Datové formáty videa a jejich využití. Pavel Čejka, Michaela Koucká

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Datové formáty videa a jejich využití. Pavel Čejka, Michaela Koucká"

Transkript

1 Datové formáty videa a jejich využití Pavel Čejka, Michaela Koucká

2 Obsah > Úvod > Základní vlastnosti > Komprese > Kontejnery > Analogové video > Kodeky

3 Úvod Video: > technologie zaznamenávající a přehrávající sérii po sobě jdoucích snímků > 3 definovatelné vlastnosti- formát kontejneru, komprese videa a obrazu > uchovává se na paměťových médiích > generace > digitální a analogové Snímek > obrazy (frames) se dělí na klíčové (keyframe) nebo neklíčové ( deltaframe)

4 Základní vlastnosti > snímková frekvence > prokládání > datový tok > rozlišení > poměr stran > komprese

5 Základní vlastnosti > snímková frekvence > udává počet snímků za jednotku času, důležitá pro plynulost videa > dle normy používané v ČR 25 snímků za vteřinu > prokládání > způsob, kterým běžné televize vykreslují obraz (rozdělení na sudé a liché řádky) > problém s displeji, pouze CRT obrazovka správně zobrazuje jinak bez prokládání

6 Základní vlastnosti Prokládání - interlacing

7 Základní vlastnosti Porovnání interlaced x progressive scan

8 Základní vlastnosti > datový tok > rozlišení > počet dat, která se přenesou za jednotku času (kbps, Mbit/s) > určující prvek kvality ( ale záleží na kompresi, rozlišení a snímkové frekvenci) > konstantní vs variabilní > závisí na druhu videa > poměr stran > digitální v pixelech na výšku a šířku > analogové- dle řádků ( 576) > poměr stran vodorovné a svislé čáry ( 4:3 a 16:9)

9 Rozlišení

10 Komprese > zmenšení velikosti pro ukládání díky snížení objemu dat nebo datového toku při co nejnižší viditelné degradaci obrazu dělení I. - intraframe a interframe > v rámci snímku- komprese provedena na aktuálním snímku, vlastně obrázková komprese (Prores 422, 4444), větší velikost > DCT= diskrétní kosínová transformace (JPEG)- komprimovaní po blocích 8x8 pixelů, 6 bloků= makroblok)

11 Komprese > mezi snímky- zjišťování a ukládání rozdílů mezi snímky (MPEG-4, H.264) > GOP= group of pictures- začíná a končí itraframe snímky > P- snímky- předpověď pohybu objektů, B- snímky- rozdíl mezi intraframe a P-snímky > wavelet- komprimuje pomocí překrývání, menší degradace, náročnější

12 Klíčové a neklíčové snímky Komprese

13 Bezztrátová komprese > výsledekem je identický obraz ( omezené snížení dat, max. ¼ původní velikosti) > umožňuje zpětnou obnovu původních dat > nejpoužívanější : HuffYUV, Lagarith, FFV1, CorePNG nebo MSU Lossless, také Snow a MPEG- 4 AVC

14 Ztrátová komprese zmenšování objemu dat, kdy se některé méně důležité informace ztrácejí a již nejdou obnovit (nedokonalost lidských smyslů) MJPEG sekvence JPEG obrázků, každý samostatný záběr (zaručená kvalita a určená úroveň komprese- větší video ve výsledku), digitální a IP kamery, snadnost střihu H.263 zmodernizovanější verze H.261, původně navrženo pro videokonference díky regulovatelnému toku dat v závislosti na síti, snížená kvalita u pohybujících se objektů THEORA- součást projektu Ogg, používaný příznivci opensource a Linuxu, problém uživatelům způsobuje shodnost videa se stejnou koncovkou hudby ve formátu Ogg Vorbis VC-1/ WMV3 produkt společnosti Microsoft, možnost použití na BD a HDD DVD, ale není zdaleka tak rozšířený, i když pracuje na stejném principu jako MPEG-4 DV na vývoji se podílelo 10 firem, postupně další, pracuje na velmi podobném principu jako MJPEG, u DV formátu nelze nastavit kompresní poměr, je konstantní přibližně 1:10, datový tok je 25 Mbps, základní formát pro střih videa, podporují jej všechny video editory

