Ultra širokopásmové systémy (UWB)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ultra širokopásmové systémy (UWB)"

Transkript

1 Ultra širokopásmové systémy (UWB) PARDUBICE 2005 OBSAH: 1. Úvod 2 Základní technologické principy 3 Historie vývoje 4. Rozvoj UWB systémů ve světě a v Evropě 5. Aplikace na bázi UWB 6. Závěr Září 2005 Ing. Jan Kramosil 1

2 1. Úvod. Přenosová kapacita systému je jedním ze základních parametrů, kterým lze charakterizovat síť elektronických komunikací. Z pohledu digitálních přenosových systémů se zmíněný parametr týká zejména schopnosti přenosového kanálu, přenášet definovaný objem dat v čase (bit/s nebo bps). V současné etapě dynamicky probíhající konvergence sítí a služeb elektronických komunikací je zřejmá snaha umožnit přenášet data sítí ke koncovému uživateli rychlostmi řádově desítek až stovek Mbps. Jen tak lze totiž naplnit základní atribut sítí a služeb vysokorychlostních ( Broadband ) komunikací, kdy koncový uživatel není ve svých aktivitách při využívání sítí a služeb nikterak omezován. Při řešení propustnosti přenosového kanálu hraje klíčovou roli modulační metoda (PCM, MSK, GMSK, QPSK, M-QAM,TCM, OFDM, atd.), použitá pro zpracování zdrojového datového toku a jeho přípravu pro následný transport prostřednictvím rádiového kanálu a nebo kanálu tvořeného metalickými nebo optickými spoji. Každá z modulačních metod má svoje limity, které jsou určeny konkrétním způsobem využití platných fyzikálních vlastností konkrétního přenosového kanálu. UWB systémy využívají vlastnosti přenosového kanálu zcela specifickým způsobem a otvírají tak další možnou cestu pro návrh přenosových systémů jak pro vnitřní a nebo vnější rádiové sítě, tak i pro sítě využívající pro přenos signálu metalické nebo optické spoje. Základní princip UWB systémů spočívá ve využití extrémně široké části kmitočtového spektra pro přenos informace, a to s minimální výkonovou spektrální hustotou. Výhody této koncepce pak umožňují následující uplatnění UWB systémů v oblastech komunikace a radiolokace. Komunikační systémy: Vysokorychlostní přenosové sítě a systémy (WPAN) uvnitř budov Vysokorychlostní přenosové sítě a systémy pro vnější prostředí s extrémně nízkými ERP Přenosové systémy v prostředí CATV, xdsl, PLC, LAN, atd. (UWB for wired media) Komunikační systémy se skrytým provozem (Low probability of detection systems) Radiolokační systémy Sledovací systémy s vysokou rozlišovací přesností (RF tracking and positioning applications) Rádiové identifikační systémy (RFID tags) Detektory pohybu a zabezpečovací systémy (Motion sensors and Range finders) Detektory a zobrazovače objektů v prostředí s neprostupnými překážkami (GPR- Ground penetrating radars, WPR-Wall penetrating radars, through wall imaging systems) Antikolizní radary (anti-collisions short range radars) 2 Základní technologické principy Světové standardy pro rádiové systémy UWB se v současné době velmi dynamicky vyvíjí a nelze v žádném případě hovořit o jejich konečné podobě. Proto lze také velmi obtížně dělit již vyvinuté a existující systémy do konkrétních přesných kategorií, které by korespondovaly s příslušným standardem. Přesto však lze v současnosti pro základní přiblížení technologie UWB pojmenovat dvě základní skupiny technologií, a to: Systémy impulsní (Impulse Response UWB, IR UWB) Systémy mnohopásmové (Multiband UWB, MB-UWB) 2

3 IR UWB Impulsní systémy stály na začátku vývoje technologií UWB. Model přenosového kanálu z pohledu jeho přenosové kapacity dobře vyjadřuje Shannon Hartleyova rovnice kde: C = maximální přenosová kapacita [bit/sec] nebo [bps] B = šířka přenosového pásma kanálu [Hz] S = výkon signálu [W] N = úroveň šumu [W] Uvedený vztah jasně ukazuje, že přenosová kapacita kanálu je přímo úměrná šířce přenosového pásma a klesá logaritmicky se snižováním poměru signál/šum v přenosovém kanálu. Je tedy možné rychleji zvyšovat přenosovou kapacitu rozšiřováním přenosového pásma než zvyšováním výkonu signálu. Právě na využití extrémní šířky přenosového kanálu je založena výchozí idea systémů IR-UWB. Obr. 1 ukazuje ve svojí spodní části chování signálu zpracovaného některou z klasických úzkopásmových modulačních metod v časové doméně a kmitočtové doméně. Je vidět, že např. systém podle standardu IEEE b, v pásmu 2,4 GHz využívá ke své činnosti velmi úzkou část kmitočtového spektra v okolí svého nosného kmitočtu (cca 80MHz). V horní části Obr.1 je uveden princip systému IR-UWB v jeho původní verzi, kdy je využívána jednoduchá pulsní modulace (PM). Obr. 1. Zdroj: Namísto spojitého signálu jsou pro přenos informace využívány extrémně krátké impulsy s délkou trvání nižší než jedna nanosekunda. Tvarově jsou pulsy odvozeny od Gaussova impulsu a jsou někdy označovány jako motocykly nebo monpulsy. Při použití pulsní modulace tyto impulsy generují v kmitočtové doméně velmi široké okamžité pásmo signálu (viz. Furierova transformace). Rozložení přenosu do části kmitočtového spektra o šíři několika GHz, přináší výhodu extrémně nízkých hodnot potřebné výkonové spektrální hustoty vysílaného signálu, a to řádově pod hodnoty -40dBm/MHz. 3

4 Obr. 2 ukazuje porovnání systému UWB s dalšími komunikačními systémy právě z pohledu výkonové spektrální hustoty signálu. Obr. 2. Zdroj: U komunikačních rádiových UWB systémů pak extrémní šířka kmitočtového pásma přináší výhodu, spočívající v poměrně vysoké přenosové kapacitě systému. Obr. 3 uvádí porovnání mezi rádiovým komunikačním systémem UWB a dalšími dnes využívanými systémy z pohledu plošné přenosové kapacity (2D spatial kapacity [kbps/m 2 ]). Obr.3. Zdroj: Další poměrně důležitou výhodou systémů IR-UWB jsou nižší nároky na složitost obvodů koncových zařízení, což umožňuje řešit transceivery systémů IR-UWB jako jednočipové na bázi CMOS technologie. Podle řešení způsobu mnohonásobného přístupu lze v současnosti prakticky identifikovat dvě skupiny systémů IR-UWB. První skupina využívá pro odlišení uživatelů pseudonáhodný časový posuv (TH Time hoping). Druhá skupina využívá pro odlišení uživatelů ortogonální pseudonáhodné sekvence. Tím se tyto systémy velmi podobají běžným CDMA systémům využívajícím rozprostírání spektra přímou kódovou sekvencí (DS_SS), a to i z pohledu použité modulační metody nebo přidělování kanálů. Proto se také tyto systémy označují jako 4

