ELEKTRONICKÁ REGISTRAČNÍ POKLADNA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ELEKTRONICKÁ REGISTRAČNÍ POKLADNA"

Transkript

1 ELEKTRONICKÁ REGISTRAČNÍ POKLADNA ER-420M Návod k obsluze Tento návod byl přeložen se souhlasem autora firmou AFG, spol. s r.o., podléhá autorským právům a jeho rozšiřování a kopírování lze provést pouze s výslovným svolením firmy AFG, spol. s r.o. Případné změny návodu jsou vzhledem k technickému vývoji vyhrazeny bez předchozího upozornění. Volejte servis: web:

2 1-1 Bezpečnostní opatření 1. Pokladnu umístěte na dostatečně velkou podložku mimi přímé sluneční záření a mimo dosah topných těles a intenzivních svítidel. 2. Zásuvka elektrické sítě, na kterou se pokladna připojuje musí vyhovovat ČSN, být v blízkosti pokladny a být volně přístupná. 3. Instalaci a případné opravy pokladny svěřte odbornému autorizovanému servisu. Bez vytažení síťové šňůry ze zásuvky pokladnu nerozebírejte a do vnitřku nezasouvejte žádné předměty. 4. Během tisku se v žádném případě nedotýkejte pohyblivých částí tiskárny, jako jsou například řemínky nebo ozubená kolečka, aby nedošlo k poranění prstů. 5. Nestavějte žádné předměty jako například šálky a sklenice před pokladní zásuvku, aby nedošlo k jejich převržení při otevření zásuvky. 6. Pokud přenášíte pokladnu do prostředí s výrazně odlišnou teplotou (např. v zimě), vyčkejte asi 30 minut, než se teplota pokladny a okolí vyrovnají, teprve potom můžete zapojit síťovou šňůru do zásuvky a zapnout pokladnu. 7. Pokladnu nikdy nečistěte organickými rozpouštědly nebo vodou. Po odpojení síťové šňůry ze zásuvky lze použít pouze mírně (!) navlhčenou utěrku (eventuelně s trochou saponátu). BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Elektrická zásuvka do níž je zapojená napájecí š ň ů ra registrač ní pokladny musí být umístě ná blízko pokladny a dobř e př ístupná. V př ípadě polití pokladny tekutinou ihned odpojte pokladnu od elektrické zásuvky a neprodleně zavolejte autorizovaného servisního technika! Nikdy se nesnaž te opravit pokladnu sami! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Použ ívejte výhradně kvalitní termopapír, který svými parametry stálosti záznamu odpovídá poadavkm písluš ných zákonů!

3 Obsah Úvod 1 O registrační pokladně ER-420M... 1 Vybalení... 2 Založení papíru do tiskárny... 2 Základní vlastnosti a funkce pokladny... 5 Standardní hardware... 5 Přídavný hardware / software... 5 Softwarové vlastnosti pokladny... 5 Displej pro obsluhu... 6 Displej pro zákazníka... 7 Řídící zámek Klávesnice Inicializace paměti pokladny (zrušení chybového stavu bez výmazu programu a dat) Návod k obsluze 13 Popis funkčních kláves Přihlášení a odhlášení pokladní obsluhy Přímé přihlášení Přihlášení tajným kódem Zapnutí a vypnutí tisku účtenky (pokladního bloku) Markování položek na pokladně Markování cenou Markování ceny předvolené na klávesnici Opakované zadání položky na klávesnici Celočíselné násobení položky na klávesnici Neceločíselné násobení položky na klávesnici Markování částečné ceny na klávesnici Prodej jednotlivé položky Zadání otevřeného kódu PLU Zadání kódu PLU s předvolenou cenou Celočíselné násobení kódu PLU Neceločíselné násobení kódu PLU Markování částečné ceny kódu PLU Modifikátor klávesy PLU Přepnutí cenové hladiny Akce Odpad Procentní klávesy Procentní předvolená sleva z položky Procentní sleva z položky se zadáním sazby Procentní sleva z celého účtu Korunová sleva z celého účtu Korunová sleva z položky Refundace vrácení zboží Storno a opravy ER-420M Obsah i

4 Okamžité storno (zrušení poslední položky) Storno Bon storno Manažerské storno (přes klíč) Operace Bez prodeje Otevření pokladní zásuvky Nezapočítané číslo Vklad peněz Výběr peněz Mezisoučet Platba a částečná platba Platba hotovostí Platba šekem Výpočet vratné částky při platbě hotovostí Výpočet vratné částky při platbě šekem Platba kreditní kartou Výpočet vratné částky při platbě kreditní kartou Proplacení šeku Dělená platba Dodatečný výpočet vratné částky Platba cizí měnou Účet hosta a práce více pokladních najednou Popis funkce Soft Check Hard Check X a Z mód 58 Úvod X a Z zprávy (uzávěrky) Spuštění tisku zpráv Tabulka zpráv uzávěrek Peněžní výčetka Programování v módu PGM 62 Standardní programování Programování datumu a času ii Obsah ER-420M

5 Úvod O registrační pokladně ER-420M Elektronická registrační pokladna ER-420M má klasickou tlačítkovou klávesnici s 48 klávesami. Klávesnice je programovatelná, má 12 kláves ve třech přepínatelných vrstvách (SHIFT) pro přímé markování. Tato pokladna je ideální pro obchody nebo gastronomická zařízení kde není požadován větší počet přímých kláves (předvoleb) na klávesnici. ER-420M je vynikající elektronická registrační pokladna za příznivou cenu s univerzálním využitím. ER-420M je vybavena jednoduchou, rychlou a spolehlivou dvoupáskovou termotiskárnou. ER-420M Úvod 1

