Vyjádření k Forenznímu auditu DP Kněžmost od společnosti NEXIA AP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyjádření k Forenznímu auditu DP Kněžmost od společnosti NEXIA AP"

Transkript

1 Vyjádření k Forenznímu auditu DP Kněžmost od společnosti NEXIA AP Obsah: 1) Zhodnocení záměru a jeho odůvodnění 2) Výstupy k bodu 2 základní informace 3) Výstupy k bodu 3 hospodaření a provozní náklady 4) Výstupy k bodu 4 efektivita 5) Výstupy k bodu 5 závěry 6) Závěr a konečné vyjádření 1) Záměr uskutečnit forenzní audit vzešel z valné hromady Dopravního podniku (dále DPK), která se konala za účelem schválení závěrky DPK a zároveň došlo k oznámení defraudace finančních prostředků zaměstnancem Xxxxxx Xxxxxx. Tento audit navrhla paní místostarostka, Xxxxxx Xxxxxx, která je od konce roku 2011 zároveň druhou jednatelkou společnosti. Valná hromada, respektive zastupitelstvo, záměr schválila. Samotné vypsání soutěže na tento audit a tedy požadavky vzešly ze zadání paní místostarostky a i oslovené společnosti byly vybrány na základě jejího doporučení. Předesílám, že jsem ve chvíli schválení záměru počítal s částkou za tento audit ve výši tis. Kč. Z oslovených firem na nabídku reflektovala pouze jediná, a to s částkou 138 tis. Kč. V této cenové relaci se pohybují takovéto audity od renomovaných firem v oboru, ke kterým společnost NEXIA jistě patří. Zadání se dle mého názoru poněkud odlišovalo od původního záměru, ale nechtěl jsem provádět jakékoli kroky proti zadání, abych nebyl nařčen z torpédování tohoto záměru. Zejména optimalizace procesů a de facto návrh na další fungování DP Kněžmost jsem považoval za irelevantní. Domnívám se totiž, že za celou dobu fungování DPK se tento osvědčil a zkušenosti jsou spíše kladné. K samotnému úvodu a vyvození způsobu provedení bych řekl následující: vykonat audit společnosti a za celou dobu jeho tvorby se zajímat o princip fungování pouze z jedné zhruba 20 minutové schůzky s jednatelem společnosti, který má dle auditu jako jeden ze dvou jednatelů hlavní odpovědnost, mi připadá přinejmenším kuriózní. Tím spíš, že z důvodu nemoci pana Xxxxxx Xxxxxx, který vede agendu DPK, neměli možnost seznámit se s fungováním DP a celé hodnocení vychází pouze z dodaných nebo nedodaných dokumentů. 2) V základních informacích jsou uváděny některé zákony, postupy a předpisy, podle kterých by mělo být postupováno a je zde provedeno základní vyhodnocení procesů. I přesto, že jsou zde zmiňovány zákony, tak je rovněž jedním dechem uvedeno, že z hlediska praktického výkonu činnosti vedu a řídím DP Kněžmost já osobně. Auditoři zapomněli uvést, že odpovědnost nese i současná jednatelka, která sama usilovala o jmenování do funkce jednatelky v DP Kněžmost. S funkcí přichází i odpovědnost! V žádném případě tím nechci snižovat svou vlastní odpovědnost. Pouze si myslím, že by audit měl v případě uvádění obecných pravd a zákonů uvádět vše kompletně, aby nevypadal předpojatě. Dalším bodem je na straně 10 uvedená účelová spekulace, která by podle mého názoru neměla být v případě neprokazatelnosti vůbec uvedena, tedy: že stav na pokladně kryl schodek defraudované

