Reflexe absolventského výkonu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Reflexe absolventského výkonu"

Transkript

1 Reflexe absolventského výkonu aneb deník jednoho hochštaplera Thomas Mann Zpověď hochštaplera Felixe Krulla scénické CV inscenační tým: dramatizace, překlad a dramaturgie: Martin Sládeček režie: Lukáš Kopecký scéna a kostýmy: Monika Urbášková hudba: Mario Buzzi světla: Petra Konvicová zvuk: Martin Holoubek produkce: Hana Hřebačková osoby a obsazení: Felix Krull: Zbyšek Humpolec Otec, Markýz: Jakub Rek Matka, Diana: Ida Sovová Sestra, Eleanor: Alžbeta Vaculčiaková Kmotr, Lord Kilmarnock, Profesor Kuckuck: Libor Stach Müller-Rosé: Jan Řezníček Doňa Maria Pia: Lucie Ingrová Zouzou, Ředitelka: Sarah Haváčová Kněz, Stanko: Vojtěch Říha Zaza: Táňa Malíková Ostatní: Lucie Ingrová, Táňa Malíková, Vojtěch Říha zahajovací zkouška: 18. prosince 2013 premiéra: 9. února 2014 v Divadelním studiu Marta absolventské představení proběhlo 17. května 2014 počet odehraných představení: 9 0

2 Úvod Lidé jsou často svazováni předsudky, které jim brání v svobodě mysli, v tvorbě, v objevování nových věcí, v životě Je potřeba se jich neustále zbavovat, jinak nás začnou blokovat. Zkoušení naší třetí absolventské inscenace Zpověď hochštaplera Felixe Krulla, tedy dramatizace stejnojmenného pikareskního románu 1 Thomase Manna, bylo pro mě takovým jedním velkým zbavovacím procesem mého předsudku ke jménu Thomas Mann (a vlastně i k celému stylu inscenování, které se snažilo jít ve šlépějích mnou tolik nemilovaného německého divadla). Často se zablokuji jen nějakým racionálně nepodloženým pocitem, který doroste do předsudku, což byl i tento případ - ačkoliv jsem předtím nikdy žádnou Mannovu knihu nečetl, zaškatulkoval jsem si jeho tvorbu jako studený, přehnaně intelektuálně působící shluk květnatých frází, které zaměstnávají jen mozek a srdce nechají chladné. Tento pocit je u neznalomanna celkem logický. Aby člověk pochopil hloubku jeho myšlenek a styl jeho vyjadřování, musí proniknout hlouběji do jeho textů, nechat je na sebe působit celou svou formou, ale hlavně obsahem. Číst neustále dokola, dokud nepochopí danou myšlenku a nevytvoří si k ní stanovisko, popřípadě ve vyšším stupni ji nepřijme za vlastní. Což jsem nikdy předtím neudělal. Nyní jsem musel. A na konci zkoušení jsem jeho vyjadřování, myšlenky, osobnost začal chápat a rozumět mu. Byla to však cesta dosti složitá Celé to začalo 18. prosince 2013 v Café Placzek, což je nová kavárna v centru Brna. Režisér Lukáš Kopecký spolu s dramaturgem a autorem dramatizace Martinem Sládečkem nevybrali tento prostor náhodou. Hodil se jim svým architektonickým řešením přesně do jejich inscenační koncepce: Velká prosklená stěna, dělící interiér kavárny od exteriéru ulice plní funkci jakési výlohy ať už do ulice-světa, nebo z druhé strany do kávou vonícího prostoru dýchajícího atmosférou, která jako by navazovala na elegantní podniky třicátých let minulého století. (Kdyby Thomas Mann žil v dnešní době, a ještě k tomu v Brně, předpokládám, že by sedával právě zde.) Celá zkouška začala pozorováním lidí ať už z prostoru kavárny, nebo ulice. 1 pikareskní román je typ románu, jehož osu tvoří epizody vázané k ústřední postavě sdílného taškáře (Mocná, Dagmar; Peterka, Josef a kol.: Encyklopedie literárních žánrů. Praha, s. 451) 1

3 Dívali jsme se na ty znejistěné a uhýbající tváře, které zaskočil pohled deseti lidí stojící vedle sebe a pozorující jejich počínání. Výloha má zvláštní funkci odděluje od sebe dva světy jeden reálný, v němž žijeme, a druhý (často smyšlený), na který se díváme. Stojíme před nimi a pozorujeme figuríny plastovou hmotu hrající si na lidskou bytost. Kus materiálu bez identity. Jaké by to asi bylo, kdyby se role obrátily a lidé by žili ve výlohách a figuríny v reálném světě? A není to už náhodou tak? Vždyť tolik lidí umírá, aniž by našlo to, kým čím vlastně jsou, jaká je jejich identita Ještě nikdy v historii lidstva neexistovalo tolik lidí, kteří by nevěděli, kým mají být. (Richar David Precht) MYŠLENKA, DÍKY KTERÉ JSME MĚLI POCHOPIT JEDNO Z HLAVNÍCH TÉMAT CELÉ INSCENACE Figurínu můžeme zároveň označit jako znázorněný symbol klamu, tedy konkrétně klamu založeného na změně identit tedy základ hochštaplerství. Může být, kým chce - stačí pár kusů oblečení a dostane punc elegantnosti, v jiném případě pak zase sportovního ducha apod. Sama o sobě je čistou, neposkvrněnou bytostí, zrozenou pro kostým 2 tedy pro klam. Stejně jako Felix Krull ( ) ucítíme i my prázdnotu. Za image, za oním kostýmem, jejž přijímáme a s nímž se chutně ztotožňujeme, není totiž nic. Ani být nemůže. Tlak na naši flexibilitu je příliš vysoký. A tak jako Felix Krull, ani my nejsme s to odpovědět, kým tedy vlastně jsme: to nemaskované, to, kdy jsem sám sebou, nešlo určit, protože nic takového vlastně neexistovalo. (Zpověď hochštaplera Felixe Krulla, dramatizace s. 25) 3 Mundus vult decipi, ergo decipatur / Svět chce být klamán, tedy klamme 2 parafráze repliky postavy Kmotra, týkající se Felixe Krulla. 3 převzato z textu Martina Sládečka: Téma zpovědi hochštaplera Felixe Krulla 2

