MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss TLX Pro Web Server. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss TLX Pro Web Server. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss TLX Pro Web Server Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS

2 Obsah Obsah 1. Úvod 5 Úvod 5 Zřeknutí se odpovědnosti 5 Seznam zkratek 6 Požadavky na systém 6 2. Začínáme 8 Přístup a počáteční nastavení 8 Průvodce nastavením 9 Provoz 14 Struktura serveru Web Server 14 Zobrazení elektrárny, skupiny a střídačů 15 Úrovně zabezpečení 16 Změna jazyka 17 Kompatibilita v sítích s dalšími střídači TripleLynx Pro 17 Správa protokolovaných dat prostřednictvím integrovaného serveru Web Server 17 Grafy 17 Export protokolovaných dat 18 Upozornění na výnos a události 18 Uložení na webový portál nebo na FTP server Zobrazení 19 Přehled [0] [Elektrárna, Skupiny, Střídač] 19 Grafy [0] [Elektrárna, Skupiny, Střídač] 19 Zobrazení elektrárny 19 Zobrazení skupiny 20 Zobrazení střídače Stav 22 Stav 22 Okolní podmínky [0] [Střídač] 22 Fotovoltaika [0] [Střídač] 22 FV - aktuální hodnoty [0] [Střídač] 22 FV - maximální hodnoty [0] [Střídač] 22 Příkon DC strany [0] [Střídač] 22 Izolační odpor [0] [Střídač] 23 FV konfigurace [1] [Střídač] 23 AC síť [0] [Střídač] 23 Aktuální hodnoty [0] [Střídač] 23 L _48 1

3 Obsah Maximální hodnoty [0] [Střídač] 23 Sledování reziduálního proudu [0] [Střídač] 23 Správa sítě [0] [Střídač] 23 Jalový výkon [1] [Elektrárna] 24 Střídač [0] [Střídač] 24 Obecné [0] [Střídač] 24 Napětí DC sběrnice [1] [Střídač] 24 Teploty desek s plošnými spoji [0] [Střídač] 24 Otáčky ventilátorů [1] [Střídač] 25 Teploty výkonových stupňů [0] [Střídač] 25 Kat. číslo a sériové číslo desky plošných spojů [0] [Střídač] 25 Verze softwaru desky plošných spojů [0] [Střídač] 25 Doba provozu [1] [Střídač] 25 Verze softwaru [0] [Elektrárna] 25 Stav odesílání dat [0] [Elektrárna] 25 Vychýlení FV [0] [Elektrárna, Střídač] 26 Stav elektrárny [0] [Elektrárna] Protokol 28 Protokolování 28 Obecné [0] [Elektrárna, Střídač] 28 Omezení výkonu [1] [Střídač] 28 Protokol dat [0] [Střídač] 29 Protokol výroby [0] [Elektrárna, Střídač] 29 Protokol osvitu [0] [Elektrárna, Střídač] 30 Protokol událostí [0] [Střídač] 30 Změnit protokol [1] [Střídač] 30 Protokol správy sítě [0] [Elektrárna, Střídač] 31 Jalový výkon [0] [Střídač] Nastavení 32 Kalibrace [0] [Elektrárna, Střídač] 32 Snímače [0] [Elektrárna, Střídač] 32 FV pole [0] [Střídač] 32 Prostředí [0] [Elektrárna, Střídač] 33 Komunikace [0][Elektrárna, Střídač] 33 RS485 [0] [Střídač] 34 Nastavení IP [0] [Střídač] 34 Komunikační kanál [0] [Elektrárna] 35 Nastavení GPRS [0] [Elektrárna] 35 2 L _48

4 Obsah Nastavení SMTP [0] [Elektrárna] 36 Uložení do datového skladu [0] [Elektrárna] / na FTP server 37 Vzdálený přístup [2] [Střídač] 38 Relé [0] [Střídač] 39 Funkce relé Poplach [0] [Střídač] 39 Funkce relé Vlastní spotřeba [0] [Střídač] 39 Detaily střídače [0] [Střídač] 40 Obecné [0] [Střídač] 40 Datum a čas [0] [Elektrárna, Střídač] 41 Protokolování [0] [Střídač] 42 Interval protokolování [0] [Střídač] 42 Kapacita protokolování [0][Střídač] 42 Vymazat protokoly [1] [Střídač] 42 Správa sítě [1] [Elektrárna] 43 Obecné [1] [Elektrárna] 43 Konfigurace relé [1] [Elektrárna] 44 Křivky žádané hodnoty [1] [Elektrárna] 44 Hodnoty snížení [1] [Elektrárna] 46 Zasílání zpráv [0] [Elektrárna, Střídač] 47 Příjemce [0] [Elektrárna] 47 Výnos [0] [Elektrárna] 48 Odeslat do DS [0] [Elektrárna] 49 Výkonový poměr [0] [Elektrárna] 50 Chyba komunikace [0] [Elektrárna] 51 Přepsání dat [0] [Elektrárna] 51 Stav elektrárny [0] [Elektrárna] 51 Datum a čas [0] [Elektrárna] 54 Zabezpečení [0] [Elektrárna, Střídač] 54 Detaily nastavení [0] [Elektrárna, Střídač] 55 Detaily [0] [Střídač] 55 10min. stř. napětí [2] [Střídač] 55 ROCOF [2] [Střídač] 55 FV konfigurace [1] [Střídač] 56 Servis [1] [Plant] 57 Replikovat [1] [Elektrárna] 57 Záloha nastavení [1] [Střídač] 57 Zpráva o nastavení [1] [Střídač] 58 Webový server [0] [Elektrárna] 59 Admin [0] [Plant] 59 L _48 3

5 Obsah Uživatelé [0] [Elektrárna] 59 Profily [0] [Elektrárna] 60 Detaily elektrárny [0] [Elektrárna, Střídač] 60 Vychýlení FV [0] [Elektrárna, Střídač] Vzdálené připojení 63 Vzdálené připojení Dodatek A - Mapa serveru 64 Zobrazení elektrárny 64 Zobrazení skupiny 68 Zobrazení střídače 69 4 L _48

6 1. Úvod 1. Úvod Úvod Tato příručka obsahuje pokyny pro přístroj TripleLynx Pro Web Server a způsob jeho použití. Nejnovější informace naleznete v oblasti se soubory ke stažení na V kapitole Vzdálené připojení jsou uvedeny informace o přístupu prostřednictvím Internetu. V kapitole Začínáme je vysvětleno počáteční nastavení a provoz serveru Web Server. Ve zbývajících kapitolách jsou popsány funkce v jednotlivých menu. V závěrečné kapitole, Mapa serveru, je uveden přehled všech položek menu Zřeknutí se odpovědnosti Autorská práva a omezení odpovědnosti Použitím tohoto návodu uživatel vyjadřuje souhlas s tím, že zde obsažené informace budou použity výhradně pro zařízení od společnosti Danfoss nebo zařízení od jiných dodavatelů, pokud bude toto zařízení komunikovat se zařízením Danfoss prostřednictvím sériového komunikačního spojení pomocí sítě Ethernet. Společnost Danfoss nezaručuje, že softwarový program vytvořený podle pravidel uvedených v tomto návodu bude správně fungovat v jakémkoli fyzickém, hardwarovém nebo softwarovém prostředí. Společnost Danfoss neponese v žádném případě odpovědnost za přímé, nepřímé, speciální, náhodné nebo následné škody vzniklé na základě použití informací obsažených v tomto návodu nebo na základě nemožnosti tyto informace použít; speciálně neponese společnost Danfoss odpovědnost za žádné náklady včetně, mimo jiné, nákladů vzniklých v důsledku ztráty zisku nebo příjmů, ztráty nebo poškození vybavení, ztráty počítačových programů, ztráty dat, nákladů na jejich nahrazení nebo nároků třetích stran. Názvy produktů a společností uvedené v příručce mohou být registrovanými ochrannými značkami příslušných vlastníků. Nepoužívejte data shromážděná střídačem pro účely fakturace. Data shromážděná střídačem TripleLynx ohledně výkonu generovaného FV elektrárnou se mohou lišit od údajů na elektroměru až o 3 %. Hodnoty jsou počítány podle činného výkonu, není-li uvedeno jinak. L _48 5

7 1. Úvod 1 Symbol Vysvětlující poznámka Kurzíva 1) Označuje odkaz na část návodu. 2) Kurzíva se rovněž používá k označení provozního režimu, např. režimu Připojení. [ ] použité v textu 1) V závorkách je uvedena cesta v menu. 2) V závorkách jsou rovněž uvedeny zkratky, např. [kw]. [x] jako horní index v nadpisech Označuje úroveň zabezpečení. [Elektrárna] Položka menu dostupná na úrovni elektrárny. [Skupina] Položka menu dostupná na úrovni skupiny nebo výše. [Střídač] Položka menu dostupná na úrovni střídače nebo výše. Označuje krok v menu. Poznámka, užitečné informace. Varování, důležité bezpečnostní informace. #... # Název elektrárny, skupiny nebo střídače ve zprávě SMS nebo u, např. #název elektrárny#. Mapa menu Symbol [x] Tabulka 1.1: Symboly Vysvětlující poznámka Označuje dílčí menu. Definuje aktuální úroveň zabezpečení. x může nabývat hodnot Seznam zkratek APN Uložení do DS DHCP DNO DNS FF FTP GPRS GSM ISP LAN MAC P PLA PNOM Power PSTC Power PR Q RCMU ROCOF RTC S SIM SMTP SW Požadavky na systém Název přístupového bodu (Access point name) (pro GPRS) Uložení zaznamenaných dat střídače do datového skladu pomocí webového portálu Protokol pro dynamickou konfiguraci hostitele (Dynamic Host Configuration Protocol) dynamické přiřazování IP adres Operátor distribuční sítě (Distribution Network Operator) Systém doménových názvů (Domain Name System) Faktor vyplnění (Fill Factor) Protokol pro přenos souborů (File Transfer Protocol) Služba přenosu paketů (General Packet Radio Service) Globální systém pro mobilní komunikace (Global System for Mobile communications) Poskytovatel internetových služeb (Internet Service Provider) Místní síť (Local Area Network) Řízení přístupu k médiím (Media Access Control), jedinečné hardwarové číslo střídače P je symbol skutečného výkonu a měří se ve wattech (W). Nastavení úrovně výkonu (Power level adjustment) Jmenovité podmínky Standardní testovací podmínky Výkonový poměr (Performance Ratio) Q je symbol jalového výkonu a měří se v jalových voltampérech (VAr). Jednotka pro monitorování zbytkového proudu (Residual Current Monitoring Unit) Rychlost změny kmitočtu (Rate Of Change Of Frequency) Hodiny reálného času (Real Time Clock) S je symbol zdánlivého výkonu a měří se ve voltampérech (VA). Identifikační modul účastníka (Subscriber Identity Module) Jednoduchý protokol pro přenos pošty (Simple Mail Transfer Protocol) Software TripleLynx Pro Web Server lze ovládat výhradně pomocí webového prohlížeče (Internet Explorer od verze 5 nebo Firefox od verze 2), buď pomocí - přímého přístupu prostřednictvím počítačového připojení pomocí rozhraní sítě Ethernet na komunikační desce (viz Přístup ke střídači TripleLynx), nebo - vzdáleného přístupu prostřednictvím Internetu (viz Vzdálené připojení). Ve všech jazykových verzích jsou podporovány následující znaky, které je možné zadat prostřednictvím serveru Web Server: 6 L _48

8 1. Úvod Písmena abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Velká písmena ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Číslice Speciální % Pozor! V názvu střídače nelze použít mezery. 1 V názvech elektrárny, skupiny střídačů nebo střídače lze použít pouze následující znaky: Písmena abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Velká písmena ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Číslice Speciální znaky - _. Pozor! V názvu střídače nelze použít mezery. L _48 7

