Algoritmizace a programování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Algoritmizace a programování"

Transkript

1 Algoritmizace a programování Jazyk C funkce České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C -Ver.1.00 funkce J. Zděnek 20151

2 Funkce Funkce - černá (programová) skřínka pro určitý výpočetní úkon Známe - co počítá Nezajímá nás jak to počítá Má určené místo pro vstup informace se kterou metoda počítá vstup dat Má určené místo pro výstup zpracované informace výstup dat Princip umožňuje řešit složité úkoly rozkladem na jednodušší navzájem spolupracující části (metody) Vstup dat Metoda má jméno Známe co metoda počítá Funkce Nezajímá nás jak to počítá Výstup dat A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 2

3 Funkce bez vstupů Funkce nemusí mít vstup dat Má pouze výstup dat Např: Čtení hodnoty z klávesnice Výstupem funkce přečtená hodnota Čtení hodnoty z klávesnice Funkce Výstup dat = přečtená hodnota A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 3

4 Funkce bez výstupů Funkce nemusí mít výstup dat, pouze vykoná nějakou činnost Má pouze vstup dat Např: zobrazení hodnoty na obrazovce Vstupem funkce jméno a hodnota zobrazovaných dat Vstup dat = Jméno a hodnota toho co se má zobrazit Funkce Zobrazení jména a hodnoty dat na obrazovce A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 4

5 Funkce může mít více vstupních dat Funkce - vstupní a výstupní data Funkce může mít i více výstupních dat Funkce typu funkce má pouze jednu hodnotu výstupní Procedura je funkce, která má definovány vstupní hodnoty a svou činnost nemívá žádná výstupní data Funkce vždy pouze jednu výstupní hodnotu Procedura něco vykoná Funkce Funkce Procedura Procedura A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 5

6 Funkce Funkce typu funkce má pouze jednu hodnotu hodnotu funkce Funkci lze použít ve výrazu Např: y = 2*x + sin(x), y = 2*x + sin(x); sin(x) je funkce Funkce vždy pouze jednu výstupní hodnotu Sin(x) Funkce Funkce A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 6

7 Procedura Procedura je funkce, která má definovány vstupní hodnoty a svou činnost - nemívá žádná výstupní data Procedura ale může změnit Hodnotu nelokální proměnné nedoporučeno proč? Hodnoty proměnných, je-li vstupní hodnotou reference na proměnnou Proceduru nelze použít ve výrazu Procedura něco vykoná Procedura Procedura A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 7

8 Funkce a procedura vstupní data Pravidla pro zápis vstupních dat jsou pro funkci i pro proceduru stejná Pravidla pro zápis vstupních dat pro funkci i proceduru stejná Funkce Funkce Procedura Procedura A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 8

9 Funkce, rozklad na dílčí problémy Připomeňme si program pro výpočet faktoriálu: void main(int argc, char** argv) { int n, i, j; printf("zadejte přirozené číslo \n "); scanf("%d",&n); if (n < 1) { printf(n + " není přirozené číslo"); return; i = 1; f = 1; while (i < n) { i = i + 1; f = f * i; printf("n = %d, f! = %d", n, f); return; Čtení přirozeného čísla Algoritmus výpočtu faktoriálu Tisk výsledku Čtení přirozeného čísla, výpočet faktoriálu a tisk výsledku jsou tři dílčí podproblémy, jejichž řešení popíšeme samostatnými funkcemi A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 9

10 Řešení problému rozkladem na dílčí problémy ctiprirozene Předává se přečtené n Předává se vypočtený faktoriál faktorial tiskvysledku Funkce Funkce Procedura Čtení přirozeného čísla Algoritmus výpočtu faktoriálu Tisk výsledku A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 10

11 Funkce pro čtení přirozeného čísla Faktoriál pomocí funkcí (1) int ctiprirozene(void) { int n; printf("zadejte přirozené číslo"); scanf("%d",&n); if (n < 1) { printf("%d není přirozené číslo", n); exit(0); return n; Hlavička funkce int ctiprirozene(void) vyjadřuje, že funkce nemá parametry (prázdná závorka) a že výsledkem volání funkce je hodnota typu int Příkaz return n; předepisuje návrat z funkce, výsledkem volání je hodnota n Příklad volání funkce: nn = ctiprirozene(); A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 11

12 Faktoriál pomocí funkcí (2) Funkce pro výpočet faktoriálu int faktorial(int n) { int i = 1; int f = 1; while (i < n) { i = i + 1; f = f * i; return f; Hlavička funkce vyjadřuje, že funkce má jeden vstupní parametr typu int a že výsledkem je hodnota typu int Příklad volání funkce ff = faktorial(4); A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 12

13 Procedura pro tisk výsledku výpočtu Faktoriál pomocí funkcí (3) void tiskvysledku(int n, int f) { printf("n = %d, f! = %d",n,f); Hlavička vyjadřuje, že procedura má dva vstupní parametry (int, int). Procedura nevrací žádnou hodnotu (void). Příklad volání procedury tiskvysledku(n, f); A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 13

14 Faktoriál pomocí funkcí (4) Výsledné řešení: #include <stdio.h> #include <stdlib.h> void main(int argc, char** argv) { int n, fakt; n = ctiprirozene(); fakt = faktorial(n); tiskvysledku(n,fakt); int ctiprirozene() { int faktorial(int n) { void tiskvysledku(int n,int f){ A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 14

15 Deklarace funkce Deklaraci funkce tvoří hlavička funkce tělo funkce Hlavička funkce v jazyku C má tvar typ jméno(specifikace parametrů) kde typ je typ výsledku funkce (funkční hodnoty) jméno je identifikátor funkce specifikací parametrů se deklarují parametry funkce, každá deklarace má tvar typ_parametru jméno_parametru (a oddělují se čárkou) specifikace parametrů je prázdná, jde-li o funkci bez parametrů Tělo funkce je složený příkaz nebo blok, který se provede při volání funkce Tělo funkce musí končit příkazem return x; kde x je výraz, jehož hodnota je výsledkem volání funkce A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 15

16 Bloková struktura programu void main (String[] args) { int x = funkcea ( 35 ); funkcec ( x, c1 ); int funkcea (int x) { #include <stdio.h> #include <stdlib.h> extern funkceb(void); extern funkcec(void); int x1, x2=0, y=54; char s; s = funkceb ( ); Začátek programu Konec programu char funkceb (void) { void funkcec (int r1, char c) { printf (..); #include <stdio.h> #include <stdlib.h> extern funkcea(void); double d; d = funkced ( ); Fce v jiném modulu A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 16

