Vyjádření k Forenznímu auditu DP Kněžmost od společnosti NEXIA AP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyjádření k Forenznímu auditu DP Kněžmost od společnosti NEXIA AP"

Transkript

1 Vyjádření k Forenznímu auditu DP Kněžmost od společnosti NEXIA AP Obsah: 1) Zhodnocení záměru a jeho odůvodnění 2) Výstupy k bodu 2 základní informace 3) Výstupy k bodu 3 hospodaření a provozní náklady 4) Výstupy k bodu 4 efektivita 5) Výstupy k bodu 5 závěry 6) Závěr a konečné vyjádření 1) Záměr uskutečnit forenzní audit vzešel z valné hromady Dopravního podniku (dále DPK), která se konala za účelem schválení závěrky DPK a zároveň došlo k oznámení defraudace finančních prostředků zaměstnancem Xxxxxx Xxxxxx. Tento audit navrhla paní místostarostka, Xxxxxx Xxxxxx, která je od konce roku 2011 zároveň druhou jednatelkou společnosti. Valná hromada, respektive zastupitelstvo, záměr schválila. Samotné vypsání soutěže na tento audit a tedy požadavky vzešly ze zadání paní místostarostky a i oslovené společnosti byly vybrány na základě jejího doporučení. Předesílám, že jsem ve chvíli schválení záměru počítal s částkou za tento audit ve výši tis. Kč. Z oslovených firem na nabídku reflektovala pouze jediná, a to s částkou 138 tis. Kč. V této cenové relaci se pohybují takovéto audity od renomovaných firem v oboru, ke kterým společnost NEXIA jistě patří. Zadání se dle mého názoru poněkud odlišovalo od původního záměru, ale nechtěl jsem provádět jakékoli kroky proti zadání, abych nebyl nařčen z torpédování tohoto záměru. Zejména optimalizace procesů a de facto návrh na další fungování DP Kněžmost jsem považoval za irelevantní. Domnívám se totiž, že za celou dobu fungování DPK se tento osvědčil a zkušenosti jsou spíše kladné. K samotnému úvodu a vyvození způsobu provedení bych řekl následující: vykonat audit společnosti a za celou dobu jeho tvorby se zajímat o princip fungování pouze z jedné zhruba 20 minutové schůzky s jednatelem společnosti, který má dle auditu jako jeden ze dvou jednatelů hlavní odpovědnost, mi připadá přinejmenším kuriózní. Tím spíš, že z důvodu nemoci pana Xxxxxx Xxxxxx, který vede agendu DPK, neměli možnost seznámit se s fungováním DP a celé hodnocení vychází pouze z dodaných nebo nedodaných dokumentů. 2) V základních informacích jsou uváděny některé zákony, postupy a předpisy, podle kterých by mělo být postupováno a je zde provedeno základní vyhodnocení procesů. I přesto, že jsou zde zmiňovány zákony, tak je rovněž jedním dechem uvedeno, že z hlediska praktického výkonu činnosti vedu a řídím DP Kněžmost já osobně. Auditoři zapomněli uvést, že odpovědnost nese i současná jednatelka, která sama usilovala o jmenování do funkce jednatelky v DP Kněžmost. S funkcí přichází i odpovědnost! V žádném případě tím nechci snižovat svou vlastní odpovědnost. Pouze si myslím, že by audit měl v případě uvádění obecných pravd a zákonů uvádět vše kompletně, aby nevypadal předpojatě. Dalším bodem je na straně 10 uvedená účelová spekulace, která by podle mého názoru neměla být v případě neprokazatelnosti vůbec uvedena, tedy: že stav na pokladně kryl schodek defraudované