15 Ztrátová komprese MPEG-1 od 1993 na CD, kódování pohyblivého obrazu a přidruženého zvuku, zachovává rozumnou kvalitu videa MPEG-2 od 1995 použití na DVD, vyšší přenosová rychlost od 1,5 Mbitu/s až do 15 Mbitů/s, používá se pro televizní vysílání ( 6Mbitů/s) MPEG-3 sloučen s MPEG 2, původně pro HDTV MPEG-4 od 1998, rozšíření původních MPEGů, kódování audiovizuálního obsahu s velmi nízkým bitratem, především na webu MPEG-7 pro popis dat s multimediálním obsahem (neříká, jak data kódovat), možnost vyhledání multimediálních dat dle klíče

16 Kontejnery umožňují ukládat video a zvuk do jednoho souboru (jednotlivé druhy dat v souboru jsou streamy), synchronizace neříká nic o vnitřní kompresi uložených dat, ta je určena kodekem pro přehrání kontejneru používáme příslušný splitter liší se podle schopnosti pojmout různá multimediální data FourCC kód 32 bitů - slouží k identifikaci audio a video stop - široce podporován

17 MKV soubor: Kontejnery

18 Kontejnery > AVI- Audio Video Interleave > nejrozšířenější kontejner pro video, od Microsoftu z roku 1992 (poněkud zastaralý) > původně bez komprese v rozlišení bodů při 15 snímcích/ s, max. 2 GB velikosti výsledného souboru padlo s FAT32 > postupné rozšiřování a modernizování (Xvid, Dix) > soubor se nedá přehrát pokud není úplný > není možné vkládat titulky ani kapitoly > kompatibilta přehrávání pod rúznými OS > přípony.avi

19 Kontejnery > MPEG PS- Program Stream > využívá video komprese MPEG-1 a MPEG-2, široce podporován > neobsahuje indexovou tabulku ( na rozdíl od AVI), synchronizován časově > využíván jako hlavní formát pro DVD ( díky bezchybnosti dat) > přípony.mpg,.vob,.evob > MPEG TS- Transport Stream > primárně určen pro digitální vysílání, ale i pro BD, využívá MPEG- 2 a MPEG-4 kompresi > nezaručena bezchybnost dat > Video lze přehrávat, aniž by byl stažen celý soubor > přípony.ts,.m2ts,.mts

20 Kontejnery MP4 součástí MPEG-4 standardu, postaven na kontejneru MOV od Apple různé video komprese využívá se v mobilních telefonech, fotoaparátech i kamerách přípona.mp4 MKV- Matroška nejnovější druh platformě otevřeného kontejneru, hlavně pro HD video popis vnitřní struktury je založen na popularitě jazyka XML, dělení na segmenty a sekce ( každá nese jiný druh dat), propracovaný zatím chybí podpora SW pro editaci přípona.mkv

21 Kontejnery ASF- Advanced Systems Format produkt firmy Microsoft, hlavně pro internetové vysílání pracuje s daty jako s objekty nevýhodou je uzavřenost, systémové rozhraní DirectShow přípony.asf,.wmv QuickTime konkurence od Apple z začátku 90. let pracuje s daty jako s atomy ( rozdělení na dále nedělitelné bloky dat) přípony.mov,.qt RealMedia pracuje s objekty ( internetové vysílání) procuje s proměnným tokem a v případě poškození či nedodání některého z objektů jej přeskočí a přehrává dál přípona.rm