17 Struktura funkce/procedury Typ návratové hodnoty double funkcea ( int x ) { Jméno funkce Formální parametr(y) funkce Hlavička funkce const double MIN = ; double v = 1.0; int n; for( n=0; n<10; n++) { v = v * ; if( v > MIN ) v = v ; return v ; Začátek funkce Lokální konstanty Lokální proměnné Kód funkce Návratová hodnota Zdrojový modul (soubor) Konec funkce A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 17

18 Vstupní parametry funkce Parametry funkce jsou lokální proměnné funkce, kterým se při volání funkce přiřadí hodnoty skutečných parametrů Jestliže parametr funkce je typu T, pak přípustným skutečným parametrem je výraz, jehož hodnotu lze přiřadit proměnné typu T (stejná podmínka, jako u přiřazení) Příklad: int max(int x, int y) { if (x > y) return x; else return y; void main(int argc, char** argv) { int a = 10, b = 20; printf("max = %d",max(a+20, b)); A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 18

19 Vstupní parametry funkce Vstupní parametry funkce slouží pro předání vstupních dat algoritmu, který je funkcí realizován Častá chyba začátečníka: funkce, která čte hodnoty parametrů pomocí operace vstupu dat (např. čtení klávesnice) int max(int x, int y) { scanf("%d",&x); scanf("%d",&y); if (x > y) return x; else return y; // nesmyslný příkaz // nesmyslný příkaz Nesmysl Proč? int z; z = max(7,99); A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 19

20 Hodnota funkce Typ návratové hodnoty se uvádí před názvem funkce Návratová hodnota (proměnná, výraz) se uvádí za příkazem return Funkce může vracet pouze jednu návratovou hodnotu Návratovou hodnotou může být i ukazatel (pointer) int max(int x, int y) { int maxhodnota = y; if (x > y) maxhodnota = x; return maxhodnota; max Funkce Návratová hodnota A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 20

21 Formální a skutečné parametry funkce void main(int argc, char** argv){ int a = 4; int b = 2; int m = max(a,b); printf("max = %d",m); m = max(b,6); printf("max = %d",m); int max(int x, int y) { int maxhodnota = y; if (x > y) maxhodnota = x; return x; Skutečné parametry Skutečné parametry obsahují aktuální předávaná data do metody Formální parametry Formální parametry umožní v těle metody popsat, jak má algoritmus zpracovat vstupní data Formální parametry jsou lokální proměnné A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 21

22 Příklad Výplata hotovosti (1) Výplata hotovosti (výčetka platidel) se odevzdává bance, uvádí vždy hodnotu bankovky a počet bankovek My budeme hledat takovou výčetku, která pro danou částku obsahuje celkově nejmenší počet bankovek Příklad: (pro jednoduchost uvažujme pouze bankovky 5000, 1000, 500 a 100 Kč) Částka = bankovka (Kč) počet (ks) A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 22

23 Příklad - Výplata hotovosti (2) void main(int argc, char** argv){ int plat,platx,p5000,p1000,p500,p100; prinf( Zadej plat = ); scanf( %d,&plat); platx = plat; p5000=plat/5000; plat=plat%5000; p1000=plat/1000; plat=plat%1000; p500=plat/500; plat=plat%500; p100=plat/100; plat=plat%100; pocet = plat/hodnbankovky; plat = plat%hodnbankovky; printf("vyplata castky %d je \n,platx); printf( %d \n%d \n%d \n%d \n,p5000,p1000,p500,p100); printf( zbytek %d \n,plat); A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 23

24 Výplata hotovosti s funkcí (3) int plat; void main(int argc, char** argv){ int p5000,p1000,p500,p100,platx; prinf( Zadej plat = ); scanf( %d,&plat); platx = plat; p5000 = pocetbankovek(5000); p1000 = pocetbankovek(1000); p500 = pocetbankovek(500); p100 = pocetbankovek(100); printf("vyplata castky %d je \n,platx); printf( %d \n%d \n%d \n%d \n,p5000,p1000,p500,p100); printf( zbytek %d \n,plat); int pocetbankovek(int hodnotabankovky){ int pocet; pocet = plat/hodnotabankovky; plat = plat%hodnotabankovky; return pocet; ; A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 24

25 Příklady funkcí Funkce pro zjištění, zda daný rok je přestupný void main(int argc, char** argv){ int rok; printf( Zadejte rok \n"); scanf( %d,&rok); printf("rok = %d \n,rok); if (prestupnyrok(rok)) printf( Je prestupny \n"); else printf( Neni prestupny \n"); int prestupnyrok(int rok){ if (rok%4 == 0 && (rok%100!= 0 rok%1000 == 0)) return true; else return false; return může metodu ukončit na více místech A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 25

26 Funkce pro výpočet NSD (1) Efektivní algoritmus lze sestavit na základě těchto vztahů: je-li x = y, pak nsd(x,y) = x je-li x > y, pak nsd(x,y) = nsd(x-y,y) je-li x < y, pak nsd(x,y) = nsd(x,y-x) Řešení 1: int nsd(int x, int y) { while (x!= y) if (x > y) x = x - y; else y = y - x; return x; int nsd(int x, int y) { int d; if (x<y) d=x; else d=y; while (x%d!=0 y%d!=0) d--; return d; void main(int argc, char** argv) { int a, b; scanf( %d,&a);scanf( %d,&b); printf( Nejv.spol.del.%d a %d je %d\n,a,b,nsd(a,b)); A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 26

27 Funkce pro výpočet NSD (2) Do těla cyklu vnoříme místo podmíněného příkazu pro jediné zmenšení hodnoty x nebo y dva cykly pro opakované zmenšení hodnot x a y Řešení 2: int nsd(int x, int y) { while(x!= y) { while(x > y) x = x-y; while(y > x) y = y-x; return x; void main(int argc, char** argv) { int a, b; scanf( %d,&a);scanf( %d,&b); printf( Nejv.spol.del.%d a %d je %d\n,a,b,nsd(a,b)); A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 27