2 tržby. Audit by měl konstatovat pouze prověřitelné skutečnosti a ne uvádět myšlenky a osobní názory auditorů, když nejsou prokazatelné. V tomto případě je to dokonce tak, že paní pokladní je de facto obviněna z manipulací s účetními zůstatky bez jakéhokoli dostatečného důkazu, pouze po rozhovoru s ní. Sumář nepředložených podkladů je rovněž relativní. Některé podklady byly předloženy možná v neúplné míře, ale rozhodně není pravdou, že nebyly předloženy například zakázkové listy (rozpis toho, co bylo prováněno v rámci fakturace). Kompletní složka byla zaslána po schůzce mezi mnou a společností Nexia. Faktury za provedené práce kontroluje pan Xxxxxx Xxxxxx, účtuje paní Xxxxxx Xxxxxx a já dávám pokyn k jejich uhrazení. Uznávám pochybení v nenastavení vnitřních norem a nedostatku některých dokumentů, toto je určitě jedna z věcí, které bychom měli zavést bez prodlení. K vývodům na konci tohoto bodu se vyjádřím následně v dalších bodech. 3) S vývody ze stránky 15 víceméně mohu souhlasit, na stránce 16 již auditoři pravděpodobně díky neznalosti stavu nesprávně konstatují, že poklesl příspěvek na dopravní obslužnost. To je pravda jen zčásti, protože stěžejním problémem byl fakt, že došlo k významné redukci spojů, které kraj zahrnul do ZDO (základní dopravní obslužnosti) a které financuje určitou částkou za 1 km výkonu. Co se týče vývoje plateb, zde je patrné, že obec Kněžmost bohužel nereflektovala problém s redukcí spojů a nenahradila výpadek příjmů ze Středočeského kraje dostatečně. Naopak, což konstatuje i audit došlo k jejímu snížení. Poslední bod ve shrnutí, tedy že náklady na dopravní obslužnost v obci Kněžmost jsou o % vyšší než je standard, je vyloženě zavádějící a nezakládající se na pravdě. Obce, které jsou vybrány jako vzorek, naprosto nesplňují parametry obce Kněžmost. Jediný podobný parametr je počet obyvatel. Podle tohoto parametru porovnávat vysoké nebo nízké náklady na dopravní obslužnost může jen člověk, který se nepohybuje v oboru. Není vůbec zmíněn rozsah dopravní obslužnosti (ZDO/ODO) základní a ostatní dopravní obslužnost (ostatní dopravní obslužnost plně dotuje obec nebo obce bez jakéhokoliv příspěvku kraje). Nereflektuje ani přítomnost dostupného vlakového spojení v porovnávaných obcích. A nakonec nereflektuje ani velikost katastru a s tím spojený rozsah již výše zmíněné ostatní dopravní obslužnosti. Nejsem v tuto chvíli schopen přesně určit výši nákladů, ale z výše uvedených argumentů samozřejmě vyplývá, že naše náklady na dopravní obslužnost patří k vyšším, což je ale způsobeno rozsahem služeb pro naše obyvatele. Ten je samozřejmě jiný v každé uvedené obci a nejvíce se blíží asi obci Luštěnice, i když i ta má podstatně méně místních částí. Naše obec se již v roce 1997 rozhodla, že dopravní obslužnost pro naše občany bude minimálně na stejné, spíše na vyšší úrovni než byla před rokem Doposud to takto funguje ke spokojenosti občanů. Výklad ze strany 20 je stejně zavádějící a rovněž sporný. Předpokládám, že tento bod rozhodují voliči a občané a ne auditoři společnosti NEXIA. Porovnání v tabulce 22 příspěvek na 1 km je rovněž irelevantní. Srovnávat nákladový kilometr společnosti Transcentrum je irelevantní. Společnost Transcentrum nám totiž účtuje jen část svých prokazatelných nákladů. Jezdí výhradně linky, na které přispívají i jiné obce (Boseň, Kosmonosy, atd.) Celková prokazatelná ztráta je tedy na vyšší úrovni, než je uvedeno v tabulce. Toto mě nutně vede k přesvědčení, že auditoři ani nevědí, jak celý systém funguje. Nebo to vědí a chtějí zkreslenými informacemi uvést zastupitele v omyl. Nevím, co je v tuto chvíli horší. Rovněž uvedení nákladů na 1 km včetně přefakturování mzdových nákladů vyvolává pocit, že

