SPISOVATELÉ JAKO ODPŮRCI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPISOVATELÉ JAKO ODPŮRCI"

Transkript

1 43 SPISOVATELÉ JAKO ODPŮRCI Jak hra rovněž naznačuje, rok 1968 vlastně začal v divadle. Intimní divadelní scéna nejskvělejšího pražského Divadla Na Zábradlí poskytla jeviště Konci karnevalu Josefa Topola, který načrtl absurditu úředníků zavádějících kolektivizaci v bouřlivé malé vísce, Zahradní slavnosti Václava Havla, která paroduje ústřední plánování a plánovače, a Králi Vávrovi Milana Uhdeho, který průhledně zpodobňuje tehdejšího stranického vůdce Antonína Novotného a jeho nápadnou podobnost s oslem. Nové či vylepšené literární časopisy (Literární noviny, Mladá fronta, Host do domu, Plamen a Kultúrny život) vedly trvalý boj s přidělenými cenzory, dařilo se jim tisknout špičkové práce a potichu, ale vytrvale uvolňovat smyčku cenzury. Toto soustavné testování hranic otevřelo v roce 1966 cestu k vydání dvou románů, které stylem i obsahem našly ohlas u čtenářské veřejnosti: Žertu Milana Kundery a Sekyry Ludvíka Vaculíka. Obě knihy líčily, jak jejich vypravěči chabě přestrojené verze

2 44 samotných autorů dospěli k poválečné podpoře komunismu a posléze k deziluzi z něj. Bylo zřejmé, že růst tohoto slovního průmyslu šel ruku v ruce s objevy a odhaleními, zavržením minulosti, s jejíž pravou podobou se v průběhu šedesátých let postupně seznamovala široká veřejnost. Připustit (byť ve formě fikce) svou někdejší politickou naivitu znamenalo pro spisovatele Milana Kunderu, který psával ódy na Stalina, mnohem víc než pouhé osobní prozření. Vypovídalo to o naléhavých problémech zavinění, podvodu, idealismu, iluzí a přenesení válečných hodnot do poválečného světa, které posloužily k nastolení nelidské míry fyzického a morálního násilí soud se Slánským byl extrémní příklad. Tyto literární výstupy vyřkly to, co komunistická strana ještě pořád nebyla ochotna říci nahlas. Jazyk reformně smýšlejících autorů se pomalu začal zbavovat oficiálního výraziva, jež uvolnilo cestu slovům, která znovu mohla dávat smysl. Jakmile se to stalo, používal se jazyk k ponoru do nedávné komunistické minulosti. Právě z těchto důvodů byl sjezd spisovatelů v roce 1967 připraven ke konfrontaci mezi rostoucím počtem zklamaných spisovatelů, kteří byli členy strany jako zmínění Milan Kundera a Ludvík Vaculík a literárními aparátníky prvního tajemníka Novotného, odpovědnými za to, aby spisovatele donutili vrátit se do řady. Na sjezdu, který se konal v červnu, se spisovatelé střídali na pódiu a ostře kritizovali Československou socialistickou republiku, kterou sami pomáhali budovat, či alespoň poskytovali cennou pomoc. Čtyřicetiletý autor Sekyry Vaculík přemítal o téměř dvaceti letech komunismu, která uplynula od února 1948, kdy se moci v Československu chopila komunistická strana: po válce to stejně jako tolik dalších mladých českých intelektuálů přivítal v rozčarování nad mnichovskou dohodou západní Evropy s Hitlerem a nad morální i fyzickou devastací, která provázela druhou světovou válku a holokaust. Nyní, o dvacet let později, Vaculík v projevu, jenž měl signalizovat začátek

