Algoritmizace a programování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Algoritmizace a programování"

Transkript

1 Algoritmizace a programování Jazyk C funkce České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C -Ver.1.00 funkce J. Zděnek 20151

2 Funkce Funkce - černá (programová) skřínka pro určitý výpočetní úkon Známe - co počítá Nezajímá nás jak to počítá Má určené místo pro vstup informace se kterou metoda počítá vstup dat Má určené místo pro výstup zpracované informace výstup dat Princip umožňuje řešit složité úkoly rozkladem na jednodušší navzájem spolupracující části (metody) Vstup dat Metoda má jméno Známe co metoda počítá Funkce Nezajímá nás jak to počítá Výstup dat A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 2

3 Funkce bez vstupů Funkce nemusí mít vstup dat Má pouze výstup dat Např: Čtení hodnoty z klávesnice Výstupem funkce přečtená hodnota Čtení hodnoty z klávesnice Funkce Výstup dat = přečtená hodnota A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 3

4 Funkce bez výstupů Funkce nemusí mít výstup dat, pouze vykoná nějakou činnost Má pouze vstup dat Např: zobrazení hodnoty na obrazovce Vstupem funkce jméno a hodnota zobrazovaných dat Vstup dat = Jméno a hodnota toho co se má zobrazit Funkce Zobrazení jména a hodnoty dat na obrazovce A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 4

5 Funkce může mít více vstupních dat Funkce - vstupní a výstupní data Funkce může mít i více výstupních dat Funkce typu funkce má pouze jednu hodnotu výstupní Procedura je funkce, která má definovány vstupní hodnoty a svou činnost nemívá žádná výstupní data Funkce vždy pouze jednu výstupní hodnotu Procedura něco vykoná Funkce Funkce Procedura Procedura A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 5

6 Funkce Funkce typu funkce má pouze jednu hodnotu hodnotu funkce Funkci lze použít ve výrazu Např: y = 2*x + sin(x), y = 2*x + sin(x); sin(x) je funkce Funkce vždy pouze jednu výstupní hodnotu Sin(x) Funkce Funkce A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 6

7 Procedura Procedura je funkce, která má definovány vstupní hodnoty a svou činnost - nemívá žádná výstupní data Procedura ale může změnit Hodnotu nelokální proměnné nedoporučeno proč? Hodnoty proměnných, je-li vstupní hodnotou reference na proměnnou Proceduru nelze použít ve výrazu Procedura něco vykoná Procedura Procedura A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 7

8 Funkce a procedura vstupní data Pravidla pro zápis vstupních dat jsou pro funkci i pro proceduru stejná Pravidla pro zápis vstupních dat pro funkci i proceduru stejná Funkce Funkce Procedura Procedura A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 8

9 Funkce, rozklad na dílčí problémy Připomeňme si program pro výpočet faktoriálu: void main(int argc, char** argv) { int n, i, j; printf("zadejte přirozené číslo \n "); scanf("%d",&n); if (n < 1) { printf(n + " není přirozené číslo"); return; i = 1; f = 1; while (i < n) { i = i + 1; f = f * i; printf("n = %d, f! = %d", n, f); return; Čtení přirozeného čísla Algoritmus výpočtu faktoriálu Tisk výsledku Čtení přirozeného čísla, výpočet faktoriálu a tisk výsledku jsou tři dílčí podproblémy, jejichž řešení popíšeme samostatnými funkcemi A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 9

10 Řešení problému rozkladem na dílčí problémy ctiprirozene Předává se přečtené n Předává se vypočtený faktoriál faktorial tiskvysledku Funkce Funkce Procedura Čtení přirozeného čísla Algoritmus výpočtu faktoriálu Tisk výsledku A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 10

11 Funkce pro čtení přirozeného čísla Faktoriál pomocí funkcí (1) int ctiprirozene(void) { int n; printf("zadejte přirozené číslo"); scanf("%d",&n); if (n < 1) { printf("%d není přirozené číslo", n); exit(0); return n; Hlavička funkce int ctiprirozene(void) vyjadřuje, že funkce nemá parametry (prázdná závorka) a že výsledkem volání funkce je hodnota typu int Příkaz return n; předepisuje návrat z funkce, výsledkem volání je hodnota n Příklad volání funkce: nn = ctiprirozene(); A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 11

12 Faktoriál pomocí funkcí (2) Funkce pro výpočet faktoriálu int faktorial(int n) { int i = 1; int f = 1; while (i < n) { i = i + 1; f = f * i; return f; Hlavička funkce vyjadřuje, že funkce má jeden vstupní parametr typu int a že výsledkem je hodnota typu int Příklad volání funkce ff = faktorial(4); A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 12

13 Procedura pro tisk výsledku výpočtu Faktoriál pomocí funkcí (3) void tiskvysledku(int n, int f) { printf("n = %d, f! = %d",n,f); Hlavička vyjadřuje, že procedura má dva vstupní parametry (int, int). Procedura nevrací žádnou hodnotu (void). Příklad volání procedury tiskvysledku(n, f); A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 13

14 Faktoriál pomocí funkcí (4) Výsledné řešení: #include <stdio.h> #include <stdlib.h> void main(int argc, char** argv) { int n, fakt; n = ctiprirozene(); fakt = faktorial(n); tiskvysledku(n,fakt); int ctiprirozene() { int faktorial(int n) { void tiskvysledku(int n,int f){ A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 14

15 Deklarace funkce Deklaraci funkce tvoří hlavička funkce tělo funkce Hlavička funkce v jazyku C má tvar typ jméno(specifikace parametrů) kde typ je typ výsledku funkce (funkční hodnoty) jméno je identifikátor funkce specifikací parametrů se deklarují parametry funkce, každá deklarace má tvar typ_parametru jméno_parametru (a oddělují se čárkou) specifikace parametrů je prázdná, jde-li o funkci bez parametrů Tělo funkce je složený příkaz nebo blok, který se provede při volání funkce Tělo funkce musí končit příkazem return x; kde x je výraz, jehož hodnota je výsledkem volání funkce A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 15