9 2. Začínáme 2. Začínáme Přístup a počáteční nastavení Přístup prostřednictvím počítačového rozhraní sítě Ethernet Aby bylo zajištěno optimální zabezpečení při připojování přes Internet, okamžitě změňte přihlašovací jméno a heslo serveru Web Server ve střídači master. Změnu hesla proveďte pomocí [Nastavení Web Server Admin]. Postup nastavení: 1. Zvolte střídač, který nastavíte jako master. 2. Otevřete kryt střídače. Postup naleznete v Návodu k instalaci střídače TripleLynx. 3. Připojte konektor RJ45 na střídači k počítačovému rozhraní sítě Ethernet pomocí propojovacího kabelu (síťový kabel cat5e, křížený nebo rovný). 4. Vyčkejte, dokud systém Windows v počítači neohlásí omezení připojení (není-li přítomen server DHCP). Potom otevřete internetový prohlížeč. 5. Do pole adresy zadejte příkaz Na typovém štítku produktu, umístěném na boku krytu, vyhledejte sériové číslo. Nazev_stridace tvoří posledních 10 číslic sériového čísla (1). Obrázek 2.1: Typový štítek 6. Otevře se přihlašovací okno serveru Web Server. 7. Do polí uživatelského jména a hesla napište admin a klepněte na tlačítko [Přihlásit]. 8. Při počátečním přihlášení se spustí průvodce instalací. Před spuštěním průvodce nezapomeňte povolit automaticky otevíraná okna. 8 L _48

10 2. Začínáme Průvodce nastavením Krok 1 ze 7: Nastavení sřídače master Chcete-li nastavit střídač master, klepněte na [Nastavit střídač jako master]. Proběhne vyhledávání střídačů v síti. V automaticky otevíraném okně se zobrazí úspěšně rozpoznané střídače. Klepnutím na tlačítko [ok] potvrďte správný počet nalezených střídačů. 2 Obrázek 2.2: Krok 1 ze 7: Nastavení sřídače master Chcete-li nastavení změnit později, podívejte se do části Nastavení, Detaily střídače. Krok 2 ze 7: Jazyk zobrazení Vyberte jazyk displeje. Nejedná se o nastavení země. Výchozím jazykem je angličtina. Obrázek 2.3: Krok 2 ze 7: Jazyk zobrazení Chcete-li nastavení jazyka změnit později, podívejte se do části Nastavení, Detaily nastavení. L _48 9

11 2. Začínáme Krok 3 ze 7: Čas a datum 2 Zadejte čas ve 24hodinovém formátu datum časové pásmo Je velmi důležité nastavit čas a datum správně, protože střídač používá tyto údaje při zaznamenávání dat. Nastavení letního času je automatické. Obrázek 2.4: Krok 3 ze 7: Čas a datum Budete-li chtít změnit toto nastavení později, podívejte se do části Nastavení, Detaily střídače, Nastavit datum a čas. Krok 4 ze 7: Instalovaný výkon Pro každý vstup FV zadejte plochu povrchu instalovaný výkon Další informace naleznete v referenční příručce střídače TripleLynx. Nesprávné nastavení může mít vážné důsledky pro efektivitu výroby. 10 L _48

12 2. Začínáme 2 Obrázek 2.5: Krok 4 ze 7: Instalovaný výkon Chcete-li změnit instalovaný výkon, podívejte se do části Nastavení, Kalibrace, FV pole. Krok 5 ze 7: Nastavení země Vyberte zemi odpovídající instalaci. Potřebujete-li nastavit požadavky pro síť středního napětí, vyberte název země končící písmeny SN. Výchozí nastavení je [nedefinováno]. Znovu zadejte nastavení země pro potvrzení. Nastavení se aktivuje okamžitě. Správný výběr je důležitý pro shodu s místními a národními normami. Chybné nastavení může mít vážné důsledky. Obrázek 2.6: Krok 5 ze 7: Nastavení země L _48 11

13 2. Začínáme 2 Poznámka: Pokud se počáteční a potvrzené nastavení liší, výběr země se zruší. Průvodce bude pokračovat krokem 5. Pokud se počáteční a potvrzené nastavení shodují, ale nejsou správná, obraťte se na servis. Budete-li chtít změnit nastavení země později, podívejte se do části Nastavení, Detaily nastavení. Krok 6 ze 7: Replikace Replikuje veškerá nastavení z kroků 1 až 6 do dalších střídačů ve stejné síti. Vyberte střídače. Klepněte na [Replikovat]. Poznámka: Když se nastavení FV konfigurace, instalovaného FV výkonu a FV pole podřízených střídačů v síti liší od střídače master, nereplikujte je. Nastavte podřízené střídače ručně. Obrázek 2.7: Krok 6 ze 7: Replikace Krok 7 ze 7: Spuštění střídače Střídač se automaticky spustí po dokončení instalační posloupnosti (viz Návod k instalaci střídače TripleLynx), je-li dostatečný sluneční osvit. Spouštěcí posloupnost včetně samočinného testu trvá několik minut. 12 L _48

14 2. Začínáme 2 Obrázek 2.8: Krok 7 ze 7: Spuštění střídače Budete-li chtít změnit nastavení později, na úrovni střídače otevřete nastavení střídače pomocí integrovaného webového rozhraní nebo displeje. Název střídače lze změnit prostřednictvím [Nastavení Detaily střídače]. Chcete-li zapnout režim master, přejděte na [Nastavení Detaily střídače]. L _48 13

15 2. Začínáme 2.2. Provoz Struktura serveru Web Server Dále je uvedena struktura serveru Web Server. Obrázek 2.9: Přehled 1. Název elektrárny: Zobrazuje aktuální název elektrárny: Klepnutím na název elektrárny zobrazíte informace o elektrárně. Název elektrárny můžete změnit pomocí [Nastavení Detaily elektrárny]. 2. Menu Skupiny: Zobrazuje skupiny střídačů: Střídače jsou ve výchozím nastavení uloženy do skupiny 1. Klepnutím na název skupiny zobrazíte informace o skupině a seznam střídačů ve skupině. Název skupiny se mění prostřednictvím [Nastavení Detaily střídače] v zobrazení střídače. 3. Členové skupiny: Zobrazí názvy střídačů v aktuálně vybrané skupině. Výchozí název střídače je založen na sériovém čísle (viz část Přístup k serveru Web Server): Klepnutím na název střídače zobrazíte informace o střídači. Název střídače se mění prostřednictvím [Nastavení Detaily střídače] v zobrazení střídače. 4. Hlavní menu: Toto menu odpovídá hlavnímu menu v zobrazení střídače. 5. Podmenu: Podmenu odpovídá hlavnímu menu aktuálně vybrané položky. Zde jsou zobrazeny všechny podpoložky menu patřící ke konkrétní položce hlavního menu. 14 L _48

16 2. Začínáme 6. Oblast obsahu: Hlavní menu a podmenu serveru Web Server jsou totožné s menu na displeji střídače. Obsah zobrazeného podmenu odpovídá vybranému podmenu: [Přehled]. Na některých stránkách je kvůli lepší čitelnosti přidáno horizontální menu. 7. Zápatí: Možnosti pro pruh zápatí: Jazyk: Otevře automaticky otevírané okno. Klepnutím na vlajku země změníte jazyk serveru Web Server na požadovaný jazyk pro aktivní relaci. Kontakt: Otevře automaticky otevírané okno s kontaktními informacemi Danfoss. Odhlásit: Otevře dialogové okno pro přihlášení nebo odhlášení. Úroveň zabezpečení: Zobrazí aktuální úroveň zabezpečení podle popisu v části Úrovně zabezpečení. 2 Poznámka: Obsah hlavního menu se mění podle toho, jaké zobrazení je vybráno: elektrárna, skupina střídačů nebo jeden střídač. Aktivní zobrazení je označeno červeným textem Zobrazení elektrárny, skupiny a střídačů Na obrazovce přehledu se zobrazují stejné informace o celkovém stavu týkající se elektrárny, skupiny střídačů nebo jednoho střídače. Obrázek 2.10: Zobrazení elektrárny L _48 15

17 2. Začínáme 2 Položka Celkový stav elektrárny Jednotka Zobrazení Popis Elektrár- na a skupina Střídač - x Červená: Produkce elektrárny <50 %, nebo: Libovolný střídač v síti - je v zabezpečeném režimu, nebo - chybí v seznamu, bez kontaktu se střídačem master Žlutá: Libovolný střídač v síti - s produkcí <70 %, nebo - v režimu Připojení nebo Bez sítě Zelená: Produkce elektrárny PR 70 % a - všechny střídače s produkcí 70% a - všechny střídače v režimu Připojeno k síti x Červená: Produkce střídače <50 % nebo ve střídači došlo k chybě Žlutá: Produkce střídače mezi 51% a 70% nebo je střídač v režimu Připojení Zelená: Žádné chyby a - Produkce střídače 70 % a - střídač je v režimu na síť. kw x x Úroveň produkce energie v reálném čase Současná produkce Dnešní výroba kwh x x Kumulativní výroba za den Celkový příjem Euro x x Kumulativní příjem vydělaný od počátečního spuštění Celková úspora kg x x Kumulativní úspora emisí CO2 od počáteční instalace emisí CO2 Výkonový poměr % x x Výkonový poměr v reálném čase Celková výroba kwh x x Kumulativní výnos od počátečního spuštění Nastavení omezení % x Maximální povolený výstupní výkon v procentech jmenovitého výkonu výstupního výkonu. Poznámka: Aby bylo možné vypočítat výkonový poměr, musí být použit snímač osvitu (viz [Nastavení Kalibrace]) Úrovně zabezpečení Uživatelský přístup do nabídky a k možnostem je filtrován třemi předdefinovanými úrovněmi zabezpečení. Úrovně zabezpečení: Úroveň 0: koncový uživatel, bez hesla Úroveň 1: montážní nebo servisní technik Úroveň 2: montážní nebo servisní technik (rozšířené) Pokud se uživatel přihlásí k serveru Web Server jako Admin, vždy se přihlásí s úrovní zabezpečení 0. Následně vytvořené uživatelské účty umožňují přístup do předdefinovaných podmnožin nabídek podle uživatelského profilu. Uživatelský profil se definuje pomocí [Elektrárna Nastavení Webový server Profily] Přístup do úrovní 1 a 2 vyžaduje servisní přihlášení s uživatelským ID a heslem. Servisní přihlášení umožní po dobu daného dne přístup do specifické úrovně zabezpečení. Údaje pro servisní přihlášení obdržíte od společnosti Danfoss. Zadejte přihlašovací údaje v přihlašovacím dialogovém okně serveru Web Server. Po dokončení servisního úkonu se odhlaste pomocí [Nastavení Zabezpečení]. 16 L _48

18 2. Začínáme Server Web Server automaticky odhlásí uživatele po 10 minutách nečinnosti. Systém úrovní zabezpečení je podobný na displeji střídače i v serveru Web Server.. Úroveň zabezpečení zaručuje přístup do všech položek nabídky dané úrovně a do všech položek s nižší úrovní zabezpečení. V této příručce označuje symbol [0], [1] nebo [2] vložený za položkou nabídky minimální požadovanou úroveň zabezpečení nutnou pro přístup Změna jazyka Web Server se automaticky spustí ve stejném jazyce, na jaký je nakonfigurován střídač. Při počátečním spuštění je jazyk nastaven na angličtinu. Dočasná změna jazyka serveru Web Server: Klepněte v zápatí stránky na položku Jazyk. Vyberte požadovaný jazyk. Při odhlášení se nastavení jazyka uloží jako výchozí. Chcete-li změnit výchozí jazyk serveru Web Server, podívejte se do části Detaily nastavení Kompatibilita v sítích s dalšími střídači TripleLynx Pro Specifické funkce střídačů TripleLynx Pro fungují pouze v sítích tvořených střídači TripleLynx Pro. Podobně specifické funkce střídačů TripleLynx Pro+ fungují pouze v sítích tvořených střídači TripleLynx Správa protokolovaných dat prostřednictvím integrovaného serveru Web Server Grafy Střídač TripleLynx Pro dokáže generovat grafy buď pro celou elektrárnu, nebo konkrétní skupinu střídačů, anebo pro jednotlivý střídač. K dispozici jsou následující typy grafů: Grafy výroby za den, měsíc nebo rok. Grafy výkonu za měsíc nebo rok. L _48 17