28 Euklidův algoritmus pro výpočet NSD (3) Vnitřní cykly řešení 2 počítají nenulový zbytek po dělení většího čísla menším Pro výpočet zbytku po dělení máme operaci % Jejím využitím dostaneme Euklidův algoritmus, který lze slovně formulovat takto: určíme zbytek po dělení daných čísel, zbytkem dělíme dělitele a určíme nový zbytek, až dosáhneme nulového zbytku; poslední nenulový zbytek je nsd. Řešení 3: int nsd(int x, int y) { int zbytek; zbytek = x % y; while (zbytek!= 0) { x = y; y = zbytek; zbytek = x % y; return y; void main(int argc, char** argv) { int a, b; scanf( %d,&a);scanf( %d,&b); printf( Nejv.spol.del.%d a %d je %d\n,a,b,nsd(a,b)); A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 28

29 Procedury Funkce, jejíž typ výsledku je void, nevrací žádnou hodnotu Funkce, která nevrací žádnou hodnotu, se nazývá procedura Předávání vstupních dat do procedury se řídí stejnými pravidly jako u funkce Procedura může vracet vypočítané hodnoty (!) - způsob bude probrán v dalších lekcích. Příklady procedury: Hlavní funkce main Tisk na obrazovku printf( ) Příklad uživatelské procedury: Výpis znaku zn doplněného zleva mezerami na celkový počet n znaků void vypisznak(char zn, int n) { int i; for (i = 1; i < n; i++) printf( ); printf( %c \n,zn); A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 29

30 Statické proměnné Program může obsahovat deklarace statických proměnných Statické třídy jsou použitelné ve všech funkcích jsou to pro ně globální proměnné Příklad: int x, y; //Deklarovane mimo telo funkci void main(int argc, char** argv){ printf( Zadejte dvě celá čísla \n"); scanf( %d,&x); scanf( %d,&y); // printf( %d \n,i); // Nelze, i zde neznama vypissoucet(); void vypissoucet(void) { int i = 6; printf( Součet čísel je %d, i = %d \n,(x+y),i); Poznámka: statické proměnné jsou inicializovány hodnotou nula A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 30

31 Hvězdičky procedury (1) void hvezdickyln(int pocet){ int i; for(i = 1; i <= pocet; i++)printf( * ); printf( \n ); void hvezdicky(int pocet){ int i; for(i = 1; i <= pocet; i++)printf( * ); void mezeryln(int pocet){ int i; for(i = 1; i <= pocet; i++)printf( ); printf( \n ); void mezery(int pocet){ int i; for(i = 1; i <= pocet; i++)printf( ); A0B36PRI A8B14ADP PROGRAMOVÁNÍ Algoritmizace a programovaní 04 -Jazyk C - funkce 31

32 Hvězdičky procedury (2) void main(int argc, char** argv){ hvezdickyln(5); mezery(4); hvezdicky(10); mezeryln(0); hvezdickyln(5); ***** ***** ********** A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 32

33 Zastínění nelokální proměnné Deklarace lokální proměnné x zastíní deklaraci globální proměnné Příklad: int a = 10; void main(int argc, char** argv){ f(); printf( %d,a); Globální proměnná void f() { int a = 20; printf( %d,a); Program vypíše Lokální proměnná, zastíní globální proměnnou stejného jména A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 33

34 Přidělování paměti proměnným Poznali jsme doposud dva druhy proměnných: globální proměnné lokální proměnné funkcí Přidělením paměti proměnné rozumíme určení adresy umístění proměnné v paměti počítače Globálním proměnným třídy se přidělí paměť v okamžiku, kdy se do paměti zavádí kód fprogramu, a zůstane jim přidělena až do ukončení běhu programu. Lokálním proměnným a parametrům funkce se paměť přidělí při každém volání funkce a zůstane jim přidělena jen do návratu z funkce ( při návratu z funkce se přidělené adresy uvolní pro další použití). Úseky paměti přidělované lokálním proměnným a parametrům tvoří tzv. zásobník (stack, LIFO): úseky se přidávají a odebírají, přičemž se vždy odebere naposledy přidaný úsek zásobník A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 34

35 Přidělování paměti proměnným Příklad void main(int argc, char** argv){ int a; // 1 f();... // 5 void f() { int b; // 2 g(10);... // 4 void g(int x) { int c; // 3... Proměnné v paměti b c x b a a a a a arg arg arg arg arg b krok A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 35

36 Algoritmizace a programování Jazyk C funkce Konec České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 36

Funkce, intuitivní chápání složitosti

Funkce, intuitivní chápání složitosti Příprava studijního programu Informatika je podporována projektem financovaným z Evropského sociálního fondu a rozpočtu hlavního města Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Funkce, intuitivní

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Jazyk C funkce České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C -Ver.1.00 funkce J. Zděnek 20151 - černá (programová) skřínka

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Jazyk C řízení běhu programu České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická Ver.1.10 J. Zděnek 2015 Šest zákonů programování 1. V každém programu je alespoň jedna chyba

Více

Rozklad problému na podproblémy, rekurze

Rozklad problému na podproblémy, rekurze Příprava studijního programu Informatika je podporována projektem financovaným z Evropského sociálního fondu a rozpočtu hlavního města Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Rozklad problému

Více

Rozklad problému na podproblémy, rekurze

Rozklad problému na podproblémy, rekurze Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Rozklad problému na podproblémy, rekurze BI-PA1 Programování a algoritmizace 1 Katedra teoretické informatiky Miroslav Balík Fakulta informačních

Více

Řídící struktury, if, while, switch

Řídící struktury, if, while, switch Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Řídící struktury, if, while, switch BI-PA1 Programování a algoritmizace 1 Katedra teoretické informatiky Miroslav Balík Fakulta informačních

Více

Rozklad problému na podproblémy

Rozklad problému na podproblémy Rozklad problému na podproblémy Postupný návrh programu rozkladem problému na podproblémy zadaný problém rozložíme na podproblémy pro řešení podproblémů zavedeme abstraktní příkazy s pomocí abstraktních

Více

Řídící struktury, if, while, switch

Řídící struktury, if, while, switch Příprava studijního programu Informatika je podporována projektem financovaným z Evropského sociálního fondu a rozpočtu hlavního města Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Řídící struktury,

Více

for (i = 0, j = 5; i < 10; i++) { // tělo cyklu }

for (i = 0, j = 5; i < 10; i++) { // tělo cyklu } 5. Operátor čárka, - slouží k jistému určení pořadí vykonání dvou příkazů - oddělím-li čárkou dva příkazy, je jisté, že ten první bude vykonán dříve než příkaz druhý. Např.: i = 5; j = 8; - po překladu