22 Analogové vysílání

23 PAL >PAL = Phase Alternating Line >Počet řádků v obraze 625, 30 frames/sec, obrazová frekvence 50 Hz > střídání fáze - přepínání fáze jedné ze dvou barvonosných informací ve dvou po sobě jdoucích řádcích >Úplný signál rozdělen na jasovou složku a dva rozdílové signály barvy a jasu, určující sytost a tón barvy

24 NTSC >NTSC = National Television System Committee >První americká soustava pro přenos barevného televizního signálu >455 řádků, 30 frames/sec, frek. 60 Hz >Funguje na podobném principu jako PAL >Barvonosná frekvence vzdálena od signálu jasu méně, zkreslení signálu během přenosu zkreslení barevného tónu a sytosti barvy

25 SECAM > SECAM = Séquentiel couleur à mémoire > 625 řádků, 25 frames/sec, frek. 50 Hz > Informace o barvách se přenášejí postupně > Úplný signál je rozdělen na jasovou složku, dvě barevné informace a jeden rozdílový barvonosný signál, který určuje sytost a tón barvy > Další podstatné rozdíly oproti ostatním TV normám jsou v potřebné šířce přenosového kanálu, nosných kmitočtech, způsobu modulace atd.

26 Kodeky > kodér a dekodér >Slouží ke kódování nebo dekódování datového proudu >Především za účelem zmenšení objemu dat >Lze nakonfigurovat datový tok, kvalitu, rychlost komprese >Dělíme na ztrátové a bezztrátové

27 Kodeky Bezztrátové vhodné pro následné zpracování videa > Snížení velikosti nekomprimovaného videa bez znatelné degradace obrazu > nižší kompresní poměr (většinou 1:2) Ztrátové ideální pro finální kompresi > Snaha o co největší kompresi > Lidské oko není dokonalé a zkreslení obrazu v určité míře nepostřehne

28 HUFFYUV Bezztrátové kodeky >GPL licence >ke kompresi videa využívá Huffmanova kódování >výhodou je rychlá komprese i dekomprese, menší paměťové nároky a volné používání >nevýhoda: nízký kompresní poměr >od roku 2002 nevyvíjen >FFV1 oproti HUFFYUV vyšší kompresní poměr

29 LAGARITH Bezztrátové kodeky >GPL licence, nástupce kodeku HUFFYUV >oproti HUFFYUV lepší komprese, ale nižší rychlost >podpora paralelního (multivláknového) zpracování >podpora mnoha barevných modelů (RGB24, RGB32, RGBA, YUY2 a YV12) >nepoužívá predikci mezi jednotlivými snímky každý snímek je zakódován odděleně (tzv. klíčové snímky), což ulehčuje střih, spojování a posouvání ve videu

30 Bezztrátové kodeky LCL >Lossless codec library >dva freewarové kodeky - AVIzlib a AVImszh >pracují s barevnými modely RGB a YUV >AVIzlib umožňuje volbu kompresního algoritmu (komprese vs. rychlost) >AVImszh je určený ke kompresi digitální animace

31 Ztrátové kodeky DivX >používá standardní kompresi MPEG-4 ASP >kvalitní komprese filmů na výrazně menší velikost >velmi oblíben, díky čemuž je i podporován většinou DVD přehrávačů >aktuální verze dostupná zdarma obsahuje: DivX Player, DivX comunity codec, DivXweb player >placená navíc: DivX conventor a možnosti využití více vlastností ze základního balíku

32 Xvid > dříve XviD Ztrátové kodeky > používá standardní kompresi MPEG-4 ASP >navázal na OpenDivX >multiplatformní >široká konfigurovatelnost kodeku >soubory zakódované Xvid mohou být přehrány DivX >kodek podporuje libovolné rozlišení až do velikosti obrazu bodů

33 Ztrátové kodeky FFmpeg MPEG-4 >zahrnuje libavcodec -nejdůležitější knihovna pro kompresi videa >vyvíjen pro Linux, ale může být zkompilován i do jiných OS >MPEG-4 ASP kodek FFmpegu plně podporuje dekódování videa kódovaného všemi běžnými MPEG-4 kodeky jako je DivX nebo Xvid