2 tržby. Audit by měl konstatovat pouze prověřitelné skutečnosti a ne uvádět myšlenky a osobní názory auditorů, když nejsou prokazatelné. V tomto případě je to dokonce tak, že paní pokladní je de facto obviněna z manipulací s účetními zůstatky bez jakéhokoli dostatečného důkazu, pouze po rozhovoru s ní. Sumář nepředložených podkladů je rovněž relativní. Některé podklady byly předloženy možná v neúplné míře, ale rozhodně není pravdou, že nebyly předloženy například zakázkové listy (rozpis toho, co bylo prováněno v rámci fakturace). Kompletní složka byla zaslána po schůzce mezi mnou a společností Nexia. Faktury za provedené práce kontroluje pan Xxxxxx Xxxxxx, účtuje paní Xxxxxx Xxxxxx a já dávám pokyn k jejich uhrazení. Uznávám pochybení v nenastavení vnitřních norem a nedostatku některých dokumentů, toto je určitě jedna z věcí, které bychom měli zavést bez prodlení. K vývodům na konci tohoto bodu se vyjádřím následně v dalších bodech. 3) S vývody ze stránky 15 víceméně mohu souhlasit, na stránce 16 již auditoři pravděpodobně díky neznalosti stavu nesprávně konstatují, že poklesl příspěvek na dopravní obslužnost. To je pravda jen zčásti, protože stěžejním problémem byl fakt, že došlo k významné redukci spojů, které kraj zahrnul do ZDO (základní dopravní obslužnosti) a které financuje určitou částkou za 1 km výkonu. Co se týče vývoje plateb, zde je patrné, že obec Kněžmost bohužel nereflektovala problém s redukcí spojů a nenahradila výpadek příjmů ze Středočeského kraje dostatečně. Naopak, což konstatuje i audit došlo k jejímu snížení. Poslední bod ve shrnutí, tedy že náklady na dopravní obslužnost v obci Kněžmost jsou o % vyšší než je standard, je vyloženě zavádějící a nezakládající se na pravdě. Obce, které jsou vybrány jako vzorek, naprosto nesplňují parametry obce Kněžmost. Jediný podobný parametr je počet obyvatel. Podle tohoto parametru porovnávat vysoké nebo nízké náklady na dopravní obslužnost může jen člověk, který se nepohybuje v oboru. Není vůbec zmíněn rozsah dopravní obslužnosti (ZDO/ODO) základní a ostatní dopravní obslužnost (ostatní dopravní obslužnost plně dotuje obec nebo obce bez jakéhokoliv příspěvku kraje). Nereflektuje ani přítomnost dostupného vlakového spojení v porovnávaných obcích. A nakonec nereflektuje ani velikost katastru a s tím spojený rozsah již výše zmíněné ostatní dopravní obslužnosti. Nejsem v tuto chvíli schopen přesně určit výši nákladů, ale z výše uvedených argumentů samozřejmě vyplývá, že naše náklady na dopravní obslužnost patří k vyšším, což je ale způsobeno rozsahem služeb pro naše obyvatele. Ten je samozřejmě jiný v každé uvedené obci a nejvíce se blíží asi obci Luštěnice, i když i ta má podstatně méně místních částí. Naše obec se již v roce 1997 rozhodla, že dopravní obslužnost pro naše občany bude minimálně na stejné, spíše na vyšší úrovni než byla před rokem Doposud to takto funguje ke spokojenosti občanů. Výklad ze strany 20 je stejně zavádějící a rovněž sporný. Předpokládám, že tento bod rozhodují voliči a občané a ne auditoři společnosti NEXIA. Porovnání v tabulce 22 příspěvek na 1 km je rovněž irelevantní. Srovnávat nákladový kilometr společnosti Transcentrum je irelevantní. Společnost Transcentrum nám totiž účtuje jen část svých prokazatelných nákladů. Jezdí výhradně linky, na které přispívají i jiné obce (Boseň, Kosmonosy, atd.) Celková prokazatelná ztráta je tedy na vyšší úrovni, než je uvedeno v tabulce. Toto mě nutně vede k přesvědčení, že auditoři ani nevědí, jak celý systém funguje. Nebo to vědí a chtějí zkreslenými informacemi uvést zastupitele v omyl. Nevím, co je v tuto chvíli horší. Rovněž uvedení nákladů na 1 km včetně přefakturování mzdových nákladů vyvolává pocit, že