19 2. Začínáme Podrobný popis jednotlivých typů grafů naleznete v části Zobrazení tohoto návodu. 2 Obrázek 2.11: Graf výroby Obrázek 2.12: Graf výkonu Export protokolovaných dat Data zaznamenaná střídačem TripleLynx Pro je možné exportovat nebo stáhnout do počítače. Další informace naleznete v části Protokol Upozornění na výnos a události Pomocí funkce střídače master může střídač TripleLynx Pro zasílat upozornění em nebo pomocí zpráv SMS týkající se následujících údajů: stav výroby upozornění na neadekvátní úroveň výroby události střídače Požadavky na upozorňování em nebo pomocí SMS: Všechny střídače musí být typu TripleLynx Pro. Střídač master musí být připojen k Internetu nebo v něm musí být nainstalován GSM modem. Veškerá nastavení týkající se u [Nastavení Komunikace] a GSM [Nastavení Komunikace Nastavení GPRS] musí být správně nakonfigurována. Požadavky týkající se pouze zasílání zpráv SMS: GSM modem nainstalovaný ve střídači master nebo založený účet u poskytovatele služeb Internetu pro zasílání ů formou zpráv SMS. Další informace o upozorňování naleznete v části Nastavení, Zprávy Uložení na webový portál nebo na FTP server Střídač master shromažďuje data ze všech střídačů TripleLynx Pro v síti. Data je možné uložit na webový portál nebo na FTP server, když je střídač master: připojen k síti s přístupem k Internetu nebo má nainstalován GSM modem. Informace o frekvenci ukládání dat naleznete v části Nastavení, Komunikace, Datový sklad. 18 L _48

20 3. Zobrazení 3. Zobrazení 3.1. Přehled [0] [Elektrárna, Skupiny, Střídač] Uspořádání přehledové obrazovky pro elektrárnu, skupinu i střídač je popsáno v Kapitole 2, v části Provoz Grafy [0] [Elektrárna, Skupiny, Střídač] Střídač TLX Pro+ může generovat následující grafy s údaji o elektrárně, skupině nebo střídači: Výrobní grafy Denní Měsíční Roční Grafy výkonu (výroba nebo výnos) Měsíční Roční Výkonové grafy zobrazují výrobu pouze když je zaznamenáván osvit. Poznámka: Doba trvání dat zobrazených v grafech závisí na intervalu protokolování, viz Protokolování. Podrobný popis jednotlivých grafů zobrazených na jednotlivých úrovních naleznete níže Zobrazení elektrárny Klepnutím na název elektrárny zobrazíte informace o elektrárně. V zobrazení elektrárny jsou generovány následující grafy na základě dat pro celou elektrárnu: Graf výroby Interval Denní Popis Výstupní výkon. Úrovně osvitu (když je instalován snímač osvitu.) Data se zobrazují po hodinách. Měsíční kwh Denní výroba energie za aktuální měsíc do aktuálního data. Roční kwh Měsíční výroba energie za aktuální rok do aktuálního data. Jednotka kw W/m² Graf výkonu (s nainstalovaným snímačem osvitu) Interval Jednotka Popis Měsíční % Zobrazí výkonový poměr za aktuální měsíc do aktuálního data. Roční % Zobrazí výkonový poměr v za aktuální rok do aktuálního data. L _48 19

21 3. Zobrazení 3 Graf výkonu výnos (bez nainstalovaného snímače osvitu) Interval Jednotka Popis Měsíční hodiny Doba provozu za aktuální měsíc do aktuálního data. Roční hodiny Doba provozu za aktuální rok do aktuálního data Zobrazení skupiny Klepnutím na název skupiny zobrazíte informace o skupině. V zobrazení skupiny je zobrazen seznam všech střídačů aktuální skupiny s následujícími údaji: celkový stav (viz část Provoz) úroveň výroby v reálném čase celkový výstupní výkon V zobrazení skupiny se zobrazí následující grafy generované na základě dat z aktuální skupiny: Graf výroby Interval Jednotka Popis Denní kwh Výroba energie za aktuální den. Měsíční kwh Denní výroba energie za aktuální měsíc do aktuálního data. Roční kwh Měsíční výroba energie za aktuální rok do aktuálního data. Graf výkonu výroba (s nainstalovaným snímačem osvitu) Interval Jednotka Popis Měsíční % Zobrazí výkonový poměr v [%] za aktuální měsíc do aktuálního data. Roční % Zobrazí výkonový poměr za aktuální rok do aktuálního data. Graf výkonu výnos (bez nainstalovaného snímače osvitu) Interval Jednotka Popis Měsíční hodiny Doba provozu za aktuální měsíc do aktuálního data. Roční hodiny Doba provozu za aktuální rok do aktuálního data. 20 L _48

22 3. Zobrazení Zobrazení střídače Klepnutím na název střídače zobrazíte informace o střídači. V zobrazení střídače jsou na základě dat střídače generovány následující grafy: Graf výroby Interval Jednotka Popis Denní W VA VAr W Činný výkon Zdánlivý výkon Jalový výkon Výkon FV Měsíční kwh Denní výroba energie v aktuálním měsíci do aktuálního dne. Roční kwh Měsíční výroba energie v aktuálním roce do aktuálního data 3 Graf výkonu výroba (s nainstalovaným snímačem osvitu) Interval Jednotka Popis Měsíční % Zobrazí výkonový poměr v [%] za aktuální měsíc do aktuálního data. Roční % Zobrazí výkonový poměr za aktuální rok do aktuálního data. Graf výkonu výnos (bez nainstalovaného snímače osvitu) Interval Jednotka Popis Měsíční hodiny Doba provozu v aktuálním měsíci do aktuálního data Roční hodiny Doba provozu za aktuální rok do aktuálního data. L _48 21

23 4. Stav 4. Stav 4.1. Stav 4 Všechny zobrazené hodnoty jsou určeny pouze pro čtení. Informace o změně nastavení střídače naleznete v části Nastavení. Podrobnější popis jednotlivých položek naleznete v referenční příručce střídače TripleLynx. Protože jsou vyžadovány okamžité hodnoty, načítání dat může chvilku trvat. Nejnovější data střídače lze načíst stisknutím tlačítka Načíst znovu Okolní podmínky [0] [Střídač] Pokud jsou ke střídači připojena externí čidla, zde se zobrazují jejich aktuální hodnoty. Obrázek 4.1: Okolní podmínky 4.3. Fotovoltaika [0] [Střídač] Ve stavovém menu pro fotovoltaický systém se zobrazují všechny stavové informace týkající se FV strany střídače FV - aktuální hodnoty [0] [Střídač] Zobrazí se napětí, proud a výkon zjištěné na jednotlivých FV vstupech FV - maximální hodnoty [0] [Střídač] Zobrazí se maximální hodnoty napětí, proudu a výkonu zjištěné na jednotlivých FV vstupech. Maximální hodnoty je možné vynulovat pomocí [Zobrazení střídače Nastavení Detaily střídače Vynulovat max. hodnoty] Příkon DC strany [0] [Střídač] Zde se zobrazí celková energie produkovaná všemi třemi FV vstupy jako součet a pro jednotlivé FV vstupy. Poznámka: Jsou-li dva vstupy zapojeny paralelně, zobrazí se pouze jedna hodnota. 22 L _48

24 4. Stav Izolační odpor [0] [Střídač] Zde se zobrazí izolační odpor mezi FV poli a zemí v ohmech (Ω). Izolační odpor je testován během samokontroly po spuštění střídače FV konfigurace [1] [Střídač] Zde se zobrazí aktuální konfigurace jednotlivých FV vstupů AC síť [0] [Střídač] 4 Toto menu zobrazí stav hodnot souvisejících s AC stranou střídače Aktuální hodnoty [0] [Střídač] Pro každou ze tří fází se zobrazí aktuální hodnoty AC sítě v reálném čase: Položka Napětí [0] 10min. průměr [1] L1-L2 [1] Proud [0] Stejnosměrná složka proudu [1] Kmitočet [0] Výkon [0] Zdánlivý výkon (S) [1] Jalový výkon (Q) [1] Popis Napětí Průměrné napětí vzorkované po dobu 10 minut na fázi Napětí fáze-fáze Proud Stejnosměrná složka střídavého proudu sítě Kmitočet Výkon na aktuální fázi Zdánlivý výkon na dané fázi Jalový výkon na dané fázi Maximální hodnoty [0] [Střídač] Zde se zobrazí maximální napětí, proud a výkon zjištěné na fázi 1, 2 a 3 AC sítě. Maximální hodnoty je možné vynulovat pomocí [Zobrazení střídače Nastavení Detaily střídače Vynulovat max. hodnoty] Sledování reziduálního proudu [0] [Střídač] Proud a maximální proud zjištěné hlídačem zbytkového proudu. Položka Proud [0] Maximální hodnota [1] Popis Zobrazí efektivní hodnotu zbytkového proudu. Zobrazí maximální zaznamenanou efektivní hodnotu zbytkového proudu Správa sítě [0] [Střídač] Správa sítě zobrazí aktuální stav nastavení hladiny výkonu, aktuální výrobu a nastavení stabilizace kmitočtu. Nabídka správy sítě se zobrazí pouze tehdy, když je tato funkce zapnuta v aktuálním kódu sítě. L _48 23

25 4. Stav 4.6. Jalový výkon [1] [Elektrárna] Typ žádané hodnoty a žádaná hodnota jalového výkonu se zde zobrazí pouze u modelů TLX Pro +. 4 Položka Typ žádané hodnoty Hodnota 4.7. Střídač [0] [Střídač] Popis Zobrazí typ žádané hodnoty. Zobrazí žádanou hodnotu. Na stránce stavu střídače se zobrazuje obecný stav celého střídače Obecné [0] [Střídač] Poznámka: Při volání servisu mějte na paměti, že servisní pracovníci budou potřebovat informace uvedené na této webové stránce. Obecné nastavení střídače. Položka Popis Země Země instalace. Jazyk Jazyk textů na displeji střídače a serveru Web Server. Jazyk serveru Web Server lze změnit také pomocí zápatí. Název *) Zobrazuje aktuální název střídače. Název skupiny *) Zobrazuje název skupiny, do které střídač patří. *) Provozní režim Zobrazuje aktuální provozní režim střídače. Datum instalace Datum instalace střídače. *) Model Aktuální model a výkonová třída střídače. Výrobní číslo Výrobní číslo střídače. Číslo produktu Číslo produktu střídače. Verze softwaru Verze softwaru střídače. MAC adresa MAC adresa komunikační desky. *) Tyto dva názvy lze změnit pomocí [Zobrazení střídače Nastavení Detaily střídače] Napětí DC sběrnice [1] [Střídač] Zde se zobrazí aktuální a maximální hodnota napětí DC sběrnice. Napětí DC sběrnice má dolní a horní mez Teploty desek s plošnými spoji [0] [Střídač] Interní teploty desek plošných spojů střídače: aktuální teplota maximální teplota [1] Poznámka: Některé z teplot desek plošných spojů se zobrazí pouze je-li uživatel přihlášen s úrovní 1 nebo vyšší. 24 L _48

26 4. Stav Otáčky ventilátorů [1] [Střídač] Rychlost interních ventilátorů se zobrazuje v ot./min Teploty výkonových stupňů [0] [Střídač] Interní teplota výkonových stupňů střídače: - aktuální teplota - maximální teplota [1] 4 Poznámka: Některé z teplot výkonových stupňů se zobrazí pouze je-li uživatel přihlášen s úrovní 1 nebo vyšší Kat. číslo a sériové číslo desky plošných spojů [0] [Střídač] Zde se zobrazí číslo položky a výrobní číslo řídicí desky a také výkonové desky, komunikační desky a desky pomocných vstupů a výstupů Verze softwaru desky plošných spojů [0] [Střídač] Zde se zobrazí verze softwaru řídicí desky, komunikační desky, procesoru provozní bezpečnosti a softwaru displeje Doba provozu [1] [Střídač] Zobrazí se celková doba provozu výkonové, pomocné, řídicí a komunikační desky Verze softwaru [0] [Elektrárna] Verze softwaru střídače TripleLynx Pro Web Server Stav odesílání dat [0] [Elektrárna] V tomto menu se zobrazí aktuální stav připojení GSM/GPRS a stav odesílání dat do datového skladu nebo na portál. Položka Popis Stav odesílání dat Aktuální stav odesílání dat. Intenzita signálu Intenzita signálu. Intenzita signálu sítě GSM by měla být v rozmezí hodnot 16 až 31. Intenzita signálu GSM. Název sítě GSM: Síť, ke které je modem právě připojen. Stav GSM Aktuální stav sítě GSM. Nezdařená uložení Počet za sebou jdoucích nezdařených uložení. Poslední chyba ID události spolu s časem a datem poslední události. Další popis ID naleznete v uživatelské příručce pro GSM. Poslední uložení Datum a čas posledního úspěšného uložení. Tabulka 4.1: Stav odesílání dat Další informace naleznete v příručce GSM. L _48 25