3 ZELINÁŘ A JEHO TELEVIZE reformního hnutí, kritizoval vládní kruhy a prohlašoval, že navzdory jejich soustavnému tvrzení účel neospravedlňuje prostředky, protože v konečném bodě se není z čeho radovat. Prohlásil, že za dvacet let nebyla u nás vyřešena žádná lidská otázka od primárních potřeb [...] až po potřeby duševní [...]. A bojím se, že jsme se nepovznesli ani na dějišti světa, cítím, že jméno naší republiky ztratilo dobrý zvuk. 7 Obzvlášť pro Čechy, kteří vidí své místo zeměpisně i symbolicky v samém srdci Evropy, to byla vážná rána. Je však důležité si uvědomit, že Vaculík a jeho straničtí kolegové, kteří vystoupili na pódium během sjezdu spisovatelů, nepožadovali konec socialismu. V boji mezi komunistickými reformátory a komunisty zastávajícími tvrdou linii při kontrole ideologické budoucnosti země nešlo o přebrodění na druhý břeh řeky (to je vypůjčeno z Dietlovy hry): šlo o povahu té řeky, o samotný socialismus, který plynul mezi břehy. Byli pevně uvnitř socialistického tábora. Jenže stranický vůdce Antonín Novotný buď nechápal, že spisovatelé nechtějí konec socialismu, nebo měl pocit, že diskuse jakéhokoli druhu je prostě příliš buřičská. 8 A tak se ke sjezdu spisovatelů obrátil zády a místo toho demonstrativně navštívil absolventskou oslavu na pražské Vysoké škole stranické. A těsně předtím než odjel na dovolenou do Sovětského svazu, poslal dva spisovatele před soud Crazy komedie, ale buditelská

4 46 STUDENTSKÝ PROTEST Vzdoru intelektuálů na sjezdu spisovatelů částečně předcházel vzdor studentů, který se projevil zejména na slavnosti zvané majáles, každoroční jarní rozpustilé poctě romantickému českému básníkovi z devatenáctého století Karlu Hynku Máchovi. Tato obvyklá oslava jara a lásky byla zakázána po majálesovém průvodě v roce 1956, který se vinul ulicemi Prahy se skupinkou demonstrantů s roubíkem a zavázanýma očima, kteří představovali redaktory mládežnického deníku Mladá fronta. 10 S plnou silou se však vrátila v roce 1965, kdy byl králem majálesu zvolen americký beatnický básník Allen Ginsberg. 11 V roce 1966 nabyl majáles političtější podoby: studenti, učňové, úředníci a dělníci, většinou sedmnáctiletí až třiadvacetiletí, pochodovali městem a provolávali hesla jako My chceme svobodu, my chceme demokracii či Dobrý komunista mrtvý komunista. 12 A zase Antonín Novotný reagoval tím, že postavil dvanáct z těchto mladých demonstrantů před soud: všichni byli shledáni vinnými.

5 ZELINÁŘ A JEHO TELEVIZE Přetlačování a přetahování mezi nereformní vládou Novotného a intelektuály a studenty, kteří nacházeli stále další způsoby, jak kritizovat minulost i současnost zdola, osvětlovaly změny probíhající v samotném ovzduší běžného českého života. Americký novinář Tad Szulc popsal kulturní vibrace v Československu šedesátých let jako souznění se zvukem jazzu a big beatu a modrých džíns a vousů jakoby v odvetě za léta stalinistické monotónnosti a nudy. 13 Ve skutečnosti šlo v chování mládeže v šedesátých letech většinou víc o životní styl než o politiku, protože mládež poprvé začala bojovat za vlastní identitu generačně odlišnou od identity jejích rodičů. V tom byli jistě na stejné vlnové délce se svými západními vrstevníky. Také Paul Berman si všímá, že zatímco v roce 1968 převažovaly rozdíly mezi mladými lidmi z komunistického tábora a jejich západními vrstevníky, v něčem se vyskytlo, jak tehdy každý uznával, společné téma. Byl jím rozkol mezi mladými a starými. Májové oslavy a shromáždění, džínsy a vousy nebyly, aspoň zpočátku, politickým projevem, ale spíš vyjádřením zásadní nespokojenosti: příslušníci této generace, první, která vyrostla za komunismu, byli přesvědčeni, že na ni mají výsadní právo. Jeden devatenáctiletý Čech vysvětlil novináři Alanovi Levymu: V padesátých letech stalinisté naše rodiče odepsali, ale s námi počítali. To neměli. Celý život jsem žil v jednom režimu, tak mám právo ho kritizovat. 15 Tyto pocity potvrzovala nová vědecká oblast studium mládeže, které se vynořilo spolu s oficiálně vzkříšenou sociologií. Na Západě nový důraz na mládež upozornil, jak bezstarostný byl život této generace, který probíhal uprostřed vzkvétajícího poválečného kapitalismu, ve srovnání se životem jejích rodičů a prarodičů. Ve Francii, v Německu a leckde jinde tato prosperita mládež znepokojovala. Jak napsal jeden mladý spisovatel a politický aktivista: Po veteránech od Verdunu, z Mauthausenu a z Indočíny budeme my veteráni kina. 16 Na druhé straně se česká a slovenská 47 Crazy komedie, ale buditelská

