VYSOKOŠKOLSKÉ e-laboratoře S PODPOROU VIDEOKONFERENCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKOŠKOLSKÉ e-laboratoře S PODPOROU VIDEOKONFERENCE"

Transkript

1 VYSOKOŠKOLSKÉ e-laboratoře S PODPOROU VIDEOKONFERENCE FRANTIŠEK LUSTIG Univerzita Karlova v Praze Abstrakt: Na MFF UK jsou již čtyři roky v provozu vzdálené laboratoře. Studenti, ale i učitelé se mohou napojovat a sledovat a řídit experiment pomocí změny vstupních parametrů pokusu. Chyběl ovšem živý komunikační kanál, to se nyní změnilo. Vyzkoušeli jsme videokonferenční přenos z laboratoří. Vzdálené laboratoře byly zařazeny do výuky např. na PedF v Trnavě, k úlohám se přistupuje stejným způsobem jako ke klasickým laboratorním úlohám včetně protokolů. Klíčová slova: Vzdálené laboratoře, videokonference, Internet,ISES Abstract: Already four years have been in operation remote laboratories at the Faculty of mathematics and physics of Charles University. Not only students, but also teachers could hook up and monitor and influence an experiment by means of changing its input parameters Welcome with a novelty in laboratories - with videoconference transmission from laboratories. Examples of remote laboratories were included in courses in PedF Trnava. Key words: Remote laboratories, videoconference, Internet, ISES 1. ÚVOD Fyzikální laboratoře neměly dosud šanci se uplatnit v elearningu. Specifika přírodovědných laboratoří, reálné, živé experimentování zřejmě elearning nenahradí. Přesto se ale daří připravit reálné experimenty ovládané přes internet, které jsou téměř plnohodnotné hand made" experimentům v laboratořích, ba dokonce mají specifika, která jsou výhodnější než v reálných laboratořích. V příspěvku bude předvedena práce ve vysokoškolské e-laboratoři, budou objasněny principy i možnosti vybudování vzdálených laboratoří pomocí speciální SW stavebnice ISES WEB Control. V závěru jsou zveřejněny názory studentů. V současné době máme e-laboratoře doplněné videokonferenční technikou, která ještě více polidšťuje tento nový multimediální kanál.

2 2. VZDÁLENÉ LABORATOŘE Vzdálené laboratoře (remote laboratory) vznikaly už před několika lety. Jako jedni z prvních jsme je vyzkoušeli i na Matematicko fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pomocí soupravy ISES [1], [2], [3] a SW stavebnice ISES WEB Control [4], [5] byly vytvořeny vzdálené experimenty, poté i vzdálené laboratorní úlohy. První a stále ještě je funkční je řízení výšky vodní hladiny (na adrese 14.karlov.mff.cuni.cz/mereni.html). U tohoto pokusu opravdu stačí pouze připojení na internet a prohlížeč (Internet Explorer, Mozilla, NetScape aj., pozn.: je potřeba mít nainstalovanou podporu Javu a u vašeho prohlížeče je potřeba Javu povolit). Na jsou vytvořena další vzdálená sledování, kde můžete měřit teplotu, tlak aj. v Praze i s možností výběru dat a stažení dat. Úloha má pojetí remote sensing", úloha nemá řízení experimentu, pouze" se zde měří non stop měří a naměřená data se poskytují přistupujícímu klientovi. Ten si může stáhnout různá data, která se dají brát za základ dalšího jejich zpracování a porovnání. V úloze Elektromagnetická indukce, která je v provozu na 20.karlov.mff.cuni.cz, je zase možno ovládat rotaci cívky. Uživatel točí různou rychlostí cívkou v magnetickém poli, v cívce se indukuje napětí, velikost indukovaného napětí závisí na rychlosti rotující cívky, snímá se indukované napětí, úlohu lze sledovat WEB kamerou. V úloze je on-line vykreslován graf, lze spustit start a stop záznamu měření, dokonce několika měření. i tato měření lze přenést přes datovou schránku (clipboard) do vlastního počítače, např. rovnou do Excelu. Úloha je jednopřístupová, uživatel ji má k dispozici 5 minut, další uživatel čeká v řadě, resp. lze na požádání zvolit přístup přes heslo. Na obrázku č. 2 lze vidět průběh indukovaného napětí při různě zvolených napětích.