6 Vybalení 1. Pokladnu vyjměte z přepravního kartonu a vybalte. Odstraňte přepravní přelepky a ochranné fólie. 2. V kartonu je přibaleno příslušenství: 2 cívky s termopapírem šíře 44 mm a navíjecí cívka pro kontrolní pásku Sada klíčů k řídícímu zámku a zásuvce Návod k obsluze a programování pokladny 3. Odstraňte ochranné kartony z pokladní zásuvky. 4. Pokladnu umístěte na stabilní vodorovnou podložku. 5. Síťovou šňůru zasuňte do volně přístupné elektrické zásuvky a řídící zámek přepněte do polohy REG. Založení papíru do tiskárny 1. Odklopte směrem vzhůru kryt tiskárny (viz. následující obrázek). 2. Konec termopásky zastřihněte nebo utrhněte rovně, aby byla termopáska správně zavedena přes tiskovou hlavu do tiskárny. U nové roličky je potřeba odstřihnout první závit na kterém jsou zbytky lepidla. Papír se musí vždy odvíjet odspodu (termocitlivá vrstva je pouze na jedné straně papíru). Papírové roličky umístěte do lůžek za tiskárnou, aby se papír mohl lehce odvíjet. 2 Úvod ER-420M

7 3. Odklopte vzhůru zelenou páčku na levě straně tiskárny 4. Zasuňte konec papíru do vstupního otvoru v tiskárně 5. Sklopte zpět páčku na levé straně tiskárny a stiskněte klávesu POSUN BLOKU dokud papír nevyjede z tiskárny. ER-420M Úvod 3

8 6. Přečnívající konec papíru odtrhněte o hranu tiskárny. Kryt tiskárny umístěte zpět na své místo. Pokud používáte kontrolní pásku, založíte ji obdobně jako blok. Konec pásky zasuňte do štěrbiny navíjecí cívky, otočte několik závitů a cívku položte do navíjecího mechanizmu. Tiskárna pokladny ER-420M může založit papír automaticky pokud přepnete aretační páčku a zasunete papír do vstupní štěrbiny v tiskárně. 4 Úvod ER-420M

9 Základní vlastnosti a funkce pokladny Standardní hardware Dvouřádkový šestnáctimístný alfanumerický podsvícený LCD displej pro obsluhu. Desetimístný výsuvný a otočný numerický displej pro zákazníka. Tlačítková klávesnice s 48 klávesami. Dvoupásková termotiskárna s automatickým zakládáním papíru. Celokovová pokladní zásuvka typu M8/4 s vyjímatelným mincovníkem. Sedmipolohový řídící zámek. Dva sériové komunikační porty: RS232C. Přídavný hardware / software Kuchyňská tiskárna / tiskárna účtenek. Snímač čárových kódů. PC Link program do počítače pro snadné programování Softwarové vlastnosti pokladny Až 2 cenové hladiny pro každý kód PLU. Až 5 modifikátorů kódu PLU (maximálně) kódů PLU otevřených nebo s předvolenou cenou. Pro přímé markování až 3x12 kláves na klávesnici. 18 ti znakový název pro kódy PLU a funkce. Až 99 skupin PLU. Až 99 pokladních obsluh včetně individuálních zpráv. ER-420M Úvod 5

10 Displej pro obsluhu Pokladna ER-420M je vybavená dvouřádkovým šestnáctimístným alfanumerickým podsvíceným LCD displejem pro obsluhu. Pokud je řídící zámek v poloze OFF, nelze na pokladně pracovat. Přepnete-li řídící zámek do polohy REG, VOID, X, Z, PGM nebo S zobrazí se na displeji název příslušné polohy a nápis UZAVRENO. Aby tento nápis zmizel a na pokladně bylo možné pracovat, je třeba přihlásit pokladní obsluhu. REG REG MOD UZAVRENO VOID VOID MOD UZAVRENO Příklady zobrazení na displeji pro obsluhu Zadání ceny PLU117 do registru PLU117 PLU Zadání a výpočet vratné částky HOTOVOST NAZPET Příklad zobrazení chybového hlášení ** POZOR! ** CHYBA SEKVENCE ERR 6 Úvod ER-420M

11 Displej pro zákazníka Displej pro zákazníka je desetimístný fluorescenční numerický. Umožňuje zákazníkům průběžně kontrolovat markované údaje a zobrazit celkovou cenu nákupu. Displej lze vysunout a natočit aby mohli zákazníci co nejlépe sledovat zobrazené údaje. Informace na displeji Počet kusů Cena Pokud je namarkována stejná položka násobkem, zobrazí se počet kusů na displeji Cena položky, mezisoučet nebo totál, se zobrazí na pravé straně displeje Zprávy na displeji C Nazpět vrácená částka - Záporné zadání Sub Mezisoučet nákupu = Totál nákupu ER-420M Úvod 7

12 Tabulka chybových kódů E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29 E30 E31 CHYBA SEKVENCE CHYBA DAT PLU CHYBA OBSLUHY PŘEKROČENÍ MAXIMÁLNÍ CENY CHYBA LAN TRAN CHYBA KOMUNIKACE CHYBA ČASU A DATA PŘEKROČENÍ LIMITU HALO NEAKTIVNÍ NUTNÝ X MÓD CHYBA NEZAPOČTENÉHO ČÍSLA CHYBA ČÁSTEČNÉHO SOUČTU CHYBA PŘÍLOHY POVINNĚ EAT IN POVINNÉ ZADÁNÍ SKLADU CHYBA ZÁSUVKY POVINNĚ ZADAT POČET HOSTŮ CHYBA VÁHY NEPOVOLENÁ OBSLUHA POVINNÉ ZADÁNÍ TÁRY POVINNÁ PENĚŽNÍ VÝČETKA OFF LINE POVINNÝ TISK ENDORSEMENT PLNÁ PAMĚŤ KLÁVESNICE POVINNÝ MEZISOUČET CHYBA AKCE CHYBA OTEVŘENÍ ÚČTU POVINNÉ ZADÁNÍ HESLA PLU NEEXISTUJE CHYBA NASTAVENÍ PORTU RS232C POUZE PŘEDVOLENÁ CENA POUZE OTEVŘENÁ CENA 8 Úvod ER-420M