34 Ztrátové kodeky Windows Media Video >kodeky WMV vyvinula firma Microsoft jako odpověď na úspěch formátů QuickTime a RealVideo >při kompresi udržuje datový tok (některé snímky může zahazovat, a nebo tok vyplňovat nadbytečnými informacemi) >aktuální verze umí pracovat s videem standardu VC-1 (alternativa k MPEG-4)

35 Streaming >Stream >Základní část multimediálního souboru (video, zvuk, titulky,...) >V jednom souboru může být více streamů stejného typu (např. vícejazyčné titulky) >Streaming >Technologie kontinuálního přenosu audiovizuálního materiálu mezi zdrojem a koncovým uživatelem

36 Streaming >Webcasting >Streamování prostřednictvím internetu >V reálném čase (internetové televize a rádia) >Video On Demand (YouTube) >Provozovatel musí mít k dispozici kromě obsahu také streamovací server, který zajišťuje komunikaci s cílovými počítači a plynulé vysílání dat

37 Převody mezi formáty videa > Časově a výpočetně náročný proces > Převádí se při potřebě snížení velikosti, nebo podpoře jiného formátu > Existuje řada programů > Format Factory > Freeware > 3gp, mpg, mkv, flv, swf, mp4, > avi, wmv, rmvb,vob,mov > Velmi široké spektrum možností nastavení

38 Děkujeme Vám za pozornost.

Natáčení a střih digitálního videa

Natáčení a střih digitálního videa Natáčení a střih digitálního videa (metodická příručka pro autory) Aleš Oujezdský Ostrava 2011 Název: Natáčení a střih digitálního videa Autor: Aleš Oujezdský Vydání: první, 2011 Počet stran: 88 Jazyková

Více

DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ A PŘENOS VIDEA

DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ A PŘENOS VIDEA Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Elektronické počítače DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ A PŘENOS VIDEA (Bakalářská práce) Jan Válek, DiS. Duben 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

TV vysílání přes Internet se zaměřením na on-line vysílání České televize

TV vysílání přes Internet se zaměřením na on-line vysílání České televize VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY KATEDRA SYSTÉMOVÉ ANALÝZY TV vysílání přes Internet se zaměřením na on-line vysílání České televize Bakalářská práce Autor: Radim Švehla

Více

Multimédia. Robert Šádek. Elektronická učebnice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic

Multimédia. Robert Šádek. Elektronická učebnice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic Multimédia Elektronická učebnice Robert Šádek Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Multimédia... 4 1.1 Co jsou multimédia... 4 1.2

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ AUDIO - VIDEO STREAM SERVERY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Lukáš Pánik Plzeň, 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně s použitím uvedené literatury

Více

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY. 11) Distribuce multimédií

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY. 11) Distribuce multimédií MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 11) Distribuce multimédií Petr Lobaz, 13. 5. 2014 HISTORICKÉ SOUVISLOSTI PŮVODNÍ DISTRIBUCE OZVUČENÉHO FILMU filmový pás + zvuk na externím nosiči (např. gramofonová

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta. Bakalářská práce. Uplatnění počítačových animací v elektronickém publikování

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta. Bakalářská práce. Uplatnění počítačových animací v elektronickém publikování ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Bakalářská práce Uplatnění počítačových animací v elektronickém publikování Vypracoval: Tomáš Ludvík Vedoucí bakalářské práce: Ing. Václav

Více

OBSAH:... 1. Grafické formáty... 4 1. RGB barevný model... 4 1.1. Historie RGB barevného modelu...4. 2. Alfa kanál... 5