5 DS-UWB.Co se týká modulací je nutno poznamenat, že některá řešení systémů nahrazují jednoduchou pulsní modulaci modulacemi ortogonálními jako m-bok (m-biorthogonal Keying) či CCK (Complementary Code Keying). Obecně však lze u systémů IR-UWB sledovat trend návratu k jednoduché bifázové pulsní modulaci Pro přiblížení praktického efektu systémů DS-UWB uvádím základní parametry systému tak, jak jsou zmíněny v posledním návrhu standardu IEEE skupina TG3a z července Systém využívá dvě pásma 3,1 4,85 GHz a 6,2 9,7 GHz Pro modulování UWB monopulsů je použita modulační metoda BPSK (Binary Phase Shift Keying) případně 4BOK (Quaternary Bi-Orthogonal Keying) Je dosahováno přenosových rychlostí v rozsahu Mbps. Systém umožňuje provoz až 6 simultánních komunikačních systémů (pikonetů) v každém pásmu Maximální spektrální výkonová hustota nepřesahuje v celém pásmu stanovených -41,5 dbm/mhz MB-UWB Zásadním podnětem pro další rozvoj systémů UWB byla vlastní definice systémů UWB tak, jak ji formulovala FCC. Podle platné definice musí UWB systém splňovat následující podmínku: - šířka tzv. frakcionálního pásma musí být větší než 20%, při vyjádření podle vztahu 2( f f H H f + f L L ) x100(%) 20 kde f H. horní kmitočet (pro bod -10dB) f L. dolní kmitočet (pro bod -10dB) - a nebo šířka kmitočtového pásma potřebná pro přenos informace musí být rovna nebo větší než 500 MHz. Výchozí ideou pro vývoj systémů MB-UWB pak byl předpoklad, že stejnou šířku spektra systému (min. 500 MHz) a stejných vlastností (nízká výkonová spektrální hustota, vysoká datová propustnost kanálu) lze dosáhnout nejen využitím subnanosekundových monopulsů a modulací jednoho nosného kmitočtu ale i jiným modulačním principem. Tato úvaha nakonec vedla k využití principu OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex). Tento způsob přenosu (modulační metoda) využívající mnoha nosných kmitočtů je obecně znám v soustavách zemského digitálního rozhlasu (T-DAB) a zemské digitální televize (DVB-T). Pro přiblížení praktického efektu systémů MB-UWB uvádím základní parametry systému tak, jak jsou zmíněny v posledním návrhu standardu IEEE skupina a z listopadu Pásmo od 3,1 GHz do 10,6 GHz je rozděleno na 14 subpásem (segmentů) po 528 MHz V každém subpásmu se informace přenáší QPSK/OFDM modulací, přičemž OFDM využívá celkem 122 subnosných kmitočtů Je dosahováno přenosových rychlostí v rozsahu Mbps. Systém umožňuje provoz 4 až 16 simultánních komunikačních systémů (pikonetů) Informační bity se překládají přes všechna pásma zvolená pro daný pikonet, čímž se dociluje kmitočtová diverzita a odolnost vůči mnohonásobným odrazům Maximální spektrální výkonová hustota nepřesahuje v celém pásmu stanovených -41,5 dbm/mhz 5

6 3. Historie vývoje. Zcela určitě by bylo možno nalézt základy UWB systémů v Marconiho jiskrové telegrafii, kterou koncipoval v závěru devadesátých let, a na jejímž základě pak uskutečnil 12. prosince 1901 první přenos informace přes Atlantik prostřednictvím jiskrového telegrafu. První skutečné základy technologii UWB však byly položeny během druhé světové války, kdy byly vyvinuty některé vojenské aplikace jako např. obranné systémy proti nepřátelským torpédům na bázi systému s rozprostřeným spektrem a nebo komunikační systémy s pulsní polohovou modulací (8 duplexních kanálů TDM v kmitočtovém pásmu 4,5 GHz). Až do začátku sedmdesátých let pak probíhal vývoj technologií UWB v utajeném prostředí vojenských laboratoří, a to i v tehdejším Sovětském svazu. Vyvíjeny byly zejména komunikační a radarové systémy s vysokým stupněm utajení provozu zařízení (Low probability of detection systems). Jako zlomový moment pro uplatnění technologií UWB v civilním sektoru je v literatuře obecně zmiňováno zveřejnění patentu G. F. Rosse, Transmission and reception system for generating and receiving base-band duration pulse signals without distortion for short base-band pulse communication system, U.S. Patent , Apr. 17, Samotné označení UWB pro zmiňované systémy bylo poprvé použito ve zprávě agentury DARPA (Defense Advanced ResearchProjects Agency) Assessment of ultrawideband (UWB) technology, Ultra-Wideband Radar Rev. Panel, R-6280, Office of the OSD/DARPA,Washington, DC, July 13, Ve zprávě byly přesně definovány rozdíly mezi konvenčními radarovými systémy a mezi radarovými systémy, které využívají ultra krátkých impulsů a vyznačují se širokým frakcionálním pásmem větším než 25%. Během devadesátých let minulého století probíhal intenzivní vývoj rozličných civilních aplikací jak v oblasti komunikace, tak i v dalších oblastech zmiňovaných v kapitole 1. Zásadním impulsem pro otevření trhu se zařízeními UWB pak bylo stanovení regulačních pravidel pro jejich nasazení, která vydal FCC jako oficiální dokument: FCC Rules, Part 15; FCC 02-48: FCC First Report and Order, přijatý 14. února Tento dokument byl v dalších letech doplněn dalšími oficiálními dokumenty: FCC 03-33: FCC Memorandum Opinion and Order, přijatý 13. února 2003 FCC Second Report and Order, přijatý 15. prosince Rozvoj UWB systémů ve světě a v Evropě Jak již bylo uvedeno jednou z hlavních výhod rádiových systémů UWB je velmi nízká výkonová spektrální hustota, kterou systémy využívají pro svůj provoz. Poznatky získané z výsledků prvních aplikací UWB ve vojenské oblasti zdánlivě vedou k domněnce, že systémy UWB lze díky velmi nízké úrovni možných interferencí do již existujících rádiových systémů provozovat s těmito systémy paralelně, a to bez omezení v rámci celého spektra rádiových kmitočtů. První civilní aplikace však ukázaly, že otázka mezisystémového rušení není ani v případě systémů UWB zcela jednoduchá. 6

7 První zemí, která povolila obecné využití rádiových UWB systémů jsou Spojené státy a to na základě dokumentu FCC Rules, Part 15; FCC Pro systémy UWB dokument stanovil obecnou kmitočtovou masku. Na Obr.4 je uvedena kmitočtová maska pro vnitřní rádiové UWB systémy tzv. WPAN (Wireless Personal Area Networks), kde maximální hodnotou PSD (Power Spectral Density) je -41,3 dbm/mhz. OBR.č.4. Pro provoz rádiových systémů UWB je obecně doporučeno kmitočtové pásmo v rozsahu 3,1 10,6 GHz. Jedním z hlavních důvodů pro preferenci zmíněného kmitočtového pásma je existence poznámky č Radiokomunikačního řádu ITU, která stanoví, že: Všechna vysílání v níže uvedených pásmech jsou zakázána: MHz MHz s výjimkou vysílání uvedených v ,68 10,7 GHz s výjimkou vysílání uvedených v ,35 15,4 GHz s výjimkou vysílání uvedených v ,6 24 GHz 31,3 31,5 GHz atd. [viz.plán přidělení kmitočtových pásem -Národní kmitočtová tabulka, září 2004] Možné rušení již existujících rádiových systémů se v současné době zdá být hlavní překážkou rozšiřování velmi perspektivních rádiových technologií na bázi UWB v dalších zemích světa. Japonské ministerstvo odpovědné za telekomunikační sektor (MIC) zatím povolilo pouze provoz experimentálních systémů UWB sloužících zejména k výzkumu mezisystémových interferencí. Singapur v současné době vyhodnocuje výsledky dvouletého experimentálního programu UWB friendly zone, který byl zahájen v roce 2003 na půdě vědecko- 7

