Školní fyzikální laboratoře současnosti a budoucnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní fyzikální laboratoře současnosti a budoucnosti"

Transkript

1 Školní fyzikální laboratoře současnosti a budoucnosti František Lustig Matematicko fyzikální fakulta UK Praha, Katedra didaktiky fyziky, ČR 1. Úvod Příspěvek chce ukázat trendy ve školních laboratořích. Měření s podporou počítačů jsou již samozřejmostí, využití internetu a WWW si v laboratořích právě nachází své uplatnění, vzdálené laboratoře jsou žhavou novinkou a využití skupinové videokonference je teprve záležitostí blízké budoucnosti. Na konkrétním vývoji školního experimentálního systému ISES - od soupravy přes sytém až po studio - bude ukázán vývoj laboratoří od doby, kdy tam vstoupil počítač. 2. Laboratoře s počítačem Počítače vstoupily do školních laboratoří v ČR a SR až s příchodem mikropočítačů např. IQ- 151 a PMD-85 cca v roce Nejdříve se jednalo o pouhá měření s počítačem, obdobná klasickým měřením s analogovými či digitálními přístroji - můžeme zmínit např. soupravu ISES s počítačem. Záhy se ukázalo, že naměřené výsledky počítač umí velice elegantně vyhodnotit. Zde bychom mohli zmínit např. typického zástupce - systém ISES - Inteligentní Školní Experimentální Systém. Jmenovaný měřící systém je v České republice nejrozšířenější. V současné době je na více než 450 školách. Systém tvoří nejen hardware (12 bit. ADDA převodník s 8 vstupy a 2 výstupy, sada cca 20 čidel pro fyziku, chemii a biologii), ale i software (Windows i DOS) a teachware zahrnující podrobný popis více než 150 experimentů a v současnosti i cca 20 laboratorních úloh. Obr.1.: Známé prostředí měřícího systému ISES Systém umožňuje snímání veličin, jejich zobrazení v grafickém, digitálním, časovém i XY módu, zpracování naměřených dat (aproximace, derivace, integrace aj.) a to jak off-line, tak i on-line (!), aj. Data lze dále zpracovávat jak v samotném programu ISES tak i v dalších standardních tabulkových procesorech (Excel, Quattro) resp. též v modelovacím systému Famulus [1]. Za zmínku stojí právě spolupráce se systémem Famulus. To byla doba, kde jsme nejenom měřili, ale i modelovali [2]. Ve školním prostředí jsme postupovali metodami obdobnými jako ve vědecké práci (formulace problému, příprava teoretických podkladů, vytvoření pracovní hypotézy a návrh jejího ověření, vlastní provedení experimentu, formulace výsledků experimentu, porovnání výsledků s vytvořenou hypotézou, pokus o zobecnění problematiky).