4 Klam je vyšším nástrojem darwinovsky chápané evoluce. Aby si zajistili trvání svého druhu, zvyknou živočichové klamat tělem. Přizpůsobují svou barvu či tvar světu, v jehož podmínkách žijí. Nejsou tak tím, kým jsou (neboť ten, který je, je pouze jeden), ale tím, kým je v očích světa nutné být. Z hlediska zvládnutí této strategie, je člověk věru tím, za koho se má, tj. nejvyšším známým článkem evoluce. Že ten, kdo klame, je (s rozvojem kapitalismu se má ), věděli lidé odevždy. První úvahy o klamu jako o nutnosti známe již z antiky. Nejznámějším výrokem tímto směrem je ono renesanční Mundus vult decipi, ergo decipatur (Svět chce být klamán, tedy klamme). Za autora tohoto výroku je považován nenávistný papež Pavel IV. ( ). Již v roce 1529 jej ale slovy verum proverbium (pravdivé úsloví) komentuje i Martin Luther. A jiný mnich zas v Paradoxech Sebastiana Frankse z roku 1533 dodává proto jsem tu. O světě, jenž chce být klamán, a o člověku, jenž je toho schopen, je nejen Mannův nedokončený šelmovský román Zpověď hochštaplera Felixe Krulla z roku 1954, jejímž prostřednictvím jej dnes, šedesát let od jeho vydání, vůbec poprvé uvádíme na české jeviště. Věříme přitom, že mu oněch šest dekád neubralo na aktuálnosti. Ba právě naopak: jako by Zpověď hochštaplera Felixe Krulla, toto pozoruhodné humoristické dílo zaměstnávající Thomase Manna po velkou část jeho života, bylo stále aktuálnější. Zdá se nám být proto i naší zpovědí. Zpovědí o životě ve skrz naskrz ekonomizované společnosti prodchnuté touhou vytvořit a udržet si image prodat se. 4 Téma jak samy sebe prodat je pro nás posluchače absolventského ročníku - navýsost aktuální. Lukáš Kopecký krásně vystihl na jedné z prvních zkoušek naši situaci Hrajete ve Studiu Marta, které by se dalo pojmenovat výkladní skříní JAMU. Jezdí se na vás-nás dívat režiséři a umělečtí šéfové. Jste nuceni ukázat se v co nejlepším světle a prodat se. Prvním stupněm tohoto prodávání je posílání životopisu, nebo-li CV 5, kde často ze sebe děláme něco, co nejsme. Snažíme se ukázat v lepším světle, oslnit ostatní. 4 úvodní slovo dramaturga Martina Sládečka převzato z programu k inscenaci (kráceno) 5 CV = curriculum vitae (lat. pojmenování) 3

5 Už tady začínáme být hochštaplery. A protože jsme chtěli, aby tato zpověď nebyla jen zpovědí Felixe Krulla a Thomase Manna, ale hlavně nás, rozhodli jsme se vytvořit celou inscenaci formou scénického CV, což je vlastně námi vymyšlený žánr. Členění textu a obsahová náplň jednotlivých částí (zkrácený děj obsahuje citace z textu hry) Text je rozdělen na tři dějství, prolog a epilog. Zde předkládám pojmenování jednotlivých částí i se jmény mých postav v nich hraných: Název : Má postava: Osobní údaje KMOTR - počáteční scéna plnící funkci reklamy, u které není na první pohled jasné, zda je prezentací nového sektu Lorley Extra Cuvée od Engelberta Krulla (otec Felixe), či právě narozeného Felixe (jedná se o velmi krátkou scénu započatou periodickým opakováním trialogu mezi Kmotrem, Otcem a Matkou F.K., jehož obsahem jsou slova Ach!, Ne!, Ano, ano. (ty se vyskytují během celého prvního jednání v různých podobách ještě několikrát); slyšíme slova typu: Je výjimečný!, Až nebezpečný., Je tady! A v jeho nitru se již čistí a připravuje ona jiskřivá šťáva, která rozzáří nejedny oči, rozbuší nejedno srdce! 1. Vzdělání KMOTR - obsahuje 6 scén - Felix Krull vypráví, kdo vlastně je a představuje svou rodinu a Kmotra - malíře, který s nimi prakticky žije - slovy Protože se spolu mí rodičové k uzoufání nudili, mívali jsme večer často hosty. Tyto večery u nás probíhaly vždy v štědré a nevázané náladě. přivádí Felix na jeden z nevázaných večírků společenské smetánky plný kýčovitých balónků, konfet, valčíků, hloupých her a opilých 4

6 lidí. Na tuto párty přichází Felix v kostýmu antického boha Herma (který si vypůjčil od Kmotra). Již tady zasévá touhu převlékat se a vystupovat za někoho jiného. Když je donucen šaty svléknout, říká: Jakmile jsem navlékl zpět své nicotné všední šaty, zmocnil se mě nepřekonatelný smutek a touha, pocit nepopsatelné prázdnoty. Zbytek večera jsem pak strávil v hluboké sklíčenosti. I později si v mých očích ona chvíle, kterou strávíme před zrcadlem, než opustíme domov, podržela něco z líčení herce. Z nasazování masky a přípravy na výstup. - v další scéně Felix hraje na Matku, jak je nemocný - Felix poprvé v divadle vidí slavného Müllera-Rosé a je nadšený (stejný dialog, jaký slyšel na divadle mezi postavami, se odehraje v poslední scéně třetího jednání; vytváří se tak paralelní spojitost divadla s realitou) - Otec bere Felixe do divadelní šatny, aby ho seznámil s Müllerem-Rosé; má na něj jasný názor, který sděluje divákům: Co? Tohle zmalované individuum že je onen zloděj srdcí, ke kterému ještě před chvíli diváci jako jeden toužebně vzhlíželi? Tenhle nechutný pozemský červ že je skutečnou podobou krásného motýla, ve kterém spatřovaly tisíce podvedených očí uskutečnění svých nejtajnějších snů o kráse, lehkosti a dokonalosti! Nevěděli snad tihle jinak dospělí a životaznalí lidé, kteří se jím tak lačně nechali svést, že jsou podváděni? Nepokládali snad v tichém srozumění podvod za podvod? Anebo chce být svět prostě podváděn? - další z bezuzdných oslav; Otec zve všechny na šampaňské, až utratí všechny peníze; nastupují postava A, B a C, kteří představují zástupce dnešních finančních institutů na okamžité půjčování peněz, které vás oškubají do posledního kusu oblečení, a tak se taky stane starý Krull se zastřelí; k Felixovi přichází Kmotr a se slovy: Proud už tě ponese, Felixi. Jedna má přítelkyně je hoteliérkou v Paříži a 5

7 ty u ní s trochou štěstí budeš pracovat. Tu máš hrací prostor, rozvíjej své dary! ho posílá do světa. 2. Pracovní zkušenosti, jazyky a jiné dovednosti LORD - obsahuje 4 scény - Felix se uchází o práci v hotelové restauraci čeká ho jazykový pohovor, kdy začne plynule mluvit francouzsky, anglicky a italsky Na tomto místě je třeba připojit poznámku o mém nadání pro jazyky všemožných národů. Jsa univerzálně založený a skrývaje v sobě všechny možnosti života, nemusím se cizímu jazyku učit, abych dovedl přinejmenším na krátký čas vzbudit dojem, že jím naprosto vládnu. Stačí, když ke mně odněkud přiletí pár slovíček a již napodobuji svéráz daného národa tak dokonale, že to hraničí s fraškou. - pracuje v restauraci, kde se o jeho přízeň pokouší malá anglická holka (pubertálního chování) a padesáti až šedesátiletý Lord Kilmarnock, vážený a dobře vypadající muž z vysoké společnosti; oba mu vyznávají lásku, předbíhají se v jejím vyjádření; nakonec ho alespoň na chvíli uloví Diana dominantní, vášnivá, až sexuchtivá, panička z vyšší společnosti, která se jím pro zvýšení svého tělesného apetitu nechává okrást Za všechny ty úlovky jsem si koupil malý byt a pořádné šaty. Ne, že bych snad přestal pracovat jako číšník. Bydlel a pracoval jsem pořád ještě v hotelu, čas od času jsem ovšem na zkoušku vedl vyšší život. Půvab této existence spočíval v tom, že vždy zůstávalo nejisté, v jaké podobě jsem to vlastně já a v jaké jsem přestrojený. Byl jsem více číšníkem, který obsluhoval hosty, nebo vznešeným pánem, který se nechal obsluhovat? Přestrojený jsem byl na každý pád a to nemaskované, to, kdy jsem byl sám sebou, nešlo určit, protože to vlastně neexistovalo. Obsluhoval jsem příliš dobře na to, abych si připadal šťastnější v roli toho, kdo se jen obsluhovat nechává. 6

