiskněte. Displej zobrazí až devět snímků zároveň v závislosti na množství snímků uložených v paměti. Žlutá linka ohraničuje momentálně zvolený snímek. 4. Pro výběr jiného snímku otáčejte kolečkem. 5. Stisknutím kolečka uvidíte zvolený snímek v plné velikosti. 26

29 Zvětšování snímků Během prohlížení snímků můžete zvětšit určitou část snímku troj- nebo šestinásobně oproti své původní velikosti. Tato funkce je užitečná když si chcete prohlédnout určitý detail snímku. Například můžete zkontrolovat, zda neměli lidé při fotografování zavřené oči. Poznámka: Zvětšením se nezvětší snímek uložený v paměti. Jak zvětšit snímek: 1. Zapněte fotoaparát 2. Stiskněte kolečko pro prohlížení snímků. 3. Otáčejte kolečko pro přechod ke snímku, který chcete zvětšit. 4. Stiskněte kolečko pro otevření hlavního menu. Otáčením kolečka dojděte k ikoně Magnify a pak pro zvětšení snímku kolečko stiskněte. 27

30 Fotoaparát zvětší střed snímku třikrát. Otáčením kolečka se budete přesouvat doleva či doprava snímkem. 5. Stiskněte kolečko pro otevření Magnify menu. 6. Pro změnu směru tak, aby bylo možno se posouvat nahoru a dolu otáčejte kolečkem k ikoně s dvojitou šipkou a pak kolečko stiskněte. 7. Snímek více zvětšíte otáčením kolečka až k ikoně lupy a poté stisknutím kolečka. Fotoaparát zvětší střed snímku šestkrát. 8. Opakujte kroky 6 a 7 pro posouvání doprava a doleva nebo pro zmenšení snímku. 9. Pro návrat k plné velikosti snímku zvolte ikonu Exit a stiskněte kolečko. 28

31 Změna nastavení fotoaparátu Váš fotoaparát můžete nastavit tak, aby vyhovoval aktuálním podmínkám a vaším požadavkům. Například můžete přizpůsobit nastavení blesku tak, aby vyhovovalo momentálním světelným podmínkám a můžete také použít samospoušť pro pořízení vlastního snímku. tato kapitola popisuje jak: používat blesk měnit kvalitu snímku používat digitální zoom používat samospoušť nastavit datum a čas změnit jazyk nastavit úvodní obrazovku 29

32 Použití blesku Fotoaparát nabízí čtyři nastavení blesku. Aktuální nastavení blesku je znázorněno ikonou na stavovém LCD panelu. Navíc pokud je zapnutý i displej, objeví se na stavovém řádku krátká zpráva o nastavení blesku. Pokaždé, když vypnete a znovu zapnete fotoaparát, nastaví se blesk automaticky do pozice AUTO FLASH. Pokud nastavení změníte, vydrží změna až do další změny nastavení nebo dokud fotoaparát nevypnete. Poznámka : Blesk se nabíjí mezi jednotlivými snímky. Tento stav je znázorněn blikající ikonou blesku na stavovém LCD panelu. Navíc, pokud je displej právě zapnutý, může se při stisknutí spouště na stavovém řádku v dolní části displeje objevit nápis FLASH CHARGING (dobíjení blesku). Když ikona blesku přestane blikat, můžete pořídit další snímek. 30

33 IKONA ZPRÁVA autoflash red eye (červené oči) POPIS Vzhledem ke světelným podmínkám požaduje fotoaparát blesk. Kdykoliv zapnete fotoaparát, nastavení blesku se vrátí na Autoflash Blesk bude použit v případě potřeby. Funkce redukce červených očí minimalizuje výskyt červených očí na snímcích osob či zvířat vysláním několika krátkých záblesků, aby se oči snímaných osob přizpůsobily blesku. Následuje závěrečný blesk pro pořízení snímku. Pokud fotografujete osoby, doporučte jim, aby se před závěrečným bleskem nehýbaly. 31