13 E32 E33 E34 E35 E36 E37 E38 E39 PER PFP E42 E43 PEJ E45 POVINNÉ ZADÁNÍ ČÁSTKY POVINNÁ PLATBA CHYBNÁ FUNKCE POVINNÉ ZADÁNÍ ČÍSLA STOLU POVINNÉ ZADÁNÍ STARÉHO SALDA POVINNÉ ZADÁNÍ ČÍSLA ÚČTU POUZE JEDEN STŮL POVINNÁ VALIDACE KOREC PAPÍRU - BON CHYBA SYSTÉMU (objeví-li se tato chyba, volejte servisního technika) CHYBA ROZDĚLENÍ PAMĚTI CHYBA RUŠENÍ PLU KOREC PAPÍRU - ŽURNÁL KOREC PAPÍRU BON A ŽURNÁL ER-420M Úvod 9

14 Řídící zámek Řídící zámek má 7 pozic, do kterých jej lze přepínat pěti různými klíči. VOID OFF REG P X Z VOID Manažerské storno (klíčem) - VOID MÓD. OFF REG X Z P S Vypnuto - nelze markovat. Registrace - markování. X zprávy - náhledy. Z zprávy - vynulování. Programování. Pozn.: Poloha VOID a S není na pokladně vyznačená Servisní poloha vyhrazená pro servisní techniky. Než začnete na pokladně markovat, je nutné přihlásit pokladní obsluhu. Způsob přihlášení je popsán v kapitole Přihlášení a odhlášení obsluhy. Funkční klíče Pokladna ER-420M je dodávána s pěti různými funkčními klíči. V následující tabulce je přehled klíčů s jejich možností přepínání do jednotlivých poloh řídícího zámku. Klíč REG VOID Z P C Přepnutí do polohy OFF, REG VOID, OFF, REG, X VOID, OFF, REG, X, Z VOID, OFF, REG, X, Z, P VŠECHNY POLOHY Poznámka: Klíče lze ze zámku vyjmout pouze v poloze OFF nebo REG řídícího zámku. 10 Úvod ER-420M

15 Klávesnice Pokladna ER-420M má částečně programovatelnou klávesnici s 47 klávesami. Standardní klávesnice má 12 NLU kláves pro přímý vstup cenou ve třech vrstvách nad sebou, které lze přepínat klávesou SHIFT. Klávesy, které lze přeprogramovat jsou zobrazeny s tučným rámečkem. POSUN BON POSUN ŽURNÁL MAKRO 1 PLU KREDIT 1 VKLAD Část. Součet %1 %2 X KREDIT 2 VÝBĚR Storno BON Storno REFUND SHIFT Mezisoučet ŠEK Obsluha č. #/ NS Okamž. Storno CL HOTOVOST ER-420M Úvod 11

16 Inicializace paměti pokladny (zrušení chybového stavu bez výmazu programu a dat) VÝSTRAHA: Nesdělujte tyto informace nepovolaným osobám. Inicializaci paměti pokladny lze provést s klíčem označeným P, nebo se servisním klíčem označeným C. Inicializace paměti pokladny způsobí zrušení chybového nebo nekorektního stavu pokladny a vrátí ji do počátečního stavu. Pokud inicializaci provedete před ukončením (zaplacením) nákupu na pokladně, nebude totál nákupu zaregistrován do zpráv (uzávěrek) v paměti pokladny. Následují některé typické důvody pro inicializaci paměti pokladny: Pokladna je v neznámém stavu, a je třeba ji nastavit do definovaného stavu. Pokladna má nastavenou určitou povinnost (operaci), kterou není možné splnit. Inicializaci je nutné provést jako součást opravy pokladny nebo při hledání poruchy pokladny. Postup provedení inicializace paměti pokladny: 1. Vypněte napájení pokladny síťovým vypínačem, který je umístěn na pravé straně pokladny. 2. Řídící zámek přepněte do polohy P. 3. Při stisknuté klávese MEZISOUČET (její standardní umístění) zapněte napájení pokladny. 4. Pusťte klávesu MEZISOUČET. 5. Jakmile proběhne inicializace paměti pokladny, vytiskne se na tiskárně zpráva INITIAL CLEAR OK!. 12 Úvod ER-420M

17 Návod k obsluze Popis funkčních kláves V následující tabulce jsou uvedeny funkční klávesy. Některé z kláves nejsou nadefinovány na standardní klávesnici pokladny. Tyto klávesy Vám naprogramuje Váš servisní technik. Klávesa #/NS X Popis funkce Tato klávesa má dvě funkce: 1. Zadání nezapočítaného až osmimístného čísla, které se zapíše na blok. 2. otevření pokladní zásuvky bez prodeje. Násobení stejných položek při prodeji nebo výpočet částečné ceny. 00, 0-9, desetinná tečka Zadání číselné informace (ceny, počtu, čísla PLU atd.) v poloze REG, X, Z, VOID, nebo P řídícího zámku. POZOR: Cena se zadává vždy bez desetinné tečky! ČÁSTEČNÝ SOUČET BONSTORNO HOTOVOST ŠEK PROPLACENÍ ŠEKU Slouží pro tisk dílčích účtenek pro část nákupu. V závislosti na naprogramování pokladny může mít každá účtenka vlastní číslo nebo všechny stejné včetně souhrnného bloku s celkovou cenou. Ruší celý nákup najednou, pokud dosud nebyl zaplacen. Klávesa BONSTORNO také opravuje příslušné totály ve zprávách. Platební klávesa pro platbu hotovostí. Po stisknutí se ukončí blok a otevře se pokladní zásuvka. Pokud se použije výpočet vratné částky, zásuvka se otevře pouze tehdy, pokud přijatá částka není menší než celková ceny nákupu. Tuto klávesu lze též použít pro tzv.dodatečný výpočet nazpět. Stiskem klávesy HOTOVOST podruhé po zaplacení bloku lze blok (účtenku) vytisknout dodatečně (paměť až na 200 řádků), pokud byl tisk vypnut nebo při zapnutém tisku vytisknout duplikát účtenky. Platební klávesa pro platbu šekem. Po stisknutí se ukončí blok a otevře se pokladní zásuvka. Pokud se použije výpočet vratné částky, zásuvka se otevře pouze tehdy, pokud přijatá částka není menší než celková cena nákupu. Vrácená částka je odečtená od příslušného totálu zásuvky. Klávesa se používá při proplacení šeku hotovostí. Příslušné totály šeku a hotovosti v zásuvce jsou pak upraveny podle hodnoty šeku. ER-420M Návod k obsluze 13