8 technologického parku a který umožňoval využití UWB zařízení v prostředí universitních areálů. Jižní Korea založila organizaci jejímž posláním je navrhnout regulační prostředí pro systémy UWB. Výzkumný institut ETRI (Electronics and Telecomunications Research Institute) se zaměřil na projekt Digital Home Network, který využívá právě technologie UWB. Zemně Evropské unie včetně zemí CEPT zvažují vytvoření regulačních pravidel pro komerční nasazení systémů velmi obezřetně a snaží se vycházet z co nejkomplexnějšího souboru exaktně podložených poznatků. Současným východiskem pro stanovení obecných pravidel pro zavedení systémů UWB v zemích CEPT je dokument ECC Report 64, THE PROTECTION REQUIREMENTS OF RADIOCOMMUNICATIONS SYSTEMS BELOW 10.6 GHz FROM GENERIC UWB APPLICATIONS, předložený na zasedání ECC v Helsinkách v únoru Tento dokument ukazuje, že na rozdíl od FCC, které pro stanovení kmitočtové masky PSD vycházelo zejména z omezení daných provozem zařízení GPS v rozsahu 0,96 1,61 GHz a zařízení UMTS v okolí 1,99 GHz, přistupuje CEPT k problematice UWB daleko komplexněji. Jsou zvažovány rušivé interference v relaci k následujícím radiokomunikačním službám: 1. Fixed Service (FS); 2. Mobile Satellite Service (MSS); 3. Earth Exploration Satellite Service (EESS); 4. Radio Astronomy Service (RAS); 5. Digital video broadcasting: DVB T; 6. Digital audio broadcasting: T DAB; 7. Bluetooth PAN; 8. Radio LAN; 9. Public Land Mobile Service (MS): IMT-2000; 10. Radio Navigation Satellite Service (RNSS); 11. Fixed Satellite Service (FSS); 12. Amateur/Amateur Satellite Services (Amateur) ; 13. Maritime mobile service (Maritime), including Global Maritime Distress & Safety Systems (GMDSS); 14. Aeronautical Mobile Service and radio determination service (Aeronautical, AMS, ARNS); 15. Meteorological Radars. Výsledkem poměrně rozsáhlých studií kompatibility, které proběhly v rámci příslušných projektových týmů CEPT, je návrh výchozí kmitočtové masky PSD, která se od modelu prezentovaného FCC zásadně liší. OBR. č. 5 ukazuje průběh zjednodušené výchozí kmitočtové masky CEPT s porovnání s maskami FCC pro vnitřní i vnější systémy. 8

9 OBR. č. 5. Práce na posouzení možností definovat regulační podmínky pro systémy UWB, které by umožnily jejich komerční rozšíření v prostředí EU obdobně jako ve Spojených státech vykonával CEPT na základě mandátu Mandate to CEPT to harmonise radio spectrum use for ultra-wideband systems in the European Union, vydaného Evropskou komisí v roce Mandát předpokládal ukončení prací v takovém termínu a v takové kvalitě, aby v průběhu druhé poloviny roku 2005 mohla být vydána příslušná závazná doporučení pro implementaci systémů UWB v prostředí Evropské unie. Pracovní dokument č. RSCOM05-23 z 19. května 2005 Výboru pro rádiové spektrum EC (RSCOM) shrnul výsledky dosažené v rámci CEPT s následujícím konstatováním: Většina posuzovaných rádiových služeb vyžaduje daleko přísnější ochranu před rušením systémy UWB než garantuje kmitočtová maska PSD aplikovaná v rámci FCC. Předběžně jsou požadovány limity o db nižší. Pro posouzení míry interference u vnějších aplikací je podstatná míra agregovaných interferencí systémů UWB. Nebyla posuzovány zcela všechny případy možných interferenčních vlivů. Zejména možné interference do mobilních systémů dalších generací v kmitočtových pásmech do 6 GHz by měly být předmětem dalšího výzkumu a jsou zároveň i plánovaným tématem diskusí na další konferenci WRC-07 (agenda 1.4). Na základě posouzení stávajícího stavu byl následně připraven návrh nového mandátu Evropské komise pro CEPT (dokument RSCOM05-25) na pokračování prací při přípravě regulačních pravidel pro systémy UWB ve spolupráci s ETSI. Hlavní cíl mandátu pak byl formulován následujícím způsobem: 9

10 Připravit požadované informace tak, aby bylo možno přijmout společná pravidla EU pro početné aplikační sektory UWB technologií do poloviny roku Aplikace na bázi UWB. Pro získání lepšího přehledu o možnostech technologií na bázi UWB je výhodné seřadit již existující, zkoumané a případně budoucí předpokládané aplikace do několika základních kategorií typů. Typ. 1 Rádiové komunikační a měřící systémy Aplikace pro datovou komunikaci: Domácí zábava, propojování domácí spotřební elektroniky (TV, DVD, PVR, atd.) Multimediální rozhraní pro mobilní telefony Pozn.: V souvislosti s předchozími dvěma aplikacemi se hovoří o tzv. WUSB rozhraní (Wireless USB) a o sítích WPAN. Předpokládá se převážně provoz ve vnitřním prostoru budov. Aplikace typu WLAN pro vnější i vnitřní prostředí, které jsou UWB obdobou sítí RLAN. Kombinované aplikace pro datovou komunikaci a měření: Sledování označených subjektů s vysokou přesností určení polohy subjektu RFID aplikace Pozn.: Předpokládá se nasazení ve vnitřním prostředí. Ve vnějším prostředí se pak jedná o systémy s omezeným dosahem. Pro provoz většiny uvedených aplikací se v současnosti počítá s využitím kmitočtových pásem od 3,1 10,6 GHz. Postup standardizace: CEPT je k dispozici dokument ECC Rep 64 z února 2005 ETSI je k dispozici dokument TR z ledna očekává se vydání standardu EN IEEE v rámci IEEE WPAN High Rate Alternative PHY Task Group 3a jsou k dispozici dvě systémová řešení, a to DS-UWB a MB-UWB. V současnosti se zdá pravděpodobnější standardizace DS-UWB. - v rámci IEEE Low Rate Alternative PHY Task Group 4a je rozpracován systémový návrh na méně nákladné systémy, s větším dosahem a využívající nižší výkon pro méně náročné aplikace Typ. 2 Rádiové zobrazovací systémy Aplikace pro zobrazování vnitřní struktury těles a oddělených prostor Podpovrchové radary (GPR) Zobrazování struktury překážek Zobrazování prostor za překážkou (WPR) Zobrazování struktur orgánů v lékařství Dohled nad vymezenými prostory bez ohledu na překážky Měření úrovně povrchu průmyslových kapalin Pozn.: Zmiňované aplikace mají předpoklad využití, jako součást zabezpečovacích systémů. Pro provoz většiny uvedených aplikací se v současnosti počítá s využitím kmitočtových pásem od 30MHz 12,4 GHz (0-960 MHz FCC). Postup standardizace: CEPT je k dispozici dokument ECC Rep 64 z února 2005 ETSI je k dispozici dokument TR z listopadu očekává se vydání standardu EN

