ELEKTRONICKÁ REGISTRAČNÍ POKLADNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ELEKTRONICKÁ REGISTRAČNÍ POKLADNA"

Transkript

1 ELEKTRONICKÁ REGISTRAČNÍ POKLADNA ER-420M Návod k obsluze Tento návod byl přeložen se souhlasem autora firmou AFG, spol. s r.o., podléhá autorským právům a jeho rozšiřování a kopírování lze provést pouze s výslovným svolením firmy AFG, spol. s r.o. Případné změny návodu jsou vzhledem k technickému vývoji vyhrazeny bez předchozího upozornění. Volejte servis: web:

2 1-1 Bezpečnostní opatření 1. Pokladnu umístěte na dostatečně velkou podložku mimi přímé sluneční záření a mimo dosah topných těles a intenzivních svítidel. 2. Zásuvka elektrické sítě, na kterou se pokladna připojuje musí vyhovovat ČSN, být v blízkosti pokladny a být volně přístupná. 3. Instalaci a případné opravy pokladny svěřte odbornému autorizovanému servisu. Bez vytažení síťové šňůry ze zásuvky pokladnu nerozebírejte a do vnitřku nezasouvejte žádné předměty. 4. Během tisku se v žádném případě nedotýkejte pohyblivých částí tiskárny, jako jsou například řemínky nebo ozubená kolečka, aby nedošlo k poranění prstů. 5. Nestavějte žádné předměty jako například šálky a sklenice před pokladní zásuvku, aby nedošlo k jejich převržení při otevření zásuvky. 6. Pokud přenášíte pokladnu do prostředí s výrazně odlišnou teplotou (např. v zimě), vyčkejte asi 30 minut, než se teplota pokladny a okolí vyrovnají, teprve potom můžete zapojit síťovou šňůru do zásuvky a zapnout pokladnu. 7. Pokladnu nikdy nečistěte organickými rozpouštědly nebo vodou. Po odpojení síťové šňůry ze zásuvky lze použít pouze mírně (!) navlhčenou utěrku (eventuelně s trochou saponátu). BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Elektrická zásuvka do níž je zapojená napájecí š ň ů ra registrač ní pokladny musí být umístě ná blízko pokladny a dobř e př ístupná. V př ípadě polití pokladny tekutinou ihned odpojte pokladnu od elektrické zásuvky a neprodleně zavolejte autorizovaného servisního technika! Nikdy se nesnaž te opravit pokladnu sami! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Použ ívejte výhradně kvalitní termopapír, který svými parametry stálosti záznamu odpovídá poadavkm písluš ných zákonů!

3 Obsah Úvod 1 O registrační pokladně ER-420M... 1 Vybalení... 2 Založení papíru do tiskárny... 2 Základní vlastnosti a funkce pokladny... 5 Standardní hardware... 5 Přídavný hardware / software... 5 Softwarové vlastnosti pokladny... 5 Displej pro obsluhu... 6 Displej pro zákazníka... 7 Řídící zámek Klávesnice Inicializace paměti pokladny (zrušení chybového stavu bez výmazu programu a dat) Návod k obsluze 13 Popis funkčních kláves Přihlášení a odhlášení pokladní obsluhy Přímé přihlášení Přihlášení tajným kódem Zapnutí a vypnutí tisku účtenky (pokladního bloku) Markování položek na pokladně Markování cenou Markování ceny předvolené na klávesnici Opakované zadání položky na klávesnici Celočíselné násobení položky na klávesnici Neceločíselné násobení položky na klávesnici Markování částečné ceny na klávesnici Prodej jednotlivé položky Zadání otevřeného kódu PLU Zadání kódu PLU s předvolenou cenou Celočíselné násobení kódu PLU Neceločíselné násobení kódu PLU Markování částečné ceny kódu PLU Modifikátor klávesy PLU Přepnutí cenové hladiny Akce Odpad Procentní klávesy Procentní předvolená sleva z položky Procentní sleva z položky se zadáním sazby Procentní sleva z celého účtu Korunová sleva z celého účtu Korunová sleva z položky Refundace vrácení zboží Storno a opravy ER-420M Obsah i

4 Okamžité storno (zrušení poslední položky) Storno Bon storno Manažerské storno (přes klíč) Operace Bez prodeje Otevření pokladní zásuvky Nezapočítané číslo Vklad peněz Výběr peněz Mezisoučet Platba a částečná platba Platba hotovostí Platba šekem Výpočet vratné částky při platbě hotovostí Výpočet vratné částky při platbě šekem Platba kreditní kartou Výpočet vratné částky při platbě kreditní kartou Proplacení šeku Dělená platba Dodatečný výpočet vratné částky Platba cizí měnou Účet hosta a práce více pokladních najednou Popis funkce Soft Check Hard Check X a Z mód 58 Úvod X a Z zprávy (uzávěrky) Spuštění tisku zpráv Tabulka zpráv uzávěrek Peněžní výčetka Programování v módu PGM 62 Standardní programování Programování datumu a času ii Obsah ER-420M

5 Úvod O registrační pokladně ER-420M Elektronická registrační pokladna ER-420M má klasickou tlačítkovou klávesnici s 48 klávesami. Klávesnice je programovatelná, má 12 kláves ve třech přepínatelných vrstvách (SHIFT) pro přímé markování. Tato pokladna je ideální pro obchody nebo gastronomická zařízení kde není požadován větší počet přímých kláves (předvoleb) na klávesnici. ER-420M je vynikající elektronická registrační pokladna za příznivou cenu s univerzálním využitím. ER-420M je vybavena jednoduchou, rychlou a spolehlivou dvoupáskovou termotiskárnou. ER-420M Úvod 1

6 Vybalení 1. Pokladnu vyjměte z přepravního kartonu a vybalte. Odstraňte přepravní přelepky a ochranné fólie. 2. V kartonu je přibaleno příslušenství: 2 cívky s termopapírem šíře 44 mm a navíjecí cívka pro kontrolní pásku Sada klíčů k řídícímu zámku a zásuvce Návod k obsluze a programování pokladny 3. Odstraňte ochranné kartony z pokladní zásuvky. 4. Pokladnu umístěte na stabilní vodorovnou podložku. 5. Síťovou šňůru zasuňte do volně přístupné elektrické zásuvky a řídící zámek přepněte do polohy REG. Založení papíru do tiskárny 1. Odklopte směrem vzhůru kryt tiskárny (viz. následující obrázek). 2. Konec termopásky zastřihněte nebo utrhněte rovně, aby byla termopáska správně zavedena přes tiskovou hlavu do tiskárny. U nové roličky je potřeba odstřihnout první závit na kterém jsou zbytky lepidla. Papír se musí vždy odvíjet odspodu (termocitlivá vrstva je pouze na jedné straně papíru). Papírové roličky umístěte do lůžek za tiskárnou, aby se papír mohl lehce odvíjet. 2 Úvod ER-420M

7 3. Odklopte vzhůru zelenou páčku na levě straně tiskárny 4. Zasuňte konec papíru do vstupního otvoru v tiskárně 5. Sklopte zpět páčku na levé straně tiskárny a stiskněte klávesu POSUN BLOKU dokud papír nevyjede z tiskárny. ER-420M Úvod 3

8 6. Přečnívající konec papíru odtrhněte o hranu tiskárny. Kryt tiskárny umístěte zpět na své místo. Pokud používáte kontrolní pásku, založíte ji obdobně jako blok. Konec pásky zasuňte do štěrbiny navíjecí cívky, otočte několik závitů a cívku položte do navíjecího mechanizmu. Tiskárna pokladny ER-420M může založit papír automaticky pokud přepnete aretační páčku a zasunete papír do vstupní štěrbiny v tiskárně. 4 Úvod ER-420M

9 Základní vlastnosti a funkce pokladny Standardní hardware Dvouřádkový šestnáctimístný alfanumerický podsvícený LCD displej pro obsluhu. Desetimístný výsuvný a otočný numerický displej pro zákazníka. Tlačítková klávesnice s 48 klávesami. Dvoupásková termotiskárna s automatickým zakládáním papíru. Celokovová pokladní zásuvka typu M8/4 s vyjímatelným mincovníkem. Sedmipolohový řídící zámek. Dva sériové komunikační porty: RS232C. Přídavný hardware / software Kuchyňská tiskárna / tiskárna účtenek. Snímač čárových kódů. PC Link program do počítače pro snadné programování Softwarové vlastnosti pokladny Až 2 cenové hladiny pro každý kód PLU. Až 5 modifikátorů kódu PLU (maximálně) kódů PLU otevřených nebo s předvolenou cenou. Pro přímé markování až 3x12 kláves na klávesnici. 18 ti znakový název pro kódy PLU a funkce. Až 99 skupin PLU. Až 99 pokladních obsluh včetně individuálních zpráv. ER-420M Úvod 5