2 3. Laboratoře s internetem Internet v podobě ů a WWW nás již učinil doslova závislými. Co ale s internetem v laboratoři? První vlaštovky se objevují v podobě databází experimentů na internetu [3]. Stále je k dispozici na databáze experimentů i laboratorních úloh, které si lze prohlížečem "stáhnout" do svého počítače. Aktivovaný experiment máte náhle u sebe na počítači včetně měřícího prostředí ISESWIN a jste ve fázi, jako byste experiment právě naměřili. Opět ho lze zpracovat výše uvedenými metodami včetně fitování a modelování. S experimentem však lze stáhnout i celé doprovodné prostředí včetně rozsáhlých manuálů v podobě OLE objektů. Experiment sice nemůžete zpětně interaktivně nastavit a proměřit na vzdáleném počítači, ale pokud máte hardware ISES u svého počítače, můžete experiment opakovat, nově naměřit(!). Tato fáze je jakýsi přechod od virtuální laboratoře ke vzdálené laboratoři Laboratorní studio ises Cca v roce 2000 přicházíme s novými top možnosti ve školních fyzikálních laboratořích. Vzniká Laboratorní studio ises (internetové Školní Experimentální Studio), které propojuje zavedené měřící systémy ISES (Inteligentní Školní Experimentální Systém), Lab VIEW a LEGO s Internetem [4]. Čtenář nechť odliší starý známý systém ISES (Inteligentní Školní Experimentální Systém) a studio ises. Doprovodné prostředí experimentů již není součástí naměřených dat (OLE), ale je v podobě WWW stránek s bohatými hypertextovými a multimediálními možnostmi. Obr.2.: Laboratorní studio ises - "miniportál" pro vstup do světa laboratoří na platformě ISES, LabVIEW, LEGO a internetu Vzdálené laboratoře V roce 2000 zkoušíme opravdové, reálné vzdálené experimenty. Úplné začátky této internetové komunikace jsou s programem NetMeeting (případně podobnými programy umožňujícími sdílení). Využíváme "sdílení programu" ISESWIN (klasické sdílení programu, avšak v tomto případě nám sdílení umožňuje ovládat nejenom samotný program, ale i hardware ISES). Toto spojení se vzdáleným experimentem má kromě "měřícího kanálu" ještě k dispozici "videokanál", "audiokanál"a textový a grafický chat. Kvalita video a audiokanálu je velmi špatná, ale myšlenka s videokonferencí se vynoří ještě jednou!. V roce 2002 spouštíme první vzdálené experimenty na úrovni server - klient [5]. První pokusy se specializovaným klientem (uživatel musí mít speciální SW, který komunikuje se vzdáleným serverem) jsou nepohodlné. V zahraničí jsou na tomto principu provozovány vzdálené laboratoře založené na měřícím systému LabVIEW a jeho technologii Remote Panels.

3 Nám se ale výhodnější jeví ovládání serverového počítače prostřednictvím standardního prohlížeče (např. Internet Explorer, NetScape aj.), který má v prostředí Windows podporu jazyka Java, (který je automaticky k dispozici, resp. se z volně dostupných zdrojů doinstaluje). Tato cesta se nám zdá uživatelsky velmi přátelská, o čemž svědčí množství přístupů. Serverovou stranu tvoří počítač s měřícím systémem ISES, prostředí Windows, libovolný web server a naše serverové moduly ImageServer, MeasureServer, HTTPRelayServer. Na serverové straně jsou na vytvořených WWW stránkách použity applety, které umožňují vytvořit ovládací tlačítka a posuvníky pro ovládání výstupů, applety pro měření a digitální zobrazování vstupních veličin, applety pro grafické zobrazování vstupních veličin, applety přenos naměřených hodnot do klientského počítače, applety pro přenos obrazu z WEB kamery, atd. Tuto softwareovou stavebnice jsme nazvali "ISES WEB Control" [6] a sestává prozatím z 15 appletů, které mají mnoho vstupních parametrů a umožní velkou flexibilitu. Provozování vzdálených laboratoří se jeví jako složitá úloha. Zato tvorba WEB stránek se stala rutinní záležitostí. Softwareová stavebnice ISES WEB Control pro podporu vzdáleného měření a řízení umožní i začínajícím tvůrcům WEB stránek jednoduchým způsobem zapracovat do svých stránek prvky pro podporu vzdálených experimentů [7]. Ukázky vzdálených experimentů, využívajících stavebnice ISES WEB Control, jsou na 14.karlov.mff.cuni.cz - dnes již proslavené řízení vodní hladiny (cca přístupů). HW aparatury bylo sestaveno z komponent soupravy ISES. Uživatel mohl po internetu ovládat zapínání a vypínání vodního čerpadla, stav vody byl sledován WEB kamerou, voda mohla přetékat. Tuto úlohu jsme nechali jako multipřístupovou. Současně mohlo ovládat hladinu mnoho uživatelů, aktivní byl vždy poslední příkaz. Někdy se zde rozpoutal zajímavý souboj. Další úloha je již delší dobu vytvářena v rámci diplomové práce A.Řeháka z PedF UK Praha [8], (vedoucí dipl. práce F.Lustig). Pracovní verze je živě na na 20.karlov.mff.cuni.cz. Uživatel točí různou rychlostí tyčovým magnetem. V cívce se indukuje napětí, které není dokonale sinusové, velikost indukovaného napětí závisí na rychlosti rotujícího magnetu. Napětí se měří soupravou ISES. Obr.3.: Elektromagnetická indukce s rotujícím magnetem Úlohu je možno ovládat, úlohu lze sledovat WEB kamerou, v úloze je on-line vykreslován graf a nyní to nejzajímavější - v úloze lze spustit start a stop záznamu měření, dokonce několika měření. A tato měření lze přenést přes datový soubor, ale i přes schránku (clipboard) do vlastního počítače, např. rovnou do Excelu(!). Úloha je jednopřístupová, uživatel ji má k dispozici 5 minut, další uživatel čeká v řadě, resp. lze na požádání zvolit přístup pouze přes heslo. Prostředí úlohy viz obr. 3. Tato úloha se svou autentičností blíží pocitu, že opravdu