11 Typ. 3 Radarové systémy pro automobilový průmysl Aplikace pro antikolizní systémy Pro provoz většiny uvedených aplikací se v současnosti počítá s využitím kmitočtových pásem nad 20 GHz. Postup standardizace: CEPT je k dispozici dokument ECC Rep 23 z května 2003 Typ. 4 UWB přenosové systémy pro přenos po kabelech a metalických vodičích Aplikace pro datovou komunikaci: Přenos informací po kabelech v koaxiálních a hybridních (HFC) sítích CATV Přenos po metalických vodičích silových rozvodů (varianta PLC) Přenos po kroucených párech účastnického rozvodu telefonní sítě (varianta DSL) Rozvoj UWB přenosových systémů v této kategorii lze zaznamenat někdy od poloviny roku Tento typ systémů nezpůsobuje vzhledem k použitému přenosovému médiu klasické interference v kmitočtovém spektru dalších radiokomunikačních služeb, což je jeho nespornou výhodou. Přesto jsou prozatím tyto systémy na okraji zájmu, a to navzdory nesporným výhodám. V případě aplikací UWB do prostředí CATV se jedná hlavně o následující výhody: Poměrně vysoká přenosová kapacita až 1,2 Gbps směrem k uživateli a 480 Mbps od uživatele Možnost překryvného (paralelního) provozu přenosového systému UWB se stávajícím přenosovým systémem využívajícím klasické modulace v rámci jedné sítě CATV. To umožňuje extrémně nízká výkonová úroveň rozprostřeného spektra UWB potřebného pro přenos. Možnost přímé návaznosti datového toku UWB šířeného sítí CATV na UWB komunikační systémy typu 1 v domácnosti a to bez nutnosti složité konverze. V současnosti je pochopitelně hlavní nevýhodou zmíněných USB aplikací problematická dostupnost koncových zařízení pro uživatele v porovnání s masovým rozšířením technologií na bázi DVB-C, DOCSIS, a dalších. V případě UWB aplikací pro PLC a DSL se jedná hlavně o následující výhody: Zcela postačující přenosová kapacita v symetrickém provozu 62 Mbps, v asymetrickém provozu 100Mbps a více v jednom směru. Díky extrémně nízké výkonové úrovni rozprostřeného spektra UWB potřebného pro přenos je minimalizováno vyzařování metalických vodičů do okolního prostředí. Právě možnost způsobování škodlivého rušení, způsobovaného vyzařováním klasických linek PLC a DSL je v současnosti předmětem intenzivní práce na studiích kompatibility v rámci CEPT. Výsledky práce pravděpodobně povedou k nastavení velmi přísných pravidel, podmiňujících další masivní komerční rozšiřování klasických systémů PLC a DSL. V prostředí EBU a v prostředí amatérského vysílání lze navíc současnosti zaznamenat velmi silné negativní postoje k rozšiřování technologií typu PLC, DSL na úkor některých dalších radiokomunikačních služeb. Přitom technologie UWB by do jisté míry mohly být východiskem. 11

12 6. Závěr. Technologie na bázi UWB jsou bezesporu perspektivní a mohou přinést při řešení různých aplikací zcela zásadní inovace. Prostřednictvím UWB technologií mohou být navíc řešeny i zcela nové aplikace. Skutečnost, že rádiové systémy UWB pracují ve své podstatě z pohledu využití kmitočtového spektra jako systémy překryvné, však má za následek velmi obezřetný přístup ke stanovení pravidel pro komerční zavádění těchto systémů ve většině zemí světa. Tím je způsobeno určité přirozené zpoždění aplikací na cestě z laboratoří k realizaci a komerčnímu využití. Nicméně vývoj a hledání dalších cest a nových řešení, jak zabezpečit co nejvyšší propustnost přenosového kanálu při současné snaze o co nejefektivnější využití kmitočtového spektra neustává. Proto se již dnes objevují další nová systémová řešení. V této souvislosti stojí za zmínku například výsledky práce společnosti xg Technology LLC ze Sarasoty na Floridě. Její nové technologie rádiového přenosu xmax a xg Flash Signal přichází s dalším inovativním řešením efektivního přenosu v kmitočtovém pásmu do 1 GHz. Hlavním principem technologie xmax je koncentrace až 99% přenášené energie do nosného kmitočtu a extrémní potlačení postranních pásem (-60 až -100 db pod úroveň nosné). Pro přenos informací je tak vyžadována jen velmi úzká část spektra. Je tak možno přenosové kanály umisťovat ve fragmentech nevyužitého spektra určeného primárně pro jiné radiokomunikační služby (např. rozhlasovou službu). Hlavním principem technologie xg Flash Signal je naopak potlačení nosného kmitočtu, kdy úroveň výkonové spektrální hustoty postranních pásem se pak pohybuje v rozmezí hodnot 80 až -90 dbm/mhz. V tomto ohledu se technologie dosti podobá UWB, která rovněž umožňuje opakované využití kmitočtového pásma již obsazeného některou z radiokomunikačních služeb. Při testech technologie xmax na kmitočtu 169,44 MHz bylo dosaženo přenosové rychlosti cca 6 Mbps a zhruba o řád většího dosahu než jako u přístupového bodu Wi-Fi s výkonem 30 dbm. Přitom přístupový bod xmax pracoval s výkonem 3 dbm. Podrobnější informace o práci zmíněné společnosti lze získat na Jako další lze uvést zajímavé výsledky práce společnosti Broadband Physics, Inc. ze Santa Clary v Kalifornii. Společnost představila počátkem roku 2003 novou modulační metodu s názvem SDM, Sub-Band Division Multiplexing. Přenosové systémy využívající zmíněnou metodu se vyznačují následujícími výhodami: Vyšší efektivita využití dostupné šířky kmitočtového pásma (10 12 bps/hz) Velká odolnost proti různým typům rušení a vícecestnému šíření Zachování jednoduchosti modulačního a nemodulačního procesu Podrobnější informace je možno získat na Závěrem lze obecně jistě konstatovat, že při hledání způsobu, jak vytvořit rychlý a efektivní přenosový kanál, ani zdaleka ještě nebyly vyčerpány dostupné a reálné možnosti řešení. Lze si však poněkud postesknout, že cesta z laboratoře do praxe bývá někdy neúměrně dlouhá a ne vždy jsou důvody zpoždění racionální a nebo ryze technického charakteru. 12

13 Použité zkratky: Mbps PCM MSK GMSK QPSK M-QAM TCM OFDM UWB WPAN ERP CATV DSL PLC LAN RF RFID GPR WPR IR-UWB MB-UWB Kbps CDMA DS-SS DS-UWB M-BOK CCK BPSK 4BOK TDM PSD HFC EBU Megabit per second Pulse Coded Modulation Minimum Shift Keying Gaussian Minimum Shift Keying Quaternary Phase Shift Keying M- Quadrature Amplitude Modulation Trellis Code Modulation Orthogonal Frequency Division Multiplexing Ultra Wide Band Wireless Personál Area Network Effective Radiated Power Cable TV Digital Subscriber Line Power Line Communication Local Area Network Radio Frequency RF Identification Ground Penetrating Radars Wall Penetrating Radars Impulse Response UWB Multiband UWB Kilobit per second Coded Division Multiple Access Direkt Sequence Spread Spektrum Direkt Sequence UWB M-Biorthogonal Keying Complementary Code Keying Binary Phase Shift Keying Quaternary Bi-Orthogonal Keying Time Division Multiplex Power Spectral Density Hybrid Fibre Conax European Broadcasting Union 13