16 Bloková struktura programu void main (String[] args) { int x = funkcea ( 35 ); funkcec ( x, c1 ); int funkcea (int x) { #include <stdio.h> #include <stdlib.h> extern funkceb(void); extern funkcec(void); int x1, x2=0, y=54; char s; s = funkceb ( ); Začátek programu Konec programu char funkceb (void) { void funkcec (int r1, char c) { printf (..); #include <stdio.h> #include <stdlib.h> extern funkcea(void); double d; d = funkced ( ); Fce v jiném modulu A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 16

17 Struktura funkce/procedury Typ návratové hodnoty double funkcea ( int x ) { Jméno funkce Formální parametr(y) funkce Hlavička funkce const double MIN = ; double v = 1.0; int n; for( n=0; n<10; n++) { v = v * ; if( v > MIN ) v = v ; return v ; Začátek funkce Lokální konstanty Lokální proměnné Kód funkce Návratová hodnota Zdrojový modul (soubor) Konec funkce A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 17

18 Vstupní parametry funkce Parametry funkce jsou lokální proměnné funkce, kterým se při volání funkce přiřadí hodnoty skutečných parametrů Jestliže parametr funkce je typu T, pak přípustným skutečným parametrem je výraz, jehož hodnotu lze přiřadit proměnné typu T (stejná podmínka, jako u přiřazení) Příklad: int max(int x, int y) { if (x > y) return x; else return y; void main(int argc, char** argv) { int a = 10, b = 20; printf("max = %d",max(a+20, b)); A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 18

19 Vstupní parametry funkce Vstupní parametry funkce slouží pro předání vstupních dat algoritmu, který je funkcí realizován Častá chyba začátečníka: funkce, která čte hodnoty parametrů pomocí operace vstupu dat (např. čtení klávesnice) int max(int x, int y) { scanf("%d",&x); scanf("%d",&y); if (x > y) return x; else return y; // nesmyslný příkaz // nesmyslný příkaz Nesmysl Proč? int z; z = max(7,99); A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 19

20 Hodnota funkce Typ návratové hodnoty se uvádí před názvem funkce Návratová hodnota (proměnná, výraz) se uvádí za příkazem return Funkce může vracet pouze jednu návratovou hodnotu Návratovou hodnotou může být i ukazatel (pointer) int max(int x, int y) { int maxhodnota = y; if (x > y) maxhodnota = x; return maxhodnota; max Funkce Návratová hodnota A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 20

21 Formální a skutečné parametry funkce void main(int argc, char** argv){ int a = 4; int b = 2; int m = max(a,b); printf("max = %d",m); m = max(b,6); printf("max = %d",m); int max(int x, int y) { int maxhodnota = y; if (x > y) maxhodnota = x; return x; Skutečné parametry Skutečné parametry obsahují aktuální předávaná data do metody Formální parametry Formální parametry umožní v těle metody popsat, jak má algoritmus zpracovat vstupní data Formální parametry jsou lokální proměnné A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 21

22 Příklad Výplata hotovosti (1) Výplata hotovosti (výčetka platidel) se odevzdává bance, uvádí vždy hodnotu bankovky a počet bankovek My budeme hledat takovou výčetku, která pro danou částku obsahuje celkově nejmenší počet bankovek Příklad: (pro jednoduchost uvažujme pouze bankovky 5000, 1000, 500 a 100 Kč) Částka = bankovka (Kč) počet (ks) A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 22

23 Příklad - Výplata hotovosti (2) void main(int argc, char** argv){ int plat,platx,p5000,p1000,p500,p100; prinf( Zadej plat = ); scanf( %d,&plat); platx = plat; p5000=plat/5000; plat=plat%5000; p1000=plat/1000; plat=plat%1000; p500=plat/500; plat=plat%500; p100=plat/100; plat=plat%100; pocet = plat/hodnbankovky; plat = plat%hodnbankovky; printf("vyplata castky %d je \n,platx); printf( %d \n%d \n%d \n%d \n,p5000,p1000,p500,p100); printf( zbytek %d \n,plat); A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 23

24 Výplata hotovosti s funkcí (3) int plat; void main(int argc, char** argv){ int p5000,p1000,p500,p100,platx; prinf( Zadej plat = ); scanf( %d,&plat); platx = plat; p5000 = pocetbankovek(5000); p1000 = pocetbankovek(1000); p500 = pocetbankovek(500); p100 = pocetbankovek(100); printf("vyplata castky %d je \n,platx); printf( %d \n%d \n%d \n%d \n,p5000,p1000,p500,p100); printf( zbytek %d \n,plat); int pocetbankovek(int hodnotabankovky){ int pocet; pocet = plat/hodnotabankovky; plat = plat%hodnotabankovky; return pocet; ; A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 24

25 Příklady funkcí Funkce pro zjištění, zda daný rok je přestupný void main(int argc, char** argv){ int rok; printf( Zadejte rok \n"); scanf( %d,&rok); printf("rok = %d \n,rok); if (prestupnyrok(rok)) printf( Je prestupny \n"); else printf( Neni prestupny \n"); int prestupnyrok(int rok){ if (rok%4 == 0 && (rok%100!= 0 rok%1000 == 0)) return true; else return false; return může metodu ukončit na více místech A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 25

26 Funkce pro výpočet NSD (1) Efektivní algoritmus lze sestavit na základě těchto vztahů: je-li x = y, pak nsd(x,y) = x je-li x > y, pak nsd(x,y) = nsd(x-y,y) je-li x < y, pak nsd(x,y) = nsd(x,y-x) Řešení 1: int nsd(int x, int y) { while (x!= y) if (x > y) x = x - y; else y = y - x; return x; int nsd(int x, int y) { int d; if (x<y) d=x; else d=y; while (x%d!=0 y%d!=0) d--; return d; void main(int argc, char** argv) { int a, b; scanf( %d,&a);scanf( %d,&b); printf( Nejv.spol.del.%d a %d je %d\n,a,b,nsd(a,b)); A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 26