18 ŠEK ENDORSEMENT KREDIT(1-8) ÚČET č. # CL OBSLUHA č.# CIZÍ MĚNA(1-4) EAT-IN, TAKE-OUT, DRIVE- THRU OKAMŽITÉ STORNO SHIFT F/S SHIFT F/S SUB F/S TEND POČET HOSTŮ # MAKRO (1-10) Klávesa slouží k tisku zprávy na šek tzv.endorsement. Pro tisk je třeba použít externí tiskárnu TM-U259. Lze naprogramovat až 10 řádků textu. Klávesy slouží k ukončení nákupu při bezhotovostní platbě kreditní kartou. Po stisknutí se ukončí blok a otevře se pokladní zásuvka. Pokud se použije výpočet vratné částky, zásuvka se otevře pouze tehdy, pokud přijatá částka není menší než celková cena nákupu. Vrácená částka je odečtená od příslušného totálu zásuvky. Klávesa slouží k otevření nového nebo známého účtu hosta (hard check) nebo účtu s položkami (soft check.). Číslo účtu může být maximálně devítimístné, účty lze také číslovat automaticky počínaje číslem 1. Do známého účtu se vstupuje zadáním jeho čísla klávesou ÚČET č.#. Klávesa (CLEAR) ruší zadanou číselnou informaci, kterou pokladna ještě nezaregistrovala nebo ke zrušení chybového hlášení. Na pokladně nelze markovat pokud není přihlášená obsluha. Přihlášení lze provést číslem obsluhy nebo tajným kódem. Registrace markování se započítává do zprávy (počítadel) právě přihlášené pokladní obsluhy. Pokladní obsluhu nelze změnit uprostřed rozmarkovaného nákupu. Pokladní se odhlašuje zadáním 0 stiskem klávesy OBSLUHA č.#, dokud se jedna obsluha neodhlásí, nelze přihlásit jinou. Platba cizí měnou je možná po klávese MEZISOUČET je-li naprogramovaný směnný kurz. Tímto kurzem je přepočítán mezisoučet totál v cizí měně se zobrazí na displeji. Pokud je přijatá částka v cizí měně vyšší než totál nákupu, vrací se hotovost v domácí měně. Totál v cizí měně je zaregistrován ve finanční uzávěrce, ale není připočten k totálu zásuvky. Klávesy slouží pro analýzu prodeje, klávesy (Eat-in, Take-out a Drivethru) se používají po MEZISOUČTU, pomocí nich lze odlišit sazbu daně (klávese se naprogramuje příslušná sazba daně). Účtenku nelze rozložit na jednotlivé klávesy (Eat-in, Take-out a Drive-thru). Tato klávesa se stiskne bezprostředně po chybně namarkované položce. Počítadla v pokladně jsou pak náležitě upravená včetně daní. Přepnutí hladin přímých kláves NLU na klávesnici. SHIFT 1=PLU 1-12 SHIFT 2=PLU SHIFT 3=PLU Klávesa přepíná status food stamp před markováním PLU, v Česku se nepoužívaná. Klávesa zobrazí částku, která je food stamp eligible, v Česku se nepoužívaná. Klávesa se používá při placení food stamp eligible položek, v Česku se nepoužívaná. Klávesou zle zadat počet hostů příslušející k účtu hosta. Makro klávesy mohou simulovat posloupnost stisknutí až 50-ti kláves. Například lze naprogramovat posloupnost kláves pro tisk zprávy včetně polohy klíče (X nebo Z) a tak zprávu spouštět stiskem jediné klávesy. 14 Návod k obsluze ER-420M

19 REFUND MODIFIKÁTOR 1-5 STARÉ SALDO VÝBĚR Klávesa slouží k vrácení (REFUNDACI) zboží, které je např.reklamované. Při vrácení zboží je zároveň vrácena i daň. Klávesy MODIFIKÁTOR mohou změnit libovolnou pozici v čísle kódu PLU a nahradit ji jinou číslicí (0-9), takto modifikovaný kód musí být v pokladně předem naprogramovaný. Klávesa slouží pro zadání hodnoty známého účtu při režimu Hard check. Lze zaregistrovat částku vybranou z pokladny např. za účelem zaplacení dodaného zboží. Příslušná finanční částka se odečte od hotovosti v zásuvce a zaregistruje se pod samostatným názvem VÝBĚR ve finanční zprávě. % 1-5 Na klávesnici pokladny lze naprogramovat až 5 procentních kláves. Každá klávesa může naprogramovaná jako procentní nebo korunová sleva nebo přirážka z položky nebo z mezisoučtu. Klávesy mohou mít předem naprogramovanou procentní sazbu, nebo mohou být otevřené pro ruční zadání hodnoty. PLU VALIDACE TISK ÚČTU AKCE VKLAD SALDO MEZISOUČET STŮL č.# BEZ DANĚ DPH (1-4) SHIFT TIP Klávesa PLU kód se používá k vyvolání známého kódu zboží z paměti pokladny. Kód PLU může mít předvolenou cenu nebo být otevřený pro vstup cenou, může být kladný nebo záporný (např. pro vracení záloh za lahve). Spuštění tisku potvrzení (VALIDACE) na externí tiskárně (TM-U295) Tiskne účet hosta nebo jeho náhled. Účet může být vytisknut na tiskárně pokladny nebo na připojené externí tiskárně. Klávesu TISK ÚČTU lze naprogramovat pro automatický tisk po zaplacení účtu. Klávesou AKCE neboli REKLAMA lze namarkovat např. pět kusů stejného zboží za cenu čtyř. Tato funkce je důležitá např. při použití skladové evidence v pokladně nebo vedené na PC. VKLAD peněz neboli tzv.ranní LIMIT se používá k zaregistrování počáteční hotovosti v pokladně. Příslušná finanční částka se přičte k hotovosti v zásuvce a zaregistruje se pod samostatným názvem VKLAD ve finanční zprávě. Klávesou se odkládá účet hosta do paměti pokladny, aby do něj bylo možné opět vstoupit (přimarkovat další objednávku). Klávesa zobrazí aktuální součet položek namarkovaných v neukončeném (nezaplaceném ) nákupu. Pokud má být použita sleva celého nákupu, je třeba před jejím zadáním stisknout klávesu MEZISOUČET. Klávesou lze zadat příslušnost účtu ke stolu, má informativní charakter. Tato klávesa ruší přiřazení položek na účtence k daňovým sazbám. Tyto klávesy invertují daňový status PLU, pokud je přiřazena daň, tak se ruší a pokud PLU daň nemá, přiřadí se příslušná sazba (DPH 1 až 4). Lze také přepínat základní sazbu DPH na sníženou. Klávesou TIP lze zaregistrovat spropitné na účtu hosta před jeho zaplacením. Částka spropitného je odečtena od totálu zásuvky příslušné pokladní obsluhy. Klávesa TIP může být naprogramovaná jako procentní nebo korunová funkce. V případě procentní sazby je tato počítána ze základu DPH, pro korunovou funkci se přičítá k totálu účtu včetně DPH. ER-420M Návod k obsluze 15

