myèky dvoupláš ové 217

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "myèky dvoupláš ové 217"

Transkript

1 myèky dvoupláš ové 217 Myèka skla dvoupláš ová S021 Rozmìry (š x h x v) x 470 x 585 mm Max.výška skla mm Rozmìr koše x350x120 mm Mycí cyklus... 2 min h 210 Objem vany / bojleru / 2,7 l Spotøeba vody na cyklus... 2,4 l Pøíkon mycího èerpadla W Pøíkon vany / bojleru... 1,6 / 2,6 kw Celkový pøíkon / napìtí... 2,72 kw / 230V Hmotnost kg Nové provedení dvoupláš ových automatických myèek s rotaèními rameny: (spodním mycím a oplachovým, horním pouze oplachovým). Snížení ztrát tlaku vody díky novému provedení èerpadla s dvìma vývody vybavený dvojitým filtrem. Hluènost snížená na 48 db. Model S021/PDG/PBG s dávkovaèi mycího a oplachového prostøedku (PDG+PBG). MODELY S021 NENÍ MOŽNO OSADIT ODPADOVÝM ÈERPADLEM (PS)!!! Myèka skla dvoupláš ová S030 Rozmìry (š x h x v) x 520 x 685 mm Max.výška skla mm Rozmìr koše x400x120 mm Mycí cyklus... 2 min Objem vany / bojleru / 2,7 l Spotøeba vody na cyklus... 2,4 l Pøíkon mycího èerpadla W Pøíkon vany / bojleru... 1,6 / 2,6 kw Celkový pøíkon / napìtí... 2,72 kw / 230V Hmotnost kg A670F A670 Šíøka (mm) Hloubka (mm) Výška (mm) Max.výška skla (mm) Rozmìr koše (mm) x x500 Mycí cyklus (min.) Objem vany/bojleru (l)... 26/ /7 Spotøeba vody na cyklus (l)...3,5... 3,5 Pøíkon bojleru (kw)...3,6... 4,5 Pøíkon vany (kw) Pøíkon mycího èerpadla (W) Celkový pøíkon (kw)... 3,9... 4,9 Napìtí (V) Hmotnost (kg) V Model S030/PDG/PBG s dávkovaèi mycího a oplachového prostøedku (PDG+PBG). Model S030/PDG/PBG/PS s obìma dávkovaèi a odpadovým èerpadlem (PDG+PBG+PS). Myèka dvoupláš ová A670F/A670 h 300 Nové provedení dvoupláš ových automatických myèek s rotaèními rameny: (spodním mycím a oplachovým, horním pouze oplachovým). Snížení ztrát tlaku vody díky novému provedení èerpadla s dvìma vývody vybavený dvojitým filtrem. Hluènost snížená na 48 db. h 310 Nové provedení dvoupláš ových automatických myèek s výkonými rotaèními rameny (spodním mycím a oplachovým, horním mycím a oplachovým). Model A670F v provedení 3,9kW s pøipojením na 230V ( 3 min) mycí program Model A670 v provedení 4,9kW s pøipojením na 400V (2 a 3 min) mycí program 230V 230V 400V Model A670(F)/PDS/PBS - s dávkovaèi mycího a oplachového prostøedku (PDS+PBS). Model A670(F)/PDS/PBS/PS - s obìma dávkovaèi a odpadovým èerpadlem (PDS+PBS+PS) 585 pro mytí skla,, BAR,, A Model S021/PDG/PBG 230V ,- Kè 685 pro mytí skla,, BAR,, A Model S030/PDG/PBG 230V ,- Kè A Model S030/PDG/PBG/PS 230V ,- Kè A Model A670/PDS/PBS 400V A Model A670/PDS/PBS/PS 400V Základní výbava: - koš 350x350 - košíèek na pøíbory Základní výbava: - koš 400x400 - košíèek na pøíbory pro mytí skla a talíøù Základní výbava: - koš 500x500 na talíøe 16ks - koš 500x500 univerzální - košíèek na pøíbory A Model A670F/PDS/PBS 230V ,- Kè A Model A670F/PDS/PBS/PS 230V ,- Kè ,- Kè ,- Kè Myèka dvoupláš ová, model N50A B PS EVO Rozmìry (š x h x v) x 605 x 850 mm Max. zásuvná výška mm Rozmìr koše x500 mm Mycí cyklus / 110 / 118 / 140 / 180 sec. Mycí cyklus prodloužený * sec. Mycí cyklus na pivní sklo sec. Výkon / 32 / 30 / 25 / 20 / 6* košù/h Obsah vany / bojleru / 5,5 l Spotøeba vody na cyklus... 2,5 l Pøíkon mycího èerpadla W Kapacita èerpadla l/min Pøíkon vany / bojleru... 2 / 4,5 kw Celkový pøíkon... 5,1 kw Napìtí V h 350 Dvoupláš ová izolovaná myèka øady N50A s lisovanou vanou a speciální dvojitou filtrací vody, ovými rotaèními rameny. Model N50 A PS EVO - s elektronickým ovládacím panelem EVO, obìma dávkovaèi a odpadovým èerpadlem, oplach s pøerušovanou vanou,,break tank,, a automatickým zmìkèovaèem. 400V NEW pro mytí skla a talíøù Základní výbava : - 2x koš 500x500 na talíøe 16ks - 1x koš 500x500 univerzální - 1x košíèek na pøíbory * prodloužený mycí cyklus s možností nepøetržitého chodu Mycí cyklus 118 sec. na pivní sklo se studeným oplachem 8 sec A Model N50A B PS EVO 400V ,- Kè

2 218 myèky prùchozí Myèka prùchozí NE1000 Rozmìry (š x h x v) x770x1505/1955 mm Výška dveøí mm Rozmìr koše x500 mm Mycí cyklus sec. (30 košù/h) Výkon talíøù / 1080 sklenic Objem vany / bojleru l / 5,5 l Spotøeba vody na cyklus... 3 l Pøíkon mycího èerpadla W Pøíkon vany / bojleru... 3 / 6 kw Celkový pøíkon/napìtí... 6,75 kw / 400 V Hmotnost kg h V Základní výbava: - koš 500x500 na talíøe 18 ks (popø. na tácy) - koš 500x500 univerzální - košíèek na pøíbory pro mytí skla, talíøù, podnosù a tácù Výkonná profesionální automatická myèka Silanos v celoovém provedení s jednoduchým pláštìm, masivní madlem (øešeno pro využití v nároèných gastroprovozech). Myèka má lisovanou vanu s dvojitou filtrací, oblé rohy v mycím prostoru pro dokonalou údržbu a èistotu, nezávislá rotaèní a mycí oplachová ramena. Bezproblémový chod stroje zajiš uje snadné mechanické ovládání s funkcí automatického startu pøi uzavøení zákrytu. Myèka je vybavena obìma dávkovaèi (mycího a oplachového prostøedku). NEW Myèka s odpadovým èerpadlem na objednávku! A Model NE1000/PD ,- Kè Možné pøíslušenství: A Odpadové èerpadlo (PS) 2.900,- Kè Myèka prùchozí N1300S Rozmìry (š x h x v)...655x770x1505/1955 mm Výška dveøí mm Rozmìr koše x500 mm Mycí cyklus / 120 / 180 sec. Výkon / 30 / 20 košù/h Objem vany/bojleru l / 9 l Spotøeba vody na cyklus... 3 l Pøíkon mycího èerpadla W Pøíkon vany / bojleru... 3 / 10 kw Celkový pøíkon/napìtí... 11,3 kw / 400V Hmotnost kg h V Základní výbava: - koš 500x500 na talíøe 18 ks (popø.na tácy) - koš 500x500 univerzální - košíèek na pøíbory pro mytí skla, talíøù, podnosù a tácù Výkonná profesionální automatická myèka Silanos (bojler 10 kw) v celoovém dvoupláš ovém provedení, masivní madlem (øešeno pro využití v nároèných gastroprovozech). Myèka má lisovanou vanu s dvojitou filtrací, oblé rohy v mycím prostoru pro dokonalou údržbu a èistotu, nezávislá rotaèní a mycí oplachová ramena. Bezproblémový chod stroje zajiš uje snadné mechanické ovládání s funkcí automatického startu pøi uzavøení zákrytu. Myèka je vybavena obìma dávkovaèi (mycího a oplachového prostøedku). Myèka s odpadovým èerpadlem na objednávku! A Model N1300S/PD ,- Kè Možné pøíslušenství: A Odpadové èerpadlo (PS) 2.900,- Kè Myèka prùchozí N1300 TRONIC Rozmìry (š x h x v)...655x770x1505/1955 mm Výška dveøí mm Rozmìr koše x500 mm Mycí cyklus / 120 / 180 sec. Výkon / 30 / 20 košù/h Objem vany/bojleru l / 9 l Spotøeba vody na cyklus... 3 l Pøíkon mycího èerpadla W Pøíkon vany / bojleru... 3 / 10 kw Celkový pøíkon/napìtí... 11,3 kw / 400V Hmotnost kg h V Základní výbava: 1x koš 500x500 na talíøe 16ks (popø.na tácy) 1x koš 500x500 univerzální 1x košíèek na pøíbory pro mytí skla, talíøù, podnosù a tácù Výkonná profesionální automatická myèka Silanos (bojler 10 kw) v celoovém dvoupláš ovém provedení, masivní madlem (øešeno pro využití v nároèných gastroprovozech). Myèka má lisovanou vanu s dvojitou filtrací, oblé rohy v mycím prostoru pro dokonalou údržbu a èistotu, nezávislá rotaèní a mycí oplachová ramena. Bezproblémový chod stroje zajiš uje snadné elektronické ovládání s displejem TRONIC s funkcí automatického startu pøi uzavøení zákrytu. Myèka je vybavena obìma dávkovaèi (mycího a oplachového prostøedku). Myèka s odpadovým èerpadlem na objednávku! A Model N1300/PD TRONIC ,- Kè Možné pøíslušenství: A Odpadové èerpadlo (PS) 2.900,- Kè

3 myèka prùchozí s rekuperací 219 Myèka prùchozí s rekuperací N1300 CVC Rozmìry (š x h x v) x770x2165 mm Výška dveøí mm Rozmìr koše x500 mm Mycí cyklus / 120 / 180 sec. Výkon košù / 30 / 20 ks/h Výkon talíøù / 540 / 360 ks/h Výkon skla / 1080 / 720 ks/h Objem vany/bojleru l / 5,5 l Spotøeba vody na cyklus... 3 l Pøíkon mycího èerpadla W Kapacita èerpadla l/min Teplota vany C* Teplota bojleru C Pøíkon vany / bojleru... 3 / 6 kw Celkový pøíkon... 7,1 kw Napìtí V/3N/50Hz * výkon je udáván pøi teplotì vstupní vody 50 C (max.50 C), tlaku vody kpa a tvrdosti vody min. 7 max. 12 df h 405 Výkonná profesionální automatická myèka Silanos (bojler 6 kw) v celoovém dvoupláš ovém provedení, masivní madlem (øešeno pro využití v nároèných gastroprovozech). Myèka má lisovanou vanu s dvojitou filtrací, oblé rohy v mycím prostoru pro dokonalou údržbu a èistotu, nezávislá rotaèní a mycí oplachová ramena. Bezproblémový chod stroje zajiš uje snadné elektronické ovládání s displejem TRONIC s funkcí automatického startu pøi uzavøení zákrytu. Myèka je vybavena obìma dávkovaèi (mycího a oplachového prostøedku). 400V pro mytí nádobí a skla s prùchodem koše Základní výbava: - 2x koš 500x500 na talíøe 18 ks - 1x koš 500x500 univerzál - 1x košíèek na pøíbory potøebný pøíkon** r kuperací snížen až o 40% NEW è.artiklu název napìtí Cena bez DPH A Model N1300 CVC 400V ,- Kè Možné pøíslušenství: A Odpadové èerpadlo (PS) 2.900,- Kè A Pøídavné èerpadlo oplachu (PR) 3.200,- Kè A Zabudovaný zmìkèovaè vody (A) 3.900,- Kè Rekuperaèní a kondenzaèní systém CVC využívá páru vytvoøeného bìhem mycího cyklu na energii potøebnou k ohøevu studené pøívodní vody. Další výhodou uvedeného rekuperaèního a kondenzaèního systému je výrazné zlepšení pracovních podmínek pro obsluhu. Zákryt je otevøen, až po ukonèení mycího cyklu a vìtšina páry je využita uvnitø myèky aniž by se dostala do okolního prostøedí. Tím je zabránìno tvoøení nežádoucí vlhkosti v prostoru kolem myèky pøi mytí nádobí a není tøeba instalovat odsavácí zákryt (digestoø). ** Systém CVC Vám umožòuje využívat myèku s pøipojením na studenou vodu s výkonem bojleru pouze 6 kw (oproti bìžnì potøebným 10 kw), tím snížíte spotøebu energie a potøebný pøíkon myèky o 4 kw na ohøátí vody. Garantovaný mycí cyklus 142 vèetnì kondenzaèního a rekuperaèního cyklu. CVC systém garantuje následné snížení nákladù na energii a sníží náklady na provoz. Prùbìh mycího cyklu (s rekuperací): Mycí cyklus : 103 Pauza : 3 Oplach : 14 Odbìr a rekuperace páry : 22 Délka cyklu celkem: teplota vstupní vody : 18 C - pøíkon bojleru : 6 kw (oproti 10 kw) - obnovení teploty bojleru : cyklus nasátí páry: 14 (bìhem fáze oplachu) +22 (pro další cyklus) Výpoèet finanèní úspory s využitím systému CVC model 6kW s CVC systémem oproti bìžnému modelu s pøíkonem 10 kw 0,07 kwh - spotøeba / mycí cyklus x 1,60 Kè náklady na kwh x 90 poèet mycích cyklù za den x 317 pracovní dny v roce = ,- Kè bez DPH (domácnost 4,60) náklady uspoøené za 1 rok provozu N1300 CVC A - 1 3/4 odpad B - R 3/4 pøívod vody C - max.výška odpadu bez odpadového èerpadla c 340

4 220 myèky na èerné nádobí Myèka nádobí N800 TRONIC Rozmìry (š x h x v) x 720 x 1080 mm Max. zásuvná výška mm Rozmìr koše x620 mm Mycí cyklus / 120 / 180 sec. Mycí cyklus prodloužený * sec. Výkon košù / 30 / 20 / 6* ks/h Výkon talíøù / 540 / 360 / 108 ks/h Výkon tácù / 270 / 180 / 54 ks/h Obsah vany / bojleru / 5,5 l Spotøeba vody na cyklus... 2,5 l Pøíkon mycího èerpadla W Kapacita èerpadla l/min Pøíkon vany / bojleru... 2 / 6 kw Celkový pøíkon... 6,75 kw Napìtí V h 420 Automatická dvoupláš ová myèka kuchyòského (èerného) nádobí N800 s èelním plnìním v celoovém provedení. Speciální konstrukce mycích ramen proti zanášení (snadno demontovatelná pro èistìní). Lisovaná vana s dvojitými filtry a oblými rohy pro hygienu a snadnou údržbu. Dvoupláš ové provedení výraznì snižuje hladinu hluku a tepelné ztráty (náklady na energie, lepší pracovní prostøedí). Velký zakládací koš (570x620 mm) a úložná výška až 420 mm umožòuje mýt talíøe, pøíbory, podnosy, gastronádoby, pekaøské plechy a pøepravky (600x400 mm). Vysoce úèinné mycí èerpadlo zajiš uje dostateèný výkon pro mycí a oplachová rotaèní ramena. Automatický vypouštìcí systém pro vìtší hygienu a lepší úèinnost mytí. 400V NEW pro mytí nádobí, GN, tácù, pøepravek, èerného nádobí Základní výbava: - 1x koš univarzál (570x620 mm) na kuchyòské nádobí - 1x stojan na 9 plechù - 1x koš na 18 talíøù - 1x košíèek na pøíbory Bezproblémový chod stroje zajiš uje snadné elektronické ovládání s displejem TRONIC s funkcí automatického startu pøi uzavøení zákrytu. Model s vestavìnými dávkovaèi mycího a oplachového prostøedku (spolehlivé peristaltické dávkovaèe). è.artiklu název napìtí Cena bez DPH A Model N800 TRONIC 400V ,- Kè Možné pøíslušenství: A Odpadové èerpadlo (PS) 2.400,- Kè Automatická myèka LP57 TRONIC Rozmìry (š x h x v) x 720 x 1670 mm Výška s otevøenými dveømi mm Max. zásuvná výška mm Rozmìr koše x620 mm Mycí cyklus / 120 / 180 sec. Mycí cyklus prodloužený * sec. Výkon / 30 / 20 / 6* košù/h Obsah vany / bojleru / 9 l Spotøeba vody na cyklus... 3 l Pøíkon mycího èerpadla W Kapacita èerpadla l/min Pøíkon vany / bojleru... 3 / 10 kw Celkový pøíkon... 11,42 kw Napìtí V * prodloužený mycí cyklus s možností nepøetržitého chodu 400V Základní výbava: - 1x koš univarzál (570x620 mm) na kuchyòské nádobí - 1x stojan na 9 plechù pro mytí nádobí, GN, tácù, pøepravek, èerného nádobí c A - 1 3/4 odpad B - R 3/4 pøívod vody C - max.výška odpadu bez odpadového èerpadla Bezproblémový chod stroje zajiš uje snadné elektronické ovládání s displejem TRONIC s funkcí automatického startu pøi uzavøení zákrytu. Model s vestavìnými dávkovaèi mycího a oplachového prostøedku (spolehlivé peristaltické dávkovaèe). Automatická dvoupláš ová myèka kuchyòského (èerného) nádobí LP57E s èelním plnìním v celoovém provedení. Speciální konstrukce mycích ramen proti zanášení (snadno demontovatelná pro èistìní). Lisovaná vana s dvojitými filtry a oblými rohy pro hygienu a snadnou údržbu. Dvoupláš ové provedení výraznì snižuje hladinu hluku a tepelné ztráty (náklady na energie, lepší pracovní prostøedí). Velký zakládací koš (570x620 mm) a úložná výška až 620 mm umožòuje mýt podnosy, gastronádoby, pekaøské plechy a pøepravky (600x400 mm). Vysoce úèinné mycí èerpadlo zajiš uje dostateèný výkon pro mycí a oplachová rotaèní ramena. Automatický vypouštìcí systém pro vìtší hygienu a lepší úèinnost mytí. NEW BREAK TANK (B) - otevøený bojlerový systém s pøerušovanou vanou zajiš ující konstantní tlak a teplotu vody pøi oplachování. Rekuperaèní a kondenzaèní jednotka (CVC) - systém, který redukuje spotøebu energie a zlepšuje komfort obsluhy. è.artiklu název napìtí Cena bez DPH A Model LP57 TRONIC 400V ,- Kè Možné pøíslušenství: A Odpadové èerpadlo (PS) 2.900,- Kè A Systém ohøevu,,break tank,, (B) 4.900,- Kè A Rekuperaèní jednotka (CVC) ,- Kè