6 48 mládež podobně jako její protějšky po celém sovětském bloku nijak zvlášť zhýčkaná necítila a podobné pocity provinění ji míjely. Navíc komunismus tlačil dělnickou třídu do popředí a dychtivě nabízel příležitosti ke vzdělání a kariérnímu postupu, jaké nikdy dřív nebyly, a mnoho československých mladých skutečně z dělnické třídy pocházelo. Už to nebyla dělnická třída, byli první generací střední třídy (i když tento termín se tehdy samozřejmě nepoužíval). Naopak Tony Judt píše, že v Paříži mladí demonstranti pocházeli převážně ze střední třídy a právě jejich vlastní rodiče, strýčkové a babičky na ně shlíželi z oken výstavných činžovních domů, jak se šikují v ulicích, aby vyzvali na souboj ozbrojenou moc francouzského státu. 17 V Praze se věci měly jinak: dramatik Václav Havel neměl prospěch z režimu, kterému se nyní vzepřel byl potomkem bohaté a vlivné české rodiny a za komunismu měl zatarasený přístup k tradičnímu univerzitnímu vzdělání. Československou mládež její frivolnost nijak netrápila, kdežto komunistickou stranu ano. Jak tvrdil v roce 1965 vnitřní vládní přehled, byla tato generace politicky znevýhodněna, protože neměla žádné zkušenosti z druhé světové války ani z následujícího třídního boje, které pro jejich rodiče fungovaly jako největší životní škola. 18 Zmíněné přehledy a rozhovory se studenty a mladými dělníky jim vytýkají fyzický blahobyt, spoustu volného času a nekonečné požadavky (které, jak se tam tvrdilo v bezděčném opakování klišé o třídách, byly mezi mladými dělníky materiální a mezi univerzitními studenty kulturní). Tyto generační požadavky se však začínaly rozšiřovat i na požadavky politické; vládní zpráva potvrzuje, že mládež nebojácně kritizovala nedostatky socialistické společnosti s pocitem, že na to má právo. Přestože se na tomto generačním nesouhlasu podíleli i mladí dělníci, pražské jaro, které pak začalo, nebyla dělnická revolta. Ta měla přijít později, po sovětské invazi urážce, jež elektrizovala dělníky k akci, organizování