8 - Felix potkává v jiné restauraci, než v té, co je zaměstnán, svého stálého hosta z hotelové restaurace Markýze Luize de Venostu, ten ho prosí, aby si s ním na nějakou dobu vyměnil identitu, kvůli plánovanému odjezdu na roční cestu kolem světa, aby z vůle svých rodičů zapomněl na onu nepatřičnou lásku, která ho nyní potkala; Felix souhlasí, bere si na sebe Markýzovy šaty a odjíždí 3. Společenské angažmá PROFESOR KUCKUCK - obsahuje 6 scén - dostává se do Lisabonu, kde se na lidové zábavě zvané Korida seznamuje s profesorem paleontologie a jeho ženou a dcerou, které ho pozvou k nim do domu; oběma je velmi sympatický a zřejmě by si ho dovedli představit jako svého milence to se podaří Zouzou (dceři profesora) - všichni čtyři sedí u Kuckucků doma a osvěžují se v parném letním dni limonádou; profesor vede své neustále přednášky o věčnosti, o tom, jak se člověk vyvinul z prasete, jak ladná ženská paže není ničím jiným než křídlem pravěkého ptáka a prsní ploutví ryby apod., nakonec vše vygraduje do momentu, kdy matka s dcerou celé rozhádané kvůli chování Zouzou odcházejí, Felix se vrhá na profesora, zabíjí ho a začíná mumifikovat (tento moment vraždy v originální knize není, je přidaným faktem Martina Sládečka na základě deníkových záznamů Thomase Manna a jeho náčrtů k dalšímu pokračování Felixe Krulla, kdy mu chtěl dát okusit vražedný čin) - Felix mumifikuje profesora a u toho píše svým rodičům, že dorazil zdráv a potkal zajímavého profesora a jeho rodinu; děkuje jim za možnosti, které mu dali, a oznamuje jim, že opět brzy napíše - scéna v zahradě Kuckuckových na chlup stejný trialog, jaký slyšel před několika lety na divadle jen je nyní jeho součástí; jedná se o scénu, kdy Doňa Maria Pia (žena Kuckucka) zjistí, že Felix měl něco s její dcerou 7

9 Motivační dopis - Felix oznamuje divákům, že již pochopil Mülera-Rosé Na tomto světě vládne obecná potřeba, pro kterou jsou schopnosti Müllera-Rosé stvořeny. Jedná se bezpochyby o zřízení, které je pro život nepostradatelné a jehož sluhou, placeným a vydržovaným, tento člověk je. Jak mu nyní rozumím! První čtené zkoušky Celé zkoušení začalo v dost těžké situaci. Na jedné straně natěšený režisér a dramaturg plní entusiasmu a energie, na straně druhé nás deset energeticky vysátých a unavených herců. Před dvěma dny nám skončily čtyři měsíce velmi intenzivního a náročného zkoušení dvou inscenací, jejichž poetika a styl práce byl naprosto odlišný od směřování, které na první zkoušce Felixe nastolil Lukáš Kopecký. Neměl jsem chuť zkoušet opět něco jiného, cítil jsem potřebu nechat v sobě doznít ještě předchozí práci na Peer Gyntovi. Přiznám se, že jsem po prvním přečtení text vůbec nechápal, nevěděl jsem, co se v textu řeší, o čem to celé je. Jako by tam skutečně seděla figurína, která čte a neví co Cítil jsem ale naprostou připravenost ze strany inscenačního týmu a to mi dodávalo alespoň trochu jistoty, že nás k jejich vytčenému cíli dovedou a dokážou v nás objevit radost pro tuto práci. Když se zpětně ohlédnu, měli to hodně těžké, ale nevzdali to a na výsledku to bylo znát. Začali jsme pomalu pronikat do světa Thomase Manna a zjišťovat různé zajímavé věci z jeho života, které jsme si postupně dosazovali do kontextu jeho díla. Thomas Mann ( ) Celým jménem Paul Thomas Mann - německý prozaik a esejista. Za své dílo v oblasti literatury obdržel roku 1927 Nobelovu cenu. Byl jedna z prvních výrazných osobností rodu Mannů dále se ještě proslavil jeho bratr Heinrich (spisovatel), synové Klaus (spisovatel) a Golo (historik a politolog), 8

10 dcery Erika (herečka, kabaretiérka a spisovatelka), Monika (spisovatelka) a Elisabeth (ekoložka a spisovatelka) a též jeho vnuk Fridolin (psycholog a spisovatel). Je to rod velkých a geniálních lidí, jejichž genialita a talent jsou vykoupeny několika sebevraždami, zapříčiněnými častými psychickými problémy (u Klause např. vzniklých sebepopíráním vlastní sexuální orientace Thomas to velmi odsuzoval, ale jak se posléze ukázalo, sám byl homosexuálem; říkalo se mu umělec velkého sebezapření ). Mnoho rodinných příslušníků se pro něj stalo vzorem pro postavy v jeho dílech. Často se ale do nich projektoval i autobiograficky. Žil jimi svůj život a na ten reálný trochu zapomínal. Celý život měl pocit špatného svědomí. Jeho matka pocházela ze Španělska (temperament), otec ze severu (chlad, pracovitost). Neměl mnoho přátel, jen velmi úslužnou a zřejmě i milující ženu (které se ale díky jeho zálibě v chlapce a hlavně mladé číšníky, zřejmě nemohlo dostávat takové lásky, jaké by si zasloužila). Každý den tvořil podle přesného a stále se opakujícího pracovního plánu. Během psaní musel mít vždy u sebe svůj pracovní stůl, který jeho žena nechávala posílat na místo, kam zrovna jeli. Trpěl pocitem méněcennosti vůči ostatním krásným lidem, kteří všechno umí. Čtyři základní pojmy patřící k Mannovi jsou: SEVER, EPIKA, HUDBA, HUMOR. (podle M. Sládečka). Zpověď hochštaplera Felixe Krulla začal psát roku 1910 (tato část vyšla tiskem v roce 1923). K další práci na Krullovi se vrátil až na sklonku svého života. První část vydal roku Ty další již dopsat nestihl. Zemřel 12. srpna 1955, tedy přesně v rok, pro který předvídal svou smrt. Já, hochštapler?! A jaký že je vlastně význam slova hochštapler? Nejlépe to vystihl Pavel Eisner ve své knize Čeština poklepem i poslechem: Je to cizí slovo pro cizí životní skutečnost. 6 Hochštaplerem je nazýván člověk, který na sebe bere cizí identitu za účelem profitování. Lze označit za gaunera, lháře, 6 převzato ze zkrácené studie Pavla Eisnera uvedené v programu inscenace 9