5 myèky na èerné nádobí 221 Automatická myèka LP67 TRONIC Rozmìry (š x h x v) x 820 x 2030 mm Výška s otevøenými dveømi mm Max. zásuvná výška mm Rozmìr koše x665 mm Mycí cyklus / 360 / 540 sec. Výkon / 10 / 6 košù/h Obsah vany / bojleru / 12 l Spotøeba vody na cyklus... 8 l Pøíkon mycího èerpadla W Kapacita èerpadla l/min Pøíkon vany / bojleru... 6 / 9 kw Celkový pøíkon... 18,2 kw Napìtí V Automatická dvoupláš ová myèka kuchyòského (èerného) nádobí LP67E s èelním plnìním v celoovém provedení. Speciální konstrukce mycích ramen proti zanášení(snadno demontovatelná pro èistìní). Lisovaná vana s dvojitými filtry a oblými rohy pro hygienu a snadnou údržbu. Dvoupláš ové provedení výraznì snižuje hladinu hluku a tepelné ztráty (náklady na energie, lepší pracovní prostøedí). Velký ový zakládací koš (665x665 mm) a úložná výška až 820 mm umožòuje mýt podnosy, gastronádoby, pekaøské plechy a pøepravky (600x400 mm). Vysoce úèinné mycí èerpadlo zajiš uje dostateèný výkon pro mycí a oplachová rotaèní ramena. Automatický vypouštìcí systém pro vìtší hygienu a lepší úèinnost mytí. Bezproblémový chod stroje zajiš uje snadné elektronické ovládání s displejem TRONIC s funkcí automatického startu pøi uzavøení zákrytu. Model s vestavìnými dávkovaèi mycího a oplachového prostøedku (spolehlivé peristaltické dávkovaèe). NEW 400V pro mytí nádobí, GN, tácù, pøepravek, èerného nádobí Základní výbava: - 1x koš univerzál (665x665 mm) na kuchyòské nádobí s koleèky pro snadnou manipulaci c è.artiklu název napìtí Cena bez DPH A Model LP67 TRONIC 400V ,- Kè A - 1 3/4 odpad B - R 3/4 pøívod vody C - max.výška odpadu bez odpadového èerpadla BREAK TANK (B) - otevøený bojlerový systém s pøerušovanou vanou zajiš ující konstantní tlak a teplotu vody pøi oplachování. Rekuperaèní a kondenzaèní jednotka (CVC) - systém, který redukuje spotøebu energie a zlepšuje komfort obsluhy. Možné pøíslušenství: A Odpadové èerpadlo (PS) 2.900,- Kè A Systém ohøevu,,break tank,, (B) 4.900,- Kè A Rekuperaèní jednotka (CVC) ,- Kè Automatická myèka LP109 TRONIC Rozmìry (š x h x v) x 785 x 2030 mm Výška s otevøenými dveømi mm Max. zásuvná výška mm Rozmìr koše x1150 mm Mycí cyklus / 360 / 540 sec. Výkon / 10 / 6 košù/h Obsah vany / bojleru / 12 l Spotøeba vody na cyklus l Pøíkon mycího èerpadla... 2x 2000 W Kapacita èerpadla l/min Pøíkon vany / bojleru... 8 / 14 kw Celkový pøíkon kw Napìtí V Automatická dvoupláš ová myèka kuchyòského (èerného) nádobí LP109E s èelním plnìním v celoovém provedení. Speciální konstrukce mycích ramen proti zanášení (snadno demontovatelná pro èistìní). Lisovaná vana s dvojitými filtry a oblými rohy pro hygienu a snadnou údržbu. Dvoupláš ové provedení výraznì snižuje hladinu hluku a tepelné ztráty (náklady na energie, lepší pracovní prostøedí). Velký ový zakládací koš (615x1150 mm) a úložná výška až 820 mm umožòuje mýt podnosy, gastronádoby, pekaøské plechy a pøepravky (600x400 mm). Vysoce úèinné mycí èerpadlo zajiš uje dostateèný výkon pro mycí a oplachová rotaèní ramena. Automatický vypouštìcí systém pro vìtší hygienu a lepší úèinnost mytí. Bezproblémový chod stroje zajiš uje snadné elektronické ovládání s displejem TRONIC s funkcí automatického startu pøi uzavøení zákrytu. Model s vestavìnými dávkovaèi mycího a oplachového prostøedku (spolehlivé peristaltické dávkovaèe). NEW 400V 2030 pro mytí nádobí, GN, tácù, pøepravek, èerného nádobí Základní výbava: - 1x koš univerzál (615x1150 mm) na kuchyòské nádobí s koleèky pro snadnou manipulaci è.artiklu název napìtí Cena bez DPH A Model LP109 TRONIC 400V ,- Kè c A - 1 3/4 odpad B - R 3/4 pøívod vody C - max.výška odpadu bez odpadového èerpadla BREAK TANK (B) - otevøený bojlerový systém s pøerušovanou vanou zajiš ující konstantní tlak a teplotu vody pøi oplachování. Rekuperaèní a kondenzaèní jednotka (CVC) - systém, který redukuje spotøebu energie a zlepšuje komfort obsluhy. Možné pøíslušenství: A Odpadové èerpadlo (PS) 2.900,- Kè A Systém ohøevu,,break tank,, (B) 4.900,- Kè A Rekuperaèní jednotka (CVC) ,- Kè

6 222 stoly pro prùchozí myèky Stùl výstupní malý levý/pravý Vstupní / výstupní stùl k uchycení na prùchozí myèku se spodní policí. Vrchní deska se zadním lemem, prolisem na posun košù a zachycení vody. Stùl v celoovém provedení dodáván v rozloženém stavu. Provedení LEVÉ Provedení PRAVÉ Stùl výstupní velký levý/pravý è.artiklu název rozmìry provedení Cena bez DPH A1 Stùl malý(700x700x850mm) L 8.390,- Kè A1 Stùl malý(700x700x850mm) P 8.390,- Kè Vstupní / výstupní stùl k uchycení na prùchozí myèku se spodní policí. Vrchní deska se zadním lemem, prolisem na posun košù a zachycení vody. Stùl v celoovém provedení dodáván v rozloženém stavu. Stùl pøedmýcí s døezem levý/pravý Provedení LEVÉ Provedení PRAVÉ è.artiklu název rozmìry provedení Cena bez DPH A1 Stùl velký(1200x700x850mm) L ,- Kè A1 Stùl velký(1200x700x850mm) P ,- Kè Vstupní stùl s døezem k uchycení na prùchozí myèku a spodní policí. Vrchní deska se zadním lemem, prolisem na posun košù a zachycení vody. Stùl v celoovém provedení dodáván v rozloženém stavu. Provedení LEVÉ Provedení PRAVÉ Stùl pøedmýcí s døezem a otvorem levý/pravý è.artiklu název rozmìry provedení Cena bez DPH A1 Stùl s døezem (1200x700x850mm) L ,- Kè A1 Stùl s døezem(1200x700x850mm) P ,- Kè Vstupní stùl s døezem, odpadním otvorem k uchycení na prùchozí myèku a spodní policí. Vrchní deska se zadním lemem, prolisem na posun košù a zachycení vody. Provedení LEVÉ Provedení PRAVÉ Stùl v celoovém provedení dodáván v rozloženém stavu. Døez s prostorem pro vestavìní myèky a policí è.artiklu název rozmìry provedení Cena bez DPH A1 Stùl s døezem a otvorem L ,- Kè (1200x700x850mm) A1 Stùl s døezem a otvorem P ,- Kè (1200x700x850mm) Stùl s døezem 1200x700x900 (výlisek 400x500mm) Stùl s døezem 1300x700x900 (výlisek 500x500mm) pro vestavení myèky nádobí. Vybaven odkládacím prostorem umístìným pod døezem (vhodný pro uložení chemie a zmìkèovaèe). Vrchní deska se zadním lemem a prolisovanou odkládací plochou. Stùl v celoovém provedení (tuhá svaøovaná konstrukce). Døez s prostorem pro vestavìní myèky a skøíní Provedení LEVÉ Provedení PRAVÉ è.artiklu název rozmìry provedení Cena bez DPH A1 Døez D1L(1200x700x900mm) L 9.990,- Kè A1 Døez D1P(1200x700x900mm) P 9.990,- Kè A1 Døez D1L(1300x700x900mm) L ,- Kè A1 Døez D1P(1300x700x900mm) P ,- Kè Stùl s døezem 1200x700x900 (výlisek 400x500mm) Stùl s døezem 1300x700x900 (výlisek 500x500mm) pro vestavení myèky nádobí. Vybaven skøíòovým odkládacím prostorem umístìným pod døezem (vhodný pro uložení chemie a zmìkèovaèe). Vrchní deska se zadním lemem a prolisovanou odkládací plochou. Stùl v celoovém provedení (tuhá svaøovaná konstrukce). Provedení LEVÉ Provedení PRAVÉ è.artiklu název rozmìry provedení Cena bez DPH A1 Døez DS1L(1200x700x900mm) L ,- Kè A1 Døez DS1P(1200x700x900mm) P ,- Kè A1 Døez DS1L(1300x700x900mm) L ,- Kè A1 Døez DS1P(1300x700x900mm) P ,- Kè

7 myèky nádobí s prùchodem košù 223 Automatická tunelová myèka T1500 Rozmìry (š x d x v) x 1150 x 1485 mm Max. zásuvná výška mm Rozmìr koše x500 mm Výkon košù ks/hod. Výkon talíøù ks/hod. Mycí rychlost... 1 Mycí zóny... mytí / oplach Obsah vany l Pøíkon vany / bojleru... 6 / 10 kw Pøíkon mycího èerpadla W Potøebný provozní tlak vody kpa Spotøeba vody l/hod Pøíkon celkový... 11,25 kw (17,25 kw*) Napìtí V/3N/50Hz 400V pro mytí nádobí a skla s prùchodem koše Základní výbava: - 1x koš 500x500 na talíøe - 1x koš 500x500 univerzál - 1x košíèek na pøíbory Profesionální košová tunelová myèka Silanos T1500 v celoovém AISI 304 dvoupláš ovém izolovaném provedení snižující výraznì tepelné ztráty a úroveò hluku v pracovním prostøedí. Speciální konstrukce mycích ramen proti zanášení (snadno demontovatelná pro èistìní). Lisovaná vana s dvojitými filtry a oblými rohy pro hygienu a snadnou údržbu. Vysoce úèinné mycí èerpadlo zajiš uje dostateèný výkon pro mycí a oplachová rotaèní ramena. Izolovaný bojler oplachu. Veškeré elektrické ovládání je dimenzováno na bezpeèných 24 Voltù. Bezproblémový chod stroje zajiš uje snadné elektromechanické ovládání se zobrazením teploty vany a bojleru. Automatická funkce STAR/S. Úsporný systém pro využití oplachové vody. Automatický vypouštìcí systém pro vìtší hygienu a lepší úèinnost mytí. * Pøíplatkovì je možno zvýšit výkon o 6 kw (na 17,25 kw) pro možnost pøipojení na studenou vodu a dosažení uvádìného výkonu. Mycí výkon je uvádìn s pøipojením na vodu o teplotì 50 C (15 C*) Možné pøíslušenství: - Pøídavná sušicí zóna - pøíkon 9 kw (prodloužení délky o 600 mm) - Pøídavný kondenzátor páry - Break tank (B) - otevøený bojlerový systém s pøerušovanou vanou zajiš ující konstantní tlak a teplotu vody pøi oplachování. - Dávkovaèe mycího a oplachového prostøedku NEW è.artiklu název napìtí Cena bez DPH A Model T V ,- Kè Možné pøíslušenství: A Pøídavná sušící zóna - rovná ,- Kè A Pøídavný kondenzátor páry ,- Kè A Systém ohøevu,,break tank,, 4.900,- Kè A Zvýšení celkového pøíkonu na 17,25 kw 4.500,- Kè A Dávkovaèe mycí a oplach. prostøedku 6.900,- Kè A Výstupní stùl LEVÝ 700 mm 4.500,- Kè A Vstupní stùl s døezem 1200 mm ,- Kè Automatická tunelová myèka T2900 Rozmìry (š x d x v) x 1750 x 1485 mm Max. zásuvná výška mm Rozmìr koše x500 mm Rychlost 1 - výkon košù ks/hod. - výkon talíøù ks/hod. Rychlost 2 - výkon košù ks/hod. - výkon talíøù ks/hod. Mycí rychlost... 2 Mycí zóny... pøedmytí / mytí / oplach Teplota C / 55 C / 84 C Obsah vany pøedmycí / mycí / 50 l Pøíkon vany / bojleru... 8 / 14 kw Pøíkon mycích èerpadel... 1,1 + 1,1kW Kapacita mycího èerpadla l/min Potøebný provozní tlak vody kpa Spotøeba vody l/hod Pøíkon celkový... 16,25 kw (24,25 kw*) Napìtí V/3N/50Hz Profesionální dvourychlostní košová tunelová myèka Silanos T2900 se zónou pøedmytím v celoovém AISI 304 dvoupláš ovém izolovaném provedení snižující výraznì tepelné ztráty a úroveò hluku v pracovním prostøedí. Speciální konstrukce mycích ramen proti zanášení (snadno demontovatelná pro èistìní). Lisovaná vana s dvojitými filtry a oblými rohy pro hygienu a snadnou údržbu. Vysoce úèinná mycí èerpadla (pro pøedmytí a mytí) zajiš ují dostateèný výkon pro mycí a oplachová rotaèní ramena. Izolovaný bojler oplachu. Veškeré elektrické ovládání je dimenzováno na bezpeèných 24 Voltù. Bezproblémový chod stroje zajiš uje snadné elektromechanické ovládání se zobrazením teploty vany a bojleru. Automatická funkce STAR/S. Úsporný systém pro využití oplachové vody. Automatický vypouštìcí systém pro vìtší hygienu a lepší úèinnost mytí. * Pøíplatkovì je možno zvýšit výkon o 8 kw (na 24,25 kw) pro možnost pøipojení na studenou vodu a dosažení uvádìného výkonu. Mycí výkon je uvádìn s pøipojením na vodu o teplotì 50 C (15 C*) Možné pøíslušenství: - Pøídavná sušicí zóna - pøíkon 9 kw (prodloužení délky o 600 mm) - Pøídavný kondenzátor páry - Break tank (B) - otevøený bojlerový systém s pøerušovanou vanou zajiš ující konstantní tlak a teplotu vody pøi oplachování. - Dávkovaèe mycího a oplachového prostøedku NEW 400V pro mytí nádobí a skla s prùchodem koše Základní výbava: - 1x koš 500x500 na talíøe - 1x koš 500x500 univerzál - 1x košíèek na pøíbory è.artiklu název napìtí Cena bez DPH A Model T V ,- Kè Možné pøíslušenství: A Pøídavná sušící zóna - rovná ,- Kè A Pøídavný kondenzátor páry ,- Kè A Systém ohøevu,,break tank,, 4.900,- Kè A Zvýšení celkového pøíkonu na 24,25 kw 4.500,- Kè A Dávkovaèe mycí a oplach. prostøedku 6.900,- Kè A Výstupní stùl LEVÝ 700 mm 4.500,- Kè A Vstupní stùl s døezem 1200 mm ,- Kè

8 224 zmìkèovaèe vody Pøíslušenství pro bezporuchový chod kávovarù a skvìlou kávu Komplexní systém úpravy vody BRITA modely PURITY AquaQuell C50 / C150 / C300 / C500 Brita Purity C pøedstavuje komplexní filtraèní bezúdržbový systém. Filtr z vody odstraòuje mechanické neèistoty do velikosti 10µm, nežádoucí zápachy a pøíchutì (napø. chlor), zejména však øízenì redukuje tvrdost vody a zabraòuje tak tvorbì vápenatých usazenin. Filtr BRITA Purity C tak garantuje dlouhou životnost, bezporuchový bezvýpadkový provoz pøipojených zaøízení, a stálou, chu ovì i vzhledovì optimální kvalitu kávy. Filtraèní patrony se mìní po vyèerpání kapacity nebo 1x roènì. Zùstatkovou kapacitu filtru lze také mìøit a sledovat pomocí Brita-elektronického prùtokomìru, viz pøíslušenství. Pøipojení filtru ( vstup/výstup) 3/8 Nastavitelný vnitøní obtok ve filtru 0 až 70% nebo s pevnì daným obtokem 30% (pouze pro kávovary) Max. provozní tlak: 8,6 barù Provozní teplota: 4-30 C Provozní poloha: svislá, vodorovná, závìsná *Maximální životnost patrony 12 mìsícù (dle prùtoku a tvrdosti vody). ** kapacita pøi tvrdosti vody 10 KH Filtry PURITY Quell C sestávají z hlavy filtru a výmìnné filtraèní patrony. Optimální velikost filtru se nejlépe urèí dle kvality použité vody a vytížení kávovaru (pøed volbou vhodné velikosti filtru doporuèujeme stanovit karbonátovou tvrdost vody pomocí BRITA KH - testeru). NEW C500 C150 C300 C50 Použítím filtrù BRITA je možno prodloužit záruku u kávovarù o dalších 12 mìsícù a zároveò zvýšit kvalitu a chu vydávané kávy... C50 C150 C300 C500 kapacita** 960 litrù 2408 litrù 4000 litrù 6800 litrù šálkù kávy/1mìsíc* cca. 800 cca cca cca šíøka 117 mm 117 mm 124 mm 149 mm výška 265 mm 421 mm 476 mm 554 mm è.artiklu název obtok Cena bez DPH A Filtr PURITY C50 (30%) 2.330,- Kè A Filtr PURITY C50 (0-70%) 2.900,- Kè A Filtr PURITY C150 (30%) 2.900,- Kè A Filtr PURITY C150 (0-70%) 3.570,- Kè A Filtr PURITY C300 (30%) 3.930,- Kè A Filtr PURITY C300 (0-70%) 4.600,- Kè A Filtr PURITY C500 (30%) 5.660,- Kè A Filtr PURITY C500 (0-70%) 6.330,- Kè Pøíslušenství: A Náhradní patrona pro C ,- Kè A Náhradní patrona pro C ,- Kè A Náhradní patrona pro C ,- Kè A Náhradní patrona pro C ,- Kè A Test tvrdosti vody KH 160,- Kè A Prùtokomìr FlowMeter A 1.790,- Kè Pøíslušenství pro bezproblémový chod konvektomatù Komplexní systém úpravy vody BRITA modely PURITY Quell C300 / C500 / 450ST / 600ST / 1200ST Filtry Brita Purity pøedstavují komplexní filtraèní bezúdržbový systém. Filtr z vody odstraòuje mechanické neèistoty do velikosti 10µm, nežádoucí zápachy a pøíchutì (napø. chlór), zejména však øízenì redukuje tvrdost vody a zabraòuje tak tvorbì vápenatých usazenin. Filtry BRITA Purity tak garantují dlouhou životnost, bezporuchový - bezvýpadkový provoz pøipojených konvektomatù, a stálou, chu ovì i vzhledovì optimální kvalitu vyrábìných pokrmù. Filtraèní patrony se mìní po vyèerpání jejich kapacity nebo 1x roènì. Filtry øady Purity ST mají integrovaný digitální prùtokomìr s displejem, zobrazujícím zùstatkovou kapacitu filtru, u filtrù øady Purity C lze zùstatkovou kapacitu filtru mìøit a sledovat pomocí Brita-elektronického prùtokomìru, viz pøíslušenství. - Snižuje tvrdost vody na optimální úroveò - Zachycuje mechanické neèistoty až do 10 µm - Odstraòuje z vody organické neèistoty, pachutì a zápachy (chlór, atd.) - Nevyžaduje pøipojení na odpadní potrubí ani napájení el. proudem - Bez nutnosti jakékoliv manipulace uživatelem, neprovádí se žádné regenerace Provozní teplota: 4-30 C Provozní poloha: svislá, vodorovná a závìsná *Maximální životnost patrony 12 mìsícù (dle prùtoku a tvrdosti vody) * kapacita pøi tvrdosti vody 10 KH Optimální velikost filtru se nejlépe urèí dle kvality použité vody a vytížení konvektomatu (pøed volbou vhodné velikosti filtru doporuèujeme stanovit karbonátovou tvrdost vody pomocí BRITA KH - testeru). Model C300 a C500 s nastavitelným obtokem ve filtru 0 až 70%. C300 C ST 600ST 1200ST kapacita patrony* litrù litrù litrù litrù litrù pro konvektomaty 6x GN1/1 10x GN1/1 6x GN1/1 10x GN1/1 20x GN1/1 výška 476 mm 554 mm 408 mm 520 mm 550 mm šíøka 124 mm 149 mm 249 mm 249 mm 288 mm max. provozní tlak litrù litrù litrù litrù litrù pøipojení vstup/výstup 3/8 3/8 3/8 3/8 1 3/4 1 3/4 1 3/4 jmenovitý prùtok 60 l/h 120 l/h 100 l/h 100 l/h 200 l/h tlak. ztráta pøi jmen. prùtoku integrovaný digitální prùtokomìr s displejem 600ST 1200ST 450ST 0,2 bar 0,5 bar 0,35 bar 0,35 bar 1,05 bar ne ne ano ano ano NEW C300 C500 Filtry PURITY Quell C / ST sestávají z hlavy/ pouzdra filtru a výmìnné filtraèní patrona. è.artiklu název obtok Cena bez DPH A Filtr PURITY C300 (0-70%) 4.600,- Kè A Filtr PURITY C500 (0-70%) 6.330,- Kè A Filtr Quell 450ST ,- Kè A Filtr Quell 450ST (displej) ,- Kè A Filtr Quell 600ST ,- Kè A Filtr Quell 600ST (displej) ,- Kè A Filtr Quell 1200ST ,- Kè A Filtr Quell 1200ST (displej) ,- Kè Pøíslušenství: A Náhradní patrona pro C ,- Kè A Náhradní patrona pro C ,- Kè A Náhradní vložka pro 450ST 2.430,- Kè A Náhradní vložka pro 600ST 3.420,- Kè A Náhradní vložka pro 1200ST 4.450,- Kè A Test tvrdosti vody KH 160,- Kè A Prùtokomìr FlowMeter A 1.790,- Kè Sada pøipojovacích hadic na vyžádání. Náhradní filtraèní patrony jsou zálohovány, zpìtnì odebírány a ekologicky recyklovány.

