SPISOVATELÉ JAKO ODPŮRCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPISOVATELÉ JAKO ODPŮRCI"

Transkript

1 43 SPISOVATELÉ JAKO ODPŮRCI Jak hra rovněž naznačuje, rok 1968 vlastně začal v divadle. Intimní divadelní scéna nejskvělejšího pražského Divadla Na Zábradlí poskytla jeviště Konci karnevalu Josefa Topola, který načrtl absurditu úředníků zavádějících kolektivizaci v bouřlivé malé vísce, Zahradní slavnosti Václava Havla, která paroduje ústřední plánování a plánovače, a Králi Vávrovi Milana Uhdeho, který průhledně zpodobňuje tehdejšího stranického vůdce Antonína Novotného a jeho nápadnou podobnost s oslem. Nové či vylepšené literární časopisy (Literární noviny, Mladá fronta, Host do domu, Plamen a Kultúrny život) vedly trvalý boj s přidělenými cenzory, dařilo se jim tisknout špičkové práce a potichu, ale vytrvale uvolňovat smyčku cenzury. Toto soustavné testování hranic otevřelo v roce 1966 cestu k vydání dvou románů, které stylem i obsahem našly ohlas u čtenářské veřejnosti: Žertu Milana Kundery a Sekyry Ludvíka Vaculíka. Obě knihy líčily, jak jejich vypravěči chabě přestrojené verze

2 44 samotných autorů dospěli k poválečné podpoře komunismu a posléze k deziluzi z něj. Bylo zřejmé, že růst tohoto slovního průmyslu šel ruku v ruce s objevy a odhaleními, zavržením minulosti, s jejíž pravou podobou se v průběhu šedesátých let postupně seznamovala široká veřejnost. Připustit (byť ve formě fikce) svou někdejší politickou naivitu znamenalo pro spisovatele Milana Kunderu, který psával ódy na Stalina, mnohem víc než pouhé osobní prozření. Vypovídalo to o naléhavých problémech zavinění, podvodu, idealismu, iluzí a přenesení válečných hodnot do poválečného světa, které posloužily k nastolení nelidské míry fyzického a morálního násilí soud se Slánským byl extrémní příklad. Tyto literární výstupy vyřkly to, co komunistická strana ještě pořád nebyla ochotna říci nahlas. Jazyk reformně smýšlejících autorů se pomalu začal zbavovat oficiálního výraziva, jež uvolnilo cestu slovům, která znovu mohla dávat smysl. Jakmile se to stalo, používal se jazyk k ponoru do nedávné komunistické minulosti. Právě z těchto důvodů byl sjezd spisovatelů v roce 1967 připraven ke konfrontaci mezi rostoucím počtem zklamaných spisovatelů, kteří byli členy strany jako zmínění Milan Kundera a Ludvík Vaculík a literárními aparátníky prvního tajemníka Novotného, odpovědnými za to, aby spisovatele donutili vrátit se do řady. Na sjezdu, který se konal v červnu, se spisovatelé střídali na pódiu a ostře kritizovali Československou socialistickou republiku, kterou sami pomáhali budovat, či alespoň poskytovali cennou pomoc. Čtyřicetiletý autor Sekyry Vaculík přemítal o téměř dvaceti letech komunismu, která uplynula od února 1948, kdy se moci v Československu chopila komunistická strana: po válce to stejně jako tolik dalších mladých českých intelektuálů přivítal v rozčarování nad mnichovskou dohodou západní Evropy s Hitlerem a nad morální i fyzickou devastací, která provázela druhou světovou válku a holokaust. Nyní, o dvacet let později, Vaculík v projevu, jenž měl signalizovat začátek