11 podvodníka na vyšší úrovni. Platí však tato poslední poučka i pro dnešní dobu? A nejsme vlastně, pod tíhou požadavků a tlaků dnešní společnosti, náhodou všichni oni gauneři, lháři a podvodníci?... Stále znovu a ve stále rychlejším taktu se objevují skandály kolem odhalených hochštaplerů, kteří jako falešní lékaři ošetřují pacienty, ve velkém stylu plagují své disertační práce nebo jako finanční géniové obírají investory. Jedná se pouze o fenomén jednotlivých kriminálníků, anebo tu vidíme jen špičku ledovce? Neboť i ve světě práce a v každodenním osobním životě jsme právě svědky systému Hochštapler, který začíná ve společnosti dominovat. Počíná to již u nabídek práce. Probíráme se novinami nebo internetem a žasneme. Hledají se kandidáti s vlastnostmi jako: ovládající více jazyků, mladý a přesto zkušený, mající za sebou zahraniční praktika, schopný práce v týmu a vůdčí zároveň. Jež jen supermani a supermanky jsou na trhu práce žádaní. Koho pak pozvou na přijímací pohovor nebo do výběrového řízení, pokouší se svou high potential fasssade i přes stísněný pocit udržet za všech okolností a prezentuje se přesně tak, jak se po něm žádá. Mnozí svou roli hvězdy však již zvnitřnili natolik, že sami uvěřili tomu, jak dobří vlastně jsou. Úspěšní hochštapleři rychle rozluští kulturní kódy, přizpůsobí se jim, hrají nové role s obdivuhodnou rutinností, jsou inteligentní, výřeční, šarmantní a citliví. V každém případě disponují hochštapleřin přesně těmi schopnostmi, které jsou v dnešním pracovním světě obzvlášť žádané, jako jsou sociální kompetence, komunikativnost, flexibilita nebo chuť učit se po celý život. ( ) Inscenování a prodávání sebe sama se stále více stává druhou přirozeností moderního člověka. Ten si v závislosti na životní fázi může nepřetržitě zkoušet různé identity a životní styly. Současný svět tak nabízí ideální předpoklady pro hochštaplerkou existenci. 7 Na jedné z prvních zkoušek jsme dostali za úkol zamyslet se nad hochštaplerstvím v sobě a uvědomit si nějakou(é) situaci(e), v nichž jsme využívali nebo byli donuceni využívat hochštaplerských genů, a zformulovat 7 převzato ze zkráceného článku Christiana Saehrendta Felix Krull 2.0. Hochštapleři mezi námi (Psychologie dnes, 5/2011) uvedeného v programu inscenace 10

12 to do dvou-tří vět, které měly být původně uvedeny programu. Já jsem napsal toto: Každý někdy klameme. I já. Tak například - často se před lidmi, na nichž mi záleží, kterých si vážím, k nimž vzhlížím a beru je jako svou modlu, snažím prezentovat v co nejkrásnějším obrázku plným barev a andělského světla. A čerta v sobě schovám. Ale na titul hochštaplera se necítím. I když bych si chtěl zkusit, jaké to je. A to teď vlastně můžu. Divadlo je klam sám o sobě. Ale krásnej! A dneska večer dvojitej! Felix Krull hochštapler s velkým H Je modelovým hrdinou. Narcistickým hrdinou. Produktem světa, do kterého se narodil. Světa, kde zdání je více než skutečnost. Život chápe jako divadlo jednu zábavnou hru. Všichni ho milují. Diváci mu musí fandit. Rodinu bere jako figurky otec je slaboch; k matce má zvláštní, až neosobní (lépe řečeno nemateřský) vztah. Objevuje dnešní svět a jeho potřebu klamu. Objevuje svět jako jedno velké divadlo. Je krásný, mladý jemný je a mužný přitom, Život je radost. ON je život! Na tomto místě bych ještě rád objasnil, proč tuto práci, mající funkci obhajoby absolventského výkonu, z velké části zanáším možná až místy dlouhými dramaturgicko-tématickými citacemi a rozbory světa Felixe Krulla. Odráží to náš přístup započatý na začátku zkoušení. Hned od první zkoušky se Lukáš s Martinem (režisér s dramaturgem) snažili, abychom si všichni našli názor na hochštaplerství, na to, kdy je dobré být hochštaplerem a kdy zase ne, a zda vůbec; jak nám může tato role uškodit, jak naopak pomoci apod. Bylo to důležité k pochopení tématu a poselství celé inscenace, které skrze nás mělo v divácích zarezonovat. Proto nám přinášeli různé studie, články, eseje, vedli jsme konverzace nad tím, zda svět chce být opravdu klamán a podobně. Trochu to připomínalo podobný princip, kterým jsem se vydali na začátku zkoušení Ibsenova Peera Gynta 8, kdy jsme si měli objasnit náš vztah k hlavní postavě a jeho chování a na základě toho nám byly přiděleny postavy, které odrážely vztah podobný tomu našemu. U Krulla šlo však o obecnější princip, a to zformulování si názoru na hochštaplerství 8 naše třetí absolventská inscenace ve Studiu Marta, režie: Juraj Augustín, dramaturgie: Kateřina Menclerová, premiéra: 16. prosince

13 samotné. U mě se názory na všechny ty klamy dost často střídaly. Zjistil jsem, že jsem schopný je do určité míry akceptovat, a to v případě, kdy neubližují lidem okolo a pokud jimi člověk neztratí úplně sám sebe a dokáže si je přiznat a obhájit. Jde o to, zda je možné tyto činy stále nazývat hoštaplerstvím. To nevím a budu to jistě ještě nějakou dobu hledat a konkretizovat, stejně jako názor na postavu Felixe Krulla. Až na Zbyška Humpolce v roli Felixe Krulla jsme všichni dostali možnost ztvárnit hned několik postav. Ty nám byly dány, dle slov režiséra, tzv. po typu. Upozornil nás, že rozdělení rolí je přesně vykalkulované, jelikož všechny postavy, které má hrát jeden člověk, jsou spojeny jedním tématem nebo alespoň jakousi vnitřní spřízněností. Na mě čekaly role Kmotra, Lorda Kilmarnocka a Profesora Kuckucka, jež jsou propojeny tématem SAMOTY (tedy tématem, které mě za poslední rok a půl na jevišti dost často potkává) - u Kmotra je to samota v kruhu rodinném, u Lorda samota v kruhu světa a u Profesora samota vesmírná. Všichni tři v různých formách vzhlížejí k Felixovi. Práce na rolích Dramatizace Martina Sládečka se snaží z velké části zachovat Mannův vyjadřovací styl a autenticitu jeho jazyka, který přece jen působí dosti literárním dojmem. Jeden z nejtěžších úkolů, který před námi - herci stál, tedy bylo zvládnutí jazyka tak, aby působil jako zcela přirozená, běžně používaná řeč, a byly pochopeny všechny řečené myšlenky, a to hned na první poslech, jelikož na rozdíl od knihy, kde se může čtenář kdykoliv vrátit, divák v divadle tuto možnost nemá. Jak nám řekl doc. Srba a prof. Cejpek při jedné ze zkoušek musíte z toho jazyka udělat přednost; nebojovat s ním, ale mít z něho radost. To byl úkol, s kterým jsme se vypořádávali prakticky až do premiéry. Ale ani po ní nebylo vyhráno, hlavně při delší odmlce v reprízování, jsme se museli dost soustředit na to, aby řečený text žil a tzv. nešustil papírem. Počáteční aranžovací zkoušky se nesly na vlně hledání a improvizací sbírání materiálu. Lukáš věděl, že chce, aby diváci měli pocit, že se celou 12