14 Literatura: 1. ECC Report-64, THE PROTECTION REQUIREMENTS OF RADIOCOMMUNICATIONS SYSTEMS BELOW 10.6 GHz FROM GENERIC UWB APPLICATIONS, Helsinky, únor Dokument RSCOM05-23 z 19. května ETSI TR z ledna Doc. IEEE WPAN High Rate Alternative PHY TG 3a 5. ETSI TR z listopadu ECC Report-23 z května Doc. IEEE Low Rate Alternative PHY TG 4a 8. Broadband Communications in the Digital Millenium, John Santhoff CTO, Steve Moore JD., Ph.D., Pulse~LINK, Inc. 9. System Architectures for High-rate Ultra-wideband Communication Systems: A Review of Recent Development, Evan R. Green and Sumit Roy, Intel Labs 10. Recent System Applications of Short-Pulse Ultra-Wideband (UWB) Technology, R.J. Fontana, Ph.D., IEEE Microwave Theory and Tech., Vol. 52, No. 9, September History of UltraWideBand (UWB) Radar & Communications: Pioneers and Innovators, Terence W. Barrett, UCI, PIERS2000 Cambridge, MA, July, Analýza personálních bezdrátových sítí (WPAN) s využitím ultra-širokopásmových systémů (UWB), Dr. Svetozár Ďurovič Praha, listopad Firemní literatura a www stránky společností: Texas Instruments, Intel, MSSI, Time Domain, Pulse Link

Připojení k rozlehlých sítím

Připojení k rozlehlých sítím Připojení k rozlehlých sítím Základy počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Telefonní linky ISDN DSL Kabelové sítě 11.10.2006 Základy počítačových sítí - lekce 12 2 Telefonní linky Analogové

Více

Z P R Á V A. o výsledcích měření nežádoucího vyzařování vysílacího rádiového zařízení Ubiquti Power Bridge M10 EU

Z P R Á V A. o výsledcích měření nežádoucího vyzařování vysílacího rádiového zařízení Ubiquti Power Bridge M10 EU Č e s k ý t e l e k o m u n i k a č n í ú ř a d Odbor státní kontroly elektronických komunikací Oddělení technické podpory Brno Jurkovičova 1, 638 Brno Z P R Á V č. 13/212 o výsledcích měření nežádoucího

Více

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

Název Kapitoly: Přístupové sítě

Název Kapitoly: Přístupové sítě Cvičení: UZST, ČVUT Fakulta DOPRAVNÍ Název Kapitoly: Přístupové sítě Cíle kapitoly: Definice základních pojmů přístupová síť, transportní síť. Klasifikace přístupových sítí, Druhy přístupových sítí Metalické

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. Datum vydání: 17. prosince 2012 Verze: 3.0-1 - Obsah Úvod... - 3 - Předmět specifikace... - 3 - Koncový bod sítě... - 3

Více

PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Správa spektra

PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Správa spektra PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ Správa spektra OBSAH 1 ROZSAH DOKUMENTU...3 2 ODKAZY NA STANDARDIZAČNÍ DOKUMENTY...5 3 LIMITNÍ HODNOTY PORUŠENÍ PODMÍNEK SPRÁVY SPEKTRA...6

Více

Počítačové sítě I. 3. Přenos informace Miroslav Spousta, 2005 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě I. 3. Přenos informace Miroslav Spousta, 2005 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě I 3. Přenos informace Miroslav Spousta, 2005 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 Základy: bit a byte bit (kousek) nabývá hodnoty 0 nebo 1 jedna binární číslice, jedno paměťové

Více

WiMAX Broadband Wireless Access systémy. Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o.

WiMAX Broadband Wireless Access systémy. Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o. WiMAX Broadband Wireless Access systémy Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o. Vize 802.16: Broadband kdekoliv WiMAX vs. WiFi Bezdrátové WiFi technologie Staly se opravdovým standardem s

Více

generální licenci č. GL-30/R/2000

generální licenci č. GL-30/R/2000 Český telekomunikační úřad Se sídlem Klimentská 27, Praha 1 Praha 21. listopadu 2000 Č.j. 502500/2000-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy vydává podle 95

Více

Siklu nová generace spojů v E-band pásmu

Siklu nová generace spojů v E-band pásmu Siklu nová generace spojů v E-band pásmu Siklu Petach Tikva, Izrael vývoj vlastní technologie založeno 2008 Siklu Etherhaul Carrier-grade Ethernet spoj pro páteře mobilních sítí, operátory/isp i podniky

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

Analýza využití volných pásem pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Analýza využití volných pásem pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací komu / for Ministerstvo průmyslu a obchodu od / from Zbynek Bolcek, Grant Thornton Advisory datum / date 7. dubna 2015 Důvěrné Analýza využití volných pásem pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění) Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení potah (STP navíc stínění) 4 kroucené páry Kroucená dvojlinka dva typy: nestíněná

Více

Mikrovlnná měření: výzkum a vzdělávání

Mikrovlnná měření: výzkum a vzdělávání Faculty of Electrical Engineering and Communication Brno University of Technology Purkynova 118, CZ-61200 Brno, Czechia http://www.six.feec.vutbr.cz Mikrovlnná měření: výzkum a vzdělávání Z. Raida, J.

Více

SÍTĚ NOVÉ GENERACE. - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE

SÍTĚ NOVÉ GENERACE. - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE SÍTĚ NOVÉ GENERACE - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE Marek Ebert Český telekomunikační úřad ISSS 2014 Hradec Králové, 7. a 8. dubna 2014 Agenda 1) Podpora budování přístupových sítí NGA pro

Více

Seminář 1 Přenosová média

Seminář 1 Přenosová média Přenosová média Přenosové médium prostředí pro vedení/šíření signálu Přenosová média pro distribuci signálu kroucená dvoulinka - twisted pair koaxiální kabel optický kabel vzduch (bezdrátové přenosy) 1

Více

Přístupové sítě v bezlicenčním pásmu 5 GHz

Přístupové sítě v bezlicenčním pásmu 5 GHz Přístupové sítě v bezlicenčním pásmu 5 GHz Konference RADIOKOMUNIKACE PARDUBICE 2014 Abstrakt: Příspěvek se snaží přiblížit význam rádiových přístupových sítí v kmitočtovém pásmu 5 GHz v podmínkách ČR

Více

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka Přístupové sítě nové generace - NGA Jiří Vodrážka Definice NGA Co jsou přístupové sítě nové generace? Doporučení Komise 2010/572/EU: kabelové přístupové sítě, které sestávají zcela nebo zčásti z optických

Více

Přístupové sítě v bezlicenčním pásmu 5 GHz

Přístupové sítě v bezlicenčním pásmu 5 GHz Přístupové sítě v bezlicenčním pásmu 5 GHz Radiokomunikace 2014 Pardubice 22. 24. 10. 2014 Ing. Jan Kramosil 1 Význam rádiových připojení k síti internetu v ČR Využívání kmitočtového spektra Použité technologické

Více

Příloha č. 1/12.2001 pro kmitočtové pásmo 146 174 MHz k plánu využití kmitočtového spektra

Příloha č. 1/12.2001 pro kmitočtové pásmo 146 174 MHz k plánu využití kmitočtového spektra Příloha č. 1/12.2001 pro kmitočtové pásmo 146 174 MHz k plánu využití kmitočtového spektra Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) vydává podle 95 bodu 5 písm. c) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích

Více

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/07.2012-10 pro kmitočtové pásmo 2700 4200 MHz. Článek 1 Úvodní ustanovení