4 měříte vy a že to není simulace. Rovněž výstupy z úlohy máte možnost zpracovat ihned na svém počítači. To vše vytváří pocit smysluplné laboratorní úlohy. Na jsou další vzdálená sledování, kde můžete měřit teplotu, tlak aj. v Praze i s možností výběru dat a stažení dat. Úloha má pojetí "remote sensing", úloha nemá řízení experimentu, "pouze" se zde měří a měří a naměřená data se poskytují přistupujícímu klientovi. Jak si postavit svůj vlastní vzdálený experiment? Je to jednoduché. Stačí k tomu počítač, hardware ISES a software ISES WEB Control. Potřebujete počítač, na kterém běží lokálně hardware ISES (ADDA karta, panel ISES a čidla ISES). Počítač by měl umožnit provozování WWW serveru (v současné době jsou to typicky Win98 a volně dostupný web server PinkNet Web Server 2.0, ). Na tomto počítači umístíte do WWW prostoru HTML stránky se vzdáleným experimentem - tj. HTML text s applety stavebnice ISES WEB Control. Asi by nebylo jednoduché tyto applety vytvořit, a proto jsme připravili hotové applety, které se použijí technikou "vezmi a zkopíruj" do HTML stránky. Applety mají mnoho vstupních parametrů, takže i náročný uživatel si ho upraví k obrazu svému. Asi jednoduše pochopitelné budou applety - tlačítka pro výstup hodnoty (napětí), či pro vstup naměřené hodnoty, či applet posuvník - scrollbar. Pro zobrazování WEB kamery je k dispozici další připravený applet. Další applety slouží ke komunikaci se měřícím serverem, navazují spojení, zobrazují frontu uživatelů, umožňují záznam, výběr a grafický výstup experimentu, umí vygenerovat naměřená data aj. Ke stavebnici je samozřejmě manuál, který popisuje možnosti, které využijete až později. Na serverové straně kromě HTML stránek s applety umístíte a spustíte serverové aplikace, které zprostředkují komunikace s hardwarem. Na serveru běží kromě již zmíněného libovolného standardního WEB serveru, další důležité naše serverové aplikace jako ImageServer pro podporu WEB kamer, MeasureServer pro ovládání hardware např. pro náš ISES, HTTPRelayServer pro připojování uživatelů s omezenějšími přístupy (blokování nestandardních portů - nutné např. pro uživatele INDOŠ). Toť vše. A máte vzdálenou laboratoř a čekáte první klienty, kteří se připojují pomocí standardního prohlížeče např. Internet Explorer. Nyní už stačí "jenom" vymýšlet úlohy, které jsou "samoobslužné" a nevyžadují lidskou ruku. A věřte, vymyslet takové úlohy, není až tak jednoduché.. Klienty na svých stránkách upozorníte, že musí mít povolenu podporu jazyka Java - nastavuje se v možnostech prohlížeče. Starší Win98 toto mají implicitně povoleno, avšak nové Win 2000-XP vyžadují doinstalování podpory pro jazyk Java (např. na ). 4. Laboratoře s videokonferencí Quo vadis školní laboratoře?! V laboratořích máme počítače. Počítače jsou na internetu. Pokusy již nemusíme mít ani v naší laboratoři. Měříme kdykoliv a kdekoliv a cokoliv. Chybí nám něco? ANO, tak jako u e-learningu a u dalších distančních aktivit nám začíná chybět face to face komunikace! A proto přicházíme s novou vizí - s internetovou televizí! V tomto roce chceme do školních laboratoří se vzdálenými i lokálními experimenty zařadit skupinovou videokonferenci. Nikoliv videokonferenci typu NetMeeting, ale profesionální videokonferenci využívající protokoly H.323 a H.264 pro přenos zvuku v kvalitě "CD" a přenos obrazu, který se blíží "TV". Videokonference je provozována na internetové síti (resp. běží i na ISDN). Zařízení videokonference disponuje kvalitní kamerou, kterou je možné ovládat na obou stranách, mikrofon má všesměrovou charakteristiku a velice kvalitní přenos. Videokonference umožňuje nejenom přenos svého "vlastního" videa a audia, ale umí přenášet počítačové prezentace, externí videa a audia, umí sdílet programy,aj. Též je možné provozovat multipointní propojení několika účastníků videokonference. Videokonferenční přenos je nejkvalitnější pokud mají obě strany vlastní videokonferenční zařízení. To je velmi