27 Funkce pro výpočet NSD (2) Do těla cyklu vnoříme místo podmíněného příkazu pro jediné zmenšení hodnoty x nebo y dva cykly pro opakované zmenšení hodnot x a y Řešení 2: int nsd(int x, int y) { while(x!= y) { while(x > y) x = x-y; while(y > x) y = y-x; return x; void main(int argc, char** argv) { int a, b; scanf( %d,&a);scanf( %d,&b); printf( Nejv.spol.del.%d a %d je %d\n,a,b,nsd(a,b)); A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 27

28 Euklidův algoritmus pro výpočet NSD (3) Vnitřní cykly řešení 2 počítají nenulový zbytek po dělení většího čísla menším Pro výpočet zbytku po dělení máme operaci % Jejím využitím dostaneme Euklidův algoritmus, který lze slovně formulovat takto: určíme zbytek po dělení daných čísel, zbytkem dělíme dělitele a určíme nový zbytek, až dosáhneme nulového zbytku; poslední nenulový zbytek je nsd. Řešení 3: int nsd(int x, int y) { int zbytek; zbytek = x % y; while (zbytek!= 0) { x = y; y = zbytek; zbytek = x % y; return y; void main(int argc, char** argv) { int a, b; scanf( %d,&a);scanf( %d,&b); printf( Nejv.spol.del.%d a %d je %d\n,a,b,nsd(a,b)); A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 28

29 Procedury Funkce, jejíž typ výsledku je void, nevrací žádnou hodnotu Funkce, která nevrací žádnou hodnotu, se nazývá procedura Předávání vstupních dat do procedury se řídí stejnými pravidly jako u funkce Procedura může vracet vypočítané hodnoty (!) - způsob bude probrán v dalších lekcích. Příklady procedury: Hlavní funkce main Tisk na obrazovku printf( ) Příklad uživatelské procedury: Výpis znaku zn doplněného zleva mezerami na celkový počet n znaků void vypisznak(char zn, int n) { int i; for (i = 1; i < n; i++) printf( ); printf( %c \n,zn); A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 29

30 Statické proměnné Program může obsahovat deklarace statických proměnných Statické třídy jsou použitelné ve všech funkcích jsou to pro ně globální proměnné Příklad: int x, y; //Deklarovane mimo telo funkci void main(int argc, char** argv){ printf( Zadejte dvě celá čísla \n"); scanf( %d,&x); scanf( %d,&y); // printf( %d \n,i); // Nelze, i zde neznama vypissoucet(); void vypissoucet(void) { int i = 6; printf( Součet čísel je %d, i = %d \n,(x+y),i); Poznámka: statické proměnné jsou inicializovány hodnotou nula A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 30

31 Hvězdičky procedury (1) void hvezdickyln(int pocet){ int i; for(i = 1; i <= pocet; i++)printf( * ); printf( \n ); void hvezdicky(int pocet){ int i; for(i = 1; i <= pocet; i++)printf( * ); void mezeryln(int pocet){ int i; for(i = 1; i <= pocet; i++)printf( ); printf( \n ); void mezery(int pocet){ int i; for(i = 1; i <= pocet; i++)printf( ); A0B36PRI A8B14ADP PROGRAMOVÁNÍ Algoritmizace a programovaní 04 -Jazyk C - funkce 31

32 Hvězdičky procedury (2) void main(int argc, char** argv){ hvezdickyln(5); mezery(4); hvezdicky(10); mezeryln(0); hvezdickyln(5); ***** ***** ********** A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 32

33 Zastínění nelokální proměnné Deklarace lokální proměnné x zastíní deklaraci globální proměnné Příklad: int a = 10; void main(int argc, char** argv){ f(); printf( %d,a); Globální proměnná void f() { int a = 20; printf( %d,a); Program vypíše Lokální proměnná, zastíní globální proměnnou stejného jména A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 33

34 Přidělování paměti proměnným Poznali jsme doposud dva druhy proměnných: globální proměnné lokální proměnné funkcí Přidělením paměti proměnné rozumíme určení adresy umístění proměnné v paměti počítače Globálním proměnným třídy se přidělí paměť v okamžiku, kdy se do paměti zavádí kód fprogramu, a zůstane jim přidělena až do ukončení běhu programu. Lokálním proměnným a parametrům funkce se paměť přidělí při každém volání funkce a zůstane jim přidělena jen do návratu z funkce ( při návratu z funkce se přidělené adresy uvolní pro další použití). Úseky paměti přidělované lokálním proměnným a parametrům tvoří tzv. zásobník (stack, LIFO): úseky se přidávají a odebírají, přičemž se vždy odebere naposledy přidaný úsek zásobník A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 34

35 Přidělování paměti proměnným Příklad void main(int argc, char** argv){ int a; // 1 f();... // 5 void f() { int b; // 2 g(10);... // 4 void g(int x) { int c; // 3... Proměnné v paměti b c x b a a a a a arg arg arg arg arg b krok A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 35

36 Algoritmizace a programování Jazyk C funkce Konec České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická A8B14ADP Algoritmizace a programovaní -Jazyk C - funkce 36

Rozklad problému na podproblémy

Rozklad problému na podproblémy Rozklad problému na podproblémy Postupný návrh programu rozkladem problému na podproblémy zadaný problém rozložíme na podproblémy pro řešení podproblémů zavedeme abstraktní příkazy s pomocí abstraktních

Více

for (i = 0, j = 5; i < 10; i++) { // tělo cyklu }

for (i = 0, j = 5; i < 10; i++) { // tělo cyklu } 5. Operátor čárka, - slouží k jistému určení pořadí vykonání dvou příkazů - oddělím-li čárkou dva příkazy, je jisté, že ten první bude vykonán dříve než příkaz druhý. Např.: i = 5; j = 8; - po překladu

Více

Operační systémy. Cvičení 4: Programování v C pod Unixem

Operační systémy. Cvičení 4: Programování v C pod Unixem Operační systémy Cvičení 4: Programování v C pod Unixem 1 Obsah cvičení Řídící struktury Funkce Dynamická alokace paměti Ladění programu Kde najít další informace Poznámka: uvedené příklady jsou dostupné

Více

Úvod do jazyka C. Ing. Jan Fikejz (KST, FEI) Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií

Úvod do jazyka C. Ing. Jan Fikejz (KST, FEI) Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií 1 Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií 12. října 2009 Organizace výuky Přednášky Teoretické základy dle normy jazyka C Cvičení Praktické úlohy odpřednášené látky Prostřední

Více

2 Základní funkce a operátory V této kapitole se seznámíme s použitím funkce printf, probereme základní operátory a uvedeme nejdůležitější funkce.

