8.2 Používání a tvorba databází

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8.2 Používání a tvorba databází"

Transkript

1 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1

2 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2

3 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3

4 Pojmy tabulka, pole, záznam Databáze = soustava navzájem propojených tabulek. Tabulka se zkládá z polí jednotlivé sloupce (data různého typu), a záznamů řádků, bývá jich (sta)tisíce. Slide 4

5 Význam a nasazení databází Pro různé druhy evidovaných údajů různé databázové aplikace. Účetnictví příjmy a výdaje. Mzdy a perzonalistika evidence pracovníků. Skladové hospodářství evidence zboží. Řízení výroby evidence výrobků. Adresář evidence adres a přátel. U lékaře, ve škole, v bankách, odjezdy vlaků,... Slide 5

6 Typické okno Účetní systém Pohoda Editace vybraného záznamu Seznam jednotlivých záznamů Slide 6

7 Data, datové typy Data jsou uložena v navzájem propojených tabulkách. Data jsou uložena nezávisle na programu, který s nimi pracuje. Pole v tabulce jsou různých datových typů definují se při vytváření tabulky. Text, čísla, datum,... Slide 7

8 Primární klíč = jednoznačná identifikace záznamu, nebo-li pole, které má pro každý záznam unikátní hodnotu většinou je to pomocné pole s číslem řádku, při vytvoření nového záznamu se doplňuje automaticky nazývá se např. ID Slide 8

9 Index a jeho význam pro rychlé vyhledávání Index je způsob řazení tabulky. Index vytvoří pomocný soubor s řazením tabulky podle určitého pole. K jedné tabulce může být více indexů. Protože se záznamy propojují pomocí klíčů v tabulce je primární klíč vždy současně indexem (ale ostatní indexy už klíči být nemusí). Slide 9

10 Primární klíč a cizí klíč Máme dvě tabulky např. žáci a třídy, každá má svůj primární klíč. Propojím je v tzv. dotazu tak, že se k žákům bude před ID třídy načítat její název. Vytvoříme tzv. relaci mezi tabulkami. relační databáze Primární klíč tabulky třídy použijeme jako cizí klíč v tabulce žáci. Slide 10

11 Slide 11

12 Referenční integrita Integrita ~ konzistence dat obecně je chápána tak, že data odrážejí skutečný reálný stav. (Pokud odešel nějaký žák ze školy, měl by také být jeho záznam smazán v tabulce žáci.) Referenční integrita představuje konzistenci vazeb mezi záznamy tabulek. Smažeme z tabulky třídy jeden záznam třeba, 2.N. Pokud ale v tabulce žáci existují záznamy, které obsahují vazbu na tuto třídu, bude porušena referenční integrita. Dnešní aplikace tuto situaci nepřipustí. Slide 12

13 Databáze klient-server Data uložena centrálně na serveru. Klienti ~ jednotlivé počítačové stanice mohou přistupovat k datům podle stanovených pravidel. Slide 13

14 Databáze na serveru je většinou tvořena jedním velkým souborem, do jehož vnitřku nikdo nemůže nahlížet jinak než pomocí odpovídajícího databázového klienta ze stanice sítě. různá přístupová práva přístum z jakéhokoliv místa v síti výkonnost serveru operace s daty archivace dat (vícenásobná) výpadky servru útoky nepovolanými osobami (z Internetu) Slide 14

15 8.2.2 Základy SQL Slide 15

16 Jazyk SQL Structured Query Language = strukturovaný dotazovací jazyk obecný standartizovaný jazyk pro práci s databázemi obsahuje příkazy pro definici dat, přístupová práva k datům, manipulaci s daty, řízení transakcí, a další. Slide 16

17 Jazyk SQL je standartizovaný, proto může pracovat v různých databázových systémech téměř stejným způsobem tvůrci databází používají svá vlastní rozšíření, ale základní příkazy fungují všude je to vnitřní nástroj, proto když v e-shopu vyberete kategorii, program převede váš požadavek na dotaz SQL a pošle do databázového systému, ten ho provede a vrátí záznamy, splňující zadanou podmínku Slide 17

18 Příkazy CREATE, ALTER, DROP definice dat SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE manipulace s daty FROM, WHERE, ORDER BY spojky, řazení dat Příklad: SELECT jmeno, prijmeni FROM zaci ORDER BY prijmeni SELECT * FROM zaci WHERE hodin>=50 ORDER BY hodin DESC Slide 18

19 Návrh databází návrh podnikové složité databáze je vysoce odborná činnost 1. Návrh konceptu řešení 2. Návrh logické struktury dat 3. Implementace návrhu do konkrétního db systému Slide 19