5 nákladné, avšak lze využít i tzv. "streemování" přenosu na volně dostupný WWW server, a tím je umožněn videokonferenční přenos i běžným uživatelům internetu s pouhým prohlížečem typu Internet Explorer, NetScape aj. Více informací a zkušeností s provozem videokonferencí až příště. Naše videokonference má IP adresu Těšíme se videokonferenční spojení. 5. Závěr Vzdálená laboratoř s videokonferencí byla právě spuštěna! Cílem projektu "Distanční laboratorní multimediální studio" je provozovat laboratoř se vzdálenými non stop přístupnými experimenty. V této laboratoři však bude lektor, který může živě vstoupit do obsluhy experimentů, či jen tak do diskuse. Laboratorní studio chce tímto způsobem "distribuovat" po internetu laboratoře i s přednášejícími. Projekt je plánován tak, že jedno videokonferenční zařízení bude zapůjčováno zájemcům na školách všech typů. Zájemce vyškolíme ve vzdálených laboratořích i ve videokonferencích. Vše zdarma, odměnou nám bude spolupráce s vámi! Literatura [1] Dvořák, L., et all.: FAMULUS 3.5 (příručka uživatele), Praha, Comp.Equipment, Famulus Etc., 1992 [2] Lustig, F.: Informační technologie v novém pojetí školních experimentů, In. Konference DidInfo 2000, Bánská Bystrica marec 2000, [3] Lustig, F.: Interaktivní internetové studio ises, in sborník ICTE 2001, Rožnov pod Radhoštěm, [4] Lustig, F.: "Internetové laboratorní studio", in sborník POŠKOLE 2001, Praha, , [5] Lustig, F.: "Vzdálené reálné školní laboratoře na internetu", in sborník POŠKOLE 2002, Praha, 33-38, 2002 [6] Lustig, F., Dvořák, J.: "ISES WEB Control", softwareová stavebnice pro vzdálené laboratoře se soupravou ISES, Výroba učebních pomůcek PC-IN/OUT, U Druhé Baterie 29, Praha 6, tel , Praha, 2003 [7] Lustig, F.: The ISES WEB Control software kit for simple creation of remote experiments", in sborník ICTE 2004, Rožnov pod Radhoštěm, 24-30, [8] Řehák,A.: Diplomová práce -"Fyzikální experimenty ve vzdálené laboratoři", vedoucí F.Lustig, MFF.UK Praha, Autor RNDr. František Lustig, CSc, Univerzita Karlova v Praze Matematicko fyzikální fakulta, tel.: , Abstract This paper describes school laboratory based on computer, on Internet, on WWW and on Videoconferencing. Computer and internet aided systems ISES, LabVIEW and LEGO for remote laboratory. The software kit "ISES WEB Control" for simple creation of remote experiments, measurements and control.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita. v Brně