2 Základní funkce a operátory V této kapitole se seznámíme s použitím funkce printf, probereme základní operátory a uvedeme nejdůležitější funkce. Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv copyright To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby

Více

Algoritmizace. Cíle předmětu

Algoritmizace. Cíle předmětu Cíle předmětu Algoritmizace naučit se sestavovat algoritmy řešení jednoduchých problémů a zapisovat je v jazyku Java Organizace předmětu přednášky (učast nepovinná, ale doporučená) cvičení střídavě u tabule

Více

Úvod do programování. Lekce 5

Úvod do programování. Lekce 5 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Inovace a zvýšení atraktivity studia optiky reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0289 Úvod do programování Lekce 5 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Řídicí struktury jazyka Java Struktura programu Příkazy jazyka Blok příkazů Logické příkazy Ternární logický operátor Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Struktura programu

Více

Správné vytvoření a otevření textového souboru pro čtení a zápis představuje

Správné vytvoření a otevření textového souboru pro čtení a zápis představuje f1(&pole[4]); funkci f1 předáváme hodnotu 4. prvku adresu 4. prvku adresu 5. prvku hodnotu 5. prvku symbolická konstanta pro konec souboru je eof EOF FEOF feof Správné vytvoření a otevření textového souboru

Více

Paměť počítače. alg2 1

Paměť počítače. alg2 1 Paměť počítače Výpočetní proces je posloupnost akcí nad daty uloženými v paměti počítače Data jsou v paměti reprezentována posloupnostmi bitů (bit = 0 nebo 1) Připomeňme: paměť je tvořena řadou 8-mi bitových

Více

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1 24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE AUTOR DOKUMENTU: MGR. MARTINA SUKOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 UČIVO: STUDIJNÍ OBOR: PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

9.3.2010 Program převod z desítkové na dvojkovou soustavu: /* Prevod desitkove na binarni */ #include

9.3.2010 Program převod z desítkové na dvojkovou soustavu: /* Prevod desitkove na binarni */ #include <stdio.h> 9.3.2010 Program převod z desítkové na dvojkovou soustavu: /* Prevod desitkove na binarni */ #include int main(void) { int dcislo, kolikbcislic = 0, mezivysledek = 0, i; int vysledek[1000]; printf("zadejte

Více

2 Datové typy v jazyce C

2 Datové typy v jazyce C 1 Procedurální programování a strukturované programování Charakteristické pro procedurální programování je organizace programu, který řeší daný problém, do bloků (procedur, funkcí, subrutin). Původně jednolitý,

Více

IUJCE 07/08 Přednáška č. 4. v paměti neexistuje. v paměti existuje

IUJCE 07/08 Přednáška č. 4. v paměti neexistuje. v paměti existuje Konstanty I možnosti: přednostně v paměti neexistuje žádný ; o preprocesor (deklarace) #define KONSTANTA 10 o konstantní proměnná (definice) const int KONSTANTA = 10; příklad #include v paměti

Více

Objektově orientované programování

Objektově orientované programování 10. října 2011 Pragmatické informace Volitelný předmět, zápočet: zápočtový program(s dokumentací), aktivní účast na cvičení(body v CodExu), praktický test, zkouška: zkoušková písemka na objektový návrh

Více

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ 1. Algoritmus a jeho vlastnosti algoritmus a jeho vlastnosti, formy zápisu algoritmu ověřování správnosti

Více

Operační systémy. Cvičení 3: Programování v C pod Unixem

Operační systémy. Cvičení 3: Programování v C pod Unixem Operační systémy Cvičení 3: Programování v C pod Unixem 1 Obsah cvičení Editace zdrojového kódu Překlad zdrojového kódu Základní datové typy, struktura, ukazatel, pole Načtení vstupních dat Poznámka: uvedené

Více

IUJCE Přednáška č. 11. další prvky globální proměnné, řízení viditelnosti proměnných, funkcí

IUJCE Přednáška č. 11. další prvky globální proměnné, řízení viditelnosti proměnných, funkcí Velké projekty v C velký = 100ky a více řádek udržovatelnost, bezpečnost, přehlednost kódu rozdělení programu do více souborů další prvky globální proměnné, řízení viditelnosti proměnných, funkcí Globální

Více

- dělají se také pomocí #define - podobné (použitím) funkcím - předpřipravená jsou např. v ctype.h. - jak na vlastní makro:

- dělají se také pomocí #define - podobné (použitím) funkcím - předpřipravená jsou např. v ctype.h. - jak na vlastní makro: 21.4.2009 Makra - dělají se také pomocí #define - podobné (použitím) funkcím - předpřipravená jsou např. v ctype.h - jak na vlastní makro: #define je_velke(c) ((c) >= 'A' && (c)

Více

Základní datové struktury

Základní datové struktury Základní datové struktury Martin Trnečka Katedra informatiky, Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci 4. listopadu 2013 Martin Trnečka (UPOL) Algoritmická matematika 1 4. listopadu 2013

Více

Logické operace. Datový typ bool. Relační operátory. Logické operátory. IAJCE Přednáška č. 3. může nabýt hodnot: o true o false

Logické operace. Datový typ bool. Relační operátory. Logické operátory. IAJCE Přednáška č. 3. může nabýt hodnot: o true o false Logické operace Datový typ bool může nabýt hodnot: o true o false Relační operátory pravda, 1, nepravda, 0, hodnoty všech primitivních datových typů (int, double ) jsou uspořádané lze je porovnávat binární