3 Obr. 1: Pokus elektromagnetická indukce, viz V úloze je text fyzikální základ i úkoly pro měření. Rovněž je zde bohatá fotogalerie k danému experimentu. V úloze VA charakteristika fotodiody, která je v provozu na 4.karlov.mff.cuni.cz, je zase možno změřit voltampérovou charakteristiku fotodiody při různé úrovni osvětlení. Úlohu lze opět sledovat WEB kamerou, v úloze je on-line vykreslován graf, lze spustit start a stop záznamu měření, dokonce několika měření. i tato měření lze přenést přes datovou schránku (clipboard) do vlastního počítače, např. rovnou do Excelu. Úloha je jednopřístupová, uživatel ji má k dispozici 20 minut, další uživatel čeká v řadě, resp. lze na požádání zvolit přístup přes heslo.

4 Obr. 2: Pokus VA charakteristika fotodiody, viz 3. Data v clipboardu, s daty lze dále pracovat např. v programu Excel viz obr. 4

5 4. Data v programu Excel Na adrese se připravuje nová úloha Rezonance na pružině. Původně byla postavena na technologii Remote Panel" z LabVIEW, která umožňuje také řízení přes WEB prostor. Ale před přístupem do LabVIEW vzdálených laboratoří" je třeba si nejdříve doinstalovat speciální software "LV RunTime Engine 6.1 či 7.0". Zvláště na pomalých sítích je to velmi zdlouhavé a mnoho uživatelů to odradí hned na počátku. a uživatelé se bojí stahovat a instalovat si programy do svých počítačů. Některé instituce vám to prostě ani nedovolí. Pozn.: úloha se nyní přepracovává do naší ISES WEB technologie. Výše popsané experimenty jsou k dosažení 24 hodin denně. Dosud bylo připojeno přes uživatelů, je vedena statistika přístupů. Jak to vypadá ve světě? Většina vzdálených laboratoří je na přístupové heslo, čili není to tak bezproblémové jako u výše popsaného přístupu na MFF UK. Lze se samozřejmě přihlásit i jako host, pak lze většinou také stáhnout data, řízení není moc interaktivní, podpora WEB kamery chybí, většinou se jedná o pouhé fotografie, videokonference nebyla k vidění nikde. Názory, které nám klienti píší nebo sdělují naše laboratoř jsou jaksi více interaktivní, více realističtější.

6 3. VIDEOKONFERENCE Co to je videokonference? Ve své podstatě jde o konferenci, která se souběžně koná v několika místech, jež jsou vzájemně propojeny sítí LAN, resp. i ISDN, technickými prostředky, které umožňují paralelní přenos obrazu, zvuku i dat. Ne všichni mají internet, a tak se videokonference dá přenášet i po telefonních linkách ISDN. Firemní sféra dokonce tento typ videokonferenčního spojení upřednostňuje, ISDN má garantované parametry. LAN sítě jsou sice výhodnější, ale přenosové parametry nejsou garantované. Komerční sféra rovněž dbá na bezpečnost, která je na telefonních linkách větší. Videokonferenčním přenosům předcházely audiokonferenční přenosy. Audio přenosy v IP sítích jsou problém, LAN sítě negarantují rychlost ani zpoždění paketů. Mnozí již vyzkoušeli jednoduchý videokonferenční přenos prostřednictvím programu NetMeeting a zjistili, že jeho použitelnost na pomalejších sítích je přinejmenším problematická. Proto vznikají dokonalejší kódování zvuku - dnes standard H323. Rovněž tak přenos obrazu prošel vývojem. Přenos obrazu vyžaduje přenos velkého objemu dat, další problémem je tedy on-line obraz. Dříve bylo možné provádět jenom přenos obrazu ze záznamu, po stažení celého souboru. S příchodem streemingových technologií je možný i průběžný přenos obrazu se zpožděním menším než jedna sekunda (využití hardwarového kodeku) či se zpožděním několik sekund při použití softwarového kodeku. Pro přenos videa uveďme standard H263, H264.