7 ZELINÁŘ A JEHO TELEVIZE a vznášení reálných požadavků, i když marnému. Ale během pražského jara, zdůrazňuje Gerd-Rainer Horn, dělníci váhali před konfrontací s režimem, který poprvé po dvaceti letech dovolil odborům existovat. 19 Mnohým dělníkům také byli podezřelí lidé, kteří stáli za tímto novým tlakem na změnu a reformu intelektuálové, studenti a inteligence, jimž pražské jaro skutečně patřilo. Československo bylo státem dělníků, což znamenalo, že strana podporovala nejednoznačný postoj k pronásledování bílých límečků. Jednou z věcí, na které si studenti v roce 1968 stěžovali, bylo, že jsou bráni jako nepracující, protože studují ; od univerzitních studentů se očekávalo, že to budou kompenzovat během studií zvýšenou politickou aktivitou, a po ukončení pokud možno co nejnižším platem. 20 Dělnická třída měla prospěch z toho, co strana nabízela, a nadále setrvávala v centru poválečné politické identity země. Naopak pražské jaro bylo téměř úplně odkázáno na nejistou půdu slov a idejí oblíbené nástroje těch, kdo byli státu podezřelí, i když se ztotožňovali se stranou a jejími institucemi. Na podzim 1967, několik měsíců po sjezdu spisovatelů, se běžný studentský život proměnil v klíčovou událost, která odstartovala lavinu valící se k pražskému jaru. Třicátého prvního října zhaslo v noci světlo na strahovských kolejích, které stály hned vedle Pražského hradu, nedaleko Strahovského kláštera. Na kolejích vypadl elektrický proud už několikrát a toto nepohodlí obvykle vedlo k tomu, že studenti nadávali na špatný přívod elektřiny, vyhazovali z oken hořící papíry a pak se sešli v malých skupinách na nádvoří a vydali se do pražských hospod a nočních klubů. Tentokrát se však studenti sešli venku a dali se do křiku: Všichni ven! Podle jednoho z nich se všichni vydali k Pražskému hradu a pak dál, Nerudovou ulicí dolů na Malostranské náměstí, přičemž provolávali: Chceme světlo! Rychle je obklíčila policejní auta, a když se obrátili, aby šli zase nahoru na Hrad, najela policie auty nad ně i pod ně a tlačila je do úzkých uliček. Rozhodující chvíle nadešla, když policisté 49 Crazy komedie, ale buditelská

8 50 studenty pronásledovali do prostoru kolejí, který studenti pokládali za bezpečný, a napadali je obušky a slzným plynem. 21 Intelektuálové, zastrašení úderem, který proti nim zosnoval Novotný po sjezdu spisovatelů, teď však vystoupili na straně studentů a začala rozhodná vzpoura, kvůli které musel Novotný po skončení roku odejít, a na jeho místo přišel nový, neznámý mladý Slovák Alexander Dubček.

9 51 TELEVIZE JAKO POLITICKÁ SCÉNA V roce 1968 byla už televize na Západě dominantním médiem. Ve Spojených státech změnily strašlivé scény z vietnamské války veřejné mínění a živé záběry z demokratického národního konventu v roce 1968 udělaly z demonstrace historickou událost. Ve Francii, jak píše Judt, byl květen 1968 revoluce rozvíjející se v přítomném okamžiku [...]. Její vůdcové byli báječně telegeničtí; byli to atraktivní a výřeční muži, kteří kráčeli v čele francouzské mládeže po historických bulvárech levého břehu Paříže. 22 Avšak o zemích za železnou oponou se často soudí, že tam hrála televize podstatně menší roli pokud vůbec nějakou. Například redaktoři pozoruhodného souboru esejů o roce 1968 píší, že ve většině východní Evropy a ve třetím světě hrála média výrazně jinou roli než na Západě. Zatímco příslušníci západních společností mohli doslova pozorovat, jak se rozvíjejí události na celém světě, v komunistických společnostech a ve společnostech třetího světa zprávy většinou

10 52 obstarával občas velmi cenzurovaný rozhlas a novinové zprávy nebo neformální sítě. 23 Je to sice částečně pravda, ale tento dohad přehlíží odlišný typ historického rozvoje, který možná dokázal vidět jen místní divák. Odhalení a doznání, která začala v literárním světě, se totiž předtím, než naplnila ulice a nakonec pronikla do nejvyšších pater strany, dostala na komunistickou obrazovku. V červnu 1963 se novým ředitelem československé státní televize stal Jiří Pelikán. Byl oddaný socialista, jenže jako tehdy tolik jiných také člověk, který hodlal prosazovat reformu. Řídil program tak, aby stále více odrážel požadavky vznášené inteligencí, aby společnost byla schopna konstruktivní kritiky a individuálních rozhodnutí. Právě díky Pelikánovi byla Československá televize v popředí politických a společenských změn v roce Prostor pro shromažďování lidí, kteří chtěli posunout stávající hranice možností, však televize poskytovala už před jeho příchodem. Například na sklonku roku 1962 vyrábělo brněnské televizní studio diskusní pořad (což byla tehdy novinka) Budu do toho mluvit!, zaměřený na mladé lidi, pro které byla diskusní témata obzvlášť zajímavá. Mluvilo se sice o vztazích mezi studenty a učiteli či o přijímání na vysoké školy, což se nemuselo zdát nijak zvlášť provokativní, ale atmosféra pořadu naznačovala něco nového a pokrokového: Ve studiu byly desítky náhodně vybraných účastníků, na pódiu a občas přímo mezi nimi byl moderátor pořadu Josef Křivánek s mikrofonem v ruce. Tisk okamžitě příznivě zareagoval: Večerní program provokoval k myšlení, odhalil nezvyklé televizní možnosti. 24 Pelikán stavěl právě na myšlence takových inovativních pořadů, jako bylo Budu do toho mluvit! V rozhovoru, který vyšel v únoru 1967, se dožadoval větší svobody a prohlásil: Doposud to bylo tak, že každé slovo pronesené v televizi se bralo jako oficiální názor, a to našim televizním novinářům svazovalo ruce. [...] Televize potřebuje v první řadě a především vytvořit prostor pro osobní přístup a pro