9 Pøíslušenství pro bezporuchový chod myèek a dokonalý výsledek mycího procesu Komplexní systém úpravy vody BRITA modely PURITY 1200 Clean / 1200 Clean Extra - Odstraòuje tvrdost vody - Zachycuje mechanické neèistoty až do 10 µm - Zamezuje tvorbì skvrn, povlaku a šmouh na nádobí Max. provozní tlak: 6 barù Provozní teplota: 4-60 C Provozní poloha: svislá, vodorovná *kapacita pøi tvrdosti vody 10 KH **kapacita pøi tvrdosti vody 10 GH Optimální provedení filtru se nejlépe urèí dle kvality použité vody a vytížení myèky (pøed volbou vhodného typu filtru doporuèujeme stanovit karbonátovou tvrdost vody pomocí BRITA KH - testeru a celkovou tvrdost vody pomocí BRITA GH testeru). Automatický zmìkèovaè vody PS a AS Clean 1200 Clean Extra Filtraèní patrony se mìní po vyèerpání jejich kapacity nebo 1x roènì. kapacita patrony litrù* 5000 litrù** demineralizace èásteèná úplná výška 550 mm 550 mm šíøka 288 mm 288 mm zmìkèovaèe vody Nevyžaduje pøipojení na odpadní potrubí ani napájení el. proudem - Bez nutnosti jakékoliv manipulace uživatelem, neprovádí se žádné regenerace - Možnost provozu i s teplou vodou do 60 C Systém PURITY 1200 Clean odstraòuje z tvrdé vody ionty zpùsobující usazování vodního kamene. Výsledek: èásteènì demineralizovaná voda nejvyšší kvality. Ideální øešení pro profesionální mytí pøíborù, sklenic a porcelánu vodou s vysokou uhlièitanovou tvrdostí a bìžným obsahen ostatních minerálù. Systém PURITY 1200 Clean Extra s jednotlivými vzájemnì propojenými filtraèními stupni zajiš uje cílené odstraòování iontù zpùsobujících usazování vodního kamene, vznik šmouh a skvrn. Výsledek: plnì demineralizovaná voda nejvyšší kvality. Ideální øešení pro profesionální mytí velmi kvalitních pøíborù, elegantních sklenic a køehkého porcelánu vodou s vysokou uhlièitanovou tvrdostí a vysokým obsahem ostatních minerálù. S = provedení s instalaèní sadou obsahuje: - kompletní filtr vè. patrony - digitální prùtokomìr FlowMeter A s displejem zobrazujícím zùstatkovou kapacitu filtru - pøipojovací hadice 2 x 2m, DN 13, 3/4"-3/4", s uzavíracím kohoutem na vstupu do filtru Filtr sestává z tlakové nádoby,víka filtru a filtraèní patrony A Filtr 1200 Clean ,- Kè A Filtr 1200 Clean - S ,- Kè A Filtr 1200 Clean Extra ,- Kè A Filtr 1200 Clean Extra - S ,- Kè Pøíslušenství: A Náhradní vložka Clean 3.810,- Kè A Náhradní vložka Clean Extra 3.870,- Kè A Test tvrdosti vody KH 160,- Kè Náhradní filtraèní patrony jsou zálohovány, zpìtnì odebírány a ekologicky recyklovány. Zmìkèovaèe vody (PS a AS) slouží k úpravì vody a zabraòují usazování vápenatých usazenin ve Vašich spotøebièích (konvektomatech, pecích, myèkách nádobí, kávovarech, výrobnících ledu atd.). Zaøazením zmìkèovaèe pøed myèku zvyšujete úèinnost mytí a snižujete spotøebu mycích prostøedkù. Regenerace je provádìna u modelu AS automaticky a u modelu PS manuálním spuštìním regenerace tabletovou solí. Snadná nenároèná obsluha. Modely jsou dodávány s krycím víkem. Množství zmìkèené vody (10 dh) do 1600 l Max. prùtok vody.. 30 l/min. (max l/h) Kapacita zásobníku kg soli Max. teplota vstupní vody C Napìtí V Pracovní tlak... 1,5-8 bar Pøipojení... 3/4 Rozmìry (š x d x v) x270x530 mm Automatický zmìkèovaè vody MS 1500 PS-1500 AS-1500 PS poloautomatický zmìkèovaè vody s jednoduchým nastavením regenerace a svìtelnou signalizací (nastavení délky regenerace s okamžitým zahájením procesu). AS plnì automatický zmìkèovaè vody s elektronickým programovatelným ovládáním a pøehledným displejem (možnosti nastavení èasu, cyklu požadované regenerace - týdnì, nebo ve vybraný den a èas) A1 Zmìkèovaè PS ,- Kè A1 Zmìkèovaè AS ,- Kè Množství zmìkèené vody (10 dh) do 1600 l Max. prùtok vody.. 30 l/min. (max l/h) Kapacita zásobníku kg soli Max. teplota vstupní vody C Napìtí V Pracovní tlak... 1,5-8 bar Pøipojení... 3/4 Rozmìry (š x d x v) x233x540 mm Manuální zmìkèovaè vody dvoukohoutový LT NEW MS-1500 Zmìkèovaè vody (MS) slouží k úpravì vody a zabraòují usazování vápenatých usazenin ve Vašich spotøebièích. Regenerace probíhá automaticky v nastaveném dnu a èase, tabletovou solí. Snadná nenároèná obsluha. MS plnì automatický zmìkèovaè vody s elektromechanickým ovládáním (možnosti nastavení èasu a dne požadované regenerace) A1 Zmìkèovaè MS ,- Kè Pøíslušenství: C Tabletová sùl (25kg) 190,- Kè LT-08 LT-12 LT-16 Objem (l) Pryskyøice (l)... 5, Sùl/regen. (kg) , Šíøka (mm)... Ø Ø Ø190 Výška (mm) Vyrobeny z ové oceli AISI 304 (vyjma víka). pøipojení k vodovodnímu øádu: 3/8 Dvoukohoutové modely LT slouží k úpravì vody a zabraòují usazování vápenatých usazenin (v konvektomatech, pecích, myèkách nádobí, kávovarech atd.). Regenerace je provádìna manuálnì (kuchyòskou solí) a zaøízení je v tuto dobu odpojeno z provozu A1 Zmìkèovaè LT-08 litrù 1.690,- Kè A1 Zmìkèovaè LT-12 litrù A1 Zmìkèovaè LT-16 litrù 1.890,- Kè 2.490,- Kè Vodní filtr pro kávovary BIO SOFT BS-300 Výška mm Prùmìr mm Prùtok vody ,5 l/min. Max.prùtok vody... 5 l/min. Mimoøádná úèinnost... až litrù Není tøeba elektrické zásuvky a pøipojení na odpad a také sùl na regeneraci. Ekologické, úèinné a úsporné vodní filtry urèené pro profesionální kávovary plnící všechny poøebné procesy k úpravì vody (zmìkèování, odstraòování železa, demineralizace, sterilizace a filtrace). Pomocí biomineralizace chrání váš kávovar proti nadmìrnému usazování vodního kamene, minerálù, chemických a organických látek a vytváøí ochranný film proti korozi. Velkou výhodou tìchto filtrù je velká úèinnost, spolehlivý chod a nulové provozní náklady A1 BIO SOFT BS ,- Kè

10 226 koše do myèek Nástavba pro zvýšení koše velikost,, 500x500, v=50 mm,, Koš univerzál velikost,, 500x500, v=100 mm,, * velikost,, 450x450, v=106 mm,, A1 Nástavba pro zvýšení koše 160,- Kè Systém V nové øešení dna košù minimální odpor vodì.. (výrazné zvýšení úèinku mytí) Koš na pøíbory velikost,, 500x500, v=100 mm,, A1 Koš univerzální (500x500) 395,- Kè * A1 Koš univerzální (450x450) 395,- Kè Systém V nové øešení dna košù minimální odpor vodì.. (výrazné zvýšení úèinku mytí) A1 Koš na pøíbory 395,- Kè Koš na talíøe velikost,, 500x500, v=100 mm,, * velikost,, 450x450, v=106 mm,, 12x / 12x 18x / 14x Systém V nové øešení dna košù minimální odpor vodì.. (výrazné zvýšení úèinku mytí) Koš na tácy velikost,, 500x500, v=100 mm,, Koš na hluboké a mìlké talíøe A1 Koš na talíøe (500x500) 395,- Kè * A1 Koš na talíøe (450x450) 445,- Kè Systém V nové øešení dna košù minimální odpor vodì.. (výrazné zvýšení úèinku mytí) Oddìlovací vložka do koše Koš na tácy, talíøe podnosy a GN A1 Koš na tácy 520,- Kè oddìlovaè 4x4 oddìlovaè 5x5 oddìlovaè 6x6 oddìlovaè 7x7 Ø110 mm Ø89 mm Ø73 mm Ø62 mm è.artiklu název oddílù Ø Cena bez DPH A1 Oddìlovaè 16 (4x4) 110 mm 160,- Kè A1 Oddìlovaè 25 (5x5) 89 mm 160,- Kè A1 Oddìlovaè 36 (6x6) 73 mm 160,- Kè A1 Oddìlovaè 49 (7x7) 62 mm 160,- Kè Držák náklon skla k oddìlovaèùm náklon dvojitý double náklon jednoduchý single * velikosti košù na objednávku art art A1 Držák na sklo náklon DOUBLE 75,- Kè A1 Držák na sklo náklon SINGLE 65,- Kè

11 koše do myèek 227 Koše na talíøe 400x A1 Koš (400x400x80 mm) 445,- Kè Koše univerzál (350 / 400 / 450) rohový s doraz Košíèek na pøíbory velikost,, 110x110(pr.110), v=130 mm,, A1 Koš (350x350x150 mm) 290,- Kè A1 Koš (400x400x150 mm) 340,- Kè A1 Koš (450x450x165 mm) 395,- Kè Koš na pøíbory (8 sekcí) velikost,, 430x210 v=150mm A1 Košíèek na pøíbory - hranatý 50,- Kè A1 Košíèek na pøíbory - kulatý 50,- Kè A1 Košíèek na pøíbory - hranatý 35,- Kè A1 Koš na pøíbory (8 sekcí) 295,- Kè Držák talíøù 12P Držák na talíøky do koše 350/400/450 Držák na sklo pro koše A1 Držák talíøkù 12P 145,- Kè Držák na sklo pro koše 400x400x150 Vozíky na koše do myèek a víka na koše A1 Držák na sklo pro koš ,- Kè Barvy rozlišení: Celoové provedení. Ètyøi otoèná koleèka. Ochranné gumové rohy. Použití pro koše 500x500 mm provedení A1 Vozík na koše (plast) 3.100,- Kè A1 Vozík s madlem (plast) 3.900,- Kè A1 Vozík na koše () 5.900,- Kè A1 Vozík s madlem () 7.500,- Kè A1 Víko na koše 650,- Kè A1 Barevný rozlišovaè (èerný) 5,- Kè A1 Barevný rozlišovaè (modrý) 5,- Kè A1 Barevný rozlišovaè (šedý) 5,- Kè A1 Barevný rozlišovaè (žlutý) 5,- Kè A1 Barevný rozlišovaè (èervený) 5,- Kè A1 Barevný rozlišovaè (zelený) 5,- Kè

12 228 leštièky se sterilizací pøíborù Leštièka se sterilizací pøíborù MIG Napájení V Pøíkon... 0,70 kw Rozmìry (š x h x v) x590x400 mm Produkce pøíborù ks/hod Vnitøní napájení... 24V Leštící náplò... 5 kg Provedení... ové Hmotnost kg Automatický stolní model v celoovém provedení vhodný pro malé a støední provozy. Uvnitø stroje je ový vybraèní tunel s leštící náplní (sušená kukuøièná dr ), výkonným ventilovaným ohøevem a vybraèním motorem. Umyté pøíbory se vkládají do horního plnícího otvoru kde jsou automaticky vysušeny, vyleštìny a souèasnì i dezinfikovány horkým vzduchem a následnì vyhazovány ven otvorem v èelním plášti. Životnost náplnì dle znìèistìní (cca 3 mìsíce). Mig A1 Leštièka pøíborù Mig ,- Kè Leštièka se sterilizací pøíborù Jet Napájení V Pøíkon... 0,90 kw Rozmìry (š x h x v) x600x800 mm Produkce pøíborù až 6000 ks/hod Vnitøní napájení... 24V Leštící náplò... 7 kg Provedení... ové Hmotnost kg Plnì automatický model v celoovém provedení vhodný pro støední a vìtší provozy. Uvnitø stroje je ový vybraèní tunel s leštící náplní (sušená kukuøièná dr ), výkonným ventilovaným ohøevem (sušení a sterilizace) a vybraèním motorem (leštìní a posun pøíborù). Pøíbory se vkládají do horního plnícího otvoru a automaticky jsou vybraèním leštícím procesem dopraveny do výstupního otvoru v pravé èásti èelního panelu. Pro snadnou manipulaci je leštièka vybavena koleèky s fixací. Jet A1 Leštièka pøíborù Jet ,- Kè Leštièka se sterilizací pøíborù Tornado Napájení V Pøíkon... 1,50 kw Rozmìry (š x h x v) x700x820 mm Produkce pøíborù ks/hod Vnitøní napájení... 24V Leštící náplò kg Provedení... ové Hmotnost kg Výkonný a plnì automatický model v celoovém provedení vhodný pro vìtší nároèné provozy. Uvnitø stroje je ový vybraèní tunel s leštící náplní (sušená kukuøièná dr ), výkonným ventilovaným ohøevem (sušení a sterilizace) a vybraèním motorem (leštìní a posun pøíborù). Pøíbory se vkládají do horního plnícího otvoru a automaticky jsou vybraèním leštícím procesem dopraveny do výstupního otvoru v pravé èásti èelního panelu. Pro snadnou manipulaci je leštièka vybavena koleèky s fixací. Tornado A1 Leštièka Tornado ,- Kè Pøíslušenství k leštièce Mig A1 Leštící náplò (5kg) 950,- Kè A1 PE Pøepravka na pøíbory (300x400) 790,- Kè A1 Odkládací police - výklopná 4.990,- Kè A1 Podstavec pojízdný 5.990,- Kè Pøíslušenství k leštièce Jet a Tornado A1 Leštící náplò Jet (7kg) 1.290,- Kè A1 Leštící náplò Tornado (10kg) 1.900,- Kè A1 PE Pøepravka na pøíbory (600x400) 950,- Kè A1 Podstavec pod pøepravku 5.300,- Kè

13

14 230 sprchy tlakové se smìšovací baterií Sprcha tlaková na nádobí STAR 100 provedení stolní bez napouštìcího ramínka model se smìšovací baterií s kohouty pro studenou a teplou vodu, - tlakovou sprchou STAR - tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou - úchytem na zeï a háèkem na sprchu - délka hadice 1100 mm Na objednávku rùzné barvy koncovek : /4" x Model pro montáž do desky pracovního stolu Sprcha tlaková na nádobí STAR 120 provedení stolní s napouštìcím ramínkem /8"-1/2" A Provedení stolní STAR ,- Kè Pøíslušenství: A Náhradní hadice ke sprše 287,- Kè A Náhradní hadice bovdenová(,1000 mm) 890,- Kè model se smìšovací baterií s kohouty pro studenou, teplou vodu a napoštìcím ramínkem ze sprchy - tlakovou sprchou STAR - tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou - úchytem na zeï a háèkem na sprchu - délka hadice 1100 mm Na objednávku rùzné barvy koncovek : /4" 18 30x /8"-1/2" 39 Model pro montáž do desky pracovního stolu Sprcha tlaková na nádobí JOLLY provedení stolní s napouštìcím ramínkem bez nutnosti kotvení na zed A Provedení stolní STAR ,- Kè Pøíslušenství: A Náhradní hadice ke sprše 287,- Kè A Náhradní hadice bovdenová(,1000 mm) 890,- Kè model se smìšovací pákovou baterií pro studenou, teplou vodu a napoštìcím ramínkem ze sprchy v robustním provedení, v=900 mm - tlakovou sprchou STAR - tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou - háèkem na sprchu a pákovým pøepnutím (sprcha / ramínko) - délka hadice 1100 mm Na objednávku rùzné barvy koncovek : x /4" 39 Model pro montáž do desky pracovního stolu bez nutnosti ukotvení na zeï ( robustnìjší provedení baterie a trubky ) A Provedení stolní JOLLY 5.500,- Kè Pøíslušenství: A Náhradní hadice ke sprše 287,- Kè A Náhradní hadice bovdenová(,1000 mm) 890,- Kè