OBSAH:... 1. Grafické formáty... 4 1. RGB barevný model... 4 1.1. Historie RGB barevného modelu...4. 2. Alfa kanál... 5 OBSAH: Bednář Vladislav Bambuch Grafické formáty Brodek u Přerova OBSAH:... 1 Grafické formáty... 4 1. RGB barevný model... 4 1.1. Historie RGB barevného modelu...4 2. Alfa kanál... 5 3. Bitmapové formáty

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Programování video serveru Zdeněk Špulák

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Programování video serveru Zdeněk Špulák UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Programování video serveru Zdeněk Špulák Bakalářská práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Katedra informačního inženýrství Diplomová práce Vytváření animací pro potřeby elektronického publikování Vypracoval: Bc. Tomáš Ludvík Vedoucí

Více

čtvrtek, 18. března 2010 Digitální zpracování zvuku a videa 1

čtvrtek, 18. března 2010 Digitální zpracování zvuku a videa 1 čtvrtek, 18. března 2010 Digitální zpracování zvuku a videa 1 Digitální audio a video jakákoliv zvuková nebo obrazová informace (s případným zvukovým doprovodem) zaznamenaná na libovolném datovém nosiči

Více

Digitální vysílání a příjem DVB-T

Digitální vysílání a příjem DVB-T Digitální vysílání a příjem DVB-T Digital transmission and reception of DVB-T Bc. Pavel Michl Diplomová práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013 4 ABSTRAKT Práce pojednává o principu

Více

4. VIDEO. 4.0.1 Pam ová náro nost. 4.0.2 Kompresní algoritmy a kodeky

4. VIDEO. 4.0.1 Pam ová náro nost. 4.0.2 Kompresní algoritmy a kodeky 4. VIDEO Na zaátku této kapitoly bych mla vysvtlit, co vlastn pojem video znamená. Video je sekvence obrázk jdoucích rychle za sebou. Je-li jejich frekvence vyšší než 16 Hz, není oko schopné je od sebe

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Rozšíření formátu MPEG pro stereoskopické video. Radim Šoustal

Rozšíření formátu MPEG pro stereoskopické video. Radim Šoustal České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická ČVUT FEL katedra počítačů Bakalářská práce Rozšíření formátu MPEG pro stereoskopické video Radim Šoustal Vedoucí práce: Ing. Berka Roman, Ph.D.

Více

Web-kamera pro monitorování reálných modelů. Lukáš Kamp

Web-kamera pro monitorování reálných modelů. Lukáš Kamp Web-kamera pro monitorování reálných modelů Lukáš Kamp Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Tato práce je zaměřena na monitorování řízení reálných modelů s využitím web-kamery. Řešení monitorování pomocí web-kamery

Více

Učební pomůcka pro cvičení předmětu "Multimédia" Pavel Navrátil, Aleš Kunčar

Učební pomůcka pro cvičení předmětu Multimédia Pavel Navrátil, Aleš Kunčar Učební pomůcka pro cvičení předmětu "Multimédia" Pavel Navrátil, Aleš Kunčar 2012 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2012 2 OBSAH 1 MULTIMÉDIA... 4 1.1 HISTORIE MULTIMÉDIÍ... 4 1.2 VYUŽITÍ MULTIMÉDIÍ...

Více

Jak na streamované video? Petr Holub, ÚVT MU a Cesnet

Jak na streamované video? Petr Holub, ÚVT MU a Cesnet Jak na streamované video? Petr Holub, ÚVT MU a Cesnet 1 Úvod V současné době charakterizované prostředím rychlých sítí se čím dál více prosazuje fenomén tzv. streamovaného videa a videokonferenčních aplikací.