34 flash on flash off Blesk bude použit za všech světelných podmínek. Množství světla vytvářeného bleskem bude přizpůsobeno aktuálním světelným podmínkám. Použijte toto nastavení v případě, že osvětlení pro snímek je dostačující, ale pro fotografovaný předmět nikoliv, například při osvětlení zezadu. Blesk nebude použit bez ohledu na světelné podmínky. Toto nastavení používejte v místech, kde je fotografování s bleskem zakázáno. Pro větší stabilitu fotoaparátu použijte v případě potřeby stativ. 32

35 Jak změnit nastavení blesku: 1. Zapněte fotoaparát 2. Opakovaně stiskněte tlačítko blesku, dokud se na stavovém LCD panelu neobjeví požadované nastavení. Tlačítko prochází všechny čtyři možná nastavení. Změna kvality snímku Fotoaparát má tři možná nastavení kvality snímku: GOOD (dobrý), BETTER (lepší) a BEST (nejlepší). Aktuální nastavení kvality snímku je zobrazeno jednou, dvěma nebo třemi hvězdičkami na stavovém LCD panelu. Zároveň pokud je zapnutý i displej, objeví se na stavovém řádku nápis GOOD, BETTER nebo BEST. 33

36 Nastavení kvality snímku určuje kvalitu vašich snímků a množství snímků, které je možno uchovávat v interní paměti nebo na paměťové kartě CF. Snímky pořízené s větší kvalitou zaberou více místa v paměti, snímky s menší kvalitou zaberou méně místa. KVALITA SNÍMKU GOOD BETTER POPIS Toto je z hlediska paměti nejúspornější nastavení. Používejte toto nastavení jen pro snímky, které umístíte na internet nebo pošlete em. Toto nastavení vytváří vysoce kvalitní snímky a potřebuje méně paměti než nastavení BEST. Použijte toto nastavení pro tisk snímků o velikosti 13x18 nebo menších. Toto je základní nastavení. VÝSLEDEK 592x400 (při střední kompresi) 1792x1200 (při střední kompresi) 34

37 BEST Vytváří vysoce kvalitní snímky a vyžaduje nejvíce paměti. Použijte toto nastavení pro snímky, které si přejete vystřihnout a zvětšit pomocí editovacího softwaru, nebo vytisknout v rozměru 20x25 cm a větším. 1792x1200 (při nízké kompresi) Několik důležitých poznámek k nastavení kvality snímků: 1. Pro různé snímky můžete použít různá nastavení kvality. 2. Fotoaparát si uchová poslední nastavení kvality snímků i pokud ho vypnete. 3. Protože kvalita snímků ovlivňuje množství snímků, které mohou být uchovávány v paměti nebo na paměťové kartě, mění se s kvalitou snímků i množství volných snímků (množství volných snímků je znázorněno na stavovém LCD). 35

38 Jak změnit kvalitu snímků: 1. Zapněte fotoaparát 2. Stiskněte několikrát tlačítko kvality snímku, dokud se na stavovém LCD neobjeví vámi požadovaný stupeň kvality. Použití digitálního zoomu Digitální zoom fotoaparátu se používá pro přiblížení objektů. S digitálním zoomem vždy používejte displej pro náhled snímku a prohlédněte si na něm výsledek zoomu. Displej ukazuje přesně jaký snímek bude pořízen, jak je vidět na následujícím příkladu. 36

39 Jak používat digitální zoom: 1. Zapněte fotoaparát 2. Jedním stiskem tlačítka digitálního zoomu zapnete digitální zoom. Displej se zapne automaticky a na stavovém řádku zobrazí nápis 2X DIGITAL ZOOM. Poznámka: Opakované stisknutí tlačítka aktivuje samospoušť. 3. Použijte displej pro zaostření na vámi zvolený objekt. Pro zrušení digitálního zoomu stiskněte tlačítko nebo dvakrát stiskněte tlačítko. 4. Pořiďte snímek 37

40 Použití samospouště Použijte samospoušť pro pořízení vašeho vlastního snímku nebo pózující skupinky. Po nastavení samospouště a stisknutí spouště fotoaparát vyčká 10 sekund předtím, než pořídí snímek. Jak používat samospoušť: 1. Připevněte fotoaparát ke stojanu nebo ho položte na pevný povrch v dostatečné vzdálenosti a výšce od fotografovaného objektu. 2. Se zapnutým fotoaparátem zaostřete hledáčkem na objekt. Pokud jste připraveni na pořízení snímku, stiskněte dvakrát tlačítko. Poznámka: Stisknutí tlačítka aktivuje digitální zoom. Druhý stisk vypne zoom a zapne samospoušť. Na stavovém LCD se objeví ikona samospouště. Navíc se na stavovém řádku objeví zpráva Self-timer. 38