3 ZELINÁŘ A JEHO TELEVIZE reformního hnutí, kritizoval vládní kruhy a prohlašoval, že navzdory jejich soustavnému tvrzení účel neospravedlňuje prostředky, protože v konečném bodě se není z čeho radovat. Prohlásil, že za dvacet let nebyla u nás vyřešena žádná lidská otázka od primárních potřeb [...] až po potřeby duševní [...]. A bojím se, že jsme se nepovznesli ani na dějišti světa, cítím, že jméno naší republiky ztratilo dobrý zvuk. 7 Obzvlášť pro Čechy, kteří vidí své místo zeměpisně i symbolicky v samém srdci Evropy, to byla vážná rána. Je však důležité si uvědomit, že Vaculík a jeho straničtí kolegové, kteří vystoupili na pódium během sjezdu spisovatelů, nepožadovali konec socialismu. V boji mezi komunistickými reformátory a komunisty zastávajícími tvrdou linii při kontrole ideologické budoucnosti země nešlo o přebrodění na druhý břeh řeky (to je vypůjčeno z Dietlovy hry): šlo o povahu té řeky, o samotný socialismus, který plynul mezi břehy. Byli pevně uvnitř socialistického tábora. Jenže stranický vůdce Antonín Novotný buď nechápal, že spisovatelé nechtějí konec socialismu, nebo měl pocit, že diskuse jakéhokoli druhu je prostě příliš buřičská. 8 A tak se ke sjezdu spisovatelů obrátil zády a místo toho demonstrativně navštívil absolventskou oslavu na pražské Vysoké škole stranické. A těsně předtím než odjel na dovolenou do Sovětského svazu, poslal dva spisovatele před soud Crazy komedie, ale buditelská

4 46 STUDENTSKÝ PROTEST Vzdoru intelektuálů na sjezdu spisovatelů částečně předcházel vzdor studentů, který se projevil zejména na slavnosti zvané majáles, každoroční jarní rozpustilé poctě romantickému českému básníkovi z devatenáctého století Karlu Hynku Máchovi. Tato obvyklá oslava jara a lásky byla zakázána po majálesovém průvodě v roce 1956, který se vinul ulicemi Prahy se skupinkou demonstrantů s roubíkem a zavázanýma očima, kteří představovali redaktory mládežnického deníku Mladá fronta. 10 S plnou silou se však vrátila v roce 1965, kdy byl králem majálesu zvolen americký beatnický básník Allen Ginsberg. 11 V roce 1966 nabyl majáles političtější podoby: studenti, učňové, úředníci a dělníci, většinou sedmnáctiletí až třiadvacetiletí, pochodovali městem a provolávali hesla jako My chceme svobodu, my chceme demokracii či Dobrý komunista mrtvý komunista. 12 A zase Antonín Novotný reagoval tím, že postavil dvanáct z těchto mladých demonstrantů před soud: všichni byli shledáni vinnými.

5 ZELINÁŘ A JEHO TELEVIZE Přetlačování a přetahování mezi nereformní vládou Novotného a intelektuály a studenty, kteří nacházeli stále další způsoby, jak kritizovat minulost i současnost zdola, osvětlovaly změny probíhající v samotném ovzduší běžného českého života. Americký novinář Tad Szulc popsal kulturní vibrace v Československu šedesátých let jako souznění se zvukem jazzu a big beatu a modrých džíns a vousů jakoby v odvetě za léta stalinistické monotónnosti a nudy. 13 Ve skutečnosti šlo v chování mládeže v šedesátých letech většinou víc o životní styl než o politiku, protože mládež poprvé začala bojovat za vlastní identitu generačně odlišnou od identity jejích rodičů. V tom byli jistě na stejné vlnové délce se svými západními vrstevníky. Také Paul Berman si všímá, že zatímco v roce 1968 převažovaly rozdíly mezi mladými lidmi z komunistického tábora a jejich západními vrstevníky, v něčem se vyskytlo, jak tehdy každý uznával, společné téma. Byl jím rozkol mezi mladými a starými. Májové oslavy a shromáždění, džínsy a vousy nebyly, aspoň zpočátku, politickým projevem, ale spíš vyjádřením zásadní nespokojenosti: příslušníci této generace, první, která vyrostla za komunismu, byli přesvědčeni, že na ni mají výsadní právo. Jeden devatenáctiletý Čech vysvětlil novináři Alanovi Levymu: V padesátých letech stalinisté naše rodiče odepsali, ale s námi počítali. To neměli. Celý život jsem žil v jednom režimu, tak mám právo ho kritizovat. 15 Tyto pocity potvrzovala nová vědecká oblast studium mládeže, které se vynořilo spolu s oficiálně vzkříšenou sociologií. Na Západě nový důraz na mládež upozornil, jak bezstarostný byl život této generace, který probíhal uprostřed vzkvétajícího poválečného kapitalismu, ve srovnání se životem jejích rodičů a prarodičů. Ve Francii, v Německu a leckde jinde tato prosperita mládež znepokojovala. Jak napsal jeden mladý spisovatel a politický aktivista: Po veteránech od Verdunu, z Mauthausenu a z Indočíny budeme my veteráni kina. 16 Na druhé straně se česká a slovenská 47 Crazy komedie, ale buditelská