Více

bsah CD CD: anglické, německé a francouzské slovníky Millennium ZDARMA! Výkonnější a levnější S jádrem Barton Vše o (ne)legálním kopírování DVD filmů

bsah CD CD: anglické, německé a francouzské slovníky Millennium ZDARMA! Výkonnější a levnější S jádrem Barton Vše o (ne)legálním kopírování DVD filmů CD: anglické, německé a francouzské slovníky Millennium ZDARMA! bsah CD Slovníky Millennium 6 Všeobecké a odborné slovníky: anglicko-český, česko-anglický, německo-český, česko-německý, francouzsko-český,

Více

SVĚT V HLEDÁČKU UMĚNÍ A PRAXE FILMAŘINY PRO ZAČÁTEČNÍKY. Petr Špetla

SVĚT V HLEDÁČKU UMĚNÍ A PRAXE FILMAŘINY PRO ZAČÁTEČNÍKY. Petr Špetla SVĚT V HLEDÁČKU UMĚNÍ A PRAXE FILMAŘINY PRO ZAČÁTEČNÍKY Petr Špetla Všechna práva vyhrazena 2014 Petr Špetla email: doppetrspetla@gmail.com mobil: (+420) 736 270 070 web: http://petrspetla.cz eshop: http://eshop.petrspetla.cz/

Více

Informatika a výpočetní technika pro střední školy

Informatika a výpočetní technika pro střední školy Pavel Roubal Informatika a výpočetní technika pro střední školy Teoretická učebnice Computer Press Brno 2012 Informatika a výpočetní technika pro střední školy Teoretická učebnice Pavel Roubal, www.eduit.cz

Více

1. Úvod do informatiky a výpočetní techniky...3 Oblast použití počítačů...3 První pohled na počítač...4 2. Informace, signál, informatika a výpočetní

1. Úvod do informatiky a výpočetní techniky...3 Oblast použití počítačů...3 První pohled na počítač...4 2. Informace, signál, informatika a výpočetní 1. Úvod do informatiky a výpočetní techniky...3 Oblast použití počítačů...3 První pohled na počítač...4 2. Informace, signál, informatika a výpočetní technika...4 Informace...4 Výpočetní technika...4 Jednotky

Více

1. Formáty grafických dat

1. Formáty grafických dat 1. Formáty grafických dat Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován problematice grafických formátů, kompresi grafických dat a odlišností u rastrových a vektorových souborů. Doba nutná k nastudování 2 hodiny

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Marie Šímová Identifikátory elektronických dokumentů Bakalářská práce 2010 .. Prohlášení

Více

I n f o r m a t i k a a v ý p o č e t n í t e c h n i k a. Počítačová grafika

I n f o r m a t i k a a v ý p o č e t n í t e c h n i k a. Počítačová grafika Počítačová grafika Technické prostředky počítačové grafiky Algoritmy používané v počítačové grafice Typické oblasti počítačové grafiky Rozdělení grafiky Vybrané grafické formáty Barvy na počítači Technické

Více

Úvod do informatiky a výpočetní techniky

Úvod do informatiky a výpočetní techniky Úvod do informatiky a výpočetní techniky Závěrečné shrnutí 1. Úvod Od konce 18. století se každých deset let zdvojnásobuje objem informací, které má lidstvo k dispozici. Je čím dál tím důležitější umět

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová. Učební materiál vznikl pro výuku žáků Gymnázia Šternberk v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem materiálu a všech jeho

Více

Vektorová grafika. Způsob ukládání obrazových informací. Vnímání. Výhody a nevýhody. obraz reprezentován pomocí geometrických objektů

Vektorová grafika. Způsob ukládání obrazových informací. Vnímání. Výhody a nevýhody. obraz reprezentován pomocí geometrických objektů VEKTOROVÉ FORMÁTY Vektorová grafika Způsob ukládání obrazových informací obraz reprezentován pomocí geometrických objektů body, přímky, křivky, polygony, text Vnímání lidské oko pracuje na principu bitmapové

Více

vzrušující design plný výkonu

vzrušující design plný výkonu Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 140 00 Praha 4 - Michle tel: + 420 800 726 786 e-mail: info@samsung.cz IČO: 27255751 DIČ: CZ27255751 vzrušující design plný výkonu Kompletní katalog

Více