41 3. Stiskněte úplně spoušť a uvolněte. Červené světlo samospouště na přední straně fotoaparátu bliká 10 sekund s rostoucí frekvencí. 4. Po 10 sekundách fotoaparát pořídí snímek a samospoušť se automaticky vypne. Pro vypnutí samospouště před pořízením snímku stiskněte opět tlačítko. Nastavení datumu a času Fotoaparát má interní hodiny s reálným časem, které zaznamenají datum a čas ve kterém pořizujete snímek. 39

42 Fotoaparát vás vybídne k nastavení datumu a času v následujících případech: Pokud zapínáte fotoaparát poprvé Pokud byl fotoaparát po delší dobu bez energie z baterií (baterie vybité nebo vyjmuté z fotoaparátu). Poznámka: Pro větší pohodlí si fotoaparát uchová nastavení datumu a času minimálně 10 minut po vyjmutí baterií. Jak nastavit datum a čas: 1. Zapněte fotoaparát 2. Stiskněte dvakrát kolečko pro otevření hlavního menu. 3. Otáčením kolečka najeďte na ikonu Setup a stiskem otevřete menu nastavení. 4. Otáčením kolečka najeďte na Date&Time a pak kolečko stiskněte. 40

43 5. Vyberte si formát, který chcete používat. Můžete si zvolit buď formát MDY (měsíc/den/rok), nebo DMY (den/měsíc/rok), nebo YMD (rok/měsíc/den). 6. Nastavte den, měsíc a rok. 7. Zvolte formát hodin, který chcete používat - 12 hodin nebo 24 hodin. 8. Nastavte hodinu a minutu. 9. Pro uložení zvolte položku Exit. Změna jazyka Jako jazyk používaný fotoaparátem si můžete zvolit jeden z těchto šesti: Angličtina, Francouzština, Němčina, Španělština, Italština nebo Japonština. Jak nastavit jazyk fotoaparátu: 1. Zapněte fotoaparát 2. Stiskněte dvakrát kolečko pro otevření hlavního menu. 41

44 3. Otáčením kolečka najeďte na ikonu Setup a stiskem otevřete menu nastavení. 4. Otáčením kolečka najeďte na řadu vlajek a pak kolečko stiskněte. 5. Otáčením kolečka najeďte na zvolený jazyk a pak kolečko stiskněte. Nastavení úvodní obrazovky Když poprvé zapnete fotoaparát, úvodní obrazovka zobrazí logo HP Invent. Úvodní obrazovku můžete nastavit tak, aby zobrazovala obrázek dle vašeho výběru. Jak změnit obrázek na úvodní obrazovce: 1. Zapněte fotoaparát 2. Stisknutím kolečka začněte procházet své snímky. 3. Otáčením kolečka najeďte na snímek, který chcete použít pro uvítací obrazovku. 4. Stiskněte kolečko pro otevření menu. 42

45 5. Otáčením kolečka najeďte na ikonu Setup a stiskem otevřete menu nastavení. 6. Otáčením kolečka najeďte na položku Welcome screen a pak kolečko stiskněte. 7. Otáčením kolečka najeďte buď na položku This image (tento snímek) nebo HP Logo a pak kolečko stiskněte. Přenos a tisk fotografií Poté, co jste pořídili několik snímků s vaším digitálním fotoaparátem, můžete je využít spoustou zábavných a kreativních způsobů. Můžete je přenášet na svůj počítač pro využití v různých kreativních projektech nebo sdílení s rodinou a přáteli přes internet. Pokud máte tiskárnu se vstupem pro paměťovou kartu CompactFlash (CF), můžete vytisknout své fotografie přímo z paměťové karty CF. 43