6 48 mládež podobně jako její protějšky po celém sovětském bloku nijak zvlášť zhýčkaná necítila a podobné pocity provinění ji míjely. Navíc komunismus tlačil dělnickou třídu do popředí a dychtivě nabízel příležitosti ke vzdělání a kariérnímu postupu, jaké nikdy dřív nebyly, a mnoho československých mladých skutečně z dělnické třídy pocházelo. Už to nebyla dělnická třída, byli první generací střední třídy (i když tento termín se tehdy samozřejmě nepoužíval). Naopak Tony Judt píše, že v Paříži mladí demonstranti pocházeli převážně ze střední třídy a právě jejich vlastní rodiče, strýčkové a babičky na ně shlíželi z oken výstavných činžovních domů, jak se šikují v ulicích, aby vyzvali na souboj ozbrojenou moc francouzského státu. 17 V Praze se věci měly jinak: dramatik Václav Havel neměl prospěch z režimu, kterému se nyní vzepřel byl potomkem bohaté a vlivné české rodiny a za komunismu měl zatarasený přístup k tradičnímu univerzitnímu vzdělání. Československou mládež její frivolnost nijak netrápila, kdežto komunistickou stranu ano. Jak tvrdil v roce 1965 vnitřní vládní přehled, byla tato generace politicky znevýhodněna, protože neměla žádné zkušenosti z druhé světové války ani z následujícího třídního boje, které pro jejich rodiče fungovaly jako největší životní škola. 18 Zmíněné přehledy a rozhovory se studenty a mladými dělníky jim vytýkají fyzický blahobyt, spoustu volného času a nekonečné požadavky (které, jak se tam tvrdilo v bezděčném opakování klišé o třídách, byly mezi mladými dělníky materiální a mezi univerzitními studenty kulturní). Tyto generační požadavky se však začínaly rozšiřovat i na požadavky politické; vládní zpráva potvrzuje, že mládež nebojácně kritizovala nedostatky socialistické společnosti s pocitem, že na to má právo. Přestože se na tomto generačním nesouhlasu podíleli i mladí dělníci, pražské jaro, které pak začalo, nebyla dělnická revolta. Ta měla přijít později, po sovětské invazi urážce, jež elektrizovala dělníky k akci, organizování