10 Displej pro obsluhu Pokladna ER-420M je vybavená dvouřádkovým šestnáctimístným alfanumerickým podsvíceným LCD displejem pro obsluhu. Pokud je řídící zámek v poloze OFF, nelze na pokladně pracovat. Přepnete-li řídící zámek do polohy REG, VOID, X, Z, PGM nebo S zobrazí se na displeji název příslušné polohy a nápis UZAVRENO. Aby tento nápis zmizel a na pokladně bylo možné pracovat, je třeba přihlásit pokladní obsluhu. REG REG MOD UZAVRENO VOID VOID MOD UZAVRENO Příklady zobrazení na displeji pro obsluhu Zadání ceny PLU117 do registru PLU117 PLU Zadání a výpočet vratné částky HOTOVOST NAZPET Příklad zobrazení chybového hlášení ** POZOR! ** CHYBA SEKVENCE ERR 6 Úvod ER-420M

11 Displej pro zákazníka Displej pro zákazníka je desetimístný fluorescenční numerický. Umožňuje zákazníkům průběžně kontrolovat markované údaje a zobrazit celkovou cenu nákupu. Displej lze vysunout a natočit aby mohli zákazníci co nejlépe sledovat zobrazené údaje. Informace na displeji Počet kusů Cena Pokud je namarkována stejná položka násobkem, zobrazí se počet kusů na displeji Cena položky, mezisoučet nebo totál, se zobrazí na pravé straně displeje Zprávy na displeji C Nazpět vrácená částka - Záporné zadání Sub Mezisoučet nákupu = Totál nákupu ER-420M Úvod 7

12 Tabulka chybových kódů E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29 E30 E31 CHYBA SEKVENCE CHYBA DAT PLU CHYBA OBSLUHY PŘEKROČENÍ MAXIMÁLNÍ CENY CHYBA LAN TRAN CHYBA KOMUNIKACE CHYBA ČASU A DATA PŘEKROČENÍ LIMITU HALO NEAKTIVNÍ NUTNÝ X MÓD CHYBA NEZAPOČTENÉHO ČÍSLA CHYBA ČÁSTEČNÉHO SOUČTU CHYBA PŘÍLOHY POVINNĚ EAT IN POVINNÉ ZADÁNÍ SKLADU CHYBA ZÁSUVKY POVINNĚ ZADAT POČET HOSTŮ CHYBA VÁHY NEPOVOLENÁ OBSLUHA POVINNÉ ZADÁNÍ TÁRY POVINNÁ PENĚŽNÍ VÝČETKA OFF LINE POVINNÝ TISK ENDORSEMENT PLNÁ PAMĚŤ KLÁVESNICE POVINNÝ MEZISOUČET CHYBA AKCE CHYBA OTEVŘENÍ ÚČTU POVINNÉ ZADÁNÍ HESLA PLU NEEXISTUJE CHYBA NASTAVENÍ PORTU RS232C POUZE PŘEDVOLENÁ CENA POUZE OTEVŘENÁ CENA 8 Úvod ER-420M

13 E32 E33 E34 E35 E36 E37 E38 E39 PER PFP E42 E43 PEJ E45 POVINNÉ ZADÁNÍ ČÁSTKY POVINNÁ PLATBA CHYBNÁ FUNKCE POVINNÉ ZADÁNÍ ČÍSLA STOLU POVINNÉ ZADÁNÍ STARÉHO SALDA POVINNÉ ZADÁNÍ ČÍSLA ÚČTU POUZE JEDEN STŮL POVINNÁ VALIDACE KOREC PAPÍRU - BON CHYBA SYSTÉMU (objeví-li se tato chyba, volejte servisního technika) CHYBA ROZDĚLENÍ PAMĚTI CHYBA RUŠENÍ PLU KOREC PAPÍRU - ŽURNÁL KOREC PAPÍRU BON A ŽURNÁL ER-420M Úvod 9

14 Řídící zámek Řídící zámek má 7 pozic, do kterých jej lze přepínat pěti různými klíči. VOID OFF REG P X Z VOID Manažerské storno (klíčem) - VOID MÓD. OFF REG X Z P S Vypnuto - nelze markovat. Registrace - markování. X zprávy - náhledy. Z zprávy - vynulování. Programování. Pozn.: Poloha VOID a S není na pokladně vyznačená Servisní poloha vyhrazená pro servisní techniky. Než začnete na pokladně markovat, je nutné přihlásit pokladní obsluhu. Způsob přihlášení je popsán v kapitole Přihlášení a odhlášení obsluhy. Funkční klíče Pokladna ER-420M je dodávána s pěti různými funkčními klíči. V následující tabulce je přehled klíčů s jejich možností přepínání do jednotlivých poloh řídícího zámku. Klíč REG VOID Z P C Přepnutí do polohy OFF, REG VOID, OFF, REG, X VOID, OFF, REG, X, Z VOID, OFF, REG, X, Z, P VŠECHNY POLOHY Poznámka: Klíče lze ze zámku vyjmout pouze v poloze OFF nebo REG řídícího zámku. 10 Úvod ER-420M

15 Klávesnice Pokladna ER-420M má částečně programovatelnou klávesnici s 47 klávesami. Standardní klávesnice má 12 NLU kláves pro přímý vstup cenou ve třech vrstvách nad sebou, které lze přepínat klávesou SHIFT. Klávesy, které lze přeprogramovat jsou zobrazeny s tučným rámečkem. POSUN BON POSUN ŽURNÁL MAKRO 1 PLU KREDIT 1 VKLAD Část. Součet %1 %2 X KREDIT 2 VÝBĚR Storno BON Storno REFUND SHIFT Mezisoučet ŠEK Obsluha č. #/ NS Okamž. Storno CL HOTOVOST ER-420M Úvod 11

16 Inicializace paměti pokladny (zrušení chybového stavu bez výmazu programu a dat) VÝSTRAHA: Nesdělujte tyto informace nepovolaným osobám. Inicializaci paměti pokladny lze provést s klíčem označeným P, nebo se servisním klíčem označeným C. Inicializace paměti pokladny způsobí zrušení chybového nebo nekorektního stavu pokladny a vrátí ji do počátečního stavu. Pokud inicializaci provedete před ukončením (zaplacením) nákupu na pokladně, nebude totál nákupu zaregistrován do zpráv (uzávěrek) v paměti pokladny. Následují některé typické důvody pro inicializaci paměti pokladny: Pokladna je v neznámém stavu, a je třeba ji nastavit do definovaného stavu. Pokladna má nastavenou určitou povinnost (operaci), kterou není možné splnit. Inicializaci je nutné provést jako součást opravy pokladny nebo při hledání poruchy pokladny. Postup provedení inicializace paměti pokladny: 1. Vypněte napájení pokladny síťovým vypínačem, který je umístěn na pravé straně pokladny. 2. Řídící zámek přepněte do polohy P. 3. Při stisknuté klávese MEZISOUČET (její standardní umístění) zapněte napájení pokladny. 4. Pusťte klávesu MEZISOUČET. 5. Jakmile proběhne inicializace paměti pokladny, vytiskne se na tiskárně zpráva INITIAL CLEAR OK!. 12 Úvod ER-420M

17 Návod k obsluze Popis funkčních kláves V následující tabulce jsou uvedeny funkční klávesy. Některé z kláves nejsou nadefinovány na standardní klávesnici pokladny. Tyto klávesy Vám naprogramuje Váš servisní technik. Klávesa #/NS X Popis funkce Tato klávesa má dvě funkce: 1. Zadání nezapočítaného až osmimístného čísla, které se zapíše na blok. 2. otevření pokladní zásuvky bez prodeje. Násobení stejných položek při prodeji nebo výpočet částečné ceny. 00, 0-9, desetinná tečka Zadání číselné informace (ceny, počtu, čísla PLU atd.) v poloze REG, X, Z, VOID, nebo P řídícího zámku. POZOR: Cena se zadává vždy bez desetinné tečky! ČÁSTEČNÝ SOUČET BONSTORNO HOTOVOST ŠEK PROPLACENÍ ŠEKU Slouží pro tisk dílčích účtenek pro část nákupu. V závislosti na naprogramování pokladny může mít každá účtenka vlastní číslo nebo všechny stejné včetně souhrnného bloku s celkovou cenou. Ruší celý nákup najednou, pokud dosud nebyl zaplacen. Klávesa BONSTORNO také opravuje příslušné totály ve zprávách. Platební klávesa pro platbu hotovostí. Po stisknutí se ukončí blok a otevře se pokladní zásuvka. Pokud se použije výpočet vratné částky, zásuvka se otevře pouze tehdy, pokud přijatá částka není menší než celková ceny nákupu. Tuto klávesu lze též použít pro tzv.dodatečný výpočet nazpět. Stiskem klávesy HOTOVOST podruhé po zaplacení bloku lze blok (účtenku) vytisknout dodatečně (paměť až na 200 řádků), pokud byl tisk vypnut nebo při zapnutém tisku vytisknout duplikát účtenky. Platební klávesa pro platbu šekem. Po stisknutí se ukončí blok a otevře se pokladní zásuvka. Pokud se použije výpočet vratné částky, zásuvka se otevře pouze tehdy, pokud přijatá částka není menší než celková cena nákupu. Vrácená částka je odečtená od příslušného totálu zásuvky. Klávesa se používá při proplacení šeku hotovostí. Příslušné totály šeku a hotovosti v zásuvce jsou pak upraveny podle hodnoty šeku. ER-420M Návod k obsluze 13