27 4. Stav Vychýlení FV [0] [Elektrárna, Střídač] Chcete-li zobrazit výsledek posledního provedeného vychýlení FV, přejděte do nabídky: Úroveň elektrárny: [Elektrárna Stav Vychýlení FV]. Úroveň střídače: [Střídač Stav Vychýlení FV]. 4 Chcete-li exportovat data, klikněte na možnost Export. Úroveň střídače Položka Jednotka Popis Stav PV1 FV vstup 1 Časová značka hh:mm:ss Čas posledního vychýlení FV UMPP V DC napětí v globálním bodu maximálního výkonu IMPP A Proud v globálním bodu maximálního výkonu PMPP W Výroba energie v globálním bodu maximálního výkonu FF Faktor vyplnění = PMPP/(UOC*ISC) UOC V Napětí naprázdno v globálním bodu maximálního výkonu ISC A Zkratový proud v globálním bodu maximálního výkonu Počet bodů max. výkonu Celkový počet detekovaných globálních a lokálních bodů maximálního výkonu Stav Potvrzení úspěšného vychýlení FV PV2 FV vstup 2 Časová značka hh:mm:ss Čas posledního vychýlení FV UMPP V DC napětí v globálním bodu maximálního výkonu IMPP A Proud v globálním bodu maximálního výkonu PMPP W Výroba energie v globálním bodu maximálního výkonu FF Faktor vyplnění = PMPP/(UOC*ISC) UOC V Napětí naprázdno v globálním bodu maximálního výkonu ISC A Zkratový proud v globálním bodu maximálního výkonu Počet bodů max. výkonu Celkový počet detekovaných globálních a lokálních bodů maximálního výkonu Stav Potvrzení úspěšného vychýlení FV PV3 Časová značka hh:mm:ss Čas posledního vychýlení FV UMPP V DC napětí v globálním bodu maximálního výkonu IMPP A Proud v globálním bodu maximálního výkonu PMPP W Výroba energie v globálním bodu maximálního výkonu FF Faktor vyplnění = PMPP/(UOC*ISC) UOC V Napětí naprázdno v globálním bodu maximálního výkonu ISC A Zkratový proud v globálním bodu maximálního výkonu Počet bodů max. výkonu Celkový počet detekovaných globálních a lokálních bodů maximálního výkonu Stav Potvrzení úspěšného vychýlení FV Úroveň elektrárny Zobrazení úrovně elektrárny zobrazuje stejné údaje jako na úrovni střídače, pro všechny střídače sluneční elektrárny. Další informace o funkci FV vychýlení naleznete v části Stav, FV vychýlení. 26 L _48

28 4. Stav Stav elektrárny [0] [Elektrárna] Zpráva o stavu elektrárny obsahuje údaje o výrobě energie pro celou elektrárnu a také samostatné FV vstupy a samostatné střídače. Zpráva obsahuje údaje nutné k identifikaci poruch z důvodu zašpinění, částečné poruchy solárních článků a vadných obvodů střídače. Zato zpráva je k dispozici také jako ová zpráva. Další informace naleznete v části Nastavení, Stav elektrárny. Položka Jednotka Popis Název elektrárny Název FV elektrárny Datum zprávy Datum zprávy Období zprávy Časový úsek, kterého se zpráva týká Produkce elektrárny Wh Produkce FV elektrárny v období zprávy Příjem z elektrárny Euro Zisk FV elektrárny v období zprávy Ekvivalentní emise CO2 kg Ekvivalentní snížení emisí CO2 FV elektrárny v období zprávy Výkonový poměr je vyšší než 70 %. Název samostatného střídače % Výkonový poměr pro samostatný střídač Výkonový poměr je v intervalu od 50 do 70 %. Název samostatného střídače % Výkonový poměr pro samostatný střídač Výkonový poměr je nižší než 50 %. Název samostatného střídače % Výkonový poměr pro samostatný střídač Produkce střídače se liší o více než 10 %. Název samostatného střídače % Odchylka pro samostatný střídač FV produkce se liší o více než 10 %. Název střídače FV vstup 1 % Odchylka pro FV vstup 1 (řetězec FV 1) FV vstup 2 % Odchylka pro FV vstup 2 (řetězec FV 2) FV vstup 3 % Odchylka pro FV vstup 3 (řetězec FV 3) 4 L _48 27

29 5. Protokol 5. Protokol 5.1. Protokolování V této části jsou popsány jednotlivé protokoly střídače TripleLynx Pro. Všechny protokoly lze stáhnout jako soubory.csv k dalšímu zpracování. Ne všechny protokoly lze zobrazit na úrovni elektrárny i střídače. 5 Pokud se zaplní interní protokol střídače, nejprve se přepíšou nejstarší data. Chcete-li být upozorněni v okamžiku, kdy bude zaplněno 60 % interní kapacity protokolování střídače, podívejte se do části Zprávy. Poznámka: V prohlížeči Internet Explorer, Firefox nebo v softwaru brány firewall může být stažení nebo export protokolovaných dat zablokováno. Další informace a možnosti získáte od dodavatele programu Obecné [0] [Elektrárna, Střídač] Parametry v zobrazení střídače: Celková výroba energie Celková doba provozu Čas vypnutí (minulý den) Čas zapnutí (aktuální den) Parametry v zobrazení elektrárny: Celková výroba celé elektrárny Poznámka: Čas zapnutí a vypnutí se zobrazuje pouze když je střídač v provozu Omezení výkonu [1] [Střídač] Omezení výkonu je prostředek ochrany střídače před přetížením a potenciální poruchou. Protokol zaznamenává celkovou dobu snížení výkonu. Přístup úrovně 1 umožňuje zobrazení rozdělení různých typů odlehčení. Další informace o omezení výkonu naleznete v referenční příručce pro střídač TripleLynx. Toto menu se zobrazí pouze na úrovni střídače a skupiny. 28 L _48

30 5. Protokol Hodnota Jednotka Popis Čítač odpojení od sítě Hodiny Celková doba odpojení od sítě. [0] Čítač celkového omezení Hodiny Celková doba omezení výroby výkonu [0] Napětí sítě [1] Hodiny Celková doba omezení výkonu kvůli napětí sítě. Proud sítě [1] Hodiny Celková doba omezení výkonu kvůli proudu sítě. Výkon sítě [1] Hodiny Celková doba omezení výkonu kvůli výkonu sítě. Proud FV [1] Hodiny Celková doba omezení výkonu kvůli proudu DC vstupu. Výkon FV [1] Hodiny Celková doba omezení výkonu kvůli výkonu FV. Teplota [1] Hodiny Celková doba omezení výkonu kvůli teplotě. Nastavení úrovně výkonu Hodiny Celková doba omezení výkonu kvůli nastavení hladiny výkonu. [0] 1) Stabilizace kmitočtu [0] Hodiny Celková doba omezení výkonu kvůli stabilizaci kmitočtu. Jalový výkon [0] Hodiny Celková doba omezení výkonu kvůli jalovému výkonu. 1) Pouze je-li to povoleno aktuálním kódem sítě Protokol dat [0] [Střídač] 5 Střídač TripleLynx Pro zaznamenává podrobná data celkem po dobu 34 dnů v 10minutových intervalech, než začne přepisovat data. Zaznamenávané údaje: Data Jednotka Časová značka dd:mm:rr hh:mm Osvit 1) W/m² Okolní teplota 1) C Teplota modulu 1) C Napětí FV pole, na řetězec V Proud FV pole, na řetězec A Výkon FV pole, na řetězec W Energie FV pole, na řetězec Wh Napětí sítě, na fázi V Proud sítě, na fázi A Výkon sítě, na fázi W Zdánlivý výkon, součet fází VA Celkový výkon sítě W Energie sítě, na fázi Wh Produkce el. energie za daný den měřená počítadlem Wh S0 2) Stejnosměrná složka proudu sítě na fázi ma Zbytkový proud sítě ma Kmitočet sítě, průměr fází Hz Napětí DC sběrnice V Vnitřní teploty C Zdánlivý výkon, na fázi VA Jalový výkon, na fázi Var Provozní režim střídače Poslední událost střídače Aktuální hodnota PLA % Jalový výkon, abs. (Q) % Jalový výkon, cos(φ) Režim jalového výkonu 1) Připojený snímač. 2) Připojené počítadlo Protokol výroby [0] [Elektrárna, Střídač] Následující údaje budou zaznamenány na úrovni střídače: L _48 29

31 5. Protokol Denní výroba energie během uplynulého týdne. Týdenní výroba energie za uplynulé 4 týdny. Měsíční výroba energie za posledních 12 měsíců. Roční výroba energie za uplynulých 20 let. Je-li nutná výměna střídače, data je možné přenést do nového střídače. Další informace naleznete v části Záloha nastavení. Na úrovni elektrárny je tento protokol souhrnem protokolů výroby všech střídačů v síti Protokol osvitu [0] [Elektrárna, Střídač] Je-li střídač vybaven snímačem osvitu, zaznamenávají se na úrovni střídače následující údaje: Denní osvit za minulý týden Týdenní osvit za minulé 4 týdny Měsíční osvit za minulých 12 měsíců Roční osvit za posledních 20 let Je-li nutná výměna střídače, data je možné přenést do nového střídače. Další informace naleznete v části Záloha nastavení. Na úrovni elektrárny toto menu zobrazí protokol osvitu střídače master Protokol událostí [0] [Střídač] Protokol událostí zobrazuje posledních 20 událostí střídače. Posledních 20 událostí [1] zobrazuje ID události datum a čas stav (zap./vyp.) pro každou z posledních 20 událostí. Další informace o konkrétních událostech naleznete v části Řešení problémů referenční příručky střídače TripleLynx. Celý protokol událostí může obsahovat max položek, které lze zobrazit pomocí exportu protokolu. Toto menu se zobrazí pouze na úrovni střídače Změnit protokol [1] [Střídač] Zobrazí posledních 20 položek z protokolu změn střídače. V protokolu změn se zaznamenává: Změny parametrů provozní bezpečnosti. Každé přihlášení pomocí servisního hesla. Úplný protokol změn lze zobrazit exportem protokolu. 30 L _48

32 5. Protokol Poznámka: V protokolu změn jsou zaznamenávány všechny změny parametrů dostupných na úrovni zabezpečení 2. Obsah protokolu: Změněný parametr Nové nastavení Časová značka Jméno uživatele, který provedl změnu. Protokol změn se zobrazí pomocí [Zobrazení střídače Protokol Změnit protokol] Protokol správy sítě [0] [Elektrárna, Střídač] Obsahuje telegram o snížení výkonu přijatý od střídače master. Web Server zobrazí pouze posledních 20 položek. Úplný protokol změn lze zobrazit exportem protokolu Jalový výkon [0] [Střídač] Tato položka menu je k dispozici pro: Pouze modely TripleLynx Pro+. Kódy sítě, pokud je zapnut jalový výkon. Zobrazí protokol součtů generované jalové energie: Podbuzeno Přebuzeno L _48 31

33 6. Nastavení 6. Nastavení 6.1. Kalibrace [0] [Elektrárna, Střídač] Slouží ke konfiguraci nastavení jednotlivých snímačů, FV polí a prostředí Snímače [0] [Elektrárna, Střídač] 6 Obrázek 6.1: Snímače Položka Jednotka Popis Stupnice snímače osvitu mv (1 000 w/m²) Kalibrační hodnota snímače osvitu. Hodnota je obvykle napsána na štítku na zadní straně čidla. Hodnotu je potřeba zadat předtím, než střídač rozpozná, že je snímač osvitu připojen. Tepl. součinitel snímače osvitu % Kalibrační hodnota pro interní korekci teploty z měření osvitu. Používá se pouze pro snímače osvitu s integrovanou kompenzací teploty. Posun tepl. FV C Teplotní čidlo lze kalibrovat pomocí posuvu v rozmezí -5,0 až 5,0 C. Posun teploty okolí C Teplotní čidlo lze kalibrovat pomocí posuvu v rozmezí -5,0 až 5,0 C. Stupnice S0 pulzy/kwh Aby bylo možné používat elektroměr (čidlo S0), je třeba zadat stupnici elektroměru. Popis toho, jaké čidlo se má připojit ke střídači TripleLynx, naleznete v návodu k instalaci střídače TripleLynx FV pole [0] [Střídač] Zde je definována plocha FV pole a jmenovitý FV výkon (za stand. podmínek). Poznámka: Tyto definice jsou zapotřebí pro výpočet porovnání řetězce FV panelů pro zprávu o stavu elektrárny. Další informace naleznete v části Zprávy. 32 L _48