7 ZELINÁŘ A JEHO TELEVIZE a vznášení reálných požadavků, i když marnému. Ale během pražského jara, zdůrazňuje Gerd-Rainer Horn, dělníci váhali před konfrontací s režimem, který poprvé po dvaceti letech dovolil odborům existovat. 19 Mnohým dělníkům také byli podezřelí lidé, kteří stáli za tímto novým tlakem na změnu a reformu intelektuálové, studenti a inteligence, jimž pražské jaro skutečně patřilo. Československo bylo státem dělníků, což znamenalo, že strana podporovala nejednoznačný postoj k pronásledování bílých límečků. Jednou z věcí, na které si studenti v roce 1968 stěžovali, bylo, že jsou bráni jako nepracující, protože studují ; od univerzitních studentů se očekávalo, že to budou kompenzovat během studií zvýšenou politickou aktivitou, a po ukončení pokud možno co nejnižším platem. 20 Dělnická třída měla prospěch z toho, co strana nabízela, a nadále setrvávala v centru poválečné politické identity země. Naopak pražské jaro bylo téměř úplně odkázáno na nejistou půdu slov a idejí oblíbené nástroje těch, kdo byli státu podezřelí, i když se ztotožňovali se stranou a jejími institucemi. Na podzim 1967, několik měsíců po sjezdu spisovatelů, se běžný studentský život proměnil v klíčovou událost, která odstartovala lavinu valící se k pražskému jaru. Třicátého prvního října zhaslo v noci světlo na strahovských kolejích, které stály hned vedle Pražského hradu, nedaleko Strahovského kláštera. Na kolejích vypadl elektrický proud už několikrát a toto nepohodlí obvykle vedlo k tomu, že studenti nadávali na špatný přívod elektřiny, vyhazovali z oken hořící papíry a pak se sešli v malých skupinách na nádvoří a vydali se do pražských hospod a nočních klubů. Tentokrát se však studenti sešli venku a dali se do křiku: Všichni ven! Podle jednoho z nich se všichni vydali k Pražskému hradu a pak dál, Nerudovou ulicí dolů na Malostranské náměstí, přičemž provolávali: Chceme světlo! Rychle je obklíčila policejní auta, a když se obrátili, aby šli zase nahoru na Hrad, najela policie auty nad ně i pod ně a tlačila je do úzkých uliček. Rozhodující chvíle nadešla, když policisté 49 Crazy komedie, ale buditelská

8 50 studenty pronásledovali do prostoru kolejí, který studenti pokládali za bezpečný, a napadali je obušky a slzným plynem. 21 Intelektuálové, zastrašení úderem, který proti nim zosnoval Novotný po sjezdu spisovatelů, teď však vystoupili na straně studentů a začala rozhodná vzpoura, kvůli které musel Novotný po skončení roku odejít, a na jeho místo přišel nový, neznámý mladý Slovák Alexander Dubček.

9 51 TELEVIZE JAKO POLITICKÁ SCÉNA V roce 1968 byla už televize na Západě dominantním médiem. Ve Spojených státech změnily strašlivé scény z vietnamské války veřejné mínění a živé záběry z demokratického národního konventu v roce 1968 udělaly z demonstrace historickou událost. Ve Francii, jak píše Judt, byl květen 1968 revoluce rozvíjející se v přítomném okamžiku [...]. Její vůdcové byli báječně telegeničtí; byli to atraktivní a výřeční muži, kteří kráčeli v čele francouzské mládeže po historických bulvárech levého břehu Paříže. 22 Avšak o zemích za železnou oponou se často soudí, že tam hrála televize podstatně menší roli pokud vůbec nějakou. Například redaktoři pozoruhodného souboru esejů o roce 1968 píší, že ve většině východní Evropy a ve třetím světě hrála média výrazně jinou roli než na Západě. Zatímco příslušníci západních společností mohli doslova pozorovat, jak se rozvíjejí události na celém světě, v komunistických společnostech a ve společnostech třetího světa zprávy většinou