11 ZELINÁŘ A JEHO TELEVIZE právo dělat chyby [...] pro jednotlivce, kteří budou schopni formulovat vlastní názory. [...] Jsem přesvědčen, že takové lidi máme, ale potřebují příležitost, aby se projevili. 25 Stejně jako spisovatelé a studenti nedostala Československá televize takovou příležitost vždycky a často byla pokárána, že překročila to, co pokládal první tajemník Novotný, který se stále bál poststalinistické reformy, za přijatelnou míru kritiky. Například po odvysílání otevřeně polemického televizního pořadu o státní ekonomice Tváří v tvář zmizel z obrazovky jeho moderátor Jan Drda; a když si novinářka Otka Bednářová vybrala za téma televizní reportáže severočeské trampské hnutí, vyšla v českém komunistickém deníku Rudé právo výtka pořadu i trampskému hnutí v podobě rozsáhlého dopisu s titulkem Příklady chování, které naší mládeži neprospívá. 26 Novotný však nemohl s měnícím se ovzduším bojovat do nekonečna. Když pozval do Prahy sovětského generálního tajemníka Leonida Brežněva, ten pronesl slavnou větu, podle níž se má konflikt vyřešit potichu a interně: Eto vaše dělo ( To je vaše věc ). 27 Po tomto prohlášení ať už to tak bylo míněno, nebo ne Novotného legitimita vyprchala. V lednu 1968 bylo vedení strany předáno Alexandru Dubčekovi, což byl nepříliš známý politik, na poměry v přestárlém stranickém vedení mladý, a politické špičky ho pokládaly za povolného kompromisního kandidáta. 28 Dubček nastínil ovzduší, jaké mělo v následujícím roce převládnout, když na stranickém plénu při konečném zúčtování Novotného pokáral: Ne, soudruhu Novotný, vítáme názory druhých. 29 Člověk by předpokládal, že taková výměna vůdce komunistické strany zaručí bedlivou pozornost, avšak aspoň ze začátku vnímala většina Čechů a Slováků změnu ve vedení jako pouhý byrokratický tah, nijak moc je nezaujal, a tak vstoupili do nového roku s pokrčením ramen. Novou éru měla oznámit média. Třebaže ještě převládaly rozhlasové vlny, televizní obrazovka byla schopna vést k cíli. 53 Crazy komedie, ale buditelská

SAMETOVÁ REVOLUCE V ZAHRANIČNÍM KONTEXTU

SAMETOVÁ REVOLUCE V ZAHRANIČNÍM KONTEXTU Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce SAMETOVÁ REVOLUCE V ZAHRANIČNÍM KONTEXTU Markéta Malá Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra filozofie

Více

SAMETOVÁ REVOLUCE: POHLED ZE STRAKOVKY

SAMETOVÁ REVOLUCE: POHLED ZE STRAKOVKY Kateřina Konečná Jiří Maštálka SAMETOVÁ REVOLUCE: POHLED ZE STRAKOVKY Ilustrace Michael Marčák OBSAH Úvod - Kateřina Konečná......................... 3 Úvod - Jiří Maštálka.............................