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/07.2012-10 pro kmitočtové pásmo 2700 4200 MHz. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 3. července 2012 Čj. ČTÚ-74 158/2012-605 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Ladislav Arvai Obchodní manažer Tel.: +420 733 733 577 E-mail: arvai@vydis.cz http://www.vydis.cz. Boonton

Ladislav Arvai Obchodní manažer Tel.: +420 733 733 577 E-mail: arvai@vydis.cz http://www.vydis.cz. Boonton Ladislav Arvai Obchodní manažer Tel.: +420 733 733 577 E-mail: arvai@vydis.cz http://www.vydis.cz Boonton Produktová mapa RF Power Products (CW nebo Average) 4300 4240 Series 52000 Series 4300 RF Power

Více

všeobecné oprávnění č. VO-R/10/09.2010-11 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Článek 1 Úvodní ustanovení

všeobecné oprávnění č. VO-R/10/09.2010-11 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 29. září 2010 Čj. 98 972/2010-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a

Více

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Moderní technologie linek Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Zvyšování přenosové kapacity Cílem je dosáhnout maximum fyzikálních možností

Více

České Radiokomunikace

České Radiokomunikace České Radiokomunikace Nové trendy v oblasti radiových sítí a sdílení telekomunikační infrastruktury Marcel Procházka Manažer pro rozvoj služeb a strategii Malenovice 29.4.2010 Kdo jsme Expert na trhu vysílacích

Více

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální Základní y přeměny analogového signálu na digitální Pro přenos analogového signálu digitálním systémem, je potřeba analogový signál digitalizovat. Digitalizace je uskutečňována pomocí A/D převodníků. V

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU. S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU. S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč (celosvětový roční výnos mobilních operátorů zdroj Strategy Analytics 2013) Studuj obory KOMUNIKAČNÍ

Více

Masarykova univerzita v Brně. Pedagogická fakulta. Moderní technologie počítačových sítí

Masarykova univerzita v Brně. Pedagogická fakulta. Moderní technologie počítačových sítí Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Moderní technologie počítačových sítí Vyučující: Ing. Martin Dosedla Vypracoval: Bureš Lubomír Brno, 2009 Moderní technologie počítačových sítí Vybrané

Více

2/9. státu a zásady jejich používání.

2/9. státu a zásady jejich používání. 10. kategorie použití vysílacích rádiových zařízení dle mezinárodní dohody 1 ), 11. obsazení kmitočtu vysíláním nosné (nepřetržité/občasné), 12. informace o zpracovateli technických údajů sítě, 13. účel

Více

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. 10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola

Více

1. Základy teorie přenosu informací

1. Základy teorie přenosu informací 1. Základy teorie přenosu informací Úvodem citát o pojmu informace Informace je název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním. N.

Více

všeobecné oprávnění č. VO-R/10/04.2012-7 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Článek 1 Úvodní ustanovení

všeobecné oprávnění č. VO-R/10/04.2012-7 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 24. dubna 2012 Čj. ČTÚ-32 803/2012-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 28.11.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: přehled interních sběrnic a vstup-výstupních interface

Více

Jan Zbytovský. www.dcom.cz www.wifi-obchod.cz. Tato prezentace je duševním vlastnictvím fy Dcom, spol s r.o. a může být použitá jen s jejím souhlasem.

Jan Zbytovský. www.dcom.cz www.wifi-obchod.cz. Tato prezentace je duševním vlastnictvím fy Dcom, spol s r.o. a může být použitá jen s jejím souhlasem. Jan Zbytovský Tato prezentace je duševním vlastnictvím fy Dcom, spol s r.o. a může být použitá jen s jejím souhlasem. před IEEE 802.11 FHSS (rozprostřené spektrum) vymyšleno někdy ve 40.letech 20.století

Více

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes Bezdrátové sítě Nejrozšířenější je Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) Standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN) a vychází ze specifikace IEEE 802.11. Původním cíl: Zajišťovat vzájemné

Více

1. Rozdělení kmitočtového pásma. Současný stav Harmonizační záměr (výhled r. 2008) 1 ) (MHz) Přidělení Využití Přidělení Využití 174 216 ROZHLASOVÁ

1. Rozdělení kmitočtového pásma. Současný stav Harmonizační záměr (výhled r. 2008) 1 ) (MHz) Přidělení Využití Přidělení Využití 174 216 ROZHLASOVÁ Příloha č. 21/7.2004 pro kmitočtové pásmo 174 380 MHz k plánu využití kmitočtového spektra Plánem využití kmitočtového spektra, zveřejněným v částce 12/2001 Telekomunikačního věstníku ze dne 17. prosince

Více

1. Základy bezdrátových sítí

1. Základy bezdrátových sítí 1. Základy bezdrátových sítí Bezdrátová síť (WLAN) Je to typ počítačové sítě, ve které je spojení mezi jednotlivými účastníky sítě uskutečňováno pomocí elektromagnetických vln. Z hlediska funkčnosti a

Více

všeobecné oprávnění č. VO-R/1/04.2014-2 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací. Článek 1 Úvodní ustanovení

všeobecné oprávnění č. VO-R/1/04.2014-2 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 10. 4. 2014 Čj. ČTÚ-7 645/2014-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o

Více

Řešení Moxa pro M2M komunikaci. Michal Kahánek michal.kahanek@elvac.eu

Řešení Moxa pro M2M komunikaci. Michal Kahánek michal.kahanek@elvac.eu Michal Kahánek michal.kahanek@elvac.eu Michal Kahánek michal.kahanek@elvac.eu Program Představení společnosti Moxa Případová studie M2M komunikace Shrnutí Cíl společnosti Moxa Stát se spolehlivým partnerem

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ

Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Obor vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření slaboproud Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: čtvrtý Počet týdenních vyučovacích

Více

IT_420 Komunikační technologie a služby

IT_420 Komunikační technologie a služby KIT VŠE v Praze IT_420 Komunikační technologie a služby Téma 9: Moderní přístupové technologie (xdsl, CATV, PLC) Verze 1.2 Jandoš, Matuška Obsah Digital Subscriber Line (xdsl) Architektura, frekvenční

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva

Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva Osnova Fyzická vrstva v ISO/OSI modelu Standardy fyzické vrstvy Základní principy přenosu signálu Kódování a modulace signálu Měření Strukturovaná kabeláž

Více

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, kroucením sníženo rušení pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) nestíněná (Unshielded Twisted Pair, UTP) stíněná (Shielded Twisted Pair, STP)

Více

Ceský telekomunikacní úrad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025

Ceský telekomunikacní úrad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025 Ceský telekomunikacní úrad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha 16. cervna 2009 Cj. 37531/2009-613 Ceský telekomunikacní úrad (dále jen "Úrad") jako príslušný

Více

všeobecné oprávnění č. VO-R/1/11.2012-13 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací. Článek 1 Úvodní ustanovení

všeobecné oprávnění č. VO-R/1/11.2012-13 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 13. listopadu 2012 Čj. ČTÚ-206 839/2012-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Pavel Eisinger TE-OV 189390. Moderní bezdrátové sítě IEEE 802.11n, WiMAX

Pavel Eisinger TE-OV 189390. Moderní bezdrátové sítě IEEE 802.11n, WiMAX Pavel Eisinger TE-OV 189390 Moderní bezdrátové sítě IEEE 802.11n, WiMAX Celá řada firem i domácností využívá dnes pro připojení k Internetu bezdrátové technologie. V současné době je nejpoužívanější a

Více

Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE

Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE 1 Co umožní LTE? LTE (Long Term Evolution 4G mobilní sítě) Inzerované rychlosti v hodnotách 60, 75,100 Mbit/s Jaká bude realita?