10 52 obstarával občas velmi cenzurovaný rozhlas a novinové zprávy nebo neformální sítě. 23 Je to sice částečně pravda, ale tento dohad přehlíží odlišný typ historického rozvoje, který možná dokázal vidět jen místní divák. Odhalení a doznání, která začala v literárním světě, se totiž předtím, než naplnila ulice a nakonec pronikla do nejvyšších pater strany, dostala na komunistickou obrazovku. V červnu 1963 se novým ředitelem československé státní televize stal Jiří Pelikán. Byl oddaný socialista, jenže jako tehdy tolik jiných také člověk, který hodlal prosazovat reformu. Řídil program tak, aby stále více odrážel požadavky vznášené inteligencí, aby společnost byla schopna konstruktivní kritiky a individuálních rozhodnutí. Právě díky Pelikánovi byla Československá televize v popředí politických a společenských změn v roce Prostor pro shromažďování lidí, kteří chtěli posunout stávající hranice možností, však televize poskytovala už před jeho příchodem. Například na sklonku roku 1962 vyrábělo brněnské televizní studio diskusní pořad (což byla tehdy novinka) Budu do toho mluvit!, zaměřený na mladé lidi, pro které byla diskusní témata obzvlášť zajímavá. Mluvilo se sice o vztazích mezi studenty a učiteli či o přijímání na vysoké školy, což se nemuselo zdát nijak zvlášť provokativní, ale atmosféra pořadu naznačovala něco nového a pokrokového: Ve studiu byly desítky náhodně vybraných účastníků, na pódiu a občas přímo mezi nimi byl moderátor pořadu Josef Křivánek s mikrofonem v ruce. Tisk okamžitě příznivě zareagoval: Večerní program provokoval k myšlení, odhalil nezvyklé televizní možnosti. 24 Pelikán stavěl právě na myšlence takových inovativních pořadů, jako bylo Budu do toho mluvit! V rozhovoru, který vyšel v únoru 1967, se dožadoval větší svobody a prohlásil: Doposud to bylo tak, že každé slovo pronesené v televizi se bralo jako oficiální názor, a to našim televizním novinářům svazovalo ruce. [...] Televize potřebuje v první řadě a především vytvořit prostor pro osobní přístup a pro

11 ZELINÁŘ A JEHO TELEVIZE právo dělat chyby [...] pro jednotlivce, kteří budou schopni formulovat vlastní názory. [...] Jsem přesvědčen, že takové lidi máme, ale potřebují příležitost, aby se projevili. 25 Stejně jako spisovatelé a studenti nedostala Československá televize takovou příležitost vždycky a často byla pokárána, že překročila to, co pokládal první tajemník Novotný, který se stále bál poststalinistické reformy, za přijatelnou míru kritiky. Například po odvysílání otevřeně polemického televizního pořadu o státní ekonomice Tváří v tvář zmizel z obrazovky jeho moderátor Jan Drda; a když si novinářka Otka Bednářová vybrala za téma televizní reportáže severočeské trampské hnutí, vyšla v českém komunistickém deníku Rudé právo výtka pořadu i trampskému hnutí v podobě rozsáhlého dopisu s titulkem Příklady chování, které naší mládeži neprospívá. 26 Novotný však nemohl s měnícím se ovzduším bojovat do nekonečna. Když pozval do Prahy sovětského generálního tajemníka Leonida Brežněva, ten pronesl slavnou větu, podle níž se má konflikt vyřešit potichu a interně: Eto vaše dělo ( To je vaše věc ). 27 Po tomto prohlášení ať už to tak bylo míněno, nebo ne Novotného legitimita vyprchala. V lednu 1968 bylo vedení strany předáno Alexandru Dubčekovi, což byl nepříliš známý politik, na poměry v přestárlém stranickém vedení mladý, a politické špičky ho pokládaly za povolného kompromisního kandidáta. 28 Dubček nastínil ovzduší, jaké mělo v následujícím roce převládnout, když na stranickém plénu při konečném zúčtování Novotného pokáral: Ne, soudruhu Novotný, vítáme názory druhých. 29 Člověk by předpokládal, že taková výměna vůdce komunistické strany zaručí bedlivou pozornost, avšak aspoň ze začátku vnímala většina Čechů a Slováků změnu ve vedení jako pouhý byrokratický tah, nijak moc je nezaujal, a tak vstoupili do nového roku s pokrčením ramen. Novou éru měla oznámit média. Třebaže ještě převládaly rozhlasové vlny, televizní obrazovka byla schopna vést k cíli. 53 Crazy komedie, ale buditelská

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata + SOCIÁLNÍ HNUTÍ + Sociální hnutí 2 Skupiny lidí nejčastěji neformálně sdružené, které mají společný cíl, jenž chtějí prosadit Systematická kolektivní snaha o žádoucí změnu Decentralizovaná organizační