3 někdo chce za každou cenu dokázat neefektivnost. Přefakturovaný náklad by se takto mohl brát pouze v případě, že by zaměstnanec DP seděl na náměstí v kanceláři a nic nedělal. Předpokládám, že pan Xxxxxx Xxxxxx, o kterého v tomto případě jde, by byl velice dotčen. V době, kdy pracoval pro obec, vykonal spoustu práce. Na to také není brán zřetel a předfakturace mzdy je kalkulována jako další z nákladů na 1 km! 3.2. Opět se vracím k výše uvedenému: je jasně patrné, že auditoři si nebyli schopni vytvořit představu o fungování systému přefakturace a snaží se evokovat nějaký záměr DPK o dodatečné peníze z obce. Myslím, že při znalosti souvislostí by toto nikdy nemohlo být uvedeno. Považuji to za jeden z bodů, které kategoricky odmítám a považuji za dehonestující. Smlouva půjčování zaměstnance mezi obcí a DPK nebyla, myslím, že v tuto chvíli by toto měl být problém spíše obce (celého vedení) odpovědných úředníků a kontrolních mechanismů zastupitelstva než DPK. Jsem rád, že je zde naopak zmíněna téměř nulová režie. Ta samozřejmě plyne z faktu, že zaměstnanci obce (pan Xxxxxx Xxxxxx) některé pracovní povinnosti vzhledem k DP Kněžmost musel plnit i v pracovní době, kdy pracovali pro obec. Toto auditoři nezmiňují, dělo se tak za mého vědomí. Přesto jsem přesvědčen o tom, že finanční prostředky jsou stále jedny a tytéž a nebyly vynaloženy neefektivně. Pana Xxxxxx Xxxxxx považuji za výborného pracovníka a člověka, který problematice DPK opravdu rozumí. Defraudace: k ní se vyjádřím krátce. Pan Xxxxxx Xxxxxx byl přijat a po celou dobu jeho práce pro DP Kněžmost na něho nebyla jakékoli stížnosti ze strany cestujících ani pana Xxxxxx Xxxxxx. Bohužel se dostal do velice závažných osobních problémů a řešil to tímto zavrženíhodným způsobem. Domníval jsem se, že vše, na čem jsme se spolu dohodli ústně, uhradí do koruny. Bohužel jsem byl příliš důvěřivý, což není pouze tento případ a považuji to za svou chybu. V tuto chvíli je s ním podepsán poslední platební kalendář a měl by měsíčně splácet po 3 tis. Kč. Osobně se cítím za tuto situaci osobně odpovědný a jsem připraven se podílet na úhradě této ztráty z 30 %. Částka bude uhrazena do konce měsíce září Bod servis se mě dotýká osobně, auditoři dokonce uvádějí, že jsem dle zákonů ve střetu zájmů. Myslím, že mohou mít částečně pravdu. Problém je v tom, že DP Kněžmost je ze své podstaty malý podnik. Většina dopravců má podstatně větší vozový park a vyplatí se jim mít své vlastní dílny (všichni bez rozdílu). V těchto dílnách se dělá základní rychlá údržba (opravy elektroinstalace, pojistky, žárovky, pneu atd.) Ze své podstaty je toto u nás nemožné, není možnost platit na obci člověka určeného na tyto základní opravy. Proto je využívána od počátku založení DP pro servis autobusů firma FARID COMERCIA, kde pracuji jako jednatel. Je fakt, že není uzavřena jakákoli servisní smlouva mezi firmou FARID COMERCIA a DP, resp. obcí. Jako jednatel firmy mohu říci, že téměř žádná firma ani Technické služby vlastněné městy a obcemi se 3 vozovými jednotkami u nás nemá takovou smlouvu uzavřenou! Jakákoli nařčení z netransparentnosti zásadně odmítám. Nevím o nikom, kdo by měl uložen náš ceník v účetnictví, do konce roku 2013 byl navíc k dispozici na stránkách společnosti a je samozřejmě vyvěšen v našich přijímacích prostorách. Drzost, se kterou jsou ve zprávě konstatovány vyšší servisní náklady, než jsou obvyklé, se mě silně dotkl. DP Kněžmost má dle ústní dohody z roku 1997 nadstandardní přístup a rovněž nadstandardní ceny za poskytované služby. Nikdy po celou dobu spolupráce nebylo účtováno penále z prodlení za fakturace po splatnosti. Zároveň nesouhlasím s tvrzením, že zadání servisu je v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Nejedná se o stejnou činnost a naprostá většina oprav