Více

Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný

Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný typem proměnné - ukazatel je tedy adresa společně s

Více

Programování II. Mgr. Monika Pinkasová. Zlepšování podmínek pro využívání ICT ve výuce a rozvoj výuky angličtiny na SPŠei Ostrava

Programování II. Mgr. Monika Pinkasová. Zlepšování podmínek pro využívání ICT ve výuce a rozvoj výuky angličtiny na SPŠei Ostrava Programování II. Mgr. Monika Pinkasová Zlepšování podmínek pro využívání ICT ve výuce a rozvoj výuky angličtiny na SPŠei Ostrava č. projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0089 Ostrava 2011 Obor: Informační technologie

Více

Více o konstruktorech a destruktorech

Více o konstruktorech a destruktorech Více o konstruktorech a destruktorech Více o konstruktorech a o přiřazení... inicializovat objekt lze i pomocí jiného objektu lze provést přiřazení mezi objekty v původním C nebylo možné provést přiřazení

Více

Datové struktury. alg12 1

Datové struktury. alg12 1 Datové struktury Jedna z klasických knih o programování (autor prof. Wirth) má název Algorithms + Data structures = Programs Datová struktura je množina dat (prvků, složek, datových objektů), pro kterou

Více

Rozklad na prvočinitele. 3. prosince 2010

Rozklad na prvočinitele. 3. prosince 2010 Rozklad na prvočinitele Ondřej Slavíček 3. prosince 2010 1 Obsah 1 Příručka k programu 3 1.1 funkce main()............................. 3 1.2 funkce hlavnifunkce()........................ 3 1.3 funkce

Více

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod.

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7 Ing. Michael Bažant, Ph.D. Katedra softwarových technologií Kancelář č. 229, Náměstí Čs. legií Michael.Bazant@upce.cz Obsah přednášky 7 Parametry metod, předávání

Více

Stručný návod k programu Octave

Stručný návod k programu Octave Stručný návod k programu Octave Octave je interaktivní program vhodný pro technické výpočty. Je nápadně podobný programu MATLAB, na rozdíl od něho je zcela zadarmo. Jeho domovská vebová stránka je http://www.octave.org/,

Více

IAJCE Přednáška č. 8. double tprumer = (t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 + t7) / 7; Console.Write("\nPrumerna teplota je {0}", tprumer);

IAJCE Přednáška č. 8. double tprumer = (t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 + t7) / 7; Console.Write(\nPrumerna teplota je {0}, tprumer); Pole (array) Motivace Častá úloha práce s větším množstvím dat stejného typu o Př.: průměrná teplota za týden a odchylka od průměru v jednotlivých dnech Console.Write("Zadej T pro.den: "); double t = Double.Parse(Console.ReadLine());

Více

Základy algoritmizace a programování

Základy algoritmizace a programování Základy algoritmizace a programování Přednáška 1 Olga Majlingová Katedra matematiky, ČVUT v Praze 19. září 2011 Obsah Úvodní informace 1 Úvodní informace 2 3 4 Doporučená literatura web: http://marian.fsik.cvut.cz/zapg

Více

IUJCE 07/08 Přednáška č. 6

IUJCE 07/08 Přednáška č. 6 Správa paměti Motivace a úvod v C (skoro vždy) ručně statické proměnné o datový typ, počet znám v době překladu o zabírají paměť po celou dobu běhu programu problém velikosti definovaných proměnných jak

Více

Pro kontrolu správného formátu hodnoty N použijeme metodu try-catch.

Pro kontrolu správného formátu hodnoty N použijeme metodu try-catch. 1. ŘEŠENÉ PŘÍKLADY 1.2 PŘÍKLAD 24-2-8-2_DOKONALÉ ČÍSLO Napište program, který má na vstupu přirozené číslo N > 1. Výstupem je informace o tom, zda toto číslo je/není dokonalé. (Dokonalé číslo je takové

Více

Zápis programu v jazyce C#

Zápis programu v jazyce C# Zápis programu v jazyce C# Základní syntaktická pravidla C# = case sensitive jazyk rozlišuje velikost písmen Tzv. bílé znaky (Enter, mezera, tab ) ve ZK překladač ignoruje každý příkaz končí ; oddělovač

Více

Základy algoritmizace a programování

Základy algoritmizace a programování Základy algoritmizace a programování Přednáška 1 Olga Majlingová Katedra matematiky, ČVUT v Praze 21. září 2009 Obsah Úvodní informace 1 Úvodní informace 2 3 4 Organizace předmětu Přednášky 1. 5. Základní

Více

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Předmět: Vývoj aplikací Téma: Datové typy Vyučující: Ing. Milan Káža Třída: EK3 Hodina: 5 Číslo: V/5 Programování v jazyce

Více

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ JAZYK C

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ JAZYK C Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Algoritmy I, složitost

Algoritmy I, složitost A0B36PRI - PROGRAMOVÁNÍ Algoritmy I, složitost České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická v 1.01 Rychlost... Jeden algoritmus (program, postup, metoda ) je rychlejší než druhý. Co ta věta znamená??

Více

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu:

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu: Čtvrtek 8 prosince Pascal - opakování základů Struktura programu: 1 hlavička obsahuje název programu, použité programové jednotky (knihovny), definice konstant, deklarace proměnných, všechny použité procedury

Více

IUJCE 07/08 Přednáška č. 1

IUJCE 07/08 Přednáška č. 1 Úvod do předmětu Literatura Záznamy přednášek a vaše poznámky Harbison, S. P., Steele, G. L.: Referenční příručka jazyka C Herout, P.: Učebnice jazyka C Kernighan, B. W., Ritchie, D. M.: The C Programming

Více

Základní pojmy. Úvod do programování. Základní pojmy. Zápis algoritmu. Výraz. Základní pojmy

Základní pojmy. Úvod do programování. Základní pojmy. Zápis algoritmu. Výraz. Základní pojmy Úvod do programování Michal Krátký 1,Jiří Dvorský 1 1 Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Úvod do programování, 2004/2005 Procesor Procesorem je objekt, který vykonává algoritmem popisovanou

Více

Funkční objekty v C++.