18 ŠEK ENDORSEMENT KREDIT(1-8) ÚČET č. # CL OBSLUHA č.# CIZÍ MĚNA(1-4) EAT-IN, TAKE-OUT, DRIVE- THRU OKAMŽITÉ STORNO SHIFT F/S SHIFT F/S SUB F/S TEND POČET HOSTŮ # MAKRO (1-10) Klávesa slouží k tisku zprávy na šek tzv.endorsement. Pro tisk je třeba použít externí tiskárnu TM-U259. Lze naprogramovat až 10 řádků textu. Klávesy slouží k ukončení nákupu při bezhotovostní platbě kreditní kartou. Po stisknutí se ukončí blok a otevře se pokladní zásuvka. Pokud se použije výpočet vratné částky, zásuvka se otevře pouze tehdy, pokud přijatá částka není menší než celková cena nákupu. Vrácená částka je odečtená od příslušného totálu zásuvky. Klávesa slouží k otevření nového nebo známého účtu hosta (hard check) nebo účtu s položkami (soft check.). Číslo účtu může být maximálně devítimístné, účty lze také číslovat automaticky počínaje číslem 1. Do známého účtu se vstupuje zadáním jeho čísla klávesou ÚČET č.#. Klávesa (CLEAR) ruší zadanou číselnou informaci, kterou pokladna ještě nezaregistrovala nebo ke zrušení chybového hlášení. Na pokladně nelze markovat pokud není přihlášená obsluha. Přihlášení lze provést číslem obsluhy nebo tajným kódem. Registrace markování se započítává do zprávy (počítadel) právě přihlášené pokladní obsluhy. Pokladní obsluhu nelze změnit uprostřed rozmarkovaného nákupu. Pokladní se odhlašuje zadáním 0 stiskem klávesy OBSLUHA č.#, dokud se jedna obsluha neodhlásí, nelze přihlásit jinou. Platba cizí měnou je možná po klávese MEZISOUČET je-li naprogramovaný směnný kurz. Tímto kurzem je přepočítán mezisoučet totál v cizí měně se zobrazí na displeji. Pokud je přijatá částka v cizí měně vyšší než totál nákupu, vrací se hotovost v domácí měně. Totál v cizí měně je zaregistrován ve finanční uzávěrce, ale není připočten k totálu zásuvky. Klávesy slouží pro analýzu prodeje, klávesy (Eat-in, Take-out a Drivethru) se používají po MEZISOUČTU, pomocí nich lze odlišit sazbu daně (klávese se naprogramuje příslušná sazba daně). Účtenku nelze rozložit na jednotlivé klávesy (Eat-in, Take-out a Drive-thru). Tato klávesa se stiskne bezprostředně po chybně namarkované položce. Počítadla v pokladně jsou pak náležitě upravená včetně daní. Přepnutí hladin přímých kláves NLU na klávesnici. SHIFT 1=PLU 1-12 SHIFT 2=PLU SHIFT 3=PLU Klávesa přepíná status food stamp před markováním PLU, v Česku se nepoužívaná. Klávesa zobrazí částku, která je food stamp eligible, v Česku se nepoužívaná. Klávesa se používá při placení food stamp eligible položek, v Česku se nepoužívaná. Klávesou zle zadat počet hostů příslušející k účtu hosta. Makro klávesy mohou simulovat posloupnost stisknutí až 50-ti kláves. Například lze naprogramovat posloupnost kláves pro tisk zprávy včetně polohy klíče (X nebo Z) a tak zprávu spouštět stiskem jediné klávesy. 14 Návod k obsluze ER-420M

19 REFUND MODIFIKÁTOR 1-5 STARÉ SALDO VÝBĚR Klávesa slouží k vrácení (REFUNDACI) zboží, které je např.reklamované. Při vrácení zboží je zároveň vrácena i daň. Klávesy MODIFIKÁTOR mohou změnit libovolnou pozici v čísle kódu PLU a nahradit ji jinou číslicí (0-9), takto modifikovaný kód musí být v pokladně předem naprogramovaný. Klávesa slouží pro zadání hodnoty známého účtu při režimu Hard check. Lze zaregistrovat částku vybranou z pokladny např. za účelem zaplacení dodaného zboží. Příslušná finanční částka se odečte od hotovosti v zásuvce a zaregistruje se pod samostatným názvem VÝBĚR ve finanční zprávě. % 1-5 Na klávesnici pokladny lze naprogramovat až 5 procentních kláves. Každá klávesa může naprogramovaná jako procentní nebo korunová sleva nebo přirážka z položky nebo z mezisoučtu. Klávesy mohou mít předem naprogramovanou procentní sazbu, nebo mohou být otevřené pro ruční zadání hodnoty. PLU VALIDACE TISK ÚČTU AKCE VKLAD SALDO MEZISOUČET STŮL č.# BEZ DANĚ DPH (1-4) SHIFT TIP Klávesa PLU kód se používá k vyvolání známého kódu zboží z paměti pokladny. Kód PLU může mít předvolenou cenu nebo být otevřený pro vstup cenou, může být kladný nebo záporný (např. pro vracení záloh za lahve). Spuštění tisku potvrzení (VALIDACE) na externí tiskárně (TM-U295) Tiskne účet hosta nebo jeho náhled. Účet může být vytisknut na tiskárně pokladny nebo na připojené externí tiskárně. Klávesu TISK ÚČTU lze naprogramovat pro automatický tisk po zaplacení účtu. Klávesou AKCE neboli REKLAMA lze namarkovat např. pět kusů stejného zboží za cenu čtyř. Tato funkce je důležitá např. při použití skladové evidence v pokladně nebo vedené na PC. VKLAD peněz neboli tzv.ranní LIMIT se používá k zaregistrování počáteční hotovosti v pokladně. Příslušná finanční částka se přičte k hotovosti v zásuvce a zaregistruje se pod samostatným názvem VKLAD ve finanční zprávě. Klávesou se odkládá účet hosta do paměti pokladny, aby do něj bylo možné opět vstoupit (přimarkovat další objednávku). Klávesa zobrazí aktuální součet položek namarkovaných v neukončeném (nezaplaceném ) nákupu. Pokud má být použita sleva celého nákupu, je třeba před jejím zadáním stisknout klávesu MEZISOUČET. Klávesou lze zadat příslušnost účtu ke stolu, má informativní charakter. Tato klávesa ruší přiřazení položek na účtence k daňovým sazbám. Tyto klávesy invertují daňový status PLU, pokud je přiřazena daň, tak se ruší a pokud PLU daň nemá, přiřadí se příslušná sazba (DPH 1 až 4). Lze také přepínat základní sazbu DPH na sníženou. Klávesou TIP lze zaregistrovat spropitné na účtu hosta před jeho zaplacením. Částka spropitného je odečtena od totálu zásuvky příslušné pokladní obsluhy. Klávesa TIP může být naprogramovaná jako procentní nebo korunová funkce. V případě procentní sazby je tato počítána ze základu DPH, pro korunovou funkci se přičítá k totálu účtu včetně DPH. ER-420M Návod k obsluze 15

20 STORNO Klávesa slouží ke zrušení položky před zaplacením nákupu. Ke zrušení poslední namarkované položky je lépe použít klávesu OKAMŽITÉ STORNO. Pro zrušení položky po zaplacení nákupu je možné použít storno klíčem (VOID MOD) nebo klávesu REFUND. Počítadla v pokladně jsou pak náležitě upravená včetně daní. ODPAD Klávesou ODPAD lze zkorigovat stav skladu v pokladně, pokud došlo ke ztrátě nebo zkažení příslušného zboží. Klávesu je nutno stisknout před zadáním ztracené položky a stisknout ji znovu po jejím namarkování. Klávesu ODPAD lze naprogramovat pro použití pouze v poloze X řídícího zámku. Tuto klávesu nelze použít uprostřed rozmarkovaného nákupu. 16 Návod k obsluze ER-420M