Více

Operační systémy. Cvičení 4: Programování v C pod Unixem

Operační systémy. Cvičení 4: Programování v C pod Unixem Operační systémy Cvičení 4: Programování v C pod Unixem 1 Obsah cvičení Řídící struktury Funkce Dynamická alokace paměti Ladění programu Kde najít další informace Poznámka: uvedené příklady jsou dostupné

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Řídicí struktury jazyka Java Struktura programu Příkazy jazyka Blok příkazů Logické příkazy Ternární logický operátor Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Struktura programu

Více

Správné vytvoření a otevření textového souboru pro čtení a zápis představuje

Správné vytvoření a otevření textového souboru pro čtení a zápis představuje f1(&pole[4]); funkci f1 předáváme hodnotu 4. prvku adresu 4. prvku adresu 5. prvku hodnotu 5. prvku symbolická konstanta pro konec souboru je eof EOF FEOF feof Správné vytvoření a otevření textového souboru

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Procedurální programování Rekurze Jazyk C České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická Ver.1.10 J. Zděnek 2015 Procedurální programování - zásady Postupný návrh programu

Více

Úvod do jazyka C. Ing. Jan Fikejz (KST, FEI) Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií

Úvod do jazyka C. Ing. Jan Fikejz (KST, FEI) Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií 1 Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií 12. října 2009 Organizace výuky Přednášky Teoretické základy dle normy jazyka C Cvičení Praktické úlohy odpřednášené látky Prostřední

Více

2 Základní funkce a operátory V této kapitole se seznámíme s použitím funkce printf, probereme základní operátory a uvedeme nejdůležitější funkce.

2 Základní funkce a operátory V této kapitole se seznámíme s použitím funkce printf, probereme základní operátory a uvedeme nejdůležitější funkce. Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv copyright To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby

Více

Algoritmizace. Cíle předmětu

Algoritmizace. Cíle předmětu Cíle předmětu Algoritmizace naučit se sestavovat algoritmy řešení jednoduchých problémů a zapisovat je v jazyku Java Organizace předmětu přednášky (učast nepovinná, ale doporučená) cvičení střídavě u tabule

Více

Paměť počítače. alg2 1

Paměť počítače. alg2 1 Paměť počítače Výpočetní proces je posloupnost akcí nad daty uloženými v paměti počítače Data jsou v paměti reprezentována posloupnostmi bitů (bit = 0 nebo 1) Připomeňme: paměť je tvořena řadou 8-mi bitových

Více

Úvod do programování. Lekce 5

Úvod do programování. Lekce 5 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Inovace a zvýšení atraktivity studia optiky reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0289 Úvod do programování Lekce 5 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1 24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE AUTOR DOKUMENTU: MGR. MARTINA SUKOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 UČIVO: STUDIJNÍ OBOR: PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

return n; 3/29 Ing. Miroslav Balík, Ph.D. - BI-PA1-05 if (n<1) { printf("%d neni prirozene cislo\n", n); exit(0); }

return n; 3/29 Ing. Miroslav Balík, Ph.D. - BI-PA1-05 if (n<1) { printf(%d neni prirozene cislo\n, n); exit(0); } 1 Příprv studijního prormu Informtik je podporován projektem finncovným z Evropského sociálního fondu rozpočtu hlvního měst Prhy. Prh & EU: Investujeme do vší budoucnosti Funkce, intuitivní chápání složitosti

Více

9.3.2010 Program převod z desítkové na dvojkovou soustavu: /* Prevod desitkove na binarni */ #include <stdio.h>

9.3.2010 Program převod z desítkové na dvojkovou soustavu: /* Prevod desitkove na binarni */ #include <stdio.h> 9.3.2010 Program převod z desítkové na dvojkovou soustavu: /* Prevod desitkove na binarni */ #include int main(void) { int dcislo, kolikbcislic = 0, mezivysledek = 0, i; int vysledek[1000]; printf("zadejte

Více

Programovací jazyk Pascal

Programovací jazyk Pascal Programovací jazyk Pascal Syntaktická pravidla (syntaxe jazyka) přesná pravidla pro zápis příkazů Sémantická pravidla (sémantika jazyka) pravidla, která každému příkazu přiřadí přesný význam Všechny konstrukce

Více

2 Datové typy v jazyce C

2 Datové typy v jazyce C 1 Procedurální programování a strukturované programování Charakteristické pro procedurální programování je organizace programu, který řeší daný problém, do bloků (procedur, funkcí, subrutin). Původně jednolitý,

Více

Příkazy if, while, do-while, for, switch

Příkazy if, while, do-while, for, switch Příkazy if, while, do-while, for, switch BI-PA1 Programování a Algoritmizace 1 Ladislav Vagner, Josef Vogel Katedra teoretické informatiky a Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologíı

Více

Obsah. Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Zdrojové kódy ke knize 15 Errata 15

Obsah. Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Zdrojové kódy ke knize 15 Errata 15 Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Zdrojové kódy ke knize 15 Errata 15 KAPITOLA 1 Úvod do programo vání v jazyce C++ 17 Základní pojmy 17 Proměnné a konstanty 18 Typy příkazů 18 IDE integrované vývojové

Více

Koncepce (větších) programů. Základy programování 2 Tomáš Kühr

Koncepce (větších) programů. Základy programování 2 Tomáš Kühr Koncepce (větších) programů Základy programování 2 Tomáš Kühr Parametry a návratová hodnota main Již víme, že main je funkce A také tušíme, že je trochu jiná než ostatní funkce v programu Funkce main je

Více

PODPROGRAMY PROCEDURY A FUNKCE

PODPROGRAMY PROCEDURY A FUNKCE PODPROGRAMY PROCEDURY A FUNKCE Programy bez podprogramů Příklady: a) Napište program, který na obrazovku nakreslí čáru složenou ze znaků pomlčka. program Cara; b) Napište program, který na obrazovku nakreslí

Více

IUJCE 07/08 Přednáška č. 4. v paměti neexistuje. v paměti existuje

IUJCE 07/08 Přednáška č. 4. v paměti neexistuje. v paměti existuje Konstanty I možnosti: přednostně v paměti neexistuje žádný ; o preprocesor (deklarace) #define KONSTANTA 10 o konstantní proměnná (definice) const int KONSTANTA = 10; příklad #include v paměti

Více

Rekurze. Pavel Töpfer, 2017 Programování 1-8 1

Rekurze. Pavel Töpfer, 2017 Programování 1-8 1 Rekurze V programování ve dvou hladinách: - rekurzivní algoritmus (řešení úlohy je definováno pomocí řešení podúloh stejného charakteru) - rekurzivní volání procedury nebo funkce (volá sama sebe přímo