Funkční objekty v C++. Funkční objekty v C++. Funkční objekt je instance třídy, která má jako svou veřejnou metodu operátor (), tedy operátor pro volání funkce. V dnešním článku si ukážeme jak zobecnit funkci, jak používat funkční

Více

Algoritmizace a programování. Ak. rok 2012/2013 vbp 1. ze 44

Algoritmizace a programování. Ak. rok 2012/2013 vbp 1. ze 44 Algoritmizace a programování Ak. rok 2012/2013 vbp 1. ze 44 Vladimír Beneš Petrovický K101 katedra matematiky, statistiky a informačních technologií vedoucí katedry E-mail: vbenes@bivs.cz Telefon: 251

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Typy Základní (primitivní) datové typy Deklarace Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Typy v jazyce Java Základní datové typy (primitivní datové typy) Celočíselné byte, short,

Více

3 Co je algoritmus? 2 3.1 Trocha historie... 2 3.2 Definice algoritmu... 3 3.3 Vlastnosti algoritmu... 3

3 Co je algoritmus? 2 3.1 Trocha historie... 2 3.2 Definice algoritmu... 3 3.3 Vlastnosti algoritmu... 3 Obsah Obsah 1 Program přednášek 1 2 Podmínky zápočtu 2 3 Co je algoritmus? 2 3.1 Trocha historie............................ 2 3.2 Definice algoritmu.......................... 3 3.3 Vlastnosti algoritmu.........................

Více

Programování v jazyce C

Programování v jazyce C Programování v jazyce C Obecné charakteristiky jazyka C: jazyk C je programátorsky přívětivý, obecně použitelný většinou je implementován jako překladač překladač jazyka C je rozsahem malý a lze ho poměrně

Více

Programování a algoritmizace 1 2012-2013

Programování a algoritmizace 1 2012-2013 Příprava studijního programu Informatika je podporována projektem financovaným z Evropského sociálního fondu a rozpočtu hlavního města Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Algoritmy Kdo je

Více

Odvozené a strukturované typy dat

Odvozené a strukturované typy dat Odvozené a strukturované typy dat Petr Šaloun katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava 14. listopadu 2011 Petr Šaloun (katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava) Odvozené a strukturované typy dat 14. listopadu

Více

Název předmětu: Školní rok: Forma studia: Studijní obory: Ročník: Semestr: Typ předmětu: Rozsah a zakončení předmětu:

Název předmětu: Školní rok: Forma studia: Studijní obory: Ročník: Semestr: Typ předmětu: Rozsah a zakončení předmětu: Plán předmětu Název předmětu: Algoritmizace a programování (PAAPK) Školní rok: 2007/2008 Forma studia: Kombinovaná Studijní obory: DP, DI, PSDPI, OŽPD Ročník: I Semestr: II. (letní) Typ předmětu: povinný

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Výrazy Operátory Výrazy Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Operace, operátory Unární jeden operand, operátor se zapisuje ve většině případů před operand, v některých případech

Více

Jazyk C++ 1. Blok 3 Objektové typy jazyka C++ Třída. Studijní cíl. Doba nutná k nastudování. Průvodce studiem

Jazyk C++ 1. Blok 3 Objektové typy jazyka C++ Třída. Studijní cíl. Doba nutná k nastudování. Průvodce studiem Jazyk C++ 1 Blok 3 Objektové typy jazyka C++ Studijní cíl Ve třetím bloku bude představen a rozebrán nejdůležitější objektový typ jazyka C++ a to sice třída. Po absolvování bloku bude student schopen navrhovat

Více

Seminář z IVT Algoritmizace. Slovanské gymnázium Olomouc Tomáš Kühr

Seminář z IVT Algoritmizace. Slovanské gymnázium Olomouc Tomáš Kühr Seminář z IVT Algoritmizace Slovanské gymnázium Olomouc Tomáš Kühr Algoritmizace - o čem to je? Zatím jsme se zabývali především tím, jak určitý postup zapsat v konkrétním programovacím jazyce (např. C#)

Více

Základní způsoby: -Statické (přidělění paměti v čase překladu) -Dynamické (přiděleno v run time) v zásobníku na haldě

Základní způsoby: -Statické (přidělění paměti v čase překladu) -Dynamické (přiděleno v run time) v zásobníku na haldě Metody přidělování paměti Základní způsoby: -Statické (přidělění paměti v čase překladu) -Dynamické (přiděleno v run time) v zásobníku na haldě Důležitá hlediska jazykových konstrukcí: Dynamické typy Dynamické

Více

Základy jazyka C. Základy programování 1 Martin Kauer (Tomáš Kühr)

Základy jazyka C. Základy programování 1 Martin Kauer (Tomáš Kühr) Základy jazyka C Základy programování 1 Martin Kauer (Tomáš Kühr) Organizační záležitosti Konzultace Pracovna 5.076 Úterý 15:00 16:30 Emailem martin.kauer@upol.cz Web předmětu http://tux.inf.upol.cz/~kauer/index.php?content=var&class=zp1

Více

Implementace LL(1) překladů

Implementace LL(1) překladů Překladače, přednáška č. 6 Ústav informatiky, FPF SU Opava sarka.vavreckova@fpf.slu.cz Poslední aktualizace: 30. října 2007 Postup Programujeme syntaktickou analýzu: 1 Navrhneme vhodnou LL(1) gramatiku

Více

Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice,Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace

Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice,Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice,Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL ZPRACOVÁN V RÁMCI PROJEKTU EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM - OPVK 1.5 Registrační

Více

VY_32_INOVACE_08_2_04_PR

VY_32_INOVACE_08_2_04_PR Ing. Petr Stránský VY_32_INOVACE_08_2_04_PR Příkazy vstupu - definice Výstupním zařízením může být obrazovka, tiskárna nebo soubor. Jednotlivé údaje se zapisují pomocí příkazu WRITE nebo WRITELN. Příkaz