21 Přihlášení a odhlášení pokladní obsluhy Způsob přihlašování pokladní obsluhy je dán nastavením v Programování vlastností systému : Vlastnost systému #2 umožňuje přímé přihlášení číslem obsluhy nebo tajným kódem lze zvolit jestli přihlášení zůstává i po zaplacení bloku (stay-down), nebo jestli se obsluha musí přihlásit pro každý nákup (pop-up). Pokud je použit způsob stay-down, je před přihlášením jiné pokladní obsluhy nejprve původní obsluhu odhlásit. Přímé přihlášení Zadejte číslo pokladní obsluhy a stiskněte klávesu OBSLUHA č. OBSLUHA č. Obsluha č.# (1-15) Odhlášení pokladní obsluhy se provede zadáním 0 (numerická klávesa nula) a stisknutím klávesy OBSLUHA č. 0 OBSLUHA č. Přihlášení tajným kódem Pro přihlášení obsluhy tajným kódem stiskněte klávesu OBSLUHA č., pak pomocí numerické klávesnice zadejte tajný kód obsluhy (max.6 čísel) a opět stiskněte klávesu OBSLUHA č. OBSLUHA č. Tajný kód obsluhy (až 6 číslic) OBSLUHA č. Odhlášení pokladní obsluhy se provede zadáním 0 (numerická klávesa nula) a stisknutím klávesy OBSLUHA č. 0 OBSLUHA č. ER-420M Návod k obsluze 17

22 Zapnutí a vypnutí tisku účtenky (pokladního bloku) 1. Přepněte řídící zámek do polohy X. 2. Pro vypnutí tisku zadejte na numerické klávesnici 9 9 a stiskněte klávesu MEZISOUČET. Pak zadejte 1 a stiskněte klávesu HOTOVOST. 9 9 MEZISOUČET 1 HOTOVOST 3. Pro zapnutí tisku zadejte na numerické klávesnici 9 9 a stiskněte klávesu MEZISOUČET. Pak zadejte 0 a stiskněte klávesu HOTOVOST. 9 9 MEZISOUČET 0 HOTOVOST 18 Návod k obsluze ER-420M

23 Markování položek na pokladně Registrace (markování) na pokladně ER-420M se provádí pomocí kláves PLU otevřených, nebo s předvolenou cenou. Na pokladně jsou vyčleněny některé kódy PLU, které jsou umístěné přímo na klávesnici. Standardně je na klávesnici 12 kláves PLU na kterých jsou ve třech vrstvách umístěné PLU č.1-12, a Jednotlivé vrstvy se přepínají zadáním čísla vrstvy a klávesou SHIFT. Pokud je třeba používat víc PLU, než je na klávesnici, lze tyto kódy markovat zadáním čísla kódu na numerické klávesnici a stisknutím klávesy PLU. Detailní přehled o prodeji jednotlivých položek v závislosti na jejich počtu a celkovém obratu je ukládán do zprávy PLU. Rovněž lze zobrazit zprávu skupin PLU v případě slučování kódů PLU do skupin. ER-420M Návod k obsluze 19

24 Markování cenou 1. Na numerické klávesnici zadejte cenu bez použití desetinné tečky. Například cenu 2,99 Kč zadejte: Stiskněte příslušnou skupinu zboží. Například klávesu PLU 1: PLU1 T1 *2.99 DPH1 *0.15 CELKEM *3.14 HOTOVOST * Markování ceny předvolené na klávesnici Klávesám PLU na klávesnici pokladny lze naprogramovat pevnou cenu. V kapitole Programování PLU v Návodu na programování pokladny je popsán způsob jak cenu naprogramovat. 1. Stiskněte klávesu PLU s naprogramovanou cenou. Například klávesa PLU 5: 5 PLU5 *1.29 CELKEM *1.29 HOTOVOST * Návod k obsluze ER-420M

25 Opakované zadání položky na klávesnici Stejné položky s předvolenou nebo otevřenou cenou mohou být namarkované víckrát za sebou pomocí opakovaného stisknutí příslušné klávesy PLU. Počet opakování se průběžně zobrazuje na displeji. 1. Na numerické klávesnici zadejte cenu bez desetinné tečky. Například zadejte cenu 2,99 Kč: Stiskněte klávesu skupiny zboží. Například PLU 1: 1 PLU1 T1 *2.99 PLU1 T1 *2.99 DPH1 *0.30 CELKEM *6.28 HOTOVOST * Pro zaregistrování druhé shodné položky stiskněte znovu klávesu stejné skupiny zboží. Například PLU 1: 1 ER-420M Návod k obsluze 21

26 Celočíselné násobení položky na klávesnici Pokud je třeba namarkovat několik shodných položek, lze pro urychlení použít celočíselné násobení. Počet lze zadat v rozmezí od 1 do za použití klávesy X. Lze násobit položky s otevřenou i předvolenou cenou. 1. Nejprve zadejte počet stejných prodávaných položek a stiskněte klávesu X. Například zadejte počet kusů 4 na numerické klávesnici a stiskněte klávesu X: 4 X 2. Zadejte jednotkovou cenu bez desetinné tečky na numerické klávesnici. Například zadejte cenu 1,99 Kč: PLU1 T1 *7.96 DPH1 *0.40 CELKEM *8.36 HOTOVOST * Stiskněte klávesu skupiny zboží. Například stiskněte PLU 1: 1 22 Návod k obsluze ER-420M

27 Neceločíselné násobení položky na klávesnici Pokud prodáváte zboží na váhu, na délku nebo objem, lze použít násobení až na 3 desetinná místa. 1. Zadejte množství s použitím desetinné tečky a stiskněte klávesu X. Například 3,75 kilogramů zboží PLU 1: X 2. Zadejte jednotkovou cenu na numerické klávesnici bez použití desetinné tečky. Například 0,99 Kč je cena za 1 kilogram: PLU1 T1 *3.71 DPH1 *0.19 CELKEM *3.90 HOTOVOST * Stiskněte klávesu skupiny zboží. Například stiskněte PLU 1: 1 ER-420M Návod k obsluze 23

28 Markování částečné ceny na klávesnici Pokud je třeba namarkovat část balení, ve kterém je několik kusů a je známá cena za celé balení (např. balení se třemi kusy má cenu 1,00 Kč) lze na pokladně vypočítat cenu za dva kusy. 1. Zadejte prodávaný počet kusů z balení a stiskněte klávesu X. Například 2 kusy z balení po 3 kusech: 2 X 2. Zadejte celkový počet kusů v balení a stiskněte klávesu X. Například v balení za 1,00 Kč jsou 3 PLU1 T1 *0.67 DPH1 *0.03 CELKEM *0.70 HOTOVOST * X 3. Zadejte jednotkovou cenu za celé balení na numerické klávesnici bez desetinné tečky. Například balení o třech kusech stojí 1,00 Kč: Pro namarkování stiskněte klávesu skupiny zboží. Například PLU 1: 1 24 Návod k obsluze ER-420M

29 Prodej jednotlivé položky Při tzv. prodeji jednotlivé položky je ihned po namarkování položky, která má status jednotlivé položky ihned ukončen nákup jako by byla stisknutá klávesa HOTOVOST. Tato funkce se používá pro urychlení v případě, že se často markuje pouze tato jediná položka, například při prodeji vstupenek kdy lze použít jak vstup cenou, tak předvolenou cenu položky. Po zaregistrování každé položky se otevře pokladní zásuvka a vytiskne se samostatný pokladní blok. Způsob naprogramování PLU je popsán v Návodu na programování v kapitole Programování PLU. 1. Stiskněte klávesu PLU se statusem jednotlivé položky a předvolenou cenou (nebo zadejte cenu pokud je otevřená). Například stiskněte PLU 6, která má status jednotlivé položky a předvolenou cenu 1,29 Kč: 6 PLU6 *1.29 CELKEM *1.29 HOTOVOST *1.29 ER-420M Návod k obsluze 25

30 Zadání otevřeného kódu PLU Pokud nemá kód PLU, který není nadefinovaný přímo na klávesnici pokladny, status předvolené ceny, je tzv. otevřený pro zadání ceny zboží. Způsob naprogramování PLU je popsán v Návodu na programování v kapitole Programování PLU. 1. Zadejte číslo kódu a stiskněte klávesu PLU. Například zadejte: 2 PLU 2. Na displeji se objeví nápis ZADEJTE CENU. Na numerické klávesnici zadejte cenu položky bez použití desetinné tečky. Například cena zboží je 2,99 Kč: PLU2 T1 *2.99 DPH1 *0.15 CELKEM *3.14 HOTOVOST * Znovu stiskněte klávesu PLU. PLU Zadání kódu PLU s předvolenou cenou 1. Zadejte číslo kódu a stiskněte klávesu PLU. Například PLU 1: 1 PLU PLU1 *1.29 CELKEM *1.29 HOTOVOST * Návod k obsluze ER-420M