Více

Vyučovací hodina. 1vyučovací hodina: 2vyučovací hodiny: Opakování z minulé hodiny. Procvičení nové látky

Vyučovací hodina. 1vyučovací hodina: 2vyučovací hodiny: Opakování z minulé hodiny. Procvičení nové látky Vyučovací hodina 1vyučovací hodina: Opakování z minulé hodiny Nová látka Procvičení nové látky Shrnutí 5 min 20 min 15 min 5 min 2vyučovací hodiny: Opakování z minulé hodiny Nová látka Procvičení nové

Více

Základní datové struktury

Základní datové struktury Základní datové struktury Martin Trnečka Katedra informatiky, Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci 4. listopadu 2013 Martin Trnečka (UPOL) Algoritmická matematika 1 4. listopadu 2013

Více

Objektově orientované programování

Objektově orientované programování 10. října 2011 Pragmatické informace Volitelný předmět, zápočet: zápočtový program(s dokumentací), aktivní účast na cvičení(body v CodExu), praktický test, zkouška: zkoušková písemka na objektový návrh

Více

C# konzole Podíl dvou čísel, podmínka IF

C# konzole Podíl dvou čísel, podmínka IF C# konzole Podíl dvou čísel, podmínka IF Tematická oblast Datum vytvoření 2013 Ročník 3 Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Internetové technologie, programování Výpočet podílu v konzolové aplikaci

Více

Operační systémy. Cvičení 3: Programování v C pod Unixem

Operační systémy. Cvičení 3: Programování v C pod Unixem Operační systémy Cvičení 3: Programování v C pod Unixem 1 Obsah cvičení Editace zdrojového kódu Překlad zdrojového kódu Základní datové typy, struktura, ukazatel, pole Načtení vstupních dat Poznámka: uvedené

Více

IUJCE Přednáška č. 11. další prvky globální proměnné, řízení viditelnosti proměnných, funkcí

IUJCE Přednáška č. 11. další prvky globální proměnné, řízení viditelnosti proměnných, funkcí Velké projekty v C velký = 100ky a více řádek udržovatelnost, bezpečnost, přehlednost kódu rozdělení programu do více souborů další prvky globální proměnné, řízení viditelnosti proměnných, funkcí Globální

Více

Začínáme vážně programovat. Řídící struktury Přetypování Vstupně výstupní operace Vlastní tvorba programů

Začínáme vážně programovat. Řídící struktury Přetypování Vstupně výstupní operace Vlastní tvorba programů Začínáme vážně programovat Řídící struktury Přetypování Vstupně výstupní operace Vlastní tvorba programů Podmínky a cykly Dokončení stručného přehledu řídících struktur jazyka C. Složený příkaz, blok Pascalské

Více

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ 1. Algoritmus a jeho vlastnosti algoritmus a jeho vlastnosti, formy zápisu algoritmu ověřování správnosti

Více

int ii char [16] double dd název adresa / proměnná N = nevyužito xxx xxx xxx N xxx xxx N xxx N

int ii char [16] double dd název adresa / proměnná N = nevyužito xxx xxx xxx N xxx xxx N xxx N Struktura (union) - struktura a union jsou složené typy, které "v sobě" mohou obsahovat více proměnných - struktura obsahuje v každém okamžiku všechny své proměnné, union obsahuje (=je "aktivní") pouze

Více

Logické operace. Datový typ bool. Relační operátory. Logické operátory. IAJCE Přednáška č. 3. může nabýt hodnot: o true o false

Logické operace. Datový typ bool. Relační operátory. Logické operátory. IAJCE Přednáška č. 3. může nabýt hodnot: o true o false Logické operace Datový typ bool může nabýt hodnot: o true o false Relační operátory pravda, 1, nepravda, 0, hodnoty všech primitivních datových typů (int, double ) jsou uspořádané lze je porovnávat binární

Více

Více o konstruktorech a destruktorech

Více o konstruktorech a destruktorech Více o konstruktorech a destruktorech Více o konstruktorech a o přiřazení... inicializovat objekt lze i pomocí jiného objektu lze provést přiřazení mezi objekty v původním C nebylo možné provést přiřazení

Více

Funkce a procedury. Jan Faigl. Katedra počítačů Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze. Přednáška 5 A0B36PR1 Programování 1

Funkce a procedury. Jan Faigl. Katedra počítačů Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze. Přednáška 5 A0B36PR1 Programování 1 Funkce a procedury Jan Faigl Katedra počítačů Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Přednáška 5 A0B36PR1 Programování 1 Jan Faigl, 2015 A0B36PR1 Přednáška 5: Funkce a procedury

Více

- dělají se také pomocí #define - podobné (použitím) funkcím - předpřipravená jsou např. v ctype.h. - jak na vlastní makro:

- dělají se také pomocí #define - podobné (použitím) funkcím - předpřipravená jsou např. v ctype.h. - jak na vlastní makro: 21.4.2009 Makra - dělají se také pomocí #define - podobné (použitím) funkcím - předpřipravená jsou např. v ctype.h - jak na vlastní makro: #define je_velke(c) ((c) >= 'A' && (c)

Více

Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný

Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný typem proměnné - ukazatel je tedy adresa společně s

Více

Řešení sady 1. Úvod do programování 1 Tomáš Kühr

Řešení sady 1. Úvod do programování 1 Tomáš Kühr Řešení sady 1 Úvod do programování 1 Tomáš Kühr Hello World #include #include int main(){ printf("hello world!\n"); return 0; } Práce s proměnnými 1/2 #include int main(){

Více

Lekce 01 Úvod do algoritmizace

Lekce 01 Úvod do algoritmizace Počítačové laboratoře bez tajemství aneb naučme se učit algoritmizaci a programování s využitím robotů Lekce 01 Úvod do algoritmizace Tento projekt CZ.1.07/1.3.12/04.0006 je spolufinancován Evropským sociálním

Více

NPRG030 Programování I, 2015/16 1 / :25:32

NPRG030 Programování I, 2015/16 1 / :25:32 NPRG030 Programování I, 2015/16 1 / 21 22. 10. 2015 13:25:32 Podprogramy Příklad: Vytiskněte tabulku malé násobilky ve tvaru XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X

Více

Datové struktury. alg12 1

Datové struktury. alg12 1 Datové struktury Jedna z klasických knih o programování (autor prof. Wirth) má název Algorithms + Data structures = Programs Datová struktura je množina dat (prvků, složek, datových objektů), pro kterou