20 Návrh konceptu Cílem je vytvořit odraz reálného problému ve formalizovatelné podobě. Používají se tzv. entity samostatně definovatelné položky, které se v problému vyskytují. Je nutné formálně popsat jejich obsah, vztahy a vlastnosti (atributy). Např.: žáci, učitelé, třídy a jejich vazby, známky, systém klasifikace a jeho pravidla, atd. Slide 20

21 Relace Při rozboru entit je potřeba definovat vztahy mezi nimi pomocí různých typů relací: Relace 1 : 1 př: třída třídní učitel. Relace 1 : N př: třída žáci. Relace M : N př: žáci sportovní kroužky Slide 21

22 Návrh struktury tabulek Návrh databáze sestává zejména z návrhu struktury potřebných tabulek a relací mezi nimi. K tomu se používají tzv. E-R (entiti-relantionship) diagramy. E-R diagram je složitý, vyjadřuje obsah, vztahy a vlastnosti (atributy) jednotlivých entit. Slide 22

23 Slide 23

24 Návrh z E-R diagramu Každá entita samostatná tabulka Přimární klíč identifikátor entity Jednotlivé relace propojení tabulek pomocí klíčů Vztahy M:N dělíme na M:1 a 1:N Slide 24

25 Konec 8. kapitoly Slide 25

Databáze Databázové systémy MS Access

Databáze Databázové systémy MS Access Databáze Databázové systémy MS Access Nasazení databází Databáze evidence nějakých údajů Databázové aplikace obsahují konkrétní specifické funkce pro práci s určitými daty (tyto funkce jsou v jiných DB

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

S databázemi se v běžném životě setkáváme velmi často. Uvádíme běžné použití databází velkého rozsahu:

S databázemi se v běžném životě setkáváme velmi často. Uvádíme běžné použití databází velkého rozsahu: Úvod do databází Základní pojmy Databáze je množina záznamů, kterou shromažďujeme za nějakým konkrétním účelem. Databáze používáme zejména pro ukládání obsáhlých informací. Databázové systémy jsou k dispozici

Více

Databázové systémy 1 KIV/DB1

Databázové systémy 1 KIV/DB1 Databázové systémy 1 KIV/DB1 Celá kniha je exportem z wikipedie, ale spolehlivě pokrývá rozsah znalostí pro tento předmět. Obsah Články Systém řízení báze dat 1 Databáze 2 Relační databáze 5 Relační model

Více

Databázové a informační systémy Jana Šarmanová

Databázové a informační systémy Jana Šarmanová Databázové a informační systémy Jana Šarmanová Obsah Úloha evidence údajů, způsoby evidování Databázové technologie datové modely, dotazovací jazyky. Informační systémy Datové sklady Metody analýzy dat

Více

NÁVRH DATABÁZE PRO NEZISKOVOU ORGANIZACI

NÁVRH DATABÁZE PRO NEZISKOVOU ORGANIZACI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH DATABÁZE PRO NEZISKOVOU ORGANIZACI

Více

Základní pojmy. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Základní pojmy. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Základní pojmy ČSN 36900/1-1987 Data mn. Č údaje obraz vlastnosti objektu, vhodně formalizovaný pro přenos, interpretaci nebo zpracování prostřednictvím lidí nebo automatů Informace význam, který člověk

Více

2. Teorie databázových systémů

2. Teorie databázových systémů - 1-1. Úvod Zpracování dat můžeme definovat jako obsažné a účelné sestavení dat provedené strojem ze zadaných údajů. Cílem je nejen ušetřit lidskou práci a čas, ale zejména zabránit možným chybám. Výsledkem

Více

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět.

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět. 1.1. Úlohy zpracování dat 1. ZPRACOVÁNÍ DAT Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny 1.1. Úlohy zpracování dat Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat problém evidence a zpracování velkého množství

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY (doplňující text ke konzultacím v 3. ročníku kombinovaného bakalářského studia oboru Aplikovaná

Více

Použití databází na Webu

Použití databází na Webu 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2010/11/18 11:33:52 $ Obsah Co nás čeká... 3 Architektura webových databázových aplikací... 4 K čemu se používají databázové

Více

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu:

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_ACCESS_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 5: DATABÁZE. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 5: DATABÁZE. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 5: DATABÁZE Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 Databáze

Více

Databázová aplikace. Správa databáze nabídek, zakázek a objednávek. SQL server.