7 Obr. 5: Videokonferenční zařízení VSX 7000: základní jednotka s integrovanou kamerou, prostorový mikrofon, subwofer, Visual Concert, dálkové ovládání. Propojení VSX 7000 s ostatními signály (např. videomagnetofon, vizualizer, vnější kamera, vnější mikrofony, VGA výstup počítače, dataprojektor, ozvučovací souprava, LAN zásuvka, ISDN modul aj.). V současné době je velmi rozšířený jednoduchý program na IP telefonování SKYPE, kde je v posledním čase možnost připojit i WEB kameru a videotelefonovat. SKYPE spojuje studenty s učiteli, učitele mezi sebou, ale umožňuje to i spojení s laboratořemi. Student tak nemusí být pouhý divák, ale může se s obsluhujícím příslušného zařízení i domluvit.

8 Obr. 6: Pohled na připojení k experimentu pomocí SKYPE A nyní k laboratoři s videokonferencí. V rámci projektu MŠMT Multimediální distanční laboratorní studio" chceme zřídit nejenom naši jednu vzdálenou laboratoř, ale chceme vybudovat hned několik dalších vzdálených laboratoří na jiných školách. Propojení laboratoří bude nejenom technologií remote laboratory", ale k dispozici bude i videokonferenční kanál - skupinová videokonference kompaktního typu Polycom VSX 7000, které má velmi dobrou kameru s možností dálkového ovládání, kvalitní mikrofon s všesměrovou charakteristikou. Součástí kompaktní jednotky VSX 7000 je i kvalitní zvukový výstup podpořený subwoferem (speciální reproduktor přenášející nízké kmitočty včetně hlukových signálů) a rozšiřující jednotka Visual Concert, umožňující též přenos VGA signálu (např. počítačové prezentace), resp. další síťové připojení až 3 počítačů. Též je možné provozovat multipointní propojení (až čtyřbodové) účastníků videokonference. Videokonferenční přenos je nejkvalitnější pokud mají obě strany vlastní videokonferenční zařízení. To je velmi nákladné, avšak lze využít i tzv. streemování" přenosu na volně dostupný WWW server, resp. i připojení do videokonference typu VRVS (Virtual Room Videoconferencing Systém,

9 Letos se objevila další novinka IP VCR Recorder (záznamník videosekvencí, resp. i počítačového prezentačního doprovodu). Tyto záznamy se po LAN síti ukládají na zařízení s IP adresou. Tyto záznamy lze ihned sreemovat, resp. on demand (na požádání, kdykoliv z internetové adresy opět spustit pomocí prostého prohlížeče). 4. PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Z PROVOZU VZDÁLENÝCH LABORATOŘÍ S VIDEOKONFERENCÍ Z počtu přístupů i z ohlasů vidíme velký zájem o vzdálené laboratoře Jsme si vědomi, že to jsou přístupy zvídavých návštěvníků a nikoliv přístupy uživatelů vzdálených experimentů. Proto jsme s prof. Ing. F. Schauerem, DrSc., UTB Zlín vyzkoušeli pedagogický experiment na studentech Ped. fakulty v Trnavě. Cca 10 studentů vzdáleně měřilo praktika, odevzdávalo referáty, tak jako by se jednalo o standardní praktikum. i přes problémy síťového charakteru (pouze na této škole), studenti odevzdali své protokoly. V závěru měli zhodnotit možnosti a vhodnost vzdálených měření. Zde jsou jejich reakce: Nevýhody: Asi najväčšou nevýhodou bolo, že na našej fakulte (Ped. f. TU) sme mali problémy so sieťou. Meranie sa dalo uskutočniť len vo večerných hodinách alebo zavčas ráno. Niekedy prístup k experimentom bol zamedzený 8-10 hodín. Meranie týchto troch experimentov (spolu 9) nám trvalo niekoľko dní. Experiment kmity sa dal namerať len v Nitre. Nevýhodou pri meraní votampérovej charakteristiky fotočlánku je, že možno merať len istý časový interval. Potom sa spojenie preruší. Naše merania sme z tohto dôvodu museli niekoľkokrát opakovať. Pri experimente fotočlánok sme nevedeli určiť teplotu. Bolo by vhodné doplniť tento experiment o senzor na meranie teploty. Vzhľadom na krátke časové obdobie a pracovnú vyťaženosť naše protokoly nie sú dostatočne vypracované, za čo sa ospravedlňujeme. Veľmi ľahko sa môže stať, že nastanú problémy so sieťou (tak ako v našom prípade), a preto je vhodné zadať témy experimentov na dlhšie časové obdobie, napr. 8 experimentov na 8 týždňov.