34 6. Nastavení Obrázek 6.2: FV pole Položka Jednotka Popis Plocha FV pole 1 m² Vstup 1 celková plocha FV pole Výkon FV pole 1 W Vstup 1 celkový jmenovitý výkon FV panelů Plocha FV pole 2 m² Vstup 2 celková plocha FV pole Výkon FV pole 2 W Vstup 2 celkový jmenovitý výkon FV panelů Plocha FV pole 3 m² Vstup 3 celková plocha FV pole Výkon FV pole 3 W Vstup 3 celkový jmenovitý výkon FV panelů Prostředí [0] [Elektrárna, Střídač] Prostřednictvím menu prostředí na úrovni elektrárny lze nakonfigurovat hodnoty celkové úhrady a celkových emisí CO2. Obrázek 6.3: Vypočítané hodnoty Položka Jednotka Popis Počáteční hodnota pro výpočet výnosu kwh Definuje hodnotu (posun), podle které se počítá výnos použitý pro výpočet úhrady a emisí CO2. Kompenzace v ct/kwh Euro na kwh Definuje hodnotu finančního výnosu. Poznámka:K definici této hodnoty je třeba dobře znát jednotlivé modely úhrad pro různé země. Výchozí hodnota je 0,00. Koeficient emisí CO2 CO2/kg Provádí převod výnosu/kwh. Tento koeficient pro úsporu emisí CO2 závisí na poměru zdroje energie a generace výkonu. Výchozí hodnota je 0,5 CO2/kg. Požádejte o přesnou hodnotu místního dodavatele el. energie Komunikace [0][Elektrárna, Střídač] Komunikační menu obsahuje následující dílčí menu uvedená níže. Některá menu se zobrazí pouze na úrovni elektrárny, jiná se zobrazí na úrovni střídače. L _48 33

35 6. Nastavení RS485 [0] [Střídač] 6 Obrázek 6.4: Síťová adresa RS485 Zde se mění síťová adresa rozhraní RS485 střídače. Každý střídač v síti musí mít jedinečnou adresu. Adresy rozhraní RS485 musí být zvoleny z následujícího rozsahu (adresa podsítě): až Poznámka: Pouze ve velmi vzácných případech bude třeba adresu rozhraní RS485 střídače měnit, protože každý střídač je dodán s jedinečnou adresou Nastavení IP [0] [Střídač] Střídač TripleLynx Pro je vybaven dvěma integrovanými rozhraními pro připojení k sítím Ethernet. Střídač automaticky nakonfiguruje jedinečnou adresu IP. Integrovaný server DNS umožní přístup ke střídači master pomocí jeho názvu nebo sériového čísla. Aby byla možná místní správa adres IP, střídač podporuje také DHCP v automatické konfiguraci. IP adresy lze také spravovat ručně pomocí [Nastavení Komunikace Nastavení IP]. Adresu IP střídače je možné zobrazit na displeji pomocí [Nastavení Komunikace Nastavení IP]. Poznámka: Chcete-li použít ruční konfiguraci, každý střídač musí mít jedinečnou adresu IP. Položka Konfigurace Popis Volitelné doplňky: Ruční Automaticky Následující nastavení je provedeno automaticky, je-li zvolena automatická konfigurace. Jinak je třeba provést zadání ručně. Zobrazí se pouze při zvolení možnosti [Konfigurace Ruční]. Adresa IP Adresa IP Maska podsítě Maska podsítě Standardní brána IP adresa internetové brány. Tuto adresu zjistíte u správce sítě. Server DNS Tento parametr zjistíte u správce sítě. 34 L _48

36 6. Nastavení Komunikační kanál [0] [Elektrárna] Tato položka nabídky je k dispozici pouze pro verze TLX Pro a TLX Pro+: Výběr komunikačního kanálu je prvním krokem konfigurace přenosu em a nahrávání na FTP. Obrázek 6.5: Komunikační kanál Položka Komunikační kanál Postup: Popis Vyberte požadovaný komunikační kanál pro nahrávání na FTP a posílání em. Vyberte možnost GSM nebo Místní síť. Výchozí hodnota je Není k dispozici. Výběrem možnosti GSM nastavíte nahrávání na FTP a posílání ů prostřednictvím volitelného GSM modemu. Výběrem možnosti Místní síť nastavíte nahrávání na FTP a posílání ů prostřednictvím sítě Ethernet. 6 Konfigurace u a nahrávání na FTP Výběr komunikačního kanálu je nutný ke konfiguraci přenosu em a nahrávání na FTP. Chcete-li plně aktivovat ovou komunikaci nebo nahrávání na FTP, je vyžadována další konfigurace. Další informace naleznete v částech Natavení GPRS, Nastavení SMTP a Datový sklad / Nahrávání na FTP. Pamatujte, že pokud je komunikační kanál nastaven na možnost Není k dispozici, nebude probíhat žádné nahrávání na FTP nebo posílání ů, a to i tehdy, když je nakonfigurováno nastavení pro GPRS, SMTP nebo Datový sklad. Konfigurace SMS Pro komunikaci prostřednictvím SMS není vyžadováno nastavení žádného komunikačního kanálu. Informace o konfiguraci prostřednictvím SMS naleznete v části Příjemce Nastavení GPRS [0] [Elektrárna] Zde je možné nakonfigurovat nastavení GPRS střídače. Toto nastavení umožňuje GSM modemu připojit se k Internetu a odesílat y nebo ukládat data na webový portál nebo FTP server. Toto menu se zobrazí pouze když je střídač master vybaven GSM modemem a platnou SIM kartou. L _48 35

37 6. Nastavení 6 Obrázek 6.6: Nastavení GPRS pro používání sítě GSM Poznámka: Aby bylo možné prostřednictvím sítě GSM zasílat zprávy nebo ukládat data do datového skladu (ukládání na FTP server), musí být správně nakonfigurováno nastavení GPRS. Položka Popis PIN kód SIM karty Zde se zadává PIN kód SIM karty, pakliže je použit. PIN kód může obsahovat 4 až 8 znaků. Název přístupového bodu Informace o připojení získáte od poskytovatele služby GPRS. Tyto informace společně s uživatelským jménem a heslem může požadovat dodavatel SIM karty a jsou zapotřebí, aby se mohl střídač připojit k Internetu pomocí telefonického připojení. Max. 24 znaků. Uživatelské jméno Uživatelské jméno přidělené poskytovatelem služby GPRS. Max. 24 znaků. Heslo Heslo přidělené poskytovatelem služby GPRS. Z bezpečnostních důvodů se znaky hesla zobrazují jako hvězdičky (*). Potvrzení hesla Zadejte heslo znovu. Roaming Zaškrtnuto (Povoleno) Nezaškrtnuto (Zakázáno) Ve výchozím nastavení není políčko roamingu zaškrtnuto. Pokud je zaškrtnuto, GPRS modem se může připojit k Internetu prostřednictvím jiné než domovské sítě (sítě, která není součástí sítě vaší telefonní společnosti). Roaming je placená služba a telefonní společnost si za ni bude pravděpodobně účtovat další poplatky Nastavení SMTP [0] [Elektrárna] V menu nastavení SMTP se zadává poštovní server pro zasílání a příjem ů. Parametry zahrnují SMTP server, uživatelské jméno, heslo, adresu odesílatele a typ ověření. Poznámka: K zajištění příjmu ů zasílaných střídačem musí být správně nakonfigurován SMTP server a připojení k Internetu, IP a DNS serveru. Chcete-li vyzkoušet nastavení SMTP, přejděte v zobrazení elektrárny do nabídky [Nastavení Zprávy], nakonfigurujte příjemce a stiskněte tlačítko Test nastavení. Během několika minut bude střídačem zaslán zkušební L _48

38 6. Nastavení Obrázek 6.7: Nastavení SMTP 6 Položka Adresa serveru SMTP Port serveru SMTP Uživatelské jméno Heslo Potvrzení hesla ová adresa odesílatele Ověření uživatele Popis Server odchozí pošty; tuto informaci bude požadovat poskytovatel služeb Internetu (viz níže) nebo správce sítě LAN. Zde se zadává port serveru použitý pro přenos ů. Při dodání je nakonfigurován port 25. Před změnou této hodnoty se poraďte se správcem sítě. Uživatelské jméno u poskytovatele služby. Může obsahovat maximálně 24 znaků. Heslo přidělené poskytovatelem služeb Internetu. Z bezpečnostních důvodů se znaky hesla zobrazují jako hvězdičky (*). Může obsahovat maximálně 24 znaků. Zadejte heslo znovu. ová adresa odesílatele použitá pro ověření SMTP serveru. Pokud je adresa odesílatele neznámá, nemusí být doručen. Jako typ ověření lze použít výhradně ověření SMTP! Pokud je políčko ověření zaškrtnuto, nezapomeňte zadat informace o účtu. Tyto informace budou předány poskytovateli služeb Internetu Uložení do datového skladu [0] [Elektrárna] / na FTP server Obrázek 6.8: Datový sklad L _48 37

39 6. Nastavení Položka Čas uložení [0] Interval ukládání [0] Adresa serveru FTP [1] Port serveru FTP [1] Režim FTP [1] Popis Čas uložení. Používá se pouze tehdy, je-li interval ukládání nakonfigurován na Denní. Každou hodinu Denní Týdenní Měsíční Vypnuto Adresu serveru FTP lze nakonfigurovat. Může být zadána pomocí názvu nebo IP adresy. Může obsahovat maximálně 24 znaků. Port serveru FTP lze nakonfigurovat. Výchozí port je 21. Režim připojení k FTP lze nakonfigurovat. K dispozici jsou následující možnosti: - Pasivní 6 Uživatelské jméno serveru FTP [0] Heslo [0] Spustit nahrávání protokolu nyní [0] - Aktivní Výchozí režim je Aktivní. Uživatelské jméno i heslo pro připojení střídače TripleLynx k FTP serveru (webovému portálu) lze nakonfigurovat. Není-li vyplněno, použije se výrobní číslo střídače. Může obsahovat maximálně 24 znaků. Heslo pro účet na FTP serveru nebo na webovém portálu. Může obsahovat maximálně 24 znaků. Okamžitě vyzkouší uložení na FTP server. Stav můžete zkontrolovat pomocí [Elektrárna Stav Stav ukládání] Poznámka: Nutnou podmínkou úspěšného přenosu dat do datového skladu je platný a aktivní účet na portálu. Další podrobnosti obdržíte přímo od poskytovatele datového skladu nebo webového portálu. Při registraci střídače v datovém skladu nebo na webovém portálu je často vyžadováno výrobní číslo střídače, který bude data na portál zasílat. V tomto případě se jedná o výrobní číslo střídače master. Výrobní číslo střídače lze zobrazit pomocí [Stav Střídač] nebo ho naleznete na typovém štítku na boku střídače. Použijte posledních 10 číslic Vzdálený přístup [2] [Střídač] Ve výchozím nastavení nelze měnit nastavení provozní bezpečnosti střídače prostřednictvím Webového serveru. K tomu je zapotřebí zaškrtnout políčko vzdáleného přístupu. Tuto operaci je třeba provést pro každý střídač v systému. Obrázek 6.9: Změna nastavení provozní bezpečnosti Nastavení provozní bezpečnosti zahrnuje následující parametry: Rychlost změny kmitočtu, maximální množství a čas pro vypnutí 10minutová střední hodnota napětí sítě, maximální množství a čas pro vypnutí Změny provedené u parametrů na úrovni zabezpečení 2 se zaznamenávají. Další informace naleznete v části Protokol změn. Další informace o změně nastavení provozní bezpečnosti naleznete v referenční příručce střídače TripleLynx. 38 L _48