Databázová aplikace. Správa databáze nabídek, zakázek a objednávek. SQL server. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Databázová aplikace. Správa databáze nabídek, zakázek a objednávek. SQL server. Bakalářská práce Autor:

Více

Univerzita Hradec Králové. Filozofická fakulta. Katedra pomocných věd historických a archivnictví

Univerzita Hradec Králové. Filozofická fakulta. Katedra pomocných věd historických a archivnictví Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra pomocných věd historických a archivnictví Databáze soupisu duší s historicko-demografickými výstupy Diplomová práce Autor: Bc. Jiří Kudr Studijní program:

Více

Informační systém Audiovizuálního centra VŠB-TUO

Informační systém Audiovizuálního centra VŠB-TUO VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Informační systém Audiovizuálního centra VŠB-TUO 2005 David Pilař Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou

Více

MS ACCESS 2010 relační databáze

MS ACCESS 2010 relační databáze MS ACCESS 2010 relační databáze Elektronická učebnice Zuzana Žárská Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic OBSAH 1 Základní pojmy databáze...

Více

Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku informačních systémů a technologie na univerzitě i v podniku II

Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku informačních systémů a technologie na univerzitě i v podniku II Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku informačních systémů a technologie na univerzitě i v podniku II P. Burian, P. Dvořák Ústav počítačové a řídicí techniky Vysoká

Více

- Hierarchická databáze tato databáze je založená na hierarchickém modelu. Logické uspořádání dat má stromovou strukturu.

- Hierarchická databáze tato databáze je založená na hierarchickém modelu. Logické uspořádání dat má stromovou strukturu. 11 Databázové systémy Databázové systémy jsou speciální programy, které se používají pro správu datových souborů. Soubory mohou být značně rozsáhlé a lze v nich vyhledávat, třídit, organizovat, měnit,

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY 1. Základní pojmy databázové technologie

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY 1. Základní pojmy databázové technologie DATABÁZOVÉ SYSTÉMY 1. Základní pojmy databázové technologie Úvod Databáze a databázové technologie mají velký vliv na rostoucí používání počítačů. Bylo by správné říci, že databáze hrají kritickou roli

Více

1 DATABÁZE 1.1 ÚVOD 1.2 ZÁKLADNÍ POJMY RELAČNÍ DATABÁZE

1 DATABÁZE 1.1 ÚVOD 1.2 ZÁKLADNÍ POJMY RELAČNÍ DATABÁZE 1 DATABÁZE 1.1 ÚVOD Moderní doba se databázemi jen hemží. Například: Management firmy musí mít přehled přinejmenším o svých zaměstnancích, výrobcích, majetku a zákaznících. Přitom mezi těmito údaji existují

Více

Databáze v MS ACCESS

Databáze v MS ACCESS 1 z 14 19.1.2014 18:43 Databáze v MS ACCESS Úvod do databází, návrh databáze, formuláře, dotazy, relace 1. Pojem databáze Informací se data a vztahy mezi nimi stávají vhodnou interpretací pro uživatele,

Více

2. blok část A Jazyk SQL, datové typy

2. blok část A Jazyk SQL, datové typy 2. blok část A Jazyk SQL, datové typy Studijní cíl Tento blok je věnován jazyku SQL, jeho vývoji, standardizaci a problémy s přenositelností. Dále je zde uveden přehled datových typů dle standardu SQL

Více

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Vydrář

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Vydrář PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce 2005 Jan Vydrář 1 PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Obor: Aplikace výpočetní

Více

Koncepce jazyka SQL Co je SQL

Koncepce jazyka SQL Co je SQL Koncepce jazyka SQL Tato kapitola obsahuje základní informace o jazyku SQL, na kterých budeme stavět ve zbývající části knihy. Jazyk SQL se prosadil jako univerzální jazyk relačních databází a podporují

Více

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y 1(22) Konceptuální úroveň - vytvářím první model reality - ER-model jednoduchý grafický aparát, dá se jednoduše identifikovat - entita skládá se z vlastností, které chci zpracovávat - Chenovo pojetí -

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOINFORMATIKY Libor KIMPL PROSTOROVÉ NADSTAVBY NEKOMERČNÍCH DATABÁZÍ VSTUP A SPRÁVA GEOOBJEKTŮ Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Vilém

Více

Návrh informačního systému pro řízení lidských zdrojů personální agentury a jeho zefektivnění. Bc. Jana Klváčková

Návrh informačního systému pro řízení lidských zdrojů personální agentury a jeho zefektivnění. Bc. Jana Klváčková Návrh informačního systému pro řízení lidských zdrojů personální agentury a jeho zefektivnění Bc. Jana Klváčková Diplomová práce 2006 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

OBJEKTOVÝ PŘÍSTUP V DATABÁZOVÉ TECHNOLOGII

OBJEKTOVÝ PŘÍSTUP V DATABÁZOVÉ TECHNOLOGII OBJEKTOVÝ PŘÍSTUP V DATABÁZOVÉ TECHNOLOGII Vojtěch Merunka Katedra informačního inženýrství, PEF, ČZU Praha merunka@pef.czu.cz Abstrakt Příspěvek seznamuje s objektovým datovým modelem a popisuje, jaký

Více