4 nedosahuje výše 100 tis. Kč bez DPH, a tedy nesplňuje ani podle současné směrnice nutnost zadávat výběrové řízení! Nejedná se o opakující se činnost, jde o jiné druhy oprav. Stejně tak Obec Kněžmost nezadává výběrové řízení na opravu traktoru, služebních vozidel atd. A nemluvím o činnostech, jako jsou stavební práce do výše 100 tis. Kč. Jak je patrné, jestliže je používána interpretace nemístně drahého servisu u náhradního vozu, mělo by být uvedeno rovněž to, po jakých silnicích se v tomto regionu jezdí. Některé opravy, které bylo nutno na těchto autobusech dělat, byly pro nás novinkou, kterou jsme za 20 let fungování firmy nezaznamenali, to vše z důvodu špatných silnic. Co se týká vyhodnocení I. (str. 36), je až komické, jak se auditoři zaštiťují odborníkem z oboru, bohužel tento odborník ani auditoři jaksi neuvedli, že rok 2012 je mimořádný především díky mimořádné opravě motoru vozidla SOR, jejíž cena byla více než 200 tis. Kč. To samozřejmě ovlivní celý rok a brát tedy zrovna tento rok jako základnu je irelevantní. Samotné konstatování, že náklady mohly být nižší, je opět za hranou toho, co jsou schopni nějakým relevantním způsobem dokázat. Dále bych chtěl zdůraznit, že některé opravy, které jsou zmiňovány, jako revize a opravy bez použití materiálu jsou důsledkem využívání menších autobusů, které samozřejmě nejsou vyráběny ve velké sérii a jako hlavní problém se u nich řeší otvírání a zavírání dveří a podobné problémy, které se samozřejmě u vozidla s velkou sérií nemusí tolik řešit. (při kontaktování řidičů současných i minulých bude toto bez problémů dokázáno) Posledním bodem, ke kterému se vyjádřím, je nákup pneumatik. Opět je vidět, že auditoři nejsou seznámeni se základním fungování dopravní techniky ve společnosti DPK. Na menší autobusy jsou nutné pořizovat i zimní pneumatiky. To že jich bylo zrovna 8, byla chyba ve vyúčtování, protože se kupovalo 6 párů na malý autobus a 2 na náhradní, bohužel bylo chybně účtováno, ale pneumatiky se nikam nepoděly! Navíc není ani pravda, že to bylo po km. Pneumatiky prakticky vždy objednávali řidiči přes pana Xxxxxx Xxxxxx. Domnívám se, že i jednotková cena za pneumatiky je na velmi dobré úrovni. Závěrem tohoto bodu bych rád uvedl, že jsme autorizovaný servis značek IVECO a MAN, vlastníme certifikát ISO 9001 a procházíme každoročně účetním auditem. V naší společnosti pracuje řada občanů z obce Kněžmost. Je pro mě naprosto nepochopitelné nařčení o navyšování oprav a podobně. Naše společnost se snažila pro DPK vykonávat servis na úrovni autorizovaného servisu a podmínky byly vždy nadstandardní. 4) Východiska pro poskytování dopravní obslužnosti jsou opět přednesena tak, aby vytvářela dojem zásadního problému. Je pravdou, že třetí z autobusů je nutné nahradit, protože v roce 2015 bychom neplnili smlouvu z hlediska stáří. To je také důvod, proč se zastupitelstvo a VH DPK rozhodla požádat o dotaci na malý autobus. I přesto, že jsme ji nezískali, není jakýkoli důvod podléhat panice. Malé minibusy od různých značek se pohybují v cenových relacích od 1,2 mil. CZK. Takový minibus by zcela jistě postačoval. Dalším bodem je strašení, že neuspějeme ve výběrovém řízení na dopravce v roce Opět velmi spekulativní vyjádření, rovněž od úředníků kraje. Budou krajské volby a v tuto chvíli není jisté nic a nikdo neví, jaký postup bude zvolen za 5 let. Vytíženost linek je samozřejmě problém, ale rozhodně to není problém tak závažný, abychom měli uvažovat o významné redukci přepravy. Dalším bodem je smluvní přeprava. Tam je podle mě v rozporu s domněnkou auditorů jistý potenciál růstu, při větší nabídce služeb.