15 sprchy tlakové se smìšovací baterií 231 Sprcha tlaková na nádobí STAR 110 provedení nástìnné bez napouštìcího ramínka model se smìšovací nástìnnou baterií ovládanou kohouty pro studenou a teplou vodu, - tlakovou sprchou STAR - tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou - úchytem na zeï a háèkem na sprchu - délka hadice 1100 mm 1000 Na objednávku rùzné barvy koncovek : /4" Sprcha tlaková na nádobí STAR 130 provedení nástìnné s napouštìcím ramínkem /2"M A Provedení nástìnné STAR ,- Kè Pøíslušenství: A Náhradní hadice ke sprše 287,- Kè A Náhradní hadice bovdenová(,1000 mm) 890,- Kè 55 model se smìšovací nástìnnou baterií ovládanou kohouty pro studenou, teplou vodu a napoštìcím ramínkem z baterie - tlakovou sprchou STAR - tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou - úchytem na zeï a háèkem na sprchu - délka hadice 1100 mm Na objednávku rùzné barvy koncovek : /4" /2"M 3/4" GAS Sprcha tlaková na nádobí STAR 160 provedení nástìnné s napouštìcím ramínkem A Provedení nástìnné STAR ,- Kè Pøíslušenství: A Náhradní hadice ke sprše 287,- Kè A Náhradní hadice bovdenová(,1000 mm) 890,- Kè 200 model se smìšovací nástìnnou baterií ovládanou kohouty pro studenou, teplou vodu a napoštìcím ramínkem ze sprchy - tlakovou sprchou STAR - tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou - úchytem na zeï a háèkem na sprchu - délka hadice 850 mm Na objednávku rùzné barvy koncovek : /4" /2"M A Provedení nástìnné STAR ,- Kè

16 sprchy tlakové se smìš. baterií - profi Sprcha tlaková na nádobí STAR 140 provedení solní s napouštìcím ramínkem s baterií,,profi,, model se smìšovací stolní baterií,, Profi,, s pákovým ovládáním pro studenou, teplou vodu a napouštìcím ramínkem z baterie - tlakovou sprchou STAR - tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou - úchytem na zeï a háèkem na sprchu - délka hadice 1100 mm Na objednávku rùzné barvy koncovek : sprcha /4" SPRCHA x baterie /8"-1/2" A Sprcha bez baterie/stolní STAR ,- Kè A Baterie stolní páková/sprcha 3.200,- Kè Pøíslušenství: A Náhradní hadice ke sprše 287,- Kè A Náhradní hadice bovdenová(,1000 mm) 890,- Kè Sprcha tlaková na nádobí STAR 150 provedení nástìnné s napouštìcím ramínkem s baterií,, Profi,, model se smìšovací nástìnnou baterií,, Profi,, s pákovým ovládáním pro studenou, teplou vodu a napouštìcím ramínkem z baterie - tlakovou sprchou STAR - tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou - úchytem na zeï a háèkem na sprchu - délka hadice 1100 mm sprcha Na objednávku rùzné barvy koncovek : /4" SPRCHA /2"M 39 baterie A Sprcha bez baterie/nástìnné STAR ,- Kè A Baterie nástìná páková/sprcha 4.550,- Kè Pøíslušenství: A Náhradní hadice ke sprše 287,- Kè A Náhradní hadice bovdenová(,1000 mm) 890,- Kè 200 Ovládání nášlapné Ovládání nožní nášlapné je montováno na podlahu. Souèástí dodávky jsou kotvící šrouby. Modely jsou dodávány bez pøípojných hadièek a napouštìcího ramínka A Ovl. nožní ECOMIX 1003 /2xpedál/2vody (3.) 3.550,- Kè A Ovl. nožní ECOMIX 2003 /1xpedál/2vody (4.) 3.170,- Kè A Ovl. nožní ECOMIX 3003 /1xpedál/1voda (5.) 2.050,- Kè

17 baterie stolní a nástìnné 233 Baterie stolní profi Provedení kohoutové 1252 Model stolní s kohoutovým nebo dvoupákovým ovládáním a otoèným ramínkem d = 250mm Model je v robustním ovém provedení, vèetnì pøívodních hadic 3/8"(d = 400mm) Tlak vody... 4 Bar: 21 litrù/min Hmotnost... 1,25 kg Baterie stolní profi Provedení dvoukohoutové A Baterie stolní-kohoutová 1.200,- Kè Model stolní s kohoutovým nebo dvoupákovým ovládáním a otoèným ramínkem d = 250mm. Model je v robustním ovém provedení, vèetnì pøívodních hadic 3/8"(d = 400mm) Tlak vody... 4 Bar: 21 litrù/min Hmotnost... 1,25 kg Baterie stolní profi Provedení pákové A Baterie stolní-dvoupáková 1.650,- Kè Model stolní s kohoutovým nebo dvoupákovým ovládáním a otoèným ramínkem d = 300mm. Model je v robustním ovém provedení, vèetnì pøívodních hadic 3/8"(d = 400mm) Tlak vody... 4 Bar: 21 litrù/min Hmotnost... 1,25 kg Baterie nástìnné profi Provedení kohoutové A Baterie stolní-pákové 1.890,- Kè Model nástìnný kohoutový s rozteèí 150mm, otoèným ramínkem d = 300mm. Model je v robustním ovém provedení. Pøívod (C)... 1/2" Tlak vody... 4 Bar: 26 litrù/min Hmotnost... 1,5 kg Baterie stolní profi se sprchou Provedení pákové A Baterie nástìnná - kohoutová 1.350,- Kè 228 model stolní s pákovým ovládáním a výsuvnou sprchou 1500 mm model je v robustním ovém provedení. Pøívod (C)... 3/8" (na obj. 1/2") Tlak vody... 4 Bar: 18 litrù/min Hmotnost... 3 kg C 8 Baterie FLEXI sprchová Provedení pákové A Páka chromová 200 mm 395,- Kè A Baterie stolní se sprchou 2.990,- Kè model stolní s pákovým ovládáním, tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou. model je v robustním ovém provedení. Pøívod (C)... 3/8" (na obj. 1/2") Tlak vody... 4 Bar: 18 litrù/min Hmotnost... 4 kg x A Baterie "flexi" stolní se sprchou 3.500,- Kè

18 baterie stolní a nástìnné - profi Baterie profi páková - stolní Provedení stojánkové model stolní s pákovým ovládáním a otoèným ramínkem model je v robustním ovém provedení. Pøívod (C)... 3/8" (na obj. 1/2") Tlak vody... 4 Bar: 26 litrù/min Hmotnost... 3 kg Na objednávku : volba barvy pákového ovládání... Baterie profi páková - stolní Provedení stojánkové s vývodem na sprchu standard 3/8"-1/2" A Baterie stolní páková A až 80 Páka plastová 2.400,- Kè 120,- Kè model stolní s pákovým ovládáním a otoèným ramínkem model je v robustním ovém provedení s vývodem a pøepínaèem pro tlakovou sprchu STAR popø. myèku na sklo. Pøívod (C)... 3/8" (na obj. 1/2") Tlak vody... 4 Bar: 22 litrù/min Hmotnost... 3,5 kg Na objednávku : volba barvy pákového ovládání... Baterie profi páková - dvoupøívodní Provedení stolní dvoupøívodní standard SPRCHA 3/8"-1/2" A Baterie stolní páková/sprcha 3.200,- Kè A až 80 Páka plastová 120,- Kè model stolní s pákovým ovládáním a otoèným ramínkem model je v robustním ovém provedení. Rozteè pøívodu 155mm. Pøívod (C)... 3/4" (na obj. 1/2") Tlak vody... 4 Bar: 22 litrù/min Hmotnost... 4,5 kg Na objednávku : volba barvy pákového ovládání... Baterie profi páková - dvoupøívodní Provedení stolní dvoupøívodní s vývodem na sprchu standard /4"M A Baterie stolní páková A až 80 Páka plastová 3.570,- Kè 120,- Kè 200 model stolní s pákovým ovládáním a otoèným ramínkem model je v robustním ovém provedení s vývodem a pøepínaèem pro tlakovou sprchu STAR, popø. myèku na sklo. Rozteè pøívodu 155mm. Pøívod (C)... 3/4" (na obj. 1/2") Tlak vody... 4 Bar: 22 litrù/min Hmotnost... 5 kg Na objednávku : volba barvy pákového ovládání... Baterie profi páková - nástìnná Provedení nástìnné standard SPRCHA /4"M A Baterie stolní páková/sprcha 4.300,- Kè A až 80 Páka plastová 120,- Kè model nástìnný s pákovým ovládáním a otoèným ramínkem model je v robustním ovém provedení. Rozteè pøívodu 135/175mm. Pøívod (C)... 1/2" Tlak vody... 4 Bar: 22 litrù/min Hmotnost... 4 kg Na objednávku : volba barvy pákového ovládání standard 205 Ø /175 1/2"M A Baterie nástìnná 4.250,- Kè A až 80 Páka plastová 120,- Kè

19 baterie profi a sprchy 235 Baterie profi páková - nástìnná Provedení nástìnné s vývodem na sprchu model nástìnný s pákovým ovládáním a otoèným ramínkem model je v robustním ovém provedení. Rozteè pøívodu 135/175mm. Pøívod (C)... 1/2" Tlak vody... 4 Bar: 22 litrù/min Hmotnost... 4,5 kg Na objednávku : volba barvy pákového ovládání... Baterie profi páková - nástìnná Provedení nástìnné - ramínko ze spodu standard 205 pr /175 SPRCHA 1/2"M A Baterie nástìná páková/sprcha 4.550,- Kè A až 80 Páka plastová 120,- Kè model nástìnný s pákovým ovládáním a otoèným ramínkem model je v robustním ovém provedení. Rozteè pøívodu 135/175mm. Pøívod (C)... 1/2" Tlak vody... 4 Bar: 22 litrù/min Hmotnost... 3,2 kg Na objednávku : volba barvy pákového ovládání standard 205 pr /175 1/2"M 13, A Baterie nástìná 3.750,- Kè A až 80 Páka plastová 120,- Kè 310 Sprcha ruèní KOMPAKT STAR Prùtok... 4 Bar: 18 litrù/min Max.tlak... 5 Bar Hmotnost... 1,6 kg è.artiklu název barva Cena bez DPH A Sprcha ruèní STAR (bílá) 1.500,- Kè A Sprcha ruèní STAR (èerná) 1.500,- Kè A Sprcha ruèní STAR (sv.modrá) 1.500,- Kè A Sprcha ruèní STAR (šedá) 1.500,- Kè A Sprcha ruèní STAR (béžová) 1.500,- Kè A Sprcha ruèní STAR (tm.modrá) 1.500,- Kè Sprcha ruèní KOMPAKT pro pece a konvektomaty 4,5 45 model s pákovým ovládáním, úchytem pro upevnìní a ovou tlakovou hadicí ( délka 2 m ) Prùtok... 4 Bar: 11 litrù/min Max.tlak... 5 Bar Hmotnost... 0,2/0,8 kg 1 GAS 4, ,5 45 4, ,5 1 GAS A Sprcha ruèní 950,- Kè A Sprcha ruèní - komplet 1.250,- Kè Sprcha ruèní KOMPAKT STAR pro pece a konvektomaty model s pákovým ovládáním, úchytem pro upevnìní a ovou tlakovou hadicí ( délka 2 m ) Prùtok... 4 Bar: 13 litrù/min Max.tlak... 5 Bar Hmotnost... 0,6/1,2 kg 1/2" GAS , /2" GAS A Sprcha ruèní 1.450,- Kè A Sprcha ruèní - komplet 1.950,- Kè

20 236 napouštìcí ramena a kohouty ke kotlùm Napouštìcí rameno 2 " - stolní stolní 300 mm Napouštìcí rameno pro dvì vody s otoèným napouštìcím ramínkem dlouhým 300 mm. Rameno je opatøeno prodlouženým závitem 50mm a je možno ho bezpeènì pøipevnit do desky o síle až 45mm. Výška napouštìcího ramene B=610mm mm 610 mm Pøíslušenství: Ramínko prodlužovací 250mm pro zvìtšení rádiusu (dosah až 550mm) od baterie. 55mm 50mm 2" GAS UNI ISO A Rameno napouštìcí- 2 vody 4.300,- Kè A Ramínko prodlužovací 250mm 650,- Kè Napouštìcí rameno 1/2 " - stolní stolní 442,5 R62, Oba modely jsou s otoèným ramenem a otoèným napouštìcím ramínkem. Rameno je možno bezpeènì pøipevnit do desky o sílné až 45mm. 550/ CH /600 30x14 1/2" Kotlový výpustný kohout kónický se závitovým pøípojením 1 1/ A Rameno vysoké 550mm 2.850,- Kè A Rameno vysoké 700mm 2.950,- Kè Prùmìr pøipojení... 1" 1/2 Pøipojení... závitové - otoèná matice Výbava... bezpeènostní uzávìr Madlo... odolný plast Hmotnost... 2,50 kg (mod.: ) Tìsnìní je zajištìno kónickým tvarem bez použití vnitøních tìsnících O kroužkù. Model masivní chromované mosazné provedení s plastovým madlem a krycí hlavou ventilu Model masivní chromované mosazné provedení a plastovým madlem A Kohout 1" 1/2 ( ) 2.800,- Kè A Kohout 1" 1/2 ( ) 3.100,- Kè Kotlový výpustný kohout kónický se závitovým pøípojením 2 Prùmìr pøipojení... 2" Pøipojení... závitové - otoèná matice Výbava... bezpeènostní uzávìr Madlo... odolný plast Hmotnost... 4 kg (mod.: ) (mod.: ) Tìsnìní je zajištìno kónickým tvarem bez použití vnitøních tìsnících O kroužkù. Model masivní chromované mosazné provedení s plastovým madlem a krycí hlavou ventilu Model masivní chromované mosazné provedení a plastovým madlem A Kohout 2" ( ) 3.400,- Kè A Kohout 2" ( ) 3.900,- Kè

21 døezy 237 Døez s prolisovanou vrchní deskou Celoové provedení s vevaøeným lisovaným døezem, opláštìním èela, bokù a zadním lemem vysokým 40mm. Síla materiálu... 1 mm Standardní výška mm (nebo dle dohody) Stavitelné jeklové nohy ( 40 x 40) jsou umístìny 15 mm od hran stolu a v rovinì se zadní stranou. Základní provedení bez trnoží. Souèástí døezu není sifon. * Další možná provedení døezu s prolisovanou odkládací plochou, až do délky 2200 mm. (délka stoupá po 100mm) Dvoudøez s prolisovanou vrchní deskou tuhá svaøená konstrukce è.artiklu Vnìjší rozmìry Rozmìry nádoby Cena bez DPH døezu v (mm) v (mm) délka linie (š x h x v) A x400x ,- Kè A x500x ,- Kè A x500x ,- Kè A x500x ,- Kè A x500x ,- Kè A x500x ,- Kè A x500x ,- Kè A x500x ,- Kè A x500x ,- Kè A x500x ,- Kè A x500x ,- Kè A x500x ,- Kè A x600x ,- Kè A x600x ,- Kè Celoové provedení s vevaøeným lisovaným døezem, opláštìním èela, bokù a zadním lemem vysokým 40mm. Síla materiálu... 1 mm Standardní výška mm (nebo dle dohody) Stavitelné jeklové nohy ( 40 x 40) jsou umístìny 15 mm od hran stolu a v rovinì se zadní stranou. Základní provedení bez trnoží. Souèástí døezu není sifon. * Další možná provedení dvoudøezu s prolisovanou odkládací plochou, až do délky 2200 mm. (délka stoupá po 100mm) Døez s prolisovanou vrchní deskou a odkapovou plochou Celoové provedení s vevaøeným lisovaným døezem, odkapovou plochou a opláštìním èela a bokù. Zadní lem vysoký mm Síla materiálu... 1 mm Standardní výška mm (nebo dle dohody) Stavitelné jeklové nohy ( 40 x 40) jsou umístìny 15 mm od hran stolu a v rovinì se zadní stranou. Základní provedení bez trnoží. Souèástí døezu není sifon. * Další možná provedení dvoudøezu s prolisovanou odkládací plochou, až do délky 2200 mm. (délka stoupá po 100mm) Døez s prolisovanou vrchní deskou a odkapovou plochou Celoové provedení s vevaøeným lisovaným døezem, odkapovou plochou a opláštìním èela a bokù. Zadní lem vysoký mm Síla materiálu... 1 mm Standardní výška mm (nebo dle dohody) Stavitelné jeklové nohy ( 40 x 40) jsou umístìny 15 mm od hran stolu a v rovinì se zadní stranou. Základní provedení bez trnoží. Souèástí døezu není sifon. * Další možná provedení dvoudøezu s prolisovanou odkládací plochou, až do délky 2200 mm. (délka stoupá po 100mm) tuhá svaøená konstrukce tuhá svaøená konstrukce tuhá svaøená konstrukce è.artiklu è.artiklu è.artiklu Vnìjší rozmìry Rozmìry nádoby Cena bez DPH døezu v (mm) v (mm) délka linie 2x (š x h x v) A x400x ,- Kè A x400x ,- Kè A x500x ,- Kè A x400x ,- Kè A x500x ,- Kè A x500x ,- Kè døez vpravo Vnìjší rozmìry Rozmìry nádoby Cena bez DPH døezu v (mm) v (mm) délka linie (š x h x v) A x500x ,- Kè A x500x ,- Kè A x500x ,- Kè A x500x ,- Kè A x500x ,- Kè A x500x ,- Kè A x500x ,- Kè A x500x ,- Kè døez vlevo Vnìjší rozmìry Rozmìry nádoby Cena bez DPH døezu v (mm) v (mm) délka linie (š x h x v) A x500x ,- Kè A x500x ,- Kè A x500x ,- Kè A x500x ,- Kè A x500x ,- Kè A x500x ,- Kè A x500x ,- Kè A x500x ,- Kè Døezová filtrovací vložka proti ucpávání odpadu pøi oplachu nádobí ové provedení s otvory 5 mm è.artiklu Název Rozmìry nádoby v (mm) (š x h x v) Cena bez DPH A1 Vložka døezová 400x400x ,- Kè A1 Vložka døezová 500x400x ,- Kè A1 Vložka døezová 500x500x ,- Kè A1 Vložka døezová 600x450x ,- Kè A1 Vložka døezová 600x500x ,- Kè