Více

Strukturu lze funkci předat: (pole[i])+j. switch(výraz) velikost ukazatele

Strukturu lze funkci předat: (pole[i])+j. switch(výraz) velikost ukazatele Strukturu lze funkci předat: hodnotou i pomocí ukazatele pouze pomocí ukazatele (reference na strukturu) pouze hodnotou (kopie struktury) (pole[i])+j adresa prvku na souřadnicích i, j adresa i-tého řádku

Více

Rozklad na prvočinitele. 3. prosince 2010

Rozklad na prvočinitele. 3. prosince 2010 Rozklad na prvočinitele Ondřej Slavíček 3. prosince 2010 1 Obsah 1 Příručka k programu 3 1.1 funkce main()............................. 3 1.2 funkce hlavnifunkce()........................ 3 1.3 funkce

Více

ZPRO v "C" Ing. Vít Hanousek. verze 0.3

ZPRO v C Ing. Vít Hanousek. verze 0.3 verze 0.3 Hello World Nejjednoduší program ukazující vypsání textu. #include using namespace std; int main(void) { cout

Více

Rekurze. doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D. Katedra informatiky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TU Ostrava. Prezentace ke dni 12.

Rekurze. doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D. Katedra informatiky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TU Ostrava. Prezentace ke dni 12. Rekurze doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D. Katedra informatiky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TU Ostrava Prezentace ke dni 12. září 2016 Jiří Dvorský (VŠB TUO) Rekurze 161 / 344 Osnova přednášky

Více

6. Příkazy a řídící struktury v Javě

6. Příkazy a řídící struktury v Javě 6. Příkazy a řídící struktury v Javě Příkazy v Javě Příkazy v Javě Řídicí příkazy (větvení, cykly) Přiřazovací příkaz = Řízení toku programu (větvení, cykly) Volání metody Návrat z metody - příkaz return

Více

Stručný návod k programu Octave

Stručný návod k programu Octave Stručný návod k programu Octave Octave je interaktivní program vhodný pro technické výpočty. Je nápadně podobný programu MATLAB, na rozdíl od něho je zcela zadarmo. Jeho domovská vebová stránka je http://www.octave.org/,

Více

1.1 Struktura programu v Pascalu Vstup a výstup Operátory a některé matematické funkce 5

1.1 Struktura programu v Pascalu Vstup a výstup Operátory a některé matematické funkce 5 Obsah Obsah 1 Programovací jazyk Pascal 1 1.1 Struktura programu v Pascalu.................... 1 2 Proměnné 2 2.1 Vstup a výstup............................ 3 3 Operátory a některé matematické funkce 5

Více

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod.

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7 Ing. Michael Bažant, Ph.D. Katedra softwarových technologií Kancelář č. 229, Náměstí Čs. legií Michael.Bazant@upce.cz Obsah přednášky 7 Parametry metod, předávání

Více

Základy algoritmizace a programování

Základy algoritmizace a programování Základy algoritmizace a programování Přednáška 1 Olga Majlingová Katedra matematiky, ČVUT v Praze 19. září 2011 Obsah Úvodní informace 1 Úvodní informace 2 3 4 Doporučená literatura web: http://marian.fsik.cvut.cz/zapg

Více

PROGRAMOVÁNÍ V C++ CVIČENÍ

PROGRAMOVÁNÍ V C++ CVIČENÍ PROGRAMOVÁNÍ V C++ CVIČENÍ INFORMACE Michal Brabec http://www.ksi.mff.cuni.cz/ http://www.ksi.mff.cuni.cz/~brabec/ brabec@ksi.mff.cuni.cz gmichal.brabec@gmail.com PODMÍNKY ZÁPOČTU Základní podmínky společné

Více

Programování II. Mgr. Monika Pinkasová. Zlepšování podmínek pro využívání ICT ve výuce a rozvoj výuky angličtiny na SPŠei Ostrava

Programování II. Mgr. Monika Pinkasová. Zlepšování podmínek pro využívání ICT ve výuce a rozvoj výuky angličtiny na SPŠei Ostrava Programování II. Mgr. Monika Pinkasová Zlepšování podmínek pro využívání ICT ve výuce a rozvoj výuky angličtiny na SPŠei Ostrava č. projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0089 Ostrava 2011 Obor: Informační technologie

Více

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Programování v jazyce C a C# část I. Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Předmět: Algoritmizace a programování Téma: Programování Vyučující: Ing. Milan Káža

Více

Algoritmizace a programování. Ak. rok 2012/2013 vbp 1. ze 44

Algoritmizace a programování. Ak. rok 2012/2013 vbp 1. ze 44 Algoritmizace a programování Ak. rok 2012/2013 vbp 1. ze 44 Vladimír Beneš Petrovický K101 katedra matematiky, statistiky a informačních technologií vedoucí katedry E-mail: vbenes@bivs.cz Telefon: 251

Více

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu:

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu: Čtvrtek 8 prosince Pascal - opakování základů Struktura programu: 1 hlavička obsahuje název programu, použité programové jednotky (knihovny), definice konstant, deklarace proměnných, všechny použité procedury

Více

Racionální čísla, operátory, výrazy, knihovní funkce

Racionální čísla, operátory, výrazy, knihovní funkce Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Racionální čísla, operátory, výrazy, knihovní funkce BI-PA1 Programování a algoritmizace 1 Katedra teoretické informatiky Miroslav Balík

Více

Programovanie v jazyku C - funkcie a makra

Programovanie v jazyku C - funkcie a makra CVIČENIE 4/13 (S7) Programovanie v jazyku C - funkcie a makra About co je to funkcia a procedura, rekurzivne funkcie, co je to makro TODO: ŘETĚZCE řetězec je pole znaků zakončené 0 ( \0 má ASCI-kód 0,

Více

Úvod do programovacích jazyků (Java)

Úvod do programovacích jazyků (Java) Úvod do programovacích jazyků (Java) Michal Krátký Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Úvod do programovacích jazyků (Java), 2007/2008 c 2006 2008 Michal Krátký Úvod do programovacích

Více

Programovanie v jazyku C - ti to zratam...