46 Pro skvělé nápady a tipy o tom, jak využít vaše snímky na tvorbu zábavných projektů navštivte webovou stránku HP PhotoSmart na Tato kapitola popisuje jak používat fotoaparát s následujícím vybavením: počítač Microsoft Windows počítač Microsoft Windows NT počítač Apple Macintosh počítač, na kterém nemáte nainstalovaný software HP čtečka paměťových karet tiskárnu vybavenou čtečkou paměťových karet Použití fotoaparátu na počítači s operačním systémem Windows Své snímky můžete zkopírovat z digitálního fotoaparátu na počítač s OS Microsoft Windows. 44

47 Systémové požadavky pro počítač se systémem Windows Aby bylo možno pracovat s vaším fotoaparátem, musí váš počítač splňovat nebo převyšovat následující požadavky: Procesor Paměť (RAM) Volné místo na harddisku Rozlišení monitoru CD-ROM Operační systém Rozhraní Pentium 166MHz nebo odpovídající Windows 98, Windows Millenium Edition, Windows 2000 nebo XP: 32MB Windows NT 4.0: 64 MB 180 MB 640 x 480, 256 barev libovolná Windows 98, Windows Millenium Edition, Windows 2000, Windows XP nebo Windows NT 4.0 Windows 98, Windows Millenium Edition, Windows 2000 a Windows XP: USB port Windows NT 4.0: karta CompactFlash a čtečka karet (prodáváno odděleně) 45

48 Instalace software na počítači s Windows 1. Vložte CD HP PhotoSmart 318 do CD-ROM mechaniky vašeho počítače. Instalační okno se objeví automaticky. Pokud se instalační okno neobjeví, použijte program Windows Explorer nebo My Computer pro vyhledání vaší CD-ROM mechaniky a pak dvakrát klikněte na soubor Setup.exe 2. Klikněte na položku Next a pak pokračujte podle instrukcí na obrazovce pro nainstalování softwaru. Software umístí na vaši plochu několik ikon. Jak nainstalovat bonus software: Určité verze fotoaparátu jsou dodávány s bonus softwarem. 1. Během vkládání CD HP PhotoSmart 318 do CD-ROM mechaniky vašeho počítače stiskněte a držte klávesu Shift. Pokud začne automatická instalace, klikněte na Cancel. 46

49 2. Klikněte na tlačítko Start, klikněte na Spustit a do kolonky Otevřít: napište X:\Bonus\setup.exe (místo X je písmeno přiřazené vaší CD-ROM mechanice). 3. Klikněte na OK a dál pokračujte podle instrukcí na obrazovce pro nainstalování softwaru. Připojení fotoaparátu k počítači s Windows Předtím, než připojíte váš fotoaparát k počítači ujistěte se, že máte nainstalovaný potřebný software. Poznámka : Fotoaparát používá rozhraní USB, takže nepotřebujete vypínat počítač při připojování nebo odpojování fotoaparátu. Jak připojit fotoaparát k počítači s Windows: 1. Ujistěte se, že je fotoaparát vypnutý. 2. Zapojte menší konec USB kabelu do fotoaparátu. 3. Zapojte plochý konec kabelu do jakéhokoliv USB vstupu na vašem počítači. 47

50 Poznámka: Pokud je fotoaparát připojen k počítači, funguje pouze vypínač. Ostatní tlačítka fotoaparátu jsou bez odezvy. Ukládání snímků z fotoaparátu do počítače s Windows Ukládání je proces kopírování snímků z paměti fotoaparátu do vašeho počítače. Pokud máte ve fotoaparátu nainstalovanou paměťovou kartu CF, budou se snímky kopírovat do počítače z paměťové karty CF. Snímky z fotoaparátu můžete uložit jedním ze tří způsobů: automaticky, manuálně nebo použitím fotoaparátu jako počítačové mechaniky. Nejoblíbenější metodou je automatické ukládání. Pokud se zajímáte o ostatní způsoby, vyhledejte online dokumentaci softwaru HP Photo Imaging. Tip: Abyste ušetřili energii baterií, je možné během přetahovacího procesu použít AC adaptér. 48