10 Výhody: Najväčšou výhodou je možnosť merania bez toho, že by sme museli zostavovať zložité elektrické obvody. Stačil nám len počítač a USB kľúč. Tiež je veľká výhoda možnosť merať kedykoľvek máme čas. Pracovné listy sú dobre vypracované. Po ich preštudovaní sme s meraním na internete nemali problémy. Veľmi si ceníme snímky monitora, ktoré boli do pracovných listov priložené. Samotné meranie je rýchle, netrvalo viac ako niekoľko minút. Je dobré, že dáta možno ihneď preniesť do excelu a pracovať s nimi. V škole sme dáta zapisovali ručne a potom do počítača, čo je časovo veľmi zdĺhavé. Najviac sa nám páčili rôzne čidlá, pomocou ktorých môžeme meniť napätie, prúd alebo svetlo(to bolo super). Veľmi dobrý nápad je poslať namerané hodnoty do svojich ových schránok. Toto by bolo dobré zaviesť ku všetkým experimentom. Tieto tri experimenty sú vhodné len pre študentov vysokých škôl. Ak by boli vytvorené jednoduchšie experimenty, mohli by prostredníctvom internetu merať i študenti stredných škôl na seminároch z fyziky. Myslíme si, že odozva na stredných školách by bola veľká. Študenti radi skúšajú všetko nové, najmä to čo má súvislosť s počítačom. Vzdialený experiment, podľa našich skúseností, má viacej kladných ako záporných stránok. Výhody a nevýhody sme zhrnuli do niekoľkých bodov. Pozn.: praktické zkušenosti z provozu fyzikální laboratoře s videokonferencí očekáváme v letošním roce. 5. ZÁVĚR Výzva: chcete mít na škole vzdálené experimenty, chtějí vaši žáci provozovat vzdálená měření, řízení, resp. sledování kamerou prostřednictvím internetu? Pak potřebujete soupravu ISES (tu má v současné době cca 350 škol v ČR a SR) a softwarovou stavebnici ISES WEB Control (viz ). Pro 10 zájemců máme zdarma softwarovou stavebnici ISES WEB Control včetně manuálu, kde jsou popsané jednoduché aplikace.

11 Pokud navíc vymyslíte uplatnění videokonferenčního přenosu ve výuce, ale i v mimoškolní činnosti, je vám zdarma k dispozici i naše videokonferenční zařízení. Přejeme všem tvůrcům i uživatelům on-line laboratoří, aby měli co nejméně problémů s jejich tvorbou a údržbou. Tento příspěvek vznikl za podpory Nadace ČEZ (darovací smlouva č. 93/05). Literatura 1. Lustig, F., Lustigová, Z., Vlášek, P.: ISES - příručka k soupravě Školní experimentální systém, Učební pomůcky PC-IN/OUT, Praha,1992, 107 s. 2. Pácal, L., Lustig, F.: ISES - WIN, příručka k programu ISES-WIN, Mentar + Učební pomůcky PC-IN/OUT, Praha,1996, 206 s. 3. Lustig, F.: Interaktivní internetové studio ises, in sborník ICTE 2001, Rožnov pod Radhoštěm, Lustig, F., Dvořák, J.: ISES WEB Control", softwareová stavebnice pro vzdálené laboratoře se soupravou ISES. Výroba učebních pomůcek PC-IN/OUT, U Druhé Baterie 29, Praha 6, tel , Praha, Lustig, F.: The ISES WEB Control Software Kit for Simple Creation of Remote Experiments.In: sborník ICTE 2004, Rožnov pod Radhoštěm, 2004, s Lisalová, J., Lustig, F.: elearning a laboratoře on-line. In III. Národní konference Distanční vzdělávání v České republice Současnost a budoucnost Uplatnění distanční formy pro vzdělávání dospělých Sborník příspěvků Red.: Lisalová, J., Freibergová, Z., Brno , Vydaly: CSVŠ a NVF o.p.s. Praha 2004, s ISBN Doc.RNDr. František Lustig, CSc. Matematicko fyzikální fakulta, Universita Karlova v Praze, kabinet obecné výuky fyziky Adresa: Ke Karlovu 3, Praha 2