Programovanie v jazyku C - ti to zratam... CVIČENIE 2/13 (S7) Programovanie v jazyku C - ti to zratam... PrednaskaB: Datové typy PrednaskaZ: Výrazy a příkazy, programové konstrukce, operátory About aritmeticke operacie TODO: Declaration vs. definition

Více

IAJCE Přednáška č. 8. double tprumer = (t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 + t7) / 7; Console.Write("\nPrumerna teplota je {0}", tprumer);

IAJCE Přednáška č. 8. double tprumer = (t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 + t7) / 7; Console.Write(\nPrumerna teplota je {0}, tprumer); Pole (array) Motivace Častá úloha práce s větším množstvím dat stejného typu o Př.: průměrná teplota za týden a odchylka od průměru v jednotlivých dnech Console.Write("Zadej T pro.den: "); double t = Double.Parse(Console.ReadLine());

Více

NPRG031 Programování II --- 2/2 Z, Zk

NPRG031 Programování II --- 2/2 Z, Zk NPRG031 Programování II --- 2/2 Z, Zk paralelka Y St 14:00-15:30 v S3 Pavel Töpfer Kabinet software a výuky informatiky MFF UK MFF Malostranské nám., 4. patro, pracovna 404 pavel.topfer@mff.cuni.cz http://ksvi.mff.cuni.cz/~topfer

Více

IUJCE 07/08 Přednáška č. 6

IUJCE 07/08 Přednáška č. 6 Správa paměti Motivace a úvod v C (skoro vždy) ručně statické proměnné o datový typ, počet znám v době překladu o zabírají paměť po celou dobu běhu programu problém velikosti definovaných proměnných jak

Více

Algoritmizace prostorových úloh

Algoritmizace prostorových úloh INOVACE BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH OBORŮ NA HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTĚ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Algoritmizace prostorových úloh Algoritmus Daniela Szturcová Tento

Více

Zápis programu v jazyce C#

Zápis programu v jazyce C# Zápis programu v jazyce C# Základní syntaktická pravidla C# = case sensitive jazyk rozlišuje velikost písmen Tzv. bílé znaky (Enter, mezera, tab ) ve ZK překladač ignoruje každý příkaz končí ; oddělovač

Více

Michal Krátký. Úvod do programovacích jazyků (Java), 2006/2007

Michal Krátký. Úvod do programovacích jazyků (Java), 2006/2007 Úvod do programovacích jazyků (Java) Michal Krátký Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Úvod do programovacích jazyků (Java), 2006/2007 c 2006 Michal Krátký Úvod do programovacích jazyků

Více

Algoritmizace a programování. Ak. rok 2012/2013 vbp 1. ze 44

Algoritmizace a programování. Ak. rok 2012/2013 vbp 1. ze 44 Algoritmizace a programování Ak. rok 2012/2013 vbp 1. ze 44 Vladimír Beneš Petrovický K101 katedra matematiky, statistiky a informačních technologií vedoucí katedry E-mail: vbenes@bivs.cz Telefon: 251

Více

Funkční objekty v C++.

Funkční objekty v C++. Funkční objekty v C++. Funkční objekt je instance třídy, která má jako svou veřejnou metodu operátor (), tedy operátor pro volání funkce. V dnešním článku si ukážeme jak zobecnit funkci, jak používat funkční

Více

Algoritmy I, složitost

Algoritmy I, složitost A0B36PRI - PROGRAMOVÁNÍ Algoritmy I, složitost České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická v 1.01 Rychlost... Jeden algoritmus (program, postup, metoda ) je rychlejší než druhý. Co ta věta znamená??

Více

Základy algoritmizace a programování

Základy algoritmizace a programování Základy algoritmizace a programování Přednáška 1 Olga Majlingová Katedra matematiky, ČVUT v Praze 21. září 2009 Obsah Úvodní informace 1 Úvodní informace 2 3 4 Organizace předmětu Přednášky 1. 5. Základní

Více

3 Co je algoritmus? 2 3.1 Trocha historie... 2 3.2 Definice algoritmu... 3 3.3 Vlastnosti algoritmu... 3

3 Co je algoritmus? 2 3.1 Trocha historie... 2 3.2 Definice algoritmu... 3 3.3 Vlastnosti algoritmu... 3 Obsah Obsah 1 Program přednášek 1 2 Podmínky zápočtu 2 3 Co je algoritmus? 2 3.1 Trocha historie............................ 2 3.2 Definice algoritmu.......................... 3 3.3 Vlastnosti algoritmu.........................

Více

Jazyk C Program v jazyku C má následující strukturu: konstanty nebo proměnné musí Jednoduché datové typy: Strukturované datové typy Výrazy operátory

Jazyk C Program v jazyku C má následující strukturu: konstanty nebo proměnné musí Jednoduché datové typy: Strukturované datové typy Výrazy operátory Jazyk C Program v jazyku C má následující strukturu: Direktivy procesoru Globální definice (platné a známé v celém programu) Funkce Hlavička funkce Tělo funkce je uzavřeno mezi složené závorky { Lokální

Více

Polymorfismus. Časová náročnost lekce: 3 hodiny Datum ukončení a splnění lekce: 30.března

Polymorfismus. Časová náročnost lekce: 3 hodiny Datum ukončení a splnění lekce: 30.března Polymorfismus Cíle lekce Cílem lekce je vysvětlit význam pojmu polymorfismus jako základní vlastnosti objektově orientovaného programování. Lekce objasňuje vztah časné a pozdní vazby a jejich využití.

Více

DUM 06 téma: Tvorba makra pomocí VBA

DUM 06 téma: Tvorba makra pomocí VBA DUM 06 téma: Tvorba makra pomocí VBA ze sady: 03 tematický okruh sady: Tvorba skript a maker ze šablony: 10 Algoritmizace a programování určeno pro: 4. ročník vzdělávací obor: 18-20-M/01 Informační technologie

Více

Preprocesor a koncepce (větších) programů. Úvod do programování 2 Tomáš Kühr

Preprocesor a koncepce (větších) programů. Úvod do programování 2 Tomáš Kühr Preprocesor a koncepce (větších) programů Úvod do programování 2 Tomáš Kühr Práce s preprocesorem Preprocesor Zpracovává zdrojový kód ještě před překladačem Provádí pouze záměny textů (např. identifikátor

Více

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ JAZYK C

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ JAZYK C Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Základní pojmy. Úvod do programování. Základní pojmy. Zápis algoritmu. Výraz. Základní pojmy

Základní pojmy. Úvod do programování. Základní pojmy. Zápis algoritmu. Výraz. Základní pojmy Úvod do programování Michal Krátký 1,Jiří Dvorský 1 1 Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Úvod do programování, 2004/2005 Procesor Procesorem je objekt, který vykonává algoritmem popisovanou