3 někdo chce za každou cenu dokázat neefektivnost. Přefakturovaný náklad by se takto mohl brát pouze v případě, že by zaměstnanec DP seděl na náměstí v kanceláři a nic nedělal. Předpokládám, že pan Xxxxxx Xxxxxx, o kterého v tomto případě jde, by byl velice dotčen. V době, kdy pracoval pro obec, vykonal spoustu práce. Na to také není brán zřetel a předfakturace mzdy je kalkulována jako další z nákladů na 1 km! 3.2. Opět se vracím k výše uvedenému: je jasně patrné, že auditoři si nebyli schopni vytvořit představu o fungování systému přefakturace a snaží se evokovat nějaký záměr DPK o dodatečné peníze z obce. Myslím, že při znalosti souvislostí by toto nikdy nemohlo být uvedeno. Považuji to za jeden z bodů, které kategoricky odmítám a považuji za dehonestující. Smlouva půjčování zaměstnance mezi obcí a DPK nebyla, myslím, že v tuto chvíli by toto měl být problém spíše obce (celého vedení) odpovědných úředníků a kontrolních mechanismů zastupitelstva než DPK. Jsem rád, že je zde naopak zmíněna téměř nulová režie. Ta samozřejmě plyne z faktu, že zaměstnanci obce (pan Xxxxxx Xxxxxx) některé pracovní povinnosti vzhledem k DP Kněžmost musel plnit i v pracovní době, kdy pracovali pro obec. Toto auditoři nezmiňují, dělo se tak za mého vědomí. Přesto jsem přesvědčen o tom, že finanční prostředky jsou stále jedny a tytéž a nebyly vynaloženy neefektivně. Pana Xxxxxx Xxxxxx považuji za výborného pracovníka a člověka, který problematice DPK opravdu rozumí. Defraudace: k ní se vyjádřím krátce. Pan Xxxxxx Xxxxxx byl přijat a po celou dobu jeho práce pro DP Kněžmost na něho nebyla jakékoli stížnosti ze strany cestujících ani pana Xxxxxx Xxxxxx. Bohužel se dostal do velice závažných osobních problémů a řešil to tímto zavrženíhodným způsobem. Domníval jsem se, že vše, na čem jsme se spolu dohodli ústně, uhradí do koruny. Bohužel jsem byl příliš důvěřivý, což není pouze tento případ a považuji to za svou chybu. V tuto chvíli je s ním podepsán poslední platební kalendář a měl by měsíčně splácet po 3 tis. Kč. Osobně se cítím za tuto situaci osobně odpovědný a jsem připraven se podílet na úhradě této ztráty z 30 %. Částka bude uhrazena do konce měsíce září Bod servis se mě dotýká osobně, auditoři dokonce uvádějí, že jsem dle zákonů ve střetu zájmů. Myslím, že mohou mít částečně pravdu. Problém je v tom, že DP Kněžmost je ze své podstaty malý podnik. Většina dopravců má podstatně větší vozový park a vyplatí se jim mít své vlastní dílny (všichni bez rozdílu). V těchto dílnách se dělá základní rychlá údržba (opravy elektroinstalace, pojistky, žárovky, pneu atd.) Ze své podstaty je toto u nás nemožné, není možnost platit na obci člověka určeného na tyto základní opravy. Proto je využívána od počátku založení DP pro servis autobusů firma FARID COMERCIA, kde pracuji jako jednatel. Je fakt, že není uzavřena jakákoli servisní smlouva mezi firmou FARID COMERCIA a DP, resp. obcí. Jako jednatel firmy mohu říci, že téměř žádná firma ani Technické služby vlastněné městy a obcemi se 3 vozovými jednotkami u nás nemá takovou smlouvu uzavřenou! Jakákoli nařčení z netransparentnosti zásadně odmítám. Nevím o nikom, kdo by měl uložen náš ceník v účetnictví, do konce roku 2013 byl navíc k dispozici na stránkách společnosti a je samozřejmě vyvěšen v našich přijímacích prostorách. Drzost, se kterou jsou ve zprávě konstatovány vyšší servisní náklady, než jsou obvyklé, se mě silně dotkl. DP Kněžmost má dle ústní dohody z roku 1997 nadstandardní přístup a rovněž nadstandardní ceny za poskytované služby. Nikdy po celou dobu spolupráce nebylo účtováno penále z prodlení za fakturace po splatnosti. Zároveň nesouhlasím s tvrzením, že zadání servisu je v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Nejedná se o stejnou činnost a naprostá většina oprav