40 6. Nastavení 6.3. Relé [0] [Střídač] Funkce relé Poplach [0] [Střídač] Nakonfigurujte relé střídače pro použití s externím poplachem nebo vlastní spotřebou. Ve výchozí konfiguraci je poplach povolen a vlastní spotřeba je zakázána. Obrázek 6.10: Funkce relé Poplach 6 Pro použití této funkce je nezbytné připojit k reléovému výstupu střídače TripleLynx Pro externí poplachové zařízení, např. kontrolku. Další pokyny týkající se připojení zařízení naleznete v návodu k instalaci střídače TripleLynx. Po spuštění zůstane poplach aktivní po dobu definovanou pomocí nastavení Časový limit poplachu (hodnota 0 funkci časového limitu vypne a poplach zní trvale). Aktivní poplach lze kdykoli zastavit stisknutím tlačítka Zastavit. Reléový výstup lze vyzkoušet stisknutím tlačítka Test. Poplach je aktivován výskytem předdefinované události střídače. V referenční příručce střídače TripleLynx je uveden kompletní seznam událostí, které aktivují externí poplach střídače TripleLynx Pro. Poznámka: Funkce externího poplachu funguje pouze u samostatného střídače. Není možné ji nakonfigurovat na bázi elektrárny Funkce relé Vlastní spotřeba [0] [Střídač] Obrázek 6.11: Funkce relé Vlastní spotřeba Položka Jednotka Popis [0] Úroveň výkonu W Minimální výstupní výkon, při kterém se musí aktivovat relé. [0] Doba trvání minuty Čas (v minutách), po který musí být výstupní výkon nad úrovní minimálního výstupního výkonu [0] Čas spuštění hh:mm:ss Čas dne, kdy se relé musí aktivovat. Vlastní spotřebu lze použít pouze tehdy, když je jednotka s vlastní spotřebou připojena ke střídači. Ve výchozím nastavení je funkce vlastní spotřeby deaktivována. Chcete-li povolit vlastní spotřebu, přejděte do nabídky [Střídač Nastavení Relé Funkce relé] a vyberte možnost Vlastní spotřeba. L _48 39

41 6. Nastavení 6 Po povolení je funkce vlastní spotřeby aktivována úrovní výstupního napětí nebo časem dne. Podmínky aktivace nastavte následovně: Výstupní úroveň výkonu Čas dne - Nastavte položku Úroveň výkonu na požadovanou minimální úroveň výkonu pro aktivaci vlastní spotřeby. Výchozí hodnota možnosti Úroveň výkonu je W. - Nastavte položku Doba trvání. Vlastní spotřeba se aktivuje, jakmile výstup překročí minimální úroveň výkonu, po dobu definovanou v položce Doba trvání. Výchozí hodnota možnosti Doba trvání je 1 minuta. Funkce Doba trvání slouží jako ochrana před nevhodnou aktivací vlastní spotřeby. - Nastavte možnost Čas spuštění na požadovaný čas aktivace vlastní spotřeby, ve formátu hh:mm:ss. Vlastní spotřeba je automaticky deaktivována když zapadne slunce a střídač se odpojí od sítě Detaily střídače [0] [Střídač] Obecné [0] [Střídač] Zde se definují specifická nastavení střídače pro model TripleLynx Pro: Výběr střídače master Změna názvu střídače nebo skupiny, do které patří Pokud daný střídač funguje ve své síti jako střídač master, stisknutím tlačítka Zobrazit seznam se zobrazí seznam střídačů, kterým je střídač nadřazen. Střídač se dodává s nastavenými výchozími názvy střídače a skupiny (viz tabulka níže). Obrázek 6.12: Detaily střídače 40 L _48

42 6. Nastavení Položka Název střídače Název skupiny střídače Střídač je v režimu master. Prohledat síť Zobrazit seznam Popis Název střídače. Při dodání tento název odpovídá výrobnímu číslu střídače. Maximálně lze zadat 15 znaků. Úplný seznam platných znaků naleznete v části Podporované znaky. Aby bylo možné seskupit střídače v elektrárně do různých skupin, je zapotřebí skupiny pojmenovat. Maximálně lze zadat 15 znaků. Úplný seznam platných znaků naleznete v části Podporované znaky. Chcete-li přidat do téže skupiny další střídače, stačí u nich zadat stejnou skupinu. Střídače jsou dodávány s výchozím názvem skupiny Skupina 1. Toto políčko je třeba zaškrtnout, pokud je střídač v síti střídačem master. Pokud zaškrtnete políčko master a stisknete tlačítko Uložit, spustí se automatické prohledávání sítě a zobrazí se tlačítko Prohledat síť. Ve výchozím nastavení není políčko zaškrtnuto. Stisknutím tohoto tlačítka se vyhledají připojené střídače. Zobrazí se seznam nalezených střídačů. Ručně zkontrolujte, zda byly nalezeny všechny připojené střídače. Prohledání sítě lze spustit kdykoli. Nově nalezené střídače budou přidány do seznamu a střídače, které již k síti připojeny nejsou, budou ze seznamu automaticky odstraněny. POZOR! Tlačítko Prohledat síť se zobrazí pouze v případě, že je střídač nastaven jako master. Stisknutím tlačítka Zobrazit seznam se zobrazí okno, ve kterém budou uvedeny názvy všech střídačů aktuálně připojených ke střídači master a jejich stav. Prostřednictvím okna lze provést rychlou kontrolu komunikace mezi střídačem master a ostatními střídači. Toho docílíte stiskem tlačítka Kontrola komunikace. POZNÁMKA! Tlačítko Prohledat síť se zobrazí pouze v případě, že je střídač nastaven jako master Datum a čas [0] [Elektrárna, Střídač] Toto menu se zobrazí pouze na úrovni elektrárny i střídače. Zde je možné změnit nastavení data nebo času střídače. Obrázek 6.13: Datum a čas Položka Čas Datum Časové pásmo Popis Aktuální čas je zobrazen v následujícím formátu: hh:mm:ss Při změně nastavení času střídače postupujte opatrně, protože změna času ovlivní již zaznamenaná data. Posunutí času o hodinu zpět způsobí, že stávající data zaznamenaná během poslední hodiny budou přepsána. Aktuální datum je zobrazeno v následujícím formátu: dd mm rrrr Při změně nastavení data střídače postupujte opatrně, protože změna data ovlivní již zaznamenaná data. Časové pásmo, ve kterém je střídač umístěn. Poznámka: Střídač master automaticky zajišťuje identické nastavení data a času a nastavení letního času v celé síti. L _48 41

43 6. Nastavení 6.5. Protokolování [0] [Střídač] Interval protokolování [0] [Střídač] Interval protokolování střídače lze změnit pomocí [Střídač Nastavení Protokolování]. Intervaly protokolování: 1 minuta 10 minut 1 hodina 6 Obrázek 6.14: Interval protokolování Poznámka: Webové portály podporují různé intervaly protokolování. Zeptejte se poskytovatele služeb. Poznámka: Změní dopad intervalu protokolování: protokolování podrobných údajů střídače Kapacita protokolování střídače Další informace naleznete v části Kapacita protokolování Kapacita protokolování [0][Střídač] Toto menu zobrazí aktuální kapacitu protokolování protokolu dat daného střídače. [Střídač Nastavení Protokolování] Kapacita protokolování střídače závisí na aktuální konfiguraci intervalu protokolování. Při výchozím intervalu protokolování 10 minut dokáže střídač zaznamenávat podrobná data střídače maximálně po dobu 34 dnů. Potom začne stará data přepisovat Vymazat protokoly [1] [Střídač] Na úrovni zabezpečení 1 přejděte na [Střídači Nastavení Protokolování], kde můžete vymazat protokol událostí, výroby, osvitu nebo dat pro jednotlivé střídače. Toto menu se zobrazí na úrovni střídače a skupiny. Poznámka: Vymazání protokolu je nevratná akce a dojde ke ztrátě dat. 42 L _48

44 6. Nastavení 6.6. Správa sítě [1] [Elektrárna] Toto menu platí pouze pro modely TripleLynx Pro+. [Nastavení Správa sítě] V této oblasti nastavte pomocné služby jako je nastavení hladiny výkonu (PLA) a jalový výkon Obecné [1] [Elektrárna] 6 Obrázek 6.15: Obecné Položka Jmenovitý výkon AC elektrárny Čas ustálení Q a PF Typ řízení Žádaná hodnota Popis Zadejte celkový jmenovitý AC výkon celé elektrárny. Tato hodnota je potřebná pro správný výpočet absolutního jalového výkonu Q. Zadejte čas ustálení systému pro regulaci jalového výkonu. Rozsah: sekund. Určuje, zda bude řízení v režimu Bez zpětné vazby (zapnuto) nebo Vypnuto (vypnuto). Vyberte žádanou hodnotu jalového výkonu. Jednotka správy sítě Jalový výkon Q Účiník PF Křivka žádané hodnoty PF(P) Křivka žádané hodnoty Q(U) Jednotka správy sítě Jednotka správy sítě obdrží žádané hodnoty pro jalový výkon a PLA od DNO. Nakonfigurujte vstupy jednotky správy sítě zde: Konfigurace relé. Další informace naleznete v referenční příručce střídače TripleLynx a v příručce k jednotce správy sítě Danfoss. Jalový výkon Q Zadejte pevnou žádanou hodnotu jalového výkonu elektrárny Q jako jednu z následujících hodnot: - procentuální hodnota jmenovitého výkonu AC elektrárny (%) Rozsah: 0 60 % jmenovitého výkonu AC elektrárny (přebuzeno nebo podbuzeno). - hodnota Q (kvar) Účiník PF Zadejte pevnou žádanou hodnotu účiníku elektrárny. Rozsah: 1 0,8 (přebuzeno nebo podbuzeno). Křivka žádané hodnoty PF(P) Účiník je definován jako funkce výstupního výkonu elektrárny. Zadejte hodnoty křivky žádaných hodnot zde: Křivka PF(P). L _48 43

45 6. Nastavení Křivka žádané hodnoty Q(U) Jalový výkon je definován jako funkce napětí sítě, buď jako procentuální hodnota jmenovitého výkonu elektrárny nebo přímo v kvar. Zadejte hodnoty křivky žádaných hodnot zde: Křivka Q(U) Konfigurace relé [1] [Elektrárna] Když je jako referenční hodnota vybrána jednotka správy sítě, nakonfigurujte diskrétní vstupy K1 K4. Každá ze 16 kombinací čtyř diskrétních vstupů odpovídá specifické hladině výstupního výkonu elektrárny (PLA) a výstupního jalového výkonu: 6 Obrázek 6.16: Konfigurace relé Položka K1 K4 aktivní Hladina výkonu v % Jalový výkon Účiník Popis Zapněte (zaškrtněte) nebo vypněte (zrušte zaškrtnutí) jednotlivé vstupy, K1 K4. Pokud je vstup vypnutý, jeho stav je ignorován (považován za vypnutý). Nastavení PLA. Omezení výstupního výkonu jako procentuální hodnota jmenovitého výkonu AC elektrárny. Výstupní jalový výkon (Q) v % nebo kvar. Výstupní účiník (PF) Křivky žádané hodnoty [1] [Elektrárna] Střídač TripleLynx Pro+ je schopen generovat jalový výkon na základě předdefinovaných křivek žádané hodnoty: Jalový výkon (Q) jako funkce napětí sítě Účiník (PF) jako funkce výstupního výkonu elektrárny Křivky žádané hodnoty jsou definovány hodnotami a zobrazeny jako grafická křivka. 44 L _48

46 6. Nastavení Přebuzená energie se vždy zobrazuje nad horizontální osou a podbuzená energie pod ní. Konce křivky jsou vždy horizontální, což znamená, že střídače pracují na první žádané hodnotě (1) pod hladinou výkonu nebo napětí a na poslední žádané hodnotě (9) nad hladinou výkonu nebo napětí. Referenční hodnota napětí sítě se měří na straně sítě střídače master. Referenční hodnota výstupního výkonu elektrárny se počítá podle střídače master. Generování jalového výkonu bude sledovat specifikované křivky žádané hodnoty, pokud bude k dispozici dostatečný výkon FV. Definice křivky žádané hodnoty PF(P): - Zadejte max. devět párů hodnot. - Vyberte pro jednotlivé body stav přebuzeno nebo podbuzeno. 6 Obrázek 6.17: Křivky žádané hodnoty PF(P) účiník Definice křivky žádané hodnoty Q(U): - Vyberte položku v rozbalovací nabídce pod záhlavím Jalový výkon Q. - Zadejte max. devět párů hodnot. - Vyberte pro jednotlivé body stav přebuzeno nebo podbuzeno. L _48 45