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

OBSAH. Předmluva Václava Havla... 7 Úvod... 9 Předmluva k českému vydání... 11

OBSAH. Předmluva Václava Havla... 7 Úvod... 9 Předmluva k českému vydání... 11 OBSAH Předmluva Václava Havla....................... 7 Úvod................................. 9 Předmluva k českému vydání..................... 11 Síla mnoha.............................. 13 Promyšlená

Více

Divadlo mezi dvěma světovými válkami Voskovec a Werich (V +W) Osvobozené divadlo

Divadlo mezi dvěma světovými válkami Voskovec a Werich (V +W) Osvobozené divadlo Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 10.03.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_22_CJL_L Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Pražské jaro 1968 v Československu

Pražské jaro 1968 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

http://www.adam.cz/img/201201282001_soutez-normalni-normalizace-clovek-v-tisni.jpg NORMALIZACE

http://www.adam.cz/img/201201282001_soutez-normalni-normalizace-clovek-v-tisni.jpg NORMALIZACE http://www.adam.cz/img/201201282001_soutez-normalni-normalizace-clovek-v-tisni.jpg NORMALIZACE POJEM NÁVRAT KSČ K DIKTATUŘE SOVĚTSKÉHO TYPU NE NOVÝ SYSTÉM, POUZE ZNOVUPOUŽITÍ NÁSTROJŮ 50. LET POČÍNAJÍCÍ

Více

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_53 Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: 3., popř. 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

I L U M I N A C E Ročník 13, 2001, č. 1 (41) Edice a materiály. Sovětský pohled na československou novou vlnu. (Úvod k edici)

I L U M I N A C E Ročník 13, 2001, č. 1 (41) Edice a materiály. Sovětský pohled na československou novou vlnu. (Úvod k edici) Ročník 13, 2001, č. 1 (41) Edice a materiály Sovětský pohled na československou novou vlnu (Úvod k edici) Ruské archivy byly, jsou a nějakou dobu ještě určitě budou pro většinu badatelů nedostupné. Nejde

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Ústí nad Labem. Pondělí 20. 11.

Ústí nad Labem. Pondělí 20. 11. Ústí nad Labem Po 17. Listopadu se začaly šířit zprávy o brutálním zákroku proti studentské demonstraci na Národní třídě. Mezi účastníky bylo několik desítek ústeckých studentů. V Ústí probíhal revoluční

Více

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky pořádá: hlavní partner: partneři: Novinářská práce má důležitý význam pro fungování a rozvoj demokratické společnosti. Nadace Open Society Fund Praha

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991,

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, Systém ASPI - stav k 17.5.2007 do částky 42/2007 Sb. a 20/2007 Sb.m.s. Obsah a text 451/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, kterým se

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2 EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE Obr. 1 Obr. 2 Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň...

... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň... ... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň... Právo má právo má právo má právo má právo na všechno kopnout do holeně do ledvin srazit pěstí na ulici zavřít kohokoliv jen tak ze zvůle držet

Více

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Studená

Více

Francouzský jazyk. Septima

Francouzský jazyk. Septima Francouzský jazyk Povinná výuka dalšího cizího jazyka je pojata jako šestiletý cyklus - začíná v tercii a pokračuje až do maturitního ročníku. Studenti PORGu mohou z 2. cizího jazyka maturovat, a to buď

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

SMRT JANA PALACHA OČIMA NOVIN TEHDY A DNES

SMRT JANA PALACHA OČIMA NOVIN TEHDY A DNES aktivita SMRT JANA PALACHA OČIMA NOVIN TEHDY A DNES ANOTACE: Aktivita žákům odhaluje manipulativní roli tištěných médií v období normalizace. Žáci jsou schopni porovnat texty referující o stejné události

Více

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA Senát Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA NÁRODNÍ MUZEUM 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SENÁTU Nikdo u nás, s výjimkou otrlých komunistů, jistě nepochybuje o tom, že vpád sovětských vojsk

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC Autoři Iva Černá Tereza Černá Veronika Nevřivá Michaela Obrovská Jan Procházka Alžběta Rádsetoulalová Tereza Smékalová Natálie Tejkalová Pedagogické vedení PhDr. Jana Henzlová Spolubojovníci ve válce proti