14 dobu dívají na představení odehrávající se za sklem výlohy (důvod viz. výše), která bude porušena až na konci inscenace ve scéně motivačního dopisu. Měli jsme tedy za úkol čistit imaginární sklo (nazvali jsme si to čištění Stanislavského čtvrté stěny ) toho poté bylo využito v konečné verzi inscenace při příchodu diváků, kdy moje tři spolužačky imaginární sklo, dělící jeviště od hlediště, skutečně čistily. Dalším podobným úkolem bylo najít pohyby a gesta, v nichž bychom vypadali jako figuríny. Z výchozí pozice - jako bychom fotili maturitní fotku, jsme se měli začít hýbat coby figuríny, ovšem jen s možností pěti předem stanovených pohybů (podle toho, jak jsou figuríny ohebné kde všude mají klouby apod.), chodit prostorem, vydávat zvuky atd. Šlo o to, najít si pocit, jaký by mohly mít figuríny. Ve výsledné podobě inscenace jsme tohoto využili při první scéně (tedy v osobních údajích ), kdy jsme nehybně stáli v určitých pozicích kolem Krulla a měli nenápadně připomínat figuríny (ale jaksi polidštěné figuríny, vzhledem k pozicím, v jakých jsme stáli postoj vznikl na základě charakterů našich postav; já např. stál celým tělem dopředu do hlediště, se založenýma rukama, jemným úsměvem do pravého koutku úst, s pokrčeným pravým kolenem). Už ve scénické poznámce textu je uvedeno, že celá scéna má podivně vtíravou, měšťáckou atmosféru a odehrává se v nesnesitelně pomalém tempu. V této časti je předepsaný právě onen již zmíněný text ach, ne, ano, ano (ten se měl opakovat v této posloupnosti celkem pětkrát), který patří Otci, Matce a Kmotrovi. Bylo zapotřebí být na sebe co nejvíce napojení, přebírat vzájemně atmosféru, intonace, rytmus a přesně klást za sebou tyto repliky tak, aby gradovaly a temporytmus se nenápadně zvětšoval. To celé s podtextem, jako bychom se právě dívali na novorozeně Felixe Krulla a obdivovali jeho krásu. To se s blížící premiérou stále nedařilo (hlavně potřeba napojení, přebírání atmosfér a postupná gradace), změna přišla až během posledních generálních zkoušek. Důležité také bylo najít stylizaci mluvy ostatních textů, které jsou vysloveny dále. Zkoušeli jsme různé verze od naprosto strojeného odříkávání vět, až přes zvuk motající se magnetofonové pásky, vyřčení jednotlivých slov po písmenkách apod., nakonec jsme zvolili způsob mluvy nejjednodušší - dvakrát, možná třikrát pomalejší než normální, s lehkým nánosem tónů ala 13

15 Oldřich Nový. Jednalo se o jednu z nejstylizovanějších scén celé hry, u které bylo zapotřebí dbát na její vnitřní naplnění, aby nevyzněla jako prázdná slupka. Zároveň otevírala celou inscenaci, tudíž musela být navýsost přesná. Všichni jsme měli vypadat jako mladí, velmi sebevědomí lidé z reklamního billboardu. Zvolený žánr scénického CV je zároveň inscenačním východiskem vyprávění příběhu Felixe Krulla, které svým způsobem určuje herecký styl inscenace. Ten je založen na střizích prostředí a potřebě jejich přesného pojmenování, stejně tak jako pojmenování právě rozehrávané situace. Není moc místa na psychologizování a obecně realistické herectví (jak říká prof. Krobot), ale dominantní potřebou je hrát v přesné rytmické stylizaci. To je celkem důležitý fakt, který jsme si v některých scénách a při tvorbě určitých postav (např. Lord Kilmarnock viz. níže) z počátku vůbec neuvědomovali. Jak vystihla Kateřina Jebavá 9 při svém hodnocení naší inscenace Felixe Krulla, které proběhlo 26. února lépe fungovaly situace, kde postavy něco komentují, než ty, kde se snaží o nějaký prožitek Kmotr První z mnou ztvárňovaných postav byl Kmotr. Bohém a proslulý malíř, žijící s rodinou Krullových již několik let v úzkém přátelském vztahu; dá se říci, že je členem jejich domácnosti. Prakticky nic nevíme o jeho minulosti, víme jen, že nebyla úplně jednoduchá a že je cizinec, který zřejmě procestoval hodně zemí. Jeho zvláštní osobnost se též projevuje ve věcech, které maluje. Jsou to často dosti drsné a perverzní obrazy. Je pro Felixe vzorem, podporuje ho, má k němu něco jako otcovský vztah Felix mu sděluje různé, až intimní věci. Kmotr v něm vidí potenciál, chce mu pomoci v jeho dalším směřování. Trochu to vypadá, že se kdysi pokoušel také o něco podobného, jako je dráha hochštaplera, ale neměl tolik odvahy. Tu vidí ve Felixovi a proto se ho rozhodl podporovat. Chce se v něm realizovat. Vzhlíží ke Krullovi jako k nádhernému obrazu ve zlatém rámu. 9 absolventka činoherního herectví na JAMU, zároveň studentka doktorandského studia tamtéž; členka hereckého ansámblu Divadla Husa na provázku 14

16 Pojmenovává ho hrdinou. Říká mu, že je zrozen pro kostým tím ho pomalu, ale jistě předurčuje k hochštaplerství. V hierarchii vztahů mezi jednotlivými členy rodiny a Felixem, zastává Kmotr nevyšší příčku. Hned po něm je Felixův otec a v závěsu jeho matka. Tyto informace jsou vesměs čerpány z Mannova románu, místy však námi domyšleny a interpretovány a staly se východiskem pro naší práci. V tvorbě postav nám měly pomoci tzv. individuální zkoušky, kdy jsme s dramaturgem inscenace dělali různá cvičení a etudy, které by nám mohly pomoci v cestě za postavou, v objasňování a konkretizování některých vztahů a okolností. Díky tomu se výše uvedené skutečnosti několikrát změnily a upravily pro potřeby inscenace a posilnění některých motivací a postav. Bylo jasné, že Kmotr musí působit jako veselý, velmi suverénní člověk. Umělec kumštýř s velkou osobní silou. Tedy alespoň navenek, uvnitř jsem cítil, že má jisté boly a trápení, které před nikým nezveřejňuje. Je králem zábavy na oněch bezuzdných oslavách. V rámci zmíněných individuálních zkoušek jsme se z počátku snažili najít tu postavu skrze okolnost, že je malíř. Měl jsem za úkol se např. pohybovat po místnosti, v které je párty a různě lidi kolem mě škádlit štětcem, malovat je, vymýšlet na ně různé legrácky apod. Myslím, že jsem musel v tu chvíli působit jako dítě, nicméně získaná energie v této etudě se kamsi uložila a někdy v období premiéry se opět dostala na světlo světa, abych jí mohl využít ve scénách znázorňující párty v domě Krullových. Už od počátku mi vrtalo hlavou postavení Kmotra v rámci rodiny. Za celé období zkoušek jsme se nakonec dobrali k tomu, že Kmotr má tajný vztah s matkou Krulla (Ida Sovová), ba co víc, že je Felixův otec, což ví jen matka a Kmotr to tuší (je to okolnost, která se tam nějak prioritně nezobrazuje, bylo to jen pro nás, abychom si přiblížili a zkonkretizovali náš vztah s matkou). Starého Krulla nemá rád, ale je pro život celé rodiny, kvůli přísunu peněz, potřebný. Otec ví, že mezi jeho ženou a Kmotrem něco je, ale je příliš slabý na to, aby udělal nějakou změnu v jejich životech. Byla celkem dvě místa, kam se vztah se starým Krullem dal promítnout - tedy kdy jsem 15