51 Jak automaticky ukládat snímky: 1. Připojte váš fotoaparát k počítači pomocí USB kabelu. 2. Zapněte fotoaparát. Stavový LCD zobrazí PC jako upozornění, že fotoaparát je připojen k počítači. Po několika sekundách se spustí software. Pro dokončení ukládání následujte instrukce na obrazovce vašeho počítače. Poznámka : Pro pozastavení ukládacího procesu klikněte kamkoliv v okně HP Automatic Image Unload Software. Pokud ve vašem fotoaparátu nemáte žádné nové snímky, proces automatického ukládání se nespustí. 49

Definování snímku pro tisk

Definování snímku pro tisk Definování snímku pro tisk Tato kapitola popisuje, jak zvolit snímky pro tisk na DPOF (Data Print Order Format) tiskárně nebo v DPOF laboratoři. Chcete-li vytisknout snímky pořízené tímto fotoaparátem,

Více

Uživatelská příručka k fotoaparátu

Uživatelská příručka k fotoaparátu ČESKY Uživatelská příručka k fotoaparátu Začínáme str. 7 Pozorně si přečtěte část Bezpečnostní opatření (str. 192-199). Kontrola obsahu balení Balení obsahuje následující položky. Pokud něco chybí, obraťte

Více

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Stručný návod k obsluze Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Cz MH-62 Úvod Obsah balení Vyjměte fotoaparát a příslušenství z obalu a zkontrolujte,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon. Model EOS 5D Mark II je vysoce výkonná digitální zrcadlovka vybavená snímačem CMOS o velikosti kinofilmového políčka (full-frame,

Více

Návod k obsluze. 2013 VTech Printed in China 91-002843-000

Návod k obsluze. 2013 VTech Printed in China 91-002843-000 Návod k obsluze 2013 VTech Printed in China 91-002843-000 0703 IM CZ.indd 1 20.02.14 11:48 0703 IM CZ.indd 2 20.02.14 11:48 ÚVOD Kidizoom Kid Connect je odolný a zábavný fotoaparát, který umožňuje dětem,

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Prohlížení nápovědy tiskárny HP Photosmart

Prohlížení nápovědy tiskárny HP Photosmart základní příručka Obsah Začínáme 1...1 Vítejte!...1 Části tiskárny...3 Přední část...3 Zadní část...4 Ovládací panel...5 Sloty pro paměťové karty...6 Informace o papíru...6 Informace o papíru...7 Založení

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Úvod i Obsah xi Jednotlivé části fotoaparátu 1 Příprava pro fotografování 6 Základní operace fotografování a přehrávání 12 Fotografické funkce 22 Funkce přehrávání

Více

uživatelská příručka Digitální videokamera s vysokým rozlišením www.samsung.com/register

uživatelská příručka Digitální videokamera s vysokým rozlišením www.samsung.com/register uživatelská příručka Digitální videokamera s vysokým rozlišením www.samsung.com/register HMX-H200BP/HMX-H200SP/HMX-H200LP/HMX-H200RP HMX-H203BP/HMX-H203SP/HMX-H203LP/HMX-H203RP HMX-H204BP/HMX-H204SP/HMX-H204LP/HMX-H204RP

Více

Návod k použití. Digitální fotoaparát

Návod k použití. Digitální fotoaparát Digitální fotoaparát Cz Návod k použití Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu CASIO. Před jeho použitím se nezapomeňte seznámit se všemi bezpečnostními pokyny tohoto návodu k použití. Návod k použití

Více

Uživatelská Příručka. Digitální Videokamera S Vysokým Rozlišením. www.samsung.com/register HMX-M20SP HMX-M20BP

Uživatelská Příručka. Digitální Videokamera S Vysokým Rozlišením. www.samsung.com/register HMX-M20SP HMX-M20BP Uživatelská Příručka Digitální Videokamera S Vysokým Rozlišením www.samsung.com/register HMX-M20SP HMX-M20BP pøed pøeètením této uživatelské pøíruèky BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ Co znamenají ikony a značky v

Více

Návod k použití. CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně.