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 21 16.3.2012 9.A Atentát na Heydricha Atentát na

Více

17. listopad Den boje za svobodu a demokracii

17. listopad Den boje za svobodu a demokracii VY_32_INOVACE_05_ STÁTNÍ SVÁTKY_35 Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400 Anotace Digitální

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Český jazyk a literatura Pavla

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku

výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku VY_32_INOVACE_CJM4_4660_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

bojová vozidla ozbrojena, by určitě znamenaly masakr strašných rozměrů. Zaplať Bůh, že se tak nestalo. Dále se pamatuji se na plačtivý projev

bojová vozidla ozbrojena, by určitě znamenaly masakr strašných rozměrů. Zaplať Bůh, že se tak nestalo. Dále se pamatuji se na plačtivý projev Napřed krátké zamyšlení nad rokem i srpnem 1968. V pátek 21. srpna 2009 uplynulo již 41 let od invaze armád pěti států Varšavské smlouvy do tehdejší Československé socialistické republiky. Každoročně se

Více

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Komunismus Situace v Rusku po 1. světové válce: - pokles výroby, málo potravin, neúroda, hladomor, rolnická povstání a stávky - 1921 zaveden NEP (nová

Více

JOSEF PALIVEC (1886 1975)

JOSEF PALIVEC (1886 1975) JOSEF PALIVEC (1886 1975) Pracovní list úroveň A I Palivec vlastenec a frankofil Vysvětlivka: Frankofil = člověk, který má rád Francii Josef Palivec byl velmi vzdělaný člověk. Ovládal několik jazyků a

Více

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz SLAVNOSTI SVOBODY Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz PLZEN OSLAVUJE Tati, co vlastně dneska slavíme? Připomínáme si konec 2. světové války.

Více

VY_32_INOVACE_CJK43460BED

VY_32_INOVACE_CJK43460BED VY_32_INOVACE_CJK43460BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_345 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Období totality. Od roku 1948 po Sametovou revoluci. Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0938

Období totality. Od roku 1948 po Sametovou revoluci. Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0938 Období totality Od roku 1948 po Sametovou revoluci Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0938 Název: Škola hrou Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Hrubý Jeseník 123, 289 32 Oskořínek

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH

NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ Z MÍSTA, KDE ŽIJEME Každoročně vyzýváme studenty, aby ve svém okolí našli pamětníky, jejichž životy poznamenalo komunistické bezpráví, a aby

Více

Exkurze do Českého rozhlasu Brno

Exkurze do Českého rozhlasu Brno Exkurze do Českého rozhlasu Brno Datum konání: 15. 11. 2013 Místo konání: Český rozhlas Brno Počet účastníků: 16 Zpracovali: Tomáš Pokorný, Adéla Nevěčná V rámci předmětu Odborná přednáška a exkurze jsme

Více

Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ

Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 5. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4.

Více

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu.

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap30

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Anotace: materiál obsahuje 2 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Krajina. strukturovaný prostor krajinu chápanou prostřednictvím smyslů krajinu pojímanou systémově

Krajina. strukturovaný prostor krajinu chápanou prostřednictvím smyslů krajinu pojímanou systémově Jiná krajina Krajina Krajina je velmi široký a mnohovrstevnatý pojem. Pokud se ji nějakým způsobem snažíme redukovat, musíme si být vědomi toho, čeho se zbavujeme a jaké to má nakonec důsledky. strukturovaný

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

rádoby sladko hořko kyselá komedie A M N E S T I E

rádoby sladko hořko kyselá komedie A M N E S T I E rádoby sladko hořko kyselá komedie A M N E S T I E napsal: František STRNAD hudba, klavírní doprovod: Martin ČERVENKA scéna, choreografie, kostýmy: inspicient: režie: nápověda: Olga MYŠKOVÁ Miloslava AMORTOVÁ

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Český sociální stát v postkomunistickém kontextu

Český sociální stát v postkomunistickém kontextu Český sociální stát v postkomunistickém kontextu Martin Potůček Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Specifické sociální podmínky a možnosti sociální

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

ČSR po 2. světové válce

ČSR po 2. světové válce ČSR po 2. světové válce 22. 29. 3. 1945 moskevská jednání londýnská vláda- moskevské vedení KSČ - obnova republiky v předmnichovských hranicích (zásah SSSR připojení Podkarpatské Rusi k SSSR ČSR jediný

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Pracovní list Jan Drda, Ludvík Aškenazy

Pracovní list Jan Drda, Ludvík Aškenazy Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932.