Více

Nepřizpůsobiví. studie a články. Studenti, máničky a další pohledem československých mocenských orgánů LADISLAV KUDRNA

Nepřizpůsobiví. studie a články. Studenti, máničky a další pohledem československých mocenských orgánů LADISLAV KUDRNA Nepřizpůsobiví Studenti, máničky a další pohledem československých mocenských orgánů LADISLAV KUDRNA Chtěl bych rozbít mistrovi hlavu židlí a pak se jít pořádně vožrat. Potom bych chtěl vlasy až na prdel

Více

ZŠ, SŠ. Příběhy bezpráví filmy o československých dějinách Jeden svět na školách Projekt společnosti Člověk v tísni

ZŠ, SŠ. Příběhy bezpráví filmy o československých dějinách Jeden svět na školách Projekt společnosti Člověk v tísni T 544 ČSN 50 6210 Kčs 1,10 Příběhy bezpráví filmy o československých dějinách Jeden svět na školách Projekt společnosti Člověk v tísni ZŠ, SŠ Krkonošské papírny, n. p., závod 01 Hostiné JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH

Více

Socialismus je podle marxismu-leninismu první fáze komunistické společnosti, která vznikne, když socialistická revoluce porazí kapitalismus.

Socialismus je podle marxismu-leninismu první fáze komunistické společnosti, která vznikne, když socialistická revoluce porazí kapitalismus. Co je to komunismus? Komunismus (z latinského communis = společný ) je politický směr, který prosazuje společné vlastnictví a odmítá (třídní) rozdíly mezi lidmi. Tímto slovem se také označuje stav společnosti,

Více

Politické okolnosti 17. 11. 1989

Politické okolnosti 17. 11. 1989 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Politické okolnosti 17. 11. 1989 BAKALÁŘSKÁ

Více

Československá emigrace v roce 1968 v soudobém domácím tisku

Československá emigrace v roce 1968 v soudobém domácím tisku UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA BOHEMISTIKY Československá emigrace v roce 1968 v soudobém domácím tisku BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Jana Kopečková Vedoucí práce: Mgr. Vladimír

Více

Občanská společnost a její význam v období Pražského jara

Občanská společnost a její význam v období Pražského jara studie a články Občanská společnost a její význam v období Pražského jara TOMÁŠ VILÍMEK Letošní rok se stal rokem připomenutí si celé řady význačných událostí československých dějin. Tak je tomu i v případě

Více

LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ

LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta Katedra české literatury LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ I SPOLEČENSKÝ FENOMÉN Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: Mgr. David Kroča, Ph.D.

Více

Obsah. Editorial. K výročí listopadu 1989 Úvodní slovo ministra zahraničních věcí České republiky Jana Kohouta str. 4 5

Obsah. Editorial. K výročí listopadu 1989 Úvodní slovo ministra zahraničních věcí České republiky Jana Kohouta str. 4 5 Obsah Editorial Václav Havel(*5. 10. 1936) spisovatel a dramatik, jeden z prvních mluvčích Charty 77, vůdčí osobnost politických změn v listopadu 1989. Poslední prezident Československa a první prezident

Více

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Bakalářská práce 2010 Oldřich Hanton Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav hospodářských a sociálních dějin Bakalářská práce Oldřich Hanton

Více

FENOMÉN Transformace. Šesté číslo sešitu 5 / 2014

FENOMÉN Transformace. Šesté číslo sešitu 5 / 2014 FENOMÉN Transformace Šesté číslo sešitu 5 / 2014 1 Stanislav Komárek.... 3... biolog, vysokoškolský pedagog Jiří Padevět...... 18... ředitel nakladatelství Academia Helena Kanyar Beckerová... 41... novinářka

Více

FENOMÉN Transformace. Devatenácté číslo sešitu 18 / 2014

FENOMÉN Transformace. Devatenácté číslo sešitu 18 / 2014 FENOMÉN Transformace Devatenácté číslo sešitu 18 / 2014 1 Václav Hořejší...... 3... vědecký pracovník AV ČR Karel Janeček...... 26... matematik, podnikatel Jiří Schwarz... 40... ekonom, člen NERV Marek