31 Celočíselné násobení kódu PLU Pokud je třeba namarkovat několik stejných položek, jejichž cena je stejná a naprogramovaná v paměti pokladny, lze použít násobení celým číslem. Počet kusů lze zadat od 1 do při použití klávesy X. Lze násobit PLU s předvolenou cenou i otevřené. 1. Nejprve zadejte počet kusů, který je prodávaný a stiskněte klávesu X. Například pro prodej 4 kusů zadejte počet na numerické klávesnici a stiskněte klávesu X: 4 X 2. Zadejte číslo kódu zboží a stiskněte klávesu PLU. Například PLU 1: PLU1 T1 *7.96 DPH1 *0.40 CELKEM *8.36 HOTOVOST * PLU ER-420M Návod k obsluze 27

32 Neceločíselné násobení kódu PLU Pokud prodáváte zboží na váhu, na délky nebo za objem, lze použít násobení až na 3 desetinná místa. 1. Zadejte množství s použitím desetinné tečky a stiskněte klávesu X. Například 3,75 kilogramů zboží PLU 3: X 2. Zadejte číslo kódu zboží a stiskněte klávesu PLU. Například PLU 3: 3 PLU PLU3 T1 *11.21 DPH1 *0.56 CELKEM *11.77 HOTOVOST *11.77 Markování částečné ceny kódu PLU Pokud je třeba namarkovat část balení, ve kterém je několik kusů a je známá cena za celé balení (např. balení se třemi kusy má cenu 1,00 Kč) lze na pokladně vypočítat cenu za dva kusy. 1. Zadejte prodávaný počet kusů z balení a stiskněte klávesu X. Například 2 kusy z balení po 3 kusech: 2 X/TIME 2. Zadejte celkový počet kusů v balení a stiskněte klávesu X. Například v balení za 2,99 Kč jsou 3 kusy: 3 PLU3 T1 *1.99 DPH1 *0.10 CELKEM *2.09 HOTOVOST * Zadejte číslo kódu PLU a stiskněte klávesu PLU. Například PLU 3: 3 PLU 28 Návod k obsluze ER-420M

33 Modifikátor klávesy PLU Pokud před klávesou PLU stisknete klávesu MODIFIKÁTOR, změní se kód PLU, který je zaregistrován. Klávesu MODIFIKÁTOR lze také využít pouze jako popisný text, pokud nemění číslo kódu PLU a změníme název. V Návodu na programování kapitola Modifikátor 1-5 je popsáno jak lze změnit kód PLU a název klávesy MODIFIKÁTOR. Modifikátory mohou být: STAY DOWN uplatní se trvale, dokud není zadán jiný MODIFIKÁTOR, POP UP po položce po namarkování položky jeho platnost končí. Používá se např. pro rozlišení VELKÁ PIZZA / MALÁ PIZZA, POP UP po bloku platnost končí ukončením bloku (zaplacením účtenky) může se použít například pro přepnutí na personální položky. V Návodu na programování kapitola Programování vlastností systému je popsáno jak nastavit typ modifikátoru stay down / pop-up. Pop-Up MODIFIKÁTOR mění kód PLU 1. Stiskněte klávesu PLU s naprogramovanou cenou. Například PLU 1 s cenou 1,00 Kč Stiskněte klávesu MODIFIKÁTOR 1. Na displeji se objeví zpráva MODIFIKATOR 1. MOD 1 3. Stiskněte stejnou klávesu PLU. V tomto příkladu mění MODIFIKÁTOR 1 číslo PLU na čtvrté pozici na 1, tedy číslo #1 mění na # /11/2005 PO 8:33 PLU1 *1.00 MODIFIKATOR 1 #1001 *1.25 PLU2 *1.50 CELKEM *3.75 HOTOVOST *3.75 OBSLUHA Stiskněte další jinou klávesu PLU. V tomto příkladu se stiskne klávesa PLU 2 s cenou 1,50 Kč. ER-420M Návod k obsluze 29

ER-380M. Návod k obsluze. Verze: MUL 1.O. Překlad: AFG, spol. s r.o. 2005; změny vyhrazeny. Návod k obsluze ER-380M 1

ER-380M. Návod k obsluze. Verze: MUL 1.O. Překlad: AFG, spol. s r.o. 2005; změny vyhrazeny. Návod k obsluze ER-380M 1 ER-380M Návod k obsluze Verze: MUL 1.O Překlad: AFG, spol. s r.o. 2005; změny vyhrazeny Návod k obsluze ER-380M 1 Obsah Vybalení 3 Založení papíru do tiskárny 3 Displej 6 Chybová hlášení 8 Řídící zámek

Více

CÍGLER SOFTWARE a.s. Stručný návod k obsluze

CÍGLER SOFTWARE a.s. Stručný návod k obsluze Stručný návod k obsluze 1 PŘIHLÁŠENÍ OBSLUHY 1.1 Program spustíte dvojklikem na zástupce Prodejna S5 na ploše Windows 1.2 Otevře se okno, které vyzývá k zadání PINu, zadejte Vám přidělený číselný kód

Více

Uživatelský manuál pro pokladnu OPTIMA CR 30T

Uživatelský manuál pro pokladnu OPTIMA CR 30T Uživatelský manuál pro pokladnu OPTIMA CR 30T list číslo: 2 Obsah: 1. POPIS KLÁVESNICE... 4 1.1. ZÁKLADNÍ KLÁVESY... 4 1.2. FUNKČNÍ KLÍČE... 6 1.3. DISPLEJ POKLADNY... 6 1.3.1. Zobrazení na pokladně bez

Více

CHD 3050 - pro menší prodejny a stánky

CHD 3050 - pro menší prodejny a stánky CHD 3050 - pro menší prodejny a stánky Jednopásková elektronická registrační pokladna s rychlou a kvalitní termotiskárnou. Jedná se o spolehlivou pokladnu, vhodnou do méně náročných provozů, jako například

Více

RDS Rapid Data Systém

RDS Rapid Data Systém Návod na obsluhu pokladních a objednávkových terminálů RDS Rapid Data Systém Úvod RDS (Rapid Data Systém) je parametrický systém pokladních a objednávkových terminálů. Jednotlivé terminály mají programově

Více

Váhy jsou vybaveny přehlednou tlačítkovou klávesnicí, jejíž rozmezí (24-120 kláves) je ponecháno k variabilnímu rozložení dle přání zákazníka.

Váhy jsou vybaveny přehlednou tlačítkovou klávesnicí, jejíž rozmezí (24-120 kláves) je ponecháno k variabilnímu rozložení dle přání zákazníka. SYSTÉMOVÉ VÁHY SC II, k propojení mezi sebou a na PC Váhy řady SC mají široké spektrum možností použití, výměnu rozsáhlých informací v síti vah nebo pokladen při vážení i placení. Váhy SC lze jednoduše

Více

Manuál pro rychlé nastavení a užívání pokladny. Fasy Junior. Verze: U 1.4

Manuál pro rychlé nastavení a užívání pokladny. Fasy Junior. Verze: U 1.4 Manuál pro rychlé nastavení a užívání pokladny Fasy Junior Verze: U 1.4 Základní pokyny pro používání pokladny - Přepínání mezi módy pokladny Přepínání se provádí pomocí klávesy. Znaky módu se zobrazují

Více

MODEL MARKOVÉNÅ ZBOŽÅ... 4

MODEL MARKOVÉNÅ ZBOŽÅ... 4 MARKOVÄNÅ NA POKLADNĚ SHARP UP700... 2 PŘÅPRAVA POKLADNY K PROVOZU... 2 PřÅprava pokladnå såtě MASTER - SATELIT k provozu... 2 VypnutÅ, popř. zapnutå tisku pokladnåho låstku... 2 VOLBA POSTUPU PRO OBSLOUŽENÅ

Více

Technické parametry: rozměr (š,h,v) 43 x 45 x 29 cm - včetně pokladní zásuvky, hmotnost: 12 kg, příkon 20W (klid) 50W (tisk), 230V / 50Hz

Technické parametry: rozměr (š,h,v) 43 x 45 x 29 cm - včetně pokladní zásuvky, hmotnost: 12 kg, příkon 20W (klid) 50W (tisk), 230V / 50Hz Serd ECR 360 TF - 1.500 PLU - 64 zbožních skupin - 100 otevřených účtů (otevření, zavření, náhled detailů položek, rekapitulace, oddělení, - alfanumerická termo tiskárna (šíře - 57 mm, 10 řádků / sek.),

Více

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 1 / 9 JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 2012 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz

Více

JUNIOR u ivatelský manuál

JUNIOR u ivatelský manuál Distributor FASY produktu pro Ceskou republiku Wincor Nixdorf é s.r.o. Evropská 33a 160 00 Praha 6 Ceská Republika www.wincor-nixdorf.cz Hot Line +420 233 034 105 Fax +420 233 034 119 Info obchod.cz@wincor-nixdorf.com

Více

ELEKTRONICKÁ POKLADNA Model XE-A107WH/BK

ELEKTRONICKÁ POKLADNA Model XE-A107WH/BK ELEKTRONICKÁ POKLADNA Model XE-A107WH/BK Kopírování a přetiskování jen se souhlasem firmy NEPA Copyright: NEPA spol. s r. o. Překlad a DTP: MJ servis, spol. s r. o. Tisk: MJ servis, spol. s r. o. Upozornění

Více

Uživatelský manuál pro pokladny OPTIMA CR 10xx

Uživatelský manuál pro pokladny OPTIMA CR 10xx Uživatelský manuál pro pokladny OPTIMA CR 10xx Obsah: list číslo: 2 1. ÚVODEM...4 PŘEHLEDNÝ DISPLEJ OBSLUHY A ZÁKAZNÍKA...4 AUTOMATICKÝ VÝPOČET DPH - 8 HLADIN....4 ZÁLOHOVANÁ PAMĚŤ UMOŽŇUJE UCHOVÁNÍ ÚDAJŮ

Více

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android.