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita. v Brně Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Závěrečná práce Implementace ICT ve výuce chemie Brno, 2007 Mgr. Viktor Hájek 2 3 4 Poděkování Děkuji tímto vedoucímu

Více

Interaktivní tabule ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy. Interactive whiteboard in teaching physics on secondary level of primery school

Interaktivní tabule ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy. Interactive whiteboard in teaching physics on secondary level of primery school Interaktivní tabule ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy Interactive whiteboard in teaching physics on secondary level of primery school Diplomová práce Bc. Tomáš Drn Vedoucí diplomové práce: PaedDr.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍ TABULE PŘI VÝUCE MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Petr Novák Přírodovědná studia, obor

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty

Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty New laboratory tasks for the course Programmable automates Martin Sobolík Bakalářská práce 2007 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky,

Více

Trendy ve vzdělávání 2011 A NOTACE

Trendy ve vzdělávání 2011 A NOTACE OLOMOUC 2011 KATEDRA TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UP V OLOMOUCI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ V OLOMOUCI ČESKÁ ASOCIACE DISTANČNÍHO UNIVERZITNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V BRNĚ OLOMOUC 2011

Více

NASAZENÍ IP TELEFONIE VE FIRMĚ

NASAZENÍ IP TELEFONIE VE FIRMĚ NASAZENÍ IP TELEFONIE VE FIRMĚ NOVÁ VERZE OBLÍBENÉHO OS PRO SÍŤOVÉ PRVKY NOVINKY AKTUALITY Z PODNIKOVÉHO IT DVA SVOBODNÍ VOIP PŘES JABBER A SIP DARČEK PRE ZAMESTNANCOV VYUŽITÍ IPADU VE FIRMĚ VOIP V PRAXI

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

Metodika online výuky. Poradenství a metodická pomoc při zavádění online vzdělávání CZ.1.07/3.2.01/02.0016

Metodika online výuky. Poradenství a metodická pomoc při zavádění online vzdělávání CZ.1.07/3.2.01/02.0016 Metodika online výuky Poradenství a metodická pomoc při zavádění online vzdělávání CZ.1.07/3.2.01/02.0016 Obsah 1. Úvod... 4 2. Online vzdělávání ve virtuální učebně... 5 2.1. Základní formy online komunikace...

Více

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR Zdenka Kubištová, Zdeněk Pejsar Tvorba e-learningových kurzů v prostředí ProAuthor Ing. Zdenka Kubištová PaedDr. Zdeněk Pejsar,Ph.D. Tento projekt je

Více

Interaktivní prostředky informačních technologíí v edukačním procesu. Ing. Michaela Hrubá

Interaktivní prostředky informačních technologíí v edukačním procesu. Ing. Michaela Hrubá Interaktivní prostředky informačních technologíí v edukačním procesu Ing. Michaela Hrubá Diplomová práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky 4 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním

Více

Podnikatelský plán. Partneři projektu. Jindřich Fáborský

Podnikatelský plán. Partneři projektu. Jindřich Fáborský Podnikatelský plán Partneři projektu Jindřich Fáborský 18.4.2010 1 Obsah 2 Exekutivní souhrn... 4 3 Popis klíčových bodů projektu OnlineLektor.cz... 5 3.1 Základní myšlenky... 5 3.2 Pohled na vyvíjenou