Více

Aplikace družicové pohyblivé služby. Kmitočtový normál 400,1 MHz. MO Aplikace družicové pohyblivé služby Meteorologické sondy

Aplikace družicové pohyblivé služby. Kmitočtový normál 400,1 MHz. MO Aplikace družicové pohyblivé služby Meteorologické sondy 399,9 400,05 DRUŽICOVÁ POZEMNÍ POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ RADIO- NAVIGAČNÍ Aplikace družicové pohyblivé služby DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ RADIO- NAVIGAČNÍ Aplikace družicové pohyblivé služby 400,05 400,15

Více

co to znamená pro mobilního profesionála?

co to znamená pro mobilního profesionála? funkce Vstupte do širokopásmové sítě WWAN Vstupte do širokopásmové sítě WWAN: co to znamená pro mobilního profesionála? Bezporuchové, vysokorychlostní připojení je ve vzrůstající míře základní podmínkou

Více

Sítě 3G, jejich perspektivy, kmitočtová pásma

Sítě 3G, jejich perspektivy, kmitočtová pásma 1 Michael Kuboš Sítě 3G, jejich perspektivy, kmitočtová pásma Stejně tak jako první telefony byly považovány v minulém století za zázrak, bylo pohlíženo podobně i na jejich mobilní následovníky, když spatřily

Více

Aplikovaná informatika

Aplikovaná informatika 1 Aplikovaná informatika ALTERNATIVNÍ KOMUNIKACE ZEMÁNEK, Z. - PLUSKAL, D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

bezdrátová komunikace hvězdicová topologie stanice DX80N2X6S-P8

bezdrátová komunikace hvězdicová topologie stanice DX80N2X6S-P8 externí anténa (připojení RG58 RP-SMA) integrovaný ukazatel síly signálu konfigurace pomocí DIP přepínačů deterministický přenos dat technologie přeskakování kmitočtů FHSS časový multiplex TDMA přenosový

Více

Infrastruktura. Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Název projektu. Gestor MPO Spolugestor ČTÚ, MV

Infrastruktura. Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Název projektu. Gestor MPO Spolugestor ČTÚ, MV Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPO Spolugestor ČTÚ, MV Zahájení projektu Ukončení projektu 2014 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající situace,

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Bakalářská práce ANALÝZA VLIVU MOBILITY UŽIVATELŮ NA KVALITU BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ Lukáš Čech Praha 2013 Čestné prohlášení Já, Lukáš Čech, student Fakulty

Více

Fórum ULTRA HD - nejnovější aktivity

Fórum ULTRA HD - nejnovější aktivity Fórum ULTRA HD - nejnovější aktivity Ivo Ferkl Strana 1 1 Fórum Ultra HDTV 3. 9. 2013 - vznik odborné platformy, která se zabývá rozvojem vysílání v ultra HD rozlišení na území České republiky a Slovenska.

Více

LoRaTM. LoRa TM Technology LoRaWAN Protocol Modem RN2483/ RN2903

LoRaTM. LoRa TM Technology LoRaWAN Protocol Modem RN2483/ RN2903 LoRaTM LoRa TM Technology TM LoRaWAN Protocol Modem RN2483/ RN2903 Upravená verze, změny a komentáře jsou touto barvou Definice LoRa str. 13 Definice LoRaWAN str. 21 V případě nalezení nějaké chyby nebo

Více

1 ) http://www.ctu.cz/aktuality/aktualni-informace.html?action=detail&articleid=10942

1 ) http://www.ctu.cz/aktuality/aktualni-informace.html?action=detail&articleid=10942 Základní principy výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600 3800 MHz Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad

Více

Konference RADIOKOMUNIKACE Pardubice 22.10.2014 EMC LTE DVB-T. zkušenosti z měření (šetření rušení) Tomáš Vik Český telekomunikační úřad

Konference RADIOKOMUNIKACE Pardubice 22.10.2014 EMC LTE DVB-T. zkušenosti z měření (šetření rušení) Tomáš Vik Český telekomunikační úřad Konference RDIOKOMUNIKCE Pardubice 22.10.2014 EMC LTE DVB-T zkušenosti z měření (šetření rušení) Tomáš Vik Český telekomunikační úřad Koexistence systémů LTE 800 MHz a DVB-T Poznámky k experimentu pro

Více

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi IEEE802.11 Wi FI Wi Fi 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.11 Wi Fi _ část V. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

České Radiokomunikace. 27.4. Martin Novák, Robert Kolman

České Radiokomunikace. 27.4. Martin Novák, Robert Kolman České Radiokomunikace 27.4. Martin Novák, Robert Kolman O společnosti 1963 Založení společnosti Správa radiokomunikací. 1996 Založení T-Mobile Czech Republic (spolu s Deutsche Telecom) 2008 Zahájení digitalizace

Více

Testování UHDTV v DVB-T2

Testování UHDTV v DVB-T2 Testování UHDTV v DVB-T2 Michal Bureš Experimentální vysílání DVB-T2 v roce 2014 12. prosince 2014 Agenda Experimentální vysílání DVB-T2 Možnosti demonstrace UHDTV v DVB-T2 technické scénáře Test UHDTV

Více

všeobecné oprávnění č. VO-R/10/05.2014-3 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Článek 1 Úvodní ustanovení

všeobecné oprávnění č. VO-R/10/05.2014-3 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 7. 5. 2014 Čj. ČTÚ-12 878/2014-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

X32MKO - Mobilní komunikace. projekt č.1 Sítě DECT, přenos hlasu, výstavba sítě a její rozšíření

X32MKO - Mobilní komunikace. projekt č.1 Sítě DECT, přenos hlasu, výstavba sítě a její rozšíření 31.10.2007 X32MKO - Mobilní komunikace projekt č.1 Sítě DECT, přenos hlasu, výstavba sítě a její rozšíření měřící skupina č.3 středa 14:30-16:00 Zadání: 1. Vybudování DECT sítě Vybudujte síť DECT podle

Více

Wodaplug EoC. Návod k instalaci

Wodaplug EoC. Návod k instalaci Wodaplug EoC Návod k instalaci POZOR: Prosím čtěte pečlivě následující pokyny před instalací zařízení: 1. Pozor, jedná se o elektrické zařízení, instalaci by měla provádět osoba technicky znalá při dodržení

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Technické vybavení počítačových sítí Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL7

Více

Inovace a souvislosti

Inovace a souvislosti Inovace a souvislosti DAB Michal Čupa CEO DC Tower, 13. 5. 2014 Osnova Mýty vs. Fakta Telekomunikační politika EU Fenomén Digitalizace => DVB-T, DVB-T2 DAB Závěr Mýty vs. Fakta Mýty vs. Fakta Mýtus: Význam

Více

Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů

Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky

Více

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK Český telekomunikační úřad TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK V Praze dne 22. března 2004 Cena Kč 52 Ročník 2004 Částka 3 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní část 44. Změna č. 2 generální licence č. GL-2/R/2001,

Více

NÁRODNÍ STRATEGICKÁ OPATŘENÍ PRO JEDNOTLIVÁ KMITOČTOVÁ PÁSMA...