Více

Kino Jiskra a jeho mladý underground

Kino Jiskra a jeho mladý underground Kino Jiskra a jeho mladý underground Středoškolská dějepisná soutěž EUSTORY Pamětní místa na komunistický režim Adresa: Srbínská 8, Praha 10, 100 00 Škola: Gymnázium Voděradská, Praha 10 Ročník: sexta

Více

MOŽNOSTI STUDENTSKÉHO ŽIVOTA

MOŽNOSTI STUDENTSKÉHO ŽIVOTA MOŽNOSTI STUDENTSKÉHO ŽIVOTA tranzitdisplay 18/12/2009 31/1/2010 POSSIBILITIES OF A STUDENT LIFE tranzitdisplay 18/12/2009 31/1/2010 Výstavu Možnosti studentského života připravila u příležitosti 70. výročí

Více

recenze a anotace 134 2010/03 paměť a dějiny

recenze a anotace 134 2010/03 paměť a dějiny Eva ŠTOLBOVÁ Sametová historie Vega-L, Praha 2009, 152 s. Memoárová kniha Evy Štolbové (nar. 1935) neobsahuje pramenné odkazy, má pouhých 147 stran textu, vyšla v neznámém nakladatelství a nezískala žádnou

Více

Obsah O fotografce... 3 Úvod... 5 Anna Surmač.... 16 Elvíra Jumaeva... 30 Irina Kuzmina... 34 Jana Litvinova... 34 Malgorzata Olczak.... 42 Maryna Hordiyenko... 43 Natalia Kolva...51 Sarima K... 52 Sihoko

Více

Tajné dějiny jezuitů

Tajné dějiny jezuitů TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ SVAZEK 7 Tajné dějiny jezuitů Jiří NOVOTNÝ František POLÁK SVAZEK 7 JEZUITÉ PO PÁDU ŽELEZNÉ OPONY Působení jezuitského řádu v období od antikomunistické revoluce až po události roku

Více

Daniel Povolný VOJENSKÉ ŘEŠENÍ I. INVAZE ARMÁD VARŠAVSKÉ SMLOUVY

Daniel Povolný VOJENSKÉ ŘEŠENÍ I. INVAZE ARMÁD VARŠAVSKÉ SMLOUVY Daniel Povolný VOJENSKÉ ŘEŠENÍ I. INVAZE ARMÁD VARŠAVSKÉ SMLOUVY Vojenský historický ústav Praha Daniel Povolný VOJENSKÉ ŘEŠENÍ I. INVAZE ARMÁD VARŠAVSKÉ SMLOUVY Praha 2008 Vojenské řešení pražského jara

Více

Lidský řetěz proti radaru.

Lidský řetěz proti radaru. ZÁŘÍ 2008 Válka PROTI VÁLCE A GLOBÁLNÍMU KAPITALISMU ÈÍSLO 25 V ÈÍSLE: Podzim proti radaru na Kavkaze Svět hladu str. 3 str. 6-7 str. 12-16 Demokracie podle české vlády: Česká děla na Kavkaze Americký

Více

Solidarita. Volby řekly "NE" radaru. Je třeba to dotáhnout do konce

Solidarita. Volby řekly NE radaru. Je třeba to dotáhnout do konce LISTOPAD 2008 Malý PROTI VÁLCE A GLOBÁLNÍMU KAPITALISMU ÈÍSLO 27 V ÈÍSLE: Volební shon odborářský zázrak str. 3 str. 4-5 Volby řekly "NE" radaru Dva a půl roku už trvá boj proti americké základně v ČR.

Více

securitas imperii Josef Mlejnek Solidarita jako sociální a politické hnutí pokus o kvadraturu kruhu? STUDIE Historické a duchovní kořeny Solidarity

securitas imperii Josef Mlejnek Solidarita jako sociální a politické hnutí pokus o kvadraturu kruhu? STUDIE Historické a duchovní kořeny Solidarity Josef Mlejnek securitas imperii Solidarita jako sociální a politické hnutí pokus o kvadraturu kruhu? Koncem srpna 1980 došlo k uzavření tzv. Gdaňských dohod, kdy byl polský komunistický režim stávkujícími