20 STORNO Klávesa slouží ke zrušení položky před zaplacením nákupu. Ke zrušení poslední namarkované položky je lépe použít klávesu OKAMŽITÉ STORNO. Pro zrušení položky po zaplacení nákupu je možné použít storno klíčem (VOID MOD) nebo klávesu REFUND. Počítadla v pokladně jsou pak náležitě upravená včetně daní. ODPAD Klávesou ODPAD lze zkorigovat stav skladu v pokladně, pokud došlo ke ztrátě nebo zkažení příslušného zboží. Klávesu je nutno stisknout před zadáním ztracené položky a stisknout ji znovu po jejím namarkování. Klávesu ODPAD lze naprogramovat pro použití pouze v poloze X řídícího zámku. Tuto klávesu nelze použít uprostřed rozmarkovaného nákupu. 16 Návod k obsluze ER-420M

21 Přihlášení a odhlášení pokladní obsluhy Způsob přihlašování pokladní obsluhy je dán nastavením v Programování vlastností systému : Vlastnost systému #2 umožňuje přímé přihlášení číslem obsluhy nebo tajným kódem lze zvolit jestli přihlášení zůstává i po zaplacení bloku (stay-down), nebo jestli se obsluha musí přihlásit pro každý nákup (pop-up). Pokud je použit způsob stay-down, je před přihlášením jiné pokladní obsluhy nejprve původní obsluhu odhlásit. Přímé přihlášení Zadejte číslo pokladní obsluhy a stiskněte klávesu OBSLUHA č. OBSLUHA č. Obsluha č.# (1-15) Odhlášení pokladní obsluhy se provede zadáním 0 (numerická klávesa nula) a stisknutím klávesy OBSLUHA č. 0 OBSLUHA č. Přihlášení tajným kódem Pro přihlášení obsluhy tajným kódem stiskněte klávesu OBSLUHA č., pak pomocí numerické klávesnice zadejte tajný kód obsluhy (max.6 čísel) a opět stiskněte klávesu OBSLUHA č. OBSLUHA č. Tajný kód obsluhy (až 6 číslic) OBSLUHA č. Odhlášení pokladní obsluhy se provede zadáním 0 (numerická klávesa nula) a stisknutím klávesy OBSLUHA č. 0 OBSLUHA č. ER-420M Návod k obsluze 17

22 Zapnutí a vypnutí tisku účtenky (pokladního bloku) 1. Přepněte řídící zámek do polohy X. 2. Pro vypnutí tisku zadejte na numerické klávesnici 9 9 a stiskněte klávesu MEZISOUČET. Pak zadejte 1 a stiskněte klávesu HOTOVOST. 9 9 MEZISOUČET 1 HOTOVOST 3. Pro zapnutí tisku zadejte na numerické klávesnici 9 9 a stiskněte klávesu MEZISOUČET. Pak zadejte 0 a stiskněte klávesu HOTOVOST. 9 9 MEZISOUČET 0 HOTOVOST 18 Návod k obsluze ER-420M

23 Markování položek na pokladně Registrace (markování) na pokladně ER-420M se provádí pomocí kláves PLU otevřených, nebo s předvolenou cenou. Na pokladně jsou vyčleněny některé kódy PLU, které jsou umístěné přímo na klávesnici. Standardně je na klávesnici 12 kláves PLU na kterých jsou ve třech vrstvách umístěné PLU č.1-12, a Jednotlivé vrstvy se přepínají zadáním čísla vrstvy a klávesou SHIFT. Pokud je třeba používat víc PLU, než je na klávesnici, lze tyto kódy markovat zadáním čísla kódu na numerické klávesnici a stisknutím klávesy PLU. Detailní přehled o prodeji jednotlivých položek v závislosti na jejich počtu a celkovém obratu je ukládán do zprávy PLU. Rovněž lze zobrazit zprávu skupin PLU v případě slučování kódů PLU do skupin. ER-420M Návod k obsluze 19