22 238 umyvadla a kolenové ovládání Nerezové umyvadlo výlisek 01 Umyvadlo je pøipevnìno dvìma šrouby ke stìnì (upevòovací otvory prùm. 7 mm) V cenì ového umyvadla není baterie (dle výbìru), kotvící šrouby a sifon. Šíøka mm Hloubka (linie) mm Výška mm Spouštìní vody je provádìno vychýlením kolenové páky. - pøívod pro jednu vodu 1x vnitøní závit 1/2" - pøipojení pro dvì vody 2x hadice 550 mm s pøevleènou maticí 3/4" A1 Nerezové umyvadlo v ýlisek ,- Kè Volitelné kolenové ovládání: A1 Páka - 1 voda + výstup. raménko 1.500,- Kè A1 Baterie kolenová 2x voda kompl ,- Kè Nerezové umyvadlo výlisek 02 Umyvadlo je pøipevnìno dvìma šrouby ke stìnì (upevòovací otvory prùm. 7 mm) V cenì ového umyvadla není baterie (dle výbìru), kotvící šrouby a sifon. 2. Šíøka mm Hloubka (linie) mm Výška mm Spouštìní vody je provádìno vychýlením kolenové páky. - pøívod pro jednu vodu 1x vnitøní závit 1/2" - pøipojení pro dvì vody 2x hadice 550 mm s pøevleènou maticí 3/4" A1 Nerezové umyvadlo výlisek ,- Kè Volitelné kolenové ovládání (1.): A1 Baterie 1x voda 1.500,- Kè Volitelné kolenové ovládání (2.): A1 Baterie 2x voda 2.290,- Kè A1 Baterie 2x voda (se zpoždìním) 2.990,- Kè Nerezové umyvadlo výlisek 03 Umyvadlo je pøipevnìno ètyømi šrouby ke stìnì (upevòovací otvory prùm. 7 mm) V cenì ového umyvadla není baterie, kotvící šrouby a sifon. Šíøka mm Hloubka (linie) mm Výška...130/*190 mm Spouštìní vody je provádìno vychýlením kolen. páky. Kolenová páka je pøipevnìna k šikmé ové ploše ve spodní èásti umyvadla tøemy šrouby M5. - pøívod pro jednu vodu 1x vnitøní závit 1/2" - pøipojení pro dvì vody 2x hadice 550 mm s pøevleènou maticí 3/4" * výška zadní strany bez lemu A1 Nerezové umyvadlo výlisek ,- Kè Volitelné kolenové ovládání: A1 Páka - 1 voda + výstup. raménko 1.500,- Kè A1 Baterie kolenová 2x voda kompl ,- Kè Nerezové umyvadlo 44 kolenové ovládání se zpoždìním Celoové nástìnné umývadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí smìšovacího ventilu (vèetnì zpìtných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu. Voda je spuštìna stlaèením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždìní vypínání vody. Rozmìr vanièky Ø350x130 mm Šíøka mm Hloubka (linie) mm Výška mm Výška s lemem... *500 mm * vèetnì odnímatelného zvýšeného zadního lemu (souèást dodávky) TRVALE NÍZKÁ CENA! A1 Model 44 s lemem 4.400,- Kè

23 umyvadla 239 Nerezové umyvadlo 04 Celoové nástìnné umývadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí smìšovacího ventilu (vèetnì zpìtných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu. Voda je spuštìna stlaèením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždìní vypínání vody. Šíøka mm Hloubka (linie) mm Výška mm Nerezové umyvadlo 05 kolenové ovládání se zpoždìním TRVALE NÍZKÁ CENA! A1 Model 04 NEW 5.500,- Kè kolenové ovládání Umyvadlo model 05 je pøipevnìno ètyømi šrouby ke stìnì (upevòovací otvory Ø7 mm). Spouštìní vody je provádìno stlaèením kolenové páky. Po èásteèném stlaèení teèe 1 voda a po jejím dotlaèení namíchaná. Šíøka mm Hloubka (linie) mm Výška mm Souèástí dodávky nejsou kotvící šrouby a sifon. - dvì vody 2x hadice s pøevleènou maticí 3/8" nebo trubky Ø10 mm A1 Model ,- Kè Nerezové umyvadlo 06 kolenové ovládání Model 06 je pøipevnìn ètyømi šrouby ke stìnì (upevòovací otvory Ø7 mm). Spouštìní vody je provádìno stlaèením kolenové páky. Po èásteèném stlaèení teèe 1 voda a po jejím dotlaèení namíchaná. Šíøka mm Hloubka (linie) mm Výška mm Výška s nohou mm Souèástí dodávky nejsou kotvící šrouby a sifon. - pøipojení pro dvì vody 2x hadice s pøevleènou maticí 3/8" nebo trubky Ø10 mm A1 Model ,- Kè Nerezové umyvadlo 07 kolenové ovládání Model 07 je pøipevnìn ètyømi šrouby ke stìnì (upevòovací otvory Ø7 mm). Spouštìní vody je provádìno stlaèením kolenenové páky. Po èásteèném stlaèení teèe 1 voda a po jejím dotlaèení namíchaná. Šíøka mm Hloubka (linie) mm Výška mm Výška s nohou mm Souèástí dodávky nejsou kotvící šrouby a sifon. Kolenová páka mùže být nainstalována také na levé stranì umyvadla. - pøipojení pro dvì vody 2x hadice s pøevleènou maticí 3/8" nebo trubky Ø10 mm A1 Model ,- Kè Nerezové umyvadlo 08 kolenové ovládání Model 08 je pøipevnìn ètyømi šrouby ke stìnì (upevòovací otvory Ø7 mm). Spouštìní vody je provádìno stlaèením kolenové páky. Po èásteèném stlaèení teèe 1 voda a po jejím dotlaèení namíchaná. Šíøka mm Hloubka (linie) mm Výška mm Výška s nohou mm Souèástí dodávky nejsou kotvící šrouby a sifon. Kolenová páka mùže být nainstalována také na levé stranì umyvadla. - pøipojení pro dvì vody 2x hadice s pøevleènou maticí 3/8" nebo trubky Ø10 mm A1 Model ,- Kè

24 240 police a kombinované výlevky Police nástìnná kotvící lišta 530x55 mm polohovatelné police A1 Police 600x 350 mm 2.490,- Kè A1 Police 800x350 mm 2.990,- Kè A1 Police 1200x350 mm 3.990,- Kè Nerezová kombinovaná výlevka Výlevka má ètyøí stavitelné nohy (jekl 40 x 40 mm), mùže být též pøipevnìna pomocí závìsné kotvící lišty (souèástí dodávky) na stìnu, nohy je možné zdemontovat. K výlevce je dodávána kompletní odpadová armatura JS 40 a pøepadová trubka 190 mm do spodního døezu. Souèástí je odnimatelný ový rošt. K výlevce je dodávána mechanická baterie pro 2 vody s otoèným raménkem. Šíøka mm Hloubka ( linie ) a 700 mm Výška až 900 mm Rozmìr vanièky výlevky x400x200 mm Rozmìr vanièky umyvadla x280x140 mm Výška pøívodu vody až 700 mm Požadovaná výška odpadu JS až 250 mm Senzor napájen alka.baterií... 4x 1,5V(AA) - pøipojení pro dvì vody 2x hadice s pøevleènou maticí 3/8 (senzorové provedení 2x 1 1/2 ) provedení se senzorem A Výlevka 500 x 600 mm ,- Kè A Výlevka 500 x 700 mm ,- Kè A Výlevka 500 x 600 senzor ,- Kè A Výlevka 500 x 700 senzor ,- Kè Nerezová výlevka Model v celoovém provedení s prolisovanou vrchní deskou a lisovanou vanièkou a odnímatelným roštem. Provedení 4x výškovì stavitelné nohy (jekl 40 x 40 mm), souèástí balení je výpustná armatura (bez sifonu) viz.foto. Šíøka mm Hloubka ( linie ) mm Výška mm Rozmìr vanièky výlevky x400x200 mm Velikost výpustného otvoru... pr.90 mm Pøipojení na odpad... od JS mm Sterilizátor nožù HL-MB A Výlevka 500 x ,- Kè Rozmìry (š x h x v) x160x350 mm Pøívod/odpad vody... Ø10/Ø25 mm El.pøívod V/50 Hz Pøíkon... 1 kw Sterilizátor nožù je v ovém provedení s elektrickým vyhøíváním vodní láznì. Pøipojení sterilizátoru na el.energii se provádí zasunutím vidlice do zásuvky 230 V/16 A a spuštìním hl.vypínaèe. Teplota vodní láznì je udržována kontaktním termostatem. Výška hladiny vody ve sterilizátoru je udržována pøepadem na odpadové trubce. Vypouštìní se provádí povytažením odpadové trubky A Sterilizátor nožù HL-MB 9.990,- Kè

25 koše na odpadky a kontejnery 241 Koš na odpadky s poklopem Celoové provedení se ètyømi otoènými koleèky a poklopem s držadlem. Koš na odpadky nášlapný è.artiklu Obsah Rozmìry v (mm) (litry) ( Ø x v) Cena bez DPH A x ,- Kè A x ,- Kè A x ,- Kè Celoové provedení se dvìmi otoènými koleèky a nohami. Nášlapné ovládání víka. Víko je možno od koše tahem snadno oddìlit pro širší uplatnìní v provozu. Držák odpadkových pytlù kruhový è.artiklu Obsah Rozmìry v (mm) (litry) ( Ø x v) Cena bez DPH A x ,- Kè A x ,- Kè A x ,- Kè Celoové provedení se dvìma otoènými koleèky a dvìmi nohami. Nášlapné ovládání víka. Rozmìry (š x v)... Ø450 x 850 mm A1 Držák odpadkových pytlù 4.990,- Kè Koš s víkem 60 litrù - materiál PP- polypropylen - provedení se dvìmi uchy a víkem - tlouš ka materiál cca. 3 mm Rozmìry (š x v)... Ø320/420 x 720 mm A1 Koš 60 litrù bezbarvý 560,- Kè A1 Koš 60 litrù modrý 560,- Kè Kontejner pojizdný Celoové provedení se ètyømi otoènými plastovými koleèky a s dvoudílným odklopným víkem. Víko je snadno odnímatelné. è.artiklu Obsah (litry) Rozmìry v (mm) (š x h x v/v*) Cena bez DPH A x 610 x ,- Kè A x 700 x ,- Kè A x 750 x ,- Kè

26 242 servírovací a plošinové vozíky Servírovací vozík 850x450 3P economic Vozík v ovém provedení s robustními jeklovými madly a otoènými brždìnými koleèky. Police s prolisovaným zvednutým okrajem, pro lepší zabezpeèení nádobí pøi pøepravì. Vozíky jsou dodávány v rozebraném stavu, balené v kartonu vèetnì montážního materiálu. Rozmìry (d x š x v) x450x900 mm Rozmìr police (d x š) x455 mm Poèet polic... 3 Vzdálenost mezi policemi mm Celkové maximální zatížení kg Servírovací vozík 850x450 2P dvì police + ochrana Vozík v ovém provedení s robustními jeklovými madly a otoènými brždìnými koleèky. Police s prolisovaným zvednutým okrajem a bezpeènostním zábradlím pro lepší zabezpeèení nádobí pøi pøepravì (zejména lahví). Vozík je dodáván v rozebraném stavu, balený v kartonu vèetnì montážního materiálu. Rozmìry (d x š x v) x450x900 mm Rozmìr police (d x š) x455 mm Poèet polic... 2x Vzdálenost mezi policemi mm Brždìná koleèka... 4x pr.100mm Celkové maximální zatížení kg Servírovací vozík 850x450 2V dvì vany Vozík v ovém provedení s robustními jeklovými madly a otoènými brždìnými koleèky. Hranaté 100mm hluboké vany s plochým horním okrajem, pro pøevážení rùzného druhu nádobí. Vozíky jsou dodávány v rozebraném stavu, balené v kartonu vèetnì montážního materiálu. Rozmìry (d x š x v) x450x900 mm Vnitøní rozmìr vany (d x š) x395,h=100mm Poèet van... 2x Vzdálenost mezi policemi mm Brždìná koleèka... 4x pr.100mm Celkové maximální zatížení kg Plošinový vozík 50 kg nosnost A1 Servírovací vozík 850x450 3P 3.790,- Kè economic 50 kg nosnost A1 Servírovací vozík 850x450 2P 3.590,- Kè economic 50 kg nosnost A1 Servírovací vozík 850x450 2V 3.990,- Kè Vozíky jsou dodávány v ovém provedení se ètyømi koleèky (2x otoèná). Police s rovnou plochou. Rozmìr (š x d x v) x 550 x 570 mm Nosnost kg 200 kg nosnost Plošinový vozík A1 Plošinový vozík 4.900,- Kè Vozíky jsou dodávány v ovém provedení se ètyømi koleèky (2x otoèná). Police má prolisované zvednuté okraje, pro lepší zabezpeèení nákladu pøi pøepravì. Rozmìr (š x d ) x 600 mm Nosnost kg 150 kg nosnost A1 Plošinový vozík 6.990,- Kè

27 servírovací vozíky 243 Servírovací vozík se dvìmi policemi Vozíky jsou dodávány v ovém provedení se ètyømi otoènými koleèky (dvakrát brzdìná). Police mají prolisované zvednuté okraje, pro lepší zabezpeèení nádobí pøi pøepravì. Vozíky jsou dodávány v rozebraném stavu, balené v kartonu vèetnì montážního materiálu. Vozíky jsou v robustním provedení s vystuženými a zpevnìnými rohy (vozík již není tøeba zpevòovat svárem. Vzdálenost mezi policemi mm Celkové maximální zatížení kg Servírovací vozík se tøemi policemi 60 kg nosnost è.artiklu Rozmìry v (mm) (š x d x v/v*) Cena bez DPH A1 800x500x850/ ,- Kè A1 900x500x850/ ,- Kè A1 1000x500x850/ ,- Kè A1 900x600x850/ ,- Kè A1 1000x600x850/ ,- Kè A1 1200x600x850/ ,- Kè v - výška po horní polici v* - celková výška Vozíky jsou dodávány v ovém provedení se ètyømi otoènými koleèky (dvakrát brzdìná). Police mají prolisované zvednuté okraje, pro lepší zabezpeèení nádobí pøi pøepravì. Vozíky jsou dodávány v rozebraném stavu, balené v kartonu vèetnì montážního materiálu. Vozíky jsou v robustním provedení s vystuženými a zpevnìnými rohy (vozík již není tøeba zpevòovat svárem. Vzdálenost mezi policemi mm Celkové maximální zatížení kg 60 kg nosnost è.artiklu Rozmìry v (mm) (š x d x v/v*) Cena bez DPH A1 460x500x850/ ,- Kè A1 800x500x850/ ,- Kè A1 900x500x850/ ,- Kè A1 1000x500x850/ ,- Kè A1 600x600x850/ ,- Kè A1 900x600x850/ ,- Kè A1 1000x600x850/ ,- Kè A1 1200x600x850/ ,- Kè v - výška po horní polici v* - celková výška Servírovací vozík dvì police - SV2P economic Vozíky jsou v ovém provedení se ètyømi otoènými koleèky (2x brzdìná). Police s prolisovaným zvednutým okrajem, pro lepší zabezpeèení nádobí pøi pøepravì. Vozíky jsou dodávány v rozebraném stavu, balené v kartonu vèetnì montážního materiálu. Rozmìry (d x š x v) x535x930 mm Rozmìr police (d x š) x515 mm Poèet polic... 2 Vzdálenost mezi policemi mm Celkové maximální zatížení kg 40 kg nosnost è.artiklu Rozmìry v (mm) (š x d x v/v*) Cena bez DPH A1 855x535x ,- Kè Servírovací vozík tøi police - SV3P economic Vozíky jsou v ovém provedení se ètyømi otoènými koleèky (2x brzdìná). Police s prolisovaným zvednutým okrajem, pro lepší zabezpeèení nádobí pøi pøepravì. Vozíky jsou dodávány v rozebraném stavu, balené v kartonu vèetnì montážního materiálu. 40 kg nosnost Rozmìry (d x š x v) x535x930 mm Rozmìr police (d x š) x515 mm Poèet polic... 3 Vzdálenost mezi policemi mm Celkové maximální zatížení kg è.artiklu Rozmìry v (mm) (š x d x v/v*) Cena bez DPH A1 855x535x ,- Kè

28 244 servírovací vozíky Servírovací vozík vaøený SW8x5-2 police - servírovací a pøepravní vozík - rozmìry 900x600,v=950 mm - 2x police 800x500 - výškový odstup polic 585mm - 4x otoèná koleèka 125 mm (2x brzdìná) s antikorózní úpravou - nosnost vozíku 120 kg - hmotnost vozíku 15 kg Pøíslušenství na poptávku : ** provedení s plastovými koleèky +900,- Kè *** pøivaøení spodní výztuhy police pro obzvláštì zátìžové provozy 120 kg nosnost Servírovací a pøepravní vozíky BLANCO jsou dodávány v celoovém provedení se ètyømi kovovými otoènými koleèky (dvakrát brzdìná). Police mají prolisované zvednuté okraje (pro lepší zabezpeèení nádobí pøi pøepravì) rohy jsou zpevnìny dvojitým a uzavøeným ohybem ( tím je dosaženo vysokého hygienického standardu a zvýšení tuhosti police a celého vozíku). Vozíky SW jsou dodávány pøímo z výroby kvalitnì svaøené a tím je i zvýšena možnost, zatížení vozíku. è.artiklu název rozmìr(mm) Cena bez DPH A Vozík SW8x x ,- Kè Servírovací vozík vaøený SW8x5-3 police - servírovací a pøepravní vozík - rozmìry 900x600,v=950 mm - 3x police 800x500 - výškový odstup polic 275 mm - 4x otoèná koleèka 125 mm (2x brzdìná) s antikorózní úpravou - nosnost vozíku 120 kg - hmotnost vozíku 18 kg Pøíslušenství na poptávku : ** provedení s plastovými koleèky +900,- Kè *** pøivaøení spodní výztuhy police pro obzvláštì zátìžové provozy 120 kg nosnost Servírovací a pøepravní vozíky BLANCO jsou dodávány v celoovém provedení se ètyømi kovovými otoènými koleèky (dvakrát brzdìná). Police mají prolisované zvednuté okraje (pro lepší zabezpeèení nádobí pøi pøepravì) rohy jsou zpevnìny dvojitým a uzavøeným ohybem ( tím je dosaženo vysokého hygienického standardu a zvýšení tuhosti police a celého vozíku). Vozíky SW jsou dodávány pøímo z výroby kvalitnì svaøené a tím je i zvýšena možnost, zatížení vozíku. è.artiklu název rozmìr(mm) Cena bez DPH A Vozík SW8x x ,- Kè Servírovací vozík vaøený SW9x6-2 police - servírovací a pøepravní vozík - rozmìry 1000x650,v=950 mm - 2x police 900x550 - výškový odstup polic 585mm - 4x otoèná koleèka 125 mm (2x brzdìná) s antikorózní úpravou - nosnost vozíku 120 kg - hmotnost vozíku 18 kg Pøíslušenství na poptávku : ** provedení s plastovými koleèky +900,- Kè *** pøivaøení spodní výztuhy police pro obzvláštì zátìžové provozy 120 kg nosnost Servírovací a pøepravní vozíky BLANCO jsou dodávány v celoovém provedení se ètyømi kovovými otoènými koleèky (dvakrát brzdìná). Police mají prolisované zvednuté okraje (pro lepší zabezpeèení nádobí pøi pøepravì) rohy jsou zpevnìny dvojitým a uzavøeným ohybem ( tím je dosaženo vysokého hygienického standardu a zvýšení tuhosti police a celého vozíku). Vozíky SW jsou dodávány pøímo z výroby kvalitnì svaøené a tím je i zvýšena možnost, zatížení vozíku. è.artiklu název rozmìr(mm) Cena bez DPH A Vozík SW9x x ,- Kè Servírovací vozík vaøený SW9x6-3 police - servírovací a pøepravní vozík - rozmìry 1000x650,v=950 mm - 3x police 900x550 - výškový odstup polic 275 mm - 4x otoèná koleèka 125 mm (2x brzdìná) s antikorózní úpravou - nosnost vozíku 120 kg - hmotnost vozíku 20 kg Pøíslušenství na poptávku : ** provedení s plastovými koleèky +900,- Kè *** pøivaøení spodní výztuhy police pro obzvláštì zátìžové provozy 120 kg nosnost Servírovací a pøepravní vozíky BLANCO jsou dodávány v celoovém provedení se ètyømi kovovými otoènými koleèky (dvakrát brzdìná). Police mají prolisované zvednuté okraje (pro lepší zabezpeèení nádobí pøi pøepravì) rohy jsou zpevnìny dvojitým a uzavøeným ohybem ( tím je dosaženo vysokého hygienického standardu a zvýšení tuhosti police a celého vozíku). Vozíky SW jsou dodávány pøímo z výroby kvalitnì svaøené a tím je i zvýšena možnost, zatížení vozíku. è.artiklu název rozmìr(mm) Cena bez DPH A Vozík SW9x x ,- Kè ** ***