17 s ním šel do přímé slovní interakce a to hned v první scéně prvního dějství, když komentuji jeho sekty, a podruhé když končí první párty a matka říká Felixovi, že musí jít spát - otec se k tomu chce vyjádřit a já ho se slovy Klid, Krulle, klid, vyřčenými s ledovým klidem a podtextem ty se vůbec nevyjadřuj, tady nemáš žádné slovo zarazím. Ve výsledném tvaru se z interpretačního hlediska nejvíce posunul od původní vidiny vztah Felixe a Kmotra. Nebo spíše byl potlačen. Více mě zajímala Krullovo matka, než on sám. Nevím, zda to tak bylo plánované, nebo se nám nepodařilo tuto skutečnost ohlídat. Nicméně např. celkové vyznění toho, proč Felixe posílám do Paříže, bylo takové, že chci poklidně žít s jeho matkou a vím, že pro něj bude lepší, když odjede. Chtěl jsem ale, aby chvíle, kdy se Kmotr ukáže právě s tím trochu rozbolavělým vnitřkem a omezí se tak v legráckách a zároveň bude nejupřímnější, byla některá z těch, které tráví s Felixem. Jako nejvýhodnější jsem bral malý monolog o talentu mou nejoblíbenější část z celé hry Ano, ano, takoví jsou lidé, Felixi. Chtějí talent, který je přece již sám o sobě zvláštností. Ale jiné zvláštnosti, které se s ním dále pojí a snad nutně pojí nechtějí a odpírají jim jakékoli pochopení. Např. Feidias Byl to muž víc než průměrného talentu, pro což mluví již ta skutečnost, že byl usvědčen z krádeže a zavřen do athénského žaláře. Zde by se měl nejvíc projevit jeho bol to, že lidé chtějí a milují jeho talent, ale odsuzují ho za jeho styl života, který přeci k tomu talentu patří, a je tím vykoupen. Zároveň jsem chtěl, aby si tady na nic nehrál (což v ostatních scénách tak působit mohlo) a říkal to s drobným úsměvem na tváři a s pohledem do diváků (jako bych jim chtěl říct: Víte, ty lidi, které tady zmiňuji, jste vy! ). Monolog začal po štronzu ostatních postav na jevišti (kde byl předtím trochu chaos, jelikož Felix byl přistižen na oslavě, jak masturbuje znázorněno flaškou sektu 10 ), kdy jsem si s jeho prvními slovy začal všechny nehybné přítomné prohlížet přes gesto natažené ruky s prsty do pěsti a nataženým palcem (gesto měření předmětů využívané malíři používal jsem ho asi dvakrát nebo třikrát ve scénách s Kmotrem), poté šel k Felixovi a dále pokračoval ve slovech skrz flašku 10 může působit jako falický symbol. 16

18 sektu, jež jsem si od něj vzal a skončil jsem pohledem do lidí, část o Feidiasovi jsem poté opět říkal Felixovi. Přesně jsem věděl, co těmi slovy chci říct, měl jsem konkrétní věci, které se v některých případech dotýkají i mě samotného a mrzí mě, že někteří lidé jim odpírají jakékoli pochopení ; přesně ty věci, které mohou být vykoupením talentu, mám-li nějaký. Ne vždy se mi tento monolog vydařil. Bylo těžké najednou přestřihnout z té masky a zběsilého tempa do naprosto jiné roviny. Ale ve většině případů byl výsledek alespoň zčásti uspokojující. Chybou možná bylo, že jsem si začal představovat, jak by tento monolog zahrál herec s mnoha zkušenostmi v padesáti, šedesáti letech a začal jsem se blokovat tím, že této geniality ve sdělnosti dosáhnout nyní nemohu, a že tato slova musí vyřknout opravdu jen člověk, který už něco prožil. Nicméně jsem během směřování těchto slov do publika měl téměř vždy pocit, že jim sděluji velkou myšlenku a vracím jim všechny ty nechápavé pohledy na slabosti velkých lidí. Přiznám se, že postavu Kmotra jsem měl rád ze všech postav nejméně a cítím k ní největší dluh. Mám pocit, že i Lukášovi a Martinovi byla ta postava něčím méně sympatická než ty dvě ostatní a proto jsme se jí zabývali nejméně, nebo naopak pro ně možná mohla být nejjasnější. Nevím, to už nyní asi nezjistím. Každopádně bych se s ní rád, třeba i na větší situační ploše, za pár let setkal znovu. Možná bych jí už konečně porozuměl tak, jak by si zasloužila. Lord Kilmarnock Příslušník skotské vysoké šlechty. Velmi vážený elegantní zkušený pán kolem padesátky, štíhlý, středně vysoký, nanejvýš dokonale oblečený. Má husté vlasy, prošedivělé do barvy železa a pečlivě učesané do pěšinky. Knírek. Na kapesník používá fialkový parfém. Je velmi bohatý, ale přesto není šťastný, něco mu chybí a to něco může mít Krull. Je svým způsobem velmi submisivní. Má velké smutné zelenošedé oči, kterými často pozoruje dění kolem posledních několik dní dění kolem Felixe. Celý život popíral svou orientaci - sám sebe, utápěl se a nyní mu do cesty přišel Krull. 17

19 Zamiloval se a má zřejmě poslední možnost, jak udělat svůj život šťastným. Několikrát si prodloužil pobyt odhodlával se, ale nyní se už musí vyslovit a udělat svůj velký comming out. Přichází do restaurace, kde Krull obsluhuje, má sbaleno, čas ho tlačí. Musí se vyslovit a říct Felixovi, co cítí. Často v restauraci sedával a pozoroval ho. Kolem něj panovala atmosféra velké melancholie, lidské zralosti, vážnosti a smutku. Thomas Mann o něm mluví ve své knize ústy Felixe Krulla jako o osobnosti vážné a důležité, jejíž city něco váží na váze lidství. ( ) Jeho bytost byla obestřena melancholickou přívětivostí muže, který mnoho vytrpěl Jeho jemná ústa se usmívala lehkou melancholií. Popíjel kávu a kouřil cigarety. Takový je tedy Lord Kilmarnock v očích Thomase Manna. Krásná tragická (místy až směšná) postava! Říká se o ní, že je jednou z těch autobiografických. Nejen kvůli tématu sebepopírání homosexuality, ale také díky zamilovanosti do číšníka (Felixe). Mannovým terčem byli právě číšníci, které tak rád pozoroval a obdivoval. (Trochu jsem se nyní v myšlenkách vrátil na první čtenou zkoušku do kavárny Placzek, kde takovéto podobné objekty Mannova zájmu obsluhují vypadají podobně, jako asi tenkrát mohl vypadat ten, jež se třeba stal inspirací pro Felixe Krulla.) Stál tedy přede mnou dosti nelehký úkol, ale zároveň role, na niž jsem dlouho čekal. Věděl jsem, že tato postava by ve mně mohla zarezonovat více než ostatní. I počaly se zkoušky, a jelikož byl Lord velmi oblíbený i u Martina Sládečka, a dosti mu na něm záleželo, vydobyl si v prvních fázích zkoušení nejdelší čas. Na individuálních zkouškách jsem měl za úkol najít co nejelegantnější způsob sednutí, korzovat prostorem jako po lázeňské kolonádě, pozorovat lidi kolem, sem tam někoho pozdravit apod. Nebo si sednout a šířit kolem sebe atmosféru melancholie. Bylo mi kladeno na srdce, ať se snažím vědomě pracovat s pohledem a očima. Byla to dost výživná cvičení pro další práci na postavě. Uvědomil jsem si při nich, že Lord má zcela neutrální vnímání času respektive že ho ve společnosti Felixe Krulla vůbec nevnímá a vše kolem se zastaví. 18