Školní fyzikální laboratoře současnosti a budoucnosti

Školní fyzikální laboratoře současnosti a budoucnosti Školní fyzikální laboratoře současnosti a budoucnosti František Lustig Matematicko fyzikální fakulta UK Praha, Katedra didaktiky fyziky, ČR 1. Úvod Příspěvek chce ukázat trendy ve školních laboratořích.

Více

Aplikace ICT pomůcek v přírodovědných předmětech Obecná část

Aplikace ICT pomůcek v přírodovědných předmětech Obecná část Název: Aplikace ICT pomůcek v přírodovědných předmětech Obecná část Autor: Mgr. Monika Halšková, RNDr. Libor Koníček, PhD. Vydání: 1. vydání, 2010 Počet stran: 79 Určeno pro projekt: Nové přístupy k využití

Více

Trendy ve vzdělávání 2011 A NOTACE

Trendy ve vzdělávání 2011 A NOTACE OLOMOUC 2011 KATEDRA TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UP V OLOMOUCI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ V OLOMOUCI ČESKÁ ASOCIACE DISTANČNÍHO UNIVERZITNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V BRNĚ OLOMOUC 2011

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita. v Brně

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita. v Brně Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Závěrečná práce Implementace ICT ve výuce chemie Brno, 2007 Mgr. Viktor Hájek 2 3 4 Poděkování Děkuji tímto vedoucímu

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Modelování fyzikálních jevů ve sportu Rigorózní práce Brno 010 Autor práce: Mgr. Jan Válek Bibliografický záznam VÁLEK, Jan. Modelování fyzikálních jevů ve sportu:

Více

Interaktivní tabule ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy. Interactive whiteboard in teaching physics on secondary level of primery school

Interaktivní tabule ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy. Interactive whiteboard in teaching physics on secondary level of primery school Interaktivní tabule ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy Interactive whiteboard in teaching physics on secondary level of primery school Diplomová práce Bc. Tomáš Drn Vedoucí diplomové práce: PaedDr.

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK OSTRAVA 2003 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem Recenzenti: Doc. PhDr. Martin

Více

3/2008 Media4u Magazine

3/2008 Media4u Magazine 3/2008 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly Magazine for Education * Квартальный журнал для образования Časopis je archivován Národní knihovnou České

Více

2. ZPŮSOBY REALIZACE VIDEOKONFERENCÍ

2. ZPŮSOBY REALIZACE VIDEOKONFERENCÍ Abstrakt MOŽNOSTI A TRENDY MULTIMEDIÁLNÍCH PŘENOSŮ A VIDEOKONFERENCÍ Mgr. Michal Sedláček, Ph.D. Vysoká škola logistiky v Přerově, katedra logistiky a technických disciplín e-mail: michal.sedlacek@vslg.cz

Více

Web-kamera pro monitorování reálných modelů. Lukáš Kamp

Web-kamera pro monitorování reálných modelů. Lukáš Kamp Web-kamera pro monitorování reálných modelů Lukáš Kamp Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Tato práce je zaměřena na monitorování řízení reálných modelů s využitím web-kamery. Řešení monitorování pomocí web-kamery

Více

Virtuální laboratoř. pro vývoj aplikací s mikroprocesory a FPGA

Virtuální laboratoř. pro vývoj aplikací s mikroprocesory a FPGA Virtuální laboratoř pro vývoj aplikací s mikroprocesory a FPGA Autorský kolektiv Michal Bližňák / Věra Budíková / Tomáš Dulík Ota Jirák / Jiří Kadlec / Zbyněk Křivka Nela Olšarová / Josef Trbušek / Zdeněk

Více

Metodika online výuky. Poradenství a metodická pomoc při zavádění online vzdělávání CZ.1.07/3.2.01/02.0016

Metodika online výuky. Poradenství a metodická pomoc při zavádění online vzdělávání CZ.1.07/3.2.01/02.0016 Metodika online výuky Poradenství a metodická pomoc při zavádění online vzdělávání CZ.1.07/3.2.01/02.0016 Obsah 1. Úvod... 4 2. Online vzdělávání ve virtuální učebně... 5 2.1. Základní formy online komunikace...