Návod k použití. CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Návod k použití CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Informace o autorských právech Microsoft Windows a logo Windows jsou registrovanými

Více

EK-GC100. Uživatelská příručka. www.samsung.com

EK-GC100. Uživatelská příručka. www.samsung.com EK-GC100 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

www.compaq.com Presario www.compaq.com 183210-222

www.compaq.com Presario www.compaq.com 183210-222 www.compaq.com Presario www.compaq.com 183210-222 Notebook Presario Mobile Internet PC řada 1200 Příručka pro instalaci a použití Poznámky 2001 Compaq Computer Corporation Názvy Compaq, Presario a logo

Více

Pokyny. Seznámení s fotoaparátem. Instalace ovladače a aplikace. Pořízení snímku. Připojení kabelu rozhraní USB. Kontrola zapnutí fotoaparátu

Pokyny. Seznámení s fotoaparátem. Instalace ovladače a aplikace. Pořízení snímku. Připojení kabelu rozhraní USB. Kontrola zapnutí fotoaparátu User Manual WB5000 Pokyny Při používání fotoaparátu dodržujte následující postup. Instalace ovladače a aplikace Pořízení snímku Připojení kabelu rozhraní USB Kontrola zapnutí fotoaparátu Kontrola [Vyměnitelný

Více

Váš telefon HTC Desire X Uživatelská příručka

Váš telefon HTC Desire X Uživatelská příručka Váš telefon HTC Desire X Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Rozbalení HTC Desire X 8 Zadní kryt 9 Karta SIM 10 Paměťová karta 11 Baterie 12 Zapínání a vypínání 13 První nastavení zařízení HTC Desire X

Více

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení... 8 Vnější vzhled projektoru... 9 Ovládací prvky

Více

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Přenosný projektor PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Návod k obsluze Model No. NP-PA600X/NP-PA500X/NP-PA550W/NP-PA500U NEC Display Solutions. Česká verze manuálu únor 2012. Všechna práva vyhrazena. Macintosh,

Více

Uživatelská Příručka

Uživatelská Příručka Uživatelská Příručka HMX-Q20BP/HMX-Q20TP/HMX-Q20RP HMX-Q200BP/HMX-Q200TP/HMX-Q200RP HMX-QF20BP www.samsung.com/register Pro záznam filmu použijte paměťovou kartu, která podporuje vyšší rychlosti zápisu.

Více

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Původní Vydání: Kviten 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Příručka k produktu Handycam HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE

Příručka k produktu Handycam HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE Klepněte zde Příručka k produktu Handycam HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE 2009 Sony Corporation 4-141-567-11(1) CZ Použití příručky Příručka k produktu Handycam Tato příručka Příručka k produktu Handycam obsahuje

Více

Struná píruka s ešením problém

Struná píruka s ešením problém Struná píruka s ešením problém O BSAH Důležité informace 2 Základní informace o počítači 4 Bezpečnost a pohodlí... 4 Bezpečnostní upozornění... 4 Zdravotní upozornění... 4 Seznámení s vaším počítačem...

Více

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

POV.1.5 návod k obsluze

POV.1.5 návod k obsluze POV.1.5 návod k obsluze Upozornění Ihned po rozbalení sady POV.1.5 doporučujeme důkladně prostudovat tento manuál. Se systémem POV.1.5 vždy pracujte pouze ve shodě s tímto manuálem. Mechanické poškození,

Více

Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku. Výpočetní technika ve vztahu k základní a pokročilé IT komunikaci

Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku. Výpočetní technika ve vztahu k základní a pokročilé IT komunikaci Vzdělávací materiály k projekt: 13/018/1310b/120/000171 Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku kurz: Výpočetní technika ve vztahu k základní a pokročilé IT komunikaci TENTO PROJEKT

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

Průvodce pro rychlý start a řešení OBSAH. www.packardbell.com

Průvodce pro rychlý start a řešení OBSAH. www.packardbell.com OBSAH Důležité informace 2 Základní informace o počítači 3 Bezpečnost a pohodlí... 3 Bezpečnostní upozornění... 3 Zdravotní upozornění... 3 Seznámení s vaším počítačem... 4 Klávesnice a touchpad... 4 Mechaniky

Více

Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky EVOLVE s operačním systémem Android 4.1.

Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky EVOLVE s operačním systémem Android 4.1. Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky s operačním systémem Android 4.1. Doporučení pro péči o telefon a jeho bezpečné použití tento telefon je složité elektronické zařízení,

Více