20 Dlouhou dobu jsem bojoval s tím, jak věci, které fungovaly na individuálních zkouškách, dostat přímo do scény, v níž postava Lorda vystupuje. Jedná se právě o situaci, kdy je na odjezdu a přichází i s kufrem do restaurace říct Krullovi, zda nechce sloužit u něj a být s ním na jeho zámku. V restauraci je v tu samou dobu ještě jedna osoba, pro kterou je Krull též objektem zájmu. Je to Angličanka (asi pubertálního věku) s panenkou, která se snaží získat Krulla stůj co stůj. Alžběta Vaculčiaková (hrající Angličanku) šla už od počátku cestou mírného karikování, což se ukázalo jako šťastné řešení. Na mně však byl stále kladen požadavek hrát Lorda jako naprosto realistickou postavu. Nějak jsem nad tím, že by se tyto dva přístupy mohly tříštit a silně negovat, nepřemýšlel a snažil jsem se najít cestu. Nedařilo se. Byl jsem z toho nešťastný. Z koncentrace na postavu a její smutek mě vyváděl pocit, že celou scénu brzdím a díky mě se stává nudnou. Takto jsme bojovali celý měsíc, někdy se dařilo více, jindy méně, ale stále to nebylo dobré. I pedagogové se nám snažili podat záchranou ruku. Marně. Až pak mi to celé došlo. Na tak malé ploše přeci nemohu chtít zahrát to všechno výše zmíněné a hlavně pokračovat ve snaze vytvoření realistické postavy. Na to není v této zhuštěné situaci prostor. Proto jsem si někdy týden před premiérou změnil podstatnou část okolností i charakter postavy. A najednou to začalo fungovat. Celá scéna dostala větší náboj a hlavně začala být přesně rytmická. Bylo to jako bych vyměnil jedno jediné kolečko způsobující destrukci na jinak fungujících hodinkách za součástku, která spustí celý mechanismus v potřebném rytmickém tikotu. Vznikla tedy postava staršího elegána, který si uvědomuje své postavení, svou aristokratičnost, své charisma, své bohatství, a může si užívat s kýmkoliv chce, a také to jednou za čas dělá jede do drahého hotelu, vyhlídne si nějakého zajímavého mladého muže povětšinou číšníka, povídá si s ním, různě ho rozmazluje, věnuje mu pozornost, pomiluje se s ním a tím to povětšinou končí. Teď takto objevil Krulla, s nímž by si dokázal představit i něco více společný život? Možná. Jenže Krull ho odmítne a jeho poprvé zaplaví pocity stáří a osamělosti. Byl jsem šťastný, že mě napadlo toto řešení. Za prvé jsem věděl, že tím může vzniknout tragikomická postava, která je většinou vždy zajímavější, 19

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude.

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude. 1. OSLAVA Byla jsem na devadesát devět procent přesvědčená, že je to jenom sen. Důvodů, proč jsem si byla tak jistá, bylo víc. Zaprvé jsem stála v zářivém kuželu slunečního světla v takovém tom oslepujícím

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Metodika vedení čtenářské dílny 1

Metodika vedení čtenářské dílny 1 Metodika vedení čtenářské dílny 1 Iva Procházková, Hlavní výhra Věková skupina žáků: 9 10 let Úroveň čtenáře: Čtenář průzkumník zpracování informací, hodnocení textu Cíl aktivity: Žák už při čtení předvídá,

Více

REFLEXE ABSOLVENTSKÉHO VÝKONU

REFLEXE ABSOLVENTSKÉHO VÝKONU REFLEXE ABSOLVENTSKÉHO VÝKONU THOMAS MANN ZPOVĚĎ HOCHŠTAPLERA FELIXE KRULLA SCÉNICKÉ CV INSCENAČNÍ TÝM: DRAMATIZACE, PŘEKLAD A DRAMATURGIE: MARTIN SLÁDEČEK REŢIE: LUKÁŠ KOPECKÝ SCÉNA A KOSTÝMY: MONIKA

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

Můj pohled pozorování

Můj pohled pozorování Můj pohled pozorování Přemysl Vřeský Veselí nad Moravou 2013 Ájurvédská Instituce Dhanvantri, Praha ÚVOD Jmenuji se Přemysl Vřeský a ukončil jsem druhý ročník studia Ajurvédské instituce Dhanvantri obor

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Tři příčky žebříku. Intuice

Tři příčky žebříku. Intuice Tři příčky žebříku Intuice Intuice je nejvyšší příčkou žebříku, žebříku vědomí. Lze jej rozdělit na tři části: první a nejnižší je instinkt; druhou, tedy prostřední, je intelekt; a třetí, tou nejvyšší,

Více

Prezentace filmového projektu VTEŘINA

Prezentace filmového projektu VTEŘINA Prezentace filmového projektu VTEŘINA O autorovi projektu Jméno: Roman Manda Studium: 1. ročník kombinovaného studia oboru Divadlo a výchova na JAMU v Brně Profese: Vyučující na Pedagogickém lyceu na SŠ

Více

Popis reprezentativní knihy tzv. Quick Scan

Popis reprezentativní knihy tzv. Quick Scan Popis reprezentativní knihy tzv. Quick Scan autor(ka) této analýzy: Jana Ružbacká autor(ka) knihy / titul / rok (první) publikace /přibližná úroveň: Jostein Gaarder: Dívka s pomeranči. 2004, 3. Úroveň

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Malá země objevuje malé literatury

Malá země objevuje malé literatury Mezinárodní den překladatelů přinesl jméno vítěze prestižní ceny Josefa Jungmanna, kterou uděluje každoročně Obec překladatelů za nejlepší překladové dílo uplynulého roku. Cenu převzala 30. září v Pálffyho

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA. Produkční plán

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA. Produkční plán VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Produkční plán Seminární práce z předmětu Tvorba internetových stránek Vypracovala: Veronika Šarajová (Sar0016, EB2EKZ01) Ostrava 2012

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

AUTOHYPNÓZA A REGRESNÍ TERAPIE

AUTOHYPNÓZA A REGRESNÍ TERAPIE AUTOHYPNÓZA A REGRESNÍ TERAPIE Budeme-li vycházet ze skutečnosti, že váš nejlepší osobní hypnotizér sídlí ve vašem nitru, lze předpokládat, že se na tohoto vnitřního odborníka zaměří i nejúčinnější regresní

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Jedenáctá kapitola. Narození mezi západem Slunce a půlnocí

Jedenáctá kapitola. Narození mezi západem Slunce a půlnocí Jedenáctá kapitola Narození mezi západem Slunce a půlnocí Okamžik, který je uprostřed mezi západem Slunce a půlnocí, se může velice lišit, protože v zimě může Slunce v severních zeměpisných šířkách zajít

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 63 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 15.12.2011 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Datum 12. 2011 22. 02. 2011 Jana 3. OA3 Němčina 22. 02. 2011 Jana 4. OA4 Němčina 22. 02. 2011 Marie 3. OA3 Němčina

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Pro Váš klid, během dne i noci, při námaze i odpočinku.