24 Markování cenou 1. Na numerické klávesnici zadejte cenu bez použití desetinné tečky. Například cenu 2,99 Kč zadejte: Stiskněte příslušnou skupinu zboží. Například klávesu PLU 1: PLU1 T1 *2.99 DPH1 *0.15 CELKEM *3.14 HOTOVOST * Markování ceny předvolené na klávesnici Klávesám PLU na klávesnici pokladny lze naprogramovat pevnou cenu. V kapitole Programování PLU v Návodu na programování pokladny je popsán způsob jak cenu naprogramovat. 1. Stiskněte klávesu PLU s naprogramovanou cenou. Například klávesa PLU 5: 5 PLU5 *1.29 CELKEM *1.29 HOTOVOST * Návod k obsluze ER-420M

25 Opakované zadání položky na klávesnici Stejné položky s předvolenou nebo otevřenou cenou mohou být namarkované víckrát za sebou pomocí opakovaného stisknutí příslušné klávesy PLU. Počet opakování se průběžně zobrazuje na displeji. 1. Na numerické klávesnici zadejte cenu bez desetinné tečky. Například zadejte cenu 2,99 Kč: Stiskněte klávesu skupiny zboží. Například PLU 1: 1 PLU1 T1 *2.99 PLU1 T1 *2.99 DPH1 *0.30 CELKEM *6.28 HOTOVOST * Pro zaregistrování druhé shodné položky stiskněte znovu klávesu stejné skupiny zboží. Například PLU 1: 1 ER-420M Návod k obsluze 21

26 Celočíselné násobení položky na klávesnici Pokud je třeba namarkovat několik shodných položek, lze pro urychlení použít celočíselné násobení. Počet lze zadat v rozmezí od 1 do za použití klávesy X. Lze násobit položky s otevřenou i předvolenou cenou. 1. Nejprve zadejte počet stejných prodávaných položek a stiskněte klávesu X. Například zadejte počet kusů 4 na numerické klávesnici a stiskněte klávesu X: 4 X 2. Zadejte jednotkovou cenu bez desetinné tečky na numerické klávesnici. Například zadejte cenu 1,99 Kč: PLU1 T1 *7.96 DPH1 *0.40 CELKEM *8.36 HOTOVOST * Stiskněte klávesu skupiny zboží. Například stiskněte PLU 1: 1 22 Návod k obsluze ER-420M

27 Neceločíselné násobení položky na klávesnici Pokud prodáváte zboží na váhu, na délku nebo objem, lze použít násobení až na 3 desetinná místa. 1. Zadejte množství s použitím desetinné tečky a stiskněte klávesu X. Například 3,75 kilogramů zboží PLU 1: X 2. Zadejte jednotkovou cenu na numerické klávesnici bez použití desetinné tečky. Například 0,99 Kč je cena za 1 kilogram: PLU1 T1 *3.71 DPH1 *0.19 CELKEM *3.90 HOTOVOST * Stiskněte klávesu skupiny zboží. Například stiskněte PLU 1: 1 ER-420M Návod k obsluze 23

28 Markování částečné ceny na klávesnici Pokud je třeba namarkovat část balení, ve kterém je několik kusů a je známá cena za celé balení (např. balení se třemi kusy má cenu 1,00 Kč) lze na pokladně vypočítat cenu za dva kusy. 1. Zadejte prodávaný počet kusů z balení a stiskněte klávesu X. Například 2 kusy z balení po 3 kusech: 2 X 2. Zadejte celkový počet kusů v balení a stiskněte klávesu X. Například v balení za 1,00 Kč jsou 3 PLU1 T1 *0.67 DPH1 *0.03 CELKEM *0.70 HOTOVOST * X 3. Zadejte jednotkovou cenu za celé balení na numerické klávesnici bez desetinné tečky. Například balení o třech kusech stojí 1,00 Kč: Pro namarkování stiskněte klávesu skupiny zboží. Například PLU 1: 1 24 Návod k obsluze ER-420M

29 Prodej jednotlivé položky Při tzv. prodeji jednotlivé položky je ihned po namarkování položky, která má status jednotlivé položky ihned ukončen nákup jako by byla stisknutá klávesa HOTOVOST. Tato funkce se používá pro urychlení v případě, že se často markuje pouze tato jediná položka, například při prodeji vstupenek kdy lze použít jak vstup cenou, tak předvolenou cenu položky. Po zaregistrování každé položky se otevře pokladní zásuvka a vytiskne se samostatný pokladní blok. Způsob naprogramování PLU je popsán v Návodu na programování v kapitole Programování PLU. 1. Stiskněte klávesu PLU se statusem jednotlivé položky a předvolenou cenou (nebo zadejte cenu pokud je otevřená). Například stiskněte PLU 6, která má status jednotlivé položky a předvolenou cenu 1,29 Kč: 6 PLU6 *1.29 CELKEM *1.29 HOTOVOST *1.29 ER-420M Návod k obsluze 25

30 Zadání otevřeného kódu PLU Pokud nemá kód PLU, který není nadefinovaný přímo na klávesnici pokladny, status předvolené ceny, je tzv. otevřený pro zadání ceny zboží. Způsob naprogramování PLU je popsán v Návodu na programování v kapitole Programování PLU. 1. Zadejte číslo kódu a stiskněte klávesu PLU. Například zadejte: 2 PLU 2. Na displeji se objeví nápis ZADEJTE CENU. Na numerické klávesnici zadejte cenu položky bez použití desetinné tečky. Například cena zboží je 2,99 Kč: PLU2 T1 *2.99 DPH1 *0.15 CELKEM *3.14 HOTOVOST * Znovu stiskněte klávesu PLU. PLU Zadání kódu PLU s předvolenou cenou 1. Zadejte číslo kódu a stiskněte klávesu PLU. Například PLU 1: 1 PLU PLU1 *1.29 CELKEM *1.29 HOTOVOST * Návod k obsluze ER-420M