Více

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Předmět: Vývoj aplikací Téma: Datové typy Vyučující: Ing. Milan Káža Třída: EK3 Hodina: 5 Číslo: V/5 Programování v jazyce

Více

Odvozené a strukturované typy dat

Odvozené a strukturované typy dat Odvozené a strukturované typy dat Petr Šaloun katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava 14. listopadu 2011 Petr Šaloun (katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava) Odvozené a strukturované typy dat 14. listopadu

Více

Sada 1 - Základy programování

Sada 1 - Základy programování S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Základy programování 06. Proměnné, deklarace proměnných Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Typy Základní (primitivní) datové typy Deklarace Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Typy v jazyce Java Základní datové typy (primitivní datové typy) Celočíselné byte, short,

Více

Preprocesor. Karel Richta a kol. katedra počítačů FEL ČVUT v Praze. Karel Richta, Martin Hořeňovský, Aleš Hrabalík, 2016

Preprocesor. Karel Richta a kol. katedra počítačů FEL ČVUT v Praze. Karel Richta, Martin Hořeňovský, Aleš Hrabalík, 2016 Preprocesor Karel Richta a kol. katedra počítačů FEL ČVUT v Praze Karel Richta, Martin Hořeňovský, Aleš Hrabalík, 2016 Programování v C++, A7B36PJC 4/2016, Lekce 9b https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/a7b36pjc/start

Více

Pro kontrolu správného formátu hodnoty N použijeme metodu try-catch.

Pro kontrolu správného formátu hodnoty N použijeme metodu try-catch. 1. ŘEŠENÉ PŘÍKLADY 1.2 PŘÍKLAD 24-2-8-2_DOKONALÉ ČÍSLO Napište program, který má na vstupu přirozené číslo N > 1. Výstupem je informace o tom, zda toto číslo je/není dokonalé. (Dokonalé číslo je takové

Více

Úvod do programování. Lekce 1

Úvod do programování. Lekce 1 Úvod do programování Lekce 1 Základní pojmy vytvoření spustitelného kódu editor - psaní zdrojových souborů preprocesor - zpracování zdrojových souborů (vypuštění komentářů atd.) kompilátor (compiler) -

Více

Michal Krátký. Úvod do programovacích jazyků (Java), 2006/2007

Michal Krátký. Úvod do programovacích jazyků (Java), 2006/2007 Úvod do programovacích jazyků (Java) Michal Krátký 1 Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Úvod do programovacích jazyků (Java), 2006/2007 c 2006 Michal Krátký Úvod do programovacích jazyků

Více

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Třídy v C++

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Třídy v C++ Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Třídy v C++ Třídy v C++ Třídy jsou uživatelsky definované typy podobné strukturám v C, kromě datových položek (proměnných) však mohou obsahovat i funkce

Více

Základy programování (IZP)

Základy programování (IZP) Základy programování (IZP) Čtvrté počítačové cvičení Brno University of Technology, Faculty of Information Technology Božetěchova 1/2, 612 66 Brno - Královo Pole Petr Veigend, iveigend@fit.vutbr.cz 2016/2017

Více

Cykly. Základy programování 1 Martin Kauer (Tomáš Kühr)

Cykly. Základy programování 1 Martin Kauer (Tomáš Kühr) Cykly Základy programování 1 Martin Kauer (Tomáš Kühr) Z minula Chary můžete používat jako znaky ale i jako čísla 0-255. Jakou formu vybrat záleží na konkrétní aplikaci. Když pracujete se znaky, používejte

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Úvod do PHP PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Úvod do PHP PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Úvod do PHP PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Úvod do PHP PHP Personal Home Page Hypertext Preprocessor jazyk na tvorbu dokumentů přípona: *.php skript je součást HTML stránky!

Více

IUJCE 07/08 Přednáška č. 1

IUJCE 07/08 Přednáška č. 1 Úvod do předmětu Literatura Záznamy přednášek a vaše poznámky Harbison, S. P., Steele, G. L.: Referenční příručka jazyka C Herout, P.: Učebnice jazyka C Kernighan, B. W., Ritchie, D. M.: The C Programming

Více

Programovací jazyk C(++) C++ area->vm_mm->locked_vm -= len >> PAGE_SHIFT;

Programovací jazyk C(++) C++ area->vm_mm->locked_vm -= len >> PAGE_SHIFT; Programovací jazyk C(++) static struct vm_area_struct * unmap_fixup(struct mm_struct *mm, struct vm_area_struct *area, unsigned long addr, size_t len, struct vm_area_struct 1. *extra) Základy { struct

Více

for (int i = 0; i < sizeof(hodnoty) / sizeof(int); i++) { cout<<hodonoty[i]<< endl; } cin.get(); return 0; }

for (int i = 0; i < sizeof(hodnoty) / sizeof(int); i++) { cout<<hodonoty[i]<< endl; } cin.get(); return 0; } Pole Kdybychom v jazyce C++chtěli načíst větší počet čísel nebo znaků a všechny bylo by nutné všechny tyto hodnoty nadále uchovávat v paměti počítače, tak by bylo potřeba v paměti počítače alokovat stejný

Více

PROGRAMOVÁNÍ V SHELLU

PROGRAMOVÁNÍ V SHELLU PROGRAMOVÁNÍ V SHELLU Prostředí, jazyk, zdrojový kód chceme-li posloupnost jistých příkazů používat opakovaně, případně z různých míst adresářové struktury, můžeme tuto posloupnost uložit souboru, který

Více

Základní způsoby: -Statické (přidělění paměti v čase překladu) -Dynamické (přiděleno v run time) v zásobníku na haldě

Základní způsoby: -Statické (přidělění paměti v čase překladu) -Dynamické (přiděleno v run time) v zásobníku na haldě Metody přidělování paměti Základní způsoby: -Statické (přidělění paměti v čase překladu) -Dynamické (přiděleno v run time) v zásobníku na haldě Důležitá hlediska jazykových konstrukcí: Dynamické typy Dynamické

Více

Základní způsoby: -Statické (přidělění paměti v čase překladu) -Dynamické (přiděleno v run time) v zásobníku na haldě

Základní způsoby: -Statické (přidělění paměti v čase překladu) -Dynamické (přiděleno v run time) v zásobníku na haldě Metody přidělování paměti Základní způsoby: -Statické (přidělění paměti v čase překladu) -Dynamické (přiděleno v run time) v zásobníku na haldě Důležitá hlediska jazykových konstrukcí: Dynamické typy Dynamické

Více