29 manipulaèní vozíky 245 Vozík na pøíbory a tácy WPT4 - vozík se zásobníkem na pøíbory a uskladnìní jídelních podnosù - kapacita cca. 130 podnosù - 4x vyjímatelný zásobník na pøíbory (GN 1/3-150mm) - rozmìry 752x525,v=1250 mm - rozmìry police 705x475 (752x525) mm - police ve výšce 195 mm - otevøené provedení vozíku - hmotnost 25 kg NEW Vozík na zásobu, výdej pøíborù a jídelních podnosù. Je vybaven 4 zásobníky na pøíbory (GN1/3-150) a spodní policí pro uskladnìní jídelních tácù (cca. 130 kusù). Tuhé jeklové celoovém provedení se ètyømi otoènými koleèky 120 mm (dvakrát brzdìná). Cena je uvedena vèetnì GN A Vozík na pøíbory a tácy WPT ,- Kè Zásobník na koše CCE-53/53 - zásobník na koše do myèky - pro koše 500x500 (525x525) - rozmìry 816x543,v=931 mm - 1x plošina 536x536 mm - kapacita 6 košù (výška 115 mm) - kapacita 10 košù (výška 75 mm) - otevøené provedení zásobníku - hmotnost 33 kg NEW Zásobník na koše do myèky BLANCO je urèen pro snadný výdej nádobí a skla pøímo z košù (automatický posun košù). Celoové provedení se ètyømi otoènými koleèky (dvakrát brzdìná). Vozíky je vybaven ergonomickým madlem a pružnými nárazníky pro vìtší ochranu a bezpeènost A Zásobní na koše CCE-53/ ,- Kè Vozík na pøepravu košù KWT5x6 - vozík na pøepravu košù do myèky pro koše 500x500 (508x508) - rozmìry 660x580,v=900 mm - otevøené provedení vozíku - nosnost vozíku 200 kg - hmotnost 11 kg Regálový vozík TAW 10 pro manipulaci s jídelními podnosy GN 1/1, EN 200 kg nosnost NEW Vozík BLANCO na pøepravu košù do myèky, urèen pro snadný transport košù s nebo bez nádobí s max. nosností až 200 kg. Celoovém provedení se ètyømi otoènými koleèky 125 mm (dvakrát brzdìná). Vozíky je vybaven ergonomickým madlem A Vozík na koše KWT5x ,- Kè - vozík s pøestavitelným vnitøním rámem - poèet párù zásuvù 10 s rozteèí 122 mm - kapacita : - 10x GN 1/1(530x325) - 10x EN (530x370) - 10x podnosy (460x344) - rozmìry 540x635, v=1678 mm - koleèka 4x Ø125mm (2x brzdìná) - hmotnost 22 kg NEW Robustní regálový vozík BLANCO (jeklový) v celoovém provedení s odolnými otoènými koleèky (2x brzdìnými). Pøestavitelný vnitøní rám pro možnost použití na rùzné typy jídelních podnosù a GN nebo Euronorm (popøípadì tabletù). Model je v provedení 10x zásuvy s rozteèí 122 mm A Regálový vozík TAW ,- Kè Regálový vozík TAW 20 pro manipulaci s jídelními podnosy GN 1/1, EN - vozík s pøestavitelným vnitøním rámem - poèet párù zásuvù 2x 10 s rozteèí 122 mm - kapacita : - 2x 10x GN 1/1(530x325) - 2x 10x EN (530x370) - 2x 10x podnosy (460x344) - rozmìry 940x635, v=1678 mm - koleèka 4x Ø125mm (2x brzdìná) - hmotnost 30 kg NEW Robustní regálový vozík BLANCO (jeklový) v celoovém provedení s odolnými otoènými koleèky (2x brzdìnými). Pøestavitelný vnitøní rám pro možnost použití na rùzné typy jídelních podnosù a GN nebo Euronorm (popøípadì tabletù). Model je v provedení 2x 10 zásuvy s rozteèí 122 mm A Regálový vozík TAW ,- Kè

30 246 vozíky regálové Regálový ový vozík RVJ-2x6GN pro manipulaci s GN 1/1 (2/3,1/2,1/3) Jeklový regálový vozík v ovém provedení s robustními otoènými 4x brždìnými koleèky. Model je v provedení 2x 6 zásuvù pro GN 1/1 s rozteèí 80mm a zámkem, který zabraòuje samovolnému uvolnìní nádob ze vsunù.vozíky jsou dodávány v rozebraném stavu, balené v kartonu vèetnì montážního materiálu. Rozmìry (š x d x v) x550x1000 mm Poèet zásuvù (GN 1/1)... 2x6 Rozteè zásuvù mm Brždìná koleèka... 4x Ø120mm Regálový ový vozík RVJ-2x14GN pro manipulaci s GN 1/1 (2/3,1/2,1/3) A1 Regálový vozík RVJ-2x6GN 7.990,- Kè Jeklový regálový vozík v ovém provedení s robustními otoènými 4x brždìnými koleèky. Model je v provedení 2x 14 zásuvù pro GN 1/1 s rozteèí 80mm a zámkem, který zabraòuje samovolnému uvolnìní nádob ze vsunù. Vozíky jsou dodávány v rozebraném stavu, balené v kartonu vèetnì montážního materiálu. Rozmìry (š x d x v) x550x1740 mm Poèet zásuvù (GN 1/1) Rozteè zásuvù mm Brždìná koleèka... 4x Ø120mm Regálový vozík RVJ-14xGN 1/1 pro manipulaci s GN 1/1 (1/2) A1 Regálový vozík RVJ-2x14GN ,- Kè Robustní regálový vozík (jeklový) v celoovém provedení s odolnými otoènými koleèky (2x brzdìnými). Model je v provedení 14x zásuvy pro GN 1/1 (popø.gn1/2) a rozteèí 80mm, zámkem zabraòujícím samovolnému uvolnìní nádob ze vsunù. Vozíky jsou dodávány v rozebraném stavu, balené v kartonu vèetnì montážního materiálu (jednoduchá montáž + snížení pøepravních nákladù). Rozmìry (š x d x v) x380x1740 mm Poèet párù zásuvù Kapacita GN 1/ Kapacita II. GN1/ Rozteè zásuvù mm Koleèka... 4x Ø120mm (2x brzdìná) Regálový vozík RVJ-14xGN 2/1 pro manipulaci s GN 2/ A1 Regál. vozík RVJ-14xGN 1/ ,- Kè Robustní regálový vozík (jeklový) v celoovém provedení s odolnými otoènými koleèky (2x brzdìnými). Model je v provedení 14x zásuvy pro GN 2/1 (popø.gn1/1) a rozteèí 80mm, zámkem zabraòujícím samovolnému uvolnìní nádob ze vsunù. Vozíky jsou dodávány v rozebraném stavu, balené v kartonu vèetnì montážního materiálu (jednoduchá montáž + snížení pøepravních nákladù). Rozmìry (š x d x v) x590x1740 mm Poèet párù zásuvù Kapacita GN 2/ Kapacita II. GN1/ Rozteè zásuvù mm Koleèka... 4x Ø120mm (2x brzdìná) Regálový vozík RVJ x400 pro manipulaci s 16x plech 600x400 mm A1 Regál. vozík RVJ-14xGN 2/ ,- Kè Robustní regálový vozík (jeklový) v celoovém provedení s odolnými otoènými koleèky (2x brzdìnými). Model je v provedení pro plechy a tácy 16x 600x400mm s rozteèí zásuvù 80mm, zámkem zabraòujícím samovolnému uvolnìní nádob ze vsunù. Vozíky jsou dodávány v rozebraném stavu, balené v kartonu vèetnì montážního materiálu (jednoduchá montáž + snížení pøepravních nákladù). Rozmìry (š x d x v) x470x1740 mm Poèet párù zásuvù Kapacita plechù 600x400mm Rozteè zásuvù mm Koleèka... 4x Ø120mm (2x brzdìná) A1 Regál. vozík RVJ x ,- Kè

31 vozíky complastec 247 Vozíky COMPLASTEC kg nosnost 620x420x155 mm PA Ø100 mm 250 kg è.artiklu název barva Cena bez DPH B Vozík 2 otoèná koleèka èervená 999,- Kè B Vozík 2 otoèná koleèka žlutá 999,- Kè B Vozík 2 otoèná koleèka zelená 999,- Kè B Vozík 2 otoèná koleèka modrá 999,- Kè kg nosnost ABS Možné barevné provedení: 620x420x155 mm guma, PP Ø100 mm 250 kg ABS Možné barevné provedení:! NYNÍ! s ovými ložisky B Vozík 4 otoèná koleèka èervená 1.099,- Kè B Vozík 4 otoèná koleèka žlutá 1.099,- Kè B Vozík 4 otoèná koleèka zelená 1.099,- Kè B Vozík 4 otoèná koleèka modrá 1.099,- Kè B Ojka k vozíku 900 mm 599,- Kè B Vozík 2 ot.koleèka guma èervená 1.449,- Kè B Vozík 2 ot.koleèka guma žlutá 1.449,- Kè B Vozík 2 ot.koleèka guma zelená 1.449,- Kè B Vozík 2 ot.koleèka guma modrá 1.449,- Kè B Vozík 4 ot.koleèka guma èervená 1.599,- Kè B Vozík 4 ot.koleèka guma žlutá 1.599,- Kè B Vozík 4 ot.koleèka guma zelená 1.599,- Kè B Vozík 4 ot.koleèka guma modrá 1.599,- Kè lapaèe hmyzu Lapaè hmyzu 30.5 I Napájení V Rozmìry x 132 x 392 mm Záøivka...2 x 15W Akèní pùsobnost... cca. 100 m Povrch lapaèe... NEREZ Hmotnost... 9 kg Provedení: jednostranné ke stìnì Lapaè hmyzu 30.6 I A1 Lapaèe hmyzu 30.5 I 5.490,- Kè A1 Záøivka - lapaèe hmyzu 15W 295,- Kè Napájení V Rozmìry x 165 x 392 mm Záøivka...2 x 15W Akèní pùsobnost... cca. 125 m Povrch lapaèe... NEREZ Hmotnost... 9 kg Provedení: oboustranné do prostoru A1 Lapaèe hmyzu 30.6 I 5.590,- Kè A1 Záøivka - lapaèe hmyzu 15W 295,- Kè Lapaè hmyzu samolepící CI Napájení V Rozmìry x 320 x 200 mm Záøivka...2 x 15W Akèní pùsobnost... cca. 125 m Povrch lapaèe... NEREZ Provedení: pro zavìšení na stìnu i do prostoru (uvedený model splòuje nejpøísnìjší HACCP pøedpisy - samolepící fólie trvale zachytí 100% omráèeného hmyzu) A1 Lapaèe hmyzu CI ,- Kè A1 Samolepící papíry feromonové (10ks) 460,- Kè A1 Záøivka - lapaèe hmyzu 15W 295,- Kè

32 248 modulový regálový systém - linie 500 na objednávku je možno dodat regálovou linii 400 sy t s e m of y e a 2007 r Modulový regálový systém umožòující stavìt, jak samostatné regály, tak jejich sestavy bez použití náøadí. Je vhodný pro skladové zázemí prodejen, chladíren, restaurací a dalších potravináøských provozù. Velkou pøedností je snadné vyjmutí dìlených podlážek a jejich údržba podle kritérií HACCP (police lze umývat v myèkách). Regálová stojina je pøedvrtána pro spojovací prvky s rozteèí 150 mm a osazena v základu osmi kusy oboustranných úchytù pro ètyøi police. Stojina je opatøena stavitelnými nožkami. Nosnost police je 100 kg a odpovídá CE. Regálová police kompletní Regálová stojina kompletní šíøka 500 mm PE, eloxovaný ALU šíøka 500 mm, výška1750 mm eloxovaný ALU pro umístìní 4 polic è.artiklu název délka Cena bez DPH Regálová police S mm 930,- Kè Regálová police S mm 980,- Kè Regálová police S mm 1.030,- Kè Regálová police S mm 1.110,- Kè Regálová police S mm 1.160,- Kè Regálová police S mm 1.300,- Kè Regálová police S mm 1.400,- Kè - cena je uvedena za 1 stojinu vèetnì 8 spojovacích kolíkù è.artiklu název výška Cena bez DPH Regálová stojina 1750 mm 1.450,- Kè Konzole pro zavìšování uzenin délka dle výbìru 2 závìsy + 2 kolíky / 1 polici (sestava 90 ) 4 kolíky / 1 polici (sestava pøímá) 90 ALU Spojovací prvky - náhradní è.artiklu název délka Cena bez DPH Konzole pro zavìšování 800 mm 1.070,- Kè Konzole pro zavìšování 1000 mm 1.170,- Kè Konzole pro zavìšování 1200 mm 1.270,- Kè Konzole pro zavìšování 1400 mm 1.370,- Kè Policová PE výplò - náhradní 1000x350x650 mm 1280x510x250 mm è.artiklu název Cena bez DPH Závìs spojovací pro úhel 90 (1 kus) 100,- Kè Kolík spojovací (1 kus) 50,- Kè Podesta pod pøepravky - bez PE výplnì Výplò policová PE 500x ,- Kè Rám podesty (1280x510x250mm) 3.340,- Kè Výplò policová PE 500x ,- Kè

33 detergenty 249 JEL pro ruèní mytí mycí prostøedek Tekutý, mírnì kyselý, vysoce úèinný prostøedek s velmi dobrou emulgaèní a odmaš ovací úèinností. Je urèen pro ruèní mytí obkladù, nádobí a zaøízení. Je parfémován nevtíravou citrusovou vùní. Dávkování : 0,3 až 0,7 % Balení : 10 a 40 kg è.artiklu název množství Cena bez DPH A JEL balení 10 kg 255,- Kè PURON K Kyselý tekutý, pìnivý prostøedek, rozpouští minerální soli a usazeniny vèetnì rzi. Je vhodný zvláštì pro èištìní nastøikovacího zaøízení, zneèištìných míst minerálními solemi a rzí. Aplikovat nejlépe v teplém stavu do teploty 60 C. Nechat pùsobit cca 20 minut. Dávkování: Pro pìnotvorné, tlakové èištìní 5 10% roztok, pro ruèní mytí 1-2%. Balení : 13 a 50 kg pro odstranìní vodního kamene è.artiklu název množství Cena bez DPH A PURON K balení 13 kg 685,- Kè PUREX ACL pro myèky mycí prostøedek s chlorem Nepìnivý alkalický mycí prostøedek s obsahem aktivního chloru pro strojní mytí nádobí a dezinfekci ve všech typech myèek s možností aplikace tekutých mycích prostøedkù, odpadní vody nutno upravit použitím oplachovaèù, napø. Purexu O. Dávkování: 2 3g/l Balení: 13 a 40kg è.artiklu název množství Cena bez DPH A PUREX ACL balení 13 kg 505,- Kè PUREX AMS pro myèky mycí prostøedek Nepìnivý alkalický mycí prostøedek pro strojní mytí nádobí ve všech typech myèek s možností aplikace tekutých mycích prostøedkù, odpadní vody nutno upravit použitím oplachovaèù, napø. Purexu O. Dávkování: 2 3g/l Balení: 13 a 50kg è.artiklu název množství Cena bez DPH A PUREX AMS balení 13 kg 515,- Kè PUREX O pro myèky oplachový prostøedek Nízkopìnivý kyselý prostøedek pro strojní oplachování nádobí ve všech typech myèek s možností aplikace tekutých oplachovacích prostøedkù. Purex O sníží množství zbytkové vody, která tvoøí po zaschnutí na nádobí skvrny. Dávkování: 0,1 0,2g/l Balení: 10 a 40kg è.artiklu název množství Cena bez DPH A PUREX O balení 10 kg 405,- Kè PUREX K pro konvektomaty a pece Alkalický velmi úèinný mycí prostøedek pro mytí konvektomatù, peèících a ostatních ových zaøízení zneèištìných pøipáleninami potravin. Dávkování: zaøízení zahøát na 70 C a postøikovaèem nanést Purex K, po 15 20min. opláchnout vodou Balení: 10kg è.artiklu název množství Cena bez DPH A PUREX K balení 10 kg 275,- Kè

34 250 samonavíjecí bubny a rozstøikovaèe Buben samonavíjecí s hadicí buben s hadicí pistole DINGA Buben samonavíjecí bez hadice max. 10 bar 430x550x x550x x590x C, NBR Hadice m 1/2 Max.tlak/teplota bar/ 120 C Hadice m 1/2 Max.tlak/teplota bar/ 120 C Hadice m 1/2 Max.tlak/teplota bar/ 120 C Bubny jsou celoové konstrukce se samonavíjením hadice. Na hadici mùže být pøipojena : Propojování je v obou pøípadech provádìno pomocí rychlospojky B Pistole DINGA modrá 1.609,- Kè B Buben s hadicí 15m 1/ ,- Kè B Buben s hadicí 20m 1/2 (+R) ,- Kè B Buben s hadicí 35m 1/ ,- Kè (+R) ukonèení hadice s rychlospojkou Hadice potravináøská x550x x550x260 1 dle výbìru produktu 1 0,21 NBR 95 C max. 10 bar - bubny jsou celoové konstrukce se samonavíjením hadice B Buben 15 m bez hadice 9.304,- Kè B Buben 20 m bez hadice ,- Kè - potravináøská hadice na horkou vodu B Hadice 1/2-15 m 4.290,- Kè B Hadice 1/2-20 m 4.840,- Kè B Hadice 3/8-20 m (vysokotlaká) 6.390,- Kè B Hadice 1/2-20 m (vysokotlaká) 5.970,- Kè Rozstøikovaèe DINGA Rozstøikovaè je vyroben z mosazi,.oceli a gumy Odolnost...max.do 60 C pøi 25 barech Provozní teplota C Prùtok l / min pøi 5 bar Možnost pøipojení... 1/2, 5/8, 3/4, 1 Hadicová koncovka je vyrobena z mosazi. Velikost... 1/2" Použití... max.do 25 barù Odolnost... max -30 C až + 80 C Spojka hadicová je vyrobena z chromové Oceli. velikost... 1/2" Odolnost... max + 80 C è.artiklu název barva Cena bez DPH B Rozstøikovaè zelený 1.609,- Kè B Rozstøikovaè modrý 1.609,- Kè B Rozstøikovaè èervený 1.609,- Kè B Rozstøikovaè bílý 1.609,- Kè B Rozstøikovaè žlutý 1.609,- Kè B Koncovka hadicová 123,- Kè B Spojka hadicová 1/2 289,- Kè Držáky PAD PAD ulehèuje èistìní. Rozmìry x 125 x 23 mm Použití do teploty C Držák PAD na tyè je vyroben z polyesteru. Pro pøichycení drátìnky k držáku jsou použity dva ocelové háèky. Rozmìry x 95 x 120mm Použití do teploty C Držák PAD ruèní je vyroben z polyesteru. Pro pøichycení drátìnky k držáku jsou použity dva ocelové háèky. Rozmìry x 95 x 80 mm Použití do teploty C è.artiklu název barva Cena bez DPH A1 PAD tvrdá 52,- Kè A1 PAD støed 52,- Kè A1 PAD mìkká 52,- Kè A1 Držák ruèní PAD 384,- Kè A1 Držák na tyè PAD 485,- Kè