31 Celočíselné násobení kódu PLU Pokud je třeba namarkovat několik stejných položek, jejichž cena je stejná a naprogramovaná v paměti pokladny, lze použít násobení celým číslem. Počet kusů lze zadat od 1 do při použití klávesy X. Lze násobit PLU s předvolenou cenou i otevřené. 1. Nejprve zadejte počet kusů, který je prodávaný a stiskněte klávesu X. Například pro prodej 4 kusů zadejte počet na numerické klávesnici a stiskněte klávesu X: 4 X 2. Zadejte číslo kódu zboží a stiskněte klávesu PLU. Například PLU 1: PLU1 T1 *7.96 DPH1 *0.40 CELKEM *8.36 HOTOVOST * PLU ER-420M Návod k obsluze 27

32 Neceločíselné násobení kódu PLU Pokud prodáváte zboží na váhu, na délky nebo za objem, lze použít násobení až na 3 desetinná místa. 1. Zadejte množství s použitím desetinné tečky a stiskněte klávesu X. Například 3,75 kilogramů zboží PLU 3: X 2. Zadejte číslo kódu zboží a stiskněte klávesu PLU. Například PLU 3: 3 PLU PLU3 T1 *11.21 DPH1 *0.56 CELKEM *11.77 HOTOVOST *11.77 Markování částečné ceny kódu PLU Pokud je třeba namarkovat část balení, ve kterém je několik kusů a je známá cena za celé balení (např. balení se třemi kusy má cenu 1,00 Kč) lze na pokladně vypočítat cenu za dva kusy. 1. Zadejte prodávaný počet kusů z balení a stiskněte klávesu X. Například 2 kusy z balení po 3 kusech: 2 X/TIME 2. Zadejte celkový počet kusů v balení a stiskněte klávesu X. Například v balení za 2,99 Kč jsou 3 kusy: 3 PLU3 T1 *1.99 DPH1 *0.10 CELKEM *2.09 HOTOVOST * Zadejte číslo kódu PLU a stiskněte klávesu PLU. Například PLU 3: 3 PLU 28 Návod k obsluze ER-420M

33 Modifikátor klávesy PLU Pokud před klávesou PLU stisknete klávesu MODIFIKÁTOR, změní se kód PLU, který je zaregistrován. Klávesu MODIFIKÁTOR lze také využít pouze jako popisný text, pokud nemění číslo kódu PLU a změníme název. V Návodu na programování kapitola Modifikátor 1-5 je popsáno jak lze změnit kód PLU a název klávesy MODIFIKÁTOR. Modifikátory mohou být: STAY DOWN uplatní se trvale, dokud není zadán jiný MODIFIKÁTOR, POP UP po položce po namarkování položky jeho platnost končí. Používá se např. pro rozlišení VELKÁ PIZZA / MALÁ PIZZA, POP UP po bloku platnost končí ukončením bloku (zaplacením účtenky) může se použít například pro přepnutí na personální položky. V Návodu na programování kapitola Programování vlastností systému je popsáno jak nastavit typ modifikátoru stay down / pop-up. Pop-Up MODIFIKÁTOR mění kód PLU 1. Stiskněte klávesu PLU s naprogramovanou cenou. Například PLU 1 s cenou 1,00 Kč Stiskněte klávesu MODIFIKÁTOR 1. Na displeji se objeví zpráva MODIFIKATOR 1. MOD 1 3. Stiskněte stejnou klávesu PLU. V tomto příkladu mění MODIFIKÁTOR 1 číslo PLU na čtvrté pozici na 1, tedy číslo #1 mění na # /11/2005 PO 8:33 PLU1 *1.00 MODIFIKATOR 1 #1001 *1.25 PLU2 *1.50 CELKEM *3.75 HOTOVOST *3.75 OBSLUHA Stiskněte další jinou klávesu PLU. V tomto příkladu se stiskne klávesa PLU 2 s cenou 1,50 Kč. ER-420M Návod k obsluze 29

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SERD ECR 650F (RESTAURAČNÍ POKLADNA)

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SERD ECR 650F (RESTAURAČNÍ POKLADNA) SYSTEM-COMMERCE sro strana -1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SERD ECR 650F (RESTAURAČNÍ POKLADNA) Verze 2094, 2006, vypracoval: (fiskální verze 2051) SYSTEM-COMMERCE sro, Opava výhradní dovozce pro ČR a SR SYSTEM-COMMERCE

Více

Verze 2.096, 2007, vypracoval: SYSTEM-COMMERCE s.r.o., Opava Výhradní dovozce pro ČR a SR

Verze 2.096, 2007, vypracoval: SYSTEM-COMMERCE s.r.o., Opava Výhradní dovozce pro ČR a SR Verze 2096, 2007, vypracoval: SYSTEM-COMMERCE sro, Opava Výhradní dovozce pro ČR a SR SYSTEM-COMMERCE sro SYSTEM-COMMERCE sro strana -28 SERD ECR 40T/42T strana 28 SERD ECR 40T/42T strana 1 10 PŘÍPOJNÉ

Více

Uživatelský manuál. POS systém. Návod na obsluhu CONTO POKLADNÍ SYSTÉM. 2009-2015 CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o.

Uživatelský manuál. POS systém. Návod na obsluhu CONTO POKLADNÍ SYSTÉM. 2009-2015 CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o. Uživatelský manuál POS systém Návod na obsluhu 2009-2015 CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o. Změny v manuálu a technické změny vyhrazeny Další informace na www.consulta.cz Strana 1 / 26 Verze 1.2.5.0 ... nový

Více

Uživatelský manuál pro pokladny OPTIMA CR 10xx

Uživatelský manuál pro pokladny OPTIMA CR 10xx Uživatelský manuál pro pokladny OPTIMA CR 10xx Obsah: list číslo: 2 1. ÚVODEM...4 PŘEHLEDNÝ DISPLEJ OBSLUHY A ZÁKAZNÍKA...4 AUTOMATICKÝ VÝPOČET DPH - 8 HLADIN....4 ZÁLOHOVANÁ PAMĚŤ UMOŽŇUJE UCHOVÁNÍ ÚDAJŮ