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Úvod popis funkcí softwaru. Nový doklad Ceník Kontakty Doklady Nastavení Reporty Import Export Přihlášení

Více

Registrační pokladna. AXIS distribution s.r.o. www.axis-distribution.cz

Registrační pokladna. AXIS distribution s.r.o. www.axis-distribution.cz 1 ÚVOD... 3 1 VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA... 3 2 TERMÁLNÍ PAPÍR PRO REGISTRAČNÍ POKLADNY... 4 3 INSTALACE REGISTRAČNÍ POKLADNY... 4 3.1 ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ... 4 4 POPIS REGISTRAČNÍ POKLADNY... 5 4.1 Senzor konce

Více

Manuál QPos Pokladna V1.18.1

Manuál QPos Pokladna V1.18.1 Manuál QPos Pokladna V1.18.1 OBSAH Obsah 1. QPOS dotyková pokladna... 3 2. Jak číst tento manuál... 4 2.1. Čím začít?... 4 2.2. Členění kapitol... 4 2.3. Speciální text... 4 3. První spuštění... 5 3.1.

Více

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko:

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko: UŽIVATELSKÝ MANUÁL Váha DIBAL G 310 Servisní středisko: NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ VÁHY DIBAL G-310 OBSAH 1 POPIS VÁHY... 1 2 ÚVOD... 2 2.1 CHARAKTERISTIKA... 2 2.2 INSTALACE VÁHY... 2 2.3 ÚDRŽBA... 2 2.4 ZAPNUTÍ

Více

Nové funkcé programu TRIFID 2015

Nové funkcé programu TRIFID 2015 Nové funkcé programu TRIFID 2015 Popis rozdílů verze 6.30 oproti verzi 6.20 Třetí sazba DPH V případě potřeby je možné nastavit program pro použití třech sazeb DPH (pro rok 2015 jsou do druhé snížené sazby

Více

CENÍK REGISTRAČNÍCH POKLADEN. Platnost od 10.1.2012

CENÍK REGISTRAČNÍCH POKLADEN. Platnost od 10.1.2012 CENÍK REGISTRAČNÍCH POKLADEN XE-A102 XE-A102 Počet skupin zboží: 8, počet PLU 50, jednopásková numerická tiskárna (1x57mm), pokladní zásuvka 3B/5M (vyjímatelný mincovník), pokladna umožňuje zavedení měny

Více

Příručka k programu Wkasa Obchodní verze

Příručka k programu Wkasa Obchodní verze Příručka k programu Wkasa Obchodní verze Obsah : I. Instalace...3 1. Instalace...3 II. Objednávka ostré verze, licence...7 III. Příručka obsluhy...9 1. Spouštění programu, přihlášení...9 2. Základní prodej...9

Více

Peněžní šuplík a tržby Materiál pro samostudium +1688

Peněžní šuplík a tržby Materiál pro samostudium +1688 Peněžní šuplík a tržby Materiál pro samostudium +1688 22.11.2012 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 19.8.2015 2 Peněžní šuplík a tržby Peněžní šuplík a tržby Obsah Peněžní šuplík... 3 Logika nastavení...

Více

Příručka k programu Wkasa Restaurační verze

Příručka k programu Wkasa Restaurační verze Příručka k programu Wkasa Restaurační verze Obsah : I. Instalace...3 1. Instalace...3 II. Objednávka ostré verze, licence...7 III. Příručka obsluhy...9 1. Spouštění programu, přihlášení...9 2. Základní

Více

Registrační pokladna ER 5200 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Registrační pokladna ER 5200 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Registrační pokladna ER 5200 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 300983R0 / 300983 Leden 2006 FASY ER 5200 iii Úvod Gratulujeme vám k zakoupení registrační pokladny FASY ER 5200. Model ER 5200 vám pomůže při správě vaší

Více

Verze 2.096, 2007, vypracoval: SYSTEM-COMMERCE s.r.o., Opava Výhradní dovozce pro ČR a SR

Verze 2.096, 2007, vypracoval: SYSTEM-COMMERCE s.r.o., Opava Výhradní dovozce pro ČR a SR Verze 2096, 2007, vypracoval: SYSTEM-COMMERCE sro, Opava Výhradní dovozce pro ČR a SR SYSTEM-COMMERCE sro SYSTEM-COMMERCE sro strana -28 SERD ECR 40T/42T strana 28 SERD ECR 40T/42T strana 1 10 PŘÍPOJNÉ

Více

SE-S10. Elektronická registrační pokladna. Uživatelská příručka

SE-S10. Elektronická registrační pokladna. Uživatelská příručka SE-S10 Elektronická registrační pokladna Uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení elektronické kontrolní pokladny CASIO SE-S10. Dříve, než přistoupíte k její obsluze, prostudujte si pečlivě tento

Více

ER 5300 u ivatelský manuál. www.fasy.com

ER 5300 u ivatelský manuál. www.fasy.com Distributor FASY produktu pro Ceskou republiku Wincor Nixdorf s.r.o. Evropská 33a 160 00 Praha 6 Ceská Republika www.wincor-nixdorf.cz Hot Line +420 233 034 105 Fax +420 233 034 119 Info obchod.cz@wincor-nixdorf.com

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

Změna sazby DPH na Fiskální tiskárně OKPrint

Změna sazby DPH na Fiskální tiskárně OKPrint Změna sazby DPH na Fiskální tiskárně OKPrint Postup změny snížené sazby DPH na tiskárně OKPrint080 pokud je připojena k programu Money S3, nebo Money S3 Kasa Professional 1. Fiskalizovaná tiskárna To znamená,

Více

Úvod. Tlačítka. Typ baterie

Úvod. Tlačítka. Typ baterie Math Professor Úvod Kalkulačka je určena dětem jako pomůcka k výuce matematiky. Pomáhá trénovat mozek k rychlejším výpočtům, budovat logické myšlení a zdokonalovat paměť. Tlačítka Stiskněte pro vstup do

Více

Výdej na táře. Rozdělení expedice. Obsah

Výdej na táře. Rozdělení expedice. Obsah Rozdělení expedice Obsah Výdej na táře...1 Rozdělení expedice...1 Spuštění expedice...2 Menu modulu Výdejní místo...3...4 Nekonečná účtenka...4 Vyhledávání zboží...5 Změna množství...7 Výdej IPL...8 Dobírání

Více

ORDERMAN Uživatelská příručka

ORDERMAN Uživatelská příručka ORDERMAN Uživatelská příručka Objednávky Platba Rychlost Spolehlivost Operativnost A l t o P r a h a s. r. o. O B S A H 1. Obecné seznámení 01 2. Markování 02 3. Manipulace s potvrzenou objednávkou 05

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Zrušení povinnosti zavedení registračních pokladen

Zrušení povinnosti zavedení registračních pokladen Vážení uživatelé systémů Mefisto GOURMET, GOURMET+, HOTEL, HOTEL +, GRAND a SPA, od 1.1.2008 dochází ke změně některých zákonů týkajících se fungování našich aplikací. Mezi hlavní změny patří: - zrušení

Více

ELEKTRONICKÁ REGISTRAČNÍ POKLADNA MODEL CHD 5010T. MALOOBCHODNÍ A RESTAURAČNÍ SYSTÉM (+fiskální verze) OPERAČNÍ MANUÁL

ELEKTRONICKÁ REGISTRAČNÍ POKLADNA MODEL CHD 5010T. MALOOBCHODNÍ A RESTAURAČNÍ SYSTÉM (+fiskální verze) OPERAČNÍ MANUÁL ELEKTRONICKÁ REGISTRAČNÍ POKLADNA MODEL CHD 5010T MALOOBCHODNÍ A RESTAURAČNÍ SYSTÉM (+fiskální verze) OPERAČNÍ MANUÁL ELEKTRONICKÁ REGISTRAČNÍ POKLADNA MODEL CHD 5010T MALOOBCHODNÍ A RESTAURAČNÍ SYSTÉM

Více

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka (1) vložení přihlašovacího jména (2) vložení přihlašovacího hesla (3) vstup do objednávání jídel (4) zobrazení jídelníčku bez přihlášení (5)

Více

Návod na obsluhu odbavovací jednotky (pokladny) v autobusech SOR

Návod na obsluhu odbavovací jednotky (pokladny) v autobusech SOR Návod na obsluhu odbavovací jednotky (pokladny) v autobusech SOR Odbavovací jednotka je umístěna u předních dveří autobusu. Umožňuje tisk jízdenek a čtení OpenCard. K její obsluze slouží dotykový displej

Více

Euro-2000TE Alpha Uživatelská příručka

Euro-2000TE Alpha Uživatelská příručka Euro-2000TE Alpha Uživatelská příručka Tato příručka neprošla jazykovou úpravou. Tato příručka, stejně jako kterákoliv její část nesmí být kopírovaná, rozmnožovaná, ani jinak šířená bez souhlasu vydavatele.