35 Klíè k symbolùm Kód výrobku Za kódem výrobku musí být uvedeno èíslo oznaèující barvu, napø Kartáè èervený 251 Mìkký Tvrdost vláken Støední Tvrdost vláken Tvrdý Tvrdost vláken Délka vláken Rozmìry jsou uvedeny v mm. Informují o délce viditelné èásti vláken. Délka kartáèù Rozmìry jsou uvedeny v mm. Pøedstavují délku èásti se štìtinami. Rozmìry Všechny rozmìry jsou uvedeny v mm. Jsou uvádìny v poøadí výška x šíøka x délka nebo prùmìr (Ø) x délka Hmotnost Hmotnost je uvedena v kg. Netto hmotnost je stanovena na 2 desetinná místa. Poèet výrobkù v kartonu Poèet výrobkù obsažených v jednom kartonu. Teplota Uvedené teploty jsou teploty tolerované výrobkem pøi jeho èistìní. Jsou uvedeny ve stupních Celsia ( C) a Fahrenheita ( F). Materiál Všechny materiály jsou schváleny FDA, pokud není uvedeno jinak. Použity jsou následující zkratky: STS - ALU - aluminium RF - vyztužený PP / PPN - polypropylen RBT / PET - polyester Štìtec potravináøský 50 mm Kartáè s krátkou rukojetí mìkký x10x50 50x70x M 121 C 121 C 53 PP, PBT PP, PBT - vhodný k nanášení šlehaných vajec, mléka, horké èokolády atd. na peèivo a cukroví, lze použít též k odstraòování prachu 0,05 0,23 - kartáè s roztøepenými konci štìtin pro každodenní mytí urèený pro odstraòování neèistot z hladkých povrchù stolù, nádob a ových ploch è.artiklu název barva Cena bez DPH è.artiklu název barva Cena bez DPH Štìtec 50 mm modrá 70,- Kè Kartáè ruèní zelená 160,- Kè Štìtec 50 mm bílá 70,- Kè Kartáè ruèní modrá 160,- Kè Kartáè ruèní èervená 160,- Kè Kartáè ruèní bílá 160,- Kè Kartáè ruèní žlutá 160,- Kè Nabìraèka kulatá 1 litr Špachtle ruèní x85x x80x C 100 C PP RP, STS - nabìraèka s vnitøní odmìrkou - vhodná pro všechny potravináøské provozy 0,22 0,11 - k odstraòování napeèených zbytkù z grilovacích roštù a pánví è.artiklu název barva Cena bez DPH Nabìraèka 1L zelená 160,- Kè Nabìraèka 1L modrá 160,- Kè Nabìraèka 1L èervená 160,- Kè Nabìraèka 1L bílá 160,- Kè Nabìraèka 1L žlutá 160,- Kè è.artiklu název barva Cena bez DPH Špachtle ruèní zelená 305,- Kè Špachtle ruèní modrá 305,- Kè Špachtle ruèní èervená 305,- Kè Špachtle ruèní bílá 305,- Kè Špachtle ruèní žlutá 305,- Kè

36 252 mycí program vikan a kopista Stìrka ruèní s jednoduchým bøitem Stìrka 2C s dvojitým bøitem 500 mm x37x x45x C 121 C - jednodílná ruèní stìrka splòující nejvyšší hygienické parametry pro stírání stolù a malých ploch PF PP, pryž 0,17 PP, pryž 0,32 - podlahová stìrka pro efektivní odstranìní vody a neèistot konstruovaná s ohledem na zvýšení hygieny - opotøebenou pryž je možné snadno vymìnit za 7733 è.artiklu název barva Cena bez DPH è.artiklu název barva Cena bez DPH Stìrka ruèní zelená 290,- Kè Stìrka 2C zelená 475,- Kè Stìrka ruèní modrá 290,- Kè Stìrka 2C modrá 475,- Kè Stìrka ruèní èervená 290,- Kè Stìrka 2C èervená 475,- Kè Stìrka ruèní bílá 290,- Kè Stìrka 2C bílá 475,- Kè Stìrka ruèní žlutá 290,- Kè Stìrka 2C žlutá 475,- Kè Násada hliníková 1500 mm Smeták podlahový støední 300 mm 2937 Ø42x x69x Ø S 100 C 121 C 63 - ergonomická násada s pohodlným úchytem nahoøe zaoblená s okem pro zavìšení, nevhodná pro èistìní s kyselinami a chlórem Kopista ALU, PP 0,56 è.artiklu název barva Cena bez DPH è.artiklu název barva Cena bez DPH Násada 1500 mm zelená 335,- Kè Smeták 300 mm zelená 449,- Kè Násada 1500 mm modrá 335,- Kè Smeták 300 mm modrá 449,- Kè Násada 1500 mm èervená 335,- Kè Smeták 300 mm èervená 449,- Kè Násada 1500 mm bílá 335,- Kè Smeták 300 mm bílá 449,- Kè Násada 1500 mm žlutá 335,- Kè Smeták 300 mm žlutá 449,- Kè PP, PBT 0,59 - støednì tvrdý smeták pro zametání bìžných neèistot ve vlhkém prostøedí Materiál... nylon... PP... nylon... PP Plocha (cm)... 16x x x x25 Provedení... plné... plné... plné... s otvory Barva... bílá... bílá... bílá... bílá Násada (cm) Do teploty ( C) Materiál... PE... nylon... Al/PE... Al/PE Plocha (cm)... 22x x11... Ø3,1x65... Ø4,2x130 Provedení... plné... plné... násada... násada Barva... bílá... bílá... bílá... šedá/bílá Do teploty ( C) / *2935 *2981 *7013 / * / Materiál... PP... PP Plocha (cm).. 12,5x ,5x29 Provedení... plné... s otvory Barva... bílá... bílá Násada (cm) Do teploty ( C) Materiál... PP/.. PP/... PP... PP Plocha (cm).. 12,5x ,5x ,5x ,5x29 Provedení... s otvory... s otvory.. s otvory... s otvory Barva... bílá... èerná... bílá... èerná Násada (cm) Do teploty ( C) * lze kombinovat a používat pouze mezi sebou è.artiklu název teplota Cena bez DPH A1 Kopisto plné 170 C 1.415,- Kè A1 Kopisto plné 100 C 740,- Kè A1 Kopisto plné 170 C 1.705,- Kè A1 Kopisto s otvory 100 C 795,- Kè A1 Kopisto plné* 100 C 165,- Kè A1 Kopisto plné* 120 C 165,- Kè A1 Násada* Ø3,1x65 cm 195,- Kè A1 Násada* Ø4,2x130 cm 315,- Kè A1 Kopisto plné 80 C 990,- Kè A1 Kopisto s otvory 80 C 990,- Kè A1 Kopisto s otvory 80 C 1.045,- Kè A1 Kopisto s otvory 240 C 1.455,- Kè A1 Kopisto s otvory 80 C 225,- Kè A1 Kopisto s otvory 240 C 455,- Kè

37 bloky plastové 253 Porcovací blok bílý síla,,60 mm,, Jedná se o porcovací bloky vyrobené z èistého PE 500. Porcovací bloky nejsou urèeny pro razantní práci se sekerou!!! Pro bourání masa s kostí doporuèujeme pásovou pilu.na trhu není plast, který by plnohodnotnì nahradil mechanické vlastnosti døevìných špalkù. Na zakázku libovolné rozmìry a barvy Termín dodání : viz poptávka Porcovací blok èervenohnìdý è.artiklu barva rozmìry/výška Cena bez DPH A Blok bílý 400x400x ,- Kè A Blok bílý 400x500x ,- Kè A Blok bílý 500x500x ,- Kè A Blok bílý 500x600x ,- Kè A Blok bílý 600x600x ,- Kè A Blok bílý 600x700x ,- Kè A Blok bílý 700x700x ,- Kè A Blok bílý 700x800x ,- Kè A Blok bílý 800x800x ,- Kè síla,,60 mm,, Na zakázku libovolné rozmìry a barvy Termín dodání : viz poptávka Porcovací blok bílý è.artiklu barva rozmìry/výška Cena bez DPH A Blok èervenohnìdý 400x400x ,- Kè A Blok èervenohnìdý 400x500x ,- Kè A Blok èervenohnìdý 500x500x ,- Kè A Blok èervenohnìdý 500x600x ,- Kè A Blok èervenohnìdý 600x600x ,- Kè A Blok èervenohnìdý 600x700x ,- Kè A Blok èervenohnìdý 700x700x ,- Kè A Blok èervenohnìdý 700x800x ,- Kè A Blok èervenohnìdý 800x800x ,- Kè síla,,100 mm,, Na zakázku libovolné rozmìry a barvy Termín dodání : viz poptávka è.artiklu barva rozmìry/výška Cena bez DPH A Blok bílý 400x400x ,- Kè A Blok bílý 400x500x ,- Kè A Blok bílý 500x500x ,- Kè A Blok bílý 500x600x ,- Kè A Blok bílý 600x600x ,- Kè A Blok bílý 600x700x ,- Kè A Blok bílý 700x700x ,- Kè A Blok bílý 700x800x ,- Kè A Blok bílý 800x800x ,- Kè Porcovací blok èervenohnìdý síla,,100 mm,, Na zakázku libovolné rozmìry a barvy Termín dodání : viz poptávka Nerez podstavec pod PE blok è.artiklu barva rozmìry/výška Cena bez DPH A Blok èervenohnìdý 400x400x ,- Kè A Blok èervenohnìdý 400x500x ,- Kè A Blok èervenohnìdý 500x500x ,- Kè A Blok èervenohnìdý 500x600x ,- Kè A Blok èervenohnìdý 600x600x ,- Kè A Blok èervenohnìdý 600x700x ,- Kè A Blok èervenohnìdý 700x700x ,- Kè A Blok èervenohnìdý 700x800x ,- Kè A Blok èervenohnìdý 800x800x ,- Kè è.artiklu název rozmìry/výška Cena bez DPH A Podstavec 400x400x 750 mm 7.390,- Kè A Podstavec 400x500x 750 mm 7.540,- Kè A Podstavec 500x500x 750 mm 7.590,- Kè A Podstavec 500x600x 750 mm 7.690,- Kè A Podstavec 600x600x 750 mm 7.790,- Kè A Podstavec 600x700x 750 mm 7.890,- Kè A Podstavec 700x700x 750 mm 7.990,- Kè A Podstavec 800x700x 750 mm 8.090,- Kè A Podstavec 800x800x 750 mm 8.390,- Kè Hoblík na plastové bloky A1 Hoblík na plastové bloky 1.090,- Kè A1 Bøit k hoblíku na plastové bloky 179,- Kè

38 254 desky plastové Plastové desky na øezání PE 500 Pracovní podložky ke krájení z jakostního polyethylenu. Podložky šetøící nože Pevný a souèasnì mírnì elastický materiál podložek pùsobí na používané øezné nástroje velmi šetrnì. Zpùsobilost nožù pro krájení zùstává zachována dlouhou dobu Snadné èistìní podložek ORBILAN podložky na krájení a pracovní pláty nepøijímají vlhkost, jsou odolné vùèi horké vodì, kyselinám a louhùm a proto jsou èistitelné bez problémù. Pøispívají k vysoké èistotì a hygienì pøi opracování potravin. Dodávají se v rùzných provedeních barvy a síly materiálu. Bílá deska Na zakázku libovolné rozmìry a barvy Termín dodání : viz poptávka Èervenohnìdá deska è.artiklu název barva rozmìry/výška Cena bez DPH A PE deska bílá 600x 400x 20 mm 795,- Kè A PE deska bílá 1200x 600x 20 mm 2.050,- Kè A PE deska bílá 1500x 600x 20 mm 2.615,- Kè A PE deska bílá 1800x 600x 20 mm 3.100,- Kè A PE deska bílá 1500x 700x 20 mm 3.075,- Kè A PE deska bílá 1800x 700x 20 mm 3.690,- Kè A PE deska bílá 1500x 800x 20 mm 3.520,- Kè A PE deska bílá 1800x 800x 20 mm 4.135,- Kè A PE deska bílá 1000x1000x 20 mm 2.900,- Kè A PE deska bílá 600x 400x 30 mm 1.295,- Kè A PE deska bílá 1000x1000x 30 mm 4.400,- Kè Na zakázku libovolné rozmìry a barvy Termín dodání : viz poptávka Barevné pracovní PE desky HACCP è.artiklu název barva rozmìry/výška Cena bez DPH A PE deska èervenohnìdá 600x 400x 20 mm 795,- Kè A PE deska èervenohnìdá 1200x 600x 20 mm 2.250,- Kè A PE deska èervenohnìdá 1500x 600x 20 mm 2.815,- Kè A PE deska èervenohnìdá 1800x 600x 20 mm 3.300,- Kè A PE deska èervenohnìdá 1500x 700x 20 mm 3.240,- Kè A PE deska èervenohnìdá 1800x 700x 20 mm 3.990,- Kè A PE deska èervenohnìdá 1500x 800x 20 mm 3.700,- Kè A PE deska èervenohnìdá 1800x 800x 20 mm 4.495,- Kè A PE deska èervenohnìdá 1000x1000x 20 mm 3.100,- Kè A PE deska èervenohnìdá 600x 400x 30 mm 1.295,- Kè A PE deska èervenohnìdá 1000x1000x 30 mm 3.900,- Kè Barevné PE desky pro snadné rozlišení jednotlivých úsekù kuchynì (pøíprava zeleniny, masa, vajec, ryb atd.) jsou osazeny 6 gumovými nožièkami, které brání smýkání desky na pracovní ploše a drážkou po obvodì zachytávající tekutiny. Rozmìry (š x d x v) x 500 x 15 mm Stojan na krájecí desky Provedenní celoové Rozmìry (š x d x v) x 270 x 270 mm Držák 6 poklic, roštù a tácù nástìnný pracovní deky HACCP è.artiklu název barva Cena bez DPH A1 Deska PE bílá 695,- Kè A1 Deska PE mramorová 695,- Kè A1 Deska PE zelená 695,- Kè A1 Deska PE èervená 695,- Kè A1 Deska PE žlutá 695,- Kè A1 Deska PE modrá 695,- Kè A1 Stojan na PE desky 395,- Kè Provedenní celoové Rozmìry (š x v) x 650 mm A1 Držák 6 poklic a tácù nástìnný 1.295,- Kè

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

salátové bary www.enofrigo.it

salátové bary www.enofrigo.it salátové bary www.enofrigo.it chl. salátové bary gran buffet isola 159 alátový bar RAN UFFT IOLA RF Obsah N1/1... 4 / 6 Délky... 197 / 262 cm Šíøka x výška... 122 x 149 cm Pracovní teplota ( RF)... +2

Více

Průchozí myčka nádobí

Průchozí myčka nádobí Průchozí myčka nádobí WD-7 BECAUSE WE DO CARE Každá instalace se musí stát dobrou referencí! www.wexiodisk.cz WD-7 Nová generace kombinovaných myček pro malé a středně velké kuchyně. Nikdy dříve nebylo

Více

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz.

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz. S 10 Kč 4.180,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje. Kompaktní robustní

Více

KONVEKTOMATY. Konvektomaty... 249. Regenerátory... 255. Udržovací skříně... 255. Příslušenství... 256. Konvektomaty

KONVEKTOMATY. Konvektomaty... 249. Regenerátory... 255. Udržovací skříně... 255. Příslušenství... 256. Konvektomaty ... 249 Regenerátory... 255 Udržovací skříně... 255 Příslušenství... 256 Veškerá zobrazení v katalogu jsou pouze ilustrační www.rmgastro.cz www.rmgastro.pl 247 Ve zkratce: RM GASTRO VISION je generace

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 V Praze dne 31. března 214 k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka a montáž laboratorního nábytku a vybavení k akci Rekonstrukce laboratoře pro organickou

Více

Příloha č. 2 Specifikace strojů a zařízení - Gastro k VZ Dodávka a montáž zařízení a technologie gastro pro objekt Envicentrum Podbranský mlýn

Příloha č. 2 Specifikace strojů a zařízení - Gastro k VZ Dodávka a montáž zařízení a technologie gastro pro objekt Envicentrum Podbranský mlýn Příloha č. 2 Specifikace strojů a zařízení - Gastro k VZ Dodávka a montáž zařízení a technologie gastro pro objekt Envicentrum Podbranský mlýn Úvod zadání k výrobkům: Použitelné materiály a zpracování

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE Příloha č. 2 c zadávací dokumentace TECHNICKÁ SPECIFIKACE Název veřejné zakázky Dodávka zařízení a vybavení odborných učeben Registrační číslo projektu CZ 1.11/3.3.00/36.01564 Část veřejné zakázky 3 -

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

Jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110. Velká síla na nejmenším prostoru

Jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110. Velká síla na nejmenším prostoru Jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110 Velká síla na nejmenším prostoru Optimální mycí výsledky STR 110 vysoký výkon a flexibilita Winterhalter specialista na inovativní řešení mytí +

Více

chl. salátové bary gran buffet isola 159

chl. salátové bary gran buffet isola 159 chl. salátové bary gran buffet isola 159 alátový bar GAN BUFFET IOLA F Napájení... 230 V Obsah GN1/1... 4 / 6 Délky... 197 / 262 cm Šíøka x výška... 122 x 149 cm Pracovní teplota ( F)... +2 +7 Pracovní

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Odtoky pro dřezy, výlevky a přístroje. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika

Odtoky pro dřezy, výlevky a přístroje. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika Odtoky pro, výlevky a přístroje CZ 3/ Ceník 20 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika Odtoky, zápachové uzávěry a příslušenství pro, výlevky a přístroje, podle DIN EN 274. Vysoce kvalitní technické vybavení

Více

VICTRIX X kw. VICTRIX kw. Závesné plynové kondenzacní. kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV. Závesné plynové kondenzacní

VICTRIX X kw. VICTRIX kw. Závesné plynové kondenzacní. kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV. Závesné plynové kondenzacní CONDENSING VICTRIX X kw Závesné plynové kondenzacní kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV VICTRIX kw Závesné plynové kondenzacní kotle s prutokovým ohrevem TUV TECHNOLOGIE VICTRIX kw

Více

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis IM-S13-33 CH Vydání 1 SV7 Pojistné ventily Návod k montáži a údržbì 1. Popis 2. Manipulace a skladování 3. Montáž 4. Údržba Copyright 2000 Popis Pojistné ventily øady SV7 s tìlesem ze šedé litiny nebo

Více

Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET

Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET PLYN art. 0911 Pracovní medium: plyny I., II. nebo III. třídy Provedení závitů: ČSN ISO 7-1 Rp 3/8 - Rp 2 ČSN EN 331 ruční - páka Kulový kohout závitový pro plyn - COMET 0911 DN 10 3/8 24 140,- 0911 DN

Více

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ

Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ OBSAH Vstupní systémy 3 Pøíslušenství ke vstupním systémùm RFID karty, RFID èipy Systémy dálkového ovládání LED svìtelné zdroje 7 9 13 14 PØÍSTUPOVÉ SYSTÉMY