Více

Rozsáhlé programy = projekty

Rozsáhlé programy = projekty Rozsáhlé programy = projekty Petr Šaloun katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava 28. listopadu 2011 Petr Šaloun (katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava) Rozsáhlé programy = projekty 28. listopadu 2011 1

Více

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Vstup a výstup v C++

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Vstup a výstup v C++ Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Vstup a výstup v C++ Proudy pro standardní vstup a výstup V jazyce C++ provádíme textový vstup a výstup prostřednictvím tzv. datových proudů Datové

Více

Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC

Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC Úvod Další jazyk, který je možno použít pro programování NXT kostky je NXC Not exatly C Na rozdíl od jazyku NXT-G, kde jsme vytvářeli program pomocí grafických prvků přesněji řečeno pomocí programovacích

Více

Výčtový typ strana 67

Výčtový typ strana 67 Výčtový typ strana 67 8. Výčtový typ V této kapitole si ukážeme, jak implementovat v Javě statické seznamy konstant (hodnot). Příkladem mohou být dny v týdnu, měsíce v roce, planety obíhající kolem slunce

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

PROGRAMOVÁNÍ V JAZYCE C V PŘÍKLADECH 11 Dynamické datové struktury 11.1 Spojové struktury... 11-1 11.2 Příklad PROG_11-01... 11-2 11.

PROGRAMOVÁNÍ V JAZYCE C V PŘÍKLADECH 11 Dynamické datové struktury 11.1 Spojové struktury... 11-1 11.2 Příklad PROG_11-01... 11-2 11. David Matoušek Programování v jazyce C v pøíkladech Praha 2011 David Matoušek Programování v jazyce C v pøíkladech Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo

Více

Jazyk C++ II. Výjimky

Jazyk C++ II. Výjimky Jazyk C++ II Výjimky AR 2013/2014 Jazyk C++ II Funkce abort Dříve byl obvyklý způsob zavolat metodu abort(). Metoda provádí okamžitě: Vyprázdnění vyrovnávací paměti, Ukončení celého programu, Vrátí číslo

Více

ÚVODNÍ ZNALOSTI. datové struktury. správnost programů. analýza algoritmů

ÚVODNÍ ZNALOSTI. datové struktury. správnost programů. analýza algoritmů ÚVODNÍ ZNALOSTI datové struktury správnost programů analýza algoritmů Datové struktury základní, primitivní, jednoduché datové typy: int, char,... hodnoty: celá čísla, znaky, jednoduché proměnné: int i;

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v DSL manuál Ing. Jan Hranáč 27. října 2010 V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v současné době krátký) seznam vestavěných funkcí systému. 1 Vytvoření nového dobrodružství Nejprve

Více

Základy programování. Úloha: Eratosthenovo síto. Autor: Josef Hrabal Číslo: HRA0031 Datum: 28.11.2009 Předmět: ZAP

Základy programování. Úloha: Eratosthenovo síto. Autor: Josef Hrabal Číslo: HRA0031 Datum: 28.11.2009 Předmět: ZAP Základy programování Úloha: Eratosthenovo síto Autor: Josef Hrabal Číslo: HRA0031 Datum: 28.11.2009 Předmět: ZAP Obsah 1 Zadání úkolu: 3 1.1 Zadání:............................... 3 1.2 Neformální zápis:.........................

Více

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech 7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně bude věnována pozornost formátovanému výstupu,

Více

Jazyk C++ I. Šablony 2

Jazyk C++ I. Šablony 2 Jazyk C++ I Šablony 2 AR 2013/2014 Jazyk C++ I Třídy template class TVektor { T *a; int n; static int PocInstanci; public: TVektor(int _n = 0) : n(_n) { a = new T[n]; PocInstanci++; } ~TVektor()

Více

První kapitola úvod do problematiky

První kapitola úvod do problematiky První kapitola úvod do problematiky Co je to Flex Adobe Flex je ActionSript (AS) framework pro tvorbu Rich Internet Aplications (RIA), tedy knihovna AS tříd pro Flash. Flex používáme k vytvoření SWF souboru

Více

Seminář Java II p.1/43

Seminář Java II p.1/43 Seminář Java II Seminář Java II p.1/43 Rekapitulace Java je case sensitive Zdrojový kód (soubor.java) obsahuje jednu veřejnou třídu Třídy jsou organizovány do balíků Hierarchie balíků odpovídá hierarchii

Více

Základní stavební prvky algoritmu

Základní stavební prvky algoritmu Základní stavební prvky algoritmu Podmínka. Cyklus for, while, do-while. Funkce, metody. Přetěžování. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká

Více

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu 1 Podklady předmětu pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana Obsah 2 Obsah předmětu, Požadavky kreditového systému, Datové typy jednoduché, složené, Programové struktury, Předávání dat. Obsah předmětu

Více

Vstupní a vstupní proudy v C++

Vstupní a vstupní proudy v C++ Programovací jazyk C++ MZLU - PEF - Ústav informatiky 11. října 2007 Vstup na terminál a čtení z něj Používá se knihovna iostream. Pro výstup lze použít standardní výstup cout. nebo chybový výstup cerr.

Více

Konstruktory překladačů

Konstruktory překladačů Konstruktory překladačů Miroslav Beneš Dušan Kolář Konstruktor Lex generátor lexikálních analyzátorů M. E. Lesk, 1975 - pro OS Unix flex - Vern Paxson, 1990 - GNU verze určeno pro generování výstupu v

Více

Standardní vstup a výstup

Standardní vstup a výstup Standardní vstup a výstup Trochu teorie S pojmy standardní vstup/výstup (I/O, input/output) jste se již pravděpodobně setkali, pokud ale ne, zde je krátké vysvětlení. Standardní vstup a výstup jsou vlastně

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

5 Rekurze a zásobník. Rekurzivní volání metody

5 Rekurze a zásobník. Rekurzivní volání metody 5 Rekurze a zásobník Při volání metody z metody main() se do zásobníku uloží aktivační záznam obsahující - parametry - návratovou adresu, tedy adresu, kde bude program pokračovat v metodě main () po skončení

Více

Množina v C++ (set, multiset).