Více

Adobe noviny. Adobe Acrobat 8. přemýšlejte o novém využití papíru. podzim 2006 číslo 2

Adobe noviny. Adobe Acrobat 8. přemýšlejte o novém využití papíru. podzim 2006 číslo 2 Adobe noviny podzim 2006 číslo 2 z obsahu Adobe Acrobat 8.0 Adobe Captivate 2.0 FileMaker Enfocus Wacom WoodWing Tipy & triky Adobe Acrobat 8 přemýšlejte o novém využití papíru ADOBE ACROBAT 8 PROFESSIONAL

Více

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Publikaci pro vás připravila Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11,

Více

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI...

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI... Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Obecný popis řešení OptimAccess... 4 1.2. Klíčové funkce modulů OptimAccess... 4 1.2.1. OptimAccess Standard... 4 1.2.2. OptimAccess Extension... 4 1.2.3. OptimAccess WorkSpy...

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy. PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy. PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium Obor: přírodopis technická a informační výchova INTERNET A WORLD WIDE

Více

Informační systém ve veřejné správě

Informační systém ve veřejné správě Informační systém ve veřejné správě texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 CO JE

Více

S počítačem nejen k maturitě

S počítačem nejen k maturitě S počítačem nejen k maturitě 2. díl Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Tematické rozdělení dílů knihy S počítačem nejen k maturitě Obsah prvního dílu

Více

univerzita palackého v olomouci

univerzita palackého v olomouci univerzita palackého v olomouci pedagogická fakulta, katedra matematiky Výukový software a jeho využití v hodinách matematiky na 2. stupni základních škol DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor: Bc. Josef CHMELAŘ Vedoucí

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc.

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc. MOODLE PRO PEDAGOGY Ing. Jiří Husa, CSc. Praha 2012 2 2 Seznam použitých symbolů 3 Průvodce studiem Cíl studia Shrnutí K zapamatování, důležité Kontrolní otázky Samostatný úkol na PC Informace na internetu

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor BP: Milan Klapač Vedoucí BP: Ing. David Hartman Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI Jaroslav Hejný Manuál byl vytvořen pro potřeby projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Operačního

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

Microsoft Visual Basic

Microsoft Visual Basic Michael Halvorson Microsoft Visual Basic Krok za krokem Computer Press Brno 2015 Microsoft Visual Basic Krok za krokem Michael Halvorson Překlad: Milan Daněk Obálka: Martin Sodomka Odpovědný redaktor:

Více

Cloudové služby v chodu organizace

Cloudové služby v chodu organizace Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Cloudové služby v chodu organizace Bakalářská práce Jan Fuxa Vedoucí práce: Ing. Jiří Jelínek, CSc. České Budějovice 2013 Bibliografické

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky. Diplomová práce. Vypracovala: Bc. Kateřina Hrubešová

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky. Diplomová práce. Vypracovala: Bc. Kateřina Hrubešová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Interaktivní tabule ve výuce anglického jazyka na druhém stupni základní školy Diplomová práce Vypracovala: Bc. Kateřina

Více

Školní interaktivní web

Školní interaktivní web Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání Školní interaktivní web Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Mgr. Otmar Němec Brno 2007 Zadání závěrečné práce

Více

1. Co nového přináší cloud. 2. Mýty a pravdy o cloudu. 4. Po dálnici za businessem. 5. Informace data znalosti. 7. Je snadné přejít a začít

1. Co nového přináší cloud. 2. Mýty a pravdy o cloudu. 4. Po dálnici za businessem. 5. Informace data znalosti. 7. Je snadné přejít a začít ...aneb jednoduché BEZPLATNÉ ON-LINE ŠKOLENÍ pro podnikatele, který chce snižovat náklady a zvyšovat kvalitu i spolehlivost. Na přelomu listopadu a prosince 2011 pořádala Asociace malých a středních podniků

Více