5 Nesoulad ujetých kilometrů vykázaných a těch tzv. stazek je nutné podrobit kontrole. Opět odmítám hypotézy, které nepodloženě vytvářejí dojem nějakého podvodného jednání řidičů, vedení, atp. Toto je další z bodů, který by neměla renomovaná auditorská firma vůbec uvádět ve chvíli, kdy není prokazatelné, jak byl tento nesoulad způsoben. Odhaduji, že minimálně polovina těchto jízd je způsobena manipulačními jízdami (Suhrovice/Žantov, servis FARID COMERCIA, servis Kosmonosy, teoreticky i servis Česká Lípa, 1 2x ročně čištění autobusu, atd.) Samozřejmě mohlo dojít i k chybě ve stazkách. Dále už se k efektivitě nehodlám vyjadřovat, samozřejmě vše závisí spíše na politickém rozhodnutí, jestli dopravní obslužnost zajišťovat a v jaké míře. 5) Závěry, k nimž audit dospěl, považuji, jak uvádím výše v některých případech za pravdivé (nedostatečné procesní mechanismy a dokumentace), v jiných za zavádějící, či dokonce za prokazatelně nepravdivé. To, že obec nemá nastaveny kontrolní mechanismy, je problém obecný nejen ve vztahu k DPK a je to tedy dle mého názoru věc vedení obce, jejích orgánů. Zásadně rozporuji údaj, že nikdo neschvaluje faktury před jejich úhradou. Toto tvrzení se nezakládá na pravdě. Faktury kontroluje pan Xxxxxx Xxxxxx a paní účetní před samotnou úhradou podává ústní dotaz přímo mně, zda může faktury uhradit. Nedošlo k jakémukoli poskytnutí nebo převedení finančních prostředků (dotace) na účet DPK pouze s mým souhlasem. Toto tvrzení se nezakládá na pravdě. Pokud toto někdo tvrdí, rád bych viděl v účetnictví obce a DPK tuto sumu. Jediné, k čemu došlo, bylo to, že jsem paní účetní Xxxxxx Xxxxxx informoval o skutečnosti, že se bude opět schvalovat částečná úhrada ztráty ve výši 300 tis. Kč. K tomu ale na zastupitelstvu nakonec nedošlo a žádné prostředky nebyly převedeny! Jediný převod finančních prostředků, na který však auditoři ani nepoukazují, je bezúročná půjčka obce Kněžmost DPK pro krytí momentálního finančního nedostatku, ale byla vždy zúčtována do konce účetního roku. Ve zkratce: peníze (100 tis. Kč) byly převedeny v lednu a vráceny v prosinci stejného roku. Dál už se k opakujícím se chybným tvrzením nebudu vyjadřovat. Závěr: Závěr a doporučení auditu už je opravdu vrchol všeho, co se doposud na jeho stránkách odehrálo. Nepopírám, že chybí normy, že chybí vnitřní předpisy. Jako nejlepší variantu však uvádět likvidaci nebo prodej společnosti ve mně evokuje jediné: zásadní neznalost situace, případně dojem, že o takový výsledek někdo stál. Na závěr několik jasných bodů k auditu, jeho závěrům a dalšímu postupu:

6 Absolutně odmítám jakýkoli převod finančních prostředků formou dotace DPK bez vědomí zastupitelstva. Absolutně odmítám jakékoli nařčení z navyšování oprav na autobusech DPK! Mnoho z výstupů z auditu (porovnání obcí, porovnání výkonu za 1 km) považuji za spekulativní, irelevantní a lživá. Vše uvedeno výše. Souhlasím s tím, že chybí nastavení procesů a vnitřních směrnic a počítám s jejich rychlým zavedením. Považuji za nutné udělat revizi jízdních řádů a ve spolupráci s obcí a relevantními orgány navrhnout tuto změnu od prosince Nakonec zásadně odmítám jakoukoli likvidaci společnosti nebo její prodej a stojím za zachováním DP Kněžmost s.r.o. i pro příští roky. Rád bych ještě uvedl toto: jestliže se současná paní jednatelka doposud o DPK nijak nestarala, poněkud se podivuji jejímu zájmu nyní. Nerozumím tomu, proč si auditoři jako doprovod na Středočeský kraj vyžádali ji, která problematiku nemá na starosti a tuto návštěvu mi ani neoznámili (toto neučinila ani paní jednatelka. O návštěvě jsem se dozvěděl z úst zástupců Středočeského kraje a až následně mi toto bylo potvrzeno auditory i paní místostarostkou.) Bohužel musím konstatovat, že považuji tento audit, především jeho načasování, uveřejnění na veřejném zastupitelstvu i na webových stránkách obce jako veřejný útok na moji osobu a součást předvolebního boje. Ing. Adam Pospíšil starosta obce Kněžmost jednatel DP Kněžmost

Směrnice obce Rudná/Pradědem

Směrnice obce Rudná/Pradědem 1. Předmět úpravy Směrnice obce Rudná/Pradědem č...1/2011... o používání technických prostředků z majetku obce a poskytování služeb 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje zejména provoz služebního auta,

Více

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. Metoda časového rozlišení III. Další zásady časového rozlišení IV. Závěrečná ustanovení Legislativní rámec Příloha č. 3 Příloha č. 26 Organizačního řádu MěÚ Směrnice

Více

Transparency International Česká republika, o.p.s. Sokolovská 260/143 180 00 Praha 8

Transparency International Česká republika, o.p.s. Sokolovská 260/143 180 00 Praha 8 Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země. Okresní státní zastupitelství Mladá Boleslav S. K. Neumanna 544 293 80 Mladá Boleslav Oznamovatel: Transparency International Česká republika,

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Zápis z jednání valné hromad společnosti SEKO Koclířov s.r.o. dne 5.2.2014

Zápis z jednání valné hromad společnosti SEKO Koclířov s.r.o. dne 5.2.2014 Zápis z jednání valné hromad společnosti SEKO Koclířov s.r.o. dne 5.2.2014 Přítomni: Jednatelé : Martin Hofman Jaromír Lenoch Ing. Stanislav Telec Za ALTENERIE Develop : Martin Valter Zástupci obce Koclířov

Více

Název veřejné zakázky: Dodávka osobních vozidel. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. splněním veřejné zakázky naplněny

Název veřejné zakázky: Dodávka osobních vozidel. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. splněním veřejné zakázky naplněny Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška ) Název veřejné zakázky:

Více

zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: 162 /2006 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen VZMR ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU uzavíraná podle 2395 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník )

SMLOUVA O ÚVĚRU uzavíraná podle 2395 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ) SMLOUVA O ÚVĚRU uzavíraná podle 2395 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ) (dále jen Smlouva ) Smlouva číslo: CZLxx12x uzavřená mezi Obchodní firma: Zákaznické číslo:

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Optimalizace autoprovozu Biologického centra. České Budějovice, 21. 3.2014

Optimalizace autoprovozu Biologického centra. České Budějovice, 21. 3.2014 Optimalizace autoprovozu Biologického centra České Budějovice, 21. 3.2014 Osnova Cíle optimalizace Současný systém autoprovozu BC Statistické údaje Návrh řešení a přínosy centralizace Závěr Cíle optimalizace

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Přítomni : dle prezenční listiny Nepřítomni: Z. Šesták, Vl.Šesták, Ing.E.Maryšková, J.Souček, Ing. J.Špytko Ověřovatelé zápisu: L. Střihavková,

Více

Co se týče slučování organizací, toto není náplní kontrolního výboru a neměl by se k tomu vůbec vyjadřovat

Co se týče slučování organizací, toto není náplní kontrolního výboru a neměl by se k tomu vůbec vyjadřovat Vyjádření: opomenu-li skutečnost, ţe členové kontrolní skupiny nenavrhují opatření, ale pouze zjišťují nedostatky, musím konstatovat, ţe jejich závěry nejsou pravdivé. Skupina po celou dobu kontroly seděla