Množina v C++ (set, multiset). Množina v C++ (set, multiset). Množina je datová struktura, ve které jsou uloženy nějaké prvky. V množině nesmí být dva stejné prvky. Naopak multimnožina může obsahovat i stejné prvky. Nad množinou lze

Více

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Operátory new a delete, virtuální metody

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Operátory new a delete, virtuální metody Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Operátory new a delete, virtuální metody Dynamická alokace paměti Jazyky C a C++ poskytují programu možnost vyžádat si část volné operační paměti pro

Více

Jazyk C++ II. Šablony a implementace

Jazyk C++ II. Šablony a implementace Jazyk C++ II Šablony a implementace AR 2013/2014 Jazyk C++ II Úvod Dědičnost a kompozice nejsou vždy tou správnou odpovědí na požadavky znovupoužitelnosti kódu. Proto máme možnost definování určité třídy

Více

Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE

Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE Vstupy a výstupy budou vždy upraveny tak, aby bylo zřejmé, co zadáváme a co se zobrazuje. Není-li určeno, zadáváme přirozená čísla. Je-li to možné, používej generátor náhodných čísel vysvětli, co a jak

Více

- znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku

- znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku Znaky - standardní typ char var Z, W: char; - znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku - v TP (často i jinde) se používá kódová

Více

Proměnné a datové typy

Proměnné a datové typy Proměnné a datové typy KAPITOLA 2 V této kapitole: Primitivní datové typy Proměnné Opakování Mezi základní dovednosti každého programátora bezesporu patří dobrá znalost datových typů. Ta vám umožní efektivní

Více

V dalších letech se pak začaly objevovat první normy pro jazyk C++ (ISO/IEC 14882:1998; ISO/IEC 9899:1999; ISO/IEC 14882:2003; ISO/IEC 14882:2011).

V dalších letech se pak začaly objevovat první normy pro jazyk C++ (ISO/IEC 14882:1998; ISO/IEC 9899:1999; ISO/IEC 14882:2003; ISO/IEC 14882:2011). Jazyk C++ 1 Blok 1 Úvod do programovacího jazyka C++ Studijní cíl První blok kurzu je věnován úvodu do problematiky programovacího jazyka C++. V bloku budou rozebrány historické souvislosti programovacích

Více

Kód. Proměnné. #include using namespace std; int main(void) { cout << "Hello world!" << endl; cin.get(); return 0; }

Kód. Proměnné. #include <iostream> using namespace std; int main(void) { cout << Hello world! << endl; cin.get(); return 0; } Jazyk C++ Jazyk C++ je nástupcem jazyka C. C++ obsahuje skoro celý jazyk C, ale navíc přidává vysokoúrovňové vlastnosti vyšších jazyků. Z toho plyne, že (skoro) každý platný program v C je také platným

Více

15. Projekt Kalkulačka

15. Projekt Kalkulačka Projekt Kalkulačka strana 143 15. Projekt Kalkulačka 15.1. Základní popis, zadání úkolu Pracujeme na projektu Kalkulačka, který je ke stažení na java.vse.cz. Po otevření v BlueJ vytvoříme instanci třídy

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

map, multimap - Asociativní pole v C++.

map, multimap - Asociativní pole v C++. map, multimap - Asociativní pole v C++. Jedná se o asociativní pole. V asociativním poli jsou uloženy hodnoty ve tvaru (klíč,hodnota), kde klíč je vlastně "index" prvku. Klíčem může být libovolný objekt,

Více

Generické programování

Generické programování Generické programování Od C# verze 2.0 = vytváření kódu s obecným datovým typem Příklad generická metoda, zamění dva parametry: static void Swap(ref T p1, ref T p2) T temp; temp = p1; p1 = p2; p2 =

Více

ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ

ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ Metodický list č. 1 Algoritmus a jeho implementace počítačovým programem Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlení pojmů algoritmus a programová implementace algoritmu. Dále je cílem seznámení

Více

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více

ZÁPOČTOVÝ TEST. Zpracoval Vilém Závodný, http://narrow.ic.cz. #include "stdafx.h" #include "stdio.h"

ZÁPOČTOVÝ TEST. Zpracoval Vilém Závodný, http://narrow.ic.cz. #include stdafx.h #include stdio.h BPC2 ZÁPOČTOVÝ TEST PROSÍM ČTĚTE!!!! Příklady jsou zpracovány tak aby bylo možné je odzkoušet v programu Microsoft Visual C++ jako konzolovou aplikaci. Všechny příklady jsou 100% funkční. V červeném rámečku

Více

PŘETĚŽOVÁNÍ OPERÁTORŮ

PŘETĚŽOVÁNÍ OPERÁTORŮ PŘETĚŽOVÁNÍ OPERÁTORŮ Jazyk C# podobně jako jazyk C++ umožňuje přetěžovat operátory, tj. rozšířit definice některých standardních operátorů na uživatelem definované typy (třídy a struktury). Stejně jako

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Data, výrazy, příkazy

Data, výrazy, příkazy Data, výrazy, příkazy Karel Richta a kol. katedra počítačů FEL ČVUT v Praze Přednášky byly připraveny s pomocí materiálů, které vyrobili Ladislav Vágner, Pavel Strnad, Martin Hořeňovský, Aleš Hrabalík

Více

Programování v Javě I. Leden 2008

Programování v Javě I. Leden 2008 Seminář Java Programování v Javě I Radek Kočí Fakulta informačních technologií VUT Leden 2008 Radek Kočí Seminář Java Programování v Javě (1) 1/ 45 Téma přednášky Datové typy Deklarace třídy Modifikátory

Více

Logické programování I

Logické programování I Logické programování I PROLOG Program popisuje "svět" Prologu = databáze faktů a pravidel (tzv. klauzulí). fakta: predikát(arg1, arg2,...argn). cíle:?- predikát(arg1, arg2,...argn). pravidla: hlava :-

Více