47 6. Nastavení 6 Obrázek 6.18: Křivky žádané hodnoty Q(U) jalový výkon Poznámka: Pokud zadáte nekonzistentní pár hodnot, zobrazí se automaticky otevírané varování Hodnoty snížení [1] [Elektrárna] Když je jako referenční hodnota vybrána jednotka správy sítě, zadejte hodnoty snížení. Hodnoty snížení se aktivují automaticky, když dojde k přerušení komunikace mezi: střídačem master a jednotkou pro správu sítě střídačem master a podřízeným střídačem Obrázek 6.19: Hodnoty snížení Položka Typ žádané hodnoty Hodnota Popis Vypnuto - Hodnoty snížení jsou vypnuty. Střídače budou pokračovat v práci nastavené na poslední konfiguraci. Konstantní jalový výkon Q - Hodnoty střídačů poklesnou na hodnotu jalového výkonu Q zadanou v parametru Hodnota. Konstantní účiník PF - Hodnoty střídačů poklesnou na hodnotu účiníku PF zadanou v parametru Hodnota. Hodnota snížení pro Q nebo PF. 46 L _48

48 6. Nastavení 6.7. Zasílání zpráv [0] [Elektrárna, Střídač] Typy zpráv: Výnos Událost Uložení do DS Výkonový poměr (PR) Chyba komunikace (Chyba kom.) Přepsání dat Stav elektrárny Každý typ zprávy lze zapnout nebo vypnout. Ve výchozím nastavení jsou všechny typy zpráv vypnuty Příjemce [0] [Elektrárna] 6 Aby bylo možné zasílat zprávy ze střídače TripleLynx Pro, musí být definováno jméno a jazyk alespoň jednoho příjemce zpráv. Definovat je možné maximálně 10 příjemců. Ve výchozím nastavení každý příjemce přijímá ze střídače všechny dostupné typy zpráv. V následujících částech jsou podrobněji popsány zprávy, které může střídač zasílat. Obrázek 6.20: Příjemce Položka ID příjemce Přezdívka příjemce SMS Jazyk Čas Test nastavení Popis Předkonfigurovaná přezdívka. Jméno je možné změnit. Přezdívka, která bude použita pro příjemce. Číslo mobilního telefonu příjemce včetně mezinárodního kódu země. ová adresa příjemce. Definuje jazyk, ve kterém chce příjemce dostávat zprávy. Specifikuje čas, kdy chce příjemce dostávat zprávy. To neplatí pro zprávy o událostech, protože ty se zasílají podle prahové hodnoty zadané pomocí [Zprávy Událost]. Otestuje aktuálního příjemce. Pokud byly nakonfigurovány jak ové, tak textové zprávy (SMS), bude zaslán zkušební i zkušební zpráva (SMS). Poznámka: Než bude moci střídač master odesílat SMS zprávy, musí být nainstalován a nakonfigurován GSM modem s platnou SIM kartou. Podívejte se do příručky GSM. L _48 47

49 6. Nastavení Poznámka: Než bude moci střídač master odesílat y, musí být ve střídači nainstalován platný GSM modem se SIM kartou, nebo musí být střídač připojen k Internetu. Pokud bude střídač master umístěn za síťovým směrovačem, musí směrovač otevřít SMTP port 25. Nezapomeňte nakonfigurovat nastavení u v zobrazení elektrárny [Nastavení Komunikace SMTP]. Další podrobnosti naleznete v části Nastavení SMTP Výnos [0] [Elektrárna] Po zvolení možnosti Zapnout bude aktivováno upozorňování na výnos. Vyberte interval upozornění na výnos: Den, týden, měsíc nebo rok. Příklad: Denní výnos - #název elektrárny# ( ) = 325,648 kwh 6 Obrázek 6.21: Výnos Událost [0] [Elektrárna] Pokud střídač přestane dodávat energii do sítě, vygeneruje událost. Po aktivaci upozorňování na událost odešle em nebo zprávou SMS upozornění obsahující krátkou zprávu s ID události. Poznámka: Pokud vygenerují událost všechny střídače ve velké elektrárně současně, není zaručeno, že uživatel obdrží zprávy o události ze všech střídačů. Obrázek 6.22: Událost Práh události: Zpráva o události bude odeslána při dosažení prahové hodnoty. Vyberte prahovou hodnotu: Ihned 10 minut 30 minut 48 L _48

50 6. Nastavení 1 hodina 12 hodin Příklad: Událost v #název elektrárny# #název skupiny# #název střídače#: hlášená událost: Síť_1 od :59:35 Poznámka: Projděte seznam událostí střídače v návodu k použití střídače TripleLynx předtím, než se obrátíte na servis. V tabulce jsou uvedeny různé události a příslušné texty událostí, které střídač může generovat Odeslat do DS [0] [Elektrárna] Pokud chcete, aby při nezdařeném odeslání do datového skladu (nebo na FTP server) bylo zasláno upozornění em nebo zprávou SMS, zvolte možnost Zapnout. Upozornění obsahuje kód události. Další informace o kódech událostí naleznete v části Řešení problémů této příručky. 6 Obrázek 6.23: Odeslání do DS L _48 49

51 6. Nastavení 6 ID Popis Náprava GSM LAN 0 Žádná chyba. 17 Došlo k chybě při kontrole velikosti odeslaného souboru. Část souboru byla pravděpodobně ztracena. Odesílaný soubor byl během ukládání poškozen. Odešlete soubor znovu. 18 Modem se nepřipojil k žádné síti GSM. Zkontrolujte, zda je přítomen signál sítě GSM a zda je aktivována SIM karta. 19 SIM karta neodpovídá na žádost o PIN. Vyměňte SIM kartu. SIM karta není vložena nebo je vadná. 26 SIM karta vyžaduje kód, nikoli PIN kód (obvykle PUK kód, protože SIM karta je zablokována). SIM karta je zablokována. Vyhledejte PUK kód, vložte SIM kartu do mobilního telefonu a odblokujte ji. 30 Nepodařilo se nastavit PIN kód. Chybný PIN kód. Před resetováním střídače vyhledejte správný PIN kód. Střídač po resetování nastaví znovu stejný PIN kód. Po dvou resetech se SIM karta zablokuje, protože dojde ke 3 chybným pokusům o nastavení PIN kódu. 31 Nepodařilo se nastavit název přístupového bodu GPRS. Přístupový bod není platný. V názvu přístupového bodu používejte pouze alfanumerické znaky (a z, A Z, 0 9) a tečku (.). 33 Nepodařilo se nastavit uživatelské jméno V uživatelském jméně GPRS nesmí být mezery. GPRS. Uživatelské jméno není platné. 34 Nepodařilo se nastavit heslo GPRS. Heslo V hesle GPRS nesmí být mezery. není platné. 35 Nepodařilo se navázat připojení GPRS. Chybně zadaný přístupový bod, uživatelské jméno nebo heslo, anebo není zapnuto GPRS. Vyžádejte si od poskytovatele sítě GSM konfiguraci GPRS. 36 Nepodařilo se navázat připojení k FTP serveru. Zkontrolujte, zda je navázáno připojení k Internetu. Ověřte, zda je správně zadána adresa FTP serveru, uživatelské jméno a heslo. 39 Nepodařilo se zahájit odesílání souboru. Zkontrolujte, zda je funkční připojení k serveru a k Internetu. Zkontrolujte, zda přístup k FTP serveru neblokuje brána firewall. 40 Nepodařilo se zpětně načíst odeslaný soubor pro ověření. 41 Není k dispozici žádný protokol dat pro odeslání. Nepodařilo se načíst výpis souboru z FTP serveru. Zkontrolujte, zda je funkční připojení k serveru a k Internetu. Nejedná se o chybu. Všechna zaznamenaná data byla odeslána a střídač dosud nevygeneroval nová data. Nastavte čas ve střídači, aby bylo možné odesílat data. 42 Nejsou nastaveny hodiny reálného času střídače. 43 Sériové číslo střídače master není platné. Zkontrolujte sériové číslo střídače master. 44 PIN kód SIM karty není platný. PIN kód musí obsahovat 4 až 8 číslic. Žádné jiné znaky nejsou povoleny. Tabulka 6.1: Chybové kódy odeslání do DS Výkonový poměr [0] [Elektrárna] Podřízené střídače v síti použijí hodnotu ze snímače osvitu připojeného ke střídači master k výpočtu výkonového poměru. Pokud jsou z nějakého důvodu podřízené střídače instalovány v jiném prostředí než střídač master, snímače lze připojit k těmto střídačům, aby bylo možné vypočítat výkonový poměr přesněji. Zvolte hodnotu Zapnout, má-li být odesláno upozornění, jestliže výkonový poměr klesne pod mezní hodnotu. Pokud hodnota osvitu poklesne pod 0,20 W/m², upozornění na výkonový poměr pod limitem nebude odesláno. Poznámka: Aby bylo možné vypočítat výkonový poměr, musí se nakonfigurovat nastavení FV polí střídače. Další podrobnosti naleznete pomocí [Střídač Nastavení Kalibrace]. 50 L _48

52 6. Nastavení Obrázek 6.24: Výkonový poměr (Performance Ratio) Chyba komunikace [0] [Elektrárna] Pokud střídač master nemůže komunikovat s některými střídači v síti, zadanému příjemci bude zaslána zpráva. Upozornění bude odesláno, jestliže komunikace nebude fungovat po dobu 60 minut či déle. 6 Obrázek 6.25: Chyba komunikace Přepsání dat [0] [Elektrárna] Pokud je tento typ zapnut, bude zaslána zpráva, když obsah protokolu dat dosáhne 60 % mezní hodnoty kapacity dat, aniž by byl protokol uložen. Obrázek 6.26: Přepsání dat Stav elektrárny [0] [Elektrárna] Zvolením možnosti Zapnout aktivujete zasílání u o stavu elektrárny v denním, týdenním nebo měsíčním intervalu. obsahuje důležité informace o výrobě energie prostřednictvím jednotlivých FV vstupů (řetězců FV panelů) a jednotlivých střídačů. Tato informace může napomoci objevit závady způsobené zanesením, částečným poškozením solárních článků, nebo vadným obvodem střídače. L _48 51

53 6. Nastavení Obrázek 6.27: Stav elektrárny příklad 6 V tomto příkladu testuje příjemce denní příjem ů s následujícími upozorněními: PRODUKCE STŘÍDAČE SE LIŠÍ O VÍCE NEŽ 5 %. Když se energie produkovaná střídačem liší o více než 5 % celkového průměru elektrárny, ve zprávě se zobrazí název střídače. Aby byla zaslána tato zpráva, musí elektrárna obsahovat více střídačů. FV PRODUKCE SE LIŠÍ O VÍCE NEŽ 3 %. Když se řetězec FV panelů u daného střídače liší o více než 3 % průměru vstupů střídače, v u bude uveden název střídače a FV vstup. Aby byla zaslána tato zpráva, musí být ve střídači aktivovány alespoň dva vstupy. Tedy dva jednotlivé vstupy odpovídají, ale dva vstupy zapojené paralelně nikoli. 52 L _48

54 6. Nastavení Název elektrárny: Moje elektrárna Datum zprávy: Období zprávy: Včera Produkce elektrárny: Wh Příjem z elektrárny: 126,30 euro Ekvivalentní emise 210,710 kg CO2: VÝKONOVÝ POMĚR JE VYŠŠÍ NEŽ 70 %. Střídač_1: 89,1 % Střídač_2: 97,8 % Střídač_3: 75,3 % Střídač_5: 85,2 % Střídač_6: 89,0 % Střídač_7: 93,9 % 6 VÝKONOVÝ POMĚR JE V INTERVALU OD 50 DO 70 %. Střídač_4: 67,2 % VÝKONOVÝ POMĚR JE NIŽŠÍ NEŽ 50 %. žádný PRODUKCE STŘÍDAČE SE LIŠÍ O VÍCE NEŽ 10 %. Střídač_4: 11,2 % Střídač_6: 10,7 % FV PRODUKCE SE LIŠÍ O VÍCE NEŽ 10 %. Střídač_3: FV vstup 1: 13,4 % FV vstup 2: 6,3 % FV vstup 3: 7,1 % Střídač_6: FV vstup 1: 12,3 % FV vstup 2: 10,8 % FV vstup 3: 1,5 % Tabulka 6.2: Příklad upozornění em L _48 53