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu Základy účetnictví 7. přednáška Účtování zásob materiálu: 1) inventarizační rozdíly 2) reklamace dodávky materiálu 3) zásoby zboží (nákup, prodej) 1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s ust. 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Identifikace zadavatele: Statutární město Ostrava sídlem: Prokešovo

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY 23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. A PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 2 4. ODMĚNA

Více

Poskytování a účtování cestovních náhrad

Poskytování a účtování cestovních náhrad Poskytování a účtování cestovních náhrad Vnitřní předpis Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. VP-06/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2013

Více

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Směrnice 1/2015 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Vypracoval: Václav Matucha, místostarosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice Schválil: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Projednáno

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

I. Všeobecná ustanovení

I. Všeobecná ustanovení Smlouva o závazku veřejné služby k zajištění městské autobusové dopravy uzavřená podle 19 a 19 c zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami: 1. SDRUŽENÍ

Více

Praní prádla pro ÚVN

Praní prádla pro ÚVN čj.389/2012/dp/úvn Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky Praní prádla pro ÚVN ZADAVATEL: Ústřední vojenská nemocnice

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 14/2007, kterou se upravuje provádění doplňkové činnosti na 1. lékařské fakultě Vypracoval: Ing. Jaromír

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE Strany 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen všeobecné podmínky ) upravují závazkové vztahy při dodávkách produktů, výrobků, služeb či jakýchkoli jiných dodávkách obchodní

Více

I. Úvod. Kontrolované osoby: Ministerstvo dopravy (dále též MD ); České dráhy, a.s., (dále jen ČD ).

I. Úvod. Kontrolované osoby: Ministerstvo dopravy (dále též MD ); České dráhy, a.s., (dále jen ČD ). Informace z kontrolní akce č. 09/23 Prostředky státního rozpočtu poskytované na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

Způsobilé výdaje. Jana Feireislová

Způsobilé výdaje. Jana Feireislová Způsobilé výdaje Jana Feireislová Definice Způsobilé výdaje spolufinancovány ze strukturálních fondů EU, Jsou v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie a České republiky Odpovídají cílům, zaměření

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky

CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky 1/5 CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Dodávky ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE: Česká televize, Kavčí hory, Kontakt: Útvar nákupu a celní deklarace,

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. - Předmětem činnosti je pronájem a půjčování osobních a

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín VNITŘNí SMĚRNICE č.4/2013 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst.6 zák.č.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12.

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Městské části Praha - Zbraslav za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Zpráva byla vypracována v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o

Více

Zpráva o přepočtu ceny dopravního výkonu v MAD Česká Lípa pro rok 2013. Zpracoval: Ing. Luboš Weiss Dne: 1. července 2013 Přílohy: -

Zpráva o přepočtu ceny dopravního výkonu v MAD Česká Lípa pro rok 2013. Zpracoval: Ing. Luboš Weiss Dne: 1. července 2013 Přílohy: - Zpráva o přepočtu ceny dopravního výkonu v MAD Česká Lípa pro rok 2013 Zpracoval: Ing. Luboš Weiss Dne: 1. července 2013 Přílohy: - Obsah: 1. Základní informace a princip výpočtu ceny dopravního výkonu

Více

Město Městec Králové. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost

Město Městec Králové. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost Město Městec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem Města Městec Králové jakožto veřejného zadavatele, a upravuje

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ]

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] [ ] ( Prodávající ) a Veolia Transport Východní Čechy a.s. ( Kupující ) KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] Stránka 1 z 11 Tato kupní smlouva byla uzavřena dle 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění dne [ ]

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ 00262668 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ 00262668 za rok 2012 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/12/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ 00262668 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 10.9.2012 a 23.1.2013

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

PŘÍLOHA 8.2 - METODIKA PŘÍSTUPU K ORGANIZAČNÍMU A TECHNICKÉMU ZABEZPEČENÍ PROVOZU

PŘÍLOHA 8.2 - METODIKA PŘÍSTUPU K ORGANIZAČNÍMU A TECHNICKÉMU ZABEZPEČENÍ PROVOZU PŘÍLOHA 8.2 - METODIKA PŘÍSTUPU K ORGANIZAČNÍMU A TECHNICKÉMU ZABEZPEČENÍ PROVOZU V tomto formuláři uvede Uchazeč zda, případně v jakém rozsahu, plní nabídka Uchazeče jednotlivá dílčí hodnotící kritéria,