Více

Návod na obsluhu programového vybavení OptiCash verze 4.4.27

Návod na obsluhu programového vybavení OptiCash verze 4.4.27 Návod na obsluhu programového vybavení OptiCash verze 4.4.27 s implementovaným skladem Strana 1 Strana 2 Program vyžaduje instalaci Borland Database Engine pro svou funkci. Po instalaci programu odborným

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

Uživatelská příručka. www.money.cz

Uživatelská příručka. www.money.cz Uživatelská příručka www.money.cz 2 Prodejna S5 Úvod Seznam horkých kláves Prodej Zrušení operace ESC Smazat Backspace Storno položky Delete Oprava položky End Zákazník F3 * (Násobek) Num_* PLU Ctrl +

Více

Návod k použití. Registrační pokladna CR 20/21/28/29

Návod k použití. Registrační pokladna CR 20/21/28/29 Návod k použití Registrační pokladna CR 20/21/28/29 ...designováno pro úspěch Vážený zákazníku: Zakoupením tohoto produktu jste se přidal k rozsáhlé skupině uživatelů produktů firmy Quorion. Tato firma

Více

Mefisto ACADEMY 3.4 POS

Mefisto ACADEMY 3.4 POS Mefisto ACADEMY 3.4 POS Mefisto ACADEMY 3.4 - modul POS MEFISTO SOFTWARE, a.s. 1999-2002 Seznam kapitol Mefisto ACADEMY 3.4 - modul POS Seznam kapitol O této příručce 1 Vítejte v systému Mefisto 2 Vítejte

Více

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 1 / 52 JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 2008-2011 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Restaurant Lite pro Windows ve verzi 5.17 Příručka popisuje

Více

MRP-Maloobchod. pro DOS/WIN. P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.

MRP-Maloobchod. pro DOS/WIN. P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp. MRP-Maloobchod pro DOS/WIN P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP-Maloobchod pro DOS/WIN Název: MRP

Více

WinShop Std - Prodej

WinShop Std - Prodej Obsah 1. Prodej... - 3-1.1. Pokladna... - 3-1.1.1. Možnosti vyhledávání:... - 3-1.1.2. Sleva... - 4-1.1.3. Prodej zboží typu 3 + 1 zdarma Vázané zboží... - 4-1.1.4. Platba účtenky... - 4-1.1.5. Další funkce

Více

www.em-store.cz CM 75 / 760 / 761 / 762 Návod k obsluze Návod na programování

www.em-store.cz CM 75 / 760 / 761 / 762 Návod k obsluze Návod na programování CM 75 / 760 / 761 / 762 O L Y MPIA Návod k obsluze Návod na programování EM-STORE, Hodkovická 443/41, 460 06 Liberec Tel.: 608 030 255, mail: info@em-design.cz Declaration of Conformity CM 75 / 760 / 761

Více

Jazz Hotel Lite Příručka uživatele JAZZ HOTEL LITE. Příručka uživatele 1 / 38 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Hotel Lite Příručka uživatele JAZZ HOTEL LITE. Příručka uživatele 1 / 38 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ HOTEL LITE Příručka uživatele 1 / 38 JAZZ HOTEL LITE Příručka uživatele 2008-2012 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Hotel Lite pro Windows ve verzi 5.21 Příručka popisuje funkčnost

Více

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky... I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...5 III. VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ... 7 IV. POPIS VSTUPU DAT OBECNĚ... 9 A.

Více

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2011

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2011 Změny a nové funkce programu APSi za rok 2011 29-10-2011 Načítání MO cen z dodacího listu ELIT. V příjemkách byla upravena funkce pro načtení dodacího listu ve formátu xml, který můžete stahovat z webových

Více

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009 Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009 28-12-2009 Při tisku inventurních archů si lze vybrat zda bude sestava seřazena podle čísla zboží, názvu zboží, čísla regálu + čísla zboží nebo čísla regálu

Více

SHOPTRONIC. copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec

SHOPTRONIC. copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec SHOPTRONIC copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec ÚVOD. Systém zajišťuje uživateli přehledně vedené skladové hospodářství a fakturaci s možností instalace na počítačových sítích s možností připojení

Více

Program pro vedení skladového hospodářství

Program pro vedení skladového hospodářství STRANA: 1 ALVA Computer s.r.o. Program pro vedení skladového hospodářství Verze 2011 Dokumentace STRANA: 2 ALVA Computer s.r.o. Obsah: 1. Úvodní popis programu...4 1.1. Spuštění programu...6 1.2. Horké

Více

MRP-Restaurace. pro Windows. P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.

MRP-Restaurace. pro Windows. P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp. MRP-Restaurace pro Windows P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP-Restaurace pro Windows Název: MRP

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2011 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s přiloženým licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

WSKLAD Autor: Petr Schuster SOFTWARE, 2006-15

WSKLAD Autor: Petr Schuster SOFTWARE, 2006-15 Uživatelská příručka k programu: WSKLAD Autor: Petr Schuster SOFTWARE, 2006-15 2 Předmluva k této příručce: Cílem této příručky není super podrobné popisování všech funkcí programu. Jedná se jen o zevrubné

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ CITIBUSINESS DIRECT A VYBRANÉ PRODUKTY Citibank Europe plc, organizační složka

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ CITIBUSINESS DIRECT A VYBRANÉ PRODUKTY Citibank Europe plc, organizační složka INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ CITIBUSINESS DIRECT A VYBRANÉ PRODUKTY Citibank Europe plc, organizační složka LEDEN 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. PŘIHLÁŠENÍ DO IB... 4 2.1 SMS OTP OVĚŘENÍ... 5 2.2 OVĚŘENÍ SAFEWORD...

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Fakturace - IES WIN 2005

Integrovaný Ekonomický Systém Fakturace - IES WIN 2005 Úvod... 5 Struktura menu a funkcí modulu... 7 Základní pojmy modulu... 11 Kniha vydaných faktur (KVF)... 11 Typ faktury... 11 Běžná faktura... 11 Zálohová faktura... 12 Příjem platby zálohové faktury vydané

Více