Více

Interaktivní tabule pro zpestření a zefektivnění výuky Gymnázium Broumov

Interaktivní tabule pro zpestření a zefektivnění výuky Gymnázium Broumov Interaktivní tabule pro zpestření a zefektivnění výuky Gymnázium Broumov TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST A STÁTNÍM

Více

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Publikaci pro vás připravila Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11,

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Katedra informatiky

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Katedra informatiky Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Bakalářská práce Optimalizace poskytování internetu v Mikroregionu Bystřicko Vedoucí práce: Ing. Ladislav Beránek, CSc.,

Více

VIRTUÁLNÍ A VZDÁLENÉ LABORATOŘE VIRTUAL AND REMOTE LABORATORIES

VIRTUÁLNÍ A VZDÁLENÉ LABORATOŘE VIRTUAL AND REMOTE LABORATORIES VIRTUÁLNÍ A VZDÁLENÉ LABORATOŘE VIRTUAL AND REMOTE LABORATORIES David Vaněček ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT E-mail: david.vanecek@muvs.cvut.cz 1. ÚVOD Studenti inženýrských obor se souběžně s

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍ TABULE PŘI VÝUCE MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Petr Novák Přírodovědná studia, obor

Více

Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol (sborník z konference)

Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol (sborník z konference) VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL 2012 Ludmila Půbalová a kol. Projektový management pro vedoucí pracovníky základních

Více

Cloudové služby v chodu organizace

Cloudové služby v chodu organizace Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Cloudové služby v chodu organizace Bakalářská práce Jan Fuxa Vedoucí práce: Ing. Jiří Jelínek, CSc. České Budějovice 2013 Bibliografické

Více

Media4u Magazine. 12. ročník 1/2015. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 12. ročník 1/2015. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha. 12. ročník 1/2015 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The

Více

Interaktivní prostředky informačních technologíí v edukačním procesu. Ing. Michaela Hrubá

Interaktivní prostředky informačních technologíí v edukačním procesu. Ing. Michaela Hrubá Interaktivní prostředky informačních technologíí v edukačním procesu Ing. Michaela Hrubá Diplomová práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky 4 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním

Více

ISBN 80-7080-613-3. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 11. 8. 2006. www.vscht.cz

ISBN 80-7080-613-3. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 11. 8. 2006. www.vscht.cz ISBN 80-7080-613-3 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 11. 8. 2006 www.vscht.cz 2 2 Obsah Program 20. letní školy 5 Servis VŠCHT Praha středním školám - hodina

Více

Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031

Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 DIDAKTIKA ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ VYUŽITÍ ICT Autor: Mgr. Ondřej Košek Obsah Úvodní slovo realizačního týmu CVLK... 4 Předmluva... 6 1. Dokumenty... 7 1.1 Textové

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Diplomant : Miroslav Matuška Vedoucí diplomové práce : Ing. Ivo Šmejkal (VC VŠE) TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE Internetový

Více

1/2007 Media4u Magazine

1/2007 Media4u Magazine 1/2007 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly Journal for Education * Квартальный журнал для образования Časopis je archivován Národní knihovnou České republiky

Více

Podpora ICT a moderních metod výuky základních a středních škol pomocí mobilních zařízení na platformě ios

Podpora ICT a moderních metod výuky základních a středních škol pomocí mobilních zařízení na platformě ios Podpora ICT a moderních metod výuky základních a středních škol pomocí mobilních zařízení na platformě ios ICT Support and Modern Methods of Education in Elementary and Secondary Schools Using ios Mobile

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIZERTAČNÍ PRÁCE. Jan Koupil Multimediální podpora fyzikálního vzdělávání

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIZERTAČNÍ PRÁCE. Jan Koupil Multimediální podpora fyzikálního vzdělávání Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIZERTAČNÍ PRÁCE Jan Koupil Multimediální podpora fyzikálního vzdělávání Katedra didaktiky fyziky Vedoucí dizertační práce: doc. RNDr. Leoš Dvořák,

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více