55 6. Nastavení Obsah ové zprávy 6 Položka Jednotka Popis Název elektrárny - Název elektrárny. Datum zprávy dd mm rrrr Datum zprávy. Období zprávy - Interval zpráv: den, týden, měsíc. Produkce elektrárny kwh Energie celé elektrárny dodávaná do sítě během daného období. Příjem z elektrárny Euro Celkový příjem za dané období. Ekvivalentní emise CO2 kg Celková úspora CO2 za dané období Výkonový poměr % Barevná odrážka označuje stav systému. Vysvětlení stavu naleznete v části Zobrazení elektrárny, skupiny a střídače. Červená:Produkce elektrárny < 50 %, nebo: Libovolný střídač v síti je v zabezpečeném režimu, nebo chybí v seznamu, bez kontaktu se střídačem master Žlutá: Libovolný střídač v síti s produkcí < 70 % nebo v režimu Připojení nebo Bez sítě Zelená: Produkce elektrárny PR 70 % a všechny střídače s produkcí 70% a všechny střídače v režimu Připojeno k síti Aby bylo možné vypočítat výkonový poměr, musí být nainstalován snímač osvitu. Odchylka příjmu ze střídače - Pokud střídač vyprodukuje nedostatečné množství energie ve srovnání s produkcí ostatních střídačů za dané období, je vygenerována zpráva. Zpráva bude obsahovat seznam střídačů s nedostatečnou produkcí. Pokud nedošlo k žádným událostem, zobrazí se následující text: Všechny střídače pracují správně. Odchylka příjmu z FV - Jestliže některý z FV řetězců vyprodukuje nedostatek energie ve srovnání s produkcí ostatních řetězců za dané období, je vygenerována zpráva. Zpráva bude obsahovat seznam střídačů a příslušný FV řetězec, který způsobil vygenerování zprávy. Pokud nedošlo k žádným událostem, zobrazí se následující text: Všechny řetězce pracují správně. Událost střídače Zobrazí seznam střídačů, ve kterých nastaly události. Pokud nedošlo k žádným chybám, zobrazí se následující text: Všechny střídače pracují správně. Tabulka 6.3: Obsah ové zprávy 6.8. Datum a čas [0] [Elektrárna] Viz Nastavení, Detaily střídače, Nastavit datum a čas Zabezpečení [0] [Elektrárna, Střídač] Sem zadejte heslo zabezpečení. Heslo definuje úroveň uživatelského zabezpečení od 1 do 3. Změnou úrovně zabezpečení prostřednictvím střídače master se změní úroveň zabezpečení všech střídačů v síti. Aktuální úroveň zabezpečení se zobrazí v zápatí serveru Web Server jako =Úroveň zabezpečení xx. 54 L _48

56 6. Nastavení Detaily nastavení [0] [Elektrárna, Střídač] Detaily [0] [Střídač] Zde lze zadat nastavení jazyka a kódu sítě. Obrázek 6.28: Nastavení údajů Položka Jazyk [0] Sít' [2] Popis Umožňuje změnit jazyk textů na displeji (střídače) a výchozí jazyk serveru Web Server. Změní aktuální nastavení kódu sítě střídače. Uvědomte si, že se jedná o nastavení provozní bezpečnosti min. stř. napětí [2] [Střídač] Zde je možné změnit 10minutový průměr amplitudy síťového napětí. Uvědomte si, že se jedná o nastavení provozní bezpečnosti. Tato nabídka se zobrazí pouze v případě, že byl zapnut vzdálený přístup. Viz část Vzdálený přístup. Další informace o změně nastavení provozní bezpečnosti střídače naleznete v referenční příručce střídače TripleLynx, kde je detailně popsán postup nastavení provozní bezpečnosti střídače. Obrázek 6.29: 10min. průměr Položka Max. napětí [2] Čas pro odpojení [2] Popis Horní mez 10minutového průměrného napětí. Časový limit pro odpojení střídače od sítě ROCOF [2] [Střídač] Obrázek 6.30: ROCOF Zde je možné změnit rychlost změny kmitočtu (ROCOF). Další informace o rychlosti změny kmitočtu a nastavení provozní bezpečnosti naleznete v referenční příručce střídače TripleLynx. Toto nastavení lze změnit pouze v případě, pokud byl zapnut vzdálený přístup (viz část Vzdálený přístup). L _48 55

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TLX Referenční příručka. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TLX Referenční příručka. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX Referenční příručka Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS Bezpečnost a shoda s předpi... Bezpečnost a shoda s předpisy Bezpečnost Všichni pracovníci,

Více

Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology

Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology Návod k obsluze SWebBox20-BA-cs-13 Verze 1.3 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu........................

Více

Návod k použití SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER

Návod k použití SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER Návod k použití SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER SC-COM-BE-cs-20 98-40007720 Verze 2.0 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou

Více

SIEMENS. Web server Instrukce pro zprovoznění. LPB a BSB koumunikace. CE1C5711en Technologie budov

SIEMENS. Web server Instrukce pro zprovoznění. LPB a BSB koumunikace. CE1C5711en Technologie budov SIEMENS LPB a BSB koumunikace Web server Instrukce pro zprovoznění OZS164 CE1C5711en Technologie budov Siemens Switzerland Ltd Technologie budov divize Mezinárodní ústředí Gubelstrasse 22 CH-6301 Zug Tel.

Více

Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX

Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX Návod k obsluze SWebBox-BA-cs-36 Verze 3.6 CZ Právní ustanovení SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Právní ustanovení Informace obsažené v

Více

2N OfficeRoute UMTS Gateway

2N OfficeRoute UMTS Gateway 2N OfficeRoute UMTS Gateway Příručka uživatele Verze 1.8.0 Firmware 2.3.12 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Monitorování a vizualizace údajů systému Sunny WebBox, Sunny WebBox s technologií Bluetooth a SMA Cluster Controller na portálu SUNNY PORTAL

Monitorování a vizualizace údajů systému Sunny WebBox, Sunny WebBox s technologií Bluetooth a SMA Cluster Controller na portálu SUNNY PORTAL Monitorování a vizualizace údajů systému Sunny WebBox, Sunny WebBox s technologií Bluetooth a SMA Cluster Controller na portálu SUNNY PORTAL Návod k obsluze SPortal-WB-CLCON-BA-cs-25 Verze 2.5 CZ SMA

Více

UMTS datová a hlasová brána. Uživatelský manuál. Verze 1.06 www.2n.cz

UMTS datová a hlasová brána. Uživatelský manuál. Verze 1.06 www.2n.cz 2N EasyRoute UMTS datová a hlasová brána Uživatelský manuál Verze 1.06 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

Online nápověda. Vítá vás LTE CPE! Online nápověda. Chráněné a dův 1 ěrné informace Huawei Copyright Huawei Technologies Co., Ltd

Online nápověda. Vítá vás LTE CPE! Online nápověda. Chráněné a dův 1 ěrné informace Huawei Copyright Huawei Technologies Co., Ltd Vítá vás LTE CPE! Online nápověda Chráněné a dův 1 ěrné informace Huawei . 2014. Všechna práva vyhrazena. Žádnou část této příručky nesmíte žádným způsobem reprodukovat ani jakkoli přenášet bez předchozího

Více

Návod k obsluze SUNNY EXPLORER

Návod k obsluze SUNNY EXPLORER Návod k obsluze SUNNY EXPLORER Explorer-BA-cs-16 Verze 1.6 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou majetkem společnosti SMA Solar

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití M1140 M1200 M1220 M1300 M1320 M1321 M1322 M1323 M1440 Multilogger

www.cometsystem.cz Návod k použití M1140 M1200 M1220 M1300 M1320 M1321 M1322 M1323 M1440 Multilogger www.cometsystem.cz Návod k použití M1140 M1200 M1220 M1300 M1320 M1321 M1322 M1323 M1440 Multilogger Copyright: COMET System, s.r.o. Tento návod k obsluze je zakázáno kopírovat a provádět v něm změny jakékoliv

Více

Záruční list. Sériové číslo adaptéru. Datum prodeje. Odběratel. Adresa

Záruční list. Sériové číslo adaptéru. Datum prodeje. Odběratel. Adresa Záruční list Verze programu SuperVAG 20. _ Sériové číslo adaptéru Datum prodeje.. Odběratel Adresa Záruční doba na diagnostický systém je 24 měsíců od data prodeje. Záruka se nevztahuje na vady způsobené

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Příručka pro uživatele www.ubeeinteractive.com Ubee Interactive Europe Beech Avenue 54-80 1119 PW Schiphol Rijk The Netherlands Prodej (e-mail): eusales@ubeeinteractive.com

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 D Datum vydání: 18.9.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. VÝSTRAHY... 5 2.1. VÝSTRAHY... 5 3. TRACE-TECH...5 3.1. ROZSAH... 5 4.

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr...

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr... Obsah Úvod... 5 Důležitá upozornění... 6 1. O IPCorderu... 7 1.1. Popis systému... 7 1.2. Systémové požadavky... 8 1.3. První spuštění... 9 Nalezení IPCorderu... 9 Příprava úložiště... 10 Průvodce nastavením...

Více

Softwarová aplikace služba a silný klient, verze 1.5 VIEW

Softwarová aplikace služba a silný klient, verze 1.5 VIEW INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Softwarová aplikace služba a silný klient, verze 1.5 VIEW 2 Softwarová aplikace, verze 1.5 - VIEW Informace v tomto dokumentu, včetně URL a dalších internetových zdrojů

Více

MANUÁL CZE UŽIVATELSKÝ. dohlížecí systém pro malé a střední instalace. I n t e g r a t e d C o n t r o l S o l u t i o n s & E n e r g y S a v i n g

MANUÁL CZE UŽIVATELSKÝ. dohlížecí systém pro malé a střední instalace. I n t e g r a t e d C o n t r o l S o l u t i o n s & E n e r g y S a v i n g dohlížecí systém pro malé a střední instalace CZE UŽIVATELSKÝ MANUÁL LEGGI E CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI ČTĚTE A ULOŽTE TYTO POKYNY I n t e g r a t e d C o n t r o l S o l u t i o n s & E n e r g y S a

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

Obsah. 2 Obsah. Úvod 15 Software Maemo 15 Plocha 15 Menu aplikací 16 Oblast stavu a menu stavu 16 Ovládací panel 18 Dotyková obrazovka 18

Obsah. 2 Obsah. Úvod 15 Software Maemo 15 Plocha 15 Menu aplikací 16 Oblast stavu a menu stavu 16 Ovládací panel 18 Dotyková obrazovka 18 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 7 Sdílená paměť 7 Nastavení přístroje 8 Vložení karty SIM a baterie 8 Vložení paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10 Klávesy a části 11 Klávesy

Více

Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka

Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka 3.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Obecné informace 5 O vašem přístroji 5 Síťové služby 5 Přístupové kódy 6 Služba nastavení konfigurace 6 My Nokia 6 Stažení

Více

MITSUBISHI. Video Server Box MODEL DX-VS1UE INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

MITSUBISHI. Video Server Box MODEL DX-VS1UE INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MITSUBISHI Video Server Box INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MODEL DX-VS1UE TATO PŘÍRUČKA OBSAHUJE DŮLEŽITÉ ÚDAJE. POZORNĚ SI JI PŘEČTĚTE PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE. rev. 1.1-02-05-2003 Důležité I. Důležité

Více

2N BRI Lite/Enterprise

2N BRI Lite/Enterprise 2N BRI Lite/Enterprise BR-VoIP-GSM/UMTS brána Uživatelský manuál Verze Firmware 1.2 1.5.0 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým

Více

HP Jetdirect. HP J7949E Embedded Print Server. P íručka správce

HP Jetdirect. HP J7949E Embedded Print Server. P íručka správce HP Jetdirect HP J7949E Embedded Print Server P íručka správce Příručka správce HP Jetdirect Integrovaný tiskový server 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Všechna práva vyhrazena.

Více

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač Uživatelská příručka RT-AC87U dvoupásmový 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač CZ8971 Květen 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných

Více

Síťový videorekordér Absolution

Síťový videorekordér Absolution Síťový videorekordér Absolution Uživatelská příručka Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Poznámky... 3 3. Základní informace o produktu... 3 3.1. Charakteristika... 3 3.2. Vlastnosti... 3 3.3. Instalace...

Více

Sledování činnosti FV systému SUNNY PORTAL

Sledování činnosti FV systému SUNNY PORTAL Sledování činnosti FV systému SUNNY PORTAL Návod k obsluze SPortal-BCZ111723 Verze 2.3 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu........................ 6 2 První kroky......................................

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více