Více

Nesnáze s vydáním publikace Na západní frontě a následná reakce vojáků ze Západu

Nesnáze s vydáním publikace Na západní frontě a následná reakce vojáků ze Západu studie a články Příběh jedné knihy Nesnáze s vydáním publikace Na západní frontě a následná reakce vojáků ze Západu LADISLAV KUDRNA Ke schválení byl předložen rukopis Tomana Broda a Eduarda Čejky Na západní

Více

Metodický list pro pedagogy

Metodický list pro pedagogy Metodický list pro pedagogy Jak pracovat s filmem Ucho UCHO Československo, 1970, 100 min Režie: Karel Kachyňa Scénář/námět: Jan Procházka, Karel Kachyňa Hudba: Svatopluk Havelka Hrají: Jiřina Bohdalová,

Více

Obsah. dopisy 3. archiv. poezie. z domova. kultura. glosy 83. fotografie. svět v pohybu. Alois Musil a Josef Šusta Dopisy úcty a respektu...

Obsah. dopisy 3. archiv. poezie. z domova. kultura. glosy 83. fotografie. svět v pohybu. Alois Musil a Josef Šusta Dopisy úcty a respektu... Obsah dopisy 3 poezie Josef Mlejnek Breve a jiné básně...5 z domova Lubomír Boháč Jan Masaryk a podceněné vyšetřování...7 Jiří Němec Zákon o nájemném je urgentní!...10 František Nerad Kam s bohatými nájemci...11

Více

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY INDOLOGICKÝ ÚSTAV DIPLOMOVÁ PRÁCE ROMSKÉ POLITICKÉ HNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1989-1992

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY INDOLOGICKÝ ÚSTAV DIPLOMOVÁ PRÁCE ROMSKÉ POLITICKÉ HNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1989-1992 FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY INDOLOGICKÝ ÚSTAV DIPLOMOVÁ PRÁCE ROMSKÉ POLITICKÉ HNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1989-1992 Autor: Jakub Krčík Vedoucí práce: Doc. Milena Hübschmannová, CSc. Praha

Více

Solidarita. Stačí poslední rána

Solidarita. Stačí poslední rána ČERVEN 2008 Solidarita Vznik PROTI VÁLCE A GLOBÁLNÍMU KAPITALISMU ÈÍSLO 23 V ÈÍSLE: Boj proti radaru s. 3-5 Izraele str. 7 Revoluční rok '68 str. 14-16 Podpořte generální stávku 24.6.! Senát UK proti Julínkovi

Více

FENOMÉN Transformace. Dvanácté číslo sešitu 11 / 2014

FENOMÉN Transformace. Dvanácté číslo sešitu 11 / 2014 FENOMÉN Transformace Dvanácté číslo sešitu 11 / 2014 1 Karel Hynek...... 3... psychiatr, vysokoškolský pedagog Jan Lamser...... 18... bankéř působící v ČSOB Michal Mejstřík... 36... spoluzakladatel Institutu

Více

VČERA NÁM LHALI ZÍTRA NÁS OKRADOU... DVOJÍ METR VLÁDY: Nízké daně pro bohaté, škrty a zdražování pro chudé

VČERA NÁM LHALI ZÍTRA NÁS OKRADOU... DVOJÍ METR VLÁDY: Nízké daně pro bohaté, škrty a zdražování pro chudé ČASOPIS NOVÉ ANTIKAPITALISTICKÉ LEVICE číslo 5 LÉTO 2010 NOVÁ LEVICE VČERA NÁM LHALI ZÍTRA NÁS OKRADOU... DVOJÍ METR VLÁDY: Nízké daně pro bohaté, škrty a zdražování pro chudé AKTUÁLNĚ 2 Připravme se na

Více

Státní bezpečnost. Politická policie, bez níž by se normalizační režim zhroutil. Prokop Tomek

Státní bezpečnost. Politická policie, bez níž by se normalizační režim zhroutil. Prokop Tomek informační text Politická policie, bez níž by se normalizační režim zhroutil Prokop Tomek (StB) byla jedním z pilířů normalizace. V době pražského jara ovládl její příslušníky strach z důsledků pootevřené

Více