NÁRODNÍ STRATEGICKÁ OPATŘENÍ PRO JEDNOTLIVÁ KMITOČTOVÁ PÁSMA... Obsah 1. ÚČEL DOKUMENTU... 4 1.1. ÚVOD... 4 1.2. HLAVNÍ VÝCHODISKA SPRÁVY RÁDIOVÉHO SPEKTRA V ČESKÉ REPUBLICE... 5 1.2.1. Hospodářská soutěž... 5 1.2.2. Cíle státní politiky... 6 2. NÁRODNÍ STRATEGICKÁ

Více

Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí

Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí Příloha č. 6 k Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz Postup při šetření rušení rádiového

Více

Příloha č.1. Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613

Příloha č.1. Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613 0 Příloha č.1 Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613 Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz,

Více

DUM č. 3 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 3 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 3 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 31.03.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: Rozdělení sítí podle rozlehlosti (PAN, LAN, MAN, WAN) s úkoly pro

Více

Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení

Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení Martin Hanuš Český telekomunikační úřad Odbor správy kmitočtového spektra Obsah 2 Průběh a výsledky výběrového řízení

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

Úloha B Měření parametrů GSM

Úloha B Měření parametrů GSM Úloha B Měření parametrů GSM 1. Zadání: Změřte GSM parametry a funkčnost svého mobilního telefonu pomocí daného testeru v operačním módu AUTOTEST v operačním módu FAULT FIND 2. Vypracování: Měřený přístroj:

Více

TELEKOMUNIKACE 10. přednáška Přístupové sítě. Zimní semestr akademického roku 2009/2010

TELEKOMUNIKACE 10. přednáška Přístupové sítě. Zimní semestr akademického roku 2009/2010 TELEKOMUNIKACE 10. přednáška Přístupové sítě Zimní semestr akademického roku 2009/2010 Agenda Různé klasifikace přístupových sítí Kabelové přístupové technologie CATV, PLC, xdsl, FTTx, Ethernet Bezdrátové

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 03.220.01, 35.240.60 materiálem o normě. Dopravní a cestovní informace (TTI) TTI ČSN P CEN předávané

Více

Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí (Metodický postup)

Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí (Metodický postup) Praha 21. března 2014 Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí (Metodický postup) Upraveno podle výsledků experimentu

Více

Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč

Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč Ing. Jiří Valenta Ministerstvo dopravy Odbor civilního letectví RADIOKOMUNIKACE 2014 1 Letecké radiokomunikační služby Letecká

Více

Jak funguje Wi-Fi. aneb co jste chtěli vědet o Wi-Fi a nebylo se koho zeptat Lukáš Turek 6.1.2008. 8an@praha12.net

Jak funguje Wi-Fi. aneb co jste chtěli vědet o Wi-Fi a nebylo se koho zeptat Lukáš Turek 6.1.2008. 8an@praha12.net Jak funguje Wi-Fi aneb co jste chtěli vědet o Wi-Fi a nebylo se koho zeptat Lukáš Turek 6.1.2008 8an@praha12.net O čem to bude Obecný úvod Modulace přenos bitů Proč nepoužíváme 802.11g? Přístupová metoda

Více

Počítačové sítě, v. 3.4

Počítačové sítě, v. 3.4 Počítačové sítě, v. 3.4 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 6: IEEE 802.11 II. J. Peterka, 2010 Slide č. 1 připomenutí standard 802.11 1997:

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft

Více

Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na

Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na každém kroku. S Internetem se setkáme v domácnostech,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně Rozmanitost signálů v komunikační technice způsobuje, že rozdělení měřicích metod není jednoduché a jednoznačné.

Více

Červen 1996. Metody měření zařízení používaných v digitálních. mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemských stanic družicové.

Červen 1996. Metody měření zařízení používaných v digitálních. mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemských stanic družicové. ICS 33. 060. 30 Červen 1996 ČESKÁ NORMA Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech Část 3: Měření pozemských stanic družicové služby Oddíl 5: Konvertory nahoru

Více

Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj

Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj Autor: Spoluautoři: Dalibor Eliáš Petr Mojžíš Praha, 8. července 2004 T:\PROROCTVI\WI-FI_PLZENSKY KRAJ\040730_ZAKLADY WI-FI PRO PLZENSKY KRAJ.DOC ANECT

Více

Možnosti připojení k internetu

Možnosti připojení k internetu Možnosti připojení k internetu jak se staví komunitní sítě Michal Kratochvíl KIV ZČU - FAV Poskytovatelé připojení (ISP Internet service providers) - charakteristika Komerční společnosti Společnosti s

Více

NOVINKY Z DÍLNY ALCOMA

NOVINKY Z DÍLNY ALCOMA NOVINKY Z DÍLNY ALCOMA Alcoma, spol. s r.o. Vinšova 11 106 00 Praha 10 Jakub Rejzek David Němec Nové spoje ALCOMA, sériová výroba již zahájena údaj v Mbit/s PŘEHLED VÝROBY AL10D MP100 100 AL10D MP165 165

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

Měření satelitů. Satelitní přenos je téměř nejpoužívanější provozování televize v Norsku. Protože Norsko má malou hustotu osídlení a členitý terén.

Měření satelitů. Satelitní přenos je téměř nejpoužívanější provozování televize v Norsku. Protože Norsko má malou hustotu osídlení a členitý terén. Měření satelitů Úvod Satelitní přenos je téměř nejpoužívanější provozování televize v Norsku. Protože Norsko má malou hustotu osídlení a členitý terén. Naším úkolem bylo popsat používání frekvenčního spektra

Více

přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum

přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum větší pro vyšší frekvence zvyšuje se s rostoucí délkou kabelu odolnost vůči rušení (interference) přeslechy (crosstalks)= přenášený signál může ovlivňovat

Více

RADIOKOMUNIKACE 2014 ÚVODEM

RADIOKOMUNIKACE 2014 ÚVODEM RADIOKOMUNIKACE 2014 ÚVODEM Koncem října, letos trochu s předstihem, ve dnech 22.10 24.10. se po téměř roční přípravě uskutečnily tradiční RADIOKOMUNIKACE 2014. Přípravný výbor pod vedením Ing. Gregory

Více

RADIOKOMUNIKACE 2014 PARDUBICE 22. - 24. 10. 2014 NOVINKY V DIGITÁLNÍM VYSÍLÁNÍ

RADIOKOMUNIKACE 2014 PARDUBICE 22. - 24. 10. 2014 NOVINKY V DIGITÁLNÍM VYSÍLÁNÍ RADIOKOMUNIKACE 2014 PARDUBICE 22. - 24. 10. 2014 NOVINKY V DIGITÁLNÍM VYSÍLÁNÍ d.liska@volny.cz mobil: 604 247 931 Hlavní témata IBC 2014 Aplikace kompresního standardu HEVC Nejenom v lineární TV, ale

Více

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 1.7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server

Více

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet IEEE802.3 Ethernet Ethernet 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.3 Ethernet část IV. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Více

MOBILNÍ KOMUNIKACE LABORATORNÍ CVIČENÍ. VoIP přenos hlasu v prostředí IP. MAREK Michal Po 10:00. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechnická

MOBILNÍ KOMUNIKACE LABORATORNÍ CVIČENÍ. VoIP přenos hlasu v prostředí IP. MAREK Michal Po 10:00. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechnická MAREK Michal Po 10:00 LABORATORNÍ CVIČENÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechnická MOBILNÍ KOMUNIKACE SEMESTRÁLNÍ PRÁCE VoIP přenos hlasu v prostředí IP Letní semestr 2006/2007 Počet stran:

Více