4 nedosahuje výše 100 tis. Kč bez DPH, a tedy nesplňuje ani podle současné směrnice nutnost zadávat výběrové řízení! Nejedná se o opakující se činnost, jde o jiné druhy oprav. Stejně tak Obec Kněžmost nezadává výběrové řízení na opravu traktoru, služebních vozidel atd. A nemluvím o činnostech, jako jsou stavební práce do výše 100 tis. Kč. Jak je patrné, jestliže je používána interpretace nemístně drahého servisu u náhradního vozu, mělo by být uvedeno rovněž to, po jakých silnicích se v tomto regionu jezdí. Některé opravy, které bylo nutno na těchto autobusech dělat, byly pro nás novinkou, kterou jsme za 20 let fungování firmy nezaznamenali, to vše z důvodu špatných silnic. Co se týká vyhodnocení I. (str. 36), je až komické, jak se auditoři zaštiťují odborníkem z oboru, bohužel tento odborník ani auditoři jaksi neuvedli, že rok 2012 je mimořádný především díky mimořádné opravě motoru vozidla SOR, jejíž cena byla více než 200 tis. Kč. To samozřejmě ovlivní celý rok a brát tedy zrovna tento rok jako základnu je irelevantní. Samotné konstatování, že náklady mohly být nižší, je opět za hranou toho, co jsou schopni nějakým relevantním způsobem dokázat. Dále bych chtěl zdůraznit, že některé opravy, které jsou zmiňovány, jako revize a opravy bez použití materiálu jsou důsledkem využívání menších autobusů, které samozřejmě nejsou vyráběny ve velké sérii a jako hlavní problém se u nich řeší otvírání a zavírání dveří a podobné problémy, které se samozřejmě u vozidla s velkou sérií nemusí tolik řešit. (při kontaktování řidičů současných i minulých bude toto bez problémů dokázáno) Posledním bodem, ke kterému se vyjádřím, je nákup pneumatik. Opět je vidět, že auditoři nejsou seznámeni se základním fungování dopravní techniky ve společnosti DPK. Na menší autobusy jsou nutné pořizovat i zimní pneumatiky. To že jich bylo zrovna 8, byla chyba ve vyúčtování, protože se kupovalo 6 párů na malý autobus a 2 na náhradní, bohužel bylo chybně účtováno, ale pneumatiky se nikam nepoděly! Navíc není ani pravda, že to bylo po km. Pneumatiky prakticky vždy objednávali řidiči přes pana Xxxxxx Xxxxxx. Domnívám se, že i jednotková cena za pneumatiky je na velmi dobré úrovni. Závěrem tohoto bodu bych rád uvedl, že jsme autorizovaný servis značek IVECO a MAN, vlastníme certifikát ISO 9001 a procházíme každoročně účetním auditem. V naší společnosti pracuje řada občanů z obce Kněžmost. Je pro mě naprosto nepochopitelné nařčení o navyšování oprav a podobně. Naše společnost se snažila pro DPK vykonávat servis na úrovni autorizovaného servisu a podmínky byly vždy nadstandardní. 4) Východiska pro poskytování dopravní obslužnosti jsou opět přednesena tak, aby vytvářela dojem zásadního problému. Je pravdou, že třetí z autobusů je nutné nahradit, protože v roce 2015 bychom neplnili smlouvu z hlediska stáří. To je také důvod, proč se zastupitelstvo a VH DPK rozhodla požádat o dotaci na malý autobus. I přesto, že jsme ji nezískali, není jakýkoli důvod podléhat panice. Malé minibusy od různých značek se pohybují v cenových relacích od 1,2 mil. CZK. Takový minibus by zcela jistě postačoval. Dalším bodem je strašení, že neuspějeme ve výběrovém řízení na dopravce v roce Opět velmi spekulativní vyjádření, rovněž od úředníků kraje. Budou krajské volby a v tuto chvíli není jisté nic a nikdo neví, jaký postup bude zvolen za 5 let. Vytíženost linek je samozřejmě problém, ale rozhodně to není problém tak závažný, abychom měli uvažovat o významné redukci přepravy. Dalším bodem je smluvní přeprava. Tam je podle mě v rozporu s domněnkou auditorů jistý potenciál růstu, při větší nabídce služeb.

5 Nesoulad ujetých kilometrů vykázaných a těch tzv. stazek je nutné podrobit kontrole. Opět odmítám hypotézy, které nepodloženě vytvářejí dojem nějakého podvodného jednání řidičů, vedení, atp. Toto je další z bodů, který by neměla renomovaná auditorská firma vůbec uvádět ve chvíli, kdy není prokazatelné, jak byl tento nesoulad způsoben. Odhaduji, že minimálně polovina těchto jízd je způsobena manipulačními jízdami (Suhrovice/Žantov, servis FARID COMERCIA, servis Kosmonosy, teoreticky i servis Česká Lípa, 1 2x ročně čištění autobusu, atd.) Samozřejmě mohlo dojít i k chybě ve stazkách. Dále už se k efektivitě nehodlám vyjadřovat, samozřejmě vše závisí spíše na politickém rozhodnutí, jestli dopravní obslužnost zajišťovat a v jaké míře. 5) Závěry, k nimž audit dospěl, považuji, jak uvádím výše v některých případech za pravdivé (nedostatečné procesní mechanismy a dokumentace), v jiných za zavádějící, či dokonce za prokazatelně nepravdivé. To, že obec nemá nastaveny kontrolní mechanismy, je problém obecný nejen ve vztahu k DPK a je to tedy dle mého názoru věc vedení obce, jejích orgánů. Zásadně rozporuji údaj, že nikdo neschvaluje faktury před jejich úhradou. Toto tvrzení se nezakládá na pravdě. Faktury kontroluje pan Xxxxxx Xxxxxx a paní účetní před samotnou úhradou podává ústní dotaz přímo mně, zda může faktury uhradit. Nedošlo k jakémukoli poskytnutí nebo převedení finančních prostředků (dotace) na účet DPK pouze s mým souhlasem. Toto tvrzení se nezakládá na pravdě. Pokud toto někdo tvrdí, rád bych viděl v účetnictví obce a DPK tuto sumu. Jediné, k čemu došlo, bylo to, že jsem paní účetní Xxxxxx Xxxxxx informoval o skutečnosti, že se bude opět schvalovat částečná úhrada ztráty ve výši 300 tis. Kč. K tomu ale na zastupitelstvu nakonec nedošlo a žádné prostředky nebyly převedeny! Jediný převod finančních prostředků, na který však auditoři ani nepoukazují, je bezúročná půjčka obce Kněžmost DPK pro krytí momentálního finančního nedostatku, ale byla vždy zúčtována do konce účetního roku. Ve zkratce: peníze (100 tis. Kč) byly převedeny v lednu a vráceny v prosinci stejného roku. Dál už se k opakujícím se chybným tvrzením nebudu vyjadřovat. Závěr: Závěr a doporučení auditu už je opravdu vrchol všeho, co se doposud na jeho stránkách odehrálo. Nepopírám, že chybí normy, že chybí vnitřní předpisy. Jako nejlepší variantu však uvádět likvidaci nebo prodej společnosti ve mně evokuje jediné: zásadní neznalost situace, případně dojem, že o takový výsledek někdo stál. Na závěr několik jasných bodů k auditu, jeho závěrům a dalšímu postupu:

6 Absolutně odmítám jakýkoli převod finančních prostředků formou dotace DPK bez vědomí zastupitelstva. Absolutně odmítám jakékoli nařčení z navyšování oprav na autobusech DPK! Mnoho z výstupů z auditu (porovnání obcí, porovnání výkonu za 1 km) považuji za spekulativní, irelevantní a lživá. Vše uvedeno výše. Souhlasím s tím, že chybí nastavení procesů a vnitřních směrnic a počítám s jejich rychlým zavedením. Považuji za nutné udělat revizi jízdních řádů a ve spolupráci s obcí a relevantními orgány navrhnout tuto změnu od prosince Nakonec zásadně odmítám jakoukoli likvidaci společnosti nebo její prodej a stojím za zachováním DP Kněžmost s.r.o. i pro příští roky. Rád bych ještě uvedl toto: jestliže se současná paní jednatelka doposud o DPK nijak nestarala, poněkud se podivuji jejímu zájmu nyní. Nerozumím tomu, proč si auditoři jako doprovod na Středočeský kraj vyžádali ji, která problematiku nemá na starosti a tuto návštěvu mi ani neoznámili (toto neučinila ani paní jednatelka. O návštěvě jsem se dozvěděl z úst zástupců Středočeského kraje a až následně mi toto bylo potvrzeno auditory i paní místostarostkou.) Bohužel musím konstatovat, že považuji tento audit, především jeho načasování, uveřejnění na veřejném zastupitelstvu i na webových stránkách obce jako veřejný útok na moji osobu a součást předvolebního boje. Ing. Adam Pospíšil starosta obce Kněžmost jednatel DP Kněžmost

Strana 1 FORENZNÍ AUDIT ZA OBDOBÍ DOPRAVNÍ PODNIK KNĚŽMOST NEXIA AP, A.S. SOKOLOVSKÁ 49/5, PRAHA 8, PSČ 186 00 IČ 4811 7013 PRAHA, 18. 6.

Strana 1 FORENZNÍ AUDIT ZA OBDOBÍ DOPRAVNÍ PODNIK KNĚŽMOST NEXIA AP, A.S. SOKOLOVSKÁ 49/5, PRAHA 8, PSČ 186 00 IČ 4811 7013 PRAHA, 18. 6. Strana 1 FORENZNÍ AUDIT ZA OBDOBÍ 2013 DOPRAVNÍ PODNIK KNĚŽMOST S.R.O. NEXIA AP, A.S. SOKOLOVSKÁ 49/5, PRAHA 8, PSČ 186 00 IČ 4811 7013 PRAHA, 18. 6. 2014 Strana 2 ÚVOD K PROVEDENÍ FORENZNÍHO AUDITU OBSAH

Více

Směrnice obce Rudná/Pradědem

Směrnice obce Rudná/Pradědem 1. Předmět úpravy Směrnice obce Rudná/Pradědem č...1/2011... o používání technických prostředků z majetku obce a poskytování služeb 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje zejména provoz služebního auta,

Více

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Přítomni : dle prezenční listiny Nepřítomni: Z. Šesták, Vl.Šesták, Ing.E.Maryšková, J.Souček, Ing. J.Špytko Ověřovatelé zápisu: L. Střihavková,

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Zadavatel: Veřejná zakázka: Předmět veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení: Pardubický kraj Výběr dopravce pro uzavření