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

PŘEDSTĚNOVÉ INSTALACE FRIATEC

PŘEDSTĚNOVÉ INSTALACE FRIATEC PŘEDSTĚNOVÉ INSTALACE FRIATEC 1 Předstěnové instalace FRIATEC Druhá technologie je založena na zabudování prvků do lehkých stavebních konstrukcí bez mokrého procesu (sádrokartonové konstrukce). Předstěnové

Více

Dornbracht Ceny 2013 Kuchyně CZ / SK

Dornbracht Ceny 2013 Kuchyně CZ / SK Dornbracht Ceny 2013 Kuchyně CZ / SK Ceny jsou uvedeny bez DPH Platný od 01.07.2013 Česká republika / Slovenská republika Culturing Life Produktové vlastnosti baterií Kuchyňské baterie Dornbracht nabízejí

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

KOMPONENTY PRO INSTALACE

KOMPONENTY PRO INSTALACE 4 KOMPONENTY PRO INSTLE Komponenty pro instalace 93 Kompenzátory délkové roztažnosti 94 Komponenty pro odvzdušnění a plnění 95 Rozdělovače vody pro připojení vodoměrů, průchodky pro bytová jádra 96 Křížení

Více

La Minerva. www.petruzalek.cz. zpracovatelské stroje. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

La Minerva. www.petruzalek.cz. zpracovatelské stroje. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav zpracovatelské stroje Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz La Minerva Italská spoleènost La Minerva byla založena v roce 1945 v Boloni. Firma se specializuje na výrobu zpracovatelských

Více

Program armatur KFE Kulové kohouty, Kuelové kohouty, Napouštìcí a vypouštìcí ventily

Program armatur KFE Kulové kohouty, Kuelové kohouty, Napouštìcí a vypouštìcí ventily Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle IN-EN-ISO 9001. atový list Program armatur KFE Oventrop se pouívá v otopných soustavách, kotlích, otopných tìlesech a rozvodech, které jsou vybaveny

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních Micron IZS-M IP-66 IK 0 El. tøída I Výložník IBS-S Pìší zóny Rezidenèní zóny Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních zón, vyhrazených stezek pro cyklisty a obslužných pruhù. Obsahuje minireflektor

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

CENÍK ISH NOVINEK 2013 Doporučené maloobchodní brutto ceny v Kč bez DPH platné do 31.3.2014 (vyjma Kartell by Laufen)

CENÍK ISH NOVINEK 2013 Doporučené maloobchodní brutto ceny v Kč bez DPH platné do 31.3.2014 (vyjma Kartell by Laufen) CENÍK ISH NOVINEK 2013 Doporučené maloobchodní brutto ceny v Kč bez DPH platné do 31.3.2014 (vyjma Kartell by Laufen) 2013 KOUPELNOVÁ KERAMIKA VANIČKY KOUPELNOVÝ NÁBYTEK VODOVODNÍ BATERIE SaphirKeramik

Více

Schaerer Siena 1. Schaerer. Volitelné doplňky: Verze: Výrobce: Rozměry. El. Připojení

Schaerer Siena 1. Schaerer. Volitelné doplňky: Verze: Výrobce: Rozměry. El. Připojení Schaerer Siena 1 Schaerer 50,8 cm 31,4 cm 40,3 cm 20,0 Kg El. 2200 W Vodní přípojka G 1/2 2 bar Výpusť vody 12/8 Tvrdost vody 5-7dh/8-12 dh Volitelné doplňky: Sada pro pevné připojení vody Velký zásobník

Více

Ceník. LineMiss. LineMicro PLATNÝ OD: 10-2012

Ceník. LineMiss. LineMicro PLATNÝ OD: 10-2012 LineMicro Ceník PLATNÝ OD: 10-2012 LineMiss LineMiss 2 LineMiss Funkce Standard PEČÍCÍ REŽIMY Nelze Dynamic Matic Classic Manual Hum. Konvekční pečení 30 C - 260 C Kombinovaný režim páry a konvekčního

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

Kovové prvky a doplòky White - LINE

Kovové prvky a doplòky White - LINE Kovové prvky a doplòky White - LINE C /60 stolová podno C/80 I 3 samostatné stolové nohy s rektifikací v=75mm I 3/50 I 3/0 podno 600mm C/60 (pár) C /60 90,- podno mm C/80 (pár) C /80 90,- podno 600mm C/60

Více

Krouhaèe zeleniny stolní

Krouhaèe zeleniny stolní 79 Krouhaèe zeleniny stolní krouhaèe zeleniny CL20D a CL25D rozmìry v cm napìtí V pøíkon kw výkon porce rychlost ot/min CL20D 32,5x30xV.55 0,4 a 40 kg/hod. 20-60 1-22394 19.780,- CL25D 32x30xV.55 0,4 a

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více

AQUA PROGRAM (automatická sanita) BEZPEÈNOSTNÍ SEKCE (antivandal sanita)

AQUA PROGRAM (automatická sanita) BEZPEÈNOSTNÍ SEKCE (antivandal sanita) www.azp.cz AZP Brno s.r.o. Sladovnická 17 620 00 Brno AQUA PROGRAM (automatická sanita) NEREZOVÁ (automatická) SANITA BEZPEÈNOSTNÍ SEKCE (antivandal sanita) MINCOVNÍ AUTOMATY A VYBAVENÍ KEMPÙ (zpoplatnìní

Více

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Zadavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice Specifikace nábytku

Více

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE XL 1800, 2200, 3000 Generace napájeèù série SINLINE XL je urèená pro zajiš ování poèítaèových sítí, serverù a pokroèilých prácovních stanic. Dodateènì je možné pøipojit

Více

Základní třída K 2 Home

Základní třída K 2 Home Základní třída K 2 Home Vysokotlaký čistič K2 Home se specializuje na příležitostné použití a lehké nečistoty. Díky sadě Home Kit vyčistí tento vysokotlaký čistič i větší plochy v domácnosti. Vybavení:

Více

CENÍK PROFESIONÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ BAR / SNACK LA SCALA

CENÍK PROFESIONÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ BAR / SNACK LA SCALA CENÍK PROFESIONÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ BAR / SNACK LA SCALA - FRAPPE MIXERY - MIXERY / BLENDERY - BLENDERY NA LED - KRÁJEČ LEDU - ODŠŤAVŇOVAČE - MULTIFUNKČNÍ SETY - MYČKY SKLA - VÝROBNÍKY LEDU - SKLOKERAMICKÉ

Více

- ruèní podávání citrusù. - nerezový držák pomeranèù - gravitaèní podávání cistrusù. - zásobník na pomeranèe s automatickým podáváním citrusù

- ruèní podávání citrusù. - nerezový držák pomeranèù - gravitaèní podávání cistrusù. - zásobník na pomeranèe s automatickým podáváním citrusù ITALY MADE EXPRESSA PROFESSIONAL (classic) 25.990,- Kè EXPRESSA PROFESSIONAL (classic) 29.990,- Kè EXPRESSA PROFESSIONAL (statický zásobník) 39.990,- Kè EXPRESSA PROFESSIONAL (dynamický zásobník) art.:

Více

CENÍK ZÁKLADNÍHO VELKOOBCHODNÍHO ZBOŽÍ

CENÍK ZÁKLADNÍHO VELKOOBCHODNÍHO ZBOŽÍ REGULÁTORY NA ZEMNÍ PLYN Regulátor Cena ( Kč ) Vstupní tlak (bar) Výstupní tlak (mbar) Třída slev 1 Průtok (m 3 /h) (při přetížení) FRANCEL B 6 1.730,- 6 ( 7,2 ) Připojovací rozměr FRANCEL B 10 2.570,-

Více

CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA

CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA Ceník platný od 1. 6. 2011. Ceny jsou vèetnì DPH 20%. MOØENÍ je zahrnuto v cenì. LOŽNICE RÁCHEL (tlouš ka masivu 25/40 mm) dodací lhùta 3-6 týdnù Ceny èalounìného nábytku

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

+++ winterhalter celkový program +++ winterhalter

+++ winterhalter celkový program +++ winterhalter +++ winterhalter celkový program +++ winterhalter +++ Winterhalter +++ Řešení se systémem Již mnoho let je značka Winterhalter ve svém oboru pojmem. S inovativními řešeními mytí je firma Winterhalter jedním

Více

Powerstage INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

Powerstage INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda ekonoický a èistý systé ohøevu vody poocí tepelného èerpadla je TOPENÍ TEPLÁ VODA je efektivní systé ohøevu vody založený na technologii tepelného èerpadla,

Více

Základní třída K 2 Premium

Základní třída K 2 Premium Základní třída K 2 Premium Vybavení: Integrovaný vodní filtr Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4" Vysokotlaká pistole VT hadice 6 m Vario-Power-pracovní nástavec Rotační tryska Objednací číslo: 1.673-305.0

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M Vysokotlaký čistič se spalovacím motorem Pro uživatele, kteří ocení při práci nezávislost na el. síti. Tato třída proto představuje opravdové všeuměly

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz Proč zvolit vakuové solární kolektory Sunpur? Vakuové kolektory SUNPUR jsou při srovnání s tradičními plochými kolektory mnohem účinnější,

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA

Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Tento návod obsahuje dùležité pokyny a bezpeènostní upozornìní. Pro zabezpeèení správné funkce a vlastní bezpeènosti si pøed instalací jednotky dùkladnì pøeètìte všechny

Více

erezové ohřívače vody Made in Sweden

erezové ohřívače vody Made in Sweden erezové ohřívače vody Made in Sweden NIBE EMINENT elektrický ohřívač Pro chalupy a menší domy Objem 35/55/100 litrů NIBE COMPACT elektrický ohřívač Ohřívač vody pro rodinné domy Objem 145/185/275 litrů

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.EUROM.CZ WWW.ROMBV.COM EUROM... VÍCE NEŽ JEN STROJE Používáno vice jak 1350 uživateli denně Velmi snadná obsluha díky ergonomii Vyčištění

Více

KATALOG 2003 MICROMAT PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE

KATALOG 2003 MICROMAT PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE KATALOG 2003 je řada řídících jednotek peristaltických čerpadel sestávající z měřidel koncentrace, multifunkčních časových spínačů a modulu zvukové signalizace. Hlavní charakteristiky

Více

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3 KOVOVÝ NÁBYTEK Příloha č 2 k RS kovový nábytek Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035 NÁZEV POPIS MATERIÁL NIPEZ KÓD Lavice šatní lavička, 150 cm konstrukce nohou z ocelových trubek, sedák -

Více

Nový Mobilní Air System: Kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu a pojízdný kompresor v jednom.

Nový Mobilní Air System: Kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu a pojízdný kompresor v jednom. Nový Mobilní Air System: Kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu a pojízdný kompresor v jednom. První mobilní kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu přináší pohyb do každodenní práce v

Více

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Vysoce účinné sluneční ploché kolektory Xelios vyráběné v EU jsou osvědčeným výrobkem nejen v evropských klimatických podmínkách.

Více

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 (1/5) DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 Prùtok do 65 m 3 /hod Provozní tlak 12 bar Zesílené vodotìsné poèítadlo Schváleno pro obchodní mìøení TCS 1433/85-531 Odpovídá pøedpisùm

Více

Zásobníky TV PROTHERM B XXX X. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

Zásobníky TV PROTHERM B XXX X. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): Zásobníky TV Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): PROTHERM B XXX X provedení: MS stacionární zásobník (design litinových kotlů MEDVĚD) S stacionární zásobník válcový Z závěsný zásobník

Více

Regulátory tlaku plynu typ 133/233

Regulátory tlaku plynu typ 133/233 (1/17) Regulátory tlaku plynu typ 133/233 II - 15 (2/17) Ragulátory tlaku plynu Typ 133 a 233 - maximální vstupní tlak bar ( bar) s bezpeènostním uzávìrem (BU) - s ochranou proti poklesu (ztrátì) tlaku

Více

PROFESIONAL set. Obsah modulu PROFESIONAL SET. CENA ZA MODUL 57.900,- Kč TECHNICKÁ DATA. Doporučené příslušenství (není součástí setu)

PROFESIONAL set. Obsah modulu PROFESIONAL SET. CENA ZA MODUL 57.900,- Kč TECHNICKÁ DATA. Doporučené příslušenství (není součástí setu) PROFESIONAL set Obsah modulu PROFESIONAL SET KLI13003076 1 Plně automatická plnička klimatizací PICCOLA EVO s tiskárnou KLI488016P 1 PAG univerz. kompresorový olej s kontrastní látkou (480 ml) CAR580 1

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. ecotec pro ecotec plus ecotec exclusiv W ecotec pro W ecotec plus Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S ecotec, W ecotec

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

opřete se o nás KATALOG NEREZOVÉHO ZÁBRADLÍ

opřete se o nás KATALOG NEREZOVÉHO ZÁBRADLÍ opřete se o nás KATALOG NEREZOVÉHO ZÁBRADLÍ sloupek s bočním kotvením, oblý držák skla, s kaleným bezpečnostním sklem (5 5 2) float čirý, dřevěné madlo sloupek s horním kotvením, 5 prutů, dřevěné madlo

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

Průchozí Myčka WD-6 BECAUSE WE DO CARE

Průchozí Myčka WD-6 BECAUSE WE DO CARE Průchozí Myčka WD-6 BECAUSE WE DO CARE Každá instalace musí být dobrou referencí! www.wexiodisk.com WD-6 Jedna z nejlepších myček na trhu pro malé a střední kuchyně WD-6 Pokud chcete to nejlepší, čeho

Více

PØEHLEDOVÝ KATALOG PRO POTRAVINÁØSKÝ PRÙMYSL PRÙMYSLOVÉ HADICE KONCOVKY TÌSNÍCÍ DESKY VZDUCHOTECHNICKÉ HADICE HADICOVÉ SPONY

PØEHLEDOVÝ KATALOG PRO POTRAVINÁØSKÝ PRÙMYSL PRÙMYSLOVÉ HADICE KONCOVKY TÌSNÍCÍ DESKY VZDUCHOTECHNICKÉ HADICE HADICOVÉ SPONY PØEHLEDOVÝ KATALOG PRO POTRAVINÁØSKÝ PRÙMYSL PRÙMYSLOVÉ HADICE KONCOVKY TÌSNÍCÍ DESKY VZDUCHOTECHNICKÉ HADICE HADICOVÉ SPONY www.gms.cz HADICE PRO PIVOVARY A LIHOVARY DRINKTEC 10 Tlaková hadice Provozní

Více

CENÍK PROFESIONÁLNÍCH KÁVOVARŮ LA SCALA

CENÍK PROFESIONÁLNÍCH KÁVOVARŮ LA SCALA CENÍK PROFESIONÁLNÍCH KÁVOVARŮ LA SCALA - NORMA - EROICA NEW - CARMEN - CARMEN ECO - CARMEN NEW - IRIS - IRIS DELUX - BUTTERFLY - CARAFFA 2010 ( Ceny jsou uvedeny bez DPH 20% ) 1 AUTOMAT ESPRESSO KÁVOVARY

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus a Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé vody se

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A PROVOZU Solární ohřev Pyramida. Solární systém

NÁVOD K MONTÁŽI A PROVOZU Solární ohřev Pyramida. Solární systém NÁVOD K MONTÁŽI A PROVOZU Solární ohřev Pyramida Solární systém vyhřívání vání pro všechny typy bazénů Solární ohřev Pyramida 2010 1 OBSAH 1. Důležitá bezpečnostní pravidla...str. 2 2. Otázky a odpovědi...str.

Více

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE Pro 2200, 3000, 4000, 5000 Série technologicky pokroèilých ù urèených pro zajištìní mezi jiné servery a rozsáhlé poèítaèové sítì. CHARAKTERISTIKA AVR soustava automatické

Více

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan.

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan. CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) V1.1 2013/2014 www.zubadan.cz 1/9 Tepelná čerpadla Power Inverter Splitové provedení Jmenovitý

Více

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc 1 Začneme v dolní části diagramu s výkonem kotle (například 18 kw), pokračujeme horizontálně k hodnotě Δt (doporučená výrobcem

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

C12-T-1123-E-LND_STANDARDY_SO_002_0919

C12-T-1123-E-LND_STANDARDY_SO_002_0919 Stavba: Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy Část: E - Laboratorní nábytek + Digestoře Objekt: SO 002 400 Laboratorní technologie kód položky Popis standardu OBECNÝ

Více

Základní třída K 2.800 eco!ogic

Základní třída K 2.800 eco!ogic Základní třída K 2.800 eco!ogic Kompaktní všestranně použitelný stroj pro příležitostná použití a lehká znečištění (např. pro zahradní nábytek, jídzní kola a malé plochy). 10% úspora vody a energie oproti

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ

Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ 4/2013 2 1 sprchová hlavice pro celkový oplach 2 patice s přírubou pro ukotvení sprchy 3 - uzavírací ventil

Více

Průchozí/zvedací myčka

Průchozí/zvedací myčka Průchozí/zvedací myčka WD-6 DUPLUS BECAUSE WE DO CARE Každá instalace musí být ve výsledku dobrou referencí! www.wexiodisk.cz WD-6 DUPLUS Nová generace myček pro malé a středně velké kuchyně PROTOŽE MY

Více

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar C m/s m 3 /h ma mv Pøesné tlakomìry pro všechny rozsahy datová komunikace s PC rychlospojky

Více

Vybavení kuchařského studia

Vybavení kuchařského studia ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU - VÝBĚR VHODNÉHO DODAVATELE JINÉ ZAKÁZKY Mgr. Kamil Flachs, ředitel Střední školy a Vyšší odborné školy cestovního ruchu, České Budějovice zadává: VÝBĚR VHODNÉHO DODAVATELE NA ZAKÁZKU

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

CENÍK PRODUKTŮ VYDÁNÍ 03/2010

CENÍK PRODUKTŮ VYDÁNÍ 03/2010 CENÍK PRODUKTŮ 2010 VYDÁNÍ 03/2010 OBCHODNÍ A ORGANIZAČNÍ INFORMACE KATALOGY, CENÍKY, LETÁKY Veškeré tiskoviny jsou k dispozici jak v tištěné, tak i v elektronické podobě. Tiskoviny si můžete stáhnout

Více

GARDENA čerpadla. Inovovaný kompletní sortiment, který přivádí vodu k pohybu

GARDENA čerpadla. Inovovaný kompletní sortiment, který přivádí vodu k pohybu čerpadla Inovovaný kompletní sortiment, který přivádí vodu k pohybu čerpadla jsou srdcem funkčního vodovodního systému v domě a zahradě. Bodují nejen výkonem a snadnou obsluhou, ale také svým účelně inovovaným

Více

LED svítidlo GANYMA. LED MINI panely G03000-3 G15551 G03000-6

LED svítidlo GANYMA. LED MINI panely G03000-3 G15551 G03000-6 LED svítidlo výklopné LED výklopné svítidlo pro použití v interéru s elektronickým předřadníkem (transformátorem) v plastovém stříbrném plášti. Dodává se bez připojovacího kabelu a montážního materiálu.

Více

Stanice pro ohřev pitné vody Regumaq X-30 / Regumaq XZ-30

Stanice pro ohřev pitné vody Regumaq X-30 / Regumaq XZ-30 X-30 / XZ-30 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Datový list Rozsah pouití: Skupiny armatur Oventrop X-30 a XZ-30 umožňují hygienický ohřev pitné vody na základě principu

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více