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Českoslovenští politikové a především ministr zahraničních věcí s obavami sledovali vývoj

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního

Více

Rešerše Informační oddělení Regionální knihovna Karviná STĚHOVÁNÍ, REKONSTRUKCE A OTEVŘENÍ REGIONÁLNÍ KNIHOVNY KARVINÁ

Rešerše Informační oddělení Regionální knihovna Karviná STĚHOVÁNÍ, REKONSTRUKCE A OTEVŘENÍ REGIONÁLNÍ KNIHOVNY KARVINÁ STĚHOVÁNÍ, REKONSTRUKCE A OTEVŘENÍ REGIONÁLNÍ KNIHOVNY KARVINÁ 1 OBSAH Téma: Stěhování, rekonstrukce Regionální knihovny Karviná Období: 2009 2011 Jazykové vymezení: cze Geografické vymezení: Moravskoslezský

Více

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY ! LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY !! ŠKODA LÁSKY BOHUSLAV MARTINŮ Portrét hudebního skladatele Jaromíra Vejvody, který je autorem světově proslulé skladby Škoda lásky. Americký generál a pozdější prezident

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_5960_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

HISTORIE ROZHLASU Pravidelné rozhlasové vysílání

HISTORIE ROZHLASU Pravidelné rozhlasové vysílání HISTORIE ROZHLASU Pravidelné rozhlasové vysílání zahájeno 18. května 1923 ve 20.15 ze stanu, zapůjčeného od skautů, v Praze-Kbelích - vysílalo se hodinu na dlouhé vlně, součástí vysílání bylo krátké ohlášení

Více

Vzory a hodnoty dobrovolnictví

Vzory a hodnoty dobrovolnictví Vzory a hodnoty dobrovolnictví Pavol Frič (Fakulta sociálních věd UK) a Tereza Pospíšilová (Fakulta humanitních studií UK) Projekt Vzory a hodnoty dobrovolnictví v české a norské společnosti realizuje

Více

Předmluva ke druhému vydání

Předmluva ke druhému vydání PŘEDMLUVA 9 Předmluva ke druhému vydání Od prvního vydání této knihy uplynuly už skoro dva roky, což je v dnešním světě urychlené komunikace a informační záplavy relativně dlouhá doba. I v debatě o globálním

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné Druhy vedlejších vět Souvětí podřadné Podmětná vyjadřuje podmět věty řídící. Bývá připojena vztažným zájmenem kdo nebo co nebo spojkami že, aby apod., např.: Je pozoruhodné, že se poměrně málo otázek týkalo

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora. Inalco nabízí výuku stovky jazyků a civilizací

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora. Inalco nabízí výuku stovky jazyků a civilizací Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2013/2014 Destinace: Francie, Inalco, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Inalco nabízí výuku stovky jazyků a civilizací Národní institut

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

Čítanka kolektivizace. Očista vysokých zemědělských škol od dětí vesnických boháčů a městské burţoazie

Čítanka kolektivizace. Očista vysokých zemědělských škol od dětí vesnických boháčů a městské burţoazie Očista vysokých zemědělských škol od dětí vesnických boháčů a městské burţoazie Po velkých prověrkách na všech typech vysokých škol na počátku roku 1949 pokračovala další etapa vylučování studentů v roce

Více

Československo po 2.světové válce

Československo po 2.světové válce Československo po 2.světové válce Situace po osvobození Parlamentní volby 1946 Marshalův plán Únor 1948 Československo v 50. letech Politické procesy 50. let Československo v období uvolňování napětí Pražské

Více