Více

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost O B EC O k ř í n e k Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem obce OKŘÍNEK jakožto veřejného zadavatele, a upravuje

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

K.A.L.T. Pneu a.s. představuje - nástroj pro efektivní správu pneumatik ve vozovém parku fleetového zákazníka

K.A.L.T. Pneu a.s. představuje - nástroj pro efektivní správu pneumatik ve vozovém parku fleetového zákazníka K.A.L.T. Pneu a.s. představuje - nástroj pro efektivní správu pneumatik ve vozovém parku fleetového zákazníka Fleet Check umožňuje sledovat kompletně všechny pneumatiky ve vozovém parku dopravce. Každá

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA DODÁVKU SLUŽEB

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA DODÁVKU SLUŽEB VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA DODÁVKU SLUŽEB ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SLUŽEB OPERATIVNÍ LEASING I. Název a stručný popis zakázky: Dodávka služeb operativní leasing na devíti

Více

Smlouva č. [BUDE DOPLNĚNO]/2013 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013

Smlouva č. [BUDE DOPLNĚNO]/2013 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 Smlouva č. [BUDE DOPLNĚNO]/2013 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 Článek 1 Smluvní strany Státní fond dopravní infrastruktury Sokolovská 278,

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI veřejné zakázky na dodávky s názvem Dodávka automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí opakování (evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: 507693)

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 36. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 7.5. 2012 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V., Kotrba

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 06. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Vypracoval: Schválil: ZSJN/90/2008 Pedagogická rada projednala

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad

Zásady pro poskytování cestovních náhrad Zásady pro poskytování cestovních náhrad ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách (dále jen cestovní náhrady ) se řídí zákonem číslo 262/2006 Sb., zákoník

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Pokyn č. GFŘ D 15. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn č. GFŘ D 15. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č.j. 46732/12-1710 Pokyn č. GFŘ D 15 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně Čl. I Předmět pokynu

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 Poskytovatel dotace: Česká republika - Ministerstvo financí Adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Část I - Obecné vymezení dotace

Více

Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje Ing. Roman Kasl ředitel Finančního úřadu pro Plzeňský kraj Plzeň, 3.10. 2013 Úvodem Aktuální informace o organizačních a kompetenčních změnách ve Finanční

Více

Otevřená data jako nástroj finančního řízení a kontroly PhDr. Tomáš Vyhnánek

Otevřená data jako nástroj finančního řízení a kontroly PhDr. Tomáš Vyhnánek Otevřená data jako nástroj finančního řízení a kontroly PhDr. Tomáš Vyhnánek Ředitel odboru Centrální harmonizační jednotka Ministerstvo financí ČR Obsah 1. Informace o projektech a agendách CHJ 2. Otevřená

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

PODROBNÁ USTANOVENÍ o OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ

PODROBNÁ USTANOVENÍ o OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ PRACOVNI PŘKLAD PODROBNÁ USTANOVENÍ o OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 2004-2009 C-USTANOVENI.DOC 1 Obsah A. PRAVIDLA O OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ... 3 1. VÝDAJE SKUTEČNĚ

Více

ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 podle 82 zákona č.90/2012 Sb. v platném znění

ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 podle 82 zákona č.90/2012 Sb. v platném znění ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 podle 82 zákona č.90/2012 Sb. v platném znění ČSAD Česká Lípa a.s., akciová společnost Lumiérů 181/41, 152 00 Praha 5 IČO: 25497987 Společnost zapsána

Více

Dodávky medicinálních a technických plynů

Dodávky medicinálních a technických plynů Čj. 383/2012/DP-ÚVN Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky Dodávky medicinálních a technických plynů ZADAVATEL:

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA

4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA 4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA 4.1 Výsledek hospodaření na akruální bázi versus výsledek hospodaření na peněžní bázi Tuto kapitolu otevřeme poněkud pesimistickým konstatováním: Výsledek hospodaření lze

Více

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 OBSAH 1. Obecná ustanovení 2. Ochrana informací a práv třetích osob 3. Předmět

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více