Více

SEP system s.r.o. Suderova 802/4,709 00 Ostrava www.sepsystem.cz. PC pokladna TigoPos. Manual TigoPos 1/12

SEP system s.r.o. Suderova 802/4,709 00 Ostrava www.sepsystem.cz. PC pokladna TigoPos. Manual TigoPos 1/12 PC pokladna TigoPos 1/12 Úvod Pokladna TigoPos slouží ve spolupráci s programem J2 sklad k rychlému prodeji zboží. Při využití periferií jako jsou bankovní tiskárny, snímače čárových kódů, dotykové monitory

Více

P o č í t a c í v á h a KPZ 2-04E-3

P o č í t a c í v á h a KPZ 2-04E-3 Vysoce přesná P o č í t a c í v á h a KPZ 2-04E-3 Vnitřní dělení až 1/ 600.000 Rozlišení na displeji až 1/ 30.000 dílků Robustní konstrukce 3 přehledné displeje Funkce sčítání Příznivá cena Manuální tára

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PROGRAMOVACÍ PŘÍRUČKA SERD ECR 726plus

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PROGRAMOVACÍ PŘÍRUČKA SERD ECR 726plus SYSTEM-COMMERCE sro strana -1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PROGRAMOVACÍ PŘÍRUČKA SERD ECR 726plus Verze 204, 2003, vypracoval: SYSTEM-COMMERCE sro, Opava výhradní dovozce pro ČR a SR SYSTEM-COMMERCE sro strana

Více

Společnost pro elektronické aplikace. SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10

Společnost pro elektronické aplikace. SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10 Společnost pro elektronické aplikace SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Výstup 1. Výstup

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID V současné verzi je možné ovládat pouze klasický prodej, funkce pro variantu GASTRO (účtování na jednotlivé stoly, tisk do kuchyně) jsou zatím ve vývoji. Nastavení

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Uživatelský manuál Popis postupu tankování u ČS AVK. Poslední revize: 13.11.2011 Autor: Ing Jan Šrámek

Uživatelský manuál Popis postupu tankování u ČS AVK. Poslední revize: 13.11.2011 Autor: Ing Jan Šrámek Uživatelský manuál Popis postupu tankování u ČS AVK Poslední revize: 13.11.2011 Autor: Ing Jan Šrámek Obsah 1 Obecný popis uživatelských částí... 1 2 Jednotlivé typy odbavení... 2 2.1 Úvodní obrazovka...

Více

Euro-500T Handy Euro-500TX Handy

Euro-500T Handy Euro-500TX Handy a.s. Euro-500T/TX Handy Euro-500T Handy Euro-500TX Handy Návod k použití Verze 21 Tato příručka neprošla jazykovou úpravou. Tato příručka, stejně jako jakákoliv její část, nesmí být kopírovaná, rozmnožovaná,

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

Hromadné platby - inkaso

Hromadné platby - inkaso Hromadné platby - inkaso Modul Hromadné platby složí k výpočtu platby (přeplatku/nedoplatku), kterou má zaplatit a) strávník - ve formě inkasa / sporožira / složenky, b) jídelna - ve formě hromadného příkazu

Více

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD Přihlášení a Registrace Copyright 2012 LG Electronics. All Rights Reserved. 01. Stlačením tlačítka Home na dálkovém ovladači spustíte úvodní obrazovku LG Smart TV. 01A. V

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "Konsignační skaldy" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů ma př. zboží od různých dodavatelů,

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Průmyslové provedení. EU ověřitelná třída

Průmyslové provedení. EU ověřitelná třída Počítací váha typu KPZ 2E-06 / 56 EU ověřitelná třída Průmyslové provedení Jednoduchá k ovládání Kaacita do 500 kg Vysoký indikátorový stativ 25 mm LCD Indikátor 100 % Tára 230V Napájení Akumulátor RS232

Více

www.ansystems.cz SW pokladna s intuitivním ovládáním, jednoduchým nastavením a rychlým zaškolením obsluhy

www.ansystems.cz SW pokladna s intuitivním ovládáním, jednoduchým nastavením a rychlým zaškolením obsluhy Celkem před slevou Přehled prodeje za doklad Editační pole pro práci zadávání informací o prodeji Numerická klávesnice libovolné informace na skladové kartě - Artikl, EAN, MATCH, Cena, Název, Značka SW

Více

JAK AKTUALIZOVAT APLIKACI E-PAY BY EDENRED

JAK AKTUALIZOVAT APLIKACI E-PAY BY EDENRED JAK AKTUALIZOVAT APLIKACI E-PAY BY EDENRED Postup aktualizace E-Pay by Edenred závisí na tom, zda máte zařízení, na kterém již byla aplikace předinstalována (pokračujete v návodu na kapitolu 2) nebo zda

Více

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42)

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) - 1/9-1. Příjmy Účtování o příjmech (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) 1.1. Prodej a jiné příjmy (par. 7) Tímto příkazem lze zaúčtovat veškeré příjmy pokud požadujete, aby je program považoval za daňově

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 67 79

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 67 79 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Obj. č.: 95 67 79 Kapesní kalkulačka, která Vám poslouží k doplnění Vašeho osobního počítače nebo notebooku (a to zvláště) o pohodlnou číslicovou klávesnici, připojíte-li tuto

Více

Obsah. Provedení pro Českou republiku: Odborný metrologický posudek č. 8012-ME-50051-10 ze dne 25.3.2010

Obsah. Provedení pro Českou republiku: Odborný metrologický posudek č. 8012-ME-50051-10 ze dne 25.3.2010 1 Obsah Displej a ovládací prvky taxametru 3 Zapnutí taxametru 3 Příplatky 3 Kasa 3 Volný 4 Smluvní jízda 5 Součtová počítadla 6 Začátek směny 6 Mód mezi směnami 7 Datum a čas 8 Vypnutí taxametru 8 Všeobecné

Více

Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012

Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012 Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012 Úvod Novela zákona 235/2004 o dani z přidané hodnoty, která vstoupila v platnost od 1.4.2011, stanovila v 92 režim pro přenesení daňové povinnosti

Více

ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3

ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3 ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3 Program Vývojové prostředí RJK Řízení automatické kotelny počítač ESRAK 02.3 je určen k řízení oběhových čerpadel, směšovacích ventilů, zónových ventilů, bojlerů,

Více

Číslicový zobrazovač CZ 5.7

Číslicový zobrazovač CZ 5.7 Určení - Číslicový zobrazovač CZ 5.7 pro zobrazování libovolné veličiny, kterou lze převést na elektrický signál, přednostně 4 až 20 ma. Zobrazovaná veličina může být až čtyřmístná, s libovolnou polohou

Více

CO JE VODAFONE EPOKLADNA?