Více

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Obec Chaloupky Chaloupky 117, 267 62 Komárov IČO : 00233315 Směrnice č. 2/2015 SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Článek I. 1). Veřejné zakázky jsou všechny zakázky od hodnoty 1 Kč hrazené z veřejných

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005

Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005 Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 15.11.2005 z vlastního podnětu podle 96 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb.,

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne 20.11.2015 Č. j.../2015

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015)

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Vnitřní směrnice Obce Tuchlovice č. 1/2015 Směrnici schválilo/a: Zastupitelstvo Obce Tuchlovice dne 29. 6. 2015 Z-VI/2015 Rada Obce Tuchlovice

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ).

vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ). CEJIZA, s.r.o., Žerotínovo nám. 3/5, 60200 Brno e-mail: info@cejiza.cz, www.cejiza.cz tel.: +420 541654222, fax: +420 541654221 bankovní spojení: KB, a.s., č.ú.: 43-5085870277/0100 V Brně dne 02. 07. 2010

Více

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Směrnice 1/2015 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Vypracoval: Václav Matucha, místostarosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice Schválil: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Projednáno

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou

Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou Novelou zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

Česká republika - Státní veterinární správa Slezská 7, 120 56 Praha 2, zastoupený ústředním ředitelem doc. MVDr. Milanem Malenou, Ph.D.

Česká republika - Státní veterinární správa Slezská 7, 120 56 Praha 2, zastoupený ústředním ředitelem doc. MVDr. Milanem Malenou, Ph.D. Státní veterinární správa Slezská 100/7, Praha 2, 120 56 T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191 Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Č. j.: SVS/2015/060055-G

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

Název veřejné zakázky: Dodávka osobních vozidel. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. splněním veřejné zakázky naplněny

Název veřejné zakázky: Dodávka osobních vozidel. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. splněním veřejné zakázky naplněny Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška ) Název veřejné zakázky:

Více

ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY MAJETKU A ÚKLID

ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY MAJETKU A ÚKLID ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Zadávací dokumentace Výběrového řízení na ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY MAJETKU A ÚKLID Znění a obsah této dokumentace jsou považovány za důvěrné v souladu s 271 Obchodního zákoníku

Více

Transparency International Česká republika, o.p.s. Sokolovská 260/143 180 00 Praha 8

Transparency International Česká republika, o.p.s. Sokolovská 260/143 180 00 Praha 8 Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země. Okresní státní zastupitelství Mladá Boleslav S. K. Neumanna 544 293 80 Mladá Boleslav Oznamovatel: Transparency International Česká republika,

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č.

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. uzavřená mezi Michal Šenk Firma: Adresa: U Stadionu 955, 664 34 Kuřim IČ: 75679922 DIČ: CZ8307103827 Tel: +420 777 304 145 E-mail: senk@a1net.cz

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY, OPRAVY VOZIDEL A PNEUSERVISU

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY, OPRAVY VOZIDEL A PNEUSERVISU PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY, OPRAVY VOZIDEL A PNEUSERVISU ARVAL CZ 2012 Presented by Radka Vodrážková 1 KONTAKTY: Servisní linka autorizace oprav: + 420 261 109 025 fax: + 420 261 109 012 email: servis@arval.cz

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská

Více

1) kdy přesně byla zahájena a kdy ukončena kontrola na DI a na DÚ;

1) kdy přesně byla zahájena a kdy ukončena kontrola na DI a na DÚ; 1) kdy přesně byla zahájena a kdy ukončena kontrola na DI a na DÚ; Termín kontroly na Drážní inspekci (dále jen DI ): 8. března až 22. března 2011 Termín kontroly na Drážním úřadě (dále jen DÚ ): 8. března

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Firma a fakturační údaje Ing. Ivan Doubek Sokola Tůmy 1 Ostrava Mariánské Hory 709 00 IČ: 641 30 576 Jsem zapsán na Živnostenském úřadě města Ostravy. V případě registrace a

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne.5.12.2014 Č. j..../2014

Více

Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. 2014 14 Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Pro podnikání v oblasti pravidelné autobusové dopravy je v posledních letech typický trvale klesající počet přepravených cestujících a snaha o

Více

Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?!

Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?! Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?! Tento příspěvek si neklade za cíl přesné parafrázování zákona. Jedná se o návod, jak by se při řídící kontrole mohlo postupovat. Čtenářům se nedoporučuje

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Instalace a provoz nápojového automatu k zajištění prodeje teplých nápojů v Městské knihovně Ostrov

Instalace a provoz nápojového automatu k zajištění prodeje teplých nápojů v Městské knihovně Ostrov 1. Zadávací dokumentace zjednodušeného výběrového řízení č. 001/15/VR Název výběrového řízení: Instalace a provoz nápojového automatu k zajištění prodeje teplých nápojů v Městské knihovně Ostrov 1.1. Identifikační

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory malého a středního podnikání

Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory malého a středního podnikání Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory malého a středního podnikání Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. -.. /2015/ZK ze

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

Osobou oprávněnou k činění právních úkonů souvisejících s touto veřejnou zakázkou je: Mgr. Petr Hubka, ředitel Státního oblastního archivu v Plzni

Osobou oprávněnou k činění právních úkonů souvisejících s touto veřejnou zakázkou je: Mgr. Petr Hubka, ředitel Státního oblastního archivu v Plzni Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44 306 12 Plzeň NAŠE ZN.: SOAP/002-1192/2014 VYŘIZUJE: Miroslav Pluhovský TEL: 605 247 077 MAIL: pluhovsky@soaplzen.cz ID DS: b9xaiw4 DATUM: 21. 7. 2014 sss Písemná

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. Metoda časového rozlišení III. Další zásady časového rozlišení IV. Závěrečná ustanovení Legislativní rámec Příloha č. 3 Příloha č. 26 Organizačního řádu MěÚ Směrnice

Více

Optimalizace autoprovozu Biologického centra. České Budějovice, 21. 3.2014

Optimalizace autoprovozu Biologického centra. České Budějovice, 21. 3.2014 Optimalizace autoprovozu Biologického centra České Budějovice, 21. 3.2014 Osnova Cíle optimalizace Současný systém autoprovozu BC Statistické údaje Návrh řešení a přínosy centralizace Závěr Cíle optimalizace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen VZMR ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Více

K.A.L.T. Pneu a.s. představuje - nástroj pro efektivní správu pneumatik ve vozovém parku fleetového zákazníka

K.A.L.T. Pneu a.s. představuje - nástroj pro efektivní správu pneumatik ve vozovém parku fleetového zákazníka K.A.L.T. Pneu a.s. představuje - nástroj pro efektivní správu pneumatik ve vozovém parku fleetového zákazníka Fleet Check umožňuje sledovat kompletně všechny pneumatiky ve vozovém parku dopravce. Každá

Více

Audity finančních prostředků poskytovaných EU. Mgr. Vendula Kožíšková Magistrát hlavního města Prahy

Audity finančních prostředků poskytovaných EU. Mgr. Vendula Kožíšková Magistrát hlavního města Prahy Audity finančních prostředků poskytovaných EU Mgr. Vendula Kožíšková Magistrát hlavního města Prahy Hlavní město Praha Řídící orgán pro dva operační programy Operační program Praha Konkurenceschopnost

Více

Č á s t II. OPERACE S HOTOVOSTMI V ČESKÉ MĚNĚ

Č á s t II. OPERACE S HOTOVOSTMI V ČESKÉ MĚNĚ Platnost od 1. 10. 2015 Č á s t II. OPERACE S HOTOVOSTMI V ČESKÉ MĚNĚ Položka Operace Cena v Kč Skládání hotovostí 0201010 a) klienty ČNB na účet vedený v ČNB 0201011 b) klienty ČNB na účet vedený v jiné

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 532/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 486 ze dne 25.06.2014 Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, zřízené městskou částí Praha

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

9. 6. účtová třída - Výnosy

9. 6. účtová třída - Výnosy 9. 6. účtová třída - Výnosy Výnosy = výstupy činností podniku určené k prodeji (tržby + další výnosy). Členění výnosů - pro potřeby finanční analýzy: 1. provozní výnosy (60-65 úč. skupina), vznikají z

Více

PÍSEMNÁ PRÁCE - DOKLASIFIKACE 1. pololetí. Úkolem je sestavit rozvahu z následujících položek rozvahu a dopočítat základní kapitál:

PÍSEMNÁ PRÁCE - DOKLASIFIKACE 1. pololetí. Úkolem je sestavit rozvahu z následujících položek rozvahu a dopočítat základní kapitál: PÍSEMNÁ PRÁCE - DOKLASIFIKACE 1. pololetí Jméno: Datum Získané body Známka 1 Úkolem je sestavit rozvahu z následujících položek rozvahu a dopočítat základní kapitál: Pohledávky za odběrateli 300 Pokladna

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově.

Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově. 1 strana ze 5 stran zápisu ze zasedání ZM Stárkov konaného dne 24. 6 2015 Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově. Přítomní

Více

Provoz valutové pokladny

Provoz valutové pokladny B2-03/1-PK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ KVESTORA UP (PK) B2-03/1-PK Provoz valutové pokladny Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Platnost: 1. Provoz a rozsah valutové pokladny UP

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Stanovy I. Název a sídlo Název: Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Používaná zkratka:

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ uzavřená podle 642 a násl.obch. zák. č. 513/1991 Sb. DODAVATEL Rox Company s.r.o. sídlo : Všemina 300. 763 15 Slušovice zastoupená : Kořének Roman, jednatel bankovní spojení

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem v Příbrami za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem v Příbrami za rok 2011 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem v Příbrami za rok 2011 1. Předmět přezkoumání Přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace (dále

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

Směrnice 18-18 Strana 2 z 5. 5. Postup

Směrnice 18-18 Strana 2 z 5. 5. Postup Strana 2 z 5 5. Postup 5.1 Kontrola Kontrole zkoušce (vyšetření) na přítomnost alkoholu, kterou provádí BA, pověření zaměstnanci PARAMO, a. s., nebo příslušný orgán státní správy, jsou povinni se podrobit

Více

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 17.12.2014 tuto směrnici, která stanovuje

Více

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto:

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto: KUPNÍ SMLOUVA, kterou níže uvedeného data uzavírají: 1. Kanlux s.r.o. sídlem Frýdek-Místek, ul. Sadová čp. 618, PSČ: 738 01 IČ: 27804861 registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C.

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis č. 49 ze schůze výboru, konané dne 1. 7. 2009

Zápis č. 49 ze schůze výboru, konané dne 1. 7. 2009 Zápis č. 49 ze schůze výboru, konané dne 1. 7. 2009 Účast SV David Předseda Přítomen Martin Salinger Místopředseda Přítomen Člen Přítomen Jan Heřmanský Člen Přítomen Richard Žlebek Člen Přítomen Ondřej

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 18

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 18 Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 18 upravující postupy při poskytování informací o něž bylo požádáno s odvoláním na obsah zákona 106/1999 Sb. v platném znění. Postup pro podání žádosti

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 24.3.20009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Zpracovala: Ing. Iveta Vlčková Finanční gramotnost Korunová pokladna je využitelná v předmětu účetnictví a ekonomika u nástavbového studia Podnikání

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona o veřejných zakázkách (ZVZ)

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647, Praha 9, PSČ 193 21 Veřejná zakázka: Rozvoj ICT služeb na MČ Praha 20 Druh veřejné

Více

Město Morkovice-Slížany

Město Morkovice-Slížany Město Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejné zakázky malého

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2002 do 31.12.2002 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

PV OSZO DP-A 07/2014 Z Á P I S. z 7. jednání PV-Odborového sdružení-zo DP hl.m. Prahy-Autobusy, konaného dne 04. 04. 2014

PV OSZO DP-A 07/2014 Z Á P I S. z 7. jednání PV-Odborového sdružení-zo DP hl.m. Prahy-Autobusy, konaného dne 04. 04. 2014 PV OSZO DP-A 07/2014 Z Á P I S z 7. jednání PV-Odborového sdružení-zo DP hl.m. Prahy-Autobusy, konaného dne 04. 04. 2014 v zasedací místnosti PV-OSZO DP-A, U Vozovny 6, Praha 10 Přítomni: pp. Pospíšil,

Více

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva)

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smlouva Traktor s příslušenstvím a servis str. 1 Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smluvní strany: KAREL HAHN Zastoupená: Karlem Hahnem Se sídlem: Čs. armády 1884/1a, 74801 Hlučín IČO:

Více

Dodatek č. 4. uzavřené níže zmíněného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Dodatek č. 4. uzavřené níže zmíněného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: Dodatek č. 4 SMLOUVY O ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY VE MĚSTSKÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ K ZAJIŠTĚNÍ OSTATNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI MĚSTA ČESKÁ LÍPA NA VYMEZENÝCH LINKÁCH MĚSTA ČESKÁ LÍPA A OBCE SOSNOVÁ uzavřené níže

Více

9. března 2015 do 10:00 hodin

9. března 2015 do 10:00 hodin KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPU-38565-3/ČJ-2015-0400VZ Ústí nad Labem 23. února 2015 Počet listů: 5 Přílohy: 2/5 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

http://www2.compet.cz/isu/2007/vz/pis35583.html

http://www2.compet.cz/isu/2007/vz/pis35583.html Page 1 of 6 Nabylo právní moci dne 16.6.2007 Č. j. S024/2007/VZ-09743/2007/520-AB V Brně dne 28. května 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 94 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/2004 Sb.,

Více

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ OBSAH Předmluva 12 Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ 1 Několik poznámek k pojmu protiprávní jednání 17 1.1 Obecně k pojmům jednání, protiprávnosť, bezpráví a protiprávní jednání 17 1.2 Právo,

Více