Pro Váš klid, během dne i noci, při námaze i odpočinku. Pro Váš klid, během dne i noci, při námaze i odpočinku. Novartis s. r. o., Pharma, Nagano III., U Nákladového nádraží 10, 130 00 Praha 3, tel.: 225 775 111, fax: 225 775 222, www.novartis.com FOR-04/003-10/2004

Více

Nabídka divadelních představení pro střední školy

Nabídka divadelních představení pro střední školy Nabídka divadelních představení pro střední školy Skupinové slevy pro školy Setkání a besedy s režiséry před představením Kulturní centrum ZAHRADA Malenická 1784, Praha 11 www.kczahrada.cz Ředitelská lóže

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební Noc s Andersenem jednotky Stručná anotace učební

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební Noc s Andersenem jednotky Stručná anotace učební Noc s Andersenem Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Noc s Andersenem Stručná anotace učební jednotky Noc s Andersenem se

Více

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: Vedoucí skupiny: 1. Příběh Josef a anděl poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Matouš 1,18-25 Na Josefa a Marii čekala spousta

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

Obsah. Předmluva...iii. Řekli o autorovi a knize... vii. Úvod... 1 KAPITOLA 1... 3. Kvalitativní přístup k vedení lidí... 7

Obsah. Předmluva...iii. Řekli o autorovi a knize... vii. Úvod... 1 KAPITOLA 1... 3. Kvalitativní přístup k vedení lidí... 7 Obsah Předmluva................................................iii Řekli o autorovi a knize.................................... vii Úvod..................................................... 1 KAPITOLA

Více

MUŽSKÁ SÍLA CO ZNAMENÁ BÝT PARTNEREM, OTCEM, SYNEM, MUŽEM

MUŽSKÁ SÍLA CO ZNAMENÁ BÝT PARTNEREM, OTCEM, SYNEM, MUŽEM TEXT VLADIMÍR MÜNZ FOTO??????????? MUŽSKÁ SÍLA CO ZNAMENÁ BÝT PARTNEREM, OTCEM, SYNEM, MUŽEM THOMAS GREINER (1958) vyrůstal podle svých slov v normální německé rodině. Problém byl ale v tom, že nemohl

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

NÁVOD JAK NA TO. autor: Josef Cvrček. www.vydelavej-focenim.cz

NÁVOD JAK NA TO. autor: Josef Cvrček. www.vydelavej-focenim.cz NÁVOD JAK NA TO autor: Josef Cvrček www.vydelavej-focenim.cz Důležité upozornění Pokud chcete z tohoto návodu dostat, co nejvíce, doporučuji se NEJPRVE podívat na video, které tento návod doprovází. Ve

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí?

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí? 1 Tarotová galerie Jak jste na tom se svou intuicí? Necháváte se v běžném životě vést svými pocity, svým vnitřním vedením, anebo pro svá rozhodnutí vždy potřebujete logické zdůvodnění? Nebo to máte půl

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Poznávání lidí. Poznávání lidí. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Poznávání lidí. Poznávání lidí. Název učební jednotky (téma) Poznávání lidí Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Poznávání lidí Stručná anotace učební jednotky Jedná se o hodinu, ve které

Více

Prenatální linie a její hlavní body

Prenatální linie a její hlavní body Prenatální linie a její hlavní body Linie, jež je pro metamorfózu podstatná, se nachází na vnitřní straně nártu. Zde je možné určit různé hlavní body, ze kterých lze vyčíst průběh prenatálního vývoje.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Příprava na přijímací pohovor

Příprava na přijímací pohovor JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 3 Obsah pracovních listů Úkoly a cvičení 2-5 Důležité fráze a

Více

Kognitivní restrukturalizace. MUDr. Petr Možný

Kognitivní restrukturalizace. MUDr. Petr Možný Kognitivní restrukturalizace MUDr. Petr Možný Edukace klienta Co jsou to emoce Pojmenování emocí Vztah mezi emocemi a myšlenkami Myšlenky automatické a volní Myšlenky primární a sekundární Myšlenky chladné

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat příběh, který určitě není ojedinělý, ale na české poměry

Více

Cambridžská škála depersonalizace

Cambridžská škála depersonalizace Cambridžská škála depersonalizace JMÉNO: VĚK: DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ: ZÁKLADNÍ / VYUČENA / STŘEDOŠKOLSKÉ / VYŠSÍ NEBO VYSOKÉ (prosím vyplňte a zakroužkujte) PROSÍME VÁS, ABYSTE SI POZORNĚ PŘEČETLA INSTRUKCE:

Více

Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně

Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně Univerzita J. E. Purkyně Pedagogická fakulta Katedra výtvarné kultury Informační a komunikační technologie I. MgA. Radka Müllerová, Ph.D. ZS 2011/2012 Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně Kamila

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Autoevaluace školy v oblasti podpory strategií učení cizímu jazyku Dotazník pro učitele středních škol

Autoevaluace školy v oblasti podpory strategií učení cizímu jazyku Dotazník pro učitele středních škol Autoevaluace školy v oblasti podpory strategií učení cizímu jazyku Dotazník pro učitele středních škol Inspirováno autory Andrew D. Cohenem, Rebeccou L. Oxfordovou a Julií C. Chiovou (2002) Účelem dotazníku

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA,

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. Uveďte,

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Jeho rady a poučení se staly prvními příčkami na žebříku úspěchu mnoha slavných lidí. A i o několik desetiletí později jsou stále aktuální.

Jeho rady a poučení se staly prvními příčkami na žebříku úspěchu mnoha slavných lidí. A i o několik desetiletí později jsou stále aktuální. Životopis Americký myslitel z první poloviny minulého století Život zasvětil vzdělávání a školení lidí, kteří toužili po úspěšné kariéře Jeho rady a poučení se staly prvními příčkami na žebříku úspěchu

Více

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají?

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Viktoria Valeeva Teplé léto si mohou užívat i heteráci takový transparent jsem viděla na letošním průvodu Prague Pride, ke

Více

Henri Michaux Cesta nepoddajnosti

Henri Michaux Cesta nepoddajnosti Henri Michaux Cesta nepoddajnosti Tato kniha se těší laskavé podpoře Nadace Český literární fond. Editions Gallimard, 1986 Rubato, 2012 Translation Tereza Maňhalová, 2012 ISBN 978-80-904817-7-0 I.

Více

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Co obsahuje Plánování výuky, příprava Cíle a obsah vyučování Metody a formy výuky Učebnice (obsah, kvalita) Motivace

Více

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let Cítím se klidný. Já přece nemám sebemenší důvod, abych lhal. Nepociťuji smutek, ani stín strachu, je to jen vyrovnání, blažený smír. Všechny

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Motto: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole R.Fulghum (americký psycholog a spisovatel) JARO 2013 Jaro! Jaro!

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu.

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu. Kapitola 2. ARIA Venku bylo zataženo. Žádná modrá obloha, ani slunce, ani stín. Proto bylo tak zvláštní, když se uprostřed parkoviště před nemocnicí jeden stín objevil. Nejdřív to byla jen taková skvrna,

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Komarek, právě jste si zakoupili Tarot Rozhodnutí, který vám může usnadnit rozhodování v situacích, v nichž se cítíte bezradní. Stojíte na životní křižovatce, nabízí se vám několik různých

Více

JAK PŮSOBÍ AKTIVNÍ SED NA ŽIDLI THERAPIA?

JAK PŮSOBÍ AKTIVNÍ SED NA ŽIDLI THERAPIA? JAK PŮSOBÍ AKTIVNÍ SED NA ŽIDLI THERAPIA? Zpracovala Zuzana Beranová fyzioterapeutka rehabilitace Zdravíčko Krnov 2009-03-04 a M1 dodává: spoluautorka židle THERAPIA (paní Beranová je příliš skromná) CÍL

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory.

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Obrázky silně působí na mozek. Vidět tohle: se velmi rychle pochopí a pamatuje. Lépe než slova "pokleslo o třicet procent" Trochu profesionálněji

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více