CO JE VODAFONE EPOKLADNA? CO JE VODAFONE EPOKLADNA? Elektronický prodejní systém využívající různé platební metody. Řešení pro živnostníky, drobné obchodníky a prodejny. Vodafone epokladna : Hlavní strana VÝHODY V KOSTCE: Elektronicky

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02%

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02% Číslicový otáčkoměr TD 5.2A varianta pro napojení na řídící systém SIMATIC zakázka Vítkovice - neplatí kapitola o programování, tento typ nelze programovat ani z klávesnice ani po seriové lince z PC. Určení

Více

Obsah. Schválené podle typu ES schválení 2004/22/ES: pls. odkazují na zadní straně manuálu

Obsah. Schválené podle typu ES schválení 2004/22/ES: pls. odkazují na zadní straně manuálu 1 Obsah Displej a ovládací prvky taxametru 3 Zapnutí taxametru 3 Příplatky 4 Kasa 4 Volný 4 Smluvní jízda 6 Součtová počítadla 7 Začátek směny 7 Mód mezi směnami 8 Datum a čas 9 Vypnutí taxametru 9 Všeobecné

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SERD ECR 360/362TF(restaurační), 579R, 396F 649F (396Fplus) (RESTAURAČNÍ POKLADNY)

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SERD ECR 360/362TF(restaurační), 579R, 396F 649F (396Fplus) (RESTAURAČNÍ POKLADNY) SYSTEM-COMMERCE sro strana -1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SERD ECR 360/362TF(restaurační), 579R, 396F 649F (396Fplus) (RESTAURAČNÍ POKLADNY) Verze 2094, 2006, vypracoval: (fiskální verze 2051) SYSTEM-COMMERCE

Více

VAR-NET INTEGRAL. verze 0.1. Manuál používání docházkovému terminálu

VAR-NET INTEGRAL. verze 0.1. Manuál používání docházkovému terminálu verze 0.1 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 655 (pracovní doba 7:30 15:00) www.variant.cz isb@variant.cz Tato dokumentace je vytvořena pro

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Pokladní systémy Společná pro celou sadu oblast

Více

BOOK Programovatelný zesilovač

BOOK Programovatelný zesilovač BOOK Programovatelný zesilovač Programovatelný zesilovač BOOK slouží k přímému zesílení DB-T, DAB, FM a analogových signálů v hlavních stanicích menších STA. 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY Rychlé a jednoduché

Více

Precizní počítací Váha

Precizní počítací Váha Precizní počítací Váha CTS-3000 / CTS-6000 Uživatelský Manuál OBSAH I. Souhrn ------------------------------------------------------------(1) II. Bezpečnostní opatření před použitím váhy ----------(1)

Více

Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E. Mobilní vážení? Šetří Váš čas a Vaše peníze! Za příplatek: Vestavěná tiskárna

Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E. Mobilní vážení? Šetří Váš čas a Vaše peníze! Za příplatek: Vestavěná tiskárna Kvalitní německá konstrukce Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E Váživost až 1500 kg Mobilní vážení = úspora času Nezávislý na napájení z el. sítě Robustní konstrukce Velký

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány.

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány. Příloha 5 Výroba a zadávání reklamních obrázků Program umožňuje zobrazovat až 10 reklamních obrázků na monitorech. Obrázky musí splňovat následující parametry: velikost 640 x 480 pixelů formát BMP s 16

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

Tisk dokumentů na VŠPJ

Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ je zabezpečený. Úlohy, které si pošlete k tisku, se vytisknou teprve ve chvíli, kdy přiložíte svoji ISIC kartu ke kopírce. Úlohu si můžete vytisknout na kterékoli

Více

Manuál pokladna A3POS

Manuál pokladna A3POS Manuál pokladna A3POS 1 Obsah 1. Ovládání programu... 3 1.1. Spuštění programu... 3 1.2. Ukončení programu... 3 2. Prodej... 3 2.1. Vyhledání artiklu... 3 2.2. Výběr artiklu... 5 2.3. Sleva... 6 2.4. Nová

Více

Novinky programu POSKA. !!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky!!!

Novinky programu POSKA. !!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky!!! Novinky programu POSKA!!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky!!! Novinky verze POS 1.00.44 k 2.2.2014 Pro prodejnu 530 ve Velkém Meziříčí je možné zakládat pohyby, které

Více

CENÍK VAH. ceny jsou platné od 1.5.2010 a uvedeny bez DPH. dílek popis technický popis rozměry obrázek. Rozměry vážící plošiny: 23x18cm

CENÍK VAH. ceny jsou platné od 1.5.2010 a uvedeny bez DPH. dílek popis technický popis rozměry obrázek. Rozměry vážící plošiny: 23x18cm Obchodní váhy - bez výpočtu ceny DIGI DS 500 S 1,5kg 1-111-0035 Dílek: 0,5 g DIGI DS 500 S 3kg 1-111-0036 Dílek: 1 g DIGI DS 500 S 6kg 1-111-0037 Dílek: 2 g DIGI DS 500 S 15kg 1-111-0038 Dílek: 5 g DIGI

Více

Euro-2500TX. Uživatelská příručka

Euro-2500TX. Uživatelská příručka Euro-2500TX Uživatelská příručka Tato příručka neprošla jazykovou úpravou. Tato příručka, stejně jako kterákoliv její část nesmí být kopírovaná, rozmnožovaná, ani jinak šířená bez souhlasu vydavatele.

Více

Vizualizace a evidence výroby a prostojů

Vizualizace a evidence výroby a prostojů Vizualizace a evidence výroby a prostojů v1.00 Aplikace informuje o aktuálním počtu a historii vyrobených kusů jednotlivých výrobků jednotlivých linek, eviduje prostoje a pracovníky kteří linku obsluhovali

Více

Euro-2000T Alpha Uživatelská příručka

Euro-2000T Alpha Uživatelská příručka Euro-2000T Alpha Uživatelská příručka Tato příručka neprošla jazykovou úpravou. Tato příručka, stejně jako kterákoliv její část nesmí být kopírovaná, rozmnožovaná, ani jinak šířená bez souhlasu vydavatele.

Více

Video adaptér MI1232

Video adaptér MI1232 Video adaptér MI1232 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených navigačním systémem Comand APS NTG1 a NTG2 Montážní příručka Informace

Více

Návod k použití MW 911P2 S-567-01

Návod k použití MW 911P2 S-567-01 Návod k použití MW 911P2 S-567-01 2 3 cz czz Spotřebič není dovoleno používat pro živnostenské účely. Spotřebič je určen výlučně pro použití v domácnosti. Maximální nosnost: 2000 g / 5 Ib Tento návod na

Více

Jak snadno počítat? KALKULAČKY. Legenda

Jak snadno počítat? KALKULAČKY. Legenda KALKULAČKY Ibico KALKULAČKY Jak snadno počítat? Kalkulačky představují pomoc v kanceláři i na služební cestě. Profesionální kalkulačky IBICO přizpůsobené potřebám obchodníků, účetních, pracovníků v logistice,

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

S telefonem šetřím svůj čas a peníze VODAFONE. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300

S telefonem šetřím svůj čas a peníze VODAFONE. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300 S telefonem šetřím svůj čas a peníze VODAFONE www.csob.cz Infolinka 800 300 300 Vážený kliente, do rukou se vám dostává brožura, v níž najdete vše, co potřebujete vědět o jednotlivých službách, které můžete

Více

Sklady Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky

Sklady  Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky Sklady Zadání nového pohybu. Po stisknutí se zpřístupní seznam pohybů, ze kterého se vybírá typ pohybu (inventurní přebytek, manko, příjemka nebo výdejka, odpis škody). Pokud se při pořizování výdejky

Více

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF TR 635 top TERMINA 1kanálové týdenní spínací hodiny Podle verze je výrobcem přednastaven čas a pravidlo přepínání letního a zimního času. Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek Stav kontaktů relé

Více

DENT 10.1 popis novinek

DENT 10.1 popis novinek DENT 10.1 popis novinek 1. Zaokrouhlování cen zakázek (změny vynucené zrušením deseti a dvacetihaléřů) doporučený postup přechodu viz příloha V důsledku zrušení deseti a dvacetihaléřů je nutné provádět

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace

HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace OBSAH 1. Vyúčtování... 3 2. Rozdělení účtu/přesun položek... 6 3. Check-out... 7 4. Předčasný Check-out... 10 5. Otevření účtu... 11 2 1. Vyúčtování

Více

Uživatelský manuál. POS systém. Návod na obsluhu CONTO POKLADNÍ SYSTÉM. 2009-2015 CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o.

Uživatelský manuál. POS systém. Návod na obsluhu CONTO POKLADNÍ SYSTÉM. 2009-2015 CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o. Uživatelský manuál POS systém Návod na obsluhu 2009-2015 CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o. Změny v manuálu a technické změny vyhrazeny Další informace na www.consulta.cz Strana 1 / 26 Verze 1.2.5.0 ... nový

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SERD ECR 39T,360T,360TF,362T,362TF,549,579 (OBCHODNÍ POKLADNY)

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SERD ECR 39T,360T,360TF,362T,362TF,549,579 (OBCHODNÍ POKLADNY) SYSTEM-COMMERCE sro strana -1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SERD ECR 39T,360T,360TF,362T,362TF,549,579 (OBCHODNÍ POKLADNY) Verze 2094, 2006, vypracoval: (fiskální verze 2051) SYSTEM-COMMERCE sro, Opava výhradní

Více

Internetový portál Come Automaty

Internetový portál Come Automaty Manuál pro kartový účet Autor dokumentu: Roman Banar Verze dokumentu: 1.0 (20.1.2009) Status dokumentu: Dokončeno Obsah 1 Kartový účet...3 1.1 Přihlášení do kartového účtu...3 1.2 Historie operací...3

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více